қоғамдық емтихан сұрақтары


Қоғамдық пікірді зерттеу технологиясы пәнінен емтихан сұрақтары
Қоғамдық пікірді зерттеудің тарихи концепциясы
Қоғамдық пікірді зерттеуде БАҚ-ты пайдалану
Қоғамдық пікірді қалыптастырудағы әлеуметтік технологиялар
Қоғамдық пікір және оның құрылымы
Джордж Гэллаптың сауалнама технологиясы
Қоғамдық пікірді қалыптастырудағы әлеуметтік желілер
Қоғамдық пікірді зерттеудегі интервью алу мен сауалнама жүргiзудің теориялық және практикалық негіздері
Қоғамдық пікірдің және оның қалыптасуы
Қоғамдық пікір және Паблик Рилейшнз
Қоғамдық пікірді зерттеудің әлеуметтік аспектілері
Қоғамдық пікірдің Батыс елдері мен Ресейде зерттелуі
Қоғамдық пікірдің объектісі мен субъектісі
Қоғамдық пiкiр ерекше әлеуметтiк институт ретінде
Қоғаммен байланыс және сайлау технологиялары
Қоғамдық пікір қалыптастырудағы саяси технологиялардың мәні
Саясаттағы PR-дың рөлі
Қазақстандағы әлеуметттік зерттеу орталықтары және олардың қызметі
Әлеуметтік-экономикалық дамудағы PR-дың мәні
Қазіргі кездегі қоғаммен байланыс технологиялары
Бұқаралық сауалнама – мемлекет басқарудағы маңызды құрал ретінде
Паблик Рилейшнз және саяси биліктің арақатынасы
Сананы манипуляциялау және қоғамдық институттар
Қоғамдық пікірдің мәніне гносеологиялық талдау. Қоғамдық пікір және оның қалыптасуы
Қоғамдық сананы манипуляциялаудағы БАҚ-тың рөлі
Коммуникация процесінің мәні, түрлері, қызметі
Қоғамдық пікірді қалыптастырудағы теоретикалық-қолданбалы мәселелер
Базалық әлеуметтік процестер және сайлау технологиялары
PR және баспасөз,пошта,телефон,интернет-ресурстары
Сананы манипуляциялаудағы теледидардың рөлі
Сананы манипуляциялаудағы басты нысаналар
Сананы манипуляциялаудағы негізгі доктриналар
Манипуляция технологиялары
Джордж Гэллап қоғамдық пікірді зерттеуші
Зерттеу әдістері және олардың түрлері
Ашық және жабық сауалнамалар

Приложенные файлы

  • docx 11370751
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий