Мемлекеттік қызмет


ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ПО
«Мемлекттік қызмет және мемлекеттік басқару».
<question>Басқару объективті қажет әлеуметтік институт ретінде:
<variant>қай жерде адамдардың ұжымдық, бірлескен қызметі жүзеге асырылатын болса, сол жерде басқару болады
<question>Мемлекеттік басқарудың негізгі ерекшеліктері (белгілері):
<variant> мемлекеттік басқарудың күшті билігі, арнайы аппаратты, құқықтың нысаны
<question>Мемлекеттік басқарудың мехинизмі, бұл:
<variant> мемлекеттік аппарат жүйесінің жұмыс істеуі, оның өзегі басқарушылық процесс, қоғамдық жүйеге мақсатты ықпал жасау
<question>Мемлекеттік және қоғамдық басқару арасындағы айырмашылықтар:
<variant> олардың құрылу тәртібі, мақсаттары, басқару қызметінің көлемі, субъектілері мен объектілері әртүрлі
<question>Қоғамдық басқарудың мәні және негізгі белгілері:
<variant> азаматтардың өз еріктерімен құрылатын мемлекеттік емес бірлестіктері, ерікті мүшелерінің тең құқылы, өзін-өзі басқару, заңдылық, есептілік, жариялылық негізде құрылып, жұмыс істейді
<question>Қоғамдағы басқарудың негізгі түрлері:
<variant>мемлекеттік басқару, қоғамдық басқару, менеджмент
<question>Мемлекеттік басқару қағидаттарының мәні және топтастыру:
<variant>қағидат – мемлекеттік басқару жүйесі құрылымдық элементтерінің мәні мен ішкі үйлесімділігін білдіретін негізгі басшылыққа алынатын бастама, конституциялық негізгі және салалық қағидаттарға бөлінеді
<question>Мемлекеттік басқарудың Конституциялық (негізгі) қағидаттары:
<variant>мемлекеттік билік пен басқарудың бірлігі, заңдылық, қоғамдық пікірді ескеру, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерінің мемлекет мүдделерінен басымдығы
<question>Мемлекеттік органдарды құрудың негізгі ұйымдастыру-техникалық қағидаттары:
<variant>желілік, функционалдық және дүниежүзілік функционалдық
<question>Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрлымын құру:
<variant> обьективтік және субьективтік жағдайлар мен факторлардың ықпалы ескеріліп құрылады
<question>Мемлекет механизмінің (мемлекеттік механизмнің) ұғымы
<variant>әртүрлі мемлекеттік органдардың тұтастай мемлекеттік аппараттың және де мемлекеттің биліктің өзге де элементтерін қамтиды
<question>Мемлекеттік аппараттың ұғымы және оның негізгі элементі
<variant>мемлекеттік аппарат мемлекеттік механизмнің құрамдас бөлігі, оның негізгі элементі мемлекеттік органдар
<question>Мемлекеттік органдарды топтастырудың негіздері
<variant>мемлекеттік органдардың құзыреті
<question>Мемлекеттік аппарат құрылымының ұғымы
<variant>оның ішкі құрлысы, аппараттың буындарын құрайтын органдардың арналасу тәртібі, олардың арақатынасы
<question>Мемлекеттік аппараттың құрылымы
<variant>өкілді органдар, атқарушы органдар, сот органдары, бақылыу – қадағалау органдары
<question>Мемлекеттік органдарға сипатты жалпы белгілер
<variant>адамдардың басқару жөнінде ұйымдасқан ұжымы, мемлекеттік атынан өкілеттік етеді, мемлекеттік билікті жүзеге асырады, ішкі құрлымы болады, қажетті қаржы, материалдық – техникалық құралдар беріледі
<question>Мемлекеттік орган болып табылады
<variant>заңнамамен белгілеген тәртіппен құрылатын мемлекеттік басқару мен бақылау функцияларын орындауға уәкілетті мемлекеттік мекеме
<question>Мемлекеттік органдарды құрушылар болып табылады
<variant>ҚР – ның Президенті, Үкіметі, облыстардың әкімдері
<question>Мемлекеттік органның құзыретінің ұғымы
<variant>мемлекеттік органның құқықтың нысанда тапқан функциялармен өкілетіктерінің жиынтығы
<question>Басқару обьектілері ретінде болады
<variant>әртүрлі ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер, адамдардың өндірістік, қызметтік ұжымдары кәсіпорындар, мекемелер
<question>Нормативтік құқықтық актілер қабылдауға құқығы жоқ
<variant>орталық атқарушы органдардың аумақтық органдарының
<question>Заңнамалық актілерге жатады
<variant>конституциялық заңдар, заңдар, кодекстер, Президенттің Конституциялық заң және заң күші бар жарлықтар
<question>Президенттің Қазақстан халқына 2007 жылғы 28 ақпандағы Жолдауында неше басты міндет және неше аса маңызды бағыт айқындап белгіленген
<variant>10 басты міндет пен 30 бағыт
<question>Қандай нормативтік құқықтық актілер жобасы ғылыми сараптамаға міндетті түрде жатады
<variant>конституция заңдар, кодекстер, оларға өзгертетін заңнамалық актілер
<question>Мемлекеттік басқару ерекше түрі
<variant>мемлекеттік қызметтің
<question>Мемлекеттік басқарудың сипаттамасына жатпайды
<variant>қоғамдық ұйымдардың барлық тармақтарын үйлестіру жөніндегі қызмет
<question>Мемлекеттік қызмет түсініледі
<variant>кең және тар мағынада
<question>Мемлекеттік басқару функциясы болып табылады
<variant>әлеуметтік жүйенің
<question>Мемлекеттік басқару кең мағынада
<variant>мемлекеттік органдардың ұйымдастыру және өкім ету қызметінің аясы
<question>Мемлекеттік басқару тар мағынада
<variant>мемлекеттік биліктің атқару-өкім ету органдарының шексіз құқығы
<question>Мемлекеттік басқарудың тәнді белгілеріне жатпайды
<variant>қоғамдық бірлестіктердің және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басқарушылық қызметі
<question>Жалпы құзыретті органдар мен лауазымды адамдар
<variant>президент, парламент және үкімет
<question>Салалық құзырет органдары
<variant>министрліктер
<question>Мемлекеттік биліктің орталық атқарушы органдары
<variant>министрліктер мен ведомстволар
<question>Мемлекеттік биліктің жергілікті органдары
<variant>жергілікті өкілді және атқарушы органдар
<question>Мемлекеттік аппараттың құрылымында алқалы және дара басшы органдар ажыратылады
<variant>алқалы органдар, мысалы, парламент, сот, шешімді алқалы түрде, дара басшы органдар, мысалы, президент, министр-жеке қабылдайды
<question>Мемлекеттің, оның органдарының ерік білдіруінің ерекшеліктеріне қарай әдістер ажыратылады
<variant>ынталандыру, ерік беру, талап қою, тиым салу
<question>Әкімшілік ықпал жасаудың тәсілдері
<variant>лауазымнан босату, белгілі бір іс әрекетті тіркеу, стандарттар мен квоталар тағайындау, мемлекеттік меншік объектілеріне билік жасау
<question>Басқарушылық рәсімдер
<variant>шешім дайындау, қабылдау, орындау және бақылау рәсімдері
<question>Мемлекеттік басқарудағы тіке және кері байланыстар
<variant>тұрақты цикльдік сипаты болады
<question>Мемлекеттік басқарудың мүмкіндіктері мына факторлармен байланысты
<variant>мемлекеттің еркімен, билігімен және күшімен
<question>Мемлекеттік органның және лауазымды адамның азаматтық құқықтық жауапкершілігі
<variant>адамға, азамат пен заңды тұлғаның мүлкіне зиян келтірген үшін
<question>Анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура және сот органдарының заңсыз іс-әрекеттерімен келтірілген зияндар үшін жауапкершілігі
<variant>заңсыз сотталған, жолын кесу шараларын қолдаған, әкімшілік жаза (қамау) тағайындаған үшін
<question>Мемлекеттік қызыметшілерге тәртіптік жазаларды қолданады
<variant>мемлекеттік лауазымға тағайындауға құқылы басшы
<question>Мемлкеттік қызметшілердің тәртіптік жауаптылықтарының түрлері
<variant>сөгіс, қатаң сөгіс, жұмыстан шағару
<question>Мемлекеттік басқарудың негізгі элементтері
<variant>мемлекеттік басқарудың субъектісі және объектісі
<question>Мемлекеттік басқарудың ең басты міндеті
<variant>жеке адамның, ұжымның, мемлекет пен қоғамның тіршілік әрекеті мен қатынастарын реттеу және тәртіпке келтіру
<question>Мемлекеттік басқару өзінің мәні бойынша арналады
<variant>субъектінің объектіге басқарушылық ықпал жасауына, оның мазмұны жүйені тәртіпке келтіру
<question>Мемлекеттік жүйенің бөліктері (компоненттері):
<variant>ұйымдастыру, реттеу және функционалдық
<question>Қазіргі кезеңдегі мемлекеттің даму тенденциясы (бағыты)
<variant>демократиялық, әлеуметтік, құқықтық және зайырлы мемлекет құру
<question>Биліктің бір түрі
<variant>жеке, бірліскен, қоғамдық
<question>Саяси биліктің мемлекеттік биліктен өзгешелігі
<variant>саяси билік «ынталы топтар» қысым жасау топтардың қызметі арқылы жүзеге асырылады
<question>Мемлекеттік биліктің саяси биліктен өзгешелігі
<variant>ол халықты аумақтық белгі бойынша біріктіреді және бөледі, мамандандырылған мемлекеттік аппаратпен жүзеге асырылады, ашық және заңды мәжбүрлеуді қолдануға құқылы
<question>Мемлекеттік билік әлеуметтік сипат бойынша ажыратылады
<variant>демократиялық және демократиялық емес
<question>Мемлекеттік аппараттың элементтері
<variant>мемлекеттік ұйым
<question>Мемлекеттік органның ең жалпы белгілері
<variant>жариялы функцияларды орындау
<question>Мемлекеттік басқаруда пайдаланылмайтын реттеушілік нормалар
<variant>діни сектілар қалыптасатын мінез-құлық нормалары
<question>Құқықтың элементіне жатпайды
<variant>құқықты саяси ұйымдар жасайды
<question>Құқық нормасының құрамдас бөліктеріне жатпайды
<variant>ерік
<question>Мемлекеттік қызметшілер Қазақстан Республикасында жұмыс істейді
<variant>тек қана мемлекеттік органдарда
<question>Төмендегі аталған қызметшілердің қайсысы әкімшілік лауазымда болады
<variant>агенттіктің төрағасы
<question>Мемлекеттік басқаруды зерттеген кезде пайдаланылатын арнайы әдістер
<variant>тарихи, социологиялық, құқықтық
<question>Мемлекеттік басқару концепциясына жатпайды
<variant>әкімшілік-өкім етушілік
<question>Билікті бөлу
<variant>мемлекеттік биліктің заң шығару, атқару және сот билігі тармақтары
<question>Мемлекеттік басқару мемлекеттік билікті жүзеге асыру тәсілі ретінде
<variant>мемлекеттік биліктің, оның барлық органдарының, барлық лауазымды адамдардың қызметінің аясы
<question>Мемлекеттік басқарудың шегі
<variant>мемлекеттің араласуы, бір жағынан, қоғамның табиғи өзін-өзі реттеуін бұзбауы, екінші жағынан, стихиялы дамудың кемістіктерін түзетуге мүмкіндік беретін болуы
<question>Құқық бұзушылық қамтиды
<variant>субьектінің әрекетін немесе әрекетсіздігін және кінәсін
<question>Заңсыз істер (қылықтар) басқару аясында іс-әрекет ететін субьектілерден болады
<variant>мемлекеттің органдары, мемлекеттік қызметшілер
<question>Мемлекттік басқару аясында болатын құқық бұзушылықтар
<variant>қылмыс, әкімшілік және тәртіптік құқық бұзушылықтар
<question>Саяси жауапкершілікте болуы мүмкін
<variant>президент, үкімет, парламент депутаттары
<question>Заңдық жауапкершіліктің түрлері
<variant>қылмыстық, әкімшілік, азаматтық-құқықтық
<question>Мемлекеттік қызметке қарсы қылмыстың құрамы
<variant>теріс пайдаланушылық, биліктің шегінен шығу, пара алу және беру
<question>Төменде аталған қызметшілердің қайсысы саяси лауазымда болады
<variant>қазақстан Республикасы Конституциялық Кеңесінің мүшесі
<question>Мемлекеттік қызметшілер
<variant>саяси партиялардың мүшесі бола алмайды
<question>Сайлау мемлекеттік қызметке кіру тәсілі ретінде
<variant>тек қана саяси қызметшілер үшін
<question>Мемлекеттік қызметшілерге тәртіптік жауаптылықтың қандай шаралары қолданылуы мүмкін емес
<variant>ескерту
<question>Отставка институты (қызметтен кету) тән
<variant>тек қана саяси қызметшілер үшін
<question>Мемлекеттік басқарудың субьектісі бола алмайды
<variant>кәсіпорындар, мекемелер және ұйымдар
<question>Мемлекеттік басқарудың обьектісі бола алмайды
<variant>обьективтик әлемнің заттары, құбылыстары және процестері
<question>Мемлекеттің белгілері
<variant>ерекеше (егемен мемлекеттік) билігі және мамандырылған аппараты бар қоғамның саяси ұйымы
<question>Мемлекеттік аппарат деп түсініледі
<variant>реттеуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың, мекемелер мен ұйыдардың жүйесі, мемлекетік ықпал етудің, әр-түрлі нысандар мен әдістері
<question>Мемлекеттік аппараттың құрылымы қамтиды
<variant>лауазымды адамдарды, билікті жүзеге асыратын органдарды, мемлкетік қызметшілерді және қызмет көрсететін аппараты
<question>Республикаларда атқарушы билік жатады
<variant>президенттік республикаларда президент бір мезгілде әрі мемлекет басшысы және атқарушы билік басшысы
<question>Президенттік Республика болып табылады
<variant>Бразилия, Египет
<question>Мемлекетік аппаратқа басшылық жасау бөлінген
<variant>Россияда президент пен премьер-министр арасында
<question>Құқықтық нормалар топтастырылады
<variant>құқықтың кіші топтары бойынша
<question>Құқық нормалары болады
<variant>нормативтик құқықтық актілерде
<question>Құқықтың қайнар көздері болып табылады
<variant>конституция , мемлекеттік билік органдарының құқықтық актілері, халқаралық –құқықтық актілер діни қайнар көздері
<question>Мемлекеттік режим дегеніміз
<variant>қай елде болмасын мемлкеттік билікті жүзеге асырудың нысандары мен әдістері
<question>Мемлекеттің басқарушылық қызметінің тәсілдері немесе әдістері
<variant>әкімшілік, экономикалық және идеологиялық
<question>Мемлекет органдарының, оның лауазымды адамдары қызметінің негізгі құқықтық нысандары
<variant>заңнамалар шығару, мемлекеттік басқару, бақылау және сот төрелігі
<question>Төменде көрсетілген шаралардың қайсысы тәртіптік жазалар ретінде мемлекеттік қызметшілерге қолданылуы мүмкін
<variant>қызметке толық сайкес еместігі туралы ескерту
<question>Мемлекеттік әкімшілік лауазымға қабылданған азаматқа қандай мерзімге сынақ белгіленуі мүмкін
<variant>3 айға дейін
<question>Мемлекеттік қызметшілердің қайсысы аттестациялаудан өтеді:
<variant>тек қана мемлекеттік әкімшілік қызметшілер
<question>Мемлекеттік әкімшілік қызметшілер мемлекеттік қызметте қанша уақыт болғаннан кейін аттестациядан өтеді
<variant>3 жыл
<question>Мелекеттік қызметшілердің құқықтық мәртебесі Қазақстан Республикасында реттелінеді
<variant>“Мемлкеттік қызмет туралы” заңмен
<question>Төменде көрсетілген тұлғалардың қайсысы мемлекетік қызметші болып табылады
<variant>аудандық маслихат секретариятының басшысы
<question>Төменде аталған тұлғалардың қайсысы мемлекеттік қызметші болып табылмайды
<variant>“Қалалық жылу жүйесі” мемлекеттік кәсіпорының бас инженері
<question>Басқару объективті қажет әлеуметтік институт ретінде
<variant>қай жерде адамдардың ұжымдық, бірлескен қызметі жүзеге асырылатын болса, сол жерде басқару болады
<question>Мемлекеттік басқарудың негізгі ерекшеліктері (белгілері):
<variant>мемлекеттік басқарудың күшті билігі, арнайы аппаратты, құқықтың нысаны, т.б. болады
<question>Мемлекеттік басқарудың механизмі, бұл:
<variant>мемлекеттік аппарат жүйесінің жұмыс істеуі, оның өзегі басқарушылық процесс, қоғамдық жүйеге мақсатты ықпал жасау
<question>Мемлекеттік және қоғамдық басқару арасындағы айырмашылықтар:
<variant>олардың құрылу тәртібі, мақсаттары, басқару қызметінің көлемі, субъектілері мен объектілері әртүрлі
<question>Қоғамдық басқарудың мәні және негізгі белгілері:
<variant>азаматтардың өз еріктерімен құрылатын мемлекеттік емес бірлестіктері, ерікті мүшелерінің тең құқылы, өзін-өзі басқару, заңдылық, есептілік, жариялылық негізде құрылып, жұмыс істейді
<question>Қоғамдағы басқарудың негізгі түрлері:
<variant>мемлекеттік басқару, қоғамдық басқару, менеджмент
<question>Мемлекеттік басқару қағидаттарының мәні және топтастыру:
<variant>қағидат – мемлекеттік басқару жүйесі құрылымдық элементтерінің мәні мен ішкі үйлесімділігін білдіретін негізгі басшылыққа алынатын бастама, конституциялық негізгі және салалық қағидаттарға бөлінеді
<question>Мемлекеттік басқарудың Конституциялық (негізгі) қағидаттары:
<variant>мемлекетік билік пен басқарудың бірлігі, заңдылық, қоғамдық пікірді ескеру, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерінің мемлекет мүдделерінен басымдығы
<question>Мемлекеттік органдары құрудың негізгі ұйымдастыру-техникалық қағидаттары:
<variant>желілік, функционалдық және дүние-жүзілік функционалдық
<question>Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрлымын құру:
<variant>объективтік және субъективтік жағдайлар мен факторлардың ықпалы ескеріліп құрылады
<question>Мемлекет механизмінің (мемлекеттік механизмнің) ұғымы
<variant>әртүрлі мемлекеттік органдардың тұтастай мемлекеттік аппараттың және де мемлекеттің биліктің өзге де элементтерін қамтиды
<question>Мемлекеттік аппараттың ұғымы және оның негізгі элементі
<variant>мемлекеттік аппарат мемлекеттік механизмнің құрамдас бөлігі, оның негізгі элементі мемлекеттік органдар
<question>Мемлекеттік органдарды топтастырудын негіздері
<variant>мемлекеттік органдардың құзыреті
<question>Мемлекетік аппарат құрылымының ұғымы
<variant>оның ішкі құрлысы, аппараттың буындарын құрайтын органдардың арналасу тәртібі, олардың арақатынасы
<question>Мемлекеттік аппараттың құрылымы
<variant>өкілді органдар, атқарушы органдар, сот органдары, бақылау-қадағалау органдары
<question>Мемлекетік органдарға сипатты жалпы белгілер
<variant>адамдардың басқару жөнінде ұйымдасқан ұжымы, мемлекеттік атынан өкілеттік етеді, мемлекеттік билікті жүзеге асырады, ішкі құрлымы болады, қажетті қаржы, материалдық – техникалық құралдар беріледі
<question>Мемлекеттік орган болып табылады
<variant>заңнамамен белгілеген тәртіппен құрылатын мемлекеттік басқару мен бақылау функцияларын орындауға уәкілетті мемлекеттік мекеме
<question>Мемлекеттік органдары құрушылар боып табылады
<variant>ҚР – ның Президенті, Үкіметі, облыстардың әкімдері
<question>Мемлекеттік органның құзыретінің ұғымы
<variant>мемлекеттік органның құқықтың нысанда тапқан функциялармен өкілетіктерінің жиынтығы
<question>Басқару объектілері ретінде болады
<variant>әртүрлі ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер, адамдардың өндірістік, қызметтік ұжымдары кәсіпорындар, мекемелер
<question>Нормативтік құқықтық актілер қабылдауға құқығы жоқ
<variant>орталық атқарушы органдардың аумақтық органдарының
<question>Заңнамалық актілерге жатады
<variant>конституциялық заңдар, заңдар, кодекстер, Президенттің Конституциялық заң және заң күші бар жарлықтар
<question>Президенттің Қазақстан халқына 2007 жылғы 28 ақпандағы Жолдауында неше басты міндет және аса маңызды бағыт айқындап белгіленген
<variant>10 басты міндет пен 30 бағыт.
<question>Қандай нормативтік құқықтық актілер жобасы ғылыми сараптамаға міндетті түрде жатады
<variant>конституция заңдар, кодекстер, оларға өзгертетін заңнамалық актілер
<question>Мемлекеттік басқару ерекше түрі
<variant>мемлекеттік қызметтің
<question>Мемлекеттік басқарудың сипаттамасына жатпайды
<variant>мемлекеттік билік пен қоғамдық ұйымдардың барлық тармақтарын үйлестіру жөніндегі қызмет
<question>Мемлекеттік қызмет түсініледі:
<variant>кең және тар мағынада
<question>Мемлекеттік басқару функциясы болып табылады:
<variant>әлеуметтік жүйенің
<question>Мемлекеттік басқару кең мағынада:
<variant>мемлекеттік органдардың ұйымдастыру және өкім ету қызметінің аясы
<question>Мемлекеттік басқару тар мағынада:
<variant>мемлекеттік биліктің атқару-өкім ету органдарының шексіз құқығы
<question>Мемлекеттік басқарудың тәнді белгілеріне жатпайды
<variant>қоғамдық бірлестіктердің және жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басқарушылық қызметі
<question>Жалпы құзыретті органдар мен лауазымды адамдар:
<variant>президент, парламент және үкімет
<question>Салалық құзырет органдары
<variant>министрліктер
<question>Мемлекеттік биліктің орталық атқарушы органдары:
<variant>министрліктер мен ведомстволар
<question>Мемлекеттік биліктің жергілікті органдары
<variant>жергілікті өкілді және атқарушы органдар
<question>Мемлекеттік аппараттың құрылымында алқалы және дара басшы органдар ажыратылады
<variant>алқалы органдар, мысалы, парламент, сот, шешімді алқалы түрде, дарабасшы органдар, мысалы, президент, министр-жеке қабылдайды
<question>Мемлекеттің, оның органдарының ерік білдіруінің ерекшеліктеріне қарай әдістер ажыратылады:
<variant>ынталандыру, ерік беру, талап қою, тиым салу
<question>Әкімшілік ықпал жасаудың тәсілдері:
<variant>лауазымнан босату, белгілі бір іс әрекетті тіркеу, стандарттар мен квоталар тағайындау, мемлекеттік меншік объектілеріне билік жасау
<question>Басқарушылық рәсімдер:
<variant>шешім дайындау, қабылдау, орындау және бақылау рәсімдері
<question>Мемлекеттік басқарудағы тіке және кері байланыстар:
<variant>тұрақты цикльдік сипаты болады
<question>Мемлекеттік басқарудың мүмкіндіктері мына факторлармен байланысты
<variant>мемлекеттің еркімен, билігімен және күшімен
<question>Мемлекеттік органның және лауазымды адамның азаматтық құқықтық жауапкершілігі:
<variant>адамға, азамат пен заңды тұлғаның мүлкіне зиян келтірген үшін
<question>Анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура және сот органдарының заңсыз іс-әрекеттерімен келтірілген зияндар үшін жауапкершілігі:
<variant>заңсыз сотталған, жолын кесу шараларын қолдаған, әкімшілік жаза (қамау) тағайындаған үшін
<question>Мемлекеттік қызыметшілерге тәртіптік жазаларды қолданады:
<variant>мемлекетттік лауазымға тағайындауға құқылы басшы
<question>Мемлекеттік қызметшілердің тәртіпік жауаптылықтарының түрлері
<variant>сөгіс, қатаң сөгіс, жұмыстан шығару
<question>Мемлекеттік басқарудың негізгі элементтері:
<variant>мемлекеттік басқарудың субъектісі және объектісі
<question>Мемлекеттік басқарудың ең басты міндеті:
<variant>жеке адамның, ұжымның, мемлекет пен қоғамның тіршілік әрекеті мен қатынастарын реттеу және тәртіпке келтіру
<question>Мемлекеттік басқару өзінің мәні бойынша арналады:
<variant>субъектінің объектіге басқарушылық ықпал жасауына, оның мазмұны жүйені тәртіпке келтіру
<question>Мемлекеттік жүйенің бөліктері (компоненттері):
<variant>ұйымдастыру, реттеу және функционалдық
<question>Механизм мемлекетті басқарудың неше тармағынан тұрады
<variant>3
<question>Мемлекеттік аппараттың және мемлекет механизмінің негізгі элементі болып табылады
<variant>мемлекеттік орган
<question>Мемлекеттік орган азаматтық құқықтық қатынасқа қалай түседі
<variant>өз атынан
<question>Егер Республиканың заңдарында тиісті лауазымдар жөнінде өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік қызметші жасы нешеден кем болмауы қажет
<variant>18
<question>Мемлекеттік қызметшіге қойылатын талаптардың бірі
<variant>ҚР азаматы болуы
<question>Басқару функциясы қалыптасатын негіздердің бірі
<variant>жоспарлау
<question>Мемлекеттік басқарудың әдістерінің бірі
<variant>тыйым салу
<question>Нормативтік құқықтық актілер иерархиясында ең басында тұратын құжат
<variant>конституция
<question>Қандай да бір қызмет түрін ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібін белгілейтін нормативтік құқықтық акт
<variant>Қағида
<question>Нормативтік құқықтық акт реквизитіне жатады
<variant>ҚР мемлекеттік елтаңбасы
<question>Нормативтік құқықтық акт тіркеуден өтеді
<variant>әділет органдарында
<question>ҚР Президентінің жарлықтары егер актінің өзінде көрсетілмесе алғашқы ресми жарияланғаннан кейін қанша күн өткен соң жарияланады
<variant>10
<question>Егер актінің өзінде көзделмесе қабылданған күннен бастап күшіне енетін актіні қабылдайды
<variant>орталық сайлау коммисиясының актілері
<question>Әкімшілік рәсімдер қағидалары
<variant>заңдылық
<question>Басқару процесінің сатылары
<variant>мақсатын анықтау
<question>Мемлекеттік тәртіптің ұйымдастыру белгісі бойынша түрлері
<variant>өнеркәсіптік
<question>Мемлекеттік тәртіптің функционалдық белгісі бойынша түрлері
<variant>ақпараттық
<question>Мемлекеттік тәртіптің түрлері
<variant>ұйымдастырушылық, функционалдық белгісі бойынша
<question>Мемлекеттік аппарат жүйесінің әрекет етуі және қоғамдық жүйеге мақсатты әсер етуі
<variant>мемлекет механизмі
<question>Мемлекеттік қызметшілер қаржыландырылады
<variant>мемлекеттік бюджет есебінен
<question>Арнайы ғылыми зерттей негізінде жүзеге асырылады
<variant>болжау
<question>Қанджай да бір органның ішкі тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық акт
<variant>регламент
<question>ҚР Конституциялық Кеңес қабылдаған қаулылары күшіне енеді
<variant>қабылдаған күннен бастап
<question>Мемлекеттің және уәкілетті органдардың белгілеген тәртібі
<variant>мемлекеттік тәртіп
<question>Мемлекетті басқарудың функционалдық құрылымын ата
<variant>ұсыныс, жоспарлау
<question>Құқықтық актілердің туынды түрлері қандай?
<variant>регламент, қағида,ереже, нұсқаулық
<question>Ақпараттарға мемлекеттік басқарудың тиімділігі бойынша қандай талаптар қойылады?
<variant>ұтымдылық, жаңалық,мемлекеттік органдардың өкілеттілігі, пайдалылығы, қол жеткізушілік;
<question>Мемлекеттік тәртіп түрлері:
<variant>ұйымдастыру, функционалдық;
<question>Регламент дегеніміз не?
<variant>қандай да бір мемлекеттік органмен оның құрылымдық бөлімшелері ішкі тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық акті;
<question>Ротация дегеніміз не?
<variant>мемлекеттік саяси қызметшілерді мемлекеттік органдардың арасында, сондай-ақ мемлекеттік органның құрылымдық бөлімшелерінің арасында лауазымдық ауыстыру;
<question>Лауазымды адам дегеніміз
<variant>ұдайы, уақытша немесе арнайы өкілеттік бойынша өкімет өкілінің міндеттерін жүйеге асыратын не мемлекеттік органдарда ұйымдастырушылық-өкім берушілік қызметтерді орындайтын адам;
<question>Жоспарлаудың түрлері?
<variant>болжау,жобалау;
<question>жобаны дайындау жоспарының қанша түрі бар?
<variant>2
<question>Мемлекеттік тәртіп дегеніміз не?
<variant>мемлекет және уәкілетті органның белгілі тәртібі;
<question>Қазақстан Республикасында мемлекеттік қызметтің принциптерін ата
<variant>барлығы дұрыс
<question>Мемлекеттік қызмет туралы заң қашан қабылданды?
<variant>1999 жылы 23 шілде
<question>Мемлекеттік қызмет дегеніміз не?
<variant>мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік органдардағы мемлкеттік биліктің міндеттері мен функцияларын іске асыруға бағытталған лауазымдық өкілеттілігін атқару жөніндегі қызметі
<question>Мемлекеттік әкімшілік қызметші дегеніміз кім?
<variant>мемлекеттік саяси қызметшілердің құрамына кірмейтін, мемлекеттік органда тұрақты кәсіби негізде лауазымдық өкілеттікті жүзеге асыратын мемлекеттік қызметші
<question>Мемлекеттік лауазым дегеніміз не?
<variant>мемлекеттік органның нормативтік құқықтық актілерімен белгіленген лауазымдық міндеттердің ауқымы жүктелген құрылымдық бірлігі;
<question>Мемлекеттік қызметке кіру кезінде қойылатын талаптар қандай?
<variant>ҚР азаматы болуға;егер Республиканың заңдарында өзгеше белгіленбесе, жасы 18 жастан кем болмауға;қажетті білімі, кәсіби даярлық деңгейі болуға және белгіленген біліктілік талаптарына сәйкес келуге тиіс.
<question>Мемлекеттік қызметте болуға байланысты шектеулерді сақтамағаны үшін мемлкеттік қызметшіге тәртіптік жазалар:
<variant>ескерту;сөгіс;қатаң сөгіс;қызметке сәйкес еместігі туралы ескерту; атқаратын қызметінен босатылуы
<question>Нұсқаулық дегеніміз не?
<variant>заңдардың қоғамдық қатынастардың қандай да бір саласында егжей-тегжейлі көрсететін нормативтік құқықтық акті
<question>Жобаны дайындау жоспары 1 жылға жасалуы қалай аталады?
<variant>ағымды
<question>Мемлекетті басқару функциялары қандай негізде қалыптасады?
<variant>барлығы дұрыс
<question>Лауазымдық өкілеттік дегеніміз не?
<variant>заңдарда белгіленген құқықтары мен негізгі міндеттері бар мемлекеттік қызметшілер өз қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың алдында тұрған мақсаттар мен міндеттерге жауап беретінін,нақты мемлекеттік лауазыммен көзделген өкілеттік
<question>Мемлекеттік саяси қызметші деген кім?
<variant>тағайындалуы, босатылуы және қызметі саяси-айқындаушы сипатта болатын және саяси мақсаттар мен міндеттерді іске асыру үшін жауап беретін мемлекеттік қызметші
<question>Қағида дегеніміз не?
<variant>қандай да бір қызмет түрін ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібін белгілейтін нормативтік құқықтық акті
<question>Ереже дегеніміз не?
<variant>қандай да бір мемлекеттік органмен оның құрылымдық бөлімшесінің мәртебесі мен өкіліеттігін белгілейтін нормативтік құқықтық акті
<question>Мемлекеттік әкімшілік қызмет санаты дегеніміз не?
<variant>мемлекеттік әкімшілік қызметшілер атқаратын, лауазымдық өкілеттіктің көлемі мен сипатын қөрсететін әкімшілік лауазымдар жиынтығының саралаушылық қызметі
<question>Мемлекет пен адамдардың қарым-қатынасын бекітеді
<variant>азаматтық институт
<question>Азаматтардың құқықтық мәртебесінің сипаттамасын толықтырады
<variant>заңдық кепілдіктер
<question>Басқару объектісі ретінде
<variant>мекемелер әр түрлі ұйымдар қоғамдық бірлестіктер және т.б.
<question>Мемлекеттік басқарудың объектісі ретінде қоғамдық жүйені құрылымға бөлудің деңгейі
<variant>халықтық аумақтық принцип бойынша бөлу
<question>ҚР-ың мемлекеттік шекарасы туралы заң қашан қабылданды
<variant>13 қаңтар 1993 ж.
<question>Мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру негізгі екі категорияға бөлінеді
<variant>аймақтарға және елді мекендерге бөлінеді
<question>Мемлекеттік басқару жүйесінің қызмет етуінің маңыздысына жатады
<variant>сыртқы фактор
<question>Мемлекеттің сыртқы факторына жатады
<variant>ҚР географиялық, геосаяси және геоэкономикалық жағдайы

Приложенные файлы

  • docx 14659034
    Размер файла: 40 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий