Әліпбекова Сандуғаш


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ
«Бекітілді»
Ғылыми және клиникалық
жұмыстар жөніндегі проректор
м.ғ.к., қауымдастырылған профессор
___________ Б.Қ.Нұрмашев
«_____» ___________ 2015 ж.
МАГИСТРАНТТЫҢ ЖЕКЕ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
Магистрант: Әліпбекова Сандуғаш Нұрлыбекқызы
Факультет: магистратура
Кафедра: №1 Қоғамдық денсаулық сақтау
Ғылыми жетекші: м.ғ.д., профессор, Булешов М.А.
Магистратурада оқу кезеңі: 2015-2017жж.
Оқу жылы: 1
Мамандық: 6М110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»
Білім беру бағдарламасының аталуы: ғылыми-педагогикалық магистратура
Шымкент 2015ж.
Магистранттың жеке жұмыс жоспары 6М110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша медициналық мамандықтар бойынша магистратураның мемлекеттік жалпыға
міндетті білім беру стандарты (бұйрық №647 31.07.2015ж) және №7 нұсқау хаты негізінде құрастырылды.
«№1 Қоғамдық денсаулық сақтау» кафедрасының отырысында талқыланды және бекітуге ұсынылды.
Хаттама № 2” 07 қазан ”2015ж.
Кафедра меңгерушісі м.ғ.д., профессор Булешов М.А.
ДИССЕРТАЦИЯНЫ ЖАЗУ ЖҰМЫСЫНЫҢ ЖОСПАРЫ
Жұмыстың көлемі мен қысқаша мазмұны Орындау мерзімі мен есеп беру формасы
Теориялық жұмыс Тақырыпты бекіту Қазан - қараша, 2015ж
Магистрлік диссертация тақырыбын локальді этикалық кеңесте қарастыру Қазан - қараша 2015ж.
Зерттеу тақырыбы бойынша ақпараттық-патенттік іздестіру жұмыстарын жасау. Қараша 2015ж.
Әдеби шолу Қыркүйек 2015ж. - Сәуір 2017ж.
Эксперименттік жұмыс Тірек-қозғалыс аппараты зақымданған тұрғындардың медициналық-әлеуметтік ерекшілігін зерттеу. Қараша 2015ж -Сәуір 2016ж
Көмек көрсетудің медико-ұйымдастыру аспектілерін анықтау. Сәуір 2016ж
Әр түрлі зерттеу әдістерін қолданып,науқасты ң «медициналық-әлеуметтік » көрінісін жасау. Маусым - Шілде 2016ж
Зерттеу нәтижелері бойынша ғылыми мақалаларды жариялау Қыркүйек - Желтоқсан 2016ж.
Мәліметтерді статистикалық өңдеу Наурыз - Мамыр 2017ж
Шетелдік ғылыми тағылымдама Қараша 2016ж
Диссертацияның рәсімделуі Диссертациялық жұмысты «Антиплагиат» жүйесі бойынша плагиаттыққа тексеруМамыр 2017ж

Приложенные файлы

  • docx 14653137
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий