метод сенкан


ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯОхарактеризувати тему “Формування прибутку підприємства” за методом “Сенкан”
Перший рядок має містити слово, яке позначає тему (звичайно, це іменник)
Другий рядок – це опис теми, який складається з двох слів (два прикметника)
Третій рядок називає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів (звичайно, це дієслова)
Четвертий рядок є фразою, яка складається з чотирьох слів і висловлює ставлення до теми, почуття з приводу обговорюваного
Останній рядок складається з одного слова, в якому висловлюється сутність теми, ніби робиться підсумок
Творче завдання (я поет)
Охарактеризувати тему за методом «СЕНКАН»Знайомство з методом «Сенкан»
Формула: складання вільного вірша з п’яти рядків, що синтезує інформацію та коротко описує тему.
Використовуючи сенкан розвивається критичне мислення студента. Студенти при цьому навчаються помірковано використовувати поняття і висловлювати своє ставлення до поставленої проблеми, використовуючи всього п’ять рядків.
Сенкан (японський вірш з п’яти строф) складається за такими правилами:
1. Перший рядок має містити слово, що позначає тему (зазвичай, це іменник).2. Другий рядок являє собою опис теми, складається з двох слів (частіше прикметників).3. Третій рядок виражає дію, пов’язану з темою, і складається з трьох слів.4. Четвертий рядок є фразою, що складається з чотирьох слів і виражає ставлення до теми.5. Останній рядок складається з одного слова – синоніма, який передає сутність теми.
Складати сенкан можна, використовуючи формулу:
Тема (іменник)Опис (два прикметники)Дія (три слова)Ставлення (фраза – чотири слова)Перефразування сутності ( одне слово)
Бажаю творчих успіхів!

Приложенные файлы

  • docx 13165619
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий