опг васькова


6. Порядок заповнення акту за формою Нцз-5.
До акту Спеціального розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася) вносяться наступні данні:
найменування органу і підрозділу МНС України, структурного підрозділу
дата та місце складання акта
Комісія, призначена наказом від…..визначається підрозділ МНС Укр. Який утворив комісію.
Акт складався у складі голови…..члени комісії,
Проводилась в період з…по…
Місце події..в тому числі і з смертельним наслідком
Відомості про потерпілого(ПІБ,місце, дата та рік народження, посада, стаж на займаній посаді, дата проходження навчання, інструктажу, перевірки, знань з охорони праці, первинного та періодичного медичного огляду, наслідки нещасного випадку
відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні потерпілого, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, ступінь родинного зв'язку, рід занять - у разі нещасного випадку
Характеристика об'єкта, дільниці та місця, де стався (сталася) нещасний випадок (аварія)( стисла характеристика об'єкта, дільниці та місця, із зазначенням відомостей затверджений та фактичний режим роботи об'єкта, устаткування) до настання нещасного випадку (аварії) висновок про їх відповідність нормативним вимогам, відомості про аналогічні нещасні випадки (аварії) в органі і підрозділі МНС України, опис організації роботи з охорони праці та її недоліків зазначається тільки в разі групового нещасного випадку, та нещасного випадку із смертельним наслідком)
Обставини, за яких стався (сталася)нещасний випадок (аварія)( (опис подій, що сталися, робіт, що проводилися до нещасного випадку їх процесу з початку зміни із зазначенням керівника робіт,, його вказівок, дій потерпілого, послідовний виклад подій із зазначенням небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що впливали на потерпілого, перелік машин, інструментів, устаткування, експлуатація яких призвела до нещасного випадку, небезпечних умов та небезпечних дій,
Причини нещасного випадку (основні технічні, організаційні та психофізіологічні причини нещасного випадку, включаючи перевищення граничнодопустимих концентрацій (рівнів) небезпечних і шкідливих
Заходи щодо усунення причин виникнення нещасного випадку (аварії)
Висновок комісії
Перелік матеріалів, що додаються
Пункт 1. У разі групового нещасного випадку зазначаються відомості про кожного потерпілого.Відомості про членів сім'ї, які перебувають на утриманні потерпілого, можуть бути викладені в формі таблиці.Пункт 2. Якщо нещасний випадок стався внаслідок аварії,зазначаються категорія аварії, розмір матеріальних втрат,спричинених аварією (в гривнях).Пункт 4. Після викладення кожної причини зазначається, які вимоги нормативно-правових актів про охорону праці та інструкцій з безпечного ведення робіт і посадових інструкцій було порушено (із зазначенням статті, розділу, пункту тощо).Пункт 5. Заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку можуть бути викладені в формі таблиці або перелічені в тексті із зазначенням строків та відповідальних за їх виконання.
Порядок заповнення акту за формою Нцз-1
-ПІБ - Дата і час настання нещасного випадку
-Найменування органу і підрозділу МНС України,службовцем якого є потерпілий
-Місцезнаходження органу і підрозділу МНС України, службовцем якого є потерпілий:
Автономна Республіка Крим, область, район, населений пункт, Форма власності, Орган, до сфери управління якого належить орган і
підрозділ МНС України, Найменування та місцезнаходження органу і підрозділу,
- Місце, де стався нещасний випадок.
- Проведення навчання та інструктажу з охорони праці: навчання за професією чи роботою, під час виконання якої стався нещасний випадокідомості про потерпілого.
- Проходження медичного огляду:попереднього
- Причини нещасного випадку
-Устаткування. Машини,механізми,транспортні засоби, інструменти і експлуатація,яких призвела до настання нещасного випадку.
-діагноз згідно з листом непрацездатності або довідкою лікувально-профілактичного закладу
- орган який проводить розлідування-Свідки нещасного випадку..
-заходи щодо усунення причин настання нещасного випадку
4. Вимоги безпеки праці до караульного приміщення.2.1. Караульне приміщення (приміщення чергової зміни) має бути розміщене поблизу гаража i мати вихід безпосередньо у гараж із розрахунку одні двостулкові двері розміром 1,2 х 2 м на кожний пожежний автомобіль, бойовий розрахунок якого складає більше двох осіб. Двері обладнуються пристроями для захисту приміщення від проникнення до нього вихлопних газів i парів бензину з гаража. Двері у приміщенні частини повинні відчинятися в напрямку виходу у гараж. У приміщенні встановлюються крісла, що легко складаються, чи тапчани або ліжка, які не перешкоджають збору особового складу за тривогою, для нічного відпочинку чергової зміни з необхідною кількістю резервних місць на випадок підсилення служби.
2.2.2. Забороняється: облицьовувати караульні приміщення синтетичними горючими плівками та іншими матеріалами, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам до спальних приміщень, влаштовувати над ними санітарні вузли, проходи через караульні приміщення, проводити засклення дверей, розміщувати меблі, що перешкоджають збору караулу за тривогою.
2.2.3 Забороняється у приміщеннях пожежної частини: тримати інвентар, обладнання та інші предмети на сходових клітинах, неподалік спускових стовпів та дверних отворів; застеляти килимами, доріжками тощо підлогу в караульному приміщенні, навчальному класі, гаражі і на шляхах руху особового складу за сигналом тривоги.
8. Вимоги безпеки праці до ПЗЧ
2.5.1. Приміщення пункту зв'язку пожежної частини розташовується праворуч від гаража щодо виїзду. В стіні, суміжній з гаражем, вбудовується вікно розміром не менше 1 х 1 м для видачі путівок на виїзд. Вихід з приміщення пункту зв'язку безпосередньо до гаража не допускається. Забороняється оперативно-диспетчерську службу чи пункт зв’язку частини (далі - ПЗЧ) розміщувати під санвузлами. На пункті зв'язку слід передбачати приміщення для відпочинку диспетчерів (радіотелефоністів), що відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.2.5.2. Об'єм приміщення пункту зв'язку на одного працюючого (диспетчер, радіотелефоніст тощо) має бути не менше 15 м3, а площа - не менше 5 м2. Висота приміщення має бути не менше 3 м.2.5.3. Пiд час будівництва, ремонту i оздоблення приміщень пунктів зв'язку забороняється застосовувати горючі легкозаймисті матеріали та ті, що не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.2.5.4. Приміщення центрів агрегатованої автоматизованої системи зв'язку i оперативного управління (далі - ААСЗОУ) ДПО, центру управлiння силами i засобами (далі - ЦУСЗ), оперативно-диспетчерської служби, пункту зв'язку загону (далі - ПЗЗ), ПЗЧ повинні мати звукопоглинаюче облицювання стін i стелі.2.5.5. Коридори, проходи, основні й запасні виходи мають бувати у належному стані, нічим не захаращуватись, а в нічний час - освітлюватись.2.5.6. На пунктах зв'язку слід передбачати наявність як штучного, так i природного освітлення. Освітленість на робочому місці диспетчера має бути не менше 40 лк для люмінесцентних ламп i не менше 100 лк для ламп розжарювання. Допускається створення комбінованого освітлення, при цьому норма освітлення від світильників загального освітлення становить не менше 10 відсотків норми комбінованого освітлення.У приміщеннях пунктів зв'язку слід передбачити й аварійне освітлення. Воно має забезпечувати освітленість не менше 5 відсотків загальної норми освітлення.2.5.7. Еквівалентний рівень шуму на робочих місцях диспетчерів не повинен перевищувати 65 дБ (за шкалою А шумоміра). За наявності у приміщенні телеграфного апарата під час його роботи допускається підвищення рівня шуму на 10-15 дБ.2.5.8. Значення гранично допустимої напруженості електромагнітного поля на робочому місці диспетчера пункту зв'язку в діапазоні частот 50-300 МГц не повинне перевищувати за електричною складовою 5,0 В/м, за магнітною - 0,3 А/м.2.5.9. Розміщувати апаратуру слід таким чином, щоб виключити можливiсть ураження обслуговуючого персоналу електричним струмом шляхом одночасного дотор-кання до корпусу обладнання i труб водопровідної мережі чи батарей опалення. Для захисту обслуговуючого персоналу від ураження струмом у разі пробивання ізоляції силової апаратури на корпус необхідно виконати захисне заземлення або занулення.2.5.10. У приміщеннях пунктів зв'язку у легкодоступних місцях необхідно розміщувати вуглекислотні вогнегасники у кількості, визначеній за розмірами приміщень.2.5.11. На видному місці в приміщеннях оперативно-диспетчерської служби (ПЗЧ) мають бути вивішені інструкції з охорони праці.
26. Порядок випробування діелектричних засобів.
Випробування електрозахисних засобів проводяться спеціальними лабораторіями, які мають на це дозвіл органів Держенергонагляду. Результати випробувань оформляються актом, який зберігається до проведення наступного випробування. На рукавицях, ботах та килимках ставиться штамп із зазначенням терміну наступного випробування.
