6_kurs_-_2_semestr_-_Problemi_real_pr_norm_Tar

Питання для заліку з курсу "Проблеми реалізації правових норм"

Поняття норми права, його соціальне призначення та цінність.
Структура норми права та його елементи (об'єктивне і суб'єктивне, публічне і приватне, регулятивне і охоронне право).
Правове регулювання і правовий вплив як різновиди дії права на суспільні відносини та їх співвідношення.
Поняття і види правового впливу на суспільні відносини.
Поняття, зміст і особливості механізмів ідеологічного, інформаційного, комунікативного, психологічного, виховного впливу права.
Правове регулювання: поняття, предмет, методи, межі.
Типи правового регулювання.
Механізм правового регулювання: поняття, основні елементи. їх зв'язок і взаємодія.
Основні стадії процесу правового регулювання (правова регламентації суспільних відносин; дія правових норм; реалізація суб'єктивних прав і юридичних обов'язків).
Поняття та форми реалізації правових норм.
Акти реалізації правових норм.
Поняття правомірної поведінки суб'єкта права. Характеристика окремих видів правомірної поведінки особи: маргінальна, конформістська, звичаєва, принципова (соціально-активна) поведінка.
Поняття і основні ознаки застосування правових норм.
Підстави застосування правових норм.
Суб'єкти застосування норм права.
Форми застосування норм права: регулятивна та охоронна.
Основні стадії процесу застосування правових норм.
Акти правозастосування.
Юридичні факти та їх види.
Поняття і причини необхідності тлумачення норм права.
Способи тлумачення норм права та їх характеристика.
Тлумачення норм права за обсягом.
Види тлумачення норм права за суб'єктами (за юридичною силою).
Юридична природа актів офіційного тлумачення права.
Поняття, ознаки, види та реквізити актів правозастосування.
Поняття прогалин в законодавстві і способи їх усунення та подолання.


В.о. зав. кафедри Дідич Т.О.

Приложенные файлы

  • doc 14430352
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий