Вступні Іспити для маг ТБВ

Дисципліна: Технологія будівельного виробництва
Розділ 1. Основні положення будівельного виробництва

§ 1.Будівельна продукція. Будівельні процеси, їх склад і структура
1-й рівень
1. .Де використовуються автоматизовані процеси будівельного виробництва:
а) безпосередньо на будівельному майданчику;
+ б) на заводах будівельної індустрії;
в) в полігонних умовах;
г) при виконанні оздоблювальних робіт;
д) при влаштуванні котлованів.

2.Собівартість виконання робіт складається:
+ а)накладних витрат;
б)трудомісткості;
в)тривалості;
г)кошторисної вартості;
д)немає відповіді.

3.Варіантне проектування комплексної механізації здійснюється:
а)в одну стадію;
+ б)у дві стадії;
в)у три стадії;
г)у чотири стадії;
д)немає відповіді.

4.Що включає трудомісткість?
а)собівартість;
б)комплект машин;
в)кількість варіантів;
+ г)витрати праці робітників і машин;
д)немеє відповіді.

5.Що таке основні техніко-економічні показники?
а)контроль якості робіт;
+ б)собівартість;
в)норми часу;
г)норми викробітку;
д)технологічна документація.

2-й рівень
1.При якій температурі зовнішнього середовища умови роботи вважаються зимовими:
а) -100С;
б) -50С;
в) 00С;
+ г) +50С;
д) +100С.

2.Що таке продуктивність праці робітника:
а)тарифна ставка;
+ б)виробіток;
в)кооперація праці;
г)спеціалізація бригад;
д)немає відповіді.
3.Чим характеризується рівень механізації:
а)собівартістю робіт;
+ б)об’ємом виконаних механізованих робіт;
в)об’ємом виконаних немеханізованих робіт;
г)заданим темпом виконання робіт;
д)трудомісткістю.

§ 2. Технічне нормування: суть і склад
1-й рівень
1.Норма часу робітника вимірюється в:
а)годинах;
б)в м2, м3/ година, зміна;
+ в)людино-година, людино-зміна;
г)грн.;
д)змінах.

2.Чим визначається фах робітника:
а) видом бригади;
б) розрядом робітника;
+ в) видом роботи;
г) ступенем механізації;
д)немає відповіді.

3.Що таке тарифна сітка:
а) тарифна ставка;
б) технічна норма;
+ в )тарифний коефіцієнт;
г) мінімальна зарплата;
д) максимальна зарплата.

4.Що таке відрядна система оплата праці?
а) за відроблений час;
+ б)за виконаний об’єм роботи;
в)за годину роботи;
г)за ефективність роботи;
д)немає відповіді.

2-й рівень
1. Що таке норма часу:
+ а) кількість часу;
б) кількість продукції;
в) нормокомплект робітників;
г) захватка для бригади;
д) ділянка для ланки.

2.Що таке норма виробітку?
а) Нвир = Нч/Т;
+ б) Нвир = 1/Нч;
в) люд-год;
г) люд-зм;
д) немає відповіді.


§ 3. Будівельні роботи. Індустріалізація будівельного виробництва
1-й рівень
1.Захваткою називається простір, що надається:
а) одному робітнику;
б) ланці робітників;
+ в) бригаді робітників;
г) трьом робітникам;
д) спеціалізованій бригаді робітників.

2.Ділянкою називається простір, що надається:
+ а) одному робітнику;
б) комплексній бригаді;
в) бригаді робітників;
г) немає відповіді;
д) спеціалізованій бригаді робітників

2-й рівень
1.Робоча операція це:
а)складний комплексний процес;
б)простий проес;
+ в)технологічнооднорідно та організаційно неподілений елемент;
г)заготівельний процес;
д)немає відповіді.

§ 4. Нормативна документація будівельного виробницта
1-й рівень
1.Основним нормативним і законодавчим документом в будівництві є:
а) технічні умови (ТУ);
б) державні стандарти (ДеСТ);
+ в) державні будівельні норми (ДБН).
г) відомчі технологічні норми проектування (ВНТП);
д) технологічні карти.

2.Що встановлює ДБН?
а) технічні норми виконання робіт;
+ б) правила організації, управління, виконання та приймання робіт;
в) тарифні норми;
г) технічні та тарифні норми;
д) техніко-економічні показники.

2-й рівень
1.Допуски у будывельному виробництвы встановлюють:
+ а)інтервал;
б)тарифні норми;
в)технічні норми;
г)собівартість;
д)трудомісткість


§ 5. Основи системи управління якістю будівельно-монтажних робіт
1-й рівень
1.Схеми операційного контролю якості (СОКЯ) включають:
а)норми витрат;
+ б)допуски;
в)собівартість продукції;
г)трудомісткість продукції;
д)немає відповіді.

2.Авторський нагляд у будівельному виробництві полягає:
+ а)контроль проектної організаці;
б)контроль виробничої організації;
в)технічні норми виконання робіт;
г)технічні та тарифні норми;
д)немає відповіді.

2-й рівень
1.Допуском в будівництві називають:
а)максимальний розмір конструктивного елементу;
б)мінімальний розмір конструктивного елементу;
+ в) допустиме відхилення між найбільшим і найменшим розміром елементу або його положення в просторі.
г)максимальні відхилення конструкцій в просторі;
д)мінімальні відхилення конструкцій в просторі.

2.Недотримання допусків у будівництві приводить до:
+ а)порушення міцності та стійкості будівель;
б)зміни карт трудових процесів;
в)збільшення накладних витрат;
г)появою складних комплексних процесів;
д)немає відповіді.


§ 6. Будівельні вантажі та їх транспортування. Технологічне проектування будівельних процесів
1-й рівень
1.Технологічне проектування в будівництві для складних об’єктів здійснюється:
а)в одну стадію;
+б)в дві стадії;
в)в три стадії;
г)в чотири стадії;
д)немає відповіді.

2. Проект організації будівництва це?
а)нормативна документація;
+б)технологічне проектування;
в)технічне нормування;
г)тарифне нормування;
д)немає відповіді.

3. Проект виконання робіт у свій склад включає обов’язково:
+а)календарний план виконання робіт;
б)карти трудових процесів;
в)проект організації будівництва;
г)немає відповіді;
д)накладні витрати.

2-й рівень
1.Технологічні карти виконання робіт входять в:
а)проект організації будівництва;
+б)проект виконання робіт;
в)карти трудових процесів;
г)архітектурно-будівельну документацію;
д)немає відповіді.

2.Проект організації будівництва включає:
+а)технічний проект;
б)архітектурно-будівельний проект;
в)санітарно-технічний проект;
г)теплопостачання та вентиляцію об’єкту;
д)немає відповіді

3.Карти трудових процесів розробляють для:
а)нетипових будівельних об’єктів;
+б)типових будівельних об’єктів;
в)індивідуальних будівельних об’єктів;
г)проектів організації будівництва;
д)проектів виконання робіт

4.Який нахил під’їздних доріг для транспортування будівельних вантажів:
а)не більше 3-5%;
б)більше 2-4%;
+ в)не більше 6-9%;
г)не більше 3%;
д)більше 9%.

3-й рівень

1.Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші на групу об’єктів А, Б, В, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні Q=300 м3 на всю групу об’єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні K=1,2, відстань транспортування до об’єктів А, Б – 1 км, В, Г, Д – 3 км; розподілення змінної потреби в бетонній суміші А:Б:В:Г:Д=1:1:1:2:2; перевезення автосамоскидом КамАЗ-5541;
(Vб =1,9 м3; Vсер= 23км/год; Kв=0,84).

а) 10; 3;
б) 8; 2;
+ в) 3; 10;
г) 4; 7;
д) правильної відповіді немає.

2.Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші на групу об’єктів А, Б, В, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні Q=400 м3 на всю групу об’єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні K=1,2, відстань транспортування до об’єктів А, Б, В – 1,5 км, 1,5 км, 3,5 км; Г, Д – 3,5 км, 1,5 км; розподілення змінної потреби в бетонній суміші А:Б:В:Г:Д=2:2:2:1:1; перевезення автосамоскидом КамАЗ-5541;
(Vб =1,9 м3; Vсер= 23км/год; Kв=0,84).

а) 10; 12;
+ б) 7; 7;
в) 3; 10;
г) 4; 9;
д) правильної відповіді немає.

3.Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші на групу об’єктів А, Б, В, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні Q=450 м3 на всю групу об’єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні K=1,2, відстань транспортування до об’єктів А, Б, в – 1 км, Г, Д – 3,5 км; розподілення змінної потреби в бетонній суміші А:Б:В:Г:Д=2:1:2:2:2; перевезення автосамоскидом КамАЗ-5541;
(Vб =1,9 м3; Vсер= 23км/год; Kв=0,84).

+ а) 7; 10;
б) 8; 11;
в) 6; 9;
г) 7; 9;
д) правильної відповіді немає.

4. Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші на групу об’єктів А, Б, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні Q=360 м3 на всю групу об’єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні K=1,2, відстань транспортування до об’єктів А, Б – 2 км; Г, Д – 4 км; розподілення змінної потреби в бетонній суміші А:Б:Г:Д=2:1:2:1; перевезення автосамоскидом КамАЗ-5541;
(Vб =1,9 м3; Vсер= 23км/год; Kв=0,84).

а) 6; 7;
+ б) 6; 9;
в) 9; 6;
г) 8; 7;
д) правильної відповіді немає.

5.Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші на групу об’єктів А, Б, В, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні Q=500 м3 на всю групу об’єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні K=1,2, відстань транспортування до об’єктів А, Б, В – 2,5 км, Г, Д – 1,5 км; розподілення змінної потреби в бетонній суміші А:Б:В:Г:Д=1:1:1:2:2; перевезення автосамоскидом КамАЗ-5541;
(Vб =1,9 м3; Vсер= 23км/год; Kв=0,84).

а) 13; 5;
б) 6; 12;
в) 11; 7;
+ г) 12; 6;
д) правильної відповіді немає.


Розділ 2. Технологічні процеси переробки грунту і влаштування паль

§ 1. Основні положення по технології процесів переробки грунту
1-й рівень
1.До постійних земляних споруд відносяться:
а)котловани;
б)траншеї;
+ в) вертикальне планування майданчиків;
г)нагірні канави;
д)правильної відповіді немає.
2.Мокрими називають грунти, що мають вологість:
а)до 10%;
б)10-20%;
в) до 30%;
+ г)більше 30%;
д)правильної відповіді немає.

3.Закладання укосів виїмок визначається в величинах:
а)метрах;
б)сантиметрах;
+ в) безрозмірна величина;
г)в кілограмах;
д)в тоннах.

4. Обсяги земляних робіт визначаються з врахуванням:
а) природньої щільності;
+б) коефіцієнта початкового розпушування;
в) коефіцієнта залишкового розпушування;
г)вологості грунту;
д)відповіді немає.2-й рівень
1.Зчеплення грунту залежить:
а)від крутизни укосу;
+ б)виду грунту його вилогості;
в) від розпушуваності грунту;
г)об’ємної маси грунту;
д)вологості грунту.
2.Кут природнього укосу визначається:
+ а)силою зчеплення;
б)щільністю;
в) коефіцієнтом залишкового розпушування;
г)коефіцієнтом попереднього розпушування;
д)об’ємною масою грунту
3.При вертикальному плануванні майданчиків об’єми визначають з врахуванням:.
а)щільності грунту;
+ б)умови нульового балансу;
в) вологості грунту;
г)щільності грунту;
д)немає відповіді.

3-й рівень
1.Визначити об’єм грунту котлована розміром на рівні дна АхБ = 48х94 м, глибиною hk=2,8 м, крутизна укосу 1:m = 1:0,5.
а)10292,3 м3;
+ б) 13197,2 м3;
в) 14390,5 м3;
г) 12451,3 м3;
д) 13925,5 м3.

2.Визначити об’єм грунту котлована розміром на рівні дна АхБ = 40х88 м, глибиною hk=4,2 м, крутизна укосу 1:m = 1:0,25.
+ а)15345,2 м3;
б) 13197,2 м3;
в) 15390,5 м3;
г) 12952,3 м3;
д) 13725,5 м3.

3.Визначити об’єм грунту котлована розміром на рівні дна АхБ = 55х70 м, глибиною hk=3,5 м, крутизна укосу 1:m = 1:0,75.
а) 14292,3 м3;
б) 12197,2 м3;
+ в) 14655,4 м3;
г) 12451,3 м3;
д) 15925,5 м3.

4.Визначити об’єм грунту котлована розміром на рівні дна АхБ = 63х75 м, глибиною hk=2,8 м, крутизна укосу 1:m = 1:0,67.
а)10992,3 м3;
+ б) 13968 м3;
в) 17398,5 м3;
г) 15451,3 м3;
д) 13925,5 м3.

5.Визначити об’єм грунту котлована розміром на рівні дна АхБ = 45х65 м, глибиною hk=3,2 м, крутизна укосу 1:m = 1:0,75.
+ а)10229 м3;
б) 15198,2 м3;
в) 16390,5 м3;
г) 11451,3 м3;
д) 12925,5 м3.


§ 2. Розробка грунту механічним методом. Основні положення методу

1-й рівень
1.При якій схемі вертикального найменування майданчиків продуктивність скреперів найвища:
а)по спіралі;
б)по еліпсу;
+ в) «вісімка»;
г)траншейний;
д)боковий.
2.Одноковшові екскаватори з прямою лопатою розробляють грунт:
+ а)вище рівня стоянки;
б)нижче рівняч стоянки;
в) для глибоких виїмок;
г)невеликих але глибоких виїмок;
д)для планувальних робіт.
3.Грейдери і автогрейдери виконують:
а)розробку котлованів;
б)розробку граншей;
в) влаштування насипів;
+ г)планувальні роботи;
д)ущільнення грунту.
4. Лобова проходка застосовується екскаваторами з робочим обладнанням:
+а) пряма лопата;
б) зворотна лопата;
в) драглайн
г) грейфер;
д) грейдер.

2-й рівень
1. В залежності від яких факторів приймається схема розробки грунту одноківшевими екскаваторами в нескельних ґрунтах?
а) технічні параметри екскаватора;
+б) співвідношенням між радіусом різання машини та розмірами виїмки;
в) співвідношенням між довжиною та глибиною виїмки.
г) в залежності від продуктивності екскаватора і об’єму виїмки;
д)немає відповіді.

2. Як визначається переміщення ґрунту землерийними машинами на відстань до 50 м
+а) бульдозером;
б) скрепером;
в) навантажувачем
г) грейдером;
д) екскаватором.

3.Причепні тракторні скрепери з ковшом 15 м3 транспортують грнут на відстані:
а)до 300 м;
б)до 500 м;
в) до 700 м;
+ г)до 1000 м;
д)немає відповіді.
4.Трамбувальні плити масою до 3,5 т ущільнюють грунт на глибину до:
а)0,25 м;
б)0,5 м;
+ в) 0,8 м;
г)0,7 м;
д)0,3 м.


§ 3. Розробка грунту гідромеханічним методом. Розробка грунту буруванням. Вибуховий метод розробки грунту. Розробка грунту безтраншейним методом.

1-й рівень
1. Який вибуховий спосіб розпушування грунту земляних виїмок (котлованів, траншей найбільш ефективний?):
а)котлових зарядів;
+ б)щілинних зарядів;
в)камерних зарядів;
г)малокамерних зарядів;
д)шпурових зарядів.

2.В яких умовах використиовують гідромоніторні установки:
а)під водою;
+ б)на суходолі;
в)в котлованах;
г)в насипах;
д)в траншеях.

3.До безтраншейних методів розробки грунту відносять:
а)метод електроосмосу;
+ б)метод проколювання і продавлювання
в)метод насування;
г)метод підрощування;
д)метод підточування.
4.Бризантні вибузові речовини мають:
+ а)високу швидкість хімічних перетворень;
б)невисоку швидкість хімічних перетворень;
в) велику чутливість до зовнішнього впливу;
г)високу небезпеку використання;
д)немає відповіді.
5.Метальні вибухові речовини мають:
а)високу швидкість хімічних перетворень;
+ б)невисоку швидкість хімічних перетворень;
в) велику чутливість до зовнішнього впливу;
г)високу небезпеку використання;
д)немає відповіді.

2-й рівень
1.Від чого залежить вид горну при проведенні вибухових робіт:
а)від радіусу вибуху R;
+ б)від показника дії вибуху n;
в)від значення ліній найменшого опору W;
г)від розташування вибухових зарядів;
д)від виду вибухових речовин.

2.Легкі голкофільтрові пристрої служать:
+ а)для пониження рівня грунтових вод;
б)для штучного закріплення грунту;
в)для выдкритого водовыдливу;
г)для влаштування свердловин;
д)немає відповіді.§ 4. Особливості технології процесів переробки грунту в екстремальних умовах.

1-й рівень
1. Для яких видів ґрунтів застосовується термічний спосіб закріплення:
а) піщаних;
+б) лесових;
в) глинистих
г )мерзлих;
д) суглинистих.

2-й рівень
1.При якій температурі зовнішнього середовища земляні роботи вважаються зимовими:
а) -100С;
б) -50С;
в) 00С;
+ г) +50С;
д) +100С.
2.Розпушування грунту навісними тракторними розпушувачами одним шаром застосовують на глибину:
а) 1,21,3 м;
+ б) 0,81,2 м;
в) 1,4 м;
г) 1,5 м;
д) 1,6.

3. У яких будівельних процесах використовується явище „електроосмосу”?
а) при електрообігріванні забетонованої конструкції під час зимового бетонування;
б) при зварюванні арматурних сіток і каркасів;
+в) при використанні електрохімічного способу закріплення слабких ґрунтів;
г) при використанні заморожувального способу закріплення слабких ґрунтів.
Д)немаэ выдповыды§ 5. Технологія процесів занурення і влаштування набивних паль.
1-й рівень
1.Як влаштовують набивні палі:
а)на заводах будівельної індустрії;
б)безпосередньо на будівельному майданчику;
+ в)на будівельному майданчику в проектному положенні;
г) на будівельному майданчику в горизонтальному положенні;
д)на укрупнювальних стендах біля проектного місця.

2.Пневмонабивні палі влаштовують в умовах:
а) відсутності грунтових вод;
+б) при великому притоці грунтових вод;
в) в лесовидних грунтах
г )в мерзлих грунтах;
д)немає відповіді.

2-й рівень
1.Вантажопід’ємність набивних паль можна збільшити шляхом:
+ а)камуфлектного вибуху;
б)з використанням електрофосмосу;
в)зменшенням п’яти основи палі;
г )заморожуванням;
д)немає відповіді.
2.При розташування буронабивних паль на відстані менше 1,5 м одна від іншої, їх влаштовують:
+ а)через одну пропущену;
б)через дві пропущених;
в) через три пропущених;
г )поряд;
д)немає віжповіді.


Розділ 3. Технологія процесів монолітного бетону та залізобетону

§ 1. Основні положення по технології процесів монолітного бетону та залізобетону
1-й рівень
1.Які оптимальні умови твердіння бетонної суміші на будмайданчику (середньодобова температура і вологість):
а) 100С, 50%;
+ б) 180С, 60%;
в) 250С, 80%;
г) 200С, 90%;
д) більше 250С, 50%.

2. Для чого використовується бетонування конструкцій способом торкретування?
а) для підводного бетонування конструкції;
+б) для бетонування тонкостінних конструкцій (оболонок, армоцементних конструкцій, тощо);
в) для бетонування підземних споруд „стіна в ґрунті”;
г) для бетонування конструкцій в опалубці-оболонці;
д) для бетонування колон .

3. Як розуміти бетонування конструкцій роздільним способом?
+ а) нагнітання в порожнини між крупним заповнювачем цементного розчину;
б) бетонування конструкцій з перервами з влаштуванням робочих швів;
в) укладання бетонної суміші за допомогою стрічкових транспортерів.
г) для підводного бетонування;
д)відповіді немає.


2-й рівень
1. Що впливає на вибір методу подавання бетонної суміші при влаштуванні монолітних бетонних та залізобетонних конструкцій?
а) легкоукладанність бетонної суміші та крупність заповнювачів;
+б) темп бетонування та склад бетону;
в) склад бетону та метеорологічні умови праці;
г) темп бетонування та сукупність виробничих факторів;
д) немає відповіді.

2.Торкретуванням наносять одноразовий шар товщиною:
а)не більше 10 мм;
б)не більше 15 мм;
+ в) не більше 25 мм;
г)більше 25 мм;
д)більше 30 мм.

2.При торкретування відстань між соплом і поверхнею при нанесенні бетонної суміші становить:
а)не більше 0,7м;
б)не більше 0,5 м;
+ в) не більше 1,2 м;
г)більше 1,2 м;
д)не більше 1,5 м.


3-й рівень

1.Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші на групу об’єктів А, Б, В, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні Q=550 м3 на всю групу об’єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні K=1,2, відстань транспортування до об’єктів А, Б,Д – 3 км, В, Г – 2,5 км; розподілення змінної потреби в бетонній суміші А:Б:В:Г:Д=2:1:1:1:2; перевезення автосамоскидом КамАЗ-5541;
(Vб =1,9 м3; Vсер= 23км/год; Kв=0,84).

а) 14; 8;
б) 22; 8;
+ в) 17; 6;
г) 17; 10;
д) правильної відповіді немає.

2.Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші на групу об’єктів А, Б, В, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні Q=300 м3 на всю групу об’єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні K=1,2, відстань транспортування до об’єктів А, Б – 2,0 км; В, Г, Д – 2,5 км, 1,5 км; розподілення змінної потреби в бетонній суміші А:Б:В:Г:Д=1:1:1:2:2; перевезення автосамоскидом ЗИЛ-555;
(Vб =1,6 м3; Vсер= 23км/год; Kв=0,84).

а) 5; 8;
б) 6; 13;
в) 11; 4;
+ г) 4; 11;
д) правильної відповіді немає.

3.Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші на групу об’єктів А, Б, В, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні Q=400 м3 на всю групу об’єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні K=1,2, відстань транспортування до об’єктів А, В, Д – 3 км, Б, Г – 2 км; розподілення змінної потреби в бетонній суміші А:Б:В:Г:Д=2:2:2:1:1; перевезення автосамоскидом ЗИЛ-555;
(Vб =1,6 м3; Vсер= 23км/год; Kв=0,84).

+ а) 16; 5;
б) 10; 7;
в) 15; 6;
г) 10; 9;
д) правильної відповіді немає.

4. Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші на групу об’єктів А, Б, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні Q=350 м3 на всю групу об’єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні K=1,2, відстань транспортування до об’єктів А, Б, В – 5 км; Г, Д – 2,5 км; розподілення змінної потреби в бетонній суміші А:Б:Г:Д=2:1:2:2:2; перевезення автосамоскидом ЗИЛ-555;
(Vб =1,6 м3; Vсер= 23км/год; Kв=0,84).

+ а) 7; 10;
б) 10; 7;
в) 5; 6;
г) 6; 5;
д) правильної відповіді немає.

5.Визначити необхідну кількість транспортних засобів для перевезення бетонної суміші на групу об’єктів А, Б, В, Г, Д при наступних виробничих умовах: змінна потреба в бетоні Q=350 м3 на всю групу об’єктів; коефіцієнт нерівномірності при бетонуванні K=1,2, відстань транспортування до об’єктів А, Б, Г – 1 км, В, Д – 2 км; розподілення змінної потреби в бетонній суміші А:Б:В:Г:Д=2:2:1:1:1; перевезення автосамоскидом ЗИЛ-555;
(Vб =1,6 м3; Vсер= 23км/год; Kв=0,84).

а) 12; 4;
б) 11; 8;
в) 10; 4;
+ г) 11; 6;
д) правильної відповіді немає.


§ 2. Процес опалублення

1-й рівень
1.Розбірно переставна опалубка для бетонування конструкцій поділяється:
а)на підіймально-переставну і опалубку облицювання;
+ б)на дрібно, крупнощитову і блок-форми;
в)на перекочувальну і підіймально-переставну;
г)на ковзьку і опалубку облицювальну;
д)відповіді немає

2. Які конструкції можна бетонувати у ковзькій опалубці?
а) фундаменти, колони ригелі;
+ б) висотні споруди з незмінною по висоті формою плану;
в) купольні і склепінні конструкції.
г) висотні споруди із змінною по висоті формою плану;
д) для бетонування колекторів.

3.Опалубка у вигляді блок-форм є різновидом:
а)ковзької опалубки;
б)підіймально-переставної;
+ в)розбірно-переставної;
г)перекочувальної;
д)відповіді немає

4. Для чого використовується ванне зварювання?
а) для зварювання арматурних сіток;
б) для зварювання об’ємних каркасів;
+в) для стикування по довжині стержнів арматури великих діаметрів у виробничих умовах.
г)для зв’язування арматурних сіток;
д)відповіді немає.

5. Які конструкції можна бетонувати в підіймально-переставній опалубці?
а) фундаменти, колони ригелі;
+б) висотні споруди конічної або прямокутної форми із змінним перетином у плані;
в) купольні і склепінні конструкції.
г) висотні споруди конічної або прямокутної форми з постійним перетином у плані;
д)відповіді немає.

2-й рівень
1.Домкратні стержні для ковзької опалубки мають діаметр:
а)8-12 мм;
б)12-16 мм;
в)16-18 мм;
г)20-22 мм;
+ д)25-32 мм.
2.Днища щитів дрібнощитової опалубки мають товщину:
а)19-25 мм;
б)25-30 мм;
в)30-35 мм;
+ г)35-40 мм;
д)40-45 мм.
3.Великощитова опалубка маэасу:
а)100 кг;
б)200 кг;
в)300 кг;
г)400 кг;
+ д)500 кг.

§ 3. Армування конструкцій
1-й рівень
1.Арматура класу А-ІІ має профіль у вигляді:
+ а) тризахідної гвинтової лінії;
б) ялиночки;
в) гладкий;
г) з зеленим маркуванням;
д) з червоним маркуванням.
2.Контактно-точкове зварювання використовують:
а) для нарощування стержнів;
+ б) для виготовлення сіток;
в) для дугового зварювання;
г) для швів внакладку;
д) немає відповіді

2-й рівень
1.Вязальний дріт для арматурних виробів має діаметр:
а)0,6-0,8 мм;
+ б)0,8-1 мм;
в)1,2-1,4 мм;
г)1,4-1,6 мм;
д)1,6-1,8 мм.

2.Ванне зварювання арматури застосовують при діаметрах:
а)6-8 мм;
б)8-12 мм;
в)12-14 мм;
г)14-16 мм;
+ д)більше 20 мм.

§ 4.Бетонування конструкцій. Витримування бетону і розопалубка конструкцій.

1-й рівень
1.Віброрейки застосовують у випадках ущільнення бетону:
а) колон;
б)фундаментів;
в)балок;
г)ферм;
+ д)підлог і плит.

2.Зовнішні вібратори застосовують у випадках ущільнення:
а)фундаментів;
б)підлог і плит;
в)ферм;
+ г)густоармованих вертикальних конструкцій;
д)немає відповіді.
3.Рухомість бетонної суміші вимірюється в:
а) у відсотках;
б) безрозмірна величина;
+ в) в сантиметрах;
г) в секундах;
д) у хвилинах.

2-й рівень
1. Для яких конструкцій можна використовувати вакуумний спосіб ущільнення бетонної суміші?
а) для масивних фундаментів під технологічне обладнання;
+б) для тонкостінних конструкцій товщиною до 30 см;
в) для густо армованих конструкцій товщиною більше 30 см;
г) для стрічкових фундаментів;
д) для бетонування монолітних стін.

2. Мінімальна критична міцність бетону до моменту часткового замерзання повинна бути:
+а)не менше 5 МПа;
б) не менше 15 МПа;
в) не менше 70% проектної міцності;
г) не менше 60% проектної міцності;
д) не менше 20 МПа.

3. Скільки часу необхідно ущільнювати бетонну суміш глибинним внутрішнім вібратором на одній позиції?
+а) залежно від рухливості бетонної суміші в межах 20(50 секунд;
б) залежно від рухливості бетонної суміші в межах 50(60 секунд;
в) незалежно від рухливості бетонної суміші в межах 90 секунд.
г) незалежно від рухливості бетонної суміші в межах 120 секунд.
д)відповіді немає
4. Висота граничного вільного скидування бетонної суміші на портландцементі складає до:
+а) 3 м;
б) 7 м;
в) 15 м
г) 5 м;
д) 9 м.

§ 5. Особливості технології в екстремальних умовах

1-й рівень
1.Дальність транспортування бетонної суміші в зимових умовах скорочують в часі на:
а) 20%;
б) 30%;
в) 40%;
+ г) 50%;
д) 70%.

2-й рівень

1.Як розуміти бетонування в зимових умовах способом „термоса”?
а) влаштування над конструкцією, що бетонується, тимчасово тепляка;
б) використання при бетонуванні проти морозних доповнень;
в)бетонування конструкцій бетоном, підігрітим до температури +5оС і витримування бетону в теплій опалубці;
+г)бетонування конструкцій бетоном, підігрітим до температури +25оС і витримування бетону в теплій опалубці.
д)електропрогрівання бетонної суміші.

2.Бетонування в зимових умовах вважають при середньодобовый температуры повытря:
а)-100С;
б) -50С;
в) 00С ;
+ г) +50С;
д) +100С.


Розділ 4. Технологія процесів мурування
§ 1. Основні положення по технології процесів мурування
1-й рівень
1.Для мурування простінків і стовпів використовують:
а) багаторядну систему перев’язування швів;
+ б) чотирирядну систему перев’язування швів;
в) двохрядну систему перев’язування швів;
г) ланцюгову систему перев’язування;
д) п’ятирядну систему перев’язуванні

2.Прикладання навантаження до рядів кам’яного мурування складає:
а)10о-12о;
б) 8о-10о;
+в) 15о-17о;
г) 20о-25о;
д)немає відповіді.

3. Для бутової кладки застосовуються
а) цегла;
+б) природній камінь;
в) піноблоки;
г)керамзит;
д)бетон.

2-й рівень
1.Вапняні розчини використовуються:
а) в вологих місцях для мурування, розрахованого на невеликі навантаження;
б) в сухих пісках для мурування, розрахованого на значні навантаження;
+ в) в сухих місцях для мурування, розрахованого на невеликі навантаження.
г) при муруванні цоколів будівель;
д) при полегшеному муруванні.

§ 2. Процеси і способи мурування
1-й рівень
1.Ряди кам’яного мурування починаємо і закінчуємо:
а)ложковим рядом;
+б)тичковим рядом;
в)чергуванням тичкового і ложкового радів;
г)влаштуванням монолітного поясу;
д) немає відповіді.

2-й рівень
1.Віконні і дверні отвори до 4х м влаштовують:
а) рядовими перемичками;
+ б) арковими перемичками;
в) клинчастими перемичками;
г) комбінованими перемичками;
д) перемичками з використанням арматурних стержнів

§ 3. Особливості технології мурування в екстремальних умовах
1-й рівень
1.При якій температурі зовнішнього середовища умови технологія мурування вважаються зимовими:
а) -100С;
б) -50С;
в) 00С;
+ г) +50С;
д) +100С.

2-й рівень
1. Які протиморозні хімічні доповнення використовують при муруванні в зимових умовах при температурі зовнішнього повітря в межах -25о (-30оС? (р.3,§ 4)
А) карбонат калію (поташ);
Б) нітрит натрію + поташ;
В) хлористий кальцій;
Г) хлористий натрій;
Д)суміш рідкого скла і хлористого кальцію.
Правильна відповідь – Б


Розділ 5. Технологія процесів монтажу будівельних конструкцій

§ 1. Загальні положення по технології процесів монтажу будівельних конструкцій
1-й рівень
1. В чому полягає суть диференційного методу монтажу будівельних конструкцій?
а) послідовне встановлення всіх однотипних конструкцій у межах ділянки чи захватки;
б) монтаж споруди окремими блоками;
+в) послідовний монтаж різнотипних конструкцій у межах однієї або декількох суміжних чарунок споруди;
г) монтаж споруди із переміщення машин та механізмів вздовж прольоту.
д) немає відповіді.
2. В чому полягає суть послідовного методу монтажу будівельних конструкцій?
а) монтаж споруди з переміщенням машин та механізмів вздовж прольоту;
б) монтаж споруди окремими блоками;
г) послідовний монтаж різнотипних конструкцій у межах однієї або декількох суміжних чарунок споруди;
д) немає віжповіді.

2-й рівень
1. Кондуктори застосовуються при монтажі:
+ а) колон;
б) стрічкових фундаментів;
в) круглопустотних панелей перекриття;
г)ферм і плит покриття;
д) підкранових балок.
.

§ 2. Транспортні та підготовчі процеси
1-й рівень
1.До підготовчих процесів монтажу конструкцій відносять:
а) вкладання конструкцій на приоб’єктних складах;
+ б) посилення і попереднє оснащення конструкцій;
в) вивірювання і тимчасове закріплення конструкцій;
г) кінцеве закріплення конструкцій;
д) транспортування конструкцій.

2.Збірні конструкції на складах зберігають в положенні близькому до проектного, за винятком:
а) рандбалок;
б) підкранових балок;
+ в) колон;
г) ферм;
д) плит покриття.


2-й рівень
1.Ширина проходів при складуванні збірних конструкцій на приоб’єктних складах повинна бути не менше:
а) 0,5 м;
+б) 0,7 м;
в) 0,9 м
г) 1,1 м;
д) 1,2 м.


§ 3. Технологія процесів монтажного циклу
1-й рівень
1. Максимальна вантажопідйомність стрілових кранів визначається на вильоті гаку:
+а) мінімальному;
б) максимальному;
в) середньому;
г) оптимальному;
д)відповіді немає.

2.В горизонтальному напрямку монтують:
а) фундаменти;
б) колони;
+ в) елементи мостів;
г) ферми;
д) плити покриття.


2-й рівень

1. При горизонтальному переміщенні вантаж повинен бути піднятий над перешкодою не менше ніж на:
+а) 0,5 м;
б) 0,2 м;
в) 1,5 м;
г) 1 м;
д)немає відповіді.

2.Фрикційні монтажні пристосування використовують для монтажу:
а) фундаментів;
б) рандбалок;
+ в) колон;
г) ферм;
д) плит покриття.


§ 4. Особливості монтажу залізобетонних елементів
1-й рівень
1.Способом повороту можна монтувати:
а) балки;
б) плити покриття;
в) плити перекриття;
+ г) колони;
д) ферми.
2-й рівень
1. Для монтажу яких конструкцій використовується рамно-шарнірний індикатор?
а) для стрічкових фундаментів;
б) для монтажу ферм покриття прольотом 24 м і більше;
+в) для монтажу колон каркасних багатоповерхових будинків.
г) для монтажу каркасів одноповерхових будинків;
д) для монтажу стінових панелей.


§ 5. Особливості монтажу елементів металевих конструкцій
1-й рівень
1.Металеві колони висотою до 15 м при монтажі додатково кріплять:
а) розпірками;
б) чотирма розчілками;
в) трьома розчілками;
+ г) двома розчілками в площині найменшої стійкості;
д) двома розчілками в площині найбільшої стійкості.


2-й рівень
2. При монтажі металевих ферм їх стропують:
а) в вузлах нижнього поясу в трьох точках;
б) в прогонах верхнього поясу не менше ніж в трьох точках;
+ в) в вузлах верхнього поясу не менше ніж в двох точках.
г) в вузлах нижнього поясу в п’яти точках;
д) в прогонах верхнього поясу не менше ніж в чотирьох точках.§ 6. Особливості монтажу деревяних конструкцій і виробів

2-й рівень
1.При виготовлення і монтажі дерев’яних конструкцій для захисту від гниття використовують:
а)рідке скло, буру;
+ б)антисептики;
в)інсектициди;
г)сполуки миш’яку, фтору;
д)сполуки барію.

§ 7. Особливості монтажу конструкцій в екстремальних умовах

2-й рівень
4.Робота кранів повинна бути призупинена при вітрі силою більше:
+а) 6 балів;
б) 4 бали;
в) 5 балів.
г) 7 балів
д) 8 балів

Розділ 6. Технологія процесів влаштування захисних, ізоляційних та опоряджувальних покрить

§ 1. Технологія процесів влаштування захисних покрить
1-й рівень
1. При транспортуванні бітумних захисних покрить використовують:
а)автосамоскиди;
б)транспортери;
в)стрічкові конвеєри;
+г)автогудранатори;
д)бурові автомобілі

2.Фольгоізол відноситься до матеріалів:
+ а)наплавлювальних;
б)напильвальних;
в)ненапилювальних;
г)мастикових;
д)немає відповіді

2-й рівень
1. Матеріали для ін’єкційної гідроізоляції мають довговічність не менше:
а) 1 рік;
б) 3 роки;
в) 5 років;
г) 7 років;
+ д) 10 років.


§ 2. Протикорозійні покриття неметалевих конструкцій
1-й рівень
1. Газополум’яне напилення наносять термопластом на поверхню, нагріту до температури:
а) 300 С;
б) 500 С;
в) 700 С;
г) 900 С;
+ д) 1000 С і більше.


2-й рівень
1.При виготовлення і монтажі дерев’яних конструкцій для захисту від гниття використовують:
а)рідке скло, буру;
+ б)антисептики;
в)інсектициди;
г)сполуки миш’яку, фтору;
д)сполуки барію.


§ 3. Види покрить, умових їх застосування
1-й рівень
1. Флюатуванням для антикорозійного захисту будівельних конструкцій називають:
а)розпилювання розплавленого цинку струменем повітря;
+б)послідовне просочування поверхонь спеціальними розчинами з допомогою розпилювачів;
в) облицювання поверхонь штучним матеріалом;
г) торкретування поверхонь цементним розчином;
д) немає відповіді.

2.У водних фарбах використовують наступні види в’яжучого:
+ а) мінеральні;
б) немінеральні;
в) епоксидні;
г) фенолформальдегідні;
д) неорганічні.
3. Фарб-лаки це пігменти у вигляді:
а) тонкомелених порошків;
б) наповнювачів;
в) грунтівок;
+ г) анілінових барвників на білій основі;
д) немає відповіді.

2-й рівень
1. При влаштуванні покрівлі з азбестоцементних листів на яку основу необхідно вкладати кожен лист?
а) на суцільну обрешітку;
б) на два бруски обрешітки;
+в) на три бруски обрешітки;
г) в залежності від профілю об решітки;
д) немає відповіді.
2. При влаштуванні захисних ізоляційних покрить футеруванням необхідно виконати:
а)природню і штучну вентиляцію;
б)пониження рівня ґрунтових вод;
в)просочення конструкції гідрофобними складами;
+г)облицювання поверхні мастиковими і штучними матеріалами;
д)підвищити стійкість матеріалів спеціальними добавками.


§ 4. Технологія процесів влаштування ізоляційних покрить
1-й рівень
1.Дисперсійність фарб визаначають:
а) за вологістю;
б) за температурою;
+ в) за ступенем подрібнення пігменту;
г) за ступенем подрібнення наповнювача;
д) за ступенем подрібнення в’яжучого.


2-й рівень
1.Альфрейні роботи включають:
а) накатування;
б) фарбування;
в) імітацію;
+ г) аерографію;
д) немає відповіді.


§ 5. Технологія процесів влаштування оздоблювальних покрить
1-й рівень
1. При оздоблення фасадів в якості допоміжних пристроїв використовують:
а)самохідні стрілові крани;
б) баштові крани;
+ в)риштування;
г)домкрати;
д)лебідки

2-й рівень
1. Перхлорвінілові фарби використовують для фарбування:
а) внутрішніх приміщень;
+ б) фасадів;
в) металевих конструкцій;
г) дерев’яних конструкцій;
д) немає відповіді.

Приложенные файлы

  • doc 11468366
    Размер файла: 202 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий