9 клас Геометрія Контрольна робота 2

9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 5*
1є. Знайдіть:
а) внутрішній і центральний кут правильного десятикутника;
б) Кількість сторін правильного многокутника, якщо його зовнішній кут дорівнює 15є.
2є. Знайдіть довжину кола, описаного навколо квадрата зі стороною 8 см.
3є. Сторона правильного трикутника, вписаного в коло, дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415 см. Знайдіть сторону правильного шестикутника, описаного навколо цього кола.
4. Радіус кола, описаного навколо правильного многокутника, дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415см, а радіус кола, вписаного в нього, вписаного в нього, дорівнює 3 см. Знайдіть:
а) сторону многокутника б) кількість сторін многокутника.
5. Сторона трикутника дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415, а прилеглі до неї кути дорівнюють 80є і 55є. Знайдіть довжини дуг, на які поділяє описане коло трикутника його вершини.
6. У правильному шестикутнику АВСDEF сполучили середини сторін АВ, СD, EF. Знайдіть сторону правильного трикутника, який утворився при цьому, якщо АВ =а.

9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 3
1. Знайдіть кути правильного дванадцятикутника.
2. Сторона правильного шестикутника дорівнює 12 см. Знайдіть діаметр описаного кола.
3. Довжина дуги кола дорівнює 3,14 см, її градусна міра становить 18є. Знайдіть радіус цього кола.
4. Різниця радіусів описаного і вписаного кіл правильного трикутника дорівнює m . Виразіть через m сторону цього трикутника.
5. Визначте радіус кола, якщо воно довше за свій діаметр на 107 см.
6. Круг діаметром 10 см описаний навколо прямокутного трикутника з гострим кутом 60є. Знайдіть площу сегментів, які відтинаються сторонами трикутника.

9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники. Варіант 4
1. Знайдіть кути правильного дев’ятикутника.
2. Сторона правильного шестикутника дорівнює 8 см. Знайдіть радіус вписаного в нього кола.
3. Довжина дуги кола дорівнює 6,28 см. Знайдіть градусну міру цієї дуги, якщо радіус кола дорівнює 4 см.
4. Довжина дуги, радіус якої дорівнює 4 см, а відповідний центральний кут - 120є, дорівнює половині деякого іншого кола. Знайдіть радіус цього кола.
5. у коло вписано правильний чотирикутник із периметром 16 см. Обчисліть периметр правильного трикутника, вписаного в те саме коло.
6. У круговий сектор вписано круг радіуса 6см. Знайдіть площу цього сектора, якщо градусна міра відповідної дуги дорівнює 60є.
9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 6*
1. Знайдіть :
а) внутрішній і центральний кути правильного 8-кутника;
б) Кількість сторін правильного многокутника, якщо його зовнішній кут дорівнює 40є.
2є. Знайдіть площу круга, вписаного в правильний трикутник зі стороною 6 см.
3є. У коло вписано правильний шестикутник зі стороною 4 см. Знайдіть сторону квадрата, описаного навколо цього кола.
4. Радіус кола, описаного навколо правильного многокутника, дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415см, а сторона многокутника дорівнює 8 см. Знайдіть:
а) радіус кола, вписаного в многокутник б) кількість сторін многокутника.
5. Сторона трикутника дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415см, а прилеглі до неї кути дорівнюють 50є і 70є. Знайдіть довжини дуг, на які поділяє описане коло трикутника його вершини.
6. Знайдіть діагональ АD правильного восьмикутника ABCDEFKP, якщо АВ =а.


9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 1
1. Побудуйте правильний шестикутник зі стороною 1,5 см. Знайдіть зовнішні і внутрішні кути даного многокутника.
2. Знайдіть кількість сторін правильного многокутника, якщо його кут дорівнює 168є.
3. Радіус кола, описаного навколо квадрата дорівнює
13 EMBED Equation.3 1415 см. Знайдіть сторону квадрата і радіус вписаного в нього кола.
4. Сторона правильного трикутника дорівнює 4 см. У трикутник вписано коло, а в коло правильний шестикутник. Знайдіть площу шестикутника.
5. Довжина дуги кола 2
· см. Знайдіть градусну міру цієї дуги, якщо радіус кола дорівнює 30 см.
6. Знайдіть площу кругового кільця, що міститься між описаним і вписаним колами правильного трикутника зі стороною 4 см.

9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 2
1. Побудуйте правильний восьмикутник. Знайдіть зовнішні і внутрішні кути даного многокутника.
2. Знайдіть кількість сторін многокутника, якщо його кут дорівнює 172є.
3. У квадрат зі стороною 8 см вписано коло. Знайдіть сторону правильного трикутника, вписаного в це коло.
4. Сторона квадрата дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415 см. Навколо нього описане коло, а навколо кола – правильний шестикутник. Знайдіть площу шестикутника.
5. Довжина дуги кола 5
· см. Знайдіть градусну міру цієї дуги, якщо радіус кола дорівнює 20 см.
6. Знайдіть площу кругового кільця, що міститься між описаним і вписаним колами правильного шестикутника зі стороною 6 см.

9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 1
1. Побудуйте правильний шестикутник зі стороною 1,5 см. Знайдіть зовнішні і внутрішні кути даного многокутника.
2. Знайдіть кількість сторін правильного многокутника, якщо його кут дорівнює 168є.
3. Радіус кола, описаного навколо квадрата дорівнює
13 EMBED Equation.3 1415 см. Знайдіть сторону квадрата і радіус вписаного в нього кола.
4. Сторона правильного трикутника дорівнює 4 см. У трикутник вписано коло, а в коло правильний шестикутник. Знайдіть площу шестикутника.
5. Довжина дуги кола 2
· см. Знайдіть градусну міру цієї дуги, якщо радіус кола дорівнює 30 см.
6. Знайдіть площу кругового кільця, що міститься між описаним і вписаним колами правильного трикутника зі стороною 4 см.

9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 2
1. Побудуйте правильний восьмикутник. Знайдіть зовнішні і внутрішні кути даного многокутника.
2. Знайдіть кількість сторін многокутника, якщо його кут дорівнює 172є.
3. У квадрат зі стороною 8 см вписано коло. Знайдіть сторону правильного трикутника, вписаного в це коло.
4. Сторона квадрата дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415 см. Навколо нього описане коло, а навколо кола – правильний шестикутник. Знайдіть площу шестикутника.
5. Довжина дуги кола 5
· см. Знайдіть градусну міру цієї дуги, якщо радіус кола дорівнює 20 см.
6. Знайдіть площу кругового кільця, що міститься між описаним і вписаним колами правильного шестикутника зі стороною 6 см.

9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 1
1. Побудуйте правильний шестикутник зі стороною 1,5 см. Знайдіть зовнішні і внутрішні кути даного многокутника.
2. Знайдіть кількість сторін правильного многокутника, якщо його кут дорівнює 168є.
3. Радіус кола, описаного навколо квадрата дорівнює
13 EMBED Equation.3 1415 см. Знайдіть сторону квадрата і радіус вписаного в нього кола.
4. Сторона правильного трикутника дорівнює 4 см. У трикутник вписано коло, а в коло правильний шестикутник. Знайдіть площу шестикутника.
5. Довжина дуги кола 2
· см. Знайдіть градусну міру цієї дуги, якщо радіус кола дорівнює 30 см.
6. Знайдіть площу кругового кільця, що міститься між описаним і вписаним колами правильного трикутника зі стороною 4 см.


9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 2
1. Побудуйте правильний восьмикутник. Знайдіть зовнішні і внутрішні кути даного многокутника.
2. Знайдіть кількість сторін многокутника, якщо його кут дорівнює 172є.
3. У квадрат зі стороною 8 см вписано коло. Знайдіть сторону правильного трикутника, вписаного в це коло.
4. Сторона квадрата дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415 см. Навколо нього описане коло, а навколо кола – правильний шестикутник. Знайдіть площу шестикутника.
5. Довжина дуги кола 5
· см. Знайдіть градусну міру цієї дуги, якщо радіус кола дорівнює 20 см.
6. Знайдіть площу кругового кільця, що міститься між описаним і вписаним колами правильного шестикутника зі стороною 6 см.


9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 1
1. Побудуйте правильний шестикутник зі стороною 1,5 см. Знайдіть зовнішні і внутрішні кути даного многокутника.
2. Знайдіть кількість сторін правильного многокутника, якщо його кут дорівнює 168є.
3. Радіус кола, описаного навколо квадрата дорівнює
13 EMBED Equation.3 1415 см. Знайдіть сторону квадрата і радіус вписаного в нього кола.
4. Сторона правильного трикутника дорівнює 4 см. У трикутник вписано коло, а в коло правильний шестикутник. Знайдіть площу шестикутника.
5. Довжина дуги кола 2
· см. Знайдіть градусну міру цієї дуги, якщо радіус кола дорівнює 30 см.
6. Знайдіть площу кругового кільця, що міститься між описаним і вписаним колами правильного трикутника зі стороною 4 см.

9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 2
1. Побудуйте правильний восьмикутник. Знайдіть зовнішні і внутрішні кути даного многокутника.
2. Знайдіть кількість сторін многокутника, якщо його кут дорівнює 172є.
3. У квадрат зі стороною 8 см вписано коло. Знайдіть сторону правильного трикутника, вписаного в це коло.
4. Сторона квадрата дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415 см. Навколо нього описане коло, а навколо кола – правильний шестикутник. Знайдіть площу шестикутника.
5. Довжина дуги кола 5
· см. Знайдіть градусну міру цієї дуги, якщо радіус кола дорівнює 20 см.
6. Знайдіть площу кругового кільця, що міститься між описаним і вписаним колами правильного шестикутника зі стороною 6 см.


9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 3
1. Знайдіть кути правильного дванадцятикутника.
2. Сторона правильного шестикутника дорівнює 12 см. Знайдіть діаметр описаного кола.
3. Довжина дуги кола дорівнює 3,14 см, її градусна міра становить 18є. Знайдіть радіус цього кола.
4. Різниця радіусів описаного і вписаного кіл правильного трикутника дорівнює m . Виразіть через m сторону цього трикутника.
5. Визначте радіус кола, якщо воно довше за свій діаметр на 107 см.
6. Круг діаметром 10 см описаний навколо прямокутного трикутника з гострим кутом 60є. Знайдіть площу сегментів, які відтинаються сторонами трикутника.

9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники. Варіант 4
1. Знайдіть кути правильного дев’ятикутника.
2. Сторона правильного шестикутника дорівнює 8 см. Знайдіть радіус вписаного в нього кола.
3. Довжина дуги кола дорівнює 6,28 см. Знайдіть градусну міру цієї дуги, якщо радіус кола дорівнює 4 см.
4. Довжина дуги, радіус якої дорівнює 4 см, а відповідний центральний кут - 120є, дорівнює половині деякого іншого кола. Знайдіть радіус цього кола.
5. у коло вписано правильний чотирикутник із периметром 16 см. Обчисліть периметр правильного трикутника, вписаного в те саме коло.
6. У круговий сектор вписано круг радіуса 6см. Знайдіть площу цього сектора, якщо градусна міра відповідної дуги дорівнює 60є.

9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 3
1. Знайдіть кути правильного дванадцятикутника.
2. Сторона правильного шестикутника дорівнює 12 см. Знайдіть діаметр описаного кола.
3. Довжина дуги кола дорівнює 3,14 см, її градусна міра становить 18є. Знайдіть радіус цього кола.
4. Різниця радіусів описаного і вписаного кіл правильного трикутника дорівнює m . Виразіть через m сторону цього трикутника.
5. Визначте радіус кола, якщо воно довше за свій діаметр на 107 см.
6. Круг діаметром 10 см описаний навколо прямокутного трикутника з гострим кутом 60є. Знайдіть площу сегментів, які відтинаються сторонами трикутника.

9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники. Варіант 4
1. Знайдіть кути правильного дев’ятикутника.
2. Сторона правильного шестикутника дорівнює 8 см. Знайдіть радіус вписаного в нього кола.
3. Довжина дуги кола дорівнює 6,28 см. Знайдіть градусну міру цієї дуги, якщо радіус кола дорівнює 4 см.
4. Довжина дуги, радіус якої дорівнює 4 см, а відповідний центральний кут - 120є, дорівнює половині деякого іншого кола. Знайдіть радіус цього кола.
5. у коло вписано правильний чотирикутник із периметром 16 см. Обчисліть периметр правильного трикутника, вписаного в те саме коло.
6. У круговий сектор вписано круг радіуса 6см. Знайдіть площу цього сектора, якщо градусна міра відповідної дуги дорівнює 60є.

9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 3
1. Знайдіть кути правильного дванадцятикутника.
2. Сторона правильного шестикутника дорівнює 12 см. Знайдіть діаметр описаного кола.
3. Довжина дуги кола дорівнює 3,14 см, її градусна міра становить 18є. Знайдіть радіус цього кола.
4. Різниця радіусів описаного і вписаного кіл правильного трикутника дорівнює m . Виразіть через m сторону цього трикутника.
5. Визначте радіус кола, якщо воно довше за свій діаметр на 107 см.
6. Круг діаметром 10 см описаний навколо прямокутного трикутника з гострим кутом 60є. Знайдіть площу сегментів, які відтинаються сторонами трикутника.

9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники. Варіант 4
1. Знайдіть кути правильного дев’ятикутника.
2. Сторона правильного шестикутника дорівнює 8 см. Знайдіть радіус вписаного в нього кола.
3. Довжина дуги кола дорівнює 6,28 см. Знайдіть градусну міру цієї дуги, якщо радіус кола дорівнює 4 см.
4. Довжина дуги, радіус якої дорівнює 4 см, а відповідний центральний кут - 120є, дорівнює половині деякого іншого кола. Знайдіть радіус цього кола.
5. у коло вписано правильний чотирикутник із периметром 16 см. Обчисліть периметр правильного трикутника, вписаного в те саме коло.
6. У круговий сектор вписано круг радіуса 6см. Знайдіть площу цього сектора, якщо градусна міра відповідної дуги дорівнює 60є.9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 5*
1є. Знайдіть:
а) внутрішній і центральний кут правильного десятикутника;
б) Кількість сторін правильного многокутника, якщо його зовнішній кут дорівнює 15є.
2є. Знайдіть довжину кола, описаного навколо квадрата зі стороною 8 см.
3є. Сторона правильного трикутника, вписаного в коло, дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415 см. Знайдіть сторону правильного шестикутника, описаного навколо цього кола.
4. Радіус кола, описаного навколо правильного многокутника, дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415см, а радіус кола, вписаного в нього, вписаного в нього, дорівнює 3 см. Знайдіть:
а) сторону многокутника б) кількість сторін многокутника.
5. Сторона трикутника дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415, а прилеглі до неї кути дорівнюють 80є і 55є. Знайдіть довжини дуг, на які поділяє описане коло трикутника його вершини.
6. У правильному шестикутнику АВСDEF сполучили середини сторін АВ, СD, EF. Знайдіть сторону правильного трикутника, який утворився при цьому, якщо АВ =а.

9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 5*
1є. Знайдіть:
а) внутрішній і центральний кут правильного десятикутника;
б) Кількість сторін правильного многокутника, якщо його зовнішній кут дорівнює 15є.
2є. Знайдіть довжину кола, описаного навколо квадрата зі стороною 8 см.
3є. Сторона правильного трикутника, вписаного в коло, дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415 см. Знайдіть сторону правильного шестикутника, описаного навколо цього кола.
4. Радіус кола, описаного навколо правильного многокутника, дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415см, а радіус кола, вписаного в нього, вписаного в нього, дорівнює 3 см. Знайдіть:
а) сторону многокутника б) кількість сторін многокутника.
5. Сторона трикутника дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415, а прилеглі до неї кути дорівнюють 80є і 55є. Знайдіть довжини дуг, на які поділяє описане коло трикутника його вершини.
6. У правильному шестикутнику АВСDEF сполучили середини сторін АВ, СD, EF. Знайдіть сторону правильного трикутника, який утворився при цьому, якщо АВ =а.
9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 6*
1. Знайдіть :
а) внутрішній і центральний кути правильного 8-кутника;
б) Кількість сторін правильного многокутника, якщо його зовнішній кут дорівнює 40є.
2є. Знайдіть площу круга, вписаного в правильний трикутник зі стороною 6 см.
3є. У коло вписано правильний шестикутник зі стороною 4 см. Знайдіть сторону квадрата, описаного навколо цього кола.
4. Радіус кола, описаного навколо правильного многокутника, дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415см, а сторона многокутника дорівнює 8 см. Знайдіть:
а) радіус кола, вписаного в многокутник б) кількість сторін многокутника.
5. Сторона трикутника дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415см, а прилеглі до неї кути дорівнюють 50є і 70є. Знайдіть довжини дуг, на які поділяє описане коло трикутника його вершини.
6. Знайдіть діагональ АD правильного восьмикутника ABCDEFKP, якщо АВ =а.


9 клас Геометрія Контрольна робота №2
Тема: Правильні многокутники Варіант 6*
1. Знайдіть :
а) внутрішній і центральний кути правильного 8-кутника;
б) Кількість сторін правильного многокутника, якщо його зовнішній кут дорівнює 40є.
2є. Знайдіть площу круга, вписаного в правильний трикутник зі стороною 6 см.
3є. У коло вписано правильний шестикутник зі стороною 4 см. Знайдіть сторону квадрата, описаного навколо цього кола.
4. Радіус кола, описаного навколо правильного многокутника, дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415см, а сторона многокутника дорівнює 8 см. Знайдіть:
а) радіус кола, вписаного в многокутник б) кількість сторін многокутника.
5. Сторона трикутника дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415см, а прилеглі до неї кути дорівнюють 50є і 70є. Знайдіть довжини дуг, на які поділяє описане коло трикутника його вершини.
6. Знайдіть діагональ АD правильного восьмикутника ABCDEFKP, якщо АВ =а.

Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 14485850
    Размер файла: 91 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий