Балон урдиси тарихы лиссабон


1 ) адам жане онер
алемдик билим беру аясы «гылым жане билим беру саласындагы интеграциялык урдис» (Баллон ,лиcсабон)
билим берудеги кредиттик технология
жогаргы оку орындарын аттестациялау акредицациялаубилим берудин жана заманга сай формалары
компьютерлик билим беру багдарламаларыказирги алемдеги дин
казакстаннын алемдик когамдастыктагы орны мен роли
тилдери окытылатын елдердин саяси жуйесиалемдик халыкаралык уйымдарукиметаралык укиметтик емес уйымдар

Приложенные файлы

  • docx 11393885
    Размер файла: 12 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий