Контрольна робота 6 9 клас геометрія

Контрольна робота №6
Варіант – І
Скільки площин можна провести через три точки?
Дано куб 13 EMBED Equation.3 1415. Яке взаємне розміщення прямих: 1) 13 EMBED Equation.3 1415 і 13 EMBED Equation.3 1415; 2) 13 EMBED Equation.3 1415 і 13 EMBED Equation.3 1415?
Обчисліть об’єм циліндра, твірна якого дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415см, а радіус основи – 13 EMBED Equation.3 1415см.
Чому дорівнює об’єм піраміди, основа якої є прямокутний трикутник з катетами 13 EMBED Equation.3 1415см і 13 EMBED Equation.3 1415см, а висота якої дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415см?
Радіус однієї кулі дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415см, а другої – 13 EMBED Equation.3 1415см. Знайдіть відношення площ поверхонь даних куль.
Знайдіть площу поверхні піраміди 13 EMBED Equation.3 1415, якщо 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415.
З точки 13 EMBED Equation.3 1415 опущено перпендикуляр 13 EMBED Equation.3 1415 на площину 13 EMBED Equation.3 1415, точки 13 EMBED Equation.3 1415 і 13 EMBED Equation.3 1415 належать площині 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415см. Знайдіть відстань між точками 13 EMBED Equation.3 1415 і 13 EMBED Equation.3 1415.

Контрольна робота №6
Варіант – ІІ
Скільки площин можна провести через дві точки?
Дано куб 13 EMBED Equation.3 1415. Яке взаємне розміщення прямих: 1) 13 EMBED Equation.3 1415 і 13 EMBED Equation.3 1415; 2) 13 EMBED Equation.3 1415 і 13 EMBED Equation.3 1415?
Обчисліть об’єм конуса, висота якого дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415см, а радіус основи – 13 EMBED Equation.3 1415см.
Чому дорівнює об’єм прямої призми, основа якої є прямокутний трикутник з катетами 13 EMBED Equation.3 1415см і 13 EMBED Equation.3 1415см, а бічне ребро якої дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415см?
Радіус однієї кулі дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415см, а другої – 13 EMBED Equation.3 1415см. Знайдіть відношення об’ємів даних куль.
Знайдіть площу поверхні піраміди 13 EMBED Equation.3 1415, якщо 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415.
З точки 13 EMBED Equation.3 1415 опущено перпендикуляр 13 EMBED Equation.3 1415 на площину 13 EMBED Equation.3 1415, точки 13 EMBED Equation.3 1415 і 13 EMBED Equation.3 1415 належать площині 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415см. Знайдіть відстань між точками 13 EMBED Equation.3 1415 і 13 EMBED Equation.3 1415.

Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 14485443
    Размер файла: 89 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий