Тема 3 ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМС..

Тема 3 ВНУТРІШНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Задачі

№1. Визначити Саsн-flоw від операційної діяльності підприємства за звітний період непрямим методом за даними таблиці 1.

Таблиця 1 – Вихідні дані для розрахунку Саsн-flоw від операційної діяльності

Показник
Сума, тис.грн.

1. Чистий прибуток від операційної діяльності
100

2. Надходження від емісії акцій
250

в т.ч. на збільшення статутного капіталу
200

3. Надходження від емісії облігацій
50

4. Підприємство нарахувало дивідендів
40

5. Собівартість реалізованої продукції
800

у т.ч. амортизація нематеріальних активів
20

6. Сума збільшення операційних оборотних активів
15№ 2. Визначити Саsн-flоw від операційної діяльності підприємства за звітний період прямим методом на основі даних таблиці 1

Таблиця 1 –Вихідні дані для розрахунку Саsн-flоw від операційної діяльності


Показники
Сума, тис.грн.

Чиста виручка від реалізації продукції
1000

Надходження від емісії акцій
250

у т.ч. на збільшення статутного капіталу
200

Підприємство нарахувало дивідендів
40

Витрати на виробництво реалізованої продукції, пов'язані з виплатою грошових коштів
700

Сплачено проценти за користування позичками
15

Податок на прибуток від операційної діяльності
90

Амортизаційні відрахування
10№ 3. Визначити Саsн-flоw від фінансової діяльності підприємства за звітний період за таких даних:
звичайний прибуток підприємства до оподаткування -150 тис.грн.;
надходження від емісії акцій становлять 200 тис.грн, у т.ч. на збільшення статутного капіталу було спрямовано 150 тис.грн.;
надходження від емісії облігацій - 30 тис.грн.;
підприємство нарахувало дивідендів на суму 20 тис.грн.;
собівартість реалізованої продукції - 920 тис.грн, у т.ч. амортизація основних засобів – 25 тис.грн.

№ 4. Визначити Саsн-flоw від інвестиційної діяльності підприємства за звітний період за таких даних:
грошові надходження від продажу акцій інших підприємств - 45 тис.грн.;
надходження від емісії акцій становлять 150 тис.грн., у т.ч. на збільшення статутного капіталу було спрямовано 100 тис.грн.;
надходження від емісії облігацій - 50 тис.грн.;
підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму 20 тис.грн.;
собівартість реалізованої продукції - 850 тис.грн, у т.ч. амортизація основних засобів - 22 тис.грн.;
кошти, спрямовані на придбання основних засобів - 100 тис.грн.

№ 5. Визначити Fгее Саsн-flоw (перед фінансуванням), використовуючи такі показники:
величина операційного Саsн-flоw -130 тис.грн.
надходження від емісії облігацій - 50 тис.грн.
підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму 20 тис.грн.
грошові надходження від продажу акцій інших підприємств - 45 тис.грн.
кошти, спрямовані на придбання основних засобів - 85 тис.грн.
амортизаційні відрахування - 12 тис.грн.


Заголовок 115

Приложенные файлы

  • doc 14703686
    Размер файла: 46 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий