Science_Looks_Ahead — копия

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТШАНОВНІ ДОБРОДІЇ!
Кафедра іноземних мов Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ, повідомляє вас про проведення II-ої Всеукраїнської наукової студентської конференції SCIENCE LOOKS AHEAD - 2013, яка відбудеться 24 квітня 2013 р.

Робочі мови конференції - англійська, німецька, французька, іспанська, російська (для іноземців).

Текст статті та відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску (____ грн.) необхідно вислати до 15 травня 2013 р. на електронну адресу [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Місцевим студентам можливо сплатити гроші на кафедрі.

Режим роботи конференції – заочний. Збірка матеріалів конференції буде надіслана на персональну електронну пошту учасника.
Наукові напрямки роботи конференції не обмежуються.

Вимоги щодо оформлення статей:
Статті подаються у вигляді файлу в текстовому редакторі Microsoft Word - 2003. Шрифт Times New Roman №11, інтервал одинарний, вирівнювання по ширині сторінки, абзац – 0,9 см, всі береги – 1,8 см. Обсяг статті не повинен перевищувати 2 сторінок формату А - 4.
По центру набирається назва статті великими літерами жирним шрифтом іноземною мовою, подальші зведення про автора набираються українською мовою з вирівнюванням по правому берегові жирним шрифтом відразу під назвою статті. Вказуються прізвище і ім’я автора (соавторів, не більше двох; кожне нове ім’я соавторів подається з нової строки), подається повна назва місця навчання, місто, факультет, шифр групи / клас для школярів, прізвище і ініціали наукового керівника. Вказується e-mail, на який буде надіслано збірку матеріалів і який не буде розголошуватись в збірці матеріалів. Нижче, через один інтервал подається текст статті. Список використаних джерел (бажано не більше 5) подається в алфавітному порядку. Можливі ілюстрації до тексту, які необхідно вставити в текст в бажаному місці та подати окремим файлом.
Зразок оформлення статті

POLITICAL ROLE OF THE EPOCH OF RISORGIMENTO
Парфенчук Наталія,
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, м. Луганськ
Юридичний факультет, ЮІ -351,
Науковий керівник:
Бєкрєшева Л.О.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

The turning-point epochs are always difficult to be valued, but much more difficult to find a social force that will become the spirit leader that will be able to help the definite country to overcome that epoch. Our country lives now at the turning-point epoch too, so any experience which would help us to overcome this crisis is valuable. Let’s look at the epoch of Risorgimento in Italy – the time that has much in common with the situation in modern Ukraine.
Literature:
1. Гарнье Паже. История революции 1848 г. Итальянская Революция. – Санкт-Петербург: Изд-во О. И. Бакста, 1862.
2. Рутенбург В.И. Истоки Рисорджименто: Италия в XVII -XVIII вв. – Л.: Наука, 1980.-303 с.
Сплата оргвнеску (___ грн) здійснюється на адресу: м. Луганськ, 91005, До запитання,
Сичевській Ірині Олегівні
Оргкомітет конференції:
Голова: зав. кафедри іноземних мов, доц. Краснопольський Володимир Едуардович, ст. викладач Бєкрєшева Лариса Олексіївна, ст. викладач Сичевська Ірина Олегівна.
Контактні телефони: (0642) 41-94-57 (кафедра), 095-290-88-17 (Бєкрєшева Лариса Олексіївна)
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, кв. Молодіжний, 20-а, 2-й навчальний корпус, кафедра іноземних мов (ауд. 110), м. Луганськ, 91050
13 EMBED CorelDraw.Graphic.10 1415Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 14396967
    Размер файла: 141 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий