Спецзасоби В ОВС


СУМСЬКЕ УЧИЛИЩЕ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ, ПІДПОРЯДКОВАНЕ УМВС УКРАЇНИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Цикл ТСП
План - конспект
до теми № 1
«Засоби зв’язку що використовуються в ОВС»
Суми – 2013р.
Сумське училище професійної підготовки працівників міліції,
підпорядковане УМВС України в Сумській області
УЗГОДЖЕНО
Начальник УГБ УМВС
України в Сумській області
полковник міліції
М.Г. Кунець
____.____________.2013р. ЗАТВЕРДЖУЮ
В.о. начальника СУПППМ, підпорядкованого УМВС
України в Сумській області
підполковник міліції
В.Г. Шкурат
____.____________.2013р.
План – конспект
Для організації проведення занять по тактико-спеціальній підготовці
згідно з навчального та тематичного плану початкової підготовки вперше прийнятих на службу в ОВС працівників на посади слідчих після закінчення Інституту підготовки слідчих кадрів МВС України Національного університету «Юридична академія Ярослава Мудрого»
Тема № 1: Засоби зв’язку що використовуються в ОВС
Мета заняття: Слухачі зможуть охарактеризувати принципи організації радіозв’язку та правила радіообміну;знатимуть порядок роботи ультракороткохвильових радіостанцій, їх ТТХ і зможе встановити та підтримувати зв’язок .
Кількість гдин:2. Вид занять: класно – групове
Метод проведення: Розповідь, пояснення, бесіда, показ
Методичне забезпечення: план-конспект, дидактичнийматеріал.
Література
1.1.С.М.Соколов «Засоби радіозв’язку ОВС» Навчально-практичний посібник. Львів. 2001р.
2.«Техніка спеціального призначення» Каталог. Київ-2007р.
3. «Посібник інспектора патрульної служби». Донецьк-2006р
Матеріали для проведення занять
підготував викладач училища
майор міліції Ю.М. Сергієнко
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ № 1
І. Підготовча частина – 15 хвилин.
1. Організаційні питання:
1.1 Доповідь командира про готовність взводу до заняття;
1.2 Привітання;
1.3 Перевірка наявності особового складу.
2. Вступ.
Ознайомити курсантів з метою заняття, відведеним часом, структурою та організацією його проведення, рекомендованою літературою.
Аргументувати необхідність активної участі курсантів в ході заняття.
ІІ. Основна частина – 60 хвилин.
1. Мотивація мети заняття.2. Викладення нового матеріалу по питанням:
2.1Організація радіозв’язку ;
2.2Правила ведення радіообміну;
2.3Види радіозв’язку ;
(
Мотивація. Радіозв'язок є основним видом зв'язку з мобільними об'єктами, а в ряді випадків – єдиним видом, що забезпечує керування органами і підрозділами ОВС при ускладненні оперативної обстановки і при ліквідації наслідків стихійного лиха. Кожен працівник міліції повинен знати ТТХ засобів зв'язку, застосовуваних у ОВС і вміти ними користуватися у своїй практичній діяльності.
Найважливішою перевагою радіозв'язку є її висока мобільність, тобто можливість зміни складу мережі радіозв'язку чи повне її переміщення без порушення роботи інших діючих радіомереж.
Радіозв'язок дозволяє в мінімальний термін сконцентрувати в потрібному місці необхідну кількість оперативних сил і засобів, для проведення заходів, узгоджувати по місцевому часу їх дії і здійснювати єдине керівництво ними.
ІНТЕРАКТИВНА ЛЕКЦІЯ
Радіозв’язок в системі ОВС є одним з основних засобів, який забезпечує постійне управління ОВС, чітке та безперервне передавання інформації за будь-яких умов оперативної обстановки.
Радіозв’язок єдиний вид зв’язку з пересувними об’єктами, який забезпечує управління органами та підрозділами ОВС у повсякденної діяльності та у разі ускладнення оперативної обстановки та ліквідації наслідків стихійного лиха. Великою перевагою радіозв’язку є його висока мобільність, тобто спроможність зміни складу мережі радіозв’язку або повне його переміщення без порушення роботи решти радіомереж. Використання радіозв’язку дозволяє за мінімальні строки сконцентрувати у визначеному місці необхідну кількість оперативних сил та засобів для проведення заходів, узгоджувати місце, час їхніх дій та здійснювати єдине та ефективне керівництво ними. Однак радіозв’язок має певні недоліки. Він залежить від рівня радіоперешкод у пункті приймання, а на великих відстанях від умов проходження радіохвиль через іоносферу Залишається можливість прослуховування (перехоплення) розмов і передач та створення перешкод.
Документи регулюючи діяльність підрозділів зв’язку ОВС України.
Наказ №585 від 19.07.2001року «Про затвердження настанови з експлуатації техніки зв’язку в ОВС України» передбачає сукупність організаційно-технічних заходів, що забезпечують підтримку техніки зв’язку ОВС у робочому стані та продовження її ресурсу в процесі експлуатації. (окреме заняття).
Радіозв’язок в ОВС області побудовано згідно вимог Наказу МВС від
26.02.2007 р. №01(таємний) «Про затвердження інструкції про порядок використання радіочастотного ресурсу.»
Одним з пунктів встановлює порядок присвоєння та виділення номіналів радіо частот для радіоелектронних засобів ОВС і ВВ України. Розподіл діючих часто здійснюється за принципом територіального рознесення. Згідно наказу, за УМВС України в Сумський області закріплені наступні частотні канали: А-04, А-24, А-23, А-05.
Радіозв’язок буває:
- симплексний;
- дуплексний;
При симплексномуспособі обміну розмова між кореспондентами здійснюється за схемою „кажу-слухаю», тобто кореспонденти передають інформацію почергово. Кожний з них раніше чим розмовляти, по спеціальному сигналу повинні вручну переключити радіостанцію у режим для передачі звернення.
Дуплексний спосіб обміну дає можливість кореспондентам говорити та слухати одночасно.
В УМВС Сумської області використовується одно- частотний симплексний диспетчерський радіозв’язок це такий радіозв’язок при використанні якого обмін інформацією здійснюється по черзі на одній і тій же частоті. Роль диспетчерів виконують чергові частини МВС, які є головними радіостанціями. Всі інші радіостанції, що працюють в ефірі разом з головними називаються кореспондентами.
Ультракороткохвильовий зв’язок використовується службами органів внутрішніх справ для управління рухомими патрульними та пошуковими групами. Зв’язок здійснюється за допомогою стаціонарних, автомобільних та носимих радіо станцій, працюючих на строго регламентованих частотах ультракороткохвильового діапазону: 33-46 МГц, 140-174 МГц. Обмеження дальності розповсюдження ультракоротких хвиль межами „прямої видимості» дозволяє використовувати одні і теж частоти для організації оперативного зв’язку в різних містах.
Основні принципи організації радіозв’язку з використанням УКХ радіо станцій в органах внутрішніх справ реалізуються за допомогою створення радіомереж.
Група радіо станцій - кореспондентів на чолі з головною, що працюють на одній фіксованій частоті утворюють радіомережу. При цьому кожному кореспонденту, а також головній радіостанції присвоюється індивідуальний позивний.
В УМВС Сумської області існують наступні радіомережі
- Обласна радіомережа - головна р/ст.. ЧЧ УМВС обл. позивний НЕВА,
кореспонденти чергові частини міськрайвідділів (канал А- 23).
- Власна радіомережа УМВС області з головною р/ст. ЧЧ УМВС обл.
позивний НЕВА, кореспонденти : автомобільні та носимі радіостанції співробітників апарату УМВС та УППМ . (канал А-05).
- Радіомережа охорони громадського порядку м. Суми , головна р/ст. ЧЧ
Сумського райвідділу, позивний ВІЗА, кореспонденти: возимі та носимірадіо-
станції нарядів ППС, стаціонарні р/ст. відділів розташованих в межах м. Суми підрозділів «Беркут» та «Грифон». та опорних пунктів в м. Суми (канал А-24).
- радіомережа ДАІ, головна радіостанція ЧЧ ДАІ, позивний ВОЛГА,
кореспонденти: стаціонарні, автомобільні та носимі радіостанції служби ДАІ та
ДПС на території Сумського району (каналА-04).
-Канал А-01.Присвоєний централізовано на всій території України. Для забезпечення спец заходів та взаємодії для всіх підрозділів.
Окрім вище перерахованих, існують власні радіомережі: в/ч ВВ A34, УБОЗ A07,A7125,A17. УОТЗ А35,БЕЗ А27, ВДСО А10,А30,А20, УКР А25та ін.
Позивні для всіх кореспондентів ОВС УМВС області розробляються відділом зв’язку один раз на п’ять років та затверджуються наказом по УМВС. Присвоєння робочих частот проводиться у відповідності з вимогами наказу МВС №01 від 31.08.99р., погоджується з Департаментом зв’язку МВС
Головні радіостанції радіомереж, як правило, стаціонарні. Вони живляться
від мережі 220В мають джерела резервного живлення ,та використовують високі щогли опори для антен. Антени як правило мають значний коефіцієнт підсилення та кругову діаграму. Кореспондентські радіостанції можуть бути: стаціонарними (пости, відділення), автомобільні (наряди, керівництво та інші), переносні (наряди, пости), приховано переносні (оперативні працівники).
Оператор головної радіостанції несе відповідальність за дисципліну зв’язку та має пріоритетне право роботи в ефірі. Він має право робити зауваження та забороняти роботу кореспондентів, які порушили правила радіообміну. Всі повинні працювати згідно таблиць позивних, на визначених частотах. Забороняється самовільно вимикати радіостанцію, знижувати повністю гучність приймача, переходити на тривалий час на інший канал.
Дальність зв’язку залежить від технічних характеристик засобів зв’язку таких як вихідна потужність передавача, чутливість приймача, коефіцієнта підсилення антени, довжиною відерної лінії, рельєфом місцевості траси , забудовою в місці находження кореспондента ,наявністю перешкод, нелінійними процесами в тропосфері т.і. .За середні показники відстані між радіо станціями ,при яких можливий надійний зв’язок можна вважати.
-між стаціонарними станціями – до 50-70 км.
-між стаціонарною і автомобільною радіо станціями – 30-50 км.
-між переносними станціями – 2-5 км.
Порядок ведення радіообміну:
Включити відповідний частотний канал.
Впевнись, що не ведеться радіообмін ким не будь іншим.
Відповідним позивними викликати кореспондента, при цьому своєчасно включати передавач, щоб не допустити втрати інформації, що передається.
Розповідаю про зняття з шумоподавлювача у випадках зв’язку на значних відстанях.
обмін проводити по черзі, про що інтонацією голосу або словом
„прийом» повідомляти про закінчення передачі інформації.
5. По закінченню сеансу зв’язку сповістити про це кореспондента.
Відповідно до Наказу МВС № *1 від 26.02.97р. дозволено:
1.Передавати про розбійний напад, пограбування, крадіжки, інші правопорушення (вид, місце, час).
2.Про виявлення трупа чи людини, що в безпомічному стані.
3.Про стихійні лиха, нещасні випадки (крім випадків на особливо важливих об’єктах) та кількість жертв.
4.Про пожежі, крім особливо важливих об’єктів, але не можна розкривати їх дислокацію.
5.Про місця перебування наряду патрульної служби, зміни маршруту та місце дислокації поста.
6.Про викрадення транспорту, його належність та місце стоянки.
7.Про ДТП, крім інформації про загибель 5 і більше осіб, 10 ібільше травмованих, наявність жертв.
8.Виклик швидкої допомоги до місця пригоди.
9.Про стан наявних засобів зв’язку і службового автотранспорту.
10.Про стан системи сигналізації ,електроживлення, телефонного зв’язку на об’єкті що охороняється, поставлення або зняття об’єкту що охороняється ,отримання сигналу «тривога».
11.Про стан та хід масових заходів та інших подібних заходів. стан громадського порядку змісця їх проведення.
12.Про метеорологічні та дорожні умови.
Категорично забороняється:
- Робота на несправних засобах зв’язку.
- Робота без використання призначених позивних.
- Ведення неслужбових переговорів.
- Передача відомостей що становлять службову та державну таємницю.
- Безпричинне поставлення РЕЗ у режим випромінювання та натискання на маніпулятор.
Типи радіостанцій, які використовуються в ОВС, їх ТТХ.
- Стаціонарні радіостанції KenwoodTK7600, Motorola CM160
Вихідна потужність 50 та 25 Ватт. Антена АТ78 3дБ к.у.
- Мобільні радіостанції MotorolaCM140, CM340
Вихідна потужність 50 та 25 Ватт. Антена 1 д.Б. к.у.
- Переносні радіостанції KENWOOD ТК 2260, (ТК 2107) MotorolaCP300 (MagOne), Вихідна потужність 5 Ватт. Антена –2 д.Б.к.у.
Вказані радіостанції мають такі функції як:
- сканування каналів, пріоритетне сканування.
- VOX (управління передачею голосом).
- зміна потужності випромінювання.
- функціональні клавіші що програмуються відповідно до потреб користувача.
- вбудований голосовий скремблер для захисту переговорів від прослуховування (для kenwoodtk2260 і авто)
- опція функція GPS та AVL що дозволяє відстежувати переміщення об’єкту.
- підтримка передавання статусних повідомлень та режим автовідповідача. Автоматичне передавання ідентифікатора
- Селективні виклики кореспондентів. створення груп кореспондентів.
- Дистанційне блокування та разблокування , вбудований пароль на вмикання, вмикання радіостанції одночасно з запуском двигуна
Усі радіостанції відповідають вимогам військового стандарту MIL-STDC/D/E. Прискорення ,удар, водозахищенність Ємність нової акумуляторної батареї переносних радіостанцій становить 1600 мА.ч що забезпечує роботу впродовж 14 годин у співвідношенні 5:5:9 (передача: прийом: черговий прийом). Існує можливість підключення допоміжних аксесуарів як виносний маніпулятор, виносна гарнітура з голосовим управлінням передачею, прихованоносима гарнітура т.і.
Поширеними помилками, які допускаються працівниками під час роботи з радіостанціями є:
самовільне або випадкове перемикання каналів радіочастоти ;
тримання чи носіння станції за антену;
носіння станції особливо в зимовий час в руках чи на спорядженні, при цьому робота акумулятора зменшується на 30 %, бажано носити в внутрішній кишені верхнього одягу;
передача інформації попередньо не прослухавши ефір на роботу інших станцій;
передача інформації знаходячись поблизу високовольтної лінії електропередач, яка перешкоджає проходженню радіохвиль.
Нескладними поломками та їх усуненням в радіостанціях що використовуються на даний момент в ОВС є:
тримання станції за антену, що приводить до її ламання , потрібно замінити;
-несвоєчасне заряджання акумулятора, зарядити при необхідності замінити.
3. Заключна частина – 15 хвилин.
Наприкінці заняття викладач підводить підсумки заняття, висловлює свою думку з приводу засвоєння курсантами теми, звертає увагу деяких курсантів на рівень засвоєння ними окремих питань, дає рекомендації, виставляє оцінки за роботу на занятті, аргументуючи їх виставлення, відповідає на запитання курсантів.
Для досягнення зазначеної мети пропонується вивчити наступні питання:
- правило радіообміну;
- умови проходження радіохвиль;
- інформація дозволеної та забороненої під час радіообміну.
Рекомендована література:
1.С.М.Соколов «Засоби радіозв’язку ОВС» Навчально-практичний посібник. Львів. 2001р.
2.«Техніка спеціального призначення» Каталог. Київ-2007р.
3. «Посібник інспектора патрульної служби». Донецьк-2006р

Приложенные файлы

  • docx 14695968
    Размер файла: 28 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий