Довідка щодо рівня адаптації учнів 1-х класів

Довідка щодо рівня адаптації учнів 1-го класів
Соціального педагога Пролетарської ЗОШ І-ІІ ступенів
Манзюк Марини Миколаївни

 Об’єкт дослідження – адаптація першокласників.
Предмет дослідження
- компоненти шкільної адаптації:
- шкільна успішність та поведінка;
- емоційне сприйняття нової соціальної ситуації, ставлення до школи.
Мета дослідження вивчити основні тенденції адаптації першокласників до навчання в школі, зробити висновок про рівень адаптації першокласників в школі, проаналізувати вплив фактору готовності до школи на рівень адаптації.
Дослідження включає:
анкетування батьків (виявляємо наявність психосоматичних симптомів дезадаптації та збираємо інформацію про учня);
опитування вчителя за допомогою опитувальника Л.М.Ковальової, H.H. Тарасенко (визначаємо рівень дезадаптації та виявляємо фактори, які їй сприяють);
обстеження першокласників за допомогою проективної методики "Будиночки" (досліджуємо емоційне сприйняття нової соціальної ситуації, зокрема процесу навчання, вчителя, однокласників, самооцінку та визначаємо здатність організму до енерговитрат);
проведення методики "Школа звірів" (вивчаємо мотиваційну сферу, ставлення дитини до вчителя, до однокласників, до навчання в школі, а також шкільну тривожність).
проведення батьківських зборів на тему:
· Адаптація першокласників
· , надання батькам порад щодо шкільної дезадаптації першокласників. Дослідження проводилося протягом жовтня - листопада. Обстежено всього
8 учнів, у т.ч. 3 дівчат, 5 хлопчиків.
За результатами проективної методики “Будиночки” 1 (12,5 %) учень має низький вегетативний коефіцієнт, стан яких зазвичай характеризується хронічною перевтомою, виснаженням, низькою працездатністю.
3 учнів (37,5 %) мають вегетативний коефіцієнт від 0,51 – 0,91, що свідчить про стан оптимальної працездатності, який відбувається за рахунок періодичного зниження активності. Цим учням необхідна оптимізація режиму праці і відпочинку.
4 учнів (50 %) мають оптимальну працездатність, відрізняються бадьорістю, здоровою активністю, готовністю до енергозатрат. Навантаження цих учнів відповідає можливостям.
Немає учнів, які мають занадто високий вегетативний коефіцієнт, що свідчить про те, що часто діти працюють на межі своїх можливостей і це призводить до швидкого виснаження. Учням потрібна нормалізація темпу діяльності, режиму праці і відпочинку, а інколи і зниження навантаження.
За результатами проективних методик 12,5 % учнів мають негативне і 87,5% учнів позитивне сприйняття процесу навчання; У 12,5 % учнів негативне ставлення до вчителя, а у 62,5 % позитивне; ставлення 25 % учня амбівалентне (присутні ознаки як позитивного так і негативного сприйняття). 12,5 % мають занижену самооцінку, у 12,5 % проблеми у стосунках з однокласниками.
За результатами опитування за методикою Л. Ковальової, Н. Тарасенко (50%) учнів мають високий ступінь адаптації. Ці діти адаптувалися до школи протягом перших двох місяців навчання, швидко влилися в колектив, освоїлися в школі, набули друзів в класі, у них майже завжди гарний настрій, вони доброзичливі, сумлінно і без напруги виконують всі вимоги вчителя.
1 (12,5 %) учнів має середній ступінь адаптації. Період адаптації цієї дитини в школі затягується: дитина не можуть прийняти ситуацію навчання, спілкування з вчителем, дітьми. Як правило, ці діти зазнають труднощі в засвоєнні навчальної програми. Середній рівень адаптації може перейти в легкий до кінця першого півріччя завдяки доброзичливому і тактовному відношенню вчителя.
Висновки
Проведене дослідження було спрямоване на вивчення рівня адаптації та прояву ознак дезадаптації у першокласників.
За результатами спостереження та експертної оцінки вчителів:
більшість дітей мають високий та середній рівень адаптації;
найбільш поширеними факторами дезадаптації першокласників є недостатня довільність психічних функцій; надмірна розторможеність; порушення інтелектуальної діяльності; неготовність до школи.
За результатами опитування батьків:
- в більшості учнів відсутні психосоматичні симптоми дезадаптації.
За результатами проективних методик:
більшість учнів мають оптимальну або компенсаторну працездатність під час навчально-виховного процесу;
більшість учнів мають позитивне сприйняття процесу навчання, вчителя, себе як учня, взаємин з однокласниками.
Отже, в цілому рівень адаптації першокласників до навчання у школі є достатній. Учень, які має низькі показники за деякими показниками, потребують подальшого супроводу з боку вчителів, батьків соціальних педагогів та психологів.


Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 13969217
    Размер файла: 47 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий