Білети до іспиту з дисципліни Педконтроль в системі освіти

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
Значення і роль аналізу й оцінювання навчальних досягнень студентів

Тест як інструмент педагогічних вимірів


Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2
Поняття про сутність педагогічного контролю, його компоненти й функції

Підходи до трактування поняття «контроль знань» у науковій літературі

Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3
Основні принципи, види й методи педконтролю

Міжсесійний контроль та специфіка його здійснення
Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4
Об’єкт контролю та оцінювання, педагогічні вимоги до оцінювання навчальних досягнень студентів

Проблема контролю у творчій спадщині вітчизняного педагога Ш. Амонашвілі
Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5
Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

Умови ефективного проведення заліку у студентів

Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6
Методика проведення контрольних дій у вищій школі

Сутність самоконтролю студентів, способи його здійснення

Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7
Проблеми оцінки знань в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Види і форми контролю знань

Загальна характеристика критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентівЗатверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8
Роль і місце тестування в зарубіжній педагогіці

Стандартизований контроль знань
Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9
Рейтинговий контроль знань

Проблема контролю у творчій спадщині М. Пирогова


Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

Комплексна діагностика навчальних досягнень студентів

Основні принципи складання тестів

Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11
Проблеми самовиховання викладачів у кредитно-модульній системі

Переваги та недоліки тестових завдань. Шляхи усунення цих недоліків


Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12
Історичний аспект запровадження тестів. Виникнення та розвиток методу тестів. Сутність тестування

Проблема контролю у творчій спадщині К. УшинськогоЗатверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13
Класифікація тестів. Види тестування

Оцінка ефективності роботи викладача у кредитно-модульній системі організації навчального процесу


Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14
Алгоритм складання тестового матеріалу

Організація та проведення контроля навчально-пізнавальної діяльності студентів у нормативно-правових документах вищої школи України др. пол. ХІХ ст.


Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15
Переваги та недоліки тестових завдань. Шляхи усунення цих недоліків

Проблема контролю у творчій спадщині П. Каптерєва

Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16
Функції тестування

Проблема контролю у творчій спадщині Х. Алчевської

Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17
Критерії якості тестів (надійність, валідність, об’єктивність). Шкалювання результатів педагогічних вимірювань

Організація попереднього контролю у практичній діяльності ВНЗ України др. пол. ХІХ ст.
Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18
Проблема контролю у творчій спадщині С. Миропольського

Міжсесійний контроль та специфіка його здійснення

Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19
Підходи до трактування поняття «контроль знань» у науковій літературі

Форми і методи поточного контролю у практичній діяльності ВНЗ України др. пол. ХІХ ст.


Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20
Самоконтроль як стимул до навчально-пізнавальної діяльності студентів

Переваги та недоліки ЗНО. Зовнішнє оцінювання якості освіти в контексті досвіду США.
Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21
Форми і методи періодичного контролю у практичній діяльності ВНЗ України др. пол. ХІХ ст.

Поняття про сутність педагогічного контролю, його компоненти й функціїЗатверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22
Взаємоконтроль студентів як умова ефективного контролю

Тест як інструмент педагогічних вимірів
Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23
Специфіка підсумкового контролю у практичній діяльності ВНЗ України др. пол. ХІХ ст.

Проблема контролю у творчій спадщині вітчизняних педагогів Ш. Амонашвілі
Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24
Історичний аспект запровадження тестів. Виникнення та розвиток методу тестів. Сутність тестування

Об’єкт контролю та оцінювання, педагогічні вимоги до оцінювання навчальних досягнень студентів

Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25
Критерії якості тестів (надійність, валідність, об’єктивність). Шкалювання результатів педагогічних вимірювань

Умови ефективного проведення заліку у студентів

Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 26
Підходи до трактування поняття «контроль знань» у науковій літературі

Роль і місце тестування в зарубіжній педагогіці
Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.

класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 27
Класифікація тестів. Види тестування

Проблема контролю у творчій спадщині П. Каптерєва

Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.
класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 28
Організація та проведення контроля навчально-пізнавальної діяльності студентів у нормативно-правових документах вищої школи України др. пол. ХІХ ст.

Функції тестуванняЗатверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 29Стандартизований контроль знань

Аналіз світової практики застосування ЗСТ у контексті оцінки якості освіти. Зовнішнє незалежне оцінювання як фактор розвитку сучасної школи.
Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.

класичний ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ІСПИТ
зі спеціальності
8.18010021 Педагогіка вищої школи
освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"
напряму підготовки – специфічна категорія


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 30
Проблема контролю у творчій спадщині М. Пирогова

Сутність самоконтролю студентів, способи його здійснення

Затверджено на засіданні кафедри управління навчальними закладами та педагогіки вищої школи,
протокол № 1 від 07.09.2011Директор ІІСТ Іванов М.М.

Зав. кафедри Сущенко А.В.15

Приложенные файлы

  • doc 12306401
    Размер файла: 106 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий