24.09.2009 Тести экологияВкажіть назву рослин, які зростають у високогір’ях:
А гігрофіти; Б акрофіти;
В ксерофіти; Г сукуленти.
Позначте назву рослин, у квітках яких є маточка й тичинки:
А моноклінні рослини; Б однодомні рослини;
В монокарпічні рослини; Г дводомні рослини.
Виберіть правильне твердження. Площу земної поверхні або акваторії, у межах якої трапляється певний вид, називають
А біогеоценозом; Б екосистемою;
В ареалом; Г біосферою.
Позначте назву органа рослини, здатного утворювати найбільше видозмін:
А корінь; Б стебло;
В листок; Г квітка.

1
2
3
4
5

А


Б


В


Г


Установіть відповідність між назвами царств живої природи та назвами представників, які до них належать:
А Тварини; 4 1 трутовик сірчано-жовтий;
Б Рослини; 3 2 вірус тютюнової мозаїки;
В Гриби; 1 3 шовковиця біла;
Г Дроб’янки. 5 4 медуза хрестовичок;
5 нітрифікуючи бактерії.
Місце переходу стебла в корінь називають
А кореневою шийкою; Б кореневищем;
В кореневим чохликом; Г видозміною стебла.
Вкажіть назву відрізків коренів із додатковими бруньками:
А кореневі бульби; Б кореневі живці;
В коренеплоди; Г корені-причіпки.
Позначте назву видозмінених потовщених бічних або додаткових коренів:
А коренеплоди; Б кореневі паростки;
В кореневища; Г кореневі бульби.
Вкажіть зону кореня, яка міститься під кореневим чохликом:
А всмоктування; Б провідна;
В поділу клітин; Г галуження.
Вкажіть назву твірної тканини кореня:
А епіблема; Б флоема;
В ендодерма; Г перицикл.
Позначте назву рослини, яка має дихальні корені:
А кипарис болотний; Б орхідея;
В плющ; Г водяний горіх.
Корені деяких рослин вступають у симбіоз із грибами, утворюючи
А мікоризу; Б корені-причіпки;;
В бактеріозу;; Г пневматофори.
Вкажіть назву рослини, на коренях якої можуть оселятися бульбочкові бактерії:
А морква; Б кукурудза;
В жоржина; Г соя.
Вкажіть хімічний елемент, необхідний для синтезу хлорофілу:
А Калій; Б Магній;
В Фосфор; Г Кальцій.
Вкажіть, для чого здійснюють пікірування кореня:
А щоб стимулювати утворення коренеплода;
Б щоб стимулювати утворення кореневих паростків;
В щоб посилити розвиток проростка;
Г щоб стимулювати утворення бічних коренів.

1
2
3
4
5

А


Б


В


Г


Установіть відповідність між назвами видозмін кореня та назвами рослин, які мають такі видозмінені корені:
А корені-присоски; 1 1 омела біла;
Б повітряні корені; 3 2 кипарис болотний;
В дихальні корені; 2 3 орхідея;
Г ходульні корені. 5 4 верба шелюга червона;
5 панданус.

А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


5


Установіть послідовність розміщення шарів кореня ззовні до середини:
А провідна зона; 5
Б перицикл; 4
В епіблема; 1
Г кора; 2
Д ендодерма. 3


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


5


Установіть послідовність розміщення зон кореня, починаючи з його кінчика:
А зона поділу; 2
Б провідна зона; 5
В всисна зона; 4
Г кореневий чохлик; 1
Д зона розтягування. 3

Вкажіть назву видозміненого підземного пагона, на якому розміщені бруньки та додаткові корені:
А коренеплід; Б коренева бульба;
В кореневище; Г ризоїд.
Вкажіть, видозміною якого органа є бульбоцибулина гладіолуса:
А квітки; Б листка;
В пагона; Г кореня.
Позначте назву рослини, у якої вуса є видозміною пагона:
А виноград; Б гарбуз;
В горох; Г суниця.
Виберіть правильне твердження. Кореневище відрізняється від кореня тим, що воно
А має кореневий чохлик; Б має кореневі волосики;
В галузиться;
Г не має ні кореневого чохлика, ні кореневих волосків.
Вкажіть, яка ознака цибулини відрізняє її від кореневища:
А наявність запасаючих листків;
Б наявність додаткових бруньок;
В наявність верхівкової бруньки;
Г є видозміною пагона.
Установіть відповідність між назвами видозмін пагона та назвами рослин, які мають такі видозміни:

1
2
3
4
5

А


Б


В


Г


А цибулина; 4 1 глід шарлоховий;
Б бульба; 2 2 топінамбур;
В колючка; 1 3 яглиця;
Г кореневище. 3 4 гіацинт;
5 жовтець повзучий.
Позначте, як називають бруньки, всередині яких містяться зачаткові листки та стебло:
А вегетативні; Б змішані;
В генеративні; Г квіткові.
Якщо у вузлах пагона містяться по дві бруньки, то таке брунькорозміщення називають
А почерговим; Б супротивним;
В спіральним; Г мутовчастим.
Вкажіть назву першої брунечки зародкового пагона в насінині:
А плюмула; Б бутон;
В купула; Г виводкова.
Виберіть правильне твердження. Ділянку стебла, до якої прикріплюється листок, називають
А вузлом; Б пазухою листка;
В міжвузлям; Г листковим рубцем.
Виберіть правильне твердження. Кут між листком і стеблом називають
А пазухою листка; Б черешком;
В листком рубцем; Г вузлом.
Виберіть правильне твердження. Камбій – це
А паренхіма; Б верхівкова мери система;
В первинна мери система; Г вторинна меристема.
Позначте, по якій частині стебла рухаються органічні речовини від листків до кореня:
А по корі; Б по лубу;
В по серцевині; Г по деревині.
Позначте, по якій частині стебла рухаються розчинні речовини й вода від кореня до листків:
А по деревині; Б по серцевині;
В по стовпчастій паренхімі; Г по губчастій паренхімі.
Виберіть правильне твердження. Річне кільце утворене
А серцевинними променями; Б деревиною та лубом;
В весняною і осінньою деревиною; Г серцевиною та лубом.
Вкажіть, яка частина стебла дерев’янистих рослин містить ситоподібні трубки:
А серцевина; Б камбій;
В деревина; Г луб.
Виберіть правильне твердження. Вода з розчиненими речовинами рухається в рослині догори по
А мертвих клітинах лубу; Б живих клітинах лубу;
В мертвих клітинах деревини; Г живих клітинах деревини.
Установіть відповідність між назвою типу стебла та назвою рослини, якій притаманний такий тип стебла:

1
2
3
4
5

А


Б


В


Г


А висхідне; 5 1 чемериця;
Б чіпке; 4 2 нечуйвітер;
В витке; 3 3 актинидія;
Г повзуче. 2 4 виноград;

А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


5


5 конюшина.
Установіть послідовність розміщення шарів кореня ззовні до середини:
А вторинна ксилема; 5
Б перидерма; 1
В первинна кора; 2
Г камбій; 4
Д вторинна кора. 3


А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


5


Установіть послідовність розміщення тканин на поперечному зрізі стебла від поверхні до середини:
А деревина; 4
Б шкірка, що злущується; 1
В серцевина; 5
Г луб; 3
Д основна тканина. 2
Позначте частини листка злаків:
А піхва, черешок, листкова пластинка;
Б черешок, листкова пластинка;
В піхва, листкова пластинка;
Г прилистки, листкова пластинка.
Вкажіть назву рослини з ланцетними листками:
А груша; Б верба біла;
В фіалка; Г липа.
Вкажіть назву рослини із супротивним листкорозміщенням:
А верба; Б яблуня;
В м’ята; Г горіх волоський.
Вкажіть походження колючок у білої акації:
А вирости кори; Б видозмінені пагони;
В видозмінені листки; Г видозмінені прилистки.
Вкажіть назву рослини, у якої зближені листки утворюють прикореневу розетку:
А кульбаба; Б кріп;
В капуста; Г люцерна.
Вкажіть, де розміщені продихи у водяних рослин:
А з обох боків листка; Б на нижній поверхні листка;
В на верхній стороні листка; Г відсутні.
Вкажіть, де містяться хлоропласти в листку:
А у шкірці листка; Б у клітинах губчастої та стовпчастої паренхімі;
В у жилках листка; Г у клітинах продихів.
Гінецеєм називають сукупність
А чашолистків; Б тичинок;
В пелюсток; Г плодолистиків.
Суцвіття, у якому на видовженій осі розташовані сидячі квітки, називають
А простим колосом; Б початком;
В китицею; Г волоттю.
Вкажіть назву рослини, для якої характерне суцвіття складаний зонтик:
А вишня; Б глід;
В петрушка; Г яблуння.
Вкажіть назву рослини, яка має подвійну оцвітину:
А вишня; Б тюльпан;
В кропива; Г верба.
Квітки, через які можна провести тільки одну вісь симетрії називають
А асиметричними; Б правильними;
В симетричними; Г неправильними.
Вкажіть назву суцвіття, у якому сидячі квитки кріпляться до видовженої головної осі почергового:
А простий колос; Б волоть;
В простий зонтик; Г початок.
Вкажіть назву однонасінного соковитого плода:
А кістянка; Б ягода;
В збірна кістянка; Г яблуко.


Сформоване пилкове зерно є
А спорофітом; Б чоловічим гаметофітом;
В двостатевим гамет офітом; Г жіночим гаметофітом.
Позначте назву покриву насінного зачатка:
А нуцелус; Б інтегумент;
В мікропіле; Г мегаспора.
Вкажіть набір хромосом в ендоспермі, який утворюється після злиття спермія з вторинним ядром центральної клітини:
А гаплоїдний; Б диплоїдний;
В триплоїдний; Г тетраплоїдний.
Плід ягода характерний для
А вишні; Б суниці;
В малини; Г помідора.
Під час проростання насінини першим з’являється
А зародкове стебельце; Б зародкова брунечка;
В зародковий корінець; Г сім’ядоля.
Узгоджена робота всіх органів рослини регулюється
А нервовою системою; Б рослинними ферментами;
В чинниками середовища; Г рослинними гормонами.
Для стимуляції достигання плодів томатів і цитрусових використовують
А ауксини; Б цитокініни;
В гібереліни; Г етилен.
Виберіть рослину, для якої правильно вказано тип суцвіття:
А капуста китиця; Б пшениця простий колос;
В жоржина головка; Г вишня волоть.
Виберіть групу, яка містить назви лише однодольних рослин:
А нарцис, кукурудза, крокус; Б кабачок, бамбук, просо;
В гарбуз, соняшник, вишня; Г квасоля, яблуня, гладіолус.
Вкажіть групу, яка містить назви лише дводольних рослин:
А грицики, арахіс, помідор; Б лілія, жито, овес;
В конвалія, сосна, осока; Г ялівець, терен, рогіз.
Виберіть групу рослин, у яких плід – зернівка:
А пшениця, жито, соняшник; Б овес, кукурудза, квасоля;
В сорго, рис, просо; Г гречка, соя, горох.
Позначте найпоширеніший у покритонасінних тип зародкового мішка:
А восьмиядерний, восьмиклітинний;
Б восьмиядерний, семиклітинний;
В семиядерний, семиклітинний;
Г семиядерний, восьмиклітинний.
Вкажіть неправильне твердження про подвійне запліднення:
А антиподіальні клітини та синергіди відмирають;
Б ядро одного спермія зливається з двома полярними ядрами центральної клітини;
В один зі сперміїв зливається з яйцеклітиною, утворюючи диплоїдну зиготу;
Г подвійне запліднення властиве покритонасінним і голонасінним.
Установіть відповідність між назвою рослини й типом плодів у неї:

1
2
3
4
5

А


Б


В


Г


А капуста синьоголова; 4 1 сім’янка;
Б шипшина; 2 2 горішок;
В сорго; 5 3 біб;
Г арахіс. 3 4 стручок;
5 зернівка.Установіть відповідність між описом процесу та його назвою:

1
2
3
4
5

А


Б


В


Г


А перенесення пилку на приймочку маточки в межах однієї квітки; 5
1 запліднення;
2 подвійне запліднення;
3 штучне запилення;
4 перехресне зипилення;
5 самозапилення.

Б перенесення пилку з однієї квітки на приймочку маточки іншої квітки; 4


В злиття яйцеклітини та сперматозоїда; 1


Г один спермій зливається з яйцеклітиною, а другий – із центральною клітиною. 2Установіть послідовність подій, які відбуваються у квітці:

А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


5


А утворення насінини й плода; 5
Б подвійне запліднення; 4
В утворення пилку та формування насінних зачатків; 1
Г проростання пилку; 3
Д перенесення пилку з пиляків на приймочку маточки. 2

Вкажіть назву рослини, яку розмножують кореневими бульбами:
А нарцис; Б часник;
В жоржина; Г виноград.
Вкажіть назву рослини, яку розмножують листковими живцями:
А півники; Б бегонія;
В м’ята; Г тюльпан.
Позначте, як називають сукупність особин від однієї материнської рослини при вегетативному розмноженні:
А штамп; Б клон;
В виводок; Г сорт.


1
2
3
4
5

А


Б


В


Г


Установить відповідність між термінами та їх визначеннями:
А клон; 2
Б конідії; 3
В оїдії; 4
Г хламидоспори. 1
1 товстостінні вторинні спори грибів, які утворюються з гіф завдяки їх поперечному поділу на короткі клітини;


2 потомство, утворене в наслідок вегетативного розмноження з однієї материнської особини;


3 відростки гіф або спеціалізовані безджгутикові відгалуження міцелію, які відчленовують клітини, вкриті тонкою оболонкою;;


4 відростки міцелію, які утворюють клітини, розміщені ланцюжками;


5 .коренеподібні утворення, якими талом прикріплюється до субстрату.Позначте назву групи водоростей, з яких отримують агар:
А зелені водорості; Б бурі водорості;
В діатомові водорості; Г червоні водорості.
Вкажіть ознаку хламідомонади, яка відрізняє її від хлорели:
А світлочутливе вічко; Б чашоподібний хроматофор;
В розмноження спорами; Г планктонний спосіб життя.
Вкажіть, які організми не належать до царства Рослини:
А діатомові водорості; Б синьо-зелені водорості;
В бурі водорості; Г червоні водорості.
Спільною особливістю хламідомонади та хлорели є
А здатність до статевого розмноження;
Б здатність утворювати зооспори;
В чергування поколінь у циклі відтворення;
Г здатність до нестатевого розмноження.

1
2
3
4
5

А


Б


В


Г


Установіть відповідність між назвою групи водоростей та назвою рослини, яка до неї належить:
А діатомові водорості; 3 1 вольвокс;
Б червоні водорості; 2 2 філофора;
В бурі водорості; 4 3 навікула;
Г зелені водорості. 1 4 саргас;
5 маршанція.
Вкажіть спорофіт у зозулиного льону:
А антеридії; Б коробочка на ніжці;
В архегонії; Г нитчаста галузиста протонема.
Вкажіть вищі спорові рослини, позбавлені коренів:
А мохи; Б хвощі;
В папороті; Г плауни.
Вкажіть назву рослини, яка має дводомний гаметофіт:
А орляк; Б зозулин льон;
В щитник чоловічий; Г сальвінія плаваюча.
Спорофіт не існує самостійно у
А мохоподібних; Б хвощеподібних;
В папоротеподібних; Г голонасінних.
Вкажіть відмінність між мохами й папоротями:
А наявність багатоклітинних органів розмноження;
Б відсутність провідних тканин у мохів;
В наявність нестатевого покоління;
Г наявність рухливих чоловічих гамет.
Весняні пагони хвоща польового виконують функцію
А спороношення; Б накопичення поживних речовин;
В фотосинтетичну; Г вегетативного розмноження.
Вкажіть, де розміщені спорангії у хвоща польового:
А у листку; Б у корені;
В у колоску; Г у стеблі.
Позначте, якій структурі в циклі розвитку папороті відповідає протонема мохів:
А спорангію; Б сорусу;
В заростку; Г кореневищу.
Вкажіть, якій частині тіла мохів відповідає спорангій папороті чоловічої:
А коробочці; Б антеридію;
В спорогону; Г архегонію.

А
Б
В
Г
Д

1


2


3


4


5


Установіть послідовність етапів життєвого щитника чоловічого, починаючи зі спори:
А заросток; 2
Б спора; 1
В гамети; 3
Г нестатеве покоління; 4
Д формування й достигання сорусів. 5

Вкажіть таксономічну категорію «Хвойні»:
А вид; Б родина;
В клас; Г відділ.
Вкажіть, видозміною якої частини рослини є шишка:
А пагона; Б стебла;
В листка; Г квітки.
Виберіть правильне твердження. Жіночі шишки голонасінних
А містять пилкові зерна;
Б на кожній лусці мають до два насінних зачатки;
В на кожній лусці мають по одному насінному зачатку;
Г утворюються при основі пагонів.
Біологічні активні речовини голонасінних, які пригнічують діяльність мікроорганізмів, називають
А фітогормони; Б фітонциди;
В вітаміни; Г ферменти.
Вкажіть термін, який минає від запилення до запліднення в сосни звичайної:
А 1 день; Б 3 тижні;
В 3 місяці; Г 1 рік.
Вкажіть назву хвойної рослини, у якої щороку опадає хвоя:
А модрина; Б тис;
В ялівець; Г кедр.
Виберіть правильне твердження. Кедровий горіх – це
А плід кедра; Б насінина кедра;
В насінина сосни сибірської; Г насінина сосни звичайної.
Вкажіть аналогічний до луски чоловічої шишки сосни орган квіткових рослин:
А спорангій папороті; Б тичинка покритонасінних;
В спора папороті; Г зародковий мішок покритонасінних.

1
2
3
4
5

А


Б


В


Г


Установіть відповідність між назвою родини та назвою рослини, яка до неї належить:
А Соснові; 3 1 араукарія чилійська;
Б Тисові; 4 2 вельвічія дивовижна;
В Кипарисові; 5 3 ялиця біла;
Г Араукарієві. 1 4 тис ягідний;
5 ялівець високий.
Позначте назву рослини з родини Злакові:
А тонконіг лучний; Б рогіз вузьколистий;
В буркун лікарський; Г талабан польовий.
Позначте назву рослини з родини Лілійні:
А білоцвіт карпатський; Б нарцис білий;
В підсніжник кримський; Г проліска дволиста.
Вкажіть назву родини, у суцвіттях рослин якої трапляються кілька типів квіток, які відрізняються за формою та функціями:
А Айстрові; Б Лілійні;
В Розові; Г Лободові.


Виберіть формулу квітки в рослин родини Злакові:
А П6Т6М1; Б Ч(5)П(5)Т(5)М1;
В П(5)Т(5)М1; Г Т3М1.
Виберіть формулу квітки в рослин родини Пасльонові:
А Ч(5)П(5)Т(5)М1; Б Ч0П(5)Т(5)М1;
В Ч4П4Т2+4М1; Г П6Т6М1.
Виберіть формулу квітки в рослин родини Хрестоцвіті:
А Ч4П4Т2+4М1; Б Ч(5)П(5)Т(5)М1;
В П6Т6М1; Г Т3М1.
Вкажіть групу ознак, характерних для рослин родини Складноцвіті:
А стебло з вузлами та міжвузлами, плід – зернівка;
Б квітка складається з двох квіткових лусок і двох плівок;
В квітки зібрані в суцвіття кошик, плід – сім’янка;
Г оцвітина проста, плід - ягода.
Позначте групу олійних культур з родини Хрестоцвіті:
А матіола, ріпа, талабан; Б ріпак, гірчиця, рижій;
В редис, сухоребрик, лунарія; Г редька, хрін, грицики.
У нижчих грибів на відміну від вищих
А клітини вкриті целюлозою;
Б гіфи не мають перетинок;
В сапрофітне живлення;
Г про запас відкладається глікоген.
Пластинчастим і трубчастим у грибів може бути
А міцелій; Б мукор;
В грибокорінь; Г гіменофор.
Утворення конідієносців характерне для
А пеніцилу; Б дріжджів;
В мукора; Г трутовиків.
Одноклітинний міцелій з багатьма ядрами утворює
А пеніцил; Б трутовик;
В мукор; Г мухомор.
Виберіть назву грибів, які паразитують на овочевих культурах:
А мукора, пеніцил; Б ольпідіум, фітофтора;
В дріжджі; Г трутовики.
Вкажіть назву грибів, які живуть у симбіозі з коренями дерев:
А дріжджі; Б підберезники;
В трутовики; Г сажки.
Вкажіть назву речовини, яку містить клітина оболонка грибів:
А хітин; Б муреїн;
В глікокалікс; Г целюлозу.
У клітинах грибів запасаючою поживною речовиною є
А крохмаль; Б глюкоза;
В глікоген; Г ксилоза.
Вкажіть особливість, спільну для грибів і членистоногих:
А належність до одного царства живої природи;
Б розмноження спорами;
В наявність хітину в клітинних стінках;
Г автотрофний спосіб живлення.
Виберіть назву кущистого лишайника:
А леканора; Б ксанторія;
В кладонія; Г уснея.Вкажіть назву тіла лишайників:
А слань; Б гіфи;
В мікориза; Г ризоїди.
Позначте, які водорості входять до складу слані лишайника:
А зелені; Б саргасові;
В бурі; Г червоні.
У клітинах дроб’янок немає
А мітохондрій, пластид, ендоплазматичного ретикулуму;
Б ДНК, мітохондрій, ендоплазматичного ретикулуму;
В пластид, рибосом, мітохондрій;
Г ядра, ДНК, рибосом.
Залізобактерії належать до
А гетеротрофів; Б паразитів;
В хемоавтотрофів; Г симбіонтів.
Позначте назву організмів, клітини яких містять муреїн:
А віруси; Б гриби;
В бактерії; Г рослини.
Вкажіть, які живуть у симбіозі з бобовими рослинами:
А бактерії гниття; Б бульбочкові;
В залізобактерії; Г сіркобактерії.
Вкажіть, до якої групи належать маслянокислі бактерії:
А бактерії-сапрофіти; Б хемосинтезуючі;
В бактерії-паразити; Г фототрофи.
До прокаріотів належить
А стрептокок; Б малярний плазмодій;
В амеба; Г аденовірус.
Виберіть приклад симбіозу:
А бактерії в рубці шлунка жуйних ссавців;
Б бактерії гниття в ґрунті;
В печериці на перегної;
Г трутовик і дерево.
Вкажіть назву бактерій, які не належать до автотрофів:
А залізобактерії; Б нітрифікатори;
В сіркобактерії; Г азотфіксатори.
Спосіб знезаражуванням продуктів нагріванням до 60-70 єС протягом 20-30 хв називають
А пастеризацією; Б детоксикацією;
В стерилізацією; Г вакуумним сушінням.
Вкажіть, які клітинні структури характерні лише для бактерій:
А мезосоми; Б рибосоми;
В джгутики; Г хромосоми.
Вкажіть, які речовини є донорами електронів у фотосинтезуючих бактерій:
А сірководень; Б вода;
В вуглекислий газ; Г сірка.
Закінчіть речення. Тварини відрізняються від рослин тим, що
А живляться гетеротрофно; Б мають клітину будову;
В розмножуються; Г ростуть.
Закінчіть речення. Тварини відрізняються від грибів тим, що
А в результаті обміну у них утворюється сечовина;
Б клітинні мембрани вкриті глікокаліксом;
В живляться гетеротрофно;
Г запасають поживні речовини у вигляді глікогену.


Вкажіть, що є спільним у тварин, рослин та грибів:
А в оболонці є хітин;
Б запасають поживні речовини у вигляді крохмалю;
В мають клітинну будову;
Г усі живляться гетеротрофно.
Тварини запасають вуглеводи у вигляді
А муреїну; Б глікогену;
В крохмалю; Г целюлози.
Закінчіть речення. Прямий розвиток характерний для
А павуків, комах, плазунів, птахів, ссавців;
Б павуків, малощетинкових червів, плазунів, птахів, ссавців;
В павуків, плазунів, амфібій, птахів, ссавців;
Г риб, жаб, плазунів, птахів, ссавців.
До тварин з променевою симетрією тіла належать
А війчасті черви; Б малощетинкові;
В сцифоїдні медузи; Г ракоподібні.
До двошарових тварин належать
А плоскі черви; Б кільчасті черви;
В кишковопорожнинні; Г членистоногі;
Д хордові.
До первиноротих тварин належать
А голошкірі; Б кільчасті черви;
В хордові; Г личинкохордові.
До вторинноротих тварин належать
А плоскі черви; Б кільчасті черви;
В хордові; Г членистоногі.
Реакції найпростіших на дію подразників виявляються у формі
А рефлексів; Б таксисів;
В настій; Г реакції відсутні.
Орган чуття в евглени зеленої – це :
А ядро; Б вакуоля;
В порошиця; Г вічко.
Вкажіть, представником якого класу є евглена зелена:
А саркодові; Б джгутикові;
В саркоджгутикові; Г війчасті.
Вкажіть, які найпростіші входять до складу планктону:
А форамініфери; Б лейшманії;
В радіолярії (променяки); Г трипаносоми.
Вкажіть, які функції виконує вегетативне ядро в інфузорії туфельки:
А містить хлоропласти; Б регулює обмін речовин;
В бере участь у кон’югації; Г бере участь у копуляції.
Вкажіть, де відбувається нестатеве розмноження малярійного плазмодія:
А в організмі самця малярійного комара;
Б в організмі самки малярійного комара;
В в еритроцитах людини;
Г у м’язових клітинах людини.
Вкажіть, якою стадією життєдіяльності найпростіших є циста:
А безстатевого розмноження;
Б накопичення поживних речовин;
В статевого розмноження;
Г утворення гамет;
Д виживання в несприятливих умовах.


Зелені пігменти одноклітинних найпростіших містяться в
А хлоропластах; Б цитоплазмі;
В вакуолях; Г хроматофорах;
Д клітинних оболонках.
З найпростіших нерухомими є
А хлорела; Б хламідомонада;
В амеба звичайна; Г евглена зелена;
Д інфузорія туфелька
Вкажіть тип дихання у гідри:
А анаеробний;
Б аеробний, через зябра;
В аеробний, усією поверхнею тіла;
Г аеробний через легені.
Закінчіть речення. Викидання жалкої нитки у гідри внаслідок подразнення – це
А умовний рефлекс; Б безумовний рефлекс;
В тропізм; Г таксис.
Вкажіть життєві форми, характерні для кишковопорожнинних:
А сидяча (поліпоїдна);
Б колоніальна;
В дві життєві форми: плаваюча (медуза) та сидяча (поліп);
Г паразитична.
Вкажіть, у яких кишковопорожнинних є статоцисти:
А в актиній; Б у гідроїдних поліпів;
В у морських пер; Г у мадрепорових коралів.
Дайте визначення. Статоцист в кишковопорожнинних – це
А орган зору;; Б частина жалкої клітини;
В орган дотику; Г статистичний орган;
Д орган рівноваги.
Вкажіть, у яких червів відсутня травна система:
А круглих; Б війчастих;
В сисунів; Г стьожкових.
Вкажіть, як виводяться неперетравлені рештки їжі в плоских червів:
А через порошицю; Б через поверхню тіла;
В через анальний отвір; Г через рот.
Вкажіть проміжних хазяїв котячого сисуна:
А риба, молюск роду бітінія; Б прісноводні раки та краби;
В циклопи; Г риба.
Вкажіть, ароморфоз типу Плоскі черви:
А променева симетрія; Б розвиток з двох зародкових листків;
В поява мезодерми; Г диференціація клітин.
Вкажіть, яка нервова система у плоских червів:
А дифузна;
Б вузлова;
В нервовий ганглій і нервові стовбури;
Г черевний нервовий ланцюжок;
Д спинний нервовий ланцюжок.
Вкажіть, які з червів мають мікроворсинки на зовнішньому шарі шкірно-м’язового мішка:
А сисуни; Б війчасті;
В круглі; Г кільчасті;
Д стьожкові.
Вкажіть, де відбувається дозрівання личинки в яйці аскариди до інвазійної стадії:
А у воді; Б у ґрунті;
В у тонкій кишці; Г у товстій кишці.
Вкажіть, чим круглі черви відрізняються від плоских:
А симетрією тіла;
Б відсутністю дихальної системи;
В наявністю первинної порожнини тіла;
Г відсутністю кровоносної системи.
Виберіть правильний шлях міграції личинок аскариди в організмі людини:
А кишечник печінка серце легені;
Б кишечник печінка серце нирки;
В кишечник підшлункова залоза серце легені;
Г шлунок печінка серце легені.
Вкажіть, хто з учених зробив великий внесок у вивчення паразитів людини і тварин:
А К.І. Скрябін; Б В.Г. Нікольський;
В В.О. Догель; Г І.М. Сеченов;
Д І.І. Мечников.
Вкажіть представників типу Круглі черви, які мають органи зору:
А аскарида; Б волосоголовець;
В личинки нематод; Г морські нематоди;
Д гострик.
Вкажіть ознаки кільчастих червів, які є ароморфозом:
А нервова система; Б кровоносна система;
В роздільностатевість; Г шкірно-м’язовий мішок.
Вкажіть, як називається речовина, яку виробляють слинні залози п’явки для запобігання зсідання крові:
А гепарин; Б гірудин;
В слиз; Г пепсин.
Вкажіть, до якого ряду належать джмелі:
А Двокрилі; Б Рівнокрилі;
В Лускокрилі; Г Перетинчастокрилі.
Вкажіть, чим представлена видільна система річкового рака:
А протонефридіями; Б мальпігієвими судинами;
В зеленими залозами; Г нирками.
Вкажіть, яка порожнина тіла характерна для членистоногих:
А первинна; Б вторична;
В змішана; Г відсутня.
Вкажіть органи дихальної системи павукоподібних:
А зябра; Б тільки трахеї;
В тільки легені; Г легеневі мішки та трахеї.
Вкажіть, де відкриваються протоки отруйних залоз у павука:
А у хеліцери; Б у ногощупальця;
В на павутинні бородовки; Г на хвості.
Вкажіть представників ряду Лускокрилі:
А бджоли, джмелі, мурахи;
Б хрущ травневий, колорадський жук, сонечко;
В комарі, мухи, москіти;
Г білан капустяний, тутовий шовкопряд, кімнатна міль.
Вкажіть, прикладом чого є яскраве забарвлення сонечка:
А попереджувального забарвлення;
Б приваблюючого забарвлення;
В захисного забарвлення;
Г мімікрії.
Вкажіть, де розміщені органи слуху у коників з ряду Прямокрилі:
А на грудях; Б на гомілках передніх ніг;
В на голові; Г на черевці.
Закінчіть речення. Личинки бджоли медоносної, яких до заляльковування годують маточним молочком, перетворюються у
А трутнів; Б солдатів;
В маток; Г робочих бджіл.
Вкажіть, які тварини вважаються еволюційними предками членистоногих:
А молюски; Б голкошкірі;
В круглі черви; Г плоскі черви;
Д кільчасті черви.
Закінчіть речення. Чітка відповідність ротового апарату джмелів до квітки конюшини є наслідком
А ароморфозу; Б дегенерації;
В коеволюції; Г девіації;
Д архалаксису.
Вкажіть, у яких тварин виникає партеногенез:
А малярного плазмодія; Б дафнії;
В сцифомедузи; Г планарії молочної;
Д бджоли медоносної.
Вкажіть, де розміщені органи рівноваги річкового рака:
А біля основи довгих вусиків; Б над очима;
В біля основи холодильних ніг; Г на черевці;
Д в основі коротких вусиків.
Закінчіть речення. Павутинні бородавки -
А це видозмінені кінцівки; Б це похідні слинних залоз;
В це похідні потових залоз; Г це видозмінені статеві залози;
Д жодна відповідь неправильна.
Закінчіть речення. Фільтрувальний апарат глотки павука
А це аналог зябер;
Б це сукупність вапнякових випинань;
В це сукупність хітинових волосків;
Г це сукупність хітинових волосків, що утворюють сітку;
Д це сукупність пластинок, які повертаються і можуть перекривати вхід у кишківник.
Вкажіть органи виділення павукоподібних:
А протонефридії; Б нефридії;
В мальпігієві трубочки; Г нирки.
Закінчіть речення. Стигми павукоподібних – це
А вирости хітину; Б статеві отвори;
В видільні отвори; Г дихальні отвори;
Д отвори павутинних залоз.
Виберіть правильне твердження. Дзижчальця комах – це
А видозмінена перша пара крил;
Б видозмінена друга пара крил;
В придатки черевця;
Г голосовий апарат;
Д орган слуху.
Вкажіть структуру, властиву для представників типу Молюсків:
А кутикула; Б мантія;
В міксоцель; Г первинна порожнина.
Вкажіть тип нервової системи в молюсків:
А розкидано-вузлова; Б нервова трубка;
В нервові стовбури; Г черевний нервовий ланцюжок.
Закінчіть речення. Мантійна порожнина молюсків – це простір між
А раковиною і мантією; Б раковиною і тілом;
В тілом і мантією; Г роговим і перламутровими шарами раковини;
Д роговим і фарфоровим шарами раковини.
Закінчіть речення. Легеня молюсків – це
А ділянка вторинної порожнини тіла з густою капілярною сіткою;
Б ділянка мантійної порожнини, яка відкривається в зовнішнє середовище самостійним отвором;
В вирости епітелію на органах руху;
Г розростання вусиків;
Д міжзяброві перегородки в стінці глотки.
Виберіть, до якого класу тварин належить ланцетник:
А Хордові; Б Безчерепні;
В Головохордові; Г Хрящові риби.
Вкажіть характерний для ланцетника внутрішній орган:
А серце; Б легеня;
В плавальний міхур; Г печінковий виріст.
Вкажіть, що таке хорда:
А кишкова трубка; Б пружний стрижень;
В нервова трубка; Г вузловий ланцюжок.
Вкажіть ученого, який з’ясував, що ланцетник є представником типу Хордових:
А Ч. Дарвін; Б К. Лінней;
В П.С. Паллас; Г О.О. Ковалевський.
Позначте, що включає нервова система ланцетника:
А черевні ганглії; Б нервову трубку;
В хорду; Г вузловий ланцюжок.
Закінчіть речення. Органи чуття у ланцетника – це
А антени;; Б антенули;
В бічна лінія; Г нюхова ямка та світлочутливі клітини.
Закінчіть речення. Атріопор ланцетника – це
А дихальний отвір;
Б отвір навколо зябрової порожнини;
В анальний отвір;
Г пульсуюча кровоносна судина;
Д вивідний отвір нефридіїв.
Позначте клас тварин, у яких відсутні щелепи та парні кінцівки:
А Хрящові риби; Б Земноводні;
В Круглороті; Г Ланцетники.
Вкажіть, у якої з тварин є третє тім’яне око:
А кальмара; Б міноги;
В акули; Г тритона.
Закінчіть речення. Опору парним плавцям риб забезпечують
А хорда; Б зяброві дуги;
В ребра; Г тазовий і плечовий пояси.
Закінчіть речення. В акул подібно до луски будову мають
А очі; Б зуби;
В плавці; Г кістки.
Закінчіть речення. Видовжена передня частина голови акул утворює
А «хобот»; Б передротову лійку;
В рострум; Г щупальця.
Вкажіть, яке

Приложенные файлы

  • doc 11373208
    Размер файла: 439 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий