Математика. НГД-14-1. 300 сұрақ


1. Екінші ретті анықтауышты табыңыз. A)
2. Үшінші ретті анықтауышты табыңыз.
A)
3. Егер анықтауыштың екі жолының орындарын ауыстырсақ, онда оның мәні ...
A) таңбасын өзгертеді
4. -ші ретті анықтауыштың қандай да бір жатық жолының элементтерін санына көбейтіп , басқа жатық жолдың элементтеріне қоссақ, онда анықтауыштың мәні ...
A) өзгермейді
B) есе кемиді
C) ға кемиді
D) ға артады.
E) есе өседі
5. Егер анықтауыштың екі жатық жолының сәйкес мәндері тең болса, онда анықтауыштың мәні ... A) нөлге тең
6. Егер анықтауыштың бір жатық жолы нөлдік элементтерден тұрса, онда оның мәні A) 0
7. Егер анықтауыштың екі бағанының орындарын ауыстырсық, онда оның мәні ...
A) таңбасын өзгертеді
8. Егер анықтауыштың қайсібір жатық жолының элементтерінің ортақ көбейткіші бар болса, онда ... A) оны анықтауыштың алдына шығаруға болады
9. Егер анықтауыштың элементінің миноры болса, онда осы элементтің алгебралық толықтауышы мынаған тең A)
10. матрицаның рангісі деп
A) матрицасының нөлге тең емес минорларының ең үлкен ретi
11. Теңдеуді шешіңіз: A) -6
12. Теңдеуді шешіңіз: A) -1
13. Егер өлшемді матрицасы мен өлшемді матрицасының көбейтіндісі төмендегі шарт орындалғанда ғана бар болады:
A) , матрицасының баған саны матрицасаның жолдар санына тең болса
14. Егер , , неге тең A)
15. матрицасының бас диогоналының элементтерiн жазыңыз A)
16. матрицасының көмекшi диогоналының элементтерiн жазыңыз
A)
17. Теңсіздікті шешіңіз: A)
18. анықтауыштың алгебралық толықтауышын табыңыз: A) -12
19. анықтауыштың алгебралық толықтауышын табыңыз: A) 22
20. анықтауыштың алгебралық толықтауышын табыңыз: A)
21. анықтауыштың минорын табыңыз: A) -12
22. А матрицасы мен В матрицасының көбейтiндiсiн табыңыз, мұндағы , A)
23. және матрицалары берiлген. -ны табыңыз.
A)
24. керi матрицаны табыңыз, мұндағы
A)
B)
C)
D)
E)
25. Анықтауышты есептеңіз:
A) 40
B) 10
C) 20
D) 0
E) -30
26. көбейтiндiсiн табыңыз, мұндағы және A)
27. және матрицаларын көбейтiңіз. A)
28. және матрицалары берiлген. -ны табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
29. Анықтауышты есептеңіз: A) 1

30. және матрицалары берiлген -ны табыңыз.
A)
31. және матрицалары берiлген -ны табыңыз.
A)
32. Анықтауышты есептеңіз: A) -1
33. Есептеңіз: A) -9
34. Крамер формуласын көрсетіңіз
A)
35. Жүйенiң шешiмiн табыңыз: A)
36. Жүйенiң шешiмiн табыңыз: A)
37. Біртекті теңдеулер жүйесін шешіңіз: . A)
38. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: . A)
39. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: A)
40. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: A)
41. Теңдеулер жүйесін шеш: A)
42. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: A)
43. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: A)
44. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: A)
45. Теңдеулер жүйесін шешіңііз: A)
46. Теңдеулер жүйесін шешіңііз: A)
47. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: A)
48. Теңдеулер жүйесін шешіңіз: A)
49.Сызықтық теңдеулер жүйесiнiң шешiмiн керi матрицалық әдiс арқылы есептеу формуласын көрсетіңіз. A)
50., нүктелері берiлген. векторының координатасын табыңыз.
A)
51. {1,-1,0} векторының ұзындығын табыңыз A)
52. вектордың модулiн табыңыз.. A)
53. вектордың модулiн табыңыз. A)
54. нүктелерінің арақашықтығын табыңыз.
A)
B) 0
C) 1
D)
E)
63. =55. нүктелерінің арақашықтығын табыңыз.
A) 5
B) 0
C)
D)
E) 1
56.=64 нүктелерінің арақашықтығын табыңыз.
A)
B)
C) 0
D) 1
E)
57. нүктелерінің арақашықтығын табыңыз.
A)
B) 29
C) 0
D) 1
E)
58. мен векторлардың скалярлық көбейтіндісін табыңыз.
A)
59. векторлардың скаляр көбейтiндiсiн табыңыз. A)
60. векторлардың скаляр көбейтiндiсiн табыңыз. A) 16
61. векторлардың скаляр көбейтiндiсiн табыңыз. A) 25
62. мен векторларының векторлық көбейтiндiсі:
A)
65. Егер және болса, екі вектордың арасындағы бұрыштың косинусын табыңыз. A)
66.=71 Екi вектордың арасындағы бұрыштың косинусын табыңыз.
A)
67. Векторлардың аралас көбейтіндісін табыңыз: :
A)
68. Егер , болса есептеңіз.
A) 0
B) 2
C)
D) 1
E)
69. үш вектордың аралас көбейтiндiсiн табыңыз.
A)
B)
C) 2
D) 1
E)
70. және векторлары берiлген. - ны табыңыз. A)
72. және -нің кандай мәндерiнде жєне векторлары коллинеарлы?
A) ; B) ;
C) ;
D) ;
E) ;
73. түзуiнiң бағыттауыш векторын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
74. жєне векторларының перпендикулярлық шартын көрсетіңіз.
A)
B)
C)
D)
E)
75. және векторлары коллинеар болатындай мен -ның мәндерін табыңыздар.
A)
B)
C)
D)
E)
76. және векторлары коллиниар болатындай мен -ның мәндерін табыңыздар.
A)
B)
C)
D)
E)
77. , , векторларынан құрылған пирамида көлемiн табыңыз.
A)
B) 6
C) 1
D) 0
E) 3
78. түзуiнiң бағыттауыш векторын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
79. жєне векторларының перпендикулярлық шартын көрсетіңіз.
A)
B)
C)
D)
E)
80. -ның қандай мәнінде және векторлары перпендикуляр болады?
A)
B)
C)
D)
E)
81. Коллинеарлы векторлар дегенiмiз...
A) бiр немесе параллель түзулерде жататын векторлар
B) бағыты мен ұзындықтары бiрдей векторлар
C) бiр жазықтықта жататын векторлар
D) сызықтық тәуелсiз векторлар
E) бiрлiк векторлар.
82. және векторлары арасындағы бұрыш
A)
B)
C)
D)
E) .
83. векторларынан құралған пирамида көлемі.
A)
B)
C)
D)
E)
84. модулын табыңыз.
A) 5
B) 4
C) -5
D) 6
E) 1
85. векторларынан құралған пирамида көлемін табыңыз.
A) 2
B)
C)
D)
E)
86. және векторларының скалярлық көбейтiндiсiн табыңыз.
A) 9
B) 21
C) 20
D) 23
E) –21
87. және векторлары берілген. - ны табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
88. Егер және олардың арасындағы бұрыш болса, және векторларынан құралған параллелограмм ауданын табыңыз,
A) 20
B) 10
C)
D)
E) 25
89. Егер және олардың арасындағы бұрыш болса, онда осы вектордың скалярлық көбейтіндісін есептеңіз.
A)
B)
C)
D)
E)
90. Егер болса, онда осы вектордың скалярлық көбейтіндісін есептеңіз.
A) 20
B) 0
C)
D)
E) 40
91. Егер олардың арасындағы бұрыш болса онда осы
вектордың векторлық көбейтіндісін есептеңіз.
A)
B)
C)
D)
E)
92. және -нің қандай мәндерінде мына векторлар коллинеар болады. және
A) ;
B) ;
C) ;
D) ;
E) ;
93. және векторлары берілген. - ны табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
94. Егер және олардың арасындағы бұрыш болса, және векторларынан құралған параллелограмм ауданын табыңыз,
A) 20
B) 10
C)
D)
E) 25
95. Векторлардың скалярлық көбейтіндісі
A)
B)
C)
D)
E)
96. Екі вектордың қосындысына векторының скалярлық көбейтіндісі
A)
B)
C)
D)
E)
97. Бұрыштық коэффициентi және нүктесi арқылы өтетiн түзудiң теңдеуi
A)
B)
C)
D)
E )
98. және нүктелерi арқылы өтетiн түзудiң теңдеуi
A)
B)
C)
D)
E)
99. және нүктелерi арқылы өтетiн түзудiң теңдеуiн көрсетіңіз
A)
B)
C)
D)
E)
100. және нүктелерi арқылы өтетiн түзудiң теңдеуiн көрсетіңіз
A)
B)
C)
D)
E)
101. және түзулерінің перпендикулярлық шарты
A)
B)
C)
D)
E)
102. , түзулерінің арасындағы бұрышты табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
103. және түзулерінің арасындағы бұрышты табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
104. Егер және;
жазықтықтары үшiн орындалса, онда олар
A) параллель
B) перпендикуляр
C) сүйiр бұрыш жасап қиылысады
D) беттеседi
E) координаталар басынан өтедi
105. Координаталардың бас нүктесiнен өтетiн түзудiң теңдеуiн көрсетіңіз
A)
B)
C)
D)
E)
106. oсiне параллель түзудің теңдеуін көрсетіңіз

107. oсiне параллель түзудің теңдеуін көрсетіңіз

108. oсiмен беттесетiн түзудің теңдеуін көрсетіңіз

109. oсiмен беттесетiн түзудің теңдеуін көрсетіңіз

110. түзуiнiң нормальдық векторын анықтаңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
111. A(x1; y1) және В(x2; y2) нүктелерін қатынаста бөлетін С(х, у) нүктесінің координаталарын тап.

112. нүктесінен түзуге дейінгі қашықтықты табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
113. теңдеуін санына көбейткенде
қалыпты түрге
бұрыштық коэффициенттi
остердегі кесiндiлер теңдеуiне
параметрлiк теңдеуге
канондық теңдеуге келтiрiледi
114. және
жазықтықтарының арасындағы бұрыштың косинусы келесi формуламен есептеледі
A)
B)
C)
D)
E)
115. нүктесiнен жазықтығына дейiнгi қашықтықты табыңыз.
A)
B)
C) 1
D) 20
E) 8
116. нүктесінен жазықтығына дейiнгi қашықтықты табыңыз
A)
B)
C)
D)
E)
117. , , нүктелерi арқылы өтетiн жазықтықтың теңдеуiн көрсетіңіз
A)
B)
C)
D)
E)
118. Екі жазықтықтың перпендикулярлық шартын көрсетіңіз:
A)
B)
C)
D)
E)
119. жазықтығының нормаль векторының модулін табыңыз.2

120. жазықтығының нормаль векторының модулін табыңыз.2

121. жазықтығы мен түзудiң арасындағы бұрышты анықтайтын формуланы табыңыз.
A)
B)
C)

D)
E)
122. -нің қандай мәнінде екі жазықтықтық бір-біріне перпендикуляр болады?
6
5
4
3
1
123. -нің қандай мәнінде екі жазықтықтық бір-біріне перпендикуляр болады.
5
4
3
2
1
124. Координаталардың бас нүктесiнен өтетiн жазықтықтың теңдеуiн көрсетіңіз

125. Кординаталардың бас нүктесінен жазықтығына дейінгі қашықтығына дейінгі қашықтықты табыңыз:
25
24

16
35
126. жазықтығының нормаль векторының модулін табыңыз.2

127. жазықтығының нормаль векторының модулін табыңыз.2

128. жазықтығының нормаль векторының модулін табыңыз.

58
1
-9

129. жазықтығының нормаль векторының модулін табыңыз.

23130. және нүктелерi арқылы өтетiн түзудiң канондық теңдеуiн көрсет
A)
B)
C)
D)
E)
131. және нүктелерi арқылы өтетiн түзудiң теңдеуiн көрсетіңіз
A)
B)
C)
D)
E)
132. және нүктелерi арқылы өтетiн түзудiң теңдеуiн көрсетіңіз
A)
B)
C)
D)
E)
133. және нүктелерi арқылы өтетiн түзудiң теңдеуiн көрсетіңіз
A)
B)
C)
D)
E)
134. және түзулерінің арасындағы бұрышты табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
135. , түзулерінің арасындағы бұрышты табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
136. және түзулерінің арасындағы бұрышты табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
137. , түзулерінің арасындағы бұрыштың косинусын табыңыз
A)
B)
C)
D)
E)
138. , түзулерінің арасындағы бұрыштық косинусын табыңыз
A)
B)
C) 0,8
D)
E)
139. түзудің бұрыштық коэффициентін табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E) 3
140. түзудің бұрыштық коэффициентін табыңыз.
A)
B) 3
C)
D) 2
E) 1
141. түзудің бұрыштық коэффициентін табыңыз.
A)
B)
C) 3
D)
E)
142. түзулерінің қиылысу нүктесін табыңыз
A)
B)
C)
D)
E)
143. түзулерінің қиылысу нүктесін табыңыз
A)
B)
C)
D)
E)
144. түзулерінің қиылысу нүктесін табыңыз
A)
B)
C)
D)
E)
145. нүктесiнен түзуiне дейiнгi қашықтық:
A
B)
C)
D)
E)
146. нүктесiнен түзуiне дейiнгi қашықтық:
A)
B)
C)
D)
E) 13
147. нүктесiнен түзуіне дейінгі қашықтықты табыңыз.
A) 4
B) 3
C) 5
D) 6
E) 2
148. нүктесiнен түзуіне дейінгі қашықтықты табыңыз.
A) 1,5
B) 2,5
C) 0,5
D) 3,5
E) 4,5
149. Берiлген жазықтықтың кесiндiдегi теңдеуiн көрсетіңіз.
A)
B)
C)
D)
E) .
150. нүктесiнен өтетiн векторына параллель түзудiң тендеуiн көрсетіңіз.
A)
B)
C)
D)
E)
151. түзуiне параллель және нүктесi арқылы өтетiн түзудiң теңдеуiн көрсетіңіз.
A)
B)
C)
D)
E) 2
152. жазықтығының осiмен қиылысу нүктесiн табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
153. және нүктелерiнен өтетiн түзудiң теңдеуiн жазыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
154. түзулерінің қиылысу нүктесін табыңыз
A)
B)
C)
D)
E)
155. түзулерінің қиылысу нүктесін табыңыз
A)
B)
C)
D)
E)
156. Қай жазықтық координата бас нүктесiнен өтедi?
A)
B)
C)
D)
E)

157. түзуiнiң бұрыштық коэффициентiн табыңыз.
5

1
0
3
158. Мына түзулердiң қайсысы түзуiне параллель?
A)
B)
C)
D)
E)
159. нүктесiнен жазықтығына дейiнгi қашықтықты табыңыз.
A)
B)
C) 1
D) 20
E) 8
160. нүктесінен жазықтығына дейiнгi қашықтықты табыңыз
A)
B)
C)
D)
E)
161. нүктесінен жазықтығына дейiнгi қашықтықты табыңыз
A)
B)
C)
D)
E)
162. жазықтығының нормальдық векторын анықтаңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
163. 3x – y + 4z + 2 = 0 жазықтығының нормаль векторының модулін табыңыз
A)
B) 12
C) 0
D)
E) 46
164. x – 3y + 5z – 1 = 0 жазықтықтың нормаль векторының модулін тап.

2


46
165. жазықтықтың нормаль векторының модулін тап.


2


166. нүктесі арқылы өтетін және бұрыштық коэффиценті болатын түзу теңдеуі

167. және жазықтықтарының арасындағы бұрышты табыңыз.
1350
900
00
450
600
168. және жазықтықтарының арасындағы бұрышты табыңыз.
900
00
450
600
300
169. және жазықтықтарының арасындағы бұрышты табыңыз.
00
450
300
600
100
170. Центрі нүктесінде жататын, радиусы болатын шеңбердің теңдеуін жазыңдар.
A)
B)
C)
D)
E)
171. Центрі координаттың бас нүктесінде жататын, радиусы болатын шеңбердің теңдеуін жазыңыз.

172. Центрі нүктесінде жататын, радиусы болатын шеңбердің теңдеуін жазыңыз.

173. Центрі нүктесінде жататын, радиусы болатын шеңбердің теңдеуін жазыңыз.

174. Центрі нүктесінде жататын, радиусы болатын шеңбердің теңдеуін жазыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
175. эллипсі берілген. Оның жарты өстерін табу керек.
A)
B)
C)
D)
E)
176. эллипсі берілген. Оның жарты өстерін табу керек.
A)
B)
C)
D)
E)
177. эллипсі берілген. Оның жарты өстерін табу керек.
A)
B)
C)
D)
E)
178. эллипсі берілген. Оның жарты өстерін табу керек.
A)
B)
C)
D)
E)
179. эллипсі берілген. Оның жарты өстерін табу керек.
A)
B)
C)
D)
E)
180. гипербола берілген. Оның жарты өстерін табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
181. гипербола берілген. Оның жарты өстерін табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
182. гипербола берілген. Оның жарты өстерін табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
183. гипербола берілген. Оның жарты өстерін табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
184. гипербола берілген. Оның жарты өстерін табыңыз.
A)
B)
C)
D)
A)
185. эллипсі берілген. Оның жарты өстерін табу керек.
A)
B)
C)
D)
E)
186. гипербола берілген. Оның жарты өстерін табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
187. Жарты осьтері 7 және 2-ге тең эллипстің канондық теңдеуін көрсетіңіз.
A)
B)
C)
D)
E)
188. Мына функциясының тақ па, жұп па екендiгiн анықтаңыз.
жұп
тақ
тақ та, жұп та емес
қарағанда симметриялы
координата басына карағанда симметриялы

189. функциясының анықталу облысын табыңыз.

190. функцияның анықталу облысын табыңыз.

191. функциясы тақ па, жұп па екендiгiн анықтаңыз.
тақ та, жұп та емес
жұп
осiне симметриялы
қарағанда симмериялы
тақ
192. жұп функция болады, егер

193. функциясының анықталу облысы:

194. функциясының анықталу облысы:

195. функциясының анықталу облысы:

196. функцияның анықталу облысы:

197. функциясының анықталу облысы:

198. Жұп функцияны анықтаңыз.

199. Егер берілсе, осы функциялардың ішінен тақ функцияларды көрсетіңіз.

200. Төменгі функцияларды қайсысы периодты?

201. функциясының анықталу облысын табыңыз.

202. функциясының анықталу облысын көрсетіңіз.

203. функциясының анықталу облысын көрсетіңіз.

204. функциясының анықталу облысын көрсетіңіз.

205. Функцияның шегін табыңыз:
3
1

2
-2
206. Бірінші тамаша шекті көрсетіңіз

207. Екінші тамаша шекті көрсетіңіз.

208. ұмтылғанда функциясының шегі шексіз аз шама деп атаймыз, егер
шегі жоқ
209. Шекті табыңыз:
0
1
-1


210. Шектi табыңыз:
2
0

6
3
211. Шекті табыңыз:
10
0
-5

>1
212. Шекті табыңыз:0
-1
213. Шектi табыңыз:
2
1

0

214. Шектi табыңыз:


1
0

215. Шектi табыңыз:

216. Функцияның үзiлiс нүктесiн табыңыз:функция узiлiссiз
функция үзілісті
217. Шектi табыңыз:


3
0

218. Шектi табыңыз:


0


219. Шектi табыңыз:

1


шегi жоқ
220. Шектi табыңыз:


1

2
221. Шектi табыңыз:

1
3

2
222. Шектi табыңыз:

1
6


223. Шектi табыңыз:


1

0
224. Функцияның үзiлiс нүктесiн табыңыз:
4

0
үздiксiз
1
225. функциясының туындысы

226. функциясының туындысын табыңыз.
2
227. функциясының нүктесiндегi жанама тендеуiн жазыңыз.

228. функциясының туындысын табыңыз.

229. функциясы берілген. Есептеңіз

20
18
0
12
230. дәрежелік функциясының туындысы:

231. және функцияларының бөліндісінің туындысы:

232. көрсеткіштік функцияның туындысы:

233. логарифмдік функцияның туындысы:

234. функциясының туындысы:

235.және функцияларының көбейтіндісінің туындысының формуласын көрсетіңіз.

236. функциясының туындысын көрсетіңіз.

237. функциясының туындысын табыныз.
0
238. функциясының туындысын табыңыз.5

239. , - табыңыз

240. функциясының туындысын табыныз.
10
241. функциясының туындысын табыныз


3

0
242. функциясының туындысын табыныз.

243. Егер .болса, табу керек .
12


1

244. функциясының туындысын табыңыз.
1


0
3
245. функциясының туындысын табыңыз.5

246., - табыңыз

247. функцияның туындысын табыңыз.
0
248. функцияның туындысын табыңыз.
0
249. функцияның туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E) 0
250. функцияның туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E) 0
251. функцияның туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E) 0
252.функциясы берілген. Табу керек .

-8


4
253. функциясының туындысын табыңыз.

254. функциясының туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E) 0
255. функциясының туындысын табыңыз.

256. функциясының туындысын табыңыз.

257. функциясы берілген. Табу керек .
1/4
–1
2
5
4
258. функциясының туындысын табыңыз.

259. болса, табу керек туындысын.

260. болса, табу керек туындысын.

261. болса, табу керек туындысын.
A)
B)
C)
D)
E)
262. функциясының туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
263. функциясының туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
264. Лопиталь ережесiмен шектің мәнін табыңыз.
1
0265. айкындалмаған функцияның туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
266. функциясының туындысын табыңыз.

267. функциясының туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
268. функциясының туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
269. функциясының туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
270. функциясының туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
271. функциясының туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
272. функциясының туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
273. функциясының туындысын табыңыз.

;


.
274.
A)
B)
C)
D)
E) .
275. айқындалмаған функцияның туындысын табыңыз.;
1/15 .
276. параметрлік түрде берілген функцияның туындысын табыңыз.
>
277. функциясының туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
278. айқындалмаған функцияның туындысын табыңыз.

279. айқындалмаған функцияның туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
280. функциясы берілген. Табу керек .
-1/8

4
-1/4
1/2
281. функциясының туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
282. функциясының үшінші ретті туындысын табыңыз.
6
5
4
3
2
283. функциясының екінші ретті туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
284. функциясының туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E) 0
285. функциясының туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E) 0
286. функциясының дифференциалын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
287. функциясының дифференциалын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
288. функциясының дифференциалын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E)
289. функциясының дербес туындысын табыңыз .
A)
B)
C)
D)
E)
290. функциясының нүктесіндегі векторының бағыты бойынша туындысын табыңыз.
A)
B)
C)
D)
E) 0
291. функциясының нүктесіндегі векторының бағыты бойынша туындысын табыңыз.
2
-0,2
0,4
1,2
0
292. функциясының нүктесіндегі градиентін табыңыз.

293. функциясының нүктесіндегі градиентін табыңыз.

294. функциясының нүктесіндегі градиентін табыңыз.

295. функциясы берілген. Табу керек .
A) .
B)
C)
D)
E)
296. функциясының градиенті қандай формуламен анықталады?
A)
B)
C)
D)
E)
297. функциясының А(-1;-2) нүктесіндегі градиентін табыңыз.
.
298. , табу керек .
A) ,
B) ,
C) ,
D) ,
E) ,
299. , табу керек
A)
B)
C)
D)
E)
300. , табу керек
A)
B)
C)
D)
E)

Приложенные файлы

  • docx 13300545
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий