Українська мова І семестр 4 клас

Українська мова
І семестр


з / п
Тема модульного заняття
Тип
м \ м
Дата

Мова і мовлення


1
Інструктаж з техніки безпеки.
Мова і мовлення. Українська мова. Висловлення про мову
УММ
03.09.

2
Збагачення мови новими словами. Утворення нових слів.

АПМ
03.09.

3
Сучасна українська мова. Усне і писемне мовлення.

АПМ
06.09.

4
Культура мовлення. Культура спілкування.

ЗПМ
06.09.

Текст


5
Повторення відомостей про текст. Тема, мета, заголовок.

ЗПМ
11.09.

6
Роль слів у побудові тексту.

АПМ
11.09.

7
Поділ тексту на частини. План.

УММ
13.09.

8
Розвиток зв’язного мовлення.
Складання твору за малюнками і за планом.

АПМ
13.09.

9
Типи текстів. Текст-розповідь.

АПМ
17.09.

10
Текст-опис.

АПМ
17.09.

11
Текст-міркування.

ЗПМ
20.09.

12
Будова тексту.

АПМ
20.09.

13
Мовленнєві стилі в текстах.

ЗПМ
24.09.

14
Замітка до газети.

АПМ
24.09.

15
Узагальнення знань і вмінь з розділу «Текст».

ЗПМ
27.09.

16
Перевірка мовленнєвих умінь та навичок учнів. Діалог.
ЗПМ
27.09.

17-18
Розвиток зв’язного мовлення.
«А мова – як море. Редагування текстів».
Т Б
ЗПМ
02.10.

Речення


19
Речення. Види речень за метою висловлювання.

КСМ
02.10.

20
Основа речення.

АПМ
04.10.

21
Зв'язок слів у реченні.

УММ
04.10.

22
Тренувальні вправи на побудову та поширення речень.

АПМ
08.10.

23
Однорідні члени речення.

ЗПМ
08.10.

24
Поєднання однорідних членів речення за допомогою сполучників.

ЗПМ
11.10.

25
Залежні слова при однорідних членах речення.

АПМ
11.10.

26
Закріплення знань про однорідні члени речення.

АПМ
15.10.

27
Поняття про складне речення. Побудова складного речення.

КСМ
15.10.

28
Розвиток зв’язного мовлення.
Відновлення складних речень.

АПМ
18.10.

29
Узагальнення знань про речення.

АПМ
18.10.

30
Перевірка знань з мови за темою:
«Мова і мовлення. Текст. Речення.»
Т Б
АПМ
23.10.

Частини мови. Іменник.


31
Повторення вивченого про іменник. Іменники синоніми.

АПМ
23.10.

32
Іменники-антоніми. Слова, що пишуться і звучать однаково.

АПМ
25.10.

33
Перевірка орфографічних і пунктуаційних знань.
Диктант.

АПМ
25.10.

34
Відмінювання іменників. Початкова форма іменників.

АПМ
05.11.

35
Аналіз диктанту.
Особливості відмінювання іменників в однині.

КСМ
05.11.

36
Розрізнення давального і місцевого відмінків іменників жіночого роду.

АПМ
08.11.

37
Закінчення іменників у родовому відмінку однини.

АПМ
08.11.

38
Зміна приголосних перед закінченням –і в іменниках жіночого та чоловічого роду.

ЗПМ
12.11.

39
Чергування звуків і з о , е в іменниках жіночого та чоловічого роду.

ЗПМ
12.11.

40
Розвиток зв’язного мовлення.
·

ЗПМ
15.11.

41
Правопис закінчень іменників жіночого роду в родовому відмінку.

АПМ
15.11.

42
Правопис закінчень іменників жіночого роду на –а,-я в орудному відмінку однини.

АПМ
20.11.

43


Правопис закінчень іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини (з основою на –р).
ЗПМ
20.11.

44
Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках.

ЗПМ
22.11.

45
Вимова і правопис іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі і орудному відмінку однини.

АПМ
22.11.

46
Перевірка мовленнєвих умінь і навичок учнів.
Аудіювання.
Правопис відмінкових закінчень у множині.

АПМ
26.11.

47
Закінчення іменників у родовому відмінку однини та множини.

АПМ
26.11.

48
Вживання прийменників при відмінюванні іменників у множині.

АПМ
29.11.

49
Закінчення іменників у місцевому відмінку множини.
КРМ
29.11.

50
Засвоєння граматичної форми іменників з прийменником по
АПМ
03.12.

51
Повторення і закріплення знань та вмінь.

ЗПМ
03.12.

52
Перевірка мовних знань і вмінь за темою:
«Частини мови. Іменник.»
Т Б
АПМ
06.12.

Прикметник


53
Повторення вивченого про прикметник. Спостереження за роллю прикметників у мовленні.

ЗПМ
06.12.

54
Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми та прикметники-багатозначні слова.
Спостереження за вживанням прикметників у художній та науковій літературі.

АПМ
11.12.

55
Перевірка орфографічних і пунктуаційних вмінь.
Диктант.

АПМ
11.12.

56
Зв'язок прикметників з іменниками в реченні. Вправи на визначення роду й числа прикметників.

ЗПМ
13.12.

57
Аналіз контрольного диктанту.
Відмінювання прикметників.

ЗПМ
13.12.

58
Вправи на визначення відмінка прикметника у реченнях.

АПМ
17.12.

59-60
Розвиток зв’язного мовлення.
Письмовий переказ тексту.

ЗПМ
17.12.

61
Вимова і правопис прикметників із суфіксами –зьк- ськ-цьк-.

ЗПМ
20.12.

62
Перевірка орфографічних та пунктуаційних вмінь.
Списування.

КРМ
20.12.

63
Вживання знака м’якшення перед закінченням у прикметниках чоловічого та середнього роду в родовому, давальному і місцевому відмінках однини.

ЗПМ
24.12.

64
Тренувальні вправи на побудову речень з прикметниками, визначення відмінків прикметників у реченнях.
Т Б
АПМ
24.12.


15

Приложенные файлы

  • doc 11376052
    Размер файла: 96 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий