1256_lketanu_s_1201_ra_1179_tar


Қорытынды бақылау сұрақтарының тізімі
1. Археологиялық деректер және оларды өлкетану жұмыстарында қолдану
2. Өлкетануды оқытуда этнография және этнология ғылымдарының маңыздылығы
3. Жазбаша дереккөздің, ауызекі халық шығармашылығының және басқа да дереккөздердің тарихи өлкетанудағы
4. Өлкетанудағы демографиялық деректердің маңызы
5. Жамбыл облысы жерінен табылған ортағасырлық қалалар мен тарихи ескерткіштердің тарихи маңызы
6. Ш.Ш. Уәлихановтың Қазақстандағы өлкетану жұмысына қосқан үлесі
7. Қазақ әдет-ғұрыптарындағы және дүниетанымындағы табиғатты аялау үлгілерінің көрініс табуы
8. Жамбыл өлкесінен шыққан ақын-жазушылардың еңбектеріндегі өлкетанымдық көзқарастардың орын алуы
9.  Жамбыл облысындағы тарихи оқиғалар мен өлке құбылыстарына байланысты жер-су атауларының орын алуы
10. Жамбыл облысындағы жер-судың тарихи атауларының өзгеріске ұшырауы өлке тарихының бір бөлшегі
11. Салық Бабажанұлы мен Бейбіт Дауылбаевтың өлкетануға қосқан үлесін
12. Қазақтың біртуар ақыны А.Құнанбаевтың еңбектеріндегі өлкетанымдық көзқарастардың басым болуы
13. Ы. Алтынсариннің қазақ топографиясы мен қазақ әдебиетіне қосқан үлесі
14. ХХ ғ. 20-30ж.ж. тарихи өлкетану. Қырғыз өлкесін зерттеу қоғамының ғылыми-зерттеу қызметі
15. Өлкетану пәнінің басқа ғылымдармен байланысы
16.Ежелгі батыстағы өлкетанымдық көзқарастардың қалыптасуы
17. Түркі дәуіріғалымдардың еңбектеріндегі өлкетанымдық көзқарастар
18. Өлкетану пәні – міндеттері, мақсаты мен негізгі ұстанымдары
19. Өлкетанудың дереккөздері
20. Қазақстан халықтары мен аумағы туралы ежелгі түрік руна жазу ескерткіштеріндегі (VI – IX ғ.) туындылар
21. Тарихи-эпикалық және тарихи-батырлық мазмұндағы туындылардағы өлкетану мәселесі
22. Орта ғасыр және кейінгі ғасырлардағы Қазақстанның тарихи өлкетану деректерінің маңызы
23. Халық ауыз әдебиетіндегі өлкетанулық материалдардың баяндалуы
24. Тарихи-топонимикалық аңыздардың өлкетану ғылымындағы маңызы
25. Қазақстан аумағындағы ежелгі қоныстар мен қалаларды зерттеудегі археологияғылымының маңыздылығы
26. Жамбыл облысының құрылу тарихы туралы
27. 1940-1990 ж.ж. Қазақстандағы өлкетану жұмыстарының жандануы
28. Тәуелсіздік жылдарындағы өлкетану жұмыстарының жағдайы
29. XX ғ. 20- жылдарындағы Қазақстандағы тарихи-өлкетану ісінің дамуы
30. Қазақ даласын (ХҮІІІ ғасырда) зерттеген орыс және шетелдік ғалымдар туралы түсінік
31. Қазан революциясына дейінгі Ресейдегі ең ірі этнографиялық зерттеу орталығы болған
орыс географиялық қоғамының қызметі
32. Қазақстандағы алғашқы статистика комитетінің қызметі туралы баяндап беріңіз
33. ХХ ғасырдың басында Қазақстан қалаларындағы өлкетану мұражайларының ашылуы
34. Өлкетану тарихын зерттеудегі топонимика материалдарының құндылығы
35. ХХ ғасырдың басындағы оқу-ағарту жүйесіндегі өлкетану мәселесінің орын алуы
36. Тараз қаласының тарихи атауының қайта жаңғыртылуы
37. Қазақстанның өлкетануын зерттеудегі мұражай деректерінің маңызыдылығы
38. Қазақстанның өлкетануын зерттеудегі мұрағат деректерінің маңызыдылығы
39. ХХ ғасырдың басындағы педагогикалық өлкетану жұмысы
40. Алаш зиялыларының өлке тарихын зерттеудегі орасан зор қызметі
41. Орыс педагогтарының өлкетануға берген анықтамалары мен оң пікірлері
42. Ұлы Отан соғысынан кейінгі өлкетану бағытының өзгеруі туралы баяндап беріңіз
43. «Мәденимұра» мемлекеттікбағдарламасыаясындаөлкеміздіңтарихыныңзерттелуі44. Жамбыл облыстық тарихи-өлкетану музейінің өлке тарихындағы алатын орны
45. Патша өкіметі тұсындағы Әулиеата өңіріндегі өлкетанымдық бағыттағы атқарылған жұмыстардың тарихи және тәрбиелік маңызы
46. Қаламызға «Мирзоян», «Жамбыл» атауларының берілуі және оның тарихи маңызы
47. Қазіргі Жамбыл облысының халқы, табиғаты мен жер бедері, аудандары туралы түсінік беріңіз
48. Жамбыл облысы аумағындағы тарихи –этнографиялық маңызы бар ескерткіштер жөнінде түсінік беріңіз
49. Қазақстандағы өлкетану жұмыстарының басталуы (ХҮІІІғ.) және оның өкілдері
50. ХІХ ғасырдағы өлкетану орталықтарының қызметі және оның гүлденуіне үлес қосқан ғалымдар мен ағартушылар .

Приложенные файлы

  • docx 11361460
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 4

Добавить комментарий