-Термін проведення випробувань:
-рукавицi гумові діелектричні - один раз на 6 місяців;
-галошi гумові діелектричні - один раз на рік;
-ножиці для різання електропроводів з ізольованими ручками - один раз на рік;
- боти гумові діелектричні - один раз на три роки.
-Придатність до роботи килимків діелектричних визначається тільки зовнішнім оглядом.
27. Як та коли проводяться інструктажі з охорони праці в підрозділах МНС,яким чином вони оформлюються?
Працівники, під час приймання на роботу та періодично повинні проходити інструктажі. Вступний інструктаж з питань охорони праці проводить спеціаліст з охорони праці або фахівець, який має спеціальну освіту або який в установленому . За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Вступний інструктаж з питань проводиться:з усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу, з працівниками, які прибули у відрядження до підрозділу МНС України і беруть безпосередню участь у виконанні певних видів робіт, що пов’язані з підвищеною небезпекою, з працівниками, які прибули до підрозділу МНС України для проходження навчальної практики, стажування, підвищення кваліфікації, перепідготовки, з курсантами та слухачами навчальних закладів системи МНСперед початком навчання, з абітурієнтами ; з особами, які прибули для участі в змаганнях, аварійно-рятувальних або пожежно-тактичних навчаннях тощо. Вступний інструктаж проводиться спеціалістом служби охорони праці або ін.. особою, яку призначено наказом підрозділу МНС України, яка в установленому порядку пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який зберігається службою охорони праці або працівником, що відповідає за проведення вступного інструктажу, а також у наказі про прийняття працівника на роботу. . Первинний інструктаж проводиться на робочому місці до початку роботи:з щойно прийнятими працівниками;з працівниками, які переведені з одного підрозділу МНС України до іншого;з працівниками, які будуть виконувати нову для них роботу;з працівниками, які відряджені до даного підрозділу МНС України; з працівниками, курсантами і слухачами навчальних закладів системи МНС України, які прибули на навчальну практику, стажування, підвищення кваліфікації, перепідготовку, а також перед виконанням нових видів робіт, перед вивченням кожної нової теми під час проведення практичних занять.Первинний інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб спільного фаху.Програма та тривалість первинного інструктажу затверджуються керівником підрозділу. Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками, але не рідше:на роботах з підвищеною небезпекою – 1 (один) раз на 3 (три) місяці;для решти робіт – 1 (один) раз на 6 (шість) місяців.Повторний інструктаж проводиться індивідуально або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за програмою первинного інструктажу в повному обсязі. Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці або в кабінеті охорони праці:при введенні в дію нових або при внесенні змін та доповнень до чинних нормативно-правових актів з питань охорони праці;при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації техніки, устаткування, приладів та інструментів, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до травм, аварій, отруєння тощо;при перерві в роботі виконавця робіт з підвищеною небезпекою більш ніж 30 календарних днів, а для решти робіт - більш ніж на 60 днів;за вимогою органу державного нагляду за охороною праці, центрального органу виконавчої влади або вищестоящого підрозділу МНС України. Цільовий інструктаж проводиться з працівниками за умов виконання одноразових робіт, що не пов’язані з безпосередніми обов’язками за посадою. На виконання робіт, пов’язаних з підвищеною небезпекою, відповідно до законодавства, оформляється наряд-допуск.  Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник робіт; вони завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці особою, яка проводила інструктаж. При незадовільних результатах перевірки знань, умінь і навичок щодо безпечного виконання робіт після первинного, повторного чи позапланового інструктажів протягом 10 днів додатково проводяться інструктаж і повторна перевірка знань. Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів та їх допуск до роботи особа, яка проводила інструктаж, вносить запис до журналу реєстрації інструктажів. Сторінки журналу реєстрації інструктажів повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.
52. Класи небезпечних шкідливих речовин за ступенем впливу на організм людиниПо степени воздействия на организм вредные вещества подразделяются на четыре класса опасности: 1-й - вещества чрезвычайно опасные; 2-й - вещества высокоопасные; 3-й - вещества умеренно опасные; 4-й - вещества малоопасные.Токсические вещества поступают в организм человека через дыхательные пути (ингаляционное проникновение), желудочно-кишечный тракт и кожу. Степень отравления зависит от их агрегатного состояния (газообразные и парообразные вещества, жидкие и твердые аэрозоли) и от характера технологического процесса (нагрев вещества, измельчение и др.). Поступление токсических веществ через желудочно-кишечный тракт в производственных условиях наблюдается довольно редко. Это бывает из-за нарушения правил личной гигиены, частичного заглатывания паров и пыли, проникающих через дыхательные пути, и несоблюдения правил техники безопасности при работе в химических лабораториях. Следует отметить, что в этом случае яд попадает через систему воротной вены в печень, где превращается в менее токсические соединения. Вещества, хорошо растворимые в жирах и липоидах, могут проникать в кровь через неповрежденную кожу. Сильное отравление вызывают вещества, обладающие повышенной токсичностью, малой летучестью, быстрой растворимостью в крови. К таким веществам можно отнести, например, нитро- и аминопродукты ароматических углеводородов, тетраэтилсвинец, метиловый спирт и др. По характеру развития и длительности течения различают две основные формы профессиональных отравлений — острые и хронические интоксикации. Острая интоксикация наступает, как правило, внезапно после кратковременного воздействия относительно высоких концентраций яда и выражается более или менее бурными и специфическими клиническими симптомами. В производственных условиях острые отравления чаще всего связаны с авариями, неисправностью аппаратуры или с введением в технологию новых материалов с малоизученной токсичностью. Хронические интоксикации вызваны поступлением в организм незначительных количеств яда и связаны с развитием патологических явлений только при условии длительного воздействия, иногда определяющегося несколькими годамиПомимо специфических отравлений токсическое действие вредных химических веществ может способствовать общему ослаблению организма, в частности снижению со­противляемости к инфекционному началу. Например, известна зависимость между развитием гриппа, ангины, пневмонии и наличием в организме таких токсических веществ, как свинец, сероводород, бензол и др. Отравление раздражающими газами может резко обострить латентный туберкулез и т. д. Развитие отравления и степень воздействия яда зависят от особенностей физиологического состояния организма. Физическое напряжение, сопровождающее трудовую деятельность, неизбежно повышает минутный объем сердца и дыхания, вызывает определенные сдвиги в обмене веществ и увеличивает потребность в кислороде, что сдер­живает развитие интоксикации. Чувствительность к ядам в определенной мере зависит от пола и возраста работающих. Установлено, что некоторые физиологические состояния у женщин могут повышать чувствительность их организма к влиянию ряда ядов (бензол, свинец, ртуть). Бесспорна плохая сопротивляемость женской кожи к воздействию раздражающих веществ, а также большая проницаемость в кожу жирорастворимых токсических соединений. Что касается подростков, то их формирующийся организм обладает меньшей сопротивляе­мостью к влиянию почти всех вредных факторов производственной среды, в том числе и промышленных ядов.
55.Вимоги безпеки при гасінні пожежЗ метою забезпечення умов безпечної роботи особового складу під час несення служби, гасіння пожеж та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха (далі - аварії) керівний та начальницький склад державної пожежної охорони зобов’язаний:вживати заходів для максимального полегшення умов праці та механізації трудомістких процесів;забезпечувати інструктаж з правил роботи в складних умовах усього особового складу, який залучений до гасіння пожеж та надання допомоги в ліквідації аварій;вести безперервне спостереження особисто та через начальників бойових ділянок, начальників караулів та командирів відділень за діями особового складу, зміною обстановки на пожежі та вживати заходів, які запобігають нещасним випадкам;у разі затяжних пожеж своєчасно організовувати заміну працюючих, їх харчування, забезпечення питною водою та відпочинок;надавати негайну допомогу потерпілим.Заборонено залучення особового складу до проведення робіт, що не пов’язані з виконанням функціональних обов’язків. Пiд час проведення розвiдки пожежі група розвiдки зобов'язана:прямувати один за одним, оцінюючи стан будівельних конструкцій та можливість швидкого розповсюдження вогню, запам'ятовувати пройдений шлях;відчиняти двері з пересторогою, захищаючись ними від можливого викиду полум'я і розжарених продуктів горіння;рухатись у приміщенні, як правило, вздовж капітальних стін чи стін з вікнами;входити в приміщення, де є електроустановки високої напруги, апарати (посудини) під високим тиском, вибухонебезпечні, отруйні, бактеріологічні, радіоактивні речовини, тільки після узгодження з адміністрацією об'єкта, дотримуючись рекомендованих правил безпеки;негайно доповідати старшому групи про загрозу обвалення конструкцій, інтенсивне поширення горіння, а також у випадку погіршення самопочуття.. Забороняється входити у приміщення, де зберігаються ЛЗР i ГР або можуть утворюватись вибухонебезпечні суміші, з відкритим вогнем, вмикати освітлення, електроліхтарі.

Приложенные файлы

  • docx 11336014
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий