Канон преподобной Параскеве Сербской


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ѹғЋҎ҉҈ җҘҗd҉ҕңz җ҈Ҙ҈ҙҒevҐ

Ѳ҈ҕHҕҢ
җҘҗd҉ҕңz

ѫғaҙҢ }. ѷѠҙҕҤ ѡ. ЖҘҔ0ҙҢ:

M
Ғw җҖ ҙЋҝқ җҥҠҍҠeҙҚҊҖҊ҈ҊҢ ѧ}ғҤ җҖ ҉eҏҌҕҥ ҙҚҖҗaҔҐӐ ҋҖҕҐ1Қҍғz
Ҝ҈Ҙ҈Hҕ҈ ҊҐ1Ҍz җҖҚҖҗғsҍҔ҈Ӑ ҉ұқ җҖ҉ѠҌҕқҦ җѠҙҕҤӐ җҖҐ1ҔҢӐ ҊҖҗіsҠҍ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѵ
Җҍҋw2 ҘaҏқҔ҈ ҚҊ
ҖҐ1ҔҐ ҔҖғҐ1ҚҊ҈ҔҐ ҔҘaҒҢ tҎҍҕҐ2Ӑ җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ җҘҗd҉ҕ҈zӐ
Ҍ҈ ҊҖҙҗҖҦ2 ҙғaҊҕқҦ ҚҊҖҦ2 җaҔzҚҤӐ Ґ3 ҙҊҥҚҖҕ0ҙҕқҦӐ Ґ3 ҉ҴҎeҕҕқҦӐ
җѠҙҕҤҔҐ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

M
Ғw ҘҥҒҩ ҶҙҚҘҍҔҐ1ҙz t ҙіHҕ҈Ӑ ҙғaҊҕ҈z җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ ҕ҈җҖҐ1ғ҈ Ѣ3ҙҐ2 Ѧҥғw2
҉ҎcҚҊҍҕҕңҔҐ ҙҚҘқsҔҐ ҊѠҘҕңҝҢ ҙ0ҕҔңӐ ҊҖҗіҦ1ҡҐ: ҋҰҍҊҐ җҖҐ1ҔҢ җѠҙҕҤ
ҕ
0ҊқҦ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѩ
ҎcҚҊҍҕҕңҔҐ ҙіҼҕіҐ ҌЋҠқ ҚҊҖҦ2 Wҏ҈ҘҐ1ҊҠҐӐ җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ ҙғ҈ҌҖҙҚҘaҙҚіҍ
җғ0ҚҐ ҊҖҏҌҍҘҎaҕіz җҖҗ҈ғҐ1ғ҈ Ѣ3ҙҐ2 ҷҋҕeҔҢӐ җҖҦ1ҡҐ Ґ4ҙҚҐҕҕқҦ җѠҙҕҤ
ҝrҚЊ.

ѩұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

ѹ
ҊѠҚғңҔҐ ғқҟaҔҐ ҚҊҖҍҋw2 ҙҕ7҈Ӑ ҉ҞdҍӐ җҘҖҙҊҥҚҐ2
WҔҘ҈ҟeҕҕқҦ ҔҖҦ2 ҌЋҠқӐ
Ґ3 ҙҚҘ҈ҙҚeґ ҙҔқҡeҕіҍ ҚҊ
ҖҐ1ҔҐӐ ҟcҚ҈zӐ ҶҒҘҖҚҐ2 ҝҖҌaҚ҈ґҙҚҊң.

ѰӃҕҢ. ЖҘҔ0ҙҢ:

Ѫ
0Ҍқ җҘҖҠeҌҢ ЈҒw ҙЋҠқӐ Ґ3 Ѣ3ҋЂҗҍҚҙҒ҈ҋw Ѧғҩ Ґ3ҏ҉ҥҎaҊҢӐ ѧ}ғҤҚzҕҐҕҢ
ҊҖҗіsҠҍ: Ґ3ҏ҉aҊҐҚҍғҦ Ґ3 ҉ұқ ҕaҠҍҔқ җҖҐ1ҔҢ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѳ
ҐҒЋҦҡҐӐ ҔaҚҐӐ ҕ҈ ҕ҉7ҙѠҝҢӐ Ґ3 ҚҊҖҍҔЊ ҎҍҕҐҝЊ ҝrҚЊ җҘҍҌҙҚҖsҡҐ
җҘҐ1ҙҕwӐ ҙҖ ѓҋұғңӐ Ґ3 җҘҮҘHҒҐӐ Ґ3 ҙҖ ўҗ
cғңӐ Ґ3 ҙҖ ҎҍҕaҔҐ җҘҗd҉ҕңҔҐ W ҕaҙҢ
ҔҖғҐ1ҙz.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѷ
0ҙҚҢ ҊҖҏғҦ҉Ґ1ҊҠҐ Ґ3 ҟҐ1ҙҚҖҍ ҙҔҐҘeҕіҍӐ ҌѠҊҖӐ ҉ұ҈ Ґ4ҙҚҐҕҕ҈ҋҖ ҊҖҏҊҍҙҍғҐ1ғ҈
Ѣ3ҙҐ2: ҚҖҔЊ ҕҍҗҘҍҙҚaҕҕw W ҕaҙҢ ҔҖғҐ1ҙz.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѹ
aҌҖҙҚҕңґ ҚҐ2 ҝrҚ0ҊҢ ҋғaҙҢ җҘіҐ1ҌҍӐ ҕ҈ ҏҍҔғҐ2 ҔҖғҤ҉Њ ҌѠҦҡҍґӐ ҔaҚҐ
ҟҍҙҚҕazӐ Ґ3 ҘaҌҖҙҚҐ ҕ҈җ0ғҕҐғ҈ҙz Ѣ
3ҙҐ2Ӑ ҙҍҋҖ2 җѠҙҕҤҔҐ ҏ҈ ҕң2 ҔҖғsҡҐ.

ѩұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

ѿ
Ґ1ҕҐ ҚS ѓҋұғҤҙҚіҐ Ґ3 ҟҍғҖҊѠҟҍҙҚіҐӐ ҉ҍҏҕҍҊѠҙҚҕ҈z ҌҊ7ҖӐ ҝҊaғzҚҢ
ҕҍҗҘҍҙҚaҕҕw: ҏҐҎҌҐ1Қҍғz ҉Җ Ґ4ҝҢ ЈҒw Ҕғ҈ҌeҕҞ҈Ӑ ҕ҈ ҘқҒЊ ҚҊҖѢ1Ҧ
җҖҕҍҙғҩ Ѣ3ҙҐ2.

ѷѠҙҕҤ ұ. ЖҘҔ0ҙҢ:

ѵ
ѠҙҚҤ ҙҊsҚҢӐ ЈҒҖҎҍ Қң2Ӑ
ҋҰҐ ҉9ҍ Ҕ0ґӐ ҊҖҏҕҍҙҪґ Ҙ0ҋҢ ҊѠҘҕңҝҢ
ҚҊҖҐ1ҝҢӐ ҉ҴҎҍӐ Ґ3 ҶҚҊҍҘҌҐ1Ҋңґ ҕaҙҢ ҕ҈ ҒaҔҍҕҐ Ґ3ҙҗҖҊѠҌ҈ҕіz ҚҊҖҍҋw2.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѻ
ң2 Ґ3ҙҗ0ғҕҐғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҔЋҌҘ҈z ҔaҚҐ җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ ҉ҎcҚҊҍҕҕ҈ҋw Ҍ¦҈Ӑ Ґ3
ҲҊҐ1ғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2 җҐҚaҦҡҐ ҉ҖҋaҚҕw ҉ғ҈ҋҖҟeҙҚіz ҙғaҌҖҙҚіҦӐ ҎҐҊ0ҚҕңҔҢ
ҙғ0ҊҖҔҢӐ ҏҘsҡңz ҒҢ Қҍ҉Б
.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

T

җҖҊҍғѠҕіґ ҉ҎcҚҊҍҕҕ҈ҋw ҙіsҕіzӐ җҘҖҙҊҥҚҐ1ғ҈ Ѣ3ҙҐ2 ҊҙҼӐ ҉ҴҎeҕҕ҈z
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ tҋҕaҊҠҐ ҊҙҦ2 Ѣ3ҘҍҚjҟҍҙҒқҦ Ѧғ0҉қӐ ҎҐҏҕҖҌaҊҞқ ҝrҚЊ
ҊҖҙҗҥҊaҦҡҐ: ҙҊsҚҢ Ѣ3ҙҐ2 ҋҰҐ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѵ
҈ ҋ0Ҙқ ҉ҎcҚҊҍҕҕңҝҢ ҌҖ҉ҘҖҌѠҚҍғҍґ ҊҖҙҚҍҒғҩ Ѣ3ҙҐ2 җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ Ґ3 ҊҖ
ӂ҉ғ҈ҒҢ ҊҐҌѠҕіґ җҘҐҕҐ1ҒҠҐӐ ҙҖҟҍҚaғ҈ҙz

Ѣ3ҙҐ2 ҙҢ ҉ұҖҔҢӐ Ҙ҈ҏ{Ҕҕңz
ҙҒҘҐҎ†ғҐ җҘіҐ1ҔҠҐ ҏ҈Ғ0ҕ҈ ҉ҴҋҖҌaҚҕ҈ҋw.

ѩұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

ѹ
E ғѠҙҚҊҐҞ҈ ѧaҒwҊғzӐ Ҧ4Ҏҍ ҊҐ1Ҍҥ Ґ3ҕҖҋҌҩ ҶҚҊҍҘҎҌeҕқӐ
ҕ҈ ҕeґҎҍ
ҶҚҊҍҘҎҌaҠҍҙz ҉ұҢӐ ҙҊҥҚҖҕ0ҙҕ҈Ӑ ҟcҚ҈zӐ ҲҊҐ1ҙz ҌѠҊҙҚҊқҦҡҐ.

ѰӃҕҢ. ЖҘҔ0ҙҢ:

Ѻ
ң2 Ѣ3ҙҐ2 ҶҚҊҍҘҎҌeҕіҍ җҘҐҚҍҒaҦҡҐҝҢ ҒҢ Қ
ҍ҉БӐ ҋҰҐӐ Қң2 Ѣ3ҙҐ2 ҙҊѠҚҢ
WҔҘ҈ҟeҕҕңҝҢӐ Ґ3 җҖeҚҢ ҚS ҌЋҝҢ Ҕ0ґ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѱӄ
ҙҗҘҖҙҐ2Ӑ җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ ҕҍҊѠҙҚҖ ҝrҚ0Ҋ҈ ҙғaҊҕ҈zӐ ҋҘҥҝHҊҢ җҘҖҡeҕіҍ җҖҌaҚҐӐ
ҊѠҘҖҦ ҝҊaғzҡңҔҢ ҚS.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѩ
Ѡҋ҈ҦҡҐ ҶҌ҈ғҐ1ғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2Ӑ Ґ3 ҊҙҍғҐ1ғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2 ҊҢ җқҙҚҪҕҐ Ґ3 ҋҖҘaҝҢ җҘҐ1ҙҕwӐ
Ґ3 ҊҍҘҚeҗҥҝҢӐ ҉ұқ ҶҋҖҎҌaҦҡҐ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

K
҉Ҙҥғҩ Ѣ3ҙҐ2Ӑ Ѣ3ҋ0Ҏҍ ҊҖҏғҦ҉Ґ1ғ҈ Ѣ3ҙҐ2 t ҌқҠҐ2Ӑ җҘҍҟҍҙҚҕaz җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ ҊҢ
ҠҐҘҖҚБ җқҙҚҪҕҐ ҙҖҒҘ0ҊҐҡҍ җҖҚ҈eҕҖҍ.

ѩұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

Ѻ
ҍ҉E ҊҙҐ2 ҙҚzҎaҝҖҔҢ җҘҐ҉ѠҎҐҡҍӐ Ґ3 ҙҚѠҕқ ҕaҠқӐ ҝrҚіaҕҍӐ Ґ3 ҚS
ҙғaҊҐҔҢ ҕҍҔ0ғҟҕwӐ ҔVҐ ҉ҍҏҕҍҊѠҙҚҕ҈z.

ѹҥҌaғҍҕҢӐ ҋғaҙҢ Ҍ7:

K
ҊҐ1ғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2 җҘҗ
d҉ҕ҈z җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ ҞRҒҊҐ ЈҒw Ґ3ҕ0ҍ ҙ0ғҕҞҍӐ Wҏ҈ҘsҦҡҐ
ҙіҦ2 Ҕ0ғҕіzҔҐ ҟқҌeҙҢ ҚҊҖҐ1ҝҢӐ Ґ3 җҘҖҙҊҥҡaҦҡҐ ҊѠҘҖҦ ҊҖҗіҦ1ҡңz ҚҐ2:
ҘaҌқґҙzӐ җ0ҙҚҕҐҞҢ җҖҝҊ҈ғҖ2Ӑ Ґ3 ҌѠҊҢ ҶҌҖ҉Ҙeҕіҍ.

ѬҊaҎҌң.

ѹғaҊ҈Ӑ Ґ3 ҕҪҕҥӐ ҉ұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

ѷ
ҘҍҟcҚҥҐ ҘЋҞҥ ҚҊҖҐ2Ӑ ҌҊ7ҖҔaҚҐӐ җҘҖҙҚeҘҠҐӐ җҖҒҘҪґ ҶҗҖҊaҦҡ
ңz ҕ҈ ҚSӐ
Ґ3 ҙҕ7қ ҚҊҖҍҔЊ ҏҖҊЋҡңz: ҊҙүҔҢ җҖҌaҎҌҤӐ ҝrҚEӐ ҔҐ1ғwҙҚҐ ҚҊҖҼ.

ѲrҚҖ҉ұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

ѵ
҈ ҌҘeҊҥ ҊҐ1ҌzҡҐ ҊҖҏҌҊҐ1Ҏҍҕ҈ ҙҕ7҈ ҚҊҖҍҋҖ2Ӑ җҘҍҟcҚ҈zӐ ҶҚҘ0҉ҖҦ ҔVҘҕҍҦ
Ҙ҈ҏҚҍҘҏaҍҔ҈Ӑ ҎaғҖҙҚҕw ҊҏңҊaғ҈ Ѣ3ҙҐ2: ҶҊң2 ҔҕБӐ ҒaҒw ҏ҈ҠeғҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ
ҙҊѠҚҍ Ҕ0ґ ҉ҍҏғѠҚҕңґ;

ѷѠҙҕҤ Ҍ7. ЖҘҔ0
ҙҢ:

ѽ
rҚ0ҙҢӐ ҔҖS ҙҐ1ғ҈Ӑ ҉ұҢ Ґ3 ҋҰҤӐ ҟҍҙҚҕaz ҞRҒҖҊҤ ҉ұҖғѠҗҕw җҖeҚҢӐ
ҊҏңҊaҦҡҐ t ҙҔҪҙғ҈ ҟҐ1ҙҚ҈Ӑ W ҋҰҥ җҘaҏҌҕқҦҡҐ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѷ
ҖҡeҕіҍҔҢӐ җҘҗd҉ҕ҈z җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ ҙҍ҉E WҟҐ1ҙҚҐҊҠҐӐ ҊҙS
ҙҊѠҚ҈ Ґ3ҙҗ0ғҕҐғ҈ҙz
Ѣ3ҙҐ2Ӑ Ґ3 ҊҙS ҉ұҖҊҔѠҙҚҕ҈ җҖҒ҈ҏaғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2Ӑ Ґ3 ҊҙS ҲҊҐ1ғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2 Ҍ
¦қ
ҙҖҗҘҐҟaҙҚҕ҈.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѫ
ғaҌҖҔҢ ҶҔҖҘsҦҡҐ ғҦ1ҚҥӐ Ѧғ0ҍ Ҧ4ҕҖҙҚҐ Ґ3ҋҘaҕіҍӐ җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ ҉ғ҈Ҏeҕҕ҈zӐ
Ґ3 җ0ҙҚҕҐҟѢҙҒіz ҚҍҘҗҐ1ҠҐ ҉ҖғүҏҕҐӐ t ҙ0ҊҥҙҚҐ ҟҐ1ҙҚң W ҋҰҥ
ҊҍҙҍғsҡҐҙz.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

K
҉ғҐҙҚaҊҠҐӐ ҙғaҊҕ҈zӐ ҎҐҚіS Ґ3ҙҗҘ҈ҊғѢ1ҕіҐӐ W҉ҖҡҘҍҕҩ ҲҊҐ1ғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2 ЈҒw
ҝrҚ0ҊҢ ҔeҟҤӐ ҙҙҥҞaҦҡҐ ҌeҔwҕҙҒ҈z Ҷ
ҝҐҡҘѢ1ҕіz ҉ҎcҚҊҍҕҕңҔҢ Ҍ¦ҖҔҢ
ҶҒҘҥҗғsҍҔ҈.

ѩұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

ѹ
ҊҥҚҐ1ғҤҕҐҒҢ ҊҙҍҙҊѠҚғңґӐ ҉ҎcҚҊҍҕҕ҈z ҚҘ҈җeҏ҈Ӑ ҉9іҍ ҙҍғeҕіҍӐ ҒіҊHҚҢӐ Ґ3
ҎeҏғҢ җҘҖҞҊѠҚҠҐ ҊҢ ҔjҘҥ ҝrҚҩӐ Қң2 ҲҊҐ1ғҙz Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҔVҐ ҌҊ7Җ.

ѰӃҕҢ. ЖҘҔ0ҙҢ:

ҵ
ҙғҪҠ҈ҝҢӐ ҋҰҐӐ ҙҔҖҚҘeҕіz ҚҊҖҍҋw2 ҚaҐҕҙҚҊҖӐ Ҙ҈ҏқҔѠҝҢ Ҍҥғҩ ҚҊҖ
ҼӐ Ґ3
җҘҖҙғaҊҐҝҢ ҚҊҖE ҉9ҍҙҚҊҖ2.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѵ
ҍҙҒҊeҘҕҖ ҏҍҘҞaғҖ Ґ3 ҙҊsҚҖ җ0ҔңҙғҖҔҢ ҙҍ҉E ҙҖҚҊ0ҘҠҐӐ ЈҒw ҙҊҥҚҐ1ғҖ
җҘҐ1ҙҕw ҙіsҦҡҐ җҖҙҘҍҌБ җ0ҙҚҕҐҞҢӐ ҙғaҊҕ҈z.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѫ
Ң ҚҥғeҙҕҖҔҢ W҉ҕ҈ҎeҕіҐӐ ҙ0ғҕҍҟҕңҔҢ җҖҗ҈ғeҕіҍҔҢ ҙҋ҈Ҙaғ҈ Ѣ3ҙҐ2 ҏ҈
ғҦ҉0ҊҤ ҎҍҕҐҝҩ ҚҊҖҍҋw2: Ґ3 ҔҘaҏ҈ ҙҚқҌeҕҖҙҚҤ җҘҍҚҍҘҗѠғ҈

Ѣ3ҙҐ2.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѫ
ҙҍҕ0ҡҕңҔҢ ҉ҌѠҕіҍҔҢӐ Ґ3 ҔҖғҐ1ҚҊ҈ҔҐ ҒҘѠҗҒҐҔҐ Ґ3 ҙҚҍҕaҕҤҔҐӐ җғ0ҚҐ
ҶҊzҌҐ1ғ҈ Ѣ3ҙҐ2 ҌҊҐҎѢ1ҕіzӐ җҘҍ҉ғ҈Ҏeҕҕ҈z ҔaҚҐ.

ѩұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

ѽ
rҚҩӐ Ѣ3ҋ0Ҏҍ ҘҖҌҐғҩ Ѣ3ҙҐ2Ӑ җҘҍҟcҚ҈z ҌҊ7ҖӐ ҚҖҋҖ2 ҶҔҖғҐ2Ӑ Ҙ҈҉HҔҢ ҚҊҖҐ6ҔҢ
Ҍ҈ҘҖҊaҚҐ җҘҍҋҘҥҠeҕіґ WҙҚ҈Ҋғeҕіҍ.

ѷѠҙҕҤ Ѣ7. ЖҘҔ0ҙҢ:

ѩ
9іҐ
ҔҢ ҙҊѠҚҖҔҢ ҚҊҖҐ1ҔҢӐ ҉ҴҎҍӐ XҚҘҍҕҦҦҡҐҝҢ ҚҐ2 ҌЋҠң ғҦ҉0ҊіҦ
Wҏ҈ҘҐ2Ӑ ҔҖғҦ1ҙzӐ ҚS ҊѠҌҥҚҐӐ ҙғ0Ҋҍ ҉9іґӐ Ґ4ҙҚҐҕҕ҈ҋҖ ҉ұ҈Ӑ t ҔҘaҒ҈
ҋҘҥҝ0Ҋҕ҈ҋw ҊҏңҊaҦҡ҈.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѹ
ҊҥҚҖҗҖҌaҚҍғҤҕңҔҐ ҚҊҖҐ1ҔҐ ҉ғҐҙҚaҕҤҔҐӐ җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ ҔҘaҟҕқҦ ҚҔЊ
җҖҚҘҍ҉Ґ1ғ҈ Ѣ3ҙҐ2 Ѣ3ҘҍҚjҟҍҙҒқҦ: Ґ3 ҉ұҖҏҕaҕіz ҙҊѠҚҖҔҢ Wҏ҈
ҘҐ1ҊҠҐҙzӐ
җҘҖҙҊҥҡaҍҡҐ ҔjҘ҈ ҒҖҕҞң2.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѻ
ҍ҉E ҊҙҐ2 ҏ҈ҙҚЋҗҕҐҞқ Ґ3ҔЋҡҍӐ ҌҖҙҚ0ґҕw ҙғaҊҐҔҢӐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ: ҚҪ ҉Җ
ҲҊҐ1ғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2 ѓҋұғwҊҢ ҙҖ҉ҍҙѠҌҕҐҞ҈Ӑ Ґ3 ҌѠҊҢ ҶҒҘ҈ҠeҕіҍӐ ҔaҚҐ җҘҗd҉ҕ҈z.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

K
ҊҐ1ғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҔaҚҐ җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ ҙҊҥҚҖҏaҘҕ҈Ӑ ҏ҈҉ғЋҎҌҠҐҝҢ
җқҚҍҊҖҌҐ1ҚҍғҤҕҐҞ҈Ӑ Ҋғa
ҦҡҐҝҙz җҘ҈ҊҐ1ҚҍғҤҕҐҞ҈Ӑ Ґ3 ҒҖғe҉ғҦҡҐҝҙz ҊҢ
ғҦ1ҚңҝҢ ҚҊeҘҌҖҙҚҤӐ Ґ3 ҙҚҥҕҩ ҕҍҘқҠҐ1Ҕ҈.

ѩұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

Ѭ
Җ҉Ҙ0Қ҈ ѧaҒwҊғzӐ Ҧ4Ҏҍ ҊҖҏғҦ҉Ґ2 ҉ұҢӐ Ґ3 ҊҙҍғҐ1ҚҐҙz Ґ3ҏ҉ҘҩӐ ҏҍҔҕҪҝҢ
ҙғaҊ҈Ӑ Ґ3 җҘҐ҉ѠҎҐҡҍ ҋҘҥҠaҡҐҝҢӐ ҉ҞdҍӐ Қң2 ҲҊҐ1ғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2.

ѰӃҕҢ. ЖҘҔ0ҙҢ:

L
ҚҘҍҕҦҦҡҍӐ ҊҖҗіeҔҢ ҚҐ2Ӑ ҋ
ҰҐӐ ҙҗ҈ҙҐ1 ҕң: ҚҪ ҉Җ Ѣ3ҙҐ2 ҉ұҢ ҕaҠҢӐ ҘaҏҊҥ
Қҍ҉Ѣ2 Ґ3ҕ0ҋw ҕҍ ҊѠҔң.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѭ
ҕE Ґ3 ҔjҘ҈ ҙҖҗҘҖҚҐ6Ҋҕ҈z ҊѠҌzҡҐӐ Ҏҍғaҕіz ғҦ҉ҖҚҊ0ҘҞ҈ ҌeҔwҕ҈ ғҦ҉Ґ1ҚҐ
ҕҍ ҊҖҙҝҖҚѠғ҈ Ѣ3ҙҐ2.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѵ
ҕS җҘҍwҌҖғѠҚҐ ҚҊҖeґ ғҦ҉ҊҐ2 Ґ3 ҟҐҙҚҖҚБ: ҕҖ ҙҔѠҝҢ ҲҊҐ1ҙz ҒҖҏҕҤҔҐ2
җҘҍғқҒaҊңґ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѷ
ҖҋҘҍ҉0Ҡ҈ ҚҊҖE ҚѠғҖӐ ЈҒҖҎҍ
ҕҍҚғѠҍҔҖ: ҚҪ ҉Җ ЈҒw ҉ҍҏҗғ0Қҕ҈
җҖҎҐғҩ Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҉ұҖҕҍҊѠҙҚҕ҈z.

ѩұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

Ѭ
Ҋ7қ җҖ ҘҎcҚҊБ җҖeҔҢ ҚSӐ ҉ҞdҍӐ ҚҪ ҉Җ ҉ұ҈ җғ0ҚіҦ ҔjҘқ ҘҖҌҐғҩ Ѣ3ҙҐ2.

ѷѠҙҕҤ Ѧ7. ЖҘҔ0ҙҢ:

Ѯ
ҐҚeґҙҒҖҍ Ҕ0Ҙҍ ҊҖҏҌҊҐҏaҍҔҖҍ ҏҘS ҕ҈җaҙҚҍґ ҉ЋҘҍҦӐ ҊҢ ҚҐ1ҝҖҔқ
җҘҐҙҚaҕҐҡқ ҚҊҖҍҔЊ җҘҐҚeҒҢӐ ҊҖҗіҦ1 ҚҐ: ҊҖҏ
ҊҍҌҐ2 t ҚғҐ2 ҎҐҊ0ҚҢ Ҕ0ґӐ
ҔҕҖҋҖҔҐ1ғҖҙҚҐҊҍ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѹ
іsҍҠҐ ЈҒw ҙ0ғҕҞҍӐ ҉ұҖҏaҘҕң ғқҟң6Ӑ җҘҍ҉ғ҈Ҏeҕҕ҈z җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ ҟқҌeҙҢ
Ґ3ҙҗқҡaҦҡҐӐ җҖҝҊ҈ғsҦҡңҔҢ ҚҊҖҼ җHҙҚҕңz ҚҘқҌң2Ӑ Ґ3 ҌҐ6Ҋҕңz
җ0ҌҊҐҋҐ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѷ
ҘҍҟҐ1ҙҚқҦ ҊLҟҞқ ҉Ҟdқ җҖҝҊ҈ғsҦҡҐ ҟeҙҚҕwӐ ҾҏҪҒҖҔҢ ҚҊҖҐ1ҔҢӐ
҉ұҖҔЋҌҘ҈z җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ ҊҖҙ
җѠҊҠҐ ҙғҖҊҍҙҩ ҙҊҥҚҖҏ†Ҙҕ҈zӐ ҊѠҘҕңҝҢ
ҙ0ҕҔҐҡ҈ ҔЋҌҘҥ ҙҍҘҌҞҩ ҶҔ҈ҡaҦҡҐ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѵ
҈җҐ1ҙ҈ҕҕңґ ҊҙҍҟcҚҕҪґ Ґ3 ҙVҪґ ӂ҉Ҙ҈ҏҢ ғҦ҉eҏҕw ғҖ҉ңҏaҍҠҐӐ
҉ҍҏ҉0ҎҕңҝҢ Ҏҍ җҐҙ†ҕіz җҖҚҘҍ҉ғsҍҠҐӐ Ґ3 ҚѠҝҢ
҉ұҖҔѢ1ҘҏҙҒ҈z Ґ3
҉ҍҏ҉HҎҕ҈z җҖҊҍғүҕіz җҖҗғҍҊaҍҠҐӐ Ґ3 ҊҖҏҊҥҡaҍҠҐ ҟeҙҚҤ Ґ3 җҖҒғҖҕeҕіҍ
ӂ҉Ҙ҈ҏ҈ ҝrҚ0Ҋ҈.

ѩұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

Ѫ
ҙҼ ҝҖҚѠҕіҍҔҢ ҙҊҖҐ1ҔҢ ҙҖҙҚaҊҐҊңґ ҉ұҢӐ Ґ3 ҙҖҌҍҘҎaґ ҊҙsҟѢҙҒ҈zӐ
WҗҐҙaҕіҍҔҢ ҚҥғҍҙE ҕ҈ ҚҊҖҐ1ҝҢ ҘқҒaҝҢ ҌҍҘҎҐ1ҚҙzӐ җҘҍҟcҚ҈zӐ Ґ4Ҏҍ
҉ҎcҚҊҍҕҕңҔҢ ҙқҡҍҙҚҊ0ҔҢ ҕҍwҗҐ1ҙ҈ҕҕңґ.

ѰӃҕҢ. ЖҘҔ0ҙҢ:

Ѵ
ҖғҐ1ҚҊқ җҘҖғіҦ2 ҒҖ ҋҰқӐ Ґ3 ҚҖҔЊ ҊҖҏҊҥҡЊ җҍҟ†ғҐ ҔҖҼӐ Ј
Ғw ѦHғҢ
ҌқҠҩ ҔҖS Ґ3ҙҗ0ғҕҐҙzӐ Ґ3 ҎҐҊ0ҚҢ Ҕ0ґ ѓҌқ җҘҐ҉ғҐ1ҎҐҙzӐ Ґ3 ҔҖғҦ1ҙzӐ ЈҒw
ѧHҕ҈: t ҚғҐ2Ӑ ҉9ҍӐ ҊҖҏҊҍҌҐ1 Ҕz.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѵ
іҘҙҒ‡z ҔwғҊң2 җҖҗҘaғ҈ Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҔjҘ҈ ҙҖҌѠҚҍғҦ җҘҍҌҙҚҖҐ1ҠҐӐ ҊҖҏғҍҚѠҊҠҐ
ҒҘҐ1ғң ҏғ҈ҚҖқҒҘaҠҍҕҕңҔҐӐ ҔVҐӐ t ҚҘқҌHҊҢ җҖҡeҕіz Ґ3 ҔҖғҐ1ҚҊҢӐ
҉ұҖ҉ғ҈Ҏeҕҕ҈z.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѩ
ұҖқҋ
0Ҍҕ҈ҋw ҚҊҖҍҋw2 ҘaҌҐ ҎҐҚіSӐ җҘҍҟҍҙҚҕazӐ ЈҒw ҌaҘҢ WҙҊzҡeҕҢ
ҷҚeҟҍҙҚҊқ җҖҌ҈eҠҐҙz ҚҊҖҍҔЊӐ җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ ҒҢ ҏaҗ҈Ҍқ җҘҐҠeҌҠҐӐ
ҊҙҍҙғaҊҕ҈z.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѵ
ҍҙҒ҈ҏaҕҕҖ ҎҐҚіE Ґ3ҏҔғaҌ҈ ҊҖҏҎҍғѠҊҠҐӐ ҕҍҊҐ1ҌҐҔ҈ ҉Җ ҉Җ ҊҢ ҏҍҔғҐ2
җҖҚ҈ҍҕҩӐ ҊҖҙҝҖҌsҡҐӐ җҘҗd҉ҕ҈zӐ ҕ҈ ҶҌҐҊғeҕіҍ ҉ҪҙҚҤӐ ҉ұқ ЈҊғҤҠқ ҚS.

ѩұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

Ѭ
҈ Ґ3ҏ҉ЋҌҍҔҢ t ғҦ1ҚңҝҢ җҘҍҋҘҥҠeҕіґ ҔҖғҐ1ҚҊ҈ҔҐ ҚҊҖҐ1ҔҐӐ ҉Ҟdҍ ҟcҚ҈zӐ Ґ3
Ҍ҈ ҶғқҟҐ1ҔҢ ҉9іҍ ҙіsҕіҍӐ Ґ3ҏҢ Қҍ҉Ѣ2 ҕҍҐҏҘҍҟeҕҕw ҊҖҗғҖҡeҕҕ҈ҋw ҙҕ7҈
҉9іz.

ѲҖҕҌaҒҢӐ ҋғaҙҢ Ѧ7:

ѹ
ҊzҚЋҦ ҊҙҐ2 ҏ҈ҙҚЋҗҕҐҞқ ҙЋҡңҔҢ ҊҢ ҉ҥҌaҝҢӐ ҉ғ҈ҋҖҟeҙҚҕw ҊҖҙҗҖҐ1ҔҢ
җ҈Ҙ҈ҙҒevқ ҊҙҍҟҍҙҚҕ
ЋҦ: Қa ҉Җ ҎҐҚіE WҙҚaҊғҤҠҐ ҚғѠҕҕҖҍӐ Ґ3 ҕҍҚғѠҍҔҖҍ
җҘіsҚҢ ҊҖ ҊѠҒҐ: ҙҍҋw2 ҘaҌҐ ҙғaҊқ W҉ҘѠҚҍӐ ҟқҌeҙҢ ҉ҴҋҖҌaҚҤӐ ҉9іҐҔҢ
ҊҍғѠҕіҍҔҢ.

ЌҒҖҙҢ:

ѷ
ҘіҐҌҐ1ҚҍӐ җ0ҙҚҕҐҟҍҙҒҖҍ ҙҖҙғ0ҊіҍӐ җҘіҐҌҐ1Қҍ ҟҐҙҚҖҚң2 Ҙ҈ҟҐ1ҚҍғѢӐ җҘіҐҌҐ1Қҍ
җҘ҈ҏҌҕҖғҦ1҉ҞңӐ ҊҙsҒҢ Ҋ0ҏҘ҈ҙҚҢӐ
җѠҙҕҤҔҐ Ҍқҝ
0ҊҕңҔҐ җҖҝҊaғҐҔҢ
җқҙҚңҕҕҖғҦ1҉ҕқҦ ҋ0ҘғҐҞқӐ җ0ҙҚҕҐҒwҊҢ җҖҝҊ҈ғЊӐ ҌѠҊҢ ҶҒҘ҈ҠeҕіҍӐ
ҔҖғҟaғҤҕҐҒwҊҢ ҶҌҖ҉ҘeҕіҍӐ җҍҟaғҤҕңҝҢ ҶҚѠҠҐҚҍғҤҕҐҞқӐ ҉ҖғsҡҐҝҢ
җҖҙҥҚҐ1ҚҍғҤҕҐҞқӐ Ґ3 ҙЋҡңҔҢ ҊҢ ҉ҥҌaҝҢ ҙҒҖҘҖҗҖҙғЋҠҕқҦ җҖҔ0ҡҕҐҞқӐ
҉ұҖҔЋҌҘқҦ җ҈Ҙ҈ҙҒevқӐ ҚҖҟaҡқҦ ҊҙүҔҢ Ґ3ҙҞҥғѢ1ҕіz: W҉ҘѠҚҍ
҉Җ ҉ғ҈ҋҖҌaҚҤ
ҟқҌeҙҢ ҉9іҐҔҢ ҊҍғѠҕіҍҔҢ.

ѷѠҙҕҤ ҏ7. ЖҘҔ0ҙҢ:

Ѹ
ҖҙҖҌaҚҍғҤҕқ X҉w җeҡҤ ҙҖҌѠғ҈ ѓҋұғҢ җҘҍҗҖҌH҉ҕңҔҢ ҷҚҘҖҒHҔҢӐ
ҝ҈ғҌѢ1Ґ Ҏҍ Wҗ҈ғsҦҡҍҍ ҊҍғѠҕіҍ ҉9іҍӐ ҔқҟҐ1Қҍғz ҶҊҥҡҩ ҊҖҗҐ1ҚҐ:
҉ҴҋҖҙғҖҊeҕҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҉9ҍ ҷҚѢ1ҞҢ ҕaҠҐҝҢ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѱӄ
ҙҗҘ҈ҊғsҦҡҐ Қң2 ҙғ0ҊҖ ҎҍҕҐҝҩ ҝrҚҩӐ ҚҖҔЊ ҕҍҊ
ҖҏҊҘaҚҕңҔҢ ҎҍғaҕіҍҔҢ
җҖҙғѠҌҖҊ҈ғ҈ Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҋҰҖҐҔҍҕҐ1Қ҈z җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ ҊҖҗіҦ1ҡҐ: ҉ҴҋҖҙғҖҊeҕҢ ҉ұҢ
ҷҚѢ1ҞҢ ҕaҠҐҝҢ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѭ
Җ҉Ҙ0Қң ҚғѠҦҡіzӐ җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ җҘҗd҉ҕ҈zӐ ҕҍ҉Ҙҍҋғҩ Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҙҔҖҚҘsҦҡҐ
ҚaҔw ҙЋҡ҈ҋw ҊҖҏҌ҈sҕіzӐ Ґ3 җҘіsғ҈ Ѣ3ҙҐ2 ҙғaҊқ ҕҍҙҚ҈ҘѠҦҡқҦҙzӐ ҉9іҦ
ҒҘ҈ҙҖҚЊ Ґ3 Ҋҍҙeғіҍ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѹ
ѠҒ
Ґ ҚҊҖҐ1ҝҢ ҙғҖҊeҙҢ ҔҍҌҖҚ0ҟҕңҝҢӐ җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ ҟҍғҖҊѠҒwҔҢ ҌЋҠң
Ҋҍҙeғіz ҉ҎcҚҊҍҕҕ҈ҋw Ґ3ҙҗҖғҕsҍҠҐӐ ҝҊ҈ғҖҙғ0ҊzҡңҔҢ җѠҙҕҤҔҐ ҉ұ҈
җҘҍҗҘҖҙғaҊғҍҕҕ҈ҋҖ.

ѩұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

ѵ
҈ Қҍ҉Б ҙҖҌѠzҙz ҊҍғҐ1ҒҖҍӐ ҌҊ7ҖҔaҚҐӐ ҚaҐҕҙҚҊҖ: ҙҕ7Ң ҉9іґ Ґ3ҏҢ ҟҘeҊ҈
ҚҊҖҍҋw2 ҊҖҗғҖҚҐ1ҙzӐ Ґ3 ҊҙүҔҢ ҲҊҐ1ҙzӐ Ѣ3
ҔЋҎҍ Ҋҍҙҍғsҡҍҙz җҖeҔҢ:
ҷҚҞѢ1ҊҢ ҉9ҍӐ ҉ҴҋҖҙғҖҊeҕҢ Ѣ3ҙҐ2.

ѰӃҕҢ. ЖҘҔ0ҙҢ:

Ӂ
ҚҘҖҞң Ѣ3ҊҘeґҙҚіҐ ҊҢ җҍҡҐ2 җҖҗҘaҠ҈ җғaҔҍҕҤ ҌҍҘҏҕҖҊeҕҕwӐ Ґ3 ҕ҈ Ҙ0ҙқ
ӂҋҕҤ җҘҍғҖҎҐ1Ҡ҈Ӑ ҊҖҗіҦ1ҡҍ: ҉ҴҋҖҙғҖҊeҕҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ ҋҰҐ ҉9ҍӐ ҊҖ ҊѠҒҐ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѯ
aґҌҍ ЈҒҖҎҍ ҙ0ғҕҞҍӐ җҘҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐӐ җҘҖҙҊҥҡaҍҠҐ Ҏҍ ҟқҌҍҙң
2Ӑ ҊѠҘҖҦ
ҚeҗғҖҦ Ґ3 ғҦ҉0ҊіҦ җҖҦ1ҡҐҝҢ: ҉ҴҋҖҙғҖҊeҕҢ ҉ұҢ ҷҚѢ1ҞҢ ҕaҠҐҝҢ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѱӄ
ҙҗ0ғҕҐҠ҈ҙz ҊҙҼ ҙҚҘ҈ҕң6 ҚҊҖҍҋw2 ҉ғ҈ҋҖқҝaҕіzӐ ҊҖ
W҉ҘѠҚҍҕіҍ ҔҖҡeґ
ҚҊҖҐ1ҝҢӐ Ґ5ҔҎҍ ҊѠҘҖҦ җѠҚҐ җҖҊҍғҥҊaҍҠҐӐ җҘҗd҉ҕ҈z: ҉ҴҋҖҙғҖҊeҕҢ ҉ұҢ
ҷҚѢ1ҞҢ ҕaҠҐҝҢ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

K
҉ҘҥҚaҍҠҐҙzӐ ҔaҚҐӐ ҝҘҖҔң6ҔҢ Ґ3ҙҗҘ҈
Ҋғeҕіҍ: Ґ4҉Җ ҕҖҋ0Ҧ ҉ҖғѠҊңґӐ
ҙҒ҈Ғaz ҊҖҗіsҠҍӐ ҏҖҊҪґ ҕҍҔ0ғҟҕw: ҉ҴҋҖҙғҖҊeҕҢ ҉ұҢ ҷҚѢ1ҞҢ ҕaҠҐҝҢ.

ѩұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

ѹ
EӐ Ҧ4Ҏҍ җҘҖҘҍҟEӐ ҌҊ7ҖӐ Ҍ¦ҖҔҢ ҙVҪҔҢ ҊҍғҐ1Ғіґ Ґ3ҙaі҈Ӑ ҊҖ ҟҘeҊҥ ҉ұ҈
ҏ҈ҟeҕҠҐӐ ҘҖҌҐғҩ Ѣ3ҙҐ2: Ґ3 ҉ҴҋҖҙғҖҊeҕҢӐ җҘҍҟcҚ҈zӐ җғ0ҌҢ ҚҊҖҍҋw2 ҟҘeҊ҈.

ѷѠҙҕҤ }. ЖҘҔ0ҙҢ:

Ѱӄ
ҏҢ җғaҔҍҕҍ җҘҗd҉ҕңҔҢ Ҙ0ҙқ Ґ3ҙҚҖҟҐ1ғҢ Ѣ3ҙҐ2Ӑ Ґ3 җҘaҊҍҌҕ҈ҋw ҎeҘҚҊқ ҊҖҌ0Ҧ
җҖҗ҈ғҐ1ғҢ Ѣ3ҙҐ2: ҊҙҼ ҉Җ ҚҊҖҘҐ1ҠҐӐ ҝrҚEӐ Қ0ҒҔw Ѣ4Ҏҍ ҝҖҚѠҚҐ. ҚS
җҘҍҊҖҏҕ0ҙҐҔҢ ҊҖ ҊҙҼ ҊѠҒҐ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѷ
Җ ҏ҈Ғ0ҕҥ ӂ§ҐӐ ҏ҈Ғ0ҕҢ ҷҚeҟҍҙҒіґӐ Ҋҙҍ҉ҴҎeҕҕ҈zӐ Ґ4ҙҚҐҕҕw ҕҖҙsҡҐӐ
ҌeҔwҕҙҒ҈z ғҐ1Ҟ҈ җҖҗғҍҊaғ҈ Ѣ3ҙҐ2
Ӑ ҋҰҕҍ ҊҖw҉Ҙ҈Ҏeҕіҍ ҉ғ҈ҋҖҟeҙҚҕw
ғҖ҉ңҏaҦҡҐӐ Ѣ4Ҏҍ җҘіҐ1ҔҢ ҊҢ ҔjҘҥ ҲҊҐ1ҊҠ҈ҙz t ҌҊ7ң ҷҚҘҖҒҖҊҐ1Ҟң:
Ѣ3ҋ0Ҏҍ җҘҍҊҖҏҕ0ҙҐҔҢ ҊҖ ҊѠҒҐ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

L
ҔҢ ҉ҎcҚҊҍҕҢӐ Ґ3 Ҍ¦҈ җҘҍҙVaҋw ҋЋҙғҤ ҊҙҍҙҖҟҍҚaҕҕ҈Ӑ ҙғ҈Ҋjґ
ҌҖ҉ҘҖҗѠҙҕҐҊңґӐ ҊѠҘҕңҝҢ җҖҝҊ҈ғҩ ҊҍҘҝ0Ҋҕ҈zӐ җҘ҈ҊҖҙғaҊіz ҙҚ0ғҗҍӐ Ґ3
ҶҚҊҍҘҎҌeҕіҍ
ҔЋҌҘҖҍӐ ҞRҒ0ҊҕҖҍ җҘaҊҐғҖӐ ҔҖҕaҝҐҕҤ ҙғaҊ҈Ӑ Ґ3 ҊҙѠҝҢ
җҘҗd҉ҕңҝҢ ҶҌҖ҉Ҙeҕіҍ ҲҊҐ1ғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2Ӑ җҖҦ1ҡҐ ҝrҚҩ ҊҖ ҊѠҒҐ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѵ
mҘҖҗҖғ0ҎҕҐҞ҈ Ҍ¦҈ җҘҍҙVaҋwӐ ҔaҚҐӐ җҖҒ҈ҏaғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2Ӑ Ґ3ҏғіsҕіҍҔҢ ҔЂҘ҈
҉ғ҈ҋҖҊ0ҕҕңҝҢ ҚҊҖҐ1ҝҢ Ґ3 ҔЋҌҘңҝҢ ҶҟeҕіґӐ җҖҚҘҍ҉ғsҦҡҐ җҘeғҍҙҚҐ
ѦғҖҙҔҘaҌҕқҦ ҚғҦ2Ӑ
Ґ3 ҉ғ҈ҋҖҊ0ҕҙҚҊқz ҕҘaҊҖҔҢ ҚҊҖҐ1ҔҢӐ җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ
ҟҍҙҚҕЋҦ ҞRҒҖҊҤ ҏҖҊЋҡҐ ҕҍҗҘҍҙҚaҕҕw: җѠҙҕҤҔҐ ҚS җҘҍҊҖҏҕ0ҙҐҔҢ ҝrҚEӐ
ҊҖ ҊѠҒҐ.

ѩұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

ѩ
9іz ҋҖҘҩ ҚЋҟҕ҈zӐ Ѣ3sҎҍ җҘaoҞ7Ң ҌҊ7ҌҢ ҶzҙҕҐ1ҊҢ ҌҘeҊғҍ җҖS җҘҮҘ0ҟҍҙҒҐӐ
Қң2 ҲҊҐ1ғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2 ҌҊ7ҖӐ t ҕҍsҎҍ tҙҥҟeҙz ҒaҔңҒҢ ҒҘ҈ҍқҋ
0ғҤҕңґ ҝrҚ0ҙҢӐ
Ґ3 ҙҖҒҘқҠҐ2 ҒҘѠҗҖҙҚҤ ѤҌwғҤҙҒқҦ: ҚҖҋҖ2 ҕҍҗҘҍҙҚaҕҕw җҖeҔҢӐ Ґ3
җҘҍҊҖҏҕ0ҙҐҔҢ ҊҖ ҊѠҒҐ.

ѰӃҕҢ. ЖҘҔ0ҙҢ:

Ѿ
RS ҕ҉cҕ҈ҋҖӐ Ѣ3ҋ0Ҏҍ җҖҦ1ҚҢ ҊHҐ ѓҋұғҤҙҚіҐӐ ҝҊ҈ғҐ1Қҍ Ґ3 җҘҍҊҖҏҕҖҙҐ1Қҍ ҊҖ
ҊҙҼ ҊѠҒҐ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ҵ
ҒҘѠҗғҤҠҐҙz ҶҔ0ҔҢӐ ҉ҍҏҗғ0ҚҕңҝҢ ҎҍғaҕіҍҔҢӐ ҊҌ҈ғҩ Ѣ3ҙҐ2 Қ
ѠғҖ
җҖҙҚЊӐ Ґ3 ҎҐҊeҠҐ ҊҖ ҊѠҒҐ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѷ
Ҙҍ҉ҖҋaҚ҈z ҊҢ ҎҍҕaҝҢ ҲҊҐ1ҙzӐ ҉ҴҎeҕҕ҈z җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ җҖҦ1ҡҐ ҚҊҖҘҞЊ: ҚS
җҘҍҊҖҏҕ0ҙҐҔҢ ҊҖ ҊѠҒҐ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѹ
Ћҡқ Ҙ҈ҏҙғa҉ғҍҕҕҖҔқ ҊҢ ғүҚ҈ ҔҕHҋ҈Ӑ ҟҍҙҚҕazӐ Ґ3ҙҞҥғѢ1ҕіz җҖҌ҈ҌE
ҕҍҌЋҋ҈: ҚѠҔҢ ҚS ҊҖҙҗҥҊaҠҍ җҘҗd҉ҕ҈z ҊҖ ҊѠҒҐ.

ѩұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

ѹ
ҖҠeҌҠ҈ҋҖ ҙҢ ҕ҉7ҙ
ҢӐ Ґ3 ҊҢ ғҖҎҍҙҕҩ ҌҊ7Ґ1ҟѢҙҒ҈z ҊҙeғҤҠ҈ҙz ҋҰ҈Ӑ җ0ґҚҍ Ґ3
җҘҍҊҖҏҕҖҙҐ1Қҍ Ѣ3ҋҖ2 ҊҖ ҊѠҒҐ.

ѷѠҙҕҤ f7. ЖҘҔ0ҙҢ:

ѩ
ұ҈ ҟҍғҖҊѠҒwҔҢ ҕҍ ҊҖҏҔ0ҎҕҖ ҊҐ1ҌҥҚҐӐ ҕ҈ ҕҍҋ0Ҏҍ ҕҍ ҙҔѠҦҚҢ ҟҐ1ҕҐ
ѓҋұғҤҙҚіҐ ҊҏҐҘaҚҐ: ҚҖ҉0Ҧ ҉ҖӐ ҊҙҍҟcҚ҈zӐ ҲҊҐ1ҙz ҟҍғҖҊѠҒwҔҢ ҙғ0ҊҖ
ҊҖҗғҖҡeҕҕҖ. Ѣ3ҋ0Ҏҍ ҊҍғҐҟaҦҡҍӐ ҙ
Ң ҕ҉cҕңҔҐ ҊHҐ ҚS Ҷ҉ҴҎaҍҔҢ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѷ
Җҙ0҉ҙҚҊқҦҡқ ҚS җҖ ҝrҚ0Ҋҥ ҞRҒҊҐӐ ҟҍғҖҊҥҒҖқ҉jґҞ҈ ҏҘѠҚҐ ҕҍ ҔҖҋjґӐ
Ґ3ҙҒқҠѢ1ҕіz Қҍ҉Б җҘҖҙҚҐҘaҍҚҢ: ҷ҉aҟҍ ҕҍҗҘҍҒғ0ҕҕ҈ җҘҍ҉ҪҊҠҐӐ
ҔҪҙғѢҕҕңҔҢ ҊҘ҈ҋHҔҢ җҘҖҚҐ1ҊҐғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2 Ҍ0҉ғҍҙҚҊҍҕҕwӐ җҖҒғ҈ҕsҦҡҐҙz
ӂ҉Ҙ҈ҏқ ҝrҚ0ҊқӐ ҉ұҖҔЋҌҘ҈z җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ҵ
ҒҘaҠҍ
ҕ҈ ҕҍҙҒ҈ҏaҕҕҖҦӐ ҉ұҖҔЋҌҘ҈zӐ Ҍ0҉ғҍҙҚіҦӐ Ґ3 ҶҗҍҡҘeҕ҈ ҙіsҕҤҔҐ
ҙҊҥҚғѠґҠҐҔҐӐ ҘaҌҖҙҚҕwӐ җҘҍ҉ҴҎeҕҕ҈zӐ җҘҍҌҙҚҖҐ1ҠҐ җҘҍҙҚ0ғқ
ҏҐҎҌҐ1Қҍғz ҉ұ҈Ӑ Ґ3ҌѠҎҍ җҘaҏҌҕқҦҡҐҝҢ ҋғaҙҢӐ ҉ұҖҔЋҌҘ҈z җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѻ
ҊҖҐ1ҝҢ җ0ҌҊҐҋwҊҢ ҌҖҙҚ0ґҕқҦ җҘіsғ҈ Ѣ3ҙҐ2 җ0ҟҍҙҚҤӐ Ґ3 ҊҥҕҞҍҕ0ҙҐҞ҈
ҕҪҕҥ ҕ҈ ҕ҉7ҙ
ѠҝҢ ҙҖ ѓҋұғң ғҐҒҖҊҙҚҊЋҦҡҐӐ Ґ3ҌѠҎҍ җҘҮҘ0ҟҍҙҒіґ ҙ0ҕҔҢӐ Ґ3
ўҗcҚwғҢӐ Ґ3 ҔЋҟѢҕҐҒҢ ҊҖҐ1ҙҚҐҕҕқ ҊHҐҕҙҚҊ҈ ҔҕHҋ҈Ӑ Ґ3ҌѠҎҍ җ҈ҚҘіaҘҝwҊҢ
ғҐҒҖҙҚҖҼҕіzӐ җҖҔҐҕaґ ҕaҙҢӐ җҘҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ.

ѩұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

ѷ
Җ҉0ҘҙҚҊқҦҡҐ ғҦ1ҌҍҔҢ ҊүҘҕңҔҢ ҉Җ ҉Ҙ҈ҕѠҝҢӐ Ҋ0ҐҕҙҚҊқ ҕaҠҍҔқ ҕ҈

ҙҖҗҘҖҚҐ6Ҋҕңz ҌaҎҌҤ җҖ҉үҌңӐ ҉ұҖҘҖҌҐ1ҚҍғҤҕҐҞҍӐ җҖҒҘңҊaҦҡҐ t
ҊҙsҒ҈ҋw ҕ҈ҊѠҚ҈ ҊҘ҈ҋHҊҢӐ ҔVҐ ҉ұ҈ ҙғ0Ҋ҈ ҕҍҐҙҒқҙҖ҉Ҙaҟҕ҈z ҟcҚ҈zӐ Ҍ҈
ҚҊҖҍҋҖ2 ҙҕ7҈ җҖҦ1ҡҍӐ ҚS ҊҍғҐҟaҍҔҢ.

ѰӃҕҢ. ЖҘҔ0ҙҢ:

Ѫ
ҖҐ1ҙҚҐҕҕқ ҉Ҟdқ ҚS Ґ3ҙҗҖҊѠҌқҍҔҢӐ ҙҗ҈ҙeҕҕіҐ ҚҖ҉0ҦӐ ҌҊ7Җ ҟcҚ҈zӐ ҙҢ
҉ҍҏҗғ0ҚҕңҔҐ ғҐ6ҒҐ Қ
S ҊҍғҐҟaҦҡҍ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѵ
ҍ җҘҍҙҚaґ ҔҖғsҡҐ ҝrҚҩӐ ҔaҚҐ җҘҗd҉ҕ҈zӐ Ґ3ҏ҉aҊҐҚҐ ҕң2 t ҉ѠҌҢ Ҙ҈҉ң6
ҚҊҖҼӐ Ґ5Ҏҍ t ҌқҠҐ2 җҖҦ1ҡңz ҚS Ґ3 ҊҍғҐҟaҦҡңz.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

Ѳ
Ҙ҈ҙҖҚҩ ҌѠҊҢ ҲҊҐ1ғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2Ӑ җҘҗd҉ҕ҈zӐ ЈҒw ѓҋұғҤҙҒҖҔқ ҎҐҚіҦ2
җҖҘҍҊҕҖҊaғ҈ Ѣ3ҙҐ2: ҕҍ җҘҍҙҚaґ ҔҖғsҡҐ W ҷҚeҟҍҙҚҊҥ ҚҊҖeҔҢ.

ѷ
Ҙҗd҉ҕ҈z ҔaҚҐ
җ҈Ҙ҈ҙҒevҖ
Ӑ ҔҖғҐ2 ҉ҋ7҈ Җ ҕ҈1ҙ

ѹ
ҖҟҍҚaғ҈ҙz Ѣ3ҙ
Ґ2 ҙҖ ҉ҍҏҗғ0ҚҕңҔҐ ғҐҒҖҙҚҖҼҕіҐӐ Ґ3 ҊLҞҥ җҘҍҌҙҚҖҐ1ҠҐ
ҘaҌқҦҡҐҙzӐ ҙҢ ҔЋҌҘңҔҐ ҌѠҊ҈ҔҐӐ ҙҍҔЊ ҔҖғsҡҐҙz W ҔjҘҥ.

ѩұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

Ѹ
aҌҖҙҚҐ Ґ3ҙҗ0ғҕҐ ҔS Ґ3 ҊҍҙeғіzӐ ҌҊ7ҖӐ ЈҒw җҘіҐ1ҔҠҐ ҊҐҕЊ ҘaҌҖҙҚҐ: ҚҪ
҉Җ Ґ3ҙҚҖҟҐ1ғ҈ Ѣ3ҙҐ2 ҊҙүҔҢ ҘaҌҖҊ҈ҕіҍ.

ѹҊҥҚҐ1ғҍҕҢ. ѷҖҌ0҉ҍҕҢ: Ѯ
Ѣҕң2 ҶҙғҪҠҐҚ
ҍ:

M
Ғw ҉ҎcҚҊҍҕҕңґ ҙҊѠҚҢӐ җ҈Ҙ҈ҙҒevҖӐ җѠҙҕҍҕҕw ҞRҒҊҐ ҲҊҐ1ғ҈ҙz Ѣ3ҙҐ2Ӑ
ҒҘ҈ҙҖҚ0Ҧ ҙіҦ2 Wҏ҈ҘҐ1ҊҠҐ ҙҊѠҚҖҔҢ ғҐҞҩ ҚҊҖҍҋw2Ӑ җҘҍҌ0҉Ҙ҈z ҕҍҊѠҙҚҖ
ҝrҚ0Ҋ҈: ҒҢ ҕҍҔЋҎҍ ҕҍҗҘҍҙҚaҕҕw ҔҖғҐ1ҙz W ҊҙѠҝҢ ҕaҙҢ.

ѬҊaҎҌң.

ѹғaҊ҈Ӑ Ґ3 ҕҪҕҥӐ ҉ұҖҘ0ҌҐҟҍҕҢ:

Ѭ
ҘeҊғҍ Ҍ҈ҘҖҊaҕҕқҦ ҔҐ2 ҘҐ1ҏқ ҉aҕҍҦ ҒҘ
ҍҡeҕіz WҙҒҊҍҘҕҐ1ҊҢ ҙҚҘaҙҚҕңҔҢ
҉ғқҎeҕіҍҔҢӐ ҶҎ҈ҙaҦҙz ҷҒ҈sҕҕңґӐ ҟaҙҢ җҖҔңҠғsz ҊҖҐ1ҙҚҐҕҕқ
҉ҎcҚҊҍҕҕ҈ҋw ҙқҌҩӐ ҌҊ7Җ ҊҙҍҕҍҗҖҘ0ҟҕ҈zӐ җҘҍҌҙҚaҕҐ ҚҖҋҌҩӐ Ґ3 Ґ3ҏ҉aҊҐ ҔS
ҙҚҘaҠҕ҈ҋw җҘҍҡeҕіz.Приложенные файлы

  • pdf 14675350
    Размер файла: 157 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий