7 Тести Облік касових операцій

Варіант 1
1. *Каса це:
а) спеціальна металева шафа;б) приміщення, де зберігаються грошові кошти підприємства;в) місце, що призначене для приймання, видачі та зберігання готівки, інших цінностей і касових документів.
2. *Грошові документи - це:
а) національна валюта, іноземна валюта;б) оплачені путівки в санаторії, пансіонати, поштові марки, проїзді документи;в) грошові знаки у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та інших форм, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України.
3. *Ліміт залишку готівки - це:
а) гранична сума грошових коштів, яка може знаходитись у касі підприємства;б) залишок готівки у касі;в) гранична сума готівки, яку касир залишив в касі підприємства.
4. *Обліковий регістр, призначений для обліку касових операцій касирам, це:
а) журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів;б) Касова книга;в) звіт касира.
5. *Ключі від сейфа та печатки від каси зберігаються у:
а) касира;б) головного бухгалтера;в) керівника.
6. *В касі підприємства можуть зберігатись:
а) тільки грошові кошти;б) грошові кошти та цінні папери;в) грошові кошти, цінні папери, грошові документи, які є бланками суворої звітності.
7. *Видача готівки з каси підприємства підзвітній особі оформлюється проводкою:
а)Дт301 Кт372; б)Дт372 Кт301; в)Дт372 Кт311.
8. *Повернення зарплати, надлишкове виданої працівнику оформлюється проводкою:
а)Дт 30 Кт 66; б)Дт 66 Кт 30; в)Дт31 Кт65.
9. *Передача готівки з каси в банк оформлюється проводкою:
а)Дт30 Кт31; б)Дт31 Кт30;
10.*Перерахування коштів для придбання або продажу іноземної валюти формляється проводкою:
а)Дт32 Кт31; б)Дт33 Кт31; в)Дт30; Кт31.
11.*Надходження грошових коштів в касу з поточного рахунка оформлюється проводкою: а)Дт311 Кт301 б)Дт301 Кт311 в)Дт301 Кт371Варіант 2
1. * _______ ___________це документ, що видається банком підприємства і відображає рух грошових коштів на поточному рахунку:
а) об'ява на внесок готівкою;
б) виписка банку;
в) звіт касира.
2. * ___________називається заборгованість інших підприємств і організацій нашому підприємству:
а) дебіторського;
б) кредиторського;
в) правильної відповіді не запропоновано.
3. * _______є розпорядженням обслуговуючому банку про перерахування визначеної суми на рахунок іншого підприємства.
а) об'ява на внесок готівкою;
б) платіжне доручення;
в) виписка банку.
4. *На рахунку "Інші рахунки в банках" обліковують грошові кошти:
а) грошові документи в національній валюті;
б) грошові документи в іноземній валюті;
в) маю свою відповідь.
5. *_______ ________- це документи, що засвідчують законність надходження грошей до каси підприємства та їх витрачання за цільовим призначенням:
а) платіжне доручення;
б) касові ордери;
в) пропоную свою відповідь.
6. **ПКО і ВКО до передачі у касу реєструються в Журналі Реєстрації
7. Касова Книга - обліковий реєстр, призначений для обліку операцій касиром підприємства.
8. **Для одержання Готівки в касу підприємства поточного рахунку заповнюється ЧекВаріант 3
1. **Розставте документи в порядку їх оформлення при надходженні коштів до каси:
8 а) Головна книга; 7 б) касова книга; 3 в) прибутковий касовий ордер; 2 г) журнал реєстрації касових ордерів; 4 д) квитанція до касового ордера; 5 е) відомість № 1; 1є) доручення; 6 ж) журнал ордер №.
2. *В касу оприбутковані кошти від реалізації готової продукції:
а) ДТ311 КТ301; б) ДТ301 КТ701; в) ДТ601 КТ201.
3. *Перераховані кошти постачальникам:
а) ДТ301 КТ311;б) ДТ671 КТ311; в) ДТ631 КТ311.
4. *З каси видані аліменти:
а) ДТ301 КТ661; б) ДТ685 КТ301;в) ДТ685 КТ311.
5. *Оприбутковані кошти невикористаних підзвітних сум:
а) ДТ301 КТ372; б) ДТ371 КТ301; в) ДТ301 КТ311
6. *Розпорядження обслуговуючому банку про перерахування визначеної
суми на рахунок іншого підприємства, оформлене на спеціальному
бланку, називається:а) об’ява на внесок готівкою;б) виписка банку;в) платіжне доручення.
7. *Контроль за правильним веденням касової книги здійснює:
а) касир;б) бухгалтер;в) керівник підприємства;г) фінансовий менеджер.
8. ***Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну:
1. Валюта України
2. Іноземна валюта
3. Касса
4. Кассир
5. Ліміт залишку каси
6.Грошові документи
7. Грошові кошти в дорозі
8. Прибутковий касовий ордер
9. Видатковий касовий ордер
11. Об'ява на внесок
12. Платіжна відомість
13. Касова книга
14. Звіт касира
15. Інкасація готівки
а) Обліковий регістр,
б) Документ, відповідно до якого
в) Валюта інша, ніж валюта звітності призначений для обліку касових операцій касиром підприємства.проводиться оплата праці без складання видаткового касового ордера на кожного отримувача.
г) Документи, які знаходяться в касі підприємства: поштові марки, проїзді квитки
д) Документ, який заповнюється касиром після внеску готівкою, в якому вказується дата, хто здає кошти, банк, назва отримувача, суми цифрами і прописом, призначення внеску, № власного рахункуе)
е)Грошові кошти у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України
є) Збір в касах підприємства готівки та доставка їх в каси банків.
ж) Гранична сума грошових коштів, яка може знаходитися в касі підприємства
з) Посадова матеріально-відповідальна особа, яка завідує касою, видачею, прийманням грошей та цінних паперів на підприємстві
и) Документ, який засвідчує законність надходження грошей до каси підприємства і) Книга, у вигляді якої банки видають бланки чеків
ї) Спеціально обладнане та ізольоване приміщення, яке призначене для приймання,
видачі і тимчасового зберігання готівки
й) Документ, який засвідчує законність витрачання грошей з каси підприємства за
цільовим призначенням
к) Гроші, здані до банку або інкасаторам, але не зараховані на поточний рахунок
(до 24 години наступного дня)
л) Документ, який передається касиром підприємства в бухгалтерію, і є відривним
листком касової книги з додатком видаткових та прибуткових касових документів


Варіант 4
1. *Гроші в касі повинні видаватись та прийматись від відвідувачів:
а) за окремими столами в приміщенні каси;
б) через спеціальне вікно;
в) в приміщенні бухгалтерії;
г) розкладатися в спеціальні скриньки.
2. *Вікна в приміщенні каси повинні бути:
а) обладнані ґратами;
б) чисто вимитими;в) заклеєними.
3. *Двері в приміщенні каси повинні бути:
а) обладнанні спеціальними замками;
б) подвійні: вхідні - оббиті листовою сталлю, другі - металеві;
в) дубові;г) металеві.
4. ***Підібрати відповідну пару.Термін Визначення
1. Валюта України
2. Видатковий касовий ордер
3. Платіжна відомість
а) Документ, який засвідчує законність витрачання грошей з каси підприємства за цільовим призначенням.
б) Документ, згідно якого проводиться оплата праці, допомоги з тимчасової непрацездатності, стипендії без складання видаткового касового ордера на кожного
отримувача.
в) Грошові кошти у вигляді банкнот, казначейських білетів, монет та в іншій формі, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, кошти, що знаходяться на рахунках, або вносяться у вигляді внесків до банкових та інших кредитно-фінансових установ на території України, платіжні та інші цінні папери, виражені у валюті України.
5. **__________ __________ - документ, що передається касиром підприємства в бухгалтерію і є відривним листком касової книги з додатком прибуткових і видаткових ордерів.
6. **_______ _______ книжка, у вигляді якої банки видають бланки чеків.
7. **______ _______ - посадова матеріально-відповідальна особа, яка завідує касою, видачею і прийманням грошей та цінних паперів на підприємстві.76
Варіант 5
1. *Гроші в касі повинні зберігатись в:
а) закритому на ключ в столі касира;
б) сейфі;
в) спеціальних ящиках, встановлених на стелажах.
2. *Ключі від сейфу повинні знаходитись у:
а) головного бухгалтера;
б) касира;
в) директора;
г) фінансового менеджера.
3. *З касиром повинен бути укладений договір:
а) доручення;б) зберігання;в) про повну матеріальну відповідальність.
4. *Щоденний залишок готівки в касі підприємства:
а) обмежений;б) необмежений.
5. *Видано у підзвіт на господарські потреби готівка з каси (вказати правильну проводку):
а)Д-т 372 К-т 301; б)Д-т 30 К-т 37; в)Д-т 31 К-т 36
6. *Надходження виторгу в касу підприємства (вказати правильну проводку):
а) Д-т 30 К-т 28; б) Д-т 702 К-т 641; в)Д-т ЗО К-т 702
7. *Отримання готівки в касу на видачу зарплати (вказати правильну проводку):
а)Д-т 301 К-т 311; б)Д-т 30 К-т 74; в)Д-т 36 К-т 31
8. *Погашення іншої дебіторської заборгованості (вказати правильну проводку):
а) Д-т 31 К-т 46 б)Д-Т 301 К-т 377 в)Д-т 30 К-т 371
9. *Сплачено готівкою з каси за електроенергію (вказати правильну проводку):
а)Д-т 63 К-т 301; б)Д-т 684 К-т 30; в)Д-т 63 К-т 30
10.*Виявлена нестача коштів в касі:
а) Дт301 Кт661; б) Дт 311 КТ301; в) Дт375 Кт301.
11.*Відповідно до акта ревізії нестачу коштів в касі віднесено за рахунок касира:
а) Дт301 Кт375; б)Дт751 Кт375; в)Дт311 Кт301.77

Варіант 6
1. *Оприбуткована нестача коштів внесена касиром:
а)Дт372 Кт311;
б)Дт375 Кт311;
в)Дт301 Кт751.
2. *3 каси видані дивіденди:
а)Дт41 Кт301;
б)Дт671 Кт301;
в)Дт731 Кт301.
3. Виставити операції в правильному порядку:
1) головна книга;
2) прибуткові касові ордери;
3) касова книга;
4) журнал реєстрації касових ордерів;
5) відсоткові касові ордери;
6) квитанція до касового ордера;
7) журнальний ордер № 1;
8) Відомість № 1;
9) пред’явлення документу, що посвідчує особу одержувача;
4. *На основі якого документа отримуються грошові кошти з розрахункового рахунка банка.
а) чекова книжка; б) видатковий касовий ордер; в) платіжна вимога.
5. **Внесення готівки на ___________ _______здійснюється _________ на
_______ _______.
6. *В який термін працівник, який повернувся з відрядження, повинен відзвітуватися?
а) 3 робочі дні; б) 1 робочий день; в) 10 робочих днів; г) до наступної видачі підзвітної суми.
7. *Каса повинна знаходитись в:
а) окремому приміщенні; б) приміщенні бухгалтерії;
в) приміщенні розрахункової групи бухгалтерії.

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Приложенные файлы

  • doc 11412386
    Размер файла: 65 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий