Лабораторне заняття № 4.2. Взаємодія соціальних інститутів в управлінні педагогічною системою


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Лабораторна робота №8


Взаємодія соціальних інститутів в управлінні педагогічною системою.


Мета:

ознайомити студентів з принципами управління освітою та
управлінням навчально
-

виховної роботи в школі. Формувати професійну
спрямованість студентів.


План

1. Принципи управління освітою в Україні.

2. Органи народної освіти: їх функції, структура.

3. Керівництво навчально
-

виховною роботою школи.

4. Педагогічна рада школи. Зміст і організація її роботи.

5. Планування роботи школи.

6. Особливості внутрішкіль
ного контролю.Методичні рекомендації
Ознайомитися з специфікою роботи відділу освіти.Познайомитися з особливостями діяльності методичного кабінету.
Зустріч з інспектором та методистом відділу освіти.Ознайомитися з функціонуванням органів народної о
світи та їх
структурою.Ознайомитися з організацією методичної роботи в місті, плануванням
роботи методичного кабінету та формами роботи з педагогічними
працівниками.Ознайомитися з кращим досвідом педагогічного колективу міста та
формою його узагальнення (брошура, альбом, папка, стенд).Скласти схему органів державного управління освітою.Оформити письмовий звіт.

Література:
Основна:

1.

Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник.
-
К.,2001.

2.

Галузинський В. М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч.
посібник.
-
К.: Вища шк., 1995.
-

237 с.

3.

Голованова Н.Ф. Общая педагогика.Учебное пособие для вузов.

СПб.: Речь, 2005.
-
317 с.

4.

Подласый И.П. Педагогика. Новый курс: Учебник для сту
д. пед.
вузов: В 2 кн.


М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999.


Кн.. 2:
Процесс воспитания.


256

с.

5.

Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посіб.


К.: Академія., 2002.
-

528 с.

6.

Ягупов В.В. Педагогіка.
-
К.,2002.
Дидактика современной школы
//Под ред. В .А. Он
ищука.
-

К., 1987.


Приложенные файлы

  • pdf 14682922
    Размер файла: 222 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий