Крок М1- М12 Сестринська справа2011

Крок М. Сестринська справа
Медсестринство в акушерстві
1
При зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 36 тижнів встановлено: над входом в малий таз визначається округла, помірної щільності балотуюча частина плода. Спинка плода зліва. Якому визначенню за акушерською термінологією відповідають отримані дані акушерського дослідження?
A * І позиція, головне передлежання
B II позиція, головне передлежання
C І позиція, сідничне передлежання
D II позиція, сідничне передлежання
E Поперечне положення

2
Після завершення фізіологічних пологів породілля знаходиться в пологовій залі під наглядом медичної сестри. Яка тривалість раннього післяпологового періоду?
A * 2 години
B 3 години
C 6 годин
D 24 години
E 48 годин

3
Роділля знаходиться в пологовій залі. Завершився І період пологів. Які ознаки вказують на його завершення?
A * Повне відкриття шийки матки
B Народження посліду
C Відкриття шийки матки на 3 см
D Постійний ниючий біль
E Народження плода

4
Породілля виписана з пологового будинку. Протягом якого терміну медсестра повинна зробити патронаж?
A * Протягом 3 днів після виписки породіллі із пологового будинку
B Протягом 3-х тижнів після виписки породіллі із пологового будинку
C Протягом місяця після виписки породіллі із пологового будинку
D Протягом 3 місяців після виписки породіллі із пологового будинку
E Протягом 14 днів після виписки породіллі із пологового будинку

5
Медична сестра визначає достовірні ознаки вагітності. Який метод обстеження вона повинна застосувати?
A * Прийоми Леопольда-Левицького
B Призначення сечі на наявність ХГ
C Вимірювання обводу живота
D Бімануальне обстеження
E Огляд шийки матки у дзеркалах

6
Роділля Н., 26 років, поступила у акушерський стаціонар із нормальною пологовою діяльністю і через три години народила живу доношену дівчинку масою 3200 г. Затискач, накладений на материнський відрізок пуповини біля статевої щілини, опустився на 10-12 см. Яка ознака відшарування плаценти є позитивною в цьому випадку?
A Альфельда
B Кюстнера-Чукалова
C Шредера
D Довженка
E Клейна

7
Вагітна Л., 29 років, у терміні вагітності 32 тижні, звернулась до лікаря ж/к зі скаргами на швидку втомлюваність, спрагу. Вага жінки за тиждень збільшилась на 650 грамів. Вкажіть допустиму прибавку ваги за тиждень.
A 350 грамів
B 250 грамів
C 450 грамів
D 550 грамів
E 650 грамів

8
Вагітна 25 років звернулася в жіночу консультацію для взяття на облік. При вимірюванні завнішних розмірів тазу отримали дані: 26 – 28 – 31 – 20. Який таз у жінки?
A * Нормальний
B Чоловічий
C Плоскорахітичний
D Простий плоский
E Загальнорівномірнозвужений

9
На 3-й день после родов у родильницы поднялась температура – 38°С, боль в молочной железе. Медсестра осмотрела родильницу: в левой молочной железе пальпируется уплотнение 7х6, болезненное, над ним гиперемия, отек. Каковы действия медсестры по реализации плана медсестринского вмешательства?
A *Пузырь со льдом на область молочной железы, вызвать врача
B Ввести анальгетики
C Грелка на область молочной железы
D Ввести жаропонижающие средства
E Компресс на молочную железу

10
У пологовий будинок госпіталізовано роділлю, яка народжує вперше у терміні вагітності 38-39 тижнів з кровотечею зі статевих органів. При піхвовому дослідженні: шийка матки згладжена, відкрита на один поперечний палець, внутрішнє вічко повністю закрите губчастою тканиною. Яка патологія спостерігається у роділлі?
A *Центральне передлежання плаценти
B Бокове передлежання плаценти
C Крайове передлежання плаценти
D Низьке прикріплення плаценти
E Шийна вагітність

11
Першороділля 20 років на третій день після термінових пологів скаржиться на підвищення температури до 39°С, озноб, біль внизу живота, гнійно-кров'янисті виділення зі статевих органів. Яке ускладнення виникло у породіллі?
A *Післяпологовий ендометрит
B Лохіометра
C Аднексит
D Перитоніт
E Післяпологова виразка

12
Під час огляду вагітної медична сестра виміряла зовнішні розміри тазу, вони дорівнюють 25-29-30-20. Який висновок відносно тазу зробила медична сестра?
A *Нормальний таз
B Простий плоский таз
C Плоскорахітичний таз
D Загальнозвужений таз
E Поперечнозвужений таз

13
До пологового будинку госпіталізовано жінку в строку вагітності 37-38 тижнів. ВСДМ-40 см. Над входом в малий таз визначається велика частина, що балотує, та багато дрібних частин. Вислуховується чітке серцебиття плода зліва нижче пупка 136 за 1 хв., та праворуч вище пупка 140 за 1 хв. Про що йде мова?
A *Багатоплідна вагітність
B Гідроцефалія плода
C Гігантський плід
D Розгинальне передлежання
E Тазове передлежання

14
У пологовий будинок поступила роділля. Пологи ІІ, термінові. Розміри тазу 23-26-28-17 см. Пологова діяльність почалась 8 годин тому. Роділля неспокійна. Перейми часті, болючі. Матка у вигляді "піщаного годинника". Ознака Вастена позитивна. Яке ускладнення виникло у роділлі?
A *Загроза розриву матки
B Розрив матки, що розпочався
C Розрив матки, що відбувається
D Тетанус матки
E Звуження тазу ІІІ ступеню

15
У роділлі відійшли навколоплідні води при розкритті шийки матки на 4 см. Як називають таке відходження навколоплідних вод?
A *Раннє
B Вчасне
C Передчасне
D Запізніле
E Високий надрив плодового міхура

16
Роділля К., 26 р. Пологи ІІ. ІІІ період. Ознак відокремлення посліду немає. Яка тривалість послідового періоду?
A 30 хвилин
B 15 хвилин
C 60 хвилин
D 45 хвилин
E 40 хвилин

17
Патронажна медична сестра при обстеженні вагітної встановила, що спинка плода розташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується щільна, “балотуюча”, крупна частина плода. Визначте положення, позицію та передлежання плода.
A *Повздовжнє положення, перша позиція, головне передлежання.
B Повздовжнє положення, друга позиція, головне передлежання.
C Повздовжнє положення, перша позиція, тазове передлежання.
D Поперечне положення, друга позиція.
E Повздовжнє положення, друга позиція, тазове передлежання.

18
Першовагітна прийшла на черговий прийом у жіночу консультацію. Із анамнезу – перші рухи плода відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Визначте термін вагітності:
A *24 тижні
B 20 тижнів
C 16 тижнів
D 28 тижнів
E 32 тижні

19
Роділля М.,26 років, І період пологів. Як часто медична сестра визначає параметри пульсу і артеріального тиску у роділлі?
A *Кожні 2 години
B Кожні 4 години
C Кожні 6 години
D Кожну годину
E Кожні 30 хвилин

20
У пацієнтки діагностували набряки вагітної. Складаючи план сестринського догляду Ви оберете:
A *Щотижневе зважування вагітної
B Підрахунок частоти дихання
C Підрахунок частоти серцевих скорочень
D Вимірювання температури тіла
E Визначення внутрішньоутробної маси плода

21
На стаціонарному лікуванні знаходиться пацієнтка Г. 35 років, з приводу загрози переривання вагітності у терміні 10 тижнів. В ході планування медсестринського догляду, медична сестра повинна звернути увагу на:
A *Наявність кров’янистих виділень із піхви
B Показники температури тіла
C Показники артеріального тиску
D Частоту серцевих скорочень
E Наявність апетиту

22
Породіллі проведений курс лікування з приводу післяпологового маститу. При оцінці результатів медсестринських втручань Ви в першу чергу звернули увагу на :
A *Зникнення ущільнення та гіперемії молочних залоз
B Нормалізацію лактації
C Нормалізацію сну
D Покращення апетиту
E Покращення самопочуття

23
При взятті мазка на визначення ступеню чистоти піхвового вмісту виявлено: паличок Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви слаболужна. Це характерно для:
A *ІІІ ступеню чистоти піхвового вмісту
B І ступеню чистоти піхвового вмісту
C ІІ ступеню чистоти піхвового вмісту
D ІV ступеню чистоти піхвового вмісту
E V ступеню чистоти піхвового вмісту

24
При обстеженні вагітної прийомами зовнішнього акушерського дослідження визначено, що дно матки розташоване на рівні пупка. При одноплідній вагітності це відповідає :
A *24 тижням вагітності
B 36 тижням вагітності
C 28 тижням вагітності
D 32 тижням вагітності
E 40 тижням вагітності

25
Першороділля 23-х років народила живого доношеного хлопчика вагою 3200 г. Через 30 хвилин після народження дитини ознаки відокремлення плаценти позитивні, крововтрата 110 мл. Які наступні дії при веденні пологів у даної жінки?
A *Запропонувати роділлі потужитись
B Ввести в/в 1 мл окситоцину
C Застосувати зовнішній прийом по Креде-Лазаревічу
D Застосувати зовнішній прийом по Гентеру
E Провести ручне виділення посліду26
В регістратуру жіночої консультації звернулася вагітна жінка з приводу взяття її на облік з приводу вагітності. Який медичний документ, що забезпечує зв'язок жіночої консультації, пологового будинку і вагітної повинна заповнити медсестра?
A * індивідуальну карту вагітної і роділлі
B контрольну карту диспансерного обліку
C журнал обліку вагітності
D медичну картку амбулаторного хворого
E історію пологів

27
Визначити, яке положення плоду, якщо голiвка біля дна матки:
A *Повздовжнє
B Сiднiчне
C Потиличне
D Тазове
E Поперечне

28
На скiльки см вважається розкриття шийки матки повним:
A *10-12 см.
B 8-9см
C 9-10 см.
D 13-14 см
E 15 см

29
Яким прийомом Леопольда визначають позицiю плода:
A * II прийомом
B I прийомом
C III прийомом
D IV прийомом
E V прийомом

30
Зганяльнi сили в I перiодi пологiв:
A * Перейми
B Злиття вод
C Потуги
D Вiдкриття шийки матки
E Все перераховане

31
Скiльки перiодiв пологiв:
A *3 перiоди
B 2 перiоди
C 1 перiод
D 4 перiоди
E 5 перiодiв

32
Пiсляпологовий перiод триває:
A *6-8 тижнiв
B 2 тижнi
C 4 години
D 6-8 годин
E 1 добу

33
Якi видiлення iз статевих органiв у першi 3 доби пiсля пологiв:
A * Кров"янистi
B Серознi
C Жовтi
D Прозорi
E Немаї видiлень

34
У роділлі 30 років треті термінові пологи. Пологова діяльність почалась 4 години тому після вилиття навколоплодових вод. Перейми різко болючі, є набряк зовнішніх статевих органів, кров'янисті виділення зі статевої щілини. Матка має форму "пісочного годинника", голівка плода притиснута до входу в малий таз.Серцебиття плода 140 ударів у хвилину, ритмічне. Яку патологію можна запідозрити у роділлі?
A * Загроза розриву матки
B Слабість пологової діялності
C Передвістники пологів
D Загроза гіпоксії плода
E Розрив матки

35
Жінка 24р., звернулася в жіночу консультацію із скаргами на відсутність менструації (остання була 5 місяців тому). Які ознаки є достовірними для встановлення вагітності?
A * Визначення частин плоду
B Зміна смаку
C Пігментація шкіри обличчя
D Припинення менструації
E Збільшення матки

36
Взаємовідношення окремих частин плода це-
A *Членорозташування
B Положення
C Позиція
D Вид позиції
E Передлеження

37
Передлеження плода- це відношення
A *Великої частини плода до входу в малий таз
B Спинки плода до бокової стінки матки
C Спинки плода до передньої стінки матки
D Кінцівок та голівки до тулуба
E Вісі плода до вісі матки

38
У першовагітної в терміні вагітності 38 тижнів 3 години тому почалися перейми, через 10 хвилин по 30- 35 секунд. Положення плода поздовжне, голівка плода притиснута до входу у малий таз. Навколоплодові води не виливались. У якому періоді пологів перебуває роділля?
A * Перший період
B Другий період
C Третій період
D Передвістники пологів
E Загроза передчасних пологів

39
До медичної сестри звернулась за порадою юна першовагітна 16 років у терміні вагітності 35-36 тижнів. Що має відповісти медична сестра на запитання вагітної: Що є ознакою початку пологів?
A *Регулярні перейми
B Ниючі болі у попереку
C Поява слизових виділень з піхви
D Опущення матки
E Відчуття натискання на пряму кишку

40
Вагітна у терміні вагітності 37 тижнів скаржиться на відсутність рухів плоду з вечера попереднього дня .Що дозволяє визначити стан внутрішньоутробного плода?
A * Аускультація серцебиття плода
B Опитування пацієнтки
C Визначення положення плода
D Вимірювання артеріального тиску
E Проведення внутрішнього дослідження

41
Роділля народила дитину 20 хвилин тому. З'явились кров'янисті виділення зі статевої щілини, роділля поскаржилась на біль у крижовій ділянці. Зажим, накладений на пуповину, опустився на 12 см. Що свідчить про відділення плаценти?
A * Подовження зовнішнього відрізка пуповини на 10-12см
B Поява кров'янистих виділень з родових шляхів
C Набряк зовнішніх статевих органів
D Незмінена форма матки
E Біль у крижовій ділянці

42
Першовагітна у терміні вагітності 9 тижнів скаржится на блювання до 20 разів на добу, огиду до їжі, млявість, сонливість. Яку патологію можна запідозрити у вагітної?
A * Нестримне блювання вагітних
B Помірне блювання вагітних
C Прееклампсія вагітних
D Гастродуоденіт
E Гепатит

43
Першовагітна з доношеною вагітністю при розмові з медичною сестрою поцікавилась, яка очікувана маса може бути у її дитини при народженні. Медична сестра виміряла обвід живота вагітної - 90 см та висоту стояння дна матки - 30 см. Яка очікувана маса дитини?
A * 2700 г
B 2500 г
C 3000 г
D 3200 г
E 2900 г

44
Вагітна 26 років знаходиться у відділенні патології вагітних з приводу вагітності 35 тижнів, передлежання плаценти. Після дефекації з піхви з'явились яскраві кров'янисті виділення в кількості 50 мл. Яку допомогу має надати медична сестра?
A * Негайно викликати лікаря
B Спостерігати за вагітною
C Ввести спазмолітичні засоби
D Вислухати серцебиття плода
E Ввести кровоспинні препарати

45
Вагітна у терміні гестації 33 тижні прийшла на черговий огляд. Прибавка у вазі за тиждень 500 г. Артеріальний тиск в межах норми. Які поради мають бути дані вагітній?
A *Обмеження рідини, розвантажувальні дні
B Контроль артеріального тиску тричі на добу
C Госпіталізація у відділення патології вагітних
D Щоденне відвідування жіночої консультації
E Щоденний загальний аналіз сечі46
Медична сестра оглядає вагітну жінку. Дно матки знаходится на рівні пупка. Який термін вагітності?
A *24 тижні
B 16 тижнів
C 20 тижнів
D 28 тижнів
E 32 тижні

47
Повторновагітна народила на дому живу доношену дитину. Після народження дитини пройшло 40 хвилин. Ознаки відділення плаценти відсутні. Кровотечі з родових шляхів не має. Яку допомогу треба надати роділлі?
A *Транспортувати у пологовий стаціонар.
B Зробити ручне відділення та видалення плаценти.
C Ввести утеротонічні засоби.
D Покласти холод на низ живота.
E Зробити ручну ревізію порожнини матки.

48
Породілля через 30 хвилин після народження живого доношеного хлопчика масою 4000,0 знаходится у пологовому залі. Плацента відділилася самостійно, з усіма дольками і оболонками. Крововотрата у пологах 200 мл. Розривів м'яких тканин родових шляхів не має. Матка періодично розслабляється, зі статевої щілини виділяється кров зі згустками. Яка патологія раннього післяпологового періоду розвинулась у породіллі?
A *Гіпотонічна маткова кровотеча.
B Атонічна маткова кровотеча.
C Розрив матки
D Розрив шийки матки
E Кровотеча у зв'язку з порушенням зсідання крові

49
Малий косий розмiр голiвки дорiвнює:
A *9,5 см.
B 10 см
C 13 см.
D 12 см.
E 9 см.

50
Вагітна 25 років звернулась у жіночу консультацію для взяття на облік з приводу вагітності в терміні 10 тижнів. Вагітність друга. Перша вагітність закінчилась терміновими пологами три роки тому. Народився живий доношений хлопчик масою 4500,0. Мати вагітної хворіє на цукровий діабет. Вагітна скаржится на спрагу, періодичну млявість, зниження апетиту. Яку екстрагенітальну патологію можна запідозрити у вагітної?
A *Цукровий діабет.
B Хронічний піелонефрит.
C Гестоз вагітних.
D Хронічний холецистіт.
E Анемія вагітних.

51
Вагітна знаходиться в палаті патології вагітних. Вагітність перша, 38 тижнів, положення плода повздовжнє, передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз, ІІ позиція. Ввечорі поскаржилась, що погано чує рухи дитини. Де найкраще вислухати серцебиття плода?
A *Справа нижче пупка.
B Зліва нижче пупка.
C Зліва вище пупка.
D Справа вище пупка.
E В ділянці пупка.

52
Першовагітна 20 років звернулась до медичної сестри дільничного терапевта, у якого спостерігалась з приводу ревматичної вади серця. Два дні тому вперше відчула рухи плоду. На обліку в жіночій консультації не стояла. Дати останньої менструації не пам'ятає. При огляді виявлено, що дно матки знаходиться на два поперечні пальці нижче пупка. Який термін вагітності?
A *20 тижнів.
B 18 тижнів.
C 24 тижні.
D 16 тижнів.
E 30 тижнів.

53
У приймальне відділення пологового будинку поступила першороділля 20 років. Медична сестра збирає анамнез, проводить обстеження, санітарну обробку роділлі. Який прийом невербального та вербального спілкування для встановлення психологічних контактів з пацієнткою має використовувати медична сестра?
A *Усміхатися пацієнтці.
B Вживати в розмові медичні терміни.
C Швидко розмовляти.
D Вести себе відсторонено.
E Не відповідати на запитання.

54
У вагітної 20 років у 34 тижні гестації при ,АТ 110/60 мм рт ст скарги на постійне відчуття спраги. При огляді помітні набряки стоп і гомілок, передньої черевної стінки. Прибавка у вазі за тиждень 600 г. Цукор крові нормальний. Цукор у сечі не виявлено. Яке ускладнення вагітності ймовірне у данному випадку?
A * Набряки вагітних
B Порушення дієти вагітних
C Гестаційний піелонефрит
D Прееклампсія легкого ступеня
E Гіпертензія вагітних

55
Скiльки см дорiвнює акушерська кон'югата:
A 11 см
B 12 см
C 13 см
D 21 см
E 25 см

56
Пiдрахуйте масу тiла плода: обвiд живота вагiтної 50 см, висота стояння дна матки 40 см:
A 2000 г
B 1500 г
C 5000 г
D 4000 г
E 2500 г

57
При якому дослiдженнi визначають дiагональну кон'югату:
A Піхвовому
B Цитологічному
C Зовнiшньому
D Кольпоскопiчному
E Усiма перерахованими

58
Визначте позицiю плода, якщо голiвка з лiвого боку матки.
A Перша позицiя
B Друга позицiя
C Поперечна позицiя
D Повздовжня позицiя
E Передня позицiя

59
Третiм прийомом Леопольда можна визначити:
A Передлежання
B Вид позицiї
C Позицію
D Все перераховане
E --

60
Стан внутрішньоутробного плода можна визначити при:
A Аускультації серцебиття плода
B Опитуванні пацієнтки
C Промацуванні частини плода
D Тазовимірюванні
E Вимірюванні обводу живота

61
Що відбувається у другому періоді пологів?
A Зганяння плода
B Розкриття шийки матки
C Опущення дна матки
D Перерозтягнення нижнього сегмента матки
E Відшарування плаценти

62
Пологи завершуються:
A Виділенням посліду
B Злиттям навколоплодових вод
C Народженням плоду
D Повним розкриттям шийки матки
E Відшаруванням плаценти

63
Доношеною вважається вагітність строком :
A 40 тижнів
B 44 тижні
C 46 тижнів
D 36 тижнів
E 32 тижні

64
В післяпологовому відділенні оглянуто породіллю К. При об’єктивному обстеженні встановлено, що дно матки розміщено на рівні пупка. Лохії кров’янисті. Вкажіть, для якої доби післяпологового періоду характерні такі дані.
A * Першої .
B Другої
C Третьої
D Четвертої
E П’ятої

65
Вагітна 19 років звернулася у жіночу консультацію для взяття на облік. При вимірюванні зовнішніх розмірів тазу отримані дані: 26-29-30-20. Який таз у жінки ?
A * Нормальний
B Загальнорівномірнозвужений
C Простий плоский
D Плоскорахітичний
E Чоловічий

66
При обстеженні вагітної 38 тижнів відмічається невідповідність висоти стояння дна матки строку вагітності, 2 пункти ясного вислуховування серцебиття плоду. Для якої вагітності це характерно ?
A * Багатоплідна
B Переношена
C Одноплідна
D Недоношена
E Завмерша

67
У пологовий будинок поступила вагітна 40 тижнів. При зовнішньому акушерському обстеженні над входом в малий таз виявлена м’яка, не “балотуюча” частина. Для якого передлежання це характерно.
A * Тазове передлежання
B Головне передлежання
C Ніжне передлежання
D Косе положення
E Поперечне положення

68
У породіллі на другу добу післяполового періоду з молочних залоз виділяється густа жовтувата рідина. Назвіть її.
A * Молозиво
B Перехідне молоко
C Зріле молоко
D Не зріле молоко
E Не справжнє молоко

69
З моменту запліднення в організмі вагітної відбуваються фізіологічні зміни, які забезпечують оптимальні умови для імплантації яйця і розвитку ембріону. Яка залоза на протязі 4-ох місяців забезпечує цей процес.
A *Жовте тіло вагітності
B Плацента.
C Гіпофіз
D Щитоподібна залоза
E Надниркові залози

70
Під час пальпації живота вагітної з’ясовано, що над входом в таз знаходиться тверда, чіткої округлої форми, балотуюча частина плоду. Про яку частину плоду іде мова ?
A * Голівка
B Тазовий кінець
C Ніжки
D Сідниці
E Спинка

71
Післяпологова відпустка у жінки при багатоплідній вагітності становить:
A *70 діб
B 56 діб
C 126 діб
D 140 діб
E 72 доби

72
В какой срок беременности выдают дородовый декретный отпуск при беременности на современном этапе?
A * 30 недель
B 20 недель
C 28 недель
D 32 недели
E 40 недель73
У беременной 32 лет с гестозом второй половины появились резкие боли в животе и темные кровянистые выделения из половых путей. Матка ассиметричная, в повышенном тонусе, болезненна, сердцебиение плода глухое. О каком осложнении второй половины беременности можно думать?
A * Преждевременная отслойка плаценты
B Угроза прерывания беременности
C Предлежание плаценты
D Острый панкреатит беременной
E Угроза разрыва матки

74
При наружном акушерском исследовании медсестра обнаружила, что дно матки находится на середине между лоном и пупком. Какому сроку беременности это соответствует?
A * 16 недель
B 20 недель
C 28 недель
D 32 недели
E 24 недели

75
Повторновагітна відчуває перші рухи плода у:
A *18 тижнів
B 16 тижнів
C 20 тижнів
D 22 тижня
E 14 тижнів

76
Яка нормальна тривалість пологів у першонароджуючих?
A *12 - 18 годин
B До 5 годин
C Більше 24 годин
D 6 -8 годин
E 30 - 32 години

77
Справжня кон’югата дорівнює:
A *11 см
B 9 см
C 10 см
D 12 см
E 13 см

78
Позиція плода буває:
A *Перша
B Головна
C Поперечна
D Коса
E Бокова

79
Зовнішні розміри таза вагітної жінки: 23-26-28-18 см. Яка форма звуження таза?
A *загально-рівномірно звужений
B Плоский таз
C Косозвужений
D Поперечно-звужений
E Лійкоподібний таз

80
Охарактеризуйте розрив шийки матки І ступеня:
A *Розрив до 2 см
B Розрив до 5 см
C Розрив 10 см
D Розрив склепіння піхви
E Розрив до склепіння піхви

81
Цілість плодового міхура визначають:
A * При піхвовому дослідженні
B З анамнезу
C При пальпації передньої черевної стінки
D Другим прийомом Леопольда
E Четвертим прийом Леопольда

82
Яка частота серцебиття плода при задовільному його стані?
A * 120-140 уд.за хв.
B 100 -110 уд.за хв.
C 160 - 170 уд. за хв.
D 180 -190 уд. за хв.
E 90 - 100 уд. за хв.

83
Визначте положення плода, якщо серцебиття плода вислуховується на рівні пупка вагітної:
A * Поперечне
B Повздовжне
C Косе
D Пряме
E Перше

84
Другим прийомом Леопольда визначають
A * Позицію плода
B Передлежання плода
C Висоту стояння дна матки
D Передлеглу частину плода
E Відношення голівки до входу в малий таз

85
У першовагітної в 39-40 тижнів вагітності з'явився переймоподібний біль внизу живота і попереку, що триває по 15-20 секунд і повторюється через 15-20 хвилин. Як оцінювати цю проблему?
A * І період пологів
B Загроза розриву матки
C ІІ період пологів
D ІІІ період пологів
E Пізній викидень

86
Яка максимальна тривалість 3 періоду пологів:
A 30 хв.
B 50 хв.
C 4 год.
D 2 год.
E 1 год.

87
Коли в нормі відходять навколоплідні води:
A *У першому періоді пологів
B До пологів
C У другому періоді пологів
D У третьому періоді пологів
E У післяпологовому періоді

88
За якими показаннями вагітну госпіталізують в обсерваційне відділення:
A *Мертвий плід
B Цукровий діабет
C Гіпертонічна хвороба
D Міопія
E Анемія вагітної

89
Який час після пологів породілля перебуває у пологовому залі:
A 2 години
B Добу
C 12 годин
D 6 годин
E 4 години

90
Які органи не зазнають зворотного розвитку в післяпологовому періоді:
A *Молочні залози
B Матка
C Піхва
D Передня черевна стінка
E М’язи тазового дна

91
Для чого виміряють висоту стояння дна матки?
A *Для визначення строку вагітності
B Для визначення передлежання
C Для визначення маси вагітної
D Для визначення довжини плода
E Для визначення стану плода

92
Чим закінчується другий період пологів?
A *Народженням дитини
B Відходженням навколоплідних вод
C Згладженням шийки матки
D Врізуванням та прорізуванням передлеглої частини
E Зганянням посліду

93
У вагітної А., 24 р., при зовнішньому акушерському дослідженні медсестра визначила, що зліва промацується спинка плода, справа – дрібні частини, передлегла частина плода щільна округла з виразними контурами. Вкажіть передлежання та позицію плода,
A *Повздовжнє положення плода, 1 позиція, головне передлежання.
B Косе положення плода, 1 позиція,
C Повздовжнє положення , 2 позиція, головне передлежання.
D Повздовжнє положення, 1 позиція, тазове передлежання.
E Повздовжне положення , 2 позиція, тазове передлежання.

94
Під час обстеження вагітної В., 20 р., медсестра виявила у неї ознаки вагітності. Яка з перелічених ознак вагітності є безперечною?
A *Промацування частин плода
B Ціаноз слизової оболонки піхви і шийки матки
C Нудота, блювання вранці
D Припинення менструації
E Зміна величини, форми і консистенції матки

95
У породіллі Н., 23 р., відбулись фізіологічні пологи. Яка тривалість декретної відпустки в цьому випадку?
A *126 діб
B 118 діб
C 120 діб
D 130 діб
E 136 діб

96
У вагітної Б., 18 р., ранній гестоз вагітності. Яка ознака цього ускладнення є характерною?
A *Блювання
B Гіпертензія
C Набряки
D Головний біль
E Збільшення маси тіла

97
Вагітна Д., 28 р., звернулась в приймальне відділення пологового будинку. Строк вагітності 38-39 тиж. Яка з перелічених ознак свідчить про початок пологів?
A *Регулярні скорочення м*язів матки
B Тупий біль у ділянці крижів
C Нерегулярний переймоподібний біль у нижній частині живота
D Виділення з піхви тягучого слизистого секрету
E Притиснення передлеглої частини плода до входу в таз

98
Вагітна 28 років прийшла на черговий огляд у ж/к. Медична сестра провела зовнішнє акушерське дослідження застосовуючи прийоми Леопольда. Що вона визначила за допомогою другого прийому?
A * положення плода, позицію та вид позиції
B рівень стояння дна матки
C передлежання плода
D частини плода, що знаходиться у дні матки
E відношення передлеглої частини до входу в малий таз

99
У першородячої Т. 20 років народився живий доношений хлопчик масою 3200,0 довжиною 50 см. Через 10 хв. при натисканні ребром долоні над лоном пуповина втягується в піхву. Яка ознака відокремлення плаценти була використана?
A * Чукалова - Кюстнера
B Альфельда
C Довженко
D Шредера
E Клейна

100
Дільнична медсестра жіночої консультації проводить бесіду з вагітною з приводу особливостей її харчування. Чому повинен дорівнювати приріст маси тіла вагітної за тиждень у другій половині вагітності?
A *300-350 г.
B 600-700 г.
C 400-450 г.
D 500-600 г.
E 700-800 г.

101
Роділля зі скаргами на регулярні перейми поступає на санпропускник пологового будинку. При обстеженні виявлено гіпертермію 38,2 С. В яке відділення пологового будинку необхідно госпіталізувати роділлю?
A *Обсерваційне
B Фізіологічне
C Патології вагітності
D Гінекологічне
E Післяпологове

102
У вагітної в терміні вагітності 32-33 тижні виявлено набряки на нижніх кінцівках. Вкажіть препарат за допомогою якого визначають білок в сечі?
A *Сульфосаліцилову кислоту
B Азотну кислоту
C Аскорбінову кислоту
D Сірчану кислоту
E Формалін

103
В пологову залу поступила роділля 16 років у терміні вагітності 38 тижнів з регулярними переймами, які почалися 6 годин тому. Роділля перелякана, плаче, не хоче народжувати, збуджена. Заняття з психопрофілактичної підготовки до пологів не проходила. Визначить дійсні проблеми пацієнтки :
A *Страх перед пологами
B Відсутність матері
C Незнайоме оточення
D Знаходження у лікарні
E Відсутність підготовки до пологів

104
Після закінчення нормальних пологів породіллю залишають в пологовій залі на 2 години під активним наглядом медичного персоналу. З метою профілактики якого ускладнення проводять контроль за станом породіллі?
A *Кровотечі в післяпологовому періоді
B Підвищення АТ
C Гіпертермії
D Нападу судом
E Психоемоційного збудження

105
До дільничної медсестри звернулася вагітна в терміні 6 тижнів вагітності зі скаргами на блювання 5-6 рази на день, нудоту, відразу до деяких продуктів, порушення сну, підвищену стомлюваність. Який сестринський діагноз має поставити медсестра?
A *Блювання вагітної
B Отруєння
C Порушення засвоєння їжі
D Порушення режиму сна
E Відраза до продуктів харчування

106
При патронажі на дому вагітної в терміні вагітності 36 тижнів медична сестра, виконуючи ІІ етап сестринського процесу, визначила, що у вагітної є набряки нижніх кінцівок, АТ – 140/90 та 150/90 мм. рт. ст. Визначте наступні дії медсестри
A *Терміново госпіталізувати вагітну
B Направити вагітну до гінеколога
C Направити вагітну до терапевта
D Викликати терапевта до вагітної
E Направити вагітну до уролога

107
Пацієнтка в терміні вагітності 20 тижнів скаржиться на появу болю внизу живота, яскраві кров’янисті виділення із статевих органів, запаморочення. При обстеженні встановлено АТ – 90/50 мм. рт. ст., рs - 94 уд. на хвилину. Визначить приоритетні проблеми пацієнтки.
A *Кровотеча
B Біль
C Запаморочення.
D Переривання вагітності
E Низький артеріальний тиск

108
У вагітної з діагнозом передлежання плаценти раптово почалася кровотеча. Що потрібно зробити у першу чергу медсестрі?
A *Негайно викликати лікаря
B Холод на низ живота
C Ввести скоротливі засоби
D Ввести кровоспинні засоби
E Визначити групу крові.

109
На 5 добу після пологів у породіллі підвищиласьтемпература тіла до 38 С, з’явився біль внизу живота, лохії мутні з неприємним запахом. Ці симптоми є характерними для:
A *Післяпологового ендометриту
B Післяпологової виразки
C Післяпологового параметриту
D Післяпологового пельвіоперитоніту
E Післяпологового перитоніту

110
Тривалість раннього післяпологового періоду становить:
A Перші 2 години після пологів
B Перші 30 хвилин після пологів
C Перша година після пологів
D Перші 12 годин після пологів
E Перші 24 години після пологів.

111
“Фізіологічною крововтратою” під час пологів вважають ту, що не перевищує:
A 0,5\% маси тіла
B 0,1\% маси тіла
C 0,25\% маси тіла
D 1\% маси тіла
E 2,5\% маси тіла.

112
Термін вагітності, до якого вагітна жінка має бути взята на облік у жіночій консультації
становить:
A 12 тижнів
B 7 тижнів
C 9 тижнів
D 16 тижнів
E 18 тижнів.

113
При фізіологічному перебігу вагітності кількість відвідувань жіночої консультації у третьому триместрі вагітною жінкою складає:
A 4 рази на місяць
B 1 раз на місяць
C 3 рази на місяць
D 6 разів на місяць
E 2 рази на місяць

114
Вкажіть особливості вимірювання артеріального тиску у вагітних :
A *На обох руках
B На лівій руці
C Правій руці
D Немає значення на якій руці
E На паравій, через годину на лівій

115
Вкажіть періоди пологів:
A *Розкриття, зганяння, послідовий
B Зганяння, послідовий, післяпологовий
C Провісники, розкриття, зганяння
D Провісники, зганяння, послідовий
E Розкриття, послідовий, післяпологовий

116
Своєчасне відходження навколоплідних вод – це відходження їх:
A *При розкритті шийки матки на 10 см
B При розкритті шийки матки на 5 см
C При розкритті шийки матки на 2 см
D До початку пологової діяльності
E Після народження дитини

117
У вагітної пальпуються 3 великі частини плода, серцебиття вислуховується у 2 різних місцях , великий обвід живота. Про що йде мова?
A *Багатопліддя
B Багатоводдя
C Великий плід
D Вади розвитку плода
E Неправильне розташування плода

118
Що є показанням до переводу породіллі у обсерваційне відділення:
A *Ендометрит
B Відсутність молока на протязі 5 діб
C Наявність швів на промежині
D Тріщини сосків
E Одноразове підвищення температури тіла до 37,2 С

119
Як часто треба вислуховувати серцебиття плода у ІІ періоді пологів:
A *Після кожної потуги
B Після двох потуг
C Після трьох потуг
D Кожні 5 хв.
E Кожні 30 хв.

120
Вагітна скаржиться на ядуху, різке збільшення живота. Строк вагітності 29-30 тижнів. Обвід живота – 120 см. Висота стояння дна матки – 38 см. Матка напружена. Частини плода визначити неможливо. Серцебиття плода глухе 140 уд/хв. Про яке ускладнення йде мова?
A *Багатоводдя
B Багатопліддя
C Пухирний занесок
D Аномалії розвитку плода
E Гестоз вагітних

121
Вагітна М., 23 років, стоїть на обліку в жіночій консультації. Термін вагітності 35 тижнів. У призначений день вагітна не з’явилась на прийом до лікаря. Які заходи необхідно застосувати ?
A *Відвідати вдома протягом 3-х днів
B Відвідати вдома в найближчі тижні
C Чекати на явку вагітної
D Запросити на прийом по пошті
E Відвідати вагітну протягом місяця

122
При якому строку вагітності дно матки у мечоподібного відростка?
A *36 тижнів вагітності.
B 40 тижнів вагітності.
C 32 тижні вагітності.
D 30 тижнів вагітності.
E 28 тижнів вагітності.

123
Який таз називають клінічно вузьким?
A *Якщо розміри плода не відповідають розмірам тазу.
B загальнорівномірнозвужений таз
C простий плоский таз
D плоскорахітичний таз
E загальнозвужений таз

124
У роділлі при піхвовому обстеженні шийка матки згладжена, розкриття 4 см, плодовий міхур відсутній, передлегла частина - сідниці. Вкажіть період пологів:
A *Період розкриття шийки матки.
B Провісники пологів.
C Період зганяння плода.
D Послідовий період пологів.
E Ранній післяпологовий період.

125
Жінка з вагітністю 8 тижнів поступила в гінекологічне відділення зі скаргами на переймоподібний біль у животі, значні кров’янисті виділення зі згустками. Що в першу чергу повинна зробити медична сестра?
A *Викликати лікаря, підготувати інструментарій для вишкрібання порожнини матки.
B Стежити за кількістю кров’янистих виділень, вимірювати АТ
C Забезпечити жінці ліжковий режим та холод на низ живота
D Ввести спазмолітики, кровоспинні препарати
E Стежити за загальним станом хворої, вивести сечу катетером

126
Вкажіть кількість навколоплідних вод в нормі:
A *0,5-1,5 л.
B До 0,5 л.
C 1,5 - 2 л.
D 2 – 3 л.
E Більше 3 л.

127
Вкажіть препарат, який використовують для родостимуляції:
A *Окситоцин
B атропіна сульфат
C Магнія сульфат
D Но-шпа
E Дібазол

128
У породіллі – фізіологічний перебіг післяпологового періоду, друга доба. Виберіть характеристику лохій, що спостерігатимуться в даній ситуації:
A * Кров’янисті в помірній кількості
B Кров’янисто-серозні незначні
C Серозно-кров’янисті незначні
D Серозні світлі помірні
E Серозні каламутні незначні

129
Назвіть ймовірну ознаку вагітності
A *Ціаноз слизової оболонки піхви і шийки матки
B Диспептичні розлади
C Пігментація шкіри обличчя, білої лінії живота, сосків,
D Емоційна лабільність
E Вислуховування серцевих тонів плода


130
У вагітної при зовнішньому обстеженні прийомами Леопольда встановлено: праворуч - пальпується щільна, гладенька широка поверхня, зліва - мілкі виступи, над входом в таз - щільна балотуюча велика частина плода. Вкажіть положення, позицію та передлежання плода.
A *Повздовжнє, друга, головне
B Повздовжнє, друга, сідничне
C Повздовжнє, перша, сідничне
D Повздовжнє, перша, головне
E Косе, друга позиція

131
У жіночій консультації на черговому прийомі вагітна з ознаками інфантилізму. Вкажіть можливі наслідки статевого життя в перші 3 місяці вагітності.
A * небезпека переривання вагітності
B ризик переношування вагітності
C небезпеки немає
D негативний вплив на плід
E ризик травматизму в пологах

132
Жінка у терміні вагітності 7 тижнів з приводу гнійного фарингіту приймала тетрациклін. До чого це може привести:
A * Аномалій розвитку
B Фетопатій
C Загибелі зародка
D Багатоводдя
E Маловоддя

133
При черговому відвідуванні жіночої консультації у вагітної діагностовано поперечне положення плоду, перша позиція. Визначте точку найкращого вислуховування серцебиття плоду:
A * ліворуч на рівні пупка
B праворуч на рівні пупка
C ліворуч вище пупка
D ліворуч нижче пупка
E праворуч нижче пупка

134
У пологовий будинок поступила вагітна 40 тижнів. Під час зовнішнього акушерського обстеження виявлено над входом у малий таз м’яку небалотуючу частину. Серцебиття плоду вислуховується праворуч вище від пупка. Визначте позицію та передлежання плода:
A * тазове передлежання друга позиція
B тазове передлежання перша позиція
C головне передлежання перша позиція
D головне передлежання друга позиція
E поперечне положення друга позиція

135
При патронажі породіллі жінка звернулась зі скаргами на зменшення об’єму молока. Які незалежні медсестринські втручання у даному випадку?
A * навчання пацієнтки
B прикласти тепло
C ультрафіолетове опромінення
D введення пролактиву
E введення окситоцину

136
У пологове відділення госпіталізована вагітна 38 тижнів з діагнозом повне передлежання плаценти. Яка проблема первинного пріоритету може виникнути у пацієнтки?
A * маткова кровотеча
B гнійні виділення з піхви
C пізній гестоз вагітних
D біль у молочній залозі
E випадання статевих органів

137
Медична сестра післяпологового відділення виявила у породіллі на 3 добу почервоніння в ділянці швів на промежині та гнійні виділення. Яка найбільш доцільна тактика в даному випадку?
A *Викликати лікаря
B Провести обробку швів
C Провести туалет породіллі
D Ввести антибіотики
E Покласти холод на ділянку швів

138
Медична сестра проводить обстеження вагітної в терміні вагітності 36 тижнів. Вкажіть дії медичної сестри для діагностики прихованих набряків:
A *Зважити вагітну
B Виміряти артеріальний тиск на обох руках
C Виписати направлення на загальний аналіз сечі
D Виміряти обвід живота
E Визначити зріст вагітної

139
М/с при проведенні прийомів Леопольда визначила, що спинка плода обернена до лівого боку матки, вісь плоду і матки співпадають, передлежить балотуючи частина. Про яке положення йде мова?
A *Поздовжнє.
B Поперечне.
C Косе.
D Перше.
E Друге.

140
Медична сестра при обстеженні вагітної в терміні 32 тижні визначила АТ- 170/100 мм рт.ст. та 170/110 мм рт.ст., набряки гомілок та передньої черевної стінки. Вкажіть, про яке ускладнення вагітності йде мова:
A *Прееклампсія
B Еклампсія
C Набряки під час вагітності
D Гіпертонічна хвороба
E Пієлонефрит вагітних

141
Під час проведення зовнішнього акушерського обстеження вагітної з’ясовано, що над входом в таз пальпується велика , м"яка, не балотуюча частина . Про яке передлежання йде мова ?
A * Тазове
B Головне
C Пряме
D Косе
E Поперечне

142
Положення плоду – це:
A * Відношення повздовжньої осі плоду до осі матки
B Відношення голівки плоду до дна матки
C Відношення спинки плоду до правої або лівої стінки матки
D Відношення тазового кінця до входу в малий таз
E Відношення дрібних частин плоду до тулуба

143
Медична сестра проводить бесіду з породіллею.Який метод профілактики післяпологового маститу вона може порадити?
A Гігієна молочних залоз перед годуванням
B Туалет статевих органів
C Раціональне харчування
D Вживати антибіотики
E Годування дитини кожні 3 години

144
У роділлі в І період пологів з’явився різкий головний біль, порушення зору. АТ- 170/100 мм рт.ст., в сечі - білок. Під час вагінального дослідження виник напад судом. Яка найбільш ймовірна причина судом?
A *еклампсія
B прееклампсія
C мігрень
D вегето-судинна недостатність
E гіпертонічна хвороба
Крок М. Сестринська справа
Медсестринство в гінекології
1
При обстеженні у жіночий консультації у пацієнткі виявлено дисплазію шийки матки. До яких процесів відноситься дана патологія:
A * Передракових станів
B Доброякісних пухлин
C Злоякісного захворювання тіла матки
D Злоякісного захворювання шийки матки
E Трофобластичної хвороби

2
Жінка 24 років звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на відсутність менструації. 5 місяців тому у неї відбулися пологи, дитина на грудному вигодовуванні. При вагінальному обстеженні: матка звичайних розмірів, щільна. Про який стан свідчить дана клінічна картина?
A * Фізіологічну аменорею
B Опсоменорею
C Альгоменорею
D Менометрорагію
E Первинну аменорею

3
У пацієнтки 43 років при вагінальному дослідженні виявлено що матка збільшена до 8-9 тижнів вагітності, щільна, безболісна. Порушень менструального циклу не має. Про який патологічний стан з боку статевих органів можна подумати?
A * Фіброміому матки
B Параметрит
C Аднексит
D Гідросальпінкс
E Кисту яєчника

4
У жінки регулярний 28 -денний менструальний цикл. На який день менструального циклу відбувається овуляція?
A * 14
B 16
C 21
D 28
E 2

5
Пацієнтка 22 років скаржиться на відсутність менструацій впродовж 7 місяців. Тест навагітність негативний. Про яке порушення менструального циклу слід думати?
A * Аменорею
B Олігоменорею
C Опсоменорею
D Дисменорею
E Альгоменорею

6
Жінка звернулась до патронажної медсестри з питанням про терміни проходження онкопрофогляду. Частота відвідування складає:
A * 2 рази на рік
B 1раз у 2роки
C Щомісяця
D Щороку
E Щотижня

7
Жінка 25 років звернулась до жіночої консультації із скаргами на надмірні гнійні виділення із статевих шляхів з неприємним запахом, біль та печію у піхві, що з’явились 3 дні тому. Визначте діагностичну мету бактеріологічного дослідження:
A * Виявлення збудника
B Визначення кількісного співвідношення та морфологічних особливостей клітин піхви
C Рання діагностика онкологічних захворювань
D Визначення фази менструального циклу
E Визначення ступеню чистоти піхви

8
Пацієнтка К., 23 років, за рекомендацією лікаря вимірювала базальну температуру протягом трьох менструальних циклів. Огляд результатів виявив двофазну криву. Про що це свідчить?
A *Нормальний менструальний цикл
B Ановуляторний цикл
C Персистенція фолікула
D Маткова вагітність
E Атрезія фолікула

9
У пацієнтки О., 45 років, з неповним випадінням матки запланована піхвова операція. У чому полягає особливість передопераційної підготовки до цієї операції.
A *Санація піхви
B Промивання шлунку
C Інстиляція сечового міхура
D Санація ротової порожнини
E Профілактика тромбоемболії

10
Пацієнтка поступила на приймальне відділення з скаргами на різкий біль у правій здухвинній ділянці, загальну слабість, затримку менструації на 5 тижнів . Об’єктивно : шкіра та видимі слизові оболонки блідо-рожевого кольору, холодний піт, АТ 90/60 мм.рт.ст., Рs 100 уд/хв. Черговим лікарем встановлено діагноз: Порушена позаматкова вагітність. Для якого додаткового обстеження має підготувати інструменти медична сестра?
A *Пункція заднього склепіння.
B Біопсія
C Кольпоскопія.
D Мікробіологічне дослідження.
E Мікроскопічне дослідження.

11
Жінка звернулась в жіночу консультацію з проблемою безпліддя. Який метод обстеження застосовується для діагностики прохідності маткових труб?
A *Гістеросальпінгографія
B Біопсія ендометрію
C УЗД-обстеження
D Бімануальне дослідження
E Вимірювання базальної температури

12
Медична сестра за призначенням лікаря проводить пацiєнтцi вагiнальну ванночку. До якого етапу сестринського процесу належить дана процедура?
A *IV етап
B III етап
C II етап
D I етап
E V етап

13
Жінка госпіталізована у гінекологічне відділення з хронiчним двобiчним аднекситом. Яка потенцiйна проблема може виникнути у пацiєнтки:
A *Безплiддя
B Маткова кровотеча
C Вульвовагініт
D Гнiйнi бiлi
E Вiдсутнiсть менструацiй

14
Дівчинці 10 років. В якому віці у неї повинна з’явитись перша менструація.
A * 12 – 15 років.
B 8 – 10 років.
C 16 – 18 років.
D 18 – 20 років.
E Після 20 років.

15
Жінці 25 років, встановлений діагноз ерозія шийки матки. Який метод обстеження використовують для діагностики даної патології?
A * Кольпоскопія.
B Гістероскопія.
C Цистоскопія.
D Кульдоскопія
E Лапароскопія.

16
Пацієнтка 30-ти років скаржиться на свербіж в ділянці зовнішніх статевих органів, гнійні пінисті виділення з неприємним запахом. Для якого захворювання це характерно?
A * Трихомоніаз.
B Кандідоз.
C Хламідіоз.
D Гонорея.
E Мікоплазмоз.

17
Пацієнтка 39 років, призначено спринцювання. Яку кількість рідини повинна приготувати медична сестра?
A *1,5 – 2 л
B 20 – 30 мл
C 60 – 100 мл
D 5 – 6 л
E 250 – 500 мл

18
Медична сестра планує провести онкопрофогляд. Який метод обстеження є зайвим?
A * Взяття мазка на бактеріологічне дослідження.
B Бімануальне дослідження.
C Обстеження молочних залоз.
D Взяття мазків на цитологічне дослідження.
E Огляд в дзеркалах.


19
Пацієнтці 30 років проведено курс лікування з приводу трихомонадного кольпіту. З яких місць медична сестра повинна взяти матеріал на контрольне дослідження після лікування.
A *Уретра, цервікальний канал, заднє склепіння піхви
B Цервікальний канал, заднє склепіння піхви
C Уретра, пряма кишка
D Межа переднього і бокового склепінь піхви
E Межа заднього і бокового склепінь піхви

20
В гінекологічному відділенні лікується пацієнтка 50 років з приводу раку шийки матки. Була проведена ампутація шийки матки та променева терапія. Яке найбільш поширене ускладнення променевої терапії в період реабілітації є у таких хворих?
A *Цистит
B Асцит
C Пельвіоперитоніт
D Кандидоз піхви
E Ендометрит

21
В гинекологическое отделение госпитализирована больная с жалобами на боли внизу живота, повышение температуры до 38° С, гнойно-сукровичные выделения из половых путей. Эти симптомы появились 3 дня назад после введения ВМС. Определить приоритетную проблему пациентки.
A *Боль внизу живота
B Патологические бели
C Температура
D Слабость
E Зуд во влагалище

22
У 40-летней пациентки с эрозией шейки матки при биопсии обнаружены атипичные клетки. Что необходимо сделать медсестре в первую очередь?
A *Оформить карту „Д” учёта
B Взять мазок на gn
C Провести влагалищную ванночку
D Провести спринцевание
E Ввести тампон с лекарственным веществом

23
На ФАП звернулась молода жінка зі скаргами на значні кров'янисті виділення зі статевих органів, біль внизу живота, попереку. Затримка менструації 2,5 місяці. Напередодні жінка перенесла психічну травму. Вкажіть першочергові дії медичної сестри?
A *Негайно викликати швидку допомогу, доставити жінку в гінекологічне відділення
B Призначити постільний режим, наглядати за пацієнткою
C Направити в районну жіночу консультацію
D Ввести знеболюючі засоби, постільний режим
E Ввести кровоспинні та знеболюючі засоби

24
Медична сестра гінекологічного відділення прийшла проводити вечірній туалет зовнішніх статевих органів хворій 70 років на рак шийки матки. Жінка поскаржилась на кровотечу зі статевих органів, яка щойно почалася. Хвора схвильована. Черговий лікар на операції. Що повинна зробити медична сестра до приходу лікаря?
A *Зробити тугу тампонаду піхви, заспокоїти хвору, сповістити лікаря
B Ввести кровоспинні засоби, сповістити лікаря
C Заспокоїти жінку, сповістити лікаря
D Призначити постільний режим, заспокоїти хвору
E Викликати лікаря

25
В медичний пункт звернулась пацієнтка 18 років зі скаргами на ниючі болі внизу живота, значні виділення зі статевих органів жовто-зеленого кольору з неприємним запахом. Яке дослідження повинна провести медична сестра для підтвердження діагнозу?
A *Бактеріоскопічне
B Бактеріологічне
C Кольпоскопію
D Мазки на гормональне дзеркало
E Мазки на цитологію

26
В процедурний кабінет прийшла пацієнтка, якій призначено піхвові ванночки. Медична сестра пояснює їй суть маніпуляції. Що вона скаже про тривалість ванночки?
A *10-15 хвилин
B 20-25 хвилин
C 2-3 хвилини
D 20-30 хвилин
E До 5 хвилин

27
Жінка звернулась в жіночу консультацію для обстеження. Назвіть ранній симптом раку шийки матки.
A *Контактна кровотеча після статевого акту
B Біль
C Гнійні виділення
D Ракова інтоксикація
E Безпліддя

28
Медична сестра, проводячи обстеження зовнішніх статевих органів жінки, виявила набряк і гіперемію в ділянці великої статевої губи, температура тіла 38?С. Про яке захворювання йде мова?
A Бартолініт
B Кольпіт
C Ендоцервіцит
D Вульвіт
E Аднексит

29
В гінекологічному відділенні жінці було зроблено діагностичне роздільне вишкрібання порожнини матки. Хвора стурбована, хоче дізнатися результати обстеження та звертається з цим проханням до медсестри. Вкажіть дії медсестри.
A * Рекомендує звернутися до лікаря
B пояснює результати обстеження
C відмовляється спілкуватися
D призначає заспокійливе
E повідомляє жінку про необхідність консультації онколога

30
Додатковий метод дослiдження при пiдозрi на злоякiсну пухлину:
A * Гiстологiчний
B Бактерiологiчний
C Пельвiоскопiчний
D Амнiоскопiчний
E Гiстероскопiчний.

31
Аднексит - це хвороба:
A * Придатків матки
B Печiнки
C Матки
D Пiхви
E Нирок

32
Виберiть iнструмент для виконання бiопсiі шийки матки:
A Конхотом
B Пiнцетом
C Затискачi Кохера
D Кюретка
E Все необхiдне

33
Лікар призначив хворій здати мазок на ступінь чистоти піхви. Із яких ділянок статевих органів медсестра повинна взяти мазок?
A * Заднього склепіння піхви
B Цервікального каналу
C Передньобокового склепіння піхви
D Порожнини матки
E Уретри

34
У жінки В., 30 р., лікар вперше виявив патологічні зміни на шийці матки і повідомив медсестрі. Інструментарій для якого подальшого дослідження повинна підготувати медсестра?
A * Кольпоскопії
B Гістероскопії
C Зондування
D Рентгеноскопії
E Метросальпінгографії

35
Хвора Л. звернулася до медсестри зі скаргами на слизово-гнійні виділення, біль, печію, свербіж у піхві. Печія посилюється під час сечовипускання. Температура тіла нормальна. Для якого захворювання характерна дана клінічна картина?
A * Кольпіту
B Аднексіт
C Кондилом
D Ендоцервіциту
E Ендометриту

36
Лікар провела бімануальне гінекологічне обстеження. Яким способом треба обробити рукавички після проведеного піхвового обстеження?
A * Занурити у дезінфікуючий розчин
B Промити під проточною водою
C Занурити у розчин фурациліну
D Прокип’ятити
E Занурити у миючий розчин37
При проведенні медичного огляду старшокласниць у двох дівчаток у віці 17 років виявлено відсутність менструацій. Який вік вважається фізіологічним віком настання менархе?
A * 12-15 років
B 8-10 років
C 10-12 років
D 15-17 років
E Після 17 років

38
Лікар-гінеколог попросила медичну сестру підготувати інструменти для проведенні профілактичного гінекологічного огляду. Які інструменти має підготувати медична сестра?
A * Дзеркала Куско
B Кульові щипці
C Розширювачі Гегара
D Щипці Люера
E Маткові зонди

39
Медична сестра проводить у школі бесіду з дівчатками - підлітками про функціонування репродуктивної системи у жінок. Що вона має відповісти на
запитання однієї з дівчаток про тривалість нормального менструального циклу?
A *21-35 днів
B 18-20 днів
C 15-20 днів
D 50 днів
E 14 доби

40
При проведенні допологової консультації вагітної жінки медична сестра розповідає про принципи грудного вигодовування дитини. Як вона має відповісти на питання вагітної про терміни початку виділення молока?
A *На 2-3 добу після пологів
B До пологів
C Через 2 години після пологів
D На 5 добу після пологів
E Через тиждень після пологів

41
Жінці призначено проведення діагностичної процедури для перевірки прохідності маткових труб. Що має відповісти медична сестра на питання пацієнтки, як називається процедура, яку їй призначено?
A *Метросальпінгографія
B Діагностичне вишкрібання порожнини матки
C Лапароскопія
D Тест функціональної діагностики
E Бімануальне піхвове дослідження

42
При проведенні огляду у смотровому кабінеті пацієнтка скаржиться на значні пінисті виділення з піхви, свербіння в ділянці зовнішніх статевих органів. Для якого захворювання характерні такі скарги?
A *Трихомонадного кольпіту
B Раку шийки матки
C Фіброміоми матки
D Вагітності
E Ерозії шийки матки

43
У дівчинки 14 років при проведенні профілактичного медичного огляду у школі при пальпації живота справа від матки виявлено щільноеластичний, рухомий, неболючий утвір з чіткими контурами, діаметром біля 15 см. Як медична сестра має вирішити проблему пацієнтки?
A * Поставити до відома батьків, рекомендувати огляд дитячого гінеколога.
B Скерувати дівчинку на ультразвукове обстеження.
C Скерувати дівчинку на консультацію до хірурга.
D Скерувати дівчинку на консультацію до онколога.
E Провести бесіду, проводити спостереження.

44
Пацієнтка 19 р. скаржиться на появу пінистих білей з неприємним запахом, відчуття свербіння у зовнішніх статевих органах і піхві, болючість при сечовипусканні. Об’єктивно: слизова оболонка піхви набрякла, гіперемована. Призначено взяття мазка для бактеріоскопічного дослідження. Вкажіть місце взяття матеріалу для дослідження?
A *Заднє склепіння піхви.
B Анальний отвір.
C Уретра.
D Цервікальний канал.
E Бокове склепіння піхви.45
Пацієнтка 29 р. звернулася на консультацію з приводу попередження непланованої вагітності. Пацієнтка перебуває в шлюбі, має двох дітей. Обстежена, гінекологічних захворювань не виявлено. Менструальний цикл регулярний. Який метод контрацепції найдоцільніше рекомендувати даній пацієнтці?
A * Внутрішньоматкові засоби контрацепції
B Комбіновані оральні контрацептиви
C Лапароскопічну стерилізацію
D Бар’єрні методи контрацепції
E Природні методи планування сім'ї

46
На прийомі в оглядовому кабінеті пацієнтка 37 р., яка скаржиться на загальне нездужання, біль та відчуття розпирання у лівій статевій губі. Об’єктивно: to - 37,6 С. Зовнішні статеві органи гіперемовані, ліва велика статева губа набрякла, гіперемована, різко болюча.Виділення з піхви гнійні. З приводу якого захворювання необхідно скерувати пацієнтку у гінекологічний стаціонар?
A *Гострий бартолініт
B Гострий вульвовагініт
C Кіста бартолінової залози
D Рак вульви
E Гематома лівої статевої губи

47
Пацієнтка 50 р. знаходится у радіологічному відділенні онкологічного диспансеру з приводу раку шийки матки. Була проведена променева терапія. Яке ускладнення променевої терапії в період реабілітації буде основною проблемою пацієнтки?
A * Цистит
B Кровотеча
C Пельвіоперитоніт
D Кандидоз піхви
E Асцит

48
У жіночу консультацію звернулася пацієнтка 32 р., яка скаржиться на болі внизу живота та значні виділення зі статевих шляхів. Для визначення чутливості флори до антибіотиків призначено бактеріологічне дослідження виділень з цервікального каналу. Як необхідно обробити слизову піхви та шийки матки перед взяттям матеріалу для дослідження?
A * Протерти стерильним ватним тампоном.
B Обробити піхву 1% розчином йод-алкоголю.
C Обробити піхву 3% розчином перкису водню.
D Нічим не обробляти.
E Обробити піхву розчином фурациліну 1:5000.

49
Скiльки разiв на рiк виконують онкопрофогляд:
A 2 рази
B 3 рази
C 4 рази
D 1 раз
E 5 разiв

50
У мазку виявлено: мало паличок Додерлейна, багато лейкоцитiв та епiтелiю, значна кiлькiсть коккової флори. Який ступінь чистоти?
A III ступінь
B II ступінь
C II ступінь
D IV ступінь
E V ступінь

51
Виберiть iнструмент для виконання бiопсiї шийки матки:
A Конхотом
B Пiнцет
C Затискач Кохера
D Кюретка
E Все необхiдне

52
Рукавички після проведеного піхвового обстеження треба:
A Занурити у дезинфікуючий розчин
B Промити під проточною водою
C Промити дистильованою водою
D Прокип’ятити
E Занурити у миючий розчин

53
На який час потрібно занурити інструменти після використання в дезрозчин?
A 60 хв.
B 30 хв.
C 40 хв.
D 45 хв.
E 15 хв.


54
Ви - медсестра жіночої консультації. До Вас звернулася заміжня жінка 20 років зі скаргами на затримку менструації, підвищену дратівливість, сонливість, незначну нудоту. Про що це найімовірніше свідчить?
A *Вагітність
B Захворювання нервової системи
C Захворювання травної системи
D Пухлину тіла матки
E Запалення придатків матки

55
У пацієнтки 30 років у мазку на ступінь чистоти піхви лейкоцити покривають поле зору. Яке додаткове обстеження необхідне для виключення специфічності інфекції?
A *Бактеріологічне дослідження
B Гістологічне дослідження
C Кольпоскопія
D Імунологічне дослідження
E Вірусологічне дослідження

56
Пацієнтці 24 роки рекомендовано вимірювання базальної температури. Як правильно це виконувати ?
A * Вранці в стадії спокою щоденно після менструації
B Щоденно перед сном після менструації
C Вранці щоденно в стані спокою за тиждень до менструації
D Вранці під час менструації
E Ввечері під час менструації

57
У пацієнтки 28 років діагностовано непрохідність маткових труб. Для лікування даної патології їй запропоновано введення у матку рідини під тиском. Назвіть цю маніпуляцію ?
A * Гідротубація
B Пертубація
C Гістероскопія
D Цервікоскопія
E Гістеросальпінгографія

58
Який гормон в нормі виявляють при біологічних та імунологічних реакціях на вагітність?
A *Хоріонічний гонадотронін
B Естроген
C Прогестерон
D Лютеотронний гормон
E Лютеінізіруючий гормон

59
Яким інструментом проводять взяття матеріалу для бактеріоскопічного дослідження?
A *Ложечкою Фолькмана
B Кюреткою
C Пінцетом
D Конхотомом
E Кульовими щипцями

60
Ви працюєте медичною сестрою в профілакторії. У жінки травма зовнішніх статевих органів – невелика гематома, яка не збільшується. Ваші першочергові дії.
A *Прикласти холод і госпіталізувати
B Ввести знеболюючі засоби
C Ввести спазмолітичні засоби
D Прикласти компрес
E Ввести гемостатичні засоби

61
У гінекологічне віділення звернулася хвора із значною кровотечею. В анамнезі субмукозний фіброматозний вузол. Тактика медичної сестри :
A *Негайно викликати чергового лікаря.
B Ввести скоротливі засоби.
C Міхур з льодом на низ живота.
D Ввести кровоспинні засоби.
E Підрахувати пульс.

62
В медпункт обратилась женщина с жалобами на зуд наружных половых органов и влагалища. Мутные творожистые выделения. В браке не состоит. Последние месячные 2 недели назад. Каков предположительный диагноз?
A * Кандидоз.
B Трихомонадный кольпит.
C Гонорея.
D Острый эндометрит.
E Пельвиоперитонит.
63
К школьной медсестре обратилась старшеклассница для консультации по поводу контрацепции. Что ей можно посоветовать?
A * Презервативы.
B ВМС
C Гормональную контрацепцию.
D Спермициды.
E МЛА

64
Что является границей между наружными и внутренними половыми органами женщины?
A * Девственная плева
B Малые половые губы
C Вульва
D Наружный зев матки
E Большие половые губы

65
Кольпоскопия – это метод, позволяющий прицельно осмотреть:
A * Влагалищную часть шейки матки и стенки влагалища
B Слизистую оболочку полости матки
C Органы брюшной полости
D Органы малого таза
E Толстый кишечник

66
Врач попросил медсестру подготовить инструменты для искусственного прерывания беременности в малом сроке. Какой инструмент медсестра должна включить в набор?
A * Расширители Гегара
B Скальпель
C Конхотом
D Ложечку Фолькмана
E Ножницы

67
Медсестра готовит набор инструментов для диагностического выскабливания полости матки. Какой метод стерилизации она должна выбрать?
A * В сухожаровом шкафу 180оС в течение 1 часа
B Однократное кипячение 60 мин
C Стерилизация парами формалина
D Стерилизация в 96% растворе этилового спирта
E Автоклавирование 1,5 атм. 20 минут

68
Сколько зевов имеет шейка матки?
A * 2 зева
B 4 зева
C 6 зевов
D 3 зева
E 1 зев

69
При наружном акушерском исследовании установлено, что спинка плода обращена к левой стороне матки. Укажите позицию плода.
A * Первая
B Пердняя
C Правая
D Левая
E Вторая

70
Сальпингооофорит – это воспаление
A * Придатков матки
B Моченого пузиря
C Печени
D Влагалища
E Яичников

71
В гинекологическом отделении находится пациентка с диагнозом киста левого яичника, у которой возникла острая боль внизу живота . Укажите тактику медицинской сестры.
A * Сообщить врачу
B Тепло на низ живота
C Поставить очистительную клизму
D Ввести обезболивающий препарат
E Региональная криотерапия

72
В гинекологическое отделение на машине скорой медицинской помощи доставлена пациентка Т., 72 года, с профузным кровотечением из половых путей, обусловленным раком шейки матки. Окажите неотложную медицинскую помощь.
A * Тугая тампонада влагалища
B Прижатие брюшной аорты
C Введение тампона с эфиром
D Введение метилэргометрина в/в
E Регионарная криотерапия

73
Вы медсестра женской консультации. Как определить срок предстоящих родов, зная дату последней менструации?
A * От первого дня последней менструации отнять 3 месяца и прибавить 7 дней
B К первому дню последней менструации прибавить 8 месяцев
C От первого дня последней менструации отнять 280 дней
D От первого дня последней менструации отнять 3 месяца
E К первому дню последней менструации прибавить 3 месяца и отнять 10 дней

74
Який симптом характерний для альгоменореї?
A *Біль під час менструації
B Блідість шкіри
C Підвищення температури
D Незначні кров’янисті виділення із статевих шляхів
E Виділення великої кількості крові

75
Внаслідок чого виникають кровотечі в другій половині вагітності?
A * Передлежання плаценти
B Розрив матки
C Гіпертонічна хвороба вагітних
D Розрив шийки матки
E Екзостозів у малому тазі

76
Вагітна 20 років звернулася в жіночу консультацію для взяття на облік. При вимірюванні зовнішніх розмірів тазу отримані данні: 26-29-30-20. Який таз у жінки
A * Нормальний
B Чоловічий
C Плоскорахітичний
D Простий плоский
E Загальноріномірнозвужений

77
Що характерно для кольпіту?
A * Слизово- гнійні виділення
B Біль внизу живота
C Збільшення матки
D Підвищення температури тіла
E Кровотеча

78
Назвіть метод обстеження необхідний при виявленні у пацієнтки ерозії шийки матки
A * Кольпоскопія
B Ректоманоскопія
C Лапароскопія
D Цистоскопія
E Кульдоскопія

79
При обстеженні жінки діагностовано міому матки. Міома матки відноситься до:
A * Доброякісної пухлини матки
B Доброякісної пухлини яєчників
C Злоякісної пухлини матки
D Злоякісної пухлини яєчників
E Доброякісної пухлини піхви

80
До гінекологічного відділення доставлено жінку з підозрою на прогресуючу позаматкову вагітність. Вкажіть додатковий метод обстеження для підтвердження діагнозу:
A * УЗД
B Зондування порожнини матки
C Кольпоскопія
D Вишкрібання порожнини матки
E Кульдоскопія

81
До жіночих статевих гормонів належать:
A *Прогестерон
B Преднізолон
C Інсулін
D Вазопресин
E Тироксин
82
До внутрішніх статевих органів відноситься :
A *Піхва
B Великі статеві губи
C Малі статеві губи
D Клітор
E Дівоча пліва

83
Хворій М., 35 р., виконуючи призначення лікаря, медсестра ввела піхвовий тампон, змочений олією шипшини. Через який час його потрібно видалити?
A *Через 10-12 год.
B Через 1-2 год.
C Через 3-4 год.
D Через 5-6 год.
E Через 24-26 год.

84
Пацієнтка У., 27 р., звернулась з приводу переривання вагітності. До якого строку вагітності медичний аборт виконується за бажанням жінки?
A *12 тижнів вагітності
B 18 тижнів вагітності
C 14 тижнів вагітності
D 16 тижнів вагітності
E 20 тижнів вагітності

85
На прийомі пацієнтка К., 45 р, яка скаржиться на загальну слабкість, нездужання, неприємне відчуття в ділянці зовнішніх статевих органів. Об*єктивно: температура 37,60С, набряк, гіперемія, різка болючість, місцеве підвищення температури в ділянці правої великої статевої губи. Вкажіть, для якого захворювання найхарактерніша клінічна картина пацієнтки?
A *Бартолініт
B Крауроз вульви
C Рак вульви
D Вульвіт
E Лейкоплакія вульви

86
При огляді пацієнтки С., 26 р., після оперативного втручання на придатках матки лікар зробив акцент на активному веденні післяопераційного періоду. Медична сестра повинна підняти хвору на:
A *2-й день
B 1-й день
C 3-й день
D 4-й день
E 5-й день

87
Пацієнтка О., 68 р., поступила в гінекологічне відділення з підозрою на рак ендометрію. Вкажіть найдоцільніший метод дослідження для уточнення діагнозу?
A *Роздільне вишкрібання слизової оболонки матки
B Ультразвукове дослідження
C Бактеріоскопічне дослідження
D Рентгенологічне дослідження
E Мазок на кольпоцітологічне дослідження

88
Пацієнтка П., 24 р., знаходиться на диспансерному нагляді після міхурового занеску. На профілактику і своєчасне виявлення якого захворювання спрямовані дії медичного персоналу?
A *Хоріонепітеліома
B Саркома матки
C Ендометрит
D Ендоментріоз
E Фіброміома матки

89
Жінка 22 років звернулася до ж/к зі скаргами на затримку менструації до 2 місяців. При гінекологічному огляді встановлено:ціаноз слизової оболонки піхви та шийки матки. Матка збільшена до розмірів гусиного яйця, розм'якшена, особливо в області перешийка, безболісна. Який найбільш імовірний діагноз?
A * вагітність 8 тижнів
B вагітність 12 тижнів
C позаматкова вагітність
D порушення менструального циклу
E фіброма матки

90
У гінекологічне відділення звернулась жінка 25 років зі скаргами на гострий біль унизу живота, короткочасне запаморочення. Затримка менструації до 2 місяців. Хвора бліда ,АТ 90/50 мм.рт.ст.Пульс 120 уд.за хв. Позитивні симптоми подразнення очеревини. При піхвовому дослідженні: матка дещо збільшена, додатки зліва збільшені, болючі, заднє склепіння нависає, болюче. Яке додаткове дослідження потрібно провести для уточнення діагнозу?
A * пункцію черевної порожнини через заднє склепіння
B бактеріоскопічне дослідження
C бактеріологічне дослідження
D зондування матки
E кольпоскопію

91
У гінекологічне відділення звернулась хвора 26 років зі скаргами на підвищення температури тіла, біль унизу живота. При бімануальному дослідженні тіло матки дещо збільшене, напружене, болісне. Додатки не визначаються. Виділення кров'янисто-гнійні. Про яку патологію йде мова?
A * ендометрит
B цистіт
C сальпінгоофоріт
D кольпіт
E вульвовагініт

92
Пацієнтка 48 років скаржиться на порушення менструального циклу, менструації тривають по 9-10 днів, припливи жару до обличчя, дратівливість, головний біль, порушення сну. АТ 130/90 мм.рт.ст. Пульс 90 уд. за хв. При огляді: матка та додатки без особливостей. Про яку патологію йде мова?
A * клімактеричний синдром
B післякастраційний синдром
C передменструаційний синдром
D адреногенітальний синдром
E синдром полікістозних яєчників

93
Пацієнтка 64 років скаржиться на маткову кровотечу.В менопаузі - 12 років. 7-8 місяців тому з'явились спочатку серозно-водянисті, а потім серозно-кров'янисті (типу м'ясних помиїв) виділення. Про яку патологію йде мова?
A * рак тіла матки
B рак яєчників
C пухирний занесок
D хоріонепітеліома
E генітальний ендометріоз

94
Вас приймають на роботу в жіночу консультацію. Головна акушерка знайомить вас з обов’язками дільничної медсестри .Вкажіть, що заборонено проводити медичній сестрі:
A *Призначення лікування
B Підготовка документації до прийому
C Підготовку інструментарію до роботи
D Виконувати призначення лікаря
E Приймати участь в онкопрофогляді

95
В гінекологічному відділенні знаходиться пацієнтка, яка прооперована з приводу пухлини матки . Чоловік пацієнтки цікавиться у медсестри про об’єм втручання. Вкажіть дії медсестри :
A *Запропонувати звернутися до лікаря
B Повідомити про об’єм втручання
C При відповіді змінити об’єм втручання
D Не розмовляти з чоловіком
E Не відповісти на питання, пояснюючи не інформованістю

96
При взятті вагітної на облік в жіночій консультації дільнична медсестра пояснює необхідність загального обстеження з метою профілактики ускладнень. Яку кратність дослідження сечі повинна вказати медсестра.
A *При кожному відвідуванні
B 1 раз на тиждень
C 1 раз на місяць
D 1 раз в триместр
E 2 рази за вагітність

97
В гінекологічний стаціонар поступила жінка зі скаргами на переймоподібний біль внизу живота, кров’янисті виділення із статевих шляхів. Пацієнтку оглянув лікар і діагностував аборт у розпалі. Який набір інструментів повинна підготувати медсестра?
A *Набір для вишкрібання порожнини матки
B Набір для реінфузії
C Набір для гемотрансфузії
D Набір для біопсії
E Набір для лапаротомії

98
Ви працюєте в маніпуляційному кабінеті жіночої консультації. Пацієнтці з діагнозом “ендоцервіцит” лікар призначив піхвові ванночки з фурациліном. На який термін необхідно залишити в піхві розчин фурациліну при проведенні ванночки
A *10-15 хв.
B 5-10 хв.
C 20-25 хв.
D 25-30 хв.
E 30-35 хв.

99
Медсестра гінекологічного відділення проводить бесіду з хворою на гонорею. Про що необхідно обов’язково попередити хвору, навчаючи її гігієнічним заходам?
A *Про заборону статевого життя до одужання
B Про щоденні підмивання
C Про дотримання режиму дня
D Про дотримання дієти
E Про термометрію

100
Звернулася подружня пара з приводу безпліддя. З чого починають обстеження?
A *Спермограми
B Лапароскопія
C Гістеросальпінгографія
D Вимірювання базальної температури
E Визначення рівня гормонів у крові.

101
Який метод контрацепції має майже 100\% ефективність:
A *Хірургічна контрацепція
B Бар’єрний метод
C Внутрішньоматкова контрацепція
D Гормональна контрацепція
E Посткоітальна контрацепція

102
Хронічною вважається гонорея, яка триває понад:
A 2 місяці
B 1місяць
C 3 місяці
D 6 місяців
E 1 рік і більше.

103
Пункція черевної порожнини через заднє склепіння, це метод дослідження, який дозволяє діагностувати:
A *Порушену позаматкову вагітність
B Маткову вагітність
C Безплідність
D Пухлина матки
E Ендометріоз

104
У хворої з пухлиною матки раптово виник гострий біль унизу живота. Що повинна зробити медична сестра?
A *Повідомити лікаря
B Ввести знеболюючий засіб
C Холод на низ живота
D Тепло на низ живота
E Зробити очисну клізму.

105
Жінці 40 років. Має безсимптомну фіброміому матки розміром 7-8 тижнів вагітності. Яка тактика ведення пацієнтки?
A *Диспансерний нагляд за хворою
B Фізіотерапевтичні методи лікування
C санаторно-курортне лікування
D Оперативний метод лікування
E Можна використовувати всі методи

106
Вкажіть найінформативніший метод діагностики раку шийки матки.
A *Біопсія шийки матки з гістологічним дослідженням.
B Мазок на ступінь чистоти піхви.
C Мазок на “гормональне дзеркало”.
D Лапароскопія
E Огляд шийки матки за допомогою дзеркал.

107
У гінекологічне відділення поступила жінка зі скаргами на біль внизу живота, температура 39 С, мутні кров’янисті виділення з неприємним запахом. 3 дні тому був зроблений в лікарні штучний аборт. Вкажіть першочергові дії медичної сестри.
A *Викликати лікаря
B Підготувати інструменти для вишкрібання порожнини матки.
C Введення антибіотиків.
D Введення скорочуючих матку препаратів.
E Стежити за загальним станом жінки.

108
При профілактичному огляді у жінки на шийці матки виявлено червону пляму розміром 2 х 3 см. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу ?
A *Кольпоскопія
B Лапараскопія
C Гістероскопія
D Кульдоскопія
E Гістеросальпінгографія109
У жінки при бактероскопічному обстеженні піхви виявлено гонококи. Вкажіть ступінь чистоти піхви.
A *Четверта
B Перша
C Третя
D П"ята
E Друга

110
У пацієнтки під час профогляду виявлено поліп цервікального каналу. Яке найбільш доцільне лікування у даному випадку?
A * Поліпектомія
B Ампутація шийки матки
C Діатермокоагуляція
D Кріотерапія
E Лазеротерапія

111
Під час огляду в дзеркалах у хворої М., виявлено навколо зовнішнього вічка шийки матки пляму червоного кольору з “оксамитовою” поверхнею, що при дотику кровоточить. Про яку патологію йде мова?
A * ерозія шийки матки
B поліп цервікального каналу
C міома матки
D кольпіт
E бартолініт

112
В гінекологічне відділення поступила дівчина 16 років з діагнозом ювенільна маткова кровотеча. Медична сестра за призначенням лікаря ввела окситоцин, вікасол. Які лікарські рослини можна використати для зупинки кровотечі?
A * настойка кропиви
B настойка календули
C настойка елеутерокока
D настойка валеріани
E настойка глоду

113
До патронажної медсестри звернулась жінка 28 років з постгеморагічною анемією на фоні фіброміоми матки. Які соки слід вживати з метою поповнення запасів заліза в організмі?
A * гранатовий
B апельсиновий
C березовий
D вишневий
E грушевий

114
У рентгенологічному кабінеті жінка з відносною безплідністю. Виберіть необхідний інструмент для проведення метросальпінгографії:
A * шприц Брауна
B шприц з пункційною голкою
C шприц Жане
D конхотом
E матковий зонд

115
М/с асистує лікарю при операції – пункція через заднє склепіння піхви. лікар ввів гінекологічне дзеркало в піхву, який наступний інструмент повинна подати м/с?
A *Кульові щипці.
B Матковий зонд.
C Конхотом.
D Ножиці.
E Голкотримач.

116
З метою онкопрофогляду у пацієнтки зібрали анамнез, оглянули зовнішні статеві органи та шийку матки за допомогою дзеркал, провели бімануальне обстеження, взяли матеріал на цитологічне дослідження. Яке дослідження ще необхідно провести?
A * Обстеження молочних залоз
B Кольпоскопічне
C Біопсію
D Бактеріоскопічне
E Бактеріологічне

117
Пацієнтка скаржіться на свербіж у ділянці зовнішніх статевих органів, сирнисті виділення з піхви білого кольору. Про яку патологію йде мова ?
A * Кандидоз
B Трихомоніаз
C Хламідіоз
D Гонорея
E Мікоплазмоз118
До якого додаткового методу дослідження медична сестра готує все необхідне для пацієнтки з підозрою на гонорею?
A Бактеріологічного дослідження
B Тесту функціональної діагностики
C Цитологічного дослідження
D Кольпоскопії
E Біопсії

119
Жінка 35 років звернулася до ЖК із скаргами на виділення зі статевих шляхів у великій кількості, які з’явилися 3 дні тому. При обстеженні виявлено: гіперемія і набряк стінок піхви, значні гнійно пінисті виділення, шийка матки чиста, матка і додатки без патології. Яке обстеження необхідно провести для уточнення діагнозу?
A * Бактеріоскопічне
B Кольпоцитологічне
C Онкоцитологічне.
D Біопсію із шийки матки.
E Кольпоскопію.

120
У пацієнтки 30-ти років діагностована кіста яєчника. Після бурхливої перистальтики кишківника з'явилися симптоми гострого живота. Яка невідкладна допомога?
A *Негайна госпіталізація
B Зробить очисну клізму
C Введення знеболюючих засобів
D Введення спазмолітичних засобів
E Грілка на живіт

121
У гінекологічне відділення поступила пацієнтка з підозрою на рак ендометрію. Вкажіть найдоцільніший метод для підтвердження діагнозу?
A Діагностичне вишкрібання слизової оболонки матки
B Мазок на цитологію
C Ультразвукове дослідження
D Бактеріоскопічне дослідження
E Rо-логічне дослідження

122
Хворій 30-ти років лікар призначив піхвові ванночки з відваром ромашки. Медична сестра виконує призначення лікаря. Якою повинна бути температура відвару?
A *37-38^oC
B 30-31^oC
C 20-22^oC
D 45-46^oC
E 18-20^oC

123
Яке додаткове дослідження підтвердить діагноз гонореї?
A *бактеріологічне та бактеріоскопічне дослідження
B симптом папороті
C цитологічне дослідження
D кольпоскопія
E біопсія

Крок М. Сестринська справа
Медсестринство в інших дисциплінах терапевтичного профілю
1
Медсестра під час обстеження пацієнта виявила, що його календарний вік випереджує біологічний. Який це вид старіння?
A * Сповільнене
B Передчасне
C Прискорене
D Фізіологічне
E -

2
Хворий геріатричного відділення поскаржився медсестрі на часті закрепи. З чого почнете реалізацію плану догляду?
A * Корекції харчування
B Постановки очисної клізми
C Прийому проносних засобів
D Постановки олійної клізми
E Введення ректальних свічок

3
У хворої 64 р. діагностовано остеопороз. Яка потенційна проблема може виникнути у неї?
A * Перелом шийки стегна
B Пролежні лопаток
C Стійкий закреп
D Нетримання сечі
E Підвищення температури

4
Хворий 70 р. звернувся до медсестри із проблемою падіння, в результаті чого отримує травми. Найбільш частою внутрішньою причиною падіння є:
A * Порушення рівноваги
B Недостатнє освітлення
C Незручне взуття
D Слизька підлога
E Круті сходи

5
Хвора 68 р. звернулась до медсестри із проблемою падіння, в результаті чого отримує травми. Найбільш частою зовнішньою причиною падіння є:
A * Недостатнє освітлення
B Порушення рівноваги
C Зниження зору
D Вживання ліків
E Наявність болю

6
Хвора геріатричного відділення звернулась із проблемою - головний біль, запаморочення. Медсестринське втручання почнете із:
A * Вимірювання тиску
B Постановки гірчичників
C Введення спазмолітиків
D Постановки компресу
E Введення заспокійливих

7
Хворий геріатричного відділення знаходиться на ліжковому режимі. З метою профілактики розвитку гіпостатичної пневмонії медсестра повинна включити в план догляду:
A * Дихальну гімнастику
B Догляд за порожниною рота
C Вимірювання тиску
D Профілактику пролежнів
E Зміну білизни

8
При пневмонії в осіб літнього та старечого віку рідко спостерігається:
A * Виражена гарячка
B Загальна слабість
C Швидка втомлюваність
D Кашель
E Задишка

9
Медична сестра проводить бесіду із пацієнтом щодо профілактики рецидиву ревматичної лихоманки. Основним у реалізації плану сестринського втручання буде:
A * Проведення біцилінопрофілактики
B Усунення психоемоційних стресів
C Нормалізація умов праці
D Загартовування організму
E -
10
Який з перерахованих чинників є визначальним для формування здоров’я людини?
A * Спосіб життя
B Екологія
C Рівень медичної допомоги
D Спадковість
E -

11
Який із перерахованих продуктів медична сестра може порекомендувати хворому на хронічний гепатит в стадії ремісії?
A * Пісну яловичину
B Тугоплавний жир
C Грибний відвар
D Солону їжу
E Морську рибу

12
На І етапі сестринського обстеження медсестра виявила чинники, які зумовили розвиток хронічного коліту у пацієнта. Який з них належить до ендогенних?
A * Перенесена дизентерія
B Нерегулярне харчування
C Гіподинамія
D Психоемоційний стрес
E Вживання великої кількості рідини

13
При проведенні первинної профілактики ревматичної лихоманки сімейна медична сестра в першу чергу повинна звертати увагу на осіб, які:
A * Часто хворіють на ГРВІ
B Перенесли оперативне втручання
C Хворіють на виразкову хворобу шлунку
D В дитинстві перенесли рахіт
E Мають високий рівень артеріального тиску

14
Пацієнтці 40 років, яка має патологію шкіри правої гомілки, встановлений діагноз: мікробна екзема. Який з морфологіч-них елементів поліморфної висипки є характерним?
A *Гноячок
B Вузлик
C Пляма
D Кірка
E Пухирець

15
Пацієнт 42 років поступив в неврологічне відділення з підозрою на менінгіт. Що приготує медсестра лікарю для проведення спинномозкової пункції:
A *Пункційну голку з мандреном
B Катетер
C Розчин камфорного спирту
D Шприц Жане
E Скальпель

16
У дерматологічному відділені знаходиться хвора зі скаргами на сильний свербіж у ділянці правого передпліччя і кисті, які виникли зразу після того,я к хвора використовувала порошок для прання “ЛОСК”. Об’єктивно: шкіра кісті і передпліччя гіперемована, набрякла, папульозні і везикульозні висипи. Для якого ураження це характерно?
A *алергічно-контактний дерматит
B псоріаз
C нейродерміт
D токсикодермія
E піодермія

17
Пацієнтка 25 р. скаржиться на появу сверблячки, особливо вночі протягом 3-х днів. При огляді: на шкірі пальців (бокових поверхнях, міжпальцевих складках), передньої поверхні пахових ямок, на животі, сідницях, внутрішній поверхні стегон, на молочних залозах чисельні попарно розміщені папуло-везикули, екскоріації кров’яністі кірочки. Для якого захворювання це характерно?
A * короста
B алергічний дерматит
C екзема
D атопічний дерматит
E еритразма

18
У хворого 20 р. свіжий гострий передній гонорейний уретрит Що треба зробити для підтвердження діагнозу?
A *мазок із уретри
B загальний аналіз сечі
C загальний аналіз крові
D аналіз сечі за Зимницьким
E -


19
Жінка, 28 років, знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом: хронічний гастрит типу А. Звернулася до сімейної медсестри, щоб їй порекомендувати лікувальну мінеральну воду. Яка мінеральна вода найбільш доцільна в даному випадку?
A * Миргородська
B Свалява
C Лужанська
D Поляна Квасова
E Боржомі

20
Медична сестра провела обробку шкіри хворого коростою 25% кремом бензилбензоату. На який день лікування втирання необхідно повторити?
A *4
B 2
C 3
D 5
E 6

21
Пацієнтка лікується з приводу розсіяного склерозу. Яка з проблем пацієнтки вимагає постійної допомоги медсестри?
A * Проблема травмування
B Виникнення пролежнів
C Порушення харчування
D Закрепи
E Нетримання сечі

22
Хворому для лікування корости призначена 33% сірчана мазь. На які ділянки тіла медична сестра повинна нанести мазь?
A * На все тіло, крім обличчя
B На шкіру живота
C На шкіру міжпальцевих складок
D На шкіру сідниць
E На шкіру кінцівок

23
За допомогою якого методу проводиться біологічна провокація при гонореї?
A *Введення гоновакцини
B Масаж сечівника на буже
C Вживання гострої їжі, пива
D Інстиляція розчину нітрату срібла у сечівник
E -

24
Які клінічні обстеження необхідно провести хворому з підозрою на менінгіт?
A * Симптом Кернінга, Брудзинського
B Симптом Пастернацького
C Симптом Морозкіна
D Симптом Падалка
E Сиптом Розенберга

25
Для якого захворювання характерний клінічний симптомокомплекс: жовтяниця, темна сеча, знебарвлений кал, збільшена печінка?
A * Вірусний гепатит
B Малярія
C Черевний тиф
D Лептоспіроз
E Сальмонельоз

26
Які заходи на сучасному етапі є пріоритетними у профілактиці ВІЛ – інфекції?
A * Санітарно-просвітня робота
B Одноразовий медичний інструментарій
C Використання презервативу
D Індивідуальні методи захисту
E Вакцинація

27
У хворого на лептоспіроз спостерігається олігоурія. Яке небезпечне ускладнення виникло у даному випадку?
A * Гостра ниркова недостатність
B Зневоднення
C Набряк легенів
D Інфекційно -токсичний шок
E Розрив сечового міхура
28
Пацієнтка віком 30 років знаходиться на лікуванні у відділені відновного лікування з приводу остеохондрозу хребта з болевим синдромом. Отримує електрофорез новокаїну. Після третьої процедури поскаржилася на почервоніння шкіри, свербіж у ділянці спини. Які дії медсестри?
A *Припинити лікування і скерувати пацієнтку до лікаря
B Продовжувати лікування згідно з призначенням
C Замінити новокаїн іншими ліками
D Зменшити тривалість процедури
E Замінити цю процедуру іншою

29
До фізіотерапевтичного кабінету звернулася пацієнтка віком 35 років з приводу попереково-крижового радикуліту. Лікар призначив їй фонофорез з анальгіном. Під час проведення ультразвукової терапії пацієнтка перестала відчувати тепло. Які дії медсестри?
A *Перевірити справність випромінювача
B Збільшити потужність випромінювача
C Продовжувати процедуру згідно з призначенням
D Направити на іншу процедуру
E Направити пацієнтку до лікаря

30
У хворого скарги на біль у животі, розлади випорожнень 7 - 8 разів на добу з домішками слизу та крові. Сигмоподібна ободова кишка пальпується у вигляді болісного тяжа, напружена. Яке захворювання може запідозрити медична сестра?
A *Шигельоз
B Сальмонельоз
C Амебіаз
D Холеру
E Ботулізм

31
Больному с эпиприступом медицинская сестра оказала неотложную помощь. Какие симптомы говорят об улучшении состояния больного?
A * Судороги прекратились и наступил глубокий сон
B судороги продолжаются
C рвота
D асфиксия
E остановка сердечной деятельности

32
Пацієнт 35 , звернувся до окуліста зі скаргами на зниження зору, “туман” перед очима, двоїння предметів, які виникли на передодні. Голос гнусавий. При об’єктивному обстеженні виявлено мідріаз, анізокорію, птоз, сухість слизових оболонок. За 3 дні до захворювання вживав консервовану буженину. Яке захворювання може запідозрювати медсестра?
A *Ботулізм
B Отруєння молоком
C Отруєння метиловим спиртом
D Стовбуровий енцефаліт
E Розлади мозкового кровообігу

33
Хворий потрапив у відділення з підвищеною температурою, багаторазовим блюванням. Відмічається ригідність м’язів потилиці, позитивний симптом Керніга. Назвіть синдром.
A *Менінгеальний
B Бульбарний
C Гіпоталамічний
D Поліневритичний
E Вертеброгенний

34
Які першочергові заходи слід виконати медичній сестрі фізіотерапевтичного кабінету на початку грози?
A * Вимкнути загальний рубильник
B Вимкнути пускачі в кабінетах
C Викликати старшу медсестру
D Повідомити завідуючого відділенням
E Викликати інженера з техніки безпеки

35
У хворого діагностовано субарахноїдальний крововилив. Для уточнення діагнозу невропатолог призначив спино-мозкову пункцію. Яку голку необхідно медсестрі приготувати лікарю для взяття спиномозкового пунктату
A *Голка Біра
B Голка Дешана
C Троакар
D Голка Дюфо
E Голка Туохи

36
Ви працюєте в протитуберкульозному диспансері . В чому полягає специфічна профілактика туберкульозу ?
A *Вакцинація БЦЖ
B Реакція Манту
C Загартовування
D Відмова від шкідливих звичок
E -

37
Ви проводите медсестринське обстеження хворого з підозрою на сальмонельоз. Звернули увагу на блідість шкіри , яка суха на дотик,зморшкувата та легко збирається в складки . На який стан вказують ці симптоми ?
A *Зневоднення
B Гіпотермія
C Гіпертермія
D Кахексія
E Гіпотензія

38
При проходженні профілактичного огляду у дерматовенеролога жінці встановлено діагноз : „ Первинний серопозитивний сифіліс”. Яку клінічну ознаку виявили при об’єктивному обстеженні ?
A *Твердий шанкр
B Розеоли
C Папули
D Гострокінцеві кандиломи
E Сифілітичні гуми

39
Медична сестра зробила перев’язку хворому на шкірну форму сибірки. Що роблять із використаним перев’язувальним матеріалом?
A * Збирають у спеціальну ємкість і спалюють
B Викидають в урну для сміття
C Засипають сухим хлорним вапном
D Заливають 1% розчином хлорного вапна
E Заливають розчином лізолу

40
При суб’єктивному обстеженні пацієнта медична сестра виявила скарги: свербіж шкіри, що посилюється вночі, попарно розміщені дрібні папули, везикули, розчухи, кров’янисті кірочки на характерних для корости місцях. Яка потенційна проблема може виникнути у пацієнта?
A * Гноячкові ураження шкіри
B Лихоманка
C Біль в ділянці висипу
D Набряк в ділянці висипу
E Депігментація шкіри

41
У хворого на дизентерію медична сестра виявила скарги: на пронос з домішками крові і слизу, тенезми, головний біль, відсутність апетиту, загальну слабість. Визначте пріоритетну проблему у пацієнта.
A * Пронос з домішками крові і слизу, тенезми
B Головний біль
C Загальна слабість
D Відсутність апетиту
E -

42
В інфекційне відділення поступив хворий з ознаками ботулізму, який вживав в їжу борщ, м’ясні котлети, картопляне пюре, консервовані гриби, торт. Що стало найбільш вірогідною причиною цієї хвороби?
A * Консервовані гриби
B Торт
C М’ясні котлети
D Картопляне пюре
E Борщ

43
Хворий поступив в стаціонар з підозрою на гострий гепатит В. Який матеріал необхідно забрати від хворого для підтвердження діагнозу серологічним методом?
A *Кров з ліктьової вени
B Кров з пальця
C Мазок з носоглотки
D Випорожнення
E Спинно-мозкову рідину

44
Хворому 42 років з підозрою на грижу міжхребцевого диску поперекового відділу призначено МРТ. Якої підготовки потребує пацієнт?
A *Зробити очисну клізму
B Провести промивання сечового міхура
C Напередодні промити шлунок
D Ввести проносні
E -

45
Хворому 84 років, що знаходиться у геронтологічному відділенні з серцевою недостатністю призначені сечогінні засоби. Якими продуктами харчування бажано збагатити його раціон?
A *Печеною картоплею, печеними кабачками, родзинками
B Кефіром, молоком, сиром
C Яблуками, вишнями, виноградом
D М'ясними продуктами
E Рибою, морепродуктами

46
В сімейну амбулаторію звернулась молода жінка, яка скаржиться на спрагу, поліурію, сухість та свербіж шкіри, схильність до гнійничкових захворювань, підвищення апетиту. До якого найбільш інформативного дослідження за призначенням лікаря медсестра проведе підготовку пацієнтки?
A *Аналізу крові на цукор
B Біохімічного аналізу крові
C Загального аналізу крові
D Загального аналізу сечі
E Визначення добового діурезу

47
Жінці 32 років, після стаціонарного лікування з приводу загострення хронічного пієлонефриту, з метою профілактики рецидивів та закріплення результатів медикаментозного лікування, лікар призначив десятиденний курс фітотерапії. Реакція сечі лужна. Збір яких лікарських трав Ви порадите вживати пацієнтці?
A * Ягоди журавлини, польовий хвощ, толокнянка
B Трава звіробою, листя кропиви, ромашка
C Кукурудзяні стовпчики, плоди глоду, ромашка
D Плоди шипшини, трава звіробою, фіалка
E Ягоди чорниці, корінь алтея, шавлія

48
Сімейний лікар після проведення клінічного обстеження та оцінювання додаткових методів обстеження діагностував у хворого виразкову хворобу. Яку медичну документацію повинна заповнити сімейна медсестра на диспансерного хворого?
A * Контрольну карту диспансерного спостереження (Ф-030/о)
B Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання (Ф-058/о)
C Карту профілактичних щеплень (Ф-063/о)
D Санаторно-курортну карту (Ф-072/о)
E Довідку про тимчасову непрацездатність (Ф-095/о)

49
Пацієнтові з діагнозом неврастенія, гіперстенічна форма, призначено електрофорез із бромом за Вермелем. Як медсестра повинна розташувати електроди?
A *Один електрод між лопатками, другий – на литкові м’язи
B Один електрод між лопатками, другий – на грудну клітку
C Між правою та лівою лопатками
D Один електрод на потилицю, другий – на поперевоко-крижову ділянку
E Один на низ живота, другий – поперевоко-крижову ділянку

50
Пацієнтові з бронхіальною астмою на стаціонарному етапі реабілітації призначено лікувальну гімнастику. Медсестра, даючи поради пацієнту, звернула увагу на тривалість проведення лікувальної гімнастики. А саме:
A *20 хв.
B 10 хв.
C 30 хв.
D 5 хв.
E 45 хв.

51
Пацієнтові з діагнозом гіпертонічна хвороба І ст. призначено електрофорез з 5% розчином сульфату магнія. Медсестра пояснила пацієнтові, яку методику проведення процедури використовують в даному випадку:
A *Комір за Щербаком
B Півмаска Бергоньє
C Електрофорез за Вермелем
D Поперечна методика
E Електрофорез по Келату

52
Пацієнтові з діагнозом хронічний бронхіт призначено озокеритолікування на ділянку грудної клітки. Яку методику проведення процедури використовує медсестра?
A *Кюветно-аплікаційну
B Серветково-аплікаційну
C Нашарування
D Ванночку
E Розпилення

53
У пацієнта діагноз: гострий риніт. Призначено УВЧ - терапія. На якій відстані медсестра розташує електроди у відповідності до тіла пацієнта?
A *0,5 см
B 2 см
C 6 см
D 4 см
E 10 см
54
Пацієнтові з діагнозом: інфаркт міокарда при напівліжковому режимі призначена лікувальна фізкультура. Скільки хвилин триватиме сеанс ЛФК?
A *20-25
B 5-10
C 10-15
D 35-40
E 45-50

55
У пацієнта раптово виникло психомоторне збудження: трощив меблі, вдарив товариша. Через 30 хв. заснув. Після опритомнення нічого не пам’ятає, розкаюється у скоєному. Медична сестра встановила наступний медсестринський діагноз:
A *Патологічний афект
B Сутінковий стан
C Фугіформний стан
D Сомнамбулізм
E Транс

56
Медична сестра, проводячи догляд за пацієнтом, з діагнозом алкогольний делірій, виконує наступні лікарські призначення:
A *Тетурам
B Антибіотикотерапія
C Антиаритмічні засоби
D Сечогінні препарати
E Препарати калію

57
У породіллі приблизно через 2 тижні після пологів, розвинувся післяпологовий психоз. Після проведеного лікування медична сестра проводить реалізацію V-го етапу медсестринського процесу. Проведіть оцінку успішних результатів втручань:
A *Депресивні тривожні стани зникли
B Покращання апетиту
C Нормалізація серцево-судинної системи
D Нормалізація температури
E Нормалізація стільця

58
Сімейна медична сестра здійснила патронаж до пацієнта 40р. на гіпертонічну хворобу. Провела медсестринське обстеження і виявила чинники виникнення захворювання. Які чинники ризику відносяться до ендогенних?
A *Обтяжена спадковість
B Психоемоційні стреси
C Паління
D Надмірна маса тіла
E Гіподинамія

59
Виберіть лікарські рослини, що мають жовчогінну дію:
A * кукурудзяні рильця, м’ята, безсмертник
B звіробій, ромашка, нагідки
C подорожник, кропива, арахіс
D спориш, ведмежі вушка, ортосифон
E листя липи, корінь алтеї, мати-й-мачуха

60
Який препарат використовують для виведення із організму ртуті при отруєннях?
A * Унітіол
B атропін
C аміназин
D анаприлін
E преднізолон

61
Хвора поступила з діагнозом гостра мікробна екзема нижніх кінцівок. Об’єктивно: на шкірі правої гомілки має місце вогнище з чіткими межами, де на фоні гіперемії та незначної інфільтрації відмічаються везикули, точкові ерозії, що виділяють серозний ексудат, кірочки, по периферії вогнища – пустули. Яку медикаментозну форму можна використати на початку захворювання?
A * Примочку
B Присипку
C Пасту
D Бовтанку
E -----

62
Яка клінічна ознака найбільш характерна при масивному ексудативному плевриті?
A * виражена задишка
B біль у грудній клітці
C кровохаркання
D кашель
E дистанційні хрипи
63
Хворому на ревматизм, який знаходиться на диспансерному обліку, призначено профілактичне лікування. Який із запропонованих препаратів Ви застосуєте?
A * біцилін-5
B анальгін
C пеніцилін
D преднізолон
E аскорбінову кислоту

64
Хворий скаржиться на висипання на верхній губі та незначну печію, які з’являються після переохолодження. Об’єктивно: на червоній окрайці верхньої губи на еритематозному фоні мають місце дрібні міхурці з прозорим вмістом, які зливаються між собою. Про яке захворювання слід подумати?
A * Простий герпес
B Контактний дерматит
C Вульгарну міхурчатку
D Імпетиго
E Екзему

65
Хвора поступила зі скаргами на свербіж, який посилюється вночі. Об’єктивно: на шкірі живота, міжпальцевих складок кистей – попарно розташовані вузликово-міхурцеві елементи, точкові кірочки. Виставлено діагноз: короста. Для лікування хворій призначено 20% емульсію бензил-бензоату. Які ділянки шкіри слід обробляти?
A * Всю поверхню шкіри, крім голови
B Піжпальцеві складки кистей
C Живіт
D Міжпальцеві складки кистей та живіт
E Долоні та підошви

66
Сімейним лікарем до шкірно-венерологічного диспансеру направлений хворий з підозрою на сифіліс. Який дослідний матеріал потрібно взяти у хворого для постановки реакції Васермана для підтвердження діагнозу сифілісу?
A * Кров з вени
B Кал
C Слину
D Сечу
E Пунктат лімфовузла

67
Хворий 42 років часто лікується в шкірно-венерологічному диспансері з приводу епідермофітії ступнів. Останнє загострення відмічалось 2 тижні тому. Після проведення місцевого протигрибкового лікування наступило клінічне одужання. Які заходи необхідно провести хворому для профілактики загострення?
A * Дезинфекцію взуття та шкарпеток
B УФО шкіри ступнів
C Миття взуття проточною водою
D Вологе прибирання приміщення
E -

68
Хворий 33 р., звернувся зі скаргами на біль в правому підребер’ї, жовтушність шкіри, потемніння сечі, знебарвлений кал, швидку втому, підвищення температури тіла. Живіт м'який, помірно болючий у правому підребер’ї. Відомо, що 5 місяців тому було видалення зуба. Відображена картина дозволяє запідозрити:
A * Вірусний гепатит В
B Гострий холецистит
C Хронічний панкреатит
D Абсцес печінки
E Цироз печінки

69
При збиранні сечі для загального аналізу у пацієнта з гострим гломерулонефритом, медична сестра виявила зміну кольору сечі у вигляді "м’ясних ополісків". Вкажіть, які зміни в сечі могли викликати це явище
A * Макрогематурія
B Протеїнурія
C Мікрогематурія
D Лейкоцитурія
E Бактеріурія.

70
У пацієнт М,35 років, виявлено біль в правому підребер’ї з іррадіацією в праве плече і лопатку, праву надключичну ділянку, кількаразове блювання, відчуття гіркоти в роті. Яке захворювання можна запідозрити?
A * гострий холецистит
B гострий аппендицит
C ниркову кольку
D кишкову непрохідність
E гострий панкреатит.


71
Пацієнт 45 років з хронічним гломерулонефритом скаржиться на біль голови, шум у вухах, болі в ділянці серця. Для якого синдрому характерні ці ознаки?
A * Гіпертензивного синдрому
B Синдрому інтоксикації
C Нефротичного синдрому
D Сечового синдрому
E Набрякового синдрому

72
Виберіть характерний симптомокомплекс анемічного синдрому
A * Запаморочення, задишка, “мушки” перед очима
B Біль в горлі, слинотеча, метеоризм, пронос
C Анорексія, схуднення, різка слабкість, свербіж шкіри
D Біль в кістках і суглобах, гіперемія їх
E Крововиливи на шкірі, в суглобах, м’язи, кровотечі, петехії

73
Клінічні ознаки: збільшення щитоподібної залози, екзофтальм, дратівливість, тахікардія, схуднення характерні для :
A * Дифузного токсичного зобу
B Нецукрового діабету
C Мікседеми
D Цукрового діабету
E Феохромоцитоми

74
У пацієнтки 26-ти років напад ниркової кольки. Який симптом найбільш характерний для даної патології?
A * Біль в попереку з іррадіацією в статеві органи
B Біль в епігастрії
C Біль оперізуючого характеру
D Біль в правому підребер’ї
E Біль в правому підребер’ї з іррадіацією в праву лопатку

75
Пацієнтка 49 р. скаржиться на загальну слабкість, зниження працездатності, спотворення смаку (їсть крейду), пекучий біль у язиці після їжі, появу “заїдів” у куточках рота, підвищену ламкість нігтів, волосся. Хворіє протягом року, коли на фоні порушень менструально-оваріального циклу з’явились і стали наростати вищезазначені симптоми. Для якої з анемії найбільш характерна дана клінічна картина?
A *Залізодефіцитної
B Постгеморагічної
C Гемолітичної
D Гіпопластичної
E Мегалобластичної

76
Яка тріада симптомів найбільш характерна для гострого пієлонефриту?
A *Гарячка, біль в поперековій ділянці, дизурія
B Спрага, нудота, печія
C Біль в кістках, суглобах, м’язах
D Набряки, гіпертензія,дизурія
E Блювання, пронос, біль в животі

77
Ниркові набряки спочатку з'являються на :
A *Обличчі
B Кистях рук
C Гомілках
D Поперековій ділянці
E На ступнях

78
Студент 21 р., госпіталізований на 2-й день хвороби з гострим початком. Скаржиться на сильний у ділянці чола з переходом на ділянку орбіт, ниючі болі в м’язах і великих суглобах, відчуття жару. Температура тіла – 39°С. Адинамічний, слизова оболонка ротоглотки гіперемійована. Відображена картина дозволяє запідозрити:
A * Грип
B Парагрип
C Менінгококову інфекцію
D Хронічний бронхіт
E Пневмонію

79
У хворого, 50 років, раптово виник гострий біль у поперековій ділянці з правого боку, який ірадіює у внутрішню поверхню стегна, біль при сечовипусканні. Ці ознаки характерні для:
A * Ниркової кольки
B Гострого апендициту
C Печінкової кольки
D Гострого панкреатиту
E Гострого холециститу80
Хворий 43р., працівник м’ясокомбінату, захворів раптово. Скаржиться на біль голови, високу температуру, різь в очах, біль у м’язах, особливо литкових, попереку, жовтушний колір шкіри обличчя, темну сечу. Об’єктивно: на губах – герпетичні висипання, збільшені печінка та селезінка, олігурія. Температура тіла 37,80С, АТ-90/50 мм рт ст. Дані ознаки характерні для:
A * Лептоспірозу
B Черевного тифу
C Вірусного гепатиту
D Висипного тифу
E Бруцельозу

81
У жінки 42 років загострення виразкової хвороби шлунка. Який дієтичний стіл показаний?
A * №1
B №2
C №5
D №7
E №10

82
Пацієнт скаржиться на часті носові кровотечі, болі в правому підребір’ї, втрату апетиту. При огляді іктреричність шкіри та слизових, судинні "зірочки", на передній черевній стінці "голова медузи". Про яку патологію можна подумати?
A *Цироз печінки
B Виразкова хвороба
C Холецистит
D Вірусний гепатит
E Коліт

83
Пацієнт 72 р., який знаходиться на стаціонарному лікуванні, скаржиться на тривале підвищення температури тіла до 37-37,5 С, болі в епігастральній ділянці, відразу до м’ясної їжі, схуднення. Звернувся до медсестри з проханням назвати його діагноз. Вкажіть, яка інформація для пацієнта буде найкращою?
A *Запропонувати пацієнту запитати діагноз у лікаря
B Сказати пацієнту: ”Діагноз – хронічний гастрит”
C Назвати істинний діагноз
D Сказати, щоб запитав у старшої медичної сестри
E Відмовитися відповідати на поставлене запитання

84
Хворий 36 р. скаржиться на загальну слабкість і появу набряків на обличчі, тулубі, більш виражених уранці, на біль у поперековій ділянці. Об’єктивно: шкіра бліда. Обличчя набрякле, повіки припухлі. АТ 165/105 мм рт.ст. Симптом Пастернацького позитивний з обох бокі. Вкажіть, для якого захворювання найбільш характерна клінічна картина?
A *Гломерулонефрит
B Пієлонефрит
C Нирково - кам"яна хвороба
D Гіпертонічна хвороба
E Хронічна ниркова недостатність

85
В електропоїзді у одного з пасажирів раптово почався сильний біль за грудиною, що іррадуіює в ліву руку. Він блідий, пульс 72/хв., АТ-130/70 мм рт.ст. Що сталося з пацієнтом ?
A *Стенокардія
B Серцева астма
C Набряк легень
D Гіпертонія
E Бронхіальна астма

86
Хворий скаржиться на біль в епігастрії, що виникає через 1,5-2 години після вживання
їжі, нічний голодний біль, нудоту. Для якої патології характерні дані симптоми?
A *Виразки 12 -палої кишки
B Раку шлунка
C Раку кишечника
D Виразки шлунка
E Хронічного гастриту

87
До Вас звернувся хворий зі скаргами: на слабкість ,підвищення t тіла, болі в колінних суглобах.З анамнезу - місяць тому була ангіна. Розвиток якого захворювання можна запідозрити?
A *Ревматична хвороба
B Ревматоїдний артрит
C Остеомієліт
D Туберкульоз кісток суглобів
E Гемартроз

88
У пацієнта 38 років, сухий плеврит. Він лежить на хворому боці, щоб зменшити біль. Як називається таке положення?
A *Вимушене
B Пасивне
C Активне
D Фаулера
E Сімса

89
До вас звернувся хворий з такими симптомами : полідипсія, поліурія, поліфагія, гіперглікемія , глюкозурія. Яке захворювання ви запідозрите ?
A *Цукровий діабет
B Ниркова недостатність
C Гіпотиріоз
D Дифузний токсичний зоб
E Тиреоідит

90
У пацієнта 47 років, протягом 6 місяців спостерігаються кровотечі з гемороїдальних вузлів. Який тип анемії в пацієнта?
A *Постгеморагічна
B В-12 - фолієводефіцитна
C Гемолітична
D Гіпопластична
E Апластична

91
Специфічна профілактика туберкульозу здійснюється:
A *Вакциною БЦЖ
B АДП анатоксином
C Очищенним туберкуліном
D Вакциною АКДП
E Імуноглобуліном

92
Для якого захворювання характерний симптомокомплекс: спрага, поліурія, гіперглікемія, глюкозурія?
A *Цукровий діабет
B Нецукровий діабет
C Тіреотоксикоз
D Мікседема
E Феохромоцитома

93
Характер болю при інфаркті міокарда:
A *Стискаючий, пекучий біль над всією ділянкою серця на протязі 30 хв. і більше, не знімається нітрогліцерином
B Ниючий, тупий біль в ділянці серця, немає іррадіації
C Гострий, тиснучий, пекучий біль, віддає під ліву і праву лопатку, знімається спазмолітиками
D Загрудинний, тиснучий біль, поширюється в ліву руку, швидко зникає після приймання нітрогліцерину
E Тупий, ниючий біль, відчуття важкості в ділянці серця

94
У пацієнта 50 років туберкульоз легень. Раптово під час кашлю з'явилось кровохаркання. Які дії медичної сестри?
A *Покласти міхур з льодом на грудну клітку
B Зробити масаж грудної клітки
C Поставити гірчичники на грудну клітку
D Дати зволожений кисень
E Поставити банки

95
Пацієнту 38 років, з ексудативним плевритом проводиться пункція плевральної порожнини. Медична сестра здійснює догляд за пацієнтом. Яке ускладнення може виникнути під час пункції?
A *Колапс
B Виділення рідини через пункційний отвір
C Підвищення АТ
D Судоми
E Приступ ядухи

96
Пацієнту з підозрою на туберкульоз призначена проба Манту. Для проведення проби Манту Ви використаєте препарат:
A *Туберкулін
B Вакцину БЦЖ
C Ізоніазид
D Етамбутол
E Тібон

97
Пацієнт, 46 років, скаржиться на нестерпний біль за грудиною, який триває 1 годину, вживання нітрогліцеріну біль не знімає. Що з пацієнтом?
A *Гострий інфаркт
B Пневмонія
C Плеврит
D Напад стенокардії
E Напад серцевої астми


98
Хворий, 30 р., скаржиться на остуду, біль в поперековій ділянці тупого характеру, дизурічні явища, слабкість, біль голови. Об’єктивно: позитивний симптом Пастернацького. Для якого захворювання характерні ці проблеми?
A *Гострий пієлонефрит
B Гострий гломерулонефрит
C Хронічна ниркова недостатність
D Хронічний гломерулонефрит
E Нирково-кам’яна хвороба

99
Паління тютюну , забруднення повітря, несприятливі умови професійної діяльності, бактеріальна мікрофлора – це екзогенні чинники якого захворювання :
A * хронічного бронхіту
B сухого плевриту
C ексудативного плевриту
D абсцесу легенів
E негоспітальної пневмонії

100
Про який вид анемії свідчить тріада синдромів: ураження системи кровотворення, нервової системи та шлунково-кишкового тракту:
A * В12-дефіцитна
B гемолітична
C апластична
D гостра постгеморагічна
E залізодефіцитна

101
Вкажіть найважливіший чинник виникнення цукрового діабету І типу:
A *спадкова неповноцінність бета-клітин підшлункової залози
B надмірне вживання їжі
C вроджена недостатність функції щитоподібної залози
D малорухомий спосіб життя
E негативні емоції, що спричиняють дистреси.

102
Полідипсія, поліурія, поліфагія, гіперглікемія та глюкозурія –це клінічні симптоми захворювання:
A * цукрового діабету
B дифузного токсичного зобу
C гострої ниркової недостатності
D хронічної ниркової недостатності
E гіпотиреозу

103
У пацієнта К., 18 років, який хворіє цукровим діабетом медична сестра виявила такі проблеми: відчуття голоду ,тремтіння тіла, судоми, запаморочення. Це свідчить про:
A * гіпоглікемію
B гіперглікемію
C гіпертензію
D гіпертермію
E гіпотермію .

104
У пацієнта 40 років, на тлі гострого інфаркту міокарду виник кашель з виділенням пінистого харкотиння рожевого кольору. Яке ускладнення запідозрить медична сестра?
A *набряк легенів
B серцеву астму
C набряк Квінке
D пневмонію
E бронхіальну астму

105
Хворий М., 22 років, скаржиться медичній сестрі на порушення функції суглобів, їх припухлість, почервоніння шкіри, місцеве підвищення температури, "летючий" характер ураження. Яке захворювання вона запідозрить?
A * ревматичну хворобу
B гонорейний артрит
C туберкульозний артрит
D ревматоїдний артрит
E деформуючий артроз

106
Пацієнт скаржиться на біль в епігастральній ділянці, який виникає через 15-30 хв. після вживання їжі, зменшується після блювання. Для якого захворювання характерний такий больовий синдром ?
A * виразкової хвороби шлунка
B хронічного гепатиту
C жовчнокам’яної хвороби
D дискінезії жовчовивідних шляхів
E виразкової хвороби дванадцятипалої кишки107
Який препарат підготує медична сестра для надання невідкладної допомоги під час нападу бронхіальної астми?
A * еуфілін
B кофеїн
C корглікон
D кордіамін
E ампіокс.

108
Ви палатна медична сестра. У пацієнта 47 років, з діагнозом гіпертонічна хвороба з'явилась задишка, клекочуче дихання, кашель з виділенням рожевого пінистого харкотиння . Якого положення пацієнтові надасть медична сестра ?
A * ортопное
B горизонтальне з піднятим головним кінцем
C горизонтальне з припіднятими ногами
D лежачи на лівому боці
E лежачи на правому боці

109
Ви працюєте палатною медичною сестрою. У пацієнтки М.,32 років, виникла гіпоглікемічна кома. Який із перерахованих лікарських препаратів слід ввести першочергово?
A * глюкозу
B соду
C інсулін
D реополіглюкін
E корглікон

110
Хвора 33 р., направлена у інфекційне відділення з діагнозом лакунарна ангіна. Температура тіла 39,5°С. Рs – 102 за хв. Мигдалики почервонілі, набряклі, в лакунах –гнійні нашарування, які легко знімаються шпателем. Збільшені і болючі підщелепні лімфовузли. Яке дослідження необхідно провести в першу чергу?
A * Посів мазка на стрептокок, стафілокок, паличку Лефлера
B Посів мазка на кишкову групу
C Посів крові на гемокультуру
D Посів мазка на менінгокок
E -

111
У пацієнта 67 р.,з цукровим діабетом спостерігаються сонливість, нудота, спрага,запах ацетона з рота, біль у животі. Що необхідно підготувати медичній сестрі для невідкладної допомоги?
A *Інсулін
B Глюкозу
C Кордіамін
D Платифілін
E Мезатон

112
У хворого 20 р., схильність до фурункульозу, спрага, поліуріурія , свербіж та сухість шкіри. До якого обстеження потрібно піготувати пацієнта?
A *Аналізу крові на глюкозу
B Загального аналіз крові
C Аналізу крові на білірубін
D Аналізу крові на холестерин
E Аналізу крові на сечовину

113
Хворого турбує кашель з виділенням до 200 мл на добу гнійного харкотиння з неприємним запахом.Виділення посилюється у положенні хворого на лівому боці. Пальці мають вигляд барабанних паличок, нігті- годинкових скелець.Для якого захворювання характерні дані проблеми?
A *Бронхоектатичної хвороби
B Туберкульозу легень
C Пневмонії
D Хронічного бронхіту
E Пневмоконіозу

114
У хворого на бронхіальну астму почався сухий кашель, виникла гостра нестача повітря, дихання утруднилось, видих здійснюється зі свистом і чути на віддалі. Який препарат потрібно проготувати медичній сестрі для надання невідкладної допомоги?
A *Розчин еуфіліну
B Розчин корглікону
C Розчин строфантину
D Розчин глюкози
E Розчин дибазолу

115
Пацієнт 30-ти років хворіє більше 10-ти років, захворювання загострюється в осінньо-зимовий період. Об’єктивно: на шкірі волосистої частини голови, розгинальних поверхнях кінцівок спостерігаються рожево-червоні негострозапальні вузлики, бляшки, покриті сухими сріблястими лусочками; суб'єктивно - незначна сверблячка. Для якого захворювання харктерні дані ознаки?
A *Псоріазу
B Червоного плоского лишаю
C Червоного вовчака
D Сухої себореї
E Нейродерміту

116
Пацієнтка С., 60 років, зріст 160 см, вага 100 кг. Після вживання картоплі, смаженої на салі, відчула гострий біль у правому підребер’ї, з іррадіацією у праву лопатку. 2 рази було блювання їжею, а потім жовчю. Т-39 С. Для якого захворювання характерні дані прблеми?
A * Гострий холецистит
B Цироз печінки
C Гострий гастрит
D Виразкова хвороба
E Гепатит

117
Хворий, 47 років, знаходиться в кардіологічному відділенні з інфарктом міокарда, раптово виник приступ інспіраторної ядухи,сухий кашель . Яке ускладнення інфаркту міокарда у хворого?
A *Серцева астма
B Кардіогенний шок
C Пневмонія
D Бронхіальна астма
E Тромбоемболія

118
У хворого, 62 років - інфаркт міокарду.Який з названих засобів застосовується для зняття больового синдрому?
A *Промедол
B Анаприлін
C Клофелін
D Еуфілін
E Строфантин

119
При обстеженні жителів виявили, що серед дітей розповсюджені такі захворювання, як дитячий кретинізм, розумова відсталість, глухонімота. Нестача у їжі якого хімічного елементу привела до цього?
A *Йоду
B Заліза
C Хлору
D Натрію
E Кальцію

120
Хворий М., 55 р., знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні. Його турбує слабкість, блідість, запаморочення, миготіння мушок перед очима, серцебиття. Їжу, збагачену яким хімічним елементом , порадить медсестра?
A *Залізо
B Йод
C Кальцій
D Хлор
E Натрій

121
Пацієнта 38 років, госпіталізовано зі скаргами на ниючий біль в поперековій ділянці, часте болісне сечовипускання, підвищення температури до 37,6 С. Вважає себе хворим 3 роки. Шкіра бліда, волога. Симптом Пастернацького позитивний. Для якого захворювання характерні дані симптоми?
A * хронічного пієлонефриту
B хронічного гломерулонефриту
C сечо-кам"яної хвороби
D гострого гломерулонефриту
E хронічної ниркової недостатності

122
Пацієнт 72 р.,знаходиться в положенні ортопное, шкіра та слизові оболонки ціанотичні, на відстані чути клекочуче дихання, частота дихальних рухів 40 за хвилину, над легенями вислуховуються вологі хрипи. Який патологічний стан характеризує цей симптомокомплекс?
A * набряк легенів
B гіпертонічний криз
C серцева астма
D кардіогенний шок
E астматичний стан123
До вас звернувся сусід 60 років. Після підняття по сходах у нього з"явився стискаючий біль за грудиною, оніміння 4 та 5 пальців лівої руки. Для якого захворювання характерні дані ознаки?
A * стенокардії напруги
B бронхіальної астми
C стенокардії спокою
D гіпертонічного кризу
E ревматичної хвороби

124
У хворої, яка знаходиться в стаціонарі в зв"язку з правобічною пневмонією, погіршився стан: за дві години температура впала з 39,3 С до 35,7 С , відзначається різка слабкість, блідість шкіри, холодний піт, АТ 80\50 мм рт ст. Назвіть причину погіршення стану пацієнтки:
A * критичне зниження температури
B виражена інтоксикація
C зниження АТ
D порушення рухового режиму
E порушення дієти

125
Пацієнт 18 р., скаржиться на часте блювання, біль в животі , температуру 38 С. Захворів гостро після вживання хот-догу. З чого слі почати надання невідкладної медичної допомоги?
A * промивання шлунку
B диєтичного харчування
C призначення ферментних препаратів
D призначення великої кількості рідини
E призначення антибактеріальних препаратів

126
Медсестру ендокринологічного відділення викликали до пацієнта 50 р., хворого на цукровий діабет, який отримує інсулін. Хворий без свідомості , в тяжкому стані, з судомними посмикуваннями м"язів. Шкіра бліда, волога. Про яке ускладнення подумає медична сестра?
A * Гіпоглікемічну кому
B Гіперглікемічну кому
C Уремічну кому
D Печінкову кому
E Мозкову кому

127
Пацієнта 49 р. доставлено до лікарні без свідомості. Шкіра суха, очні яблука м"які, шумне глибоке дихання Куссмауля , відчувається запах ацетону з рота . Який патологічний стан спостерігається у пацієнта?
A * гіперглікемічна кома
B уремічна кома
C запаморочення
D гіпоглікемічна кома
E печінкова кома

128
Жителька Карпат скаржиться на відчуття тиску в ділянці шиї, загальну слабкість, зниження працездатності, утруднене ковтання, захриплість голосу, потовщення шиї. Для якого захворювання характерний цей симптомокомплекс?
A * ендемічне воло
B дифузне токсичне воло
C гіпотиреоз
D рак щитоподібної залози
E аутоімунний тиреоїдит

129
У пацієнта після вживання їжі у їдальні через 3 години виникло блювання, слабкість, біль у животі. При обстеженні: язик вологий, обкладений білим нальотом, живіт м’який, болючий у епігастрії. Яке незалежне втручання повинна виконати медична сестра?
A *Промити шлунок
B Дати пацієнту проносні засоби
C Покласти міхур з льодом на живіт
D Дати пацієнту знеболюючі засоби
E Направити на рентгенологічне дослідження шлунка

130
Хворий , 54 роки, звернувся до лікаря зі скаргами на слабкість, знижений апетит, свербіж шкіри, біль у правому підребір’ї. В анамнезі вірусний гепатит В. Об’єктивно: іктеричність шкіри та слизових оболонок, печінка збільшена та болюча. Про яке захворювання можна подумати?
A * Хронічний гепатит
B Хронічний холецистит
C Хронічний гастрит
D Хронічний панкреатит
E Пілоростеноз131
Хворий 72-х років скаржиться на свербіж шкіри, кровоточивість, жовтяницю, збільшення живота. При обстеженні виявлено: судинні зірочки на шкірі, еритему долонь, асцит. Для якого захворювання це характерно?
A * Цирозу печінки
B Панкреатиту
C Хронічного гепатиту
D Виразкової хвороби шлунка
E Жовчно-кам'яної хвороби

132
Пацієн знаходиться на диспансерному обліку з приводу виразкової хвороби шлунка. Вночі раптово з’явилась слабкість, нудота, блювання. Блювотні маси кольору “кавової гущі”.Про яке ускладнення можна думати?
A * Шлункову кровотечу
B Пенетрацію виразки
C Перфорацію виразки
D Малігнізацію виразки
E Стеноз воротаря

133
Хворий хворіє на хронічний гастрит типу А протягом 15 років. За останні півроку маса тіла знизилася на 12 кг, з'явилася відраза до м'ясних страв. Який з додаткових методів обстеження найбільш інформативний в даній ситуації?
A * Фіброгастроскопія з біопсією
B Аналіз шлункового вмісту
C Рентгенографія шлунка
D Загальний аналіз крові
E УЗД

134
Назвіть препарат, який застосовують для зняття больового приступу при стенокардії?
A * Нітрогліцерин
B Фентаніл
C Анальгін
D Новокаїн
E Лідокаїн

135
У пацієнта непритомність. З чого необхідно почати невідкладну допомогу?
A *Надати положення з опущеним головним кінцем
B Надати положення з піднятим головним кінцем
C Накласти джгути на кінцівки
D Зробити штучну вентиляцію легень
E Зробити теплу ванну

136
Протягом якого часу триває приступ болю при стенокардії?
A *До 15 хв
B До 45 хв
C До 50 хв
D До 1 год
E До 2 год

137
Хвора 50 р., скаржиться на сильний біль голови, запаморочення, серцебиття, тремтіння тіла. Об’єктивно: обличчя гіперемійоване, пульс -110 поштовхів за 1хв, напружений, АТ - 220/95 мм рт. ст. Це найбільш характерно для:
A *Гіпертонічного кризу
B Інфаркту міокарда
C Стенокардії
D Гіперглікемічної коми
E Гіпоглікемічної коми

138
При розвитку анафілактичного шоку першочерговим препаратом для невідкладної терапії буде:
A *Адреналін
B Корглікон
C Строфантин
D Хлористий кальцій
E Димедрол

139
Ви медсестра гастроентерологічного відділення. У пацієнта, який лікується з приводу виразкової хвороби виник гострий "кинджальний" біль в епігастральній ділянці. Якими повинні бути дії медичної сестри?
A *Заспокоїти пацієнта, викликати лікаря
B Ввести знеболюючі, викликати лікаря
C Зробити промивання шлунку, викликати лікаря
D Зробити сифонну клізму, викликати лікаря
E Покласти грілку на епігастральну ділянку, викликати лікаря

140
У пацієнта , який лікується з приводу туберкульозу, з'явилися виділення крові під час кашлю. Якими повинні бути дії медсестри?
A *Надати напівсидячого положення, прикласти міхур з льодом на грудну клітку
B Надати горизонтального положення, прикласти міхур з льодом на грудну клітку
C Посадити пацієнта, дати зволожений кисень
D Надати горизонтального положення, поставити гірчичники на грудну клітку
E Надати горизонтального положення, ввести знеболюючі

141
В кардіологічне відділення поступив пацієнт з приступом стенокардії. Яку основну проблему виявить медична сестра у пацієнта?
A * Стискаючий біль за грудиною тривалістю 5-10 хв
B Колючий біль в ділянці серця тривалістю 5-10 хв
C Стискаючий біль за грудиною тривалістю 1-2 год
D Колючий біль в ділянці серця тривалістю 1-2 год
E Ниючий біль в ділянці серця протягом 2-3 год.

142
У пацієнта, який лікується у пульмонологічному відділенні, виділяється мокротиння “повним ротом”. Для якого захворювання це характерно?
A * Абсцесу легень
B Бронхіальної астми
C Пневмонії
D Раку легень
E Туберкульозу легень

143
Пацієнт П. 27р., пульмонологічного відділення скаржиться на виражений біль в грудній клітці зліва, який посилюється при кашлі і глибокому диханні. При огляді: ліва половина грудної клітки відстає в акті дихання. Т = 38,5 0 С Для якого захворювання характерні дані симптоми?
A *Сухого плевриту
B Ексудативного плевриту
C Абсцесу легенів
D Обструктивного бронхіту
E Емфіземи легенів

144
Пацієнта турбує серцебиття та задишка при фізичному навантаженні, набряки на нижніх кінцівках, які виникають під кінець дня. Для якого стану характерні дані симптоми?
A *Хронічної серцевої недостатністі
B Гострої серцевої недостатністі
C Колапсу
D Шоку
E Непритомності

145
У хворого К., 59р., запідозрили рак легень. Важливим у діагностиці даного захворювання є виявлення у харкотинні:
A * Атипових клітин
B Лейкоцитів
C Спіралей Куршмана
D Еритроцитів
E Мікобактерій

146
Пацієнтка скаржиться на загальну слабкість, дратівливість, серцебиття, підвищену збудливість, поганий сон. При огляді: витрішкуватість, збільшення щитоподібної залози, тремтіння пальців витягнутих рук, пульс – 120 на хв. Ці ознаки вказують на:
A * Тиреотоксикоз
B Артеріальну гіпертензію
C Мікседему
D Ендемічний зоб
E Нецукровий діабет

147
Хворого на пневмонію турбують проблеми : біль під лопаткою, пітливість, підвищення температури до 39 0С, кашель з "іржавим" харкотинням. Що треба зробити хворому для зниження температури?
A * холодний компрес на чоло
B поставити банки
C поставити гірчичники
D обкласти грілками
E закутати

148
Пацієнт скаржиться на кашель з виділенням слизисто-гнійного харкотиння у великій кількості вранці. Про яке захворювання можна подумати?
A *Бронхоектатична хвороба
B Пневмонія
C Туберкульоз легень
D Гострий бронхіт
E Емфізема легень149
Хворий потрапив у лікарню в тяжкому стані, хворіє туберкульозом легень. Блідий, шкіра вкрита краплинами поту. Періодично при кашлі виділяється яскраво червона кров з домішками харкотиння. PS-нитроподібний, АТ- 80/50 мм. рт. ст. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?
A * Легенева кровотеча
B Набряк легень
C Анафілактичний шок
D Серцева астма
E Плеврит

150
Після перенесеного вірусного гепатиту пацієнт не дотримувався дієти. З’явились болі в правому підребер’ї, нудота, блювання. Об’єктивно: печінка збільшена, болюча, склери жовтушні. Для якого захворювання характерна така клінічна картина?
A * Хронічний гепатит
B Хронічний панкреатит
C Хронічний холецистит
D Виразкова хвороба шлунку
E Жовчнокам’яна хвороба

151
Чим ускладнюється перебіг туберкульозу легень?
A * Легеневаою кровотечею
B Бронхіальною астмою
C Гострийм бронхітом
D Пневмоконіозом
E Трахеїтом

152
У хворого з діагнозом черевний тиф на животі і бокових поверхнях тулуба висипання рожевого кольору, не виступають над поверхнею шкіри, зникають при натискуванні. Визначіть характер висипань.
A * Розеоли
B Везикули
C Папули
D Пустули
E Плями

153
Хворий знаходиться на стаціонарному лікуванні 2 тижні з діагнозом: черевний тиф. Під час вечірнього огляду медсестра звернула увагу, що хворий покритий холодним потом, температура тіла 36,2С, Ps-100 /хв., у випорожненнях – кров. Яке ускладнення повинна запідозрити медична сестра?
A * Кишкову кровотечу
B Ниркову недостатність
C Печінкову недостатність
D Інфекційно-токсичний шок
E Гіпертонічну кризу

154
У лікарню потрапив пацієнт 44 років зі скаргами на сильний біль в поперековій ділянці справа з ірадіацією по ходу сечовода та в статеві органи. Яка з наведених причин найбільш імовірна?
A *Тряска їзда
B Надмірна їжа
C Авітаміноз
D Стрес
E -

155
Медичну сестру викликали до хворого, який раптово впав з гучним криком, втратив свідомість. В нього з’явились судоми кінцівок, ціаноз огбличчя, мимовільне сечовипускання. Які незалежні втручання треба зробити медичній сестрі?
A *Повернути голову на бік, ввести між зуби огорнутий тканиною предмет
B Покласти хворого у ліжко і підняти підборіддя догори
C Надати хворому положення ортопное
D Ввести хворому заспокійливі ліки
E Привести хворого до свідомості і зігріти

156
У пацієнта 25-ти років спостерігається ураження дрібних суглобів, ранкова скутість, деформація суглобів, м’язова атрофія. Для якого захворювання характерні проблеми пацієнта?
A *ревматоїдний артрит
B ревматичний артрит
C подагра
D гемофілія
E гонорейний артрит

157
Хвора К., 35 років приймає упродовж п'яти років індометацин з приводу ревматичного поліартриту. Яку потенційну проблему можна очікувати?
A *Утворення виразки шлунка
B Біль в суглобах
C Біль в попереку
D Біль голови
E Біль у грудній клітці

158
Що є основним методом вторинної профілактики ревматизму:
A *Біцилінотерапія
B Вакцинація
C Загартовування
D Дотримання дієти та режиму харчування
E Попередження переохолодження

159
Обстежуючи пацієнта в гематологічному відділенні, м/с визначила в нього наступні симптоми: сухість шкіри, ламкість і викришування нігтів, випадання волосся, заїди, спотворення смаку [бажання їсти крейду, вапно]. Для якої анемії характерні ці ознаки?
A * Залізодефіцитної
B В12 дефіцитної
C Постгеморагічної
D Апластичної
E Гемолітичної

160
В стаціонарне відділення поступила пацієнтка з діагнозом: ревматоїдний артрит в стадії загострення. Скаржиться на сильний біль в суглобах, підвищення температури тіла, пітливість. Суглоби припухлі, деформовані, шкіра навколо суглобів почервоніла. Пацієнтка не може зробити рух без болю. Що повинна зробити медсестра, щоб зменшити біль в суглобах?
A *Надати зручного положення в ліжку
B Забезпечити прийом ліків за призначенням лікаря
C Забезпечити проведення електрофорезу
D Зробити масаж суглобів
E -----

161
Хворий М., 35 років, знаходиться у гастроентерологічному відділенні зі скаргами на біль в епігастрії, нудоту, схуднення. Йому встановлений діагноз: Виразкова хвороба шлунка. Який дієтичний стіл буде призначений хворому на першому тижні лікування?
A * Стіл № 1А
B Стіл № 15
C Стіл № 9
D Стіл № 7
E Стіл № 5

162
Увечері медична сестра помітила у хворого , який зловживав алкоголем, збудження, тремтіння всього тіла, порушення сну. Сусіди у палаті помітили, що хворий часто заглядає під ліжко і щось ніби ловить там, а також струшує простирадло і подушку, пояснюючи це тим, що у його ліжку з’явилось багато комах. Що у даному випадку можна запідозрити?
A * Алкогольний делірій (біла гарячка п’яниць)
B Шизофренію
C Маніакальний стан
D Депресивний стан
E Параноїд

163
У стаціонар поступає пацієнт, який сьогодні намагався покінчити життя самогубством. Вкажіть дії медсестри?
A *Організувати режим “А”
B Зафіксувати хворого у ліжку
C Слідкувати за харчуванням хворого
D Контролювати АТ і пульс
E Провести профілактичну бесіду

164
У хворого (гомосексуаліста) відмічається прогресуюча втрата маси тіла, постійна гарячка, оперізуючий герпес, кандидозний стоматит. Ці симптоми в комплексі характерні для:
A * СНІДу
B Хламідіозу
C Трихомоніозу
D Гонореї
E Сифілісу


Крок М. Сестринська справа
Медсестринство в інших дисциплінах хірургічного профілю
1
Пацієнт 70 років звернувся до лікаря зі скаргами на часте сечовиділення вночі, часті термінові позиви, утруднення при сечовиділенні. Після обстеження лікар встановив діагноз: “Аденома передміхурової залози II-А”. Яка пріоритетна потенційна проблема може виникнути у пацієнта?
A * Гостра затримка сечі
B Нетримання сечі
C Зміна кольору сечі
D Розлади діурезу
E Хронічна ниркова недостатність

2
В гастроентерологічне відділення поступив хворий зі скаргами на слабкість, нездужання, підвищення температури тіла до 37,6 С, печію в епігастрії, відразу до м’ясної їжі. За останні пів року схуд на 8 кг. Про яке захворювання подумає медична сестра?
A *Рак шлунку
B Хронічний гастрит
C Виразкова хвороба шлунку
D Хронічний езофагіт
E Хронічний панкреатит

3
Після введення анестетика в перидуральний простір пацієнту надають положення:
A *З піднятим головним кінцем
B Горизонтальне
C З опущеним головним кінцем
D На спині
E На животі

4
У пацієнтки 17 років родинка в області гомілки темного кольору, після травматизації почала збільшуватись, мокнути, інколи кровоточити. Больових відчуттів немає. Що Ви порекомендуєте пацієнтці?
A *Звернутись до онколога
B Змазувати 1\% розчином йодонату
C Звернутись до хірурга
D Робити пов’язки з левосином
E Звернутись до дерматолога

5
Ви медична сестра урологічного відділення. Лікарем призначено провести промивання сечового міхура. Який антисептичний розчин необхідно підготувати?
A *Розчин фурациліну 1:5000
B 0,9\% розчин хлориду натрію
C 3\% розчин перекису водню
D 0,9\% розчин хлориду натрію
E 0,9\% розчин натрію гідрокарбонату

6
Серцево-легеневу реанімацію застосовують при термінальних станах, вкажіть один з них:
A *Клінічна смерть
B Агонія
C Предагонія
D Післяопераційний період
E „Соціальна смерть”

7
Ускладнення виразкової хвороби шлунку, що потребує негайної операції:
A *Перфорація виразки
B Субкомпенсований стеноз
C Некомпенсований стеноз
D Пенетрація виразки
E Шлунково-кишкова кровотеча

8
В анамнезі рана в ділянці стопи. Рана загоїлася, через деякий час у хворого виникло посмикування жувальних м'язів, судоми всього тіла, „сардонічна посмішка”, опістотонус. Що з хворим?
A *Правець
B Інфікована рана
C Сказ
D Газова гангрена
E Гнилісна інфекція

9
На прийомі в офтальмолога пацієнт з ознаками лусочкового блефариту. Реалізуючи IV етап медсестринського процесу медсестра повинна
A *Обробити краї повік діамантовим зеленим
B Обробити краї повік розчином дімедролу
C Обробити краї повік розчином анальгіну
D Обробити краї повік розчином дексаметазону
E Обробити краї повік розчином атропіну


10
Пацієнт, який впродовж 5 років працює на пилорамі , звернувся зі скаргами на зниження слуху, шум у вусі. Медсестра повинна підготувати пацієнта до:
A *аудіометрії
B отоскопії
C діафаноскопії
D рентгенографії вуха
E вестибулометрії

11
Жінку доставлено у відділення реанімації з ознаками отруєння чадним газом. Пацієнтку терміново готують до проведення:
A *Гіпербаричної оксигенації
B Ентеросорбції
C Форсованого діурезу
D Гемосорбції
E Плазмаферезу

12
Після випадкового вживання невідомої рідини пацієнт скаржиться на біль в животі та гомілкових м'язах, порушення зору, блювання. Артеріальний тиск знижений, розвивається гіпертонус м'язів. Такі симптоми характерні для отруєння:
A *Метанолом
B Етанолом
C Опіатами
D Фософорорганічними сполуками
E Ацетатною кислотою

13
До лікаря звернулася пацієнтка зі скаргами на виділення крові із соска при натисканні на праву молочну залозу. До якого обстеження з метою уточнення діагнозу медична сестра підготує пацієнтку
A *Мамографії
B Томографії
C Сцинтіграфії
D Ангіографії
E Сонографії

14
Ефективність зовнішнього масажу серця по пульсу на сонній артерії потрібно перевіряти кожних:
A 2 хв
B 3 хв
C 5 хв
D 8 хв
E 10 хв

15
Збільшення діастази сечі характерно для:
A *гострого панкреатиту
B гострого апендициту
C защемленої грижі
D проривної виразці шлунку
E для інвагинації

16
Симптом “переміжної кульгавості” характерний для захворювання:
A *Облітеруючий ендартеріїт
B Флеботромбоз.
C Флебит.
D Ревматоїдний артрит.
E Тромбофлебіт

17
До передракових захворювань прямої кишки відноситься:
A *Поліпоз прямої кишки.
B Парапроктит.
C Хронічний коліт.
D Сигмоїдит.
E Випадіння прямої кишки

18
Що характерне для перфоративної виразки 12-палої кишки?
A *Раптовий “кинджальний біль”.
B Оперізуючий біль.
C Симптом Пастернацького.
D Блювання “кавовою гущею”.
E Метеоризм.


19
Медична сестра поставила діагноз "синдром гострого живота". Яке захворювання може бути у пацієнта:
A * Перфоративна виразка шлунку
B Гастрит
C Ниркова колька
D Апендикулярний інфільтрат
E Гострий коліт.

20
У пацієнта відкритий перелом, який супроводжується артеріальною кровотечею. Що медична сестра спочатку застосує:
A * Кровозупинний джгут Есмарха
B Асептичну пов’язку
C Транспортну іммобілізацію
D Кровозупинні засоби
E Знеболюючі

21
Медичній сестрі необхідно відібрати апарат для вимірювання центрального венозного тиску. Вкажіть його назву:
A *Апарат Вальдмана
B Апарат Амбу
C Апарат Ілізарова
D Аппарат РДА-1
E Апарат Ціто

22
У хворого із закритою травмою живота виявлено внутрішню кровотечу. Яку допомогу слід надати хворому?
A * Покласти холод на живіт і викликати “швидку допомогу”.
B Дати випити холодної лужної мінеральної води.
C Дати спазмолітики.
D Направити на консультацію до хірурга в поліклініку.
E Покласти холод на живіт, дати знеболюючі препарати.

23
Однією з характерних ознак відмороження IV ст. є:
A Некроз м'язів і кісток
B Зворотня судинна реакція
C Некроз епідермісу
D Некроз сосочкового шару
E Некроз дерми

24
Пацієнт розповів сімейній медсестрі, що бородавка в ділянці волосистої частини голови почала збільшуватися, часто травмується гребінцем, періодично кровоточить. Що порадити пацієнту?
A *Звернутися до хірурга, краще онколога
B При травмуванні бородавку обробляти діамантовим зеленим
C На деякий час дати спокій пухлині, не травмувати
D Прийняти кровозупинні препарати
E Прийняти курс УФО (7сеансів)

25
Через який проміжок часу оцінюється результат проби на резус-сумісність на водяній бані?
A *Через 10 хв;
B Через 3 хв;
C Через 7 хв;
D Через 5 хв;
E Через 1 хв.

26
Яким катетером медична сестра проводить катетеризацію сечового міхура у чоловіків у разі гострої затримки сечі?
A *Гумовим
B Металевим
C Не має значення
D Катетером Петцера
E Катетером для сечовода

27
Симптомом якого захворювання є втягнутий деформований сосок молочної залози?
A *Рак молочної залози
B Гінекомастія
C Фіброзна мастопатія
D Мастит
E Бешихове запалення

28
Назвіть найбільш достовірний метод дослідження онкологічних хворих:
A * Цитологічне дослідження
B Рентгенологічне дослідження
C Ехографія
D Комп’ютерна томографія
E Лабораторні дослідження

29
Пацієнту з відкритим переломом стегна, ускладненим артеріальною кровотечею, наклали джгут, ввели знеболюючі препарати. Що буде наступним етапом у веденні пацієнта?
A * Накладання захисної асептичної пов’язки на рану
B Госпіталізація хворого у травматологічне відділення
C Холод на місце травми
D Іммобілізація пошкодженої кінцівки
E Надання хворому зручного положення

30
Під час зіткнення автомобілів пацієнт 31 року був затиснутий в машині. Скаржиться на сильний біль в ділянці тазу, відсутність виділення сечі. При огляді: в ділянці тазу деформація. В якому положенні слід транспортувати пацієнта в медичний заклад?
A *В положенні "жаби "
B Напівсидячи
C Сидячи
D Лежачи на спині
E Лежачи на животі

31
До травмпункту доставлено потерплого 20-ти років після автомобільної аварії. Після огляду встановлено, що у пацієнта закритий перелом стегнової кістки справа. Що потрібно виконати в першу чергу?
A *Введення знеболюючих засобів
B Введення снодійних засобів
C Накладання скелетного витяжіння
D Введення ППС
E Введення антибіотиків

32
Пацієнтка 65-ти років. Лікується в травматологічному відділенні в зв’язку з переломом шийки стегнової кістки. Накладено скелетне витяжіння. Який найбільш вірогідний чинник виникнення остеомієліту в місці проведення шпиці?
A *Проведення перев’язок нестерильними інструментами
B Погане харчування пацієнтки
C Пролежні
D Остеопороз кісток
E Порушення кровообігу зламаної кінцівки

33
Потерпілому 48 років. Годину назад впав на праву руку, яку підтримує за передпліччя здоровою рукою. При огляді: права рука відведена вбік, вкорочена, активні рухи неможливі. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?
A *Рентгенологічне
B Пальпаторне дослідження плечового суглобу
C Огляд плечового суглобу
D Ультразвукове дослідження
E Перевірка активних рухів в плечовому суглобі

34
На прийом звернулася жінка зі скаргами на переймоподібні болі в попереку зліва, які віддають в статеві органи, часте сечовипускання. При огляді: пацієнтка неспокійна, часто міняє положення внаслідок нестерпного болю. Який симптом найбільш інформативний для уточнення діагнозу?
A *Симптом Пастернацького
B Симптом Щоткіна-Блюмберга
C Симптом Ровзінга
D Симптом Ситковського
E Симптом Воскресенського

35
До поліклініки звернулась пацієнтка 30 років, яку покусала собака 30 хвилин назад. При огляді: в ділянці правого ліктя кілька ран з нерівними краями, незначна кровотеча. Які першочергові незалежні сестринські втручання?
A *Промити рани мильним розчином
B Промити рани розчином перекису водню
C Промити рани розчином йодонату
D Накласти суху асептичну пов’язку
E Промити рани гіпертонічним розчином

36
До травмпункту доставлено пацієнта 30 років. Годину назад отримав травму правого передпліччя. Рентгенологічно: перелом правої променевої кістки в середній третині. Яка ознака являється абсолютною для перелому?
A *Крепітація
B Біль
C Набряк
D Порушення функції кінцівки
E Симптом “пружини”

37
Больная С. упала на льду на вытянутую вперед правую руку. Объективно: правое предплечье в н/з деформировано, определяется крепитация костных отломков. Какой вид помощи нужно оказать больной?
A * Обезболить, обездвижить поврежденную конечность
B Ввести обезболивающее
C Наложить бинтовую повязку
D Придать конечности возвышенное положение
E Ввести ПСС

38
Ви медична сестра загальноосвітньої школи. До вас привели дитину, яку вкусила собака. Ваші дії.
A * Промити руку мильним розчином і відтранспортувати дитину в лікарню
B На рану накласти асептичну пов’язку і відправити додому
C Рану промити 33\% розчином перекису водню і накласти асептичну пов’язку;
D Руку обробити йодонатом і направити з викладачем в лікарню до хірурга
E Негайно транспортувати в лікарню

39
Пацієнт отримав електротравму. Об’єктивно: хворий блідий, дихання немає, пульс відсутній, АТ не визначається. Які ваші першочергові дії?
A *Терміново приступити до серцево-легеневої реанімації
B В/в ввести серцеві засоби
C В/в ввести дихальні засоби
D В/в ввести серцеві та дихальні засоби
E Терміново транспортувати пацієнта до лікарні

40
У хворого М 30р., після ДТП рвана рана у середній третині стегна. В рані видно уламки кістки, витікає кров яскраво – червоного кольору. Яку першочергову дію необхідно виконати?
A *Накласти джгут на ділянку верхньої третини стегна
B Провести тугу тампонаду рани
C Накласти давлючу асептичну пов’язку
D Ввести анальгетики внутрішньовенно
E Розпочати протишокову терапію

41
При визначенні групи крові за допомогою реагентів “анти А” і “анти В” м/с не отримала аглютинацію в двох краплях. Ваш висновок.
A *Дана кров 0 (І) групи
B Дана кров А (ІІ) групи
C Дана кров В (ІІІ) групи
D Дана кров АВ (ІУ) групи
E Невірогідна відповідь – шукайте помилку

42
Жінка 52 років 30 хв тому отримала опік полум'ям передньої поверхні грудної клітки. Турбує пекучий біль. При огляді: почервоніння передньої поверхні грудної клітки, у деяких місцях утворилися пухирці, заповнені світло-жовтою рідиною. Під ними яскраво-червоний болючий шар шкіри. Яка площа опіку та його ступінь?
A * 9\%, ІІ ступінь
B 2\%, І ступінь
C 5\%, ІІІ А ступінь
D 15\%, ІІІ Б ступінь
E 25\%, ІV ступінь

43
Після лижної прогулянки до медсестри звернувся чоловік 25 років, який скаржиться на біль в ділянках носа, щік та чола. При огляді шкіра набрякла, холодна на дотик. Що з переліченого характеризує стан хворого?
A * Дореактивний період відмороження
B Початкова стадія загального відмороження
C Загальне переохолодження
D Реактивний період відмороження
E Відмороження ІІ ступеню

44
У травмованого чоловіка 40 років різкий біль в ділянці симфізу та правої здухвинної кістки через пошкодження під час падіння з висоти. Як виконати йому транспортну іммобілізацію?
A * Покласти на дерев'яний щит в положенні "жаби"
B Покласти на рівні дерев'яні ноші
C Накласти транспортну шину Дітеріхса
D Накласти 3 транспортні шини Крамера
E Підкласти під таз ватно-марлеве коло

45
Виберіть, що із перерахованого характеризує захворювання на бешиху:
A *Гостре запалення шкіри , викликане стрептококами
B Обмежене запалення та скупчення гною в тканинах
C Поширене гнійне запалення підшкірної клітковини
D Гнійне запалення тканин пальців
E Гнійне запалення навколонігтевого валику

46
Жінці 57 років з метою заміщення втраченої крові лікар призначив переливання свіжоцитратної у великих кількостях і на кожні і 500 мл перелитої крові донора вводити по 10 мл 10\% розчину хлористого кальцію. Яку потенційну проблему пацієнта попередив лікар?
A *Цитратний шок
B Геморрагічний шок
C Гемотрансфузійний шок
D Інфікування крові
E Алергічну реакцію

47
У пацієнта перелом лівої плечової кістки. Вам необхідно накласти шину Крамера. Визначте рівні накладання шини:
A *Від кінчиків пальців лівої кисті до внутрішнього краю правої лопатки
B Від пальців лівої кисті до лівого плечового суглоба
C Від пальців лівої кисті до внутрішнього краю лівої лопатки
D Від лівого ліктьового суглобу до лівого плечового суглобу
E Від променево-зап’ястного суглобу лівої кінцівки до правої лопатки

48
Ви – медична сестра палати інтенсивної терапії, доглядаєте за хворим після операції на шлунку з приводу виразкової хвороби. Через 5 годин після операції Ви помітили промокання пов’язки кров’ю яскраво-червоного кольору. Ваші незалежні втручання?
A *Покласти міхур з льодом та викликати лікаря
B Зробити заміну пов’язки хворому
C Покласти вантаж на рану
D Ввести внутрішньовенно розчин 10\% хлористого кальцію
E Накласти пов’язку з гіпертонічним розчином

49
В приймальне відділення доставлений хворий, який годину тому отримав травму правого плечового суглоба. При огляді правий плечовий суглоб деформований, відмічається суглобова западина, рухи в суглобі пружинячі і обмежені. Назвіть попередній діагноз?
A *Вивих правого плеча
B Перелом правої плечової кістки
C Розрив м’язів правого плеча
D Перелом ключиці
E Перелом передпліччя

50
Хворий скаржиться на біль в місці ушкодження, набряклість, порушення функції кінцівки. При огляді: гематома, кісткова крепітація. Про яке ушкодження слід подумати?
A *Перелом
B Забій тканин
C Розрив зв’язок
D Вивих у суглобі
E Розтягнення зв’язок

51
На яку глибину потрібно притиснути груднину до хребта, виконуючи непрямий масаж серця у дорослих?
A *3-4 см
B 1-2 см
C 2-3 см
D 8-9 см
E 5-6 см

52
Вакажіть категорію хворих, у яких найчастіше виникає гематогенний остеомієліт:
A * Діти та підлітки
B Дорослі люди
C Люди похилого віку
D Люди старечого віку
E Однаково всі верстви населення

53
Хворій М. 32 роки визначали групу крові за допомогою стандартних сироваток. Аглютинація з’явилась в І і ІІІ лунках. Визначіть групу крові даної хворої?
A *А( ІІ )
B 0(І)
C АВ(ІV)
D В(ІІІ)
E Помилка при визначенні

54
До приймального відділення доставлений потерпілий 36-ти років з черепно-мозковою травмою. Об'єктивно: свідомість відсутня, крововилив у навколоочну клітковину, з носа виділяється кров та ліквор. АТ- 100/60 мм рт.ст., Ps- 50/хв. З чим пов'язані проблеми пацієнта?
A * Перелом основи черепа
B Перелом склепіння черепа
C Струс мозку
D Стиснення мозку
E Внутрішньочерепна гематома

55
У хворого 35 років після переливання 250 мл еритроцитарної маси через 2 години різко підвищилась температура до 39о С, виник головний біль, озноб, нудота. Що у пацієнта?
A * Пірогенна реакція
B Алергічна реакція
C Гемотрансфузійний шок
D Цитратний шок
E Гостре розширення серця56
У хворого К., 66р., на третю добу після закритої черепно-мозкової травми з'явився симптом “окулярів”. Про яке пошкодження слід думати?
A * Перелом основи черепа
B Струс головного мозку
C Перелом склепіння черепа
D Забій головного мозку
E Перелом кісток носа

57
Хворий 35 р., скаржиться на швидку втомлюваність під час ходи, ниючі болі в литках, похолодання стоп. Палить упродовж 16 років. Шкіра стоп і гомілок бліда. Пульсація на тильних артеріях стоп різко ослаблена. До лікаря звертатися не хоче. Що може порадити медична сестра в першу чергу?
A * Відмовитись від паління
B Обмежити ходу
C Теплі ножні ванни
D Масаж нижніх кінцівок
E УВЧ-терапію

58
У потерпілого Т. травматична ампутація лівої верхньої кінцівки на рівні нижньої третини плеча. З рани пульсуючим струменем б'є яскраво-червона кров. Першу допомогу надає медсестра. З чого їй необхідно почати?
A * пальцевого притиснення
B введення анальгетиків
C обробки рани
D транспортної іммобілізації
E накладання асептичної пов'язки

59
Жінку 63 років турбують висока температура, головний біль, утруднене ковтання протягом 2-х днів, посіпування жувальних м'язів. На правому плечі колота рана з гіперемійованими краями, отримана тиждень тому. За медичною допомогою звернулася до сусідки - медсестри. Яка тактика в даному випадку?
A * Викликати "швидку допомогу"
B Ввести анальгетики
C Провести профілактику правцю
D Застосувати жарознижуючі
E Провести туалет рани

60
Пацієнту 30-ти років у зв'язку з розривом селезінки та внутрішньою кровотечею лікарем призначено переливання крові. Медсестра для проведення проби на індивідуальну сумісність крові донора та реціпієнта за системою АВО приготувала фарфорову пластинку. Що з переліченого необхідно ще приготувати?
A * Сироватку реціпієнта та кров донора
B Сироватку реціпієнта та сироватку донора
C Кров реціпієнта та сироватку донора
D Кров реціпієнта та кров донора
E Стандартну сироватку та кров донора

61
У пацієнта 42-х років різана рана тильної поверхні кисті з гнійним ексудатом, отримана 3 дні тому. Для перев'язки медсестра приготувала лікарю 1\% розчин йодонату для обробки шкіри. Які ще розчини необхідно приготувати для перев'язки?
A * 3\% розчин перекису водню та 10\% натрію хлориду
B 1\% розчин хлораміну та 10\% натрію хлориду
C 0,02\% фурациліну та 0,9\% натрію хлориду
D 6\% розчин перекису водню та 0,02\% фурациліну
E 3\% розчин перекису водню та 0,9\% натрію хлориду

62
Пацієнту К. 53 років зі шлунково-кишковою кровотечею медсестра перелила кров. Що вона повинна зробити з флаконом?
A * Залишити зберігати 3 доби з 10-15 мл крові
B Продезінфікувати, помити та здати до лабораторії
C Зберігати до виписки хворого з лікарні
D Залишити зберігати 30 діб з 10-15 мл крові
E Викинути його після дезінфекції

63
Який показник свідчить про ефективність серцево-легеневої реанімації:
A *Поява пульсу на сонній артерії.
B Розширення зіниць.
C Блідість шкіри.
D Поява трупних плям.
E Відсутність пульсу на магістральних судинах.

64
“Симптом лігатури” характерний для:
A * Газової гангрени
B Фурункулу
C Абсцесу
D Карбункулу
E Бешихи

65
До Вас звернувся хворий 15 років з переломом нижньої щелепи. Яку пов’язку йому
необхідно накласти?
A * “Вуздечку”
B Зворотну
C “Чепець”
D Черепашачу
E Колосовидну

66
Хворому необхідно накласти компрес на вухо. Якою пов’язкою Ви його зафіксуєте?
A * Неаполітанською шапочкою
B Вуздечкою
C Пов'язкою “чепець”
D Бінокулярною
E Хрестоподібною

67
При зупинці дихання та серця необхідно :
A * Провести ШВЛ та закритий масаж серця
B Ввести знеболюючі препарати
C Ввести серцеві препарати
D Ввести дихальні аналептики
E Застосувати оксигенотерапію

68
У жінки 50 років, яка тривалий час хворіє варикозною хворобою нижніх кінцівок, внаслідок випадкового поранення виникла сильна кровотеча, колір крові темний. Який засіб першої медичної допомоги є найбільш доцільним в даному випадку?
A *Накладання давлючої пов’язки
B Введення кровоспинних препаратів
C Підвищення положення кінцівки
D Тампонада місця кровотечі
E Накладання джгута

69
У хворого раптовий гострий біль у поперековій ділянці з правого боку, іррадіює в яєчко, в головку статевого члену, внутрішню поверхню стегна. Для якої патології є характерні ці ознаки?
A *Ниркова колька
B Гострий аппендицит
C Печінкова колька
D Гострий панкреатит
E Кишкова непрохідність

70
Долікарняна допомога при нирковій кольці:
A * Грілка на поперекову ділянку
B Сечогінні засоби
C Гарячі ножні ванни
D Міхур із льодом на поперекову ділянку
E Введення еуфіліну

71
Чоловік отримав опік полум’ям грудної клітки, живота та верхніх кінцівок. За яким найпростішим методом можна визначити площу опіку?
A * за правилом „дев’яток”
B за схемою Вілявіна
C за графічним методом
D за методом Постнікова
E за арифметичною формулою

72
Імовірним симптомом сдавлення головного мозку є:
A * „Світлий проміжок”
B Амнезія
C Втрата свідомості
D Розлад дихання
E Розлад психіки

73
Пацієнту 35 років, у зв`язку з шлунковою кровотечею лікарем призначене переливання крові. Медсестрі доручено визначити групу крові за допомогою цоліклонів. Аглютінація здійснилася з цоліклоном Анти - А. Яка група крові у пацієнта?
A * А(II)
B 0(I)
C В(III)
D АВ(IV)
E Помилка визначення

74
Чим небезпечні рани від укусів тварин?
A * Розвитком сказу
B Можливістю пошкодження внутрішніх органів
C Можливістю пошкодження кісток
D Сильним інфікуванням
E Розвитком сепсису

75
Для профілактики та лікування набряку головного мозку застосовують:
A * Дегідратаційну терапію
B Гормонотерапію
C Баротерапію
D Фітотерапію
E Оксигенотерапію

76
Першу допомогу потерпілому без свідомості з западанням язика починають з:
A * Прийомів Сафара
B Закритого масажу серця
C Створення дренажного положення
D Інгаляції кисню
E Штучної вентиляції легень

77
При обтурації дихальних шляхів стороннім тілом, якщо хворий знаходиться у свідомості, необхідно використати:
A *Черевні поштовхи.
B Нанесення потерпілому двох ударів по спині.
C Визвати у хворого блювотний рефлекс.
D Запрокинути голову хворого назад.
E Нахилити голову хворого вперед.

78
При злоякісних пухлинах призначають:
A Комплексне лікування
B Променеву терапію
C Оперативне лікування
D Хіміотерапію
E Гормонотерапію

79
Пацієнта 24р, турбують біль у правій половині грудної клітки, задишка, утруднене дихання, кашель. Напередодні отримав травму грудної клітки. Хірург діагностував перелом ІУ ребра. Вкажіть абсолютний симптом перелому ребер?
A *Кісткова крепітація
B Біль у правій половині грудної клітки
C Задишка
D Утруднене дихання
E Кашель

80
У медпункт коледжу звернулась студентка зі скаргами на біль у правій здухвинній ділянці, нудоту. При обстеженні: живіт напружений, болісний у правій здухвинній ділянці, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Визначте правильну тактику медичної сестри:
A *Холод на живіт та викликати машину “швидкої допомоги”
B Направити пацієнтку в поліклініку
C Відправити студентку додому
D Покласти холод на живіт і залишити в медпункті до кінця занять
E Знеболити і спостерігати за пацієнткою

81
Медсестру викликали в палату до пацієнтки, у якої почалась кровотеча з варикозної виразки у ділянці нижньої третини лівої гомілки. Пацієнтка налякана, скаржиться на слабкість. Укажіть незалежні втручання медичної сестри:
A *Накласти давлячу пов’язку
B Накласти артеріальний джгут
C Накласти венозний джгут
D Викликати лікаря
E Виміряти пульс, АТ

82
У матері 21р. через три тижні після пологів з'явився біль у лівій молочній залозі, яка збільшилася в об'ємі, температура тіла піднялася до 39оС, годування груддю стало болючим. З чим пов'язані проблеми пацієнтки?
A *Маститом
B Фурункулом
C Абсцесом
D Карбункулом
E Флегмоною

83
У потерпілого ножове поранення грудної клітки. У четвертому міжребір’ї справа відмічається різана рана 2 x 1 см.,з якої виділяється піниста кров, під час дихання в рані чути „свист” повітря. Яка першочергова дія медсестри?
A *Накласти оклюзійну пов’язку
B Ввести знеболюючі
C Накласти асептичну пов’язку
D Ввести кровозупинні засоби
E Провести тампонаду рани

84
В хірургічне відділення поступив пацієнт 42 років на планову операцію - холецистектомію. Вкажіть час постановки очисної клізми?
A *Напередодні ввечері та вранці в день операції
B Вранці за 2 години до операції
C Тільки ввечері напередодні операції
D За добу до операції
E Щоденно протягом 3-х діб до операції

85
Ви з лікарем визначаєте групу крові за допомогою цоліклонів анти-А та анти-В. Аглютинація не відбулася. Яка група крові?
A О (І)
B В (ІІІ)
C А (ІІ)
D АВ (ІV)
E Помилка визначення


Крок М. Сестринська справа
Медсестринство в педіатрії
1
Медична сестра закінчує промивання шлунка дитині 2 місяців. Який прийом можна використати для попередження аспірації шлункового вмісту під час виймання зонда?
A * Перетиснути зонд
B Повернути голову на бік
C Закинути голову назад
D Швидко вийняти зонд
E Повільно виймати зонд

2
Частота випорожнень у здорової дитини, яка знаходиться на грудному вигодовуванні може становити:
A * 5-7 разів на добу
B 10-12 разів на добу
C 12-15 разів на добу
D 15-17 разів на добу
E 17-20разів на добу

3
Для визначення добового діурезу у дітей старше одного року використовують формулу:
A * 600+100х (n-1)
B 500+100х (n-1)
C 600-100х (n-1)
D 400+100х (n-1)
E 500-100х (n-1)

4
Дитині 5р. виставлено діагноз – дифтерія. Лікар призначив введення протидифтерійної сироватки за методом Безредка. Яким шляхом вводиться пробна доза сироватки?
A * Внутрішньошкірно
B Підшкірно
C Внутрішньом’язево
D Внутрішньовенно
E Інгаляційно

5
Мале тім’ячко у новонароджених дітей розташовано між кістками:
A * Потиличними та тім’яними
B Лобними та тім’яними
C Лобними
D Скроневими та тім’яними
E Лобними та скроневими

6
У плода мале коло кровообігу:
A * Не функціонує
B Функціонує
C Функціонує з 32 тижня вагітності
D Функціонує з 35 тижня вагітності
E Функціонує з 28 тижня вагітності

7
Бокові тім’ячка, які розташовані між потиличною, тім’яною та скроневою кістками закриваються у доношеної здорової дитини:
A * До народження
B 2-3 місяця життя
C 8-10 місяців життя
D 4-5 місяців життя
E 5-8 місяців життя


8
Дитині 3 місяці, знаходиться на грудному вигодовуванні. Мати звернулась до медичної сестри із скаргами на зменшення кількості сечовипускань у дитини, неспокій після годування, втрату маси тіла. Дані симптоми дозволяють запідозрити:
A * Недогодовування
B Перегодовування
C Кишковий токсикоз
D Просту диспепсію
E Парентеральну диспепсію

9
Дівчинці 11 років, страждає на ревматизм та знаходиться на стаціонарному лікуванні у дитячий лікарні. Яке дієтичне харчування призначається дитині?
A * Стіл № 10
B Стіл № 5
C Стіл №7
D Стіл № 9
E Стіл № 1110
Який режим годування доцільно призначити здоровій доношеній дитині віком 5 днів?
A * По вимозі дитини
B Кожні 4 години
C Кожні 5 годин
D Кожні 3,5 годин
E Кожні 6 годин

11
Дитині віком до 6 місяців необхідно проводити гігієнічну ванну:
A * Щодня
B Через день
C Раз у 4 дні
D Раз у 5 днів
E Раз у 7 днів

12
Дитині виповнилося 11 місяців. Медична сестра повинна запросити матір з дитиною для профщеплення проти кору, паротиту та краснухи, коли дитині виповниться:
A * 12 місяців
B 18 місяців
C 1,5 року
D 20 місяців
E 2 роки

13
Дитина 3 років захворіла декілька годин тому. З’явилися загальна слабкість, підвищення температури тіла до 38,2°С, біль у надчеревній ділянці, нудота, блювання. Випорожнення надмірні, пінисті, містять велику кількість слизу, зелені. Яку з проблем слід очікувати протягом перших 3-ох діб:
A *Токсикоз з ексикозом
B Інфекційно – токсичний шок
C Порушення функції підшлункової залози
D Анемія
E Гостра ниркова недостатність

14
До інфекційної лікарні поступила дитина 12 років. Скарги на біль в горлі під час ковтання, підвищення температури тіла. При огляді набряк мигдаликів і піднебінних дужок, гіперемія з ціанотичним відтінком. На поверхні мигдаликів фібринозний напіт білуватого кольору. Лікар запідозрив дифтерію ротоглотки. В план медсестринських втручань медична сестра включить:
A *Ліжковий режим з повним фізичним та психічним спокоєм
B Загальний режим
C Напівліжковий режим
D Дієта №15
E Масаж, гімнастика

15
Дитині 14 років , хворіє на епідемічний паротит 5 добу. Вранці знову підвищилася температура тіла. Скарги на біль в ділянці калитки і яєчка, біль під час сечовипускання. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз:
A *Орхіт
B Гострий цистит
C Гострий пієлонефрит
D Гостра затримка сечі
E Гідронефроз

16
Медична сестра дитячого садочку помітила, що у дитини підвищилася температура тіла, на шкірі обличчя, тулуба з’явився висип у вигляді рожевих плям, які перетворюються на везикули. Які першочергові протиепідемічні заходи має здійснити медична сестра?
A *Ізолювати дитину
B Госпіталізація до інфекційного відділення
C Залишити в групі до приходу матері
D Обробити висипи діамантовим зеленим
E Викликати швидку допомогу

17
Мати дитини 2 років питає у медичної сестри: “Скільки молочних зубів повинно бути у її дитини?”
A *20
B 12
C 30
D 8
E 32

18
При огляді новонародженої дитини на 3-ю добу життя виявлено зменшення маси тіла дитини. Загальний стан дитини задовільний. З чим пов’язана дана проблема?
A * Фізіологічна втрата маси тіла
B Статева криза
C Сечокислий інфаркт нирок
D Транзиторний дисбактеріоз
E Токсична еритема


19
Дитина 7 місяців відмовляється від овочевого пюре та фруктових соків. Мати стурбована з приводу розвитку анемії у дитини. На який діагностичний критерій повинна звернути увагу медична сестра при здійсненні медсестринського обстеження?
A * Блідість шкіри та слизових оболонок
B Себорейні лусочки
C Молочний струп
D Кишкові розлади
E Попрілості

20
Здоровій доношеній новонародженій дитині потрібно провести імунопрофілактику туберкульозу. Яку дозу препарату необхідно ввести дитині?
A *0,05 мг вакцини БЦЖ
B 0,1 мг вакцини БЦЖ
C 0,1 мл туберкуліну
D 0,5 мл туберкуліну
E 0,1 мг туберкуліну

21
Дитяча медична сестра, навчає матір новонародженої дитини щодо догляду за пуповинним залишком (пупковою ранкою) Виберіть найбільш доцільну рекомендацію:
A *Підтримувати пуповинний залишок (пупкову ранку) завжди сухим та чистим
B Накривати пуповинний залишок (пупкову ранку) підгузниками
C Обробляти пуповинний залишок (пупкову панку) 1\% р- м діамантового зеленого
D Накладати стерильну пов’язку
E Обробляти пуповинний залишок (пупкову ранку) 96° розчином спирту етилового

22
Перед ревакцинацією БЦЖ в підготовчій групі дитячого садка зробили пробу Манту. У однієї дитини реакція виявлена гіперергічною. Тактика медичної сестри стосовно дитини з гіперергічною реакцією
A *Направити дитину до фтізіопедіатра
B Зробити рентгенологічне обстеження
C Повторно ввести туберкулін
D Призначити загальний аналіз крові, сечі
E Провести хіміопрофілактику

23
У дитини 5 років протягом 2-х тижнів спостерігається кашель, який посилюється вночі і не піддається симптоматичному лікуванню. Поступово кашель набув нападоподібного харак-теру з репризами. Лікарем діагностовано кашлюк. Яке обстеження доцільно ввести до плану медсестринських втручань?
A *Бактеріологічне обстеження слизу із носової частини глотки
B Аналіз крові на біохімічне дослідження
C Загальний аналіз сечі
D Взяти змиви із носоглотки на вірусологічне дослідження
E Рентгенологічне обстеження

24
У дитини 5 років підвищена втомлюваність, пітливість, зниження апетиту, тривалий субфебрилітет. Шкіра бліда, лімфатичні вузли збільшені, м’якої консистенції, безболісні. У загальному аналізі крові лейкоцитоз, збільшення ШОЕ. В анамнезі – контакт з хворим на активну форму туберкульозу. При плануванні медсестринських втручань найбільш доцільним в обстеженні пацієнта буде:
A *Проведення проби Манту
B Біохімічне дослідження крові
C Бактеріологічне дослідження мокротиння
D Рентгенологічне обстеження органів грудної клітини
E Бактеріологічне дослідження сечі

25
У дитини 5 років лікар діагностував кір. При плануванні медсестринських втручань необхідно передбачити:
A *Догляд за слизовими оболонками носових ходів, очей, ротової порожнини
B Взяття мазків із зіва і носа
C Загальний аналіз крові, біохімічне дослідження крові
D Загальний аналіз сечі
E Кал на копрограму

26
Хвора дитина 12 років скаржиться на підвищення Т° тіла до 38°С, біль в колінних суглобах та в ділянці серця. В анамнезі часті ангіни. Об’єктивно виявлено припухлість і різку болючість, гіперемію шкіри колінних та гомілковостопних суглобів. При здійсненні другого етапу медсестринського процесу медсестра виявить, що дані проблеми у пацієнта пов’язані з захворюванням на:
A *Ревматизм
B Скарлатину
C Лейкоз
D Геморагічний васкуліт
E Гломерулонефрит

27
Дитині 6 років. Сидить у вимушеному положенні, фіксуючи плечовий пояс. У неї виражений акроціаноз, сухий кашель, частота дихання 70 /хв. При здійснені І етапу медсестринського процесу медсестра виявить:
A *Експіраторну задишку
B Серцевий горб, розлитий серцевий поштовх
C Геморагії на шкірі
D Деформацію грудної клітки
E Збільшення аксилярних лімфатичних вузлів

28
Якої маси тіла повинна досягти недоношена дитина, щоб їй було зроблено щеплення проти туберкульозу?
A *2000 г
B 2200 г
C 1500 г
D 1800 г
E 3000 г

29
Ранній неонатальний період становить:
A *Перші 7 днів життя дитини
B Перші 3 дні життя дитини
C Перші 5 днів життя дитини
D Перші 10 днів життя дитини
E Перші 14 днів життя дитини

30
У 6-річної дівчинки після прийому ампіоксу гостро розвинулися ознаки медикаментозної алергії у вигляді кропив’янки та набряку Квінке. З яких препаратів слід розпочати інтенсивну терапію?
A *Глюкокортикостероїди
B Діуретики
C Вітаміни
D Седативні
E Кальцію глюконат

31
У хлопчика 4-х місяців через 15 хвилин після другого щеплення вакциною АКДП були зафіксовані ознаки набряку Квінке. Який препарат ви використаєте для надання дитині невідкладної допомоги?
A *Преднізолон
B Седуксен
C Гепарин
D Кофеїн
E Фуросемід

32
Дитина з хворобою Шенляйна-Геноха (геморагічний васкуліт) поступила до гематологічного відділення з абдомінально-шкірним синдромом. Було призначено преднізолон, гепарин. Назвіть спосіб введення гепарину?
A *Підшкірно
B Внутрішньовенно
C Внутрішньом’язово
D Внутрішкірно
E Парентерально

33
Хлопчик 12 років скаржиться на біль у хребті та суглобах, загальну слабкість. В загальному аналізі крові: бластні клітини. Про яке захворювання можна думати?
A *Гострий лейкоз
B Ревматоїдний артрит
C Системний червоний вівчак
D Геморагічний васкуліт
E Туберкульоз

34
Під час огляду зіву у дитини 12 років медсестра звернула увагу, що мигдалики гіперемовані, навколо лакун білуватий наліт, який легко знімається ватними тампоном. З яким захворюванням треба провести дифдіагностику?
A Дифтерія
B ГРВІ
C Бронхіт
D Краснуха
E Хронічний тонзиліт

35
Дитині 10 років, скаржиться на підвищення t тіла до 39,5* С, порушення загального стану, біль в кістках та суглобах. Під час об’єктивного обстеження виявлено: мигдалики збільшені, червоні, їх поверхня горбиста, в підслизовому прошарку мигдаликів є гнійники у вигляді крапок. Для якого захворювання характерні вказані симптоми?
A *Фолікулярна ангіна
B Кір
C Катаральна ангіна
D Скарлатина
E Дифтерія

36
У хлопчика 8 років, що хворіє на гемофілію, виникла носова кровотеча. Що необхідно зробити медичній сестрі у першу чергу?
A * Посадити дитину, нахилити голову вперед і притиснути крила носа
B Покласти лежачи з підвищеним головним кінцем
C Покласти міхур з льодом на потилицю
D На перенісся покласти марлеву серветку змочену у холодній воді
E Ввести у відповідну половину носа ватний тампон, змочений 3\% розчином перекису водню

37
Дівчинка 13 років має обтяжений анамнез з цукрового діабету. Яка з проблем може виникнути у дитини в період переддіабету?
A * Підвищення цукру в крові після цукрового навантаження
B Поліурія, поліфагія, полідипсія
C Глюкозурія, гіперглікемія натще
D Спрага, сонливість, головний біль, блювання
E Підвищення м’язового тонусу, загальний тремор, зниження АТ, пітливість

38
У хлопчика 6-ти років через 2 тижні після щеплення виник геморагічний васкуліт, шкірна форма. Визначте переважну локалізацію висипу в типовому випадку.
A * На нижніх кінцівках, в ділянках колінних та гомілкових суглобів
B На шкірі тулуба, обличчя
C На слизових оболонках
D На внутрішній поверхні стегон, сідницях
E На внутрішній поверхні стегон, статевих органах, сідницях

39
Первинна профілактика гострої ревматичної лихоманки (ревматизму) в першу чергу включає:
A * Санацію хронічних вогнищ стрептококової інфекції
B Застосування продуктів з підвищеним вмістом калію
C Заняття фізичною підготовкою та спортом
D Загартовування організму з використанням повітряних та сонячних ванн
E Призначення курсу вітамінів і мікроелементів

40
На профілактичному огляді дитина віком 3 тижні. Дитина здорова. Скарг немає. Мати запитала медичну сестру: “З якого віку можна користуватися сосками і пустушками”?
A * Не використовувати взагалі
B З 1 місяця
C З 6 місяців
D З 2 місяців
E З 3 місяців

41
Дитина 10 років знаходиться на стаціонарному лікуванні з діагнозом “Кір”. На фоні проведеного догляду і терапії на 8 день від початку захворювання, на обличчі з’явилась світло-коричнева пігментація з незначним свербінням. Стан дитини задовільний, t-36,50С, дихання везикулярне, ЧД – 20/хв. Чи є пігментація проявом неадекватного догляду за дитиною?
A * Ні, пігментація - це прояв типового перебігу кору (ІІ період)
B Так, пігментація - є ускладненням кору
C Так, пігментація - це алергічна реакція на ліки
D Так, пігментація є проявом порушення гігієнічного режиму
E Ні, пігментація - це прояв ексудативно-катарального діатезу

42
Дитина М., 3 роки, з проявами атопічного дерматиту в анамнезі, захворіла на ГРВІ. Після застосування гірчичного обгортання з лікувальною метою стан дитини погіршився: кашель став частішим, переймоподібним, виникла задишка з утрудненим і подовженим видихом. Визначте тип задишки у дитини.
A * Експіраторний
B Інспіраторний
C Змішаний
D Дихання Біота
E Дихання Куссмауля

43
На прийомі дитина 7 років із скаргами на сухий кашель, нежить, задишку, лихоманку. Лікар запідозрив гостру пневмонію. Який метод медсестринського обстеження дитини буде найбільш інформативним у даному випадку?
A * Підрахунок частоти дихальних рухів
B Підрахунок частоти пульсу
C Вимірювання артеріального тиску
D Вимірювання температури тіла
E Пальпація периферичних лімфатичних вузлів

44
У дитини 6 років після порушення дієти гостро погіршився стан: спостерігається нудота, біль у епігастральній ділянці, дворазове блювання. Яку рідину потрібно використати медичній сестрі для промивання шлунка у дитини?
A * Переварену воду
B Розчин фурациліну
C Розчин бікарбонату натрію
D Дистильовану воду
E Відвар квітів ромашки лікарської

45
У дитини на момент обстеження є ознаки холециститу. Вкажіть наявну проблему дитини при цій хворобі.
A * Біль у правій підреберній ділянці
B Біль у лівій підреберній ділянці
C Біль у поперековій ділянці
D Біль у правій здухвинній ділянці
E Біль навколо пупка


46
Дитина 8-ми місяців має ознаки рахіту. Медична сестра повинна навчити маму проводити лікувальну ванну. Яку із нижче перерахованих ванн вона обере?
A * З додаванням морської солі.
B З додаванням відвару ромашки.
C З додаванням відвару дубової кори.
D З додаванням крохмалю.
E З додаванням відвару череди.

47
Дитині 3,5 місяці призначено проведення очисної клізми. Яку кількість рідини повинна набрати у гумовий балончик медична сестра?
A * 50 мл.
B 10 мл.
C 30 мл.
D 100 мл.
E 150 мл.

48
Медична сестра повинна провести забір матеріалу з носоглотки на чашку Петрі для виявлення палички Борде-Жангу. При якому захворюванні проводиться таке дослідження?
A * При кашлюку.
B При туберкульозі.
C При дифтерії.
D При менінгококовій інфекції.
E При скарлатині.

49
На профілактичному огляді дитина 6-и місяців, яка знаходиться на грудному вигодовуванні. Треба провести консультування матері з вигодовування та харчування дитини. Яку страву можна порекомендувати для введення в раціон цієї дитини?
A *Картопляне пюре
B Фарш з курятини
C Фарш з річкової форелі
D Яєчний жовток
E Яблучний сік

50
На профілактичному огляді дитина 9-и місяців Із анамнезу відомо, що дитина вигодовувалась молочними сумішами, які мати постійно замінювала. Із прикормів дитина отримує тільки манну кашу. Яке дослідження треба обов’язково запланувати цій дитині з метою виявлення анемії?
A *Аналіз крові загальний
B Аналіз сечі загальний
C Копрограму
D Зіскоб на ентеробіоз
E Мазок із зіва на флору

51
Під час спілкування з матір’ю новонародженого медсестра повідомила їй, що дитину тимчасово планується годувати через назогастральний зонд. Який рефлекс відсутній у цієї дитини?
A *Ковтальний рефлекс
B Захисний рефлекс
C Пошуковий рефлекс
D Хапальний рефлекс
E Рефлекс повзання

52
Під час профілактичного антропометричного обстеження дитини 5-и місяців з’ясувалось, що за місяць вона набрала 500г маси тіла. Мати також, поскаржилась що дитина останнім часом стала неспокійною, погано спить. Яке додаткове обстеження треба провести цій дитині під час профілактичного огляду?
A *Контрольне годування
B Вимірювання зросту
C Вимірювання обводу голови
D Вимірювання обводу грудної клітини
E Вимірювання температури тіла

53
Дитині 7 років з діагнозом “Гострий гастрит” призначена водно-чайна дієта. Яким розчином треба її проводити?
A *Регідроном
B Фруктовим соком
C Солодким газованим напоєм
D Смектою
E Реосорбілактом

54
Дитині 12 років з діагнозом “Хронічний гастрит” призначено інструментальне обстеження. До якого обстеження треба готувати цю дитину?
A *Фіброгастродуоденоскопії
B Дуоденального зондування
C Ультразвукового дослідження органів черевної порожнини
D Рентгенографії
E Колоноскопії

55
У дитини 10-ти років після фізичного навантаження з’явились загальна слабкість, тремтіння кінцівок, поверхневе дихання, підсилене потовиділення, відчуття голоду. Із анамнезу відомо, що дитина хворіє на цукровий діабет, отримує ін’єкції інсуліну за індивідуальною схемою. Які першочергові дії медсестри в цьому випадку?
A *Дати дитині перорально будь-які “швидкі” вуглеводи
B Дати випити води
C Дати понюхати нашатирний спирт
D Провести оксигенотерапію
E Покласти дитину на кушетку

56
Одним з критеріїв виписування дитини, народженої з малою масою тіла, з пологового будинку є маса тіла, що дорівнює або більша:
A *2000 г
B 3500 г
C 1500 г
D 2500 г
E 3000 г

57
Медсестра радить матері використовувати метод “мати-кенгуру” при вазі дитини більше:
A *1000 г
B 800 г
C 1500 г
D 2500 г
E 2000 г

58
Глюкагон вводиться при :
A *Гіпоглікемічній комі
B Гіперглікемічній комі
C Судомному синдромі
D Набряку легень
E Астматичному стані

59
Медична сестра слідкує, щоб температура навколишнього середовища в палаті спільного перебування матері та дитини становила:
A *22 – 25 оС
B 20 – 22оС
C 18 – 20 оС
D 25 – 28оС
E 19 – 22оС

60
На прийом в кабінет здорової дитини прийшла мама з дитиною 1-го місяця. Зі слів матері дівчинка не витримує перерви між годуваннями, неспокійна, рідко мочиться,зцідити молоко після годування матері не вдається. Тактика медичної сестри в даному випадку?
A *Провести контрольне зважування
B Догодовувати дитину сумішшю
C Зменшити час між годуваннями
D Поїти дитину між годуваннями водою
E Збільшити час годування

61
Вкажіть, яку місткість становить шлунок в новонародженого?
A *30 – 35 мл
B 85 – 100 мл
C 200 – 250 мл
D 250 – 300 мл
E 100 – 150 мл

62
Коли повинно бути перше прикладання новонародженої здорової дитини до грудей в пологовому будинку?
A *В перші 30 хв після народження.
B Через 2,5 год.
C Через 40 хв.
D Через 3 год.
E Через 3,5 год.

63
Який основний метод годування недоношених новонароджених з терміном гестації до 30 тижнів?
A *Через зонд
B Годування грудьми
C З чашки
D Годування грудьми або з чашки
E З ложечки64
Вакцинацію проти гепатиту В починають у віці:
A *В 1-ий день життя
B 3 місяці
C 4 місяці
D На 3-4 добу
E 1 рік

65
Який вид вигодовування здорової доношеної дитини на 1-му році життя вважається сучасним та найоптимальнішим:
A *Вільне грудне вигодовування
B Штучне вигодовування за режимом
C Грудне вигодовування за режимом
D Вільне штучне вигодовування
E Змішане вигодовування за режимом

66
В гематологическом отделении на лечении находится ребенок с диагнозом гемофилия А. Какие препараты, в первую очередь, применяются для лечения данного заболевания?
A * Антигемофильная плазма, антигемофильный глобулин, криопреципитат
B антибактериальные препараты
C витамины
D инсулин
E тавегил, супрастин

67
На осмотре у педиатра ребенок 1 года. Проводится медсестринское обследование. Какие условия необходимо соблюдать определяя тип и частоту дыхания?
A * Подсчитать дыхательные движения строго за 1 мин. в состоянии покоя
B подсчитать дыхательные движения за 30 сек. в состоянии покоя
C подсчитать дыхательные движения за 1 мин. во время кормления ребенка
D подсчитать дыхательные движения за 1 мин. во время игры с ребенком
E подсчитать дыхательные движения за 15 сек.

68
На прием в поликлинику пришла мама с ребенком 7 мес., на профилактический осмотр. Какое медсестринское обследование необходимо провести для оценки физического состояния ребенка?
A * определить рост, массу, окружность головы и грудной клетки
B общий анализ крови и мочи
C определить массу, окружность головы
D определить массу и рост
E электрокардиограмма, рентгенография органов грудной клетки

69
При осмотре новорожденного ребенка медсестра обнаружила гиперемию в области подмышечных и паховых складок, опрелости І степени. Состояние ребенка удовлетворительное. Что предусматривает план медсестринских вмешательств при данном состоянии?
A * Воздушные ванны, обработка пораженных участков стерильным растительным маслом
B не обрабатывать пораженные участки
C измерять температуру тела
D подсчитывать ЧСС, ЧД
E обработка пораженных учвастков 2\% раствором бриллиантового зеленого

70
Ребенок 10 лет. Поставлен диагноз “Сахарный диабет”. Назначено ежедневное введение инсулина. Какие проблемы могут возникнуть у ребенка и его родителей?
A * незнание правил и методики введения инсулина
B возможность повышения температуры
C возможность развития приступа удушья
D беспокойный сон
E возможность повышения артериального давления

71
На 3-й день после рождения у новорожденного ребенка отмечается транзиторная лихорадка, повышение температуры тела до 38,00С, которая сохраняется в течении нескольких часов. Что предусматривает план медсестринских вмешательств при данном состоянии?
A * Частое прикладывание к груди. Проведение физических методов охлаждения
B назначить общий анализ крови и мочи
C срочно госпитализировать в инфекционное отделение
D согревать ребенка
E подать экстренное извещение в СЭС

72
У ребенка 9-ти месяцев, который лечится по поводу дисбактериоза наблюдается вздутие живота, урчание кишок, сучит ножками. Какая приоритетная проблема в данном случае?
A * Метеоризм
B Гипертермия
C Эксикоз
D Рвота
E Жидкий стул

73
Врач назначил курсовый метод профилактики рахита доношенному здоровому ребёнку. В какие месяцы первого года жизни ребёнка медсестра внесет в план сестринских вмешательств дачу витамина Д?
A * На 2,6,10 месяцах жизни
B На 3, 4 месяце жизни
C На 4, 5 месяце жизни
D На 3, 4, 5 месяце жизни
E На 2, 4 месяце жизни

74
Які обов’язкові обстеження проводять новонародженій дитині в пологовому будинку:
A *На фенілкетонурію
B Загальний аналіз крові
C На непрямий білірубін
D Загальний аналіз сечі
E Бактеріологічне дослідження калу

75
Дитині 5 років. Скарги на блідість шкірного покриву, зниження апетиту, втомлюваність. В аналізі крові: Нв – 90 г/л Е 3.2 х10.12/л, к.п. – 0.8 Призначення яких ліків найбільш раціональне:
A *Препаратів заліза
B Вітаміну А
C Вітаміну Д
D Глюконату кальцію
E Алохолу

76
Хлопчик 14 років знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу виразкової хвороби шлунка. Який метод діагностики виразкової хвороби шлунка є головним:
A * Фіброгастродуоденоскопія
B Фракційне зондування
C Рентгенологічний
D Копро логічний
E Дуоденальне зондування

77
Специфічна профілактика туберкульозу включає:
A *Введення вакцини БЦЖ
B Введення туберкуліну
C Введення вакцини АКДП
D Проведення заключної дезінфекції
E Спостереження за контактними

78
При огляді дитини 4 років на шкірі тулуба, обличчя виявили папули, везикули, рожеві плями. Для якого захворювання характерна наявність цих елементів:
A *Вітряна віспа
B Кір
C Краснуха
D Менінгококова інфекція
E Скарлатина

79
Яка причина появи у немовлят на кінчику, крилах носа та на щоках жовто-білих цяток:
A *Накопичення секрету в протоках сальних залоз
B Нагромадження секрету у протоках потових залоз
C Гнейс
D Прояви алергічного діатезу
E Молочний струп

80
Визначить першочергові дії у разі харчової токсикоінфекції у дітей на догоспітальному етапі:
A *Промити шлунок та кишечник
B Напоїти гарячим чаєм
C Розпочати дезінтоксикаційну терапію
D Призначити послаблювальні препарати
E Зробити очисну клізму

81
У дворічної дитини температура 38о С, млявість, розлад сну, тахікардія, вологий кашель, задишка змішаного типу. Шкіра бліда, периоральний ціаноз. Такі симптоми вказують на:
A *Гостру пневмонію
B Назофарингіт
C Гострий бронхіт
D Гострий ларингіт
E Бронхіальну астму

82
Для якого захворювання характерний стійкий та тривалий біль в епігастральній ділянці, що виникає натще, може бути нічним або через дві години після їжі:
A *Виразкова хвороба
B Гострий гастрит
C Гострий панкреатит
D Холецистит
E Хронічний коліт

83
У дитини захворювання почалося гостро з підвищення температури тіла та появи набряку в ділянці привушної слинної залози з однієї сторони. Ці симптоми вказують на:
A *Паротитну інфекцію
B Скарлатину
C Менінгококову інфекцію
D Дифтерію
E Кір

84
До вас звернулася дитина 10-ти років зі скаргами на ядуху, нападоподібний настирливий кашель, які найчастіше посилюються уночі. Об'єктивно – емфізематозне здуття грудної клітки; аускультативно – різнокаліберні сухі свистячі хрипи. Ви запідозрили бронхіальну астму. Які додаткові методи обстеження допоможуть оцінити функцію зовнішнього дихання?
A *Спірометрія
B Рентгенологічне обстеження органів грудної клітки
C Загальний аналіз крові
D Бронхоскопія
E Загальний клінічний аналіз мокротиння

85
У новонародженої дитини діагностовано гіпотиреоз: потворне набрякле обличчя з товстими губами, збільшеним язиком, вузькі очні щілини, широке перенісся, велика голова, коротка товста шия; шкіра дуже суха, холодна на дотик. Що спричинює розвиток даного захворювання?
A Знижена продукція тиреоїдних гормонів щитоподібної залози
B Підвищена продукція тиреоїдних гормонів
C Підвищена функція кори наднирників
D Дефіцит інсуліну
E Знижена функція кори наднирників

86
Ви - медсестра кабінету профщеплень дитячої поліклініки плануєте свою роботу, складаєте план профілактичних щеплень. Яким має бути інтервал між проведенням проби Манту і вакцинацією БЦЖ?
A *Не менше 3 днів і не більше 2 тижнів
B 2 дні
C Не менше 1 і не більше 2 місяців
D 21 день
E 2 місяці

87
Після огляду здорової новонародженої дитини першого дня життя лікар призначив проведення щеплення проти гепатиту В. Мама дитини поцікавилась, які ще щеплення проводять новонародженим у пологовому будинку?
A БЦЖ на 3-5-й день
B Проти кору, краснухи на 3-й день
C Проти поліоміеліту на 3-й день
D Проти дифтерії на 2-й день
E Проти епідемічного паротиту в 1-й день

88
Ви - медсестра палати новонароджених. Дитина Л. народилася доношеною з масою 3450 г, зростом – 52 см, знаходиться на грудному вигодовуванні. На третій день життя маса тіла знизилась до 3300 г. Ви мамі пояснили, що це фізіологічна втрата маси тіла. Мама поцікавилась, коли відновиться маса тіла?
A *Кінець 1-го - початок 2-го тижня життя
B На 5-й день
C На 15-й день
D До кінця першого місяця життя
E До кінця третього тижня життя

89
Ви - дільнична медсестра проводите патронажне відвідування новонародженої дитини, даєте рекомендації мамі щодо грудного вигодовування. Що з нижчеперерахованого належить до принципів успішного грудного вигодовування?
A *Заохочуване грудне вигодовування на вимогу дитини
B Новонародженим обов'язково слід давати штучні засоби, які імітують груди
C Новонароджених годують 5 разів на добу
D Вночі новонароджених дітей не годують [перерва 8 годин]
E Інформування вагітних і породіль про переваги штучного вигодовування

90
Ви - медсестра дитячої поліклініки проводите антропометрію дитині 5 місяців. На скільки сантиметрів збільшиться зріст за 5-й місяць життя?
A 2,5 см
B 3 см
C 4 см
D 1,5 см
E 0,5 см


91
Визначить строк І ревакцинації проти туберкульозу.
A 7 років
B 5 років
C 10років
D 12років
E 14 років

92
Назвіть термін проведення ІІ ревакцинації поліомієлітною вакциною.
A *3 роки
B 6 років
C 18 міс.
D 14 років
E 8 міс.

93
Гемофілія належить до захворювань:
A *Спадкових
B Інфекційних
C Алергійних
D Інфекційно - алергійних
E Ендокринних

94
Медична сестра під час нічного чергування доглядала за дитиною, яка хворіє на ГРВІ. Вночі стан дитини різко погіршився. З’явились симптоми, які характерні для стенозу гортані. Укажіть ці симптоми.
A Гавкаючий кашель та інспіраторна задишка
B Спастичний кашель, апное
C Блювання та температура до 39,8?С
D Зниження АТ, брадикардія
E Задишка експіраторного характеру

95
Реабілітація хворого на гостру пневмонію віком 3-х років у поліклініці здійснюється:
A *Протягом 3 місяців
B Протягом 1 року
C Протягом 1,5 року
D Протягом 4 місяців
E Протягом 5 місяців

96
При огляді дитини 1,5 місяців медсестра оцінює стан шкіри лівого плеча. Яка місцева специфічна реакція з’являється на місці введення БЦЖ у первинно вакцинованих дітей через 4 -6 тижнів?
A *Інфільтрат
B Пустула
C Папула
D Виразка
E Рубчик

97
У дитини напади кашлю складаються з серії видихальних кашльових поштовхів, відокремлених репризами, які повторюються до 10 разів на добу. Для якої хвороби характерні ці прояви?
A *Кашлюк
B Ларингіт
C Напад бронхіальної астми.
D Кір.
E Пневмонія

98
Медична сестра доглядає дитину, хвору на краснуху. Вкажіть максимальний інкубаційний період.
A 21 день
B 14 днів
C 7 днів
D 2 дні
E 5 днів

99
Який характерний симптом спостерігають на 3 – ій день висипання у разі захворювання на вітряну віспу?
A *поліморфізм висипу.
B Плями Бєльського-Філатова-Копліка.
C Симптом Філатова.
D Палаючий зів
E Афонія голосу.

100
Який зріст має дитина в 1 рік?
A 75 см
B 50см
C 90см
D 85см
E 100 см

101
Визначіть масу тіла дитини віком 3 місяці, якщо вона народилася з масою тіла 3100 г.
A 5300 г
B 7900 г
C 6500 г
D 9100 г
E 8500 г

102
На третю добу у новонародженої дитини шкіра пожовтіла, але стан не погіршився. Це пояснюється :
A *Фізіологічною жовтяницею
B Сечокислим інфарктом
C Токсичною еритемою
D Гемолітичною хворобою
E Статевим кризом

103
Яка частота дихання у новонародженої дитини?
A 40 – 60 за 1 хв.
B 30 – 35 за 1 хв.
C 20 – 25 за 1 хв.
D 35 – 45 за 1 хв.
E 16 – 18 за 1 хв.

104
Медична сестра оцінює фізичний розвиток дитини 2-х місяців. Які показники прибавки маси і зросту за другий місяць здорової дитини?
A 800 г, 3см
B 700г, 3см
C 700г, 2см
D 800 г ,2см
E 750г;2,5см

105
При обстеженні в дівчинки 9 років спостерігаються: головний біль, біль у горлі під час ковтання, t° – 38,6?С. На шкірі дрібнокраплинний, яскраво-рожевий висип на гіперемійованому тлі шкіри, крім носо-губного трикутника; язик яскраво-червоний, сосочки гіпертрофовані. Слизові оболонки передніх піднебінних дужок м'якого піднебіння, язичка яскраво гіперемійовані. Вкажіть найхарактернішу наявну проблему пацієнта, яка буде виявлена з боку шкіри при обстеженні через тиждень від появи шкірних симптомів.
A * Лущення
B Пігментація
C Висип
D Везикули
E Плями.

106
Хлопчик 5 років перебуває на стаціонарному лікуванні в дитячій лікарні. При обстеженні дитини спостерігаються: плаксивість, дратівливість, порушення сну, гіперкінези, порушення координації рухів. Вкажіть першочергові дії медсестри.
A * Забезпечити ліжковий режим
B Застосувати серцеві глікозиди
C Постійно проводити оксигенотерапію
D Визначити властивості пульсу
E Призначити збалансоване харчування.

107
У дівчинки 2 років спостерігаються: загальна слабкість, головний біль, дратівливість, стійкий свербіж та неприємні відчуття печії в ділянці ануса. При обстеженні виявлені гострики. Заплановані дії медсестри щодо дотримання санітарно-гігієнічних заходів та медикаментозного лікування проведені. Для оцінки результатів медсестринських втручань вкажіть контрольний метод лабораторної діагностики для даної дитини.
A * Зіскоб на ентеробіоз
B Загальний аналіз крові
C Загальний аналіз сечі
D Дослідження калу на яйця гельмінтів
E Копрологічне дослідження.

108
Під час ранкового огляду дітей у дитячому садочку медична сестра помітила в 4 річної дівчинки на шкірі обличчя, на волосяній частині голови плями, дрібні папули та везикули. Везикули мають овальну форму, розміщені на неінфільтрованій основі. Навколо везикули є вузька смужка гіперемії. Визначте наступний елемент висипу, який буде виявлений при обстеженні.
A * Кірочки
B Горбики
C Лущення
D Вузлики
E Пустули.

109
Дитина 6,5 місяців знаходиться на природному вигодовуванні, маса при народженні 3150 г, отримує 10\% молочну кашу, сік. Для введення дитині наступного пригодовування медична сестра навчає матір готувати овочеве пюре. Вкажіть овочі, які найдоцільніше використовувати для приготування даної страви.
A * Картопля, капуста, морква
B Буряк, морква, капуста
C Капуста, картопля, помідори
D Картопля, перець, буряк
E Морква, цибуля, баклажани.

110
При огляді в дитини 4 років спостерігаються: шкіра обличчя бліда з ціанотичним відтінком, переляк в очах, експіраторна задишка, з дистанційними свистячими хрипами. Хрипи чути на відстані. Грудна клітка здута. Вкажіть захворювання, для якого є характерними пріоритетні проблеми пацієнта.
A * Бронхіальна астма
B Крупозна пневмонія
C Гострий бронхіт
D Стафілококова пневмонія
E Хронічний бронхіт.

111
Хлопчик 6 місяців знаходиться на природному вигодовуванні, маса при народженні 3600 г., проживає з батьками в сільській місцевості. У плані медсестринського догляду медсестра планує введення соку поступово зі збільшенням його об’єму. Вкажіть сік, який найдоцільніше давати вперше даній дитині
A * Яблучний
B Банановий
C Гранатовий
D Томатний
E Апельсиновий.

112
У дівчинки 12-ти років спостерігаються: порушення сну, головний біль, біль у попереку, болісні часті сечовиділення малими порціями. Симптом Пастернацького – позитивний справа, відсутні набряки. При складанні плану сестринського догляду медична сестра приділяє увагу дієті. Вкажіть дієту, рекомендовану даній дитині.
A № 5
B № 1
C № 9
D № 10
E № 15

113
Дитині 2 місяці, знаходиться на природному вигодовуванні, годування проводиться за вимогою дитини. Після хвороби в матері з'явилися перші симптоми гіпогалактії. Вкажіть найдоцільніші дії медсестри.
A * Провести контрольне зважування
B Перевести на змішане вигодовування
C Призначити матері пролактин
D Догодовувати молочною сумішшю
E Почати вводити пригодовування.

114
Дитина народилася від І вагітності, фізіологічних пологів з масою тіла 2800 г., з ростом 48 см. За шкалою Апгар – 8 б. При огляді: здорова, t° – 36,5?С. Планується специфічна профілактика інфекційних хвороб згідно з календарем щеплень. Визначте обов’язкові щеплення, які необхідно провести даній дитині в пологовому стаціонарі.
A * Проти гепатиту В, туберкульозу
B Проти кашлюку, дифтерії
C Проти поліомієліту, гемофільної інфекції
D Проти кору, краснухи
E Проти правцю, паротитної інфекції.

115
Дитина народилася від ІІ вагітності при терміні гестації 35 тижнів з масою тіла 1800 г. Через 24 години після годування дитини грудним молоком провели обстеження на фенілкетонурію. Результат негативний. Вкажіть обов’язкове скринінгове обстеження, яке потрібно провести дитині до виписування з пологового стаціонару.
A * На вроджений гіпотиреоз
B На цукровий діабет
C На алергічний діатез
D На гіпофізарний нанізм
E На аномалії розвитку.

116
Дитина народжена ВІЛ – інфікованою матір’ю, ВІЛ – статус дитини не визначено. Медична сестра планує проведення специфічної профілактики проти інфекційних захворювань до уточнення ВІЛ – статусу. Вкажіть вакцину, яку можна планувати вводити даній дитині.
A * АКДП
B БЦЖ
C Корову
D Паротитну
E Поліомієлітну оральну

117
Дитина 6 місяців, яка народилася від ІІ вагітності, фізіологічних пологів, з масою тіла 2800 г., з ростом 46 см., знаходиться на природному вигодовуванні; має 2 нижні медіальні різці, готується до вакцинації, знаходиться на прийомі в дитячій поліклініці. Вкажіть найінформативніше обстеження для оцінки фізичного розвитку дитини.
A * Виміряти зріст дитини
B Підрахувати частоту пульсу
C Виміряти артеріальний тиск
D Підрахувати кількість дихальних рухів
E Виміряти температуру тіла.

118
У дитини 4-х років з’явились лихоманка до 39°С, пронос, повторне блювання, головний біль, сонливість, анорексія. Кількість дефекацій 15 разів на добу, випорожнення зі слизом, прожилками крові. Виражені тенезми і біль у животі, сигмо видна кишка палькується у вигляді тонкого тяжа. Про яке захворювання можна думати?
A *Дизентерія
B Сальмонельоз
C Ешерихіоз
D Токсична диспепсія
E Холера

119
Дитина 4-х років хворіє другий день. Хвороба розпочалась гостро з підвищення температури тіла до 380С. Скаржиться на біль у горлі, зниження апетиту, порушення сну. Об’єктивно: гіпертрофія мигдаликів, гній в лакунах, язик з сіруватим нальотом. На помірно гіперемованій шкірі дрібно крапкова яскраво червона висипка, яка згущується в природніх складках, носогубний трикутник блідий. Про яке захворювання має подумати медична сестра?
A *Скарлатина
B Вітряна віспа
C Краснуха
D Кір
E Менінгококова інфекція

120
В інфекційному відділенні знаходиться дитина з діагнозом ГРВІ. Гіпертермічний синдром. При обстеженні виявлено: t°С 39,4, шкіра бліда, мармурова, кінцівки холодні на дотик. Який препарат потрібно ввести дитині за призначенням лікаря для зменшення спазму судин:
A *Папаверину гідрохлорид
B Седуксен
C Супрастін
D Магнію сульфат
E Глюконат кальцію

121
Медсестра оглянула дитину 4-х років на 3-й день захворювання. Діагноз, встановлений лікарем: ГРВІ, кір. Який симптом може підтвердити діагноз кору?
A *дрібні білі плями на слизовій щік
B свербіж шкіри
C збільшення задньошийних лімфовузлів
D плівки на мигдаликах
E везикульозний висип на шкірі

122
Дитина 10 міс. госпіталізована в інфекційне відділення з Ds: менінгококцемія. На який висип, що підтвердить діагноз, зверне увагу медсестра при догляді за дитиною?
A * Геморагічний
B Везикульозний
C Папульозний
D Плямисто-папульозний
E Розеольозний

123
Медсестра оглядає хлопчика 5 років. Під час огляду дитина закашлялась. Кашель нападоподібний з глибоким свистячим вдихом, закінчився відходженням в’язкого мокротиння і блюванням. Про яке захворювання може подумати медсестра?
A *Кашлюк
B Парагрип
C Бронхіт
D Ларинготрахеїт
E Пневмонія

124
У дитини 7 років, яка хворіє на епід.паротит, на 6-й день захворювання підвищилась температура тіла до 39оС, з’явився переймоподібний, оперізувальний біль в животі, нудота, повторне блювання. Ураження якої ендокринної залози може запідозрити медсестра?
A *Підшлункової
B Надниркової
C Щитоподібної
D Загрудинної
E Статевої

125
Дитині 8 років. Скаржиться на млявість, незначний нежить та кашель. Загальний стан не порушений. Під час огляду звертає на себе увагу дрібноплямиста висипка на чистому тлі шкіри, переважно на розгинальних поверхнях кінцівок, на спині, сідницях. Збільшення потиличних, завушних і задньошийних лімфовузлів, які ущільнені та болючі при пальпації. Яке захворювання можна запідозрити?
A *Краснуха
B Кір
C Скарлатина
D Геморагічний васкуліт
E Атопічний дерматит

126
У дитини віком 6-ти років при огляді шкіри медична сестра виявила папули та однокамерні везикули по всьому тілі, включаючи волосисту частину голови. Вкажіть який медичний препарат для обробки елементів висипки з метою попередження їх інфікування повинна застосувати медична сестра?
A *1\% спиртовий розчин діамантового зеленого
B 30\% розчин сульфацилу натрію
C 1\% розчин дімедролу
D 50\% розчин анальгіну
E 5\% розчин йоду

127
З яким збудником найчастіше пов’язують виникнення хронічного гастриту?
A * Гелікобактером пілорі
B Стафілококом
C Стрептококом
D Протеєм
E Сальмонелою

128
Медсестра дитячої дошкільної установи планує проведення діагностичної проби Манту. Яким препаратом вона буде виконувати дану маніпуляцію?
A * Туберкуліном
B Гістаглобуліном
C Дизентериком
D Вакциною БЦЖ
E Вакциною КПК

129
В інфекційному відділенні на лікуванні перебуває дитина першого року життя, хвора на кашлюк. Яку проблему, як основну, виділить медсестра?
A * Спазматичний нападоподібний кашель
B Нежить
C Блювання
D Гарячка
E Самовільне сечовипускання

130
Визначте ферментативні препарати, які використовують у разі розладів травлення
A * Панкреатин
B Ретаболіл
C Пиридоксин
D Ретинол
E Карсіл

131
Діагностуйте вид коми, якщо дитина знепритомніла, риси обличчя загострені, шкірні покриви і слизові оболонки сухі, дихання глибоке шумне, відчувається запах ацетону
A * Гіперглікемічна
B Гіпоглікемічна
C Печінкова
D Азотемічна
E Уремічна

132
У дитини, яка перехворіла на аскаридоз, спостерігаються незначний біль у животі, послаблення стільця, інколи нудота. Для відновлення нормального біоценозу кишківника важливо застосувати:
A * Біфідобактерин
B Пентоксил
C Тіамін
D Панкреатин
E Карсіл

133
У дитини, що перенесла внутрішньочерепну пологову травму, розпочалися судими. Медична сестра для зняття судом повинна взяти першочергово:
A * Седуксен
B Анальгін
C Димедрол
D Парацетамол
E Спазмалгон

134
Під час патронажу дитини, яка народилась 5 днів тому, медична сестра помітила легкий акроціаноз губ і кінцівок, що посилюється під час смоктання грудей. У матері дитини у перші місяці вагітності діагностовано токсоплазмоз. Яка хвороба можуе бути у дитини?
A * Природжена вада серця
B Пневмонія
C Спазмофілія
D Рахіт
E Асфіксія

135
Дитині 8 років , хворіє на вогнищеву пневмонію, t- 39,5?С. Які першочергові незалежні втручання медичної сестри?
A *Підвісити міхур з льодом над головою, прикласти холод на магістральні судини
B Подати зволожений кисень
C Зробити лужні інгаляції
D Зробити трав`яні інгаляції
E Аерозоль Інгаліпт

136
Підберіть препарат, який використовують для надання невідкладної допомоги під час судом при спазмофілії:
A *Седуксен
B Димедрол
C Анальгін
D Папаверин
E Кордіамін

137
Медсестра, яка проводить підготовку дитини 9 років до УЗД нирок, не перевела її на дієту з виключенням газоутворювальних продуктів. В результаті дослідження не відбулось. Як оцінить медсестра свої дії?
A *Мета не досягнута
B Мета досягнута
C Немає значення
D Позитивно
E Випадковість

138
Які проблеми виявить медсестра при обстеженні у дитини в разі природженої вади серця?
A *Ціаноз шкіри, задишка, тахікардія
B Блювання, часті рідкі випорожнення
C Підвищення м'язового тонусу
D Метеоризм
E Випинання великого тім'ячка

139
У дитини 3 тижнів життя, яка знаходиться на природному годуванні, при проведенні патронажу медсестра звернула увагу на наявність попрілостей 1 ступеня, помірне утворення кірок на волосяній частині голови. Інших змін при медсестринському обстеженні не виявлено. Який медсестринський діагноз повинна поставити медсестра?
A *Попрілості 1 ступеню, гнейс
B Ексудативно-катаральний діатез
C Лімфатико-гіпопластичний діатез
D Нервово-артритичний діатез
E Харчова алергія

140
Дівчинка 11 років тиждень тому перехворіла на ангіну. За три дні до прибуття в лікарню у неї з’явилась слабкість, млявість, головний біль, набряки під очима. Об’єктивно: шкіра бліда, набряки на гомілках, АТ – 150/100 мм рт. ст. Живіт м’який. При проведенні медсестринського обстеження Ви виявили такі проблеми, як: зменшення кількості сечі та переважання нічного діурезу над денним. Дайте визначення цим поняттям?
A * Ніктурія, олігурія.
B Поліурія, бактеріурія.
C Циліндрурія, гематурія.
D Анурія, бактеріурія.
E Лейкоцитурія, протеїнурія.

141
Ви – дільнича медсестра, прийшли на активний патронаж до новонародженої дитини 10 днів. На шкірі з’явилась пітниця. Які симптоми на це вкажуть?
A * Дрібні, червоного кольору висипи на обличчі та грудях
B Блідість шкіри
C Акроцианоз
D Гіперемія в складках
E Затруднене носове дихання

142
Через 3 тижні після перенесеної ангіни у хлопчика 10 років погіршився стан: з’явились набряки обличчя, особливо повік, сеча набула червоного кольору. Для якого захворювання характерні ці симптоми?
A *гострий гломерулонефрит
B гострий пієлонефрит
C гострий цистіт
D гостра ниркова недостатність
E гострий цистопієліт

143
Дитині 7 днів. Під час патронажу медична сестра виявила, що під час крику у дитини появляється ціаноз носогубного трикутника. Під час годування груддю дитина робить часті перерви. Об’єктивно: температура тіла – 36,7С, ЧСС – 140 ударів за хвилину. Чд – 80 за 1хвилину. Зі слів матері на 12-тому тижні вагітності вона перехворіла на ГРВІ. Вкажіть, яке дослідження першочергово необхідно провести дитині для встановлення діагнозу?
A * Електрокардіографія.
B Біохімічний аналіз крові.
C Загальний аналіз крові.
D Загальний аналіз сечі.
E Рентгенологічне дослідження.

144
У школярів 7 класу загальноосвітньої середньої школи зафіксовано захворювання - вірусний гепатит А. Медична сестра школи дітям, які були в контакті з хворими, ввела один з перерахованих нижче препаратів
A *Імуноглобулін
B Вакцину
C Вітамін “С”
D Сироватку
E Анатоксин

145
Ви прийшли на патронаж до новонародженої дитини 10 днів. Мати скаржиться на те, що в неї мало молока і дитина не витримує перерви між годуваннями. Зцідити молоко після годування не вдається. Що в першу чергу порекомендуєте мамі?
A *Провести контрольне зважування
B Догодовувати дитину сумішами
C Зменшити час між годуваннями
D Збільшити кількість годувань
E Провести водно – чайну паузу

146
При проведенні патронажу до 5 місячної дитини, яка перебуває на штучному годуванні, медсестра зауважилав, що після введення жовтка в дитини з’явилися прояви ексудативно-катарального діатезу. Проводячи медсестринське обстеження, медсестра встановила:
A *Сверблячий висип на шкірі тулуба
B Закладеність носа
C Підвищену пітливість
D Сонливість
E Нестійкі випорожнення

147
Хлопчик 15-ти років з підозрою на хронічний гастрит поступив в дитячу лікарню для проведення комплексного обстеження. Реалізуючи IV етап медсестринського процесу медсестра повинна підготувати його до проведення:
A *Фіброгастроскопії з біопсією
B Шлункового зондування
C Дуоденального зондування
D Забору калу на яйця глистів
E Забору калу на копрологію

148
У дитини 8 днів на шкірі з’явилися пухирці різної величини (0,5 – 2 см) з червоною облямівкою, наповнені серозно – гнійною рідиною. Першим в плані мед сестринським втручань буде:
A * місцеве застосування дезінфікуючих засобів;
B використання антибіотиків;
C використання стафілококового імінуглубуліну;
D десенсибілізуючі навантаження;
E вітаміни.

149
У дитини 10 років, що захворіла на гострий гломерулонефрит і має проблеми: зменшення кількості виділеної сечі за добу, підвищення артеріального тиску, набряки на обличчі. В гострий період дієта № 7 повинна бути:
A * Безсольова
B 1 – 2 г солі на добу;
C 3 – 5 г солі на добу;
D 1,5 г солі на добу;
E 5 г солі на добу.

150
Перший туалет новонародженого починають:
A *З вiдсмоктування слизу iз дихальних шляхiв
B Перерiзуваннi пуповини
C Профiлактики гонобленореі
D Зважування новонародженого
E Вимiрюваннi довжини плода

151
Хлопчику 5 років. Спостерігається періодичне ацетонемічне блювання, нічні страхи, емоційна нестійкість. Об’єктивно: зниженої вгодованості, астенічної тілобудови. Інтелектуально добре розвинута, вміє читати, по-дорослому пояснює життєві ситуації. В загальному аналізі сечі - сечокислі солі (урати) +++. Клінічна картина характерна для діатезу:
A * Нервово-артритичного
B Атопічного
C Ексудативно-катарального
D Алергічного
E Лімфатико-гіпопластичного

152
Медична сестра дитячого відділення за призначенням лікаря повинна зібрати у хлопчика 6 років сечу для загального аналізу. Коли медична сестра проведе забір сечі на дослідження?
A * Зранку, відразу після сну
B Ввечері перед сном
C Після сніданку
D Після денного сну
E Після обіду

153
Дитині 3 місяці, знаходиться на грудному вигодовуванні. Мати звернулась до медичної сестри із скаргами на зменшення кількості сечовипускань у дитини, неспокій після годування, втрату маси тіла. Дані симптоми дозволяють запідозрити:
A * Недогодовування
B Перегодовування
C Кишковий токсикоз
D Просту диспепсію
E Парентеральну диспепсію

154
Хлопчик 10-ти років госпіталізований до нефрологічного відділення. Лікар призначив дослідження сечі за Зимницьким. Скільки ємкостей повинна підготувати медична сестра?
A * 8
B 12
C 10
D 6
E 4

155
Дитині 5 р. вистановлено діагноз – дифтерія. Призначено введення протидифтерійної сироватки за методом Безредка. Скільки мілілітрів розведеної сироватки застосовують для постановки внутрішньошкірної проби на чутливість?
A * 0,1
B 0,5
C 1,0
D 1,2
E 0,4

156
Дитині 5 років встановлено діагноз – дифтерія. Призначено введення протидифтерійної сироватки за методом Безредка. Як необхідно вводити протидифтерійну сироватку, якщо всі проби на індивідуальну чутливість до сироватки негативні?
A * Внутрішньом’язово
B Підшкірно
C Внутрішньошкірно
D Внутрішньовенно
E Під лопатку

157
У дитини 5 років спостерігається набряк мигдаликів, незначне білувате нашарування, збільшення регіональних лімфовузлів. Лікар запідозрив дифтерію та призначив з метою підтвердження діагнозу бактеріологічне дослідження мазка. Із яких ділянок необхідно провести мазок?
A * Із зіва та носа
B Із задньої стінки горла
C Із зіва
D З-під язика
E Із носогорла

158
Після купання дитини мати побачила гіперемію шкіри в пахових складках. Який засіб необхідно використати в першій стадії попрілостей?
A * Дитячу присипку
B Розчин фукорцину
C Розчин марганцевокислого калію
D Мазь етонію
E Синтоміцинову емульсію

159
Хлопчик 8 років скаржиться на головний біль, закладеність носа, біль в м'язах та очних яблуках. Температура тіла - 38,5оС. Клінічна картина характерна для:
A * Грипу
B Скарлатини
C Кашлюку
D Дифтерії
E Вітряної віспи

160
Мати двохмісячної дитини звернулася до патронажної медсестри зі скаргами на неспокій дитини, поганий сон, невелику кількість випорожнень, рідкі сечовипускання, уповільнення прибавки маси тіла. Затримки виділення молока в молочній залозі немає. При контрольних зважуваннях встановлено, що дитина недоoтримує 50\% молока при кожному годуванні. Ці ознаки характерні для:
A * Гіпогалактії
B Агалактії
C Лактостазу
D Галактореї
E Маститу
161
Дитина віком 3 місяці знаходиться на штучному вигодовуванні. У дитини алергія до білків коров'ячого молока при відсутності перехресної алергії до білків сої. Яку суміш можна порекомендувати в даному випадку?
A * Алсоу
B Бебу
C Формулу -1
D Бону
E Нутрілон

162
У дівчинки 7 років скарги на періодичний ниючий біль в поперековій ділянці. В загальному аналізі сечі кількість лейкоцитів становить 9 в полі зору. Лікар призначив дослідження сечі за Нечипоренком. Яку порцію добової сечі необхідно зібрати для виконання цього дослідження?
A * Середню порцію ранкової сечі
B Нічну порцію сечі
C Добову сечу
D Любу порцію сечі
E Всю ранкову сечу

163
Дитину 3 місяців готують до купання. Вкажіть температуру води, в якій потрібно купати дитину даного віку:
A * 36,5-37 С
B 34-35 С
C 38-40 С
D 30,5-32 С
E 40-42 С

164
На диспансерному обліку дитина 1-го року, яка народилась з пологовою травмою ЦНС І-ІІ ст. Вакцинація БЦЖ не проводилась. Що медсестра повинна внести в план своїх втручань з приводу підготовки пацієнта до проведення вакцинації БЦЖ?
A *Проведення проби Манту і оцінка її результату
B Підготовку дитини до "RO"-графії органів грудної клітини
C На протязі тижня проведення термометрії ранком і ввечері
D Проконролювати огляд невропатологом
E --

165
Профілактикою пневмонії вірусної етіології у дитини, яка хворіє на ГРВІ є застосування препарату
A *Інтерферону
B Ампіциліну
C Преднізолону
D Глюконату кальцію
E Глюкози

166
Перед випискою з пологового будинку мати цікавиться про те, хто її навчить догляду за новонародженою дитиною. Хто повинен проводити первинний партонаж до новонародженої дитини?
A *Педіатр та медична сестра разом
B Педіатр
C Медична сестра
D Хірург
E Невропатолог

167
Ви дільнична медсестра. Масу тіла дитини після 1- го року життя Ви будете визначати за формулою...
A *10+(2*n)
B 20+(4 х n)
C 20+( n – 10)
D 30+5(n – 1)
E 30+4 (n – 1)

168
Ви патронажна медсестра.Вам необхідно навчити мати дитини 1 -го року життя визначати зріст дитини .За якою формулою визначається зріст дитини після 1-го року життя.
A *75+(5 х n)
B 90+ n-1
C 100+ n – 5
D 80+2 х n
E 76+2 х n

169
Ви медсестра шкільного навчального закладу. Проведена планова проба Манту. Після оцінювання проби Манту через 72 год. у дитини 7 років, виявлено інфільтрат у діаметрі 3мм. Як Ви оцінити ці дані?
A *Сумнівна реакція
B Негативна реакція
C Позитивна реакція
D Гіперергічна реакція
E Реакція не визначена


170
Мати дитини двох років поскаржилась Вам, що у дитини приступи кашлю. При огляді дитини ви спостерігаєте спазматичний кашель з рипризами. Що можна запідозрити?
A *Кашлюк
B Крупозку пневмонію
C Бронхіальну астму
D Вогнищеву пневмонію
E Ексудативний плеврит

171
Під час Вашого чергування в алергологічному відділенні стан дівчинки 10 років, яка лікується з приводу бронхіальної астми, погіршився. На підставі чого медична сестра це запідозрила?
A *Експіраторна задишка
B Підвищення температури
C Інспіраторна задишка
D Біль в горлі при ковтанні
E Переймоподібний біль в животі

172
В дитини 5-ти місяців, хворої на рахіт під час крику з’являється короткочасна зупинка дихання. Про який стан можна подумати?
A *Ларингоспазм
B Карпопедальний спазм
C Еклампсія
D Кашлюк
E Асфіксія

173
У дитячому садку випадок кору. Ви медсестра ДДЗ, який карантин встановите?
A *21 день
B 7 днів
C 14 днів
D 30 днів
E не встановлюється

174
Ви дільнична медсестра, прийшли до дитини 4-х років на другий день захворювання. Діагноз встановлений лікарем: ГРВІ, кір? При огляді: температура тіла 39,40С, виражені катаральні явища, симптоми, що підтверджують кір. Вкажіть один з цих симптомів:
A *Білі дрібні плями на слизовій щік
B Збільшення задньошийних лімфатичних вузлів
C Свербіж шкіри
D Везикулярний висип на шкірі
E Біло-сірі плівки на мигдаликах

175
Дитині 7 років була проведена проба Манту. Через 72 години проведені заміри, інфільтрат у діаметрі 17мм. Про що це свідчить?
A *Гіперергічна реакція
B Негативна реакція
C Сумнівна реакція
D Позитивна реакція
E Реакція не виявлена

176
Докорм вводиться у вигляді:
A *Штучних сумішей
B М’ясного фаршу
C Соку
D Овочевого пюре
E Печінки

177
Новонароджена дитина народилась вчасно з вагою 3500г. Яка кількість дихань повинна бути за одну хвилину?
A *40-60
B 18-20
C 15-16
D 20-30
E 60-80

178
Ви прийшли на патронаж до новонародженої дитини 8 днів, мати поскаржилась на те, що у неї мало молока і дитина не витримує 3-х годинні перерви між годуваннями, зцідити молоко після годування не вдається. Ви порекомендуєте матері :
A *Провести контрольне годування
B Провести водно-чайну паузу
C Частіше брати дитину на руки
D Зменшити час між годуваннями
E Збільшити кількість годувань

179
Мати з п'ятиденною дитиною виписано з пологового будинку. Перший патронаж до новонародженої дитини здійснюють педіатр разом з медсестрою. Перший патронаж новонародженої дитини необхідно провести ...
A *В перші три дні після виписки з пологового будинку
B В день виписки з пологового будинку
C В перший тиждень після виписки з пологового будинку
D На 10-й день після виписки з пологового будинку
E Протягом 1-го місяця життя дитини

180
Ви медична сестра. В групі зареєстровано випадок дифтерії. Яке діагностичне дослідження необхідно провести дітям в групі?
A *Мазок із зіву і носа на ВL
B Біохімічне дослідження крові
C Змив із зіву на вірус
D Загальний аналіз крові
E -

181
Ви дільнична медсестра.При проведенні патронажу до дитини 3 - міс.. Ви з'ясували, що необхідно дитині ввести докорм.Навчіть мати , як проводити докорм.
A * Після годування грудьми
B Через 1 год. після грудного годування
C До годування грудьми
D До годування грудьми за одну годину
E Між годуванням.

182
У новонародженої дитини до кінця 1 тижня життя появилися гіперемія шкіри з легким синюватим відтінком кінцівок. Це:
A * Фізіологічна ерітема
B Токсична ерітема
C Транзиторна гарячка
D Фізіологічна жовтяниця
E Статеві кризи

183
Новонароджена дитина втратила за три дні 150 г ваги при задовільному стані. Що це за стан:
A * Фізіологічна втрата ваги
B Фізіологічна ерітема
C Фізіологічна жовтяниця
D Транзиторна гарячка
E Статеві кризи

184
Ви працюєте у відділенні новонароджених.Через скільки годин працюючий персонал відділення новонароджених повинен змінювати маску?
A * Через кожних 2 години
B Двічі на день
C Через кожних 3 години
D 1 раз на добу
E Через кожних 4 години

185
Ви медична сестра відділення неопатології. Яке втручання через дві години після народження дитини медична сестра повинна внести в свій план?
A * Провести вторинну профілактику гонобленореї
B Взяти змив з носоглотки на вірус
C Виміряти температуру тіла
D Накласти додаткову лігатуру на пупкову культю
E Зробити очисну клізму

186
Домедичної сестри звернулась мати дитини хворої на цукровий діабет з запитанням, які проблеми зі здоров’ям дитини можуть виникнути в майбутньому? Яка із перерахованих потенційних проблем найбільш вірогідна?
A * Гіперглікемічна кома
B Токсичний міокардит
C Гіпертонічний синдром
D Ураження суглобів
E Ураження шкіри і слизових оболонок.

187
На прийомі здорової дитини Вам необхідно пояснити батькам дитини 1 -го року , що довжина тіла їхньої дитини повинна приблизно дорівнювати:
A * 75 см
B 81 см
C 68 см
D 60 см
E 90 см

188
В відділенні патології новонароджених лікується дитина з діагнозом гемолітична хвороба, жовтянична форма. За змінами якої системи Ви повинні вести постійне спостереження.
A * Нервовою системою
B Системою органів дихання
C Шкірою і слизовими оболонками
D Пульсом і АТ
E травною системою

189
Можливість виникнення якої проблеми у недоношеної дитини найбільш вимагає Вашого постійного контролю на протязі дня?
A * Зупинка дихання
B Підвищення температури тіла
C Поява геморагічного сипу на шкірі
D Інфікування
E Стан пупкової ранки

190
Ви медична сестра відділення новонароджених. На практиці у відділенні студенти. Ви пояснюєте, як необхідно підготувати до огляду дітей. Вкажіть, з чого треба розпочати роботу згідно наказу МОЗ N 4 від 05.01.96р.
A *Вимити руки з милом і обробити руки 70 % спиртом
B Вимити руки з милом і обробити 0.1 % розчином хлораміну, змінити халат 1 раз вранці
C Вимити руки в теплій проточній воді
D Вимити руки з милом і обробити 0,25 % хлораміном
E Обробити руки первомуром

191
При відвідуванні хворої дитини 3-х років медична сестра виявила, що температура тіла 38,3 С, “зірковий” геморагічний висип на тілі, блювота, ригідність м’язів потилиці. Про яке захворювання може запідозрити медична сестра?
A *Менінгококцемію
B Малу хорею
C Туберкульозний менінгіт
D Геморагічний васкуліт
E Еклампсію

192
Ви медсестра дитячої лікарні спостерігаєте за десятимісячною дитиною з діагнозом ГРВІ. Вночі стан дитини погіршився, температура підвищилась до 39,2 С, відмовляється від грудей, різко збуджена. При натискуванні на козелок плаче. Яке ускладнення можна запідозрити?
A *Гострий середній отит
B Стенозуючий ларинготрахеїт
C Пневмонія
D Справжній круп
E Гострий бронхіт

193
Дитина 4 років стала дратівливою, погано спить, скаржиться на біль у животі, погіршився апетит, з’явився свербіж в ділянці заднього проходу. Яке захворювання можна запідозрити?
A *Ентеробіоз
B Аскаридоз
C Трихоцефальоз
D Діатез
E Ентерит

194
У 7-річного хлопчика після перенесеної ангіни через три тижні з’явилась загальна слабкість, в’ялість, погіршився почерк, змінилась хода, порушилась координація рухів.Про яке захворювання може думати медсестра?
A *Про малу хорею
B Про вади серця
C Про ревматизм
D Про пневмонію
E Про анемію

195
У дитини трьохмісячного віку в природних складках виникли попрілості, в тім’яній ділянці голови – себорейні лусочки. Симптоми вказують на:
A * Ексудативно-катаральний діатез
B Нервово-артритичний діатез
C Лімфатико-гіпопластичний діатез
D Гіпокальціємічний синдром
E Гіповітаміноз

196
У новонародженої дитини на 7-й день життя на шкірі живота, кінцівок з’явились пухирці розміром 0,5 см з червоною облямівкою, наповнені серозно-гнійним вмістом. Симптоми вказують на...
A * Пухирчатку новонародженого
B Везикулопустульоз
C Попрілості
D Ексудативно-катаральний діатез
E Ексфоліативний дерматит

197
Ви медсестра дитячого садку.Під час прийому дітей до садка виявлено що у дитини на шкірі тулуба, волосяній частині голови – висип у вигляді “крапель роси”.Про що повинна думати медсестра в першу чергу?
A *Вітряна віспа
B Кір
C Краснуха
D Скарлатина
E Дифтерія

198
Ви працюєте шкільною медсестрою.При огляді дитини , який скаржиться на погане самопочуття , виявлено на шкірі дрібноточковий висип на гіперемійованому фоні, малиновий язик, ангіна.Про що медсестра повинна думати в першу чергу.
A *Про скарлатину
B Про краснуху
C Про вітряну віспу
D Про менінгококову інфекцію
E Про кір

199
Якi сосуди проходять у пуповині:
A *2 артерiі i 1 вена
B 3 вени i 2 артерiі.
C 2 вени i 1 артерiя.
D 2 артерiі i 2 вени
E 2 артерiі

200
Хворому 10 років. Скаржиться на часте сечовипускання, біль у животі, нудоту, блювання, підвищення температури тіла до 38,10 С. Обстежено: блідість шкіри, набряки повік, позитивний симптом Пастернацького справа. Які правила забору сечі для загального аналізу?
A *Туалет зовнішніх статевих органів ранком, натще, середня порція сечі
B Для аналізу збирають добову сечу
C Після туалету зовнішніх статевих органів сечу збирають в три склянки
D Попередньо провівши очисну клізму, збирають середню порцію сечі
E Ранком, натще, першу порцію сечі беруть на аналіз + ранковий туалет зовнішніх статевих органів

201
Хлопчик 5 років. 3 дні назад став блідим, в’ялим, з’явились набряки повік і під очима. Скільки має становити добовий діурез у даного хворого?
A *1000 мл.
B 900 мл.
C 1300 мл.
D 700 мл.
E 2000 мл.

202
При активному відвідуванні дільнична медична сестра виявила у двохтижневої новонародженої дитини закладеність носу, слизисті виділення. В сім”ї старша дитина хвора на ГРВІ. Рекомендації медичної сестри по догляду за новонародженою дитиною.
A *Утриматись на деякий час від купання, до приходу лікаря рекомендувати в ніс інтерферон або лаферон.
B Після годування проводити туалет носа.
C Перевести дитину на штучне вигодовуваня.
D Обов’язково покупати дитину ввечері.
E Продовжувати проводити загартовування дитини.

203
На другу добу після виписки з пологового будинку патронажна медсестра відмітила у дитини набряклість верхньої третини лівого плеча, там же інфільтрат. Про що медична сестра повинна подумати в першу чергу?
A * Про реакцію після вакцинації БЦЖ.
B Про лімфаденіт.
C Про вітряну віспу.
D Про гострий гематогенний остеомієліт.
E Про везикулопустульоз.

204
У відділення патології недоношених дітей поступила дитина, народжена в терміні гестації – 32 – 33 тижні з масою тіла 1800 г. Визначте ступінь недоношеності.
A *II cт.
B III ст.
C Iст.
D I ст.
E Доношена дитина.

205
Дитині 3 місяці. На грудному вигодовуванні. Під час активного патронажу медична сестра виявила у дитини підвищену пітливість, особливо в ділянці потилиці, симптом “облисіння потилиці”, підвищену подразливість, неспокій, податливість країв великого тім’ячка. Помірний краніотабес. Про яке захворювання можна думати?
A *Про рахіт.
B Про пневмонію.
C Про гідроцефалію.
D Про гостре респіраторне захворювання.
E Про аномалію розвитку кісток.

206
У дитини віком 5 місяців відмічались судоми у вигляді карпопедального спазму та ларингоспазму. Рівень кальцію в крові 1,75 ммоль/л. З чим, як правило, поєднується дане захворювання ?
A *З проявами рахіту.
B З гіпервітамінозом Д.
C З гарячкою.
D З пневмонією.
E З менінгітом.

207
У хворого К., 13 років протягом тижня ввечері відмічалась субфебрильна температура, стомлюваність, дратівливість. Протягом дня почував себе задовільно. Зараз стан погіршився, температура тіла – 38,5 С, непокоїть головний біль, періодично блювота. При об’єктивному дослідженні виявлений менінгеальний синдром, косоокість, що сходиться, зглаженість носогубної складки. Реакція Манту з 2 ТО – папула 15 мм. Про що медсестра повинна думати в першу чергу?
A *Про туберкульозний менінгіт.
B Про менінгококовий менінгіт
C Про забій головного мозку
D Про гостре респіраторне захворювання
E Про гіпертонічний криз

208
Дитині С., 5 місяців, в пологовому будинку щеплення БЦЖ не проводилось, в поліклініці зробили пробу Манту 2 ТО. Через 72 години відмічалась негативна реакція. Яка доза вакцини БЦЖ застосовується для щеплення ?
A *0,1 мл (0,05 мг).
B 0,5 мл (1 мг)
C 2 мл (0,1 мг)
D 0,2 мл (2 мг)
E 0,01 мл (0,5 мг)

209
Дільничний педіатр на виклику поставив діагноз скарлатина. На скільки днів накладається карантин на дитячий колектив, у якому перебувала дитина ?
A *Карантин для контактних дітей встановлюють на 7 днів.
B Карантин для контактних дітей встановлюють на 21 день.
C Карантин для контактних дітей встановлюють на 14 днів.
D Карантин для контактних дітей встановлюють на 28 днів.
E Карантин для контактних дітей встановлюють на 3 дні.

210
До дитячого дерматолога привели 4-річного хлопчика з рожевою папульозною висипкою по всьому тілу. Елементи висипки не зливаються. При об’єктивному обстеженні у хлопчика виявлені збільшені задньошийні, потиличні, підщелепні лімфовузли, які при пальпації щільні, рухомі, дещо болючі, шкіра над ними не змінена. Зі сторони інших органів та систем патології не виявлено. Що це за захворювання?
A *Краснуха.
B Скарлатина.
C Кір.
D Вітряна віспа.
E Епідемічний паротит.

211
У матері 2-місячної дитини після психічної травми наступила гіпогалактія. Які поради Ви дасте, щоб у матері збільшилась лактація?
A *Спокій, повноцінний сон і харчування, багато вживати рідини, теплий душ, компреси на молочні залози, апілак.
B Зменшити вживання рідини, ксантинолу нікотинат, УВЧ на молочні залози.
C Усунути психічну травму.
D Звернутися до лікаря-дієтолога.
E Компреси на молочні залози, нікотинова кислота, достатній питтєвий режим, холодний душ.

212
До медичної сестри звернулась мати дівчинки віком 11 років. Дитина була в контакті з хворим з приводу вірусного гепатиту А. Дівчинка скаржиться на біль в животі, нудоту, 2-разову блювоту, жовтушність шкірних покривів. Які зміни можна очікувати зі сторони стільця, сечі?
A *Можна очікувати ахолічний стілець, сечу кольору пива.
B Сеча кольору м’ясних помиїв, звичайне забарвлення стільця.
C Стілець мелена, сеча прозора.
D Стілець меконій, світла сеча.
E Ахолічний стілець, безбарвна сеча.

213
У дитини 3 р., яка відвідує дитячий садок, порушився сон, з”явилася дратівливість, біль у животі, свербіж у періанальних складках, особливо вночі. Для обстеження дитини медична сестра виписала направлення на зіскоб на ентеробіоз. Вкажіть найдоцільнішу пораду матері перед обстеженням:
A *Вранці дитину не підмивати.
B Не давати лікарські препарати.
C Одягнути на ніч чисті трусики.
D Обстеження проводиться натще.
E Не проводити ввечері гігієнічну ванну.

214
При огляді новонародженого хлопчика на 6-й день життя спостерігається нагрубання грудних залоз до розмірів волоського горіха. Під час натискання з них виділяється незначна кількість молочного кольору рідини. Дитина доношена. Маса тіла при народженні 3600г, довжина тіла 52 см., народилась від І фізіологічних пологів. Вкажіть найдоцільнішу пораду матері з догляду за дитиною:
A * Накласти суху серветку.
B Видавити секрет грудних залоз.
C Обробити спиртом.
D Накласти зігрівальний компрес.
E Дати тепле пиття.

215
Мати хлопчика 6 міс. звернулась зі скаргами на підвищену пітливість голови під час годування, на неспокійний сон дитини. Об’єктивно: облисіння на потилиці голови. Краї переднього тім”ячка розм”якшені, деформація грудної клітки. На грудній клітці у місцях з”єднання кісткової і хрящової частин ребер спостерігаються потовщення. Голову тримає з 3 міцяців, не сидить, зубів не має. Такі симптоми найхарактерніші для:
A * Рахіту.
B Спазмофілії.
C Гіпервітамінозу Д.
D Нервово-артритичного діатезу.
E Лімфатико-гіпопластичного діатезу.

216
Мати дівчинки 3 р. скаржиться на зниження апетиту, підвищену температуру тіла, слабкість, млявість дитини. Місяць тому перехворіла на ангіну. Протягом останнього тижня виділяється сеча кольору “м”ясних помиїв” . При огляді: шкіра і видимі слизові оболонки бліді. Набряки на обличчі. Мигдалики збільшені, рихлі, t – 37,8 С.Тони серця приглушені, ритмічні. Ps – 105/хв. АТ – 100/50 мм рт ст. Над легенями вислуховується везикулярне дихання. Вкажіть метод лабораторної діагностики для визначення видільної та концентраційної функцій нирок:
A * Аналіз сечі за Зимницьким.
B Аналіз сечі за Нечипоренком.
C Загальний аналіз сечі.
D Аналіз сечі за Амбурже.
E Аналіз сечі за Аддісом-Каковським.

217
Дівчинка 7 р. скаржиться на біль у горлі під час ковтання, головний біль, нездужання, підвищену температуру тіла. При огляді: гіперемія слизової оболонки передніх піднебінних дуг, м”якого піднебіння, язичка.Язик яскраво-червоного кольору, сосочки гіпертрофовані, На гіперемійованому тлі шкіри дрібнокраплинний висип, крім носогубного трикутника. Найбільше висипань на лобковій, пахвинній та сідничній ділянках, на згинальних поверхнях кінцівок. t –38,9 С.Вкажіть найдоцільніший термін ізоляції дитини:
A * 22 дні.
B 7 днів.
C 10 днів.
D 14 днів.
E 21 день

218
Дівчинка 8 р. скаржиться на головний біль, кашель, нежить, світлобоязнь, сльозотечу, підвищену температуру тіла. При огляді: на слизовій оболонці щік проти малих корінних зубів розташовані дрібні, розміром з макову зернину білуваті цятки, які підвищуються над слизовою оболонкою і мають червону окрайку. На слизовій оболонці м”якого та твердого піднебінь спостерігаються червоні плями неправильної форми., t -39 С.Який висип найчастіше з”являється при подальшому розвитку хвороби?
A * Плямисто-попульозний, поетапний.
B Плямисто-попульозний, одномоментний.
C Папульозно-везикульозний, поліморфний.
D Мілкокраплинний на гіперемійованому тлі шкіри.
E Геморагічний з некрозом всередині.

219
Медичній сестрі потрібно нагодувати новонароджену дитину. Хлопчик народився раніше строку, з масою тіла 2100г, довжиною тіла 42см. Крик слабкий. Шкіра тонка, зморщена, видно сітку підшкірних вен. Яєчка містяться у пахвинних каналах. Відсутні смоктальний і ковтальний рефлекси. Вкажіть найдоцільніший метод годування дитини:
A * Через зонд.
B Парентеральний метод.
C Із ложечки.
D Із пляшечки.
E Прикладання до грудей.

220
Хлопчик 10 р. скаржиться на біль у ділянці серця, задишку, підвищену втомлюваність.Об”єктивно: шкіра та видимі слизові оболонки бліді, виражена задишка. Тони серця приглушені, на верхівці вислуховується систолічний шум. У легенях – везикулярне дихання. Ps – 100 / хв, ЧДР – 25 за 1хв, АТ – 90/50 мм рт см. В аналізі крові: помірний лейкоцитоз, прискорена ШЗЕ,наявність С-реактивного протеїну, підвищення титрів АСЛ – О, підвищення показників дифеніламінової проби. Призначено дієтичний стіл NN 10. Вкажіть продукти, які мають найбільший вміст калію:
A * Печена картопля, курага.
B Тушкована капуста, кефір.
C Твердий сир, яблучний сік.
D Червоний буряк, молоко.
E Варене яйце, сметана.

221
Під час ранкового огляду в дитячому садку медична сестра помітила у 5 річної дитини на шкірі обличчя, волосистій частині голови плями, дрібні папули та везикули (пухирці). Везикули мають овальну форму, різну величину, розміщуються на неінфікованій основі. Стінки везикул напружені, блискучі, вміст прозорий. Окремі пухирці мають пупкоподібні вдавлення.Такі симптоми найхарактерніші для:
A * Вітряної віспи.
B Скарлатини
C Кору.
D Краснухи.
E Менінгококової інфекції.


222
Медична сестра під час патронажу новонародженої дитини звернула увагу на серозні виділення з пупкової ранки. Дитина знаходиться на природному вигодовуванні, добре набирає масу тіла.Загальний стан дитини задовільний, t – 36,5 С. Пупочна ранка мокнуча. Шкіра навколо пупка рожева. При натискуванні на прилеглу до пупка ділянку гній з пупкової ранки не виділяється. Вкажіть препарат для найдоцільнішої обробки пупочної ранки:
A * 5 % р-н калію перманганату.
B 6 % р-н перекису водню.
C 70 % р-н спирту.
D 1 % р-н йодонату.
E 2 % р-н діамантового зеленого.

223
На прийомі в поліклініці дитина 5 міс, яка народилася від І фізіологічних пологів, маса при народженні 3200г, знаходиться на природному вигодовуванні. Дитині призначено блюдо першого прикорму – 5 % молочну кашу. Медична сестра під час спілкування з матір”ю найбільше приділяє увагу техніці приготування молочної каші.Вкажіть кількість крупи необхідної для приготування 200 мл 5 % молочної каші:
A * 10 г.
B 5 г.
C 15 г.
D 20 г.
E 25 г.

224
У пульмонологічному відділені дитячої лікарні на стаціонарному лікуванні знаходиться дитина 4 р. з приводу крупозної пневмонії. Проведено відповідне лікування. Самопочуття дитини поліпшилось. Мати звернулась до постової медсестри з наполегливим проханням забрати дитину додому. Як повинна поступити медична сестра?
A * Направити матір до лікаря для узгодження даного питання.
B Категорично відмовити матері.
C Узгодини питання з головною медичною сестрою лікарні.
D Відпустити самостійно дитину з матір”ю під розписку.
E Узгодити питання зі старшою медичною сестрою відділення.

225
При огляді новонародженої дитини в пологовому будинку на шкірі голови, тулуба і кінцівок, у природних складках шкіри виявлені дрібні гноячкові висипання розміром від зерен проса до горошини. Спостерігаються порушення загального стану, послаблення активності ссання,зригування,зменшення маси тіла. Вкажіть збудник, який найчастіше викликає дане захворювання:
A *Стафілокок.
B Стрептокок.
C Кишкова паличка.
D Сальмонела.
E Синьогнійна паличка.

226
Ви працюєте медсестрою дитячого відділення стаціонару. Лікар призначив дитині 7 років очисну клізму перед ректороманоскопією (температура води 34 С). Яку кількість води необхідно використати для виконання процедури?
A *700 мл
B 600 мл
C 400 мл
D 300 мл
E 500 мл

227
Ви медсестра сільської дільниці.Вас викликали до дівчинки 7 років з t 39.5 С , ознобом, пітливістю, болями у животі і при сечовипусканні, сеча мутна.Про що впершу чергу ви подумаєте?
A *Пієлонефрит
B Ниркова колька
C Цистит
D Гломерулонефрит
E Гостра ниркова недостатність

228
В полікліниці на прийомі у 12 річної дівчинки лікар виявив такі симптоми: полідипсію,поліфагію ,поліурію ,втрату ваги тіла .Ці симптоми вказують на таке захворювання :
A *Цукровий діабет
B Анемію
C Ревматизм
D Пієлонефрит
E Цистит

229
В пульмонологічному відділенні лікується дитина з бронхіальною астмою.На вашому чергуванні стан дитини погіршився .На підставі чого ви зробили висновок ?
A *Експіраторної задишки
B Підвищеної температури тіла
C Інспіраторної задишки
D Блідісті шкіри
E Лаючого кашлю
230
У дівчини віком 9 років після перенесеної ангіни змінився характер письма, ходи. Об'єктивно: блідість шкіри, задишка, тахікардія, розширення меж серця, летючість артриту. Яке захворювання виникло у дівчини?
A * Ревматизм
B Пневмонія
C Вегетососудиста дистонія
D Анемія
E Поліартрит

231
Після народження у дівчинки при обстеженні був виявлений крововилив на голові, який не виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Що у дівчинки?
A * Кефалогематома
B Пологова пухлина
C Пухирчатка новонародженого
D Септикопіємія
E Внутрішньочерепна травма

232
Під час народження дитини спостерігають жовтяничне забарвлення навколоплідних вод і пуповини, жовтяниця у дитини швидко зростає. У матері резусфактор -- , у дитини +.Цей стан відповідає...
A * Жовтяничній формі гемолітичної хвороби новонародженого
B Набряковій формі гемолітичної хвороби новонародженого
C Анемічній формі гемолітичної хвороби новонародженого
D Фізіологічний жовтяниці
E Кон’югаційній жовтяниці

233
Дитині 12 років, захворіла гостро t 38 0 С, слабкість, біль у животі та попереку, дизурічні прояви. Сеча мутна. Два тижні тому перенесла лакунарну ангіну. З якого аналізу доцільніше починати обстеження дитини?
A *Загальний аналіз сечі
B Аналіз сечі по Нечипоренко
C Аналіз сечі по Земницькому
D Посіву сечі на стерильність
E Аналізу сечі на цукор

234
Хлопчик 10 років страждає цукровим діабетом. Через 30хв. після введення інсуліну з'явилися такі проблеми: тремор, пітливість, втрата свідомості, судоми. Визначіть, для якого стану характерні такі проблеми.
A * Гіпоглікемічна кома
B Гіперглікемічна кома
C Мозкова кома
D Уремічна кома
E Гіпоксична кома

235
Дитині 5,5 міс., перебуває на штучному вигодовуванні. При введенні жовтка у дитини з'явився плямисто-папульозний висип на тілі і на щоках. Які рекомендації треба дати матері?
A *Відмінити прийом жовтка
B Продовжувати давати жовток на тлі антигістамінних препаратів
C Зменшитти дозу жовтка
D Вражені ділянки змащувати лакокортеновою маззю
E --

236
В якому випадку найбільш ймовірний розвиток гемолітичної хвороби у новонародженого?
A *Мати Rh(-), плід Rh(+)
B Мати Rh(+), плід Rh(-)
C Мати Rh (+), плід Rh(+)
D Мати Rh(-), плід Rh(-)
E --

237
У дитини трапилась раптова зупинка дихання під час крику. Про що свідчить цей симптом?
A *Спазмофілія, ларингоспазм
B Несправжній круп
C Спазмофілія, карпопедальний спазм
D Спазмофілія, еклампсія
E Гіпервітаміноз вітаміну "Д"

238
Дитина 3-х місяців під час введення вакцини знепритомніла, шкіра стала бліда, покрилась холодним потом. Про яке ускладнення медична сестра повинна подумати в першу чергу?
A *Анафілактичний шок
B Еклампсія
C Переляк
D Епісиндром
E --239
Ви прийшли на патронаж до дитини 8 днів. Мама скаржиться, що дитина стала неспокійна, погано бере груди. При огляді: на язику та слизовій оболонці щік білі налети у вигляді згустків молока. Який найбільш ймовірний діагноз?
A *Кандидозний стоматит
B Катаральний стоматит
C Афтозний стоматит
D Виразковий стоматит
E Медикаментозний стоматит

240
Дівчинка 5-ти років скаржиться на свербіж навколо анального отвору, який підсилюється вночі. Дитина дратівлива, погано спить. Апетит знижений. З боку внутрішніх органів відхилень не виявлено. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?
A *Зіскоб на ентеробіоз
B Аналіз крові на цукор
C Аналіз сечі на цукор
D Загальний аналіз сечі
E Загальний аналіз крові

241
При проведенні першого патронажу до новонародженої дитини на 2-й день після виписки з пологового будинку Ви відмітили серозно-кров’янисті виділення з пупкової ранки, шкіра навколо пупка не змінена. Загальний стан дитини не порушений, t O тіла 36,6 0С. Який найбільш ймовірний діагноз?
A *Катаральний омфаліт
B Флегмонозний омфаліт
C Сепсис
D Пупкова грижа
E Попрілості

242
Дитина 5 місяців хворіє на гіпотрофію. Знаходиться на грудному вигодовуванні. Який у дитини повинен бути перший прикорм ?
A * 5% молочна каша
B Фруктове пюре
C Овочеве пюре
D Не збиране молоко
E Не збираний кефір

243
У дитини 3-х років спостерігається зникнення калових мас у випорожненнях, вони містять мутний слиз та прожилки крові. Такі симптоми вказують на захворювання:
A *Дизентерія
B Сальмонельоз
C Коліінфекція
D Вірусний гепатит
E Поліомієліт

244
При наданні допомоги недоношеному новонародженому при асфіксії, легка форма, яке втручання медична сестра може виконати як незалежне?
A * Відсмоктати слиз з порожнини роту і носоглотки.
B Провести інкубацію трахеї
C В/в ввести розчин глюкози 20\% + кокарбаксилазу.
D В/в ввести розчин адреналіну гідрохлориду 0,1\%
E Ввести в/в 10\% розчин глюконату натрію.

245
Мати дитини 2-х днів, яка народилася від нормальної вагітності і І фізіологічних пологів, звернулась до м/с зі скаргою на наявність пухлини на голові у дитини. При огляді пухлина м’якої консистенції, ознак запалення немає. Які пояснення Ви дасте матері?
A * Це набряк підшкірної клітковини
B Це піднадкісничний крововилив
C Краще проконсультуватись у лікаря
D На мій погляд, необхідна консультація хірурга.
E Необхідна рентгенографія черепа .

246
Ви дільнична медична сестра складаєте план введення щеплення проти дифтерії, коклюшу і правцю. Вкажіть, який контингент дітей за віком Ви внесете в свій план?
A * 3-4 місяці життя
B 15 – 18 місяців життя
C 11 – 12 місяців життя
D 5 – 7 день життя
E 8 – 10 місяців життя.

247
Недоношена дитина народилася з масою 1500 г. і відсутністю ковтального і ссального рефлексу. Як треба годувати цю дитину?
A * Через зонд
B Через ніс піпеткою
C Через соску з пляшкою
D Груди матері
E Парантеральне годування

248
У новонародженої дитини виявили крововилив на голові, який не виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Чому відповідає такий стан?
A * Кефалогематома
B Пологова пухлина
C Внутрішньочерепна травма
D Водянка мозку
E Ліпома

249
У дитини 8 років скарги на болі в животі. Об’єктивно: t-37,80, в загальному аналізі сечі визначається білок, лейкоцитів 60-80 в п/зору. При якому захворюванні спостерігається такий стан?
A * Пієлонефрит
B Гломерулонефрит
C Ниркова недостатність
D Гострий апендицит
E Сечокам’яна хвороба

250
Після проведення вакцинації медична сестра кабінету профілактичних щеплень повинна спостерігати за дитиною протягом:
A *30 хвилин;
B 1 години;
C 2-х годин;
D 3-х годин;
E 4-х годин.

251
Хлопчик 10 місяців млявий, апатичний. Підшкірної основи немає на тулубі, кінцівках, обличчі. Дефіцит маси тіла 32 % . Шкіра бліда, суха, зморшкувата. Обличчя старече. Слизові оболонки сухі. Спостерігається зригування, рідкі випорожнення, 2 –3 рази на добу. Поставте діагноз:
A гіпотрофія ІІІ ступеня;
B проста диспепсія;
C гіпотрофія І ступеня;
D гіпотрофія ІІ ступеня;
E токсична диспепсія.

252
Для запобігання кишковому токсикозу дитині, у якої було блювання і рідкі випорожнення без патологічних домішок, призначають:
A оральну регідратацію на 6 годин
B внутрішньовенне введення глюкози
C крапельне введення фізрозчину
D антибіотикотерапію
E гормонотерапію

253
На 5-й день захворювання у дитини посилився кашель, нежить, явища кон’юнктивіту, світлобоязні, з’явився плямисто–папульозний висип за вухами. Про яке захворювання іде мова?
A *Кір
B Вітряна віспа
C Епідпаротит
D Скарлатина
E Менінгококцемія

254
Ревакцинацію БЦЖ треба проводити, якщо проба Манту:
A *Негативна
B Папула 3 мм
C Папула 5мм
D Папула 10мм
E Папула 12 мм

255
У дитини віком 6 місяців спостерігається загальна слабкість, субфебрильна температура тіла, блідість шкіри, втрата маси тіла, пастозність повік. У загальному аналізі сечі лейкоцитів 60 – 80 у полі зору, бактеріурія. Для якого захворювання характерні ці симптоми?
A *Гострого пієлонефриту
B Гострого гломеролонефриту
C Циститу
D Анемії
E Ексудативно-катарального діатезу

256
Для проведення проби Манту застосовують:
A *Туберкулін
B Ізоніазид
C Тубазид
D Вакцина БЦЖ
E Фтивазид


257
При цукровому діабеті спостерігаються зміни в сечі:
A *Глюкозурія
B Протеїнурія
C Лейкоцитурія
D Гематурія
E Циліндрурія

258
На прийомі мати з дитиною віком 5 місяців. Дефіціт маси тіла становить 15%, жирова клітковина збережена на обличчі і кінцівках. Це свідчить про:
A *Гіпотрофію І ступеня
B Гіпотрофію ІІ ступеня
C Гіпотрофію ІІІ ступеня
D Паратрофію
E Гіпостатуру

259
Ребенку 3 года, впервые оформляется в детский сад. Используя приемы медсестринской педагогики обучите маму, как надо подготовить ребенка к
исследованию на энтеробиоз.
A * Ребенка не подмывать, не менять белье
B Ребенка подмыть, сменить белье
C Вечером накануне поставить очистительную клизму
D Собрать кал в баночку после акта дефекации из 3-х разных мест
E Произвести забор кала из горшка, cito доставить в лабораторию

260
Ребенку 8 дней. Во время патронажа медсестра вместе с мамой составляет план сестринских вмешательств: ежедневные гигиенические ванны и чистое индивидуальное белье ребенку, матери мыть руки перед пеленанием. Недостаток какой из перечисленных функций кожи новорожденного прежде всего имеет в виду участковая медсестра?
A *Защитная
B Терморегуляционная
C Дыхательная
D Синтетическая (витаминообразующая)
E Выделительная

261
У дитини, яка страждає на рахіт, з’явилися явища ларингоспазму. Який препарат необхідно використовувати для лікування?
A *10% розчин хлориду кальцію
B 25% розчин сульфату магнію
C 0,1% розчин адреналіну
D 1% розчин димедролу
E 50% розчин анальгіну

262
Термін карантину у разі епідпаротиту становить:
A 21 день
B 14 днів
C 7 днів
D Не проводиться
E 17 днів

263
У дитини 10 років, після загострення хронічного тонзиліту з’явились порушення мови, письма, ходи. До якого дослідження необхідно підготувати пацієнта?
A *Кров на ревмопробу
B Кров на глюкозу
C Кров на АЛТ
D Кров на загальний білірубін
E Кров на холестерин

264
Дитину 3 років укусила у шию якась комаха. Окрім місцевої реакції виник гострий набряк гортані по типу Квінке. Дитина бліда, ціанотична, дихання шумне, голос осиплий, послаблений. Вкажіть, що буде першочерговим в наданні невідкладної допомоги?
A *Введення п/ш 0,1\% розчину адреналіну
B Введення в/в 10\% розчину глюкози
C Введення в/в розчину преднізолону
D Введення в/в 10\% розчину хлориду кальцію
E Введення п/ш 10\% розчину кофеїну

265
Дитині 11 місяців, хворіє декілька днів, температура тіла 37,5?С, незначні катаральні явища. На 3-ій день з’явився приступоподібний “гавкаючий” кашель, голос став охриплим, погіршився стан. Звертає увагу виражений ціаноз носо-губного трикутника, інспіраторна задишка. Вкажіть найбільш ймовірний орієнтовний діагноз?
A *Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
B Гострий обструктивний бронхіт
C Гострий ларинготрахеїт
D Справжній круп
E Пневмонія

266
У дитячому садку дитина захворіла на менінгококову інфекцію. На групу накладений карантин. Які із перелічених методів дослідження необхідно провести контактним дітям?
A *Бактеріологічне дослідження слизу із носоглотки
B Серологічне дослідження крові – РНГА
C Біохімічне дослідження крові
D Люмбальну пункцію
E Бактеріоскопію товстої краплі крові

267
Дитині 9 років. Скаржиться на підвищену t тіла до 38 С, нежить, висип на шкірі. Під час огляду дитина квола, з носу слизисті виділення, зів гіперемійований, збільшені задньошийні, потиличні, біля вушні лімфатичні вузли, на обличчі, спині та кінцівках дрібно плямистий висип рожевого кольору, не схильний до злиття. Який діагноз найбільш вірогідний у даному випадку?
A *Краснуха
B Кір
C Кашлюк
D Скарлатина
E Грип

268
Мати привела11-ти річну дитину до кабінету щеплень. Попередні щеплення проводились згідно з графіком профщеплень. Яке із перелічених щеплень необхідно провести дитині у даний час?
A *Проти дифтерії
B Проти кору
C Проти краснухи
D Проти епідпаротиту
E Проти поліомієліту

269
Дитині 7 років. Скаржиться на переймоподібний біль у животі, часті випорожнення, блювання, підвищення t тіла до 38,5 С. Живіт здутий, болючий при пальпації в лівійздухвинній ділянці. Випорожнення до 10 раз на добу з домішками слизу та крові. Для якого захворювання це характерно?
A *Дизентерія
B Сальмонельоз
C Холера
D Ешерихіз
E Харчова токсикоінфекція

270
На 36 тижні вагітності народилась дитина з масою 1200 г, за шкалою Апгар 4-5 балів, відсутній ковтальний рефлекс. Як необхідно годувати таку дитину?
A *Через зонд
B З ложечки
C З соски
D Груддю
E З піпетки

271
Дитині 3 міс. Народилася доношеною. Визначіть, що нового з’являється у поведінці дітей у цьому віці?
A *Впізнає голос матері
B Відрізняє солодкі розчини від кислих
C Вміє сидіти самостійно
D Фіксує погляд на предметах, але не стежить за ними
E Пробує самостійно підніматися

272
При огляді здорової доношеної дитини, на 4-й день після народження, чергова медсестра помітила у дитини набряк грудних залоз, при натисканні з них виділяється рідина, яка нагадує молозиво. З чим пов’язаний такий стан?
A *Статевим кризом
B Транзиторною лихоманкою
C Сечокислим інфарктом
D Фізіологічною втратою маси тіла
E Втратою рідини

273
У пологовому залі народилась здорова доношена дитина, за шкалою Апгар 8-10 балів. Коли її вперше прикладуть до грудей матері?
A *В перші 30 хвилин
B Через годину
C Через 6-8 годин
D Через 10-12 годин
E Через добу

274
Дитині 9 місяців. Лікується в стаціонарі з приводу гострої пневмонії, ускладненої нейротоксикозом. Протягом декількох годин у дитини зберігається t тіла 39-40С. З метою надання невідкладної допомоги дитині призначено зробити прохолодну клізму. Яка повинна бути температура води?
A *18 С
B 10 С
C 26С
D 32 С
E 35 С

275
Вкажіть термін карантину в разі дифтерії.
A *7 днів
B 25 днів
C 22 дні
D 9 днів
E 5 днів

276
На який діагноз вказують перші симптоми захворювання: полідіпсія, поліурія, поліфагія, схуднення дитини.
A *Цукровий діабет
B Гломерулонефрит
C Ревматизм
D Пієлонефрит
E Анемію

277
У 10 річної дитини через 3 тижні після ангіни з’явились гіперкінези, м’язова гіпотонія, порушення координації рухів. Визначте діагноз.
A *Мала хорея
B Вегето-судинна дистонія
C Пневмонія
D Анемія
E Ревмокардит

278
У дитини з перших днів життя наявність ціанозу шкіри, який посилюється під час плачу та годуванні. Вкажіть найбільш ймовірний орієнтовний діагноз.
A *Природжена вада серця
B Анемія
C Вогнищева пневмонія
D Пологова травма
E Асфіксія новонародженого

279
У дитини 5 років в 1-й день захворювання на тлі підвищеної температури тіла на шкірі тулуба, волосяної частини голови з’явилася висипка у вигляді пухирців. Яке захворювання у дитини?
A *Вітряна віспа
B Краснуха
C Менінгококова інфекція
D Паротит на інфекція
E Скарлатина

280
На яке захворювання вказують такі симптоми, як збільшення потиличних, задньошийних лімфатичних вузлів, дрібно-плямистий висип на шкірі.
A *Краснуха
B Епідемічний паротит
C Скарлатина
D Кір
E Вітряна віспа

281
Яку формулу використовують для підрахування зросту дитини до 4 років.
A *100 см – 8 [4-n], n – вік дитини
B 80 х n, n – вік дитини
C 70 х n, n – вік дитини
D 100 см + 6 [n -4], n – вік дитини
E 90 см +2 · n n - вік дитини

282
Який режим годування доцільно призначити здоровій доношеній дитині віком 10 днів?
A *Вільний режим годування
B Через 4 години
C Через 3,5 години
D Через 3 години
E Через 2 години

283
У дитини 5 місяців підшкірно-жирова основа зникла на животі і кінцівках, дефіцит маси тіла складає 23%. Вкажіть найбільш ймовірний орієнтовний діагноз.
A *Гіпотрофія II ступені
B Гіпотрофія I ступені
C Гіпотрофія III ступені
D Паратрофія
E Нормотрофія284
Яке захворювання може проявитися субмаксилітом, орхітом, панкреатитом та серозним менінгітом?
A *Паротитна інфекція
B Скарлатина
C Менінгококова інфекція
D Грип
E Дифтерія

285
Після ін’єкції інсуліну у дівчини 9 років шкіра зблідла, з’явилась пітливість, тремор кінцівок, втрата свідомості. Визначте стан.
A *Гіпоглікемічна кома
B Гіперглікемічна кома
C Колапс
D Уремічна кома
E Непритомність

286
Дитина 7 років захворіла гостро, через 2 тижні після грипу на шкірі нижніх кінцівок та сідницях з’явився поліморфний, симетрично розташований геморагічний висип. Для якого захворювання це характерно?
A *Геморагічного васкуліту
B Гемофілії
C Анемії
D Лейкозу
E Хворобі Верльгофа

287
Підберіть симптоми, які характерні для початкового періоду рахіту.
A *Неспокій дитини, порушення сну, пітливість
B Затримка прорізування зубів
C Збільшення лобних бугрів
D Реберні “чітки”
E “Рахітичні браслетки”

288
Дитині 5 місяців. Вперше було введене овочевого пюре в обємі 100 г , після чого
дитина стала млявою, спостерігалось одноразове блювання, рідкі випорожнення 5-6 разів на добу. На що вказують дані симптоми?
A *Функціональний розлад травлення
B Гіпотрофію II ступеня
C Рахіт
D Гіпокальціємічний синдром
E Токсикоз з ексикозом

289
При збиранні сечі для загального аналізу у хворого з гострим гломерулонефритом, медична сестра виявила зміну кольору сечі у вигляді "м’ясних помиїв”. На що вказують такі зміни?
A *Гематурію
B Ніктурію
C Піурію
D Бактеріурію
E Лейкоцитурію

290
У дитини 1го року при обстеженні в аналізі крові виявлено еритроцитів $3,0*10^{12}/л$ гемоглобін 90г/л. Кольоровий показник 0,8. Визначте етіотропний препарат для лікування такого стану пацієнта.
A * Ферроплекс.
B Реополіглюкін.
C Кальцію глюконат.
D Аскорбінова кислота.
E Пентоксил.

291
Дитина 8 міс. віку поступає на лікування з діагнозом кишковий токсикоз. Яку проблему в стані здоров'я Ви визначите, як приоритетну для своїх втручань?
A * Ексикоз.
B Набряки.
C Задишка.
D Пітливість шкіри.
E Закреп.

292
Назвіть спадкове захворювання, що передається від хворого батька синові через здорову матір, проблемою якого є кровоточивість.
A * Гемофілія.
B Анемія.
C Геморагічний васкуліт.
D Тромбоцитопенічна пурпура.
E Лейкоз.293
Визначіть проблему у дитини хворої на на скарлатину.
A * Біль у горлі
B Геморагічна висип.
C Ціаноз носогубного трикутника.
D Кашель.
E Пігментація шкіри.

294
Дільнична медсестра у дитини 3міс.віку виявила такі проблеми: підвищена пітливість, облисіння потилиці, помірний краніотабес. Для якого періоду рахіту вони характерні?
A * Початкового.
B Розпалу.
C Реконвалісценції.
D Залишкових явищ.
E Термінального.

295
При відвідуванні хворої дитини 6 років медична сестра виявила такі проблеми: високу температуру, блювання, зірчастий геморагічний висип. Для якого захворювання характерні такі проблеми?
A * Менінгококцемія.
B Геморагічний васкуліт.
C Лейкоз.
D Менінгіт.
E Вітряна віспа.

296
В медпункт школи звернувся хлопчик 8 років хворий на цукровий діабет. Вранці отримав інсулін. Поснідати не встиг. Медсестрою виявлені проблеми: дитина квола, тремор рук, відчуття тривоги, шкіра вкрита холодним потом. Запідозрено гіпоглікемічну кому. З чого почати надання невідкладної допомоги?
A * Дати дитині гарячого солодкого чаю.
B Ввести 40\% розчину глюкози внутрішньовенно.
C Заспокоїти дитину, ввести протисудомні препарати в/м.
D Дати дитині заспокійливі засоби.
E Положити дитину на кушетку, зігріти грілками.

297
Медсестра в дитячому садку під час огляду запідозрила у дитини 3 років кір. Наявеість якого симптому підтвердить діагноз?
A * Наявність плям Бельського – Філатова - Копліка.
B "Малиновий язик".
C Трикутник Філатова.
D Збільшення потиличних залоз.
E Білий дермографізм.

298
У ребенка 6 лет, ранее не получавшего профилактические прививки, появилась боль и припухлость в области левой околоушной железы, а затем справа. О каком заболевании можно думать?
A *Эпидемический паротит
B Ветряная оспа
C Дифтерия
D Коклюш
E Корь

299
Если у новорожденного ребенка на 3-4 день жизни повышается t тела до 39 0С без ухудшения общего состояния и держится в течение 3-4 часов, а затем снижается без воздействия медикаментов, чем это можно объяснить?
A * Наличием транзиторной лихорадки
B Проникновением в организм ребенка инфекции
C Развитием полового криза
D Наличием “розовой” лихорадки
E Развитием токсической эритемы

300
Что способствует появлению желтухи у новорожденного, которая появляется на 3 день жизни после рождения, держится несколько дней, а затем исчезает без всякого лечения?
A * Повышенный распад эритроцитов и недостаточная функция печени
B Изменения во внутренних органах ребенка в связи с рождением
C Гипоксемия в процессе родов
D Групповая несовместимость крови матери и плода
E Развитие инфекционного гепатита

301
Девочка 11 лет, страдающая ревматизмом находится на стационарном лечении в детской больнице. Какое диетическое питание должен получать ребенок?
A * Стол № 10
B Стол № 5
C Стол №7
D Стол № 9
E Ограничений нет


302
Новорожденным в роддоме, согласно приказа МОЗ Украины № 276 проводится противотуберкулезная профилактика. Когда и чем ее проводят?
A *на 3 день вакциной БЦЖ
B На 6 день вакциной БЦЖ
C На 1 день вакциной “Энджерикс”
D На 6 день вакциной “Энджерикс”
E На 3-5 день вакциной "Приорикс"

303
Ребенку 7 дней. Родился в срок. Родители студенты технического ВУЗа, отцу 21 год, матери 19 лет. Масса тела ребенка при рождении 3200,0 при выписке из роддома (на 7 день жизни) – 3150,0. В день выписки из роддома мать обеспокоена тем, что ребенок почти все время спит. Какие приемы должна использовать медсестра при решении этой проблемы?
A * Объяснить, что это физиологическая особенность новорожденного и тревожиться не стоит.
B Рекомендовать консультацию невропатолога.
C Рекомендовать сделать УЗИ головного мозга.
D Рекомендовать будить ребенка каждые 3 часа.
E Объяснить, что это связано с недостаточным сном матери.

304
Вы медсестра детского комбината. Вам сообщили, что ребенок посещающий группу 3-го года жизни заболел ветряной оспой. Сформулируйте приоритетную проблему.
A * Высокий риск инфицирования контактных
B Нарушение целостности кожи
C Нарушение физической мобильности
D Высокий риск осложнений
E Высокий риск изменения температуры тела

305
Ребенку 3 года. Лечится по поводу левостороннего среднего отита. При реализации плана сестринских вмешательств медсестра должна поставить согревающий компресс на ухо. Какие особенности выполнения этой манипуляции?
A * Каждый последующий слой компресса больше предыдущего на 2 см
B Все три слоя компресса имеют отверстия для ушной раковины
C Первый слой компресса не имеет отверстия на ушной раковине
D Компресс ставится без слоя ваты
E Т раствора для компресса 24-260С

306
После летнего отпуска в детский сад пришел ребенок М., 6 лет. Медсестра при его приеме отметила, что за этот период ребенок стал замкнутым, неразговорчивым, неряшливым (не завязаны шнурки на ботинках). На замечания взрослых реагирует грубостью. При беседе с мамой медсестра выяснила, что 1,5 месяца назад отец и мать ребенка развелись. Определите приоритетную проблему при составлении плана медсестринских вмешательств.
A * Психотравма в сфере духовных переживаний
B Нарушение физической мобильности
C Неэффективная организация семейного режима
D Усталость
E Нарушены рост и развитие

307
Вы участковая медсестра. Ребенок 5 лет заболел корью. В семье имеется младшийребенок 11 месяцев, которая не вакцинирована против кори. При планировании сестринских вмешательств по проблеме “Высокий риск инфицирования контактных” с целью повышения специфического иммунитета Вы должны включить в первую очередь:
A *Введение имунноглобулина.
B Проветривание помещения
C Термометрия 2 раза в день
D Наблюдение за характером стула
E Влажная уборка

308
Які види обміну речовин насамперед порушуються у разі рахіту?
A * обмін фосфору та кальцію
B обмін натрію та хлору
C вуглеводний
D жировий
E білковий

309
У дівчинки 10 років спостерігається полідипсія, поліфагія, поліурія та зменшення маси тіла. Про яке захворювання необхідно подумати в першу чергу?
A * цукровий діабет
B залізодефіцитна анемія
C ревматизм
D гострий пієлонефрит
E гострий гастрит

310
Для ранньої діагностики туберкульозу дітям з 1 до 14 років проводять щорічно:
A *пробу Манту
B Вакцинацію БЦЖ
C Бактеріологічне дослідження мазків з патологічного матеріалу
D Рентгенологічне обстеження
E Вакцинацію АКДП

311
З якого віку доношена дитина починає самостійно ходити?
A *11-12 міс.
B 6 міс.
C 9 міс.
D 15 міс.
E 18 міс.

312
У дитини 8 років з'явився набряк в ділянці привушної слинної залози справа, біль при ковтанні, Т до 39 С . Для якого захворювання найбільш ймовірні такі проблеми?
A *Епідемічного паротиту
B Лакунарної ангіни
C Дифтерії мигдаликів
D Фолікулярної ангіни
E Лімфаденіт

313
У дитини 3 міс. Відзначається дворазове блювання, рідкі випорожнення 8 разів на добу після введення в раціон фруктового соку. Загальний стан дитини задовільний, Т тіла 36,3 С. Що слід порекомендувати матері першочергово?
A *оральну регідратацію
B Грілку на живіт
C Промивання шлунку
D Газовідвідну трубку
E Очисну клізму

314
У дівчинки 9 років у школі відзначається мимовільне посіпування м'язів обличчя, дратівливість, плаксивість. Дитина часто хворіє на ангіни.При якому захворюванні можливий розвиток таких проблем?
A *Ревматизм, мала хорея
B Менінгококовий менінгіт
C Спазмофілія
D Вірусний менінгоенцифаліт
E Вегето-судинна дистанія

315
У дитини 6 років поганий сон, знижений апетит, вночі свербіж ділянці періанальних складок. Для якого захворювання характерні дані проблеми?
A *Ентеробіозу
B Трихоцефальозу
C Аскаридозу
D Лямбліозу
E Гіменолепідозу

316
У дитини 7 міс. на слизовій оболонці рота з'явилися ерозії 2 мм, вкриті жовтувато-сірим нальотом та оточені червоним обводу. Для якого захворювання характерні дані проблеми?
A *Афтозного стоматиту
B Кандидозного стоматиту
C Карієсу
D Скарлатини
E Дифтерії

317
В разі визначення добової кількості молока об'ємним методом дитині 1,5 міс. віку з масою тіла 3800,0 гр скористаєтесьтаким розрахунком:
A *1/5 відповідної маси
B 1/6 відповідної маси
C 1/7 відповідної маси
D 1/8 відповідної маси
E 1/9 відповідної маси

318
Дитина 3 тижнів життя знаходиться на стаціонарному лікуванні у тяжкому стані з ознаками гнійного омфаліту та початку сепсису. Що є вхідними воротами інфекціями?
A * Пупкова ранка
B Шкіра
C Слизові оболонки рота
D Легені
E Шлунково-кишковий тракт

319
У новонародженої дитини відсутнє дихання, загальний ціаноз шкіри, ЧСС 90 за 1хв. Про який стан можна думати?
A *Асфіксію новонароджених
B Кефалогематому
C Сепсис
D Гемолітичну хворобу
E Пологову пухлину

320
У дівчинки 5 років виявлено підвищення Т до 38 С , блідість шкіри, позитивний симптом Пастернацького, лейкоцитурія, бактеріурія. При якому захворюванні характерні дані проблеми?
A *Гострого пієлонефриту
B Гострого гломерулонефриту
C Геморагічного васкуліту
D Грипу
E Цукрового діабету

321
У дитини 9 років, хворої на інсулінзалежну форму цукрового діабету виявлені: загальний тремор, підвищення м'язового тонусу, блідість шкіри, вкрита холодним потом. Який вид коми можна діагностувати?
A *Гіпоглікемічна
B Гіперглікемічна
C Азотеміна
D Ниркова
E Печінкова

322
Яке співвідношення білків, жирів, вуглеводів у добовому раціоні дітей у разі природного вигодовування є оптимальним?
A *1: 3 : 6
B 1: 2 : 4
C 1: 2 : 3
D 1: 3 : 4,5
E 1 :1,5 :4

323
У хлопчика 5-ти міс. анафілактичний шок на введення вакцини. Чим потрібно обколоти місце введення алергену?
A * 0,1\% розчином адреналіну
B 10\% розчином глюкози
C 1\% розчином димедролу
D 5\% розчином глюкози
E 0,9\% фізіологічним розчином

324
Скільки становить маса головного мозку у новонародженого
A 1/8 - 1/9 від маси тіла;
B 1/11 - 1/12 від маси тіла;
C 1/20 - 1/21 від маси тіла;
D 1/15 - 1/20 від маси тіла;
E 1/40 - 1/45 від маси тіла.

325
В якому віці дитина починає голосно сміятися, перевертатися зі спини на живіт, тримати в руках іграшки і цікавитися ними:
A 4 місяця;
B 1місяць;
C 2 місяця;
D 6 місяців;
E 8 місяців.

326
Яка тривалість вагітності є ознакою доношеної дитини:
A 38 - 42 тижні;
B 42 - 43 тижні;
C 36 - 38 тижнів;
D 34 - 36 тижнів;
E 37 -38 тижня.

327
Визначіть, що характеризує функціональну зрілість новонародженого:
A Наявність рефлексу ссання та ковтання;
B Наявність фізіологічної еритеми;
C Наявність транзиторної гарячки;
D Наявність статевого кризу;
E Наявність сечокислого інфаркту нирок.

328
Яка частота пульсу доношеної новонародженої дитиня [в нормі]:
A 140 - 160 за 1 хв.;
B 100 - 110 за 1 хв.;
C 90 - 100 за 1 хв.;
D 80 - 90 за 1 хв.;
E 60 - 70 за 1 хв.

329
Які бактерії відносяться до фізіологічної флори кишечника:
A Біфідобактерії;
B Стафілококи;
C Кишкова паличка;
D Стрептококи;
E Ентерококи.

330
З якого віку дитині, яка перебуває на природному вигодовуванні починають давати мясний фарш:
A З 7 місяців;
B З 6 місяців;
C З 4,5 місяців;
D З 9 місяців;
E З 5 місяців.

331
В якому віці дитина починає посміхатися матері, утримувати голову у вертикальному положенні :
A 2 місяці;
B 3 тижні
C 4 місяці;
D 6 місяців;
E 3 місяця.

332
Визначіть чинники, які сприяють розвитку анемій у дітей:
A Одноманітне вуглеводне годування;
B Введення фруктових соків ;
C Раннє введення овочевог прикорму;
D Введення м'ясного фаршу;
E Штучне вигодування адаптованими молочними сумішами.

333
Визначить приоритетну проблему у разі дискінезії жовчних шляхів у дітей:
A Тупий ниючий біль у правому підреберї;
B Відрижка кислим;
C Нудота і блювання;
D Стійкий біль у надчеревній ділянці ;
E Біль у животі навколо пупка.

334
Яке дослідження є найбільше достовірне для постановки діагнозу при ентеробіозі:
A Зіскоб на ентеробіоз.
B Аналіз крові;
C Кал на яйця глистів;
D Бактеріологічне дослідження калу;
E Загальний аналіз сечі;

335
Для специфічної профілактики інфекційних захворювань застосовують:
A Вакцини;
B Вітаміни;
C Сироватки;
D Антибіотики;
E Антигістамінні препарати.

336
Строки вакцинації проти кору:
A 12-15 міс.;
B 9 міс.;
C 3 міс.;
D 5 міс.;
E 18 міс..

337
Який характер кашлю у разі кашлюку:
A Спазматичний;
B Сухий;
C Гавкаючий;
D Вологий;
E Переймоподібний

338
Скільки днів триває інкубаційний період у імунізованих дітей у разі кору:
A 21 день;
B 7 днів;
C 10 днів;
D 35 днів;
E 14 днів.

339
На 3-му тижні захворювання спостерігається пластинчате лущення на долонях і стопах. Для якого захворювання це характерно:
A Скарлатини;
B Кору;
C Вітряної віспи;
D Краснухи;
E Менінгококцемії.

340
Які елементи висипу у разі кору:
A Плямисто-папульозний висип;
B Папульозно-везикульозний висип;
C Папульозно-пустульозний висип;
D Дрібноточковий висип;
E Плямистий висип.

341
Під час патронажу дитини 1,5 міс. віку мати запитала медичну сестру, що слід ввести до раціону дитини, яка знаходиться на природному вигодовуванні.
A *Фруктовий сік
B Яєчний жовток
C Овочеве пюре
D 5\% манну кашу
E Фруктове пюре

342
В якій дозі вводиться вакцина БЦЖ?
A *0,1 мл
B 0,5 мл
C 0,8 мл
D 1 мл
E 1,5 мл

343
На патронажі дитини віком 2 тижнів медична сестра помітила гіперемію і набряк навколо пупка та виділення гною з пупкової ранки. Назвіть потенційну проблему у разі відсутності втручань медсестри.
A *Сепсис
B Фукрункульоз
C Пухирчатка
D Псевдофурункульоз
E Везикулопустульоз

344
Ємкість шлунку у новонародженої дитини становить:
A *30-35 мл.
B 5-10 мл.
C 15-20 мл.
D 20-25 мл.
E 40-50 мл.

345
Дитина грудного віку на прийомі в дитячій поліклініці. При огляді виявлено: дитина сидить самостійно, добре знає матір. Починає вимовляти склади; прорізуються нижні центральні різці. Якому віку відповідає психомоторний розвиток дитини?
A * 6 місяців
B 4 місяці
C 5 місяців
D 8 місяців
E 9 місяців

346
До дитини 5 місяців на патронаж прийшла дільнична медсестра. Дитина знаходиться на природному вигодовуванні, розвивається згідно віку.Яку страву порадить медсестра для першого прикорму?
A * Овочеве пюре
B Фруктовий сік
C Фруктове пюре
D Рибні страви
E Кефір

347
Новонароджена дитина народилась доношеною, закричала зразу, рухи активні, шкіра рожева. Яка повинна бути частота дихання у дитини?
A * 40 – 60
B 20 – 30
C 70 – 80
D 90 – 100
E 120 – 140


348
При відвідуванні хворої дитини 4-х років медична сестра виявила, що температура тіла до 39 С, біль у горлі при ковтанні, головний біль, нудоту. На гіперемійованому фоні шкіри дрібноточковий, яскраво-рожевий висип, носогубний трикутник блідий, язик яскраво-червоний, сосочки гіпертрофовані.Для якого захворювання характерні дані проблеми?
A *Скарлатини
B Вітряної віспи
C Кору
D Краснухи
E Сироваткової хвороби


349
Медична сестра дитячого відділення помітила, що у хлопчика 6 років підвищилася температура тіла до 38,5 С, з’явився висип на шкірі обличчя, волосистій частині голови, тулубі, кінцівках у вигляді плям, дрібних папул, везикул з прозорим вмістом. Для якого захворювання характерні дані проблеми?
A *Вітряної віспи
B Скарлатини
C Краснухи
D Кору
E Менінгококцемії

350
До медичної сестри школи звернувся хлопчик 10 років зі скаргами на слабкість, нудоту, блювання, біль у надчеревній ділянці та правому підребір’ї, жовтушність шкіри. При огляді: жовтяничність склер та слизової оболонки м’якого піднебіння, шкіри, печінка збільшена, болюча при пальпації. Які першочергові дії медичної сестри?
A *Ізоляція дитини
B Термінове повідомлення в СЕС
C Огляд контактних
D Заключна дезинфекція
E Введення імуноглобуліну

351
Медична сестра дитячої лікарні спостерігає за дитиною 9 міс. з діагнозом ГРВІ, стан тяжкий, температура 39,2 С. Вночі стан дитини погіршився, з’явився геморагічний зірчастий висип на сідницях, нижніх кінцівках . Які першочергові дії медичної сестри?
A *Викликати лікаря
B Ввести р-н анальгіну
C Ввести антибіотик
D Провести інфузійну терапію
E Провести оксигенотерапію

352
Дитина 2 місяців переведена на змішане вигодовування. За якими правилами призначається докорм.
A * Після годування груддю
B До годування груддю
C Між годуваннями
D За 30 хв. до годування
E За 2 години до годування

353
Ви прийшли на патронаж до новонародженої дитини, яка народисася доношеною, з масою 3000гр. Знаходиться на природньому вигодовуванні. Визначіть вік, коли треба починати профілактику рахіту?
A * в 1 місяць
B в 3 тижні
C у 4 місяці
D у 3 місяці
E з народження

354
У новонароденої дитини на 3й день життя з'явилися кров'янисто-слизові виділення зі статевої щілини. Якому стану відповідають ці симптоми?
A * Статевому кризу
B Транзиторній гіпертермії
C Фізіологічній жовтяниці
D Гемолітичній хворобі
E Сечокислому інфаркту нирок

355
Дитині 2 місяці. Скарги матері на часті блювання та пронос у дитини. При огляді дитина аденамічна, шкіра суха, сірувато-ціанотична, риси обличчя загостренні. за добу дитина втратила 600гр. маси тіла.Якому синдрому відповідають дані проблеми?
A * кишковому ексикозу
B гіпертермічному
C судомному
D нейротоксикозу
E алергічному

356
Хлопчик 10 років звернувся зі скаргами на млявість, дратівливість, швидку втомлюваність, зниження апетиту, схуднення, субфебрильну температуру. Після проведення проби Манту – папула 10 мм. Для якого захворювання характерні такі проблеми?
A *Ранньої туберкульозної інтоксикації
B Туберкульозу внутрішньогрудних лімфатичних вузлів
C Первинного туберкульозного комплексу
D Віражу туберкулінової проби
E Дисеминованого туберкульозу

357
В якому віці медична сестра повинна спланувати першу ревакцинацію БЦЖ?
A *В 7 років
B В 8 років
C В 9 років
D В 10 років
E В 11 років358
Мама з дитиною 9 років звернулась зі скаргами на погіршення апетиту, блідість шкіри і слизових оболонок. В крові ер. 2.8х1012,гемоглобін 80 г/л. Якому захворюванню відповідають дані симптоми?
A *Залізодефіцитній анемїя
B Гострому лейкозу
C Тромбоцитопенічній пурпурі
D Геморагічному васкуліту
E Апластичній анемії

359
Дівчинка 10 років поступила в стаціонар з діагнозом гострий пієлонефрит. Яку дієту може порадити медична сестра?
A *№ 5
B № 2
C № 1
D № 7
E № 10

360
Медична сестра школи проводила пробу Манту дітям 7-го класу. Через скільки годин оцінюється проба Манту?
A * 72 години
B 56 годин
C 48 годин
D 24 години
E 12 годин

361
У дитини 7 років через 3 тижні після перенесеної ангіни, діагностовано ревматизм. Назвіть збудника ревматизму.
A *Бета - гемолітичний стрептокок
B Кишкова паличка
C Дифтерійна паличка
D Пневмокок
E Стафілокок

362
Ви медсестра палати новонароджених. Треба провести обробку пупкової ранки дитині віком 5 діб. Яким препаратом починають дану процедуру?
A * 3\% р-м перекису водню
B 5\% р-м перманганату калію
C 2\% р-м йоду
D 96\% р-м спирту
E 1\% р-м діамантового зеленого

363
У дитячому садочку випадок кору. Який термін карантину встановить медсестра?
A * 21 день
B 7 днів
C 30 днів
D 10 днів
E 14 днів

364
У 3-х місячної дівчинки в природних складках виникли попрілості, в тім'яній ділянці голови - себорейні лусочки. На яке захворювання вказують симптоми?
A * ексудативно-катаральний діатез
B нервово-артритичний діатез
C лімфатино-гіпопластичний діатез
D гіпокальціємічний синдром
E гіповітаміноз

365
Дитині 5 років необхідно ввести 500 тис. ОД бензилпеніциліну натрію при умові розведення 1:2 (в 1 мл -200тис. ОД). Вкажіть, яку кількість розчину слід набрати в шприц?
A * 2,5 мл
B 2,0 мл
C 4,5 мл
D 5,0 мл
E 2,25 мл

366
У дівчинки 8 років t тіла 38С, мигдалики збільшені з жовтим нальотом, біль при ковтанні. Яке треба обов'язково зробити обстеження?
A * бактеріологічне дослідження на дифтерійну паличку
B загальний аналіз крові
C загальний аналіз сечі
D загальний аналіз калу
E слиз з носоглотки на віруси


367
У дитячому садочку медсестра зробила пробу Манту дітям підготовчої групи. При перевірці результатів у одного хлопчика виявили негативну реакцію. Який це розмір?
A * 0-1 мм
B 5-6мм
C 7-8 мм
D 2-4 мм
E 10-12 мм

368
Ви патронажна медична сестра. У якому віці здоровій дитині необхідно зробити перше щеплення АКДП?
A * 3 місяці
B 4 місяці
C 5 місяців
D 6 місяців
E 7 місяців

369
Дитині 4 роки. Медична сестра вимірює артеріальний тиск. Для оцінки артеріального тиску використовується наступна формула:
A * 90+2n
B 75+5n
C 10+n
D 10+2n
E 10+5n

370
До патронажної медсестри звернулась мати грудної дитини з питанням: в якому віці повинна перевертатися дитина із спини на живіт?
A *4 міс.
B 5 міс.
C 7 міс.
D 3 міс.
E 1 міс.

371
Старша медична сестра визначає вологість повітря у палаті недоношених. Який показник є оптимальним?
A 55 – 60%
B 35 – 40%
C 80 – 85%
D 75 – 80%
E 40 – 45%

372
Чергова медсестра визначила to у палаті недоношених новонароджених і вона дорівнює 21 С. який показник to являється оптимальним?
A 25o С
B 20o С
C 18o С
D 21o С
E 30o С

373
Батьки спитали медичну сестру: з якою метою лікар призначив дитині з важкою гіпотрофією апілак, метацил. Вона відповідає, що дані ліки являються препаратами:
A Стимулюючими
B Протизапальними
C Протитуберкульозними
D Ферментативними
E Кровоспиняючими

374
При огляді 5-річної дитини медсестра запідозрила кір, продромальний період, тому що у дитини мають місце:
A *Плями Філатова-Копліка-Бельського
B Плямисто-папульозний висип
C Геморагічний висип
D Малиновий язик
E Плівки на мигдаликах

375
Медична сестра лікарні повідомляє мати, що поїти дитину 8 міс. з кишковим ексікозом слід:
A *По 1-2 ч. л. кожні 5-10 хвилин
B По 100 мл кожні 30 хвилин
C По 200 мл 5 р. на добу
D По 10 мл кожну годину
E По проханню дитини

376
Медсестра роз’ясняє батькам 7-річної дитини, що специфічним засобом лікування грипу є:
A *Інтерферон
B Гентаміцин
C Ампіцілін
D Вітамін С
E лактобактерін

377
Мати 3-місячної дитини, що знаходиться на природному вигодовуванні, звернулася до дільничної медичної сестри з проблемою: дитина не витримує перерви між годуваннями, нічної перерви. Що необхідно зробити медичній сестрі в першу чергу?
A *Провести контрольне зважування
B Призначити догодовування
C Призначити стимуляцію лактації
D Ввести овочеве пюре в раціон дитини
E Ввести молочні каші

378
Під час ранкового огляду дітей в дитячому садку медична сестра виявила у дівчинки 5 років підвищену температуру тіла 38 С, висип на шкірі. Викликавши батьків, медична сестра заборонила відвідування дитячого садку без дозволу лікаря. Чи правильні дії медичної сестри?
A Так, це входить в її обов’язки
B Потрібно негайно призначити лікування
C Необхідно викликати швидку допомогу
D Потрібно дати дитині аспірин
E Призначити загальний аналіз крові

379
У новонародженої дитини частота пульсу 140 ударів за хвилину, частота дихання 40. Оцініть ці показники:
A *Це вікова норма
B Частота пульсу більша за норму
C Частота дихання більша за норму
D Обидва показники більші за норму
E Обидва показники нижчі за норму

380
Які дії медичної сестри забезпечують догляд за дитиною під час блювання?
A Підставити лоток або миску, підтримувати голову дитини обличчям вниз
B Внутрішньом’язеве введення аміназину
C Покласти міхур з льодом на живіт
D Дати випити дитині розчин калію перманганату
E Покласти дитину в ліжко, догори обличчям

381
Після ін’кції інсуліну у дитини почалися судоми. Який препарат вводять з метою надання невідкладної допомоги?
A *40% розчин глюкози
B 5% розчин глюкози
C Кокарбоксилазу
D Анальгін
E Димедрол

382
Який піногасник застосовується для проведення інгаляції при набряку легень у дитини.
A *Спирт
B Глюкоза
C Еуфілін
D Вітамін С
E Фіз.розчин.

383
Як оцінюється проба Манту у дитини 5-ти років, якщо інфільтрат дорівнює 17 мм.?
A *Гіперергічна
B Негативна
C Позитивна
D Сумнівна
E Алергічна

384
Яким повинен бути систолічний артеріальний тиск у дитини 5 років?
A 100 мм рт.ст.
B 70 мм рт.ст.
C 84 мм рт.ст.
D 96 мм рт.ст.
E 104 мм рт.ст.

385
Що використовується для специфічної профілактики рахіту у дітей?
A *Вітамін Д3
B Погулянки на свіжому повітрі
C Вітамін А
D Вітамін Е
E Вітамін С
386
У хворої на кір дитини на 5-й день від початку хвороби з’явився “гавкаючий” кашель, осиплість голосу, задишка інспіраторного характеру, неспокій. Яке з ускладнень кору приєдналося в даному випадку?
A * Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
B Стороннє тіло дихальних шляхів
C Пневмонія
D Обструктивний бронхіт
E Ларінгоспазм

387
У зв’язку з метеоризмом дитині 2 місяців лікар призначив постановку газовідвідної трубки. Які умови повинна дотримати медична сестра при проведенні даної маніпуляції?
A * ввести на глибину 8-10 см на 30-40 хв.
B ввести на глибину 12-15 см на 30-40 хв.
C ввести на глибину 15-20 см на 30-40 хв.
D ввести на глибину 21-22 см на 30-40 хв.
E ввести на глибину 23-25 см на 30-40 хв.

388
Яке ураження шкіри новонародженої дитини є неінфекційним?
A * токсична еритема
B псевдофурункульоз
C везикулопустульоз
D пухирчатка
E ексфоліативний дерматит

389
Медична сестра проводить огляд 3 –х місячної дитини в кабінеті долікарського прийому. Яку маніпуляцію, окрім антропометрії, вона повинна провести для визначення умов допуску до здійснення профілактичного щеплення?
A * термометрія
B підрахунок ЧСС
C вимірювання АТ
D забір мазка з зіва та носа
E загальний аналіз крові

390
Для профілактики вірусного гепатиту А (в осередках інфекції) використовують:
A * імуноглобулін
B Пріорикс
C - АКДП
D - АДП
E - БЦЖ

391
Дівчина М., 8 р., звернулась до медичної сестри школи із скаргами на біль в ділянці шиї, який посилюється при жуванні та ковтанні. Об’єктивно: температура тіла 37,7°С, спостерігається припухлість ямки між гілками нижньої щелепи та соскоподібним відростком з обох сторін, шкіра незмінена, напружена, блискуча. Дані симптоми дозволяють запідозрити:
A * Епідемічний паротит
B Вітряну віспу
C Скарлатину
D Краснуху
E Кашлюк

392
Дитині 4,5 років. Скарги на підвищення температури тіла до 38,0? С, появу висипань на тілі. Об’єктивно: на шкірі волосистій частині голови, обличчі, тулубі, кінцівках, поліморфний висип у вигляді папул, бурих кірочок, везикул . Ці симптоми дозволяють запідозрити:
A * Вітряну віспу
B Натуральну віспу
C Скарлатину
D Краснуху
E Менінгококцемію

393
Вас викликали до дитини Л., 6 років. Скарги на підвищення температури тіла до 39,0? С, головний біль з переважною локалізацією в ділянці чола та очей, ломоту по всьому тілу, біль у м’язах, суглобах, попереку. Хворіє 2-й день. Спостерігається закладання носа, покашлювання. Клінічні симптоми характерні для:
A * Грипу
B Гострого бронхіту
C Гострої пневмонії
D Трахеобронхіту
E Ларинготрахеїту

394
У дитини при огляді шкіри та волосистої частини голови висип у вигляді червоних плям, папул, пухирців. Лікар діагностував вітряну віспу. Яким розчином медична сестра повинна обробляти елементи висипу:
A * Бриліантовим зеленим
B Фурациліном
C Пероксидом водню
D Йодом
E Спиртом
395
У дитини 8 років скарги на виражену загальну слабкість, високу температуру, болі в горлі. При огляді горла мигдалики збільшені, покриті сірим нальотом, який поширюється на м’яке піднебіння і важко знімається шпателем. Дані симптоми дозволяють запідозрити:
A * Дифтерію, розповсюджену форму
B Кашлюк
C Скарлатину
D Ангіну фолікулярну
E Епідемічний паротит

396
Ви прийшли на патронаж до хворої дитини 1 року, в якої температура 38,6?, кашель, риніт. Який препарат ви порекомендуєте для зниження температури:
A *Парацетамол.
B Ацетилсаліцилова кислота.
C Тетрациклін.
D Сібазон.
E Ампіцилін..

397
Протягом якого часу збирається харкотиння для виявлення мікобактерій туберкульозу:
A *1-2 доби.
B 5-7 діб.
C 12 годин.
D 1 місяць.
E 3 години.

398
Визначте симптом, який вирогідніше спостерігається, якщо у дитини ентеробіоз:
A *Сильний свербіж навколо ануса
B Запаморочення
C Загальне нездужання
D Обтураційна непрохідність
E Інтоксикація

399
Визначте симптом, який спостерігається у разі локалізованої дифтерії зіва у дітей?
A * Наліт у межах піднебінних мигдаликів
B Наліт що легко знімаеться
C Наліт за межами мигдаликів
D Наліт на задній стінці горла
E Набряк зіва

400
Назвіть термін карантину у разі кашлюка.
A * 14 днів
B 25 днів
C 11 днів
D 21 день
E 25 днів

401
Вкажіть, яке ускладнення можливе на тлі паротитної інфекції у дітей?
A * Серозний менінгіт
B Гнійний менінгіт
C Менінгококцемія
D Поліартрит
E Лярингоспазмі


402
Назвіть форму ревматизму,якою хворіють тільки діти.
A *Мала хорея
B Анулярна еритема
C Міокардит
D Поліартрит
E Панкардит

403
В інфекційному відділенні знаходиться пацієнтка 5 років з лакунарною ангіною. Добові коливання температури тіла 2-4С. Які особливості догляду при таких добових перепадах температури?
A *Часта зміна натільної та постільної білизни
B Ретельна профілактика пролежнів
C Постановка банок та гірчичників
D Догляд за порожниною рота
E Подача зволоженого кисню

404
Визначте, за умови якого гельмінтозу може виникати непрохідність кишок.
A *Аскаридоз
B Ентеробіоз
C Трихоцефальоз
D Ехінококоз
E Опісторхоз

405
До статевих залоз дівчинки відносять:
A *Яєчники
B Яєчка
C Яйцеві клітини
D Простата
E Сім’яні міхурці

406
У дитини 5-ти років спостерігається підвищення температури тіла до 39° С, кашель, нежить, світлобоязнь, сльозотеча. На слизовій оболонці щік навпроти малих кутніх зубів білі плями розміром з просяне зерно. Яке захворювання можна запідозрити у дитини?
A * Кір
B Краснуха
C Вітряна віспа
D Аденовірусна інфекція
E Скарлатина

407
Вкажіть захворювання, яке характеризується появою рожево - папульозних висипань по всьому тілу, збільшенням задньошийних, потиличних лімфатичних вузлів, які при пальпації рухливі дещо болючі.
A * Краснуха
B Кір
C Лімфоденіт
D Скарлатина
E Лімфатико - гіпопластичний діатез

408
Які правила взяття у дітей матеріалу на ентеробіоз?
A *Взяти матеріал для дослідження тампоном змоченим гліцерином з періанальних складок.
B Уранці і ввечері підмити дитину.
C Ввечері поставити дитині очисну клізму.
D Взяти матеріал для дослідження з прямої кишки.
E Поставити зібраний кал на водяну баню.

409
Визначте інтервали між щепленнями під час проведення вакцинації проти поліомієліту.
A 1 місяць.
B 3 місяці.
C 1 тиждень.
D 1 день.
E 2 місяці.

410
У приймальному відділенні інфекційної лікарні дитина віком 3 роки. Захворіла гостро, t 39,5 С, головний біль, нудота та блювання, тремтіння м’язів, біль у ногах та спині, позитивні симптоми Керніга та Брудзинського. Лікарем встановлено діагноз – поліомієліт. Яких симптомів слід чекати при подальшому розвитку захворювання?
A *Парези та паралічі
B Жовтушність шкіри та склер
C Спазматичний кашель
D Гавкаючий кашель
E Геморагічний висип на шкірі

411
Дитині 6 років було проведено пробу Манту. Через 72 години на внутрішній поверхні передпліччя з’явилась папула діаметром 5мм. Як оцінити пробу?
A * Позитивна реакція.
B Сумнівна реакція.
C Слабопозитивна реакція.
D Негативна реакція.
E Гіперергічна реакція.

412
На диспансерному обліку знаходиться дитина 12-ти років з діагнозом “ревматизм, неактивна фаза”. Що ви будете використовувати для вторинної профілактики ревматизму?
A *Біцилін-5
B Димедрол
C Бісептол
D Корглікон
E Глюконат кальцію
413
Мати дитини віком 3 міс скаржиться на неспокій дитини, здуття живота, зниження апетиту. Патронажна медсестра пояснила матері, що у дитини метеоризм. Для зменшення метеоризму вона порекомендувала використовувати:
A *Укропну воду
B Солодку воду
C Фруктовий сік
D Коров’яче молоко
E Непереварену воду

414
З якого дня недоношеній дитині проводиться профілактика рахіту та анемії?
A *з 14 днів життя
B з перших днів життя
C з 3-х місяців
D з 1-го місяця
E з 5-ти місяців

415
Для закапування крапель в очі дитині з гнійним кон’юнктивитом, Ви приготували піпетки, р-н фурацілину, 30\% р-н сульфацилу натрію. Що ще Вам необхідно для виконання цієї маніпуляції?
A *Ватні кульки
B Турунди
C 3\% рн борного спирту
D Вазелинову олію
E 0,1 \% рн нафтизину

416
Гематологічне відділення. Карета швидкої допомоги доставила дитину, яка хворіє на гемофілію, з носовою кровотечею. Який препарат Ви негайно будете готувати для внутрішньовенного ведення?
A * Кріопреципітат відповідної групи крові.
B Тромбоцитарну масу.
C Лейкоцитарну масу.
D Етамзілат.
E 10\% розчин глюконату кальцію.

417
Протягом якого часу, після нормалізації аналізу крові проводиться диспансерний нагляд за хворими на залізодефіцитну анемію дітьми?
A *протягом 6-ти місяців
B протягом 9-ти місяців
C протягом 12-ти місяців
D протягом 2-х років
E протягом 18-ти місяців

418
Дільнична медсестра пояснює матері хворої на бронхіт дитини, як правильно накласти гірчичники. Вона підкреслює, що в ділянці спини забороняється накладати гірчичники на:
A *Хребет
B Шию
C Між хребтом і лопатками
D На правий бік
E На лівий бік

419
У дівчинки 8 років діагностували малу хорею. Які симптоми характеризують дане захворювання?
A *гіперкінези, м’язова гіпотонія, порушена координація рухів
B підвищення температури тіла, кашель, відходження мокроти
C біль в суглобах, підвищення температури тіла, гнусавість голосу
D біль в ділянці серця, вислуховується шум тертя перикарду
E блідість шкіри, цианоз губ, помірна задишка

420
Дитині 1,5 міс. виявили неспокій, дратівливість, порушення сну. Для якого періоду рахіту ці проблеми характерні ?
A * Початковий
B Розпалу
C Реконвалесценції
D Залишкових явищ
E Рецидивуючий

421
У дитини явища інтоксикації, мигдалики збільшені, на поверхні сірі нашарування, що важко знімаються шпателем. На яке захворювання вказують ці симптоми?
A *дифтерія зіву
B ангіна
C скарлатина
D коровий круп
E стеноз гортані
Крок М. Сестринська справа
Медсестринство в хірургії
1
При визначенні групи крові реакція ізогемаглютинації була позитивною зі стандартними сироватками 0(І) та В(ІІІ) груп та негативною з А(ІІ). Яка група крові, що досліджується?
A * А (ІІ)
B 0 (І)
C В (ІІІ)
D АВ (ІV)
E Висновок зробити неможливо

2
При визначенні групи крові реакція ізогемаглютинації була позитивною зі стандартними сироватками 0(І) та А(ІІ) груп. Яка група крові, що досліджується?
A * В (ІІІ)
B А (ІІ)
C 0 (І)
D АВ (ІV)
E Висновок зробити неможливо

3
При визначенні груп крові за допомогою цоліклонів аглютинація відсутня з цоліклонами анти-А та анти-В. Яка група крові, що досліджується?
A *0 (І)
B А (ІІ)
C В (ІІІ)
D АВ (ІV)
E Висновок зробити неможливо

4
Аглютинація спостерігається з цоліклоном анти-А, відсутня з цоліклоном анти-В. Яка група крові, що досліджується?
A * А (ІІ)
B 0 (І)
C В (ІІІ)
D АВ (ІV)
E Висновок зробити неможливо

5
Аглютинація спостерігається з цоліклонами анти-А та анти-В. Яка група крові, що досліджується?
A * АВ (ІV)
B 0 (І)
C А (ІІ)
D В (ІІІ)
E Висновок зробити неможливо

6
Аглютинація спостерігається з цоліклоном анти-В. Яка група крові, що досліджується?
A * В (ІІІ)
B 0 (І)
C А (ІІ)
D АВ (ІV)
E Висновок зробити неможливо

7
У потерпілого діагностовано струс мозку. Яка характерна ознака при цьому?
A * Короткочасна втрата свідомості
B Кровотеча з вух
C Параорбітальні гематоми
D Кровотеча з носа
E Кровотеча з вух та носа

8
Що забороняється під час надання першої допомоги потерпілому від холодової травми?
A * Розтирання снігом
B Розтирання м’якою тканиною
C Розтирання теплою чистою рукою
D Обробка ушкоджених ділянок спиртом
E Накладання теплоізолюючої пов’язки

9
У хворого раптово виникла загальна слабкість, блювота у вигляді кавової гущі, чорні випорожнення. До якого обстеження медсестра повинна підготувати даного хворого?
A * Езофагогастродуоденофіброскопії
B Рентгенографії шлунку
C Зондування шлунку
D Промивання шлунку
E Ректороманоскопії


10
У хворого із закритою травмою живота, скарги на біль у животі, загальну слабкість, запаморочення. Яка повинна бути тактика медесестри?
A * Викликати "швидку допомогу"
B Ввести кетанов внутрішньом’язово
C Промити шлунок холодною водою
D Застосувати міхур з льодом на голову
E Застосувати грілку на епігастрій

11
Хворому з варикозною хворобою нижніх кінцівок призначена планова операція. Коли медсестрі необхідно виконати безпосередню премедикацію даному хворому?
A * За 30 хв. до операції
B За 2 год. до операції
C Безпосередньо на операційному столі
D Увечері напередодні операції
E Увечері та вранці

12
Хвора К. 42 р., випадково вилила на руку оцтову есенцію. Скаржиться на біль у ділянці опіку. Шкіра червоного кольору, набрякла, болюча на дотик. Що повинна зробити медична сестра?
A * Промити 2\% розчином соди
B Промити 2\% розчином лимонної кислоти
C Промити слабким розчином перманганату калію
D Протерти 1\% розчином саліцилового спирту
E Покласти міхур з льодом

13
Пацієнта, 62 років, після операції видалення пухлини передміхурової залози доставили до палати з постійним катетером у сечовому міхурі. Які незалежні маніпуляції проведе медична сестра при догляді за катетером?
A * Промивання антисептиком
B Перекриття затискачем тричі за добу
C Зміна положення пацієнта у ліжку
D Промивання теплою водою
E Зміна катетера двічі за добу

14
Палатна медична сестра при догляді за пацієн-том, 24 років, на третю добу після операції на травному каналі виявила здуття живота, гикавку, невідходження газів. Визначити найбільш вірогідну потенційну проблему пацієнта:
A * Парез кишківника
B Заворот кишок
C Копростаз
D Кишкова непрохідність
E Перитоніт

15
При перев’язці у похилої жінки почалася кровотеча із виразки гомілки, кров темного кольору, витікає рівномірним струменем. Незалежне втручання медичної сестри до приходу лікаря:
A * Давляча пов’язка
B Туга тампонада рани
C Накладання затискача на судину
D Накладання судинного шва
E Накладання джгута

16
До вас звернувся знайомий зі скаргами на набряк лівої гомілки, почервоніння шкіри з чіткими фестончатими краями, місцями з пухирями різної величини. Яка ваша тактика?
A *Направити до хірурга
B Спостерігати
C Розрізати пухирі
D Накласти пов’язку
E Накласти компрес

17
Одним із ускладнень після операцій на органах черевної порожнини є застійна пневмонія. Вкажіть заходи для профілактики пневмонії в післяопераційному періоді:
A *Проведення дихальної гімнастики
B Застосування дихальних аналептиків
C Дотримання суворого ліжкового режиму
D Призначення протикашльових засобів
E Введення хлориду натрію
18
Студентка медичного коледжу впала на витягнуту руку. Подруга запідозрила перелом променевої кістки. Яка ознака є абсолютною для цього перелому?
A *Крепітація
B Порушення функції
C Симптом пружини
D Набряк або гематома
E Сильний біль

19
Ви стали свідком аварії та запідозрили у пацієнта перелом плеча. Яке дослідження найбільш інформативне для встановлення діагнозу?
A *Рентгенологічне
B Ультразвукове
C Пальпація плечового суглобу
D Огляд плечового суглобу
E Перевірка активних рухів

20
Після ДТП пацієнта доставили в приймальне відділення з травмою кісток тазу. Медсестра викликала лікаря. Що вона повинна йому приготувати?
A *Набір для катетерізації сечового міхура
B Зонд Блекмора
C Аптечку “анти СНІД”
D Набір для відсмоктування шлункового вмісту
E Шину Дітеріхса

21
У пацієнта 30 років перелом стегна. Лікується скелетним витяганням. Яка з перелічених проблем буде для нього дійсною і приоритетною?
A *Обмеження рухливості
B Порушення апетиту
C Зниження тонусу м’язів
D Дефіцит спілкування
E Страх перед нетриманням сечі

22
Ви з лікарем перев’язуєте пацієнта, у якого різана рана кисті з гнійним ексудатом, отримана 3 дні тому. Подали лікарю 1\% р-н йодонату для обробки шкіри. Які ще розчини необхідні для цієї перев’язки?
A *3\% розчин водню пероксиду та 10\% натрію хлориду
B 1\% розчин хлораміну та 10\% натрію хлориду
C 0,02\% розчин фурациліну та 0,9\% натрію хлориду
D 6\% розчин водню пероксиду та 0,02\% фурациліну
E 3\% розчин водню пероксиду та 0,9\% натрію хлориду

23
Вашу сусідку покусав бездомний пес. При огляді: в ділянці правого передпліччя кілька ран з нерівними краями, незначна кровотеча. Які першочергові незалежні сестринські втручання?
A *Промити рани мильним розчином
B Накласти суху асептичну пов’язку
C Провести туалет рани
D Накласти пов’язку з фурациліном
E Виконати ПХО рани

24
У пацієнта, який протягом години знаходився на вулиці при температурі -29?С, скарги на оніміння щік, носа та вушних раковин. Шкіра бліда, холодна на дотик. Больова і тактильна чутливість знижені. Яка тактика медсестри?
A *Розтерти рукою до почервоніння шкіри
B Протерти спиртом та накласти термоізоляційну пов’язку
C Викликати швидку допомогу та дати гарячий чай
D Накласти на уражені ділянки пов’язки з маззю Вишневського
E Опромінити ніс, щоки та вушні раковини променями УВЧ

25
В травматологічному відділенні лікується пацієнт 70 років з переломом шийки стегна. Накладене скелетне витягання. Який найбільш вірогідний чинник виникнення
остеомієліту в місці проведення шпиці?
A *Порушення асептики під час перев’язок
B Погане харчування пацієнта
C Порушення кровообігу в зламаній кінцівці
D Обмеження рухливості, пролежні
E Віковий остеопороз кісток

26
До вас звернувся сусід зі скаргами на біль в ділянці грижі у правій пахвинній ділянці. Що йому порадити?
A *Холод на живіт, викликати "швидку допомогу"
B Застосувати теплу ванну
C Ввести спазмолітики
D Вправити грижу
E Накласти бандаж

27
У пацієнта 80 років перелом шийки стегна. Знаходиться на лікування в травматологічному відділенні. Вкажіть найбільш вірогідну потенційну проблему пацієнта:
A *Розвиток пролежнів
B Запор
C Ядуха
D Затримка сечовипускання
E Пронос

28
Чоловіка 25 років вжалила бджола за руку. На місці укуса з’явився сильний біль, щільний набряк, гіперемія. Яку долікарську допомогу треба надати на даному етапі?
A *Міхур з льодом на місце укуса
B Зігріваючий компрес на місце укуса
C Обробити спиртом місце укуса
D Накласти пов’язку на місце укуса
E Накласти грілку на місце укуса

29
Для визначення резус-фактора медична сестра повинна підготувати:
A *Універсальну антирезусну сироватку "Д"
B Цоліклон анти-В
C Цоліклон анти-А
D Стандартні гемаглютинуючі сироватки
E Стандартні еритроцити

30
Іммобілізацію при переломі ребер проводять :
A *Шляхом накладання кругової фіксувальної пов”язки
B Шиною Крамера
C Шиною Дітеріхса
D Пов”язкою Дезо
E Пов”язкою Вельпо

31
До Вас звернулась жінка, яка отримала 20 хв. тому опік лівої кисті та передпліччя гарячою водою. При огляді на ураженій ділянці пухирі, наповнені прозорою рідиною, шкіра гіперемійована. Яке незалежне втручання повинна виконати медична сестра?
A *Промити холодною водою
B Накласти мазеву пов’язку
C Накласти оцтовий компрес
D Покласти грілку
E Промити етиловим спиртом

32
Виберіть інструмент, який відноситься до загального інструментарію:
A * Затискач Більрота
B Дугова пила
C Ранорозширювач Труссо
D Коловорот
E Ложечка Фолькмана

33
Який спеціальний інструмент повинна приготувати медична сестра для венесекції?
A * Лігатурна голка Дешана
B Ложечка Фолькмана
C Затискач Микулича
D Скальпель
E Гачок Фарабефа

34
Хворий 40 р. відчуває біль в епігастральній ділянці, кілька днів спостерігає кал темного кольору. Який медсестринський діагноз?
A *Шлунково-кишкова кровотеча
B Гострий панкреатит
C Гострий холецистит
D Кишкова непрохідність
E Заворот кишківника

35
Медична сестра проводить визначення групи крові двома серіями перших трьох груп стандартних сироваток. Аглютинація пройшла у всіх лунках. Яка група крові?
A *АВ (IV)
B 0 (І)
C А (ІІ)
D В (ІІІ)
E Групу крові визначити неможливо

36
Медична сестра з лікарем визначає групу крові за допомогою цоліклонів анти-А і анти-В. Аглютинація відбулась з цоліклоном анти-В. Яка група крові?
A *В (IІІ)
B 0 (І)
C А (ІІ)
D АВ (ІV)
E Помилка при визначенні

37
Діагностичними ознаками І фази ранового процесу є:
A * Гіперемія, набряк, біль і підвищення місцевої температури
B Формування грануляційної тканини
C Утворення рубця
D Загоєння під струпом
E Симптоми інтоксикації

38
Медсестринська діагностика перфоративної виразки шлунку базується на головних ознаках (тріада Мондора):
A *„Кинджальний” біль, „дошкоподібний” живіт, виразковий анамнез
B Нудота, блювання, затримка стулу
C Головний біль, запаморочення, загальна слабкість
D Кровотеча, зіяння країв рани, порушення функції
E Зниження АТ, тахікардія, втрата свідомості

39
Медсестринська діагностика гострого перитоніту передбачає визначення симптому:
A * Щоткіна – Блюмберга
B Порушення функції ШКТ
C Зникнення печінкової тупості
D Образцова
E Ортнера

40
Під час надання ПМД хворому з переломом верхньої кінцівки, медичній сестрі необхідно провести транспортну іммобілізацію. Виберіть необхідний засіб для незалежних дій м/с.
A * Шина Крамера
B Шина Дітеріхса
C Ватно – марлевий бублик
D Спіральна пов’язка
E Циркулярна пов’язка

41
Ви працюєте операційною медичною сестрою. Який шовний матеріал розсмоктується в організмі?
A * Кетгут
B Лавсан
C Капрон
D Стальний дріт
E Шовк

42
У хворого гостра масивна крововтрата. Об’єктивно: свідомість збережена, хворий блідий, шкіра вкрита потом, пульс ниткоподібний, АТ = 100/60 мм рт. ст., дихання поверхневе, з частотою 24 вд./хв.. Вкажіть ускладнення, яке виникло внаслідок кровотечі?
A * Колапс
B Непритомність
C Гемотрансфузійний шок
D Кардіогенний шок ІІІст.
E Анафілактичний шок

43
У хворого 25 років виникла носова кровотеча. Об’єктивно: хворий в свідомості, пульс 80 уд./хв., АТ = 120/70 мм рт. ст. Вкажіть незалежні дії медичної сестри для зупинки носової кровотечі.
A * Хворого посадити з опущеною головою, прикласти холод на перенісся
B Хворого посадити із запрокинутою головою, прикласти холод на перенісся
C Зробити задню тампонаду носа
D Покласти хворого на спину, під голову підкласти подушку
E Ввести в/в кріопреципітат

44
Яке захворювання може впливати на тривалість процесу загоювання післяопераційної рани і терміни зняття швів?
A * Цукровий діабет
B Хронічний бронхіт
C Ішемічна хвороба серця
D Гіпертонічна хвороба
E Виразкова хвороба шлунку і 12-палої кишки

45
До якого виду анестезії належить знеболювання за методом Лукашевича - Оберста?
A *Провідникової
B Інфільтраційної
C Судинної
D Внутрішньокісткової
E Методу змазування

46
Яке обстеження хворого допомагає встановити діагноз механічної кишкової непрохідності?
A *Рентгенологічне обстеження
B Загальний аналіз крові
C Аналіз сечі на діастазу
D Фіброгастроскопія
E Колоноскопія

47
Якого онкологічного хворого вважають вилікуваним?
A *Який прожив без рецидивів і метастазів 5 років і більше
B У якого не утворюються метастази
C У якого видалена пухлина не рецидивує
D Який живе після операції 10 років
E Якому була зроблена радикальна операція

48
Хто несе відповідальність за визначення групи крові?
A *Лікар
B Той, хто визначає
C Чергова медсестра
D Старша медсестра відділення
E Черговий фельдшер

49
Яким основним антисептиком і як обробляють руки за способом Спасокукоцького - Кочергіна?
A *0,5\% розчином нашатирного спирту у двох тазах по 5 хв. у кожному
B В одному тазі 0,5\% розчином нашатирного спирту 1 хв.
C 2 рази по 5 хв. 96\% спиртом
D Серветкою з хлоргексидину біглюконатом 5 хв.
E Двома серветками з 5\% розчином нашатирного спирту по 5 хв.

50
До медичної сестри звернувся хворий 25 років з скаргами на біль в правій здухвинній ділянці, нудоту, було одноразове блювання. Обєктивно: живіт бере участь в акті дихання, при пальпації болючий в правій здухвинній ділянці є незначне напруження мязів, слабо позитивний симптом Щоткіна - Блюмберга. Назвати дії медичної сестри.
A *Викликати бригаду швидкої допомоги
B Ввести знеболюючі
C Промити шлунок
D Покласти грілку на живіт
E Ввести спазмолітини

51
Вы проводите уход за больным, которому проводится лечебная иммобилизация нижней конечности циркулярной гипсовой повязкой. При осмотре утром больной предъявляет жалобы на сильные боли в ноге. При осмотре: пальцы загипсованной конечности синюшны, отечны, их чувствительность снижена. Какими должны быть действия медсестры?
A * разрезать гипсовую повязку
B снять гипсовую повязку
C обработать кожу пальцев йодонатом
D наложить повязку на пальцы
E дать обезболивающее

52
Вы медсестра травматологического отделения. Пациенту планируется скелетное вытяжение с применением аппарата Илизарова. Какая особенность ухода за данным пациентом?
A * уход за кожей в месте введения спиц
B профилактика пролежней
C регулярная катетеризация мочевого пузиря
D частые перевязки
E кормление через зонд

53
До хірургічного відділення доставлено жінку ,42 років з масивною крововтратою, Рs – 120 уд. за хвилину, АТ – 90/50 мм рт ст. Який препарат слід застосувати для стабілізації артеріального тиску?
A * Розчин поліглюкіну
B Альбумін
C Тромбін
D Розчин натрію хлориду 0,9\%
E Розчин 40 \% глюкози

54
У постраждалого С., 23 років відкритий пневмоторакс. При наданні першої допомоги слід накласти пов’язку:
A * Окклюзійну
B Хрестоподібну
C Спіралеподібну
D Вельпо
E Дезо

55
На другу добу після операції на шлунку у пацієнтки на фоні нормальної температури виник біль у животі, різке здуття, нудота, затримка газів. Симптом Щоткіна – Блюмберга негативний. Яке ускладнення виникло у хворої в післяопераційному періоді?
A * Динамічна кишкова непрохідність
B Евентерація кишківника
C Шлунково-кишкова кровотеча
D Гикавка
E Блювання

56
Пацієнт П., 79 років, скаржиться на часте, болюче і утруднене сечовипускання. Лікар провів пальцеве дослідження передміхурової залози та виявив її збільшення. При дослідженні сечового міхура кількість залишкової сечі досягає 500 мл. Яка потенційна проблема може виникнути у пацієнта?
A * Гостра затримка сечі
B Простатит
C Цистит
D Кровотеча
E Уретрит

57
При проведенні проби на сумісність на пластинці змішали краплю крові донора та краплю сироватки хворого у співвідношенні 1:10, через 5 хвилин на пластинці з’явилася аглютинація. Про що свідчить наявність аглютинації ?
A * Кров не сумісна за групою
B Кров сумісна
C Виникла холодова аглютинація
D Кров несумісна за резус-фактором
E Виникла хибна аглютинація

58
Пацієнту С., 37 призначена операція з приводу нориці параректальної клітковини. Який метод дослідження допоможе остаточно встановити хід нориці?
A * Фістулографія
B Іррігоскопія
C Ректороманоскопія
D Ректоскопія
E Пальцеве дослідження прямої кишки

59
Пацієнта П, 50 років доставлено швидкою допомогою до лікарні зі скаргами на біль у животі, блювання після вживання алкоголю. При обстеженні виявлено високий показник діастази в аналізі сечі. Про яке захворювання свідчать ці дані?
A * Гострий панкреатит
B Жовчокам'яна хвороба
C Гострий холецистит
D Гострий апендицит
E Проривна виразка шлунку

60
Пацієнт 16 років отримав травму при падінні з висоти. Скаржиться на біль у черевній порожнині, більше зліва, слабкість, нудоту, Рs – 102 уд. за 1 хв. АТ 90/60 мм. рт.ст. При обстеженні виявлено позитивний симптом Іванця – Киванця. Яка тактика медичної сестри при цьому стані?
A * Терміново доставити хворого до лікарні
B Ввести знеболюючі засоби
C Ввести спазмолітики
D Ввести наркотики
E Покласти грілку на живіт

61
Постраждали М., 70 років лікується в травматологічному відділенні з відкритим переломом стегна. Які потенційні проблеми можуть виникнути у хворого під час лікування?
A *Застійна пневмонія
B Виразкова хвороба шлунку
C Гострий холецистит
D Гостра респіраторна інфекція
E Травматичний шок

62
В хірургічне відділення поступив хворий 32-х років з діагнозом облітеруючий ендартерііт правої нижньої кінцівки. Що сприяє виникненню даного захворювання?
A * Охолодження, паління.
B Спадковість.
C Хвороби перенесені в дитинстві.
D Хвороби перенесені в юності.
E Соціально-побутові умови життя.

63
У пацієнта К., 53 років, який знаходиться на лікуванні в проктологічному відділенні з діагнозом геморой, після дефекації підсилились болі в ділянці ануса, на білизні з’явилася свіжа кров. Назвіть першочергові дії медичної сестри.
A *Викликати лікаря
B Зробити теплу ванночку з ромашкою
C Зробити холодну ванночку з корою дуба
D Зробити мікроклізму з олією шипшини
E Ввести тампон у пряму кишку

64
Медсестра урологічного відділення здійснює догляд за пацієнтом 76-ти років якому накладена епіцистостома. Який розчин вона повинна взяти, щоб промити сечовий міхур?
A *Розчин фурациліну 1:5000
B 5\% розчин глюкози
C 10\% розчин хлориду натрію
D 0,9\% розчин хлориду натрію
E 5\% розчин перманганату калію

65
На четвертий день після операції у хворого К. 35 років з'явився біль в ділянці післяопераційної рани. Локально: шкіра навколо швів в ділянці білої лінії живота гіперемійована, напружена. Відмічається місцеве і загальне підвищення температури. З чим пов’язані проблеми пацієнта?
A *Утворенням запального інфільтрату
B Вторинною кровотечею
C Евентрацією
D Утворенням фурункула
E Утворенням гіпергрануляцій

66
До Вас звернувся пацієнт, який травмував гомілку. При огляді відмічаєте: гематому і набряк по передній поверхні середньої третини лівої гомілки. При пальпації Ви відчули крепітацію та патологічну рухливість. Яку травму Ви запідозрили?
A * Закритий перелом.
B Відкритий перелом.
C Вивих.
D Розтягнення зв'язок.
E Розрив зв'язок.

67
Пацієнт 33 р.

ц"
$
4
6
8
H
J
N
V
X

·

·

·

·

·

·

·

·

·
ѕ
А
В
0
2
4
Є
¬

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Ы
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
4
H
J
V

·

·

·
ѕ
0
Є
¬

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·
ц, поступив в хірургічне відділення зі скаргами на наявність рани та розпираючий біль в лівій гомілці. Об-но: Шкіра лівої гомілки бліда, наявні багрово - синюшні плями. З рани виділяється повітря та вибухають м’язи, що мають вигляд вареного м’яза. Пальпаторно визначається крепітація та позитивний симптом лігатури. Який найбільш ймовірний діагноз у пацієнта:
A * Газова гангрена
B Правець
C Бешиха
D Сибірка
E Гнійна рана

68
Потерпілий 50-ти років був збитий автомашиною. Зі слів оточуючих перебував без свідомості близько 10 хвилин. Скаржиться на головний біль, головокружіння, нудоту. Було одноразове блювання. Об’єктивно: лице бліде, Ps- 90/хв., ЧДР- 16/хв., АТ- 130/80 мм рт.ст. Який найбільш вірогідний діагноз?
A *Струс головного мозку.
B Забій головного мозку.
C Здавлення головного мозку.
D Перелом основи черепа.
E Перелом склепіння черепа

69
Під час польових робіт хворий травмував стопу, за медичною допомогою не звертався. Ліва нога набрякла, з рани зяють тканини вигляду вареного м’яса, крепітація під шкірою, Т – 39 С, ейфорія. Що з хворим?
A *Газова гангрена
B Суха гангрена
C Циркуляторний некроз
D Діабетична гангрена
E Волога гангрена

70
В приймальне відділення каретою швидкої допомоги доставлений потерпілий з місця автотранспортної пригоди без свідомості. При огляді відмічається лікворея і кровотеча з вух і носа. З чим пов’язані проблеми у потерпілого?
A *перелом основи черепа
B перелом склепіння черепа
C забій головного мозку
D перелом кісток носа
E здавлення головного мозку

71
Пацієнтка 35 р., продавець, скаржиться на набряк гомілок, швидку втомлюваність. При огляді і пальпації відмічається гіперпігментація шкіри гомілок, звивисті, ущільнені варикозно розширені вени з вузлами, які виступають над поверхнею шкіри. Дайте медсестринські рекомендації хворій.
A *носити еластичні панчохи;
B накладати зігріваючий компрес
C приймати антибіотики
D приймати фізіотерапевтичні процедури
E змазувати індометациновою маззю

72
В приймальне відділення звернувся потерпілий зі скаргами на біль в ділянці грудної клітки, затруднене дихання. Зі слів хворого травму отримав при падінні. Об’єктивно – локальний набряк, болючість і крепітація відломків на рівні VІІ ребра справа. При стискуванні грудної клітки біль різко посилюється. З чим пов’язані проблеми у потерпілого
A *перелом ребра
B закритий пневмоторакс
C перелом грудини
D забій грудної клітки
E забій легені

73
Пацієнт 32 років, скаржиться на біль в ділянці середньої третини лівої ключиці, який виник внаслідок падіння. Об’єктивно: стан задовільний, відмічається деформація в зоні ушкодження. При пальпації: локальна болючість, крепітація та патологічна рухливість відломків. З чим пов’язані проблеми у пацієнта?
A *перелом ключиці
B вивих плеча
C забій плечового суглобу
D артрит плечового суглобу
E розтягнення зв’язок

74
Пацієнт К., 80р., що страждає на аденому передміхурової залози скаржиться на біль у надлобковій ділянці, відсутнє сечовиділення протягом 10 годин. Які наявні проблеми у пацієнта?
A *гостра затримка сечі
B хронічна затримка сечі
C анурія
D олігурія
E поліурія

75
Хвора скаржиться на біль, почервоніння в ділянці лівої кінцівки, підвищення температури тіла до 39,2 С. В ділянці лівої гомілки відмічається незначний набряк і гіперемія шкіри з чіткими контурами у вигляді язиків полум'я, місцеве підвищення температури. З чим пов’язані проблеми у пацієнтки?
A *бешиха
B фурункульоз
C лімфангоїт
D гострий тромбофлебіт
E флегмона

76
Хворий , 45 років, поступив у реанімаційне відділення зі скаргами на біль у горлі, затруднене ковтання, сіпання м’язів у рані. Об’єктивно: підвищений тонус м’язів і сухожильних рефлексів. Через 6 годин з’явився тризм, сардонічна посмішка, опістотонус. Який найбільш імовірний діагноз?
A *правець
B дифтерія
C стороннє тіло у трахеї
D бронхіальна астма
E гостра правошлуночкова недостатність

77
У хворого, 50р., скарги на біль у ділянці рани і швидко прогресуючий набряк лівої кінцівки, підвищення температури тіла до 39С. З рани виділяються пухирці газу з невеликою кількістю сукровичної рідини, м’язи набухші і мають вигляд вареного м’яса. Шкіра холодна на дотик, на ній темно-червоні плями. Під час пальпації кінцівки чути крепітацію. З чим пов'язані проблеми пацієнта?
A *газова гангрена
B правець
C ангіна
D флегмона
E бешиха

78
У пацієнта Б. 56 років діагноз: ”Тромбоемболія правої підколінної артерії”. Яке незалежне медсестринське втручання необхідно застосувати?
A *Обкласти гомілку міхурами з льодом.
B Накласти спиртовий компрес на гомілку.
C Накласти на гомілку компрес з гепариновою маззю .
D Покласти кінцівку на шину Белєра.
E Провести охолодження правої гомілки хлоретилом.

79
Виберіть ділянку тіла на яку накладається колосовидна пов’язка?
A *Плечовий суглоб
B Потилична ділянка
C Ліктьовий суглоб
D Колінний суглоб
E Променево-зап’ястковий суглоб

80
Чоловік 40 р отримав травму грудної клітки. Скаржиться на сильний біль у грудній клітині справа, де видно рвану рану. Рана проникає в порожнину плеври. Хворому важко дихати. Тактика медичної сестрина до госпітальному етапі
A *Накласти окклюзійну пов’язку
B Накласти асептичну пов’язку
C Накласти косинкову пов’язку
D Накласти іммобілізуючу пов’язку
E Накласти стискальну пов’язку

81
У хворого перелом кісток гомілки. Медсестра підготувала для транспортної іммобілізації:
A * Шину Крамера
B Шину Белера
C Шину Дітеріхса
D Бинт для пов'язки Дезо
E Бинт для пов'язки Вельпо

82
У хворого 70-ти років затримка сечі. Який катетер вибере медсестра і проведе катетеризацію сечового міхура?
A *Гумовий
B Металевий
C Не має значення
D Катетер Петцера
E Жіночий

83
Якщо на опіковій поверхні розміщується 5 долоней хворого, то площа опіку становить:
A *5\%
B 3\%
C 7\%
D 10\%
E 12\%

84
Невідкладна допомога при кровотечі із стегнової артерії.
A Накладання джгута
B Припідняте положення
C Накладання судинного шва
D Накладання давлючої пов`язки
E Закручування артерії

85
Бешиха, яка часто повторюється, приводить до ускладнення:
A *Лімфостаз (слоновість)
B Дерматоз
C Екзема
D Флебіт
E Трофічна виразка

86
Холецистит це:
A *запалення жовчного міхура;
B запалення підшлункової залози
C запалення сечового міхура;
D запалення 12-палої кишки;
E запалення печінки

87
Вкажіть площу опіку нижньої кінцівки за правилом “дев`ятки”
A *18\%.
B 9\%.
C 1\%.
D 27\%.
E 36\%.

88
Симптомом “гострого живота” є:
A *Напруження м`язів живота.
B Головний біль.
C Пронос.
D Тяжке дихання.
E Вздуття живота.

89
Виберіть інструмент, який відноситься до загального інструментарію:
A * затискач Більрота
B щипці Лістона
C щипці Люєра
D ложечка Фолькмана
E щипці Фарабефа

90
Скільки разів операційна м/с готує великий інструментальний стіл?
A * 1 раз на добу
B через кожні 6 годин
C через кожні 2 години
D 2 рази на добу
E через кожні 4 години

91
Виберіть інструмент, який відноситься до спеціального інструментарію:
A * дротяна пилка Джиглі
B скальпель
C пінцет хірургічний
D пінцет зубчасто-лапчастий
E ножиці

92
Медична сестра перев'язує рану, яка знаходиться в стадії гідратації. Що потрібно застосувати:
A * Гіпертонічний розчин
B Мазь Вишневського
C Аутогемотерапію
D УФО
E Мазь синтоміцинову

93
В операційній стерильний шовк зберігається в етиловому спирті. Вкажіть, як часто медична сестра повинна його міняти:
A * Кожні 10 днів.
B Один раз на місяць.
C Кожні 5 днів.
D Щодня.
E Кожні 20 днів.

94
Зі станції переливання крові доставили флакон консервова-ної крові для термінової гемотрансфузії. При огляді вмісту флакону помітні згустки крові. Дайте оцінку придатності крові до переливання
A * Кров не придатна до переливання.
B Кров придатна до переливання.
C Кров можна перелити після збовтування.
D Кров можна перелити після нагрівання.
E Кров можна перелити тільки після фільтрації.

95
Медична сестра пацієнту після операції поклала вантаж на ділянку рани. З якою метою вона це зробила :
A * Попередження кровотечі.
B Зменшення болю.
C Попередження нагноєння.
D Попередження розходження швів.
E Попередження утворення пролежнів.

96
Пацієнт 43 р. скаржиться на біль у ділянці правого плеча, втрату працездатності, підвищення температури тіла до 38(С. Вважає себе хворим протягом останніх 4 діб. 0б”єктивно: у верхній третині плеча на внутрішній поверхні спостерігається набряк, шкіра червоного кольору , у центрі - щільний, різко болючий інфільтрат з великою кількістю гнійних утворень. Вкажіть захворювання, для якого характерні дані ознаки:
A * Карбункул
B Фурункул
C Абсцес
D Флегмона
E Лімфаденіт

97
Перед операцією операційна сестра обробляє руки за методом Спасокукоцького-Кочергіна. Який основний антисептик при цьому застосовується і як його використовують.
A *0,5% р-н нашатирного спирту у двох ємкостях по 3-5 хв у кожному
B Серветкою з 96% етиловим спиртом 5 хв
C Двома серветками з 96% етиловим спиртом по 5 хв кожною
D Серветкою з 0,5% хлоргекседину біглюканатом 5 хв
E Двома серветками з 5% р-ном нашатирного спирту по 5 хв кожною

98
На перев'язку прийшла хвора з гнійною раною. Який розчин в першу чергу повинна використати медична сестра для промивання рани?
A *Перекис водню
B Фурацилін
C Гіпертонічний розчин натрію хлориду
D Калій перманганат
E Переварена вода

99
До вас звернувся хворий, у якого забинтовано кожний палець окремо. Як називається ця пов’язка?
A * Лицарська рукавиця
B Спиральна
C Колова
D Дезо
E Вуздечка

100
Яка бинтова пов'язка накладається після вправлення вивиху нижньої щелепи?
A Вуздечка
B Шапка Гіпократа
C Восьмиподібна на потилицю
D Чепець
E Неаполітанська шапочка

101
Мінімальний час для обробки рук первомуром:
A 1 хвилина
B 2 хвилини
C 3 хвилини
D 4 хвилини
E 5 хвилин

102
Який шовний матеріал розсмоктується в організмі?
A Кетгут
B Шовк
C Капрон
D Лавсан
E Вінілін

103
Виберіть інструмент для венесекції:
A Голка Дешана
B Затискач Мікуліча
C Затискач Кохера
D Затискач Люєра
E Затискач Пеана

104
До Вас звернувся хворий з бурситом ліктьового суглоба. Яку пов’язку необхідно накласти після пункції та видалення рідини?
A * Давлячу черепашачу
B Тугу хрестоподібну
C Тугу колову
D Колосоподібну
E Давлячу спіральну

105
У відділенні 5 хворих готують до оперативного втручання. Виберіть пацієнта з високим ризиком розвитку ускладнень зі сторони дихальної системи
A *Якого готують до інгаляційного наркозу
B З серцево-судинною недостатністю.
C З травмою живота.
D Який страждає алкоголізмом.
E Який має обмеження рухів.

106
До медичної сестри звернувся хворий 72 років у якого вона діагностувала „гострий живіт”. Виберіть основну клінічну ознаку “гострого живота” у людини похилого віку
A *Позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга
B Напруження м’язів живота
C Нудота, блювання
D Неспокій
E Підвищення температури тіла

107
До сімейної медичної сестри звернувся пацієнт, у якого після вживання жирної їжі виник біль в епігастральній ділянці та правому підребір’ї, нудота. При обстеженні хворого медсестра виявила напруження живота в епігастральній ділянці, слабко позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Що робити?
A *Викликати “швидку допомогу”
B Прикласти тепло на ділянку правого підребір’я
C Дати знеболюючі та жовчогінні засоби
D Поставити очисну клізму
E Дати проносні засоби, активоване вугілля

108
У відділення до Вас поступив хворий 35 років з гострим апендицитом. Операція буде виконуватись пiд інгаляційним наркозом. Хворий вдома поїв. Як медична сестра у даному випадку повинна готувати травний канал пацієнта?
A *Зробити вiдсмоктування шлункового вмiсту.
B Зробити сифонну клiзму.
C Дати проноснi засоби.
D Дати активоване вугілля.
E Зробити очисну клiзму.

109
Жінка 45 років упала на праву руку. Відразу з'явився біль у правому надпліччі. Звернулась до медсестри. При огляді відмічається деформація ключиці, різка болісність, кістковий хрусткіт. Що з переліченого виконає медична сетра з метою першої допомоги:
A * накладе пов'язку Дезо
B накладе колосовидну пов'язку
C застосує грілку
D накладе шину Крамера
E накладе кільце Дельбе

110
Хворий, 50 р. скаржиться на біль у правій здухвинній ділянці, нудоту, одноразове блювання. Т- 37,5єС, Рs – 100 уд /хв. При пальпації виражена болісність та напруження м’язів у правій здухвинній ділянці. Позитивний симптом Ровзінга, Ситковського, Воскресенського. Який найбільш ймовірний діагноз?
A Гострий апендицит;
B Гострий холецистит;
C Гострий панкреатит;
D Кишкова непрохідність
E Перфоративна виразка шлунку.


111
Джгут, накладений для тимчасової зупинки артеріальної кровотечі, не повинен знаходитись на кінцівці взимку більше
A *1 год;
B 0,5 год;
C 2 год;
D 2,5 год;
E 3 год.

112
Який спеціальний інструментарій повинна підготувати медсестра для трахеостомії ?
A *Однозубий гачок, ранорозширювач Труссо, канюлю Люєра;
B Скальпелі, ножиці, пінцети,
C Тупі гачки Фарабефа, цапки, троакар;
D Корнцанг, затискач Микулича, голка Дешана;
E Скальпель, затискач “Москіт”, пінцети;

113
Який шовний матеріал розсмоктується в організмі?
A *Кетгут
B Шовк
C Капрон
D Кінське волосся
E Льняні нитки

114
На ділянку якого суглоба накладається колосовидна пов’язка?
A *Плечовий
B Ліктьовий
C Гомілково-ступневий
D Колінний
E Променево-запястковий

115
Для м/с-анестезистки повинно стати правилом: „Немає наркозу без ...”
A * Атропіну
B Новокаїну
C Тримекаїну
D Гексеналу
E Промедолу

116
Через два дня после проведения в/м инъекции у больной в месте инъекции появились боль, отек, уплотнение. Предполагаемый диагноз?
A * Постинъекционный абсцесс
B Карбункул
C Рожистое воспаление
D Флегмона
E Панариций

117
Які ознаки характерні для фази гідратації рани?
A Почервоніння та набрякання країв рани
B Блідість країв
C Епітелізація
D Грануляції на дні рани
E Грануляції на стінках рани


118
Який інструмент м/с подасть хірургу для фіксації білизни до очеревини?
A *Затискач Мікуліча
B Затискач Кохера
C Затискач Більрота
D Затискач Федорова
E Затискач Люера

119
Пацієнту на 11 годину ранку планується оперативне втручання – ампутація нижньої кінцівки. Яке втручання повинна виконати медична сестра за 30-45 хвилин до початку операції?
A *Виконати премедікацію за призначенням лікаря
B Виконати очисну клізму
C Дати гіпотензивні ліки
D Поголити операційне поле
E Промити шлунок

120
Хвора 45-ти років захворіла 8 годин тому, коли вперше відчула біль в епігастральній ділянці, нудоту. Через деякий час біль змістився в праву половину живота, донизу; було одноразове блювання. При пальпації відмічається різкий біль в правій здухвинній ділянці, напруження м’язів, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Ця клінічна картина дозволяє запідозрити:
A * Гострий апендицит
B Гострий панкреатит
C Гострий холецистит
D Гострий пієлонефрит
E Кишкову непрохідність

121
Позитивна проба Троянова – Тренделебурга характерна для:
A *Варикозного розширення вен нижніх кінцівок.
B Варикозного розширення вен стравоходу.
C Геморою.
D Кровотечі.
E Защемленої грижі.

122
Медична сестра хірургічного відділення під час догляду за дренажем по Бюлау у хворого, 40 років, з діагнозом “гемоторакс” помітила, що у флакон виділилось із дренажу 60 мл крові за годину. Які першочергові дії медсестри?
A *Терміново повідомити лікаря
B Замінити флакон на інший
C Зробити відповідну відмітку в листку лікарських призначень
D Ввести кровоспинні препарати
E Виміряти артеріальний тиск

123
На планову операцію готується пацієнтка 65 р., яка має високий ризик розвитку пневмонії в післяопераційному періоді. На що в першу чергу повинна бути спрямована передопераційна підготовка даної хворої медичною сестрою?
A *Навчити пацієнтку глибокому диханню та кашлю
B Налагодити терапію киснем
C Провести масаж грудної клітки
D Підібрати антибіотик згідно чутливості мікрофлори харкотиння
E Заспокоїти пацієнтку

124
Хворий П., 60 років, звернувся в хірургічний кабінет поліклініки зі скаргами на неприємні відчуття в задньому проході, іноді біль і домішки крові під час акту дефекації. При пальцевому дослідженні прямої кишки виявлено три варикозні вузли, які розміщені біля задньопрохідного отвору. З чим пов'язані проблеми пацієнта?
A * Гемороєм
B Тріщиною заднього проходу
C Гострим парапроктитом
D Поліпами прямої кишки
E Раком прямої кишки

125
Через деякий час після оперативного втручання у людини, якій 75 років виник біль у нижніх кінцівках вздовж поверхневих вен. Про яке ускладнення можна подумати?
A Тромбофлебіт
B Варикозна хвороба
C Ендартеріїт
D Лімфаденіт
E Періостит
126
Хворий 35 років отримав поранення гомілки: рана 3х2 см, з помірною кровотечею. Назвіть оптимальний термін проведення ПХО рани з накладанням швів:
A *До 12 годин
B До 24 годин
C До 36 годин
D До 42 годин
E До 54 годин

127
Під час операції хворому виконана ампутація стегна в нижній третині. Яка пов’язка накладається на куксу?
A *Зворотня
B Колосовидна
C Черепашача
D Спіральна
E Циркулярна

128
Для транспортування потерпілого з черепно-мозковою травмою:
A * Під голову підкладають ватно-марлеве коло
B Потерпілого вкладають на ноші без подушки
C Потерпілого вкладають на ноші з м'якою подушкою
D Застосовують шину Белера
E Застосовують шину Крамера

129
Для герметичного закриття грудної порожнини використовується пов’язка:
A Оклюзійна
B Укріплююча
C Імобілізуюча
D Давляча
E Коригуюча
Крок М. Сестринська справа
Медсестринство у внутрішній медицині
1
Хворий звернувся із скаргою на кровохаркання впродовж тривалого часу. Яке захворювання слід запідозрити?
A * Рак легенів
B Хронічний бронхіт
C Ексудативний плеврит
D Бронхіальну астму
E Вогнищеву пневмонію

2
У хворого напад стенокардії. Який найпростіший фізіотерапевтичний метод Ви використаєте?
A * Гірчичники
B Зігріваючий компрес
C Міхур з льодом
D Банки
E Солюкс

3
Хвору турбує надмірна маса тіла, задишка, головний біль, закрепи, м’язева слабкість, підвищений апетит. При огляді: підвищене відкладання жиру в ділянці живота сідниць,стегон. Медичною сестрою діагностовано збільшення маси тіла на 40\%. Який це ступінь ожиріння?
A * ІІ
B І
C ІІІ
D ІV
E V

4
Пацієнт знаходиться на лікуванні у терапевт-тичному відділенні з підозрою на пухлину легень. До якого ендоскопічного обстеження медсестра підготує пацієнта:
A *Бронхоскопії
B Ірігоскопії
C Колоноскопії
D Урографії
E Фіброезофагодуоденоскопії з прицільною біопсією

5
В приймальне відділення швидкою допомогою доставлена хвора 42 років зі скаргами на біль в епігастральній ділянці, нудоту, блювання, сли-нотечу, головний біль, різку загальну слабкість. Із анамнезу відомо, що вона 2 години тому вживала недоброякісну їжу. Визначте першо-чергове медсестринське втручання:
A *Промиєте шлунок
B Введете спазмолітики
C Дасте випити шлунковий сік
D Заспокоїте пацієнтку, дасте теплу грілку
E Дасте випити розчину содової води

6
У пацієнта гострий лейкоз. Які незалежні сестринські втручання запланує медична сестра для запобігання запалення слизових оболонок ротової порожнини?
A *Полоскання рота розчинами антисептиків
B Дати смоктати кусочки лимону для збільшення слиновиділення
C Протирати слизову щік
D Зняти знімні зубні протези
E Психологічна підтримка хворого

7
Пацієнт з приводу пневмонії призначений антибіотик - цефазолін. Раптово після першої ін’єкції у пацієнта з’явилось відчуття жару, потім став блідим, утруднення дихання; пульс ниткоподібний. АТ - 85/60мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у пацієнта:
A *Анафілактичний шок
B Набряк Квінке
C Напад ядухи
D Набряк легенів
E Колапс

8
У пацієнтки після вживання полуниць виник набряк обличчя, особливо набряклі губи і ніс. Потім з’явилась ядуха, гавкаючий кашель. Дихання утруднене, осиплість голосу. Який стан розвинувся у пацієнта?
A *Набряк Квінке
B Напад бронхіальної астми
C Анафілактичний шок
D Алергічний ларингіт
E Кропив’янка

9
Хворий зловживає алкоголем 3 роки. Перебуває в соматичному відділенні лікарні з приводу хронічного гастриту. Ввечері раптово став збудженим, втратив орієнтацію в місці перебування і часі, хоча в своїй особі орієнтований. Хворий поривається піти з відділення. На медичну сестру не реагує. Які першочергові дії палатної медсестри?
A *Фіксувати хворого до ліжка, викликати чергового лікаря
B Випустити хворого з відділення
C Викликати рідних хворого
D Ввести розчин аміназину
E Заспокоїти хворого

10
Пацієнтці Ю., 30 років, яка скаржиться на дратливість, схуднення, загальну слабість, плаксивість, серцебиття, зниження працездатності, лікар встановив діагноз: “Дифузний токсичний зоб”. До якого обстеження медсестра повинна підготувати пацієнта?
A *Визначення рівня тироксину, трийодтирину в крові
B Визначення рівня холестерину в крові
C Визначення рівня глюкози в крові
D Визначення тирокальцитоніну в крові
E Визначення 17-кетостероїдів у крові

11
Хвора А. скаржиться на біль у поперекової ділянці, болюче сечовипускання, слабкість, головний біль, підвищення t тіла до 38,8. Погіршення стану пов'язує з переохолодженням. Об’єктивно: шкіра бліда, набряків немає. АТ -120/70 мм. рт. ст. Пульс – 90 за хв. С-м Пастернацького позитивний зліва. Яке дослідження дозволить підібрати ефективну терапію?
A * Бактеріологічне дослідження сечі
B Загальний аналіз сечі
C Загальний аналіз крові
D Аналіз сечі за Зимницьким
E Урографію

12
Хвора 41 р., скаржиться на підвищення температури до 39,5°, кашель з виділенням “іржавого” харкотиння, задишку, біль у правій половині грудної клітки, що посилюється під час дихання. Чим обумовлений біль у грудній клітці пацієнта?
A *Ураженням плевральних листків
B Підвищенням тиску в малому колі кровообігу
C Частим кашлем
D Гіпоксією дихальних м’язів
E Обструкцією бронхіального дерева

13
У хворого Н. 62 років запідозрили рак легенів. Наявність яких клітин в мокротинні характерне для цього захворювання?
A * Атипових клітин
B лейкоцитів
C еозинофілів
D тромбоцитів
E еритроцитів

14
Пацієнт Ш. 46 років скаржиться на біль у колінних, ліктьових суглобах “летючого характеру” , який посилюється при рухах, температуру – 37,5° С ввечері. В анамнезі - часті ангіни. При огляді суглобів спостерігаються припухлість, почервоніння. Для якого захворювання характерні дані проблеми?
A *Ревматичний артрит
B Туберкульозний артирит
C Ревматоїдний артирит
D Гонорейний артрит
E Деформуючий остеоартроз

15
На диспансерному обліку дільниці сімейної медицини знаходиться пацієнтка із хронічною серцевою недостатністю. Їй призначено вимірювання водного балансу. Що визначає це обстеження?
A *Співвідношення між спожитою рідиною та виділеною сечею за добу
B Кількість рідини,що випила хвора за добу
C Співвідношення між денним та нічним діурезом
D Кількість сечі, виділеної за добу
E Співвідношення між вжитою та виділеною рідиною за 12 годин

16
На дільницю сімейної медицини звернувся пацієнт із скаргами на інтенсивний стискаючий біль за грудиною, що віддає у ліву лопатку. Медсестра заспокоїла хворого, дала під язик нітрогліцерин, викликала лікаря. До якого дослідження слід підготувати пацієнта з метою підтвердження діагнозу?
A *Електрокардіографії
B Рентгенографії органів грудної клітки
C УЗД серця
D Загального аналізу крові
E Біохімічного аналізу крові

17
У пацієнтки на цукровий діабет, після перенесеної застуди стан погіршився: посилилась спрага, з’явився біль в животі, нудота, блювання, сонливість. Об’єктивно: свідомість відсутня, шкіра суха, частота дихання – 28 за хв., шумне, запах ацетону з рота. Пульс -98 на хв., АТ – 90/60 мм. рт. ст. Про яке ускладнення подумає медична сестра?
A *Гіперглікемічну кому
B Гіпоглікемічну кому
C Церебральну кому
D Молочнокислу кому
E Гіперосмолярну кому

18
У пацієнта розвинулась діабетична кома. Який препарат підготує медсестра для невідкладної допомоги?
A * Інсулін
B Глюкозу
C Кордіамін
D Адреналін
E Мезатон

19
Під час нападу ниркової кольки пацієнта турбує загальна слабість, біль у поперековій ділянці, часте болісне сечовипускання, нудота, незначне підвищення t тіла. Хворий схвильований. Визначте пріоритетну проблему:
A * Біль у попереку
B Порушення сечовипускання
C Порушення дефекації
D Порушення руху
E Підвищення t тіла

20
У хворого К. після фізичного навантаження раптово виник гострий біль у поперековій ділянці з лівого боку. Біль іррадіює в зовнішні статеві органи. Болісне сечовипускання. Хворий збуджений, шкіра вкрита холодним потом. Яку долікарську допомогу медична сестра повинна надати пацієнту в першу чергу?
A * Покласти гарячу грілку на поперекову ділянку
B Зробити гарячу ніжну ванну
C Покласти міхур з льодом на живіт
D Ввести розчин промедолу
E Ввести розчин папаверину

21
У хворого 48 р., що лікується з приводу “бронхіальної астми” з’явився кашель, ядуха. Яку долікарську допомогу слід надати пацієнту?
A * Зробити інгаляцію з портативного інгалятора
B Ввести підшкірно розчин ефедрину
C Ввести підшкірно розчин адреналіну
D Ввести внутрішньовенно розчин еуфіліну
E Ввести внутрішньовенно розчин преднізолону

22
Пацієнтці С., 23 років, лікар встановив діагноз “Залізодефіцитна анемія”. Який продукт харчування повинна порекомендувати медична сестра пацієнтці?
A *М’ясні продукти
B Молочні продукти
C Овочі
D Фрукти
E Морську капусту

23
Пацієнтка А., 22 років, яка знаходиться у гематологічному відділенні, скаржиться на біль у горлі, загальну слабість, лихоманку, крововиливи на шкірі. Які заходи медична сестра повинна включити до плану догляду за пацієнткою?
A * Туалет порожнини рота
B Зігрівальні компреси
C Застосовування гірчичників
D Промивання шлунку
E Проведення оксигенотерапії

24
Хвора, 39 років, скаржиться на гострий, “кинджальний” біль у животі, різку загальну слабість. Захворіла раптово після фізичного навантаження. В анамнезі – виразкова хвороба дванадцятипалої кишки. Під час огляду: обличчя бліде, шкіра вкрита холодним потом, живіт дошкоподібний. Яке ускладнення розвинулося у хворої?
A * Перфорація
B Шлункова кровотеча
C Пенетрація
D Малігнізація
E Пілоростеноз

25
Чоловік, 35 років, скаржиться на нудоту, блювання, біль оперізуючого характеру, слабкість. Такий стан розвинувся після вживання алкоголю та гострої, жирної їжі. Під час огляду: шкіра бліда, язик обкладений сірим нальотом, живіт болючий в епігастрії більше зліва. Яке дослідження найбільш інформативне для встановлення діагнозу?
A * Аналіз сечі та крові на діастазу
B Загальний аналіз сечі
C Аналіз крові на цукор
D Копрологічне дослідження
E Аналіз калу на приховану кров

26
Пацієнт скаржиться на постійний кашель (більш зранку), з виділенням великої кількості харкотиння (до 200мл) гнійного характеру іноді t0 – 37,80С; ЧД – 24/хв. Яке дослідження є найефективнішим для уточнення діагнозу?
A * Бронхографія
B Флюорографія
C Спірометрія
D Рентгеноскопія грудної клітки
E Загальний аналіз мокротиння


27
У пацієнтки на цукровий діабет після введення інсуліну з’явилися різка загальна слабість, виражена пітливість, відчуття голоду, тремтіння, запаморочення. Об’єктивно: пацієнтка збуджена, шкіра волога, тургор збережений. Дихання не змінене. Т - 36,50С, PS - 96/хв., АТ 110/70 мм рт ст. Що повинна зробити медсестра в першу чергу?
A * Дати пацієнтці з’їсти грудочку цукру
B Ввести внутрішньом’язово розчин кофеїну
C Надати горизонтальне положення з припіднятими ногами
D Ввести спазмолітичні препарати
E Застосувати гарячу ванну

28
Жінка, 56 років, звернулася зі скаргами на спрагу, загальну слабість, сухість і свербіж шкіри, часте сечовипускання, зниження гостроти зору. З анамнезу – мати хворіла на цукровий діабет. Об’єктивно: пацієнтка огрядна. Шкіра суха, лущиться, нігті ламкі, волосся рідке. PS 78/хв., АТ 150/85 мм рт ст., ЧД 16/хв. До якого дослідження підготує пацієнта медична сестра?
A * Аналіз крові на глюкозу
B Загальний аналіз крові
C Загальний аналіз сечі
D Аналіз крові на креатинін
E Аналіз сечі на ацетон

29
Який препарат призначають хворим на хронічний панкреатит з метою замісної терапії?
A *Фестал
B Атропін
C Алахол
D Но-шпу
E Папаверин

30
Ви берете участь в обстеженні пацієнта на хронічний панкреатит. Вкажіть, до якого обстеження його треба підготувати?
A *Аналізу сечі на діастазу
B Фіброгастроскопії
C Дуоденального зондування
D Холецистографії
E Колоноскопії

31
Медична сестра гематологічного відділення, проводячи обстеження пацієнта 48 р. на хронічний лімфогрануломатоз, звернула увагу на такі ознаки:
A *Гарячку, свербіж шкіри, збільшення лімфовузлів
B Спотворення смаку, тріщини у куточках рота, ламкість нігтів
C Ранкові набряки під очима, високий артеріальний тиск
D Біль в дрібних суглобах, ранкову скутість, деформацію суглобів
E Крововиливи на шкірі, в суглоби, кровотечі

32
В терапевтичне відділення поступив пацієнт на сухий плеврит. Яка його основна проблема?
A *Біль в грудній клітці при диханні
B Склоподібне мокротиння
C Вологий кашель
D Кровохаркання
E Експіраторна задишка

33
У пацієнта на ішемічну хворобу серця раптово виник біль за грудиною стискаючого характеру, який не знімається нітрогліцерином та триває понад годину. Як необхідно транспортувати хворого з підозрою на інфаркт міокарда?
A * Спеціалізованою бригадою ШМД на ношах
B Міським транспортом
C Попутнім транспортом
D У плановому порядку
E -
34
У пацієнта, хворого на гіпертонічну хворобу, після неприємної розмови виник біль голови, відчуття “сітки” перед очима, болі в серці. Які першочергові незалежні втручання запланує медична сестра?
A *Виміряти АТ
B Поставити гірчичники на ділянку серця
C Поставити банки вздовж хребта
D Підвісити над головою міхур з льодом
E Покласти грілку до ніг
35
Пацієнту знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом “Ревматична лихоманка”. Яке з досліджень є найбільш інформативним?
A *Аналіз крові на ревмопроби
B Загальний аналіз крові
C Загальний аналіз сечі
D Аналіз сечі за Нечипоренком
E Аналіз сечі за Зимницьким

36
До приймального відділення поступив пацієнт зі скаргами на сильний біль у колінних суглобах, набряклість, почервоніння шкіри навколо суглобів. Що могло спричинити загострення ревматичної лихоманки у хворого?
A *Переохолодження
B Порушення дієти
C Емоційний стрес
D Перегрівання
E Фізична перевтома

37
До медичної сестри звернувся пацієнт, у якого після вживання цитрусових з’явився сильний свербіж та почервоніння шкіри, уртикарний висип. Яка основна проблема у цього пацієнта?
A *Свербіж шкіри
B Біль голови
C Підвищення температури
D Серцебиття
E Задишка

38
Пацієнт 53 років поступив в кардіологічне відділення зі скаргами на інтенсивний пекучий біль за грудиною, який іррадіює в ліве плече і руку, триває 6 - 8 годин. Який метод діагностики застосовують для підтвердження діагнозу?
A *Електрокардіографія
B Фонокардіографія
C Електроенцефалографія
D Ехокардіографія
E Сфігмографія

39
Пацієнт 42 років госпіталізований в гастроентерологічне відділення з діагнозом хронічний гастрит типу В. Вкажіть препарат, який застосовують для зниження секреції соляної кислоти.
A *Ранітидин
B Раунатин
C Регідрон
D Реланіум
E Ретаболіл

40
Пацієнт госпіталізований з підозрою на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки. До якого додаткового методу обстеження необхідно медичній сестрі підготувати пацієнта?
A *Гастродуоденоскопія
B Ректороманоскопія
C Колоноскопія
D Іригоскопія
E УЗД органів черевної порожнини

41
Пацієнт 36 років знаходиться на лікуванні в гематологічному відділенні з такими проблемами: біль голови, головокружіння, блідість шкіри з жовтяничним відтінком, відчуття повзання “мурашок”, затерплість у кінцівках, яскравочервоний, гладкий, болючий язик. Який продукт медична сестра порекомендує пацієнту з метою дієтотерапії?
A *Печінку
B Молоко
C Шоколад
D Яйця
E Моркву

42
Пацієнт госпіталізований в гематологічне відділення з підозрою на гострий лейкоз. До якого методу обстеження, який має важливе діагностичне значення, медична сестра повинна підготувати пацієнта?
A *Стернальна пункція
B Загальний аналіз крові
C Коагулограма
D Біохімічний аналіз крові
E Бактеріологічний аналіз крові

43
Пациент, 23 года, поступил в пульмонологическое отделение, с жалобами на одышку, с утрудненным выдохом, трудноотделяемую, вязкую, стекловидную мокроту. Какое положение необходимо придать пациенту для облегчения его состояния?
A * Усадить с опорой на руки
B Горизонтальное
C Приподнять головной конец
D Приподнять ножной конец
E Зафиксировать в постели

44
Пациент, 64 года, поступил в пульмонологическое отделение с диагнозом – рак легкого. Ночью состояние больного ухудшилось, возникло легочное кровотечение. Действие медсестры до прихода врача?
A * Пузырь со льдом на грудную клетку
B Грелка на грудную клетку
C Горчичники на грудную клетку
D Банки на грудную клетку
E Компресс на грудную клетку

45
Пациент, 49 лет, поступил в пульмонологическое отделение, с диагнозом – эксудативный плеврит. Назначена плевральная пункция. Какую иглу приготовит медсестра?
A * игла 7-10 см, с резиновой трубкой и зажимом
B игла Дюфо
C игла Кассирского
D игла Бира
E троакар

46
Больной М., 44 года, находится на лечении в кардиологическом отделении. Возник приступ стенокардии. Какая приоритетная проблема у данного пациента?
A * Боль за грудиной
B Экспираторная одышка
C Удушье
D Кашель с пенистой розовой мокротой
E Инспираторная одышка

47
Больной К., 45 лет, находится на лечении по поводу гипертонической болезни. Состояние ухудшилось, усилилась головная боль, появилась тошнота, рвота. Какое медсестринское обследование необходимо провести?
A * Измерить АД
B Определить пульс
C Определить число дыханий
D Контроль диуреза
E Измерить t°

48
Пациент, 53 года, обратился с жалобами на резкие боли за грудиной, иррадиирущие в левую руку, под лопатку. Приступ длится 10 минут. Объективно: кожа бледная, пульс – 92 уд. в мин., АД 100/60 мм.рт.ст. После приема нитроглицерина боль исчезла. Оцените результат медсестринского вмешательства?
A * Вмешательство эффективно
B Эффект отсутствует
C Необходимы дополнительные назначения
D Назначить другое средство
E -

49
Больной К., 67 лет, находится на лечении с диагнозом – хронический гастрит. Отмечается отсутствие стула в течении 4 суток. По назначению врача выполнена очистительная клизма. Стула нет. Какая манипуляция показана пациенту?
A * Масляная клизма
B Газоотводная трубка
C Промывание желудка
D Введение спазмолитика
E Консультация диетолога

50
Больной М., 44 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом – цирроз печени. Началась рвота с примесью крови. Какое независимое сестринское вмешательство выполнит медсестра?
A * Подать пузырь со льдом
B Подать грелку
C Ввести папаверин
D Ввести аминокапроновую кислоту
E Ввести анальгин

51
Больная Л., 54 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом – желчекаменная болезнь. Предъявляет жалобы на частые боли в правом подреберье. К какому обследованию необходимо подготовить пациента?
A * УЗИ
B Фиброгастродуоденоскопия
C Ирригоскопия
D Колоноскопия
E Рентгенография52
Больной М., 24 года, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом – острый гастрит, который возник после употребления
недоброкачественной пищи. Что в первую очередь необходимо выполнить медсестре для улучшения состояния?
A * Промыть желудок
B Примененить грелку
C Применить пузырь со льдом
D Поставить сифонную клизму
E -

53
Больной М., 18 лет, находится на лечении в нефрологическом отделении. Жалобы на изменение цвета мочи, головную боль, отеки на лице. Состояние ухудшилось через 2 недели после перенесенной ангины. Объективно: лицо отёчно, моча цвета “мясных помоев”. Какой показатель должна контролировать медсестра в первую очередь?
A * Артериальное давление
B Число дыхательных движений
C Цвет кожных покровов
D Пульс
E Симптом Пастернацкого

54
Больной К., 29 лет, состоит на диспансерном учете по поводу ревматической болезни. Назначено профилактическое лечение. Какой из перечисленных препаратов приготовит медсестра?
A * Бициллин - 5
B Папаверин
C Преднизолон
D Дигоксин
E Димедрол

55
Больной К., 59 лет, состоит на диспансерном учете по поводу ревматоидного артрита. Какие проблемы выявит медсестра при обследовании?
A * Скованность по утрам
B Тошнота
C Гипертензия
D Боли в сердце
E Потеря аппетита

56
Больной М., 44 года, жалуется на слабость, утомляемость, шум в ушах, изменение вкуса – желание есть мел, сухость кожи, ломкость ногтей, сердцебиение. Объективно: кожа бледная, сухая, в углах рта “заеды”. Что запланирует медсестра для организации питания больного?
A * Увеличить количество железосодержащих продуктов
B Увеличить количество белка
C Увеличить количество углеводов
D Увеличить количество жиров
E Уменьшить калорийность

57
У хворого 70 років бронхіальна астма. Почався напад експіраторної задишки. Яке положення медична сестра надасть хворому?
A *Посадить з опорою на руки
B Дренажне положення
C Покладе горизонтально
D Покладе з підвищеним головним кінцем тіла
E Зафіксує в ліжку

58
Під час обстеження медична сестра визначила проблеми пацієнта: задишка, ціаноз, набряки на ногах, збільшення печінки, асцит. Вкажіть, для якого стану це характерно:
A *Хронічної серцевої недостатності
B Набряк легенів
C Серцевої астми
D Хронічної ниркової недостатності
E -

59
Найбільш інформативним методом діагностики хронічного гастриту є:
A * Фіброгастродуоденоскопія
B Рентгенологічне дослідження шлунка
C Ультразвукове обстеження органів травлення
D Копрологічне дослідження
E -

60
Пацієнт з підозрою на хронічний гастрит знаходиться на обстеженні. Назвіть сучасний метод визначення секреторної функції шлунка:
A * Інтрагастральна Рh - метрія
B Дуоденальне зондування
C Фіброгастродуоденоскопія
D Копрологічне дослідження
E -

61
Який метод обстеження дозволяє виявити у хворого на виразкову хворобу хелікобактерну інфекцію?
A * Дихальний тест
B Рh - метрія
C Томографія
D Фракційне дослідження секреції шлунка
E Копрологічне дослідження

62
Який прилад застосує медична сестра для визначення рівня глюкози в крові експрес-методом?
A *Глюкометр
B Тонометр
C Спірометр
D Спірограф
E -

63
Пацієнтка перебуває на лікуванні в гастроентерологічному відділенні з приводу виразкової хвороби. Лікар призначив дослідження калу на приховану кров. Які харчові продукти необхідно виключити з раціону пацієнта з метою підготовки до дослідження?
A * М’ясо
B Солодощі
C Молоко
D Каші
E Чорний хліб

64
Пацієнт скаржиться на відсутність апетиту, переважно до м’ясної їжі, відчуття тяжкості в надчеревній ділянці, нудоту, втрату маси тіла на 5 кг. Об’єктивно: блідість шікри, пальпація надчервної ділянки болісна. У калі позитивна реакція на приховану кров. До якого дослідження м/с повинна підготувати пацієнта?
A *Гастрофіброскопія з прицільною біопсією
B Дослідження промивних вод шлунка
C Рентгенологічне дослідження шлунка
D УЗД органів черевної порожнини
E Комп’ютерна томографія шлунка

65
Який характер кашлю визначає медсестра у пацієнта із сухим плевритом?
A *Сухий болісний
B Вологий
C Із виділенням “іржавого” харкотиння
D Із гнійним харкотинням
E Кашель відсутній

66
Медична сестра, навчаючи пацієнта методиці тюбажу (сліпого зондування), рекомендує вживати натще один із жовчогінних засобів:
A * Мінеральну воду без газу.
B Відвар ромашки.
C Розчин кальцію хлориду.
D Розчин гідрокарбонату натрію.
E Відвар подорожника.

67
Медсестра гематологічного відділення виявила у пацієнта поступовий прогресуючий розвиток хвороби з тривалим підвищенням температури тіла до 38-390С хвилеподібного характеру, збільшення підщелепних, шийних, аксилярних, пахвинних лімфовузлів. Яке медсестринське втручання слід запланувати на ІІІ етапі медсестринського процесу?
A * Підготовка пацієнта та інструментарію до біопсії лімфовузлів.
B Підготовка до пункційної біопсії печінки.
C Підготовка до ехокардіографії.
D Підготовка до гастродуоденоскопії.
E Підготовка до гемотрансфузії.

68
Які медсестринські втручання необхідно здійснити для вирішення пріоритетної проблеми пацієнта при гострому інфаркті міокарда?
A * Ліквідація больового синдрому.
B Допомога у дотриманні особистої гігієни.
C Забезпечення раціонального харчування.
D Нормалізація функціонального стану нервової системи.
E Допомога у здійсненні фізіологічних відправлень.

69
Які залежні медсестринські втручання необхідно здійснити під час реалізації плану догляду за пацієнтом при гіпертонічній хворобі?
A * Ввести гіпотензивні засоби і діуретики.
B Усунути стресові ситуації.
C Нормалізувати сон і відпочинок.
D Обмежити вживання солі й рідини.
E Припинити куріння і вживання алкоголю.

70
Вагітна пацієнтка 22 років, мешканка Прикарпаття, звернулась у поліклініку з метою перевірки стану здоров’я. Скарг немає. Старша сестра пацієнтки була прооперована з приводу вузлового зобу. Під час об’єктивного обстеження відхилень від норми не виявлено. Які поради слід надати пацієнтці?
A * Вживати препарати йоду і йодовмісні продукти
B Вживати препарати заліза, гранати, яблука.
C Вживати ферменти, обмежити молоко.
D Вживати мінеральну воду і лимони.
E Вживати відвари шипшини і ромашки.

71
Пацієнт 42 років поскаржився медсестрі, що він кашляє та виділяє харкотиння 3 місяці поспіль протягом 2-х років. Про яке захворювання можна подумати в даному випадку?
A *Хронічний бронхіт
B Гострий бронхіт
C Крупозна пневмонія
D Ексудативний плеврит
E Абсцес легенів

72
Хворий знаходиться на лікуванні у терапевтичному відділенні з діагнозом: “Гострий гастрит”. Яку з перерахованих проблем пацієнта можна вважати приоритетною?
A *Біль в епігастральній ділянці
B Неприємний присмак у роті
C Загальна слабість
D Біль голови
E Відсутність апетиту

73
У пацієнта після фізичного навантаження виникає напад стискаючого болю за грудиною тривалістю 3 – 5 хвилин з іррадіацією в ліву руку. Який препарат можна використати для зняття болю?
A *Нітрогліцерин
B Кавінтон
C Курантил
D Пеніцилін
E Дигоксин

74
У пацієнта на цироз печінки розвинувся асцит. До якого втручання повинна підготувати пацієнта медична сестра?
A * Абдомінальна пункція
B Стернальна пункція
C Плевральна пункція
D Люмбальна пункція
E -

75
Пацієнт скаржиться на підвищення температури тіла до 39 С, збільшення лімфовузлів, загальну слабість, кровотечу із носа і ясен, біль у горлі при ковтанні (виразково-некротичні зміни). В загальному аналізі крові виявлені бластні клітини. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
A *Гострий лейкоз
B Лакунарна ангіна
C Постгеморагічна анемія
D Залізодефіцитна анемія
E В-12 дефіцитна анемія

76
У хворого раптово після їзди на велосипеді по ґрунтовій дорозі з’явились різкі інтенсивні болі в попереку з ліва, які віддають у промежину і стегно, прискорене болісне сечовипускання, нудота, загальна слабкість, підвищення температури 37,1°C. Визначте пріоритетну проблему пацієнта:
A *Інтенсивні болі в попереку
B Прискорене сечовипускання
C Загальна слабкість
D Підвищення температури
E Нудота

77
У хворого на цукровий діабет з’явилась гіпоглікемічна кома. Який препарат першочергово підготує медична сестра ?
A *40 % глюкоза
B 5 % глюкоза
C Простий інсулін
D Розчину хлориду натрію
E Розчин натрія гідрокарбонату
78
Що в першу чергу повинна зробити медична сестра для попередження алергічних ускладнень при введенні антибіотиків?
A *Провести пробу на чутливість до антибіотика
B Вводити антибіотик невеликими дозами
C З’ясувати термін придатності антибіотика
D Правильно обрати шлях введення антибіотика
E -

79
Пацієнту з приводу гіпертонічної хвороби ІІ стадії рекомендовано дотримуватися дієти №10. Які поради повинна дати медична сестра відносно харчування ?
A *Обмежити вживання кухонної солі, рідини
B Вживати молочні та слизуваті супи
C Обмежити вживання мучних продуктів
D Обмежити вживання м’яса та риби
E Вживати овочі та фрукти у великій кількості

80
Пацієнту на цукровий діабет лікар призначив зібрати сечу на дослідження вмісту цукру. Як медична сестра виконає це призначення?
A *Збере сечу за добу
B Збере сечу за 10 год
C Збере ранішню сечу
D Збере сечу за 8 год
E Збере середню порцію сечі

81
Пацієнту з гострим гломерулонефритом лікар призначив сечогінний засіб. Яким методом скористається медична сестра, щоб проконтролювати ефективність сечогінного засобу?
A *Визначення водного балансу
B Визначення частоти сечовипускання
C Визначення кольору сечі
D Вимірювання кількості випитої рідини
E -

82
Найважливіший етіологічний чинник цукрового діабету І типу - це:
A *Спадкова неповноцінність острівців Лангерганса підшлункової залози
B Запалення підшлункової залози
C Фізична травма підшлункової залози
D Часті вірусні інфекції
E Атеросклероз судин підшлункової залози

83
На якому етапі медсестринських втручань медсестра навчає родичів пацієнта хворого на туберкульоз легенів як вберегтися від інфекційного захворювання?
A * IV
B ІІ
C V
D ІІІ
E V

84
Які залежні дії медичної сестри спрямовані на полегшення стану хворого з тяжкою уремією?
A * Гемодіаліз
B Спостереження за дієтичним харчуванням
C Визначення водного балансу
D Спостереження за АТ, ЧСС
E Контроль за фізіологічними відправленнями

85
Медсестра проводить з хворою на тиреотоксикоз профілактичну бесіду, направлену на попередження тиреотоксичної кризи. Які причини цього ускладнення вона повинна назвати?
A *Стресові ситуації, фізичні перенавантаження
B Переохолодження, гіподинамія
C Дія ультразвуку та рентген-опромінення
D Медикаментозна та харчова алергія
E Нестача в їжі білків, вітамінів.

86
У жінки 25 років, при обстеженні виявлено стеноз лівого атриовентрикулярного отвору. Вкажіть найвірогіднішу причину цієї вади серця:
A * Ревматичний ендокардит
B Перикардит
C Сифілітичний аортит
D Атеросклероз
E Ревматичний аортит


87
Виконуючи І етап медсестринського процесу важкохворому (догляд за стопами), медична сестра виявила наступні проблеми: свербіж, еритему, пухирці, ерозії, кірки в міжпальцевих проміжках. Це характерно для:
A * Дерматофітії стоп
B Попрілості
C Цукрового діабету
D Гангрени нижніх кінцівок
E Потертості

88
Яке незалежне втручання сестра медична дерматологічного відділення повинна внести в свій план догляду за пацієнтом з екземою при гострозапальному процесі і мокнутті:
A *Накладання примочок та волого – висихаючих пов’язок
B Застосування пасти, крему та мазі
C Застосування присипки та порошку
D Накладання компресів та припарок
E Накладання компресів з мазями та пастами

89
Який найбільш розповсюджений шлях інфікування на СНІД?
A *Статевий
B Аерогенний
C Аліментарний
D Парентеральний
E Контактний

90
До загальних симптомів туберкульозу легенів належать:
A *Тривала лихоманка, нічна пітливість, швидка втомлюваність
B Кашель протягом одного місяця, часті застуди, виділення харкотиння
C Напади експіраторної задишки, кашель з виліленням в’язкого харкотиння
D Гектична лихоманка, інспіраторна задишка, біль в грудній клітці
E Кашель з виділенням харкотиння повним ротом, загальна слабкість

91
У пацієнта діагностовано хронічний панкреатит в стадії загострення. Лікар призначив повний голод. Скільки часу медична сестра має контролювати дотримання пацієнтом даної вимоги?
A *2-3 дні
B 6 год
C 12 год
D 24 год
E 5-6 днів

92
Як транспортуються у лікувальний заклад хворі з підозрою на інфаркт міокарда?
A * спеціалізованою бригадою ШМД на ношах
B у плановому порядку
C міським транспортом
D фельдшерською бригадою
E попутним транспортом

93
Ви проводите оцінку результату проби Манту. Результат вважається позитивним, якщо інфільтрат більше:
A * 5 мм
B 2 мм
C 1 мм
D 3 мм
E 4 мм

94
Пацієнтові призначено пробу за Зимницьким. Вкажіть особливості збору сечі.
A Протягом доби кожні 3 години
B Зібрати сечу протягом 10 год
C Зібрати сечу зранку
D Зібрати сечу протягом 3 х годин
E Зібрати сечу в будь-який час

95
Який метод дослідження нирок характеризує їх концентраційну здатність?
A *Проба за Зимницьким
B Проба за Нечипоренком
C Електроліти крові
D Азотисті шлаки крові
E Проба за Каковським-Аддісом

96
Як називається наявність в сечі еритроцитів ?
A * гематурія
B ніктурія
C альбумінурія
D піурія
E глюкозурія

97
При якому дослідженні сечі визначається функціональна здатність нирок?
A * за методом Зимницького
B за методом Нечипоренка
C за загальним аналізом сечі
D за методом Аддіс - Каковського
E за методом Амбурже

98
Як називається наявність в сечі великої кількості лейкоцитів ?
A * піурія
B ніктурія
C гематурія
D альбумінурія
E анурія

99
При догляді за пацієнтом з пневмонією у першому періоді лихоманки необхідно:
A * тепло вкрити, до кінцівок прикласти грілки
B покласти міхур з льодом на чоло
C розкрити пацієнта
D дати прохолодні напої
E часто змінювати натільну білизну

100
Де в першу чергу з'являються набряки при серцево-судинній недостатності?
A * на гомілках
B на поперековій ділянці
C на обличчі
D на шиї
E на кистях рук

101
Які ознаки кровотечі вказують на її легеневе походження :
A * кров яскраво-червона, піниста
B кров темна , вигляду „кавової гущі „
C кров темна, виділяється при блюванні
D кров, яка виділяється, має кислу реакцію
E - - - - - - - - -

102
Що є найчастішою причиною виникнення виразкової хвороби ?
A *Хелікобактерія
B Спадковість
C Порушення харчування
D Астенічна конституція
E Зловживання алкоголю

103
Який симптом найбільш типовий для виразкової хвороби дванадцятипалої кишки?
A *Біль натще та через 1,5-3 год. після їди
B Відрижка повітрям, їжею, зригування
C Нудота, блювання
D Блювання "кавовою гущею"
E Закрепи, метеоризм

104
Який з перелічених препаратів найбільш ефективний упри наданні невідкладної допомоги хворому з шлунково- кишковою кровотечею ?
A *Дицинон
B Вікасол
C Хлористий кальцій
D Глюконат кальцію
E Аскорбінова кислота

105
Що є найважливішими у харчуванні хворого на хронічну ниркову недостатність?
A *Обмеження вживання білків та рідини
B Обмеження вживання вітамінів та рідини
C Обмеження вживання жирів та рідини
D Обмеження вживання вуглеводів та рідини
E Обмеження вживання мікроелементів та рідини106
Для виявлення хронічної ниркової недостатності найбільш інформативним методом дослідження сечі буде:
A *Проба за Зимницьким
B Загальний аналіз сечі
C Аналіз сечі на добовий діурез
D Аналіз сечі за Амбурже
E Аналіз сечі за Нечипоренком

107
До порушень інстинкту самозбереження належить:
A *Суїцид
B Анорексія
C Транс
D Булімія
E Дисфорія

108
На яку тему медичній сестрі, в першу чергу,слід провести бесіду серед хворих на хронічний бронхіт?
A * Про шкідливість паління
B Про раціональне харчування
C Про рухову активність
D Про шкідливість алкоголю
E Про запобігання стресів

109
До якого дослідження харкотиння слід підготувати пацієнта з раком легенів?
A * Харкотиння на атипові клітини
B Харкотиння на БК
C Загальний аналіз харкотиння
D Харкотиння на мікрофлору
E Харкотиння на пневмоцисти

110
Яке положення слід надати пацієнту з ексудативним плевритом під час виконання плевральної пункції?
A * Посадити обличчям до спинки стільця в позі "вершника"
B Посадити спиною до спинки стільця
C Покласти в ліжко на правий бік
D Покласти в ліжко на лівий бік
E Покласти в ліжко на живіт

111
Що в першу чергу слід запропонувати пацієнту при гострому гастриті, який виник внаслідок прийому недоброякісної їжі?
A * Промивання шлунку
B Дієта № 1
C Ліжковий режим
D Введення спазмолітичних препаратів
E Протиблювотні ліки

112
Показанням для дослідження харкотиння на атипові клітини є підозра на:
A *Рак легенів
B Абсцес легенів
C Пневмонію
D Бронхіт
E Бронхіальну астму

113
Який основний симптом характерний для бронхіальної астми:
A *Напад ядухи
B Кашель сухий
C Кашель з виділенням харкотиння
D Біль у грудній клітці
E Підвищення температури

114
У випадку судомного нападу у хворого на епілепсію необхідно:
A *Забезпечити неушкодження голови і незападіння язика
B Міцно утримувати хворого за кінцівки
C Не чіпати хворого до повернення свідомості
D Вкрити хворого теплою ковдрою
E Намагатися привести хворого до свідомості
115
Медична сестра кардіологічного відділення на IV етапі сестринського процесу виконує план догляду за пацієнтом з гіпертонічною хворобою. Які залежні сестринські втручання необхідно виконати?
A *Дати таблетку ніфедіпіну
B Покласти міхур льодом
C Покласти на потилицю гірчичник
D Гарячі ніжні ванни
E Покласти гірчичники на литкові м'язи

116
У пацієнта з пневмонією АТ знизився до 90/60 мм рт.ст. Яке незалежне сестринське втручання треба виконати медичній сестрі?
A *Грілки до нижніх кінцівок
B Гірчичники вздовж хребта
C Банки на грудну клітку
D Гірчичники на потилицю
E Міхур з льодом до лоба

117
У пацієнта раптово виник стискаючий біль за грудиною, який триває 15 хв., з іррадіацією в ліву лопатку . Яке захворюванн можна запідозрити?
A *Стенокардію
B Інфаркт міокарда
C Пневмонію
D Гіпертонічну хворобу
E Гострий гастрит

118
В приймальне відділення доставлено пацієнта з вираженою задишкою, ціанозом, набряками на гомілках. Яким способом медсестра повинна транспортувати його у відділення?
A * на кріслі-каталці
B повільно пішки у супроводі медсестри
C на ношах
D на каталці
E повільно пішки у супроводі двох санітарок

119
Під час проведення абдомінальної пункції внаслідок швидкого видалення рідини стан пацієнта погіршився : з"явилась слабкість, холодний піт, знизився АТ. Визначте ускладнення ,що виникло під час проведення абдомінальної пункції:
A * колапс
B непритомність
C больовий шок
D ушкодження внутрішніх органів
E кишкова кровотеча

120
Пацієнта 32 р., турбує ниючий , "голодний" біль в епігастральній ділянці, відрижка кислим , печія, схильність до закрепів. Яке захворювання характеризує цей симптомокомплекс?
A * виразкова хвороба 12-палої кишки
B хронічний холецистит
C хронічний панкреатит
D виразкова хвороба шлунка
E хронічний коліт

121
Медична сестра проводить обстеження пацієнта хворого на сухий плеврит. Який кашель характерний для даного захворювання?
A *Сухий кашель
B Вологий кашель
C Кашель з “іржавим харкотинням”
D Кашель з гнійним харкотинням
E Кровохаркання

122
У пацієнта хворого на туберкульоз легенів виділяється харкотиння . Яке незалежне втручання повинна зробити медсестра?
A *Навчити пацієнта користуватися індивідуальною плювальницею
B Виконати призначення лікаря
C Провести рентгенологічне обстеження легенів
D Виконати пробу Манту
E Дати протикашльові засоби

123
У хворого на ІХС триває приступ стискаючого болю за грудиною. Яке незалежне сестринське втручання можливе?
A *Поставити гірчичники на ділянку серця
B Поставити банки вдовж хребта
C Поставити холодний компрес на ділянку серця
D Поставити гірчичник на потилицю
E Поставити міхур з льодом на ділянку серця

124
Виберіть раннє характерне ускладнення інфаркту міокарда
A * Кардіогенний шок
B Пневмонія
C Анафілактичний шок
D Кардіосклероз
E Плеврит125
Для профілактики атеросклерозу пацієнтові медична сестра порекомендує дієту:
A *Молочно-рослинну
B Висококалорійну
C З підвищеним вмістом жирів
D З підвищеним вмістом білка
E З обмеженням рідини

126
Який з препаратів необхідно приготувати медичні сестрі при гіпоглікемічній комі?
A *Розчин глюкози
B Розчин дібазолу
C Інсулін
D Розчин корглікону
E Розчин гепарину

127
Яка проблема є основною у хворого з бронхіальною астмою?
A *Приступ ядухи
B Гіпотонія
C Брадикардія
D Вологий кашель
E Тахікардія

128
Що є основною причиною виникнення набутих вад серця?
A *Ревматична хвороба
B Ревматоїдний артрит
C Кардіосклероз
D Гіпертонічна хвороба
E Стенокардія

129
Симптом екзофтальму характерний для:
A *дифузного токсичного вола
B мікседеми
C цукровий діабет
D гіпертонічної хвороби
E ожиріння

130
Якого кольору харкотиння при набряку легень?
A *Рожевого
B Жовтого
C Червоного
D “Кавової гущі”
E “Іржавого”

131
В терапевтичне відділення поступив пацієнт з бронхіальною астмою. Яка основна проблема виникла у пацієнта?
A * Ядуха з утрудненим видихом
B Кашель з гнійним харкотинням
C Ядуха з утрудненим вдихом
D Біль в грудній клітці
E Кровохаркання

132
Куди іррадіює біль при нападі стенокардії?
A *В ліву руку, ліве плече, ліву лопатку
B В праву руку, праве плече, праву лопатку
C В праве підребер’я , праве плече
D В ліву ногу ,в зовнішні статеві органи
E В ліве підребер’я ,в ліву поперекову ділянку

133
У пацієнтки гіркота у роті, біль в правому підребір’ї, що посилюється після вживання жирної та смаженої їжі, нудота. Для якого захворювання характерні дані ознаки?
A *Холециститу
B Виразкової хвороби
C Гастриту
D Ентериту
E Коліту
134
У пацієнта виразкова хвороба 12 палої кишки. Вкажіть основну проблему пацієнта:
A *Голодний, нічний біль в епігастрії
B Закреп
C Метеоризм
D Пронос
E Серцебиття

135
Яку дієту призначають пацієнтам з хронічним гепатитом?
A *Дієта № 5
B Дієта № 10
C Дієта № 1
D Дієта № 15
E Дієта № 7

136
При захворюваннях нирок призначають дієтичний стіл:
A *№ 7.
B № 2.
C № 5.
D № 9.
E № 10.

137
Визначте продукти, які слід обмежити в харчуванні пацієнта з серцевою недостатністю:
A *Сіль, рідина.
B Вуглеводи, білки..
C Білки, жири.
D Вуглеводи, білки..
E Жири, вітаміни.

138
Назвіть скаргу пацієнта, найбільш характерну для ексудативного плевриту:
A *Задишка.
B Головний біль.
C Пітливість.
D Слабкість.
E Підвищення температури.

139
Вкажіть найчастішу причину набутих вад серця:
A *Ревматична хвороба
B Стенокардія.
C Інфаркт міокарда.
D Міокардит.
E Травми серця.

140
Вкажіть симптом, який є провідним в клінічній картині бронхіальної астми:
A *Напад ядухи з експіраторною задишкою.
B Біль в грудній клітці.
C Кашель із “іржавим” харкотинням.
D Кровохаркання..
E Напад ядухи з інспіраторною задишкою.

141
Визначте положення, яке займає пацієнт під час нападу бронхіальної астми:
A *Вимушене сидяче.
B Активне.
C Пасивне.
D Вимушене лежаче.
E Вимушене напівсидячи.

142
Назвіть типову форму інфаркту міокарда:
A *Больова.
B Астматична.
C Церебральна.
D Абдомінальна.
E Малосимптомна.

143
Який симптомокомплекс характеризує виразкову хворобу дванадцятипалої кишки?
A * Біль голодний в епігастральній ділянці, більше справа, відрижка кислим, схильність до закрепів
B Біль постійний, ниючий в правому підребер’ї, здуття живота, відрижка гірким, нудота
C Біль в правому підребер’ї з іррадіацією в праву лопатку, блювання жовчю, нудота
D Біль оперізуючий, невпинне блювання, схильність до проносів, сухість в роті
E Біль в епігастральній ділянці, постійний, ниючий, відрижка тухлим, схильність до проносів

144
Студент медичного училища, спостерігаючи хід операції, раптом зблід, вкрився холодним потом, відмітив різку слабкість,втратив свідомість. Які першочергові дії медичної сестри?
A * Дати понюхати нашатирний спирт
B Дати випити гарячого чаю
C Вивести з операційної
D Дати валідол під язик
E Дати доступ свіжого повітря

145
Вкажіть, що можна віднести до профілактики цукрового діабету:
A *дотримування дієти
B біцилінопрофілактика
C профілактичні щеплення
D ультрафіолетове опромінення
E санація осередків інфекції

146
Вкажіть потенційну проблему у пацієнта з паралічем:
A *ризик виникнення пролежнів
B біль голови
C біль за грудиною
D нудота
E біль в ділянці епігастрію

147
Пацієнту 56 років з виразковою хворобою шлунка призначили механічно-термічно-хімічно щадну дієту. Яка це дієта?
A * № 1
B № 15
C № 2
D № 7
E № 9

148
Пацієнт знаходиться на лікуванні у протитуберкульозному диспансері. Лікар призначив зібрати харкотинння. Для якого дослідження необхідно зібрати харкотиння?
A *Для виявлення мікобактерії туберкульозу
B Для загального аналізу
C Для бактеріологічного аналізу
D Для виявлення атипових клітин
E Для дослідження на чутливість до антибіотиків

149
Хворій 26-ти р. назначено рентгенологічне дослідження товстої кишки. Як називається таке дослідження?
A *Іригоскопія
B Урографія
C Рентгенографія
D Холангіографія
E Холецистографія

150
Медсестра протитуберкульозного диспансеру навчає хворого на туберкульоз правилам особистої гігієни. Куди повинен збирати харкотиння хворий?
A *У кишенькову плювальницю
B У стерильну серветку
C У одноразову паперову серветку
D У стерильний лоток
E -

151
Протягом якого часу повинен поїсти пацієнт після введення інсуліну?
A * до 30 хвилин
B до 1 години
C до 5 годин
D до 8 годин
E до 9 годин

152
Хвора А., 35 років скаржиться на роздратованість, часте серцебиття, витрішкуватість, змінення форми шиї. Яке захворювання можливе у пацієнтки?
A * Тиреотоксикоз
B ІХС
C Гіпотиреоз
D Неврастенія
E Ожиріння

153
Хвора мешкає у Прикарпатті. Скаржиться на утруднення дихання та ковтання, збільшення розмірів шиї. При огляді: щитоподібна залоза різко збільшена у розмірах, м`яка, неболюча. Яке захворювання слід запідозріти?
A * Ендемічний зоб
B Гіпотиреоз
C Ожиріння
D Бронхіальну астму
E Пухлину шиї

154
Для діагностики малярії медсестрі необхідно підготувати пацієнта до:
A * Взяття товстої краплі крові
B Спинномозкової пункції
C Дуоденального зондування
D Проведення біохімічного дослідження крові
E Визначення жовчних пігментів у сечі

155
Пацієнтці призначена дієта №9. При спілкуванні з пацієнткою медсестра пояснить мету призначеної дієти:
A * Нормалізація вуглеводного обміну
B Запобігання надлишковому відкладанню жиру
C Регуляція білкового обміну
D Посилення загального харчування
E -

156
До медсестри звернувся пацієнт, який скаржиться на приступоподібний кашель вранці з виділенням великої кількості харкотиння, часто з неприємним запахом. Для якого захворювання характерні дані ознаки?
A *Бронхоектатичну хворобу
B Хронічний бронхіт
C Туберкульоз легень
D Рак легень
E Пневмонію

157
Для лікування В12 - дефіцитної анемії використовують:
A *Ціанокоболамін (вітамін В-12)
B Феррокаль
C Аскорбінову кислоту (вітамін С)
D Гемостимулін
E Дицинон

158
Хворий скаржиться на біль голови, в надбрівних дугах, нежить, відчуття жару. Такі ж ознаки хвороби з’явилися у його жінки і дочки. Про яке захворювання слід подумати?
A * Грип
B Лептоспіроз
C Черевний тиф
D Малярія
E Висипний тиф

159
При якому захворюванні зустрічаються гемартрози?
A * Гемофілії
B Подагрі
C Ревматоїдному артриті
D Ревматичному артриті
E Остеоартрозі

160
Жінка скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, миготіння "мушок" перед очима, виглядає блідою. В анамнезі: геморой, який супроводжується періодичними кровотечами. Що з хворою?
A * Постгеморагічна анемія
B Цироз печінки
C Гіпертонічна хвороба
D Тромбоцитопенічна пурпура
E Виразкова хвороба

161
У пацієнтки 22 р., яка перенесла фарингіт, через 2 тижні з’явились скарги на підвищення температури тіла до 37,4 С, загальну слабкість, пітливість, біль у ліктьових та колінних суглобах "летючого" характеру. Вкажіть для якого захворювання характерні ці скарги?
A *Ревматичної хвороби
B Ревматоїдного артриту
C Остеоартрозу
D Остеохондрозу
E Подагри

162
Біль у дрібних суглобах рук та стоп, ранкова скутість є ознаками:
A *Ревматоїдного артриту
B Ревматизму
C Остеоартрозу
D Радикуліту
E Подагри163
Характерною ознакою кропив’янки є виникнення:
A *Пухирців, що супроводжується свербіжем
B Набряку повік
C Болю в суглобах
D Набряку гортані
E Набряку губ

164
Хворий 25 р. поступив у приймальне відділення лікарні зі скаргами на біль в епігастрії, нудоту, блювання, загальну слабкість, підвищення температури тіла. Захворювання пов’язує з вживанням недоброякісної їжі 3 години тому. Після обстеження хворому встановлено діагноз: гострий гастрит. Яке з медсестринських втручань буде пріоритетним?
A *Промивання шлунку
B Холод на ділянку живота
C Призначення теплого чаю з лимоном
D Тепла грілка на ділянку шлунка
E Введення розчину папаверину

165
Внаслідок якого ускладнення у пацієнта на виразкову хворобу шлунка можуть виникнути такі проблеми: втрата апетиту, відраза до м’ясної їжі, схуднення, слабкість?
A * Малігнізація виразки
B Стеноз воротаря
C Шлункова кровотеча
D Перфорація виразки
E Пенетрація виразки

166
У пацієнта протягом декількох днів температура тіла коливається в межах 37- 38оС. Як називається така гарячка?
A *Субфебрильна
B Гектична
C Ремітуюча
D Переміжна
E Хвилеподібна

167
Який показник відповідає частоті дихання здорової дорослої людини:
A *16-20 дихальних рухів за 1 хвилину
B 12-15 дихальних рухів за 1 хвилину
C 10-20 дихальних рухів за 1 хвилину
D 10-15 дихальних рухів за 1 хвилину
E 20-25 дихальних рухів за 1 хвилину.


Крок М. Сестринська справа
Невідкладні стани в акушерстві та гінекології
1
В гінекологічне відділення доставлена жінка 45 років зі скаргами на значні кров’янисті виділення зі статевих шляхів. До якої маніпуляції медична сестра повинна підготувати інструменти:
A * Вишкрібання стінок порожнини матки
B Пункції черевної порожнини через заднє склепіння
C Кульдоскопії
D Біопсії шийки матки
E Цитологічного дослідження шийки матки

2
Пацієнтка 18 років, поступила в гінекологічне відділення з підозрою на порушену позаматкову вагітність. Який метод обстеження для підтвердження діагнозу необхідно застосувати?
A *Пункцію черевної порожнини через заднє склепіння піхви.
B Біопсія.
C Взяття мазка на кольпоцитологію.
D Гістеросальпінгографія.
E Кольпоскопія.

3
У пацієнтки 60 років виникла маткова кровотеча. Яку долікарську допомогу повинна надати медична сестра?
A *Холод на низ живота і госпіталізація.
B Введення вікасолу та госпіталізація.
C Введення окситоцину та госпіталізація.
D Введення естрогенів та госпіталізація.
E Провести вишкрібання порожнини матки.

4
У роділлі І період пологів. Передбачувана маса плода 4500,0. Перейми різко болючі, матка у вигляді "піщаного годинника". Роділля занепокоєна. Яку патологію можна запідозрити?
A * Загроза розриву матки
B Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти
C Передлежання плаценти
D Розрив шийки матки
E Розрив матки, що відбувся

5
У вагітної з пізнім гестозом розвинувся напад судом з втратою свідомості. Що є першочерговим при наданні долікарської допомоги?
A *Звільнити дихальні шляхи, зафіксувати язик
B Ввести гіпотензивні препарати
C Ввести знеболюючі засоби
D Ввести утеротоніки
E Ввести еуфілін

6
Пацієнтка 25 років поступила в гінекологічне відділення з підозрою на порушену позаматкову вагітність. Обєктивно: помітне здуття живота, притуплення перкуторного звуку в бокових відділах, різка болючість при пальпації живота, наявний симптом Щоткіна - Блюмберга. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?
A *Пункція черевної порожнини через заднє склепіння
B Бімануальне дослідження
C Зовнішнє акушерське обстеження
D Огляд в дзеркалах
E Ренгенопельвіографія

7
Беременная находится в палате интенсивной терапии с диагнозом: "преэклампсия ІІІ степени". Укажите приоритетную проблему позднего гестоза.
A *Судороги
B Повышение температуры тела
C Учащение мочевыделения
D Кашель
E Кровянистые выделения из половых путей

8
К медсестре обратилась соседка с жалобами на обильные кровянистые выделения из половых путей. Женщина находится на “Д” учете в женской консультации по поводу миомы матки. Действие медсестры в данном случае?
A *Пузырь со льдом на низ живота, вызвать скорую помощь
B Рекомендовать постельный режим
C Наблюдать за состоянием женщины
D Применить кровеостанавливающие средства
E Применить сокращающие матку средства

9
У женщины, которая находится на учёте в женской консультации по поводу кисты яичника, после резкого движения появилась кинжальная боль внизу живота, тошнота. При осмотре: кожные покровы бледные, живот вздут, симптом Щеткина-Блюмбергаположительный. Возникновение этого состояния связано с:
A *Перекрутом ножки кисты
B Увеличением кисты
C Малегнизацией кисты
D Рассасыванием кисты
E Уменьшением кисты

10
До жіночої консультації звернулась жінка зі скаргами на періодичний переймоподібний біль у здухвинній ділянці, затримку менструацій. Про проведенні бімануального дослідження з’явився різкий біль внизу живота, короткочасна втрата свідомості, блідість шкіри, пульс частий, слабкого наповнення. Якому діагнозу відповідає зазначена картина?
A * Порушена позаматкова вагітність
B Апоплексія яєчника
C Прогресуюча позаматкова вагітність
D Перекрут ніжки кісти
E Розрив піосальпінкса

11
У роділлі розвинувся напад судом. В анамнезі - гестоз ІІ половини вагітності Яку невідкладну допомогу потрібно їй надати?
A Ввести роторозширювач, язикотримачем зафіксувати язик, викликати лікаря.
B Заспокоїти роділлю, викликати лікаря
C Ввести анальгетики
D Дати кисень
E Ввести гіпотензивні препарати

12
Ви медична сестра гінекологічного відділення. У жінки після штучного аборту виникла маткова кровотеча. Ваші дії.
A *Негайно викликати лікаря
B Спостерігати за хворою
C Ввести кровозупинні
D Покласти холод
E Заспокоїти пацієнтку

13
Ви медична сестра. До вас звернулась жінка з переймоподібним болем внизу живота, незначними кров'янистими виділеннями зі статевих шляхів. В анаменезі – затримка менструації 3 тижні. Ваші дії.
A *Негайно госпіталізувати пацієнтку
B Ввести знеболювальні засоби
C Спостерігати за пацієнткою
D Використати грілку, компреси
E Заспокоїти пацієнтку

14
У вагітної жінки в терміні 32 тижні вагітності з’явився біль в животі та кров’янисті виділення з піхви. Вкажіть першочергові дії медичної сестри.
A *Викликати акушерську бригаду
B Ввести заспокійливі засоби
C Ввести знеболюючі засоби
D Ввести кровозупинні засоби
E Визначити групу крові

15
При активному патронажі вагітної 34 тижнів вагітності медсестра визначила: артеріальний тиск 175/115 мм рт ст., набряки на гомілках і стегнах, протеїнурія. Ваші дії.
A *Негайно госпіталізувати
B Рекомендувати звернутися в жіночу консультацію
C Заспокоїти жінку
D Рекомендувати постільний режим
E Звернутися до терапевта

16
До гінекологічного відділення машиною швидкої допомоги доставлена хвора з підозрою на внутрішньочеревну кровотечу. Вкажіть першочергові дії медсестри.
A *Негайно викликати лікаря
B Розпочати ШВЛ
C Ввести кровозупинні засоби
D Розпочати інфузійну терапію
E Визначити групу крові та резус –фактор

17
У вагітної діагностовано передлежання плаценти. Яка проблема буде пріоритетною у даному випадку?
A *Кров янисті виділення з статевих шляхів
B Передчасне вилиття навколоплідних вод
C Гострий біль в животі
D Передлегла частина плода не визначається
E Невідповідність розмірів матки передбачуваному терміну вагітності

18
На диспансерному обліку знаходиться жінка 53 років з діагнозом раку шийки матки ІV ступеню. Патронажна сестра під час відвідування хворої на дому виявила кровотечу із статевих шляхів. Назвіть першу допомогу, яку повинна надати медсестра?
A * Провести тугу тампонаду піхви
B ввести скорочувальні засоби
C покласти міхур з льодом
D ввести кровозамінники
E розпочати інфузійну терапію

19
У роділлі К., через 20 хвилин після народження дитини з’явилися інтенсивні кров’янисті виділення зі статевих шляхів. Ознак відокремлення плаценти немає. Що слід зробити в першу чергу в даному випадку?
A * Ручне відділення та видалення плаценти
B Підготувати жінку до негайної лапаротомії
C Підготувати до екстирпації матки без додатків
D Підготувати до екстирпації матки з додатками
E Підготувати до ампутації матки

20
У пацієнтки з пухлиною придатків матки виник гострий біль у нижніх відділах живота. Яка тактика медичної сестри в цьому випадку?
A Повідомити лікаря
B Холод на низ живота
C Тепло на низ живота
D Ввести знеболюючий засіб
E Заспокоїти

21
У вагітної на профкойці з діагнозом - передлежання плаценти раптово почалася кровотеча. Що із перерахованого є першочерговим в діях медичної сестри відносно цієї вагітної?
A Негайно викликати лікаря
B Ввести кровоспинні препарати
C Холод на низ живота
D Ввести скоротливі засоби
E Визначити групу крові

22
Пацієнтка 19 років госпіталізована в гінекологічне відділення з матковою кровотечею. Трьохмісячна затримка менструації. Ознаки вагітності відсутні. З діагностично-лікувальною метою проведено вишкрібання слизової оболонки матки. Який наступний етап дій медичної сестри у наданні невідкладної допомоги?
A * холод на низ живота
B введення скорочуючих засобів
C введення кровоспинних засобів
D визначення групи крові і резус-фактору
E введення кровозамінників

23
Пацієнтка 25-ти років надійшла до приймального відділення з діагнозом лікаря жіночої консультації “Підозра на прогресуючу трубну вагітність”. Під час перебування у приймальному відділенні раптово втратила свідомість. Яке найбільш вірогідне ускладнення стану пацієнтки?
A *Розрив маткової труби
B Судинна дистонія
C Епілепсія
D Гіпоглікемічна кома
E Гіперглікемічна кома

24
В гінекологічне відділення поступила пацієнтка 27 років із скаргами на ниючий біль внизу живота, що іррадіює в пряму кишку. При опитуванні з’ясувалось, що у неї відсутні менструації протягом останніх восьми тижнів, тиждень тому з’явились темні кров’янисті “мажучі” виділення. Об’єктивно: блідість шкірних покривів, живіт здутий, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Що потрібно зробити в першу чергу?
A *Негайно повідомити чергового лікаря
B Ввести кровоспинні засоби
C Застосувати холод на низ живота
D Розпочати гемотрансфузію
E Спостерігати

25
У паціентки 25 років маткова кровотеча нез’ясованого походження. АТ 90/50 мм рт ст. Який захід невідкладної долікарської допомоги треба провести для транспортування хворої в стаціонар?
A *Покласти холод на низ живота
B Ввести хлористий калій
C Катетерізація сечового міхура
D Ввести кровоспинні засоби
E Ввести скорочуючі матку засоби

26
У другому періоді пологів при аускультації визначено серцебиття плода 180 пошт. за хв. Дії медсестри:
A *Повідомити лікаря
B Спостерігати за станом роділлі
C Накласти акушерські щипці
D Зробити кесарів розтин
E Ввести в/в атропін, адреналін

27
На прийомі у лікаря жіночої консультації вагітна 34 тижні, поскаржилась на періодичні, раптово виникаючі кров’янисті виділення зі статевих шляхів, що не супроводжуються болем. Необхідна допомога у цьому випадку:
A *Термінова госпіталізація до пологового будинку
B Госпіталізувати у гінекологічне відділення
C Доглядати за вагітною
D Призначити наступну дату відвідування лікаря
E Викликати на консультацію хірурга

28
У женщины 64 лет появились кровянистые выделения из половых путей. При осмотре с помощью зеркал – шейка чистая, из наружного зева – скудные темно-кровянистые выделения. Какую тактику должна выбрать медсестра?
A * Госпитализация в гинекологическое отделение
B Холод на низ живота и сокращающие средства
C Тугая тампонада влагалища
D Гемостатическая терапия
E Полное амбулаторное клиническое исследование

29
Женщине 55 лет произведена экстирпация матки по поводу рака. Пациентка находится в палате интенсивной терапии под наблюдением медсестры, которая обнаружила кровянистые выделения из половых путей. Определите тактику медсестры.
A * Вызвать дежурного врача
B Подмыть больную
C Ввести кровоостанавливающие средства
D Измерить температуру тела
E Продолжить наблюдение

30
У породіллі Н., 29 р., ранній післяпологовий період. Медсестра стежить за об'ємом крововтрати. Який об*єм крововтрати під час пологів є фізіологічним?
A * 250 мл
B 400 мл
C 450 мл
D 500 мл
E 550 мл

31
У хворої Н., 55 р., виявлений рак шийки матки з розпадом пухлини. Вкажіть об*єм долікарської допомоги при кровотечі із шийки матки, зумовленою злоякісною пухлиною?
A *Виконати тугу тампонаду піхви
B Ввести кровозупинні засоби
C Провести піхвову ванночку
D Обробити йодом шийку матки
E Холод на низ живота

32
У вагітної Д., 32 р., при проведенні патронажу при терміні 34 тижні вагітності медична сестра виявила скарги на головний біль, підвищення артеріального тиску до 160/100 мм рт. ст., набряки на нижніх кінцівках. Якою повинна бути тактика медичної сестри ?
A *Викликати акушерську бригаду
B Рекомендувати відвідати лікаря жіночої консультації найближчим часом
C Призначити гіпотензивні препарати
D Рекомендувати дотримуватись дієти
E Поставити до відома лікаря жіночої консультації

33
У породіллі К., 22 р., в ранньому післяпологовому періоді почалась кровотеча з пологових шляхів. Тонус матки знижений. Яку долікарську допомогу повинна надати медична сестра?
A *Терміново повідомити лікаря, міхур з льодом
B Масаж матки на кулаці, міхур з льодом
C Введення уретонічних засобів в/в, масаж матки на кулаці
D Накладання клемів за методом Бакшеєва, зовнішній масаж матки
E Ручне обстеження порожнини матки, масаж матки на кулаці

34
Паціентці Р., 30 р., з неповним самовільним викиднем медична сестра надає невідкладну допомогу. Вкажіть незалежне втручання?
A *Холод на низ живота
B Вишкрібання порожнини матки
C Введення метилергометрину внутрішньовенно
D Введення вікасолу внутрішньом*язево
E Введення знеболюючих препаратів

35
В гінекологічне відділення поступила жінка 29 років зі скаргами на раптовий біль внизу живота, що іррадіює у пряму кишку, крижі. Біль супроводжується втратою свідомості. Затримка менструації 5 тижнів. Пульс 90 уд. за хв. АТ 90/60 мм.рт.ст. Живіт різко болючій у нижніх відділах, позитивні симптоми подразнення очеревини. Якій набір інструментів для уточнення діагнозу потрібно приготувати?
A * для пункції черевної порожнини через заднє склепіння піхви
B для зондування порожнини матки
C для діагностичного вишкрибання порожнини матки
D для біопсії шийки матки
E для метросальпінгографії
36
Роділля у другому періоді пологів з вузьким тазом. Положення плода повздовжене, голова притиснута до входу в таз. Серцебиття плоду приглушене 160 уд. за хв. Перейми стали болючі. Матка у вигляді "піщаного годинника". Контракційне кільце на рівні пупка. Нижній симент матки болючій при пальпації. Яке ускладнення виникло у пологах?
A * загроза розриву матки
B повний розрив матки
C передчасне відшарування нормально розташованої плацени
D центральне передлежання плаценти
E розрив промежини

37
У роділлі 24 років 30 хв. тому народився плід масою 4,200. Ознаки відділення посліду відсутні. Кровотеча досягла 450 мл. Яка першочергова подальша тактика?
A * провести ручне відшарування та видалення посліду
B видалити послід по Абуладзе
C видалити послід по Креде-Лазаревичу
D ввести скорочуючі засоби
E ввести кровоспинні засоби

38
У роділлі в І періоді пологів різкий головний біль, порушення зору, АТ -170/100 мм.рт.ст. У сечі -білок. Під час піхвового огляду виник напад судом. Яке ускладнення виникло?
A * еклампсія
B прееклампсія легкого ступеню
C прееклампсія середнього ступеню
D прееклампсія тяжкого ступеню
E гіпертонічна хвороба

39
Жінка в терміні вагітності 36 тижнів. Раптово виник приступ еклампсії. Що з переліченого у першу чергу повинна зробити медична сестра:
A * ввести роторозширювач та зафіксувати язик
B дати інгаляційний наркоз
C ввести седативні засоби
D ввести гіпотензивні засоби
E ввести протисудомні засоби

40
Вагітна госпіталізована у відділення патології вагітних з передлежанням плаценти. Термін вагітності 36 тижнів. Раптово почалася кровотеча. В такому випадку медсестра повинна:
A * Негайно викликати лікаря
B Ввести кровоспинні засоби
C Ввести скоротливі засоби
D Вислухати серцебиття плоду
E Покласти холод на низ живота

41
Породілля в ранньому післяпологовому періоді, кровотечі немає. При огляді плаценти виявлений дефект двох часточок і оболонок. Яка подальша тактика в даному випадку?
A * Ручне обстеження порожнини матки
B Ввести кровоспинні засоби
C Покласти холод на низ живота
D Зробити зовнішній масаж матки
E Інструментальна ревізія порожнини матки

42
Роділля народила хлопчика,масою 4000 гр. Випущено сечу катетером. Протягом 30 хв. ознак відокремлення плаценти немає, з"явились незначні кров"янисті виділення. Яка тактика?
A * Ручне відокремлення плаценти і видалення посліду
B Ввести утеротонічні засоби
C Зробити зовнішній масаж матки
D Вичікувальна тактика
E Застосувати зовнішні прийоми видалення посліду

43
Роділля знаходиться в передпологовій палаті. Пологова діяльність дуже сильна, перейми різко болючі, не продуктивні, матка перерозтягнута, болюча при пальпації. Контракційне кільце розташоване високо і косо. Голівка знаходиться над входом в малий таз, жінка збуджена. Тактика при загрозі розриву матки:
A * Припинити пологову діяльність
B Вичікувальна тактика
C Стимулювати пологову діяльність
D Заспокоїти роділлю
E Ввести знеболюючі засоби

44
На черговий прийом звернулась вагітна, термін вагітності 35 тижнів, зі скаргами на набряки, головний біль, погіршення зору, що з'явились напередодні. АТ 160/90 – 170/100 мм.рт.ст. Білок в сечі – 2 г/л. Виражені набряки на ногах, животі, обличчі. Під час вимірювання АТ на другій руці з'явились судоми. Про яке ускладнення Ви подумаєте?
A * Еклампсія
B Епілепсія
C Пухлина мозку
D Гіпоглікемічна кома
E Гостра ниркова недостатність

45
Яка найбільш доцільна долікарська допомога з приводу кровотечі на фоні раку шийки матки?
A *Туга тампонада піхви
B Введення кровоспиних препаратів
C Введення скоротливих препаратів
D Введення гінекологічного тампона
E Введення тампона з ефіром в заднє склепіння

46
Підготовка набору інструментів для пункції заднього склепіння піхви є пріоритетною дією медичної сестри при наданні невідкладної допомоги при:
A *Порушенні позаматкової вагітності
B Профузійній матковій кровотечі
C Субмукозній фіброміомі матки
D Самовільному викидні
E Хронічному аднекситі

47
У пацієнтки 50 років виникла дисфункційна маткова кровотеча. Пріоритетною дією медсестри при наданні невідкладної допомоги в стаціонарі буде підготовка набору інструментів для:
A *Діагностичного роздільного вишкрібання слизової оболонки матки.
B Зондування порожнини матки.
C Біопсії шийки матки
D Пункції заднього склепіння піхви.
E Визначення прохідності маткових труб.

48
У дівчинки 13 років виникла ациклічна маткова кровотеча. Пріоритетною дією при наданні невідкладної допомоги буде введення :
A *Гормональних засобів
B Знеболюючих засобів
C Спазмолітиків
D Вітамінних препаратів
E Антианемічних засобів

49
У пацієнтки 25 років діагностована кіста яєчника. Після бурхливої перистальтики кишечника з'явилися симптоми “гострого живота”. Пріоритетною дією при наданні невідкладної допомоги буде:
A *Негайна госпіталізація
B Введення знеболюючих препаратів
C Грілка на живіт
D Введення спазмолітичних препаратів
E Зробити очисну клізму

50
У гінекологічне відділення доставлена паціентка з підозрою на порушену позаматкову вагітність. Якій додатковий метод обстеження необхідно зробити для підтвердження діагнозу?
A * пункцію через задне склепіння
B діагностичне вишкрібання матки
C кольпоскопію
D зондування матки
E УЗД

51
У пологове відділення поступила вагітна 39 тижнів . При визначенні справжня кон’югата дорівнює 6 см. Яке важке ускладнення може виникнути під час пологів?
A * розрив матки
B стримкі пологи
C передчасне відшарування плаценти
D кровотеча в третьому періоді
E розходження кісток симфізу

52
У гінекологічне відділення поступила пацієнтка 21-го року з порушеною позаматковою вагітністю. Дії чергової медсестри:
A * повідомити лікаря
B введення знеболюючих
C холод на живіт
D ультразвукове дослідження
E підготовка інструментів до вишкрібання

53
У кабінеті УЗД вагітна 32 тижнів. При положенні на спині артеріальний тиск знизився до 70/50 мм рт.ст. Що необхідно зробити в першу чергу?
A *негайно покласти жінку на бік
B ввести дихальні аналептики
C налагодити подачу кисню
D ввести гіпертензивні засоби
E зробити ЕКГ

54
В приймальне відділення гінекологічного стаціонару доставлена паціентка 20 років з матковою кровотечею протягом 15 днів. Затримки менструації не було.Об"ективно-матка і додатки в межах норми. Про яку патологію може бути мова?
A *Порушення оваріально-менструального циклу.
B Порушена позаматкова вагітність.
C Аборт в розпалі.
D Фіброміома матки.
E Кістома яєчника.

55
В приймальне відділення гінекологічного стаціонару доставлена жінка 28 років зі скаргами на різкий біль унизу живота, короткочасною втратою свідомості вдома, незначними кров’янистими виділення із статевих шляхів. Затримка менструації – 7
днів. До якого додаткового методу діагностики медсестра повинна підготувати жінку для уточнення діагнозу?
A *Пункція через заднє склепіння піхви.
B Діагностичне вишкрібання.
C Мазок на ступінь чистоти.
D Мазок на цитологію.
E Кольпоскопія.

56
В гінекологічний стаціонар поступила жінка 50 років з матковою кровотечею. Менопауза 1,5 роки. Який метод діагностики буде використаний для уточнення діагнозу?
A *Вишкрібання слизової матки.
B Біопсія шийки матки.
C Пункція заднього склепіння.
D Гістеросальпінгографія.
E Гістероскопія.

57
У вагітної, в терміні 36-37 тижнів вагітності, виникла значна безболісна кровотеча із статевих органів. Які дії медсестри?
A * Викликати лікарську бригаду
B Ввести внутрішньом'язево окситоцин
C Застосувати холод на низ живота
D Провести піхвове дослідження
E Притиснути черевну аорту

58
У хворої Г., 55р., із раком шийки матки виникла профузна кровотеча із статевих шляхів. З метою зупинки кровотечі медсестра повинна виконати:
A * Тугу тампонаду піхви
B Ввести тампон з ефіром
C Накласти шов на шийку матки
D Притиснути черевну аорту
E Ввести но-шпу внутрішньом’язево

59
Вагітна М., 31-32 тижні вагітності, поступила зі скаргами на появу безболісної кровотечі з статевих шляхів. Об’єктивно: блідість шкіри та видимих слизових оболонок, матка в нормотонусі. АТ – 100/60 мм рт. ст., Ps – 86 на хвилину. Кровотеча із статевих шляхів. При УЗД – край плаценти перекриває внутрішнє вічко. Клінічна картина характерна для:
A * Передлежання плаценти
B Самовільного викидня
C Загрози передчасних пологів
D Відшарування плаценти
E Раку шийки матки

60
У жінки 25р., скарги на різкий гострий біль внизу живота , запаморочення. Остання менструація 2 тижні тому, своєчасна, без особливостей. Тест на вагітність негативний. Клінічна картина характерна для:
A * Апоплексії яєчника
B Позаматкової вагітності
C Хронічного аднекситу
D Апендициту
E Раку яєчника
61
Який метод дослідження є вирішальним в діагностиці порушеної позаматкової вагітності
A *Пункція заднього склепіння
B Бімануальне піхвовочеревностіночне дослідження
C Тест на вагітність
D Огляд шийки матки у дзеркалах
E Збір анамнезу у хворої

62
З чого починати невідкладну медичну допомогу при еклампсії
A *Забезпечити прохідність дихальних шляхів та викликати лікаря
B Надати кисень, ввести гіпотензивні препарати
C Підключити чергову крапельницю
D Ввести спазмолітики, гіпотензивні препарати
E Контроль артеріального тиску

63
Яка ознака свідчить про передлежання плаценти ?
A *Кров’янисті виділення з піхви серед повного спокою
B Підвищення тонусу матки
C Прискорення серцебиття у плода
D Підвищення артеріального тиску у вагітної
E Переймоподібні болі внизу живота

64
Тактика медичної сестри при загрозі розриву матки.
A Зняти пологову діяльність
B Ввести спазмолітики
C Ввести гіпотензивні препарати
D Ввести анальгетики
E Виміряти артеріальний тиск

65
До гінекологічного відділення доставлено пацієнтку з підозрою на порушену позаматкову вагітність. До якого дослідження треба підготувати інструменти для уточнення діагнозу?
A *Пункції черевної порожнини через заднє склепіння
B Діагностичного вискоблювання порожнини матки
C Біопсії
D Зондування матки
E Пункції черевної порожнини через передню частину черевної стінки

66
У пацієнтки, що знаходиться у гінекологічному відділенні з’явилися ознаки “гострого живота”. Назвіть першочергові дії медичної сестри
A Негайно викликати лікаря
B Ввести знеболюючі засоби
C Застосувати грілку
D Дати заспокійливе
E Промити шлунок

67
У жінки з діагнозом фіброміома матки виникла інтенсивна кровотеча. Назвіть дії медсестри на доклінічному етапі
A Госпіталізувати негайно в гінекологію
B Дати кровоспинні препарати, забезпечити спостереження вдома
C Призначити консультацію гінеколога
D Призначити постільний режим
E Призначити седативні засоби

68
У відділенні патології знаходиться вагітна з пізнім гестозом. Раптово в неї розвинувся напад судом. Що з перерахованого є першочерговим при наданні долікарської допомоги?
A Забезпечення прохідності дихальних шляхів
B Інгаляційний наркоз
C Подача кисню
D Вимірювання АТ
E Введення гіпотонічних засобів

69
Вагітна, 36 тижнів, скаржиться на кров’янисті виділення із статевих органів. Об’єктивно: передлежить голівка, розміщена високо над входом у малий таз. Серцебиття плода ясне, ритмічне, 146 уд./хв. За даними УЗД, плацента розміщена попереду передлеглої голівки плода. Який із заходів доклінічної допомоги необхідно провести в першу чергу?
A *Негайно викликати лікарську акушерську бригаду
B Провести інгаляцію кисню
C Ввести утеротонічні засоби
D Визначити групу крові
E Транспортувати в пологовий будинок70
Укажіть тактику при загрозі розриву матки
A *Припинити пологову діяльність
B Підтримувати пологову діяльність
C Виміряти тиск
D Ввести знеболюючий засіб
E Холод на низ живота

71
Послідовий період триває 30 хвилин. Кровотечі та зовнішніх ознак відокремлення плаценти немає. Що повинна зробити медична сестра з метою надання невідкладної допомоги?
A Провести ручне відокремлення і видалення плаценти
B Ввести спазмолітики
C Виміряти АТ
D Кесарський розтин
E Гістероскопія

72
У жінки 45 років після затримки менструації на три тижні почалася маткова кровотеча. Вкажіть об’єм долікарської медичної допомоги
A Холод на низ живота
B Ввести антибіотики
C Виміряти температуру тіла
D Провести піхвове дослідження
E Ввести серцеві препарати

73
В приймальне відділення звернулась жінка 32 р. із скаргами на сильні кров’янисті виділення із піхви протягом 3 днів. Кровотеча почалась після затримки mensis на 7 днів. Перші дії медсестри до приходу лікаря.
A *Горизонтальне положення, міхур з льодом на живіт
B Колінно – ліктьове положення
C Тепло на живіт
D Ввести скорочуючі препарати
E Ввести знеболюючі

74
До гінекологічного відділення поступила жінка зі скаргами на гострий біль в правій здухвинній ділянці, яка іррадіює в пряму кишку, крижи. Остання менструація 2 тижні тому. Лікарський діагноз - апоплексія яєчника. Медична сестра відзначила погіршення стану хворої. Що необхідно зробити в першу чергу?
A *Повідомити лікаря
B Ввести спазмолітики
C Ввести гемостатики
D Покласти холод на низ живота
E Ввести скорочувальні засоби

75
Пацієнтка 45-ти років скаржиться на значну кровотечу зі статевих шляхів. При огляді в дзеркалах: на задній губі шийки матки кратероподібна виразка, що є джерелом кровотечі. Яким розчином ви змочите тампон для проведення тугої тампонади піхви?
A *5\% амінокапронової кислоти
B 2\% борної кислоти
C 5\% аскорбінової кислоти
D 5\% оцтової кислоти
E 2\% сульфосаліцилової кислоти

76
До медичної сестри звернулася студентка 24років зі скаргами на різкий біль зліва внизу живота, різку слабкість, запаморочення, останні місячні 2 тижні тому. Першочергові дії медичної сестри?
A *Негайна госпіталізація до стаціонару
B Введення знеболюючих
C Продовжувати спостереження
D Введення спазмолітиків
E Введення серцевих засобів


Крок М. Сестринська справа
Невідкладні стани в педіатрії
1
Ребенок родился в асфиксии, ІІІ ст. тяжести, с внутричерепной родовой травмой. Внезапно развился генерализованный судорожный синдром. Какой препарат, по назначению врача, должна ввести медсестра?
A * сибазон
B парацетамол
C 50\% анальгин 0,1мл.
D дибазол
E изотонический раствор хлорида натрия

2
Після проведення реанімаційних заходів дитині, народженій із асфіксією, протягом 10 хвилин було визначено звуження зіниць, порожевіння шкіри, відсутність самостійних серцевих скорочень та самостійного дихання. Які ваші подальші дії?
A * Продовжувати комплекс реанімаційних заходів
B Припинити реанімацію повністю
C Перевести дитину у відділення інтенсивної терапії новонароджених
D Забезпечити контакт з матір’ю “шкіра до шкіри”
E Спостерігати за станом життєвих функцій

3
Визначте наказ МОЗ України, згідно з яким надається невідкладна допомога дітям:
A *№437
B № 584
C №30
D №48
E №152

4
У дитини 3-х років діагностовано діабетичну кому. Ви плануєте медсестринські втручання. Із якого способу введення інсуліну розпочнеться невідкладна допомога при даній комі?
A *Внутрішньовенно струминно
B В/в краплинно
C В/м
D П/ш
E В/ш

5
У дитини 9 міс., яка хворіє на рахіт з’явилось посмикування м’язів обличчя з залученням інших груп м’язів. Про яке захворювання можна думати:
A * Явна спазмофілія, еклампсія
B Явна спазмофілія, ларингоспазм
C Явна спазмофілія, карпопедальний спазм
D Прихована спазмофілія, симптом Хвостека
E Прихована спазмофілія, симптом Маслова

6
Після введення вакцини АКДП у хлопчика віком 1р. 6міс. з’явилися ознаки анафілактичного шоку. Дитині надано невідкладну допомогу. Який показник буде свідчити про покращення загального стану при оцінці результатів медсестринських втручань?
A * Нормалізація АТ
B Нормалізація температури тіла
C Покращення апетиту
D Нормалізація випорожнень
E Нормалізація сну

7
У дитини 3 років, хворої на ГРВІ, вночі раптово розпочався напад стенозуючого ларинготрахеїту. Яке незалежне втручання проведе медсестра при даному захворюванні?
A * Гарячі ножні та ручні ванни
B Постановку очисної клізми
C Постановку газовідвідної трубки
D Введення антигістамінних препаратів
E Введення 5\% розчину глюкози

8
Дитина 10 років, хвора на цукровий діабет, отримавши інсулін, не поснідала. В класі раптово з’явились перші ознаки гіпоглікемічної коми. Яке втручання необхідно виконати медичній сестрі школи?
A *Дати випити солодкий чай
B Вивести на свіже повітря
C Збризнути обличчя холодною водою
D Піднести до носа кульку, змочену нашатирним спиртом
E Подати зволожений кисень

9
Під час забору крові хлопчик 12 років раптово зблід, вкрився холодним потом, втратив свідомість. Яке положення тіла повинна надати медсестра дитині?
A * На спині з піднятими нижніми кінцівками
B На животі
C На боку
D На спині з піднятою головою
E Напівсидяче

10
У 5-річної дитини через 3-5 хвилин після укусу бджоли посилився різкий біль в місці укусу, погіршився загальний стан, відчуття жару та не достатку повітря, головокружіння, шум у вухах. Виражена блідість шкіри акроціаноз, холодний липкий піт на тілі, різко знижений АТ. Який стан розвинувся у дитини?
A * Анафілактичний шок
B Гіперглікемічна кома
C Набряк Квінке
D Гіпоглікемічна кома
E Ацетонічний синдром

11
Яких невідкладних заходів необхідно вжити в разі виникнення колапсу у дитини?
A * Надати горизонтального положення з дещо піднятими кінцівками
B Внутрішньом’язево ввести 50\% розчин анальгіну
C Надати дитині підвищене положення, піднявши головний кінець ліжка
D Зробити промивання шлунку 1-2\% розчином натрію бікарбонату
E Внутрішньом’язево ввести 0,5\% розчин седуксену

12
Ви працюєте медичною сестрою в школі. До вас звернувся хлопчик 8 років зі скаргами на кровотечу з носа. Яке незалежне втручання слід провести для надання допомоги?
A * Посадити дитину з нахиленою головою вперед над лотком, ввести в носову порожнину турунду змочену 3\% р-ном пероксиду водню.
B Підрахунок ЧСС
C Вимірювання АТ
D Заспокоїти дитину
E Надати горизонтального положення

13
У дитини 7 місяців раптово почалися судоми. Лікується в інфекційній лікарні з діагнозом менінгококова інфекція. Які першочергові дії медсестри при наданні невідкладної допомоги?
A * Профілактика западання язика
B Міхур з льодом до голови
C Подразнити корінь язика
D Зігріти дитину грілками
E ШВЛ, закритий масаж серця

14
Дитині 1 рік. Захворіла раптово, t 39 °С, шкірні покрови рожеві, гарячі на дотик. Дитина млява, сонлива, носик закладений, сухий кашель. Медсестра використала фізичні методи охолодження для зниження t°. Які ознаки вкажуть на ефективність медсестринських втручань?
A * Зниження t°
B Брадикардія
C Тахікардія
D Тахипное
E Зниження АТ

15
У дитини 3-х років на другий день хвороби загальний стан погіршився. Дитина стала неспокійною, дихання шумне, допоміжні м’язи грудної клітки беруть участь у акті дихання. Кашель „ гавкаючий ” , голос хрипкий. Яке незалежне втручання слід провести для надання допомоги?
A *Зробити лужну інгаляцію
B Надати горизонтальне положення
C Накласти зігріваючий компрес на грудну клітину
D Зрошування ротової порожнини розчином фурациліну
E Закапати носик розчином Називін

16
Медична сестра діагностувала у дитини клінічну смерть. Які заходи вона повинна провести в першу чергу при первинній серцево-легеневій реанімації?
A *Відновити прохідність дихальних шляхів
B Провести непрямий масаж серця
C Ввести медикаменти
D Провести дефібриляцію
E Провести ШВЛ

17
Дитина від доношеної вагітності народилась з оцінкою за шкалою Апгар 2 бали. Що потрібно негайно провести в пологовому залі, враховуючи стан дитини?
A *Реанімаційні заходи
B Зважування дитини
C Щеплення проти гепатиту В
D Обстеження на фенілкетонурію
E Купання дитини


18
Що вибере медсестра для надання невідкладної допомоги в разі стенозуючого ларинготрахеїту на догоспітальному етапі?
A *Провести відволікаючу терапію
B Провести очисну клізму
C Провести промивання шлунку
D Ввести 0,5\% розчин сибазону
E Ввести 50\% розчин анальгіну

19
Виберіть першочергові дії медичної сестри на догоспітальному етапі в разі анафілактичного шоку.
A *Покласти на спину, голову повернути вбік. До ніг прикласти теплу грілку
B Ввести 2,4\% р-н еуфіліну
C Прикласти холод до голови
D Застосувати ШВЛ
E Ввести 0,1\% р-н адреналіну

20
Дитину 9 років у дитячому таборі в праве передпліччя ужалила бджола. Має місце надмірний біль у місці ужалення, гіперемія та помірний набряк. Що у першу чергу повинна зробити медсестра щодо надання допомоги дитині?
A *Видалити жало
B Обколоти місце ужалення розчином адреналіну
C Ввести внутрішньом’язово преднізолон
D Накласти холодний компрес
E Провести обробку шкіри діамантовим зеленим

21
У дитини 5 місяців виникли проблеми: кволість, t 38,5 С, часті блювання, випорожнення понад 15 разів на добу, знижений діурез, шкіра суха, тім’ячко запале. Для якого стану характерні ці симптоми?
A *Синдром токскозу з ексикозом
B Проста диспепсія
C Пілоростеноз
D Ентеробіоз
E Гіперглікемічна кома

22
Дитині 6 місяців. Знаходиться на штучному вигодовуванні. Скарги на підвищення температури тіла до 37.5°С, блювання до 5-6 разів на добу, часті випорожнення до 10 раз на добу. Хворіє 3 дні. Назвіть потенційну проблему.
A * Ексикоз
B Блювання.
C Гіпертермія.
D Судоми.
E Діарея.

23
У школярки, 12 років, на уроці виник напад, який супроводжувався відчуттям страху, різкою блідістю, тахікардією, колючим болем в ділянці серця. Артеріальний тиск 110/70 мм рт.мт. Що доцільно зробити першочергово?
A * Заспокоїти дитину, дати корвалол.
B Покласти дитину, ввести розчин кофеїну.
C Оксигенотерапія, ввести кордіамін.
D Укласти, ввести внутрішньовенно седуксен.
E Постільний режим, контроль артеріального тиску.

24
Дитина після народження не кричить, шкіра ціанотична, ЧСС- 80/хв., рефлекси знижені, тонус м'язів знижений. Негайно розпочата серцево-легенева реанімація. Який показник свідчить про ефективність серцево-легеневої реанімації?
A *Відновлення дихання
B Брадікардія
C Розширення зіниць
D Арефлексія
E Відсутність пульсу на сонних артеріях.

25
Ви палатна медсестра дитячого відділення. У дитини розвинулась гіпоглікемічна кома. Підберіть препарат, який необхідно ввести дитині :
A * 40\% розчин глюкози
B 5\% розчин глюкози
C Інсулін
D Реополіглюкін
E Неогемодез

26
Дитині 2 місяці. Госпіталізована з приводу спазмофілії, яка проявилася еклампсією. Для надання невідкладної допомоги в першу чергу необхідно призначити?
A *Препарати кальцію
B Препарати вітаміну “Д”
C Водно-чайну паузу
D Раціональне вигодовування
E Свіже повітря

27
Дитині 5 років. Отруєння грибами. Свідомість не порушена. В долікарняних умовах було викликане блювання штучним методом. Медсестрі потрібно за призначенням лікаря провести промивання шлунку. Вкажіть скільки рідини потрібно для проведення цієї маніпуляції?
A *3-5 літрів
B 0,5 літра
C 1 літр
D 5-8 літрів
E 1-2 літра

28
Дівчинці 1,5 роки, хворіє на ГРВІ. В ночі стан її погіршився, з'явився гавкаючий кашель, інспіраторна задишка, періоральний ціаноз. Яку допомогу найдоцільніше надати дитині в домашніх умовах
A *провести лужну інгаляцію
B Подразнити корінь язика
C Провести зрошення зіву р-ном фурациліну
D Обробити слизову оболонку зіву р-ном Люголя
E Піднести до носу ватку змочену р-ном аміаку

29
Дівчинка 10 років доставлена в приймальне відділення з гіперглікемічною комою. Який лікарський препарат їй треба вводити?
A * Інсулін
B Анальгін
C Глюкагон
D Адреналін
E Тироксин

30
Вкажіть препарат, який необхідний для надання невідкладної допомоги у разі судом:
A *Седуксен
B Преднізолон;
C Анальгін;
D Ергокальціферол;
E Відехол;

31
Визначіть препарат, який слід ввести дитині у разі анафілактичного шоку :
A Преднізолон;
B Фуросемід ;
C Розчин Рінгіра;
D Еуфілін;
E Бісептол

32
Дитина 3 років скаржиться на головний біль, виражену загальну слабкість. Об’єктивно: слизисті виділення із носа, гіперемія кон’юнктив очей, гіперемія шкірних покривів, температура тіла 39С. Для зниження температури тіла медична сестра повинна застосувати:
A * Прохолодну клізму
B Оксигенотерапію
C Теплу грілку
D Оприскати водою
E Гаряче пиття

33
Який метод невідкладної допомоги є обов’язковим компонентом лікування у разі гострої недостатності дихання?
A * Оксигенотерапія
B Антигістамінні засоби
C Антибіотики
D Дезинтоксикація
E Промивання трахеї

34
У дитини 7-ми років гіпертермічний синдром на тлі гострої респіраторної вірусної інфекції. Що, перш за все, необхідно використати для зниження температури тіла?
A *Фізичні методи охолодження
B Відволікаючу терапію
C Літичну суміш
D Антибактеріальні засоби
E Аспірин

35
У дитини віком 4 роки, хворої на пневмонію, розвинувся важкий стан з розвитком гострої недостатності дихання. Який препарат необхідно ввести внутрішньовенно для нормалізації кровообігу в легенях?
A *2,4\% розчин еуфіліну
B 20\% розчин глюкози
C 5\% розчин аскорбінової кислоти
D 0,06\% розчин корглікону
E 6\% розчин тіаміну

36
Медична сестра дитячого садка надає невідкладну допомогу дитині 5 років, у якої температура тіла 39 ОС. Який засіб вона вибере для введення:
A * панадол
B феноксиметилпеніцілін
C еритроміцин
D фарингосепт
E мукалтін

37
Вас викликали до дитини 2-х років. При огляді ви виявили що дитина без свідомості, дихання поверхневе, пульс сповільнений. В руках тримає упаковку з клофеліном. Термінові дії медичної сестри.
A *Промити шлунок
B Дати випити проносне
C Провести дезінтоксикаційну терапію
D Дати випити адсорбенти
E Ввести 50\% анальгін та 1\% димедрол

38
Ви надаєте невідкладну допомогу дитині 4-х років. Вкажіть абсолютне показання для штучної вентиляції легень.
A *Зупинка дихання
B Напад судом
C Бронхоспазм
D Напад кашлю
E Задишка

39
У дитини 2х років життя отруєння фенобарбіталом. З чого треба починати невідкладну допомогу при цьому стані?
A *промити шлунок через зонд ізотонічним розчином хлориду натрію
B промити кишечник
C часто поїти слабким чаєм
D проводити кисневі інгаляції
E в/в ввести 10\% розчин глюкози

40
В якій дозі (мл/кг маси тіла) вводиться літична суміш при гіпертермічному синдромі?
A *0,1 мл/кг
B 0,05 мл/кг
C 0,2 мл/кг
D 1 мл/кг
E 0,5 мл/кг

41
У дитини шлункова кровотеча. З чого починиється догоспітальна допомога?
A * Холод на живіт
B Визначення групи крові, Rh-фактору
C В/м введення 1\% р-н вікасолу
D В/в введення 5\% р-ну аскорбінової кислоти
E В/в введення 10\% р-ну кальцію хлориду

42
Для невідкладної допомоги при носовій кровотечі застосовують:
A *Тампонаду носа з використанням 3\% перекису водню
B Теплий компрес
C Накладання джгута
D В/в фіз. розчин
E 5\% розчин глюкози

43
Короткочасна втрата свідомості, яка зумовлена гострим недокрів'ям головного мозку, що виникло внаслідок психогенного або рефлекторного впливу на регуляцію кровообігу це:
A *Непритомність
B Набряк легень
C Анафілактичний шок
D Гіпертермічний синдром
E Судомний синдром

44
Назвіть причини анафілактичного шоку:
A * Укуси комах
B Кровотеча
C Травма
D Простудні захворювання
E Переохолодження

45
У дитини віком 1 рік 6 місяців після введення АКДП-вакцини розвинувся анафілактичний шок. Назвіть основну проблему:
A Різке зниження артеріального тиску
B Підвищення температури
C Рідкі випорожнення з домішками слизу
D Зірчастий геморагічний висип
E Виражена гіперемія зіву

46
Визначить невідкладні дії у випадку асфіктичної стадії дифтерійного крупу:
A *Трахеотомія
B Туалет дихальних шляхів
C Оксигенотерапія
D Антибіотики
E Еуфілін

47
Під час проведення вакцинації у дитини 15-ти років виник анафілактичний шок. Необхідно негайно припинити введення вакцини і обколоти місце ін’єкції одним із нище зазначених препаратів. Яким саме?
A *Адреналіном гідрохлоридом
B Аміназином
C Натрієм оксибутиратом
D Анальгіном
E Кордіаміном

48
Дитину вжалила бджола. Стан її різко погіршився, в очах переляк, вкрилася потом. Ваші дії:
A *Ввести р-н адреналіну гідрохлорид
B Дати гарячого чаю
C Поставить гірчичники
D Ввести р-н атропіну
E Ввести р-н седуксену

49
Підберіть препарат, який входить до комплексу щодо надання допомоги в разі анафілактичного шоку:
A * Р-н адреналіну гідрохлорид
B Р-н оксациліну натрію
C Р-н аміназину
D Р-н атропіну сульфат
E Р-н натрію оксибутират

50
Дитину вжалила оса. Виникла клініка анафілактичного шоку. Який стартовий препарат необхідно призначити для невідкладної допомоги?
A *Преднізолон
B Кордіамін
C Пеніцилін
D Анальгін
E Лазикс

51
У дитини 8-ми років, яка страждає цукровим діабетом, через годину після введення інсуліну з’явився тремор, пітливість, неспокій, почуття голоду. Яку допомогу необхідно надати дитині?
A *Дати шматочок цукру
B Ввести розчин 2,5\% аміназину
C Ввести в/в 40\% розчин глюкози
D Ввести п/ш адреналін
E Ввести седуксен

52
Дитина 8-ми років скаржиться на головний біль, млявість, сонливість. Хворіє 3 місяці, коли з’явились полідіпсія, поліурія, схуднення. В крові кількість глюкози 16 ммоль/л (норма - 4,4 ммоль/л), запах ацетону із рота. Яку допомогу необхідно надати дитині?
A *Терміново ввести інсулін (0,7-1,2 ОД/кг)
B В/в ввести глюкозо-соляний розчин (1:1)
C В/в вводити 4\% р-н натрію гідрокарбонату (5 мл/кг на добу)
D В/м вводити р-н ампиціліну
E Панкреатин 0,5 - 3 рази на добу

53
У дитини, хворої на цукровий діабет, з’явилися судоми, втрата свідомості. Із введення яких препаратів необхідно почати невідкладну допомогу?
A *40\% р-н глюкози та 25\% р-н магнію сульфату
B 50\% р-н анальгіну та 1\% р-н димедролу
C Інсулін та 4\% р-н гідрокарбонату натрію
D 10\% р-н альбуміну та 1\% р-н аміназіну
E Преднізолон та 0,9\% р-н натрію хлориду

54
Який препарат необхідно ввести при асфіксії новонародженому, якщо відсутній ефект від непрямого масажу серця?
A *0,1\% р-н адреналіну гідрохлориду
B 10\% р-н реополіглюкіну
C 10\% р-н глюконату кальцію
D Р-н Рінгера
E Літична суміш

55
У хлопчика 8-ми років, який хворіє на гемофілію А, з’явилась масивна кровотеча із лунки зуба через 6 годин після його екстракції. Виберіть першочерговий засіб для зупинки кровотечі:
A * Кріопреципітат
B Тромбоконцентрат
C Еритроцитарна маса
D Дицинон
E Амінокапронова кислота


56
У дитини 3-х років на фоні високої температури тіла виникли судоми. Підберіть препарат, який необхідно ввести:
A *0,5\% розчин седуксену
B 0,9\% фізіологічний розчин
C 5\% розчин ефедрину
D 0,2\% розчин адреналіну
E Строфантин

57
Підберіть препарат, який необхідно ввести дитині 3-х років при гіпертермічному синдромі, що виник на фоні ГРВІ:
A *Парацетамол
B Ампіцилін
C Корглікон
D Біцилін-5
E Фурацилін

58
У дитини 5-ти років розвинувся дифтерійний круп. Підберіть препарат, який необхідно ввести:
A *Антитоксична противодифтерійна сироватка
B Ампіокс
C 0,5\% розчин седуксену
D Біцилін-5
E Реополіглюкін

59
Хлопчик 3-х років хворіє на цукровий діабет. Після ін’єкції інсуліну пішов гратись і забув поїсти. Вкажіть найбільш вірогідну проблему пацієнта:
A * Гіпоглікемічна кома
B Гіперглікемічна кома
C Стан кетоацидозу
D Судоми
E Гостра недостатність серця

60
У дитини на тлі хвороби Вельгофа розвився важкий стан, з’явилось булькаюче дихання, кашель з виділенням мокротиння з домішками крові. Які першочергові втручання медсестри?
A *Надати положення напівсидяче
B Надати дитині горизонтального положення
C Застосувати грілку
D Покласти холод на грудну клітку
E Дати дитині пити

61
У дитини почалася носова кровотеча. Надайте невідкладну допомогу:
A *Провести передню тампонаду носа
B Доступ свіжого повітря
C Поставити гірчичники
D Ввести анальгін
E Накласти джгут


Крок М. Сестринська справа
Невідкладні стани в терапії
1
Пацієнт звернувся до сімейної медсестри зі скаргами на сильний біль голови у потилиці, шум у вухах. Такі напади спостерігаються після психічних навантажень. АТ коливається від 150/100 до 190-110 мм рт. ст. Розвиток якого синдрому спостерігається у хворого?
A * гіпертензивного
B гострої серцевої недостатності
C вінцевої недостатності
D гіпотензивного
E гострої судинної недостатності

2
Сімейну медсестру викликали до хворого 48 років, який скаржиться на біль тиснучого характеру за грудиною, що віддає у ліву руку. Біль з’явився після підняття по сходах. Який засіб слід використати в першу чергу?
A * Нітрогліцерин
B Ніфедипін
C Аспірин
D Атенотол
E Папаверин

3
Пацієнта доставлено в приймальне відділення без свідомості. Впродовж 8 років хворіє на цукровий діабет, отримує інсулін. На роботі втратив свідомість. Об’єктивно: Шкіра чиста, волога, гіпертонус м’язів. АТ-115/70 мм. рт. ст. Яке ускладнення основного захворювання виникло у пацієнта?
A *Гіпоглікемічна кома
B Гіперосмолярна кома
C Молочнокисла кома
D Гіперглікімічна кома
E Церебральна кома

4
У хворої, яка страждає на гіпертиреоз, після психоемоційної травми з’явилися різке збудження, профузна пітливість, висока температура тіла (41С), тахікардія, АТ 160/70 мм.рт.ст. Яке ускладнення розвинулось у пацієнтки?
A *Тиреотоксична криза
B Гіпертонічна криза
C Порушення мозкового кровообігу
D Напад серцевої астми
E Напад стенокардії

5
У пацієнта на гіпертонічну хворобу ввечері раптово підвищився артеріальний тиск. З’явився біль в ділянці серця і потилиці, миготіння “мушок” перед очима, нудота. Об’єктивно: АТ 260/100 мм рт.ст. Пульс – 120 в 1 хв., ритмічний. Обличчя гіперемійоване, шкіра волога. Яке ускладнення виникло?
A *Гіпертонічна криза
B Стенокардія
C Гостре порушення мозкового кровообігу
D Інфаркт міокарду
E Гостра лівошлуночкова недостатність

6
У пацієнтки на цукровий діабет з’явилась слабкість, зниження працездатності, погіршення апетиту, спрага, сонливість, шумне дихання Куссмауля, запах ацетону з рота. Через 2 доби втратила свідомість. АТ – 100/60 мм рт.ст. Пульс – 110 в 1 хв., ритмічний. Шкіра суха. Очні яблука м’які, зіниці звужені. Яке ускладнення виникло у хворої?
A * Гіперглікемічна кома
B Гіперсмолярна кома
C Гіпоглікемічна кома
D Уремічна кома
E Печінкова кома

7
У пацієнта на гіпертонічну хворобу після стресу ввечері з’явилась різка слабість, біль в ділянці серця з ірадіацією в ліве плече і руку впродовж 30 хвилин, не знімається нітрогліцерином. Об’єктивно: блідий, АТ – 90/60 мм рт.ст. Пульс – 90 в 1 хв., аритмічний. Що запідозрить медична сестра?
A *Інфаркт міокарду
B Шок
C Колапс
D Серцеву астму
E Стенокардію

8
Пацієнт 53 років звернувся до дільничної медсестри зі скаргами на стискаючий біль за грудиною, який триває 4 - 5 хвилин та іррадіює в ліве плече, ліву руку. Який препарат застосовують з метою розширення коронарних артерій?
A *Нітрогліцерин
B Нітроксолін
C Димедрол
D Омнопон
E Папаверин
9
Пациент, 42 года, жалуется на резкие боли за грудиной, которые иррадируют в левую руку. Приступ длится более 30 минут, применение нитроглицерина эффекта не дало. Для какого заболевания характерны такие проблемы пациента?
A * Инфаркт миокарда
B Приступ стенокардии
C Отек легких
D Гипертонический криз
E Порок сердца

10
Медсестру пригласили к соседу, 54 года, страдает сахарным диабетом. Со слов родственников жаловался на слабость, чувство голода, дрожание тела, головокружение. Затем потерял сознание. Объективно: кожа бледная, влажная, тонус мышц повышен, дыхание поверхностное, глазные яблоки обычные, запаха ацетона нет. Какое состояние возникло у пациента?
A * Гипогликемическая кома
B Гипергликемическая кома
C Уремическая кома
D Печеночная кома
E Анафилактический шок

11
Больной доставлен в приемное отделение без сознания, кожа и слизистые сухие, гиперемия щек, изо рта запах ацетона. В анамнезе – сахарный диабет. Какой препарат медсестра подготовит для введения?
A * Инсулин
B глюкоза 20 %
C глюкоза 40 %
D глюкагон
E строфантин

12
У пацієнтки 54 , яка хворіє на цукровий діабет, раптово появились загальна слабкість, відчуття голоду, тремтіння тіла, запаморочення, втрата свідомості. Який із препаратів медсестра повинна підготувати?
A *40% розчин глюкози
B 0,9% розчин хлориду натрію
C Інсулін
D Кордіамін
E Строфантин

13
У хворого після введення пеніциліну раптово з'явились різка слабкість, запаморочення, відчуття страху, ядуха, стиснення в грудній клітці, біль у животі. Стан хворого важкий. Шкіра бліда, волога. Пульс ниткоподібний, гіпотонія. Які першочергові дії медсестри?
A *Місце ін'єкції обколоти 0,1% розчином адреналіну гідрохлориду
B Ввести еуфілін
C Ввести 20% розчин кофеїну
D Покласти грілку
E Ввести строфантин

14
Хвора скаржиться на інтенсивний тиснучий біль за грудиною, що триває 45 хв., слабкість, серцебиття, страх смерті. Об'єктивно: шкіра бліда, синюшність губ. Тони серця ослаблені, ритмічні. Пульс – 108 в 1 хв., АТ – 100/60 мм.рт.ст. Яке захворювання запідозрить медсестра?
A *Гострий інфаркт міокарда
B Набряк легень
C Стенокардія
D Міокардит
E Сухий плеврит

15
У пацієнтки після введення протиправцевої сироватки через декілька хвилин з’явилась різка кволість, запаморочення, серцебиття, задишка. Пізніше втратила свідомість. Об’єктивно: виражена блідість шкіри та слизових, пітливість. PS – 110/хв., АТ 60/40 мм.рт.ст. Вкажіть причину погіршення стану пацієнтки?
A *Анафілактичний шок
B Астматичний статус
C Травматичний шок
D Геморагічний шок
E -

16
Пацієнтка скаржиться на поширену висипку на шкірі, яка супроводжується нестерпним свербежем. Висипка з’явилась на другий день після щеплення протигрипозною вакциною. Об’єктивно: стан задовільний. На шкірі обличчя, тулуба, верхніх та нижніх кінцівок – поширене уртикарне висипання, місцями зливного характеру, сліди від розчухів. Міхурі рожево-червоного кольору, підвищуються над рівнем шкіри. Для якого захворювання характерні дані проблеми?
A *Гостра кропив’янка
B Вітряна віспа
C Системний червоний вовчак
D Набряк Квінке
E Скарлатина

17
Хворий 55 років скаржиться на біль за грудиною після психічного навантаження. Встановлено діагноз стенокардія. Виберіть препарат надання невідкладної допомоги:
A *Нітрогліцерин
B Гепарин
C Вікасол
D Клофелін
E Преднізолон

18
Пацієнта на цукровий діабет вранці не змогли розбудити. При обстеженні: сухість шкіри, знижений тонус м’язів, запах ацетону, дихання шумне, глибоке. Який стан розвинувся у пацієнта?
A * Діабетична кома
B Гіпоглікемічна кома
C Печінкова кома
D Уремічна кома
E Гіпотиреоїдна кома

19
У пацієнта виник напад бронхіальної астми. Який лікарський засіб підготує медсестра для надання невідкладної допомоги?
A *Астмопент
B Дібазол
C Строфантин
D Фуросемід
E Контрикал

20
У пацієнта на гострий інфаркт міокарда розвивається набряк легенів. Яка першочергова дія медсестри?
A *Надати напівсидячого положення з опущеними ногами
B Надати положення з опущеною головою
C Надати горизонтального положення з піднятими ногами
D Надати сидячого положення
E Надати положення на боці

21
У пацієнта на бронхіальну астму медична сестра виявила скарги: задишку з утрудненим видихом, напади кашлю з незначною кількістю харкотиння, відчуття стискання в грудях. Вкажіть залежне медсестринське втручання:
A * Ввести адреналін
B Забезпечити доступ свіжого повітря
C Звільнити пацієнта від стискаючого одягу
D Забезпечити пацієнта плювальницею
E Підрахувати частоту дихальних рухів

22
У хворого на абсцес легенів виражена гіпертермія: t0 – 39,60С. Яке незалежне втручання медичної сестри направлене на зниження температури тіла?
A * Холодний компрес на чоло
B Гарячий чай з малиною
C Тепле укутування
D Грілки до нижніх кінцівок
E Введення кордіаміну

23
Хворий 54 років скаржиться на головний біль, запаморочення, слино- та сльозотечу, нудоту, блювання, біль в животі. В день, коли захворів, розфасовував мішки з хлорофосом. Об’єктивно: шкіра волога. Зіниці звужені. Ps – 50/хв. Посіпування м’язів язика та обличчя. Який патологічний стан виник у пацієнта?
A * Гостре отруєння хлорофосом
B Гостре отруєння свинцем
C Гостре отруєння ртуттю
D Гостре отруєння гранозаном
E Гостре отруєння миш’яком

24
У пацієнта після значного фізичного навантаження раптово виник гострий біль у поперековій ділянці, що іррадіює вниз живота, часте болюче сечовипускання, виділення кров’янистої сечі, виражений неспокій, блювання. Який патологічний стан виник у пацієнта?
A * Напад ниркової кольки
B Напад жовчної кольки
C Харчове отруєння
D Затримка сечі
E -25
У пацієнта після внутрішньом’язевого введення антибіотика з’явилися ознаки анафілактичного шоку. Вкажіть незалежне медсестринське втручання, яке спрямоване на зменшення дії алергену:
A * Холод на місце ін’єкції
B Грілка на місце ін’єкції
C Інгаляції кисню
D Масаж ділянки ін’єкції
E Зігріваючий компрес на ділянку ін’єкції

26
У пацієнта 53 років, який знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні з діагнозом: “Абсцес правої легені”, після виділення гнійного смердючого харкотиння “повним ротом” виник кашель з виділенням яскраво-червоної пінистої крові. Які першочергові дії медсестри?
A * Викликати лікаря
B Ввести анальгін
C Ввести еуфілін
D Ввести дицинон
E Ввести кальцію глюконату

27
Медична сестра, оцінюючи стан пацієнта, який лікується в терапевтичному відділенні з діагнозом: “Цироз печінки”, звернула увагу, що він став млявим, сонливим. Хворий поскаржився на зниження апетиту, нудоту, біль у животі, підвищення температури тіла. Що необхідно виконати медичній сестрі в першу чергу?
A * Негайно повідомити лікаря
B Взяти кров з вени на біохімічне дослідження
C Визначити добовий діурез
D Провести штучне годування хворого
E Ввести розчин глюкози внутрішньовенно крапельно

28
Медична сестра нефрологічного відділення надає невідкладну допомогу пацієнту з нирковою колькою. Яке залежне медсестринське втручання найбільш доцільне?
A *Ввести баралгін внутрішньовенно
B Покласти на поперек грілку
C Покласти на поперек міхур з льодом
D Поставити на поперек гірчичники
E Застосувати гарячу ванну

29
У пацієнта на виразкову хворобу шлунка 30 хвилин тому з’явились загальна слабкість, головокружіння, шум у вухах, “мерехтіння мушок” перед очима. Було блювання по типу “кавової гущі”. Які першочергові дії медсестри в даному випадку?
A *Покласти міхур з льодом на надчеревну ділянку
B Покласти грілку на надчеревну ділянку
C Ввести амінокапронову кислоту в/в
D Промити шлунок
E Ввести спазмолітики

30
У пацієнта на виразкову хворобу шлунка виникло блювання “кавовою” гущею, слабкість, запаморочення, біль в епігастральній ділянці. Шкіра бліда, Ps 92/хв., АТ 100/60 мм.рт.ст. Яке незалежне втручання необхідно зробити у першу чергу?
A *Викликати лікаря, надати міхур з льодом
B Надати зручне положення, дати заспокійливе
C Надати грілку
D Провести оксигенотерапію
E Напоїти перевареною водою

31
У хворого з мітральним стенозом вночі раптово погіршився стан – швидко зростає задишка, дихання “клокочуче”, кашель із виділенням пінистого рожевого харкотиння. Які першочергові дії медичної сестри ?
A * Інгаляції піногасниками
B Вимірювання АТ
C Гарячі ніжні ванни
D Гірчичник на ділянку серця
E ЕКГ

32
Пацієнтка 19 років, якій діагностовано вперше виявлений цукровий діабет, звернулась до медсестри з проханням докладніше розповісти про перебіг хвороби і можливі її ускладнення. На які ознаки, що є передвісниками гіпоглікемічної коми, зверне увагу пацієнтки медсестра?
A *Відчуття голоду, серцебиття, тремтіння рук
B Головний біль, запаморочення, сухість шкіри
C Нудота, погіршення зору, сонливість
D Спрага, біль в животі, збудження
E Втрата апетиту, блювання, пітливість

33
У пацієнта з пневмонією на 6-й день хвороби різко впала температура. Якого ускладнення медична сестра повинна остерігатись?
A *Колапсу
B Гострої серцевої недостатності
C Марення
D Болю голови
E Задишки

34
У пацієнта на виразкову хворобу шлунка 30 хвилин тому з’явились загальна слабкість, головокружіння, шум у вухах, “мерехтіння мушок” перед очима. Було блювання по типу „кавової гущі”. Які першочергові дії медсестри в даному випадку?
A * Покласти міхур з льодом на надчеревну ділянку
B Покласти грілку на надчеревну ділянку
C Ввести амінокапронову кислоту в/в
D Промити шлунок
E -

35
Після введення інсуліну у хворого раптово з’явилось відчуття голоду, тремтіння кінцівок, шкіра волога, хворий збуджений. Про яке ускладнення можна подумати ?
A * Гіпоглікемічна кома
B Судомний синдром
C Гіперглікемічна кома
D Колапс
E Набряк легень

36
У чоловіка 35 років, хворого на туберкульоз виникла легенева кровотеча. Який із перерахованих препаратів слід застосувати?
A * Амінокапронову кислоту
B Адреналін
C Гемостимулін
D Анальгін
E Вітамін В12

37
Вас викликали в палату, де пацієнтка сидить біля вікна, спершись руками на крісло, ногами в підлогу. Виражена задишка з подовженим видихом. Тактика медсестри в даному випадку.
A *Використати кишеньковий інгалятор з ліками
B Поставити банки
C Міхур з льодом на грудну клітку
D Інгаляції з пеніциліном
E Підрахувати пульс

38
У пацієнта з цукровим діабетом виникла гіперглікемічна кома. При наданні невідкладної допомоги необхідно ввести:
A *інсулін
B дібазол
C атропін
D глюкозу
E магнезію сульфат

39
У пацієнта О., 41 року, який хворіє на туберкульоз легень, виникла легенева кровотеча. Що в першу чергу повинна зробити медична сестра?
A * Надати пацієнту напівсидячого положення і покласти міхур з льодом на грудну клітку
B Надати пацієнту лежачого положення і покласти міхур з льодом на епігастральну ділянку
C Приготувати для в/в введення 10\% р-н хлориду кальцію
D Заспокоїти пацієнта та викликати чергового лікаря
E Виміряти АТ,підрахувати пульс та частоту дихальних рухів

40
У хворого вночі почалася легенева кровотеча. Яку невідкладну допомогу повинна надати медсестра?
A *Заспокоїти хворого, покласти міхур з льодом на грудну клітку
B Заспокоїти хворого, покласти теплу грілку на грудну клітку
C Заспокоїти хворого, дати снодійне
D Накласти джгути на кінцівки
E Дати нітрогліцерин під язик

41
У пацієнта , що страждає на виразку шлунка, виникло блювання “кавовою гущею”. Дії медичної сестри.
A *Міхур з льодом на епігастрій
B Знеболюючі препарати
C Грілка на епігастрій
D Очисна клізма
E Промивання шлунку

42
У хворого,що страждає на гіпертонічну хворобу,протягом 2 діб погіршився стан: з'явилися нудота, біль у потилиці й ділянці серця, миготіння “мушок” перед очима,періоди короткочасної сліпоти. Об’єктивно: стан приголомшення, значне підвищення АТ. Яке ускладнення може припустити медсестра?
A *Гіпертонічний криз
B Інфаркт міокарду
C Госта лівошлуночкова недостатність
D Гостра правошлуночкова недостатність
E Гостре порушення мозкового кровообігу

43
У хворої на гіпертонічну хворобу виник напад ядухи, кашель з виділенням пінистого харкотиння рожевого кольору. Яке ускладнення виникло у хворої?
A *Набряк легенів
B Напад бронхіальної астми
C Тромбоемболія легеневої артерії
D Легенева кровотеча
E Інфаркт міокарда

44
У хворого 45 років, виникла гіпоглікемічна кома. Медсестра викликала лікаря.Який препарат обов’язково повинна приготувати медична сестра до приходу лікаря?
A * 40\% розчин глюкози
B Інсулін
C Аміназин
D Дроперідол
E Хлорид кальцію

45
Пацієнт страждає на виразкову хворобу шлунка. Раптово у нього виник "кинджальний" біль в епігастрії; хворий блідий, тахікардія, язик сухий, дошкоподібне напруження м’язів живота. Яке ускладнення виразкової хвороби виникло у хворого?
A * Перфорація
B Стеноз воротаря
C Малігнізація
D Кровотеча
E Пенетрація

46
Хворого Ж., 55 років , турбує головний біль в потилиці, головокружіння, нудота, блювання. АТ – 180/110 мм рт. ст. Який препарат потрібно приготувати медичній сестрі до приходу лікаря?
A * Дібазол
B Натрію хлорид
C Калію хлорид
D Димедрол
E Кальцію глюконат

47
Пацієнта Н., 48 років,турбує стискаючий біль за грудиною протягом 5 хв. Який засіб може застосувати для усунення болю медична сестра?
A * Нітрогліцерин
B Еуфілін
C Мезатон
D Клофелін
E Кордіамін

48
Хворого турбує головний біль в потилиці, головокружіння, нудота, блювання. АТ – 180/110 мм рт. ст. Який препарат потрібно приготувати медичній сестрі до приходу лікаря?
A * Магнію сульфат
B Натрію хлорид
C Калію хлорид
D Кальцію хлорид
E Кальцію глюконат

49
У пацієнтки 28 р., що лікується у терапевтичному відділенні з приводу бронхіальної астми, з"явився кашель із склоподібним харкотинням, ядуха з утрудненим видихом. Яку медичну допомогу можна надати до появи лікаря?
A * зробити інгаляцію з кишенькового інгалятора
B ввести підшкірно розчин адреналіну 0,1 \% - 1,0
C ввести підшкірно розчин ефедрину 5\% - 1,0
D ввести внутрішньовенно розчин еуфіліну 2,4 - 1,0
E ввести внутрішньовенно 40 мг преднізолону

50
У хворого на рак шлунка раптово з'явилося багаторазове блювання. Блювотні маси мають вигляд "кавової гущі". Шкіра і слизові бліді, АТ 105\65 мм рт ст. Пульс 88 уд. за 1 хв. Яке положення треба надати хворому?
A * горизонтально на спині, ноги зігнуті в колінах, голова повернута набік
B високе положення Фаулера
C положення ортопное
D положення Сімса
E напівсидячи з опущеними до долу ногами

51
В приймальне відділення доставлено хворого без свідомості. В його кишені знайдена картка хворого на цукровий діабет. Шкіра бліда, тургор знижений. Дихання шумне, глибоке, із рота запах ацетону. ЧСС 105 за 1 хв., АТ- 90\60 мм рт ст. Який з препаратів необхідно приготувати медичній сестрі в першу чергу?
A * інсулін
B 5\% розчин глюкози
C 0,1 \% розчин адреналіну
D реополіглюкин
E 0,9\% розчин натрію хлориду

52
У пацієнта, 41 року, хворого на виразкову хворобу шлунка різко виникли слабкість, запаморочення, блювання “кавовою гущею”. При огляді: шкірні покрови бліді, на дотик холодні, вологі. Пульс 120 уд. в хв., слабкого наповнення та напруги, АТ 90/60 мм рт.ст. Живіт м’який, болісний в епігастральній дільниці. Які дії медсестра повинна виконати терміново?
A *Покласти хворого , застосувати міхур з льодом
B Внутрішньовенно ввести 10\% розчин хлориду кальцію
C Ввести 1\% розчин вікасолу
D Почати переливання одногрупної крові
E Забезпечити доступ свіжого повітря

53
У пацієнта, хворого на виразкову хворобу шлунка, з’явились блювання "кавовою гущею", слабкість. Пацієнт блідий, пульс 100 в хв., слабкого наповнення і напруження, АТ 80/40 мм рт.ст.Що має зробити медична сестра?
A *Покласти міхур з льодом на епігастральну ділянку
B Покласти гірчичник на ділянку серця
C Покласти гірчичники на потилицю
D Покласти міхур з льодом на поперекову ділянку
E Покласти грілку на епігастральну ділянку

54
Хвора 26 років, протягом 8 років страждає бронхіальною астмою. Який ведучий симптом підтверджує клінічну картину нападу бронхіальної астми:
A * експіраторна задишка
B біль у грудній клітці
C інспіраторана задишка
D шум тертя плеври
E крепітація

55
У хворого на цукровий діабет розвинулась гіпоглікемічна кома. Для надання невідкладної допомоги необхідно приготувати наступний лікарський препарат:
A * Глюкозу
B Інсулін
C Дібазол
D Папаверин
E Анальгін

56
У пацієнта після фізичного перевантаження виник напад болю у правому підребер’ї із ірадіацією в праве плече , нудота, блювання, яке не принесло полегшення, здуття живота. Язик сухий, обкладений. Шкіра і склери жовтяничні. Для якого стану характерні вказані проблеми пацієнта?
A * Жовчної кольки
B Шлункової кровотечі
C Ниркової кольки
D Кишкової кровотечі
E Кишкової кольки

57
Медична сестра кардіологічного відділення була викликана в палату о 3 годині ночі. Хворий скаржиться на сильну ядуху, біль за грудиною, серцебиття. Об’єктивно: обличчя ціанотичне, частота дихання – 30 за хв., Ps – 132 за хв., АТ – 110/60 мм рт. ст., на відстані чуються клекочучі вологі хрипи. Необхідно виконати наступне сестринське втручання:
A * Надати положення ортопное
B Провести інгаляцію брохолітика
C Покласти горизонтально
D Дати відхаркуючий засіб
E Дати настоянку валеріани

58
Хворий 65 років, доставлений до приймального відділення, скаржиться на сильний головний біль, запаморочення, блювання, мерехтіння "мушок" перед очима , АТ- 220/100 мм рт. ст. Такий стан характерний для:
A * гіпертонічної кризи
B нападу серцевої астми
C колапсу
D гіпоглікемічної коми
E діабетичної коми
59
У хворої 30-ти років, після вживання великої кількості цитрусових, виник щільний набряк на обличі, губах, без свербіння, головний біль, "гавкаючий" кашель. Об'єктивно: t°- 37,2°С, Рs- 76/хв., АТ- 120/70 мм рт.ст. Для якого захворювання це характерно?
A * Набряк Квінке
B Сироваткова хвороба
C Анафілактичний шок
D Медикаментозний дерматит
E Кропив'янка

60
Визначте положення, яке слід надати хворому в стані непритомності:
A *Горизонтальне з піднятими ногами
B Горизонтальне з припіднятою головою
C Напівсидячи
D Сидяче
E На боку

61
Вкажіть препарат, який необхідно ввести пацієнту з гіпоглікемічною комою:
A *Глюкоза 40\% 20-40 мл.
B Простий інсулін 20-40 ОД в/в.
C Дімедрол 1%1 мл п/ш.
D Анальгін 50\% 2 мл в/м.
E Вікасол 1\% 2 мл в/м.

62
У пацієнта 40 років, який хворіє на виразкову хворобу, раптово виник різкий “кинджальний” біль в животі, слабкість, нудота.Яке ускладнення розвинулося у пацієнта?
A *Перфорація виразки.
B Шлункова кровотеча.
C Переродження в рак.
D Стеноз пілоричної частини.
E Пенетрація.

63
Вкажіть найпростіший метод фізіотерапії, який застосовує медсестра при підозрі на шлунково-кишкову кровотечу:
A *Міхур з льодом.
B Зігрівальний компрес.
C Тепла грілка.
D Гірчичники.
E Банки.

64
Назвіть стан, який може виникнути у пацієнта при критичному падінні температури:
A *Колапс.
B Шок.
C Кома.
D Кровохаркання.
E Стенокардія.

65
Хвора хворіє на цукровий діабет, приймає інсулін. Після введення звичайної дози інсуліну хвора відчула сильний голод, з’явилося відчуття тремтіння в тілі, різка слабкість, шкіра вкрилася потом. Через декілька хвилин хвора втратила свідомість. Об’єктивно шкіра волога, Ps- 80/хв, АТ- 150/90 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло в хворої?
A *Гіпоглікемічна кома
B Гіперглікемічна кома
C Епілептичний напад
D Гіпертонічний криз
E Непритомність

66
Пацієнт хворіє гіпертонічною хворобою. Уночі у хворого розвинувся напад ядухи, серцебиття, кашель з виділенням пінистого харкотиння. Пацієнт знаходиться в напівлежачому положенні. ЧД 32 за 1 хв., АТ 220/100 мм рт.ст. Який стан розвинувся у хворого?
A * Набряк легень
B Напад бронхіальної астми
C Кардіогенний шок
D Напад стенокардії
E Непритомність

67
Хворий, 56 років, після перенесеного стресу поскаржився на різку слабкість, виражений біль за грудиною стискаючого характеру, який іррадіює в ліву руку і триває більше 40 хв. Двічі приймав нітрогліцерин, але стан його не покращився. Що можна запідозрити у даного хворого?
A * Інфаркт міокарда
B Стенокардію
C Набряк легень
D Серцеву астму
E Колапс

68
Що слід ввести хворому з метою виведення його зі стану гіпоглікемічної коми?
A * 20-40 мл 40\% розчину глюкози внутрішньовенно
B 1 мл 1\% розчину промедолу підшкірно
C 12 ОД інсуліну підшкірно
D 400 мл неогемодезу внутрішньовенно
E 5 мл 24\% розчину еуфіліну внутрішньом’язово

69
У пацієнта К, 40 р. Через 20 хвилин після введення 32 ОД інсуліну виникла загальа слабість, пітливість, тремор кінцівок. Це характерно для:
A *Стану гіпоглікемії
B Печінкової коми
C Гіперглікемічної коми
D Гіперосмолярної коми
E Гіперлактацедемічної коми

70
У пацієнта 70-ти років виник раптовий тиснучий біль за грудниною, який іррадіює в ліве плече. Який препарат слід дати пацієнту для зняття нападу болю?
A *Нітрогліцерин
B Анальгін
C Морфій
D Папаверин
E Дроперідол

71
У пацієнта , який лікується в терапевтичному відділенні з приводу гострого інфаркту міокарда, раптово виникла задишка, дихання стало клекочучим, з рота і носа почало виділятися рожеве пінисте харкотиння. Яке ускладнення виникло у пацієнта?
A *Набряк легень
B Серцева астма
C Напад ядухи
D Носова кровотеча
E Легенева кровотеча

72
Пацієнт, який страждає на гіпертонічну хворобу, звернувся зі скаргами на біль голови, запаморочення, погіршення зору, нудоту, які виникли 30 хвилин тому після психоемоційної травми. Об’єктивно: обличчя гіперемоване, загальне збудження, Ps- 96/хв., ритмічний, напружений. АТ- 200/100 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло в пацієнта?
A *Гіпертонічна криза
B Інфаркт міоакарда
C Серцева астма
D Порушення мозкового кровообігу
E Набряк легенів

73
Пацієнт П. 16 р. під час взяття крові з вени зблід і втратив свідомість. Об’єктивно: шкірні покриви блідіі , АТ – 120/70 мм рт. ст. PS – 68 уд. за хвилину, ритмічний. Який стан виник у пацієнта ?
A *Непритомність
B Кардіогенний шок
C Колапс
D Епілепсія
E Геморагічний шок

74
У пацієнта С.. 30 р., з виразковою хворобою раптово виникла різка слабкість, блювання у вигляді “кавової гущі”. Об’єктивно: шкіра бліда, язик вологий, PS- 100 уд за хв., АТ – 100/50 мм рт. ст. Живіт м’який, не болючий. Який стан виник у пацієнта?
A *Шлункова кровотеча
B Колапс
C Перфорація
D Легенева кровотеча
E Кровотеча з розширених вен стравоходу

75
Після введення інсуліну у пацієнта раптово з’явилось відчуття голоду, тремтіння кінцівок, серцебиття, пітливість, загальна слабкість. Ознаки, якого стану ви спостерігаєте?
A *Гіпоклікемії
B Гіперглікемії
C Колапсу
D Шоку
E Інсульту

76
За умови критичного зниження температури тіла у пацієнта з’явились симптоми: різка блідість шкіри, холодний липкий піт, загостренні риси обличчя, прискорене поверхневе дихання, ниткоподібний пульс, зниження артеріального тиску. Ознаки, якого стану ви спостерігаєте?
A *Колапсу
B Коми
C Інсульту
D Емболії
E -

77
Як допомогти хворому при гіпоглікеміїі:
A * Дати з'їсти солодке
B Ввести інсулін
C Зробити гіпертонічну клізму
D Ввести гіпертонічний розчин хлориду натрію
E Ввести ізотонічний розчин натрію хлориду

78
Паціентку доставлено до приймального відділення без свідомості. При огляді: шкіра суха, дихання Куссмауля, чути запах ацетона з рота. Про яку патологію може подумати медична сестра?
A *Діабетичну кому
B Алкогольну кому
C Гіпоглікемічну кому
D Печінкову кому
E Уремічну кому

79
Хворого турбує біль в потилиці, головокружіння, нудота, блювання. АТ 180/110 мм рт.ст. Який засіб необхідно підготувати?
A * Дібазол
B Кофеїн
C Кардіамін
D Мезатон
E Натрія хлорид

80
У пацієнта, який лікується з приводу виразкової хвороби шлунка, раптово виник різкий "кинжальний" біль в епігастрії. Хворий блідий, язик сухий, живіт дошкоподібний. Про яке ускладнення іде мова?
A *Перфорація
B Стеноз
C Пенетраця
D Шлункова кровотеча
E Малігнізація

81
У пацієнта 46 р. після нервового перенапруження виник стискаючий біль за грудиною, відчуття страху, серцебиття. Який препарат порекомендуєте?
A *Нітрогліцерин
B Папаверин
C Дроперидол
D Аміназин
E Інсулін

82
У хворого виник напад бронхіальної астми. Будь які засоби медичної допомоги неефективні. Як називається цей стан пацієнта?
A *Астматичний статус
B Легенева кровотеча
C Анафілактичний шок
D Кардіогенний шок
E Експіраторна задишка

83
У хворої на цукровий діабет раптово з'явились відчуття голоду, загальна слабкість, шкіра бліда, волога, тремор кінцівок. Що необхідно застосувати хворій?
A *Солодкий чай або цукор
B Но-шпу
C Папаверин
D Аналгін
E Димедрол

84
Жінка хворіє на гіпертонічну хворобу . Раптово, після тяжкого фізичного навантаження в неї розвинулася гіпертонічна криза, яка ускладнилася набряком легень. Яку долікарську допомогу необхідно надати хворій в першу чергу?
A * Дати подихати киснем, пропущеним через спирт
B Покласти міхур з льодом на грудну клітку
C Покласти грілку на грудну клітку
D Поставити гірчичники на грудну клітку
E Відчинити вікно

85
У хворої на цукровий діабет, що одержує інсулін, після важкої психічної травми різко погіршився стан.При огляді: хвора без свідомості, дихання шумне, із запахом ацетону. Обличчя гіперемоване, очні яблука м'які, зіниці звужені. Язик сухий, Ps – 96 уд./хв., слабкого наповнення, АТ – 90/60 мм рт. ст. Яке ускладнення розвинулось у пацієнтки?
A *Гіперглікемічна кома
B Гіпоглікемічна кома
C Алкогольна кома
D Печінкова кома
E Гіпотиреоїдна кома

86
У пацієнта вночі раптово виник напад ядухи, що супроводжується експіраторною задишкою. Пацієнт збуджений, обличчя бліде, ЧДР 24 за хв., пульс 86 /хв., АТ 130/80 мм рт.ст. Які першочергові дії медичної сестри:
A *Надати положення сидячи, спираючись на край ліжка
B Надати положення напівсидячи
C Надати горизонтальне положення з припіднятим нижнім кінцем
D Надати положення на лівому боці
E Надати положення на правому боці

87
Назвіть положення, якого слід надати пацієнтові при набряку легенів:
A *Ортопное
B Горизонтальне на спині
C Горизонтальне з опущеним головним кінцем
D Горизонтальне на лівому боці
E Горизонтальне з припіднятими ногами

88
У пацієнта гастроентерологічного відділення раптово виникло блювання у вигляді “кавової гущі”, дьогтеподібне випорожнення. Пацієнт скаржиться на слабкість, запаморочення. Які дії медсестри в цьому випадку:
A *Горизонтальне положення, міхур з льодом на епігастрій
B Горизонтальне положення, міхур з льодом на потилицю
C Напівсидяче положення, джгути на нижні кінцівки
D Напівсидяче положення, гірчичники на литкові м’язи
E -


89
До Вас звернувся пацієнт 54 років, у якого після отримання неприємного повідомлення, з’явився стискуючий біль за грудиною, який віддає у ліве плече, під ліву лопатку, між лопатковий простір, кисть лівої руки. Біль триває 5 хвилин. Вкажіть препарат, з якого, в першу чергу, необхідно починати надання невідкладної допомоги пацієнту:
A * Нітрогліцерин
B Но-шпа
C Фуросемід
D Аспірин
E Папазол

90
В терапевтичному відділенні у пацієнта після введення розчину антибіотика виникло запаморочення, шум у вухах, відчуття жару, гіперемія шкіри, набряки, тахіпное, тахікардія, АТ– 60/30 мм рт.ст. Що розвинулось у пацієнта?
A *Анафілактичний шок
B Токсико-інфекційний шок
C Геморагічний шок
D Кардіогенний шок
E Набряк легенів

91
Пацієнтку доставлено в приймальне відділення зі скаргами на сильний біль у потилиці, запаморочення, нудоту, біль в ділянці серця. В анамнезі - гіпертонічна хвороба. Пацієнтка збуджена, пульс– 96/хв., АТ- 210/110 мм рт.ст. Якими будуть Ваші дії до приходу лікаря?
A *Накласти гірчичник на потилицю, холодний компрес на чоло
B Ввести гіпотензивні препарати
C Провести санітарну обробку пацієнтки
D Накласти гірчичник на ділянку серця, грілку до ніг
E Провести оксигенотерапію

92
У пацієнтки кардіологічного відділення на тлі гострого інфаркту міокарда розвинувся напад ядухи за інспіраторним типом, ЧД– 38/хв., Рs– 110/хв, АТ– 180/100 мм рт.ст, клекочуче дихання з виділенням пінистого харкотиння рожевого кольору. З чого потрібно починати долікарську допомогу?
A *Надати положення ортопное
B Ввести медикаменти
C Надати горизонтальне положення пацієнту
D Накласти гірчичник на потилицю та ділянку серця
E Провести гарячі ніжні та ручні ванни

93
У пацієнта через 1 годину після вживання тістечка з кремом, виникла нудота, блювання, слинотеча, біль в епігастральній ділянці. Яке першочергове втручання повинна виконати медсестра?
A *Промити шлунок
B Покласти грілку на живіт
C Покласти холод на живіт
D Дати знеболюючі засоби
E Дати сечогінні засоби

94
Хворого турбує біль голови, нудота, блювання, запаморочення. АТ- 220/120 мм рт.ст. Який препарат для невідкладної допомоги приготує медична сестра?
A *Магнія сульфат
B Аналгін
C Кофеїн
D Кордіамін
E Нітрогліцерин

95
У пацієнтки після фізичного навантаження з’явилися скарги на різкий біль у лівій поперековій ділянці, що іррадіює у статеві органи. Яку невідкладну долікарську допомогу необхідно запропонувати?
A * Грілку на ліву поперекову ділянку
B Ввести розчин баралгіну
C Ввести розчин аналгіну
D Випити настій кореня валеріани
E Міхур з льодом на поперекову ділянку

96
Хворий 26 років лікується з приводу сечокам’яної хвороби. Вранці у хворого з`явився різкий, ріжучий біль у поперековій ділянці зліва, сечовипускання болюче. Що виникло у пацієнта?
A * Ниркова колька
B Печінкова колька
C Напад стенокардії
D Напад бронхіальної астми
E Загострення виразкової хвороби

97
Які із названих препаратів треба вибрати для надання невідкладної допомоги при нирковій кольці?
A * Баралгін
B Фурасемід
C Корглікон
D Ампіцилін
E Кордіамін

98
Палатну медичну сестру викликали до пацієнта С., 42 років, у якого виник напад ниркової кольки. Яку долікарську допомогу повинна надати медична сестра?
A * Грілку на поперекову ділянку
B Прохолодну ванну
C Очисну клізму
D Міхур з льодом на поперекову ділянку
E Катетеризацію сечового міхура

99
Хворий 64-х років лікується з приводу сечо-кам'яної хвороби. Вночі виник напад гострого розпираючого болю в поперековій ділянці зліва, з іррадіацією в стегно, статеві органи. Яке незалежне медсестринське втручання може виконати медсестра?
A * Грілку на поперекову ділянку
B 2% р-н промедолу п/ш
C 2% р-н но-шпи в/м
D Катетеризацію сечового міхура
E 5,0 р-ну баралгіну в/в

100
У хворого на інфаркт міокарда стан погіршився. Хворий став блідим, вкрився холодним липким потом, втратив свідомість. Пульс 95/хв., АТ- 80/50 мм рт.ст. Яке ускладнення виникло у хворого?
A *Кардіогенний шок
B Непритомність
C Набряк легенів
D Серцева астма
E -

101
Чоловіка вжалила бджола. Через декілька хвилин з’явилися: свербіж шкіри, слабкість, нудота, біль у животі, блідість, почуття страху. В першу чергу необхідно ввести:
A *преднізолон
B аналгін
C папаверин
D кордіамін
E фуросемід


Крок М. Сестринська справа
Невідкладні стани в хірургії
1
В клініку доставлений хворий 25 р. після ДТП - свідомість і очні рефлекси відсутні. Артеріальний тиск і пульс на периферичних артеріях не визначається. Пульс на сонних артеріях слабкого наповнення. Тони серця глухі. Дихання рідке. Як Ви оцінюєте стан хворого?
A * Агонія
B Предагонія
C Запаморочення
D Клінічна смерть
E Колапс

2
Хворий 1 хв. тому раптово перейшов в стан, який характеризується відсутністю функції центральної нервової системи, дихання та серцевої діяльності, відсутністю видимих проявів життя. Як Ви оцінюєте стан хворого?
A * Клінічна смерть
B Колапс
C Запаморочення
D Агонія
E Предагонія

3
На тролейбусній зупинці знайдена людина 40-45 років. Викликана машина “швидкої допомоги”. У відповідь на больове подразнення відкриває очі, при сильному подразненні захисна реакція, при звертанні вимовляє незв’язні слова. Як Ви оціните глибину розладу свідомості у хворого?
A * Сопор
B Ясна свідомість
C Приголомшений
D Кома
E Смерть мозку

4
У потерпілого під час їжі раптово виник сильний кашель, задуха, втрата свідомості. Пульсація на сонних артеріях послаблена, самостійне дихання відсутнє. Що слід медсестрі виконати негайно у потерпілого?
A * Прийом Геймліха
B Прекардіальний удар
C Непрямий масаж серця
D Штучну вентиляцію легенів
E Прямий масаж серця

5
Пацієнт, після тяжкої черепно-мозкової травми, знаходиться у коматозному стані, дихає через трахеостому. Чергова медична сестра помітила, що дихання у нього стало частішим, з’явився ціаноз шкіри. Визначте наявну проблему пацієнта:
A * Обтурація трахеостомічної трубки
B Западання язика
C Набряк легень
D Ларингоспазм
E Спонтанне дихання

6
Потерпілого чоловіка, 24 років, після ДТП до приймально-діагностичного відділення доставили з множинними ушкодженнями. Чергова медична сестра виявила, що пацієнт без свідомості, дихання поверхневе, пульс ниткоподібний, зіниці звужені. Першочергове незалежне медсестринське втручання.
A * Викликати лікаря
B Виміряти АТ
C Зібрати сечу на аналіз
D Транспортувати до рентгенкабінету
E Зняти ЕКГ

7
Медична сестра відділення реанімації та інтенсивної терапії за призначенням лікаря проводить інтенсивну медикаментозну терапію. Визначити найбільш ефективний шлях введення інфузійних засобів:
A * Внутрішньовенний
B Внутрішньом’язовий
C Підшкірний
D Внутрішньосерцевий
E Внутрішньоартеріальний

8
Вы оказываете помощь пострадавшему с электротравмой. Пострадавший без сознания, держится за электрический провод. С чего необходимо начинать оказывать помощь?
A * освободить пострадавшего от действия электрического тока
B провести ИВЛ
C провести непрямой массаж сердца
D вызвать скорую помощь
E дать понюхать нашатырный спирт

9
Вы медсестра здравпункта. Вас вызвали к пострадавшему с проникающим ранением грудной клетки. Состояние больного тяжелое. При осмотре из раны выделяется пенистая кровь. Какой тип повязки запланирует медсестра для оказания первой медицинской помощи?
A * оклюзионную
B спиральную
C давящую
D черепашью
E косыночную

10
У хворого під час переливання еритроцитарної маси з’явились: біль в попереку, відчуття стиснення в грудях, почервоніння обличчя, відчуття “страху смерті”, задишка. Об’єктивно: хворий неспокійний, пульс 110 за 1 хв., АТ – 110/80 мм рт.ст. Вкажіть ускладнення переливання крові:
A *Гемотрансфузійний шок
B Повітряна емболія
C Цитратний шок
D Анафілактичний шок
E Емболія легеневої артерії

11
На місці дорожньо-транспортної пригоди виявлено потерпілу без свідомості, без дихання. Пульс і АТ не визначаються, зіниці на світло не реагують. Який термінальний стан у потерпілої?
A *Клінічна смерть
B Передагональний стан
C Агонія
D Колапс
E Травматичний шок

12
Ви стали свідком як пацієнтка К. 32 років під час прийому їжі раптом скрикнула. Об’єктивно: вираз обличчя переляканий, крила носа надуті, шкіра бліда з ціанотичним відтінком, помітне втягнення міжреберних проміжків. Яку невідкладну допомогу слід терміново надати?
A *Застосувати прийоми Геймліха
B Проводити оксигенотерапію без піногасника
C Проводити оксигенотерапію з піногасником
D Розстібнути комірець
E Ввести 2,4\% розчин еуфіліну в/венно

13
Ви оглядаєте потерпілого з вогнепальною раною правого стегна. Локально: в рані видно осколки стегнової кістки, рана кровоточить пульсуючим струменем. Ваші першочергові дії?
A * Накласти джгут
B Накласти асептичну пов’язку
C Ввести знеболюючі
D Транспортувати потерпілого в найближчу лікарню
E Провести транспортну іммобілізацію підручними засобами

14
Який спосіб зупинки кровотечі ви застосуєте при травмуванні варикозно-розширеного вузла?
A * Тиснучу пов’язку
B Накладання джгута
C Максимальне згинання у суглобі
D Пальцеве притиснення судини
E Підвищене положення кінцівки

15
У чоловіка 70 років Ви діагностували гостру затримку сечі. Виберіть першочергові дії медичної сестри при наданні невідкладної допомоги хворому.
A *Катетеризація гумовим катетером.
B Катетеризація металевим катетером.
C Надлобкова пункція сечового міхура.
D Епіцистостомія.
E Аденомектомія.

16
На травмпункт доставлений чоловік 28 років. Сам сказати нічого не може, рот широко відкритий, нижня щелепа висунута вперед. Відмічається слинотеча. Травму отримав під час бійки. Який найбільш вірогідний діагноз?
A *Вивих нижньої щелепи.
B Перелом нижньої щелепи.
C Перелом верхньої щелепи.
D Остеомієлїт нижньої щелепи.
E Остеома нижньої щелепи.

17
Яку першу медичну допомогу надасть медсестра при закритій травмі живота з ушкодженням внутрішніх органів?
A *Холод на живіт, екстрена госпіталізація
B Фізіотерапевтичне лікування
C Грілку на живіт
D Знеболювання
E Підготовка до обстеження
18
В здоровпункті чоловіку 50 років встановлено діагноз: правостороння защемлена пахова грижа. Які дії медсестри є першочерговими на догоспітальному етапі.
A *Негайно викликати швидку допомогу, холод на живіт
B Дати но-шпу
C Дати анальгін
D Покласти холод на живіт
E Покласти грілку на живіт

19
У хірургічному відділенні пацієнту 50 років з виразковою хворобою шлунку, ускладненою кровотечею, проведено гемотрансфузію. Яке лабораторне обстеження необхідно планувати на наступний день?
A *Клінічний аналіз крові і сечі
B Аналіз крові на цукор
C Пробу за Зимницьким
D Коагулограму
E Аналіз крові на RW

20
В здоровпункт на ношах доставлено пацієнта 33 років, у якого 15 хвилин тому раптово з’явився “кинжальний” біль у животі. При огляді: шкіра бліда, АТ 80/60 мм.рт.ст., Ps – 100/хв. При пальпації живіт дошкоподібний, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. Сплануйте надання першої медичної допомоги?
A *Холод на живіт, негайна госпіталізація
B Ввести спазмолітики
C Амбулаторне спостереження
D Знеболювання
E Транспортування в гастроентерологічне відділення

21
У реанімаційному відділенні для стимуляції слиновиділення застосовують:
A * Лимонний сік.
B Моркв’яний сік.
C Яблучний сік.
D Мінеральну воду.
E Розчин фурациліну.

22
Пацієнт 35 років внаслідок ДТП отримав травму обличчя та волосистої частини голови, при огляді виявлено кровотечу з правої лицевої артерії. Вкажіть місце пальцевого притиснення для зупинки кровотечі:
A *Під кутом нижньої щелепи справа
B Середина переднього краю кивального м’яза
C Над ключицею справа
D Скронева ділянка голови
E Ділянка перенісся

23
У пацієнта з гострим панкреатитом спостерігаються ознаки делірію: збудження, дезорієнтація в просторі, часі, власній особі, агресивність до оточуючих людей. Які першочергові дії медичної сестри в даній ситуації?
A *Зафіксувати хворого до ліжка
B Заспокоїти хворого
C Ввести нейролептики
D Вивести хворого з відділення
E Зателефонувати родичам

24
У потерпілого шахтаря дві нижні кінцівки перебували під завалом 11 годин. На місці травми на стегна були накладені джгути. Які подальші дії медичної сестри при транспортуванні потерпілого в лікувальний заклад?
A * Джгути не знімати, ввести знеболюючі.
B Зняти джгути, ввести знеболюючі.
C Зняти джгути, обкласти кінцівки міхурами з льодом.
D Джгути не знімати, дати кисень.
E Зняти джгути, положити транспортні шини.

25
Мужчина отримав відкритий перелом правої гомілки. Яка з перерахованих нижче проблем є дійсною пріоритетною в даному випадку?
A *Кровотеча
B Біль
C Набряк
D Порушення функції кінцівки
E Деформація кінцівки

26
Бригада швидкої медичної допомоги проводить комплекс серцево-легеневої реанімації потерпілому, ураженому електричним струмом. Яка ознака підтвердить розвиток біологічної смерті?
A *Помутніння рогівки
B Відсутність дихання
C Відсутність серцебиття
D Арефлексія
E Звуження зіниць

27
Хвору К., 42 р., збила машина. Ліва гомілка у верхній третині деформована, визначається патологічна рухливість кісток. Які засоби для транспортної іммобілізації ви застосуєте для транспортування в травматологічне відділення?
A * Шину Крамера
B Підручні засоби
C Шину Еланського
D Апарат Ілізарова
E Шину Белера

28
До медичної сестри звернулась сусідка із скаргами на біль у лівій гомілці. Дві години тому вона впала на вулиці. Самостійно пересуватись не може. При огляді: ліва гомілка в нижній третині набрякла, а в середній – деформована. В місці деформації визначається біль і крепітація. Про що повинна подумати медична сестра:
A * Закритий перелом гомілки
B Забій м’яких тканин гомілки
C Розтягнення зв’язок
D Вивих у гомілково-стопному суглобі
E Розрив м’язів гомілки

29
Потерпілий був збитий вантажівкою. При обстеженні виявлено, що на передній поверхні правого передпліччя є глибока рана великих розмірів, у глибині якої видно уламки обох кісток. Що необхідно зробити в першу чергу при наданні невідкладної допомоги:
A * Зупинити кровотечу
B Накласти асептичну пов’язку
C Накласти транспортну шину
D Зігріти потерпілого
E Ввести анальгетики

30
До Вас звернулась потерпіла зі скаргами на пекучий біль в правій руці, на яку 5 хвилин тому вилилась гаряча вода. Потерпіла стогне від болю. При огляді шкіра тильної поверхні правої кисті різко гіперемована. Якою повинна бути долікарська допомога?
A * Підставити кисть під струмінь холодної води
B Обробити 1\% розчином соди
C Змастити соняшниковою олією
D Прикласти терту картоплю
E Змастити шкіру яєчним білком

31
У хворого в результаті переливання крові, з’явилися перші ознаки гемотрансфузійного шоку. Ваша тактика.
A * Перекрити систему, покликати лікаря
B Відключити систему, повідомити лікаря
C Ввести хворому десенсибілізуючі препарати
D Відключити систему, застосувати кровозамінники
E Ввести протишокові препарати, покликати лікаря

32
Ви - медсестра приймального відділення. Каретою швидкої допомоги доставлено потерпілого з переломом основи черепа. Виберіть основний симптом.
A Кровотеча із носа та вуха
B Наявність крововиливу на потилиці
C Набряк шиї
D Головний біль
E Кровотеча з рани на голові

33
Пацієнт з гіпсовою пов'язкою "чобіток" скаржиться на посилення болю, оніміння та набряк пальців кінцівки. Вкажіть заходи невідкладної допомоги.
A Розрізати гіпсову пов"язку
B Надати підвищенного положення кінцівки
C Розтерти пальці
D Ввести знеболюючі засоби
E Зняти гіпсову пов'язку

34
Після ДТП, чоловік, 38 років, скаржиться на біль у ділянці таза, промежини, рух нижніх кінцівок обмежений. Об’єктивно: зміщення однієї половини таза уверх, позитивний симптом “прилипшої п’ятки”. Назвіть вид транспортної іммобілізації:
A * На спині в позі “жабки”
B На животі
C Напівсидячи
D На боку
E На спині

35
Під час проведення непрямого масажу серця Ви відчули характерний хруст, що свідчить про перелом ребра. Ваші дії:
A * Продовжувати СЛР, правильно розташувавши руки на грудині
B Припинити реанімаційні міроприємства та застосувати прекардіальний удар
C Константувати біологічну смерть потерпілого
D Перейти до прямого масажу серця
E Продовжувати СЛР, змістивши руки до неушкоджених ребер


36
У потерпілого 30 років, який потрапив в дорожньо-транспортну аварію, на правому стегні є рана, із якої пульсуючим струменем витікає кров. З рани видніються відламки стегнової кістки. Що буде наступним етапом у наданні невідкладної допомоги потерпілому після зупинки кровотечі за допомогою джгута?
A * Знеболювання
B Накладання асептичної пов’язки на рану
C Холод на місце травми
D Надання кінцівкці фізіологічного положення
E Іммобілізація ушкодженої кінцівки

37
Потерпілий отримав рвану рану лівого передпліччя. Планово імунізований проти правця три місяці тому. З метою екстреної профілактики правця для закріплення активного імунітету що потрібно ввести потерпілому?
A 0,5мл АП – анатоксину
B 0,1мл АП – анатоксину
C 0,2мл АП – анатоксину
D 0,3мл АП – анатоксину
E 1 мл АП – анатоксину

38
У хворого після травми живота скарги на біль в животі, припинення виділення сечі. При пальпації відмічається напруження м'язів живота, позитивний симптом Щоткіна-Блюмберга. У черевній порожнині є рідина. З чим пов'язана проблема пацієнта?
A * Внутрішньочеревне ушкодження сечового міхура
B Позачеревне ушкодження сечового міхура
C Гострий аппендицит
D Гострий пієліт
E Гострий цистит

39
Що Ви застосуєте для транспортної іммобілізації при переломі кісток гомілки?
A *Шини Крамера
B Шину Еланського
C Шину Белера
D Шину Дітеріхса
E Гіпсову пов’язку

40
У потерпілого К. 19 років констатована клінічна смерть. М/с проводить серцево-легеневу реанімацію. Що з переліченого свідчить про ефективність закритого масажу серця?
A * Пульсація на сонній артерії
B Пасивні рухи грудної клітки
C Зниження температури тіла
D Відсутність свідомості
E Розширені зіниці

41
Потерпілий Д. 22 років отримав електротравму. Виникло судомне скорочення м'язів, втратив свідомість. Допомогу надає медсестра. З чого їй необхідно почати?
A * Звільнити потерпілого від джерела струму
B Оцінити загальний стан пацієнта
C Негайно розпочати серцево-легеневу реанімацію
D Викликати бригаду швидкої допомоги
E Розстебнути комір, дати понюхати нашатирний спирт

42
Робітник К. 39 років, працюючи в лабораторії випадково розлив на ногу сірчану кислоту. Турбує пекучий біль. З чого треба почати першу допомогу?
A * Промивання струменем холодної води
B Накладання пов'язки з фурациліном
C Направлення до опікового центру
D Виконання хімічної нейтралізації
E Промивання етиловим спиртом

43
Гравець під час гри у футбол вдарився головою об стінку воріт та втратив свідомість на 2 хв. У нього: головний біль стискаючого характеру, шум у вухах, нудота, двічі була блювота, пульс 76 уд. за 1 хв., АТ 105/70 мм рт. ст. Потерпілий блідий. Що з хворим?
A *Струс головного мозку.
B Забій головного мозку.
C Здавлення головного мозку.
D Перелом основи черепа.
E Перелом склепіння черепа.

44
До медичної сестри звернулась жінка, 25 років, зі скаргами на пекучий біль у ділянці лівої гомілки. 15 хвилин тому на гомілку вилила гарячу воду. При огляді шкіра червона, є пухирі, заповнені прозорою жовтуватою рідиною. Яка тактика медсестри?
A * Охолоджувати місце опіку
B Волого-висихаюча пов`язка
C Мазева пов`язка
D Ультрофіолетове опромінювання
E УВЧ-терапія

45
У пацієнта з різкими болями в правій пахвинній ділянці живота при огляді та пальпації виявлено болюче напружене випинання округлої форми, яке не вправляється в черевну порожнину. Діагностовано защемлену грижу. Яку невідкладну допомогу необхідно надати пацієнтові:
A *Холод на живіт і госпіталізація
B Вправити грижу
C Ввести наркотичні засоби
D Рекомендувати теплу ванну
E Ввести спазмолітики

46
До Вас звернувся хворий сусід, у якого після підняття важкого каменю раптово виник різкий біль в правій паховій ділянці. Протягом двох років він відмічав у себе випинання в правій паховій ділянці. При огляді Ви встановили в паховій ділянці випинання розміром з куряче яйце. Вправити його не вдалося. При пальпації живота визначається болісність в його нижніх відділах. Вкажіть Ваші першочергові дії.
A *Холод на низ живота, термінова госпіталізація
B Знеболюючі, на низ живота міхур з льодом
C Грілку на низ живота, спазмолітики
D Знеболюючі, викликати швидку допомогу
E Знеболюючі, дієта, бандаж

47
В хірургічному відділенні хвора раптово відчула „кинджальний біль” у животі. Об'єктивно: лежить на боці з приведеними до живота ногами, дихання поверхневе часте, пульс прискорений, слабкого наповнення і напруження. М'язи передньої черевної стінки різко напружені, позитовний симптом Щоткіна-Блюмберга. Вкажіть Ваші дії.
A *Покладу холод на живіт, негайно викличу лікаря
B Введу знеболюючі, викличу лікаря
C Покладу грілку на живіт, введу спазмолітики
D Промию шлунок, покладу грілку на живіт
E Візьму сечу для аналізу на діастазу

48
Виконуючи ремонтні роботи працівник отримав електротравму та втратив свідомість. При огляді: свідомість відсутня, обличчя бліде, зіниці розширені, пульс на сонній артерії не відчувається. Які першочергові дії медичної сестри?
A *Негайно розпочати серцево – легеневу реанімацію
B Підняти ноги та опустити голову
C Приготувати все необхідне до дефібриляції
D Викликати лікаря
E Налагодити оксигенотерапію

49
Чоловіку на виробництві поранило шию. При огляді: на боковій поверхні шиї рана 2*3 см з нерівними краями з якої пульсуючим струменем витікає кров. Який вид кровотечі у постраждалого?
A * Артеріальна
B Змішана
C Венозна
D Паренхіматозна
E Капілярна

50
Про що говорить наявність симптому „світлого проміжку” у хворого з травмою голови?
A * Здавлення головного мозку
B Струс мозку
C Забій мозку
D Перелом основи черепа
E Поранення мозку

51
Для зупинки невеликих венозних і капілярних кровотеч застосовується пов’язка:
A * Давляча
B Коригуюча
C Укріплююча
D Оклюзійна
E Іммобілізуюча

52
У хворого діагностували відкритий пневмоторакс. Що потрібно зробити, щоб полегшити його стан?
A * Накласти окклюзійну пов’язку
B Накласти спіральну пов’язку
C Накласти хрестоподібну пов’язку
D Накласти пов’язку Дезо
E Ввести дихальні аналептики

53
Пацієнт скаржиться на „кинжальний” біль в животі, повторне блювання без полегшення стану. З чим пов'язані проблеми пацієнта?
A * Проривною виразкою
B Гострим апендицитом
C Гострим холециститом
D Гострим панкреатитом
E Нирковою колькою

54
Постраждалий помилково випив сірчану кислоту. Які першочергові дії медичної сестри?
A *Промити стравохід і шлунок водою
B Викликати блювання
C Промити стравохід і шлунок фурациліном
D Ввести анальгетики
E Дати випити Альмогель “А”

55
При гострому отруєнні фосфорорганічними речовинами (ФОР) використовують антидот:
A *Атропін
B Унітіол
C Ліпоєву кислоту
D Налоксон
E Етиловий спирт

56
До медпункту звернувся юнак, який був покусаний домашньою собакою біля 1 години тому назад. При обстеженні: в нижній третині правої гомілки рана 2,5 х 1,5 см, з нерівними краями, яка помірно кровоточить. Тактика медичної сестри:
A *Промити рану розчином мила
B Обробити рану 3% р-ном перекису водню
C Провести ПХО рани
D Обробити рану 1% р-ном йодонату
E Промити рану гіпертонічним розчином

57
Чим небезпечна кровотеча з яремних вен шиї?
A *Можливістю повітряної емболії
B Швидкою крововтратою
C Розвитком травматичного шоку
D Падінням артеріального тиску
E Утрудненням надання першої допомоги

58
Який з перерахованих препаратів пригнічує дихання при черепно-мозкових травмах?
A * Морфіну гідрохлорид
B 40\% р-н глюкози
C 10\% р-н натрію хлориду
D 20\% р-н сульфату магнезії
E Розчин фуросеміду

59
Який перший етап невідкладної допомоги при відкритому пневмотораксі:
A *Накладання оклюзійної пов'язки
B Накладання міхура з льодом
C Накладання грілки
D Плевральна пункція
E ПХО рани

60
Санітарка під час прибирання отримала травму розбитим склом. Об'єктивно: на передньовнутрішній поверхні середньої третини плеча спостерігається рана 4,0 x 0,9 см., з рівними краями, з якої витікає яскраво-червона кров пульсуючим струменем. Вкажіть найефективніший метод тимчасової зупинки кровотечі:
A *Накладання джгута
B Тампонада рани
C ПХО рани
D Давляча пов'язка
E Підвищене положення кінцівки

61
Потерпілий 23-х років отримав електротравму. Виникло судомне скорочення м’язів, втратив свідомість. З чого необхідно розпочати невідкладну допомогу?
A *Звільнити потерпілого від джерела струму
B Розпочати непрямий масаж серця
C Розпочати ШВЛ
D Викликати бригаду ШМД
E Оцінити загальний стан потерпілого


Крок М. Сестринська справа
Основи медсетринства
1
Медична сестра доглядає за пацієнтом К., 23 роки, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу крупозної пневмонії. У пацієнта гарячка. Які ознаки характерні для третьої стадії гарячки?
A * Пітливість
B Підвищений тиск
C Рідкий пульс
D Наростання температури
E Блідість шкіри обличчя

2
Медсестра проводить санітарну обробку пацієнта з педикульозом вагітній жінці. Який протипедикульозний засіб можна використати в даній ситуації?
A * 5 % борну кислоту
B Перманганат калію
C Оксид водню
D Карбофос
E Гідрокарбонат натрію

3
Яка клінічна ознака характерна для легеневої кровотечі?
A * Виділення пінистої крові яскраво-червоного кольору
B Відсутність блювання
C Артеріальна гіпертензія
D Блювання "кавовою гущею"
E Кров, що виділяється, має кислу реакції при визначенні рН

4
Хворому 18 р., призначено проведення проби Манту внутрішньошкірно. На яку глибину медсестра введе голку в товщу шкіри під час виконання цієї маніпуляції?
A * До зникнення просвіту зрізу голки
B На 1/3 довжини голки
C На 4-5 мм
D На 3-4 мм
E На 5-6 мм

5
У пацієнта ІІ стадія гарячки. Виберіть метод, який не належить до фізичних методів боротьби з гіпертермією:
A * Парентеральне введення розчину анальгіну
B Обтирання тіла водою з оцтом
C Вологе обкутування всього тіла хворого
D Застосування міхура з льодом
E Застосування клізм з холодною водою

6
Пацієнту К., 62 р., призначено курс гірудотерапії. Назвіть показання до застосування п'явок:
A * Артеріальна гіпертензія
B Кровоточивість судин
C Ураження шкіри в місці прикладання п'явок
D Алергічні захворювання
E Анемія

7
Пацієнту необхідно закрапати у зовнішній слуховий прохід розчин з метою розм'якшення сірчаної пробки. Що використає медсестра в даному випадку?
A * 3 % р-н перекису водню
B 70 % р-н етилового спирту
C 5 % р-н перманганату калію
D 2 % р-н натрію гідрокарбонату
E 0,9 % р-н натрію хлориду

8
До фізичних методів дезінфекції не належить:
A * Застосування 0,02 % розчину хлорантоїну
B Використання пиловсмоктувача
C Використання високої температури
D Пастеризація
E Використання УФ-променів

9
Для об’єктивної оцінки ризику утворення пролежнів медична сестра використовує систему бальної оцінки за Norton. Сума балів 20. Як за шкалою Norton оцінити ризик виникнення пролежнів у даному випадку?
A * Немає ризику
B Мінімальний
C Помірний
D Високий
E Особливо високий10
За теорією А. Маслоу існує 5 рівнів людських потреб. ІІІ рівень – соціальні потреби. Яка людська потреба належить до цього рівня?
A * Родина
B Одяг
C Самовираження
D Їжа
E Повітря

11
Хворого з підозрою на інфаркт міокарда госпіталізовують у кардіологічний стаціонар. Який метод санітарної обробки можна використати в даному випадку?
A * Не проводити санітарну обробку
B Душ
C Ванну
D Обтирання шкіри
E Використати будь-який метод

12
Медична сестра хірургічного відділення лікарні, здійснюючи догляд за післяопераційними пацієнтами, повинна дотримуватись лікувально-охоронного режиму. Який із наведених заходів є його елементом?
A * Дотримання тиші
B Провітрювання палат
C Вимірювання t тіла
D Дієтичне харчування
E Прибирання приміщень

13
Хворому на хронічний коліт, із схильністю до закрепів, призначили дієту №3. Який із зазначених продуктів не рекомендовано включати до харчового раціону?
A * Бобові
B Висівковий хліб
C Пісне м'ясо
D Річкова риба
E Копчена ковбаса

14
Лікар призначив пацієнту В., 53 р., у якого спостерігаються набряки та закрепи, гіпертонічну клізму. Для її проведення медсестра використає:
A * 10 % розчин хлориду натрію
B Відвар ромашки
C 0,9 % розчин хлориду натрію
D Холодну воду
E Соняшникову олію

15
Пацієнт Р., 23 р., знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному віділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла становить 3 - 4°С. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку?
A * Гектична
B Неправильна
C Ремітуюча
D Хвилеподібна
E Інтермітуюча

16
Пацієнта К. готують до оперативного втручання на органах черевної порожнини. Для підготовки пацієнта медсестра повинна застосувати клізму:
A * Сифонну
B Очисну
C Гіпертонічну
D Олійну
E Емульсійну

17
Медична сестра здійснює медсестринський процес. На якому етапі проходить збір необхідної інформації про пацієнта?
A * І етапі
B ІІ етапі
C ІІІ етапі
D ІV етапі
E V етапі

18
Діяльність медичної сестри розглядається як медсестринський процес. Яка мета першого етапу медсестринського процесу?
A * Оцінити загальний стан пацієнта
B Спланувати обсяг сестринських втручань
C Реалізувати сплановані втручання
D Навчити пацієнта самодогляду
E Оцінити ефективність догляду19
В міську лікарню поступила жінка, 45 років, з приводу гіпертонічної хвороби. Медична сестра збирає медсестринський анамнез і проводить об’єктивне обстеження пацієнта. Який це етап медсестринського процесу?
A * І етап
B ІІ етап
C ІІІ етап
D ІV етап
E V етап

20
Ієрархія людських потреб за А.Маслоу включає:
A * 5 рівнів
B 4 рівнів
C 3 рівні
D 2 рівні
E 1 рівень

21
Медсестра здійснює медсестринський процес. Другий етап медсестринського процесу - це:
A *Медсестринська діагностика
B Оцінювання загального стану пацієнта
C Планування обсягу медсестринських втручань
D Реалізація спланованих втручань
E Оцінювання ефективності догляду

22
Медична сестра провела обстеження пацієнта, встановила медсестринський діагноз. До якого етапу повинна приступити медична сестра?
A * ІІІ етапу
B ІІ етапу
C І етапу
D ІV етапу
E V етапу

23
Здійснюючи медсестринський процес, медична сестра встановлює мету медсестринських втручань. Вона може бути:
A * Короткострокова
B Пріоритетна
C Потенційна
D Наявна
E Проміжна

24
Медична сестра здійснює медсестринський процес. Втручання, які вона може проводити на основі своєї фахової компененції без вказівок лікаря, мають назву:
A * Незалежні
B Залежні
C Наявні
D Взаємозалежні
E Пріоритетні

25
Медична сестра виконує внутрішньом’язову ін’єкцію пацієнту за призначенням лікаря.
Яке втручання вона здійснює?
A * Залежне
B Незалежне
C Наявне
D Взаємозалежне
E Пріоритетне

26
Медична сестра здійснює медсестринський процес і проводить незалежні медсестринські втручання. До незалежних медсестринських втручань належить:
A * Зміна натільної білизни
B Виконання підшкірної ін’єкції
C Введення антибіотиків
D Проведення очисної клізми
E Підготовка пацієнта до операції

27
При реалізації плану медсестринських втручань медична сестра помітила, що мета втручання не досягнута. Які подальші дії медичної сестри?
A * Оцінити стан хворого і провести корекцію плану догляду
B Провести опитування пацієнта
C Виявити проблеми пацієнта
D Здійснити план догляду
E Задовольнити потреби пацієнта
28
Медична сестра проводить дезінфекцію медичного інструментарію одноразового використання 0,2 % розчином дезактину. На який час потрібно занурити інструменти після їх використання?
A * 60 хв.
B 30 хв.
C 45 хв.
D 20 хв.
E 15 хв.

29
Медична сестра проводить передстерилізаційну обробку багаторазового медичного інструментарію. За допомогою якої проби можна виявити залишки миючого засобу?
A * Фенолфталеїнової проби
B Азопирамової проби
C Амідопиринової проби
D Бензидинової проби
E Проби з суданом-3

30
Медична сестра здійснює свою професійну діяльність. Який наказ МОЗ України регламентує її діяльність, направлену на профілактику зараження СНІДом у лікувальному закладі?
A * 120
B 408
C 450
D 223
E 38

31
Під час обстеження пацієнта К., 55 років, що лікується у кардіологічному відділенні з приводу ішемічної хвороби серця, медична сестра дослідує пульс. Пульс регулярний, його частота складає 98 пошт./хв. Як охарактеризувати такий пульс?
A * Тахікардія
B Брадикардія
C Аритмія
D Напружений
E Повний

32
За призначенням лікаря медична сестра виконує внутрішньо-м’язову ін’єкцію. Яку максимальну кількість розчину одноразово можна ввести внутрішньом’язово?
A * 10 мл
B 5 мл
C 2 мл
D 15 мл
E 20 мл

33
Пацієнту К., 32 років, що лікується в урологічному відділенні призначено зібрати сечу на загальний клінічний аналіз. Як зібрати сечу на дане дослідження?
A * Після ретельного туалету зовнішніх статевих органів, вранці після сну
B Протягом доби
C За 3 години
D За 10 годин
E Середню порцію сечі

34
Флакон містить 1 000 000 ОД антибіотика. За призначенням лікаря медична сестра повинна ввести пацієнту 500 000 ОД даного антибіотика. Яку кількість розчинника необхідно взяти для розведення антибіотика і яку кількість розчину треба ввести пацієнту?
A * 5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину
B 5 мл розчинника і ввести 5 мл розчину
C 10 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину
D 2, 5 мл розчинника і ввести 2, 5 мл розчину
E 5 мл розчинника і ввести 3 мл розчину

35
З метою підготовки до рентгенологічного дослідження кишківника пацієнту призначена очисна клізма. Яке положення треба надати пацієнту при проведенні очисної клізми?
A * На лівому боці, ноги зігнути у колінних суглобах та привести до живота
B На правому боці, ноги зігнути у колінах
C На спині
D На животі
E Напівлежачи

36
Пацієнту 18-ти років, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу загострення хронічної пневмонії, призначено застосування гірчичників. Медична сестра інформує пацієнта про тривалість накладання гірчичників. Вона складає:
A * 10-15 хв.
B 1-2 хв.
C 20-30 хв.
D 2 - 4 год.
E 8-10 год.

37
Пацієнт З., 33 р., лікується у нефрологічному відділенні. Лікар признавив йому дієту № 7. При спілкуванні з пацієнтом медична сестра пояснює мету дієти №7. Назвіть мету цієї дієти.
A * Щадіння функції нирок, зменшення набряків
B Відновлення функції печінки
C Щадіння нервової системи
D Нормалізація функції кишківника
E Нормалізація білкового обміну

38
У юнака 17 років гостра респіраторна вірусна інфекція. Яких заходів безпеки повинна дотримуватись медсестра при догляді за пацієнтом?
A *Носити марлеву пов’язку
B Одягти гумові рукавички
C Носити захисні окуляри
D Одягти фартух
E Користуватися протичумним костюмом

39
У приймальне відділення машиною швидкої допомоги доставлений пацієнт з шлунково-кишковою кровотечею (три години тому було блювання у виді "кавової гущі"). Суб’єктивно відчуває себе задовільно, може рухатись самостійно. Як транспортувати пацієнта у відділення стаціонару?
A *На каталці
B Самостійно в супроводі медичної сестри
C Самостійно без супроводу
D На кріслі-каталці
E На ношах двома санітарами

40
У пацієнта 40 р. ревматизм, лікар призначив йому аспірин, який подразнює слизову оболонку шлунка. Про які особливості прийому препарату повинна проінформувати пацієнта медична сестра?
A *Приймати після їжі
B Приймати натще
C Приймати у проміжках між їжею
D Приймати під час їжі
E Приймати за 30 хвилин перед сном

41
Хворий 25 років, з діагнозом нижньодольова пневмонія знаходиться на лікування в стаціонарі. Лікар призначив внутрішньом’язово антибіотик. Що повинна зробити медична сестра перед введенням антибіотика?
A *Діагностичну пробу на індивідуальну чутливість до антибіотиків
B Попередити пацієнта, що після ін’єкції він повинен поїсти
C Розвести антибіотик дистильованою водою
D Підігріти розчин на водяній бані до 37-38 °С
E Розвести антибіотик 2 % розчином новокаїну

42
Пацієнту К., хворому на крупозну пневмонію, медична сестра вранці внутрішньом’язово ввела антибіотик. Ввечері він звернувся до чергової медсестри зі скаргами на біль, ущільнення і почервоніння у місці ін’єкції. Яке ускладнення виникло у пацієнта?
A *Інфільтрат
B Некроз тканини
C Алергічна реакція
D Олійна емболія
E Ушкодження нервового стовбура

43
У пацієнта Т., 68 р., що спостерігається у лікаря-уролога у зв’язку з аденомою передміхурової залози. Пацієнт неспокійний, скаржиться на біль в надлобковій ділянці, відсутність сечовипускання протягом останніх10 годин.Назвіть першочергову проблему пацієнта.
A *Гостра затримка сечі
B Странгурія
C Олігурія
D Поліурія
E Дізурія

44
Пацієнту з тяжкою серцево-судинною недостатністю лікар призначив досліджувати пульс кожні три години і доповідати дані досліджень. Які властивості пульсу повинна визначити медична сестра?
A *Частоту, ритм, напруження, наповнення
B Висоту, швидкість, ритм
C Пульсові коливання, наповнення
D Частоту, висоту, напруження
E Напруження, швидкість, пульсові коливання
45
Пацієнту К., 55 років, який лікується в урологічному відділенні лікар призначив ендоскопічне дослідження сечового міхура. Як називається такий метод дослідження?
A * Цистоскопія
B Урографія
C Гастродуоденоскопія
D Колоноскопія
E Іригоскопія

46
Чоловік, 60 років, звернувся до дільничного лікаря на прийом з приводу скарг на головний біль, запаморочення, шум у голові, загальну слабкість. При обстеженні: АТ 180/95 мм рт.ст. Як називається такий показник артеріального тиску?
A * Артеріальна гіпертензія
B Артеріальна гіпотензія
C Гіпертермія
D Тахікардія
E Брадикардія

47
У неврологічному відділенні при обстеженні пацієнта К., 55 років, медична сестра оцінювала властивості пульсу і виявили, що він є нерегулярним (неритмічним). Як оцінити такі зміни пульсу?
A * Аритмія
B Брадикардія
C Гіпертензія
D Гіпотензія
E Тахікардія

48
Пацієнту К., 45 років, при стійких закрепах лікар призначив олійну клізму. Яку кількість олії повинна ввести медична сестра?
A * 100-150 мл
B 20 – 30 мл
C 200 – 300 мл
D 300 – 400 мл
E 400 – 500 мл

49
Пацієнту А., 48 років, у хірургічному відділенні при атонічному закрепі лікар призначив гіпертонічну клізму. Який розчин повинна застосувати медична сестра для цієї клізми?
A *25 % розчин магнію сульфату
B 0,9 % розчин натрію хлориду
C 10 % розчин кальцію хлориду
D 2 % розчин новокаїну
E 5 % розчин глюкози

50
Після переведення тяжкохворого пацієнта в інший ЛПЗ необхідно провести знезараження його матрацу, подушки та ковдри. Виберіть метод дезінфекції цих речей:
A *Обробка в дезкамері
B Вибивання та висушування на сонці
C Обробка пилососом
D Кварцювання
E Обробка гарячим паром в автоклаві.

51
Пацієнту призначено внутрішньом’язове введення 1 мл 5 % олійного розчину вітаміну Є , але він відмовляється від ін’єкції через побоювання можливої емболії. Медсестра пояснила пацієнту, що для запобігання цього ускладнення вона:
A * Перевірить, чи не потрапила голка у судину
B Зробить масаж після ін’єкції
C Якомога швидше введе препарат
D Прикладе до місця ін’єкції грілку
E Суворо дотримається правил асептики

52
Лікар призначив взяти у пацієнта - учасника дорожньо–транспортної аварії кров для дослідження на наявність алкоголю. Який розчин використає медсестра для знезараження шкіри пацієнта :
A *3 % розчин пероксиду водню
B 0,5 % розчин хлораміну
C 70 % розчин етилового спирту
D 96 % розчин етилового спирту
E Розчин стериліуму.

53
Під час контролю якості передстерилізаційної обробки інструментів азопірамова проба виявилася позитивною. Якою повинні бути подальші дії медсестри ?
A * Повторити всі етапи передстерилізаційної очистки
B Ретельно промити інструменти під проточною водою.
C Ретельно промити інструменти в миючому розчині
D Ретельно промити інструменти дистильованою водою
E Повторити пробу.

54
Медсестра маніпуляційного кабінету, яка контролювала внутрішньовенне струминне введення ліків студенткою медколеджу, поцікавилася, коли треба зняти джгут:
A * Після потрапляння голки у вену
B Після введення лікарського засобу
C Під час введення лікарського засобу
D Після видалення голки з вени
E Після обробки спиртом місця ін’єкції

55
Пацієнтові з гіпертонічною кризою лікар призначив кровопускання. Яке оснащення найбільш гарантує дотримання інфекційної безпеки в ЛПЗ:
A * Система для кровопусканя одноразового використання
B Голка Дюфо з резиновою трубкою
C Голка довжиною 4 –6 см та шприц ємністю 20 мл
D Інфузійна система одноразового використання
E Голка довжиною 4 - 6 см та стерильний флакон

56
Внаслідок проведеної внутрішньовенної інфузії на місці венепункції утворилася гематома. Що є найбільш вірогідною причиною цього ускладнення :
A * Прокол обох стінок вени
B Ушкодження окістя
C Ушкодження нервового стовбура
D Прокол м’язів
E Дуже щільно накладений джгут

57
Для успішної допомоги пацієнтові у вирішенні його проблем медична сестра повинна їх розглядати з урахуванням пріоритетів. До проміжних пріоритетів належать такі, що:
A * Не є невідкладними і безпечні для життя хворого
B Вимагають негайного вирішення
C Не мають прямого відношення до захворювання або діагнозу
D Ще не існують, але можуть виникнути з часом
E Мають пряме відношення до захворювання

58
Ви здійснили І етап і перейшли до ІІ етапу медсестринського процесу . Що є метою цього етапу?
A * Формування сестринського діагнозу
B Визначення ступеня досягнення мети
C Виконання плану сестринських втручань
D Визначення потреб пацієнта
E Формування бази даних про пацієнта

59
При наявності сестринського діагнозу "ожиріння, спричинене переїданням і недостатністю фізичної активності", яка з рекомендацій медичної сестри була б найефективнішою:
A * Рекомендації з раціонального харчування та занять фізичними вправами
B Направлення пацієнта на консультацію до дієтолога
C Визначення факторів, що призвели до ожиріння
D Роз’яснення пацієнтові проблем, що можуть виникнути при ожирінні
E Рекомендації родичам з приводу харчування пацієнта та фізичної активності

60
Медична сестра здійснює ІV етап сестринського процесу. Яка мета даного етапу сестринського процесу?
A *Виконання плану сестринських втручань
B Визначення критеріїв оцінки догляду
C Складання плану сестринських втручань
D Збір та аналіз одержаної інформації
E Формування сестринського діагнозу

61
Сестринський процес – це продуманий сформований підхід, розрахований на задоволення потреб пацієнта. Які із перерахованих потреб пацієнта необхідно задовольнити в першу чергу при плануванні догляду?
A * Потреба в руховій активності
B Здатність забезпечити свою безпеку
C Кошти, забезпеченість
D Працездатність, задоволення працею
E Знання про здоровий спосіб життя

62
Практична діяльність медичної сестри характеризується певними стандартами. Стандарти – це положення, які визначають:
A * Об’єм, цінність та якість діяльності
B Основні функції сестринської справи
C Мету надання допомоги і догляду пацієнтам
D Вибір системи організації сестринської допомоги
E Межі співпраці медсестри з іншими спеціалістами

63
Дієтотерапія пацієнтів базується на певних принципах. Коригуючий принцип лікувального харчування передбачає:
A * Зменшення [ збільшення] в харчовому раціоні того чи іншого продукту
B Кількісне обмеження їжі
C Введення в організм продуктів, в яких він має недостачу
D Виключення з раціону грубої, важкоперетравлюваної їжі
E Спеціальна кулінарна обробка продуктів

64
Пацієнту, що страждає на хронічний холецистит, лікар призначив дієту № 5. Як медична сестра повинна пояснити пацієнту та його родичам мету цієї дієти?
A * Хімічне щадіння печінки в умовах повноцінного харчування, покращення жовчовиділення
B Підтримання загальних сил організму і підвищення його опірності
C Нормалізація обміну речовин, покращення кровообігу
D Забезпечення фізілогічно повноційного харчування
E Покращення виведення із організму продуктів обміну речовин

65
При передачі чергування у відділенні медсестра доповіла, що у пацієнта з пневмонією сильний головний біль, відчуття жару, температура 39,2С. Яке незалежне медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі?
A * Прикласти до голови холодний компрес, обтерти тіло холодною водою
B Змінити натільну білизну, напоїти чаєм
C Обмити тіло водою з милом, укрити ковдрою
D Заспокоїти, створити положення за Фаулером
E Поставити банки повздовж хребта

66
На третій день після застосування п'явок пацієнтка поскаржилася на свербіж та нагноєння навколо ранок. Що є причиною такого ускладнення ?
A * Інфікування ранок
B Тривала кровотеча з ранок
C Невірно обрана ділянка для постановки п’явок
D Підшкірні крововиливи
E Підвищений артеріальний тиск

67
Пацієнтові з підозрою на лямбліоз лікар призначив дуоденальне зондування. Як правильно зібрати і відправити матеріал на лаборторне дослідження?
A *Порцію В відправити в лабораторію в теплому вигляді
B Порцію В і С відправити в лабораторію в теплому вигляді
C Порцію А відправити в лабораторію в теплому вигляді
D Порцію С помістити в посуд з теплою водою
E Порцію А В С відправити в лабораторію

68
Після госпіталізації хворого в інфекційне відділення лікарні,медсестра повинна провести дезінфекцію квартири. Який це вид дезінфекції?
A *Вогнищева заключна дезінфекція
B Профілактична дезінфекція
C Вогнищева поточна дезінфекція
D Дератизація
E Дезінсекція

69
У хворого виник гострий біль в ділянці серця і задишка. Яке положення повинна надати медсестра пацієнту?
A *Напівлежаче в ліжку або сидяче в кріслі
B Лежаче з опущеним головним кінцем
C Положення Сімса
D Лежаче на животі
E Лежаче на пораженій стороні

70
Пацієнту К., 49 р., після оперативного втручання на стравоход призначили штучне годування через зонд. Медична сестра готує:
A *Стерильний тонкий шлунковий зонд
B Стерильний товстий шлунковий зонд
C Дуоденальний зонд з оливою
D газовідвідну трубку
E Катетер

71
Який першочерговий захід необхідно запланувати медсестрі при догляді за хворим з гарячкою в третій стадії?
A *Контроль пульсу і артеріального тиску
B Зміна постільної білизни, вимірювання пульсу
C Вимірювання t тіла і пульсу
D Контроль за диханням і артеріальним тиском
E Провітрювання кімнати, вимірювання температури

72
Больной М., поступил в кардиологическое отделение с диагнозом "ишемическая болезнь сердца". Палатная медсестра проводит медсестринское обследование, изучает частоту пульса. Какой должна быть частота пульса в норме?
A * 60-80 уд./мин.
B 80-100 уд./мин.
C 90-110 уд./мин.
D 50 - 60 уд./мин.
E 40-50 уд./мин.
73
Больной Д. находится в пульмонологическом отделении с диагнозом "бронхиальная астма". Палатная медсестра проводит медсестринское обследование, определяет частоту дыхания. Какой должна быть частота дыхания в норме?
A * 16-20 в мин.
B 20-24 в мин.
C 10-12 в мин.
D 12-16 в мин.
E 24-30 в мин.

74
Палатная медсестра проводит осмотр тяжелобольного Т., поступившего в отделение, который длительно находился на постельном режиме. В области крестца она обнаружила синюшно-багровое пятно без четких контуров. Как оценить выявленные изменения?
A * Пролежень
B Аллергический дерматит
C Инфильтрат
D Липодистрофия
E Опрелость

75
В терапевтическое отделение поступил больной Г. с диагнозом "сахарный диабет". Палатная медсестра проводит опрос больного. Какой этап медсестринского процесса она осуществляет?
A * Первый
B Второй
C Третий
D Четвертый
E Пятый

76
Больная А. находится на лечении в терапевтическом отделении с диагнозом "хронический гепатит", ежедневно получает внутривенные инъекции. Какая потенциальная проблема может возникнуть, если внутривенные инъекции будут часто выполняться в одну и ту же вену?
A * Тромбофлебит
B Аллергическая реакция
C Инфильтрат
D Липодистрофия
E Пролежни

77
Больной Ф., находится в нейрососудистом отделении с острым нарушением мозгового кровообращения. Ему назначен строгий постельный режим. Какая потенциальная проблема может возникнуть у больного?
A * Пролежни
B Снижение аппетита
C Приступ удушья
D Полиурия
E Боль в животе

78
Больного О., беспокоит озноб, головная боль, ломота в суставах, боль в мышцах, слабость, t-37,8С. Какие медсестринские вмешательства нужно включить в план медсестринского ухода?
A * Тепло укутать, обложить грелками
B Применить пузырь со льдом
C Применить холодный компресс
D Укрыть простынёй
E Дать прохладное питье

79
В терапевтическом отделении находится больной В. с диагнозом 'хронический гломерулонефрит". После обследования палатная медсестра выявила приоритетную проблему - отеки. Какое медсестринское вмешательство должно быть включено в план сестринского ухода?
A * Контроль водного баланса
B Катетеризация
C Промывание мочевого пузыря
D Постановка очистительной клизмы
E Подача увлажненного кислорода

80
В гастроэнтерологическом отделении находится больной А., с диагнозом "хронический панкреатит". Палатная медсестра осуществила I и II этапы
медсестринского процесса и составила план сестринского ухода по приоритетной проблеме - метеоризм. Какое зависимое сестринское вмешательство медсестра должна включить в план сестринского ухода?
A * Постановку газоотводной трубки
B Пузырь со льдом на живот
C Грелку на живот
D Обильное питье
E Промывание желудка

81
Больной К., находится в нефрологическом отделении с диагнозом "острый пиелонефрит". Его готовят к выписке. Какой этап сестринского процесса должна осуществить медсестра перед выпиской больного?
A * Оценка результатов и коррекция медсестринского ухода
B Планирование медсестринских вмешательств
C Медсестринская диагностика
D Медсестринское обследование
E Реализация плана медсестринских вмешательств

82
Больная С., находится на лечении в терапевтическом отделении с диагнозом "ожирение". Одна из приоритетных проблем пациента - запоры. Выполняя зависимое медсестринское вмешательство, медсестра поставила очистительную клизму, которая оказалась неэффективной. Какое зависимое медсестринское вмешательство нужно внести в план для коррекции ухода?
A * Масляную клизму
B Лекарственную клизму
C Питательную клизму
D Газоотводную трубку
E Ректороманоскопию

83
Пациент С., 63 лет, находится на лечении в гастроэнтерологическом отделении с диагнозом: хронический гастрит с секреторной недостаточностью. Соблюдение какой диеты должна контролировать палатная медсестра?
A * Стол № 2
B Стол № 1
C Стол № 3
D Стол № 4
E Стол № 5

84
Пациенту Р., лечащий врач назначил внутримышечное введение 0,5 г ампициллина 4 раза в день. Сколько мл разведенного антибиотика должна набрать в шприц медсестра при стандартном разведении?
A * 5 мл
B 1 мл
C 2 мл
D 4 мл
E 10 мл

85
Пациентке Ш., 54 лет, находящейся в терапевтическом отделении с диагнозом сахарный диабет проводится инсулинотерапия. Медсестра по назначению врача вводит 12 ЕД инсулина шприцом ёмкостью 2 мл. Сколько мл инсулина она должна набрать в шприц?
A *0,3 мл
B 0,1мл
C 0,4 мл
D 0,6 мл
E 1 мл

86
Пациент М., находится в пульмонологическом отделении с диагнозом "хронический обструктивный бронхит, дыхательная недостаточность". Медсестра выявила приоритетную проблему у пациента - одышка в покое. Какой физиологический показатель должен оцениваться медсестрой в первую очередь?
A * Частоту дыхательных движений
B Пульс
C Артериальное давление
D Суточный диурез
E Температуру

87
Пациентке В., с диагнозом 'пневмония", врач назначил постановку горчичников. Выполняя план сестринского ухода, медсестра приготовила горчичники, лоток с водой. Какая должна быть температура воды для постановки горчичников?
A * 38-40 С
B 20-25 С
C 30-35 С
D 60 - 75 С
E 80-100 С

88
После выполнения подкожной инъекции алоэ у пациентки X. появился инфильтрат в месте инъекции. Проводя реализацию плана сестринского ухода, медсестра наложила полуспиртовый согревающий компресс на плечо. В какой последовательности медсестра должна накладывать компресс?
A * Марлевая салфетка, компрессная бумага, вата, бинт
B Компрессная бумага, марлевая салфетка, вата, бинт
C Марлевая салфетка, вата, компрессная бумага, бинт
D Вата, компрессная бумага, бинт
E Компрессная бумага, вата, бинт


89
Пациент Д., 45 лет, находится в инфарктном отделении с диагнозом "острый инфаркт миокарда". Ночью у пациента развился приступ удушья с выделением при кашле пенистой розовой мокроты. Дежурный врач назначил оксигенотерапию. Медсестра проводит подачу кислорода через носовой катетер. Какой раствор используется в аппарате Боброва в данном случае?
A * 70 % этиловый спирт
B Кипяченую воду
C 0,9 % раствор натрия хлорида
D 2 % раствор натрия гидрокарбоната
E 1 % раствор борного спирта

90
Пациентке У., 36 лет, с диагнозом 'хронический холецистит", лечащий врач назначил внутривенную холецистографию с билигностом. Палатная медсестра, осуществляя подготовку пациентки к исследованию, проводит пробу на чувствительность к билигносту. Как медсестра будет вводить раствор билигноста для пробы?
A * Внутривенно
B Внутрикожно
C Подкожно
D Скарификационно
E Внутримышечно

91
Перед началом работы медицинская сестра процедурного кабинета готовит 3 % раствор хлорамина для проведения обеззараживания инструментария. Сколько хлорамина она должна взять для приготовления 4 л 3 % раствора?
A * 120 г
B 60 г
C 3 г
D 40 г
E 30 г

92
Медсестра процедурного кабинета взяла кровь из вены на биохимическое исследование у пациента Ж. одноразовым шприцом. Что необходимо сделать медсестре с этим шприцом после проведения манипуляции?
A * Провести дезинфекцию, используя правило двух емкостей
B Выкинуть в мусорную корзину
C Промыть проточной водой
D Промыть физиологическим раствором
E Передать в ЦСО

93
Медсестра ЦСО получила биксы из хирургического отделения с резиновыми перчатками для стерилизации. Какой метод используется для стерилизации перчаток и режим стерилизации?
A * Паровой метод: 120 С -1,1 атм. - 45 мин.
B Паровой метод: 132 С - 2 атм. - 20 мин.
C Воздушный метод: 180 С - 45 мин.
D Воздушный метод: 120 С - 60 мин.
E Химический метод: 6\% перекись водорода - 6 часов

94
Медсестра процедурного кабинета открыла бикс с перевязочным материалом, доставленный из ЦСО, и определила, что мочевина не расплавилась. Как должна поступить медсестра:
A * Отправить бикс на повторную стерилизацию
B Написать докладную старшей медсестре
C Отправить материал на бактериологическое исследование
D Использовать перевязочный материал в работе
E Сделать запись в журнале стерилизации

95
Пацієнту з серцевою недостатністю проведено кровопускання. Медична сестра здійснює контроль за пульсом, артеріальним тиском та рекомендує йому дотримуватись суворого ліжкового режиму з метою попередження такого ускладнення, як:
A *Ортостатичний колапс
B Непритомність
C Шок
D Напад ядухи
E Тромбоемболія

96
Пацієнтові призначено 20 ОД інсуліну підшкірно. Доза інсуліну 100 ОД в одному мл. Медична сестра виконує ін’єкцію інсуліну за 30 хвилин до сніданку, набравши в шприц:
A 0,2 мл
B 0,3 мл
C 0,4 мл
D 0,5 мл
E 0,6 мл
97
Медична сестра процедурного кабінету контролює термін придатності стерильних розчинів. Стерильні розчини, виготовлені в аптеці і закупорені корками під обкатку, зберігаються:
A *Не більше 10 діб
B Не більше 3 діб
C Не більше 2 діб
D Не більше 7 діб
E Не більше місяця

98
Медична сестра виконує внутрішньом’язову ін’єкцію у передньо-зовнішню поверхню стегна, захоплює шкіру лівою рукою у складку, голку вводить під кутом:
A *70°
B 40°
C 90°
D 45°
E 30°

99
Пацієнту з нирковою колькою медична сестра відпускає гарячу ванну. Вкажіть температуру води та тривалість ванни:
A *Температура води 40° С, тривалість 10-15 хв
B Температура води 34-36° С, тривалість 20 хв
C Температура води 36-39 ° С, тривалість 20-30 хв
D Температура води 28-30° С, тривалість 3-5 хв
E Температура води 24-27 ° С, тривалість 1-3 хв

100
Пацієнт знаходиться в стані гарячки, скаржиться на відчуття жару, загальну слабкість, сухість у роті. Шкіра обличчя червона, гаряча на дотик, губи вкриті кірками. Медична сестра, здійснюючи догляд за пацієнтом, прикладає холодний компрес до чола в першу чергу з такою метою:
A *Посилення тепловіддачі
B Зменшення тепловіддачі
C Зменшення головного болю
D Зменшення запального процесу
E Збільшення кровонаповнення судин

101
У пацієнта діагностована пневмонія, йому призначено цефтріаксон. Пацієнт має схильність до алергійних реакцій на знеболюючі препарати. Для проведення проби на чутливість до цефтріаксону медсестра з метою розведення антибіотика використає такий розчин:
A 0,9 % розчин натрію хлориду
B 10 % розчин натрію хлориду
C Воду для ін’єкцій
D 0,25 % розчин новокаїну
E 1 % розчин новокаїну

102
Медсестра проводить інгаляцію кисню пацієнту через носовий катетер від централізованої подачі. Для запобігання розвитку пролежнів слизової оболонки носових ходів необхідно:
A Змінювати положення катетера в носових ходах кожні 30-40 хвилин
B Забезпечити концентрацію кисню в повітрі до 30 - 40 \%
C Відрегулювати оптимальну дозу кисню 4 – 6 л за хвилину
D Зволожувати кисень через апарат Боброва водою
E Змочувати катетер стерильним ізотонічним розчином натрію хлориду і вводити на глибину 15 см

103
Медична сестра досліджує пульс пацієнта, у якого визначено високий артеріальний тиск. Вона з’ясувала, що пульс твердий. Це свідчить про порушення такої властивості пульсу:
A *Напруження
B Ритм
C Частота
D Наповнення
E Дефіцит

104
Пацієнт, що страждає на серцеву недостатність, скаржиться медсестрі на задишку при фізичному навантаженні та виділення більшої кількості сечі вночі ніж вдень. Це заважає йому відпочивати. Таке явище називається:
A *Ніктурія
B Олігурія
C Поліурія
D Анурія
E Ішурія

105
У пацієнта серцево-судинна патологія. Він не знає, скільки можна вживати рідини на добу, боїться виникнення набряків. Медсестра навчає пацієнта контролювати добовий діурез та кількість вжитої рідини, пояснює їх нормальне співвідношення. В нормі добовий діурез становить:
A 70-80 % від усієї вжитої рідини
B 60-75 % від усієї вжитої рідини
C 55 – 60 % від усієї вжитої рідини
D 45 – 50 % від усієї вжитої рідини
E 85 – 90 % від усієї вжитої рідини106
Пацієнтка похилого віку страждає стійкими закрепами, випорожнення відсутні більше 4 діб, відсутній ефект від очисної та послаблюючих клізм, медсестра готує пацієнтку до сифонної клізми. Механізм дії сифонної клізми такий:
A *Механічно вимиває кал, справляє подразнюючу дію на стінки кишок, активізує перистальтику
B Обволікає кал, полегшує його виділення, нормалізує перистальтику
C Розріджує та вилучає калові маси з нижніх відділів товстої кишки
D Сприяє інтенсивному надходженню міжклітинної рідини до товстої кишки, розріджує кал, активізує перистальтику
E Справляє місцеву протизапальну та обволікальну дію на слизову оболонку товстої кишки

107
Медична сестра проводить медсестринське обстеження пацієнта, використовує суб’єктивні та об’єктивні методи дослідження, результати додаткових обстежень. Мета обстеження: створити інформаційну базу даних про стан пацієнта. Зібрані дані медсестра запише до:
A *Сестринської історії здоров'я
B Плану сестринського догляду
C Листа первинної оцінки стану пацієнта
D Амбулаторної карти пацієнта
E Медичної карти стаціонарного хворого

108
Медична сестра аналізує отримані дані про пацієнта, визначає всі наявні або потенційні відхилення від комфортного гармонійного стану, встановлює, що найбільш обтяжує пацієнта на цей момент, формулює сестринський діагноз. Це етап сестринського процесу:
A *ІІ етап
B І етап
C ІІІ етап
D ІV етап
E V етап

109
Пацієнту з серцевою недостатністю проведено кровопускання. Медична сестра здійснює контроль за пульсом, артеріальним тиском та рекомендує йому дотримуватись суворого ліжкового режиму з метою попередження такого ускладнення, як:
A *Ортостатичний колапс
B Непритомність
C Шок
D Напад ядухи
E Тромбоемболія

110
Пацієнт, що страждає на серцеву недостатність, скаржиться медсестрі на задишку при фізичному навантаженні та виділення більшої кількості сечі вночі ніж вдень. Це заважає йому відпочивати. Таке явище називається:
A *Ніктурія
B Олігурія
C Поліурія
D Анурія
E Ішурія

111
Досліджуючи основні параметри пульсу, медсестра з певною силою притискає артерію до внутрішньої поверхні променевої кіски для припинення пульсації. Яку властивість пульсу визначає медсестра?
A *Напруження
B Частоту
C Ритм
D Глибину
E Наповнення

112
Внаслідок можливого дефекту виготовлення ін’єкційна голка під час її введення у м’які тканини може раптово відламатися від муфти. З метою профілактики даного ускладнення голку необхідно вводити:
A *На 2/3 довжини
B На 1/2 довжини
C На 1/4 довжини
D На 2/5 довжини
E На 1/3 довжини

113
У маніпуляційному кабінеті після в/нутрішньом'язового введення антибіотика (500 000 ОД бензилпеніцеліну натрієвої солі) пацієнт раптово відчув різку загальну слабкість, напад кашлю, ядуху, серцебиття. Артеріальний тиск 85/50 мм рт. ст. Назвіть ускладнення, що виникло:
A *Анафілактичний шок
B Токсико-інфекційний шок
C Кардіогенний шок
D Колапс
E Непритомність
114
Назвіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз п’явки і має здатність гальмувати процеси згортання крові:
A *Гірудин
B Лізоцим
C Мірозин
D Дестабілаза
E Гепарин
115
До медичної сестри фізіотерапевтичного кабінету звернувся пацієнт, якому лікар призначив сеанси УФ-опромінення поперекової ділянки. Що повинна зробити медична сестра перед початком проведення процедури?
A *Визначити біодозу опромінення
B Визначити частоту пульсу
C Визначити артеріальний тиск
D Виміряти температуру тіла
E Оглянути шкіру пацієнта

116
Пацієнтці з діагнозом: ожиріння ІІ ст., яке не пов’язане із захворюваннями серцево-судинної та ендокринної систем, призначено дієтичне лікування. Дотримання якої дієти буде контролювати медична сестра?
A * № 8
B № 11
C № 10
D № 7
E № 5

117
Раціональне харчування базується на багатьох законах. Що передбачає закон адекватності харчування?
A *Повноцінне постачання організму різними харчовими речовинами
B Дотримання режиму харчування
C Вживання санітарно доброякісної їжі
D Відповідність хімічного складу їжі особливостям обмінних процесів конкретної людини
E Вживання достатньої кількості вітамінів

118
Медична сестра реанімаційного відділення працює з наркотичними анальгетиками. Назвіть номер наказу МОЗ України "Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у державних і комунальних закладах охорони здоров’я України":
A *356
B 740
C 234
D 223
E 38

119
При проведенні ін'єкцій медична сестра використовує медичні вироби одноразового використання. Назвіть основний метод промислової стерилізації медичних виробів (шприців) одноразового використання:
A *Променевий
B Хімічний
C Газовий
D Термічний
E Механічний

120
Для індивідуального захисту від внутрішньолікарняної інфекції використовують маски. Вкажіть термін захисної дії маски.
A *3 год.
B 2 год.
C 1 год.
D 4 год.
E 5 год.

121
Виконуючи внутрішньовенну ін’єкцію, медсестра вкололася голкою. Вона негайно зняла рукавички, ретельно вимила руки милом під проточною водою, ушкоджене місце обробила 70 % розчином етилового спирту, наклала пластир та одягла напальчник. Вкажіть номер чинного наказу МОЗ України відповідно до якого діяла медсестра:
A *120
B 234
C 408
D 720
E 181

122
З метою профілактики пролежнів медсестра розмістила пацієнта в положенні Сімса. Охарактеризуйте дане положення:
A *Проміжне між положенням на животі та на боку
B Положення на животі
C Положення на боку
D Положення на спині
E Напівсидяче положення

123
Медична сестра, здійснюючи медсестринський процес, докуметує отримані дані. Виберіть документ, в якому фіксується ІІІ етап медсестринського процесу.
A *План сестринського догляду
B Медична карта стаціонарного хворого
C Медична карта амбулаторного хворого
D Лист лікарських призначень
E Температурний лист


124
У відділенні міської лікарні перебуває хвора, якій призначено взяття крові з вени для лабораторного дослідження. Назвіть види сестринського втручання, які виконує медична сестра на підставі розпоряджень лікаря.
A *Залежні
B Незалежні
C Взаємозалежні
D Мед сестринські
E Лікарські

125
Медична сестра за призначенням лікаря здійснює фракційне зондування шлунка пацієнту К., 48 р. Виберіть ентеральний подразник для шлункового зондування.
A *5 % розчин етилового спирту
B 40 % розчин глюкози
C 33 % розчин магнію сульфату
D 10 % розчин натрію хлориду
E 0,5 % розчин новокаїну

126
Пацієнтці К., яка лікується з приводу хронічного гастриту, призначена дієта №1. Яка мета даної дієти?
A *Обмеження механічного і хімічного подразнення слизової оболонки травного каналу
B Нормалізація секретної та моторної функції кишечнику
C Нормалізація обміну пуринів
D Зменшення набряків
E Покращення кровообігу

127
Пацієнту Г., 67 р., що лікується стаціонарно з приводу тромбофлебіту, вводять гепарин підшкірно. Гепарин не вводять внутрішньом'язово через ризик виникнення:
A *Гематоми
B Тромбофлебіта
C Ліподистрофії
D Анафілактичного шоку
E Набряку

128
Пацієнту П., що лікується стаціонарно з приводу крупозної пневмонії, лікар призначив внутрішньом’язово цефтріаксон по 1,0 г. Назвіть анатомічну ділянку, яку частіше вибирають для даної ін’єкції?
A *Верхньозовнішній квадрант сідниці
B Зовнішню поверхню стегна
C Нижньозовнішній квадрант сідниці
D Внутрішню поверхню стегна
E Верхньовнутрішній квадрант сідниці

129
В реанімаційному відділенні медична сестра при дослідженні пульсу у тяжкохворого виявила, що частота пульсу складає 40 уд/ хв. Як оцінити такий пульс?
A *Брадикардія
B Тахікардія
C Аритмія
D Пароксизмальна тахікардія
E Ниткоподібний

130
Пацієнт 60 років знаходиться в пульмонологічному відділенні з приводу бронхіальної астми, його турбує задишка. Яке відповідне положення необхідно надати пацієнту при реалізації плану медсестринських втручань?
A *Напівсидячи
B Лежачи
C З опущеним ніжним кінцем функціонального ліжка
D З опущеним головним кінцем функціонального ліжка
E З підвищеним ніжнім кінцем функціонального ліжка

131
У пацієнта 28 років неприємні відчуття в надчеревній ділянці, блювання, яке приносить тимчасове полегшення. Він пов’язує свій стан із споживанням недоброякісної їжі. Яке залежне медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі в першу чергу?
A *Промити шлунок
B Дати антациди
C Направити на УЗД
D Покласти міхур з льодом на епігастрій
E Дати проносні

132
Ви працюєте постовою медичною сестрою в хірургічному відділенні. Пацієнтці дві доби тому зроблена операція холецистектомії. Вона скаржиться на біль в животі, здуття його, невідходження газів. Яке залежне медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі на даному етапі?
A *Ввести газовідвідну трубку
B Ввести спазмолітини
C Викликати лікаря
D Покласти міхур з льодом на живіт
E Ввести знеболюючі
133
Для проведення контролю стерилізації повітряним методом медична сестра приготувала пробірку з сахарозою. Зазначте, при якому режимі буде проводитися стерилізація.
A *180?С – 1 година
B 180?С - 2,5 години
C 160?С - 2,5 години
D 132?С – 1 година
E 120?С – 2 години

134
Основою лікувально-охоронного режиму є суворе дотримання розпорядку дня. Коли медична сестра повинна проводити термометрію хворим у стаціонарі?
A *Два рази на день: до ранкового туалету і після денного відпочинку
B Після сніданку та ввечері
C Один раз після обіду
D Після ранкового туалету
E Три рази на день

135
Пацієнт Н., 58 років, здає сечу за Зимницьким. Що визначають у кожній з 8-ми порцій сечі за Зимницьким?
A *Об’єм і відносну густину
B Кількість еритроцитів і циліндрів
C Кількість лейкоцитів, циліндрів
D Наявність білка і пігментів
E Наявність цукру і кетонових тіл

136
Медична сестра повинна відключити систему після введення інфузійних розчинів пацієнту. Для цього необхідно в першу чергу:
A *Перекрити тік рідини затискачем
B Видалити голку з вени
C Видалити верхню голку системи з флакона
D Видалити голку – повітровід з флакона
E Прикласти стерильний ватний тампон до місця пункції.

137
В нічний час постова медсестра була викликана до хворого, який поскаржився на задишку. Який із заходів найпростішої фізіотерапії медсестра повинна застосувати?
A *Оксигенотерапію
B Вакуумтерапію
C Гірудотерапію
D Бальнеотерапію
E Аутогемотерапію

138
Медична сестра навчає пацієта принципам здорового способу життя. Який метод формування здорового способу життя належить до засобів фізичного впливу на здоров’я?
A *Ходьба
B Аутотренінг
C Санація вогнищ хронічної інфекції
D Особиста гігієна
E Раціональне харчування

139
У пацієнтки Т., 60 років, масою тіла 105 кг ,відмічається повна нерухомість (стан коми), нетримання сечі, калу. Яку мінімальну кількість балів за шкалою Нортон отримає пацієнтка:
A *5 балів
B 8 балів
C 10 балів
D 12 балів
E 15 балів

140
Медична сестра інфекційної лікарні навчає пацієнта К., 65 років, з діагнозом "гострий гепатит" основам дієтичного харчування в домашніх умовах. На якому етапі медсестринського процесу вона це здійснює?
A * ІV
B І
C V
D ІІ
E ІІІ

141
Медична сестра встановила наявні та потенційні проблеми у пацієнта, що знаходиться на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу інфаркту міокарда. Який етап медсестринського процесу вона здійснила?
A * ІІ
B ІV
C V
D І
E ІІІ142
Пацієнт визнає факт наявних змін у стані свого здоров'я із врахуванням медичного висновку і співпрацює з медичним персоналом для отримання позитивного результату. Який вид ставлення у пацієнта до хвороби?
A * Адекватне
B Негативне
C Зверхнє
D Позитивне
E Байдуже

143
Медична сестра здійснює оцінку психічного стану пацієнта. До вербальних форм поведінки належать:
A * Голос, манера говорити, логіка
B Зоровий контакт
C Міміка
D Поза
E Жести

144
Після дорожньо-транспортної пригоди до реанімаційного відділення машиною швидкої допомоги доставлений пацієнт К., 52 р. в непритомному стані. Фізичний стан пацієнта дуже важкий, пацієнт лежачий, рухомість відсутня, ступор, постійне нетримання сечі та калу. Як оцінити у балах ризик розвитку пролежнів у пацієнта за шкалою Нортон?
A * 5
B 12
C 14
D 10
E 20

145
Пацієнтка К. 52 р. поступила в торакальне відділення онкодиспансеру з діагнозом "рак легенів" зі скаргами на слабкість, зниження працездатності, підвищення температури тіла до 37,2?С, задишку, кровохаркання. Медична сестра встановлює пріоритетність вирішення проблем пацієнта. Яка проблема пацієнта потребує першочергового вирішення?
A * Кровохаркання
B Задишка
C Кашель
D Слабкість
E Гарячка

146
Дієтична медична сестра складає харчовий раціон на пацієнтів у відділенні, враховуючи енергетичну цінність їжі. Скільки кілокалорій утворюється при згоранні 1 г жиру?
A *9,3
B 4,1
C 2,5
D 4,6
E 8,4

147
Під час проведення передстерилізаційної обробки інструментів медична сестра ЦСВ приготувала реактив бензидину та нанесла 3 краплі на підготовлені інструменти. Що визначає медична сестра за допомогою даної проби?
A * Залишки крові
B Залишки миючого засобу
C Залишки ліків
D Залишки дезінфікуючого розчину
E Залишки олії

148
У пацієнта К, 53 р., який знаходиться на лікуванні у неврологічному відділенні з приводу тяжкого розладу мозкового кровообігу з’явилося рівномірне за глибиною дихання з паузами до 30 сек. Який патологічний тип дихання спостерігається у пацієнта?
A * Біота
B Куссмауля
C Чейна-Стокса
D Астма
E Ядуха

149
Пацієнта Н. 42 р., госпіталізовано на стаціонарне лікування інфекційної лікарні з приводу вірусного гепатиту В. Який вид дезінфекції необхідно здійснити у помешканні пацієнта?
A * Вогнищеву заключну
B Профілактичну
C Повітряну
D Парову
E Вогнищеву поточну

150
Пацієнту В., 42 р., з діагнозом "хронічний гастрит" призначено ендоскопічне дослідження шлунка і дванадцятипалої кишки. Це дослідження має назву:
A *Езофагогастродуоденоскопія
B Іригоскопія
C Цистоскопія
D Бронхоскопія
E Ректороманоскопія

151
Пацієнту К. 42 років в урологічному відділенні лікар призначив обстеження концентраційної і фільтраційної здатності нирок. Який метод дослідження сечі визначає ці функції нирок?
A *За Зимницьким
B За Нечипоренко
C За Аддіс-Каковським
D За Амбурже
E Аналіз сечі на діастазу

152
У пацієнта 18-ти років під час введення товстого шлункового зонда раптово з'явилась синюшність обличчя, кашель, втрата голосу. Що стало найбільш вірогідною причиною даного ускладнення?
A * Потрапляння зонда в дихальні шляхи
B Травма шлунку
C Травма стравоходу
D Попадання зонда в дванадцятипалу кишку
E Невідповідність діаметру зонда для даного хворого

153
Під час проведення об’єктивного обстеження хворого виявлено: зріст 170 см, вага - 105 кг, АТ- 120/80 мм рт.ст., Ps- 80/хв. Які рекомендації необхідно дати пацієнту, навчаючи його принципам здорового способу життя?
A *Поради щодо харчування
B Консультація психолога
C Призначити заспокійливі
D Признатичи УЗД серця
E Призначити біохімічне дослідження крові

154
Медсестра приймального відділення проводячи огляд пацієнтки 44-х років виявила головний педикульоз. Назвіть медичну документацію, яку необхідно заповнити медичній сестрі:
A *Термінове повідомлення в СЕС про інфекційне захворювання
B Медичну карту стаціонарного хворого
C Медичну карту амбулаторного хворого
D Статистичний талон вибулого зі стаціонару
E Медсестринську історію здоров’я

155
Пацієнту призначено рентгенологічне дослідження шлунку. Яку контрастну речовину приготує медична сестра для проведення даного дослідження?
A *Барієву суміш.
B Радіоактивний йод (І-137).
C Йодид калію.
D Верографін.
E Білігност.

156
Медична сестра виявила у пацієнта педикульоз в приймальному відділенні. Яким розчином обробляють волосся при педикульозі?
A *20 % водно-мильною емульсією бензил-бензоату
B 0,2 % розчином хлораміну
C 2 % розчином борної кислоти
D 6 % розчином перекису водню
E Розчином камфори

157
В опіковому відділенні перебуває хворий 45 років, з опіками верхніх кінцівок і живота. Яку анатомічну ділянку потрібно використати для підшкірної ін’єкції?
A *Передньозовнішню поверхню стегон.
B Литкові ділянки.
C Підколінні ділянки.
D Верхньозовнішній квадрант сідниць.
E Міжлопаткову ділянку.

158
Медична сестра проводить пацієнту сеанс гірудотерапії. Якщо п’явку потрібно зняти раніше, ніж вона нап’ється крові, то слід торкнутися ділянки передньої присоски тупфером, змоченим:
A *Солоною водою.
B Розчином глюкози.
C 5 % розчином калію перманганату.
D 40 % розчином етилового спирту.
E Саліциловим спиртом.

159
Пацієнт В., 55-ти років, журналіст, обстежується з приводу підозри на пухлину товстої кишки. Лікар призначив йому колоноскопію. Як попередити пацієнта відносно підготовки до обстеження?
A * наодинці з пацієнтом
B поручити студентам
C через санітарку
D через хворих в палаті
E це повинен зробити лікар-ендоскопіст

160
Виділяють слідуючі складові ефективного спілкування:
A * відправник, повідомлення, канал спілкування, отримувач, підтвердження повідомлення
B відправник, повідомлення, підтвердження повідомлення
C повідомлення, канал спілкування, отримувач
D відправник – отримувач
E ні в одній відповіді немає повного переліку всіх елементів ефективного спілкування

161
Відровідно до теорії потреб за А.Маслоу, до потреб нижчого порядку відносяться:
A * фізіологічні потреби
B безпека
C соціальні потреби
D самоповага і повага оточуючих
E самовираження

162
Вкажіть, яка із перерахованих медсестринських моделей взята за основу на Україні:
A * модель В.Хендерсон
B лікарська (медична) модель
C модель Н.Роупер
D модель Д.Джонсон
E модель К.Рой

163
Вогнищева дезінфекція поділяється на поточну та заключну._Вкажіть місце та час проведення поточної дезінфекції:
A * проводиться у вогнищі інфекції в присутності хворого чи бацилоносія
B проводиться у вогнищі інфекції після ізоляції хворого чи бацилоносія
C проводиться постійно, незалежно від наявності джерел інфекційного захворювання
D проводиться в маніпуляційному кабінеті, перед і після проведення маніпуляції
E проводиться в нестерильній зоні ЦСВ під час проведення передстерилізаційної очистки інструментів

164
Вкажіть сутність профілактичної дезінфекції:
A * проводиться постійно, незалежно від наявності джерел інфекційного захворювання
B всі відповіді неправильні
C правильні відповіді 1 – 2
D проводиться у вогнищі інфекції після ізоляції хворого чи бацилоносія
E проводиться у вогнищі інфекції в присутності хворого чи бацилоносія

165
Медична сестра повинна знати і володіти різноманітними методами стерилізації. Який метод стерилізації називається повітряним?
A * знищення мікроорганізмів за допомогою високої температури у сухожарових шафах
B променева стерилізація
C стерилізація за допомогою хімічних речовин і газів
D стерилізація кип’ятінням
E стерилізація водяною парою під тиском

166
Пацієнту К., 29 років, лікар призначив гастродуоденоскопію з метою уточнення попереднього діагнозу. Пацієнт відчуває страх перед можливим ВІЛ-інфікуванням. Вкажіть основний вид втручання медичної сестри у зв’язку з проблемою, що виникла:
A * поінформувати пацієнта про сучасні методи дезінфекції та стерилізації
B не звертати увагу на дійсні та потенційні проблеми пацієнта
C зусилля спрямувати на транспортування пацієнта в ендоскопічний кабінет
D пояснити сутність обстеження
E доповісти лікарю про страх пацієнта та запропонувати відмінити дослідження

167
Який термін зберігання стерильності виробів в упакованому виді після повітряної стерилізації?
A * 3 доби
B 1 доба
C 7 діб
D 20 діб
E 5 діб

168
З метою попередження виникнення внутрішньолікарняної інфекції в лікарні постійно проводять:
A * профілактичну дезінфекцію
B поточну дезінфекцію
C заключну дезінфекцію
D вогнищеву дезінфекцію
E дератизацію

169
При потрапленні біологічної рідини в порожнину рота необхідно:
A * прополоскати рот проточною водою, а потім - 70\% етиловим спиртом
B прополоскати рот проточною водою, а потім випити 30 мл 70\% етилового спирту
C прополоскати рот проточною водою
D обробити порожнину рота 1\% розчином протарголу
E обробити порожнину рота слабким розчином перманганату калію

170
Дезінсекція – це заходи, спрямовані на знищення:
A * шкідливих комах
B мікроорганізмів
C вірусів
D бактерій
E шкідливих гризунів

171
Вид санітарної обробки призначає:
A * лікар
B сестра
C сам пацієнт
D санітарка
E дезінфектор

172
Положення Сімса – це:
A * проміжне між положенням лежачи на животі і лежачи на боці
B положення на боці
C положення на спині
D положення на животі
E положення напівлежачи і напівсидячи

173
Чинники ризику виникнення пролежнів у пацієнта:
A *повна нерухомість
B штучне харчування
C перелом верхньої кінцівки
D виснаження, неадекватне харчування
E активне положення в ліжку

174
Чому недоцільно вводити в очі більше 1-2 крапель лікарських розчинів?
A * в кон’юнктивальному мішку вміщається лише 1 крапля розчину
B очні краплі містять сильнодіючі речовини
C велика кількість рідини негативно відіб’ється на стані кон’юнктиви
D велика кількість розчину нерівномірно розподілиться на слизовій ока
E більша кількість лікарського розчину викличе запальний процес на слизовій ока

175
Для видалення засохлої сірки з вуха, попередньо у вухо слід ввести 2-3 краплі:
A * 3\% розчину перекису водню
B 3\% розчину калію перманганату
C 3\% розчину хлораміну
D 0,02\% розчину фурациліну
E можна використовувати всі перераховані розчини

176
Змінюючи важкохворому білизну, медична сестра помітила інтенсивне почервоніння шкіри в ділянці крижової кістки. Яким розчином необхідно обробити уражене місце?
A * 5-10\% розчином калію перманганату
B 10\% розчином камфорного спирту
C 0,5\% розчином нашатирного спирту
D 1\% розчином саліцилового спирту
E 40\% розчином етилового спирту

177
Скільки потрібно порошку хлораміну для приготування 1 л 3\% розчину хлораміну:
A 30 г
B 150 г
C 50 г
D 5 г
E 3 г

178
При годуванні через зонд, його варто промити:
A * водою
B фурациліном
C розчином калію перманганату
D 70( спиртом
E 1\% розчином хлораміну

179
У чиї функції входить складання порційної вимоги на відділення?
A *старшої медичної сестри
B , постової сестри
C дієтлікаря
D завідуючого відділенням
E дієтсестри

180
З якою метою при оксигенотерапії проводять зволоження кисню?
A * з метою попередження висушування слизових оболонок
B з метою його дезінфекції
C з гігієнічною метою
D дотримання правил техніки безпеки
E запобігання його лишньої втрати

181
У пацієнтки 47-ми років, хронічна серцева недостатність. Їй призначено вимірювати водний баланс. Що потрібно враховувати, виконуючи це призначення?
A Співвідношення між введеною рідиною та виділеною сечею за добу
B Різниця між масою тіла вранці та ввечері
C Кількість рідини, введеної за добу
D Кількість сечі, виділеної за добу
E Співвідношення між денним та нічним діурезом

182
У пацієнта, що знаходиться в непритомному стані, почалося блювання. Яке ускладнення особливо небезпечне в цей момент?
A * аспірація блювотних мас
B розвиток патологічного дихання
C шлунково-кишкова кровотеча
D зневоднення організму
E легенева кровотеча

183
При атонічному закрепі для очисної клізми використовують воду:
A * нижче 20(С
B 30(С
C понад 40(С
D 20(С
E 35(С

184
Яке порушення діурезу носить назву “ніктурія”?
A * переважання нічного діурезу над денним
B наявність крові в сечі
C добова кількість сечі – менш, ніж 500 мл
D збільшення кількості добової сечі більше 2 л
E прискорене сечовипускання

185
До зовнішнього шляху введення лікарських речовин відноситься:
A *введення ліків через шкіру та слизові оболонки
B введення ліків через рот, під язик
C введення ліків через пряму кишку
D введення лікарських засобів внутрішньовенно
E введення лікарських засобів внутрішньошкірно, підшкірно

186
Медична сестра на ніч повинна ввести важкохворому внутрішньом’язово: розчин анальгіну 50\% - 2 мл + розчин дімедролу 1\% - 1 мл. Зазначте місце проведення ін’єкції:
A *верхньо-зовнішній квандрант сідниці
B зовнішня поверхня плеча
C передня частина черевної стінки
D підлопаткова ділянка
E внутрішня поверхня передпліччя

187
Пацієнту призначено введення бензілпеніциліну по 300 000 ОД. Розфасовка - по 500 000. Як виконати призначення?
A *ввести у флакон 5 мл розчинника, забрати в шприц 3 мл розчину
B ввести у флакон 10 мл розчинника, забрати в шприц 7 мл розчину
C ввести у флакон 10 мл розчинника, забрати в шприц 6 мл розчину
D ввести у флакон 10 мл розчинника, забрати в шприц 6 мл розчину
E ввести у флакон 5 мл розчинника, забрати в шприц 4 мл розчину

188
Під час введення лікарських речовин внутрішньовенно джгут знімають:
A *після контролю попадання у вену
B після введення лікарського засобу
C під час введення лікарського засобу
D після видалення голки з вени
E всі відповіді неправильні
189
Медична сестра під час підготовки до внутрішньовенного струминного введення лікарських засобів не повністю видалила повітря із шприца. Яке ускладнення може розвинутись?
A * повітряна емболія
B алергічна реакція
C інфільтрат
D медикаментозна емболія
E гематома
190
Дослідження функціонального стану нирок проводиться:
A * пробою Зимницького
B дослідженням сечі на діастазу
C загальним клінічним аналізом сечі
D методом дослідження сечі за Нечипоренком
E методом дослідження сечі за Амбюрже

191
Лікар призначив холецистографію. Який йодований таблетований препарат потрібно дати пацієнтові за 12-14 годин до дослідження?
A * холевід
B білігност
C верографін
D урографін
E барієву суміш

192
Пацієнтові В., 40-а років, лікарем призначена езофагогастродуоденоскопія. Що це за дослідження?
A * ендоскопічне дослідження стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки
B рентгенологічне дослідження товстої кишки
C рентгенологічне дослідження стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки
D ендоскопічне дослідження трахеї та бронхів
E ендоскопічне дослідження сечового міхура

193
Яка наука вивчає особливості протікання захворювань людей похилого та старечого віку, розробляє методи їх діагностики, профілактики та лікування:
A * геріатрія
B герогігієна
C геронтологія
D загальна гігієна
E санологія

194
Серед перерахованих розчинників вкажіть розчин, який можна використати для постановки діагностичної проби на індивідуальну чутливість до антибіотиків:
A *0,9\% розчин натрію хлориду
B 0,25\% розчин новокаїну
C 0,5\% розчин новокаїну
D 2\% розчин новокаїну
E 40\% розчин глюкози

195
Діяльність медичної сестри в різних аспектах організації її роботи розглядається як медсестринський процес. Яка мета другого етапу сестринського процесу?
A * Встановити наявні та потенційні проблеми пацієнта
B Оцінити загальний стан пацієнта
C Спланувати обсяг сестринських втручань
D Оцінити ефективність догляду
E Оцінити емоційний стан пацієнта

196
Вкажіть основні поняття, які вивчають медсестринські моделі:
A * Пацієнт, здоров’я, сестринська справа, оточуюче середовище.
B Сонце, повітря, вода, рух.
C Пацієнт, медсестра, лікар, колеги
D Пацієнт, родичі, стаціонар, медсестра
E Здоров’я, пацієнт, лікар, середовище.

197
Назвіть ступені ієрархії людських потреб за А. Маслоу від найнижчих до найвищих:
A * Фізіологічні, потреби в безпеці, соціальні, самоповага, самовираження
B Безпека, соціальні, фізіологічні, самоповага
C Самовираження, самоповага, фізіологічні, безпека
D Фізіологічні, самоповага, безпека, соціальні
E Соціальні, самовираження, фізіологічні, безпека

198
В основу медсестринських моделей покладено:
A * Задоволення людських потреб
B Чинники навколишнього середовища
C Роль пацієнта в лікувальному процесі
D Потенційні проблеми пацієнта
E Лікарські призначення


199
Виконання лікарських призначень – це функція медсестри:
A * Залежна
B Взаємозалежна
C Незалежна
D Підрядна
E Самостійна

200
Скільки ступенів складає ієрархія людських потреб за А. Маслоу :
A * 5
B 4
C 6
D 14
E 7

201
До фізіологічних потреб за А. Маслоу належать :
A * Потреба в їжі та рідині
B Потреба в одязі, оселі
C Потреба в спілкуванні
D Потреба в допомозі
E Потреба в самоповазі

202
Перший етап медсестринського процесу має назву:
A * Збір інформації про пацієнта
B Складання плану медсестринського догляду
C Оцінка якості догляду
D Реалізація плану догляду
E Виявлення проблем пацієнта

203
Метою другого етапу медсестринського етапу є:
A * Формування медсестринських діагнозів
B Виконання плану догляду
C Збір інформації про пацієнта
D Оцінка якості догляду
E Обстеження пацієнта

204
Третій етап медсестринського процесу фіксується в документі :
A * Плані медсестринського догляду
B Листки лікарських призначень
C Температурному листку
D Медичній карті хворого
E Статистичній карті

205
П’ятий етап медсестринського процесу - це :
A * Оцінка якості та корекція догляду
B Виконання плану догляду
C Збір інформації про пацієнта
D Виявлення проблем пацієнта
E Складання плану догляду

206
До суб’єктивного методу обстеження пацієнта належить:
A * Інтерв’ю
B Термометрія
C Антропометрія
D Рентгенографія
E Лабораторні дослідження

207
На якому етапі медсестринського процесу проводять медсестринське обстеження:
A * І
B ІІ
C ІІІ
D IV
E V

208
Проблеми, які турбують пацієнта в даний час, називають:
A * Дійсними
B Пріоритетними
C Фізіологічними
D Потенційними
E Соціальними


209
Таксономія медсестринського діагнозу відображає:
A * Проблеми пацієнта
B Етапи медсестринського процесу
C Лікарські діагнози
D Види медсестринських втручань
E Стандарти догляду

210
Вкажіть потенційну проблему у пацієнта з паралічем:
A * Ризик виникнення пролежнів
B Головний біль
C Біль за грудиною
D Нудота
E Біль в ділянці епігастрію

211
На якому етапі медсестринського процесу здійснюється реалізація плану догляду:
A * IV
B I
C II
D III
E V

212
Проблеми, які потребують вирішення в першу чергу, називаються:
A * Пріоритетні
B Потенційні
C Дійні
D Соціальні
E Психологічні

213
До якої групи потреб за А. Маслоу належить потреба в сексі:
A * Фізіологічні потреби
B Потреба в безпеці
C Соціальні потреби
D Самоповага
E Самовираження

214
До якої групи потреб за А. Маслоу належить потреба в допомозі:
A * Потреба в безпеці
B Фізіологічні потреби
C Психологічні
D Соціальні
E Культурні

215
До незалежних функцій медсестри належить:
A * Заміна натільної та постільної білизни
B Роздавання ліків
C Виконання ін’єкцій
D Постановка банок
E Участь в лабораторних дослідженнях

216
На якому етапі медсестринського процесу проводиться медсестринська діагностика:
A * ІІ
B І
C ІІІ
D IV
E V

217
Якщо після оцінки якості догляду залишилась невирішена проблема, необхідно:
A * Провести переоцінку і корекцію догляду
B Продовжувати реалізацію плану
C Змінити призначення лікаря
D Виконувати лікарські призначення
E Виписати пацієнта із стаціонару

218
Вкажіть третій етап медсестринського процесу:
A * Складання плану медсестринського догляду
B Збір інформації про пацієнта
C Виявлення проблем пацієнта
D Реалізація плану догляду
E Оцінка якості та корекція догляду


219
Проблеми, які можуть розвинутись у пацієнта, як ускладнення, називаються:
A * Потенційними
B Фізіологічними
C Пріоритетними
D Дійсними
E Психологічними

220
При здійсненні контролю якості передстерилізаційної обробки на залишки миючого розчину проводять пробу:
A *фенолфталеїнову
B бензидинову
C азопірамову
D амідопіринову
E ортотолуїдинову

221
Предмети, простерилізовані повітряним методом в упаковці, зберігають:
A * 3 доби
B 2 доби
C 1 добу
D 7 діб
E 20 діб

222
Дезинфекцію індивідуальних предметів догляду проводять згідно з наказом
A *288
B 408
C 720
D 770
E 450

223
В палаті-ізоляторі перебуває хворий у коматозному стані. Яке положення в ліжку він може займати?
A *Пасивне положення
B Активне положення
C Вимушене положення
D На правому боці
E На лівому боці

224
Заходи по зниженню захворюваності на вірусний гепатит регламентується наказом:
A *№ 408
B № 288
C № 720
D № 770
E № 38

225
Хворому накладено волого-висихаючий компрес. Як медсестрі оцінити правильність накладення компресу?
A *Через 2 години просунути палець під компрес та визначити стан його внутрішньогошару
B Через 1 годину зняти компрес та провіривши його, накласти знову
C Через 4 години спитати хворого про його суб’єктивні відчуття
D Через 14 годин зняти компрес те провірити його стан
E Через 1 – 2 години просунути термометр під компрес і по зміні стовпчика ртуті судити про стан його внутрішнього шару

226
У хворого підвищена температура тіла до 39 оС. Хворому призначена застосування вологого холодного компресу. Як часто медична сестра повинна змінювати вологий холодний компрес?
A *Через 2 – 3 хв
B Через 10 – 15 хв
C Через 50 – 60 хв
D Як тільки він висохне
E Через 1 – 2 години зняти компрес та провірити його стан

227
Під час промивання шприців та голок 3\% розчином хлораміну, медична сестра випадково направила струмінь дезинфікуючого розчину собі в обличчя. Незначна кількість рідини потрапила в очі. Яку першу допомогу потрібно надати в даному випадку?
A *Промити очі струменем води, закапати 30\% розчином альбуциду
B Промити очі кип’яченою водою
C Промити очі 3\% роозчином перкису водню
D Заспокоїти, забезпечити доступ свіжого повітря
E Накласти на очну щілину асептичну пов’язку

228
Хворому С., що лікувався у терапевтичному відділенні з приводу гіпертонічної хвороби ІІ стадії, при виписці рекомендовано дотримуватись дієти № 10. Які рекомендації повинна дати медсестра хворому відносно його харчування вдома?
A *Обмежити вживання кухонної солі (до 5 – 6 г/добу), рідини (до 1 – 1,2 л/добу), виключити жирні м’ясні страви, какао, шоколад, каву.
B Вживати молочні та слизуваті супи з рису, перлові крупи з протертими овочами, некруто зварені яйця, молоко, киселі, обмежити вживання солі.
C Обмежити вживання мучних продуктів та макаронних виробів, картоплі, моркви.
D Вживати овочеві й фруктові супи кімнатної температури, у великій кількості, сирі овочі у вигляді салатів з рослинною олією, соки.
E Обмежити вживання м’яса

229
При внутрішньовенному введенні 10\% розчину кальцію хлориду, хворий відчув пекучий біль у місці ін’єкції, навколо вени з’явилось випинання. Які подальші дії медсестри?
A *Підтягуючи поршень, відсмоктати введену рідину, не виймаючи голки у паравенозний простір ввести 20 мл 0,25\% розчину новокаїну.
B Накласти ватну кульку, змочену 96\% спиртовим розчином, різким рухом вийняти голку.
C Зменшити швидкість введення
D Злегка підтягнути голку, не витягуючи з-під шкіри повторити венепункцію
E Повторити ін’єкцію у вену другої руки іншим стерильним шприцом

230
У приймальне відділення поступив хворий з інтенсивними болями в ділянці серця. На знятій ЕКГ ознаки інфаркту міокарду. Як транспортувати хворого у кардіологічне відділення?
A *На каталці, після надання невідкладної допомоги
B Пішки у супроводі медсестри
C На руках трьома санітарами
D На руках двома санітарами
E На кріслі-каталці

231
Одноразові медичні вироби зразу після використання підлягають:
A *Дезинфекції
B Утилізації
C Сортуванню
D Передстерилізаційній обробці
E Стерилізації

232
При попаданні дезинфікуючого розчину у шлунок потрібно негайно:
A *Промити шлунок
B Прополоскати рот теплою водою
C Заспокоїти хворого, забезпечити доступ свіжого повітря
D Вкласти хворого у ліжко, виміряти температуру, артеріальний тиск, визначити пульс, частоту дихання
E Провести езофагогастродуоденоскопію

233
В чому суть фізичного методу контролю якості стерилізації медичних інструментів?
A *Використання ефекту плавлення кристалічних речовин при певній температурі
B Використання властивості крохмалю давати синє забарвлення в присутності йоду
C Знищення мікроорганізмів за допомогою високих температур
D Використання пробірок, інфікованих сінною паличкою
E Знищення мікроорганізмів за допомогою тиску та високої температури

234
Про що свідчить порошкоподібний стан контрольної речовини після проведення стерилізації в автоклаві?
A *Порушено режим стерилізації не досягнено певної температури
B Порушено режим стерилізації не досягнено необхідного тиску пари
C Контрольна речовина низької якості
D Простерилізований матеріал придатний до використання
E Матеріал не підлягає стерилізації в автоклаві

235
З метою підготовки до іригоскопії хворому призначена очисна клізма. Яке положення повинен зайняти хворий при проведенні маніпуляції?
A *На лівому боці із зігнутими в колінах та підтягнутими до живота ногами
B На правому боці із зігнутими в колінах та підтягнутими до живота ногами
C На животі
D Колінно-ліктьове
E На спині, ноги зігнуті в колінах та підтягнуті до живота

236
Хворому із доліхосигмою в зв’язку з відсутністю ефекту від очисної та послаблювальних клізм, призначено сифонну клізму. На яку глибину повинна ввести медична сестра гумовий зонд при постановці сифонної клізми?
A *На глибину 20 – 30 см
B 15 см
C 10 – 12 см
D 7 – 9 см
E 5 – 6 см

237
Хворому М. З важким отруєнням призначено сифонну клізму. Яку кількість перевареної води потрібно приготувати медичній сестрі для виконання цього призначення?
A *10 – 12 літрів теплої перевареної води
B 1,5 – 2 л теплої перевареної води
C 1,0 л теплої перевареної води
D 500 мл теплої перевареної води
E 200 мл теплої перевареної води
238
Хворому перед операцією призначена очисна клізма. Воду якої температури повинна використати медична сестра при здійсненні цієї процедури?
A *18 – 20 оС
B 28 – 32 оС
C 35 оС
D 38 оС
E 40 оС

239
Хворому, який страждає хронічним колітом, призначена медикаментозна мікроклізма з гарбузової олії. Скільки гарбузової олії повинна ввести медична сестра при проведенні медикаментозної клізми місцевої дії?
A *30 – 50 мл
B 300 мл
C 500 мл
D 1000 мл
E 150 мл

240
У хворого в крові виявлено еозинофілію. З метою виключення глистної інвазії, лікар призначив аналіз калу на яйця глист. Які правила забору калу для цього дослідження?
A *Шпателем, одразу після випорожнення, у кількості 30 – 50 г, з трьох різних місць, з внутрішньої та зовнішньої частини
B Весь кал
C Тілкі підозрілі на вигляд частини
D Стерильною петлею з прямої кишки у стерильну пробірку
E Із зовнішньої частини у кількості 10 г

241
Пацієнт 46 р. знаходиться на стаціонарному лікуванні в ендокринологічному відділенні з приводу цукрового діабету. Лікар призначив пацієнту аналіз сечі для визначення вмісту цукру. Медична сестра зібрала сечу пацієнта за добу, яка зберігалась в темному прохолодному місці. Вкажіть кількість сечі, яку необхідно відправити для лабораторного дослідження?
A *200 мл
B 20 мл
C 50 мл
D 60 мл
E 70 мл

242
У гастроентерологічному відділенні стаціонару необхідно забезпечити лікувальне харчування хворих. Який документ повинна оформити і відправити на харчоблок лікарні старша медична сестра?
A *Порційну вимогу
B Палатний порційник
C Зведення про рух пацієнтів за добу
D Копії листів лікарських призначень
E Списки пацієнтів

243
У пацієнта 48 років, який знаходиться в реанімаційному відділенні у коматозному стані, відмічається рідке (6-8 дихальних рухів за хв.), шумне, глибоке дихання. Визначіть патологічний тип дихання:
A *Дихання Куссмауля
B Дихання Біота
C Дихання Чейн-Стокса
D Брадипноє
E Тахіпноє

244
Пацієнту з аденомою передміхурової залози в сечовий міхур введено постійний катетер Помаранцева. Вкажіть розчин, яким доцільно промивати сечовий міхур з метою запобігання висхідної інфекції?
A *Розчин фурациліну 1:5000
B Розчин перманганату калію 1:1000
C 0,9\% розчин натрію хлориду
D 2\% розчин гідрокарбонату натрію
E 3\% розчин перекису водню

245
До відділення госпіталізовано хворого на цукровий діабет. Лікар призначив ввести йому інсулін. Яке введення використовується найчастіше?
A * Підшкірно
B Внутрішньовенно
C Внутрішньошкірно
D Внутрішньом'язово
E Внутрішньовенно крапельно

246
Лікар призначив хворому з цукровим діабетом аналіз сечі на цукор. За скільки годин необхідно зібрати сечу?
A * 24 год
B 10 год
C 6 год
D 12 год
E 3 год

247
Лікар призначив хворому внутрішньовенно холецистографію. Який контрастний препарат необхідно ввести для цього дослідження:
A * Біліграфін
B Білітраст
C Йодлипол
D Сульфат барію
E Урографін

248
В приймальне відділення поступив пацієнт з підозрою на шлунково-кишкову кровотечу (три години тому було блювання у виді "кавової гущі"). Суб’єктивно відчуває себе задовільно, може рухатись самостійно. Як транспортувати пацієнта у відділення?
A На каталці
B Пішки, в супроводі медичної сестри
C На кріслі-каталці
D Самостійно
E --

249
Для видалення аміачного запаху в сечоприймачі застосовують:
A Хлористоводневу кислоту
B Розчин гідрокарбонату натрію – 0,2\%
C 6\% розчин перекису водню
D 3\% розчин хлораміну
E 10\% розчин хлорного вапна

250
Пацієнту 55-ти років, призначена дієта № 7. При спілкуванні з пацієнтом медична сестра пояснює мету призначеної дієти:
A Щадіння функції нирок, зменшення набряків
B Відновлення вітамінного балансу
C Щадіння нервової системи
D Відновлення порушеної функції печінки
E Нормалізація секреторної і моторної функції кишечника

251
Для виявлення мікобактерій туберкульозу харкотиння збирають:
A Протягом 1-3 діб
B За 10 годин
C Одноразово вранці натще
D В будь-який час
E За 3 години

252
Стерильну пробірку з консервантом і ректальною петлею готують для збирання калу на:
A Бактеріологічне дослідження
B Копрологічне дослідження
C Дослідження на яйця гельмінтів
D Загальний аналіз
E Наявність захованої крові

253
Ранком збирається 100-150 мл середньої порції сечі в чисту, суху банку, після туалету зовнішніх статевих органів для дослідження:
A Загального дослідження сечі
B Сечі на амілазу
C Сечі на цукор
D За методом Зимницького
E За методом Амбюрже

254
Виділення рідини темно-оливкового кольору під час дуоденального зондування свідчить про:
A Виділення міхурової жовчі
B Виділення шлункового соку
C Виділення вмісту 12-палої кишки
D Кровотечу із шлунково-кишкового тракту
E Виділення жовчі з жовчних шляхів печінки

255
Використання товстого шлункового зонда показане при:
A Гострих отруєннях
B Фракційному шлунковому зондуванні
C Органічних звуженнях стравоходу
D Шлункових кровотечах
E Новоутвореннях в шлунку
256
Розраховуючи енергомісткість раціону, необхідно пам’ятати, що енергетична цінність 1 г жиру складає:
A 9 ккал
B 5 ккал
C 4 ккал
D 10 ккал
E 8 ккал

257
Пацієнт, якому півгодини тому була зроблена проба на чутливість до пеніциліну поскаржився медсестрі на свербіння шкіри, нудоту, головокружіння. Зміни яких показників при обстеженні пацієнта будуть вирішальними щодо виклику лікаря?
A * Зниження АТ
B Зниження t°
C Почервоніння шкіри
D Поблідніння шкіри
E Прискорення дихання

258
Пацієнту із серцево-судинною недостатністю для зменшення набряків лікар призначив сечогінний засіб. Який із зазначених методів може використати медична сестра для контролю його ефективності?
A * Визначити водний баланс
B Визначити частоту сечовипускання
C Оцінювати кількість сечі кожні три години
D Оцінювати колір сечі після кожного сечовипускання
E Виміряти добовий діурез

259
Хворому Д., 46 років з підозрою на шлункову кровотечу, м/с на епігастральну область приклала міхур з льодом. Через який час вона повинна його змінити?
A * Через 20 хв.
B Через 5-10 хв.
C Через 2-3 год.
D Немає різниці
E Доти, поки не розтане лід

260
Пацієнт К., 62 роки лікується в кардіологічному відділенні з приводу серцевої астми. У пацієнта діагностовано набряк легень. Яким засобом доцільно зволожувати кисень для проведення оксигенотерапії?
A *Спиртом
B Фурациліном
C Водою
D Розчином натрію гідрокарбонату
E Розчином калію перманганату

261
Пацієнтка Л., 65, років лікується у кардіологічному відділенні. АТ 200/120 мм рт. ст. Як називається такий стан?
A * Гіпертензія
B Атонія
C Дистонія
D Гіпотензія
E Колапс

262
Пацієнт 50-ти років лікується в хірургічному відділенні з приводу шлунково-кишкової кровотечі. У пацієнта діагностована гостра судинна недостатність. Як називається такий стан?
A * Колапс
B Запаморочення
C Серцева астма
D Набряк легенів
E Гіпотензія

263
Пацієнт 36 років знаходиться у хірургічному відділенні в ранньому післяопераційному періоді (операція – лапаротомія). Не може здійснити акт сечовиділення протягом 12 год. Рефлекторні дії не дали бажаного ефекту. Вкажіть першочергову найдоцільн