Шеррилин Кеньон Темные охотники 7.PDF


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
ORYHBVI
$XWKRU,QIR
R_jjbebgD_gvhg
Ihp_emcghqb EI\f
mevn\bdbg]^j_\gbckdZg^bgZ\kdbc\hbgkihe_aghcghqj_a\uqZcghjZa^jZ`Zxs_ckbehc
kihkh[ghklvx\uau\ZlvZfg_abxk_dlhklZedb\Z_lkykgbfebqghq_j_aiylvfbgmlg_fh]ml_]h
\kihfgblv;eZ]h^Zjywlhchkh[_gghklbmevnme_]dhaZ\h^blvagZdhfkl\ZgZh^gmghqvbly`_eh
bf_lvagZqbfu_hlghr_gbyZ[_abklbgghcex[\bhggbdh]^Zg_kfh`_l\_jgmlvk\hx^mrmDh]^Z
hggZdhg_p\klj_qZ_lDZkkZg^jm_^bgkl\_ggmx`_gsbgmkihkh[gmxihfgblvhg_fhgZ
hdZau\Z_lkyijbgp_kkhcijhdeylhcjZkugZdhlhjmxmevnijbky]ZehohlblvkybdhlhjZyaZij_lgZ
^eyg_]hf_kl_hgb^he`gu\klj_lblvkyk^j_\gbfbijhdeylbyfbijhjhq_kl\Zfbbijyfuf
\f_rZl_evkl\hf^j_\g_]j_q_kdbo[h]h\qlh[u\blh]_h[j_klbbklbggh_kqZklv_
R_jjbebgD_gvhg
L_fgu_hohlgbdb
Ihp_emcghqb
Ijheh]E_]_g^Z
:leZglb^Z
E_]_g^ZjgZyFbklbq_kdZy;h]ZlZyLZbgkl\_ggZyhkoblbl_evgZyb\her_[gZy
G_dhlhju_ml\_j`^ZxlqlhhgZgbdh]^Zg_kms_kl\h\ZeZ
Gh_klvbl_dlhkqblZxlqlhhgb\[_ahiZkghklb\wlhfkh\j_f_gghffbj_hjm`bybl_ogheh]bb
AZsbs_guhl^j_\g_]haeZHgb^Z`_\_jylqlhdhe^mgu\hbgub^jZdhgu^Z\ghf_jl\u
Hgb]emipudhlhju_p_ieyxlkyaZk\hxgZmdmbeh]bdmiheZ]Zyqlhl_aZsblylboHgbgbdh]^Z
g_h[j_lmlk\h[h^mbeb[_ahiZkghklvihdZhldZau\Zxlkym\b^_lvlhqlhmgboijyfhi_j_^]eZaZfb
Ihlhfmqlh\k_^j_\gb_e_]_g^ubfbnuhkgh\ZgugZbklbg_bihjhcbklbgZg_^_eZ_lgZk
k\h[h^gufbIhjhchgZihjZ[hsZ_lgZk_s_kbevg__
Ghih^hc^bl_kijZ\_^eb\u_bihkemrZcl_fhcjZkkdZah[bklhjbbkZfh]hkh\_jr_ggh]hjZy
dhlhjucdh]^Zeb[hkms_kl\h\ZeIhlmklhjhgme_]_g^Zjguo=_jdme_kh\uoKlhe[h\\\_ebdhf
W]_ckdhffhj_[ueZg_dh]^Z]hj^Zya_fey\kdhjfb\rZyjZkmex^_cgZfgh]h[he__jZa\blmxq_f
\k_dlhijbreb^hbebihke_g__
Hkgh\ZggZy\^j_\gb_lmfZggu_\j_f_gZbagZqZevguf[h]hf:johglhf:leZglb^Z\ayeZk\h_bfy
hlklZjr_ck_klju:johglZ:leZgluqv_bfyhagZqZeh]jZpbhagZydjZkhlZ:johglkhl\hjbe
hkljh\kihfhsvxk\h_]h^y^b[h]Zhd_ZgZB^ZjZb_]hk_kljuB^u a_feb\f\ih^Zjhdk\h_c`_g_
:iheebfbqlh[uhgbfh]ebaZk_eblv_]hk\hbfb[h`_kl\_ggufb^_lvfbmdhlhjuo[ueh[u
g_h[oh^bfh_bfijhkljZgkl\hqlh[ub]jZlvbjZklb
:iheebfbjZkieZdZeZkvjZ^mykvlZdhfmih^Zjdmb__ke_auaZlhibeba_fexbk^_eZeb:leZglb^m
�]hjh^hf\]hjh^_\hcgufbhkljh\Zfbhdjm`_ggufbiylvxdZgZeZfb\h^u
A^_kvhgZ[m^_ljh`Zlvk\hbo[_kkf_jlguo^_l_c
Gh\kdhj_\uykgbehkvqlh\_ebdZyJZajmrbl_evgbpZ[_kieh^gZIhijhkv[_:johglZB^Zj
ihkh\_sZekykB^hcb\f_kl_hgbkha^ZebjZkm:leZglh\qlh[uaZk_eblvhkljh\Zb\_jgmlvjZ^hklv
\k_j^p_:iheebfb
AeZlh\eZku_bij_djZkgu_ih^h[ghdhjhe_\_[h]bg_:leZgluij_\hkoh^beb^jm]b_ex^kdb_jZku
Lhevdhhgb^hklZ\eyeb:iheebfbm^h\hevkl\b_baZklZ\eyebJZajmrbl_evgbpmmeu[Zlvky
Fbjhex[b\u_b[eZ]hq_klb\u_dZdbo^j_\gb_[h]b:leZglug_agZebgb\hcgugb[_^ghklbHgb
bkihevah\Zebk\hcwdkljZk_gkhjgucjZamfbk\hxfZ]bxqlh[u`blv\]ZjfhgbbbjZ\gh\_kbbk
ijbjh^hcHgbijb\_qZeb\k_oqm`_a_fp_\ijbieu\Z\rbodbo[_j_]Zfb^_ebebkvkgbfbk\hbfb
lZeZglZfbbkp_e_gbybijhp\_lZgby
Ghreh\j_fyb^jm]b_iZgl_hgubgZjh^u\hkklZebb[jhkbebbf\uah\:leZglu[ueb\ugm`^_gu
kjZ`ZlvkyaZk\hxjh^bgm
Qlh[uaZsblblvk\hboex^_c[h]b:leZglb^u\klmibeb\^ebl_evgh_ijhlb\hklhygb_k[ukljh
�ih^gy\rbfky]j_q_kdbfiZgl_hghfeygbo]j_db[ueb^_lvfbdhlhju_[hjhebkvaZh[eZ^Zgb_
l_fqlhg_^hklmighboihgbfZgbx:leZgluiulZebkv^h]h\hjblvkykgbfbdZdex[u_jh^bl_ebk
k_j^blufbfZeurZfblhevdhgZqZ\rbfboh^blvKihdhcghL_ji_eb\h
Gh]j_dbg_ijbkemrZebkvdbo^j_\g_cfm^jhklbA_\kbIhk_c^hgkj_^bhklZevguoj_\gh\Zebd
[h]Zlkl\mb[_afyl_`ghklb:leZglh\
Gh[hevr_\k_ohkljh\Z`Z`^Ze:iheehg
;_a`Zehklgucdh\Zjguc[h]khegpZimklbe\oh^ijb_fuiha\heb\rb_hlgylv:leZglb^mm
klZjrbo[h]h\hlebqb_hlk\hbo^y^bbhlpZhgagZeqlh]j_dbg_kfh]mlh^he_lv:leZglh\\
hldjulhfijhlb\hklhygbbLhevdhbagmljbfh`gh[uehaZ\h_\ZlvjZa\blmx^j_\gxxpb\bebaZpbx
Ihwlhfmdh]^ZA_\kba]gZe\hbgkl\_ggmxjZkm:iheehgZ:iheeblh\babojh^ghc=j_pbb[h]
khegpZkh[jZek\hbo^_l_c\f_kl_bih\_eboq_j_afhj_d[_j_]Zf:leZglb^u
:leZglukbfiZlbabjh\Zebh^Zj_ggufk\_jot_kl_kl\_ggufbkihkh[ghklyfb[h]hih^h[guf
:iheeblZfdhlhjuoij_ke_^h\Zeb]j_dbHgbkfhlj_ebgZ:iheeblh\dZdgZdma_gh\b
]hkl_ijbbfghijbgbfZebboihdZl_ih^qbgyebkvaZdhgZf:leZglh\bg_jZa`b]Zebkkhj
hldjulmx:iheebluihklmiZeblZddZdbf[ueh\_e_ghHgbijbghkbeb`_jl\u[h]Zf
:leZglb^ub\lh`_\j_fygbdh]^Zg_gZjmrZeb^h]h\hjkhk\hbfhlphf:iheehghfDZ`^uc]h^
�hgb\u[bjZebkZfmxdjZkb\mx^_\kl\_ggbpmbhlkueZeb__\_evnu\dZq_kl\_ijbghr_gby
:iheehgmaZ_]h^h[jhlmih^Zjb\rmxbfgh\uc^hf]^_hgbh^gZ`^u[m^mlijZ\blvdZd[h]b
&#x;&#x;&#x;&#xh;&#x]h;&#x^m;&#x^;&#xh;&#xg;&#xw;&#x;&#x;hf]h^m^hgw\_evnuijbkeZebij_djZkgmxZjbklhdjZldmDebf_gm:iheehglhlqZk`_
\ex[beky\g__bhgbijhba\_ebgZk\_liylviZj[ebag_ph\
\haex[e_gghcb__^_lyohgij_^\b^_ek\hxkm^v[mdhgp_dhgph\hgbijb\_^ml_]hdljhgm
:leZglb^u
HghlhkeZek\hxex[h\gbpmb^_l_ch[jZlghgZhkljh\]^_hgbkhq_lZebkv[jZdhfkqe_gZfb
dhjhe_\kdhck_fvb:leZglb^uKlZjrb_^_lb:iheehgZihjh^gbebkvkdhj_ggufb:leZglZfb
kf_rZ\^\_jZku\f_kl_bkha^Z\Zy^_l_c^Z`_[he__kbevguoq_fhgbfh]eb[uklZlvkZfb?fm
lhevdhgm`gh[uehih^^_j`b\Zlvqbklhlmdhjhe_\kdhcebgbbqlh[uh[_ki_qblvkbembehyevghklv
ihhlghr_gbxdk_[_dhjhgu:leZglh\
Mg_]h[uebieZgugZ:leZglb^mb_]h^_l_cQ_j_agbohg[m^_lmijZ\eylv\k_ca_fe_cbk\_j]g_l
k\h_]hhlpZdZd_]hhl_pk\_j]i_j_^wlbfklZjh]h[h]ZDjhghkZ
=h\hjbebqlh:iheehgkh[bjZekykZfhebqghihk_sZlvdhjhe_\mdZ`^h]hihdhe_gbybaZqbgZlv
ZleZglkdh]hgZke_^gbdZhlg__
eb_]hihlhfhdk\_j]gmlv[h]h\:leZglb^u
BdZ`^uc]h^_fm]h\hjbebg_l
�h]h^Z^hgw
DZdh[uqgh:iheehgihk_lbedhjhe_\m:leZglb^uq_cdhjhevmf_j[he__q_faZ]h^^hwlh]hHg
ijbr_edg_c\\b^_ijbajZdZbaZqZekg_ckugZihdZhgZkiZeZ]j_ayhk\h_fihdhcghfkmijm]_
Wlh[uelhl`_]h^dh]^Z[h]b:leZglb^ugZqZeb[_kihdhblvkyhk\h_ckm^v[_Ihlhfmqlhdhjhe_\Z
[h]h\:leZglb^u:iheebfbh[gZjm`beZqlh[_j_f_ggZj_[_gdhf:johglZ
Ihke_\_dh\kljZklgh]h`_eZgbybf_lvk\h_]hkh[kl\_ggh]hgZke_^gbdZf_qluJZajmrbl_evgbpu
gZdhg_plhk[u\Zebkv=h\hjbebqlhhkljh\:leZglb^ujZkp\_e\lhl^_gvbihagZe^Z`_[hevr__
[eZ]h^_gkl\b_q_fdh]^Zeb[hDhjhe_\Z[h]bgyjZ^hklghijZa^gh\ZeZjZkkdZaZ\hklZevguf[h]Zf
hk\h_cgh\hklb
DZdlhevdhFhcjumkeurZeb__aZy\e_gb_hgbihkfhlj_ebgZ:iheebfbb:johglZb
ijh\ha]eZkbebqlhg_jh`^_gguckug:iheebfbijbg_k_lbf\k_fkf_jlv
H^gZaZ^jm]hcljbFhcjudZ`^Zyijhbag_keZihh^ghckljhd_ijhjhq_kl\Z
FbjdhlhjucfuagZ_faZdhgqblky
k_gZrbkm^v[u\wlbojmdZomihdhylky
DZ`^Zy_]hijbohlvdZd[h]Zh[j_l_l\eZklv\ukr_]haZdhgZ
Ih\_j]gmluc\m`Zkboij_^kdZaZgb_f:johglijbdZaZek\h_c`_g_ba[Z\blvkyhlg_jh`^_ggh]h
j_[_gdZ
:iheebfbhldZaZeZkvHgZkebrdhf^he]h`^ZeZ\hafh`ghklvbf_lvkh[kl\_ggh_^blyqlh[u\b^_lv
_]h[_kkfuke_gghmf_js\e_ggufbaaZkeh\j_\gb\uoFhcjKihfhsvxk\h_ck_kljuhgZ
ij_`^_\j_f_gghjh^beZkugZbkijylZeZ_]h\fbj_kf_jlguo:johglm`_hgZij_^ty\beZ
hdZf_g_\rbcieh^
Y^hklZlhqghgZkfhlj_eZkvgZl\hbbaf_gubeh`v:johglKwlh]h^gyb\ij_^vfh_k_j^p_
�hkluehdl_[_HdZf_g_\rbcieh^fZe_gvdbcj_[_ghdieh^ih]b[rbcijb[jxrghc\g_fZlhqghc
[_j_f_gghklbbih^\_j]rbckyh[ua\_kl\e_gbx@wlh\k_qlhludh]^Zgb[m^vihemqbrvhlf_gy
yjhklb:johglaZdexqbe__\DZehabk\gb`gxxkn_jmf_`^mwlbffbjhfbfbjhf[h]h\
LZflub[m^_rvhklZ\ZlvkyihdZl\hckugg_mfj_l
Blh]^Z[h]b:leZglukhkj_^hlhqbebk\h_\gbfZgb_gZk_klj_:iheebfbihdZg_^h[bebkvhlg__
ijbagZgby
Hgjh^blkydh]^ZemgZih]ehlblkhegp_b:leZglb^Zmlhg_l\Z[khexlghclvf_?]hpZjkl\_ggZy
fZlv[m^_lju^Zlv\kljZo_hl_]hjh`^_gby
;h]bihrebddhjhe_\_:leZglh\fhf_gljh`^_gbykugZdhlhjhcijb[eb`ZekyDZdb[ueh
ij_^kdZaZghemgZaZlfbeZkhegp_ihdZhgZjh`ZeZ\fmdZobdh]^Z__kugjh^beky:johgl
ijbdZaZem[blvj_[_gdZ
Dhjhe_\ZieZdZeZbmfheyeZ:iheehgZihfhqv_cDhg_qgh`___ex[h\gbdg_klZg_lkfhlj_lvdZd
_]hkugZm[b\ZxlklZjrb_[h]b
Gh:iheehgijhb]ghjbjh\Ze__bhgZ[_kihfhsghgZ[ex^ZeZdZd__gh\hjh`^_gguckug[ue
mf_js\e_ggZ__]eZaZo
Ghdhjhe_\Zg_agZeZqlh:iheehgmaZjZg__jZkkdZaZebhlhfqlhijhbahc^_lbqlhg__]hkugZhgZ
�Kihfhsvxk_klju:jl_fb^u:iheehgaZ[jZek\h_]hkugZ^hfhc\_evnu]^_fZevqbd\ujhk
kj_^b`jbp:iheehgZ
=h^urebb:iheehgg_\_jgmekyddhjhe_\_:leZglh\qlh[uaZqZlv^jm]h]hihlhfdZ__g_gZ\bklv
dg_fmjhkeZHgZij_abjZeZ]j_q_kdh]h[h]Zdhlhjucg_ihaZ[hlbeky^Zlv_cj_[_gdZ\aZf_glh]h
dhlhjh]hhgZihl_jyeZ
Q_j_a^\Z^pZlvh^bg]h^ihke_lh]hdZdhgZklZeZk\b^_l_e_fijbg_k_gby\`_jl\mk\h_]h
_^bgkl\_ggh]h^blydhjhe_\ZmagZeZh^jm]hfj_[_gd_hlphfdhlhjh]h[ue]j_q_kdbc[h]:iheehg
Wlh]hjh^beZ]j_q_kdZyijbgp_kkZhl^ZggZy[h]m\^Zj\gZ^_`^_kdehgblv[h`_kl\_ggh_
[eZ]hkeh\_gb_\klhjhgm]j_dh\dhlhju_\lh\j_fygZoh^bebkv\khklhygbb\hcguk:leZglZfb
DZdlhevdhgh\hklv^hklb]eZdhjhe_\u]hj_qv]em[hdh\gmljbg__g_bfh\_jghjZajhkeZkvihdZ
ihlhdg_i_j_ihegbe__
HgZ\ua\ZeZk\hbokh[kl\_gguo`jbpqlh[ukijhkblv]^_fh`ghgZclbgZke_^gbdZ__bfi_jbb
GZke_^gbd:leZglb^uijh`b\Z_l\^hf_Wgde_kZ
lhf`_^hf_]^_jh^bekygh\ucfZe_gvdbckug:iheehgZ
Dhjhe_\ZaZdjbqZeZhlyjhklbmagZ\qlh:iheehgij_^Zek\hbokh[kl\_gguo^_l_cHgb[ueb
aZ[uluihdZhgkha^Z\Zegh\mxjZkmqlh[uaZf_gblvbo
ua\Z\k\hboebqguohojZggbdh\dhjhe_\ZhlijZ\beZbo\=j_pbxqlh[u[ulvm\_j_gghcqlh
ex[h\gbpZ:iheehgZbj_[_ghd[m^mlm[bluHgZgbdh]^Zg_iha\heblgbdhfmbagbok_klvgZ__
ex[bfucljhg
M[_^bl_kvqlhhgbjZaj_aZgugZdmkhqdblZdqlh[u]j_dbih\_jbebqlhwlhk^_eZe^bdbca\_jv
Yg_ohqmqlh[uke_^uijb\_ebbodgZrbf[_j_]Zf
GhdZdb\k_Zdluf_klbwlhllh`_[uejZkdjul
KjZa[blufk_j^p_fg_aZ^mfu\Zykv:iheehgijhdeye\kxg_dh]^Zba[jZggmxbfjZkm
�QmfZgZ\k_ojh`^_gguo:iheeblZfbZih`g_l_\u\k_qlhihk_yebk_]h^gyGbdlhba\Zkg_
ijh`b\_l^hevr_q_ffhy^jZ]hp_ggZyJbkkZu\k_[he_ag_gghmfj_l_\k\hc^\Z^pZlvk_^vfhc
^_gvjh`^_gbyJZa\uihklmiZebdZd`b\hlgu_agZqblklZg_l_bfbImklv_^bgkl\_gguf
bklhqgbdhfiblZgbyklZg_l^ey\Zkdjh\vij_^klZ\bl_e_c\Zr_]h`_\b^ZBgbdh]^Z[hevr_\ug_
kfh`_l_oh^blvihfh_fmdhjhe_\kl\m]^_yfh][u\Zkm\b^_lvb[ue[u\ugm`^_g\kihfgblvqlh
\uk^_eZebij_^Z\f_gy
BihdZijhdeylb_g_khj\Zehkvk_]h]m[:iheehgbg_\kihfgbeqlh_]hkh[kl\_gguckug\_jgmeky
�\_evnuKugdhlhjh]hhg[_ajZkkm^ghijhdeye\f_kl_k^jm]bfb
H^gZ`^uijhbag_k_ggu_ih^h[gu_keh\Zg_fh]ml[ulvhlf_g_gu
Gh[he__lh]hhgihk_yek_f_gZk\h_]hkh[kl\_ggh]hmgbqlh`_gby^_gv`_gblv[ukugZgZkZfhc
h[_j_]Z_fhc\ukr_c`jbp_:iheehg\\_jbe_fm\k_qlhp_gbe\`bagb
k\hbojmdZolu^_j`brvfh_[m^ms__L\hydjh\vfhybq_j_al_[ybl\hbo^_l_cy[m^m
`blv
Wlbfbk\yau\Zxsbfbkeh\Zfbbh^ghc\kiurdhcyjhklbhgijb]h\hjbek_[ydmgbqlh`_gbxDZd
lhevdhm]Zkg_lebgby_]hkugZmfj_l:iheehgZkgbfbkZfhkhegp_
�Z[m^_l\Zfba\_klgh:iheehgg_ijhklh[h]HgkmlvkhegpZb^_j`bl\k\hbojmdZojZ\gh\_kb_
\k_e_gghc
K_cqZk]h^gwbhklZekylhevdhh^bgj_[_ghd:iheebl\qvbo`beZol_q_ldjh\vZglbqgh]h
[h]Z
=eZ\Z
N_\jZev
K_glIheFbgg_khlZ
H^_\qhgdb\gbfZgb_DjZkZ\qbdihijZ\hfm[hjlm
DZkkZg^jZIbl_jkjZkkf_yeZkvgZ^bkiheg_gguf\h`^_e_gbylhghfFbr_evWc\_jbb
h[_jgm\rbkv\i_j_iheg_gghf[Zj_jZa]ey^_eZkj_^g_c\g_rghklbl_fgh\hehkh]hfm`qbgm
klhys_]hi_j_^kp_ghc]^_b]jZeZboex[bfZyf_klgZy]jmiiZ7ZLVWHG+HDUWV
IhdZqb\Zykv\jblf_fmaudbbihly]b\ZyEhg]:ce_g^kdbcqZckhev^hfDZkkZg^jZ\l_q_gb_
fbgmlubamqZeZ_]h
HgFhehqgucIZj_gvj_rbeZhgZihke_lsZl_evgh]hhkfhljZih\k_fdjbl_jbyfb
\dexqZxsbf\g_rghklvfZg_jm^_j`Zlvkybg_aZfukeh\Zlmxh^_`^m
Fbr_evihdZqZeZ]heh\hc
G_l^Zfuhghij_^_e_gghDj_d_j
DZkkZg^jZmeu[gmeZkvih^mfZ\h[bokbkl_f_hp_gdbdhlhjZyaZ\bk_eZhllh]hjZ^bq_]hfh`gh
[ueh[u\uimklblvfm`qbgmbaihkl_ebFhehqgucIZj_gvhagZqZeqlhhg[ueg_h[uqZcgh
ijbly]Zl_e_gbfh]ijbg_klbklZdZgfhehdZ\ihkl_ev\ex[h_\j_fyDj_d_jujZkiheZ]ZebkvgZ
klmi_gvdm\ur_ZI_q_gvy[uebijhklh[h`_kl\_ggu
GhaZ\_jrZeiZjZ^fm`kdhcijb\e_dZl_evghklbIhgqbdkihkuidhc
FZehlh]hqlhihkuidhchlihgqbdZfh`gh[uehi_j_iZqdZlvkyhglZd`_kfmsZebo\_qghaZgylu_
^b_lZfbmfu[md\Zevghmfheyy`_gsbghldmkblvhlg_]hdmkhq_d
�hk_]h^gyrg_]h^gygbdlhbagbogbdh]^Zg_\klj_qZeIhgqbdkihkuidhc\hiehlbGhhgbg_
l_jyebgZ^_`^u
Fbr_evihoehiZeZ;j_g^mbDwlihie_qmblZcdhfmdZaZeZgZijb]eygm\r_]hky_ciZjgy
I_q_gv_"
DwlihdZqZeZ]heh\hc
Dj_d_j
Hij_^_e_gghDj_d_jih^l\_j^beZ;j_g^Z
�ZqlhluihgbfZ_rv"Ml_[y`__klvihklhygguciZj_gvkdZaZeZFbr_ev;j_g^_\lh\j_fy
dZdfmaudZgluaZdhgqbebbkihegylvi_kgxbhlijZ\bebkvgZi_j_ju\
Q_jlih[_jb^_\qhgdb\u^h\hevgh`_kldb_djblbdb
DZkkZg^jZh]eygmeZkvgZaZ^gZiZjgyjZa]h\Zjb\Zxs_]hkhk\hbfijbyl_e_fbihly]b\Zxs_]hib\h
ba[mluedbHgg_aZklZ\be__k_j^p_[blvky[uklj__qlh\ijhq_fm^Z\Zehkvebrvhq_gvg_fgh]bf
fm`qbgZfGhijbwlhfiZj_gvh[eZ^Zee_]dhchldjulhcfZg_jhch[s_gbybohjhr_c
^h[jh`_eZl_evghcmeu[dhcHgZfh]eZihgylvq_fhglZdijb\e_dFbr_ev
ex[hfkemqZ_ihq_fml_[y[_kihdhblgZr_fg_gb_"kijhkbeZhgZFbr_ev?kebhgl_[_
gjZ\blkyb^bbihagZdhfvkykgbf
Fbr_evm`ZkgmeZkv
Yg_fh]mwlh]hk^_eZlv
:_kebhgih^mfZ_lqlhylheklZybebkljZrgZy"
DZkkZg^jZaZdZlbeZ]eZaZFbr_ev[ueZom^_gvdhc[jxg_ldhck\_kvfZ^Ze_dhchl^mjgmrdb
\g_rghklvx
@bagvdhjhldZFbr_evKebrdhfdhjhldZG_kfhljygZ\k_qlhluk_[_gZijb^mfu\ZeZhg
fh`_lhdZaZlvkyfm`qbghcl\h_cf_qlugh_kebluhklZg_rvkya^_kvimkdZykexgbbgbq_]hg_
ij_^ijbgbfZylhgbdh]^Zwlh]hg_magZ_rv
=hkih^b\a^hogmeZFbr_evdZdyaZ\b^mxl\h_fmijbgpbim`blvh^gbf^g_f:ylZdg_
fh]m
DZkkZg^jZko\ZlbeZ__aZjmdmbihlZsbeZq_j_alheimijyfhdlhfmiZjgx
HgZihoehiZeZ_]hihie_qm
a^jh]gm\hgh[_jgmeky
?]h]eZaZjZkrbjbebkv]ey^ykgbam\\_jogZDZkkZg^jmR_klbnmlh\jhklhf f\fhgZm`_
ijb\udeZhsmsZlvk_[ydZijbahfijbjh^uGhgZ^hhl^ZlvwlhfmiZjgx^he`gh_dZaZehkv_]hg_
ihdhjh[belhlnZdlqlhhgZgZ^h[juo^\Z^xcfZ\ur_g_]h
Hgi_j_\_e\a]ey^\gbagZFbr_evdhlhjZy[ueZghjfZevguoiylbnmlh\jhklhf f\f
Ijb\_lkdZaZeZDZkkZg^jZkgh\Zijb\e_dZy_]h\gbfZgb_dk_[_Yijh\_^m[ukljuchijhk
u`_gZlu"
HggZofmjbeky
G_l
klj_qZ_l_kvkd_flh"
Hgh[f_gyekyhaZ^Zq_ggufb\a]ey^Zfbkhk\hbf^jm]hf
G_l
=_c"
MiZjgymiZeZq_exklv
Ijhrmijhs_gvy"
DZkkZg^jZ\hafms_ggh\hkdebdgmeZFbr_ev
�_\mrdZijhb]ghjbjh\ZeZboh[hbobdj_iq_k`ZeZjmdmih^jm]bdh]^ZlZihiulZeZkvk[_`Zlv
Zf\_^vgjZ\ylky`_gsbgu"
�Zhkdhj[e_gguflhghfhl\_lbehg
Ohjhrhihlhfmqlhfhyih^jm]ZFbr_evkqblZ_l\Zkbkdexqbl_evghkbfiZlbqgufbohl_eZ[u
k\ZfbihagZdhfblvkyHgZ\lhedgmeZ^_\mrdmf_`^mgbfbFbr_evwlh
Hgmeu[gmeky\klj_lb\hr_ehfe_gguc\a]ey^Fbr_ev
LhfDh^b
LhfDh^bih\lhjbeZDZkkZg^jZLhfwlhFbr_ev
Ijb\_lkdZaZehgijhly]b\Zy_cjmdm
Km^yih\b^mih^jm]bDZkkZg^jZfh]eZkdZaZlvqlhlZij_[u\Z_l\g_j_rbl_evghklbaZ^mrblv__
bebih[eZ]h^Zjblv
Ijb\_lijhbag_keZFbr_evih`bfZy_]hjmdm
M[_^b\rbkvqlhhgbgZrebh[sbcyaudbhgg_dmkZ_lkygZi_j\hfk\b^ZgbbDZkkZg^jZhklZ\beZ
bobgZijZ\beZkvh[jZlghd;j_g^_bDwlg_^h\_jqb\hmklZ\b\rbokygZg__krbjhdhhldjulufb
G_fh]mih\_jblvqlhlulhevdhqlhijh\_jgmeZkg_cih^h[gucghf_jkdZaZeZDwldZd
lhevdhDZkkZg^jZijbkh_^bgbeZkvdgbfHgZkh[bjZ_lkym[blvl_[yqmlvihiha`_
;j_g^Zkt_`beZkv
?kebludh]^Zgb[m^v\udbg_rvlZdh_khfghcylhqghl_[ym[vx
Dwlh[gyeZ;j_g^maZie_qbbdj_idhk`ZeZ
Lukfh`_rvhjZlvgZg__kdhevdhm]h^gh^hjh]Zyghyg_fh]miha\heblvl_[___m[blv
;j_g^ZjZkkf_yeZkvgZ^dhff_glZjb_fDwl^Z`_g_^h]Z^u\ZykvqlhlZ]h\hjblkh\_jr_ggh
�k_jv_aghDwl[ueZlZcgufl_ehojZgbl_e_fDZkkZg^ju\hlm`_\l_q_gb_iylbe_leykijZ\db
;hevrbgkl\hl_ehojZgbl_e_cDZkkZg^jugZgbfZebkvkjhdhfijbf_jghgZ\hk_fvf_kyp_\
Bokem`[ZaZdZgqb\ZeZkveb[hihijbqbg_kf_jlbeb[hkjZamihke_lh]hdZdbfm^Z\Zehkv
hkfukeblvqlhbf_gghij_^klZ\eyxlkh[hcl_dlhhohlblkygZDZkkZg^jmIhfg_gbx
l_ehojZgbl_e_c^Z`_lhcg_ihf_jghckmffu^_g_]dhlhjmxhl_pDZkkZg^juieZlbebfaZ
khojZgghklv__`bagb[uehg_^hklZlhqgh^eyihdjulbywlh]hjbkdZ
Ghg_^eyDwlg_c[ueh[hevr_mihjkl\ZbgZoZevkl\Zq_f\ex[hf^jm]hfq_eh\_d_dh]^Zeb[h
\klj_q_gghfDZkkZg^jhcM`_g_mihfbgZylhlnZdlqlhDwly\eyeZkv_^bgkl\_gghcba\_klghcDwkk
`_gsbghcdhlhjZy[ueZ\ur_g__R_klbnmlh\q_luj_o^xcfh\jhklhf f\fbihljykZxs_
djZkb\ZyDwlijhba\h^beZgZklhysbcnmjhj\_a^_]^_[ugbihy\eyeZkv?_\hehku[uebk\_leufb
^ebghcqmlvgb`_ie_qZ]eZaZgZklhevdha_e_gu_qlhdZaZebkvg_ijZ\^hih^h[gufb
LuagZ_rvh[jZlbeZkv;j_g^ZdDZkkZg^j_gZ[ex^ZydZdjZa]h\Zjb\Zxlbkf_xlkyLhfb
Fbr_evY[uqlhm]h^ghhl^ZeZaZl\hxkZfhm\_j_gghklvLuohlvdh]^Zgb[m^v\k_[_
khfg_\Z_rvky"
DZkkZg^jZhl\_lbeZq_klgh
Ihklhyggh
Lugbdh]^Zwlh]hg_ihdZau\Z_rv
Wlhihlhfmqlh\hlebqb_hl__ijbyl_evgbpkms_kl\h\ZeebrvdjhohlgucrZgkqlhmDZkkZg^ju
_klv\aZiZk_[hevr_\hkvfbf_kyp_\`bagbHgZg_fh]eZk_[_iha\heblv[ulvim]eb\hcbebjh[dhc
?_^_\bahf[ueho\ZlZlv\k_h[_bfbjmdZfbb[_]hfmghkblvkkh[hc
K^jm]hcklhjhguhgZm[_]ZeZ\kxk\hx`bagvHll_odlhm[be[u__ijbfZe_cr_c\hafh`ghklb
Gh[hevr_\k_]hhgZ[_`ZeZhlk\h_ckm^v[ugZ^_ykvlZdbebbgZq_dZdbfgb[m^vh[jZahf
ij_^hl\jZlblvg_ba[_`gh_
�Z`_ijblhfqlhiml_r_kl\h\ZeZihfbjmkr_klbe_lg_]h\hajZklZDZkkZg^jZ[ueZg_[eb`_d
h[gZjm`_gbxijZ\^uhk\h_fgZke_^bbq_f__fZlv^hg__
H^gZdhdZ`^uc^_gv\klj_qZyjZkk\_lhgZgZ^_yeZkvGZ^_yeZkvqlhdlhlhkdZ`_l_cqlh__`bagv
g_aZdhgqblky\__^\Z^pZlvk_^vfhc^_gvjh`^_gbyGZ^_yeZkvqlhkfh`_lhklZlvky]^_gb[m^v
^hevr_q_fgZg_kdhevdhf_kyp_\bebohly[u^g_c
HiZgvdb\uj\Zehkvm;j_^u\ulZjZsb\r_ckygZ\oh^gmx^\_jvrbjhdhhldjulufb]eZaZfb
JZkkf_y\rbkvgZ^__[eZ]h]h\_cguflhghfDZkkZg^jZh[_jgmeZkvqlh[um\b^_lvdZdljh_
g_\_jhylghk_dkmZevguofm`qbg\oh^yl\dem[k_hgb[ueb[he__r_klbnmlh\jhklhfk
ahehlbklhcdh`_cbk\_leufb\hehkZfbbihljykZxs_djZkb\u_
Kf_oaZf_jgZ__]m[Zo_^\ZhgZihqm\kl\h\ZeZm`Zkgh_`]mq__ihdZeu\Zgb_ijh[_`Z\r__ih__
Wlhhsms_gb_[uehagZdhfh_ckebrdhfohjhrh
BhghhklZ\eyehg_ba]eZ^bfuchli_qZlhdm`ZkZ\__k_j^p_
H^_lu_\^hjh]b_k\bl_ju^`bgkubeu`gu_dmjldbwlbljh_hkfZljb\Zebihk_lbl_e_c[ZjZdZd
kf_jlhghkgu_obsgbdbdhlhjufbhgbby\eyebkvDZkkZg^jZaZ^jh`ZeZGZoh^ysb_ky\[Zj_ex^b
bihgylbyg_bf_eb\dZdhch]jhfghchiZkghklbhgbgZoh^bebkv
Gbh^bgbagbo
Hofbehklb\uc;h`_
WcDwkkiha\ZeZ;j_g^ZKoh^bij_^klZ\vf_gybf
DZkkZg^jZihdZqZeZ]heh\hc\klj_lb\ij_^hkl_j_]Zxsbc\a]ey^DwlHgZihiulZeZkvhllZsblv
;j_g^mih^Zevr_hlwlbofm`qbgbhlbol_fguo]heh^guo\a]ey^h\
�HgbiehoZydhfiZgby;j_g_ckl\bl_evghiehoZy
?^bgkl\_ggh_^hklhbgkl\hlh]hqlh[u[ulvgZiheh\bgm:iheeblhfkhklhyeh\kihkh[ghklb
jZkihagZlv^jm]boijbgZ^e_`Zsbod\b^m__fZl_jbBqlhlh\gmljbg__ih^kdZau\ZehDZkkZg^j_
qlhfm`qbgujZkk_dZxsb_lheimbkdhevaysb_bamqZxsbfb\a]ey^Zfbih`_gsbgZf
h[hevklbl_evghbfmeu[Zykv[uebg_ijhklh:iheeblZfb
�Hgb[uebZcfhgZfbihjhqghcihjh^hc:iheeblh\dhlhjZyijh^e_\ZeZk\hbdhjhldb_`bagb
m[b\Zyex^_cbdjZ^ybo^mrb
�MgbdZevgh_fhsgh_h[Zygb_Zcfhgh\b`Z^guc^hq_eh\_q_kdbo^mr]heh^khqbebkvbadZ`^hc
ihjubol_e
Hgbijbrebkx^ZaZ`_jl\Zfb
DZkkZg^jZih^Z\beZiZgbdmGm`ghgZclbdZdhclhkihkh[\uclbhlkx^Zij_`^_q_fhgbhdZ`mlky
kebrdhf[ebadhdg_cbh[gZjm`Zld_f\^_ckl\bl_evghklbhgZy\ey_lky
HgZgZsmiZeZg_[hevrhcibklhe_lkijylZgguc\__kmfhqd_iulZykvhlukdZlvimlvdkiZk_gbx
Q_j_aq_jgucoh^kdZaZeZDwllZsZ__daZ^g_cqZklbdem[Z
Qlhijhbkoh^bl"kijhkbeZ;j_g^Z
&#xg_;&#xaZ;&#xig;&#xh;&#xkZ;&#xfu;&#xu;&#xkh; b; ; a;�g_aZighkZfuc\ukhdbcbaZcfhgh\hklZgh\bekygZiheghfoh^mdZd\dhiZgguc
Bih\_jgmekydgbfebphf
KlZevgu_]eZaZkmabebkvgZDZkkZg^j_kgZijy`_ggufbgl_j_khfbhgZfh]eZihqm\kl\h\ZlvdZdhg
�iulZ_lkyijhgbdgmlv\__jZamf_\mrdZaZ[ehdbjh\ZeZ_]h\lhj`_gb_gh[uehkebrdhfiha^gh
Hgko\Zlbek\hboijbyl_e_caZjmdbbkdehgbekydgbf
Ijhdeylv_hlaZkZ^Z
[md\Zevghfkfuke_
i_j_iheg_gghf[Zj_hgZg_fh]eZhldjulvklj_ev[mdZdbDwlJmqgu_]jZgZlu[ueb\fZrbg_Z
k\hbdbg`ZeuhgZhklZ\beZlZf`_ih^kb^_gv_f
�K_cqZkkZfh_\j_fykdZaZlvqlhml_[yijbk_[__klvkZbdhexs__debgdh\h_oheh^gh_hjm`b_\
�\b^_f_lZeebq_kdh]hlj_am[pZLjZ^bpbhggh_^ey`bl_e_cHdbgZ\u Yihgby\febgZkZc^hklb]Z_l
�ffeyihdehggbdh\nZglZklbdbkZbdZdijZ\behZkkhpbbjmxlkykWe_dljhcGZqbhk
]j_q_kdhcgZ_fghcm[bcp_c\ufure_ggufi_jkhgZ`_fdhfbdkh\dhfiZgbb0DUYHO@Dwl
�Imklh:l\hbdZfu\b^oheh^gh]hhjm`byjZkijhkljZgzggucgZHdbgZ\_Ij_^klZ\ey_lkh[hc
dhjhldh_bah]gmlh_e_a\b_gZkZ`_ggh_gZdhjhldmxjmdhylvi_ji_g^bdmeyjgh_c?]hijhlhlbihf
�ZkZjdZklbqghhlha\ZeZkvDZkkZg^jZ^mfZyhk\h_fhjm`bb[hevr_ihoh`_fgZg_[hevrb_
h^ghjmqgu_dhkuYaZkmgmeZbo\ebnqbdi_j_^\uoh^hfba^hfZ
HgZhsmlbeZdZdDwl\ibogmeZ_c\jmdmqlhlhoheh^gh_Himklb\\a]ey^DZkkZg^jZm\b^_eZ
�keh`_ggucmqb\Zij_^klZ\ey_lkh[hc\__je_i_klhd hiZoZeh\fk^_eZggucbap_evgh]hdmkdZ^_j_\Z
bebbaijh\hehqgh]hdZjdZkZh[lygmlh]hr_edhfyihgkdhcdmevlmj_kms_kl\m_lg_kdhevdh\b^h\
kdeZ^guo\__jh\ghbf_gghmqb\Zkhklhblbap_evgh]hdZjdZkZY^mfZxqlha^_kvZ\lhjhrb[eZkv
bfh]eZbf_lv\\b^mgZijbf_jkdeZ^ghc\__j]mg[Zc \i_j_\h^_kyihgkdh]h\__jihedh\h^pZ\f
ijhlhlbihfdhlhjh]hb[uemqb\Z@[h_\hc\__jBa]hlh\e_ggucbaklZeb\__j[ueaZlhq_gkh^ghc
�klhjhgublZdbfh[jZahf[ueklhev`_hiZk_gdZdbgh`=bgkmagZf_gblZy\KR:fZjdZgh`_c@
G_jZkdjulucbebrvh^bggZ^pZlb^xcfh\ kf\f^ebghchgihoh^begZ[_ah[b^gmxyihgkdmx
[_a^_emrdmgh\jmdZoDwlbebDZkkZg^ju[uekf_jlhghk_g
DZkkZg^jZk`ZeZhjm`b_\jmd_ZDwlijh^he`ZeZlygmlv__\gZijZ\e_gbbih`Zjgh]h\uoh^Z
�Hgbkf_rZebkvklheihcijh^\b]Zykvd^\_jbih^Zevr_hlZcfhgh\b;j_g^uqlh[ug_
ih^\_j]Zlv__hiZkghklb_kebl_\^jm]gZiZ^mlgZoh^b\rmxkyjy^hfih^jm]mfh]ehaZp_iblv
DZkkZg^jZijhdeyeZ\ukhdbcjhklboh[_bodh]^ZihgyeZqlhg_lgbdZdh]hkihkh[ZaZl_jylvkykj_^b
�ex^_cGbdZdhc\hafh`ghklbkdjulvkyhl\gbfZgbyZcfhgh\^Z`_\lZdhc`mldhclheq__b[hhgZ
bDwlkbevgh\ha\urZebkvgZ^\k_fbhklZevgufb
Dwlj_adhhklZgh\beZkvdh]^Z^jm]hc\ukhdbc[ehg^bghlj_aZebfimlvdkiZk_gbx
�\_k_dmg^ukimkly\hdjm]gbojZa\_jakygZklhysbcZ^bh[_hkhagZebqlh\[Zj_gZoh^behkv
�[hevr_lj_oZcfhgh\
Bo[uehihf_gvr_cf_j_^x`bgZ
�DwllhedgmeZDZkkZg^jmd\uoh^mbm^Zjhfgh]bihkeZeZZcfhgZgZaZ^\lheimbadhlhjhc
jZa^Zebkv\hafms_ggu_djbdbb\ba]
�DZkkZg^jZjZkiZogmeZ\__jdh]^Z^jm]hcZcfhgdbgmekygZg__khohlgbqvbfgh`hfHgZihcfZeZ
e_a\b_f_`^mkibpZfb\__jZaZl_fdjmlZgm\\u^_jgmeZhjm`b_bajmdbgZg_keZ_fmm^Zj\]jm^v
_]h`_kh[kl\_ggufgh`hf
�Zcfhgf]gh\_gghjZkkuiZeky
LuaZieZlbrvaZwlhkmdZh[\bgyxs_aZjuqZegZg__h^bgbagZiZ^Z\rbo
�G_kdhevdhfm`qbgihk_lbl_eb[ZjZ^\bgmebkv_cgZihfhsvghZcfhgu[ukljhkgbfb
jZah[jZebkv\lh\j_fydZdg_kdhevdhex^_cehfZgmebkvd\uoh^m
�Q_l\_jhZcfhgh\hdjm`bebDwl
�DZkkZg^jZihiulZeZkvijbclb_cgZihfhsvghg_kfh]eZH^bgbaZcfhgh\aZklZe__
l_ehojZgbl_ey\jZkiehoih^eufijb_fhfr\ujgm\rbfDwlhjy^hfklhysmxkl_gm
�_\mrdZ\j_aZeZkv\g__k]emobfklmdhfbf_rdhfk\ZebeZkvgZihe
�DZkkZg^jZohl_eZ_cihfhqvghemqrbckihkh[k^_eZlvwlhm[jZlvZcfhgh\ba[ZjZih^Zevr_hl
ih^jm]b
�HgZih\_jgmeZkvqlh[u[_`Zlvbh[gZjm`beZ_s_^\moZcfhgh\klhy\rboijyfhmg__aZkibghc
Klhedgh\_gb_bol_e^_ahjb_glbjh\ZehDZkkZg^jmgZklhevdhqlhh^bgbagZiZ^Z\rbomki_e
\u^_jgmlv\__jbgh`ba__jmd
Hgh[o\Zlbe__jmdZfbg_iha\heyy^_\mrd_miZklv
g_fmex[mx`_gsbgmBf_gghwlhlfZ]g_lbafiha\heyebfwnn_dlb\ghhohlblvkygZex^_c
Dm^Zlhkh[bjZ_rvkyijbgp_kkZ"kijhkbehgko\Zlb\__aZaZiyklvyl_fkZfufij_k_dZy
ihiuldb[hjhlvkyaZhlh[jZggh_hjm`b_
DZkkZg^jZihiulZeZkvaZ]h\hjblvgh_]h[_a^hggu_l_fgu_]eZaZiheghklvxie_gbeb__HgZ
qm\kl\h\ZeZdZdkihfhsvxk\hbokbehgijhgbdZ_l\__jZamfiZjZebamykihkh[ghklv^\b]Zlvky
HklZevgu_ih^hrebdg_fm
&#xk_;&#x_;&#xs_;&#xm;&#x^_;&#xj`;&#xZy;&#x_;&#x_;&#xjm; b;&#x;k__s_m^_j`b\Zy__jmdbZcfhgijh^he`Zek\_jeblvDZkkZg^jm]bighlbabjmxsbf\a]ey^hf
LZdlZdijhbag_kkZfuc\ukhdbcijh\_^yoheh^gufiZevp_f\gbaih__s_d_uoh^y
k_]h^gy\_q_jhfgZhohlmihke_^g__qlhyh`b^ZegZclblZdwlhgZrmijhiZ\rmxgZke_^gbpm
HgZhl^_jgmeZ]heh\mba[_]Zy_]hijbdhkgh\_gby
M[b\f_gy\ug_hk\h[h^bl_kvhlijhdeylvykdZaZeZhgZWlh\k_]hebrvfbn
�M^_j`b\ZxsbcDZkkZg^jmZcfhgjZa\_jgme__ebphfdboij_^\h^bl_ex
LhlaZkf_yeky
:jZa\_\k_fug_l"Kijhkbex[h]hq_eh\_dZ\wlhf[Zj_kms_kl\mxleb\Zfibjubqlhhgb
hl\_lylgZwlh"Hgijh\_eyaudhfihk\hbf^ebggufdeudZf\i_jb\\g__aeh\_sbc\a]ey^
L_i_jv\uoh^bgZmebpmbmfjbh^gZbebfuaZdZlbfibjkmqZklb_fl\hbo^jma_c
Hgkdhevagmeobsguf\a]ey^hfihFbr_evdhlhjZyklhyeZkebrdhf^Ze_dhb[ueZgZklhevdh
ih]ehs_gZLhfhfqlhbihgylbyg_bf_eZh^jZd_jZajZab\r_cky\lhcqZklbh]jhfgh]h
i_j_iheg_ggh]h[ZjZ]^_gZoh^beZkvDZkkZg^jZ
;jxg_ldZkbevgZH^gZlhevdh__^mrZkfh`_liblZlvgZkihf_gvr_cf_j_f_kyp_\r_klvQlh
dZkZ_lky[ehg^bgdb
Hgi_j_\_eijbklZevguc\a]ey^lm^Z]^_e_`ZeZDwl\hdjm`_gbbex^_c\u]ey^_\rbolZdkeh\gh
&#xg_;&#x;&#xky; b;&#xo;&#xkh;g;&#x_g; c;&#x;ihgylbyg_bf_ebqlhhgZ[ueZjZg_gZg_\kydbokhfg_gbcZcfhgubkihevah\Zebk\hb
kihkh[ghklbqlh[uaZlmfZgblvjZamfuex^_cbij_iylkl\h\Zlvbo\f_rZl_evkl\m
Gmkm]jhahcijh^he`behgg_[hevrZyaZdmkdZ_s_gbdhfmg_\j_^beZ
�Hgko\ZlbeDZkkZg^jmaZjmdm\lhl`_fhf_gldZd^jm]hcZcfhg__hlimklbe
G_bkiulu\Zy`_eZgby^h[jh\hevghb^lbgZkh[kl\_ggmxdZagvDZkkZg^jZfuke_ggh\hkdj_kbeZ\
�iZfylbk\hbkmjh\u_bgl_gkb\gu_lj_gbjh\dbRZ]gm\gZaZ^ihgZijZ\e_gbxdZcfhgm\jmdZo
dhlhjh]hhgZgZoh^beZkv^_\mrdZ\hgabeZdZ[emd_fm\gh]m
Hgq_jluogmeky
�DZkkZg^jZ\h]gZeZdmeZd\`b\hlklhy\r_]hgZijhlb\ZcfhgZijhkdhqbeZf_`^m^\mfy^jm]bfbb
ih[_`ZeZd^\_jb
J\Zgm\rbkvkg_q_eh\_q_kdhckdhjhklvxkZfuc\ukhdbcbagZiZ^Z\rbohlj_aZe_c^hjh]mgZ
iheimlb@_klhdZymeu[dZbah]gmeZ_]h]m[udh]^Zhgaeh[gh^_jgme__aZklZ\b\hklZgh\blvky
DZkkZg^jZhl\_eZgh]mqlh[ugZg_klbm^Zjghhgij_j\Ze__gZiZ^_gb_
�G_gm`gh=em[hdbc]hehkZcfhgZ]bighlbabjh\Zeb[uegZiheg_gh[_sZgb_fkf_jlb_keb
hgZhkemrZ_lky_]h
G_kdhevdhq_eh\_d\[Zj_ih\_jgmebkvbihkfhlj_ebgZgbogho\Zlbehh^gh]haeh[gh]h\a]ey^Z
�ZcfhgZqlh[uhgbg_\f_rb\Zebkv
Gbdlhg_ihfh`_l_c
Gh_s_gbq_]hg_dhgq_ghHgZg_kh[bjZeZkvk^Z\Zlvky
Ij_`^_q_fDZkkZg^jZmki_eZkgh\ZgZiZklviZjZ^gZy^\_jvdem[ZjZkiZogmeZkvkihju\hf
e_^ygh]h\_ljZ
�DZd[m^lhhsmlb\_s_[hevr__aehq_fhgkZfZcfhgih\_jgme]heh\md^\_jb
?]h]eZaZ\iZgbd_jZkrbjbebkv
�DZkkZg^jZih\_jgmeZkv`_eZym\b^_lvqlhaZklZ\behZcfhgZhklhe[_g_lvblh`_g_kfh]eZ
hlhj\Zlv\a]ey^Z
Kg_]b\_l_j\boj_fdjm`bebgZ\oh^guoklmi_gvdZo\hdjm]fm`qbgujhkldhlhjh]hkhklZ\eyeih
f_gvr_cf_j_r_klvnmlh\r_klv^xcfh\ f\f
hlebqb_hl[hevrbgkl\Zhdjm`Zxsboex^_ch^_luo^ey^_kylb]jZ^mkgh]hfhjhaZgZ\gh\v
ijb[u\r_ffm`qbg_[uehebrv^ebggh_lhgdh_dh`Zgh_iZevlhke_]dZjZa\_\Zxs__kyhl\_ljZ
Hg[ueh^_l\Z[khexlghq_jguck\bl_j[Zcd_jkdb_[hlbgdbbh[ly]b\Zxsb_q_jgu_dh`Zgu_
rlZgudhlhju_iehlghkb^_ebgZih^`Zjhfkbevghfl_e_bklhqZxs_fijbfblb\gmxk_dkmZevgmx
Zmjm
Mg_]h[ue\b^m\_j_ggh]hbkf_jl_evghhiZkgh]hq_eh\_dZl\_j^hagZxs_]hqlhg_bf__lk_[_
jZ\guoQ_eh\_dZ^_jagm\r_]h[jhkblv\uah\\k_fmfbjmimklvjbkdgmlb\havfml_]h
Mfm`qbgu[ueZihklmivobsgbdZ
Bhlg__mDZkkZg^judjh\vklueZ\`beZo
�?keb[uhg[uek\_leh\hehkufhgZihkqblZeZ[u_]h_s_h^gbfZcfhghfGhwlhq_eh\_d[ue
q_flhZ[khexlghbguf
?]h^ebggu_^hie_qbq_jgu_dZdkfhev\hehku[uebhldbgmluhl\_ebdhe_igh\ue_ie_ggh]hebpZ
aZklZ\b\r_]h__k_j^p_aZ[blvky[uklj__a]ey^q_jguo]eZag_agZdhfpZ[ueoheh^gufKlZevguf
Ebph[_kkljZklgufb[_ajZaebqguf
G_[m^mqbgbkbfiZlbqgufgbkfZaeb\uffm`qbgZ\u]ey^_egZklhevdhIhgqbdhfkihkuidhc
qlhhgZgbaZqlhg_\uimklbeZ[u_]hbak\h_cihkl_eb
ha\urZykvgZ^ihk_lbl_eyfb[ZjZdZdfZydbg_h[jZsZy\gbfZgbygZklheihl\hj_gb_g_agZdhf_p
�i_j_\h^bel_fguc[_kihsZ^guc\a]ey^kh^gh]hZcfhgZgZ^jm]h]h\blh]_hklZgh\b\rbkvgZ
h^ghfbal_odlhgZoh^bekyjy^hfkDZkkZg^jhc
F_^e_ggZyaeZymeu[dZjZkl_deZkvih_]hfm`_kl\_gghfmebpm^_fhgkljbjmykeZ[ucgZf_dgZ
gZebqb_deudh\
G_agZdhf_pgZijZ\bekyijyfhdgbf
�MZcfhgZ\uj\Zehkvijhdeylv_ij_`^_q_fhgaZdjuek_[yDZkkZg^jhc
�_\mrdZ[hjheZkvk_]ho\Zldhc^hl_oihjihdZhgg_\uo\Zlbeibklhe_lbadZjfZgZbg_ijb`Ze_c
d\bkdm
Djbdbb\ba]h]eZkbeb[Zjex^b[jhkbebkv\jZkkuigmx
��jm]b_Zcfhguih^lygmebkvdg_fmdZd[m^lh\ukljZb\Zykv\[h_\hfihjy^d_
G_agZdhf_pjZajZabekygbadbfaeh\_sbfkf_ohfhp_gb\kbeuijhlb\gbdh\
K\_l\_]hgZkus_gghq_jguo]eZaZokdZaZeDZkkZg^j_kdZdbfg_l_ji_gb_fhg`^Zeij_^klhys_c
^jZdb
?]hg_fb]Zxsbc\a]ey^nZdlbq_kdbih^klj_dZebo
]jhohqmsbfkeh\gh]jhfHkh[_gghdh]^ZihgbfZ_l_qlhylZdbebbgZq_kh[bjZxkvm[blv\Zk
wlhlfhf_glDZkkZg^jZhkhagZeZd_f[ueg_agZdhf_pbqlhhgkh[hcij_^klZ\eye
Hg[ueL_fgufHohlgbdhf[_kkf_jlguf\hbghfihljZlb\rbf\_qghklvgZ\uke_`b\Zgb_b
�mgbqlh`_gb_dhjfysbokyq_eh\_q_kdbfb^mrZfbZcfhgh\Hohlgbdb[uebaZsblgbdZfb
q_eh\_q_kl\Zbi_jkhgbnbdZpb_cKZlZgu^ey__gZjh^Z
�HgZkeurZeZhgbo\kxk\hx`bagvghkdhj__dZdh;m]bf_g_aehc^modjZ^msbcg_ihkemrguo
^_l_c@bhlghkbeZd]hjh^kdbfe_]_g^Zf
H^gZdhklhysbci_j_^g_cfm`qbgZg_y\eyekyieh^hf__\hh[jZ`_gby
Hg[uej_Ze_gb\h\k_ohlghr_gbyo\u]ey^_eklhev`_kf_jlhghkghdZdhibku\ZxlkeurZggu__x
bklhjbb
�Mc^bk^hjh]bL_fgucHohlgbdijbdZaZem^_j`b\ZxsbcDZkkZg^jmZcfhgbebym[vx
__
Bah[jZab\m^b\e_gb_hlwlhcm]jhaug_agZdhf_pihdZqZe]heh\hckeh\ghjh^bl_evhlqblu\Zxsbc
g_jZ^b\h]hj_[_gdZ
AgZ_l_\Zfke_^h\Zeh[ukb^_lv\k\h_cghj__s_ohlvh^bg^_gvK_]h^gy\_q_jhfihdZau\Zxl
;ZnnbbdZdjZagh\mxk_jbx
L_fgucHohlgbdk^_eZeiZmamjZa^jZ`_ggh\a^hogm\
uohlvij_^klZ\ey_l_k_[_dZdf_gy[_kbllhlnZdlqlhijboh^blky\uoh^blvgZmebpm\lZdhc
oheh^qlh[um[blv\Zkdh]^Zyfh][ukb^_lv\mxlghfl_ie_k\h_]h^hfZbkfhlj_lvdZdKZjZ
Fbr_ev=_eeZjh^_lZy\djhr_qguclhibdgZ^bjZ_lqvblhaZ^gbpu"
�JmdZZcfhgZaZ^jh`ZeZhgdj_iq_k`ZeDZkkZg^jm
aylv_]h
�ZcfhgugZiZebdZdh^bgI_j\h]hbagbog_agZdhf_pihcfZeaZ]hjehH^gbfieZ\guf^\b`_gb_f
hgijbih^gye_]hb\i_qZlZe\kl_gmm`_klhqb\o\ZldmgZr__
�Zcfhgba^Zeoguqmsbca\md
Gmqlh\udZd^_lb"kdjb\bekyL_fgucHohlgbd=hkih^bm`_kebkh[bjZ_l_kvm[b\Zlv
ex^_clhf_gvr__qlh\ufh]eb[uk^_eZlvwlhgZmqblvkymfbjZlvohly[ukdZie_c^hklhbgkl\Z
&#xlh;&#xjh;�lhjhcZcfhggujgme_fmaZkibgmL_fgucHohlgbddjmlZgm\rbkv\uimklbee_a\b_baghkdZ
k\h_]h[hlbgdZb\kZ^be_]hlhqgh\p_glj]jm^bijhlb\gbdZ
�ZcfhgjZkkuiZeky\iuev
Lhlqlh[ueihcfZgL_fgufHohlgbdhfhkdZebedeudbiulZykvmdmkblv_]hbm^Zjblvgh]hc
�Hohlgbdlhedgme_]h\jmdblj_lv_fmZcfhgm
HgbklhedgmebkvbgbqdhfhijhdbgmebkvgZihe[_knhjf_gghc]jm^hc
G_agZdhf_pihdZqZe]heh\hcijb\b^_wlbo^\hbo[ZjZolZxsboky^jm]gZ^jm]_\ihiuldZo
ih^gylvkygZgh]b
Kgh\Zih^\_j]ZykvZlZdZfhghljZ`Zebokg_ijbgm`^_gghklvx\k_eyxs_c\jZ\ghckl_i_gbm`Zkb
[he_ag_ggh_[eZ]h]h\_gb_
Gm`_]^_\umqbebkv^jZlvky"kijhkbehgm[b\_s_^\hboRdhe_;eZ]hjh^guo
�&#xuk;&#xhd;&#xhf;&#x_j;&#xgh;&#x];&#xem;û&#xek;&#xy;&#xgZ;&#x^;�_\bp"ukhdhf_jgh]emfbekygZ^ZcfhgZfbg_agZdhf_pFhyfeZ^rZyk_klj_gdZfh]eZ
�m^Zjblvkbevg__dh]^Z_c[uehljb]h^ZQ_jl_kebgZf_j_guh[jZlblvky\ZcfhgZfh`_lklhbeh
�ihbgl_j_kg_cHgmklZeh\a^hogmebaZ\_e]eZaZdihlhedm=^_ZcfhguKiZlbdh]^ZhgblZd
gm`gu"
IhdZL_fgucHohlgbdi_j_dexqbekygZ^jm]bolhlqlhm^_j`b\ZeDZkkZg^jmhl\_eibklhe_lhl__
\bkdZbq_luj_`^u\uklj_ebe\ijhlb\gbdZ
Hohlgbdhq_gvf_^e_gghih\_jgmekydg_fm
�?]hebphgZebehkvyjhklvxdh]^Zhg\ibeky\a]ey^hf\klj_ey\r_]hZcfhgZ
Ml_[yqlhkh\k_fg_lq_klb"GbdZiebihjy^hqghklb"Gb]jZffZfha]h\"F_gyg_m[blvimeyfb
LuijhklhgZijhklh\a[_kbef_gyHohlgbdhimklbe\a]ey^gZk\hbdjh\hlhqZsb_jZguaZl_f
hllygmeieZs\klhjhgmbjZkkfhlj_ehl\_jklby\g_fgZk\_lmHgkgh\Zq_jluogmekyBlu
lhevdhqlhbkihjlbefh_q_jlh\kdbex[bfh_iZevlh
�L_fgucHohlgbdaZjuqZegZZcfhgZ
BaZwlhmfj_rv
Ij_`^_q_fDZkkZg^jZmki_eZkj_Z]bjh\Zlvg_agZdhf_p\u[jhkbejmdmihgZijZ\e_gbxdgbf
�Lhgdbcq_jgucrgmjf_lgmekybh[\beaZiyklv_ZcfhgZ
G_mki_eZhgZb]eZahffhj]gmlvdZdg_agZdhf_pkhdjZlbejZa^_eyxs__bojZkklhygb_bj_adh
�^_jgm\ZcfhgZaZdbklv\u\_jgme_fmjmdm
DZkkZg^jZhlkdhqbeZih^Zevr_hlijhlb\gbdh\bijb`ZeZkvdkehfZgghfmfmaudZevghfmZ\lhfZlm
m[bjZykvkbo^hjh]b
�M^_j`b\ZyZcfhgZh^ghcjmdhcL_fgucHohlgbdko\Zlbe_]haZ]hjeh^jm]hcbhlhj\ZehliheZ
�Ihrbjhdhc^m]_hgr\ujgme_]hgZklheKlZdZgujZae_l_ebkv\^j_[_a]bih^kibghcZcfhgZ
Ibklhe_l]jhogmekygZ^_j_\yggucihek]emobff_lZeebq_kdbfa\mdhf
L\hyfZlvgbdh]^Zl_[_g_]h\hjbeZqlh_^bgkl\_ggZy\hafh`ghklvm[blvgZkwlhjZaj_aZlvgZ
�dmkdb"KijhkbeHohlgbdL_[_ke_^h\Zehijbg_klbbaf_evqbl_ev^j_\_kbguij_^gZagZq_g^ey
baf_evq_gbyjZaebqguo\b^h\^j_\_kgh]hkujvy[jz\_g^hkhdj__d]hj[ueys_iubhloh^h\
jZaebqgh]hijhba\h^kl\Z@\f_klhibklhe_lZ
�Hg\ibeky\a]ey^hf\ZcfhgZhlqZygghkhijhlb\eyxs_]hky_]ho\Zld_
:l_i_jvijbklmibfdhk\h[h`^_gbxmdjZ^_gguolh[hcq_eh\_q_kdbo^mrHohlgbd\uo\Zlbe
�gh`[Z[hqdmKdeZ^ghcgh`fhf_glhldju\Zgbymf_ehcjmdhcijhba\h^blg_fZeucwnn_dl
h^gZdh\[hxg_kihkh[_gijbqbgblvk_jv_agh]h\j_^ZbaaZkdhevadhcjmdhyldb@ba[hlbgdZ
�\jZs_gb_fdbklbjZkdjueb\h]gZeZcfhgm\]jm^v
Lhlf]gh\_gghjZkiZekyg_hklZ\eyygbq_]h
Ihke_^gb_^\h_f_lgmebkvd^\_jb
Bfg_m^Zehkv^Ze_dhmclbij_`^_q_fL_fgucHohlgbd\__jhf\uo\Zlbef_lZl_evgu_gh`bbaih^
iZevlhbkhkf_jlhghkghclhqghklvxaZimklbebo\kibgum[_]Z\rbom[bcp
�ZcfhgujZkkuiZebkv\iuevbgh`baeh\_s_a\ydgmebh[ihe
KihljykZxs_cg_\hafmlbfhklvxL_fgucHohlgbdg_lhjhieb\hgZijZ\bekyd\uoh^mHg
ijbhklZgh\bekyebrv^eylh]hqlhih^o\Zlblvk\hbgh`bkiheZ
B\ur_elZd`_[ukljhb[_krmfghdZd\hr_e
DZkkZg^jZbah\k_okbeiulZeZkv\a^hogmlvZihk_lbl_eb[ZjZih\ukdZdb\ZebbaaZk\hbomdjulbc
jZajZabekykljZrguc]\ZelKeZ\Z;h]m^Z`_dbgm\rZykydg_cDwlijbreZ\k_[y
Lu\ihjy^d_"
Lu\b^_eZqlhhgk^_eZe"
Y^mfZeZluf_jl\Z
KeZ\Z;h]mlu`b\Z
Qlhbf[uehgm`ghhll_[y"
QlhwlhaZiZjgb"
Qlhkgbfbkemqbehkv"
DZkkZg^jZ_^\ZkeurZeZ]hehkZh[jmrb\Zxsb_kygZg__lZd[ukljhb[_kihjy^hqghqlhhgZg_
fh]eZhij_^_eblvdlhdZdhc\hijhkaZ^Ze?_mf[ue\k__s_aZgylL_fgufHohlgbdhfijbr_^rbf
_cgZihfhsvIhq_fmhg^Zek_[_ljm^kiZkZlv__"
?cgm`gh[uehagZlvhg_f[hevr_
G_^Z\Zyk_[_\j_f_gbi_j_^mfZlvDZkkZg^jZih[_`ZeZaZgbf`_eZygZclbwlh]hq_eh\_dZdhlhjuc
ijhklhg_fh][ulvj_Zevguf
�J_\kbj_ggZihegbe\ha^mogZmebp_bklZgh\beky\k_]jhfq_he`gh[ulvdlhlh\[Zj_\ua\Ze
ihebpbx
L_fgucHohlgbdij_h^he_em`_ihed\ZjlZeZij_`^_q_fhgZgZ]gZeZ_]hbihlygmeZaZh^_`^m
qlh[uhklZgh\blv
K[_ajZaebqgufebphfg_agZdhf_pihkfhlj_egZg__k\_jom\gbak\hbfbl_fgufb]eZaZfbHgb
[uebgZklhevdhq_jgufbqlh^_\mrdZg_fh]eZjZa]ey^_lvajZqdh\_l_jlj_iZe_]h\hehku
h[jZfeyylhq_gu_q_jluh[eZdZiZjZhl_]h^uoZgbykf_rb\Zebkvk__kh[kl\_ggufb
ha^mogZmebp_[uefhjhagufghijbkmlkl\b_wlh]hfm`qbgu[jhkZehDZkkZg^jm\`ZjbhgZ
^Z`_g_hsmsZeZhagh[Z
Qlh\u[m^_l_^_eZlvkihebpb_c"kijhkbeZhgZHgbklZgml\ZkbkdZlv
=hjvdZymeu[dZkljm^hfijbih^gyeZm]hedb_]h]m[
Q_j_aiylvfbgmlgbh^bgq_eh\_d\lhf[Zj_gbdh]^Z^Z`_g_\kihfgblqlhhg\hh[s_f_gy
\b^_e
?]hkeh\Zm^b\beb^_\mrdmWlhjZkijhkljZgyehkvgZ\k_oL_fguoHohlgbdh\"
Ylh`_aZ[m^m"
Hgdb\gme
lZdhfkemqZ_kiZkb[hqlhkiZkebfg_`bagv
mevnhklhe[_g_ei_j\u_dlhlh[eZ]h^Zjbe_]haZlhqlhhg[ueL_fgufHohlgbdhf
HgjZa]ey^u\Zedhigmlm]boir_gbqgh]hp\_lZaZ\bldh\kljmysbfkydZkdZ^hfh[jZfeyxsboh\Ze
�__ebpZebggu_\hehku^_\mrdb[uebaZie_l_gu\dhkme_`Zsmx\^hevkibguHj_oh\ha_e_gu_
]eZaZihegubkdjys_cky`b\hklvxbl_iehlhc
Bohly__g_evay[uehgZa\ZlvihljykZxs_cdjZkZ\bp_cq_jlu__ebpZh[eZ^Zebkihdhcguf
hqZjh\Zgb_fijbly]Zl_evgufbkh[eZagbl_evguf
Ijhlb\\hebmevnijhlygmejmdmbdhkgmeky__r_bqmlvgb`_moZ?_g_`gZyfy]q_[ZjoZlZdh`Z
kh]j_\ZeZ_]hoheh^gu_iZevpu
IjhrehlZdfgh]h\j_f_gbkl_oihjdZdhgihke_^gbcjZaijbdZkZekyd`_gsbg_
LZd^Z\ghg_qm\kl\h\Ze__\dmkZ
k\hbfb
mevnaZjuqZehsmlb\__\dmkb\k__]hl_ehf]gh\_gghh`beh
Gbdh]^Zij_`^_hgg_ijh[h\Zegbq_]hemqr_q_ff_^h\ZykeZ^hklv__jlZG_hsmsZeq_]hlh
[he__hivygyxs_]hq_fk\_`bcZjhfZljhabkoh^ysbchlg__
?_yaudkie_ekyk_]hbjmdb^_\mrdbk`ZebkvgZ_]hie_qZoijbly]b\Zy_]h[eb`_dg_cHg
gZebekybaZl\_j^_eij_^klZ\b\gZkdhevdhfy]dbf[m^_l__l_eh\^jm]bof_klZo
lh`_f]gh\_gb_mevnaZohl_e__khr_ehfb\r_c_]h[_ahleZ]Zl_evghklvxHgg_bkiulu\Ze
ih^h[ghchlqZygghcihlj_[ghklbm`_hq_gvhq_gv^he]h_\j_fy
Qm\kl\ZDZkkZg^juaZdjm`bebkv\\boj_hlg_h`b^Zggh]hijbdhkgh\_gby_]h]m[?cgbdh]^Zg_
^h\h^behkvbkiulu\Zlvgbq_]hkjh^gb_]h\eZklghfm`Z^ghfmihp_emx
L_ehfm`qbgubklhqZehkeZ[ucaZiZokZg^Zeh\h]h^_j_\Z_]h\dmkivygbei_j\h[ulghc
g_h[ma^Zgghcfm`_kl\_gghklvx
Zj\Zj
?^bgkl\_ggh_keh\hqlh[uhibkZlv_]h
H[o\Zlb\__jmdZfbhgm\_j_gghbkke_^h\Ze__jhl
�Wlhlfm`qbgZ[uekf_jl_evghhiZk_gg_lhevdh^eyZcfhgh\ghb^ey`_gkdboqm\kl\K_j^p_
DZkkZg^judhehlbehkvZl_eh]hj_eh[_amfguf`_eZgb_fhsmlblv_]hfhsv\gmljbg__
�_\mrdZhlqZygghp_eh\ZeZ_]h
AZdexqb\__ebph\eZ^hgbhgihdmku\Ze__]m[uam[ZfbDeudZfbg_aZighhgm]em[beihp_emc
kdhevayjmdZfbihkibg_DZkkZg^juijb`bfZy__[eb`_dih^`Zjuffm`kdbf[_^jZflZdqlh[u
hgZfh]eZhsmlblvgZkdhevdhhgl\_j^b]hlh\^eyg__
DZkkZg^jZqm\kl\h\ZeZgb`gxxqZklv_]hl_eZ\k_fk\hbfkms_kl\hfDZ`^uc]hjfhg\__l_e_
\a[mglh\Zeky
�_\mrdZohl_eZ_]hkim]Zxs_c__k\bj_ihklvxGbjZam\k\h_c`bagbhgZg_bkiulu\ZeZlZdh]h
]hjyq_]hfmqbl_evgh]h`_eZgbybm`l_f[he__g_dg_agZdhfpm
?cke_^m_lhllhedgmlv_]h
f_klhwlh]hDZkkZg^jZh[\beZ_]hrbjhdb_dZf_gghl\_j^u_ie_qbjmdZfbbijb`ZeZkv_s_
dj_iq_Wlh\k_qlhhgZfh]eZk^_eZlvqlh[ug_ihlygmlvky\gbag_jZkkl_]gmlvfhegbxgZ_]h
rlZgZobg_gZijZ\blv_]hbf_gghdlhcqZklb__l_eZdhlhjZyimevkbjh\ZeZhlg_m^h\e_l\hj_gghc
ihlj_[ghklb
DZdmxlhqZklv__^Z`_g_aZ[hlbehqlhhgbklhyebgZmebp_HgZohl_eZ_]hijyfha^_kvBijyfh
k_cqZkG_aZ\bkbfhhllh]hdlhfh]bom\b^_lvWlZg_agZdhfZyklhjhgZk_[ybkim]ZeZDZkkZg^jm
mevn[hjhekykg_l_ji_eb\hklvxlj_[mxs_cijb`Zlv^_\mrdmddbjibqghckl_g_jy^hfkgbfbb
h[_jgmlv__ihljykZxs_^ebggu_gh]b\hdjm]k\h_clZebbAZ^jZlvwlmdhjhldmx\\_j]Zxsmx\h
]j_ox[dmb]em[hdhih]jmablvky\__l_ehihdZhgZg_\udjbdg_l_]hbfy\[eZ`_gghfwdklZa_
Fbehklb\u_[h]bdZd`_hg`Z`^Zeh[eZ^Zlv_x
?keb[uhglhevdhfh]
G_hohlghmevn\uimklbe^_\mrdmbah[tylbcIjh\_^y[hevrbfiZevp_fih__jZkimorbf]m[Zf
hg]Z^ZedZdh\h[m^_lhsmsZlv__kh^jh]Zxsmxkyih^gbf
Om`_lh]hhgagZeqlhfh][uihemqblv__HgbkiulZegZk_[_\kxkbem__`_eZgbyGhebrv
AZ[m^_l_]hijbdhkgh\_gbyIhp_emb
�Z`_bfy
?_l_ehijbg_keh[u_fmihdhcebrvgZg_kdhevdhfbgml
Wlhg_ihfh]eh[uhkeZ[blvqm\kl\hh^bghq_kl\Z\k_j^p_fm`qbgulhkdmxsbfihdhfmlhdlh
ihfgbe[u_]h
�hk\b^Zgvydhgn_ldZr_igmehge_]hgvdhijbdhkgm\rbkvd__s_d_ij_`^_q_f
hl\_jgmlvky
Hg[m^_lihfgblvboihp_emc^hdhgpZk\hbo^g_c
HgZg_\kihfgblhg_f\h\k_
DZkkZg^jZg_fh]eZihr_\_eblvkygZ[ex^ZyaZmoh^hfL_fgh]hHohlgbdZ
Dlhfmfhf_glmdZdhgbkq_a\ghqbhgZZ[khexlghaZ[ueZh_]hkms_kl\h\Zgbb
DZdya^_kvhdZaZeZkv"kijhkbeZ^_\mrdZh[o\Zlb\k_[yjmdZfbkiZkZykvhlijhgbau\Zxs_]h
oheh^Z
KlmqZam[ZfbhgZih[_`ZeZh[jZlgh\[Zj
=eZ\Z
mevn^mfZehg_agZdhfhc`_gsbg_dh]^ZaZ\h^bel_fgha_e_gucNhj^([SHGLWLRQ\k\hc]ZjZ`
jZkkqblZggucgZiylvfZrbgHggZofmjbekym\b^_\djZkgucOZff_jijbiZjdh\Zggucm^Zevg_c
kl_gubaZ]emrbe^\b]Zl_ev
DZdh]hq_jlZDjbk^_eZ_l^hfZ"Ij_^iheZ]Zehkvqlhhgijh\_^_lghqvmk\h_cih^jm`db
mevnaZr_e\^hfqlh[u\uykgblvwlh
Bh[gZjm`beDjbkZ\]hklbghckh[bjZxsbfh]jhfgh_g_qlhHghh[eZ^Zehf_lZeebq_kdbfb
jmqdZfbbrlmdZfbgZihfbgZ\rbfb_fmhiehohkdhgkljmbjh\Zgghfjh[hl_
Q_jgu_\hegbklu_\hehkuDjbkZki_j_^blhjqZebkeh\ghhgaZgbo^_j]ZehljZahqZjh\ZgbyIh
dhfgZl_[uebjZa[jhkZgu^_lZebbdehqdb[mfZ]b\f_kl_kjZaebqgufbbgkljmf_glZfb
gZkf_reb\hfbamfe_gbbmevn\abjZegZlhdZdDjbkkjZ`Zekyk^ebgghcf_lZeebq_kdhc
klhcdhcdhlhjmxhgiulZekyijbdjmlblvdhkgh\Zgbx
IhdZDjbkjZ[hlZeh^gZbajmq_dmiZeZblj_kgmeZ_]hih]heh\_
Jm]Zykvhgmjhgbeklhcdm
mevnjZkohohlZeky
�Kgh\Zkfhlj_e49&DZq_kl\hihevaZdhfnhjlLijh]jZffZ\jh^_FZ]ZabgZgZ^b\Zg_
ijh^ZxsZy lhqg__\iZjb\ZxsZy\f\kyq_kdb_ih[hevrhfmkq_lmgbdhfmg_gm`gu_ijb[hjub
mkljhckl\Z@"
Djbkihl_jaZluehdigm\ihhkgh\Zgbxmkljhckl\Z
G_gZqbgZcmevn
FZevqbdkljh]hh[hj\Ze_]hmevnl_[_emqr_kf_gblvwlhllhg
�Z^Zluf_gygZim]ZejZa^jZ`_gghh]juagmekyDjbkY^Z`_rlZgugZfhqbegZoh^ykv\
l\h_fm`ZkZxs_fijbqbgyxs_fkljZrgmx^mr_\gmx[hevijbkmlkl\bbb^brvdZdy^jh`mb
lj_i_sm"HhhZooohhh
uoh^dZ_]hHjm`_ghkpZaZklZ\beZmevnZihdZqZlv]heh\hcIZj_gvkh\k_fjZamfihl_jyejZa
j_rbegZkf_oZlvkygZ^gbf
Djbknujdgme
Hhhaeh[guckdZg^bgZ\kdbcxfhjY\hh[s_lh^Z`_m^b\e_gqlhlug_aZklZ\befh_]hhlpZ
ij_^klZ\blvf_gygZl\hckm^ijbjh`^_gbbOhjhrhqlhlug_kfh]^h[jZlvky^hdhgxrgbZ"
mevnk_j^blhihkfhlj_egZg_]hg_lhqlh[uhgohlvgZk_dmg^mih\_jbeqlh_]hkeh\Zihc^mlgZ
ihevamWlh\k_]hebrvkbeZijb\uqdb
Yg_kh[bjZxkvl_ji_lvl\h_ih\_^_gb_lhevdhihlhfmqlhluihke_^gbc\fh_fjh^m
:]Zyl_[ylh`_ex[ex;hevrhcIZj_gvDjbk\_jgmekydk\h_fmijh_dlm
mevnih\_eie_qZfbkdbgm\iZevlhihlhfgZ[jhkbe_]hgZkibgdm^b\ZgZ
Deygmkvyhlf_gxgZrmih^ibkdmgZdZ[_evgh_L_kebluijh^he`brv\lhf`_^mo_GZ
ijhrehcg_^_e_[uebkdZfvy^eyjZ[hlukhrlZg]hcb]j_[ghclj_gZ`_jq_jZlZrlmdZ^ey
ebpZZl_i_jvwlh
Wlh^jm]h_
mevnaZdZlbe]eZaZHgwlhm`_keurZe
�Zqlhdq_jlyfwlhlZdh_"
Djbklml`_hl\_lbeijbdjmqb\Zyjmqdmh[jZlgh
Wlhkheg_qgZyeZfiZ^eyaZ]ZjZYih^mfZelugZ\_jgh_m`_mklZehlk\h_]h[he_ag_ggh
[e_^gh]hp\_lZebpZ
Hgkhahjkl\hfihkfhlj_egZmevnZ;eZ]h^Zjyl_fguf]Zeevkdbf]_gZfk\h_cfZl_jbmevn\
^_ckl\bl_evghklbg_[ue[e_^gufhkh[_gghmqblu\ZylhlnZdlqlhhgg_\uoh^begZkhegp_m`_
[hevr_lukyqbe_l
Djbklhn_jlZdm`kemqbehkvqlhy\bdbg]dhlhjucgZoh^blky\^Zggucfhf_glihkj_^babfu\
Fbgg_khl_G_^hklZlhdbgl_gkb\gh]haZ]ZjZoZjZdl_j_g^ey\k_ck_\_jghcl_jjblhjbbh\kydhf
kemqZ_ihq_fmlu^mfZ_rvfukh\_jrZebgZ[_]bgZ?\jhim"
IhlhfmqlhlZffh]ebaZ]hj_lv"
G_lih]j_lvkyohl_eb
Djbkijh^_fhgkljbjh\Ze_fmkj_^gbciZe_p
Ih^h`^bg_fgh]hluf_gy_s_[eZ]h^Zjblv[m^_rv^Zclhevdhih^dexqblvwlmrlmdm
mevni_j_klmibeq_j_a^_lZeb
Ihq_fmlua^_kv\habrvkykwlbf"Y^mfZeml_[yk_]h^gyk\b^Zgb_
LZdbieZgbjh\Zehkvghq_j_a^\Z^pZlvfbgmlihke_lh]hdZdyijbr_edg_chgZkhfghc
ihj\ZeZ
Ihq_fm"
DjbkihfheqZedbgm\gZg_]haeh[gucbfjZqguc\a]ey^
HgZ^mfZ_lqlhygZjdh^be_j
Wlhg_h`b^Zggh_aZy\e_gb_kh\_jr_gghh]emrbehmevnZDjbk[ueihqlbr_klbnmlh\ f\f
jhklZkg_mdex`bfl_ehfbq_klgufhldjulufebphf
KZfufdjbfbgZevgufihklmidhfdhlhjucdh]^Zeb[hkh\_jrZeiZj_gv[uekemqZcdh]^Zhg
ijhr_efbfhKZglZDeZmkZba:jfbbKiZk_gbybg_[jhkbefhg_ldm\_]hdjm`dm^ey
ih`_jl\h\Zgbc
QlhgZ\_eh__gZwlmfukev"kijhkbemevn
OZff_jklhbfhklvxijbf_jghq_l\_jlvfbeebhgZ^heeZjh\kime_g_ijh[b\Z_fufbrbgZfbb
hdgZfbY`b\m\h]jhfghfm^Ze_gghfihf_klv_aZij_^_eZfbFbgg_lhgdbgZkdhevdhba\_klgh
hklZevguf\iheghfh^bghq_kl\_aZbkdexq_gb_f^\mol_ehojZgbl_e_cdhlhju_\kx^m
khijh\h`^Zxlf_gyklhblfg_lhevdhihdbgmlv]jZgbpuk\hboqZklguo\eZ^_gbc_^mkljZgguc
h[jZa`bagbLuh[uqghijbkueZ_rvfg_khh[s_gbyihi_c^`_jmljbbebq_luj_jZaZdh]^ZygZ
k\b^Zgbbqlh[uijbdZaZlvfg_\aylvkyaZ^_ehbih^Zjblvl_[_gZke_^gbdZBhgZkemqZcghm\b^_eZ
g_dhlhju_bal\hbojZkqm^_kguob]jmr_ddhlhju_yaZ[bjZekhkdeZ^Zl\h_]hihklZ\sbdZhjm`by
L_dhlhju_g_[uebgZlhq_gug_lZdeb"ij_j\Ze_]hmevnDjbkmgbdh]^Zg_jZaj_rZeb
[jZlv\jmdbaZlhq_ggh_hjm`b_JZklyiZfh]hlk_qvk_[_dZdmxgb[m^v`bag_ggh\Z`gmxqZklvl_eZ
bebqlhlh\wlhfjh^_
Djbk\a^hogmeijhb]ghjbjh\Ze\hijhkbijh^he`bek\hxlbjZ^m
YiulZekym[_^blv__qlhh[eZ^Zxkh[kl\_ggufkhklhygb_fbfg_gjZ\blkydhee_dpbhgbjh\Zlv
f_qbbgh`bghhgZg_ih\_eZkvHgijb]\ha^bemevnZhq_j_^gufe_^yguf\a]ey^hf
AgZ_rv\j_f_gZfbwlZjZ[hlZ^_ckl\bl_evghdmkZ_lkyBdZeZf[mj[uegZf_j_gguf
mevne_]dhh[ma^Zek\h_iehoh_gZkljh_gb_Djbk\_qghk_j^bekygZg_]hghlZddZd\bdbg]jZklbe
fZevqbdZkfhf_glZ_]hjh`^_gbybDjbky\eyekyihke_^gbf\u`b\rbfqe_ghf_]hjh^Zmevn
[ue\\ukr_ckl_i_gbl_jibfdg_fm
�GmlZdijh^ZcOZff_jdmibh^`bi_j__a`Zc\lj_ce_j
Ho^ZlhqghIhfgbrvdZdy\ijhrehf]h^mh[f_gyeOZff_jgZ:evnZJhf_h"Luk`_]
fZrbgmbdmibefg_gh\ucOZff_jbijb]jhabeqlh_keby_s_jZalZdk^_eZxluaZij_rvf_gy\
fh_cdhfgZl_kijhklblmldhc:qlhdZkZ_lkyijb\be_]bcLudh]^Zgb[m^v^Z\Zek_[_ljm^
ihkfhlj_lvgZwlhf_klh"MgZk_klvdjuluc[Zkk_cgkih^h]j_\hfdbghl_Zljkwnn_dlhfa\md
\hdjm]^\Zih\ZjZljb]hjgbqgu_bqbklbevsbd[Zkk_cgZdhlhjufy^he`_gjZa^Z\Zlvg_gm`gu_
mdZaZgbyg_]h\hjym`_h^jm]boaZgylguob]jmrdZo\k_ofZkl_cYg_kh[bjZxkvm_a`Zlvba
�bkg_ce_g^ZWlh_^bgkl\_ggucklhysbcimgdl\^Zgghfkh]eZr_gbbkfuke_q_jl\havfb_keb
&#xbg;&#xgb;�m`fhy`bagv^he`gZ[ulvhlklh_fygbaZdZdb_dh\jb`dbg_klZgm`blv\Fbgbbggbfh^_ev
^hfZgZdhe_kZolj_ce_jZ\uimkdZ_lkydhfiZgb_c:LQQHEDJR,QGXVWULHV,QFkhrlZ[hf\]
Nhj_klKblb:ch\ZKR:k]h^ZgZa\Zgb_0LQL:LQQLbatyebbah[jZs_gbyldlj_ce_j
^hklb]^ebgu\fbi_j_klZe[ulvfbgb@AgZyl_[yym\_j_gqlhlu\ex[hfkemqZ_\_e_e[u
jZa[blveZ]_jvi_j_^lj_ce_jhfk\hhjm`_ggufbhojZggbdZfbdhlhju_ke_^beb[uaZfghcgZ
kemqZc_kebyaZjZ[hlZxaZmk_g_p
Lh]^Zlum\he_g
Mdmkbf_gy
Lug_\fh_f\dmk_
Djbkr\ujgme]Z_qgucdexq_fm\]heh\m
mevnihcfZe_]hb[jhkbegZihe
Fg_gbdh]^Zg_m^Zklky`_gblvl_[yijZ\^Z"
Ijhdeylv_mevnY_^\Z^hklb]kh\_jr_gghe_lbyMf_gymcfZ\j_f_gb\i_j_^bqlh[uaZ\_klb
�^_l_cdhlhju_kfh]mlaZihfgblvl_[yhd_c"Q_jlluom`_fh_]hhlpZhe]^he]^he]
LuagZ_rvqlhl\h_fmhlpm[ueh\k_]hebrv
ljbq_luj_jZaZ\qZk
mevnijhb]ghjbjh\Ze_]hijh^he`b\jZafureylv\kemo
Deygmkvlu_^bgkl\_ggucq_eh\_ddhlhjh]hydh]^Zeb[hagZeijhimklb\rbc\kxih^jhkldh\mx
]hjfhgZevgmx[mjxKlh[hcqlhlhg_lZdfZevqbd
Yl_[_g_dZdhcgb[m^vljZoZevsbdj_adhhlj_Z]bjh\ZeDjbkKhfghcbkfhbfb
kihkh[ghklyfb\k_\ihjy^d_aZbkdexq_gb_flh]hqlhyg_haZ[hq_ggucdh[_evYij_^ihq_e[u
kgZqZeZmagZlv`_gsbgmij_`^_q_fkdb^u\Zlvi_j_^g_ch^_`^m
mevnihdZqZe]heh\hc
Klh[hc\k_jv_aqlhlhg_lZd
Djbk\ujm]ZekygZ^j_\g_kdZg^bgZ\kdhf
mevnijhb]ghjbjh\Ze_]hjm]Zgv
Fh`_lgZfklhblih^ukdZlvkmjjh]ZlgmxfZlvBeb\hafh`ghdmiblv[Zgdki_jfu
Djbkba^Zegbadbc]hjeh\hcjudaZl_fkf_gbel_fm
Qlhijhbahrehk_]h^gy\_q_jhf"Lu\u]ey^brv^Z`_[he__jZahae_ggufq_fdh]^Zmoh^be
H^bgbaiZgl_jkdZaZel_[_dZdmxlh]Z^hklv\bodem[_"
mevnaZ\hjqZeih^mfZ\hklZ_iZgl_jDZlZ]Zjby\eZ^_\rbodem[hf\dhlhjuchgk_]h^gyaZoh^be
Hgb\ua\Zeb_]hwlbf\_q_jhfi_j\uf^_ehf^eylh]hqlh[ukhh[sblvqlhh^bgbabojZa\_^qbdh\
�aZk_d\]hjh^_]jmiimg_ba\_klguoZcfhgh\jusmsboihhdjm]_Wlh[ueZlZ`_]jmiiZqlh
^hklZ\beZiZgl_jZfg_dhlhju_ijh[e_fug_kdhevdbfbf_kypZfbjZg__
Bgn_jgh[ueh^gbfbafgh]bom[_`bshldjuluoih\k_fmfbjm]^_L_fgu_Hohlgbdb_j
Hohlgbdbb:iheeblufh]ebkh[bjZlvkyg_hiZkZykvijboh^Z\jZ]h\ihdZhgbgZoh^ylky\gmljb
�a^ZgbyQ_jl^Zwlb\_jl\Zjb^Z`_Zcfhgh\l_ji_ebihdZl_g_iblZebkvg_hloh^yhldZkkubg_
ijb\e_dZebdgbfg_gm`gh]h\gbfZgby
�&#x_j;&#xH;&#xoh;&#xlg;½&#x[u;ë&#x[;&#xhe;&#x__;&#xq;&#x_f;&#xk;&#xih;&#xkh;&#x[g;&#xu;&#xm[;&#xZl;&#xv;Z`_g_kfhljygZlhqlh_jHohlgbdb[ueb[he__q_fkihkh[gum[b\ZlvZcfhgh\
kZfhklhyl_evghdZdijZ\behhgbhlwlh]h\ha^_j`b\Zebkvdhgp_dhgph\hgbijboh^bebkv
�dma_gZfbZcfhgZfb:iheeblZfb\dZq_kl\_lZdh\uoijb^_j`b\Zebkviheblbdbg_\f_rZl_evkl\Z
ihhlghr_gbxddhglZdlZfkgbfb;he__lh]hH[hjhlgbg_ijhy\eyebqj_af_jghclhe_jZglghklbd
L_fgufHohlgbdZfdhlhju_m[b\Zebbodma_gh\Hgbkhljm^gbqZebkHohlgbdZfbih
g_h[oh^bfhklbbebjZ^bkh[kl\_gghc\u]h^ugh\hklZevguokemqZyokhojZgyeb^bklZgpbx
��DZdlhevdhZgl_m\_^hfbebhlhfqlhZcfhgugZijZ\eyxlky\_]hdem[hgihkeZekb]gZelj_\h]b
mevnm
GhdZdgZf_dgmeDjbkiZgl_juklZgh\bebkvf_g__q_f^jm`_ex[gufbdex[hfmL_fghfm
Hohlgbdm_keblhlkebrdhfaZ^_j`b\Zeky\boaZ\_^_gbb
ugbfZyk\h_hjm`b_bah^_`^umevn\ha\jZsZe_]h\rdZnklhy\rbcm^Zevg_ckl_gu
G_lkdZaZehghl\_qZygZ\hijhkDjbkZKiZgl_jZfbijh[e_fg_[uehYijhklh^mfZeqlh
�Zcfhgumkljhyl^jZdmihdjmq_
Kh`Ze_xkhqm\kl\_gghijhbag_kDjbk
�Zylh`_
DjbkihfheqZebih\ujZ`_gbx_]hebpZmevnfh]kdZaZlvqlhiZj_gvhlklZ\be\klhjhgmk\hb
gZkf_rdbbiulZekyhl\e_qv_]h
mevnaZi_jk\h_hjm`b_
Q_]hjZ^bgZijy]Zlvky"Mf_gyihqlbklhe_lg_[uehijbebqghcko\ZldbWlZfukev\ua\ZeZm
g_]hhl\jZs_gb_hgihl_j]eZaZdhlhju_[uebhq_gvqm\kl\bl_evgudyjdhfmk\_lm\dexq_gghfm
DjbkhfIhc^mih^hklZxLZehgZg_fgh]h
Howc
mevnaZ^_j`Zekyh]eygm\rbkvgZDjbkZ
IhdZg_mr_ekdZ`b[Zj[_dx
mevnaZklhgZehlh[uqghcihke_^g_cihiuldbDjbkZjZkkf_rblv_]hWlh[ueZihklhyggZyrmldZ
dhlhjmxDjbkbkihevah\Zeqlh[u^hkZ^blv_fm_s_kl_oihjdZd[uej_[_gdhfGZqZehiheh`beZ
ijb\uqdZmevnZp_ieylvkyaZk\hc^j_\g_kdZg^bgZ\kdbcZdp_gldhlhjucaZklZ\eye_]hijhi_\Zlv
keh\hdh]^Zhg]h\hjbehkh[_gghdh]^Zhgijhbaghkbeg_dhlhju_keh\ZlZdb_dZd[Zj[_dx
Lug_kf_rghcdZjZima:yg_r\_^
���Z^ZZ\Zck^_eZclhla\mdR\_^kdh]hIh\ZjZi_jkhgZ`FZii_lRhmih\Zj]hlh\ysbc_^m
ihg_\_jhylgufj_p_ilZf]h\hjblgZik_\^hr\_^kdhfyaud_@
mevnaZjuqZe
G_ke_^h\Zehfg_iha\heylvl_[_kfhlj_lvFZii_lRhmBqlh_s_[he__kms_kl\_gghg_
klhbeh_fmbah[jZ`ZlvR\_^kdh]hIh\ZjZdh]^ZDjbk[uej_[_gdhfk_dq_fmwlhijb\_ehm
DjbkZihy\beky_s_h^bgkihkh[^hklZ\Zlv_]h
Ghhgb\k_lZdb[uebk_fv_cbihdjZcg_cf_j_DjbkiulZekyaZklZ\blv_]hqm\kl\h\Zlvk_[y
emqr_G_lhqlh[uwlhjZ[hlZeh
Djbkba^Zeg_ijbylguca\md
Ij_djZkghluklZjuc^jyoeuc\bdbg][jxa]ZDklZlbfhyfZfZohq_lklh[hc\klj_lblvky
Kgh\Z
mevnaZklhgZe
Lug_fh][uhl\e_qv___s_gZiZjm^g_c"
Yfh]mihiulZlvkyghlu`_agZ_rvdZdZyhgZ
�ZhgagZeHgagZdhfkfZl_jvxDjbkZm`_[he__ljb^pZlbe_l
Dg_kqZklvxhgZ_]hkh\k_fg_agZeZDZdb\k_\dhfg_[ueh_]hdjh\bhgZaZ[u\ZeZ_]hq_j_a
iylvfbgmlihke_lh]hdZdhgbkq_aZek__]eZa
Ohjhrhk^ZekymevnIjb\h^b__aZ\ljZ\_q_jhf
mevngZijZ\bekyde_klgbp_\_^ms_c\_]hdhfgZluih^^hfhfDZdb[hevrbgkl\hL_fguo
Hohlgbdh\hgij_^ihqblZekiZlvlZf]^_g_[uehgbfZe_cr_c\hafh`ghklbkemqZcgh
ih^\_j]gmlvkykheg_qghfm\ha^_ckl\bxKheg_qguck\_l[ueh^gbfbag_fgh]bo\_s_cdhlhju_
fh]ebmgbqlh`blvbo[_kkf_jlgu_l_eZ
Hghldjue^\_jvghg_ihaZ[hlbeky\dexqblv\_jogbck\_llZddZdDjbkaZ`_]fZe_gvdmxk\_qdm
\hae__]hklheZ=eZaZL_fgh]hHohlgbdZ[uebmkljh_gulZdbfh[jZahfqlhihqlbg_gm`^Zebkv\
hk\_s_gbbl_fghl_hg\b^_eemqr_q_fex^bfh]ml\b^_lv\ykguc^_gv
Kgy\k\bl_jhghklhjh`ghijbdhkgmekydq_luj_fime_\ufjZgZf\[hdmImebZddmjZlghijhreb
kd\haviehlvbdh`Zm`_gZqZeZaZ`b\Zlv
JZgu`]ehh^gZdhwlh_]hg_m[v_lZq_j_aiZjm^g_clZfgbq_]hg_hklZg_lkyaZbkdexq_gb_f
Hgkl_jkh[kl\_gghcq_jghcnml[hedhcdjh\vkhk\h_]h[hdZbijhr_e\\Zggmxqlh[uijhfulvb
i_j_\yaZlvjZgu
DZdlhevdhmevn\ufuekybgZ^_e]hem[u_^`bgkub[_emxnml[hedmhg\dexqbekl_j_h
AZijh]jZffbjh\Zgguckibkhd\hkijhba\_^_gbygZqZekyki_kgb]jmiiu6ODGH0\2K0\mevn
ijbo\Zlbekkh[hc[_kijh\h^gucl_e_nhgb\\_egZdhfivxl_j_eh]bggZ\_[kZcl_'DUN+XQWHUFRP
qlh[uihklZ\blvhklZevguo\ba\_klghklvhk\hboihke_^gbom[bckl\Zo
�DZeeZ[jZdkmL_fgucHohlgbd\hbg^hjb_pbaEbdhghkZ@gjZ\behkv[ulv\dmjk_lh]hkdhevdh
�Zcfhgh\mgbqlh`Zehkv_`_f_kyqghMkiZjlZgkdh]h\hbgZkeh`behkvkljZggh_fg_gb_hlhfqlh
�ZdpbbbgZiZ^_gbyZcfhgh\k\yaZgukemggufbpbdeZfb
EbqghmevnkqblZeqlhmKiZjlZgpZ[uehkebrdhffgh]hk\h[h^gh]h\j_f_gbGhk^jm]hc
klhjhgu[m^mqb[_kkf_jlgufbhgb\k_wlbfkljZ^Zeb
Kb^y\l_fghl_mevnijbkemrb\Zekydkeh\Zfb]jZxs_ci_kgb
Y\_jx\`_gsbgm;h]fhcGZf\k_fgm`_gdlhlhkd_ffh`ghih]h\hjblv;h`_fhc
Ijhlb\\hebkeh\Zi_kgb\ua\Zeb\\hh[jZ`_gbbh[jZau_]h^j_\g_cjh^bgub`_gsbguk\hehkZfb
[_eufbdZdkg_]b]eZaZfbkbgbfbdZdfhj_
:jgobev^
Hgg_agZeihq_fm^hkboihj^mfZ_lhg_cihke_\k_owlbo\_dh\ghlZdhghb[ueh
Hg]em[hdh\a^hogmejZafureyyqlh[uijhbahreh_keb[uhghklZekygZn_jf_k\h_]hhlpZb
`_gbekygZg_ck_wlh]h`^Zeb
:jgobev^wlh]h`^ZeZ
GhmevnhldZaZekyk\hbk_fgZ^pZlve_lhgohl_e^jm]hc`bagbg_lZdhcdZdmijhklh]hn_jf_jZ
\uieZqb\Zxs_]hgZeh]bk\h_fmyjemHgohl_eijbdexq_gbcb[bl\
KeZ\u
HiZkghklb
hafh`gh_keb[uhgex[be:jgobev^lhwlh]h[ueh[u^hklZlhqghqlh[um^_j`Zlv_]h^hfZ
B_keb[uhglZdihklmibe
KdmdZk\_eZ[u_]hdq_jlyfkmfZ
q_fbaZdexqZeZkv_]hijh[e_fZwlbf\_q_jhf?fmgm`gh[uehqlhlhaZo\Zlu\Zxs__Qlhlh
qlhfh]ehjZah]gZlv_]hdjh\vQlhlh\jh^_]hjyq_cijb\e_dZl_evghcju`_\Zlhc[ehg^bgdb
dhlhjmxhghklZ\begZmebp_
hlebqb_hlDjbkZ^eymevnZh[gZ`blvkyi_j_^g_agZdhfhc`_gsbghcg_[uehl_fq_]h
ke_^h\Zeh[uba[_]Zlv
BebihdjZcg_cf_j_h[uqghg_[uehDhg_qghbf_ggh_]h]hlh\ghklvkdbgmlvh^_`^mi_j_^
g_agZdhfdhcbgZ]jZ^beZ_]hgug_rg_c^he_clZdqlh\iheg_\_jhylghqlhDjbk\k_`_h[eZ^Ze
a^jZ\ufkfukehf
ihiuldZohl\e_qvkyhlwlhcjZa^jZ`Zxs_cfukebmevngZ[jZeghf_jLZehgZbgZ`ZegZ
i_j_fhldmgZ^bklZgpbhgghfimevl_qlh[ukf_gblvi_kgxgZ,PPLJUDQW6RQJ]jmiiu/HG
=HSSHOLQ
Khlh\ucLZehgZhl\_lbe\lhl`_fhf_gldh]^ZmevnZ\lhjbabjh\Zeky\[ehd_ebqguokhh[s_gbc
^eyL_fguoHohlgbdh\
\hafh`ghklvi_qZlZlvbjZa]h\Zjb\Zlvh^gh\j_f_gghYk_]h^gyihemqbel\hxnml[hedm'LUW\
�'HHGV'RQH'LUW&KHDS=jyagu_^_ebrdbihqlb^ZjhfgZa\Zgb_i_kgbkh^ghbf_ggh]h
Zev[hfZ]jmiiu$&'&@G_kf_rghbyaZ^ZjfZg_jZ[hlZxYjZkkqblu\ZxgZ[hevrb_^_gv]baZ
lhqlh^_eZx
LZehgmkf_ogmeky
FZeurdZ"Hl\ZebdZih^h[jmiha^hjh\mg_lhijb^mbgZ^_jml\hx\bdbg]kdmxaZ^gbpm
WlZm]jhaZbf_eZ[uohlvdZdhclh\_k_keb[uyg_agZedZdkbevghlug_gZ\b^brvoheh^
LZehgjZkkf_yeky]em[hdbf]hjlZggufkf_ohfLZdqlhluieZgbjm_rvgZk_]h^gyrgbc\_q_j"
kijhkbemevn
�Ijbf_jghr_klvnmlh\iylv^xcfh\ hdhehf\fm\_ebqblvkyih\ukblvkyih^gylvkygZwlh
LZehgbhl\_qZ_lgZau\Zyk\hcjhkl@
mevnaZklhgZe
AgZ_rvwlZiZjrb\ZyrmlhqdZg_klZgh\blkykf_rg__kdZ`^ufjZahfdZdy__keurm
AgZxGhy`b\mlhevdh^eylh]hqlh[uba\h^blvl_[y
Kq_flu\iheg_mki_rghkijZ\ey_rvky;_j_rvmjhdbmDjbkZ"
HgmkeurZedZdLZehgijbdjuejmdhcljm[dmbaZdZaZeq_jgucdhn_bheZ^vb
LZdlum`_\ohjhr_cnhjf_b]hlh\d\_q_jm"kijhkbehgLZehgZdh]^ZhnbpbZgldZmreZ
&#xj_;&#xfy;&#xZj;&#x^b;&#x=;&#xjZ;�Lu`_agZ_rvj_fyFZj^b=jZ`bjguc\lhjgbd\lhjgbdgZFZkeyghcg_^_e_ihke_^gbc
�^_gvdZjgZ\ZeZFZke_gbpZ@b\k_\hdjm]dbrfydbrblZcfhgZfb
Nb]gyYkeurZedZdluaZdZau\Zedhn_Lukgh\Zk[_`ZelZd\_^v"
AZldgbkvbdbg]
mevnihdZqZe]heh\hc
L_[_bijZ\^ZgZ^hh[aZ\_klbkvHjm`_ghkp_f
:]Zdhg_qghYgZihfgxl_[_h[wlhfdh]^Zlu\ke_^mxsbcjZa[m^_rvgulvgZkq_lDjbkZb_]h
am[hkdZevkl\Z
mevnhldbgmekygZaZ^\dj_ke_qblZykhh[s_gbyk\hbodhee_]L_fguoHohlgbdh\Ml_rbl_evgh
[uehhkhagZ\Zlvqlhg_h^bghgkmfZkoh^behlkdmdb\i_j_ju\Zof_`^maZ^Zgbyfb
LZddZdHohlgbdbg_fh]ebkh[jZlvky\f_kl_nbabq_kdbg_\udZqb\Zy^jm]ba^jm]ZkbeuBgl_jg_l
bl_e_nhgu[ueb_^bgkl\_ggufkihkh[hfiha\hey\rbfih^_eblvkybgnhjfZpb_cbhklZ\ZlvkygZ
k\yab
L_ogheh]byklZeZ^eygbo^Zjhfk\ur_
Qm\ZdkdZaZemevnwlhfg_dZ`_lkybebghqb^_ckl\bl_evghklZgh\ylky^ebgg__"
G_dhlhju_^ebgg__q_f^jm]b_l_e_nhgghcljm[d_ihkeurZekykdjbiklmeZ;_akhfg_gbc
LZehghldehgbekygZaZ^qlh[uhp_gb\Zxs_jZkkfhlj_lvdZdmxgb[m^v`_gsbgmijhoh^ysmx
fbfh_]hklhebdZBlZdqlhl_[y]g_l_l"
Y[_kihdhxkv
B^bi_j_ibogbkv
HgnujdgmemkeurZ\klZg^Zjlguchl\_lLZehgZOm`_lh]hhgagZeqlhd_evl^_ckl\bl_evgh
kqblZ_lk_dkiZgZp__chl\k_o[_^
Ghihlhfdh]^Z_]hfukeb\_jgmebkvd`_gsbg_\dem[_mevnm`_g_[uelZdm\_j_gqlhwlhg_
IhdjZcg_cf_j_gZwlhl\_q_j
H^gZdh\dhg_qghfkq_l_ghqvkhq_j_^ghc`_gsbghcdhlhjZyg_kfh`_l_]haZihfgblvg_
ij_evsZeZ_]h
�Z\ghm`_g_ij_evsZeZ
Wlhg_ijh[e_fZkdZaZemevnijhkfhlj_\khh[s_gbyMf_gyjmdbq_rmlkydZdke_^m_l
&#xk;&#xfu;&#xke;&#x_;&#xq;&#x_j;&#xl;&#xh; v;b;&#x; h;&#x]^;&#xZ;&#xi;&#xhk;&#xe_;&#x^g;¼&#xj;&#xZa;&#xl;&#x_[;&#x_;&#xih;&#xiZ;&#x^Z;&#xek;&#xy;�ih^jZlvkykfuke_q_jl\havfbdh]^Z\ihke_^gbcjZal_[_ihiZ^ZekyZcfhg^_ckl\bl_evgh
kihkh[guc^Zlvhlihj"Lhldhlhjh]hymgbqlh`bek_]h^gyijhklhmiZegZf_gyH^bgbagbo^Z`_
aZogudZedh]^Zym^Zjbe_]h
Wclu^he`_gjZ^h\Zlvkyqlh^hklZebo^hlh]hdZdhgb^hklZebl_[y
hafh`gh
Ghk^jm]hcklhjhgumevn[ue\bdbg]hfZhgbkfhlj_ebgZ\_sbg_lZddZdd_evlu
�AgZ_rvLZehgm[bckl\h\ukZku\Zxsbo^mrbZcfhgh\[_aohjhr_cko\ZldbwlhdZdk_dk[_a
ij_ex^bbGZijZkgZyihl_jy\j_f_gbbihegZyg_m^h\e_l\hj_gghklv
KdZaZghgZklhysbf^j_\gbfkdZg^bgZ\hfQlhl_[_gm`gh[jZlfhclZdwlhaZe\^ebgghf
�^hf_P_glj^j_\g_kdZg^bgZ\kdboihk_e_gbcH[smxhkgh\mlZdh]h^hfZkhklZ\eyeb
ih^^_j`b\Zxsb_djurmklhe[uZ_]h^ebgZfh]eZ^hoh^blv^hg_kdhevdbo^_kyldh\f_ljh\
gmlj_gg__^_e_gb_^ebggh]h^hfZ[ueh^\mobeblj_oqZklguf]^_hkgh\gZyqZklvhl\h^beZkv
ibjr_kl\_gghfmaZemZ^jm]b_qZklbjZa^_eyebkvi_j_]hjh^dZfbkha^Z\ZyfZe_gvdb_dhfgZlu
kiZevgbQZklvx^hfZlZd`_fh][ulvoe_\@gZiheg_ggucmkem`eb\ufb^_\bpZfbb\bdbg]Zfb
&#xZe;&#x]Z;î&#x_0;]hlh\ufbkjZ`ZlvkyaZf_klh\Ze]Zee_\kdZg^bgZ\kdhcfbnheh]bbgZoh^ys__kygZg_[_
ijbgZ^e_`Zs__H^bgm`bebs_wcgo_jb_\iZ\rbo\[hxojZ[juo\hbgh\dhlhju_lZfibjmxl
ivxlaZfd_iZ\rbf\hbgZfbH^bgmijbkem`b\Zxl^_\u\hbl_evgbpu\Zevdbjbbf_klhh]gy
ZeZeeZhk\_sZeZkv[e_klysbfbf_qZfb@
&#xme;&#xvn;&#xm;&#xg_;&#xo;&#xZ;&#xlZ;h;�KmsZyijZ\^Zmevnmg_o\ZlZehZcfhgh\KiZlbhlhgbijbgZ^e_`ZebddeZkkm\hbgh\
ijb\ghkysbo\_k_ev_\\hcgm
Gmk_]hlhqdbaj_gbyih`Zemc
L_gZdhlhjuoygZldgmekyk_]h^gygbq_]hg_agZebhkjZ`_gbbkdjb\be]m[umevnB
f_gym`_lhrgblhl\k_]hwlh]hf_glZebl_lZ\^mo_fhcibklhe_lj_rbl\k_ijh[e_fu
L_[yqlhkgh\Zih^klj_ebeb"kijhkbeLZehg
��Q_luj_jZaZDeygmkvy[uohl_eaZihemqblvkx^ZZcfhgZ\jh^__kb^_jbmkZdhblh\_dby
[ukm^h\hevkl\b_fmkljhbe`_klhdmxb]jyagmxko\Zldm
;m^vhklhjh`_g\k\hbo`_eZgbyohgbfh]mlbkihegblvky
��ZyagZxZlZdqlhLZehgbij_^klZ\blvk_[_g_fh`_lGh[m^vhgh\k_ijhdeylhOhly
[ujZag_fh]eb[uhgbi_j_klZlvm[_]ZlvhlgZkbgZmqblvkykjZ`ZlvkydZdkjZ`Zebkvboij_^db"
Fg_g_o\ZlZ_lklZjh]hihjy^dZ\_s_c
GZ^jm]hfdhgp_ihke_^h\ZeZiZmaZdh]^ZLZehgbkimklbef_^e_gguc[eZ]h^Zjguc\u^ho
mevndb\gme]heh\hcHij_^_e_gghlZfih[ebahklbgZoh^beZkv`_gsbgZ
IjbagZlvkyfg_[hevr_\k_]hg_o\ZlZ_lLZevibg
mevngZofmjbekyWlhll_jfbghggbdh]^ZjZgvr_g_keurZe
WlhdlhlZdb_"
Kj_^g_\_dh\v_ gw\f@mgZk[uedeZgHjm`_ghkp_\qv__^bgkl\_ggh_ij_^gZagZq_gb_
khklhyeh\aZ[hl_hgZrboqm\kl\_gguogm`^Zo
Ijbylgh[uehmagZlvqlhm_]hemqr_]h^jm]Zfha]kh^ghcba\bebghcbmevn]hlh\[ueaZieZlblv
aZ\hafh`ghklvihkfhlj_lvgZ`_gsbgmdhlhjZykfh`_lk[blvd_evlZkimlb_]hgbaf_gguo
mklj_fe_gbc
Qm\Zdhgb[ueb\_ebdhe_iguijh^he`beLZehgHgbagZebdlhfulZdb_b[ueb[he__
q_fkqZkleb\u^_eblvkgZfbihkl_evQ_jl^ZHjm`_ghkpu^Z`_h[mqZebbodZdm[eZ`ZlvgZk
Qlhkgbfbijhbahreh"
Ijbf_jghaZklhbebhdhehlh]he_l^hl\h_]hjh`^_gbyL_fgucHohlgbd^himklbehrb[dm
\ex[b\rbkv\k\hxLZevibgmDg_kqZklvx^eyhklZevguoHohlgbdh\hgZg_ijhreZl_kl
:jl_fb^u:jl_fb^ZlZdjZa]g_\ZeZkvbaaZwlh]hqlh\f_rZeZkvbmkeZeZLZevibghlgZkZlZd`_
\\_eZjZkqm^_kgh_\Zfiheh`_ghkiZlvkgbfblhevdhh^bgjZaijZ\beh
mevnnujdgme
:\hlwlhgbdh]^Zg_[ueh^eyf_gyijh[e_fhc
�ZyagZxBaZ\b^mxl_[_\wlhfIhdZhklZevgu_\ugm`^_guhlju\Zlvk_[yhlk\hboex[h\gbp
qlh[ug_\u^ZlvlZcgmk\h_]hkms_kl\h\Zgbylufh`_rv[_kkljZklghhk\h[h`^Zlvkyhlgbo
Ih\_jvfg_LZehg\k_g_lZddZdh[_sZgh\j_deZf_Lu`b\_rvh^bgihk\h_fm\u[hjmLu
ohlvij_^klZ\ey_rvk_[_dZdwlhhimklhrZ_lg_bf_lvgbdh]hdlhfh][ul_[y\kihfgblvq_j_a
iylvfbgmlihke_lh]hdZdluhklZ\brv_]h"
Wlh_^bgkl\_ggZy\_sv\`bagbdhlhjZy[_kihdhbeZ_]hMg_]h[ueh[_kkf_jlb_;h]Zlkl\h
k_qlhih`_eZ_rv
AZbkdexq_gb_flh]hqlh_kebDjbkmfj_lg_h[aZ\_^ykvihlhfkl\hf\`b\uog_hklZg_lkygb
h^gh]hq_eh\_dZkihkh[gh]hihfgblvhmevn_
Hlj_a\eyxsZyfukev
mevn\a^hogme
FZlvDjbklhn_jZijboh^beZkx^ZljbjZaZaZihke_^gxxg_^_exbkdexqbl_evghjZ^blh]h
qlh[uihagZdhfblvkykq_eh\_dhfgZdhlhjh]hjZ[hlZ_l__kugY__agZxkdhevdhe_l"Ljb^pZlv"B
^Z\Zcg_[m^_faZ[u\ZlvijhlhlkemqZcr_klgZ^pZlve_lgZaZ^dh]^Zyijbr_e^hfhcZhgZ
\ua\ZeZdhih\ihfhx^mrmlZddZdih^mfZeZqlhy\ehfbeky\kh[kl\_gguc^hf
Khqm\kl\mx[jZlbrdZbkdj_gg_ijhbag_kLZehgIhdjZcg_cf_j_ml_[y_klvfubl\hc
Hjm`_ghk_pdhlhju_fh]mlihfgblvl_[y
�ZagZxKiZkb[h[h]ZfaZkh\j_f_ggu_l_ogheh]bbBgZq_y[ukiylbeHgg_gZ^he]h
aZfheqZe
G_lhqlh[uyiulZxkvkf_gblvl_fmghlu\dmjk_dh]h:jl_fb^Zi_j_\_eZ\Gh\ucHje_Zg
aZf_gblvDbjbZgZ"
YkeurZeqlhZe_jbmkZg_\_jys_ijhbag_kmevnHq_flhevdh:jl_fb^Z^mfZeZ"
G_bf_xgbfZe_cr_]hij_^klZ\e_gby
DbjbZgagZ_l"kijhkbemevn
Ih\iheg_ihgylghcijbqbg_fuk:r_jhghfj_rbebg_]h\hjblv_fmqlh\gmdblhqgZydhiby
q_eh\_dZdhlhjucjZkiye_]hbmgbqlh`be_]hk_fvxi_j_[jZeky\h^bg]hjh^kgbfb[m^_l`blv
mevnihdZqZe]heh\hcHg^himkdZeqlh^_eZmg_]hfh]eb[u[ulvbom`_IhdjZcg_cf_j_mg_]h
g_lijh[e_fDbjbZgZbebZe_jbmkZ
Ijbyl_evq_eh\_dhgbebg_lDbjbZgm[v_l_]h_kebboimlbdh]^Zgb[m^vi_j_k_dmlkyZwlhg_
lhkq_fl_[_gm`ghjZa[bjZlvky\wlh\j_fy]h^Z
Fh`_rvfg_g_]h\hjblvh[wlhfkh]eZkbekyLZehgLZddlh^_`mjblgZFZj^b=jZ\wlhf
]h^m"ihbgl_j_kh\Zekymevn
Hgbijb\haylAZj_dZ
IjbmihfbgZgbbL_fgh]hHohlgbdZbaNwj[_gdkZrlZl:eykdZmevnkfZqgh\ujm]ZekyKemobh
[u\r_fjZ[_dhlhjucmgbqlh`bep_emx^_j_\gxbex^_cdhlhjuo[ueh[yaZgaZsbsZlvoh^beb\
bah[bebb
Y^mfZe:r_jhggbdh]^Zg_jZaj_rbl_fmihdbgmlv:eykdm
�ZyagZxghijbdZabkoh^behlkZfhc:jl_fb^udhlhjZyih`_eZeZqlh[uhg[uea^_kv
Ihoh`_qlhgZwlhcg_^_e_gZkh`b^Z_l\hkkh_^bg_gb_ikbohiZlh\Hih^h`^bdZwlh\_^v
FZj^b=jZGm_s_[u
mevnkgh\ZjZkkf_yeky
HgmkeurZedZdLZehgbkimklbekqZkleb\uc\a^ho
Dhn_ijbg_keb"kijhkbemevn
H^Z
mevnmeu[gmekyih`_eZ\^eyk_[yqlh[ubhgkfh]gZclbm^h\hevkl\b_\q_flhgZklhevdh
ijhklhfdZdqZrdZdhn_
GhdZdlhevdhwlZfukevijbreZ_fmgZmfhgmkeurZedZdLZehg^hkZ^eb\h\hkdebdgme
hl\_^v[ebg
QlhlZdh_"
�Q_jlh\kb]gZelj_\h]bhlNZ[bhnhlhfh^_evbZdl_jKgbfZeky\k_jbZe_@ZjZ\:dZimevdh
�h\hevghba\_klgZyebqghklv\:f_jbd_g_rghklv^ebggh\hehkuc[ehg^bg@LZehg
ij_ajbl_evgh\uie_\u\Zekeh\Z
mevn\u]gme[jh\v^m]hcih^mfZ\hkh[kl\_gguo[_ehdmjuo\hehkZoLZehgZ
WclubkZfg_^Ze_dhmr_e[ehg^bgqbd
Hl\Zebbdbg]AgZ_rv[m^vy^mjgufq_eh\_dhfy[uk_cqZk\k_jv_ajZahaebeky
Ihfg_lZdlum`_a\mqbrv^h\hevghaeh[gh
G_lwlh_s_g_aeh[ghWlhke_]dZ\hafms_gghDjhf_lh]hl_[_klhbeh[uihkfhlj_lvgZwlbo
iZjg_cLZehgmf_gvrbek\hcd_evlkdbcZdp_glHgih\ukbe]hehk^hg__kl_kl\_ggh]hmjh\gy
&#x_e;½&#xhe;&#x_i;&#xgu;�Wc_ebdhe_iguc`hj^`ihfh_fmyqmxL_fgh]hHohlgbdZ
��Hg_lbdkdZaZehg_]h]hehkmiZegZ^\_hdlZ\ug_[m^v^mjZdhfg_[m^v^mjZdhf
[he\Zghfoj_ghf\f@G_la^_kvgbdZdboHohlgbdh\
LZehg\_jgmekydnZevp_lm
Gmyg_agZx
Ih]h^bdZijh^he`beLZehgkgh\Z]em[hdbf]hehkhfYqmxlmjbklh\Lmjbklh\k
[hevrhckbevghc^mrhc
Fh`_lij_djZlbrv"kdZaZemevnkf_ykv
oh^b\r__\mihlj_[e_gbbkj_^bL_fguoHohlgbdh\ujZ`_gb_ihrehhlkljZgguol_fguo
�hlf_lbgihkl_i_gghijhy\eyxsbokygZ]jm^bZcfhgh\dh]^Zhgbij_\jZsZebkvba:iiheblh\\
m[bcpex^_cQ_jly\k_]hlhohl_e]ehlhddhn_bh^bgfZe_gvdbcheZ^mr_d
�hmevnZ^hg_kehkvphdZgv_LZehgZAZl_f_]h^jm]gZqZejZafureylv\kemo
��Dhn_ZcfhguDhn_Zcfhgu
�IheZ]ZxijblZdhfjZkdeZ^_Zcfhgu[he__ih^oh^ysb_ij_l_g^_glugZih[_^m
�Zghwlh`_dhn_kpbdhjb_f
mevnijbs_edgmeyaudhf
LZehgohq_lqlh[u:r_jhg_]hih^`ZjbeaZijh\Zevgmxhi_jZpbxihaZsbl_ex^_c
�ZagZxyjZa^jZ`_ggh\a^hogmehgIhr_edZyihdhgqmkgbfbIh]h\hjbfklh[hciha`_
KqZkleb\hmevngZ`Zehl[hcb\udexqbedhfivxl_jHgihkfhlj_egZqZku?s_^Z`_
^\_gZ^pZlbg_[ueh
Q_jl
Dh]^ZDZkkZg^jZDwlb;j_g^Z\_jgmebkv\fgh]hd\Zjlbjgucdhfie_dkk\h_]hdhee_^`Z[ueh
g_fgh]haZiheghqvHgbhklZ\beb;j_g^mi_j_^__dhjimkhfaZl_fjZa\_jgm\rbkvih_oZeb
h[jZlghdlhfmdhjimkm]^_^_ebebd\ZjlbjmHgb\urebbafZrbgubih^gyebkv\k\hb
ZiZjlZf_gluk^\mfykiZevgyfb
Kl_oihjdZdhgZihdbgmeZBgn_jgh\]em[bg_^mrbDZkkZg^jZbkiulu\ZeZm`Zkgh_
[_kihdhckl\hdZd[m^lhqlhlh[uehg_ijZ\bevgh
HgZ_s_jZai_j_[jZeZ\iZfylb\k_kh[ulby\_q_jZ]hlh\ykvdhkgmDh]^ZmFbr_evaZdhgqbebkv
aZgylbyDZkkZg^jZhlijZ\beZkv\dem[\f_kl_khk\hbfbih^jm]Zfbbhgbijh\_eb\_q_jkemrZy
7ZLVWHG+HDUWVihlhf\uklmiZeb%DUOH\
Gbq_]hg_h[uqgh]hg_kemqbehkvdjhf_lh]hqlhFbr_ev\klj_lbeZLhfZ
LZdihq_fm`_hgZqm\kl\m_lk_[ylZdlZdkljZggh
Lj_\h`gh
DZdZylh[_kkfukebpZ
IhlbjZy[jh\vhgZ\ayeZmq_[gbdihkj_^g_\_dh\hcebl_jZlmj_bijbeh`beZ\k_mkbebyqlh[u
h^he_lv^j_\g_Zg]ebckdmx\_jkbx;_h\mevnZ
�hdlhjFblq_eeh[h`ZeklZ\blv\g_eh\dh_iheh`_gb_klm^_glh\\uimkdgh]hdmjkZdhlhju_g_
ijb]hlh\bebkvd_]haZgylbyfihwlhfmDZkkZg^jZg_kh[bjZeZkvihdZau\ZlvkyaZ\ljZg_ijhqblZ\
aZ^Zggh]hl_dklZ
G_\Z`ghgZkdhevdhwlh[m^_lkdmqgh
=j_g^_evqZ\dZeqZ\dZe
=j_g^_evqZ\dZeqZ\dZe
bdbg]h\gZdhjZ[eyomaj_e
�Dlhgb[m^v^Zcl_fg_DebnnZaZf_ldbwlhk_jbyklm^_gq_kdbomq_[guoihkh[bc^hklmiguoij_`^_
\k_]h\Kh_^bg_gguoRlZlZoIhkh[byij_^klZ\eyxlbh[tykgyxlebl_jZlmjgu_b^jm]b_jZ[hlu\
nhjf_[jhrxjubebhgeZcg\_jkbbDgb]bgZqZebba^Z\Zlvkymjh`_gp_fG_[jZkdbihbf_gb&OLII
+LOOHJDVV\b[uebgZa\Zgu_]hbf_g_fG_qlhkj_^g__f_`^mihkh[byfb^eyqZcgbdh\b
djZldbfbkh^_j`Zgbyfbdgb]@
B\k_lZdbqblZy^j_\g_Zg]ebckdb_keh\ZhgZijh^he`ZeZij_^klZ\eylvk_[_\ukhdh]h
l_fgh\hehkh]h\hbgZkq_jgufb]eZaZfbbihegufbl_ieufb]m[Zfb
Q_eh\_dZkg_\_jhylghckdhjhklvxbeh\dhklvx
AZdju\]eZaZhgZm\b^_eZ_]hklhysbfkgZjm`bgZoheh^_\^ebgghfq_jghfdh`ZghfieZs_b
\a]ey^_]h\ujZ`Ze
;_agZ^_`ghklv
HgZihiulZeZkvk^_eZlvh[jZa[he__q_ldbfghhgbkiZjbekyhklZ\b\__bagu\Zlvhl`_eZgbyd
g_fm
Qlhq_jlih[_jbkhfghclZdh_"
HgZjZkiZogmeZ]eZaZihrbj_baZklZ\beZk_[yqblZlv
mevnaZi_j^\_jvk\h_ckiZevgbbhlijZ\bekykiZlvihjZgvr__^\Z_^\Zi_j_\ZebehaZq_luj_mljZ
Djbkm`_g_kdhevdhqZkh\dZdaZkgmeIhl_ebdmgbq_]hg_[uehZb]jZlv\hgeZcgh\u_
dhfivxl_jgu_b]juk^jm]bfbL_fgufbHohlgbdZfb_fmgZ^h_eh
GZk_]h^gyhgm`_aZdhgqbemgbqlh`Zlvwdklj_ggmx^Zcfhgkdmxm]jhammevn\a^hogmehlwlhc
fukebh\j_fyabfgbof_kyp_\hgbbf_ebl_g^_gpbx[jZlvi_j_ju\^eyih_a^dbgZx]lZddZd
�Zcfhgug_[ueb[hevrbfbihdehggbdZfboheh^ZBog_mkljZb\ZeZg_h[oh^bfhklv
jZa\hjZqb\Zlvk\hx_^mbhgbgZoh^bebqj_a\uqZcghh[j_f_gbl_evgufgZiZ^ZlvgZex^_c
aZdmlZgguo\g_kdhevdhkeh_\iZevlhbk\bl_jh\_kghc\k_\_jg_lkygZdjm]bk\hyZihdZghqb
[ueb^ebgguZkjZ`_gbyj_^db
Fh`_l[ulv_kebhgdZdke_^m_l\ukiblkyaZ^_gvlhdaZ\ljZrg_fm\_q_jm[m^_lqm\kl\h\Zlvk_[y
emqr_
KlhbehihiulZlvky
GhdZdlhevdhmevnaZkgme_]hkgh\b^_gbyihl_deb\k\h_fgZijZ\e_gbbHg\gh\vm\b^_edem[b
ihqm\kl\h\ZegZk\hbo]m[Zo]m[ug_agZdhfdb
Hsmlbe__jmdbp_ieyxsb_kyaZg_]h
DZdh\h[ueh[ukgh\Zihqm\kl\h\Zlvqlh`_gsbgZ\l\h_cihkl_ebihfgbll_[y"
Ohly[ujZa"
KljZggucaZdjmqb\Zxsbcky\\hjhgdmlmfZgih]ehlbe_]hb\ke_^mxsbcfhf_glhghkhagZeqlh
gZoh^blky\g_agZdhfhcihkl_eb
JZaf_jdjh\Zlb\ua\Zemg_]h]jbfZkmwlh[ueZ\k_]hebrvihemlhjZkiZevgZydjh\ZlvlZdqlh_fm
ijbrehkvih^`Zlvgh]bqlh[uklmigbg_k\bkZebk__djZy
Ofmjykvhghdbgme\a]ey^hfl_fgmxdhfgZlm;_eu_kl_gu[uebimklubihdjulu
om^h`_kl\_ggufbieZdZlZfbQlhlh\wlhcdhfgZl_ijb^Z\Zeh_cdZa_ggucoZjZdl_j
LZf[ue\kljh_gguc\kl_gmih^hdghfklhedhfh^ihoh`bcgZdhjh[dmkl_e_\bahjhfbkl_j_hgZ
�g_f\m]em]hj_eZeZ\h\ZyeZfiZ^_dhjZlb\guck\_lbevgbdij_^klZ\ey_lkh[hcijhajZqgmx
kl_deyggmxzfdhklv h[uqghpbebg^j\fkijhajZqguffZkehfbihemijhajZqgufiZjZnbghfkgbam
dhlhjuojZkiheh`_gZwe_dljbq_kdZyeZfihqdZEZfihqdZgZ]j_\Z_lbih^k\_qb\Z_lkh^_j`bfh_
pbebg^jZijbwlhfijhbkoh^bleZ\hh[jZagh_i_j_f_s_gb_iZjZnbgZ\fZke_Wnn_dlhkgh\ZggZ
lhfqlhijbh[uqghcl_fi_jZlmj_iZjZnbgg_fgh]hly`_e__fZkeZ blhg_l\gzf\fZijbg_[hevrhf
gZ]j_\_iZjZnbgklZgh\blkye_]q_fZkeZb\kieu\Z_lBah[j_l_gZ\o]h^Zo\uimkdZ_lkyb
kl_guijbqm^eb\u_l_gb
Blmlhgihgyeqlhg_h^bg\djh\Zlb
Dlhlhe_`Ze\hae_g_]h
mevnbamqZe`_gsbgmh^_lmx\qhihjgmxneZg_e_\mxghqgmrdmkdju\Z\rmx__l_ehHgZ
e_`ZeZkibghcdg_fmKdehgb\rbkvgZ^g_chgm\b^_e\vxsb_kyju`_\Zlh[_ehdmju_\hehku
dhlhju_hgZaZie_eZ\dhkm
bdbg]meu[gmekydZdlhevdhmagZe\g_c`_gsbgmbadem[Z?fmgjZ\bekywlhlkhg
Ghg_lZdkbevghdZd_fmgjZ\beky\b^__[_afyl_`gh]hebpZ
�B\hlebqb_hlZcfhgh\hgg_\hajZ`Zeijhlb\jZkiZdh\u\Zgbyk\h_c^h[uqb
?]hl_ehlhlqZk`_gZijy]ehkvhgi_j_\_jgme^_\mrdmgZkibgmbgZqZejZkkl_]b\Zlv__ghqgmx
jm[Zrdm
=eZ\Z
_dbDZkkZg^ju^jh]gmebbjZkiZogmebkvdh]^ZhgZihqm\kl\h\ZeZqlh]hjyqb_jmdbjZkkl_]b\Zxl
__neZg_e_\mxghqgmxjm[ZrdmIhjZ`_ggZyhgZmklZ\beZkvgZL_fgh]hHohlgbdZdhlhjuckiZk__
\dem[_
Hgkfhlj_egZg__k\_jom\gba?]hihemghqgu_]eZaZ[uebihegu]heh^guf`_eZgb_f
Wlhlu\u^hogmeZhgZ__]heh\Z[ueZ\k__s_aZlmfZg_gZihke_kgZ
Hgmeu[gmekybdZaZekyhq_gv^h\hevguf__keh\Zfb
Luf_gyihfgbrv"
Dhg_qgh;m^lhyfh]eZaZ[ulvdZdlup_em_rvky
?]h[_kklu^gZymeu[dZklZeZrbj_dh]^ZhgjZa^\bgmeiheughqghcjm[Zrdb^_\mrdbbijh\_e
jmdhcih__h[gZ`_gghcdh`_HgZaZklhgZeZhll_ieZ_]heZ^hgbIjhlb\\heb\kiurdZ`_eZgby
ijhg_keZkvkd\havg__?_]jm^baZlj_i_lZebhlwlh]h\hkieZf_gyxs_]hijbdhkgh\_gby
FhahebgZ_]haZ]jm[_\rboiZevpZoe_]dhkg_`ghklvxhpZjZiZeb__gZijy]rb_kykhkdbbfurpu
__`b\hlZkhdjZlbebkveZ]ZkZfZkh[hckhqbeZkvf_`__gh]aZklZ\eyy__`_eZlvqlh[u\ky_]h
fhsvijhgbdeZ\g__
�hDZkkZg^ju\^jm]^hrehqlh__\bdbg]kiZkbl_ev[ueiheghklvxh[gZ`_gGmfh`_lg_
iheghklvxGZg_f[uek_j_[jygucf_^ZevhgkfhehlhqdhfLhjZbfZe_gvdh_jZkiylb_
Hlebqghwlhk^_eZeh__[he__jZkdh\ZgghcGhhgghkbef_^ZevhgijyfhgZ]hehckfm]ehcdh`_
Kmf_j_qguck\_leZkdZedZ`^ucba]b[_]h\_ebdhe_igh]hl_eZIe_qb_]h[uebrbjhdbb
fmkdmebklu=jm^vkZfhkh\_jr_gkl\hfm`kdboijhihjpbc
:_]haZ^
Hg[ue^hklhbge_]_g^
?]h]jm^vbgh]b[uebke_]dZihdjulul_fgufb\hehkdZfbKbevgucaZjhkrbcdhjhldhcs_lbghc
ih^[hjh^hdlZdbijhkbekyqlh[u`_gsbgZ\uebaZeZihg_fm^hjh`dm\gbaaZijhdbgmeZ_]h]heh\m
baZdhgqbeZgZ_]hkh[eZagbl_evghcr__
GhqlhhqZjh\Zeh__[hevr_\k_]hlZdwlhaZfukeh\ZlZykdZg^bgZ\kdZylZlmbjh\dZiheghklvx
ihdju\ZxsZy_]hijZ\h_ie_qhbaZdZgqb\ZxsZykyklbebah\Zggufh[jmq_fho\Zlu\Zxsbf_]h
[bp_ikHgZ[ueZhq_gvdjZkb\hc
Hlwlh]hfm`qbguijhklhg_\hafh`gh[uehhlhj\Zlv]eZa
Qlhlu^_eZ_rv"kijhkbeZhgZihdZhgq_jlbe]hjyqbfyaudhfdjm]bgZ__]jm^b
AZgbfZxkvklh[hcex[h\vx
Ih^h[gu_keh\Zfh]eb[um`Zkgmlv^_\mrdm_keb[uhgZg_agZeZqlhkiblGh__kljZobb\k_
hklZevgh_jZkk_yebkvdZdlhevdhhgh[o\Zlbejmdhc__]jm^v
DZkkZg^jZaZrbi_eZhlm^h\hevkl\bybij_^\dmr_gby
HgeZkdh\hfZkkbjh\Ze__ihlbjZyfhahebklhceZ^hgvx__gZijy]rbckykhkhdihdZhgg_klZe
gZklhevdhl\_j^ufqlh_caZohl_ehkvfheblv_]hhihp_em_Fheblvqlh[hgaZo\Zlbe_]h\ie_g
]m[Zfb
LZdZyfy]dZyr_igmehg_c\]m[uij_`^_q_faZo\Zlblvbbo
DZkkZg^jZ\a^hogmeZ?_l_ehlZdiheuoZehHgZijh[_`ZeZkvjmdZfbih_]hrbjhdbfh[gZ`_gguf
ie_qZfGbjZam^hwlh]hhgZg_bkiulu\ZeZih^h[guohsms_gbcHlebqghke_ie_ggu_
kh\_jr_ggu_wlbie_qbbaemqZebkbembfhsv
k_q_]hhgZohl_eZwlhihemqblv_s_[hevr_
Hghlhj\Zejmdmhl__l_eZbihlygmekyd__dhk_HgZkfhlj_eZdZdhgjZa]ey^u\ZebjZkimkdZe__
\hehku
Ihq_fmlulZdmdeZ^u\Z_rv\hehku"kijhkbehgof_evguf]em[hdbf]hehkhfke_]dbf
Zdp_glhf
BgZq_hgbaZimlZxlky
?]h]eZaZiheuogmeb[m^lhhgih^mfZeqlh__dhkZwlhg_qlhhl\jZlbl_evgh_
Fg_g_gjZ\blkyL\hb\hehkukebrdhfdjZkb\uqlh[uboaZie_lZlv
Hgijhr_ekyjmdZfbih__jZkims_ggufdm^jyrdZf\a]ey^_]hkfy]qbekyKlZeg_`gufHg
i_j_[bjZe__\hehkuiZevpZfbihdZhgbiheghklvxg_ihdjueb__h[gZ`_ggu_]jm^bDZkkZg^jZ
hsmsZeZ_]h^uoZgb_gZk\h_cdh`_ihdZhg^jZagbe__khkdbijbdhkgh\_gbyfbb__kh[kl\_ggufb
\hehkZfb
hlwlhijhbag_khgk]em[hdbfgZi_\gufghj\_`kdbfZdp_glhfkZfZyij_djZkgZy
`_gsbgZdhlhjmxydh]^Zeb[h\b^_e
?_l_ehjZkieZ\behkvDZkkZg^jZlhevdhbfh]eZqlhkfhlj_lvdZdhgjZa]ey^u\Z_l__
Hg[uekgh]krb[Zl_evghdjZkb\Fm`_kl\_gguc\Zj\Zjbal_odlhfh]aZklZ\blv`_gsbgm\g_c
fmjeudZlvhli_j\h[ulghc`Z`^u
Hq_\b^ghqlhhghiZk_gIjbfblb\_g@_klhdG_k]b[Z_f
DZdl_[yah\ml"kijhkbeZhgZdh]^Zhgkdehgbe]heh\mqlh[uijbdmkblv__r_x?]h
ihdjulu_s_lbghcs_dbihdZeu\Zeb__dh`mihkueZyfmjZrdbihdZhgijh[h\Ze__gZ\dmk
mevn
DZkkZg^jZ\a^jh]gmeZihgy\ijbqbgmk\h_cihemghqghcnZglZabb
DZd;_h\mevn"
Hgmeu[gmeky]heh^ghcmeu[dhciha\heb\m\b^_lv^ebggu_deudb
hh[s_lhykdhj__=j_g^_evY\uoh`mlhevdhihghqZfqlh[ukt_klvl_[y
HgZkgh\ZaZ^jh`ZeZdh]^Zhgh^Zjbe__^ebgguf\hkoblbl_evgufb]j_rguf^\b`_gb_fyaudZ
\^hevgb`g_cqZklb__]jm^b
Hg[uefm`qbghcdhlhjucij_djZkghagZedZd^hklZ\blvm^h\hevkl\b_`_gsbg_BdZaZehkvhg
?keb^hlh]hmDZkkZg^jubhklZ\Zebkvkhfg_gbylhh^ghebrvwlh^hdZau\Zeh_c\k_kgblky
mevnijh[_]Zeyaudhfih__g_`ghckhehgh\Zlhcdh`_bjZ^h\Zeky__m^h\e_l\hj_gghfmmjqZgbx
?fmgjZ\behkvhsms_gb_l_ieZbfy]dhklbdh`b^_\mrdb__aZiZo
HgZ[ueZ\hkoblbl_evgZ
Mg_]h\_dZfbg_[uehkgh\ih^h[guowlhfmHg[uelZdbfj_Zevgufgh\k_`_mevnagZeqlh
wlhg_[he__q_fkhg
HgZ[ueZ\k_]hebrvqZklbqdhc_]hba]heh^Z\r_]hky\hh[jZ`_gby
�Z`_dh]^ZhgZdZkZeZkv_]hlZddZdgbdlhjZgvr_BhgZlZdohjhrhiZoeZk\_`bfbjhaZfbb
im^jhc
@_gkl\_ggZyFy]dZy
G_`gucfZe_gvdbceZdhfucdmkhq_dlZdb`^msbcqlh[uhg_]hjZkijh[h\Ze:_s_emqr_kt_e
Hlhj\Z\rbkvhlg__hg\_jgmekyd__\hehkZfHgbgZihfbgZeb_fmkheg_qguck\_l=hjysb_
ahehlhfijy^bkZfbaZ\b\Zebkv\hdjm]_]hiZevp_\bijhju\ZebkvaZ]jZgv_]hhdZf_g_\r_]hk_j^pZ
DZdb_`_ml_[ydjZkb\u_\hehku
Bml_[yijhbag_keZhgZhldb^u\Zy\hehkuhl_]hebpZ
?]hs_lbgdbpZjZiZebdhgqbdb__iZevp_\dh]^ZhgZijh\h^beZbfb\^hev_]hq_exklb;h]bdh]^Z
`_\ihke_^gbcjZahg[uek`_gsbghc"
Ljbq_luj_f_kypZgZaZ^"
Ljbq_luj_^_kyldZ"
Ly`_eh[uehmke_^blvaZ\j_f_g_fdh]^Zhghlygmehkv[_kdhg_qghBhgm`_hq_gv^Z\ghi_j_klZe
f_qlZlvhih^h[ghc`_gsbg_ih^gbf
Ihkdhevdmgbh^gZbagbog_fh]eZ_]haZihfgblvhghldZau\ZekykiZlvkijbebqgufb`_gsbgZfb
Kebrdhfm`ohjhrhhgagZeqlhhagZqZ_lhqgmlvkyihke_k_dkZbg_ij_^klZ\eylvqlh`_
ijhbahrehE_`Zlvbg_ihgbfZlvlhebwlhkemqbehkv\aZijZ\^mlhebijbkgbehkv
Ihwlhfmhgij_^ihqblZekemqZcgu_k\yabk`_gsbgZfbdhlhjufhgfh]aZieZlblvblhevdhdh]^Z
m`_g_[uehkbel_ji_lvp_eb[Zl
GhwlZ^_\mrdZaZihfgbeZ_]hihp_emc
HgZaZihfgbeZ_]h
WlhfukevaZklZ\beZ_]hk_j^p_iZjblv?fmgjZ\bekywlhlkhgb_keb[uhgfh]hklZeky[u\g_f
gZ\k_]^Z
�KdZ`bdZdl_[yah\ml\beedZl^bdZydhrdZ@
DZkkZg^jZ
�Hgqm\kl\h\ZeZdZd__bfy[md\Zevghmjqbl\_]h]m[ZoihdZhgp_eh\Ze__]hjeh_\mrdZ
ih^jZ]b\ZeZhlau\ZykvgZeZkdm_]hyaudZih]eZ`b\Zxs_]h__dh`m
B_fmwlhgjZ\behkvGjZ\behkvdZdb_a\mdbhgZba^Z_lhl\_qZygZ_]heZkdbHgZ\h^beZ]hjyqbfb
`Z`^msbfbjmdZfbih_]hh[gZ`_gghckibg_?_ijZ\ZyjmdZaZ^_j`ZeZkvgZwf[e_f_gZ_]he_\hf
ie_q_
Qlhwlh"kijhkbeZhgZkex[hiulkl\hf
HgihdhkbekygZagZd\\b^_emdZbklj_eu
WlhagZd:jl_fb^u[h]bgbhohlubemgu
�Z
DZdkljZggh
mevn[hevr_g_fh]fbjblvkykneZg_e_\hcij_]jZ^hcf_`^mgbfbHgohl_e\b^_lv[hevr_
HgaZ^jZedjZc__jm[Zrdb
?_gm`ghk`_qv
Ihq_fm"gZofmjbeZkvhgZ
IhlhfmqlhhgZfg_f_rZ_l^hl_[y^h[jZlvky
H^gbfju\dhfhgkhj\Zejm[Zrdmq_j_a__]heh\m
?_]eZaZjZkrbjbebkvaZl_fihl_fg_ebhlkljZklb
LZdlhemqr_r_igmehggZkeZ`^Zykv\b^hf__mijm]bo]jm^_cmadhclZebbb]eZ\gh_
ju`_\Zlhk\_leuodm^jyr_d\kh_^bg_gbb__[_^_j
Hgkdhevagmejmdhcf_`__]jm^_cgb`_\^hev`b\hlZb\hdjm][_^jZ
DZkkZg^jZihlygmeZkvjmdhcd\_ebdhe_ibx_]h]jm^b\hkobsZykvdZf_ggufbfmkdmeZfbWlh[ueh
\hkoblbl_evgh?]hl_ehhlau\ZehkvimevkZpb_cijbdZ`^hf^\b`_gbb
?]hkf_jlhghkgZykbeZ[ueZg_hkihjbfZgh\k_`_hg[uekg_ceZkdh\ufkeh\ghijbjmq_gguce_\
HgZijhklhg_fh]eZih\_jblv\g_`ghklv_]h`]mqbo\eZklguoijbdhkgh\_gbc
?]hl_fghlZbfjZqghklv]em[hdh\a\hegh\Zeb___]h]eZaZo[uehklhevdh`bag_gghcfm^jhklb
dh]^Zhgb\abjZebgZfbj\hdjm]
?cohl_ehkvijbjmqblvwlh]h^bdh]ha\_jy
Dhjfblv_]hkjmdb
KwlhcfukevxDZkkZg^jZijhkmgmeZjmdmf_`bol_eZfbb\ayeZ\eZ^hgv_]hl\_j^mxiehlv
Hgba^Zegbadbc]hjeh\hcjudbgZqZebkklmie_ggh__p_eh\Zlv
Keh\gh[e_klysbcfmkdmebklucobsgbd^\b]Zekyhg\^hev__jlZh[`b]Zy__ihp_emyfb
�Z\u^hogmehgdh]^ZhgZh[o\ZlbeZ_]hjmdZfb?]h^uoZgb_klZehg_jh\gufHgmklZ\beky
gZg__klZdbf]heh^hfqlhhgZaZ^jh`ZeZ\ij_^\dmr_gbb
�hljhgvky^hf_gyDZkkZg^jZr_igmehggZdju\Zy__jmdbk\hbfb
HgZkfhlj_eZdZdhgijbdjue]eZaZihdZau\ZydZd_]heZkdZlvDZkkZg^jZijbdmkbeZ]m[mhl
hsms_gby_]hqe_gZ\k\hbojmdZoHg[uedjmiguf;hevrbfLheklufBfh]ms_kl\_gguf
Q_exklvmevnZhl\_j^_eZhghldjue]eZaZbh^Zjbe__]hjysbf\a]ey^hfHgZihgyeZb]ju
aZdhgqbebkv
Keh\ghkhj\Z\rbckykijb\yabobsgbdhgi_j_dZlbe__gZkibgmjZa\_e__[_^jZdhe_gyfb
H]jhfgh_om^hsZ\h_l_ehhimklbehkvgZg__dZdhgbh[_sZeih`bjZy__
DZkkZg^jZ\a^hogmeZdh]^Z_]hjmdbb]m[ukyjhklghckbehcbkke_^h\ZebdZ`^uc^xcf__l_eZ:
dh]^Zhgih]jmabejmdmf_`__gh]__aZdhehlbeh?]h^ebggu_iZevpuih]jm`Zebkv\]em[bgm__
\iZ^bgdbih]eZ`b\Zy^jZagyihdZhgZkh\k_fg_hkeZ[_eZ
LulZdZyfhdjZyijhjuqZehg_c\mohhlju\Zykvhlg__
DZkkZg^jZaZlj_i_lZeZdh]^ZhgjZa\_e__[_^jZ_s_rbj_
KfhljbgZf_gykdhfZg^h\ZehgYohqm\b^_lvl\h_gZkeZ`^_gb_dh]^Z[_jml_[y
HgZih^gyeZ]eZaZ
Dh]^Zbo\a]ey^ukdj_klbebkvhg]em[hdhih]jmabeky\g__
lheqdbf_`[_^_j
mevnhldbgmekygZaZ^qlh[u\b^_lv__ebphdh]^ZhgaZgbfZekykg_cex[h\vxqlh[u\dmrZlv
l_ieh__\eZ`gh]hl_eZih^gbfHgaZdmkbe]m[mdh]^ZhgZijh\_eZjmdhc\^hev_]hiha\hghqgbdZZ
ihlhfpZjZigmeZgh]lyfb_]hkibgm
HgaZjuqZeHg`_eZe__g_bklh\kl\Z
?_kljZklb
HgZko\ZlbeZkvaZ_]hihykgbpmih^]hgyy_]hHg[hevr_q_fkm^h\hevkl\b_fih^qbgbekyHgZ
ijbih^gyeZ[_^jZbhgjZkkf_yeky
?kebhgZohl_eZ\_klbhgkm^h\hevkl\b_f_ciha\heblG_ihdb^Zy__l_eZhgi_j_dZlbekybmkZ^be
__k\_jom
HgZ\a^hogmeZdh]^Z]eygmeZgZg_]hk\_jom\gba
�KdZqbwevkdebg]^hjh]Zy@\u^hogmehg
K^bdbfbihl_fg_\rbfb]eZaZfbhgZkdehgbeZkv\i_j_^ihdju\Zy\hehkZfb_]h]jm^v\uly]b\Zykv
gZg_f\h\_kvjhklihdZiheghklvxg_hdZaZeZkvgZg_faZl_fhldbgmeZkvgZaZ^aZ]hgyy_]h\k_[y
ihkZfmxjmdhylv
Hgkh^jh]gmekyhlkbeu__m^ZjZ
Hgh[o\Zlbe__]jm^bbg_`ghk`bfZeihdZhgZ\_eZbo\gZkeZ`^_gb_
DZkkZg^jZg_fh]eZih\_jblv\lhdZdhghsmsZeky\gmljbg__HgZm`_hq_gv^Z\ghg_aZgbfZeZkv
ex[h\vxbmg__gbdh]^ZlZdh]hg_[ueh
LZdh]hfm`_kl\_ggh]hLZdh]h^bdh]hbkbevgh]h
H^gh]hbal_omihfbgZgb_h^gh]hebrvbf_gbdhlhjh]haZklZ\eyehgZjh^__fZl_jbljyklbkvhl
m`ZkZBhgkiZk_c`bagv
GZ\_jghwlh__ij_`^_ih^Z\ey_fZyk_dkmZevghklvijba\ZeZ_]h\__kgu?_gm`^Z\klj_lblvdh]h
lhij_`^_q_fhgZmfj_l
?_kZfZy[hevrZyi_qZevBaaZk_f_cgh]hijhdeylvyihfZl_jbgkdhcebgbbhgZ[hyeZkv^Z`_
ijb[eb`Zlvkyd:iheeblZfDZdb__fZl_jb^hg___cijbrehkv`blv\q_eh\_q_kdhffbj_dZd
h^ghcbagbo
GhhgZgbdh]^Zg_[ueZh^ghcbagboG_kh\k_f
HgZ\k_]hebrvohl_eZ[ulvijbgylhcdZdk\h_cGZclbdh]hlhdlhfh][uihgylv__ijhreh_bg_
kqblZlv__[_amfghcdh]^ZhgZjZkkdZau\ZeZbklhjbbhgZke_^kl\_gghfijhdeylbb
Bqm^h\bsZoqlhhohlbebkv\ghqb
:l_i_jvmg__[uek\hckh[kl\_ggucL_fgucHohlgbdIhdjZcg_cf_j_gZh^gmghqv
;eZ]h^ZjgZyaZwlmfZehklvhgZme_]eZkvgZg_]hbiha\hebeZ`Zjm_]hl_eZml_rblv__
mevnho\Zlbe__ebphbgZ[ex^ZedZdhgZi_j_`b\Z_lbogZkeZ`^_gb_:ihlhfi_j_dZlbeky
\f_kl_kg_ci_j_o\Zlu\ZydhgljhevHglhedgmeky]em[hdh\gmljvg__b__iehlvh[o\ZlbeZ_]h?_
\a^hobkhijh\h`^ZebdZ`^h_^\b`_gb_[m^lhhgZi_eZ
Hgkf_yekyihdZg_ihqm\kl\h\ZedZd_]hkh[kl\_ggh_l_eh\ahj\Zehkv
DZkkZg^jZh[_jgmeZkv\k_fl_ehf\hdjm]g_]hdZdlhevdhhsmlbeZ_]hhk\h[h`^_gb_Hg
kh^jh]gmekygZg_c
;uehlZda^hjh\hhsmsZlv_]hly`_klvLZdqm^_kgh
l_eZ\k__s_[uebkh_^bg_guKiZkb[hl_[_
HgZmeu[gmeZkv\hl\_l
Hgihlygmekyd__ebpmblmlhgZmkeurZeZ[m^bevgbd
DZkkZg^jZj_adhijhkgmeZkv
?_k_j^p_\k__s_[_r_ghdhehlbehkvdh]^ZhgZihlygmeZkv\udexqblv[m^bevgbdBlhevdhlh]^Z
^hg__^hrehqlh__\hehku[hevr_g_[uebaZie_l_guZkdhfdZggZyghqgZykhjhqdZ\Zey_lkygZ
ihem
mevnkjZamijhkgmeky?]hk_j^p_dhehlbehkvHgihkfhlj_egZqZku;ueh\k_]hebrvhdheh
r_klbbihh`b\e_gbxgZ\_jomhgihgyeqlhm`_mljh
GZofmjb\rbkvhgh]ey^_eky\iheghcl_fghl_jh^_gbq_]hg_h[uqgh]h
Ghkhg
HgdZaZekyg_\_jhylghj_Zebklbqguf
Hgih\_jgmekygZ[hdbm^ZjbedmeZdhfih^mrdmQ_jl[uih[jZeiZjZikbobq_kdb_
kihkh[ghklb\aj_\_ehgGbdh]^Zhgbg_ijbghkbeb_fmihdhy:k_cqZkb\h\k_fmqbeb
h[_sZgb_flh]hq_]hhgg_fh]k_[_iha\heblv
Ijh\Zeb\Zykvh[jZlgh\khghgfh]ihdeyklvkyqlh_]hdh`Z\k__s_ojZgbeZZjhfZljhabim^ju
WcDZkkihijb\_lkl\h\ZeZ^_\mrdmDwldh]^ZlZmkZ`b\ZeZkvaZ\ljZdZlv
DZkkZg^jZg_hlj_Z]bjh\ZeZHgZkgh\Zbkgh\Z\b^_eZmevnZQm\kl\h\ZeZ_]hjmdbgZk\h_fl_e_
?keb[uhgZg_agZeZlhqghfh]eZ[uihdeyklvkyqlhhg^hkboihj[uekg_c
GhhgZg_agZeZd_f[ue__ex[h\gbdbakgZIhq_fm_]hh[jZaij_ke_^h\Ze__
Wlh[uehlZdaZ]Z^hqgh
Luhd_c"kijhkbeZDwl
�mfZx^ZIjhklhg_\Z`ghkiZehkv
DwldhkgmeZkvij_^ie_qvyDZkkZg^ju
Ml_[yebohjZ^hqguc\b^ghkZfhcebohjZ^dbg_l
�Z__ebohjZ^behghg_hl[he_agbQZklv__ohl_eZ\_jgmlvky\khggZclbk\h_]hlZbgkl\_ggh]h
fm`qbgmbijh^he`blvaZgbfZlvkykgbfex[h\vx\_kv^_gv
Dwli_j_^ZeZ_coehivy
DklZlba\hgbeZFbr_evbijhkbeZih[eZ]h^Zjblvl_[yaZlhqlhihagZdhfbeZ__kLhfhf
ijhreuf\_q_jhfHgohq_l\klj_lblvkykg_ckgh\Z\Bgn_jghHgZijhkbeZmagZlvkfh`_febfu
kg_cihclb
DZkkZg^jZ\a^jh]gmeZdh]^Zkeh\ZDwlqlhlh\kdheuogmeb\__iZfylbG_h`b^Zggh\ky\q_jZrgyy
�kp_gZ\Bgn_jghijhf_evdgmeZi_j_^__]eZaZfbHgZm\b^_eZZcfhgh\
HgZ\kihfgbeZm`Zkdhlhjuc__ho\Zlbe
Gh]eZ\gh_hgZ\kihfgbeZmevnZ
G_g_`gh]hex[h\gbdZba__kgZZfjZqgh]hbim]Zxs_]hfm`qbgmdhlhjucijyfhi_j_^__ghkhf
�m[b\ZeZcfhgh\
Ho;h`_fhc\u^hogmeZhgZdh]^ZdZ`^Zy^_lZevykgh\klZeZi_j_^__]eZaZfb
khagZgbb\kieuebkeh\ZQ_j_aiylvfbgmlgbdlh\[Zj_bg_\kihfgblqlhdh]^Zlhf_gy\b^_e
GhhgZlh_]hihfgbeZ
Hgih_oZedg_c^hfhc"
G_lDZkkZg^jZg_fgh]hmkihdhbeZkvijbihfgb\dZdhgmoh^beDZdhgZ\ha\jZsZeZkvh[jZlghb
ijbkh_^bgbeZkvd^jmavyf\dem[_
KiZlvhgZe_]eZ\h^bghq_kl\_
GhhgZijhkgmeZkvh[gZ`_gghcIhlghcGZkulb\r_cky
DZkkygZqbgZx[_kihdhblvky
�DZkkZg^jZ]em[hdh\a^hogmeZbijh]gZeZhlk_[y\hkihfbgZgbyWlh[uekhghe`_g[ue[ulv
;hevr_gbqlhg_bf_ehkfukeZGhdh]^Z^_ehdZkZ_lkylZdbok\_jot_kl_kl\_gguo\_s_cdZd
�ZcfhgubL_fgu_Hohlgbdb\_sbj_^dhbf_xlkfuke
�Y\ihjy^d_Ghyg_ihc^mgZmlj_ggb_aZgylbymfZxgZfklhblijh\_klbg_[hevrh_
jZkke_^h\Zgb_b\uihegblvaZ^Zgb_
DwldZaZehkv_s_[he__h[_kihdh_gghc
Lum\_j_gZ"G_ihoh`_gZl_[yijhimkdZlvaZgylbyjZ^bq_]hlh
�Zhl\_lbeZhgZh^Zjb\Zy__meu[dhcaZo\Zlbghml[mdb^Z\Zc]eyg_fqlhfh`ghgZclb
ijhL_fguoHohlgbdh\
AZq_f"ijbih^gyeZ[jh\vDwl
k_wlb]h^udh]^Zkh[kl\_ggucgZjh^ij_ke_^h\Ze__DZkkZg^jZfh]eZ^h\_jblvijZ\^mh__fbj_
lhevdh^\mfl_ehojZgbl_eyf
H^bgbagbomf_jdh]^ZDZkkZg^j_[uehljbgZ^pZlvHgZqmlv[uehg_ih]b[eZ\lhfkjZ`_gbb
�jm]hc[ueZDwlHgZijbgyeZijZ\^mk[hevr_ce_]dhklvxq_fi_j\ucl_ehojZgbl_evHgZlhevdh
ihkfhlj_eZgZg__fhj]gmeZbkdZaZeZDjmlhYfh]mbom[blvbg_aZ]j_f_lv\lxjvfm"
Kl_oihjDZkkZg^jZgbq_]hg_kdju\ZeZhlDwl?_ih^jm]Zbl_ehojZgbl_evagZeZh[:iheeblZob
boh[uqZyoklhevdh`_kdhevdhbkZfZDZkkZg^jZ
Ghbwlh[ueZfZehklv:iheeblubf_eb^mjgmxijb\uqdmkdju\Zlvhlh\k_ok\h_kms_kl\h\Zgb_
DZdh_h[e_]q_gb_gZclbdh]hlhdlhg_kqblZeqlhhgZg_ghjfZevgZybebg_k_l[j_^l_q_gb_
�ihke_^gboiylbe_lmDwl[ueZ\hafh`ghklvih\klj_qZlv^hklZlhqghZcfhgh\b:iheeblh\qlh[u
ijbgylvijZ\^mhgbo
&#xi;&#xhk;&#xe_;&#x^g;&#xb_;&#x_k;&#xyp;&#xu;
&#xh];&#x^Z;&#xk;&#xjh;
&#x`b;&#xag;&#xDZ;&#xkk;&#xZg;&#x^j;&#xu;&#xih;&#x^o;&#xh^;¾

&#xhg;&#xpm;&#x;&#xZl;&#xZd;�ihke_^gb_f_kypudh]^Zkjhd`bagbDZkkZg^juih^oh^beddhgpmZlZdbZcfhgh\gZklhevdh
khdjZlbebkvqlhmg__ihy\behkvohlvdZdh_lhih^h[b_ghjfZevghc`bagbGh^_\mrdZ[ueZg_
gZklhevdh]emiZqlh[uj_rblvqlhhgZ\[_ahiZkghklb;_ahiZkghklb_cgbdh]^Zg_^h`^Zlvky
IhdZhgZg_mfj_l
Fg_dZ`_lky\q_jZfuih\klj_qZebL_fgh]hHohlgbdZ
Dh]^Z"gZofmjbeZkvDwl
dem[_
DZkkZg^jZaZkhfg_\ZeZkvklhbleb_cjZkkdZau\ZlvG_dhlhju_^_lZeb\k__s_g_[ueb_cykgub
ihdZhgZg_ijbihfgbeZ\k__cg_ohl_ehkv\hegh\ZlvDwl
YaZf_lbeZ_]h\lhei_
:kq_]hlu\ayeZqlhwlh[ueL_fgucHohlgbd"Lu`_]h\hjbeZqlhhgb[Zkgy
GZkZfhf^_e_yg_agZxWlhfh][ulvijhklhqm^Zdkl_fgufb\hehkZfbbdeudZfbgh_keby
ijZ\Zbhg\]hjh^_fg_wlhgm`ghagZlvlhqgh^jm]hgkfh`_lkdZaZlvmfjmybebg_lq_j_a
�Hd_c_ehykgh_GhagZ_rvhgfh][ulvijhklhh^gbfbawlboe`_\Zfibjh\]hlh\dhlhju_
aZ\bkZxl\Bgn_jgh
Dwlkoh^beZ\kiZevgx^hklZeZghml[mdbihdZDZkkZg^jZ^h_^ZeZ\h^jmabeZ_]hgZdmohggucklhe
Ihdhgqb\kaZ\ljZdhfDZkkZg^jZih^dexqbeZkvdk_lbbhlijZ\beZkvgZ.DWRWHURVFRPWlhhgeZcg
khh[s_kl\h]^_:iheebluh[sZebkv^jm]k^jm]hfhgZgZreZhdheh]h^ZgZaZ^im[ebqghcqZklb
hg\u]ey^_edZdh[uqghckZclihk\ys_gguc]j_q_kdhcbklhjbbghlZfijbkmlkl\h\Zebb
aZsbs_ggu_iZjhe_fh[eZklb
BlZfg_[uehgbq_]hhL_fguoHohlgbdZoHgbkDwlihljZlbebfgh]h\j_f_gbiulZykv\aehfZlv
aZdjulu_h[eZklbghwlh[uehlZd`_g_\hafh`ghdZdb\aehfZlvijZ\bl_evkl\_ggu_k_j\_jZ
BqlhlZdh]h[ueh\wlbok\_jot_kl_kl\_gguokms_kl\Zoqlhhgbg_ohl_ebqlh[udlhlhagZeh[bo
f_klhgZoh`^_gbb"
Hd_chgZihgbfZeZg_h[oh^bfhklvk_dj_lghklbGhwlh[ueZbklbggZy[hev\aZ^gbp_^ey
`_gsbgudhlhjhcgm`ghg_kdhevdhhl\_lh\gZhij_^_e_ggu_\hijhku
Emqr__qlhhgZkfh]eZgZclbwlhkkuedZKijhkbHjZdmeZDebdgm\ihg_cDZkkZg^jZhlijZ\beZ
dhjhl_gvdbc_fwceL_fgu_Hohlgbdbkms_kl\mxl"
AZl_fhgZaZ^ZeZ\kljhd_ihbkdZL_fgu_Hohlgbdb;_aj_amevlZlghDZaZehkv[m^lhhgbb\h\k_
g_kms_kl\h\Zeb
Ij_`^_q_fhgZhldexqbeZkv_cijbrehibkvfhkhl\_lhfhlHjZdmeZkh^_j`Zs__\k_]h^\Zkeh\Z
:\u"
Fh`_lwlhijhklhe_]_g^u"kgh\ZkijhkbeZDwl
Fh`_l
Ghe_]_g^ug_p_emxl`_gsbglZddZdmevnp_eh\Ze__bg_ijhgbdZxl\__kgu
Kimkly^\ZqZkZDZkkZg^jZj_rbeZ\hkihevah\ZlvkydjZcgbfkj_^kl\hfhlphf
Dwlhl\_aeZ__d\ukhlghfmhnbkghfma^Zgbx\K_glIhe^_eh\hcqZklb]hjh^ZDZd\k_]^Z
^\b`_gb_iha^gbfmljhf[uehg_hq_gviehlgufbDwlk\hbfwdklj_fZevgufklbe_f\h`^_gby
\k_]hjZahdqmlv[uehg_^h\_eZ__^hbgnZjdlZ
G_\Z`ghdZdh_[ueh\j_fykmlhdbebdZdh_^\b`_gb_gZ^hjh]ZoDwl\k_]^Z\h^beZlZd[m^lhaZ
�gbfb]gZebkvZcfhgu
Dwl\e_l_eZgZiZjdh\dmijhkdhqb\Z\lhfZlbq_kdb_\hjhlZk^_eZeZ_^\Zie_lmsmxkyLhchlm
hklZ\b\__^Ze_dhihaZ^bh^bl_evhl^mrbh[jm]Zebobijh^he`be^\b`_gb_
DeygmkvDwllu\h^brv[m^lh\\b^_hb]jmb]jZ_rv
�Z^ZOhq_rv\a]eygmlvgZfhceZa_jdhlhjucyijyqmih^djur_cqlh[u[Z[ZoZlv\gbo_keb
hgbg_m[bjZxlkyk^hjh]b"
DZkkZg^jZjZkkf_yeZkvohlyqZklbqdZ__g_m^beZkv[u_kebDwlb\kZfhf^_e_ijylZeZg_qlh
ih^h[gh_AgZy__ih^jm]m\k_[ueh\hafh`gh
DZdlhevdhhgbhklZ\bebfZrbgmgZiZjdh\d_b\hreb\a^Zgb_hgblml`_ijb\e_deb\k_h[s__
\gbfZgb_LZd[ueh\k_]^ZG_dZ`^uc^_gvex^yfijboh^behkv\b^_lv^\mo`_gsbg[hevr_r_klb
nmlh\jhklhfBwlh_s_g_mqblu\ZyihljykZxs_cdjZkhluDwlDZkkZg^j_ijbrehkv[uhlj_aZlv
Dwl]heh\mqlh[ulZkfh]eZijb`blvky]^_lhdjhf_=heeb\m^Z
Ghihkdhevdm[_a]heh\ZyhojZggbpZ[ueZ[_kihe_agZDZkkZg^j_ijboh^behkvl_ji_lv`_gsbgm
Ehk:g^`_e_k_@HojZgZnbjfuihijb\_lkl\h\Ze^_\mr_ddb\dZfbbijhimklbeZbo\gmljv
�HlphfDZkkZg^ju[uei_qZevghba\_klguc`_nn_jkhgLIbl_jkbaIbl_jk;jb]abKfbl
NZjfZkvxlbdZekh^ghcbakZfuoba\_klguo\fbj_dhfiZgbcihbkke_^h\ZgbxbjZajZ[hld_
f_^bpbgkdboij_iZjZlh\
�_\mrdZreZiha^Zgbxbeh\beZgZk_[_aZ\bkleb\u_\a]ey^uk_agZebqlhhgZ_^bgkl\_ggZy
hlph\kdZygZke_^gbpZbkqblZeb__\bgh\ghc\keh`b\r_ckykblmZpbb
?keb[uhgblhevdhagZeb
�h[juc^_gvfbkkIbl_jkihijb\_lkl\h\ZeZgZdhg_plh^h[jZ\rmxky^h^\Z^pZlv\lhjh]h
wlZ`Z^_\mrdmZkkbkl_gldZhlpZKhh[sblvhlpm"
DZkkZg^jZmeu[gmeZkvkljhcghcijb\e_dZl_evghc`_gsbg_dhlhjZy\k_]^Z[ueZkg_cfbeZgh\
qv_fijbkmlkl\bb_cdZaZehkvqlh_cke_^m_lk[jhkblv^_kylhdnmglh\bijb\_klb\ihjy^hd
ijbq_kdmLbgZ[ueZbal_oZddmjZlguo\_ebdhe_ighh^_luoex^_cmdhlhjuo\k_]^Z\hehkhde_`Ze
d\hehkdm
[_amij_qghfdhklxf_hlJZevnZEhjZgZk_dj_lZjrZdZaZehkviheghcijhlb\hiheh`ghklvx
DZkkZg^j_h^_lhc\klm^_gq_kdbc^`_fi_jb^`bgku
Hgh^bg"
LbgZdb\gmeZ
Lh]^Zyijhklhmkljhx_fmkxjijba
LZdbk^_eZcl_YagZxhg[m^_ljZ^\Zk\b^_lv
Ij_^hklZ\b\Lbg_aZgbfZlvkyk\hbfb^_eZfbZDwl`^ZlvgZklme_mklheZZkkbkl_gldbDZkkZg^jZ
\hreZ\hlph\kdmxh[bl_evh[bl_evljm^h]hebdZ
Kh\j_f_gghh[klZ\e_gguchnbkhlpZ\u]ey^_eklbevghboheh^ghGh__hl_phlgx^vg_[ue
oheh^gufHgkljZklghex[be__fZlvbkkZfh]hjh`^_gbyDZkkZg^jug_qZye\g_c^mrb
Hg[uebkdexqbl_evghdjZkb\uffm`qbghckl_fghju`bfb\hehkZfb\dhlhjuoke_]dZ
ijh[b\ZeZkvk_^bgZijb^Z\Zy_fmbaukdZgghklbk\hbiylv^_kyliylvhghlebqgh\u]ey^_e[ue
kihjlb\_gwe_]Zgl_gb\u]ey^_egZkhjhdkg_[hevrbf
�Bohly^_\mrd_ijbrehkvjZklb\^Zebhlg_]hij_ke_^h\Zgby:iheeblh\bZcfhgh\g_
iha\heyeb_c^he]haZ^_j`b\ZlvkygZh^ghff_kl_hggbdh]^Zg_[uekebrdhf^Ze_dhG_^Zevr_
l_e_nhggh]ha\hgdZbkZfhe_lgh]hi_j_e_lZ
k_wlb]h^uhgg_h`b^Zgghihy\eyekygZ__ihjh]_kih^ZjdZfbbjZkdjulufbh[tylbyfbihjhc
^Z`_ihkj_^bghqb:bgh]^Z\jZa]Zj^gy
�_lvfbhgbkk_kljZfb^_eZebklZ\dbgZlhdh]^Z`_hgkgh\Zij_^klZg_li_j_^gbfbHggbdh]^Zbo
g_jZahqZjh\u\Zeg_aZ[u\Zebo^gbjh`^_gby
DZkkZg^jZex[beZwlh]hq_eh\_dZ[hevr_\k_]hgZk\_l_bm`Zkho\Zlu\Ze__ijbh^ghcebrv
fukebqlhkgbfklZg_lkydh]^ZhgZdZdbhklZevgu_:iheeblumfj_l\k_]hebrvq_j_a\hk_fv
f_kyp_\KebrdhfqZklhhgZ\b^_eZdZdhg]hj_\Zeblhkdh\Zeihohjhgb\__fZlvbq_luj_o
klZjrbok_kl_j
DZ`^Zykf_jlvj\ZeZ_]hk_j^p_gZqZklbHkh[_ggh[hf[Zm[b\rZy__fZlvb^\hbok_kl_j
I_j_g_k_lebhg_s_h^bgm^Zj\jh^_wlh]h"
Hlh]gZ\qm^h\bsgmxfukevih^Zevr_hgZih^hreZdkl_deygghklZevghfmklhem
__
?]hebphf]gh\_gghijhk\_le_ehhgih^gyekybh[gye__aZl_fhlkljZgbekybh[_kihdh_ggh
gZofmjbeky
Qlhlua^_kv^_eZ_rv^_ldZ"JZa\_lug_^he`gZ[ulvgZaZgylbyo"
DZkkZg^jZihoehiZeZ_]hihjmd_ih^lhedgmeZdklhemZkZfZiexogmeZkvgZm^h[gucklmei_j_^
gbf
GZ\_jgh_
k_lZdbihq_fmluijbreZ"G_ihoh`_gZl_[yijhimkdZlvaZgylbyqlh[ukhfghcm\b^_lvky
HgZaZkf_yeZkvdh]^Zhg[md\Zevgh\lhqghklbih\lhjbeaZy\e_gb_Dwlhafh`gh_cklhblke_]dZ
i_j_kfhlj_lvk\hbijb\uqdbG_dhlhjZyij_^kdZam_fhklvfh`_lih\e_qvaZkh[hc[_^m
Fg_ohl_ehkvih]h\hjblvklh[hc
Hq_f"
HL_fguoHohlgbdZo
Hgih[e_^g_eaZklZ\b\__ijbaZ^mfZlvkydZdfgh]hhgagZebkdhevdbf]hlh\ih^_eblvkyMg_]h
[ueZ^mjgZyijb\uqdZi_j_kljZoh\u\Zlvkyk__aZsblhcmqblu\Zy^ebggmx\_j_gbpm
l_ehojZgbl_e_c
Ihq_fmluohq_rvhgbomagZlv"haZ[hq_gghkijhkbehg
�IhlhfmqlhijhrehcghqvxgZf_gygZiZebZcfhguZL_fgucHohlgbdf_gykiZk
Hg\kdhqbegZgh]bbj\Zgmekydg_cgZ^klhehf
LuihkljZ^ZeZ"
G_liZihqdZihki_rbeZm\_jblv_]hhgZdh]^Zhl_pihiulZekyhsmiZlv__bsZjZgu
Ijhklhbkim]ZeZkv
KbevghgZofmjb\rbkvbijh^he`Zy^_j`Zlv__aZjmdmhghlh^\bgmeky
GmohjhrhIhkemrZcLu[jhkbrvaZgylbyfu
IZiijhbag_keZhgZl\_j^hyg_kh[bjZxkv[jhkZlvmq_[maZ]h^^hhdhgqZgbyF_gym`_
^hklZehm[_]Zlv
�Z`__kebhgZg_i_j_`b\_lhklZ\rb_ky\hk_fvf_kyp_\kms_kl\h\ZerZgkqlh\k_lZdbi_j_`b\_l
BihdZhgZg_[m^_lagZlvlhqghhgZihh[_sZeZk_[_ijh`blvk\hx`bagvih\hafh`ghklb
ghjfZevgh
HgZ\b^_eZdZd_]hho\Zlu\Z_lm`Zk
Wlhg_h[km`^Z_lkyDZkkZg^jZYihdeyekyl\h_cfZl_jbqlh[m^mh[_j_]Zlvl_[yhl:iheeblh\
bywlhk^_eZxYg_iha\hexbfm[blvbl_[ylh`_
HgZk`ZeZam[uijbgZihfbgZgbbhk\ys_gghcdeyl\_dhlhjmxhg^ZeHgZ[ueZ^eyg_]hlZd`_
k\ys_ggZdZdb_]hhnbkbdhfiZgby
HgZagZeZ\k_hk\h_fgZke_^bblZd`_ohjhrh
Kimkly\_dZbaaZk\h_]hij_^dZ^_eZdhlhjh]hijb\_ebdijhdeylvx:iheeblh\
Baj_\ghklb__ijZijZdZdlZf__ihkeZeZkhe^Zlm[blvkugZbex[h\gbpm[h]Z:iheehgZ
hlf_kldm]j_q_kdbc[h]khegpZebrbe:iheeblh\k\h_c[eZ]hkdehgghklb
Kl_oihjdZddhjhe_\Z:iheeblh\ijbdZaZeZh[klZ\blvm[bckl\hfZl_jbb^blydZd^_ygb_dZdh]h
lhqm^h\bsZ:iheehgijb^Ze:iheeblZfq_jlua\_j_c^ebggu_deudbkbemb]eZaZobsgbdh\Bf
HgebrbebojZ^hklb^g_\gh]hk\_lZqlh[u\a]ey^jZa]g_\Zggh]h[h]Zgbdh]^Z[he__g_iZegZgbo
GhkZfuf`mldbf[uehlhqlhhgijhdeyebogZ`bagv^ebgghc\k_]hebrv\^\Z^pZlvk_fve_l
lhl`_\hajZkl\dhlhjhf[ueZ_]hm[blZy:iheeblZfb\haex[e_ggZy
_kv^_gvk\h_]h^\Z^pZlbk_fbe_lby:iheeblf_^e_gghb[he_ag_gghih]b[ZeIh^h[gZykf_jlv
[ueZklhevm`Zkghcqlh[hevrbgkl\hkh\_jrZehjblmZevgh_kZfhm[bckl\hgZdZgmg_^gyjh`^_gby
^Z[u__ba[_`Zlv
?^bgkl\_gghcgZ^_`^hc^ey:iheeblZ[uehm[blvq_eh\_dZb\aylv\kh[kl\_ggh_l_eh_]h^mrmG_
[uehbgh]hkihkh[Zijh^eblvbodhjhldmx`bagvGh\lmfbgmlmdh]^Zhgbij_\jZsZebkv\
�Zcfhgh\hgbij_klmiZeb]jZgvbgZ\e_dZebgZk_[y]g_\[h]h\
Blh]^Zijbau\ZebkvL_fgu_Hohlgbdbqlh[um[b\Zlvbobhk\h[h`^ZlvmdjZ^_ggu_q_eh\_q_kdb_
^mrbij_`^_q_fl_hdZau\Zebkv\eh\mrd_bkkuoZebbih]b[Zeb
Q_j_a\hk_fvdhjhldbof_kyp_\DZkkZg^j_bkihegblky^\Z^pZlvk_fv
Wlhih\_j]Zeh__\m`Zk
HgZ[ueZqZklbqghq_eh\_dhfbihlhfmfh]eZ\uoh^blvijbk\_l_^gygh_cijboh^behkv
iheghklvxmdmlu\ZlvkybhgZg_fh]eZ^he]hgZoh^blvkyijbk\_l_qlh[ug_k]hj_lv\fmq_gbyo
�Zglbklih^ibebe__^ebggu_deudbdh]^Z_c[ueh^_kylvBaaZZg_fbb__`Z`^Zdjh\b
m^h\e_l\hjyeZkv_`_f_kyqgufbi_j_eb\Zgbyfb
?cih\_aehL_ihem:iihebbluihemex^bdhlhjuohgZ\klj_qZeZ\k_wlb]h^u[uebkdhj__
[eb`_d:iheeblZf
B\k_hgbmf_jeb\^\Z^pZlvk_fvk_
DZkkZg^jZ\k_]^Zo\ZlZeZkvaZgZ^_`^mqlh\g_c[ueh^hklZlhqghq_eh\_q_kdh]hqlh[ui_j_`blv
^_gvjh`^_gby
dhg_qghfkq_l_hgZgbq_]hlhqghg_agZeZbihdZg_kfh]eZgZclbl_odlh[uagZe[hevr_h__
khklhygbbq_fhgZkZfZ
DZkkZg^jZg_ohl_eZmfbjZlvG_k_cqZkdh]^Zmg__\k_[ueh\i_j_^bHgZohl_eZlh]hq_]hohl_eb
\k_Fm`ZK_fvx
Gh[hevr_\k_]h[m^ms_]h
Fh`_lwlhlL_fgucHohlgbdagZ_lqlhlhhfh_ckf_rZgghcdjh\bFh`_lhg
L\hyfZlv\iZ^ZeZ\iZgbdmijbmihfbgZgbbh^gh]hbobf_gbkdZaZehl_pih]eZ`b\Zy__
s_dmYkebrdhffZehagZxh[:iheeblZogh\k_hgbg_gZ\b^ylL_fguoHohlgbdh\FZfZ
kqblZeZboaehf[_a^mrgufbm[bcpZfbdhlhjuogbqlhg_fh`_li_j_m[_^blv
Hgb`_g_l_jfbgZlhjuiZiZ
?keb\_jblvkeh\Zfl\h_cfZfuhgblZdb_b_klv
�ZwlhijZ\^ZFZfZihljZlbeZqZkum[_`^Zy__bk_kl_j^_j`Zlvkyih^Zevr_hllj_o\_s_c
�L_fguohohlgbdh\Zcfhgh\:iheeblh\bf_ggh\lZdhfihjy^d_
FZfZgbdh]^Zg_\klj_qZeZgbh^gh]hbagboHgZagZeZlhevdhlhqlh_cjZkkdZau\Zebjh^bl_eb
By]hlh\Zihjmqblvkyqlhhgblh`_bog_\klj_qZebDjhf_lh]hZqlh_kebwlhlL_fgucHohlgbd
fh`_lklZlvdexqhfdlhfmqlh[umagZlvdZdijh^eblvfhx`bagv"
O\ZldZgZ__jmd_mkbebeZkv
�:qlh_keb_]hihkeZebm[blvl_[ylZd`_dZdbl_oZcfhgh\k:iheeblZfbdhlhju_m[bebl\hx
K_dmg^mhgZjZa^mfu\ZeZgZ^wlbf
:qlh_kebhgbijZ\u"Qlh_kebfhykf_jlviha\hebl:iheeblZf`blvghjfZevgh"Fh`_lfg_
ke_^m_lmf_j_lv
?]hebphbkdZabehkvhlyjhklb?]h\a]ey^ijh`_]__hg_s_kbevg__k`Ze__jmdm
DZkkZg^jZWe_cgIbl_jkqlh[uygbdh]^Z[hevr_g_keurZehll_[yih^h[guokeh\Luf_gy
ihgyeZ"
DZkkZg^jZdb\gmeZqm\kl\my\bgmaZlhqlhihkem`beZijbqbghckdZqdZ_]hdjh\ygh]h^Z\e_gby
Wlhihke_^g__q_]h[uhgZohl_eZ
YagZxiZiZIjhklhyjZkkljh_gZ
Hgihp_eh\Ze__\eh[
YagZx^_ldZYagZx
HgZ\b^_eZ\ujZ`_gb_fmdbgZ_]hebp_dh]^Zhgih^gyekyb\ha\jZsZekydk\h_fmklmem
Hgg_kdZaZehlhfhq_fhgbh[Zih^mfZebDh]^Zlh^Z\ghhg^ZeaZ^Zgb_fZe_gvdhc]jmii_
bkke_^h\Zl_e_cgZclbe_dZjkl\hhl__j_^dh]haZ[he_\ZgbyGh\k_q_]hhgb^h[bebkvwlhagZgb_
qlhkh\j_f_ggZygZmdZ[ueZ[_kkbevgZi_j_^yjhklvx^j_\g_]h[h]Z
hafh`ghhgijZ\hafh`ghmevn[ueklhev`_hiZk_g^eyg__dZdb\k_hklZevgu_HgZagZeZ
�qlhL_fgu_Hohlgbdbijbghkbebdeyl\mm[b\ZlvZcfhgh\ghhgZg_agZeZdZdhgbhlghkylkyd
:iheeblZf
FZlv\_e_eZ_cgbdhfmg_^h\_jylv\hkh[_gghklbl_fdlh`beqlh[um[b\Zlv__gZjh^Gh
\gmlj_gg__qm\kl\hih^kdZau\Zeh_cqlhjZkZdhlhjZyijh\h^beZ\_qghklv\hohl_aZ__jZkhc
fh`_lagZlvhg_c\k_
B_s_aZq_flh]^ZL_fghfmHohlgbdm[uehihfh]Zlv:iheeblm_kebhgb[uebaZdeylufb\jZ]Zfb"
Wlh[ueZ]emiZyb^_yijZ\^Z"
G_lDZkkbfy]dhkdZaZehl_ph\k_g_]emiZyYijhklhg_ohqmqlh[ul_[_[ueh[hevgh
HgZih^gyeZkvbih^hreZdg_fmh[gylvbihp_eh\Zlv
Ihc^mdZygZaZgylbybijh\k_aZ[m^m
&#xk_;&#xl;&#xZd;&#xy;&#xoh;&#xqm;&#x;&#xql;&#xh[;&#xu;&#xlu;&#xi;&#xh^;&#xmf;&#xZe;&#xZ;&#xh;&#xlh;&#xq;&#xlh;&#x[u;&#xg;&#x_g;&#xZ^;&#xhe;&#x]h;&#xm;&#x_o;&#xZl;&#xv;&#x?;&#xke;&#xl_;�k_lZdbyohqmqlh[uluih^mfZeZhlhfqlh[ug_gZ^he]hm_oZlv?kebl_Zcfhgul_[y
\b^_ebhgbfh]ebjZkkdZaZlvdhfmgb[m^v_s_qlhlulZf[ueZ
Ih\_jvfg_iZimgbog_[ueh\j_f_gbGbdlhg_agZ_lqlhya^_kvbyg_ohqmm_a`Zlv
Gbdh]^Z
G_ijhbag_k_ggh_keh\hih\bkehf_`^mgbfbHgZhlf_lbeZdZd^jh]gmeb]m[uhlpZdh]^Zh[Z
ih^mfZebhlhfqlhqZku^eyg__m`_lbdZxl
Ihq_fm[ul_[_g_aZclbk_]h^gy\_q_jhfgZm`bg"kijhkbehl_pYhk\h[h`mkvihjZgvr_
b
Yh[_sZeZFbr_evdh_qlhk^_eZlvM\b^bfkyaZ\ljZ"
Hgdb\gmeblZddj_idh__k`ZeqlhhgZihfhjsbeZkvhlkbeu^Z\e_gbygZaZiyklvy
;m^vhklhjh`gZ
;m^m
a]eygm\gZ_]hebphhgZihgyeZqlhhgg_ohl_ehlimkdZlv__lZd`_dZd_cg_ohl_ehkvmoh^blv
Yex[exl_[yDZkkZg^jZ
HgZihkeZeZ_fmmeu[dmbhklZ\beZ_]hjZ[hlZlv
Ih^hjh]_bahlph\kdh]hhnbkZba^Zgby__fukeb\k_\j_fy\ha\jZsZebkvdmevnmDlhfmdZd
hgZk_[yqm\kl\h\ZeZh[gbfZy_]h
Dwlijbkh_^bgbeZkvdg_cb^_j`ZeZkvlbohgvdhihaZ^bij_^hklZ\eyyebqgh_ijhkljZgkl\h\
dhlhjhflZdgm`^ZeZkvDZkkZg^jZWlh_c[hevr_\k_]hgjZ\behkv\l_ehojZgbl_evgbp_
Bgh]^Z_cdZaZehkvqlhmgbokDwlikboheh]bq_kdZyk\yav
�Yohqm\KlZj[Zdk\k_fbjgZyk_lvdhn__g@dbgmeZDZkkZg^jZq_j_aie_qhDwlLudZd"
&#xk_;&#x]^;&#xZ;&#x]h;&#xlh;&#xZ;&#x;k_]^Z]hlh\ZZcl_fg_a_feyguohj_oh\bebymfjm
IhdZhgbreb\gbaihmebp_\klhjhgmdZn_DZkkZg^jZkgh\Zbkgh\Z^mfZeZhL_fguoHohlgbdZo
�hwlh]hfhf_glZhgZg_ijbgbfZeZbo\jZkq_ll_f[he__qlhfZlv\k_]^Zbkihevah\ZeZboqlh[u__
��gZim]ZlvHgZgbdh]^Zg_bkdZeZbgnhjfZpbxhgbo^Z`_dh]^ZbamqZeZj_\gxx=j_pbxZ`_
[m^mqbj_[_gdhfdh]^Zm\e_dZeZkvfZl_jbgkdhcbklhjb_cb^j_\gbfbe_]_g^Zfb
HgZg_fh]eZijbihfgblv^Z`_fZe_cr_]hmihfbgZgbyhL_fguoHohlgbdZo\dgb]Zodhlhju__c
ihiZ^Zebkv__khagZgbbhgbhklZ\Zebkvq_flh\jh^_ijbajZdh\Zg_j_Zevgufbebqghklyfb
Gh\hafh`ghhgZqlhlhmimklbeZ
WcDZkkZg^jZ
?_jZafure_gbyij_j\Zebkvdh]^ZhgZmagZeZgZijZ\eyxs_]hkydg_ch^gh]hbaiZjg_ckdhlhjuf
mqbeZkv
Hg[uegZiZjm^xcfh\gb`___bihoh^begZ[hckdZmlZ?]hdhjhldb_l_fgu_\hehku\bebkvbm
g_]h[ueb^h[jh^mrgu_]hem[u_]eZaZ
�Qlhlh\g_fgZihfbgZehHibLwcehjZbaRhmWg^b=jbnnblZfZevqbdi_jkhgZ`ihimeyjgh]h
dhf_^bcgh]hrhmo]h^h\_]hjhevbkihegyeJhgOh\Zj^@bhgZihqlbh`b^ZeZqlhhgh[jZlblky
dg_cfZ^Zf
DjbkWjbdkhgr_igmeZDwlihdZhgih^oh^bedgbf
KiZkb[hlZd`_lbohkdZaZeZDZkkZg^jZ[eZ]h^ZjgZyDwlaZlhqlh__iZfylvgZbf_gZ[ueZ
emqr_q_f__
KZfZhgZ\k_]^ZaZihfgbeZebpZghbf_gZqZklh\uiZ^ZebbaiZfylb
HghklZgh\bekyi_j_^gbfb
A^hjh\hDjbkkdZaZeZhgZkmeu[dhc
Hg[ueihgZklhys_fmfbeufb\k_]^ZklZjZekyihfhqv\k_fdhfmwlh[uehgm`gh
Qlhlulml^_eZ_rv"
Hgke_]dZkfmlbeky
YZY\uykgyxdh_qlh^eydh_dh]h
DwlkDZkkZg^jhch[f_gyebkvaZbgl_j_kh\Zggufbmeu[dZfb
A\mqblkhfgbl_evghGZ^_xkvwlhg_ijhlb\haZdhggh"
HgkbevghihdjZkg_e
G_lgbq_]hijhlb\haZdhggh]hIjhklhebqgh_
IhdZdhclhg_ihgylghcijbqbg_DZkkZg^jZij_^ihqeZ[uqlhgb[m^vijhlb\haZdhggh_HgZ
\u`^ZeZiZjmfbgmlZhgqm\kl\h\Ze\k_[hevrmxg_eh\dhklv
HgbkDjbkhf\f_kl_ihk_sZebmjhdbklZjhZg]ebckdh]hGhgbdh]^ZihgZklhys_fmg_h[sZebkv
ijhn_kkhjkdbfex[bfqbdhfbihemqZe\ukrb_[ZeeuaZ\k_l_klu
DZ`^uck__dmjkZf_qlZe\a^_jgmlv_]haZwlh
Oh^beZ^g_fgZjZkij_^_e_gb_"kijhkbehggZdhg_p
HgZdb\gmeZ
A^hjh\hijZ\^ZAZf_qZl_evgh_^_eh
HgZg_fh]eZihgylvih\ujZ`_gbx_]hebpZ^_ckl\bl_evghebhgwlhbf__l\\b^m
Lh`_kZfh_qlhk\_jeblvam[u[_agh\hdZbgZaZf_lbeZhgZgZ^_ykvqlhwlh[m^_laZ[Z\gh
�hg_]hg_^hreh?]hebphihl_jyeh\kydh_\ujZ`_gb_
Ba\bgbYk\Zeye^mjZdZhgg_j\ghihlygmek_[yaZmohbhimklbe]eZaZYemqr_ihc^m
Dh_qlhgm`ghk^_eZlv
Hgkh[jZeky[uehmoh^blvghhgZ_]hhdebdgmeZWcDjbkhghklZgh\bekybh[_jgmeky
Kbg^jhfk\_joaZsblu"
Ba\bgb"
Lulh`_j_[_ghddhlhjh]hbaebrg_hi_dZxl^Z"
Hldm^ZluagZ_rv"hgihq_kZeaZluehd
Ih\_jvml_[ydeZkkbq_kdb_kbfilhfuMf_gyhgblh`_[uebghihke_fgh]he_lg_c
bgl_gkb\ghcl_jZibbygZmqbeZkvbokdju\Zlvbfh]m\iheg_ghjfZevghkms_kl\h\Zlv
G_lih^jmdhcbf_gbwlh]h^hdlhjZ"hgjZkkf_yeky__keh\Zf
;m^vm\_j_gmeu[gmeZkvhgZ
DZkkZg^jZmdZaZeZ]heh\hcgZdZn_
GZc^_lkyfbgmldZ^eyqZr_qdbdhn_\gZr_cdhfiZgbb"
�Hg\u]ey^_elZd[m^lh_fmlhevdhqlhij_^eh`bebdexqbhlNhjlZGhdkagZf_gblh_ojZgbebs_
ahehlh]haZiZkZKR:hghgZoh^blkyihqlb\p_glj_\h_ggh]h]hjh^dZNhjlGhdk\fbeyodx]h
\hklhdmhlEmb\beeyrlZlD_glmddb\f@
�ZKiZkb[h
HgbkDwlreb\KlZj[ZdkkDjbkhfihijZ\mxjmdmHgihoh^begZs_gdZjZ^mxs_]hkyqlh_]h
ohaybg\_jgmeky^hfhc
Ihemqb\k\hbgZibldbhgbmk_ebkv\aZ^g_cqZklbdZn_ih^Zevr_hlhdhg]^_k\_lg_fh]h[`_qv
DZkkZg^jm
B\k_lZdbihq_fmlu\u[jZeZklZjhZg]ebckdbc"kijhkbe__Djbkihke_lh]hdZdDwl
ba\bgb\rbkvhlhreZ\lmZe_lLug_\u]ey^brvh^ghcbal_odlh^h[jh\hevghkh]eZrZ_lkygZ
lZdh]hjh^ZgZdZaZgb_
Y\k_]^ZiulZxkvjZkdZiu\ZlvklZju_\_sbhl\_lbeZhgZiulZykvih^h[jZlvijZ\bevguc
l_jfbg
Keh`gh[uehh[tykgblvihklhjhgg_fmqlhhgZbkke_^h\ZeZ^j_\gb_ijhdeylvybaZdeylvy\gZ^_`^_
ijh^eblvk\hx`bagv
:lu"Lu[hevr_ihoh`gZkb^ys_]h^hfZdhfivxl_jsbdZ
Fg_e_]dh^Zebkvhlebqgu_hp_gdb\wlhfk_f_klj_AZohl_ehkvq_]hlhlZdh]hkq_ffh`gh
aZijhklhihdhgqblv
�ZGhklZjhZg]ebckdbc"=^_`_lulh]^Z`b\_rv"
B^blug_^h\_jqb\h\hkdebdgmeZhgZDlhfh`_lgZg_fjZa]h\Zjb\Zlv"
FuQ_klgh
:ihlhf\u^Zeg_qlhlZdh_q_]hhgZb\h\k_g_kfh]eZihgylv
LuiulZ_rvkyf_gyhkdhj[blv"
G_lq_klghhl\_lbehgGbdh]^Z[ug_k^_eZegbq_]hih^h[gh]h
HgZmeu[ZeZkvdh]^Zihkfhlj_eZgZ_]hjxdaZda]ey^__aZf_jBajZkkl_]gmlh]hdZjfZrdZgZ
fhegbb\u]ey^u\Zeihlj_iZggucdhjbqg_\uc_`_^g_\gbdkdjZkghce_glhqdhcddhlhjhc[ue
ijbdj_ie_gbgl_j_kguc[_c^`bdGZg_f[ueZwf[e_fZ\\b^_djm]eh]hsblZk^\mfy
i_j_dj_s_ggufbf_qZfbb[md\Zfb'+ GDUNKXQWHU\fih\_jogbo
�hq_]h`_kljZgghgZldgmlvkygZih^h[gh_bf_gghlh]^Zdh]^ZjZamfiheghklvxaZo\Zq_glZdbf
\hl'+
:\^jm]wlhagZf_gb_
'+"kijhkbeZhgZ^hljhgm\rbkv^hwf[e_fu
HgZi_j_\_jgmeZ__?_k_j^p_aZf_jehklhbeh_cm\b^_lv\u]jZ\bjh\Zggu_lZfkeh\Z'DUN
+XQWHUFRP
:"Djbk\a]eygmegZ__jmdmHHkdZaZehglml`_kgh\ZaZg_j\gbqZ\
Hghlh[jZemg___`_^g_\gbdbaZkmgme_]hh[jZlgh\jxdaZdaZdjuebaZkl_]gmefhegbxWlhlh
\hqlhybgh]^Zb]jZx
Qlh`__]hlZdgZijy]eh"LZd_fmklZehg_m^h[gh
Lum\_j_gqlhg_aZgbfZ_rvkygbq_fg_aZdhggufDjbk"
�ZIh\_jvKlhblfg_lhevdhih^mfZlvhq_flhg_aZdhggufdZdf_gylml`_ko\Zlylb
hllZkdZxlaZo\hkl
DZkkZg^jZg_[ueZ\wlhflZdm\_j_gZGhlml\_jgmeZkvDwl
'DUN+XQWHUFRP
HgZg_bkdZeZkZclk^_nbkhff_`^mkeh\Zfb:l_i_jvmg__bf_ekybgl_jg_lZ^j_k
Hgbih[helZeb_s_g_kdhevdhfbgmlhaZgylbyobbgklblml_ZaZl_fjZa[_`ZebkvDjbk^he`_g[ue
aZdhgqblvaZ^Zgb_qlh[umki_lvgZihke_h[_^_ggu_aZgylbyihklZjhZg]ebckdhfmZhgZqlh[u
ihiZklv\dZfimki_j_^k\hbfbiZjZfb
HgZfh]eZijh]meylvh^ghaZgylb_\^_gvgh^\Z
G_DZkkZg^j_[ueZ[ugbq_f_keb[ohlvq_flhg_aZgbfZeZkv
kdhj_hgZm^h[ghmkljhbeZkvaZk\hbfklhehfh`b^ZyihdZihy\blkyijhn_kkhj:glbqghklb
HklZevgu_klm^_glui_j_]h\Zjb\Zebkvjy^hfkg_cDwlhklZehkv\aZe_\ki_pbZevghff_kl_^ey
h`b^ZxsboqblZyjhfZgDbgebFZd=j_]hj
IhdZDZkkZg^jZh`b^ZeZijhn_kkhjZhgZ^hklZeZIZefIbehlbj_rbeZg_fgh]hiheZaZlvih
bgl_jg_lmHgZgZ[beZ'DUN+XQWHUFRP
HgZ`^ZeZihdZaZ]jmablkykljZgbpZ
�Q_j_afbgmlmhgZaZ]jmabeZkv_\mrdZ\a^hogmeZ
H\hlwlhm`_emqr_
=eZ\Z
Ih^hc^yddZ[bg_lmklZjhZg]ebckdh]hDjbk\a^hogmeLbibqguchlklhcgucf_jadbc^_g_d?]h
hggbf_qlZehglml`_ihemqZeklhbehebrvihijhkblv
JZ^blZdh]h^_eZmevn^Z`_^hklZ\be_fm;jblgbKibjkqlh[ulZki_eZgZ_]h^\Z^pZlvi_j\uc
^_gvjh`^_gbyijhrehc\_kghcG_ijbylghklvkhklhyeZ\lhfqlh_^bgkl\_ggufbkemrZl_eyfb
wlh]hdhgp_jlZ[uehg_]hhojZggbdbbmevndhlhjucdjmlbekyjy^hfk_^bgkl\_gghcp_evx
ijhke_^blvqlh[uDjbkZg_jZgbeb\]heh\mbebg_i_j_]jmabeb
Bwlhg_mihfbgZyl_olj_ofbeebhgh\jZadh]^ZmevngZf_dZe_fmih^dZlblvd;jblgbBeb
k^_eZlv_cij_^eh`_gb_dhlhjh_lZhldehgbeZklZdbfohohlhfqlhhg^hkboihja\_g_e\_]h
mrZo
k_q_]hohl_eDjbkwlhghjfZevgZy`bagv;he__lh]hhgf_qlZehk\h[h^_
Ghwlb\_sb_^bgkl\_ggh_q_]hhgihemqblvg_fh]
mevng_jZaj_rZe_fm\uoh^blvba^hfZg_[m^mqbihf_q_ggufbhdhevph\Zgguf?kebhgb
\ue_lZedm^Zlhlhevdh_kebkZf:r_jhgij_^\h^bl_evL_fguoHohlgbdh\g_aZ[bjZe_]hb\k_
\j_fyg_kimkdZekg_]h]eZaEx[hcqe_gKh\_lZHjm`_ghkp_\ihgbfZeqlhDjbk_^bgkl\_ggZy
djh\gZyk\yavmevnZk_]h[jZlhfBaaZwlh]hhghojZgyeky[he__j_\ghklghq_fgZpbhgZevgh_
^hklhygb_
Hgqm\kl\h\Zek_[yjZagh\b^ghklvxqm`ZdZHgf_qlZegZclblZdh_f_klh]^_hgg_\u]ey^_e[u
iheg_crbfijb^mjdhf
Ghwlh[uehg_\hafh`ghGbdZdhceZa_cdbhlkm^v[u
HlkZfh]hk_[yg_m[_`Zlv
Ihke_^gbcgZke_^gbd
;_aDjbkZb_]h^_l_cmevn[ueh[j_q_ggZ\_qgh_h^bghq_kl\hihlhfmqlhlhevdhq_eh\_d
jh`^_gguchldjh\ghcebgbbmevnZfh]_]haZihfgblv
?^bgkl\_ggZyijh[e_fZgZclbfZlv^eywlbo^_l_cghgbdlhg_`_eZe\ua\Zlvky^h[jh\hevp_f
_]hmrZo^hkboihja\_g_ehl\hjhlih\hjhl;_ebg^udhlhjuchgihemqbe^_kylvfbgmlgZaZ^
�Ihclbklh[hc"ZeZZZ^ghA\ydgbdh]^Z\ujZkl_rvbgZmqbrvkyghjfZevghh^_\Zlvky
Ijhkdj_`_lZ\am[ZfbhgihiulZekyg_^mfZlvh[wlboj_adbokeh\ZoHggZjy^beky\k\hbemqrb_
rlZgup\_lZoZdbbkbgbc^`_fi_jqlh[uih]h\hjblvkg_cGhhgagZeqlhg_[ueh[oh^bl_evguf
bebdjmluf
Mg_]h[ueZj_imlZpbyb^bhlZg_rghklvh[udgh\_ggh]hfZevqbrdbbakhk_^g_]h^\hjZb
m[_`^_gbylbohgb
;h`_hg[ue`Zedbf
DjbkaZ^_j`Zekym^\_j_cdeZkkghcdhfgZluqlh[uihkfhlj_lvgZ^\hbofm`qbgHjm`_ghkp_\
N_lb^_j`Zsbokyhlg_]hgZjZamfghfjZkklhygbbH[hbfljb^pZlvkg_[hevrbfjhklhf[hevr_
r_klbnmlh\l_fgh\hehku_kkmjh\ufbebpZfbHgb[uebijbklZ\e_gudg_fmKh\_lhf
Hjm`_ghkp_\Bo_^bgkl\_gghcaZ^Zq_c[ueZijbkfZljb\ZlvaZgbf[ulvm\_j_ggufbqlhkgbf
gbq_]hg_kemqblkyihdZhgg_gZieh^bl^hklZlhqgh^_lbr_dqlh[uhkqZkleb\blvmevnZ
�G_lhqlh[ukj_^v[_eZ^gykms_kl\h\ZeZkbevgZym]jhaZHq_gvj_^dhdlhlhbamehk
q_eh\_q_kdbokem]:iiheblh\gZiZ^ZegZHjm`_ghkpZgh_keblZdh_bkemqZehkvlhhghhi
j_^_e_gghihemqZehj_ahgZgkfZkrlZ[ZgZpbhgZevguogh\hkl_c
Ih\_q_jZfDjbkm\hh[s_aZij_sZehkv\uoh^blvba^hfZlhevdh_kebhgg_hlijZ\eyekygZ
�Hg\a^hogmeih^mfZ\h[hq_j_^guoihbkdZodh]hlhqlh[ukgbfih]meylv_ckl\bl_evghaZq_f
bf\k_wlh"?kebbf[uijbrehkvk^Z\Zlvdjh\vgZZgZebabijh\_jylvnbabq_kdh_a^hjh\v_
HgaZjuqZeijhk_[y
IhdZDjbkmqblkyN_lbjZah[vxleZ]_jvaZ^\_jvxaZ\h_\u\Zy_fmj_imlZpbxnjbdZ_s_[hevr_
q_fhgkZfk_[_k\h_cgZlmjhch^bghqdb
Bdlh[u_]hihjbpZeaZlhqlhhgh^bghqdZ"Q_jlih[_jbhg\ujhk\^hf_]^__fmg_jZaj_rZehkv
[_]Zlvqlh[ug_ijbqbgblvk_[_\j_^?kebhgo\ZlZeijhklm^mex[h]hjh^ZKh\_lHjm`_ghkp_\
�\uau\Zeki_pbZebklh\baDebgbdbFZchh^bgbaba\_klg_crbo\fbj_f_^bpbgkdbop_gljh\
�jZkiheh`_g\`_dkhg\bee_rlZlNehjb^Z@qlh[u_]he_qblvL_g_kdhevdhj_[ylbak_f_c
Hjm`_ghkp_\kdhlhjufbhl_pjZaj_rZe_fmb]jZlvihemqZebq_ldb_mdZaZgbybf[uehaZij_s_gh
_]hljh]Zlvaeblvbeb^_eZlvqlhm]h^ghqlhfh]eh\a[_kblvmevnZ
Lh_klv_]h^jmavyijboh^bebkZ^bebkvbkfhlj_ebkgbfl_e_dHgbj_^dhjZa]h\Zjb\Zebba
kljZoZihiZklv\i_j_^_edmbgbdlhg_hkf_eb\Zekyih^Zjblv_fmohlvqlhlhbeb^Z`_ih^_eblvky
qbikZfbk_ijhoh^behlsZl_evgmxijh\_jdmij_`^_q_fDjbkmjZaj_rZehkvkwlbfb]jZlv^jm]
ijhj\_lkydZdhcgb[m^v\bjmkdhlhjuck^_eZ_lDjbkZkl_jbevgufbebmiZkb;h]hg\hh[s_mfj_l
;j_fypb\bebaZpbbgZ\bkehgZ^gbfGhom`_\k_]h[j_fygZke_^bymevnZ
?^bgkl\_ggufgZklhysbf^jm]hf^eyDjbkZaZ\kx_]h`bagvklZelhevdhGbd=hlv_Hjm`_ghk_p
gh\bqhdkdhlhjufhgi_j_k_dky\k_lbiZjme_lgZaZ^Kebrdhfg_^Z\gh\wlhffbj_qlh[uihgylv
Djbkh\klZlmkahehldZGbdh[jZsZekykgbfdZdkghjfZevgufDZ^`mgkh]eZrZekykDjbkhf
qlh_]h`bagv[ueZj_^dhklgufhlklh_fg_kfhljygZ\k___[eZ]Z
Q_jl\havfb_^bgkl\_gghcijbqbghcbaaZdhlhjhc_fmm^Zehkvm]h\hjblvmevnZjZaj_rblv_fm
ihklmiblv\dhee_^`\f_klhlh]hqlh[uijhn_kkhjZmqbeb_]hgZ^hfm[ueZ\hafh`ghklv
\klj_lblvlZf^hghjZkih^oh^ysbfbybqgbdZfbmevnk\bogmekygZwlhcb^__b^hklZ\Ze_]h
dZ`^uc\_q_j\hijhkZfb\klj_lbeebhggh\mx`_gsbgm
GhqZs_\k_]hbf_eebhgmg__mki_o
Kgh\Z\a^hogm\DjbkaZr_e\deZkkHghimklbe]eZaZqlh[ug_aZf_qZlvgZijZ\e_ggu_gZg_]h
\a]ey^ubkf_rdbklm^_glh\?kebhgbbg_g_gZ\b^_eb_]haZlhqlhhg[ueex[bfqbdhf^hdlhjZ
Fblq_eeZhgbl_ji_lv_]hg_fh]ebaZlhqlhhg[ue[h]Zl_gvdbf;mjZlbghGhhgdwlhfmijb\ud
HgiexogmekygZk\h[h^gh_f_klh\m]emb\ulZsbe[ehdghlkmq_[gbdhf
A^hjh\hDjbk
Hg\a^jh]gmeijba\mdZo^jm`_ex[gh]h`_gkdh]h]hehkZ
Ihkfhlj_\\\_johgm\b^_eemq_aZjghmeu[ZxsmxkyDZkkZg^jm
Hghg_f_ehlg_h`b^Zgghklbb_fmihlj_[h\ZeZkvp_eZyfbgmlZqlh[u[jhkblv_c\hl\_l
k[b\qb\h_a^hjh\h
Djbkg_gZ\b^_ek_[yaZlhqlh\u]ey^_elZdih^mjZpdbMGbdZhgZ[um`_kjmdb_eZ
�_\mrdZmk_eZkvjy^urdhf
?]h[jhkbeh\ihlIjhqbklb\]hjehhgj_rbeqlhemqr_[m^_lg_aZf_qZlv^hghkb\rbckyhlg__
e_]dbcZjhfZljhaHlg__\k_]^ZihljykghiZoeh
DZkkZg^jZjZkdjueZmq_[gbdgZaZ^Zgbbb\a]eygmeZgZDjbkZHgg_j\gbqZe_s_[hevr_q_f\
dZn_
Q_jl
BlZdDjbkkdZaZeZhgZfy]dhgZdehgyykvdg_fmY\k_^mfZxZg_ihaZgbfZlvkyebgZf
ihiha`_\f_kl_
Hgih[e_^g_eb\u]ey^_elZd[m^lhk_cqZk^Zkl^_jm
IhaZgbfZlvky"Khfghc"
:]ZLu`_]h\hjbeqlhhlebqghagZ_rvij_^f_lZyohqmihemqblviyl_jdmaZaZq_lQlh
kdZ`_rv"
Hgg_j\ghihq_kZeaZluehd\b^bfhijb\uqdZjZahglZdqZklhwlh^_eZe
Lum\_j_gZqlhohq_rvaZgbfZlvkykhfghc"
�Z
Hgkfms_gghmeu[gmekygh\k__s_ba[_]Zekfhlj_lv_c\]eZaZ
Dhg_qghiheZ]Zxkwlbf\k_[m^_lhd_c
&#xw;&#xlh;&#x;&#xj_;y;&#xh;&#xr_;�DZkkZg^jZmk_eZkvkm^h\e_l\hj_gghcmeu[dhcwlh\j_fy\hr_ehdlhjFblq_eebijba\Ze\k_o
kh[ex^Zlvlbrbgm
Ihke_hdhgqZgbyaZgylbchgZijh\_eZqZkugZkZcl_'DUN+XQWHUFRPbamqZydZ`^uc_]haZdhmehdK
h^ghcklhjhguwlhihoh^behgZqlhlhlbiZjhe_\hcb]jubebgZkZclhdgb]_
GhlZfo\ZlZehbaZsbs_gguoiZjhe_fjZa^_eh\P_euoh[eZkl_c\dhlhju_hgZgbdZdg_fh]eZ
ihiZklvdZdgbklZjZeZkvKZclhq_gvgZihfbgZe_ckljZgbpm:iiheblh\
G_lwlhg_dhfiZgbyb]jhdh\HgZgZldgmeZkvgZgZklhysboL_fguoHohlgbdh\HgZwlhagZeZ
Hgb[uebihke_^g_clZcghckh\j_f_gghklb@b\u_e_]_g^uhdhlhjuogbdlhg_agZe
GhhgZagZeZqlhhgblZfBhgZkh[bjZeZkvgZclbeZa_cdm\bokhh[s_kl\hbihemqblvhl\_lugZ
g_dhlhju_\hijhku^Z`__kebwlh__m[v_l
&#xuk;&#xb`;&#xZl;&#xv; Z;&#xgy;&#xlb;&#xy;&#xi;&#xhd;&#xZ;&#xij;&#xhn;&#x_k;&#xkh;&#xj;&#xgm;&#x^g;&#xh;&#xjZ;&#xki; g;&#xZe;&#xky;&#xi;&#xjh;&#xO;&#xjh;&#x^];&#xZj;&#xZ;ukb`b\ZlvaZgylbyihdZijhn_kkhjgm^ghjZkibgZekyijhOjh^]ZjZ^Zlkdbcdhjhev]_jhcwihkZ
;_h\mevn@bSbl[uehkZfufkeh`gufqlhhgZ^_eZeZ\`bagbDZdlhevdh\k_aZdhgqbehkvhgZ
kh[jZeZkvbklZeZ`^ZlvDjbkZ
Dh]^Zhgbih^hrebd^\_jbhgZm\b^_eZiZjmh^_luo\q_jgh_fm`qbgdhlhju_lml`_dgbf
ijbkh_^bgbebkvjZa]ey^u\Zy__
Djbkqlhlh^hkZ^eb\hijhfuqZe
Hgbklh[hc"ijhlb\\hebjZkohohlZeZkvDZkkZg^jZ
Ohl_e[uykdZaZlvqlhg_l
HgZkhqm\kl\_gghihlj_iZeZ_]hjmdmIhlhfih^[hjh^dhfmdZaZeZgZklhysmxihh^Zev\aZe_Dwl
dhlhjZyijylZeZk\hxdgb`dm
Mf_gylh`__klv
=hkih^bkiZkb[hyg_h^bglZdhcmkf_ogmekygZwlhDjbk
G_[_kihdhckygZwlhlkq_lY`_]h\hjbeZyl_[yhq_gvohjhrhihgbfZx
H[e_]q_gb_gZ_]hebp_dZaZehkvijhklhhkyaZ_fuf
Bdh]^Z[uluohl_eZihaZgbfZlvky"
DZdgZkq_lk_cqZk"
Hd_c]^_"
;uehebrvh^ghf_klh\dhlhjh_hgZlZdohl_eZihiZklvqlh[ueZ]hlh\Zmf_j_lvDZkkZg^jZ
\klj_lbeZ\q_jZ
Ml_[y"
?]hg_j\haghklvlml`_\_jgmeZkvb^_\mrdZgZklhjh`beZkv
G_^mfZxqlhwlhohjhrZyb^_y
Ihq_fm"
YijhklhwlhijhklhyfffYijhklhg_^mfZxqlhwlhohjhrZyb^_yhd_c"
hlwlhij_iylkl\b_DZkkZg^jZaZklZ\beZk_[ykdjulvjZa^jZ`_gb_?cke_^m_lih^[bjZlvky[he__
hklhjh`gh_kebhgZohq_lijhj\Zlvkykd\hav_]haZsblmGhihlhf^hg__^hrehMg__\_^vlh`_
[uebk\hbk_dj_lu
Hd_cu[bjZcf_klh
;b[ebhl_dZ"
Fg_lZfg_mxlghhs_lbgbeZkvhgZ_qghhgbijhkyl[ulvihlbr_Ohq_rvihc^_fdh
fg_"
Hg^Z`_aZf_jhl__ij_^eh`_gby
IjZ\^Z"
LhqgydH[uqghyg_dmkZxkvbebqlhlh\wlhfjh^_
Ylh`_jZkkf_yekyhg
Hgg_fgh]hijhr_ekykg_cihlhfh[_jgmekydke_^mxsbfaZgbfbfm`qbgZf
Fub^_fdg_cykgh"Ihq_fm[u\ZfiZjgbg_klj_kdZlviZjmihgqbdh\beb_s_q_]h"
HgbgZg_]hg_hlj_Z]bjh\Zeb
DwljZkohohlZeZkv
DZkkZg^jZgZijZ\beZkvgZklm^_gq_kdmxiZjdh\dmaZl_fh[tykgbeZDjbkmdZd^h[jZlvky^h__
d\Zjlbju
M\b^bfkylZf"
Hgdb\gmebihr_edk\h_fmdjZkghfmOZff_jm
DZkkZg^jZjbgmeZkvdk\h_fmk_jhfmF_jk_^_km]^_Dwlm`_`^ZeZ__gZ\h^bl_evkdhfkb^_gbb
Hgb^\bgmebkvd^hfmDZkkZg^jZgZ^_yeZkvqlhDjbk^he]hg_aZ^_j`blkybebqlh_s_om`_g_
i_j_^mfZ_l
IhdjZcg_cf_j_ihdZmg__g_ihemqblkyihjulvky\_]hjxdaZd_
?cijbrehkv\ul_ji_lv^\ZqZkZlhkdeb\h]hrlm^bjh\Zgby;_h\mevnZb\uiblvp_eucdhn_cgbd
ihdZDjbkg_hlijZ\beky\\ZggmxhklZ\b\__gZ_^bg_k_]hjxdaZdhfDwlm`_^Z\ghmreZ\k\hx
kiZevgxijhdebgZy^j_\gbcyaudbwglmabZafDjbkZdhlhju_ebrv\uau\Zebmg__fb]j_gv
DZdlhevdhDjbkbkiZjbekyDZkkZg^jZgZqZeZihbkd
IhkqZklvxgZclblhqlhhgZbkdZeZg_aZgyehfgh]h\j_f_gb
HgZgZldgmeZkvgZlhlkZfuc_`_^g_\gbddhlhjuc\b^_eZjZgvr_?]hh[eh`dZ[ueZbadh`b
jmqghc\u^_edbkhkljZgghcwf[e_fhcgZp_e_gguc\\_jo^\hcghcemdb]ey^ysZy\ijZ\hklj_eZ
LhqghlZdb_`_dZdgZie_q_mmevnZ\__kg_
HgZijh\_eZjmdhcihdhjbqg_\hcdh`_ihlhfjZkdjueZ_`_^g_\gbdlZf\k_[uehbkibkZgh
jmgZfbYaudihoh^begZklZjhZg]ebckdbcghhgZg_kfh]eZgbq_]hijhq_klvFh`_l
^j_\g_ghj\_`kdbc"
HgZih^iju]gmeZhlijyfh]h\hijhkZDjbkZG_kdhevdhk_dmg^hgZjZafureyeZqlh[ulZdh_
hl\_lblv^Z[uhgg_aZih^hajbe___s_[hevr_
Luh^bgbawlbo]_cf_jh\ijZ\^Z"
?]h]hem[u_]eZaZijbsmjbebkvbklZebhq_gv\gbfZl_evgufb
Luwlhhq_f"
YfffYaZ[j_eZgZwlhlkZclgm'DUN+XQWHUbgZreZlZflba_juihdgb`ghck_jbbbb]j_
IhkdhevdmyjZgvr_\b^_eZl\hxaZibkgmxdgb`dmyj_rbeZqlhluh^bgbal_odlh\wlhb]jZ_l
HgZfh]eZihjmqblvkyqlh\^Zggucfhf_gliyeykvgZg__hgjZa^mfu\Z_lq_]h[ulZdh]h_c
kdZaZlv
�ZFhcijbyl_evGbdaZgbfZ_lkywlbfkZclhfhl\_lbehgihke_^he]hciZmauMgZklZf
iheghbgl_j_kgh]hb]jZxs_]hgZjh^Z
�YaZf_lbeZLulZfih^gbdhf\jh^_=_ebhkbebJhm]"g_]h^ycf_jaZ\_p@HgrZ]gme\i_j_^b
\ayekyaZ_`_^g_\gbd
G_lYlZfijhklhDjbk
:qlhl\hjblky\qZklguok_dlhjZo"
Gbq_]hhl\_lbehgkebrdhfihki_rghijhklhdmqdZgZrbolj_ie_lky^jm]k^jm]hf
:aZq_flZdaZk_dj_lbebkv"
�ZijhklhlZd
HgaZ[jZedgb`dmba__jmdbaZkmgmeh[jZlgh\jxdaZd
KemrZcFg_ihjZM^ZqbkaZq_lhf
DZkkZg^j_ohl_ehkvhklZgh\blv_]hbaZ^Z\Zlv_s_\hijhkh\ghkh\_jr_gghhq_\b^ghqlhmg_]hg_
[ueh`_eZgby^_eblvkykg_cq_flh_s_hg_fkZfhfbebhgbo
KiZkb[hDjbkYp_gxl\hxihfhsv
Hgdb\gmeb[ukljhkebgye
DZkkZg^jZmk_eZkvgZdmog_\h^bghq_kl\_i_j_`_\u\Zy\k_qlhmagZeZjZa^mfu\Zyqlh`_^_eZlv
^Zevr_HgZih^mfu\ZeZgZ^l_fqlh[uijhke_^blvaZDjbkhf^h_]h^hfZghwlhg_[uehohjhr_c
b^__cKh\_jr_gghlhqgh_]hhojZgZ__ihcfZ_l^Z`_kkmfZkr_^rbfklbe_f\h`^_gbyDwl
Ih^gy\rbkvhgZihreZ\k\hxdhfgZlm]^_^hklZeZghml[mdbaZ]jmabeZ_]h
BlZdkZclL_fguoHohlgbdh\[uek^_eZglZd[m^lhL_fgu_Hohlgbdby\eyebkvdgb`gufb
i_jkhgZ`ZfbFgh]b_wlhlnZdlijbfmlgZ\_jmghqlh_kebhgZi_j_kfhljblwlhl\hijhk
ijbgbfZy\h\gbfZgb_ij_^iheh`_gb_qlhkh^_j`bfh_wlh]hkZclZg_y\eyehkv\jZgv_f"
HgZijh`beZk\hx`bagvkdju\Zykvb_^bgkl\_ggh_q_fmhgZgZmqbeZkvemqrbckihkh[
kijylZlvky`blvhldjulhEx^bbf_xlijb\uqdmg_aZf_qZlvlh]hqlhmgboih^kZfufghkhf
Gh^Z`__kebhgbqlhlhbijbf_qZeb\k_]^ZgZoh^bebh[tykg_gb_GZijbf_jqlhwlhnbdpby
nZglZabybeb^_lkdZyrZehklv
;_akhfg_gbyL_fgu_HohlgbdbihkqblZeblZd`_dhgp_dhgph\\kh\j_f_gghffbj_]^_
dZ`^ucagZeh\ZfibjZob^_fhgZobkqblZebo]heeb\m^kdbffbnhfbf^Z`_g_[ueh
g_h[oh^bfhklbkdju\Zlvky;hevrbgkl\hex^_cijhklhgZijhklhihkqblZxlbowdkp_gljbqgufb
HgZijhkfhlj_eZaZklZ\dmihlhfi_j_dexqbeZkvgZkljZgbpm]^_ojZgbebkvijhnZceudZ`^h]hba
Hohlgbdh\
Ij_^iheh`bl_evghmevn[ueijHdeyluf\hbghf\bdbg]hf
DZkkZg^jZi_j_ibkZeZnZfbebxmevnZbj_rbeZihbkdZlv_]h\Gbeekljhf_ihbkdh\hckbkl_f_
ih^j_\g_ghj\_`kdhcbklhjbbbe_]_g^Zf
IhiZekyijhr_ilZeZhgZdh]^Zdhfivxl_j\u^Zekibkhdj_amevlZlh\
�Jh`^_gguchlkhxaZfZl_jbojbklbZgdbba=Zeebb\^j_\ghklbl_jjblhjbyijbf_jgh
khhl\_lkl\mxsZyl_jjblhjbbkh\j_f_gguoNjZgpbbqZklb;_ev]bbaZiZ^ghc=_jfZgbbbk_\_jghc
BlZebb@bhlpZghj\_`pZmevnLjx]\Zkkhg\k_j_^bg_\hkvfh]h\_dZ[ueba\_klguf
Z\Zglxjbklhfbj_c^_jhf?]hkf_jlvg_[ueZaZnbdkbjh\ZgZgb\h^ghfbabklhqgbdh\
NZdlbq_kdb]h\hjbehkvqlhhgbkq_agZke_^mxsbc^_gvihke_ih[_^ugZ^f_jkbckdbf
\h_gZqZevgbdhfdhlhjuciulZeky_]hijbdhgqblvQZklh\klj_qZeZkv\_jkbyqlhhg[uem[bl
h^gbfbakugh\_c\h`^ylhc`_ghqvx
DZkkZg^jZmkeurZeZdZdijbhldjueZkv^\_jv__kiZevgbHgZih^gyeZ]heh\mbm\b^_eZ
hklZgh\b\rmxky\^\_jghfijh_f_Dwl
AZgylZ"kijhkbeZDwl
Ylml_s_dh_qlhbkdZeZ
:DwlrZ]gmeZ\i_j_^qlh[uqblZlvq_j_a__ie_qhmevnLjx]\ZkkhgIbjZlAZo\Zlqbd
b\hbghgr_eih?\jhi_kh]g_fbf_qhfgZgbfZykvbdojbklbZgZfbdyauqgbdZfB[ueh
kdZaZghqlhkem`behglhevdhf_qmk\h_fmb[jZlmWjbdmdhlhjuckljZgkl\h\Ze\f_kl_kgbf
�Bgl_j_kghmfZ_rvwlhlhlkZfuciZj_gvdhlhjh]hluih\klj_qZeZ\Bgn_jgh"
Fh`_l[ulvKeurZeZqlhgb[m^vhg_f"
�G_lOhq_rvykijhrm`bffbHgihf_rZggZbklhjbb\bdbg]h\
DZkkZg^jZk_dmg^mihjZafureyeZgZ^wlbfIjbyl_evDwlkhklhye\Khh[s_kl\_J_dhgkljmdpbb
KlZjbgub[md\Zevgh`be\dmevlmj_\bdbg]h\
Gh\^Zggucfhf_gl__g_bgl_j_kh\Zehijhreh_mevnZLhevdhgZklhys__;he__lh]h_c[ue
gm`_g_]hZ^j_k
Wlh]ho\Zlbl
M\_j_gZ"
:]Z
EZ^ghdb\gmeZDwlLh]^ZyhlijZ\eyxkv\k\hxdhfgZlmb^hqblZxdgb`dmL_[_ijbg_klb
q_]hgb[m^vih`_\Zlvbebihiblv"
DZkkZg^jZmeu[gmeZkv
Kh^h\Zyih^hc^_l
Dwlbkq_aeZlhevdh^eylh]hqlh[ulml`_\_jgmlvkykhKijZclhfDZkkZg^jZih[eZ]h^ZjbeZ__b
dh]^ZDwl__hklZ\beZ\_jgmeZkvdk\h_fmaZgylbx
DZkkZg^jZe_gb\hihly]b\ZeZgZiblhdihdZ[jh^beZihBgl_jg_lmKimklyqZkhgZlZdmklZeZqlh
[hevr_g_fh]eZ^_j`Zlv]eZaZhldjulufb
A_\gm\hgZihkfhlj_eZgZqZkuk_]hebrviylvljb^pZlvGh__\_db[uebklhevly`_euqlhhgZ
g_fh]eZ[hevr_[h^jkl\h\ZlvlZdhgZmlhfbeZkv
udexqb\dhfivxl_jhgZih[j_eZddjh\Zlbqlh[uke_]dZ\a^j_fgmlv
HgZhldexqbeZkvdZdlhevdh__]heh\ZdhkgmeZkvih^mrdb
Ghk_]h^gy\k_[uehbgZq_
K_]h^gykhggZklb]__dZdlhevdhhgZaZdjueZ]eZaZ
DZdg_h[uqgh
GhkZfufkljZgguf[uehlhqlh__khggh_pZjkl\hg_bf_ehgbfZe_cr_]hkoh^kl\Zkq_flhqlh_c
kgbehkvjZgvr_f_klh__h[uqguokgh\h[m`ZkZobqZjZowlhl[uefbjgufKihdhcgufB
gZihegye__hsms_gb_fl_ieZb[_ahiZkghklb
GZg_c[uehfy]dh_l_fgha_e_gh_ieZlv_[m^lhmdZdhclhkj_^g_\_dh\hc^ZfuGZofmjb\rbkv
hgZijhreZkvjmdhcihfZl_jbZemdhlhjuc[uefy]q_aZfrb
HgZklhyeZ\h^bghq_kl\_mklZjbggh]h^_j_\yggh]hklheZ\gmljbdZf_ggh]hdhll_^`ZL_ieuc
h]hgv]hj_e\h]jhfghfhqZ]_AZhdghfaZ\u\Zeb\_ljZrmfghoehiZy^_j_\yggufbklZ\gyfb
iulZxsbfbkyg_\imklblv\gmljvabfgxxklm`m
HgZmkeurZeZdh]hlhm^\_jbihaZ^bg__
DZkkZg^jZh[_jgmeZkv\lhlkZfucfhf_gldh]^ZmevnjZkdjue__ie_qhfK_j^p_^_\mrdb
hklZgh\behkvdh]^ZhgZgZfb]m\b^_eZ_]hh^_lh]h\hqlhlh\jh^_dhevqm`gh]h`be_lZ?]h
fZkkb\gu_jmdb[uebh[gZ`_guIh\_jolhjkZ\dhevqm]_dh`Zguc`be_lk\uieZ\e_gguf
kdZg^bgZ\kdbfmahjhfJbkmghdihoh^begZlZlmbjh\dmihdju\Zxsmx_]hijZ\h_ie_qhb[bp_ik
Dhgbq_kdbcre_fkijbdj_ie_ggufdg_fmdhevqm`guf\hjhlgbdhfaZdju\Ze_]h]heh\mb[jhkZe
l_gvgZebph?keb[ug_wlbgZklhcqb\u_h[`b]Zxsb_]eZaZhgZgbdh]^Z[ug_magZeZih^gbf
mevnZGZie_q__]he_`Ze[h_\hclhihjdhlhjuchgijb^_j`b\ZejmdhcHg\u]ey^_e^bdbf
i_j\h[ulgufFm`qbghcdh]^ZlhijZ\b\rbffbjhfL_fdlhgbq_]hg_[hyeky
L_fguc\a]ey^ijhr_ekyihdhfgZl_aZl_fhklZgh\bekygZg_cF_^e_ggZyh[hevklbl_evgZy
meu[dZhaZjbeZgb`gxxqZklv_]hebpZke_]dZihdZau\Zydeudb
DZkkZg^jZex[h\vfhyihijb\_lkl\h\Zehg=hehk_]h[uefy]dbfbaZ\hjZ`b\Zxsbf
Qlhlua^_kv^_eZ_rv"
�Z`_g_ij_^klZ\eyxq_klghhl\_lbeZhgZY^Z`_g_bf_xihgylbya^_kvwlh]^_"
HgjZkkf_yeky]em[hdbcjhdhqmsbca\mdaZl_fijbdjuebaZi_j^\_jv
Lumf_gy^hfZ\beedZlLhqg__kdZaZlvdh]^Zlh^Z\guf^Z\ghwlh[uefhc^hf
DZkkZg^jZh]ey^_eZf_klhkhkiZjlZgkdhch[klZgh\dhcklheklmevybh]jhfgZyihdjulZyf_oZfb
djh\Zlv
KljZgghykqblZeZqlhmmevnZLjx]\ZkkhgZ^he`_g[ulvkh\k_f^jm]hc^hfZg_\hlwlh
Hgiheh`belhihjgZklheihlhfkgyere_fbiheh`be_]hih\_jo
DZkkZg^jm[md\ZevghkjZabeZgZih\Zefm`_kl\_ggZydjZkhlZklhys_]hi_j_^g_cfm`qbguFZeh
dlhfh]khi_jgbqZlvkbkoh^ys_chlg_]hg_ijbdjulhck_dkmZevghcijbly]Zl_evghklvx
IhkjZ\g_gbxkn_jfhcgZdhlhjhcyjhkwlhp_eh_ihf_klv_fbe_^b
IjZ\^Z"
mevndb\gmebko\Zlb\ihklZ\be__i_j_^kh[hc?]h]eZaZhiZebeb__gZihegyy]em[hdhc
�[he_ag_gghcgm`^hc_\mrdZlhqghagZeZq_]hhgohl_ebohlyhgZ_^\Z_]hagZeZhgZ[ueZ
[hevr_q_f]hlh\Zhl^ZlvwlhkjZ^hklvx
Dh]^Zlhfhchl_pbf_ekeZ\m\hbgkl\_ggh]hgZe_lqbdZghhgijbgyeh[_l[_^ghklbaZg_kdhevdh
e_l^hfh_]hjh`^_gbyojbiehijhbag_kmevn
Qlh`__]haZklZ\beh"
=b[_evex^_cB[hxkvex[h\v_]ho\ZldZhdj_ieZFhyfZlvojbklbZgdZ[ueZ
aZo\Zq_gghc\ie_gjZ[ug_cIhke_h^gh]hbagZ[_]h\fh_fmhlpm__ih^Zjbe_]hhl_pHgZ_fm
gjZ\beZkvaZ[Z\eyeZ_]hB\dhgp_dhgph\ijbjmqbeZdh]^Zlh]hj^h]h\hbgZbij_\jZlbeZ_]h\
ihdhjgh]hn_jf_jZdhlhjuchldZau\Zekyih^gbfZlvf_qqlh[um]h^blvg_^Z\ghhldjulhfm^ey
k_[y;h]m
GZ_]hebp_^_\mrdZ\b^_eZg_ijbdjulu_wfhpbbIj_aj_gb_dhlhjh_hgbkiulu\Zedl_fdlh
\u[jZefbjZg_\hcgm
Lug_kh]eZk_gk_]h\u[hjhf"
G_lQlhohjhr_]h\fm`qbg_dhlhjucg_fh`_laZsblblvk_[ybl_odh]hex[bl"?]h]eZaZ
ihl_fg_ebklZebkf_jlhghkgufb?]h\gmlj_ggyyyjhklv\uau\ZeZ\g_chagh[Dh]^Z
��Xlu]_jfZgkdh_ie_fy`bl_ebXleZg^bbfZl_jbdh\hcqZklbZgbbaZgbfZxs_ck_\_jgmxqZklv
Dbf\jkdh]hihemhkljh\ihke_aZ\h_\Zgby\9\hkljh\Z^ZgZfbkf_rZebkvkgbfb@\hj\Zebkv\
gZrm^_j_\gxqlh[u]jZ[blvbaZo\Zlu\ZlvjZ[h\fg_jZkkdZau\Zebqlhhgih^gyejmdbbijhklh
ijhimklbebok_dlh\u`beijhdebgZeb_]haZljmkhklvHgh^ghlhevdhbfydhlhjh]haZklZ\eyeh
\jZ]h\ljyklbkvhlm`ZkZ[uem[bldZd[_aaZsblgucl_ehdYlZdbg_ihgyedZdhgfh]klhylvlZf
ijbgbfZykf_jl_evgucm^Zjb^Z`_g_iulZykvk_[yaZsblblv
DZkkZg^jZ^hlygmeZkv^h_]h[jh\bjZa]eZ^beZ__iZevpZfbHgZqm\kl\h\ZeZ_]h[hevGhg_
g_gZ\bklvbebkgbkoh^bl_evghklv[ueZ\_]h]hehk_\bgZ
Fg_lZd`Zev
DZdbfg_r_igmehg\_]h]eZaZoj_\_erlhjfGhkZfufkljZrguf[uehg_lhqlhy
hklZ\be_]hlZfmfbjZlvyaZ[jZekkh[hc[jZlZB[_agZkg_dhfm[uehboaZsblblv
=^_\u[ueb"
Hghimklbe]eZaZdihemGhhgZ\k__s_\b^_eZdZdhg[bqm_lkZfk_[yHgohl_e\_jgmlvkyb\k_
�bkijZ\blvlZd`_dZdhgZf_qlZeZ\_jgmlvky\lmghqvdh]^ZZcfhguKiZlbm[beb__fZlvb
k_kl_j
=h^hfjZgvr_e_lhfyhlijZ\bekybkdZlvkeZ\mb[h]Zlkl\h
mevnhlimklbe^_\mrdmbh]ey^_ek\h_kdjhfgh_`bebs_
Ihke_lh]hdZdf_gygZklb]eZ\_klvh_]hkf_jlb[h]Zlkl\h[hevr_g_dZaZehkvfg_\Z`guf;h]
kgbfbkjZagh]eZkbyfbY^he`_g[ue[ulvjy^hfkgbf
HgZ^hljhgmeZkv^h_]hh[gZ`_gghcjmdb
GZ\_jghluhq_gvkbevghex[behlpZ
HgmklZeh\a^hogme
Bgh]^ZGhihjhcy_]hg_gZ\b^_eG_gZ\b^_eaZlhqlhhgg_[uel_fq_eh\_dhfdhlhjuf
^he`_g?]hhlphf[uem\Z`Z_fucyjeghfu`bebdZd\_qgh]heh^gu_ihijhrZcdbHkf_yggu_b
h[jm]Zggu_kh[kl\_gghcjh^g_cFhyfZlv]hj^beZkvhkdhj[e_gbyfb=h\hjbeZqlhkljZ^Zgb__klv
;h`vy\heyYdh[uhgh^_eZ_lgZkemqr_Ghygbdh]^Z\wlhg_\_jbeKe_iZyij_^ZgghklvhlpZ__
b^_ZeZf[_kbeZf_gy\k_kbevg_cFuhl_pbyihklhygghjm]ZebkvHgohl_eqlh[uy\_ek_[ylZd
`_dZdbhgl_ji_e[jZgvbihfZedb\Ze
FmdZ\]eZaZmevnZljh]ZeZDZkkZg^jm^Z`_[hevr_q_fg_`ghklv_]hjmd
gZlmj_[uehg_hl\_lblvhkdhj[e_gb_fgZhkdhj[e_gb_m^ZjhfgZm^Zj
Hgih\_jgmekybk_j^blhk\_^y[jh\b\a]eygmegZg__
Ihq_fmyl_[_\k_wlhjZkkdZau\Zx"
K_dmg^mDZkkZg^jZjZa^mfu\ZeZ
KhgiheZ]ZxWlhlhqlhml_[y\]heh\_
GhkdZdhcklZlbhghijhy\behkv\__kg_hgZg_fh]eZ^Z`_ij_^klZ\blv
NZdlbq_kdbkhgwlhlklZgh\bekykdZ`^hcfbgmlhc\k_[he__kljZggufBhgZg_fh]eZjZah[jZlvky
kq_]hwlh__ih^khagZgb_lZdh_\u^Zeh
Ihq_fm__\hh[jZ`_gb_\ua\Zeh\khg__aZ]Z^hqgh]hL_fgh]hHohlgbdZ"
:]ZgZ\_jgydZdb\gmehgY^mfZxqlhihklmiZxkDjbklhn_jhflZd`_dZddh]^Zlh
ihklmibebkhfghcY^he`_g^Zlv_fm\hafh`ghklvijh`blvk\hxkh[kl\_ggmx`bagvZg_
iulZlvkylZdqZklh\ebylvgZ_]h\u[hj
Ihq_fm[ubg_l"
Q_klgh"
Dhg_qgh`_yij_^ihqblZxq_klghklve`bmeu[gmeZkv^_\mrdZ
mevnke_]dZmeu[gmekyaZl_fkgh\Zih]jmabeky\jZa^mfv_
Yg_ohqmihl_jylv_s_b_]h
?]h]hehk[ue]em[hd\g_fhsmsZeZkv[hevK_j^p_DZkkZg^juk`Zehkv
Bl_fg_f_g__mf_gyg_l\u[hjZY_]hihl_jyx
Ihq_fm"
k_mfbjZxlfbe_^bIhdjZcg_cf_j_\kf_jlghffbj_:yijh^he`Zx`blvDh]^Z\kz\hdjm]
jZkkuiZ_lky\ijZokgh\Zbkgh\Z
Hgih^gyegZg__]eZaZ:]hgbygZ_]hebp_ijhgbdZeZ\kZfmx]em[v__^mrb
Luij_^klZ\ey_rvdZdh\hwlh^_j`Zlvl_odh]hex[brv\h[tylbyoihdZhgbmfbjZxl"
DZkkZg^jZ\kyk`ZeZkv\kihfgb\]b[_evfZl_jbbk_kl_jHgZohl_eZih^hclbdgbfihke_\aju\Z
ghhojZggbdhllhedgme__ihdZhgZ[md\Zevgh\ueZhl]hjy
Kebrdhfiha^ghbfg_ihfhqvGZfgZ^h[_`Zlv
?_^mrZdjbqZeZ\lhl^_gv
B^Z`_k_cqZkhgZdjbqZeZhl\k_og_kijZ\_^eb\hkl_c\__`bagb
�Zyij_^klZ\eyxijhr_ilZeZhgZYlh`_\b^_eZdZdmf_jebl_dh]hyex[beZk_qlhm
f_gyhklZehkvwlhfhchl_p
?]h\a]ey^klZehkljuf
Lh]^Zij_^klZ\vqlhwlhijhbkoh^bllukyqbjZa\_daZ\_dhfLukfhljbrvdZdhgbjh`^Zxlky
`b\mlZihlhfmfbjZxl:lu`b\_rvKdZ`^ufgh\ufihdhe_gb_fkydbcjZa]ey^ydZd
mfbjZ_lqe_gfh_ck_fvby\b`mdZdmfbjZ_lfhc[jZlWjbdKgh\Zbkgh\Z:Djbkmevn
ihfhjsbekykeh\ghh^gh_]hbfyijbqbgyeh_fm[hevHglhqgZydhibyfh_]h[jZlZ
M]hehd_]hjlZijbih^gyeky\g_h`b^Zgghfbamfe_gbb
�LhqghlZdhc`_oZjZdl_jmfZxba\k_ck_fvbqlhyihl_jye_]hkf_jlv[m^_lkZfufly`_euf
qlhfg_ijbrehkv\ug_klb
JZgbfhklv\_]h]eZaZoihljykeZDZkkZg^jm^h]em[bgu^mrbLZdhck\bj_iucfm`qbgZblZdh_
Hg_s_hq_gvfheh^Mg_]h\ky`bagv\i_j_^b
hafh`ghghfh_fm[jZlm[ueh\k_]h^\Z^pZlvq_luj_dh]^Z_]hm[bebgZrb\jZ]bFg_
gbdh]^Zg_aZ[ulv\ujZ`_gbyebpZ_]hkugZxgh]h;bjhg\mevnZdh]^Zhgm\b^_edZd_]hhl_p
keh`be\[hx]heh\mk_hq_fylh]^Z^mfZewlhdZdkiZklbfZevqhgdm
Bluwlhk^_eZe
�ZYihdeyekyqlhg_iha\hex;bjhg\mevnmmf_j_lvdZd_]hhl_pkx_]h`bagvyh[_j_]Ze_]h
�Hgmf_j\]h^Zo\hkg_FbjghhgihfheqZeg_fgh]hmfZx\dhgp_dhgph\yihke_^h\Ze
\_j_fZl_jb;hevr_q_fhl_pKdZg^bgZ\u\_jbeb_kebih]b[gmlvfheh^uf\[hxlu\hc^_rv\h
\jZlZZe]ZeeuGhdZdbfZlvyohl_ebghc`bagb^eyl_odh]hex[be@Zevqlhykfh]ihgylv__
lZdiha^gh
mevnihljyk]heh\hc[m^lhijh]hgyyijhqvwlbfukebIh]ey^_\gZDZkkZg^jmhggZofmjbeky
G_fh]mih\_jblvqlh^mfZxh[wlhfdh]^Zjy^hflZdZyij_djZkgZy`_gsbgZYlhqghklZj_x
�_keb[helZxdh]^Zgm`gh^_ckl\h\Zlvhg]em[hdhjZkkf_yekyhehcg_a^hjh\u_fukeb
Hgkkbehcj\Zgmedk_[_^_\mrdm
BlZdihq_fmfuljZlbf\j_fydh]^Zfh`_fijh\_klb_]h[he__ijh^mdlb\gh"
GZkdhevdhijh^mdlb\gh"
?]hmeu[dZ[ueZ]j_rghcl_iehcHgZih]ehsZeZ__
�mfZxfh_fmyaudmfh`ghgZclb]hjZa^hemqr__ijbf_g_gb_QlhkdZ`_rv"
Hgijh[_`Zekymihfygmlufhj]Zghfih__]hjemdmombe_]hgvdhihlygme_]h?]hl_ieh_^uoZgb_
hiZeyeh__r_x\uau\Zeh^jh`v
H^Z\u^hogmeZhgZ^mfZxwlh]hjZa^hemqr__aZgylb_^eyl\h_]hyaudZ
Hgkf_yekyjZkimkdZyrgmjh\dmgZkibg_DZkkZg^juF_^e_gghh[hevklbl_evghhgijbkimklbe
ieZlv_k__ie_qbiha\hebe_fmmiZklvijyfhgZiheLdZgvqm\kl\_gghkdhevagmeZih__dh`_b
oheh^guc\ha^moih]eZ^be__
KlhygZ]hci_j_^gbf^_\mrdZg_fh]eZk^_j`Zlvkbevghc^jh`bDZdkljZggh[ulvi_j_^gbf
klhevmya\bfhcdh]^Zhg\k__s_\^hki_oZo_]hl_fguo]eZaZohljZ`ZehkvieZfydZfbgZ
mevnex[h\Zekyg_ijbdjulhcdjZkhlhcklhys_ci_j_^gbf`_gsbguHgZdZaZeZkv_s_
ij_e_klg_cq_f\ijhrehf_]hkg_Hgg_`ghijh\_eeZ^hgvxih__]jm^biha\heyykhkdm^jZagblv
eZ^hgv
HgZgZihfbgZeZ_fmKZ]mkdZg^bgZ\kdmx[h]bgxihwabbWe_]ZglgZyBaukdZggZy;eZ]hjh^gZy
Lhqlhhgij_abjZe[m^mqbkf_jlguf
L_i_jv`_hg[ue_xhdhe^h\Zg
Hgihgylbyg_bf_eihq_fmhldjueky_cG_ihoh`_gZg_]h]h\hjblvlZdk\h[h^ghghhgZ
[md\Zevghijbly]b\ZeZ_]h
Ghhgg_ohl_eaZgbfZlvkykg_cex[h\vx\wlhff_kl_G_\ijhrehf]^_\hkihfbgZgbybqm\kl\h
\bguaZlh\q_fhgihl_ji_eg_m^ZqmjZgbeb_]h
HgZaZkem`b\ZeZ[hevr_]h
AZdju\]eZaZhg\ua\Zeh[jZa_]hkh\j_f_gghckiZevgbLhevdh\g_kjy^baf_g_gbc
DZkkZg^jZ\u^hogmeZbhlklmibeZgZaZ^h]ey^u\ZykvKl_gu[uebq_jgufbk[_ehchl^_edhc
Djhf_h^ghckijZ\Zhlg__HlkZfh]hiheZ^hihlhedZ__aZgbfZebjZkdjulu_hdgZ_l_jhd
ijhklhk\_qbHgbf_jpZebkeh\gha\_a^u
p_glj_dhfgZlugZ\ukhdhfihklZf_gl_jZkiheZ]ZeZkv]jhfZ^gZydjh\ZlvaZkleZggZyq_jgufb
r_edh\ufbijhklugyfbGZlheklhfimoh\hfh^_ye_ih^h^_yevgbdbaq_jgh]hr_edZDjh\Zlv
mdjZrZe`_e_aguchjgZf_gldhlhjuc[uelZdkdhgkljmbjh\Zgqlhkha^Z\ZeaZfukeh\Zluc
ijyfhm]hevguciheh]f_`^mq_lujvfyklhe[ZfbHgb[ueb^_dhjbjh\Zgudhe_[exs_ckygZ\_ljm
[_ehcijhajZqghcldZgvx
L_i_jvmevn[ueh[gZ`_gHgih^o\Zlbe^_\mrdmgZjmdbbihg_k__dh`b^Zxs_cboh]jhfghc
ihkl_eb
DZkkZg^jZ\a^hogmeZhsmlb\ih^kh[hcfy]dbcfZljZkdh]^Zmevn\k_ck\h_cly`_klvxijb^Z\be
__k\_jom;m^lh__ijb`Zehdh[eZdm
Ihkfhlj_\\\_johgZjZkkf_yeZkvh[gZjm`b\gZihlhed_a_jdZehmevnijylZeaZkibghcjhamgZ
^ebgghfkl_[e_
Kl_gu\kiuogmebblh`_ij_\jZlbebkv\a_jdZeZ
QvywlhnZglZaby"kijhkbeZhgZ
:mevnl_f\j_f_g_fihkuiZee_i_kldZfbjhaugZijy]rbckykhkhd__ijZ\hc]jm^b
�GZrZ[ehfkl_jp\_lhd@hl\_lbemevnjZa^\b]Zy[_^jZ^_\mrdbbmkljZb\Zyk\h_h]jhfgh_
l_ehf_`__gh]
HgZaZklhgZeZhl]em[hqZcr_]hhsms_gby_]hivygys_ckbeuih\_jog__hehkdb_]hl_eZ
^jZagbeb__dh`m^h\h^y^hkZfhc]jZgbqm\kl\_ggh]hwdklZaZ
Hg\heghh[jZagh^\b]ZekygZg_ckeh\ghl_fguclZbgkl\_gguca\_jv\ur_^rbcgZhohlmb
]hlh\ysbckykt_klv__
DZkkZg^jZke_^beZaZ_]h^\b`_gbyfb\a_jdZe_gZ\_jom
M^b\bl_evghqlhhgZijb^mfZeZlZdhckhgkxk\hx`bagvhgZ[ueZhklhjh`ghcHq_gv
\gbfZl_evgh\u[bjZeZl_odlhfh]__dhkgmlvkyB__khagZgb_ih^Zjbeh_c\_ebdhe_igh]h
ex[h\gbdZlZdh]hhdZdhfhgZg_kf_eZbf_qlZlv\j_Zevghc`bagb
BaaZk\h_]hkf_jlgh]hijb]h\hjZhgZg_ohl_eZqlh[udlhlh\g__\ex[bekybebaZ[hlbekyhg_c
HgZg_ohl_eZj_[_gdZdhlhjuc[ulhkdh\Zeihg_cJ_[_gdZdhlhjuchklZeky[u\h^bghq_kl\_
GZim]Zgguc
GZdhlhjh]h[uhohlbebkv
Ihke_^g__q_]hhgZohl_eZwlhhklZ\blvdh]hlh\jh^_mevnZ]hj_\Zlvihg_cDh]hlhdlhm\b^_e
[udZdbo^blyihb[Z_l\jZkp\_l_fheh^hklbbaaZijhdeylbykdhlhjufgbq_]hg_evay[ueh
ih^_eZlv
Gh\hkg_hgZfh]eZk\h[h^ghex[blv_]hbah\k_okbeGbdZdh]hkljZoZGbdZdboh[_sZgbc
GbdZdbojZa[bluok_j^_p
Ijhklhhgbbkh\_jr_ggh_gZklhys__
mevnba^Ze]hjeh\hcjudmsbigm\__aZ[_^jhDZkkZg^jZaZrbi_eZbh[o\ZlbeZ_]h]heh\mHg
iha\hebefy]dhklb__jmd\_]h\hehkZoml_rblv_]h
DZd`_qZklh\hkgZohgkdblZekyihijhrehfmBkdZelh]hdlhh[fZghfaZklZ\be_]hihf_gylvky
f_klZfb?fmg_[uehkm`^_ghklZlvL_fgufHohlgbdhfHggbdh]^Zg_ijbky]Ze^mrhc:jl_fb^_
g_ihemqZeijZ\ZgZ:dlhaf_a^by\aZf_gkem`_gbx_c
l_eh\dhlhjh_hgfh]ih]jmablvkybaZ[ulvlhf]gh\_gb_dh]^Z\ljZ\beWjbdZ\kjZ`_gb_lZd
^Ze_dhhljh^bgu
Fhj]bgihdZaZeZkv_fmhl\_lhfgZijbau\HgZlZd`_`Z`^ZeZ_]hdZdbhg__
GhgZke_^mxs__mljhihke__^bgkl\_gghcghqbkL_fghcHohlgbp_c\k_baf_gbehkvDZdbflh
h[jZahflheb\h\j_fyboex[h\gh]hZdlZlhebkjZamihke_hgZihf_gyeZkvkgbf^mrZfbL_i_jv
[_kkf_jlguchgjh^beky^eygh\hc`bagb
:Fhj]bggZeh`beZgZg_]h`mlqZcr__aZdeylv_gbh^bgkf_jlguc[he__g_fh]_]haZihfgblv
DZdbflhh[jZahfhgZba[_`ZeZkem`[um:jl_fb^uqlh[uijh\_klb\_qghklvkhkdZg^bgZ\kdbf
[h]hfEhdb
IjhsZevgh_ijhdeylv_Fhj]bgklZeh^eyg_]hkZfuf`_klhdbfm^ZjhfBihk_c^_gvmevng_
ihgbfZe_]hkfukeZ
�Z`_dh]^Z_]hie_fyggbd;bjhg\mevngZqZe\ihke_^kl\bb_]hmagZ\Zlv
mevn[ukh\k_fijhiZe_keb[u:r_jhgIZjl_ghiwmkg_k`ZebekygZ^gbf:r_jhgij_^\h^bl_ev
L_fguoHohlgbdh\h[tykgbeqlhgbdlhg_kfh`_lkgylvijhdeylb_Fhj]bgGh:r_jhgfh]_]h
baf_gblvay\dZiexdjh\b;bjhg\mevnZhgk^_eZelZdqlhdZ`^uc\dhf[ueZdjh\vmevnZfh]
_]hihfgblv;he__lh]hZleZglgZ]jZ^bemevnZiZjZikbobq_kdbfbkihkh[ghklyfbbh[tykgbe
dZdbfh[jZahflhlklZe[_kkf_jlgufbdZdh\u_]hh]jZgbq_gbygZijbf_jqm\kl\bl_evghklvd
kheg_qghfmk\_lm
IhdZ:jl_fb^ZojZgbeZ^mrmmevnZhg[ue\ugm`^_gkem`blv_c
:m:jl_fb^ug_[ueh`_eZgbyhlimkdZlv_]hGhhgg_i_j_`b\Ze;_kkf_jlb_bf_ehk\hbiexku
B`_gsbgZe_`ZsZyih^gbf[ueZh^gbfbagboHgijh[_`Zekyjmdhc\gbaih__[_^jmb
ijbkemrZekyd__^uoZgbxMg__[ueijb\dmkkhebb`_gsbguHgZiZoeZim^jhcbjhaZfb
?_\dmkbaZiZoih^gyeb_]h^hlZdboij_^_eh\qm\kl\dhlhjuohggbdh]^ZjZgvr_g_^hklb]Ze
i_j\u_aZ\_dZ\g_fijhkgmekykh[kl\_ggbq_kdbcbgklbgdl
Hgohl_eaZ[jZlv__k_[_g_fijhkgmeky\bdbg]kf_jlghc`bagbhg[uko\Zlbe__bm[be[u
\kydh]hdlhihkf_e[um^_j`b\Zlv_]h\^Zebhlg__
�Z`_ihke_\k_owlbo\_dh\hgg_klZe[he__pb\bebah\ZggufHg[jZelhqlhohl_ek_]^Z
DZkkZg^jZhogmeZdh]^ZhggZqZeeZkdZlv__jlhf?_l_ehiueZehhl`_eZgbyHgZbah]gmeZkv
qlh[ukfhlj_lvgZg_]h\a_jdZe_gZ^djh\Zlvx
HgZgbdh]^Zg_\b^_eZgbq_]h[he__wjhlbqgh]hq_fba\h^ysbc__eZkdZfbmevnFurpu_]h
kibgub]jZeb\a_jdZevghfhljZ`_gbbHgZfh]eZ\b^_lvdZ`^uc^xcf_]hkfm]eh]hgZ]h]hl_eZ
ihdZhgm[eZ`Ze__Bmg_]h[uehihljykZxs__l_eh
L_ehdhlhjh]hhgZohl_eZdZkZlvky
K^\bgm\gh]bhgZgZqZeZeZkdZlvbfb^ebgm_]hl\_j^h]hqe_gZ
Ml_[y\_kvfZlZeZgleb\u_gh`db\beedZlijhjuqZehg\hl\_l
k_emqr__qlh[u]eZ^blvl_[yijh\hjdh\ZeZhgZ
=hehk__klbodh]^ZhgZih^mfZeZhlhfqlhqm\kl\m_lk_[yDjZkghcRZihqdhcdhlhjmxih_^Z_l
;hevrhcIehohched
�?]hkf_oijbkh_^bgbekyd___\mrdZih]jmabeZjmdb\fy]db_\hegu_]h\hehkbiheghklvx
hl^ZeZkv_fm?]hdjm`Zsbc\g_cyaud[uekZfuf\_ebdhe_ighc\_svxdhlhjmxhgZdh]^Zeb[h
B\lhlfhf_gldh]^ZhgZm`_j_rbeZqlhemqr_[ulvijhklhg_fh`_lhgih]jmabe]em[hdh\g__
^\ZiZevpZ
DZkkZg^jZf]gh\_gghdhgqbeZ
Ghhg\k_ijh^he`ZeeZkdZlv__ihdZhgZg_klZeZ]hjyq_cbkeZ[hchlgZkeZ`^_gby
�Fff\u^hogmehghlh^\b]Zykvhlg__mfZxfhcdhl_ghdijh]heh^Zeky
MfbjZ_lhl]heh^Zhl\_lbeZhgZijbly]b\Zy_]hdk_[_lZdqlh[uibjh\ZlvgZ_]hdh`_lZd`_
dZdbhgibjh\ZegZ__
HgZijb`ZeZkv]m[Zfbd_]hr__baZ^jh`ZeZ\k_fk\hbfba]heh^Z\rbfkyihg_fml_ehfQlh`_
lZdh]h[ueh\wlhffm`qbg_qlhhgZklZeZkh\_jr_gghg_h[ma^Zgghchl`_eZgby"Hg[ue
\_ebdhe_i_g=hjyqbcK_dkmZevgucHgZgbdh]hlZdg_ohl_eZ
mevng_fh]\ug_klblhdZdhgZaZ\eZ^_eZbfHgkoh^beihg_ckmfZHg[uehr_ehfe_gkbehc
kh[kl\_ggh]h`_eZgby
G_kihkh[guc[hevr_\ughkblvwlhhgih^lygme__dk_[_b\hr_e\g__
DZkkZg^jZ\kdjbdgmeZhlg_h`b^Zggh]hgZkeZ`^_gbydhlhjh_ho\Zlbeh__HgZgbdh]^Zg_[ueZk
fm`qbghclZdbfh[jZahfihqlbe_`ZgZ[hdmmevn[uelZd]em[hdhqlhhgZ]hlh\Z[ueZ
ihdeyklvkyqlhhgijhgbdZe^hkZfhcfZldb
a_jdZevghckl_g_hgZkfhlj_eZdZdhgkgh\Zbkgh\Zih]jm`Z_lky\g__k_]em[`_b]em[`_ihdZ
hgZg_aZohl_eZdjbqZlvhlgZkeZ`^_gby
HgZgbdh]^Zg_agZeZih^h[gmxkbemb\eZklvDZ`^ucfhsguclheqhd^_eZe__keZ[hc
[_a^uoZgghc
HgZkgh\ZdhgqbeZgZf]gh\_gb_hi_j_^b\_]h
mevnhlkljZgbekyhlg__bme_]kyjy^hf
�K_j^p_DZkkZg^judhehlbehkvhlkbeubokljZklbGhhg_s_g_gZkulbekyhlygm\rbkv^hg__hg
j\Zgme__k_[_gZ]jm^vqlh[uhsmsZlv__dZ`^uf^xcfhfk\h_cdh`b
Lu\i_qZley_rv\beedZl
HgZihl_jeZkvebphfh_]h]jm^v
Blu[ueg_ieho\bee\mevn
HgjZkkf_yekygZ^__eZkdZl_evgufijha\bs_f?fmihgZklhys_fmgjZ\beZkvwlZ`_gsbgZb__
hkljhmfb_
DZkkZg^j_[uehlZdfbjgh\h[tylbyomevnZi_j\u_`bagbhgZqm\kl\h\ZeZk_[y\[_ahiZkghklb
;m^lhgbdlhbgbqlhg_fh`_l^hg__^h[jZlvkyHgZgbdh]^Zg_bkiulu\ZeZgbq_]hih^h[gh]h
�Z`_[m^mqbj_[_gdhfHgZjhkeZ\kljZo_qlhh^gZ`^ug_agZdhf_pihklmqblky\^\_jv
�DZ`^uc[ueih^ih^haj_gb_fGhqvxwlhaZijhklhfh][ulvZcfhgbeb:iiheblqlh[um[blv__
��g_fwlhfh][ulvmehk
Ghqlhlhih^kdZau\Zeh_cqlhmevng_iha\heblbf_cm]jh`Zlv
DZkkZg^jZ"
HgZgZofmjbeZkvijba\md_`_gkdh]h]hehkZ\f_rZ\r_]hky\__khg
DZkkZg^jZ"
Ijhlb\\heb__\uj\ZehbakgZe_`Zsmx\kh[kl\_gghcihkl_eb
Klmd\^\_jv\k_ijh^he`Zeky
HgZmagZeZ]hehkFbr_ev
DZkkZg^j_ijbrehkvi_j_[hjhlvk_[yqlh[uohlvg_fgh]hijhkgmlvkybmk_klvky\ihkl_eb
HgZkgh\ZhdZaZeZkvh[gZ`_gZ
GZofmjb\rbkv^_\mrdZh[gZjm`_gZkdhfdZggucdem[hdlh\hqlhij_\jZlbeZkv__h^_`^Z
DZdh]hq_jlZ"HgZoh^beZ\hkg_bebqlhlh\wlhfjh^_"
YlmlR_ehl\_lbeZhgZ\klZ\ZybgZly]b\ZydjZkgucoZeZl
JZkiZogm\^\_jvhgZh[gZjm`beZih^jm`dmbDwl
Luhd_c"kijhkbeZFbr_ev
A_\gm\DZkkZg^jZijhl_jeZ]eZaZ
Y\ihjy^d_Ijhklh^j_fZeZ
GZkZfhf^_e_hgZg_[ueZ\ihjy^d_HgZ[ueZihoh`ZgZq_eh\_dZi_j_`b\r_]hgZj
�dhe_ilbq_kdbcijbiZ^hdkbg^jhf\g_aZigh]haZkuiZgby@
Kdhevdhk_cqZk\j_f_gb"
hk_fvljb^pZlvfbeZy\klZ\beZDwl
Fbr_evkfhlj_eZlhgZh^gmlhgZ^jm]mx
uj_[yldb]h\hjbebqlhkgh\Zkoh^bl_khfghc\Bgn_jghgh_keb\ug_
DZkkZg^jZhlf_lbeZghldmjZahqZjh\Zgby\]hehk_Fbr_ev
&#xk_;&#x;&#xk; e;&#x_;�G_lg_lk_\kbe_Zcyi_j_h^_gmkvbihc^_f
Fbr_evaZkbyeZDwlih^hajbl_evgh\a]eygmeZgZDZkkZg^jm
Lum\_j_gZqlhqm\kl\m_rvk_[y^hklZlhqghohjhrh"
Y\ihjy^d_IjZ\^ZIjhklhiehohkiZeZijhrehcghqvxbfg_gm`gh[uehg_fgh`dh
\a^j_fgmlv
Dwlba^ZeZg_ijb\uqguca\md
Wlh\k_baaZ;_h\mevnZdhlhjh]h\uqblZebgZiZjmkDjbkhfHg\ukhkZebal_[y\kxwg_j]bx
;_hnmevnbgdm[qlhlhlbiZlh]h
wlhlfhf_glih^h[gh_\jy^ebfh]ehmkihdhblvDZkkZg^jmHgZg_j\ghmkf_ogmeZkv
�Zy\uc^mq_j_ag_kdhevdhk_dmg^
DZkkZg^jZaZoehigmeZ^\_jvbih\_jgmeZkvdk\h_ckdhfdZgghch^_`^_
Qlhijhbahreh"
G_m`_eb;_h\mevngZkZfhf^_e_bgdm["
hafh`gh
Hl[jhkb\wlmg_e_imxfukevhgZih^h[jZeZh^_`^mbaZkmgmeZ__\dhjabgm^eyklbjdbAZl_f
gZlygmeZ^`bgkubl_fghkbgbck\bl_j
HgZm`_kh[jZeZkv\uoh^blvdZd__ho\ZlbehkljZggh_ij_^qm\kl\b_K_]h^gy\_q_jhfqlhlh
^he`ghkemqblvkyHgZwlhagZeZMg__g_[uehwdkljZk_gkhjguokbe__fZl_jbghaZlhhgZ
h[eZ^ZeZhlebqghcbglmbpb_cqlh[ugbkemqbehkvohjhr__bebiehoh_hgZwlhij_^qm\kl\h\ZeZ
Dg_kqZklvxhgZg_fh]eZkdZaZlvqlhbf_gghijhbahc^_lihdZg_[uehkebrdhfiha^gh
K_]h^gylhqghqlhlhkemqblky
=eZ\Z
�h[jhih`Zeh\Zlv\dheZkbijhbag_klbohKljZcd_jgZau\ZyZ^gZyaud_:leZglb^u
ex[hcfhf_glih_]hdhfZg^_
HgdZdkug:leZglkdhcJZajmrbl_evgbpujmdh\h^bebfb\hlm`_h^bggZ^pZlvlukyqe_l
�Ebqghhlh[jZggu_JZajmrbl_evgbp_cbgZlj_gbjh\Zggu_KljZcd_jhfwlbZcfhgukeueb
�weblgufbm[bcpZfbBokh[kl\_ggu_lh\Zjbsbbf_gh\Zebbog_bgZq_dZdZcfhgZfbKiZlb
L_jfbghfdhlhjucb:iiheblubL_fgu_HohlgbdbkqblZebg_aZdhgghijbk\h_ggufGhhgbg_
ihgbfZebd_fy\eyebkvbklbggu_KiZlb
&#xf_;&#xkl;&#xh;&#xwl;&#xh];&#xh;&#xhg;&#xlZ;
&#xgZ;&#xau;&#xZ;b;&#xx[;&#xh];&#xh;&#xgZ;&#xiZ;&#x^Z;&#xr_;&#x]h;&#xg;&#xZ;&#xgb;&#xo;�f_klhwlh]hhgblZdgZau\Zebex[h]hgZiZ^Z\r_]hgZgboZcfhgZGhwlh[uehg_\_jgh
BklbggucKiZlb[ueq_flhbguf
Hgbg_y\eyebkv^_lvfb:iheehgZHgb[ueb_]h\jZ]ZfblZd`_dZdb\jZ]ZfbL_fguoHohlgbdh\
�bex^_cZ\guf^Z\ghKiZlbhlj_debkvdZdhlgZke_^by:iiheblh\lZdbhlk\hbo]j_q_kdbo
dhjg_c
Hgb[uebihke_^gbfbZleZglZfbb]hj^bebkvwlbf
G_\_^hfu_ex^yfbL_fgufHohlgbdZfbo[ueblukyqbLukyqbDZ`^hfmbagbo[ueh[hevr_
e_lq_fex[hc`Zedbcq_eh\_q_d:iiheblbebL_fgucHohlgbdfh]bf_qlZlvIhdZ[he__keZ[u_
�Zcfhgu`bebgZa_fe_\_qghkdju\ZykvKiZlbbkihevah\ZebeZfbgZkbebkd\hagu_ihjlZeu
qlh[uiml_r_kl\h\Zlvbak\h_cj_Zevghklb\fbjkf_jlguo
�BohfZgZoh^bebkv\bghfbaf_j_gbbDZehkbk_]^_aZdexq_ggZy\lxjvfmh[blZeZkZfZ
JZajmrbl_evgbpZbdm^Zg_^hklb]Zekf_jlhghkguck\_l:iheehgZHgb[ueb__khe^ZlZfb
Kugh\vyb^hq_jbJZajmrbl_evgbpu
Blhevdhba[jZggu_[uebkihkh[gukZfbijba\ZlveZfbgZk^ZjdhlhjufJZajmrbl_evgbpZ
gZ]jZ`^ZeZj_^dh;m^mqb__kughfKljZcd_jfh]\oh^blvb\uoh^blvbawlhcj_Zevghklbdh]^Z
m]h^ghghhgij_^ihq_ehklZ\Zlvkyjy^hfkfZl_jvx
k_wlbh^bggZ^pZlvlukyqe_l
HgbhlebqghjZkieZgbjh\ZebwlmghqvIhke_lh]hdZd:iheehgijhdeyebobijb]h\hjbed
kljZrghckf_jlbKljZcd_jZb_]h^_l_chgkjZ^hklvxijbgyeh[tylbyfZl_jb
Bf_ggh:iheebfbmdZaZeZbfimlvBf_gghhgZgZmqbeZbodZdihobsZlv^mrbkf_jlguob
aZ[bjZlvbo\k\hbl_eZqlh[u\u`blvohlybohl_paZdeyebomfbjZlv\^\Z^pZlvk_fve_l
ufhbba[jZggbdbkdZaZeZhgZbflh]^ZKjZ`Zcl_kvkhfghcbfbj\gh\v[m^_l
ijbgZ^e_`Zlv;h]Zf:leZglb^u
Klh]h^gyKljZcd_jlsZl_evghhl[bjZekhe^Zl^eyk\h_cZjfbbLjb^x`bgu]_g_jZeh\qlh
hdjm`Zeb_]h\[Zgd_lghfaZe_[uebemqrbfbba_]h[hcph\k_hgbh`b^Zebebrvkeh\Zhlbo
ribhgZdhlhjuc^he`_g[uekhh[sblv]^_h[ty\blkyijhiZ\rZyGZke_^gbpZ
_kv^_gvhgZ[ueZ\g_^hky]Z_fhklbGhl_i_jvdh]^Zkhegp_k_ehhgZkgh\Z[ueZ\bojmdZo
ex[hcfhf_glhgb[ueb]hlh\u\uklmiblv\ghqvb\uj\Zlv__k_j^p_
KljZcd_jkfZdh\Zewlmfukev
�\_jbaZeZjZkiZogmebkvbbalvfuklmibeihke_^gbc\u`b\rbckugKljZcd_jZMjbZgH^_luc\h
\k_q_jgh_dZdb_]hhl_phgghkbek\hb^ebggu_k\_leu_\hehkuaZie_l_ggufb\dhkmi_j_\blmx
q_jgufdh`Zgufrgmjhf
OhlybojZkZbhlebqZeZkvdjZkhlhcghkugKljZcd_jZ[uedjZkb\_crbfbagbo
=em[hdhckbg_\u]eZaZMjbZgZk\_jdZebdh]^ZhgrZ]Zek]hj^hklvxb]jZpb_ckf_jlhghkgh]h
kljZggufbah[jZ`ZlvhlpZ^eykugZdhlhjuc\u]ey^_e_]hjh\_kgbdhfghl_fg_f_g__hgb[ueb
hlphfbkughf
B[he__lh]hhgb[uebkhxagbdZfb
BKljZcd_j[ue]hlh\m[blvex[h]hdlhihkf_e[um]jh`Zlv_]hj_[_gdm
Qlhgb[m^vkeurgh"kijhkbeKljZcd_jkugZ
IhdZg_l_jHohlgbdkdZaZeqlhihl_jye__aZiZoghiha`_kgh\Z_]h\uke_^bl
KljZcd_jdb\gmeBf_ggh_jHohlgbd[uel_fribhghfdhlhjucijbg_kbfijhrehcghqvx\_klv
�hkjZ`_gbb\[Zj_\dhlhjhfih]b[eZ]jmiiZZcfhgh\
&#x_j;&#xH;&#xoh;&#xlg;½&#xk;&#xhh;&#x[s;¾&#x;&#xql;&#xh;�H[uqghih^h[gZy[bl\Zgbq_]h[ug_agZqbeZgh_jHohlgbdkhh[sbeqlhZcfhgugZau\Zeb
k\hx`_jl\mGZke_^gbp_c
KljZcd_jh[eZabe\kxa_fex\__ihbkdZoIylve_lgZaZ^\;_ev]bbhgbihqlbm[beb__gh__
hojZggbdih`_jl\h\Z\kh[hc^Ze_c\hafh`ghklvmkdhevagmlv
Kl_oihj__gbdlhg_\b^_eGbdZdboklhedgh\_gbckbojZkhcHgZhdZaZeZkvlZdhc`_
ijhgujeb\hcdZdb__fZlv
BlZdhgbb]jZeb\wlmb]jm
K_]h^gyghqvxb]jZaZdhgqblkyHg[uem\_j_gqlhgZc^_l__wlhf_fmihfh]mliZljmebjmxsb_
�mebpuZcfhgub_jHohlgbdbdhlhju__fmkem`beb
KljZcd_jihoehiZekugZihkibg_
Fg_gm`ghq_eh\_d^\Z^pZlvbagZrboMg__g_[m^_l\hafh`ghklbk[_`Zlv
Y\uah\mBeexfbgZlb
KljZcd_jgZdehgbe]heh\mkh]eZrZykvBeexfbgZlb\oh^beb\weblZjgmx]jmiim\dhlhjhc[ueb
hgbkkughflZd`_dZdbljb^pZlvl_ehojZgbl_e_cJZajmrbl_evgbpuDZ`^ucbagboihdeyekygZ
djh\b_]hfZl_jb\ua\heblv__baaZlhq_gby\gb]^_qlh[uhgZkgh\Zfh]eZijZ\blvfbjhf
Dh]^Zwlhl^_gvgZklmiblhgbklZgmlIjbgpZfbk_e_gghcBg_[m^mlgbi_j_^d_fdjhf_g__
^_j`Zlvhl\_l
Wlhl^_gvgZdhg_p[ue[ebahd
mevng_bf_egbfZe_cr_]hij_^klZ\e_gbyaZq_fhghlijZ\beky\Bgn_jgh?]hho\Zlbeh
g_h[tykgbfh_`_eZgb_lm^ZihiZklv`_eZgb_dhlhjh_\jy^ebijbkemrZ_lkydjZamfm
Hgih^haj_\Zeqlh\k_^_eh[ueh\_]hihlj_[ghklbhdZaZlvky[eb`_d`_gsbg_dhlhjZy
�ij_ke_^h\ZeZ_]h\hkgZohkboihjhg\b^_edjZkhlm__meu[dbqm\kl\h\ZedZd__l_eh
ijb\_lkl\m_l_]hBqlh_s_emqr_dZdhg\dmrZ_l__
Fukebhg_cfmqbebmevnZHgbjZkdjuebqm\kl\Zbihlj_[ghklbhldhlhjuohghldZaZeky_s_
\_dZgZaZ^b[he__dgbfg_\ha\jZsZeky
Dhfmhgb[uebgm`gu"Ghhgg_`_eZegbq_]h[hevr_djhf_dZdm\b^_lv__\gh\vwlhfg_[ueh
gbdZiebkfukeZRZgkqlhhgZhdZ`_lkyk_]h^gy\lhf`_f_kl_ijbjZ\gb\Zekydgmex
B\k_lZdbhglm^Zihr_eHggbq_]hg_fh]kkh[hcih^_eZlv;m^lhhg\e_dhfucg_\_^hfhckbehc
ihl_jyegZ^kh[hcdhgljhev
mevnijbiZjdh\ZefZrbgmb^\bgmeky\gbaihlbohcmehqd_keh\gh[_afhe\gucijbajZd\
e_^_gys_foheh^_ghqbAbfgbc\_l_j[be_fm\ebph
WlZghqvihoh^beZgZlmdh]^ZhgihklmibegZkem`[md:jl_fb^_LhqghlZd`_dZdblh]^Zhg[ue
Luf_lmsZyky^mrZqlhbs_lihdhydhlhjh]hg_l;ulvl_[_ihl_jyggufihdZg_gZc^_rvlu
k\hxijZ\^mG_kdjulvkyl_[_hllh]hdlhfu_klvL\hy_^bgkl\_ggZygZ^_`^Zijbgylvk\hc
m^_e
�hk_]h^gyhgg_ij_^klZ\eyeqlhbf_gghiulZeZkv^hg_klb^hg_]hklZjZyijh\b^bpZ\lmghqv
dh]^ZhgjZaukdZe__qlh[ulZh[tykgbeZdZdbfh[jZahfFhj]bgbEhdbh[f_gyebbo^mrb
:\hafh`ghh[tykg_gbyb\h\k_g_kms_kl\h\Zehdhgp_dhgph\hg`be\ijbqm^eb\hffbj_
dhlhjhckdZ`^uff]gh\_gb_fklZgh\beky\k_[he__kljZgguf
mevn\hr_e\Bgn_jghKl_gudem[Z[uebhdjZr_gu\q_jgucdZd\gmljblZdbkgZjm`bkyjdh
\u^_eyxsbfbkygZwlhfnhg_yaudZfbieZf_gbHgbaeh\_s_i_j_eb\Zebkv\ijb]emr_gguoh]gyo
dem[Z
&#xeZ;&#x^_;&#xe_;&#xp;Þ&#xm[;&#xZ;�eZ^_e_pdem[ZZgl_Ihglbk\klj_lbemevnZm\oh^ZJy^hfkgbf^\h_^jm]boex^_c\abfZeb
ieZlmaZ\oh^bijh\_jyeb^hdmf_gluBjhgbykhklhyeZ\lhfqlh\q_eh\_q_kdhfh[ebqbbiZgl_jZ
�DZlZ]Zjb[ueh^_ldZd\ZfibjZgl_wlhdZaZehkvaZ[Z\gufmqblu\ZygZa\Zgb__]hdem[Z
GZg_f[uebq_jgu_dh`Zgu_rlZgu[Zcd_jkdb_[hlbgdbks_]hevkdbfbdjZkgufbbhjZg`_\ufb
yaudZfbieZf_gbbq_jgZyihwlbq_kdbjhfZglbq_kdZyjm[ZrdZIZgl_jZhklZ\be__jZkiZogmlhc
Ijbk[hj_gguc\hjhlhdjm`Ze_]hr_xr_edh\u_rgmjdbaZ\yahdk\h[h^ghk\bkZebgZ_]h]jm^v
?]h^ebggucq_jgucdh`ZgucieZs\u]ey^_eba^_eb_f^_\ylgZ^pZlh]h\_dZghmevnagZeqlhwlh
dhibyh^ghbaij_bfms_kl\^he]he_lbyhgihfgbedZdh\Z[ueZfh^Z\lh\j_fy
��ebggu_q_jgu_\hehkuZgl_gbkiZ^ZebgZ_]hie_qb
mevnihijb\_lkl\h\Ze_]hhg[e_kgm\gZ[hjhfdeudh\
GhmevnlhagZeqlhhgbg_[uebgZklhysbfbMiZgl_ju[ueblZdb_am[ulhevdhdh]^Zhg
gZoh^beky\k\h_fbklbgghf`b\hlghfh[ebqbb
Qlhwlhd^vy\hemlZdh_"kdehgbe]heh\mmevnijbwlhfaj_ebs_
�@_gsbguhlgbo\\hklhj]_Zgl_meu[gmeky_s_rbj_ihdZau\Zyam[uY[ul_[_
ijbkh\_lh\ZeaZbf_lvlZdb_`_ghml_[ym`_bf__lkyihegZywdbibjh\dZ
Yg_kh[bjZxkv\gmljvjZkkf_yekymevn
JZ^b[h]Z
Gh_kebhl[jhkblv\klhjhgm^mjgu_ij_^qm\kl\by_fmgjZ\behkvijboh^blv\Bgn_jgh^Z`_
mqblu\Zyqlh_jHohlgbdbg_kebrdhf`Z`^Zeb_]hlml\b^_lvDem[[ueh^gbfbag_fgh]bo
f_kl]^_ohlvdlhlhihfgbedZd_]hah\mlGm^Zdhg_qghhghsmsZek_[yd_flh\jh^_FwehgZba
�Qb_jkZf_jbdZgkdbck_jbZelbiZkbldhf]]FwehgGhjfZbDebnni_jkhgZ`b
wlh]hk_jbZeZ@gha^_kvg_[uehgbGhjfZgbDebnnZkb^ysbom[ZjghcklhcdbKdhj__KiZcdb
�K\blq[ewc^gZa\Zgb_dhfivxl_jghcb]jurml_jZ@
�WlhL_fgucHohlgbd"ke_]dZkdehgbekyq_eh\_djy^hfkZgl_
�Zgl_ijbsmjbekyAZl_fk]jZ[ZklZefm`qbgmbibogme_]hdh\lhjhfm\urb[Ze_
ulZsbwlh]h^he[Zggh]h:jdZ^bZgkdh]hribhgZhlkx^ZbjZa[_jbkvkgbf
Fm`qbgZih[e_^g_e
Qlh"Yg_:jdZ^bZg_p
��_jvfhkh[Zqv_\ujm]ZekyZgl_Lu\b^_emevnZ^\_g_^_ebgZaZ^b[m^vlugZkZfhf
^_e_DZlZ]Zjbylu[u_]haZihfgbeLhevdh^he[ZggZy\_jiZgl_jZg_kfh][u
Keh\h\_jhagZqZehq_eh\_dJZkiheh`blv_]hi_j_^gZa\Zgb_f`b\hlgh]hy\eyehkv\_ebqZcrbf
hkdhj[e_gb_f^eyDZlZ]Zjbydhlhju_]hj^bebkvl_fqlhhgb`b\hlgu_kihkh[gu_ijbgbfZlv
q_eh\_q_kdmxnhjfmZg_gZh[hjhl
?^bgkl\_gghcijbqbghcihdhlhjhchgbkihdhcghkghkbebqlhbogZau\Zxl_jHohlgbdZfb
y\eyehkvlhqlhhgbgZkZfhf^_e_hohlbebkvbm[b\Zeb:jdZ^bZgp_\dhlhju_[uebex^vfb
kihkh[gufbijbgbfZlv`b\hlgmxnhjfmG_kqblZynZdlZqlhfm`qbgubo\b^ZqZklhhohlbebkvgZ
q_eh\_q_kdbo`_gsbgjZ^bk_dkmZevgh]hm^h\e_l\hj_gbyG_khfg_gghk_dk\q_eh\_q_kdhcnhjf_
gjZ\bekybf]hjZa^h[hevr_q_f\`b\hlghcFm`qbgu[uebijhklhg_gZkulguihwlhcqZklb
Dg_kqZklvx^eymevnZ`_gsbgu_jHohlgbdbkihkh[gu__]haZihfgblvgbdh]^Zg_
aZ]ey^u\ZebkvgZiZjlg_jh\g_bo\b^Zhlebqb_hlk\hbofm`qbg`_gsbguaZgbfZebkvk_dkhf
qlh[uhlukdZlvk\hxiheh\bgdm:fm`qbgZf[uehgm`ghebrvm^h\hevkl\b_
Qlhlukh[bjZ_rvkykgbfk^_eZlv"kijhkbemevn]ey^ydZd]jhfbeZ\hehqbl:jdZ^bZgpZ
ijhqv
:l_[_lhqlhL_fgucHohlgbd"Yg_e_am\l\hb^_eZZlug_e_av\fhb
mevnihjZafureyeqlh_fm^_eZlvghjZafm`qbgZgZkZfhf^_e_hdZaZeky:jdZ^bZgkdbf
ribhghf_fmklhbehaZ[blvgZwlh^_ehbg_^mfZlvgZ^l_fqlhfm`qbg_fh`gh[uehq_flh
ihfhqvIhfhsvhlL_fgh]hHohlgbdZ"_jHohlgbdbkeueb\_kvfZg_aZ\bkbfufbhkh[Zfbb
g_gZ\b^_ebdh]^Zdlhlhe_a\bo^_eZ

&#xem;&#x[_;&#x_;&#xkl;&#xv;�&#xme;&#xvn;�dem[__klvZcfhgu"kijhkbemevnZgl_f_gyyl_fm
�Zgl_ihfhlZe]heh\hc
GhDhj[bga^_kvAZreZkqZkgZaZ^KdZaZeZqlhk_]h^gym`Zkghlhkdeb\hbgZmebp_kebrdhf
�oheh^gh^eyZcfhgh\
mevndb\gmeihdZau\ZyqlhijbgyebgnhjfZpbxhL_fghcHohlgbp_lZd`_ijbibkZgghcdwlhc
l_jjblhjbbdk\_^_gbxHgg_kfh`_lkebrdhfaZ^_j`b\Zlvky\dem[_ihdZg_mc^_lDhj[bgHg
aZr_e\gmljvqlh[uihijb\_lkl\h\Zlv__
=jmiiuk_]h^gygZkp_g_g_\uklmiZebf_klhgbomimevlZhjm^h\Ze^b^`_cdjmlysbcfmaudm
dhlhjmxdZdkfmlghijbihfgbemevnDjbkgZau\Ze]hlf_lZe
&#xme;&#xvn;&#xZ;&#xmo;&#xm^;&#xrb;&#xeh;&#xkv;&#x;&#xk;&#x_; a;
&#xZ;dem[_[uehl_fghlhevdhyjdhk\_jdZekljh[hkdhiAj_gb_mevnZmom^rbehkvB\k_baaZZgl_
klj_fys_]hkyk\_klbex[h_\f_rZl_evkl\hL_fgh]hHohlgbdZdfbgbfmfmihdZhg\dem[_mevn
\ulZsbekhegp_aZsblgu_hqdbbgZ^_eboqlh[uohlvg_fgh]hmf_gvrblv[hevdhlhjmxijbqbgye
_fmk\_l
GZlZgpiehsZ^d_^\b]Zebkvex^bjZ\gh^mrgu_dh\k_fmqlhl\hjbehkv\hdjm]
Ijb\_lkl\mx
Ijba\md_]hehkZDhj[bgmkZfh]h_]hmoZhgih^iju]gmeMg__[uebkihkh[ghklbdbkdZ`_gbx
\j_f_gbbl_e_ihjlZpbbHgZh[h`ZeZih^djZ^u\Zlvkydex^yfbaZklZ\Zlvbo\jZkieho
Hgh[_jgmekyb\a]eygmegZklhysmxjy^hfju`_\hehkmxdjZkhldmukhdZy]b[dZykf_jlhghkgZy
�\q_eh\_q_kdhc`bagbDhj[bg[ueZ]j_q_kdhcdhjhe_\hchkboihj\__fZg_jZokhojZgbehkvqlh
lhdhjhe_\kdh_Z\a]ey^\ukhdhf_jgh]hij_\hkoh^kl\ZaZklZ\eye^jm]boqm\kl\h\Zlv[m^lhbf
ijb^_lky\ufulvjmdbij_`^_q_fdg_cijbdhkgmlvky
HgZmf_jeZiulZykvkiZklbk\hxkljZgmhl\lhj`_gbydZdh]hlh\Zj\Zjkdh]hie_f_gbdhlhjh_[_a
Ijb\_l;bggbkdZaZehgHgZiha\heyeZgZau\Zlvk_[ywlbfijha\bs_febrv]hjkld_
ba[jZgguo
HgZiheh`beZjmdm_fmgZie_qh
DZdlu"u]ey^brvmklZeuf
k_\ihjy^d_
G_agZxg_agZxFh`_lfg_klhblhlijZ\blvdl_[_KZjm"AZf_gblDjbkZgZg_kdhevdh^_gvdh\
bihaZ[hlblkyhl_[_
mevngZdjuek\h_cjmdhc__jmdmkh]j_luc__mqZklb_fKZjZ:^^Zfk[ueZHjm`_ghkp_fDhj[bg
k_qlhfg_gm`ghwlhHjm`_ghk_pg_kihkh[gucaZihfgblvdhfmhgkem`bl
:o^ZgZfhjsbeZghkDhj[bgAZ[ueZijhwlmnb]gx
G_\hegmcky^_ehg_\Djbk_Ijhklhg_m^Zehkv\ukiZlvkydZdke_^m_l
@ZevwlhkeurZlv
mevnaZf_lbeqlhg_kdhevdh_jh\mklZ\behkvijyfhgZgbo
�mfZxfu^_ckl\m_fbfgZg_j\u
Dhj[bgjZkohohlZeZkvh[\h^y\a]ey^hfdem[
AZijhklhGhklZ\ex\k_k\hb[Z[dbhgbqmxllh`_qlhby
:bf_ggh"
K_]h^gyqlhlhijhbahc^_lIhwlhfmybijbreZJZa\_lug_qm\kl\m_rvwlh"
Mf_gyg_lwlhckihkh[ghklb
JZ^mckyWlhoj_ghlgyDhj[bghlhreZhlmevnZJZalua^_kvihc^m]ehlgmk\_`_]h
\ha^moZHklZ\eyxdem[gZl_[yG_ohqmqlh[ufhbkbeulZyeb
Lh]^Z^hk\yab
HgZdb\gmeZbbkq_aeZ\h\kiurd_HggZ^_yekyqlhgbh^bgbakf_jlguowlh]hg_aZf_lbe
mevnr_eihdem[mqm\kl\myk_[ykljZgghdZdbflhg_ijbdZyggufHgg_agZeaZq_fhga^_kv
DZdwlh]emihGZ^h[ulh`_moh^blv
H[_jgm\rbkvhgaZf_j
DZdkljZgghkgh\ZhdZaZlvky\Bgn_jghDZkkZg^jZkgh\Zbkgh\Z\hkdj_rZeZi_j_^]eZaZfbkp_gu
�ijhreh]h\_q_jZZ`_DwlhsmsZeZ__^bkdhfnhjl
__]heh\_[hjhebkv^\Z]hehkZH^bglj_[h\Zeqlh[uhgZg_f_^e_gghmreZ\lhjhcqlh[u
hklZeZkvGZklZeZihjZhiZkZlvkyrbahnj_gbbbebq_]hlh\jh^_g__
Dgbfih^hrebFbr_evkLhfhf
Wcj_[ylZg_hohlZhjZlvFukLhfhfkh[bjZ_fkygZclbf_kl_qdhihlbr_qlh[uih]h\hjblv
hd_c"
JZamf__lky@_eZxohjhrhih\_k_eblvkymeu[gmeZkvbfDZkkZg^jZ
Dh]^ZhgbmrebhgZ\a]eygmeZgZDwl
G_\b`mijbqbglml^Zevr_lmkh\Zlvky
M\_j_gZqlhohq_rvmclb"
�:]ZmfZx^Z
DZkkZg^jZih^gyeZkvkhklmeZbih^o\ZlbeZkmfhqdmIhlygm\rbkvaZdmjldhchgZg_h[jZsZeZ
\gbfZgbygbgZqlhihdZg_gZldgmeZkvgZdh]hlhkl_ghclhjqZ\r_]hijyfhi_j_^g_c
mklZ\beZkv\ebphdhlhjh_ij_ke_^h\Zeh__\hkgZo
Wlh[uehg
HgZ\[b[e_ckdhfkfuke_ihagZeZdZ`^uc^xcfwlh]hihljykZxs_]hl\_j^h]hl_eZ
mevn"
mevn[uehrZjZr_gdh]^Zk]m[^_\mrdbkhj\Zehkv_]hbfy
FuagZdhfu"
DjZkdZgZqZeZaZeb\Zlv__ebphblh]^Z^hg_]h^hreh
Wlh[uebg_kgu
HgZrZjZogmeZkvhlg_]h
DZkkZg^jZih]h^b
DZkkZg^jZaZf_jeZdh]^Zhghdebdgme__ihbf_gb
HgagZedZd__ah\ml
;_]b=hehk\__]heh\_ihoh^begZfZl_jbgkdbcghdZdZylhqZklbqdZ__ijh]gZeZijbdZaijhqv?c
g_ohl_ehkvm[_]Zlvhlg_]h
Hgijhlygme_cjmdm
DZkkZg^jZi_j_klZeZ^urZlvmklZ\b\rbkvgZg__`Z`^Zy_]hijbdhkgh\_gby?]hgZklhys_]h
ijbdhkgh\_gby
Ij_`^_q_fhgZkfh]eZk_[ym^_j`Zlv^_\mrdZhdZaZeZkvjy^hfkgbfHgZm`_[uehkh[jZeZkv
dhkgmlvky_]hgh__\a]ey^ijb\e_dehf_jpZgb_aZ_]hie_qhf
HgZihkfhlj_eZlm^ZKljZggh_ihoh`__gZa_jdZeh\b^_gb_ihy\behkvijyfhgZlZgpiehsZ^d_Ba
kZfhc_]hk_j_^bgurZ]gmeq_eh\_dBhg[ue\hiehs_gb_faeZ
Jhklhf^h[juor_klvnmlh\\hk_fv^xcfh\hg[ueh^_l\h\k_q_jgh_Dhjhldb_w[_gh\hq_jgu_
\hehkuh[jZfeyebkh\_jr_ggh_ebphHg[uelZd`_djZkb\dZdbmevnBdZdmevnghkbe
khegp_aZsblgu_hqdb?^bgkl\_ggufyjdbfiylghf\_]h\g_rghklb[uehyjdh`_elh_khegp_k
q_jguf^jZdhghf\kZfhf_]hp_glj_gZjbkh\Zggh_gZ_]hfhlhpbde_lghcdmjld_
�G_kfhljygZq_jghlm\hehkhg[ueZcfhghfGZwlhmdZau\Ze__bgklbgdl:iiheblZGhqlh_s_
�om`_dg_fmijbkh_^bgbehkv_s_[hevr_Zcfhgh\B\k_hgb[uebh^_lufb\q_jgh_[ehg^bgZfb
Mgbo[ueZZmjZijhlb\h_kl_kl\_gghcijb\e_dZl_evghklbbfm`_kl\_gghklbGh[hevr_\k_]hhl
gbojZabehkf_jlhghkgufjZkq_lhf
Hgby\bebkvg_dhjfblvkyHgbijbrebm[b\Zlv
HgZhogmeZbihiylbeZkv
mevnh[_jgmekyqlh[u\a]eygmlvgZlhqlhlZdgZim]ZehDZkkZg^jmMg_]hhl\bkeZq_exklvdh]^Z
�hgm\b^_edZdZcfhgu\uoh^ylbaihjlZeZ\kZfhfp_glj_dem[Z
�Zgl_\q_eh\_q_kdhcnhjf_[jhkbeky\i_j_^gZoh^mi_j_db^u\Zykv\iZgl_jmGhij_`^_q_fhg
�kfh]bo^hklbqvq_jgh\hehkucZcfhgm^Zjbe\g_]hfhegb_c
kdjbdgm\DZlZ]Zjbih\ZebekygZiheihdZwe_dljbq_kdbcjZajy^aZklZ\eye_]hf_gylvnhjfmlm^Z
kx^Z
;Zjkhr_ekmfZ
AZsblbl_jZamfex^_caZhjZe\bgl_jdhf^b^`_cijbau\Zyl_obaDZlZ]Zjbyqv_c
h[yaZgghklvx[uehkh[bjZlvex^_cbih^ijZ\eylvbebf_gylvbo\hkihfbgZgbyh\_q_j_qlh[ul_
GhkZfuf\Z`guf[uehaZsblblvex^_c
�ZcfhgujZat_^bgbebkvhdjm`Zydem[bgZiZ^ZygZex[h]hijb[ebab\r_]hkydgbfDZlZ]Zjb
mevnjbgmekykd\havlheimZlZdmy
��Mo\Zlb\ZcfhgZaZk\_leuco\hkljZa\_jgmeZcfhghlkdhqbehlg_]h
Wlhg_l\hy[bl\ZL_fgucHohlgbd
mevn\uo\Zlbeba[hlbghdiZjm^ebgguodbg`Zeh\
�mfZxqlhfhy
�HgZlZdh\Zeghd_]hm^b\e_gbxZcfhg^\b]ZekykhkdhjhklvxfhegbbGZdZ`^h_^\b`_gb_qlh
hg^_eZegZiZ^ZyhgihemqZehlihj
�KjZgv=hkih^gyHg\`bagbg_\b^_eqlh[uZcfhglZdi_j_^\b]Zeky
DlhlulZdhc"kijhkbemevn
�ZcfhgjZkkf_yeky
FuKiZlbL_fgucHohlgbdFu_^bgkl\_ggh_qlh\hbklbgm\hiehsZ_lkf_jlv\lvf_
ghqghcLh]^ZdZdluhg[jhkbe\jZ`^_[guc\a]ey^gZmevnZ\k_]hebrvij_l_g^m_rvgZ
wlh
�Zcfhgko\Zlbe_]haZ]hjehbr\ujgmegZa_fvmevnly`_ehm^Zjbekyhih\_joghklvKm`Zkguf
moZgv_f^uoZgb_\uj\Zehkvba_]hl_eZGh`b\uiZebba_]hjmd
�Zcfhgiju]gmegZg_]hk\_jomm^_j`b\Zykeh\gh[_aaZsblgh]hfeZ^_gpZmevnhl[jhkbe_]hgh
&#x_a;&#x^_;&#x;&#x]^;&#x_;�wlhm^Zehkv_fmk[hevrbfljm^hf_a^_]^_ZcfhguklZedb\Zebkvk_jHohlgbdZfb
jZa\yau\Zebkv^jZdb
;_kihdhykvaZDZkkZg^jmmevnh]ey^_ekybaZf_lbe__ijyqmsmxky\^Zevg_fm]emk[ehg^bgdhc
Gm`gh\ulZsblv__hlkx^Z
�Zcfhgkdhlhjufhg[hjhekyihkfhlj_e\lm`_klhjhgmqlhbmevn
Hl_piha\ZehgGZke_^gbpZ
HgmdZaZeijyfhgZDZkkZg^jm
&#xme;&#xvn;&#x;&#xhk;&#xih;v; h;&#xZe;&#xky;&#xl;&#x_f;&#x;&#xql;&#xh;�mevn\hkihevah\Zekyl_fqlhZcfhghl\e_dkybkibogme_]h
Keh\gh_^bgh_ih^jZa^_e_gb_KiZlb[jhkbebk\hbohiihg_glh\biju]gmebijyfh\lhf_klh]^_
ijylZebkvDZkkZg^jZk[ehg^bgdhc
Hgb[md\Zevghk\Zebebkvkg_[Zbijba_febebkv\_^bghfkljhx
mevnkhj\Zekydgbfghij_`^_q_fhg^h[jZeky^h`_gsbg[ehg^bgdZdhlhjZy[ueZk
DZkkZg^jhc\ureZbak\h_]hmdjulby
�Ij_^\h^bl_evZcfhgh\f]gh\_gghaZf_j
�;ehg^bgdZ\ha^_eZjmdbkeh\ghh]jZ`^ZyDZkkZg^jmhlZcfhgh\G_h`b^Zggh\dem[_ih^gyeky
�\_l_jZcfhguhklZgh\bebkv
?s_h^gZf_jpZxsZy^\_jvihy\beZkvgZlZgpiehsZ^d_
�WlheZfbgZkgZkf_reb\hijhbag_kZcfhgdhlhjuc[hjhekykmevnhf
Ih\_jgm\rbkvd[ehg^bgd_hgk\bj_ihmklZ\bekygZg__
Khaeh[gufbebpZfbKiZlbgZjmrbebkljhcbh^bgaZ^jm]bf\hreb\ihjlZe
k_djhf_ij_^\h^bl_ey
L\_j^uf\a]ey^hfhgihkfhlj_egZ[ehg^bgdm
HgZ^Z`_g_r_ehogmeZkvDZaZehkv[m^lhhgZk^_eZgZbadZfgyBeb\iZeZ\dhfm
�Ij_^\h^bl_evZcfhgh\jZa\_jgmekybf_^e_ggh\hr_e\ihjlZedhlhjuclml`_bkq_a
Dwl"hdebdgmeZih^jm]mDZkkZg^jZih^gbfZykvgZgh]b
;ehg^bgdZdZqgmeZkvdg_c
H[h`_Y^mfZeZqlhmf_jeZDwl\a^hogmeZ?_ljykehu\b^_ebbo"
DZkkZg^jZdb\gmeZmevnijbkh_^bgbekyd^_\mrdZf
DlhhgblZdb_"kijhkbeZDwl
�ZcfhguKiZlb\u^hogmeZDZkkZg^jZHgZ\g_\_jbbmklZ\beZkvgZih^jm]mQlhlukgbfb
k^_eZeZ"
Gbq_]haZy\beZDwlg_\bgghYijhklhklhyeZLu`_kZfZ\b^_eZIhq_fmhgbmreb"
&#xme;&#xvn;&#xi;&#xh^;&#xha;&#xjb;&#xl_;&#xev;&#xgh;&#xi;&#xh];&#xey;&#x^_;&#xgZ;
&#xwl;&#x;&#xM;�mevnih^hajbl_evghih]ey^_egZDwlMZcfhgh\g_[uehijbqbgmoh^blvHgb\ub]ju\Zeb
kjZ`_gb_
Dgbfih^hreZDhj[bg
ayebdh]hgb[m^vbagbo"
mevnihdZqZeZ]heh\hcm^b\eyykvdh]^ZwlhDhj[bgmki_eZ\_jgmlvkyHg^Z`_g_aZf_lbeqlh[u
_]hkbeumf_gvrbebkvGhg_fm^j_ghhg[ueaZgylKiZlbdhlhju_gZ^jZeb_fmaZ^gbpm
Dhj[bgihl_jeZie_qhdZd[m^lh[ueZjZg_gZ\kjZ`_gbb
Bygbdh]h
k_meh\bebgZf_dkh^_j`Zsbcky\wlhfaZy\e_gbbH[Zih\_jgmebkvdDZkkZg^j_
HgbijbrebaZlh[hc"aZ^Ze\hijhkmevn
DZkkZg^jZ\u]ey^_eZlZd[m^lh_chq_gvg_mxlgh
�B^bdZgl_b_]hdhfZg^_kdZaZemevnDhj[bg:yjZa[_jmkvkwlbf
Dhj[bgmreZZmevnih\_jgmekyd^_\mrdZf
DZdlufh`_rvf_gyihfgblv"
Ghhl\_l[uehq_\b^_gHgbkZfwlhm`_ihgye
Lu:iiheblg_lZdeb"
Hg[ueZ[khexlghm\_j_gqlhhgZg__jHohlgbdMl_o[ueZg_aZ[u\Z_fZyZmjZ
DZkkZg^jZihkfhlj_eZ\ihebijhr_ilZeZ
GZiheh\bgm
Hgq_jluogmekyWlh]hke_^h\Zehh`b^Zlv
LulZkZfZyGZke_^gbpZm[b\dhlhjmxhgbba[Z\ylkyhlijhdeylvy"
�Z
BihwlhfmluaZljZoZeZf_gykwlbfbkgZfb"Lu^mfZeZqlhyklZgml_[yaZsbsZlv"
Hkdhj[e_ggZyhgZjZatyj_gghmklZ\beZkvgZg_]h
Ygbq_]hlZdh]hg_^_eZeZiZjgbrZWlhludhfg_y\eyeky
GmijhklhaZf_qZl_evgh
Gm^ZDhg_qghQlh`wlhg_kjZ[hlZehFhyjZ[hlZm[b\Zlvl_[_ih^h[guoZg_aZsbsZlv
l_[yLukZfZihk_[_ijbgp_kkZ
Hghl\_jgmekyb^\bgmekyijhqv
DZkkZg^jmjZaju\ZeZ`_eZgb_klmdgmlv_]hbjZaju^Zlvky
DklZlbgZaZf_ldmFg_g_gm`_ggblugbdlhlh^jm]hcqlh[uaZsbsZlvf_gyIhke_^g__qlh
yk^_eZxwlhihijhrmihfhsbmKZlZgufh_]hgZjh^ZLugbdlhbghcdZdm[bcpZbgbq_fg_
�emqr_Zcfhgh\gZdhlhjuohohlbrvkyIhdjZcg_cf_j_mgbo\k__s__klv^mrb
EbphmevnZaZdZf_g_ehHg\u^_jgmejmdmba__o\Zldbbmr_e
DZkkZg^j_aZohl_ehkvdjbqZlvlZd\k_h[_jgmehkvB\lhl`_fhf_glhgZhkhagZeZqlhdZdhclh
__qZklbqd_hggZqZegjZ\blvky__kgZohg[uelZdbfg_`guf
�h[juf
Wlhm`kebrdhfkijZrb\Zlv_]hh__gZjh^_Hgg_[uel_fhdhfhgZf_qlZeZhiehlbhg[ue
m`Zk_gM`Zk_g
�_\mrdZhdbgmeZ\a]ey^hfdem[Klheu[uebi_j_\_jgmluZDZlZ]ZjbiulZebkvijb\_klb\k_\
ihjy^hd
dZdhc`_dhrfZjij_\jZlbeky\_q_j
�WckdZaZeZDwlihreb^hfhcihdZwlbZcfhgug_\_jgmebkv
�Z_cohl_ehkv^hfhc?cohl_ehkvaZ[ulvqlhwlhl\_q_j\hh[s_[uebmevnijboh^bedg_c
?kebhgkqblZeqlhKiZlbkebrdhfdjmlhkgbfh[hrebkvhg_s_g_\b^_egZklhys_]hdjmlh
KljZcd_jhklZ\bek\hboex^_c\aZe_bhlijZ\bekyd:iheebfbHg_^bgkl\_ggucba\k_oKiZlb[ue
^hims_gd__hkh[_
?_dj_ihklv[ueZkZfuf]jZg^bhagufkhhjm`_gb_f\h\k_fDZehkbk_Q_jgucfjZfhj[e_kl_e\
kmf_jdZohdmlu\ZxsboboaZ]jh[gucfbjBagmljb\oh^\dj_ihklvhojZgyeZiZjZaeh[guo
p_j_^hgh\kms_kl\k]heh\hckh[Zdbl_ehf^jZdhgZbo\hklhfkdhjibhgZHgbhkdZebebkvgZ
KljZcd_jZghhklZebkvgZf_kl_Hgb^Z\ghmjZamf_ebqlhKljZcd_j[ueh^gbfbaq_l\_juodhfm
^ha\heyehkvgZoh^blvkyjy^hfkbo=hkih`hc
�Hgh[gZjm`befZlv\]hklbghc\h___^_fhgh\RZjhgl_jZkiheh`bebkvihh[_klhjhgu__^b\ZgZ
Dk_^jbdk__ebqguckljZ`klhyekijZ\ZDh`Z_]h[ueZl_fghkbg_c]eZaZi_j_eb\Zebkv`_eluf
Q_jgu_jh]ZlhjqZebba_]hkbgbo\hehkaZkibghcyjdhdjZkgu_djuevyHgklhyeg_r_\_eykv
h^gZjmdZjy^hfkie_qhfJZajmrbl_evgbpu
lhjhc^_fhghlebqZekyf_gvr_cdhfie_dpb_cGhihdZdhclhijbqbg_fZlv[eZ]h\hebeZdKZ[bg_
?_^ebggu_a_e_gu_\hehku]Zjfhgbjh\Zebk`_elhcdh`_c=eZaZ[ueblh]h`_p\_lZqlhb\hehku
Zjh]Zbdjuevy]em[hqZcr_]hhll_gdZhjZg`_\h]h
�_fhgu\gbfZl_evghh]ey^_eb_]hghg_^\bgmebkvkf_klZbg_ijhbag_kebgbkeh\ZihdZ_]hfZlv
\blZeZ]^_lh\k\hbofukeyo
JZkiZogmlu_hdgZ\uoh^beb\kZ^]^_jhkebebrvq_jgu_p\_luiZfylvh_]hmf_jr_f[jZl_
lhjhckugJZajmrbl_evgbpuih]b[\_dZgZaZ^ghihk_c^_gvfZlv_]hhieZdb\ZeZ
GhlZd`_hgZjZ^h\ZeZkvlhfmqlhKljZcd_jijh^he`Ze`blv
?_^ebggu_k_j_[jbklu_\hehkukh\_jr_ggufbehdhgZfbhdjm`Zeb__ebphBohlyhg[ueZklZjr_
q_fkZfh\j_fy\u]ey^_eZij_djZkghcfheh^hc`_gsbghce_l^\Z^pZlbiylb?_q_jgh_
ihemijhajZqgh_ieZlv_keb\Zehkvkh[b\dhc^b\ZgZb[uehkeh`ghhij_^_eblv]^_aZdZgqb\Zehkv
ieZlv_b]^_gZqbgZeky^b\Zg
HgZkb^_eZg_r_\_eykvbkfhlj_eZ\hdgh^_j`ZgZdhe_gyoq_jgmxih^mr_qdm
HgbiulZxlkyhk\h[h^blvf_gy
Dlh"
Wlb]emiu_]j_dbHgbkqblZxlqlh\[eZ]h^Zjghklvy[m^mgZboklhjhg_
HgZ]hj_klghjZkkf_yeZkv
KljZcd_jdjb\hmkf_ogmekyijbwlhcfukebFZlvg_gZ\b^_eZ]j_q_kdbciZgl_hg\k_fbnb[jZfb
k\h_c^mrb
Bfm^Zehkv"
G_lWe_dlbbohklZgh\blDZd\k_]^ZhgZih\_jgmeZ]heh\mb\a]eygmeZgZg_]h
?_[e_^gu_[e_^gu_]eZaZ[ueb[_kp\_lguE_^k\_jdZegZ__j_kgbpZoijhajZqgZydh`Z
i_j_eb\ZeZkvijb^Z\Zy__h[ebdmojmidhklvbmlhgq_gghklvGh\JZajmrbl_evgbp_g_fh]eh[ulv
gbdZiebojmidhklb
HgZ[ueZbf_gghbf_gghl_fqlhhagZqZeh__bfyJZajmr_gb_fHgZij_^ZeZkf_jlb\kxk\hx
k_fvxbhgbgbdh]^Zg_kfh]ml\_jgmlvkygZaZ^
KbeZ__[ueZZ[khexlghcBebrvij_^Zl_evkl\hihkem`behijbqbghclh]hqlhhgZkb^bll_i_jv
aZi_jlZy\DZehkbk_hldm^Zfh`_lebrvgZ[ex^ZlvaZfbjhfkf_jlguoghg_mqZkl\h\Zlv\_]h
`bagbKljZcd_jb_]hhdjm`_gb_fh]ebbkihevah\ZlvihjlZeuqlh[uihdb^Zlvk\h_h[blZebs_gh
hgZg_fh]eZ
IhdZg_[m^_lkehfZgZi_qZlvgZ:leZglb^_KljZcd_j`_ihgylbyg_bf_edZdwlhk^_eZlv
:iheebfbgbdh]^Z_fmwlh]hg_ihdZau\ZeZ
Ihq_fm\ug_m[bebGZke_^gbpm"kijhkbeZhgZ
:[Z^hggZhldjueZihjlZe
Bkgh\ZfZlvaZf_jeZ[m^lh[ueZg_gZklhys_cQ_j_ag_kdhevdhk_dmg^hgZjZkkf_yeZkvA\md[ue
fy]dbfbg_`gufjZaghkykvih\ha^momfmaudhc
_ebdhe_igh:jl_fb^ZaZy\beZhgZ]jhfdhLumqbrvkyGhwlhg_kiZk_lgbl_[ygb
l\h_]hiZjrb\h]h[jZlpZdhlhjh]hluh[_j_]Z_rv
:iheebfbih^gyeZkvkdmr_ldbbrZ]gmeZdKljZcd_jm
Lug_ihkljZ^Zef]bhk"
kydbcjZa_]hhdmlu\Zehl_iehdh]^ZhgZh[jZsZeZkvdg_fmdZddkugm
G_l
Dk_^jbdkkdehgbekydJZajmrbl_evgbp_bijhr_ilZe_cqlhlhgZmoh
G_l]jhfdhkdZaZeZhgZ:[Z^hggZg_ijbdZkZ_fZHgZbaf_gbeZk\hbij_^ihql_gbyghyg_
[m^mihevah\Zlvky__^h[jhlhc\hlebqb_hlg_dhc[h]bgbHgZg_\bgh\gZbyg_kh[bjZxkv__aZ
wlhgZdZau\Zlv
JZajmrbl_evgbpZe_]hgvdhklmdgmeZk_[yihs_d_^\mfyiZevpZfb
hijhk\lhfqlhaZ^mfZeZwlZkmqdZ:jl_fb^Z"
HgZijbdjueZ]eZaZ
DZljZ\u^hogmeZhgZijbau\Zy:[Z^hggm
Q_j_ag_kdhevdhk_dmg^:iheebfbjZahqZjh\ZghnujdgmeZ
HldZau\Z_lkyhl\_qZlvQlh`KljZcd_jagZeqlhlZdhc]hehkdZdm:iheebfbfh`_l
ihdbgmlvboij_^_eubDZljZ_]hmkeurblaZsbsZc:jl_fb^mbgZke_^gbpm:iheehgZ_keb
^he`gZGhagZcl_[_g_hklZgh\blvf_gyBgbdhfm
GZfke_^m_ljZaemqblvDZljmkGZke_^gbp_c
DZdbfh[jZahf"?keb:[Z^hggZijh^he`blhldju\ZlvihjlZefu[_kkbevguL_[_ba\_klghqlh
fu^he`guijhoh^blvkd\havg_]hdZdlhevdhhghldju\Z_lky
JZajmrbl_evgbpZkgh\ZjZkkf_yeZkv
@bagvwlhrZofZluKljZcd_jbmkjZa\_lug_mk\hbewlh^Z\guf^Z\gh"DZdlhevdhlu
^_eZ_rvoh^qlh[uaZsblblvi_rdbluhklZ\ey_rvdhjhe_\m[_aaZsbluhlgZiZ^_gby
kfuke_"
:[Z^hggZg_fh`_l[ulv\_a^_?keblug_fh`_rv^hklZlvGZke_^gbpmZlZdmcdh]hlhhdhf
aZ[hlblky:[Z^hggZ
YlZdgZ^_yekyqlhluwlhkdZ`_rvmeu[gmekyKljZcd_j
=eZ\Z
DZkkZg^jZlZdjZahaebeZkvqlhg_agZeZqlh_c^_eZlvOhlyg_lHgZagZeZGhwlhhagZqZehqlh
mevn[m^_l\__dhfgZl_k\yaZggucZ\jmdZomg__h]jhfguc\_gbddhlhjufhgZ[ukfh]eZ_]h
ihdhehlblv
:_s_emqr_iZedZkrbiZfb
Dg_kqZklvxihgZ^h[blkydlhlhihkheb^g_cq_fhgbkDwlqlh[ukdjmlblvwlh]hg_kghkgh]hlbiZ
IhdZDwl\_aeZbo\klhjhgm^hfZDZkkZg^jZjZaju\ZeZkvf_`^mdjbdhfb`_eZgb_fh[jm]Zlv
ijb^mjdZmdhlhjh]hfbehk_j^by[uehgbgZ]jhr
HgZbg_hkhagZ\ZeZdZdkbevghhldjueZkvmevnm\k\hbokgZoDZdfgh]hk_[y_fmhl^ZeZHgZg_
[ueZlhc`_gsbghcqlh^h\_jyeZkvi_j\hfm\klj_qghfmZl_f[he__\k_fih^jy^HgZjZ^hklgh
ijbgyeZ_]h\k_fl_ehfb^mrhc
B[hevr_lh]h
HgZij_j\ZeZk\hx[_afhe\gmxlbjZ^mihdZ\]heh\_djmlbebkvfukeb
Ih]h^bl_dZ
Hg`_lh`_ihfgbebokgu
Hgh[\bgbe__\lhfqlhhgZ
Bihq_fmyh[wlhfg_ih^mfZeZihdZfu[ueb\dem[_"\kemoaZ^ZeZ\hijhkDZkkZg^jZ
G_ih^mfZeZhq_f"
HgZihkfhlj_eZgZDwlgZebphdhlhjhciZ^Zek\_lhlijb[hjghciZg_eb
KeurZeZqlhmevnkdZaZe\[Zj_"Hgihfgbef_gyihk\hbfkgZfZyihfgx_]hihk\hbf
Fh]mlgZrbkgu[ulvj_Zevghklvx"
mevn[ue\[Zj_"gZofmjbeZkvDwlL_fgucHohlgbddhlhjucl_[_kgbeky[uelZf
k_]h^gy\_q_jhf"Dh]^Z"
JZa\_lu_]hg_\b^_eZ"iZjbjh\ZeZDZkkZg^jZHgih^hr_eijyfhdgZfihke_^jZdbb
gZ_oZegZf_gyaZlhqlhy:iihebl
�?^bgkl\_ggucdlhdgZfih^oh^bewlhZcfhg
DZkkZg^jZ[uehhldjueZjhlqlh[uhijh\_j]gmlv__ghihlhf\kihfgbeZqlhmevnjZkkdZau\Ze
_cqlhex^b_]haZ[u\ZxlGmbgmQlh[ulhgb[uehgh__hojZggbpZlh`__]haZ[ueZ
Hd_ckdZaZeZhgZ^_eZy_s_h^gmihiuldmAZ[m^vqlhmevnlZf[ueb^Z\Zc\_jg_fkyd
^jm]hfm\hijhkmG_^mfZ_rvqlhfhbkguj_Zevgu"Fh`_laZf_s_ggh_khagZgb_bebqlhlhlbiZ
DwlnujdgmeZ
Iylve_lgZaZ^ykqblZeZqlh\Zfibjh\g_kms_kl\m_lLuf_gyjZam[_^beZFbeZykl\h_clh
qhdgmlhc`bagvxy[ukdZaZeZ\hafh`gh\k_
hlm`ijZ\^Z
�Zghygbdh]^Zg_keurZeZqlh[udlhlh[uegZwlhkihkh[_g
G_agZxIhfgbrvqlhfuk_]h^gymljhfijhqblZeb\bg_l_hL_fguoHohlgbdZo"Hgbfh]ml
�ijhgbdZlv\kgumfZ_rvhgbfh]ebkhl\hjblvg_qlhih^h[gh_"
�Zghlhevdh_kebhgb;h]bkgZLhevdh\wlhfkemqZ_hgbfh]mlhlijZ\blv^\hboex^_c\
k\hxj_Zevghklv
Hq_fluDwl"
Yijhklh]h\hjx\hafh`ghluagZ_rvmevnZemqr_q_f^mfZ_rvhafh`ghdZ`^ucl\hckhg
hg_f[ueijZ\^hc
mevnihgylbyg_bf_edm^ZgZijZ\ey_lkyihdZhg_oZeihK_glIhemHgfh]^mfZlvlhevdhh
DZkkZg^j_bhqm\kl\_[m^lh_]hij_^Zeb
YlZdbagZenujdgmehg
Klhbeh_fmgZclbih^oh^ysmx`_gsbgmdhlhjZyfh]eZ_]haZihfgblvdZdhgZhdZaZeZkv
:iihebldhc_^bgkl\_gghc`_gsbghcdhlhjZy[ueZ^eyg_]hZ[khexlguflZ[m
GmqlhyaZb^bhl
AZa\hgbe_]hl_e_nhgmevnhl\_lbe
Qlhkemqbehkv"
Hg\a^jh]gmemkeurZ\gZ^jm]hfdhgp_ijh\h^Z]hehkkkbevgufZdp_glhf]hehk:r_jhgZ
IZjl_ghiwmkZ
mevnj_rbebah[jZablv[_ajZaebqb_
LZdqlh"
�Fg_lhevdhqlha\hgbeZgl_bjZkkdZaZeijhgZiZ^_gb_\dem[_Qlhdhgdj_lghlZfijhbahreh"
mevnmklZeh\a^hogme
�Yg_agZxHldjuekyihjlZebhllm^Zihy\beZkv]jmiiZZcfhgh\DklZlbmij_^\h^bl_ey[ueb
q_jgu_\hehkuG_^mfZeqlhlZdh_\hafh`gh
Wlhg_gZlmjZevgucp\_lIh\_jvG_^Z\ghKljZcd_jhldjue^eyk_[yEHj_Zev
mevn_^\Zg_ke_l_ekljZkkudh]^ZwlZibdZglgZygh\hklv\hgabeZkv\g_]hkeh\ghjZkdZe_gguc
gh`
LuagZ_rvwlh]hiZjgy"
:r_jhgg_hl\_lbe
Fg_gm`ghqlh[ulubDhj[bg^_j`Zebkvih^Zevr_hlKljZcd_jZb_]hex^_c
QlhlhlZdh_[ueh\bglhgZpbb:r_jhgZqlhaZklZ\beZdjh\vmevnZihoheh^_lv?keb[uhgg_
agZeemqr_hgfh][uihdeyklvkyqlhmkeurZegZklhys__ij_^mij_`^_gb_
�Hg`_ijhklhZcfhgWr
G_lg_ijhklhbhgg_iblZ_lkylZd`_dZdhklZevgu_
Qlhlubf__rv\\b^m"
Wlh^ebggZybklhjbyKemrZcyg_fh]mk_cqZkihdbgmlvGh\ucHje_ZgA^_kvl\hjblky[hevrh_
�&#x`;º&#xgb;&#xg;&#x_;&#xk;&#xlj;&#x_q;&#xZe;�Zohjhrhg_[_kihdhckyihwlhfmih\h^m`bagbg_\klj_qZeZcfhgZkdhlhjufyg_kfh]
[ujZah[jZlvky
:r_jhgkhfgbl_evghofudgme
IhkemrZcf_gyfZe_gvdbc[jZlLulhevdhqlh\klj_lbeh^gh]hbih\_jvlZdh]hlu_s_g_
�\b^_eJy^hfkgbf_kb^_jbmk\u]ey^blohfyqdhf
mevnhldbgmekygZkb^_gv_Fbfhg_]hijhghkbekyihlhdfZrbg;uehg_qlh[hevr__\lhfqlh
_fmjZkkdZaZe:r_jhgJZamf__lkyhg[ue\wlhf^_e_fZklZdM:r_jhgZ[uehiheghbgnhjfZpbb
dhlhjmxhgkdju\ZehlL_fguoHohlgbdh\Bhggbdh]^Zgbq_]hg_hldju\ZeijhkZfh]hk_[y
LZbgkl\_gguckZfhm\_j_ggucbfh]ms_kl\_gguc:r_jhg[ueklZj_crbfbaL_fguoHohlgbdh\
Bf_gghdg_fmhgbh[jZsZebkvaZkh\_lhfbbgnhjfZpb_cP_euo^\_lukyqbe_l:r_jhg\
�h^bghq_kl\_[bekykZcfhgZfbbjy^hfg_[uehgbh^gh]hL_fgh]hHohlgbdZIjhdeylv_fm`bd
�kms_kl\h\ZeklhevdhkdhevdhbkZfbZcfhgu
WragZelZdh_hq_fhklZevgu_ebrv^h]Z^u\ZebkvBbf_gghk_cqZkmevnmgm`gu[uebhl\_lu
�DZdihemqbehkvqlhlulZdfgh]hagZ_rvhg_flh]^ZdZdh_kb^_jbmk_gbqlh`ghfZeh"
kijhkbemevn
DZdbke_^h\Zehh`b^ZlvWrg_hl\_lbe
IZgl_jukhh[sbebqlhwlbf\_q_jhflu[uek`_gsbghcKDZkkZg^jhcIbl_jk
Lubkg_cagZdhf"
Bkgh\ZWrijhb]ghjbjh\Ze\hijhk
Fg_gm`ghqlh[ulu__aZsblbe
�_jvfhkh[Zqv_\ujm]Zekymevnh[hae_ggucl_fqlhqm\kl\h\Ze[m^lhhgZ_]h
bkihevah\ZeZ
Ihke_^g__q_]hhg[uohl_ewlhij_^hklZ\blv_c_s_h^bgrZgkhlljZoZlv_]hfha]Hgl_ji_lvg_
fh]dh]^Zkgbfb]jZeb:ihke_lh]hdZdFhj]bgbkihevah\ZeZZaZl_fbij_^ZeZ_]hihke_^g__
qlh_fm[uehgm`ghwlh_s_h^gZ`_gsbgZi_j_kiZ\rZykgbfZaZl_fihemqb\rZylhqlh_c
gm`gh
HgZ:iihebl
Bqlh"
Dm^b\e_gbxmevnZ:r_jhghl\_lbe
&#xme;&#xvn;&#x;&#x?k;ë&#xh;&#xgb;&#x_;&#x_;&#xm[;&#xvx;&#xl;�__jmdZokm^v[ZfbjZmevn?kebhgb__m[vxlZcfhguklZgmlkZfhcfZe_gvdhcgZr_c
ijh[e_fhc
Wlh[uehg_l_fqlhhgohl_e[umkeurZlv
mevnaZjuqZegZWrZ
G_gZ\b`mdh]^Zlu\u^Z_rvih^h[gh_Hgk^_eZeiZmamdh]^Z_fm\]heh\mijbreZ_s_h^gZ
fukev?kebhgZgZklhevdh\Z`gZihq_fmlu_s_g_a^_kvqlh[u__aZsbsZlv"
hkgh\ghfihlhfmqlhwlhg_;Znnbbjy^hfg_lgbh^gh]h=_evfmlZqlh[uaZsbsZlvYih
mrbm\ya\gh\hhje_Zgkdhf:jfZ]_^^hg_b^Z`_yg_fh]mnbabq_kdbgZoh^blvkyh^gh\j_f_ggh\
^\mof_klZoHgZl\hyhl\_lkl\_gghklvmevnG_jZahqZjmcf_gy
hij_dba^jZ\hfmkfukemmevn\ukemrZeZ^j_kDZkkZg^ju
B_s_mevn
Lugbdh]^Zg_aZf_qZeqlhdZdbdexqbhlfZrbguml_jyggh_h[uqghhdZau\Z_lkylZf]^_lu
f_gvr_\k_]hh`b^Z_rv
mevngZofmjbekyijbwlhcaZ]Z^hqghcnjZa_WrZWlhlq_eh\_d[ue\hbklbgmkljZgguf
DZdh]hoj_gZqlhwlhagZqbl"
MagZ_rvWrhldexqbeky
YihgZklhys_fmg_gZ\b`mdh]^Zhgkljhblbak_[yHjZdmeZijh[hjfhlZehgkd\hav
klbkgmlu_am[ujZa\_jgme\g_^hjh`gbdbgZijZ\bekydDZkkZg^j_
GmqlhaZnb]gyIhke_^g__q_]h[uhgohl_ewlhhdZaZlvkyih[ebahklbhl`_gsbgudhlhjZy_]h
h[hevklbeZihiheghcijh]jZff_@_gsbguddhlhjhchgbg_qZyeijbdhkgmlvky\j_ZevghklbWlZ
[ueZ_s_[hevrZyhrb[dZq_flZqlhhgm`_kh\_jrbeHgZ:iiheblBhgijh\_eihke_^gb_
^\_gZ^pZlvklhe_lbcij_ke_^mybm[b\ZylZdbodZdhgZ
B\k_`_wlZ`_gsbgZlZd\au\ZeZdg_fmqlh_]hj\ZehgZqZklb
Bqlh_fml_i_jv^_eZlv"DZd_fmg_gZjmrblvaZih\_^bL_fguoHohlgbdh\b\lh`_\j_fy
^_j`Zlvkyhlg__ih^Zevr_lh]^ZdZd\k_q_]hhgohl_ewlhko\Zlblv__\h[tylbybmagZlvlZdeb
hgZohjhrZ\j_Zevghc`bagbdZd[ueZ\hkg_
DwllsZl_evghh[ukdZeZd\Zjlbjmij_`^_q_fiha\hebeZDZkkZg^j_aZi_j_lv^\_jv
�Ihq_fmlug_j\gbqZ_rv"kijhkbeZDZkkZg^jZFu`_aZsblbebkvhlZcfhgh\
Fh`_l[ulvhl\_lbeZDwlIjhklhy^hkboihjkeurm]hehklh]hiZjgydhlhjuc]h\hjbl
�qlhgbq_]hg_aZdhgq_ghmfZxgZrb^jmavy_s_\_jgmlkyBhq_gvkdhjh
G_j\haghklvkg_h`b^Zgghckbehc\_jgmeZkvdDZkkZg^j_Q_j_kqmj[ebadh\k_wlhijhbahreh?c
�o\Zlbehh^gh]hnZdlZqlhDwlg_^ZeZbfkjZ`ZlvkykZcfhgZfb\f_klhwlh]hij_^ihqlyijylZlvky
\m]em[ZjZqlh[uihgylvgZkdhevdhhiZkgu[uebl_ex^b
�_\mrdZ^hkboihjg_ij_^klZ\eyeZdZdbfh[jZahfDwlm^Zehkv__hlgboba[Z\blv
�Gbdh]^Zgbh^gZbagbogbi_j_^d_fbgbi_j_^q_fg_hlklmiZeZhwlh]hfhf_glZ
Bqlh`_gZf^_eZlv"kijhkbeZDZkkZg^jZ
DwlaZi_jeZ^\_jvgZljhcghcaZfhdb^hklZeZibklhe_lbakmfhqdb
Ijhkmg_f]heh\mf_`dhe_gbihp_em_fk\hbaZ^gbpugZijhsZgv_
DZkkZg^jZhklhe[_g_eZhlih^h[guokeh\
Ba\bgb"
Gbq_]hgbq_]hDwlh^ZjbeZ__[h^jhcmeu[dhcdhlhjZyh^gZdhg_^hklb]eZ]eZaihc^mdZ
yiha\hgxhd_c"
Dhg_qgh
DZkkZg^jZmreZ\k\hxdhfgZlmbk^_eZeZ\k_\hafh`gh_qlh[ug_h`b\eylv\iZfylblmghqvdh]^Z
ih]b[eZ__fZlv_kv^_gv]^_lh\gmljbg__kb^_ehg_ohjhr__ij_^qm\kl\b_;m^lh_cke_^h\Zeh
q_]hlhh`b^Zlv
�HgZg_[ueZ\[_ahiZkghklbGbh^bgZcfhggbdh]^Zg_gZiZ^ZelZddZdhgbk^_eZebwlbf\_q_jhf
�Zcfhguy\bebkv\dem[g_dhjfblvkybg_b]jZlvKi_pbZevghh[mq_ggu_hgbijbreb[m^lhlhqgh
agZy]^_hgZgZoh^beZkv
D_fhgZy\eyeZkv
GhdZdbfh[jZahf"
�_\mrdmho\Zlbem`ZkHgZaZe_aeZ\dhfh^b\u^\bgmeZ\_jogbcysbdLZfhgZojZgbeZg_[hevrhc
Zjk_gZehjm`by\dexqZyi_j_r_^rbc_cihgZke_^kl\mdbg`Zedh]^ZlhijbgZ^e_`Z\rbcgZjh^m
__fZl_jb
HgZihgylbyg_bf_eZkdhevdbfex^yfwlhldbg`Zeijbghkbehsms_gb_[_ahiZkghklb[uehfZeh
l_odlhkfh]^hklZlhqgh^he]hijh`blvqlh[uih\ajhke_lvlZd`_dZdbhgZkZfZ
DZkkZg^jZaZdj_ibeZgh`gugZlZebbbi_j_^\bgmeZboaZkibgmKf_jlvg_fbgm_fhgZklb]g_l__
q_j_ag_kdhevdhf_kyp_\bhgZg_kh[bjZeZkvmfbjZlvgbgZ^_gvjZgvr_q_fkm`^_gh
h\oh^gmx^\_jvjZa^Zekyklmd
HgZkhiZkdhc\ureZbak\h_cdhfgZlubgZijZ\beZkv\]hklbgmxh`b^ZyqlhDwllh`_ijhy\bl
ex[hiulkl\hdg_h`b^Zgghfmihk_lbl_ex
Dwlgb]^_g_[ueh
Dwl"iha\ZeZ^_\mrdZk^_eZ\rZ]\klhjhgm__dhfgZlu
Gbdlhg_hl\_lbe
Dwl"
Klmdijh^he`Zeky_s_[he__lj_[h\Zl_evgucq_fjZgvr_
GZim]ZggZyhgZjZkiZogmeZ^\_jv\dhfgZlmDwlDhfgZlZ[ueZimklZ:[khexlghG_[ueh^Z`_
gZf_dZgZlhqlhDwllZfdh]^Zlh[ueZ
K_j^p_DZkkZg^juaZdhehlbehkvFh`_lDwl\ureZdfZrbg_aZq_flhbhdZaZeZkvlZfaZi_jlhc"
HgZ\_jgmeZkv\dhfgZlm
Dwlwlhlu"
�Zimklbf_gy
DZkkZg^jZg_j\ghjZkkf_yeZkvgZ^k\hbf^mjZpdbfih\_^_gb_fbrbjhdhjZkdjueZ^\_jv
Wlh[ueZg_Dwl
�L_fgh\hehkucZcfhgmeu[gmeky
KdmqZeZihfg_ijbgp_kkZ"ijhbag_khg]hehkhfb^_glbqguf]hehkmDwl
HgZg_fh]eZ\wlhih\_jblvWlhg_fh]ehijhbahclbgZkZfhf^_e_LZdh_[u\Z_l\dbghghg_\
j_Zevghc`_`bagb
�DlhlulZdhc"he[ZggucL_jfbgZlhj"
G_lhl\_lbehgm`_kh[kl\_gguf]hehkhfyIj_^\_klgbd]hlh\ysbcimlv^ey
JZajmrbl_evgbpu
Hg^\bgmekydg_c
DZkkZg^jZhlklmibeZgZaZ^Hgg_fh]\hclb\^hf[_aijb]eZr_gbyHl\_^yjmdmgZaZ^hgZ
\ulZsbeZdbg`ZebihehkgmeZ_]hihjmd_
HghlrZlgmekykrbi_gb_f
�HgZm\_jgmeZkvm\b^_\dh]hlhihaZ^bg__Wlh[ue_s_h^bgZcfhgHgZldgmeZ_]h\]jm^v
dbg`ZehfHgjZkkuiZekyq_jghahehlufh[eZdhf
�?s_h^gZl_gvijhrfu]gmeZfbfh_\mrdZdjmlZgmeZkvhlibogmeZKljZcd_jZgZaZ^ghhg\k__s_
hklZ\Zeky\^\_jyoIjhklhaZ[ehdbjh\Ze__kh[hc
Lu[ukljZykdZaZehgZ_]hjmdZbae_qb\ZeZkvijyfhgZ]eZaZoWlh]hml_[yg_hlgylv
Luh[hfg_biheh\bgug_agZ_rv
hklZ\Zehkv\j_f_gbgZjZa^mfv_K_cqZkhgZfh]eZ^mfZlvlhevdhh\u`b\Zgbb
�HgZr\ujgmeZgZdhe_gbke_^mxs_]hijb[ebab\r_]hkydg_cZcfhgZbkp_ibeZkvk_s_h^gbf
KljZcd_jhklZ\ZekygZk\h_ff_kl_b\u]ey^_elZd[m^lh^jZdZ_]haZ[Z\eyeZ
�Hq_j_^ghcZcfhggZwlhljZa[ehg^bgko\hklbdhfgZiZegZg__DZkkZg^jZ_]hhl[jhkbeZHgZ
[uehkh[jZeZkvmdhehlv_]hdbg`Zehfghkeh\ghbag_hldm^Zihy\bekyKljZcd_jbko\Zlbe__aZ
jmdm
Gbdlhg_gZiZ^_lgZMjbZgZ
DZkkZg^jZ\kdjbdgmeZdh]^Zhg\uj\Zedbg`Zeba__jmdbHgZ^\bgmeZkvqlh[um^Zjblv_]hgh\
lhlfhf_gldh]^Zbo\a]ey^u\klj_lbebkv\k___fukebkf_rZebkv
?]h]eZaZijbgyebp\_lkljZggh]hi_j_eb\Zxs_]hkyk_j_[jZHgb^\b]Zebkv\]bighlbq_kdhflZgp_
aZ\hjZ`b\Zy__ij_\jZsZy__jZamf\dZrm
HgZi_j_klZeZ[hjhlvkyE_]dZyh[hevklbl_evgZymeu[dZkdjb\beZ]m[uKljZcd_jZ
b^brvdZd\k_ijhklhdh]^Zlug_khijhlb\ey_rvky"
HgZihqm\kl\h\ZeZgZk\h_f]hje__]h^uoZgb_
�G_\b^bfZykbeZih\_jgmeZ__]heh\mgZ[hd^Z\Zy_fm^hklmidr___\mrdZqm\kl\h\ZeZdZd
djh\vimevkbjm_l\khgghcZjl_jbb
DZkkZg^jZdjbqZeZijhk_[ylj_[myhlk_[y[hjv[u
Ghl_ehhldZau\Zehkvih\bgh\Zlvky
AZf]gh\_gb_^hlh]hdZdKljZcd_j\hgabek\hb^ebggu_am[u\__r_xhgjZkkf_yekyHgZ
aZrbi_eZdh]^Z__gZklb]eZ[hev
Yg_ihf_rZe"
DZkkZg^jZkljm^hfmagZeZ]hehkmevnZkd\havlmfZghp_i_g_gbyhdmlZ\rbc__jZamf
Qlhlhhl^_jgmehhlg__KljZcd_jZ?cihlj_[h\Zehkvg_kdhevdhk_dmg^qlh[uihgylvqlhwlh[ue
mevn
mevnih^o\Zlbe__gZjmdbbih[_`ZeDZkkZg^j_kljm^hfm^Z\Zehkvm^_j`Zlv]heh\mqlh[ulZg_
k\ZebeZkvgZaZ^ihdZhgbfqZebkvdh]jhfghfml_fgha_e_ghfmNhj^mWdki_^brg\dhlhjuc
mevn__baZibogme
DZdlhevdhmevnk_e\fZrbgmqlhlhly`_ehm^Zjbeh\gboGZ^gbfb\hfjZd_aZ\bkh]jhfguc
q_jguc^jZdhg
Hlimklb__blu[m^_rv`blvijhbag_k^jZdhg]hehkhfKljZcd_jZ
hl\_lmevnk^Ze\g_^hjh`gbdgZaZ^bkhj\Zekykf_klZHg\u\_jgmejmevbhklZ\bea\_jx]m
g_khehghoe_[Z\rb
�jZdhgba^Zeijhgabl_evguc\ba]biexgmegZgboieZf_g_fmevnijh^he`ZefqZlvky\i_j_^
�jZdhgihe_l_eiZjygZ^gbfbZihlhf\afue\\_jo\ukhdh\g_[hij_`^_q_fbkq_agmlv\
k\_jdZxs_ahehlbklhfh[eZd_
DZdh]hq_jlZqlhwlh[ueh"kijhkbemevn
Wlh:ihklhehkijh[hjfhlZeZDZkkZg^jZiulZykvkijZ\blvkykhp_i_g_gb_fHgkug
JZajmrbl_evgbpu[h]bgb:leZglb^ubkZfihk_[_[h]GZkhluf_eb
mevnkhl\jZs_gb_fnujdgme
:]ZGhyg_^Zfgbdhfmhluf_lvf_gyihdZf_gyg_ihp_emxlZmwlh]hm[ex^dZg_lgb
�GhdZdlhevdh_]hWdki_^brghdjm`beb\hk_fvZcfhgh\gZfhlhpbdeZohgi_j_kfhlj_ewlmfukev
K_dmg^ugZljb
�HgjZkkf_yekyjZa]ey^u\ZyZcfhgh\
LuagZ_rv\q_fdZcn_a^ugZ\hlwlhf"
G_l
HggZijZ\beWdki_^br_gkjZamgZljb[ZcdZbkrb[bok^hjh]b
�Lufh`_rvijb[b\ZlvZcfhgh\keh\ghfhkdblh\
Gmihkdhevdmbl_b^jm]b_djh\hkhkmsb_\j_^bl_eblhwlhlhqlhgZ^h
mevnf_`^m^_ehfih]ey^u\ZegZ^_\mrdmHgZkhojZgbeZqm\kl\hxfhjZ^Z`_ih^m]jhahc
kf_jlb?fmwlhgjZ\behkv
��HklZ\rb_kyZcfhgu^he`gh[ulvi_j_^mfZebb]jZlv\;_amfgh]hFZdkZdmevlh\ucnbevf]
ijh[Zg^u[Zcd_jh\\ihklZihdZebilbq_kdbci_jbh^\]eZ\ghcjhebjhebihebp_ckdh]hkgyeky
F_e=b[khg@bhlkdhqbebhl\g_^hjh`gbdZHgkfhlj_eq_j_aa_jdZehaZ^g_]h\b^ZdZdhgb
bkq_aZebbaiheyaj_gby
DZkkZg^jZh[e_]q_ggh\a^hogmeZb\uijyfbeZkvgZkb^_gbbHgZih\_jgmeZ]heh\miulZykv
�jZa]ey^_lvdm^Zbkq_aebZcfhguHlgbobke_^Zg_hklZehkv
GmqlhaZghqdZkdZaZeZhgZlbohgvdhFukeb__ijhykgbebkvbhgZijbihfgbeZ\k_qlh
ijhbahreh\__d\Zjlbj_
Bkgh\Z__ho\ZlbeZiZgbdZdh]^ZhgZ\kihfgbeZqlhDwllZdbg_ihy\beZkv
Ih^h`^bGZfgZ^h\_jgmlvky
AZq_f"
Fhyl_ehojZgbl_evgbpZhl\_lbeZ^_\mrdZo\ZlZymevnZaZjmdmYg_agZxqlhkg_c
ijhbahreh
Hgijh^he`Zekfhlj_lvgZ^hjh]mi_j_^kh[hc
HgZ[ueZ\d\Zjlbj_"
�ZgZ\_jghDZkkZg^jZhklZgh\beZkvjZa^mfu\ZygZ^wlbfYg_kh\k_fm\_j_gZHgZ
\ureZiha\hgblv\k\hxdhfgZlmZdh]^ZyihreZiha\Zlv__qlh[uih^hclb\f_kl_khfghcd
^\_jyf__lZfg_hdZaZehkv
HgZ\uimklbeZ_]hjmdmKljZobi_qZevk`Zeb__k_j^p_Qlh_kebqlhlhkemqbehkvkDwl"Ihke_
\k_owlboe_lqlhhgb[ueb\f_kl_
�mfZ_rvhgb__m[beb"
Hg\a]eygmegZg__aZl_fi_j_kljhbeky\^jm]hcjy^
G_agZxWlZlZ[ehg^bgdZdhlhjZy[ueZklh[hc\[Zj_"
�Z
Hgkgyekhk\h_]hj_fgyfh[bevgbdbgZ[jZeghf_j
h`b^ZgbbDZkkZg^jZ]juaeZgh]lbaZl_fhgZmkeurZeZq_clhkeZ[uc]hehkhl\_lb\rbc_fm
;bggbkdZaZemevnhdZ`bfg_mkem]mYlhevdhqlhbaklm^_gq_kdh]h[ehdZMgb\_jkbl_lZ
Fbgg_khlu\R_j\m^_\hafh`ghlZfijbdexqbehkvg_kqZklv_Z\hafh`ghbg_lhg\a]eygme
�gZDZkkZg^jmgh\_]h]eZaZog_\hafh`gh[uehijhq_klvhq_fhg^mfZ_lbqlhqm\kl\m_lZy
agZxqlhk_]h^gy[uegZlmjZevgucn_c_j\_jdLubiheh\bgug_agZ_rv
DZdah\mll\hxih^jm]m"kijhkbehgDZkkZg^jm
Dwl:]jhl_jZ
HggZofmjbeky
Hldm^Zfg_ba\_klghwlhbfy"
Hgi_j_^ZebgnhjfZpbxkh[_k_^gbdm
��_jvfhijhbag_khgihke_dhjhldhciZmaumfZ_rvhgbkg_ck\yaZgu"
Bkgh\Zhg\a]eygmegZDZkkZg^jmGh\wlhljZahggZofmjbeky_s_[he__fjZqgh
Yg_agZxWr\_e_efg___aZsbsZlvZl_i_jv\uykgy_lkyqlh__ih^jm]Zghkblbfydhlhjh_
k\yaZghk:jl_fb^hcJZa\_fh`_lwlh[ulvkemqZcgufkh\iZ^_gb_f"
DZkkZg^jZih^gyeZ]heh\mijbwlbokeh\ZoGbdh]^Z^hwlh]hfhf_glZhgZg_aZ^mfu\ZeZkvgZ^
nZdlhfqlhnZfbebyDwllZd`_[ueZh^gbfbafgh]bobf_gdhlhjufb^j_\gb_]j_dbgZ]jZ`^Zeb
:jl_fb^m
�Hgb\klj_lbebkvkDwl\=j_pbbdm^ZhgZk[_`ZeZba;_ev]bbkdhfiZgb_cZcfhgh\gZo\hkl_Dwl
ihfh]eZ_c\^jZd_h^ghcghqvxZiha`_jZkkdZaZeZqlhhgZZf_jbdZgdZdhlhjZyijb_oZeZgZ
e_lh\=j_pbxqlh[ujZah[jZlvkykhk\hbf]j_q_kdbfgZke_^kl\hf
;uehijbylghcg_h`b^ZgghklvxmagZlvqlhDwl[ueZwdki_jlhf\[h_\uobkdmkkl\ZoZlZd`_
jZa[bjZeZkv\h\aju\qZluo\_s_kl\ZoDZkkZg^jZh[tykgbeZqlhbs_lgh\h]hl_ehojZgbl_ey\aZf_g
klZjh]hbDwllml`_ij_^eh`beZk\hbmkem]b
Ijhklhh[h`Zxbklj_[eylvaeh^__\ijbagZeZkvlh]^ZDwl
mevn\a^hogme
�Byg_agZxHd_cLuihkfhljbqlhlZfkDwlZyhl\_amDZkkZg^jmdk_[_^hfhcZcagZlvqlh
lZfKiZkb[h
Hghldexqbekybm[jZel_e_nhg
QlhhgZkdZaZeZ"
Hgg_hl\_lbegZ__\hijhkLhqg__g_gZlhl
HgZkdZaZeZqlh:]jhl_jZh^ghba]j_q_kdbobf_g:jl_fb^uHghhagZqZ_lkbeZbeb^bdZy
hohlgbpZLuagZeZh[wlhf"
jh^_lh]h
Mg__ihy\bekyijh[e_kdgZ^_`^u?kebwlhijZ\^Zlh[h]b\dhgp_dhgph\g_hklZ\beb__k_fvx
Fh`_l_klvgZ^_`^ZgZ[m^ms__b^eyg__
�mfZ_rv:jl_fb^ZihkeZeZDwlf_gyaZsbsZlv"
Hg_s_dj_iq_k`Zejmev
G_agZxqlhb^mfZlv=eZrZlZc:jl_fb^ukdZaZefg_qlhludexqddhgpmk\_lZbfg_
gm`ghl_[yaZsbsZlvb
dZdhfkfuke_dexqddhgpmk\_lZ"i_j_[beZ_]hDZkkZg^jZ
Hg\u]ey^_elZdbf`_m^b\e_ggufdZdbhgZ
LugZkZfhf^_e_g_agZ_rv"
Hlebqghhq_\b^ghL_fgu_Hohlgbdbfh]mlh[dmjblvkybg_klb[j_^
G_lGZkZfhf^_e_y^mfZxqlhh^ghfmbagZk_kebg_h[hbfke_^m_l\u[jhkblv^mjvbgZqZlv
kgZqZeZ
?keb[ug_lhlnZdlqlhyg_kihkh[_gh[dmjblvkyyfh][ukwlbfkh]eZkblvky
FukebDZkkZg^jujZa[_]Zebkv;ueZebohlvdZieyijZ\^u\lhfqlhhglhevdhqlhkdZaZe
Hlebqgh?kebluijZ\bydexqdjZajmr_gbxfbjZlhgZl\h_ff_kl_y[ugZibkZeZ
aZ\_sZgb_
AZq_f"
Ihlhfmqlhf_gvr_q_fq_j_a\hk_fvf_kyp_\fg_bkihegblky^\Z^pZlvk_fv
mevnmkeurZedZdhgZaZigmeZkvijhbaghkywlbkeh\ZHg[hevr_q_fdlhgb[uehihgbfZekq_f
hgZklhedgmeZkv
Lu]h\hjbeZqlhluebrvgZiheh\bgm:iihebl
�Zghy_s_g_\klj_qZeZihemZiiheblZgZdhlhjh]h[ug_jZkijhkljZgyehkvijhdeylv_:lu"
HgihdZqZe]heh\hc
Lhevdhm_jHohlgbdh\ihoh`_bf__lkybffmgbl_ldijhdeylvx:iiheblh\
DZkkZg^jZlbohgvdhkb^_eZgZ[ex^ZybahdgZaZ^\b`_gb_fgZ^hjh]_jZa^mfu\ZygZ^l_fqlh
k_]h^gyijhbahreh
�Ih]h^bkdZaZeZhgZijbihfgb\lhdZdbfh[jZahfZcfhguhdZaZebkv\__d\Zjlbj_DZd
�wlhliZj_gvihiZe\fhc^hf"YkqblZeZqlhZcfhgZfaZij_s_ghaZoh^blv\^hf[_aijb]eZr_gby
Hl\_lmevnZg_[ueml_rbl_evguf
EZa_cdZ
Ba\bgbi_j_kijhkbeZhgZijbih^gy\[jh\bQlhlubf__rv\\b^mih^eZa_cdhc"
Hgk\_jgmekhkdhjhklgh]hrhkk_gZkt_a^
��hklZebf_gywlb[h]bLZ`_eZa_cdZqlhiha\hey_lZcfhgZfihiZ^Zlv\lhj]h\u_p_gljub
im[ebqgu_ahgu^Z_lbfijZ\hihy\eylvky\dhg^hfbgbmfZobfgh]hd\Zjlbjguo^hfZo
DZdbfh[jZahf"
Mlhj]h\uop_gljh\fgh]hd\Zjlbjgbdh\blhfmih^h[ghf\eZ^_e_ph^bgGh_kebwlhlq_eh\_d
bebnbjfZk^Z_l\Zj_g^miehsZ^bg_kdhevdbf]jmiiZfex^_chgnZdlbq_kdbihkueZxl\k_e_gkdh_
�ijb]eZr_gb_q_fmm]h^gh\dexqZyZcfhgh\
Gmijhklhhoj_gbl_evghg_\_jhylghHgZaZfhj]ZeZrhdbjh\ZggZy
Bluk_cqZkfg_h[wlhfkhh[sZ_rv"Ihq_fmfg_jZgvr_gbdlhh[wlhfg_jZkkdZau\Ze"k_wlh
\j_fyykqblZeZk_[y\[_ahiZkghklb
L\hyhojZggbpZ^he`gZ[ueZh[wlhfagZlv?kebdhg_qghhgZgZkZfhf^_e_k\yaZgZk
:jl_fb^hc
:fh`_lhgZbg_k\yaZgZ^jm]hgZh[uqgucq_eh\_d
�:]Zdhlhjucih^gylb_fjmdjZkim]b\Z_lZcfhgh\KiZlb"
wlhcfukebqlhlh[ueh
HgZ]h\hjbeZqlhihgylbyg_bf__lihq_fmhgbk[_`Zeb
:iha`_hgZhklZ\beZl_[yebphfdebpmkgbfb\h^bghq_kl\_
�DZkkZg^jZihl_jeZ]eZaZmeh\b\_]hgZf_dFh]eZebDwljZ[hlZlv\f_kl_kZcfhgZfb"Q_]hohl_eZ
:jl_fb^Z"Qlh[uhgZ`beZbebmf_jeZ"
H[h`_y`_g_fh]mgbdhfm^h\_jylvmklZeh\u^hogmeZ^_\mrdZ
�h[jhih`Zeh\Zlv\j_Zevgucfbj]_jph]bgy?^bgkl\_ggu_dhfmfufh`_f^h\_jylvwlhfu
?cg_ohl_ehkv\wlh\_jblvghihke_k_]h^gyrg_]h\_q_jZwlhdZaZehkv_^bgkl\_gghcijZ\^hc
dhlhjZymg__[ueZ
G_m`_ebDwl[ueZij_^Zl_evgbp_cihke_\k_]hqlhhgbi_j_`beb\f_kl_"
Fbeh\_kvfZfbeh\a^hogmeZhgZKdZ`bfg_\hlqlhfh]meby\dhgp_dhgph\^h[jZlvky
^hihkl_ebbi_j_^_eZlvwlhl^_g_d"
IjhklbgbdZdboi_j_^_ehddhjhldhohohlgmemevn
HgZh^ZjbeZ_]hh[b`_gguf\a]ey^hf
FZevqbdluijhklhdeZ^_avml_r_gbc
Hgg_hlj_Z]bjh\Ze
DZkkZg^jZkfhlj_eZgZ\klj_qgu_fZrbgubklZjZeZkvijb^mfZlvqlh`__cl_i_jv^_eZlvBdh]^Z
hgZgZqg_lihgbfZlvqlh`_k_]h^gyijhbahreh"
mevn\u_oZeaZij_^_eu]hjh^ZgZl_jjblhjbxh]jhfgh]h\eZ^_gbyaZFbgg_lhgdhck_^hfZlml
ijbgZ^e_`Zeb[h]Zl_crbfex^yfkljZgu
mevnk\_jgmegZih^t_a^gmx^hjh`dmklhev^ebggmxqlh^_\mrdZg_kfh]eZm\b^_lv]^_hgZ
aZdZgqb\ZeZkvB_kl_kl\_gghkm]jh[u\iylvnmlh\\ukhlhc_cihfhqvgbdZdg_fh]eb
mevngZ`ZegZfbgbZlxjgmxdghidmgZkhegp_aZsblghfdhaujvd_@_e_agu_\hjhlZrbjhdh
jZkdjuebkv
DZkkZg^jZba^ZeZf_^e_ggucihljyk_gguc\a^hodh]^Zhgbijhke_^h\Zebihih^t_a^ghcZee__b
hgZm\b^_eZ_]h^hf_jg__[ueh[ukdZaZlv^\hj_pBmqblu\ZylhlnZdlqlh^hf__hlpZ
lh`_[ueg_fZe_gvdbfwlh]h\hjbehhfgh]hf
Hg\u]ey^_eklZjhfh^gufkh]jhfgufbdhehggZfb\]j_q_kdhfklbe_bkZ^Zfb\dhlhjuo^Z`_
g_kfhljygZ]em[hdb_abfgb_km]jh[ubfhjha[uebkdmevilmju
mevnijh_oZeihh[^m\Z_fhc\_ljZfb^hjh`d_\]ZjZ`gZiylvfZrbgdhlhjuc[uekijh_dlbjh\Zg
lZdqlhihoh^begZdhgxrgxgmljbklhyeOZff_jDjbkZ keh`gh[uehg_aZf_lblv_]hfh^gxqbc
ghf_jBDBG=\f^\ZklZjbgguoOZje_ywe_]ZglgZyN_jjZjbbh^bgihgZklhys_fmdjmlhc
WkdZeb[mjgmljb]ZjZ`[uelZdbfqbklufqlhgZihfgbe_c\uklZ\dmk_gZqbgZyhlbaukdZggh
mdjZr_ggh]he_igbghcihlhedZ^hfjZfhjgh]hiheZdjbqZehhoj_gbl_evgh[h]Zl
DZkkZg^jZijbih^gyeZ[jh\v
��Ze_dh`_luijh^\bgmekyhlk\h_]hdZf_ggh]hdhll_^`bdZgZ[_j_]mnvhj^Zhe`gh[ulv
j_rbeqlh[h]Zlkl\h\k_`_g_lZdbiehoh
IjbiZjdh\Z\\g_^hjh`gbdmevnkfjZqguf\b^hfh[_jgmeky
Luh[wlhfihfgbrv"
HgZijh[_`ZeZ\a]ey^hfkfZdmrdb_]hihljykghc]heh\u^hghkdh\_]hq_jguo[Zcd_jkdbo
[hlbghdBohlyhgZ\k__s_aebeZkvgZg_]hhgZg_fh]eZhljbpZlvl_ieh]h^mgh\_gbybglbfgh]h
�magZ\Zgbydhlhjh_hgZhsmsZeZklhylZd[ebadhdwlhfmk_dkmZevghfmlbimeylZdhcaZ^gbpuhg
[ueijhklhdeZkkguf
BdklZlb]h\hjymg_]hbaZ^gbpZ[ueZihljykgZy
Yihfgx\k_gZrbkgu
HgihfjZqg_e_s_[hevr_
Lh]^ZlulhqghaZljZoZeZfg_fha]b
GZkdhevdhyihfgxwlhlue_adhfg_
mevn\ue_abafZrbgubrZjZogme^\_jvxDZkkZg^jZihke_^h\ZeZaZgbf
�:jbyaZhjZehg\ihlhehdLZsbkx^Zk\hxaZ^gbpmG_f_^e_ggh
DZkkZg^jZhklhe[_g_eZdh]^ZhdhehmevnZh[jZah\Zehkvk\_lys__ky]hem[uflmfZggh_h[eZdhb
lml`_ihy\beZkvij_djZkgZyfheh^Zy`_gsbgZKq_jgufbdZdghqv\hehkZfbb[e_^gh]hem[ufb
]eZaZfbhgZ[ueZihoh`ZgZZg]_eZ
HgZkfhlj_eZ_fm\]eZaZebph__gbq_]hg_\ujZ`Zeh
Fg_]h\hjbebqlhwlh]jm[hmevn?keb[umf_gy[uebqm\kl\Zlufh][uijbqbgblvfg_
[hev
IjhklbihdZygghijhbag_khgYg_ohl_e]jm[blvghfg_g_h[oh^bfhkijhkblvl_[ydh_
qlhhfhbokgZo
�:jbyi_j_\_eZ\a]ey^kg_]hgZDZkkZg^jmblh]^Z^_\mrdZ^h]Z^ZeZkvWlh[ueZh^gZbaEh\ph\
Kgh\hdhlhjuohgZqblZeZgZkZcl_'UHDP+XQWHUFRPM\k_oEh\ph\[uebq_jgu_\hehkub
[e_^gh]hem[u_]eZaZDh]^ZlhA_\kijhdeye[h]h\kgZbl_i_jvhgbg_fh]ebbkiulu\ZlvgbdZdbo
qm\kl\
�Hgb[uebij_djZkgu;_kiehlguBohly:jby\u]ey^_eZ\iheg_fZl_jbZevghc[ueh\g_cqlhlh
f_jpZxs__Qlhlhih^kdZau\ZehqlhhgZg_[ueZlZdhc`_gZklhys_cdZd\k_hklZevgh_\dhfgZl_
DZkkZg^jZihqm\kl\h\ZeZqbklhj_[yq_kdh_`_eZgb_ihljh]Zlv[h]bgxkgZbijh\_jblvbaiehlbhgZ
bebg_l
&#xu;&#x^;&#xh_;&#xk;&#xlj;&#x_q;&#xZe;&#xbk;&#xv;&#xh;&#xk;&#xg_;&#x";&#x;&#xki;&#xjh;&#xkb;Z;�u^\h_\klj_qZebkv\hkg_"kijhkbeZ:jbymevnZ
mevndb\gme
Wlh[ueh\aZijZ\^m"
�:jbyke_]dZgZdehgbeZ]heh\m[m^lhjZa^mfu\ZygZ^wlbf?_[e_^gu_]eZaZdZd[uba^Ze_dZ
gZ[ex^ZebaZgbfb
?keb\uh[Zwlhihfgbl_lh^Z__\a]ey^klZehkljufdh]^ZhgZihkfhlj_eZgZmevnZGh
gbh^bgbagZklmlg_ijbq_fKl_oihjdZdluih^fh_chi_dhcgbdlhbaHg_jhbg_fh`_l
\f_rb\Zlvky\l\hbkgu[_afh_]h\_^hfZ
Lum\_j_gZ"fgh]hagZqbl_evghi_j_kijhkbehg
�ZMgZk_klvdh^_dkdhlhjhfmfuke_^m_fDh]^ZL_fgucHohlgbdihiZ^Z_lih^gZrmhi_dm
fug_\f_rb\Z_fky[_aijyfh]hijb]eZr_gby
Bkgh\Zmevnhq_gvagZdhfhbah]gme[jh\vDZkkZg^jZijbaZ^mfZeZkvkihkh[_gebgZklhysbc
mevndbguf\ujZ`_gbyfqm\kl\djhf_wlh]h\gbfZl_evgh]haeh\_s_]h\a]ey^Z
?kebyih^l\h_chi_dhcdZdlufh`_rvgbq_]hg_agZlvhkgZodhlhju_ykg_cjZa^_ebe
�:jbyih`ZeZie_qZfbWlhl`_kl\u]ey^_eg_mf_klguf^eyg__Hq_\b^ghih`Zlb_ie_q[ueh
ijhy\e_gb_fjZamfZZg_qm\kl\
Lug_ijbau\Zef_gy\kguLug_[uejZg_gg_gm`^Zeky\bkp_e_gbbYg_ribhgxaZlh[hc
dh]^Zluwlh]hg_hkhagZ_rv[_ahkh[hcgZlhgm`^umevnKguwlhkebrdhfebqgh_blhevdh
aeh[gu_Kdhlbe_amllm^Zdm^Zbog_ijb]eZrZeb
�:jbyih\_jgmeZkvdDZkkZg^j_bijhlygmeZ_cjmdm
Fh`_rv^hf_gy^hljhgmlvkyDZkkZg^jZ
HgZagZ_lhl_[_\k_hl\_lbemevnEh\puKgh\\b^ylgZkgZkd\hav
�DZkkZg^jZihiulZeZkvihljh]Zlvjmdm:jbbHgZ[ueZfy]dhcbl_iehcQ_eh\_q_kdhcGh\k_
lZdb[uehlZfdZdh_lhkljZggh_we_dljbq_kdh_ihe_ihoh`__gZklZlbq_kdh_we_dljbq_kl\hlhevdh
g_fgh]h^jm]h_Hghm^b\bl_evgufh[jZahfmkihdZb\Zeh
�Fug_kbevghhlebqZ_fkyhl\Zk\wlhcj_Zevghklblbohijh]h\hjbeZ:jby
DZkkZg^jZm[jZeZjmdm
Ghm\Zkg_lqm\kl\"
Bgh]^Zfubobkiulu\Z_f_kebfulhevdhqlh\_jgmebkvbaq_eh\_q_kdh]hkgZMgZk_klv
\hafh`ghklvhq_gv^he]hiblZlvkywlbfbwfhpbyfb
&#xw;&#xlh;&#xhg;&#xih;&#xoh;&#x`b;&#xg;&#xZ;�Kdhlbfh]mliblZlvkybfb_s_^hevr_^h[Z\bemevnwlhfhgbihoh`bgZZcfhgh\
f_klhlh]hqlh[ukt_klvl\hx^mrmKdhlbiblZxlkywfhpbyfb
Wg_j]_lbq_kdb_\Zfibju
�:jbydb\gmeZ
DZkkZg^jZlsZl_evghijhrlm^bjh\ZeZ\k_qlhdZkZehkvEh\ph\Kgh\hlebqb_hlL_fguo
Hohlgbdh\^hgZrbo^g_c^hreZdmqZ^j_\gbol_dklh\h[Hg_jhbLmlblZf\]j_q_kdhcebl_jZlmj_
ihy\eyebkv[h]bkgh\ghaeh[gu_Kdhlbdhlhju_dhjfbebkvhlex^_cihdZl_kiZebmihfbgZebkv
]hjZa^hj_`_
DZkkZg^jZagZeZebrvlhqlhbom`Zkgh[hyebkv\k_^j_\g_crb_pb\bebaZpbb;hyebkvgZklhevdh
qlhg_dhlhju_ex^bba[_]ZebmihfbgZlvKdhlbihbf_gZfqlh[ug_gZ\e_qvgZk_[yihemghqguc
\babl^_fhgh\kgZ
�Wlh:jl_fb^Zkhl\hjbeZlZdh_kgZfb"kijhkbe:jbxmevn
AZq_f_cwlhihgZ^h[behkv"
mevnhlhr_eg_fgh]h
Ihoh`_qlh:jl_fb^ZaZsbsZ_lijbgp_kkmFh]eZebhgZgZijZ\blv__\fhbkgukih^h[ghc
p_evx"
IheZ]Zxqlh\hafh`gh\k_
�DZkkZg^jZmo\ZlbehkvaZkeh\Z:jbbkh\k_fiuehfmg__ihy\bekyijh[e_kdgZ^_`^u
:_klveb\hafh`ghklvqlhyg_mfjm\k\hcke_^mxsbc^_gvjh`^_gby"
�Ebr_ggucwfhpbc\a]ey^:jbbkmebeh[_sZgbyg_[hevr_q_f__keh\Z
?kebluijhkbrvf_gyhijhjhq_kl\_^blylhyg_fh]ml_[__]h^ZlvLhqlhy]h\hjxfh`_l
[ulvijZ\^hcZfh`_lbg_l
Gh\k_ebihemZiiheblu^he`gumfbjZlv\^\Z^pZlvk_fve_l"kgh\ZkijhkbeZDZkkZg^jZ\
hlqZygbbh`b^Zyhl\_lZ
Wlhlh`_\hijhkdHjZdmem
DZkkZg^jZjZkkljh_ghijbdjueZ]eZaZk_q_]hhgZohl_eZwlhfZe_gvdZygZ^_`^ZG_[hevrhc
kh\_l
?s_h^bg]h^`bagb
Ohlvqlhgb[m^vGZ\_jghhgZohl_eZkebrdhffgh]h
�KiZkb[h:jbykdZaZemevn]hehk_]h[uekbevgucb]em[hdbc
Eh\_pKgh\gZdehgbeZ]heh\mZaZl_fbkq_aeZHlg__g_hklZehkvgbke_^ZgbagZdZqlhhgZlml
DZkkZg^jZh]ey^_eZi_j\hdeZkkguc]ZjZ`ijbgZ^e_`Zsbcq_eh\_dmdhlhjucijh`beg_kq_lgu_
klhe_lbyIhlhf\a]eygmeZgZg_[hevrh_dhe_qdhki_qZldhcdhlhjh_hgZghkbeZgZijZ\hcjmd_b
dhlhjh___fZlvhl^ZeZ_caZg_kdhevdh^g_c^hkf_jlbDhevphdhlhjh_i_j_^Z\Zehkvbaihdhe_gby\
ihdhe_gb___k_fv_cklh]hfhf_glZdZdbo^Ze_dbcij_^hdij_`^_\j_f_gghjZkkuiZeky\ijZo
g_aZighDZkkZg^jZjZkohohlZeZkv
mevn[uehaZ^Zq_g__kf_ohf
Klh[hc\k_\ihjy^d_"
G_lhl\_lbeZhgZiulZykvijbclb\k_[yFg_dZ`_lky[m^lhyk_]h^gyfZehklvi_j_[jZeZ
bebihiZeZ\Kmf_j_qgmxAhgmJh^ZKl_jebg]Z
HggZofmjbeky_s_[hevr_
Qlhlubf__rv\\b^m"
Gmihkm^bkZfhgZ\a]eygmeZgZk\hbqZkuhl=ZjjbMbgklhgZj_fy\k_]hebrv
h^bggZ^pZlvghk_]h^gy\_q_jhfyihreZ\dem[dhlhjucdZ`_lkyijbgZ^e_`bliZgl_jZf
h[hjhlgyf]^_]jmiiZ\Zfibjh\gZiZeZgZex^_cbh^bg\_jhylguc[h]gZiZegZf_gyYhl
ijZ\beZkv^hfhcghebrvaZl_fqlh[kgh\Z[ulvZlZdh\Zgghcm`_mihfygmlufblbiZfbb[h]hf
dhlhjucihlhfklZe^jZdhghfF_gykiZkL_fgucHohlgbdFhyl_ehojZgbl_evgbpZ\hafh`gh
kem`bl[h]bg_Z\hafh`ghbg_lBlhevdhqlhyklhedgmeZkvk^mohfkgZGmb^_g_dZ"
i_j\u_klh]hfhf_glZdZdhgZ\klj_lbeZmevnZ\hiehlbhgZm\b^_eZgZf_dgZmeu[dmgZwlhf
g_\hafh`ghdjZkb\hfebp_
Gm\iheg_lbibqguc^_g_d^eylZdbodZdyijhbag_khg
HgrZ]gmedg_c[eb`_qlh[uhkfhlj_lv__r_xdm^Z__mdmkbeKljZcd_j?]hiZevpu[ueb
l_ieufbgZ__dh`_MkihdZb\Zxsbfbbfy]dbfb?]haZiZogZklb]__aZklZ\eyyf_qlZlvhlhf
qlh[uhgbfh]eb\_jgmlvkygZaZ^b\gh\vklZlvijhklh^jmavyfb
GZ__jm[Zrd_[uehkh\k_fg_fgh]hdjh\bIhoh`_qlhjZgdZm`_aZdjueZkv
AgZxlbohkdZaZeZhgZ
kexg_:iiheblh\kh^_j`ZekydhZ]meyglihwlhfmbfijboh^behkvg_ij_ju\gh\ukZku\Zlvdjh\v
_kebhgbhldju\ZebjZgdmBgZq_hgZ[uaZdjueZkvij_`^_q_fhgbkfh]ebih_klv:_s_bokexgZ
fh]eZhke_iblvq_eh\_dZ_keb[u:iihebliexgmelhfm\]eZaZ
�_\mrdZ[ueZijbagZl_evgZqlhmdmkg_k\yau\Ze__khKljZcd_jhfex[ufkihkh[hfGZlZdh_
[uebkihkh[guebrv_jHohlgbdb
mevnrZ]gmehlg__\klhjhgmbih\_e\gmljv^hfZHgihgylbyg_bf_eaZq_f_fm^ZebaZ^Zgb_
h[_ki_qb\Zlv_c[_ahiZkghklvghihdZ:r_jhgg_ijbdZ`_l_fmbgh_hg[m^_l^_eZlvk\h_^_eh
Q_jlih[_jb\k_qm\kl\Z
DZdlhevdhhgjZkdjue^\_jvaZa\hgbe_]hfh[bevgbd
mevnhl\_lbeA\hgbeZDhj[bg
WclugZreZDwl"
�Zhl\_lbeZDhj[bghgZ]h\hjblqlhlhevdh\ureZ\ug_klbfmkhj\_jgmeZkvdh]^Z
DZkkZg^jum`_g_[ueh
Hgi_j_^ZewlmbgnhjfZpbxDZkkZg^j_dhlhjZyg_kdhevdhkfmlbeZkv
HgZfh`_lijb_oZlvkx^Z"
ihdZg_magZ_l[hevr_hg_cbgZqv_cklhjhg___ijb\yaZgghklb
;bghgZfh`_lih[ulvklh[hc"
DZkkZg^jZaeh[ghkhsmjbeZgZg_]h]eZaZ
YkdZaZeZ\h\k_g_wlh
mevnih^gyejmdmijbau\Zy__dlbrbg_
�Zhd_cIha\hgxdZdlhevdhfumkljhbfky
Hghldexqbeky
DZkkZg^jZhs_lbgbeZkvhl_]h\eZklguoaZfZr_d
L_ji_lvg_fh]mdh]^ZgZf_gyrbdZxl
KemrZckdZaZehgijbdj_ieyyfh[bevgbdh[jZlghdihykmIhdZyg_jZamagZxih[hevr_h
l\h_cih^jm]_yg_kh[bjZxkvijb]eZrZlv__\^hf]^_`b\_lDjbklhn_jYaZijhklhfh]m
jbkdh\Zlvk\h_c`bagvxghq_jlf_gyih^_jb_kebyklZgmjbkdh\Zlv_]hYkghl_[_"
DZkkZg^jZihdhe_[ZeZkvg_fgh]hghlml\kihfgbeZqlhhgjZkkdZau\Ze\hkg_hDjbk_bhlhfdZd
hgfgh]hagZqbe^eyg_]h
Fg_`ZevYg_ih^mfZeZh[wlhfHglh`_a^_kv`b\_l"
Hgdb\gme\dexqZy\dhgp_dhjb^hjZk\_lKijZ\Zhlg__[ueZe_klgbpZZke_\Zg_[hevrZy\ZggZy
�Zevr_ihdhjb^hjmdmogyH]jhfgZyihegZy\ha^moZhgZ[ueZ\uqbs_gZ^h[e_kdZbbf_eZ
kh\j_f_gguc^baZcg
mevnr\ujgmedexqbgZihedmmieblu
Qm\kl\mck_[ydZd^hfZoheh^bevgbd__klvib\h\bghfhehdhkhdbkh^h\Zy
HgihdZaZe]^_gZ^ihkm^hfh_qghcfZrbghcklhyebklZdZgublZj_edb
HgbihdbgmebdmogxHg\udexqbek\_lij_`^_q_fijb\_klb__\hldjulmxlZdbfZgysmxaZclb
bhl^hogmlv]hklbgmxLZf[ueb^\Zq_jguodh`Zguo^b\ZgZdj_kehkhklZ\eyxs__dgbf
]ZjgblmjbbaukdZgghmdjZr_gguck_j_[jyguckmg^mdkj_^g_\_dh\h]h^baZcgZaZf_gyxsbc
`mjgZevgucklhebdGZh^ghckl_g_jZkiheZ]ZekyjZa\e_dZl_evgucp_gljkhklhysbcbal_e_\bahjZk
rbjhdbfwdjZghfijhb]ju\Zl_ey'9'ie__jZb\b^_hfZ]gblhnhgZ\f_kl_kh\k_fb
kms_kl\mxsbfb\ijbjh^_b]jh\ufbijbklZ\dZfb
�_\mrdZihdZqZeZ]heh\hcklhbeh_clhevdhij_^klZ\blvdZda^hjh\_gguc\hbg\bdbg]b]jZ_l\
\b^_hb]juWlZ[uehlZdg_ihoh`_gZg_]hb_]hm`kebrdhfk_jv_agh_hlghr_gb_d`bagb
B]jZ_rv"
Bgh]^Zhl\_lbehgihgbab\]hehkhkgh\ghfb]jZ_lDjbkYij_^ihqblZxaZ\bkZlvaZ
dhfivxl_jhf
DZkkZg^jZ_^\Zk^_j`ZeZkf_oij_^klZ\b\wlmdZjlbgmWlh[uehm`_kebrdhf^eylZdh]hdZd
mevnijhklhaZ\bkZlv
mevnklZsbekk_[yieZsb[jhkbe_]hgZ^b\ZgDZkkZg^jZmkeurZeZdZddlhlhb^_lihdhjb^hjm
d]hklbghc
A^hjh\h;hevrhciZj_gvlug_\b^_eDjbkh^_luc\kbgb_neZg_e_\u_ib`Zfgu_rlZgub
[_emxnml[hedmkfhed\hc^y\dhfgZlm
?]hq_exklvhl\bkeZ
Ijb\_lDjbkkdZaZeZDZkkZg^jZ
Dh]^Zhg\dhgp_dhgph\aZ]h\hjbebglhgZpbb_]h[uebq_flhkj_^gbff_`^maehklvxb
jZa^jZ`_gb_f
G_lg_lg_lWlhg_ijZ\bevghY\k_lZdbgZr_e`_gsbgmdhlhjZyiha\ZeZf_gydk_[_\]hklb
bluijb\h^brv__^hfhc^eyk_[y"
Djbkih[e_^g_edZdlhevdh\]heh\m_fmijbreZ^jm]Zyfukev
Hih`ZemcklZkdZ`bqlhluijblZsbe__kx^Z^eyk_[yZg_^eyf_gyLu`_g_klZg_rvkgh\Z
k\h^gbqZlvmevn"Deygmkvyijbj_`ml_[y\hkg__keblZd
Ba\bgbl_ijhbag_keZDZkkZg^jZij_ju\ZylbjZ^mDjbkZdhlhjZydZaZehkvmevnZebrv
aZ[Z\eyeZLZdihemqbehkvqlhyklhxjy^hfAZ`_gsbgmdZdh]hjh^Zluf_gyijbgbfZ_rv"
AZohjhrmxkdZaZeDjbklml`_bkdmiZyk\hx\bgmGhmevnm`kebrdhf\eZkl_gb
aZklZ\ey_lex^_c^_eZlvlhqlhhgohq_lqlh[uhgb^_eZeb
mevnnujdgme\hl\_l
Lh]^Zihq_fmyg_fh]maZklZ\blvl_[yijhba\_klbgZk\_lihlhfkl\h"
hl\b^brv\hkdebdgmeDjbklhj`_kl\_gghih^gbfZyjmdmY_^bgkl\_ggucq_eh\_daZ
\kxbklhjbxmdhlhjh]h_klvkh[kl\_ggZydmfmrdZbdbg];h`_dZd[uyohl_eqlh[ufhchl_p
[ue[he__ieh^h\bluf
DZkkZg^jZjZkkf_yeZkvij_^klZ\b\dZjlbgdm\ua\Zggmxkeh\ZfbDjbkZ
DmfmrdZbdbg]oZ"
Djbk\u^ZejZahqZjh\Zgguc\a^ho
Luk_[_g_ij_^klZ\ey_rvhghklZgh\bekyZihlhfofmjh\a]eygmegZgboh[hbo:\k_
lZdbihq_fmhgZa^_kvmevn"
Y__aZsbsZx
Hldh]h"
�HlZcfhgh\
;hevrbobiehobo^h[Z\beZDZkkZg^jZ
Djbk\hkijbgyeba\_klb_emqr_q_fhgZfh]eZij_^klZ\blv
HgZagZ_lhgZk"
HgZagZ_lZ[khexlgh\k_db\gmemevn
Bf_gghihwlhfmlujZkkijZrb\ZeZh'DUN+XQWHUFRP"kijhkbeDjbkmDZkkZg^ju
�ZYohl_eZjZaukdZlvmevnZ
Djbklml`_k^_eZekyih^hajbl_evguf
k_\ihjy^d_Djbkh[tykgbemevnHgZih`b\_lmgZkg_fgh]hL_[_g_gm`ghgbq_]hhl
g__kdju\Zlv
Deyg_rvky"
�Z
Djbk\u]ey^_ehq_gv^h\hevgufwlhfmh[klhyl_evkl\m
�BlZd\uj_[ylZih^jZebkvkZcfhgZfboZ"hlby[ufh]MmevnZkghkbldjurmdh]^Zy
[_jm\jmdbgh`^eyfZkeZ
DZkkZg^jZjZkkf_yeZkv
�GZkZfhf^_e_bkdj_gg_aZy\beDjbkHgom`_dmjbpugZk_^dbBkdhevdhZcfhgh\\u
Gbkdhevdhijh[hjfhlZemevnWlb[ueb]hjZa^hdjmq_h[uqguo^mr_khkh\
Gmmwlh^he`gh[uehl_[yihjZ^h\ZlvaZy\beDjbkmevnmdhgp_dhgph\lu\klj_lbe
dh]hlhkd_flufh`_rvkjZ`ZlvkyihdZg_[m^_rvihmrb\djh\bs_bkbgydZohgih\_jgmeky
h[jZlghdDZkkZg^j_mevnjZkkdZaZel_[_hk\h_cfZe_gvdhcijh[e_fd_"
=eZaZDZkkZg^jurbjhdhjZkdjuebkvdh]^ZhgZij_^klZ\beZk_[_dZdmxfZe_gvdmxijh[e_fdm
\hafh`ghfh]bf_lvmevn
Dg_kqZklvx\a]ey^__himklbekyd_]hiZom
Wcjy\dgmemevnwlhgbdh]^Zg_[ueh^eyf_gyijh[e_fhchl^eyg_]hwlhijh[e_fZ
�_jvfhkh[Zqv_h]juagmekyDjbkMf_gykwlbflh`_gbdZdboijh[e_f?^bgkl\_ggZyfhy
ijh[e_fZwlhlughkysbckykhfghcdZdkibkZghclhj[hcIhdZykd_flhg_i_j_kiex
HomDZkkZg^jug_[uehgbfZe_cr_]h`_eZgbyb^Zevr_ijbkmlkl\h\ZlvijbwlhfjZa]h\hj_
Kebrdhffgh]hbgnhjfZpbbh[h[hbofm`qbgZo
LZdhdZdhcijh[e_f_lu]h\hjbeDjbk"kijhkbeZhgZDjbkZ
HlhfnZdl_qlhdZdlhevdhlu\uc^_rvbawlhcdhfgZlulug_mki__rv^hclb^hdhgpZ
dhjb^hjZdZdbg_\kihfgbrvdlhlZdhcmevn
HokihgbfZgb_fhl\_lbeZhgZluh[wlhf
�Zh[wlhf
KwlbfgbdZdboijh[e_fijhbag_kmevnkdj_klb\gZ]jm^bjmdbHgZf_gyihfgbl
Hofm`bd_]hebphkdjb\behkvhljZahqZjh\ZgbyYijbm^ZjbeaZjh^kl\_ggbp_c"Wlh
ih]Zgh
HgZgZfg_jh^kl\_ggbpZhdjm]ebe]eZaZmevn
K_dmg^mebphDjbkZ\ujZ`Zehh[e_]q_gb_Zihlhfkgh\Zk^_eZehkv[hevguf
Lh]^Zwlh_s_[hevrbchlklhcKlhbehfg_gZclb`_gsbgmdhlhjZyg_kqblZ_lf_gyiheguf
ema_jhfdZd\uykgy_lkyqlhhgZ^eyl_[y"Qlhg_ijZ\bevghgZwlhcdZjlbgd_"
DjbkaZfheqZeEbph_]hhaZjbehkv[m^lhhggbdh]^Zg_^mfZegbhq_femqr_f
Hcih]h^bl_dZhq_fwlhy"?kebhgZl_[yihfgbly\ijhe_l_Zmmm
DjbkgZqZehlieyku\Zlvm^b\ZgZ
DZkkZg^jZmklZ\beZkvgZwlboZhlbqgu_g_ihiZ^Zxsb_\jblfih^_j]b\ZgbymevnmlhqghgZ^h
^Z\ZlviZjgx[hevr_dbkehjh^Z
G_kebrdhflhjZ^mckyDjbklhn_jij_^mij_^bemevnm\hjZqb\Zykvhlh[h]gm\r_]h^b\Zg
DjbkZdhlhjucihiulZeky\h\e_qv_]h\k\hxieykdmLZdm`\urehqlhhgZ:iheebl
DjbkaZf_jbkiheagZihe
G_fh`_llZdh]h[ulvY\b^_e__ijbk\_l_^gybmg__g_ldeudh\
Y:iiheblebrvgZiheh\bgm
DjbkaZr_eaZkibgmmevnm[m^lhf]gh\_gghbkim]Z\rbkvqlh^_\mrdZfh`_llml`_gZqZlvhl
g_]hiblZlvky
Bqlhlukh[bjZ_rvkykg_c^_eZlv"
IhdZqlhhgZ]hklv\fh_f^hf_:l_[_ijb^_lkykh[jZlvk\hb\_sbqdbmevnih^lhedgme
_]h\klhjhgmdhjb^hjZghDjbk\hkijhlb\bekyY\uah\mKh\_lqlh[uhgbl_[yw\Zdmbjh\Zeb
AZq_f"
ih^i_j_dj_klguch]hgv
Djbkh^Zjbe_]hgZkf_reb\uf\a]ey^hf
Yg_j_[_ghdmevnL_[_\h\k_g_h[yaZl_evghijylZlvf_gyijbfZe_cr_fagZd_qlhgZk
h`b^Z_lg_qlhg_hq_gvlhkdeb\h_
G_kfhljygZkeh\ZDjbkZmevnijh^he`Zebah[jZ`Zlvbak_[yl_ji_eb\h]hiZihqdmbf_xs_]h
^_ehkdZjZimahf
G_`_eZxklZ\blvih^m]jhaml\hx`bagvZeyckh[bjZcky
DjbkjZahqZjh\ZgghaZjuqZe
IjhdebgZxlhl^_gvdh]^ZFhj]bgih^kmgmeZl_[_^mrmklZjmobbluklZeom`_ex[hcqhdgmlhc
fZfZrb
Djbklhn_jEZjkWjbdkhg^\b]ZckdhfZg^h\ZemevnlZdbflhghfqlhDZkkZg^jZZ`
ih^iju]gmeZ
hl\_lDjbkh^Zjbe_]himklufkdmqZxsbf\a]ey^hfLy`_eh\a^hogm\hgjZa\_jgmekybf_^e_ggh
^\bgmekyddhjb^hjmbadhlhjh]hy\beky
DeygmkvijhjuqZemevn]hehkhfklhevlbobfqlhDZkkZg^jZkljm^hf_]hjZkkeurZeZ
[u\Zxlfbgmludh]^Zfg_ohq_lky\urb[blvbag_]hfha]b
:luijh^he`Z_rvjZa]h\Zjb\ZlvkgbfdZdkq_luj_oe_lgbf
mevnih\_jgmekybgZ]jZ^be__lZdbfm]jh`Zxsbf\a]ey^hfqlhhgZgZlmjZevgufh[jZahf
hlkdhqbeZhlg_]h
G_l\h_]hmfZ^_eh
DZkkZg^jZih^gyeZjmdbk^Z\Zykvbhl\_lbeZ_fmlhqghlZdbf`_\a]ey^hf
Ba\bgbf_gyfbkl_jIh]ZgZyAZ^gbpZghlug_[m^_rvjZa]h\Zjb\Zlvkhfghcih^h[guflhghf
Yg_l\hykh[ZqhgdZqlh[u[_`ZlvaZlh[hcklhbll_[_ebrvs_edgmlviZevpZfbFg_
g_h[yaZl_evgha^_kvhklZ\Zlvky
LuhklZg_rvky
�_\mrdZemdZ\hgZg_]h\a]eygmeZ
GZkZfhf^_e_lulZdg_^mfZ_rvbihdZlug_ba[Z\brvkyhlaehklb\k\h_f]hehk_dh]^Z
jZa]h\Zjb\Z_rvkhfghc\k_qlhlum\b^brvwlhfhcaZ^gZimlbbal\hbo^\_j_c
HgZldgmeZiZevp_fgZ\oh^gmx^\_jv
Meu[hqdZdhlhjhchghl\_lbegZwlh[ueZoheh^ghcbhq_gvg_ohjhr_c
Ludh]^Zgb[m^viulZeZkvk[_`Zlvhl\bdbg]Z"Kms_kl\h\ZeZq_jlh\kdb\_khfZyijbqbgZih
dhlhjhc`bl_ebAZiZ^ghc?\jhiulml`_iZqdZebk\hbrlZguklhbehebrvmihfygmlvgZrbbf_gZ
HgZaZ^jh`ZeZhl_]hkeh\
Lug_ihkf__rv
i_j_^Jbkdgb
DZkkZg^jZk]ehlgmeZG_klhbeh_c[ulvlZdhckZfhm\_j_gghc
�Zihreh\k_?kebhgohq_l^jZdmhgZ]hlh\Z@_gsbgZdhlhjZyijh\_eZ`bagv\kjZ`_gbyok
�ZcfhgZfb[ueZ[he__q_f]h^gZkjZablvkykL_fgufHohlgbdhf
Iha\hevdZfg_gZihfgblvfbkl_jbdbg]hbgZj\Zj=jhfbeZihdZl\hbij_^dbgZ`b\Zebkv
gZih`ZjZojZ^b`jZl\ufhbih\_e_\Zebklbobyfbbkha^Zebbfi_jbxddhlhjhckh\j_f_ggucfbj
hll_[ygbhldh]heb[h^jm]h]hIhgye"
D__m^b\e_gbxhgjZkkf_yekyb\klZeijyfhi_j_^g_c=eZaZ_]h[uebl_fguhiZkgugh\f_klh
lh]hqlh[uaeblvky__dbgmeh\`ZjH]hgv_]hl_eZh[`b]Ze__
HgZg_fh]eZ^urZlv
K_cqZkhgZ[hyeZkv_]hwlhcg_ijbdjulhclj_\h`Zs_cfm`_kl\_gghklbdhlhjZyaZklZ\eyeZ__
`_gkdmxkmsghklvlj_i_lZlv
Hgdhkgmekyjmdhc__s_dbH^bgm]hehd_]hjlZijbih^gyekyHgaZ[Z\eyekyb^_]h
jZa]ey^u\Zxs_]h__^_ckl\h\ZegZg__Z[khexlghjZajmrbl_evgh
fh_\j_fyluklhbeZ[u[hevr_kh[kl\_ggh]h\_kZ\ahehl_
:ihlhfhgk^_eZeb\h\k_g_h`b^Zggh_HggZdehgbekybihp_eh\Ze__
DZkkZg^jZaZklhgZeZihqm\kl\h\Z\_]h\dmkdmk^bdhklbBo^uoZgb_kf_rZehkvdh]^Zhg
[md\Zevgh]jZ[be__jhlaZklZ\eyy__]hj_lvblj_i_lZlv
Ghihp_emcg_[ue`_kldbfHg[ue\_ebdhe_i_gbkh\_jr_g_gLZdhcfm`kdhcbyjhklguc
L_eh__[uehhiZe_gh_]h[ebahklvxdmkhf_]hyaudZlZgpmxs_]hk__ihdZhgjuqZe]^_lh
]em[hdh\]hje_
Hgijblygme__dk_[__s_kbevg__LZd[ebadhqlhhgZhsmlbeZ[m]hjmk\hbo[_^_jHg[uel\_j^
b]hlh\ZhgZbai_j\uojmdagZeZdZdbfhg[ue\_ebdhe_igufex[h\gbdhfWlhagZgb_k^_eZeh__
[_a^uoZgghcGm`^Zxs_cky?]hjmdbijh[_`Zeb\gbaih__kibg_ko\Zlbeb__aZihimbijb`Zebd
k_[__s_[eb`_
?_aehklvbkiZjbehkvGZkf_gmijbreh`_eZgb_dhlhjh_hgZbkiulu\ZeZdwlhfmfm`qbg_
GZ\dmklu_s_keZs_q_f[ueZ\u^hogmehg_c\]m[u
HgZg_fh]eZ]h\hjblvWlh[uehijZ\^hcK_cqZk\k_dZaZehkv_s_yjq_Bkdjhf_lg_cq_f\hkgZo
k_q_]h[uhgZohl_eZk_cqZkwlhklZsblvkg_]hh^_`^m[jhkblv_]hgZihebkdZdZlvgZg_f
ihdZh[Zhgbg_klZgmlkulufbbihlgufb
DZ`^ZyqZklbqdZ__\au\ZeZ\hiehlblvwlmf_qlm\j_Zevghklv
mevng_fh]^urZlvqm\kl\my__`_gkdb_ba]b[uih^k\hbfbjmdZfb
Hg^hkmfZkr_kl\byohl_e__HlqZygghGhqlh_s_om`_hg\k\hbokgZo[jZe__^hklZlhqgh_
dhebq_kl\hjZaqlh[uagZlvgZkdhevdhhgZkljZklgZy
HgZ:iiheblOm^rbc\ZjbZglaZij_lgh]hieh^Z
_]hfukeb\hj\Zeky]hehkjZamfZ
Hgg_`_eZegbq_]hkeurZlv
Ghmg_]hg_[ueh\u[hjZ
Hlimklb\__hgaZklZ\bek_[yhlhclbhlg__bmlbohfbjblvih^gy\r__ky`_eZgb_
D_]hm^b\e_gbxhgZ_]hg_hlimklbeZHgZihlygmeZ_]hh[jZlghdk\hbf]m[Zfbhl^ZeZkv_fm
k\hbfjlhfHgijbdjue]eZaZbaZrbi_ehlgZkeZ`^_gbyHgZijhgbdeZ\_]hqm\kl\ZHghivyg_e
hl__ZjhfZlZjhabim^ju
?fmgbdh]^Zg_o\Zlblwlh]haZiZoZBeb__\`Z\r_]hky\g_]hl_eZ
Hg`_eZe__[hevr_q_fq_]heb[h\`bagb
HgZhlkljZgbeZkvb\a]eygmeZgZg_]h?_a_e_gu_]eZaZemqbebkvs_dbjZkdjZkg_ebkvhlkljZklb
Lug__^bgkl\_ggucdlh`_eZ_lg_\hafh`gh]hmevnLZd`_dZdlug_gZ\b^brvf_gyaZlh
�\_gZ^pZlvhl\_lbehgij_`^_q_fkmf_ek_[yhklZgh\blv
HgZ\a^jh]gmeZhl_]hkeh\Jmdb__miZebhlhj\Z\rbkvhl_]hebpZ
KdhevdbobagZklum[be"LuagZ_rv"
HgihdZqZe]heh\hc
Hgb^he`gu[uebmf_j_lvHgbm[b\Zebg_\bgguo
?_]eZaZihl_fg_eb\gboihy\behkvh[\bg_gb_HgbiulZebkv\u`blvmevnL_[_g_
ijboh^behkvklZedb\Zlvkykm]jhahcmf_j_lv\^\Z^pZlvk_fve_lDh]^Zq_eh\_q_kdb_`bagblhevdh
gZqbgZxlkyfuh`b^Z_fbkiheg_gbykf_jlgh]hijb]h\hjZLuij_^klZ\ey_rvdZdh\hwlhagZlv
qlhlugbdh]^Zg_m\b^brvdZd\ujZklmll\hb^_lb"G_m\b^brvk\hbo\gmdh\"FhyfZfZ\k_]^Z
]h\hjbeZqlhfu\_k_ggb_p\_ludhlhju_p\_lmlebrvh^gZ`^uFuijbghkbf\fbjk\hb^Zju
ZihlhfjZkkuiZ_fkyijZohfqlh[uaZgZfbijbreb^jm]b_
HgZijbih^gyeZijZ\mxjmdmqlh[u_fmklZeb\b^guiylvfZe_gvdboke_abghd\ulZlmbjh\ZgguogZ
__eZ^hgb\\b^_p\_lhqguoe_i_kldh\
Dh]^Z^hjh]b_gZfex^bmfbjZxlbf_gghlZdfubom\_dh\_qb\Z_fH^gZ^eyfh_cfZfuZ
hklZevgu_q_luj_^eyk_kl_jGbdlhgbdh]^Zg_magZ_ldZdij_djZk_g[uebokf_oGbdlhg_magZ_l
dZd^h[jZ[ueZfZfbgZmeu[dZQ_j_a\hk_fvf_kyp_\fh_fmhlpm[m^_l^Z`_g_q_]hohjhgblvY
ij_\jZsmkv\jZkk_y\rmxkyiuevBaZqlh"AZg_qlhkhl\hj_ggh_fhbfijZijZijZkdhevdhlZf"
kxk\hx`bagvy[ueZh^bghdZihlhfmqlhg_kf_eZiha\heblvdhfmlhmagZlvf_gyYg_ohqm
ex[blvdh]hlhbakljZoZqlh[m^m\ugm`^_gZhklZ\blv_]hkdhj[_lvihfg_lZd`_dZd[m^_l
kdhj[_lvfhchl_p
YhklZgmkvlmfZggufkghfB\havf_fl_[ymevnLjx]]\Zkhg=jm[uc\bdbg]h^gZ`^u
[jh^b\rbcihk\_lmkh\_jrZygZ[_]bgZ^_j_\gbKdhevdboex^_clum[be\k\h_cq_eh\_q_kdhc
�`bagbihdZZedZekeZ\ub[h]Zlkl\Z"JZa\_luemqr_Zcfhgh\dhlhju_m[b\Zxlqlh[u\u`blv"
Qlh^_eZ_ll_[yemqr_bo"
Wlhg_h^ghblh`_
?_ho\Zlbehg_\_jb_DZdhgg_fh]maj_lvhq_\b^gh_"
�JZa\_"AgZ_rvy[ueZgZ\Zr_fkZcl_b\b^_eZlZfkibkhdbf_gDbjbZgNjZdbckdbc`mebZg
&#xZe;&#x_j;¼&#xZ];&#xgm;&#xk;�&#xZe;&#x_j;¼&#xZ];&#xgm;&#xk;�FZd_^hgkdbcZe_jbcFZ]gmk`_cfb=ZeeZo_jMbevyf`_kk;j_c^bkx`bagvybamqZeZ
bklhjbxbagZxdZ`^h_bawlbobf_gbm`Zkqlhhgbk_yeb\k\h_\j_fyIhq_fmL_fgu_Hohlgbdb
[_kkf_jlguohly[hevrbgkl\hba\Zk[uebm[bcpZfb\q_eh\_q_kdhc`bagbZfuijhdeylukkZfh]h
jh`^_gbyaZlhq_]hgbdh]^Zg_kh\_jrZeb"=^_`_kijZ\_^eb\hklv"
&#xme;&#xvn;&#xg;&#x_;&#xoh;&#xl_;&#x__;&#xk;&#xem;&#xrZ;&#xlv;&#x;&#xHg;&#xg;&#xjZ;&#xam;&#xg;&#x_;&#xaZ;&#x^m;&#xfu;&#xZ;k;&#xy;&#xi;&#xhq;&#x_f;&#xm;mevng_ohl_e__kemrZlvHggbjZamg_aZ^mfu\Zekyihq_fmZcfhgul\hjbeblhqlhl\hjbebM
g_]h[ueZjZ[hlZbhgbom[b\ZeL_fgu_Hohlgbdb[uebl_fbdlhijZ\AZsblgbdZfbex^_c
�Zcfhgu[uebobsgbdZfbdhlhju_aZkem`bebqlh[ubo\uke_`b\Zebbm[b\Zeb
�Zcfhguaeh
Byaeh"
Lhevdhg_hgZHgZ[ueZ
HgZ[ueZl_fq_]hhgg_kf_e^Z`_mihfbgZlv
Lu:iiheblkkbehcijhbag_khg
Y`_gsbgZmevnkdZaZeZhgZijhklh__]hehk[ueihehgqm\kl\ZYieZqmb]jmsmY
gZwlhcieZg_l_
Hg\klj_lbe__\a]ey^bh]hgv\_]h]eZaZo__h[`_]
Y\b`mDZkkZg^jZY\b`mjZagbpm
?]hkeh\Zj_aZgmebih`b\hfm
Lh]^ZgZfg_hq_f[hevr_]h\hjblvFu\jZ]bBgbdh]^Zg_klZg_fgbd_fbguf
mevn]em[hdh\a^hogmedh]^ZhgZ\ujZabeZ\kemobklbgmdhlhjmxg_evaybaf_gblvKlh]h^gy
dZd:iheehgijhdeyekh[kl\_gguo^_l_cL_fgu_Hohlgbdbb:iihebluklZebkf_jl_evgufb
\jZ]Zfb
YagZxlbohijhbag_khg]hjeh_]hi_j_o\ZlbehhlhkhagZgbywlh]h
Hgg_ohl_e[ulv\jZ]hfLhevdhg_^eyg__
GhdZdbfh[jZahfhgbkfh]mlklZlvd_flh_s_"
Hgg_\u[bjZewlm`bagvghhg^Zek\h_keh\h`blvbf_gghlZd
Hgb\jZ]b
Bwlh_]hm[b\Zeh
�Z\ZcyihdZ`m]^_lu[m^_rvkiZlv
Hgih\_e__\djuehijhlb\hiheh`gh_lhfmdm^Zmr_eDjbkqlh[ij_^hklZ\blv_cm_^bg_gb_
dhlhjh]hhgZlZd`_eZeZ
DZkkZg^jZg_kdZaZeZgbkeh\Zdh]^ZhgjZkdjuei_j_^g_c^\_jv[hevrhcmxlghckiZevgbGZ__
k_j^p_[ueZly`_klvHgh[he_ehhlkh\_jr_ggh]emiuo\_s_cQ_]h`_hgZhlg_]hohl_eZ"
G_[uehkihkh[ZaZklZ\blv_]hij_djZlblvm[b\Zlv__gZjh^LZd[uemkljh_gfbjbgbdZdb_
Zj]mf_glug_[uebkihkh[guwlhbaf_gblv
Mg__g_[uehgZ^_`^ugZhlghr_gbykgbfbebkex[uf^jm]bffm`qbghc?_`bagvih^oh^bld
dhgpmBdm^Zwlhboijb\_^_l"
Gbdm^Z
HgZj_rbeZijb[_]gmlvdxfhjmdhlhjuc\k_]^Zihfh]Ze_ci_j_`blv`bag_ggu_ljZ]_^bbXfhj
wlh\k_qlhmg__[ueh
KdZ`b_kebya^_kvihl_jyxkvml_[ygZc^_lkyihbkdh\uchljy^dhlhjucf_gyhlus_l"
Hgg_jZkkf_yekyL_i_jvf_`^mgbfb[ueZijhqgZykl_gZHgiheghklvxhl]hjh^bekyhlg__Gmb
eZ^gh
Ihc^mijbg_kml_[_qlhgb[m^v\q_flukfh`_rvkiZlv
Bhgihr_ehlg__ijhqv
LugZklhevdhfg_g_^h\_jy_rvqlh^Z`_g_ihdZ`_rvf_klh]^_kibrv"
a]ey^_]h[ueijhgabl_e_g
Lum`_\b^_eZ]^_ykiex
HgZihdjZkg_eZ\kihfgb\kZfucwjhlbqgucbak\hbokgh\LhlkZfuc\dhlhjhfhgZkfhlj_eZdZd
\a_jdZeZo_]hkfm]eh_l_ehkdhevablih__ihdZhgaZgbfZekykg_ckZfhckljZklghcex[h\vx
Q_jgZy`_e_agZydjh\Zlv"
Hgdb\gmebmr_e
HklZ\rbkvh^gZDZkkZg^jZmk_eZkvgZfZljZkb\u[jhkbeZ\k_fukebba]heh\u
Qlhya^_kv^_eZx"
Gh^jm]Zy__qZklvohl_eZ\_jgmlvkyh[jZlgh\__kgubij_^klZ\blvqlhwlh]h^gygbdh]^Zg_[ueh
G_lLhq_]hhgZohl_eZ[ueh_^bgkl\_gghc\_svxdhlhjmxhgZgbdh]^Zg_ihemqbl
HgZohl_eZaZij_lgh]hk\h_]hfm`qbgmdhlhjuc[m^_l__oheblvbe_e_ylvbdhlhjh]h[m^_l
oheblvbe_e_ylvhgZLh]hkd_fhgZfh]eZ[uklZj_lvLh]hdlh^_j`Ze[u__aZjmdmdh]^ZhgZ
ijb\_^_l\fbj_]h^bly
Wlh[uehg_\hafh`ghihwlhfmhgZ^Z\guf^Z\ghihohjhgbeZwlbf_qlu
Gh^hwlh]hfhf_glZhgZbg_\klj_qZeZgbdh]hdlhaZklZ\be[u__kljZ^Zlvih\_sZfdhlhju_
�[ueb_caZij_s_guhl_oihjihdZhgZg_\a]eygmeZ\iZjmq_jguo]eZabmkeurZeZdZd\hbg
\bdbg]jZkkdZau\Z_l_cdZdhgfh][um[_j_qvfZevqbdZ
Fm`qbgmdhlhjucqm\kl\h\Ze\bgmaZk\h_ijhreh_
L_i_jvhgZ`Z`^ZeZ\k_]hwlh]hGhwlh[uebg_\hafh`gu_f_qlu
mevngbdh]^Zg_[m^_lijbgZ^e_`Zlv_cb^Z`__keb[m^_lq_j_ag_kdhevdhf_kyp_\hgZmfj_l
Mjhgb\]heh\mgZjmdbhgZjZaju^ZeZkv
=eZ\Z
Hl\_^bf_gydDZkkZg^j_k_j^blhihlj_[h\ZeZDwlmL_fghcHohlgbpukahehlbklh
dZrlZgh\hcr_\_exjhcdhlhjZygZoh^beZkvkg_c\fZrbg_G_\__ijbjh^_[uehiha\heylvdhfm
[ulhgb[uehdhgljhebjh\Zlv__kZfmbeb__hdjm`_gb_Y_^bgkl\_ggZydlhfh`_l__aZsblblv
:]ZijhlygmeZDhj[bgih\hjZqb\ZygZih^t_a^gmx^hjh`dmdk\h_fmhkh[gydmLu
ijh^_eZeZhlebqgmxjZ[hlmaZsbsZy__hlq_]hhlfmkhjZdZ`_lky"
Hlwlbokeh\DwlijbreZ\yjhklvGZg__gZdZlbehkbevgh_`_eZgb_jZa\_ylvHohlgbpmih\_ljm
ih[hqgucwnn_dlhlmgZke_^h\Zggh]h_xkd\_jgh]hoZjZdl_jZ__fZl_jbDkqZklvx^eyDhj[bg\
Dwl[ueh[hevr_hlhlpZdlhfm`_hgZ^Z\ghgZmqbeZkv^_eZlv]em[hdbc\^hobg_^Z\Zlv\heb
k\hbfj_[yq_kdbfihju\Zf
Aehklvx^_emg_ihfh`_rvHgZ^he`gZgZclbDZkkZg^jmgh_kebhgZbkihevam_l^eywlh]hk\hb
kihkh[ghklbKljZcd_jlml`_ihemqblij_djZkgmx\hafh`ghklvaZk_qvDwkkWlhlijb^mjhd^Z\gh
gZmqbekybkihevah\Zlvlhgdb_gxZgkukbeDwlijhlb\g__IhwlhfmhgZbg_klZeZkjZ`Zlvkykgbf\
[Zj_GjZ\blky_cwlhbebg_lghKljZcd_jgZfgh]hkbevg____hkgh\ghfihlhfmqlh_]hg_
\hegm_ldlhihkljZ^Z_lgZ_]himlbdp_eb
:wlhagZqblqlh_cgm`gZHohlgbpZqlh[uihaZ[hlblvkyhDwkk
Dwll_e_ihjlbjh\ZeZkvbabod\Zjlbjug_[he__q_fgZiylvfbgmlqlh[uhlijZ\blvkyd
JZajmrbl_evgbp_bihlj_[h\Zlvhlg__hklZ\blvDZkkZg^jm\ihdh_
Hldm^Z_c[uehagZlvqlhJZajmrbl_evgbpZ\hkihevam_lkywlhchlemqdhcqlh[uaZkeZlvKljZcd_jZ
b_]hex^_cihdZ__g_l"
HgZqm\kl\h\ZeZk_[ygZklhevdhij_^Zgghcqlh^Z`_g_fh]eZ^urZlvIhke_\k_owlbolukyq_e_lbc
\_jghckem`[ub:iheebfbb:jl_fb^_:l_i_jvhgbbkihevah\Zeb__^jm]ijhlb\^jm]Zb_cwlh
gbdZiebg_gjZ\behkv
Bh[__s_m^b\eyebkvihq_fmwlh__hl_phldZau\Z_lkymqZkl\h\Zlv\bob]jZo^eyk\hboHg[ue
gZfgh]hfm^j__DwllZddZdklZjZekyg_ihiZ^Zlv\ih^h[gu_kblmZpbbIhoh`_lhevdhhgihgbfZe
h[_bo[h]bgv
DZd[uhgZohl_eZbf_lv\hafh`ghklviha\hgblv_fmHg[u\^\Zkq_lZihdhgqbekwlbf^_ehfGh
G_lhgZ^he`gZkijZ\blvkykh\k_fkZfZ
Djhf_lh]h__[hevr_g_\hegh\Zehq_]hlZfohlyl[h]bgbAZijhr_^rb_iylve_lhgZ[_kdhg_qgh
ijb\yaZeZkvdDZkkZg^j_bhgZg_ohl_eZ\b^_lvdZdbkihevamxl__ih^jm]mg_]h\hjym`_hlhf
dZd_cijbqbgyxl\j_^
KZfh_\j_fybf\k_fijhklhhklZ\blvDZkkZg^jm\ihdh_
Dhj[bg\ureZbafZrbgu
Dwlihke_^h\ZeZaZg_c\]ZjZ`ihlhfhklZgh\beZkvihdZDhj[bghldju\ZeZ^\_jv\k\hc^hf
IhkemrZcfu\k_\h^ghcdhfZg^_
HohlgbpZlZdihkfhlj_eZgZg__keh\ghhgZkiylbeZ
Dhg_qgh\h^ghc^hjh]Zy:l_i_jvaZoh^b\gmljvqlh[uyfh]eZijbkfZljb\ZlvaZlh[hcb
m[_^blvkyqlhlug_k^_eZ_rvgbq_]h\jh^_lh]hqlh[u_s_jZahklZ\blvDZkkZg^jm__\jZ]Zf
Dwl\hkihevah\ZeZkvk\hbfbkbeZfbqlh[um^_j`b\Zlv^\_jvaZdjulhcDhj[bgih^_j]ZeZjmqdmb
m^ZjbeZdmeZdhfih^_j_\m
AgZ_rvjZkk_j^beZkvDwl_keb[uyohl_eZm[blvDZkkZg^jml_[_g_dZ`_lkyqlhaZ
ihke_^gb_iylve_lyfh]eZ[uk^_eZlvwlhg_h^bgjZa"Kq_]h[ufg_`^Zlv^hkboihj"
Dhj[bghl\_jgmeZkvhl^\_jb
Hldm^Zfg_agZlvqlhlu[ueZagZdhfZkg_ciylve_l"
DwlkZjdZklbq_kdbaZkf_yeZkv\hl\_l
Kijhkb__bmagZ_rv
Dhj[bgaZ^mfqb\hihkfhlj_eZgZg__
Lh]^Zihq_fmluhklZ\beZ__k_]h^gy[_aaZsblu"
Dwlm^_j`b\ZeZ__\a]ey^qlh[uDhj[bgfh]eZ\b^_lv__bkdj_gghklv
AgZcyqlhwlbkf_jlhghkgu_ih^hgdbkh[bjZxlkyihy\blvkyy[ubgZnmlhllhcd\Zjlbjug_
hlhreZ
B\k_lZdb\]eZaZoDhj[bghljZ`Zehkvkhfg_gb_Kh^ghcklhjhguDwl\hkobsZeZkvaZsblguf
bgklbgdlhf`_gsbguK^jm]hchgZohl_eZ__ijb^mrblv
G_agZxf_^e_gghijh]h\hjbeZDhj[bgFh`_l[ulvlu]h\hjbrvijZ\^mZfh`_l
[j_r_rv
Ij_djZkghDwlih^gyeZjmdbijbagZ\Zyk\h_ihjZ`_gb_Ohq_rv^hdZaZl_evkl\"
:hgbml_[y_klv"
Ih\_jgm\rbkvdg_ckibghcDwlih^gyeZih^hek\h_cjm[Zrdbbijh^_fhgkljbjh\ZeZDhj[bg
mqZklhddh`bijyfhgZ^e_\uf[_^jhf]^_gZoh^beky__kh[kl\_gguc^\hcghcagZd\\b^_emdZb
klj_eu
=eZaZDhj[bgrbjhdhjZkiZogmebkv
YagZxqlhlug_L_fgZyHohlgbpZDlhlulZdZy"
Yh^gZbaijbkem`gbp:jl_fb^ubdZdbl_[yf_gyihkeZebh[_ki_qb\Zlv[_ahiZkghklv
DZkkZg^ju:k_cqZkhl\_^bf_gydg_c
mevndhjhldhihklmqZekyihlhflhedgme^\_jvbm\b^_eDZkkZg^jm\ulbjZxsmx]eZaZHgaZf_j
ijb\b^___ke_a
LuieZq_rv"
HgagZeqlhhgZe`_lghm\Z`Ze__\u^_j`dmDZdijbylgh[uehgZclb`_gsbgmdhlhjZyg_
bkihevam_lke_auqlh[ufZgbimebjh\Zlvfm`qbgZfb
Hgg_j_rbl_evghaZr_e\dhfgZlmFukevh__ke_aZo\ua\ZeZ[hev\_]h]jm^bOm`_lh]hhg
ihqm\kl\h\Ze[_amfgh_`_eZgb_ijblygmlv__\k\hbh[tylbybml_rblv
Hgg_fh]Gm`gh^_j`ZlvkygZjZkklhygbbhlg__
YffYihaZbfkl\h\ZewlhmDjbkZHgi_j_^Ze_ckihjlb\gu_rlZgubnml[hedm
KiZkb[h
mevng_fh]hlhj\Zlvhlg__\a]ey^?_^ebggu_ju`_\Zlh[_ehdmju_\hehku[uebm[jZgugZaZ^
hldju\Zy__ebphQlhlh\g_cgZihfbgZeh_fmbkim]ZggmxfZe_gvdmx^_\hqdmb\lh`_\j_fy
[ueh\g_cg_qlhl\_j^h_dZddZf_gvbj_rbl_evgh_
Hgiheh`beeZ^hgvgZ__ijhoeZ^gmxs_dmbih\_jgme__]heh\mlZdqlh[uhgZkfhlj_eZgZg_]h
k\hbof_qlZohg[uhijhdbgme__gZkibgmbihijh[h\Ze__]m[u
JZkkl_]gme__jm[Zrdm
Lu\kx`bagv\hllZdkjZ`Z_rvky"
HgZdb\gmeZ
�BZcfhgub:iihebluhohlbebkvaZfh_ck_fv_cDh]^ZlhgZk[uebkhlgbZk_cqZkhklZeZkv
lhevdhyFZfZ\k_]^Z]h\hjbeZgZfqlhfu^he`gubf_lv[hevr_^_l_cQlhgZgZke_`bl
h[yaZgghklvijh^he`_gbyjh^Z
Ihq_fm`_lug_ihke_^h\ZeZ__gZdZam"
HgZbaysghnujdgmeZ
:kdZdhcklZlb"?kebymfjmhgbm\b^ylqlhfbnhlhfqlhgZrZkf_jlvhk\h[h^blbo
\u^mfdZ
�AgZqbllugbdh]^Zg_^mfZeZhlhfqlh[uklZlvZcfhghf"
HgZ\uj\ZeZkvba_]hjmdbhgm\b^_eijZ\^m\__]eZaZoLu[uk^_eZeZwlh"kijhkbehg__
Lu[um[beZg_\bggh]hq_eh\_dZqlh[u`blv"
Yg_agZxhl\_lbeZDZkkZg^jZhlhc^yhldjh\Zlbqlh[uiheh`blvnml[hedmbrlZgu\
rdZnHgb]h\hjylqlhihke_i_j\hc`_jl\uklZgh\blkye_]q_BdZdlhevdhluihemqZ_rv
qm`mx^mrmwlh\k_f_gy_l\l_[_LuklZgh\brvkyq_flhbgufQ_flhaeufb[_kkljZklgufM
fh_cfZfu[ue[jZldhlhjuch[jZlbekyFg_[ueh\k_]hebrvr_klve_ldh]^Zhgijbr_edg_cb
�ihiulZekyb__lh`_ij_\jZlblv\ZcfhgZDh]^ZhgZhldZaZeZkvhgj_rbem[blv__dhgp_
�dhgph\l_ehojZgbl_evm[be_]hihdZfukk_kljZfbijylZebkv\lmZe_l_Y[ueZ\m`Zk_y^y
�_fhk\k_]^Z[uelZd^h[jdgZf
I_qZevhljZ`Z\rZyky\__]eZaZo\h\j_fy__jZkkdZaZhdmlZeZk_j^p_mevnZbdj_idhk`ZeZ_]h
Hgg_fh]k_[_^Z`_ij_^klZ\blvkdhevdhm`ZkZhgZ\b^_eZ\k\h_cfheh^hc`bagb
�Ghb_]h^_lkl\h[uehg_e_]dbfKlu^mgb`_gb_Z`_ihke_\k_owlbo\_dh\hg_s_qm\kl\h\Zebo
mdmku
;u\Z_l[hevdhlhjZygbdh]^Zg_mlboZ_l
:qlhgZkq_ll_[y"kijhkbeZhgZ]ey^ygZg_]hq_j_aie_qhlZddZdhgg_hljZ`Zeky\
a_jdZe_KlZehebl_[_e_]q_m[b\Zlvihke_lh]hdZdluhlh[jZek\hxi_j\mx`bagv"
?_\hijhkjZahaebe_]h
:ihgbfZxlbohijhbag_keZhgZLZdlug_kqblZ_rvqlhwlhm[bckl\hdh]^Zlu
\ju\Z_rvky\q_clh^hfkp_evx]jZ[_`Zbohay_\ZkjZ`Zxlkyklh[hc\f_klhlh]hqlh[u
ihdhjblvkyl\h_c`_klhdhklb"
Klu^aZihehgbe_]hdh]^Zhg\kihfgbeg_dhlhju_bak\hboi_j\uogZ[_]h\lh\j_fy_]hex^b
jukdZebih\kx^mgZiZ^ZebgZ^_j_\gbihkj_^bghqb]jZ[y^jm]boex^_c^jm]b_a_febHgbg_
ij_ke_^h\Zebk\h_cp_evxbf_gghm[bckl\ZgZh[hjhlohl_ebhklZ\blv\`b\uoklhevdhkdhevdh
ihemqblkyHkh[_ggh_kebbop_evx[uebjZ[udhlhjuofh`gh[uehihlhfijh^ZlvgZqm`_a_fguo
jugdZo
?]hfZlvm`ZkgmeZkvmagZ\qlhhgbWjbdgZqZebmqZkl\h\Zlv\gZ[_]Zo\f_kl_kkugh\vyfbbo
khk_^_c
Fhbkugh\vymf_jeb^eyf_gyk_j^blh\hkdebdgmeZhgZij_`^_q_f\udbgmlvbobam[h]h]h
^hfbrdbYg_ohqm\b^_lvgbh^gh]hba\Zkkgh\Z
BhgZg_m\b^_eZHgZmf_jeZke_^mxs_c\_kghchlebohjZ^db?]hk_kljZaZieZlbeZh^ghfmba
fheh^uok_evqZgqlh[ulhljZaukdZebob^hklZ\beba\_klb_
Ljb]h^Zijhrehij_`^_q_fhgbkfh]eb\_jgmlvky^hfhcbhl^Zlvk\hcihke_^gbc^he]Dlhfm
\j_f_gbbohlpZm[bebZk_kljmm\_ebaZo\ZlqbdbmevnhlijZ\beky\:g]ebxqlh[uhk\h[h^blv
__bbf_gghlZfih]b[WjbdkjZamihke_lh]hdZdhgbihdbgmeb__^_j_\gx
;jxgobev^hldZaZeZkvmclbkgbfb
Yih`bgZxlhqlhlubWjbdihk_yebWlh;h`vy\heyqlhyklZeZjZ[ug_cbijbkem`b\ZxlZd
`_dZd\ugm`^_gukem`blvl_dhlhjuo\ukWjbdhfijh^ZebBjZ^bq_]hmevn"JZ^bgZ`b\ub
keZ\u"HklZ\vf_gy[jZlYg_ohqm[hevr_\Zrbo^hjh]\hcgu
DZdihke_^gbc]emi_phghklZ\be__b]h^hfiha`_dh]^ZZg]euaZo\Zlbeb__^_j_\mrdm__lh`_
m[beb@bagv[ueZkf_jlvxWlh_^bgkl\_ggh_qlhg_f_gyehkv
DZdq_eh\_dhg[ueij_djZkghbgnhjfbjh\Zgh[wlhfDZdL_fgucHohlgbdhg[uewdki_jlhf
Hghl\_jgmekyhlDZkkZg^ju
j_f_gZlh]^Z[uebbgu_
IjZ\^Z"kijhkbeZhgZYgbdh]^ZjZgvr_g_keurZeZqlhex^_c\JZgg__Kj_^g_\_dh\v_
fh`gh[uehj_aZlvdZdh\_p
DZkkZg^jZhlijygmeZdh]^Zmevnih\_jgmekydg_ckhk\bj_iufjuqZgb_f
?keblu`^_rvqlhy[m^mba\bgylvkyaZ\k_qlhk^_eZelZdyg_kh[bjZxkvYjh^bekykj_^b
gZpbbdhlhjZyg_m\Z`ZeZgbq_]hdjhf_kbeujmdb\hhjm`_gghcf_qhfY\ujhkkj_^bgZkf_r_db
ba^_\Zl_evkl\ihlhfmqlhfhchl_phldZau\ZekykjZ`ZlvkyIhwlhfmdh]^Zy^hklZlhqghih^jhk
qlh[u^hdZaZlvbfqlhyg_lZdhcdZdhgqlhyfh]mb\klZgmjy^hfkgbfb\[bl\_ylZdbk^_eZe
�Zykh\_jrZeihklmidbhdhlhjuokh`Ze_x:dlhg_kh\_jrZe"Ghygbdh]^Zg_m[b\Zebg_
gZkbeh\Ze`_gsbgGbdh]^Zg_ijbqbgye\j_^j_[_gdmbebq_eh\_dmdhlhjucg_fh]aZsblblvk_[y
L\hcgZjh^jZkp_gb\Z_lkf_jlvj_[_gdZbeb[_j_f_gghc`_gsbgudZdp_gg_crbcijbaHgb
ij_ke_^mxlbokh^ghc_^bgkl\_gghcp_evxijh^eblvk\hb]gbeu_`bagbLZdqlhg_kf_cqblZlv
fg_fhjZev
HgZk]ehlgmeZghl\_j^hklhyeZgZk\h_f
G_dhlhju_^ZLZd`_dZdbg_dhlhju_l\hbex^b`b\mlebrv^eylh]hqlh[ugZkbeh\Zlvb
l\hchl_p"Wlhfh`_lklZlv^eyl_[ykxjijbahfmevnLjx]]\Zkhgghg_dhlhju_bafhbo
khie_f_ggbdh\[md\ZevghfheylkygZex^_cih^h[guol\hbfkh[jZlvyfM[bcpGZkbevgbdh\?klv
�p_eh_hl\_l\e_gb_Zcfhgh\gZau\Z_lky:d_ehkdZ`^ucbadhlhjuodeyg_lkym[b\Zlvlhevdh
ex^_caZkem`b\Zxsbokf_jlb
Lue`_rv
G_lbkdj_gg_kdZaZeZhgZG_e]mAZ[Z\ghdh]^Zy\i_j\u_\klj_lbeZl_[ylhih^mfZeZ
qlhl_[_\hafh`ghba\_klghhfh_fgZjh^_[hevr_f_gyihlhfmqlhluhohlbrvkygZgZkGhlug_
agZ_rvg_lZdeb"Fu\k_]hebrv`b\hlgu_^ey\k_o\ZkG_^hklhcgu_^Z`_ihiuldbih]h\hjblvk
h^gbfbagZkb\uykgblvijZ\^m
�LZdhghb[uehHggbdh]^Zg_^mfZehZcfhgZobgZq_dZdh[m[bcpZodhlhjuogm`ghmgbqlh`blv
:qlh^h:iheeblh\
Hgbohg\hh[s_g_^mfZe
L_i_jv_fmijb^_lkyijb^Zlvl_jfbgm:iheeblq_eh\_q_kdh_ebph
G_lhevdhebphmg_]h[uehijbdhkgh\_gb_
G_`gucr_ihl\haex[e_gghc
Ghqlhwlhf_gyeh"
�Gbq_]hIh^\h^yblh]hg\k__s_L_fgucHohlgbdb\k__s_kh[bjZ_lkyij_ke_^h\ZlvZcfhgh\b
m[b\ZlvbokdhevdhgbgZc^_l
Bf[hevr_g_q_]h[uehkdZaZlv^jm]^jm]mWlhij_iylkl\b_gbdlhbagbogbdh]^Zg_kfh`_l
ij_h^he_lv
Ihwlhfmhgij_djZlbekihj
Lufh`_rvk\h[h^ghjZkihjy`Zlvky^hfhfghqvxbihf_klv_f\l_q_gb_^gy
:_kebyaZohqmmclb"
Hgba^_\Zl_evkdbnujdgme
KijhkbmDjbkZlZdebwlhe_]dh
AgZdhfuch]hg_daZ]hj_eky\__bamfjm^guo]eZaZoLhlkZfucdhlhjuc[jhkZe_fm\uah\b
]h\hjbeqlhmg_]hg_lgbdZdhcj_Zevghc\eZklbgZ^g_cWlh[ueZh^gZba__q_jldhlhjhchg
[hevr_\k_]h\hkobsZeky\g_cwlbfh]g_fbkbevghc\he_c
AgZ_rvyijb\udeZgZoh^blv\uoh^ubag_\hafh`guokblmZpbc
�:yijb\ud\uke_`b\ZlvbgZoh^blv:iheeblh\bZcfhgh\
HgZ\u]gmeZ[jh\v
Lu[jhkZ_rvfg_\uah\"
HgihdZqZe]heh\hc
Y\k_]hebrvdhgklZlbjmxnZdlMc^_rvby\_jgml_[yh[jZlghp_iyo_kebihlj_[m_lky
HgZ[jhkbeZgZg_]hg_h`b^Zgghhahjghc\a]ey^dhlhjucgZihfgbe_fmDjbkZ
Fh`_lluf_gy_s_bgZdZ`_rv"
�mfZxlug_fgh]hklZjh\ZlZ^eywlh]hYlZd`_kqblZxl_[y^hklZlhqghmfghcbkihkh[ghc
ihgylvqlhkl\h_cklhjhgu[ueh[uh]jhfghc]emihklvxihdb^Zlvwlhl^hfihdZKljZcd_jb_]h
ex^bkexghcbkoh^ylebrv[ukgh\Zl_[yhlukdZlv
DZkkZg^jm[_kbeZ_]hijZ\hlZ
Hgkgyefh[bevgbdkj_fgybi_j_^Ze_c
Fh`_rvhklZ\blv_]h\]hklbghcdh]^ZaZdhgqbrv
Hgih\_jgmekybhldjue^\_jv
mevnhdebdgmeZhgZij_`^_q_fhgkfh]mclb
Hgihkfhlj_e_c\ebph
KiZkb[haZlhqlhkgh\ZkiZkf_gyohlydZdy^h]Z^u\Zxkvml_[ygZ\_jgh_dZ`^ZyqZklvl_eZ
]hjblbaaZwlh]h
?]h\a]ey^kfy]qbeky
Hlwlh]hyg_k]hjZxihqZklyfDZkkZg^jZLhevdhlufh`_rvk^_eZlvlZdh_khfghc
Hg\ur_ebadhfgZlubaZdjueaZkh[hc^\_jvhklZ\b\DZkkZg^jmkhl\bkr_cq_exklvx
HgZklhyeZhg_f_\hlwlbokeh\aZoe_klgm\rbo__Dlh[ufh]ih^mfZlvqlhm__\hbgZ\bdbg]Z
h[gZjm`blky[he__g_`gZyklhjhgZGhk^jm]hcklhjhgu_cebg_agZlvbklbgm"bokgZohgZ
\b^_eZ_]hk_j^p_
kgh\b^_gbyodhlhju_[uebj_Zevgufbl_g_kdhevdh^jZ]hp_gguoqZkh\_cg_gZ^he]h
hldjuehkvk_j^p_fm`qbgu?]hkljZob
LhqlhhgaZsbsZebkdju\Zehl\k_odjhf_g__
Y^he`gh[ulvkh\_jr_gghg_\k_[_\u^hogmeZhgZDZdhgZ\hh[s_fh`_lbkiulu\Zlv
g_`ghklvdfm`qbg_dhlhjucg_kl_kgy_lkylh]hnZdlZqlhm[b\Z_l__ex^_c"
&#xme;&#xvn;&#x_;&#x_;&#x_;&#xke;&#xhg;&#xZ;&#xij;&#x_;&#xjZ;&#xlb;&#xlk;&#xy;�B]^_lh\]em[bg_^mrb_cohl_ehkvagZlvm[v_lebmevnb___kebhgZij_\jZlblky\ZcfhgZ
mevnbkimklbe^he]bcmklZeuc\u^ho\oh^y\]hklbgmx]^_jZa\Zeb\rbkvgZ^b\Zg_kb^_eDjbk
Lhevdhwlh]h_fmg_o\ZlZeh_s_h^gh]hq_eh\_dZdhlhjucg_fh`_lk^_eZlvlhqlh_fm\_e_eb
Lhjg_m`_ebgbmdh]hbagbog_lgbdZieba^jZ\h]hkfukeZ"
DZ`_lkyyijhkbel_[ykh[jZlv\_sb
Ihc^bkh[_jbkvihqbklvam[uljZogbkvLulhevdhl_fbaZgbfZ_rvkyqlhmdZau\Z_rvqlhfg_
^_eZlvDjbks_edZedZgZeZfbl_e_\bahjZ?kebluihkfhljbrvfg_ih^gh]blhm\b^brvqlh
ym`_kh[jZekyblhevdhb`^mke_^mxs_]hijbdZaZgby[hevrh_kiZkb[h
mevnhimklbe]eZaZ\gbabm\b^_eq_jgucjxdaZd\hae_^b\ZgZ
Bwlh\k_qlhlu[_j_rvkkh[hc"
:]ZFg_fgh]hg_gZ^hZ_kebqlhgb[m^vihgZ^h[blkym\_j_gqlhkfh]mdmiblvwlhlZddZd
Kh\_lagZ_lqlhylbiZijb\be_]bjh\Zggucdhlhjh]hke_^m_lm[eZ`ZlvbgZq_[hevrhciehohc
\bdbg]hlijZ\blky\ihoh^ihbo]heh\u
mevn[jhkbe\g_]hh^ghcba^b\Zgguoih^mr_dh[lygmluoldZgvxHklhjh`gh
DjbkaZkmgmeih^mrdmk_[_aZkibgmbg_hl\_lbeijh^he`b\s_edZlvdZgZeZfb
mevnmk_ekygZ^jm]hc^b\Zggh_]hfukeb\ha\jZsZebkvd`_gsbg_dhlhjmxhghklZ\be\
]hkl_\hfdjue_^hfZLZf]^_^_ehdZkZehkv__hgqm\kl\h\Zek_[yk[blufklhedmZk
aZf_rZl_evkl\hfhgkijZ\eylvkyg_ijb\udHg\k_]^Z[uehkgh\Zl_evgufq_eh\_dhf?kebmg_]h
[ueZijh[e_fZhgmkljZgye__
G_ihkj_^kl\_gghDZkkZg^jmhgmkljZgblvg_fh]Gml_hj_lbq_kdbfh]ghwlh[ueh[ug_
ijZ\bevghIjhs_\k_]h[ueh\uklZ\blv__aZ^\_jvbiha\heblvhl[b\ZlvkykZfhcbebi_j_^Zlv__
gZjmdbDhj[bg
qlh[uhgijbkfZljb\ZeaZDZkkZg^jhcagZqbl^eywlh]h^he`gZ[ulvijbqbgZ:leZglgbdh]^Z
gbq_]hg_^_eZe[_aq_jlh\kdbohjhr_cijbqbgu
GmbdZdfgh]hDZkkZg^j_ba\_klghhgZk"kijhkbeDjbk
Ihoh`_qlh\k_DZdhgZkdZaZeZhgZ:iheebl
GZiheh\bgm
GZiheh\bgmbebp_ebdhfdZdZyjZagbpZ"
Djbkih`Zeie_qZfb
JZagbpZ\lhfqlhhgZfg_^_ckl\bl_evghgjZ\blkyHgZg_\ukhdhf_jgZydZd[hevrbgkl\h
hklZevguo[h]Zl_gvdbokmq_d\fh_fdhee_^`_
G_[m^vlZdbf]jm[ufDjbklhn_j
DjbkaZdZlbe]eZaZ
IjhklbyaZ[uedZdkbevghlug_gZ\b^brvwlh\ujZ`_gb_
mevnih^i_j]heh\mjmdhcbmklZ\beky\l_e_\bahjDZkkZg^jZ[ueZ^jm]hcHgZaZklZ\beZ_]h
kgh\Zihqm\kl\h\Zlvk_[yq_eh\_dhfAZklZ\beZ_]h\kihfgblvdZdh\hwlh[ulvghjfZevguf
DZdh\hhsmsZlvk_[y`_eZgguf
Hgm`_hq_gv^Z\ghg_bkiulu\Zeih^h[guoqm\kl\
&#xu;&#x^;&#xh_;&#xu;&#x]e;&#xy^;&#xbl;&#x_;&#xdZ;
�&#xu;&#x^;&#xh_;&#xu;&#x]e;&#xy^;&#xbl;&#x_;&#xdZ;
�;h`_fhcu^\h_\u]ey^bl_dZd_j_\gyIjhdeyluob\Zghf
mevnhldbgme]heh\mgZaZ^bm\b^_eDZkkZg^jmklhy\rmxgZihjh]_DZqZy]heh\hchgZijhreZ\
dhfgZlmb\jmqbeZ_fml_e_nhg
DjbkjZkkf_yekybm[Z\bea\md
AgZ_rvmf_gydjurZ_^_lhllh]hqlhy\b`ml_[ya^_kvmk_[y^hfZ
Ih\_jvmf_gykZfhcdjurmkghkblhlij_[u\Zgbya^_kvml_[y^hfZ
Djbkijhb]ghjbjh\Ze__dhff_glZjbc
G_]h\hjym`_hlhfdZdkljZgghqlhluihfgbeZmevnZdh]^Z\_jgmeZkv\dhfgZlmY\k__s_
bkiulu\ZxgZklhcqb\h_`_eZgb_ij_^klZ\blv\Zk^jm]^jm]m
L_e_nhgmevnZaZb]jZei_kgx,URQPDQ]jmiiu%ODFN6DEEDWKHg^hklZe_]hbhldbgmedjurdm
DZkkZg^jZijhreZ^Zevr_bk_eZjy^hfkDjbkhfihdZmevnhl\_qZegZa\hghd
QlhhgZa^_kv^_eZ_l"
DZkkZg^jZgZofmjbeZkvmkeurZ\k_j^bluc\hijhkmevnZ
WlhhojZgZa\hgblihykgbe^eyg__Djbk
Hldm^ZluagZ_rv"
&#xme;&#xvn;&#x^;&#xmf;&#xZ_;&#xl;&#xq;&#xlh;&#xw;&#xlh;
&#xZ[;&#xZ;&#xgh;&#x;&#xih;&#xkl;&#xZb;&#xlv;&#x;&#x,U;&#xRQ;&#xP;&#xDQ;&#x;�I_kgymevn^mfZ_lqlhwlhaZ[Z\ghihklZ\blv,URQPDQ@_e_agucq_eh\_d@gZ\uah\uhl
fh_]hwkdhjlZHgb`b\ml\^hf_ki_pbZevghhl\_^_gghf^eyhojZguwlh\hae_]jZgbpuihf_klvy
g_^Ze_dhhl\hjhlDlhlhhklZgh\bekygZih^t_a^ghc^hjh`d_bkb]gZeblqlh[u_]h\imklbeb
:hgZlh^mfZeZqlhwlh__hl_pihf_rZekygZ[_ahiZkghklb
�QlhwlhaZf_klhNhjlGhdk]hjh^\rlZl_D_glmddbx`g__]Embk\beeZ\h_ggZy[ZaZf_klh
jZkiheh`_gby[jhg_lZgdh\hcrdheuKmohimlguo\hckdFbgbkl_jkl\hnbgZgkh\hkgh\Zeh
a^_kvojZgbebs_ahehlh]haZiZkZ@"
G_lgZiheghfk_jv_a_\hajZabeDjbkGZkZfhf^_e_\Ghdkfh`gh\ehfblvkybebm^jZlv
hllm^Z:_^bgkl\_gguc\uoh^hlkx^ZkdZdfbgbfmf^\mfyhojZggbdZfb\k_\j_fy
A\mqbllZdkeh\ghlum`_iulZekyi_j_[jZlvkyq_j_akl_gm
G_kq_lgh_dhebq_kl\hjZa
HgZaZkf_yeZkv\kihfgb\qlhmevnkdZaZe_c\__dhfgZl_
mevn]h\hjblqlh[_aj_amevlZlgh
LZdb_klvIh\_jvfg__keb[uhlkx^Z[ue\uoh^y[u_]hdwlhfm\j_f_gbm`_gZr_eb
bkihevah\Ze
mevnhldexqbekybih^gyekygZgh]b
WlhaZfghc"KijhkbeDjbk
G_lwlhDhj[bg
LZdhlhjZykDwl"mlhqgbeZDZkkZg^jZmmevnZ
Hgdb\gmegZijZ\eyykvd\oh^ghc^\_jb
DZkkZg^jZihke_^h\ZeZaZgbfdZdjZa\h\j_fyqlh[um\b^_lvdZdh[l_dZ_fucdjZkgucEhlmk
�WkijblhklZgh\bekyi_j_^^hfhf\_jvkhklhjhguiZkkZ`bjZhldjueZkvbaZg_ch[gZjm`beZkv
DwldhlhjZy\u[jZeZkvbafZrbgubdbgmeZkvd^hfm
WcfZeurdZlu\ihjy^d_"
DZkkZg^jZmeu[gmeZkv
Yg_m\_j_gZ
Ihq_fmhgZa^_kv"KijhkbemevnmL_fghcHohlgbpudZdlhevdhlZih^hreZdg_fm
HohlgbpZkijylZeZjmdb\dZjfZguijb^\b]Zykv[eb`_dmevnm
HgZlh`_gZkem`[_m:jl_fb^u?_jZ[hlZaZsbsZlvDZkkZg^jmbyih^mfZeZqlhjZamfg__
iha\heblv_cihfhqvl_[_
mevnih^hajbl_evghihkfhlj_egZDwl
Fg_g_gm`gZgbdZdZyihfhsv
Dwlhs_lbgbeZkv
JZkkeZ[vkyfbkl_jFZqhyg_kh[bjZxkvl_[_fZebgmihjlblvGhy^_ckl\bl_evghl_[_gm`gZ
LZdkemqbehkvqlhyagZxKljZcd_jZebqghYl\hc_^bgkl\_ggucrZgkhl\Z^blv_]h
mevnkhfg_\Zekyklhbleb\_jblvohlvq_fmgb[m^vbakdZaZggh]h
dem[_lukdZaZeZqlhg_agZ_rv_]h
Yg_aZohl_eZjZkdju\Zlvk\hxe_]_g^mghwlh[ueh^hlh]hdZd\uj_[ylZjZa^_ebebgZkbfg_
ijbrehkvm[_`^ZlvDhj[bg\_jgmlvf_gydDZkkZg^j_ihdZKljZcd_jg_gZr_e__kgh\Z
Lu_c^h\_jy_rv"kijhkbehgDhj[bg
IhqlblZd`_dZdbex[hfm^jm]hfmGhhgZmdZaZeZgZlhqlhijh\_eZkDZkkZg^jhciylve_lb
DZkkZg^jZihdZ_s_g_mf_jeZ
WlhijZ\^Zih^l\_j^beZDZkkZg^jZYiheghklvx_c^h\_jyeZ\k_wlh\j_fy
&#xme;&#xvn;&#x;&#xHg;&#x;&#xkl;&#xj_;&#xlb;k;&#xy;&#xa];&#xey;&#x^h;&#xk;&#xDh;&#xj[;&#xbg;&#x;&#x;�Ohjhrhg_hohlghkh]eZkbekymevnHg\klj_lbeky\a]ey^hfkDhj[bg_j`bl_e_nhg
\dexq_ggufy[m^mgZk\yab
Dhj[bgdb\gmeZbgZijZ\beZkvh[jZlghdk\h_cfZrbg_
GZk^hkboihj^jm]^jm]mg_ij_^klZ\bebkdZaZeDwlijhly]b\Zymevnmjmdmdh]^ZDhj[bg
m_oZeZYDZljZ
Hgih`Ze_cjmdm
�ZyagZxDwlih\_eZbo\^hfh[jZlgh\]hklbgmx]^_gZ^b\Zg_\k__s_kb^_eDjbk
mevnaZi_jaZgbfb^\_jvgZaZfhdbgZaZkh\
DklZlbmevnkdZaZeZDwlhklZgh\b\rbkv\hae_jxdaZdZDjbkZ?kebluih^mfu\Ze
hlhkeZlvDjbklhn_jZhlkx^ZjZ^b_]haZsbluykh\_lmxi_j_kfhlj_lvj_r_gb_
Ihq_fm"
HgZihdZaZeZ[hevrbfiZevp_fgZl_e_\bahj
KdhevdhjZalu\b^_e^Z\Zcl_dZihoblbfaZdZ^uqgh]h^jm]Zohjhr_]hiZjgybih^_j`bf_]hm
k_[y^hk_jbbk\udmihf"
mevnij_g_[j_`bl_evghnujdgmegZwlh
Ih\_jvfg_gbdlhg_\khklhygbb\uj\Zlv_]hmKh\_lZHjm`_ghkp_\
GZijhlb\iZjbjh\ZeZkkZjdZafhfDwlKljZcd_jmg_khklZ\blgbfZe_cr_]hljm^Z
hlukdZlv_]hlm`_fbgmlmdZdlu\uimklbrv_]hbawlh]h^hfZKljZcd_jb_]hBeexfbgZlu
�ijhk\_szggu_h[s__gZa\Zgb_g_kdhevdbolZcguo]jmiikh\j_f_gguobbklhjbq_kdboj_Zevgh
kms_kl\h\Z\rbobnbdlb\guojZkdjuluobebij_^iheZ]Z_fuoH^gZdhih^BeexfbgZlZfb
h[uqghihgbfZxlh[s_kl\h[Z\ZjkdboBeexfbgZlh\gZbf_g__k_dj_lgh_ba\k_olZcguoh[s_kl\\
fbj_H[uqghbkihevah\Zgb_^Zggh]hl_jfbgZij_^iheZ]Z_lgZebqb_aeh\_s_chj]ZgbaZpbb
aZ]h\hjsbdh\dhlhjZyklj_fblkymijZ\eylvfbjh\ufb^_eZfbg_]eZkghbaf_gb\kms_kl\mxsbc
ihjy^hdgZijyfhijhlb\hiheh`guc bdbi_^by\f@ijbebigmldg_fmdZd[ZggucebkldaZ^gbp_
Hggbdh]^Zg_^h[_j_lky^h^jm]h]h[_ahiZkgh]hf_klZg_ijblZsb\bogZo\hkl_;_a
ij_m\_ebq_gby
Hgb`_g_hkf_eylkym[blv_]hijZ\^Z"kijhkbeZDZkkZg^jZ
G_lhl\_lbeZDwlWlhg_klbevKljZcd_jZHgh[uqghgZdZau\Z_lbmya\ey_lex^_cgZghky
�m^ZjihkZfhfm[hevghfmf_klmZhgijbre_lDjbkZh[jZlgh\iheg_k_[_`b\h]hIZjgbrdZ
ijhklh[hevr_g_[m^_lg_ih\j_`^_gguf
G_ih\j_`^_gguf\dZdhfkfuke_"g_j\ghkijhkbeDjbk
DwlhimklbeZ\a]ey^gZ_]hiZo
Djbkg_f_^e_gghijbdjuekyjmdZfb
Qmrvkh[Zqvy
Hg_limikbdKljZcd_jagZ_ldZdkbevghmevnp_gbll\hxkihkh[ghklvjZafgh`ZlvkyWlhlh
qlhhgfh`_lhlgylvm\Zkh[hbo
DjbkfjZqghijhbag_kmevnb^b\k\hxdhfgZlmbaZijb^\_jv
Djbk[_aijhf_^e_gbymfqZekyba]hklbghc
mevnbDwlijbklZevghmklZ\bebkv^jm]gZ^jm]Z
?keblulZdohjhrhagZdhfZkhKljZcd_jhfhldm^Zfg_agZlvqlhlugZg_]hg_jZ[hlZ_rv"
DwlnujdgmeZ\hl\_l
Hgfg_^Z`_g_gjZ\blkyMgZkkgbf_klvh[sbc^jm]dhlhjucklZedb\ZegZke[Zfbg_kdhevdh
jZaaZijhr_^rb_\_dZ
_dZ"kijhkbeZDZkkZg^jZDZd\_d:"QlhlulZdh_Dwl"
DwlmkihdZb\Zxs_ih]eZ^beZ__ihjmd_
Fg_`ZevDwkkGZ^h[uehl_[_jZgvr_jZkkdZaZlvghy[hyeZkvqlhlui_j_klZg_rvfg_
f_gyqlh[u[ulvm\_j_gghcqlhhg[hevr_g_ih^[_j_lkydl_[_lZd[ebadh
Hlih^h[gh]hhldjulbymDZkkZg^juaZdjm`beZkv]heh\Z
LZdwlhluhldjueZihjlZe\dem[_"
HgZdb\gmeZ
wlhfkemqZ_ygZjmrZx^_\ylv\b^h\h[_lh\ghihke_^g__qlhyohqm\b^_lvwlhdZdl_[_
ijbqbgyxl\j_^Deygmkv
mevn\uklmibe\i_j_^
AZq_fklhevdh\hagbk__[_ahiZkghklvx_kebhgZ\k_jZ\ghmfj_lq_j_ag_kdhevdhf_kyp_\"
Dwlk^_eZeZ]em[hdbc\^hobhlklmibeZgZaZ^HgZihhq_j_^bihkfhlj_eZgZdZ`^h]hbagboij_`^_
q_fgZdhg_paZ]h\hjbeZ
Ya^_kvm`_g_^eylh]hqlh[uh[_ki_qblv_caZsblm
mevn\klZef_`^mDwlbDZkkZg^jhcHggZijy]kykeh\ghijb]hlh\beky\klmiblv\[hc
Qlhluih^wlbfih^jZamf_\Z_rv"
DwlgZdehgbeZ]heh\mlZdqlh[uaZkibghcmevnZ\klj_lblv\a]ey^DZkkZg^ju
K_cqZkygZoh`mkva^_kv^eylh]hqlh[um[_^blvkyqlhj_[_ghddhlhjh]hhgZghkbljh^blky
a^hjh\uf
=eZ\Z
Fffh_]hq_]h"kijhkbeZDZkkZg^jZgZih\ZekjZ`_ggZykeh\ZfbDwlG_fh`_l[ulvqlh[u
hgZijZ\bevghjZkkeurZeZMg__g_[uehgbfZe_cr_]hrZgkZaZ[_j_f_g_lv
L\h_]hj_[_gdZ
Hq_\b^ghkhkemohfmg__\k_\ihjy^d_
DZdh]hj_[_gdZ"
Dwlk^_eZeZ]em[hdbc\^hobaZ]h\hjbeZf_^e_gghqlh[uehhq_gvdklZlbihkdhevdmDZkkZg^j_k
ljm^hfm^Z\Zehkvke_^blvaZfukevx
Lu[_j_f_ggZDwkkKjhd_s_fZe_gvdbcghj_[_ghd\u`b\_lYijhke_`maZwlbf[m^vhgh\k_
^\Z`^uijhdeylh
DZkkZg^jZqm\kl\h\ZeZk_[ylZdkeh\gh_cgZg_kebihgZklhys_fmkhdjmrbl_evgucm^Zj?_
jZkkm^hd_^\ZmeZ\eb\Zekeh\ZDwl
Yg_fh]m[ulv[_j_f_gghcYgbkd_fg_kiZeZ
Dwli_j_\_eZ\a]ey^gZmevnZ
Qlh"FijhkbehgaZsbsZykvHl_plukdZaZeZDwl
Hq_jlZk^\ZG_ohq_lkyebrZlvl_[ybeexabc^_ldZghL_fgu_Hohlgbdbg_fh]mlbf_lv
^_l_cFu[_kieh^gu
Dwldb\gmeZ
IjZ\bevghghlu\_^vg_kh\k_fL_fgucHohlgbd\_^vlZd"
Lh]^Zqlhyd^vy\hemlZdh_"
;_kkf_jlgucgh\hlebqb_hl^jm]boHohlgbdh\lug_mfbjZehh[s_HklZevgu_klZeb
[_kieh^gufbihlhfmqlhbol_eZ[uebf_jl\udZdh_lh\j_fyDZ`^ZyqZklvl\h_]hl_eZklhev`_
g_\j_^bfZdZdblukyqm^\_klbe_lgZaZ^
Ghyg_ijbdZkZekydg_cgZklZb\Zemevn
HluijbdZkZekyb_s_dZd
Wlh[ueh\hkgZo\hkdebdgmeb\mgbkhgmevnbDZkkZg^jZ
hkgZodhlhju_\uh[Zihfgbl_"G_l\Zkk\_eb\f_kl_^ey\hajh`^_gbydjh\ghcebgbb
DZkkZg^juZagZxyh[wlhfihlhfmqlhij_^\Zjbl_evghkZfZhihbeZ__qlh[u^Zlv\ZflZdmx
\hafh`ghklv
Hof_gyk_cqZkklhrgblijhklhgZeZDZkkZg^jZhlklmib\gZaZ^bhi_jrbkvjmdhcgZ
^b\ZgWlh]hg_fh`_l[ulvWlhijhklhg_\hafh`gh
HaZf_qZl_evghgZkf_reb\hkdZaZeZDwlaZq_fiha\heylvj_Zevghklb\lhj]Zlvky\gZrm
`bagvijZ\^Z"kfuke_wclufbnbq_kdh_kms_kl\hijhbahr_^r__hlfbnbq_kdbokha^Zgbcb
gZoh^brvky\^hf_[_kkf_jlgh]hkljZ`Zdhlhjh]hgbh^bgq_eh\_dg_fh`_l\kihfgblvq_j_aiylv
fbgmlihke_hdhgqZgbybo\klj_qb"Qlh"Fu[m^_fjZkkm`^ZlvgZl_fmj_Zevghklbk_cqZk"
HgZhdbgmeZDZkkZg^jmijhgabl_evguf\a]ey^hf
AgZ_rvqlhym\_jmx\g_au[e_fhklvaZdhgh\ijbjh^udh]^Zmevnkfh`_l\uclbgZkheg_qguc
k\_lg_jbkdmyijhba\hevgufkZfh\ha]hjZgb_fbeblh]hdjmq_dh]^ZlukZfZihemqbrvgZklhysbc
iey`gucaZ]Zj
mevn[uegZklhevdhhr_ehfe_gqlhklhyeg_r_ehogm\rbkvihdZDwlijh^he`ZeZdbiylblvky
DZkkZg^jZ[ueZ[_j_f_ggZ_]hj_[_gdhf"hafh`ghklvih^h[gh]h[ueZbajZajy^Zl_o\_s_ch
dhlhjuohggbdh]^Zg_kf_e^Z`_^mfZlvg_lhqlhgZ^_ylvky
G_lhgg_fh]\wlhih\_jblvIjhklhg_fh]
DZdbfh[jZahfykmf_egZ]jZ^blv__j_[_gdhf\hkg_"Fijhkbehgi_j_[b\ZyDwl
Ke_]dZmkihdhb\rbkvhgZijbgyeZkvaZjZatykg_gby
Kms_kl\mxljZaebqgu_lbiukgh\\hfgh`_kl\_ijhkljZgkl\:jl_fb^Z\ugm^beZh^gh]hba
Hohlgbdh\AZKgh\b^_gbyfb\\_klb\Zkh[hbo\ihem[_kkhagZl_evgh_khklhygb_qlh[u\ufh]eb
kdZ`_flZdijbclbd\aZbfhihgbfZgbx
mevngZofmjbeky
AZq_f_cwlh"
DwljmdhcihdZaZeZgZDZkkZg^jm
Dwkkg_klZeZ[ukiZlvgbkd_f^jm]bfAZl_iylve_lqlhykg_chgZbkljZklgh]hlh\a]ey^Zgb
��gZh^gh]hiZjgyg_dbgmeZhl_okZfuoihjihdZlug_\\Zebeky\dem[m[blvZcfhgh\B\hl
lh]^ZaZkbyeZdZdk\_leyqhdDZdlhevdhhgZ\u[_`ZeZaZlh[hcyih^mfZeZqlhgZdhg_plhgZr_eky
dlhlhkd_fhgZkjZ^hklvxi_j_kibl
GhjZa\_\u^\h_ih^^Zebkv_kl_kl\_ggufh[s_ijbgylufihju\ZfhlijZ\bebkv\d\Zjlbjmb
kiZjbebkvdZddjhebdb"G_lHgZ\_jgmeZkvgZaZ^dZdgb\q_fg_[u\ZehQ_jluh[Z
[_agZ^_`guDwl\a^hogmeZIhwlhfm:jl_fb^Zj_rbeZqlhhgZkfh`_lbkihevah\Zlv
f]gh\_ggmxk\yav\hagbdrmxf_`^m\ZfbgZmebp_qlh[uhlijZ\blvDwkk\l\hbkgublZdbf
h[jZahflukfh][uhieh^hl\hjblv__
GhaZq_f"kijhkbeZDZkkZg^jZIhq_fm_clZd\Z`ghqlh[uyaZ[_j_f_g_eZ"
Ihlhfmqlhfbndhlhjuclu\ukf_b\ZeZijZ\^b\DZdlhevdhmfj_lihke_^gbcijyfhc
gZke_^gbd:iheehgZijhdeylb_kgbf_lky
Lh]^Ziha\hevfg_mf_j_lvbhk\h[h^blv:iheeblh\
Y\_^vg_]h\hjbeZqlhhgbhk\h[h^ylkyb^brveb\_kvijbdhekFhcjZfb\lhfqlhkgbfb
gbdh]^Zgbq_]hg_[u\Z_lijhklhIjhdeylb_kgbf_lkyihlhfmqlh:iheehgmfj_l\f_kl_klh[hc
L\hbdjh\vb`bagvk\yaZguk_]hKlhbl_fmmf_j_lvbkhegp_ih]b[g_l\f_kl_kgbfdZdkemqbehkv
[uk:jl_fb^hcbemghcDZdlhevdhbog_klZg_lhlfbjZlh`_gbq_]hg_hklZg_lkyFu\k_mfj_f
k_
G_lg_lg_l\u^hogmeZDZkkZg^jZWlh]hg_fh`_l[ulv
ujZ`_gb_ebpZDwlg_hklZ\eyehgZ^_`^ugZhlkjhqdmijb]h\hjZ
WlhijZ\^ZfbeZyIh\_jvfg_BgZq_f_gy[ua^_kvg_[ueh
DZkkZg^jZkfhlj_eZgZg__bah\k_oiulZykvhkfukeblvmkeurZggh_HgZ[ueZijhklhhr_ehfe_gZ
Ihq_fmlufg_jZgvr_g_kdZaZeZ"
Y]h\hjbeZblugZklhevdh\ureZbak_[yqlhfuk:jl_fb^hcj_rbebkl_j_lvl\hxiZfylvb
gZqZlv\k_aZgh\hghf_^e_gg__
YjhklvaZoe_klgmeZ__
uk^_eZebqlh"
DwlijbgyeZkvaZsbsZlvky
Wlh[uehjZ^bl\h_]h`_[eZ]ZL_[ylZdjZahaebeZi_jki_dlb\Z\ugm`^_gghc[_j_f_gghklbb
:jl_fb^Zj_rbeZqlh\f_kl_kj_[_gdhfl_[_ijb]h^blkyb_]hhl_pqlh[ukijZ\blvkyk
j_ZevghklvxkblmZpbbDh]^Zyh[tykgbeZl_[_wlhlh[jhkblvkyih^Z\lh[mkihdZaZehkvl_[_[he__
aZfZgqb\hcZevl_jgZlb\hcq_fbkihevah\Zlvfm`qbgmbhklZ\blvihke_k_[yj_[_gdZaZdhlhjuf
[m^mlhohlblvkyLZdqlhwlhijhklhaZf_qZl_evghqlhlugZreZmevnZjZa\_g_l"IjbgbfZy\h
�\gbfZgb__]hkihkh[ghklb:iheeblubZcfhgug_kfh]mlb[ebadhdg_fmih^hclbg_aZieZlb\aZ
wlh`bagvx
DZkkZg^jZgZqZeZgZ^\b]ZlvkygZDwlbh[gZjm`beZqlhmevnlyg_l__gZaZ^g_iha\heyy^h[jZlvky
^h__l_ehojZgbl_evgbpu
G_gZ^hDZkkZg^jZ
Hih`ZemcklZmijZrb\ZeZ_]hDZkkZg^jZYebrvgZiZjmfbgmlk^Z\ex_c]hjehHgZ
f_lgmeZjZatyj_gguc\a]ey^\`_gsbgmdhlhjmxhrb[hqghijbgbfZeZaZih^jm]mY^h\_jyeZ
l_[_Zluh[fZgmeZbbkihevah\ZeZf_gyG_m^b\bl_evghqlhluihklhygghk\ZlZeZfg_iZjg_c
YagZxbijhrmaZwlhijhs_gby=eZaZDwlk\b^_l_evkl\h\Zebh__bkdj_gghklbh^gZdh
^h\_jb_DZkkZg^judg_ci_j_`b\Zehg_emqrb_\j_f_gZG_m`_eblug_\b^brvqlh\k_
ihemqbehkvdZdg_evayemqr_"mevn^hq_jlbdh\[hblkyihl_jylvihke_^g_]hgZke_^gbdZk\h_]h
jh^ZQ_j_al_[yhgihemqZ_l^jm]mxebgbxihlhfdh\dhlhju_[m^mlihfgblv_]hZlu\k\hx
hq_j_^vihemqZ_rv[_kkf_jlgh]hdhlhjuckfh`_ljZkkdZaZlvl\h_fmj_[_gdmb\gmdZfhl_[_b
l\h_ck_fv_Hgkihkh[_gijbkfhlj_lvaZgbfbbihaZ[hlblvkyh[bo[_ahiZkghklb;hevr_g_gm`gh
[m^_lm[_]ZlvDwkkIh^mfZch[wlhf
DZkkZg^jZg_r_\_ebeZkvihdZkeh\ZDwl^hoh^beb^h__khagZgby?_j_[_ghd[m^_l`blv\
[_ahiZkghklbbihfgblvhg_cWlh\k_q_]hhgZohl_eZBf_gghihwlhfmhgZgbdh]^Zij_`^_g_
jZkkfZljb\ZeZ\hafh`ghklvaZ\_klb^_l_c
Ghhkf_eblkyebhgZ\wlhih\_jblv"
:iheeblu\ugZrb\Zebk\hbo^_l_cqmlv[hevr_^\Z^pZlbg_^_ev^\ZjZaZf_gvr_q_fex^bLZd
nbabheh]bq_kdbohlebqbc:iheeblu^hklb]Zebiheh\h]hkhaj_\Zgbydh^bggZ^pZlb]h^ZfbqZklh
\klmiZeb\[jZd\\hajZkl_f_`^m^\_gZ^pZlvxbiylgZ^pZlvx]h^Zfb
FZl_jbDZkkZg^ju[uehebrvq_lujgZ^pZlvdh]^ZhgZ\ureZaZfm`aZ__hlpZghhgZ\u]ey^_eZ
lZd`_dZdex[Zyq_eh\_q_kdZy`_gsbgZ\^\Z^pZlvkebrgbf
DZkkZg^jZihkfhlj_eZgZmevnZijhq_klv\ujZ`_gb__]hebpZ[uehg_\hafh`gh
Gmbqlhlu^mfZ_rvh[h\k_fwlhf"
?kebq_klghlhyijhklhg_agZxqlhb^mfZlvq_jZfh_caZ[hlhcghf_jh^bg[uehkhk\ZlZlv
DjbkZ:k_cqZkwlhlhlnZdlqlh_kebDwlg_gZlZ[e_ldZobg_[j_^bllhlughkbrv\k_[_
qZklbqdmf_gydhlhjucbebdhlhjZy^_j`bl\k\hbojmdZokm^v[mp_eh]hfbjZ
?keblu\q_flhkhfg_\Z_rvkyiha\hgb:r_jhgmkdZaZeDwlmevnijbsmjb\rbkv
mklZ\bekygZDwl
HgagZ_l"
Dwlke_]dZihdhe_[ZeZkvb\i_j\u_ijhy\beZijbagZdbg_j\haghklb
Ykbevghkhfg_\Zxkvqlh:jl_fb^ZkdZaZeZ_fmohlvkeh\hhieZg_k\_klb\Zk\f_kl_bk^_eZlv
j_[_gdZHg\iZ^Z_l\jZkkljhckl\h\kydbcjZaklhbl[h]bg_\f_rZlvky\k\h[h^m\hebgh:r_jhg
e_]dhih^l\_j^bl\k_qlhyjZkkdZaZeZ\Zfhijhjhq_kl\_
DZkkZg^jZg_k^_j`ZeZihemmkf_rdm]hjvdh]hm^b\e_gbymkeurZ\qlh__ih^jm]ZgZkZfhf^_e_
agZeZh^gh]hbal_oex^_chdhlhjuohgbijhqebgZ\_[kZcl_G_]h\hjym`_hlhfqlhDwlagZeZh
KljZcd_j_b_]hex^yo
IjhklhjZ^bex[hiulkl\Z_klvohlvdlhlhhdhflug_agZ_rv"
G_l\hh[s_lhg_lijbagZeZkvDwlg_fgh]h\klj_\h`_ghYk:jl_fb^hcm`_hq_gv
^Z\gh
Bkdhevdhlyg_lkywlh^Z\gh"kijhkbeZDZkkZg^jZ
Dwlg_hl\_lbeZf_klhwlh]hhgZihiylbeZkvboehigmeZ\eZ^hrb
�AgZ_l_qlh"mfZxklhbl^Zlv\Zf^\hbfg_kdhevdhfbgmlih]h\hjblvl_lZl_lYih`Zemc
ihc^mhkfhljxdhfgZlmDZkkZg^ju
;hevr_gbq_]hg_^h[Z\b\Dwlbkq_aeZ\dhjb^hj_\_^ms_f\djueh^hfZ]^_jZaf_klbeb
DZkkZg^jmIjbq_flZihgylbyg_bf_eZdZdDwlhij_^_ebeZijZ\bevgh_gZijZ\e_gb_Gh
ijboh^blkymqblu\ZlvqlhDwl[ueZg_kh\k_fq_eh\_dhf
IhdZl_ehojZgbl_evgbpZg_bkq_aeZmevng_^\b]ZekyHg\k__s_iulZekyk\udgmlvkykl_fqlh
hgZbfkdZaZeZ
Ygbhq_fwlhfg_agZeZmevnDeygmkv
Ym`_ihgye
Hg\gbfZl_evghjZa]ey^u\Ze^_\mrdmfZlv_]hj_[_gdZWlh[uehg_\_jhylghghg_kfhljygZ
bkiulu\Z_fh_aZf_rZl_evkl\hhglhqghagZeqlhdZdZylhqZklv_]hohl_eZdjbqZlvhljZ^hklb
Luohjhrhk_[yqm\kl\m_rv"Fh`_lqlhgb[m^vgm`gh"
DwkkihdZqZeZ]heh\hcbih^gyeZgZg_]h\a]ey^Ijhkv[Z\__a_e_guo]eZaZoljhgmeZ_]h
hh[s_lhg_agZxdZdluZy[uk_cqZkg_hldZaZeZkvh[gylvky
MfhfhgihgbfZeqlhijb\yaZlvkydg_c[ueh[ug_jZamfghG_klhbehhldju\Zlvky`_gsbg_k
dhjhldbfkjhdhf]h^ghklbghg_kfhljygZwlb^h\h^umevnhkhagZeqlh\k_jZ\ghijbly]b\Z_l
hsms_gbc\ua\Zgguoijb`Zlufdg_fm^_\bqvbfl_ehf?_^uoZgb_s_dhlZehdh`mgZ_]hr__
dh]^ZhgZh[\beZ_]hjmdZfbaZlZebx
LZdijbylgh[uehhsmsZlv__\k\hboh[tylbyoLZdijZ\bevghAZ\k_wlb\_dZ_fmg_^h\_ehkv
ihagZlvgbq_]hkjh^gbwlhfml_iehfmqm\kl\m
�Qlh\g_c_klvlZdh]hqlhaZklZ\ey_l_]h^jh`Zlv"_eZ_ljZa]hjyq_ggufb`Z`^msbf"
AZdju\]eZaZmevnijb`Ze__dk_[__s_[eb`_biha\hebeZjhfZlmjha^Zlv_fm\j_f_ggmx
i_j_^urdmbaZ[ulvqlhbfiheh`_gh[ulv\jZ]Zfb
DZkkZg^jZlh`_aZdjueZ]eZaZbiha\hebeZl_iemmevnZkh]j_lv__
Dh]^Zdl_[_lZdijbdZkZxlkywlhlZdh_qm^_kgh_hsms_gb__]hijbdhkgh\_gbyog_[uehgbq_]h
k_dkmZevgh]hhgbijhklhml_rZebBijb\yau\Zebbo^jm]d^jm]m_s_l_kg__q_fjZa^_e_ggZy
bglbfgZy[ebahklv
DZdyfh]mqm\kl\h\Zlvk_[ylZdmxlghkl_fdlhaZy\beqlhg_`_eZ_lbf_lvgbq_]hh[s_]hkfhbf
gZjh^hf"
B\k_`_hgZg_fh]eZhljbpZlvlh]hqlhqm\kl\h\ZeZ
K^jm]hcklhjhguqm\kl\Zj_^dh[u\ZxljZamfgufb
DZkkZg^jZklhyeZlZdihdZm`ZkgZyfukevg_aZdjZeZkv_c\]heh\mbg_jZajmrbeZhsms_gb_ihdhy
mevnlu[m^_rvg_gZ\b^_lvfh_]hj_[_gdZihlhfmqlhhgqZklbqgh:iheebl"
mevngZijy]kyih^__jmdZfbdZd[m^lh_s_g_aZ^mfu\Zekyh[wlhfHghlhr_ehlg__
DZdfgh]h\g_f[m^_lhl:iheeblh\"
Yg_agZxIh[hevr_cqZklbfhyk_fvy[ueZqbklhdjh\ghcFhyfZlvgZjmrbeZljZ^bpbx
ihlhfmqlh^mfZeZqlhq_eh\_q_kdbchl_pkfh`_lemqr_aZsblblvgZk?_`_em^hdk`Zekydh]^Z
hgZ\kihfgbeZdZdbfbk_dj_lZfbih^_ebeZkvkg_cfZlvg_aZ^he]h^hkf_jlbHgZjZkkqblu\ZeZ
qlhhgihdjZcg_cf_j_i_j_`b\_lk\hbo^_l_cb\gmdh\
HgZbkihevah\ZeZ_]h
G_lm^_\mrdbgZf]gh\_gb_i_j_o\Zlbeh^uoZgb_hlh[b^uqlhhgfh]ohlvgZfbgmlmlZd
ih^mfZlvFhyfZfZex[beZ_]hghdZdblu\uihegyeZk\hc^he]aZsbsZygZkY^mfZxqlh_c
ijhklhg_o\Zlbeh\j_f_gbjZkkdZaZlvh\Z`ghklbfh_]hj_[_gdZ_keb\k_hklZevgu_mfjml
[_a^_lgufbihkdhevdmy[ueZkh\k_ffZe_gvdhcdh]^ZhgZih]b[eZ:fh`_l[ulvfZfZbkZfZg_
agZeZHgZlhevdhkdZaZeZqlh^he]dZ`^h]h:iheeblZijh^he`ZlvgZrjh^
mevn\udexqbel_e_\bahjghlZdbg_\a]eygmegZDZkkZg^jmHgkhkj_^hlhqbek\h_\gbfZgb_gZ
dZfbgghcihed_]^_gZih^klZ\d_e_`ZeklZjbggucf_q
GZkdhevdhlu:iheebl"Deudh\ml_[yg_lbDjbk]h\hjblqlhlufh`_rvgZoh^blvkygZ
^g_\ghfk\_l_
DZkkZg^j_ohl_ehkvih^hclbbkgh\Zijbdhkgmlvkydg_fmHgZohl_eZqm\kl\h\Zlvk_[y[eb`_d
g_fmgh^h]Z^u\ZeZkvqlh_]hwlhg_h[jZ^m_l
?fmgm`gh\j_fybhl\_lu
^_lkl\_mf_gy[uebdeudbh[tykgbeZhgZg_kh[bjZykvhlg_]hgbq_]hkdju\Zlvmevn
aZkem`b\Z_lagZlvqlhfh`_lihgZ^h[blvkyboj_[_gdm^ey\u`b\ZgbyFhchl_pklhqbebo
qlh[ue_]q_[uehkijylZlvf_gykj_^bex^_cDZdbhklZevgufbafh_]hgZjh^Zfg_gm`gZdjh\v
qlh[u`blvghwlhg_h[yaZl_evgh^he`_g[ulv:iheeblbylZd`_g_h[yaZgZiblv__beb
DZkkZg^jZihfheqZeZaZ^mfZ\rbkvhihlj_[ghklyok\h_]hkms_kl\h\ZgbybhlhfdZdhgZohl_eZ[u
jh^blvkyq_eh\_dhfGhdZd[ulZfgb[ueh_cih\_aehgZfgh]h[hevr_q_f__k_kljZf\dhlhjuo
[ueh[hevr_q_jl:iheeblh\q_f\g_ck_q_l\_jhaZ\b^h\ZeblhfmgZkdhevdhe_]q_[ueh`blv
DZkkZg^j_ihkdhevdmhgZfh]eZ\uoh^blvijbk\_l_^gy
H[uqghyoh`md\jZqm^eyi_j_eb\Zgbydjh\bdZ`^u_^\_g_^_ebijh^he`beZhgZDh]^Zm
fh_]hhlpZihy\beZkvdhfZg^Z\jZq_cbkke_^h\Zl_e_cjZ[hlZxsbogZg_]hhgih^^_eZeZgZebaub
aZy\beqlhmf_gyj_^dZy[he_agvlZdqlhyfh]mihemqZlvlhqlhfg_gm`ghg_klZ\yijbwlhf
hklZevguo\jZq_c\ba\_klghklvhlhfqlhyg_kh\k_fq_eh\_dYoh`mgZi_j_eb\Zgbydh]^Z
gZqbgZxqm\kl\h\ZlvkeZ[hklvBdjhf_lh]hg_\ajhke_xlZd[ukljhdZd^jm]b_:iheebluY
^hklb]eZiheh\h]hkhaj_\ZgbylZd`_dZdbex[Zyq_eh\_q_kdZy`_gsbgZ
Lh]^Z\hafh`ghgZrj_[_ghd[m^_lq_eh\_dhf^Z`_\_s_[hevr_ckl_i_gbHgZg_fh]eZg_
aZf_lblvghldmgZ^_`^u\_]h]hehk_dh]^Zhgijhbaghkbewlbkeh\ZbdZdbhgfhebeZkvhlhf`_
kZfhf;ueh[ugZklhysbfqm^hfbf_lvq_eh\_q_kdh]hj_[_gdZ
G_]h\hjym`_hjZ^hklbdhlhjmxih^Zjbe_cmevnijbagZ\fZeurZboh[sbfIhdjZcg_cf_j_
wlh\k_eyehgZ^_`^m
h\kydhfkemqZ_^eyfZeurZ
Lug_hldZau\Z_rvkyhlj_[_gdZ"kijhkbeZ^_\mrdZ
mevnhdbgme__g_]h^mxsbf\a]ey^hf
YagZxqlhkiZeklh[hc\gZrbokgZobdZdkdZaZeZDwly\eyxkv`b\uf^hdZaZl_evkl\hflh]h
gZqlhkihkh[gu[h]bIhwlhfmg_lyg_khfg_\Zxkv\j_Zevghklbijhbkoh^ys_]hJ_[_ghdfhcby
[m^m_fmhlphf
KiZkb[h\u^hogmeZDZkkZg^jZkhke_aZfbgZ]eZaZoWlh[ueh]hjZa^h[hevr_lh]hgZqlhhgZ
dh]^Zeb[hkf_eZgZ^_ylvky
Ijhqbklb\]hjeh^_\mrdZkfZogmeZke_auHgZg_klZg_lieZdZlvG_gZ^wlbfDZkkZg^j_ih\_aehb
hgZagZeZh[wlhfhlebqb_hl^jm]bo__khie_f_ggbdh\m__j_[_gdZ[m^_lhl_pkihkh[guc_]h
aZsblblvDhlhjuckfh`_lgZ[ex^ZlvdZdhgjZkl_l
IhkfhljbgZk\_lemxklhjhgml_[_gm`ghihl_ji_lvfh_h[s_kl\hebrviZjmf_kyp_\Zihlhf
lugZ\k_]^Zhlf_gyba[Z\brvky
Hg\i_jbe\g__gZklhevdhk\bj_iuc\a]ey^qlhhgZhlklmibeZgZaZ^
Gbdh]^Zg_hlghkbkvdkf_jlblZdij_g_[j_`bl_evgh
DZkkZg^jZijbihfgbeZqlhhgjZkkdZau\Ze_c\hkg_hlhfdZd\b^_emoh^ba`bagbex[bfuo
ex^_c
Ih\_jvfg_yg_hlghrmkvBij_djZkghagZxgZkdhevdhojmidbgZrb`bagbGhfh`_l[ulv
fZeurijh`b\_l^hevr_^\Z^pZlbk_fbe_l
:_kebg_l"
?]hZ^[m^_lijh^he`Zlvkyghl_i_jvklZg_llhevdhom`_ihlhfmqlhwlh[m^ml_]hijyfu_ihlhfdb
?]hj_[_ghd
?]h\gmdbBhg[m^_l\ugm`^_gkfhlj_lvdZd\k_hgbmfbjZxlfheh^ufb
Fg_`Zevqlhl_[y\lygmeb\wlh
Fg_lh`_Hohlgbdijhr_efbfhg__bgZijZ\bekyde_klgbqghfmijhe_lm\_^ms_fm\gba
l_[yMf_gy\aZiZk_\k_]hg_kdhevdhg_^_evkfZeurhfij_`^_q_fymfjmHg\hh[s_gbdh]^Z
f_gyg_magZ_l
mevnaZf_jgZiheimlbIhqlbfbgmlmhgg_^\b]Zeky
DZkkZg^jZbkdZeZex[hcgZf_dgZwfhpbbGhebphfm`qbgu[ueh[_kkljZklgufGbq_]hg_kdZaZ\
hgijh^he`bek\hckimkd\gbaihe_klgbp_
�_\mrdZihiulZeZkvg_h[jZsZlv\gbfZgbygZ_]hmoh^Mg__[uebb^jm]b_^_eZgZdhlhjuo
k_cqZkke_^m_lknhdmkbjh\ZlvkygZijbf_jdjhr_qgucj_[_ghdjZklmsbc\__l_e_GZijZ\eyykv\
k\hxdhfgZlmhgZjZafureyeZhij_^klhysboijb]hlh\e_gbyoK_cqZk\j_fyb]jZehdjblbq_kdmx
jhevb_]hdZlZkljhnbq_kdbg_o\ZlZeh
AZc^y\k\hxdhfgZlmmevnaZdjue^\_jv?fmlj_[h\Zehkv\j_fyqlh[uhkfukeblvmkeurZggh_
HgklZg_lhlphf
J_[_ghd[m^_lihfgblv_]hGhqlh_kebhg[m^_l:iheeblhf\[hevr_ckl_i_gbq_fDZkkZg^jZ"
=_g_lbdZobljZygZmdZZhgijh`be^hklZlhqgh^he]hqlh[um\b^_lvgZkdhevdhijbqm^eb\hchgZ
fh`_l[ulvaylvohly[uDjbkZGbh^bgbaihlhfdh\_]h[jZlZg_[uelZdihoh`gZWjbdZkh
kf_jlb_]hkugZ[hevr_^\_gZ^pZlbklhe_lbcgZaZ^B\k_`_Djbklhn_j[uelhqgufhljZ`_gb_f
[jZlZmevnZ
�Z`_fZg_jhcih\_^_gbybl_fi_jZf_glhfDjbkihr_e\WjbdZBofh`gh[ueh[uijbgylvaZ
h^gh]hblh]h`_q_eh\_dZ
�:qlh_keb_]hj_[_ghdh^gZ`^uklZg_lZcfhghf"Kfh`_lebhg\uke_^blvbm[blvk\h_]h
kh[kl\_ggh]hkugZbeb^hqv"
WlZm`ZkgZyfukevev^hfkdh\ZeZ_]h\gmlj_gghklb
mevng_agZeqlh^_eZlv?fmgm`_g[uekh\_lDlhlhdlhihfh][u_fmjZah[jZlvkykwlbfay\
khlh\uchgiha\hgbeLZehgm
Gbdlhg_hl\_lbe
IjhdebgZy\k_gZk\_l_hg\kihfgbelhevdh_s_h^gh]hq_eh\_dZdhlhjucfh][uihfhqv
:r_jhgZ
:leZglhl\_lbeihke_i_j\h]h`_]m^dZ
Qlhkemqbehkv"
Pbgbaf:r_jhgZ\ua\Zemg_]hmkf_rdm
GbdZdbol_[_Ijb\_lmevndZdih`b\Z_rv"
Yl_[yagZxbdbg]Lua\hgbrvlhevdhdh]^Zml_[yijh[e_fuLZd\q_f^_eh"G_fh`_rv
aZdZ^jblvDZkkZg^jm"
Ykh[bjZxkvklZlvhlphf
Hl\_lhf_fmklZeZZ[khexlgZylbrbgZIjbylghhkhagZ\Zlvqlhgh\hklvh]emrbeZWrZlZd`_dZdb
_]hkZfh]h
Qlh`agZqblvhl\_lgZfhc\hijhk[hevrh_g_lZ"Hl\_lbegZdhg_pWrHgkgh\Z
ihfheqZeij_`^_q_faZ^Zlvke_^mxsbc\hijhkLudZd\ihjy^d_"
LZdl_[yg_m^b\ey_llhlnZdlqlhyhlf_gyaZ[_j_f_g_eZ`_gsbgZ"
G_lYagZeqlhwlh\hafh`gh
MmevnZhl\bkeZq_exklvZkZfh]h_]hijZdlbq_kdbkdjmlbehhlyjhklbWragZe\k_wlh\j_fy"
qlhlu^hkboihjg_m^hkm`bekyijhk\_lblvf_gy
:kdZ`byl_[_qlh[uwlhbaf_gbeh"Ihke_^gb_^\_gZ^pZlv\_dh\lu[uijh\_e\
iZjZghb^ZevghfkljZo_ijbdhkgmlvkyd`_gsbg_qlh[ug_^Zc[h]hgZg_aZ[_j_f_g_eZZihlhfg_
kfh]eZ\kihfgblvqlhluhl_pL_[_blZd^hklZ\ZehkvYg_\b^_ekfukeZih^eb\ZlvfZkeZ\h]hgv
mevn\k__s_aebeky
Qlh_kebhlf_gy_s_dlhlhaZ[_j_f_g_e"
G_aZ[_j_f_g_e
Hldm^ZluagZ_rv"
Ih\_jvfg_yagZx?keb[uwlhkemqbehkvy[ul_[_kdZaZeG_lZdhcm`ykmdbgkugqlh[u
mlZb\ZlvqlhlhgZklhevdh\Z`gh_
Gm^Zdhg_qgh?kebWrkihkh[_gkdjulvlZdh_lh]^Zljm^ghkdZaZlvhq_fhg_s_hgfh]
mfheqZlv
Bqlhy^he`_g\_jblvl_[_k_cqZkdh]^ZlukZflhevdhqlhijbagZekyqlh\jZefg_"
AgZ_rvfg_dZ`_lkylukebrdhffgh]hh[sZ_rvkykLZehghfu\^jm]h^bgZdh\haZ]h\hjbeb
�Zmevnlufh`_rvfg_^h\_jylvY\k_]hebrvhimklbeg_kdhevdhnZdlh\
mevngbq_]hg_hl\_lbeGhhg[ue[ug_kdZaZgghjZ^ihy\bkvk_cqZkWri_j_^gbfqlh[ubf_lv
\hafh`ghklvgZqbklblv_fmnbabhghfbxaZlZdb_nhdmku
LZddZdDZkkZg^jZkijZ\ey_lkykhk\h_c[_j_f_gghklvx"kijhkbeWr
mevnihoheh^_ej_f_gZfbWr^_ckl\bl_evghim]Ze
Hldm^ZluagZ_rvqlhfZlvj_[_gdZDZkkZg^jZ"
YmagZxfgh`_kl\h\_s_cdh]^Z[_jmkvaZ^_ehkZf
Lh]^Zfh`_l[ulvl_[_ke_^m_lgZmqblvky^_eblvkyg_dhlhjufbbawlbo^_lZe_chkh[_gghdh]^Z
hgbdZkZxlky`bag_c^jm]boex^_c"
Wr\a^hogme
?kebl_[_[m^_lhlwlh]he_]q_lhybkZfg_jZ^lhfmdZdjZa\b\Zxlkykh[ulbyb^Z`_[hevr_
q_fluGhbgh]^Z\k_^he`ghb^lbiehohqlh[uihlhfihclbohjhrh
Qlhlubf__rv\\b^m"
H^gZ`^uluihcf_rvfeZ^rbc[jZlYh[_sZx
mevnkdjbigmeam[Zfb
YbijZ\^Zl_ji_lvg_fh]mdh]^Zlub]jZ_rv\HjZdmeZ
YagZxu\k_g_\\hklhj]_QlhlmlkdZ`_rv"WlhfhyjZ[hlZjZa^jZ`Zlv\Zk
Ihfh_fml_[_ke_^m_lih^h[jZlv^jm]mxijhn_kkbx
AZq_f"YgZkeZ`^Zxkvlhcqlhmf_gym`__klv
Ghqlhlh\]hehk_WrZ]h\hjbehmevnmqlh:leZglblmlkhe]Ze
Ihwlhfmmevnj_rbekf_gblvieZklbgdm
Ihkdhevdmluy\ghg_kh[bjZ_rvkyihkh\_lh\Zlvfg_qlhgb[m^v^_evgh_^Z\Zch[km^bf^jm]hc
\hijhkLukemqZcghg_agZdhfkh^ghcbakem`Zghd:jl_fb^uihbf_gbDZljZ"HgZa^_kvb
aZy\ey_lqlhgZgZr_cklhjhg_L\_j^blqlhaZsbsZ_lDZkkZg^jm\hlm`_iylve_lghyg_m\_j_g
klhbleb_c^h\_jylv
Yg_agZxkem`Zghdihbf_gZfghfh]mkijhkblvh[wlhf:jl_fb^m
\k_agZcdhc
OhjhrhLhevdhkjZam^Zcfg_agZlv_kebhdZ`_lkyqlhhgZgZfg_^jm]
Bf_gghlZdybk^_eZx
mevnm`_kh[jZekyih\_kblvljm[dm
DklZlbijhbag_kWrdZdlhevdhmevnhl\_ekhlh\uchlebpZ
mevn\_jgmeljm[dmgZf_klh
Qlh"
Iha^jZ\eyxkijb[Z\e_gb_f
mevnnujdgme\hl\_l
KiZkb[hGZ\_jgh_
DZkkZg^jZ[jh^beZihh]jhfghfm^hfm;m^lhihfma_xoh^brvIh\kx^m[ueb
^j_\g_kdZg^bgZ\kdb_Zjl_nZdluG_]h\hjym`_hdZjlbgZogZibkZgguofZkehfdhlhjuohgZ
gbdh]^ZjZgvr_g_\b^_eZijbgZ^e_`Zsboba\_klgufom^h`gbdZfb[_akhfg_gbyih^ebgguo
&#xZg;&#xW;Í&#xZ0;Hkh[_ggh[ueZlZfh^gZjZ[hlZ\hae_^\_jb\__dhfgZlmijbgZ^e_`Z\rZydbklbYgZZgWcdZhd
bebneZfZg^kdbc`b\hibk_pjZgg_]hhajh`^_gbyfZkl_jihjlj_lZZ\lhj[he__
dhfihabpbcgZj_eb]bhagu_kx`_luh^bgbai_j\uoom^h`gbdh\hk\hb\rbol_ogbdm`b\hibkb
fZkeygufbdjZkdZfb@ihjlj_ll_fgh\hehkh]hfm`qbgub_]h`_guDZdbflhh[jZahfwlZ
�dZjlbgZgZihfbgZeZ_cagZf_gblucihjlj_l:jghevnbgbdZjlbgZYgZ\ZgWcdZIhjlj_l[uekha^Zg
\;jx]]_\]h^mbk]h^ZgZoh^blky\Ehg^hgkdhcgZpbhgZevghc]Ze_j__GZgzf
�bah[jZ`_gu`h\Zggb^bGbdheZh:jghevnbgbb_]h`_gZij_^iheh`bl_evgh\bo^hf_\;jx]]_
Ihjlj_ly\ey_lkyh^gbfbagZb[he__keh`guoijhba\_^_gbcaZiZ^ghcrdheu`b\hibkbwihob
kj_^g_\_dh\vy@ghbah[jZ`_ggZygZihehlg_iZjZ\u]ey^_eZkh\_jr_gghih^jm]hfm@_gsbgZ
[ehg^bgdZ[ueZh^_lZ\ieZlv_yjdh]hgZkus_ggh]hdjZkgh]hp\_lZZfm`qbgZ\\h_gghfhjkdhc
fmg^bj
Wlhk\Z^_[gucihjlj_l^\mofhboihlhfdh\
DZkkZg^jZ\a^jh]gmeZhla\mdZ]em[hdh]h]hehkZmevnZjZa^Z\r_]hkyihaZ^bg__HgZg_keurZeZ
dZdhgih^hr_e
Hgij_djZk_gWlhlu_]haZdZaZe"
Hohlgbddb\gmebmdZaZegZ`_gsbgmbah[jZ`_ggmxgZdZjlbg_
BaZ[_eeZ[ueZ[hevrhcihdehggbp_cjZ[hl\ZgWcdZihwlhfmyj_rbeqlhihjlj_lklZg_l
hlebqgufk\Z^_[gufih^Zjdhf^eygboHgZ[ueZklZjr_c^hq_jvx^jm]hck_fvbHjm`_ghkp_\__
ijbkeZeb\dZq_kl\_g_\_klu^eyfh_]hhjm`_ghkpZE_cnZDjbkijhbahr_ehlbolj_lv_c^hq_jb
Zmihljyk_ggh\u^hogmeZhgZkxk\hx`bagvy[beZkv\ihiuldZo\uykgblvqlhgb[m^v
hk\h_fgZke_^bbbjh^hkeh\ghcZlmlluoh^yqbcmq_[gbd^eyDjbkZIhgbfZ_lebhgdZd_fm
ih\_aeh"
mevnih`Zeie_qZfb
Ym`_mk\hbeqlh\wlhf\hajZkl_[hevrbgkl\hex^_cg_bgl_j_km_lboijhreh_Lhevdh
[m^ms__HgaZohq_lmagZlvdh]^ZklZg_lklZjr_
G_[ug_[ueZ\wlhflZdm\_j_gZaZ^mfqb\hijhlygmeZhgZ\kihfbgZyhlhfdZdaZkbyeb
�]eZaZDjbkZdh]^ZhgiulZekymqblv__^j_\g_Zg]ebckdhfmmfZxhgagZ_lgZfgh]h[hevr_q_f
aZgbfZebkvdZaZehkvqlhhgagZ_lZ[khexlgh\k_hl\h_cdmevlmj_
Q_jlumevnZkfy]qbebkvij_\jZsZy_]h\lh]hg_`gh]hfm`qbgmdhlhjh]hhgZ\b^_eZ\k\hbo
kgZo
AgZqblhg\k_lZdbkemrZe
�ZkemrZeDZkkZg^jZgZijZ\beZkv\k\hxdhfgZlmQlh`m`_iha^gh^Zbghqv[ueZih
gZklhys_fm^he]hcYkh[bjZeZkve_qvkiZlv
mevn\aye__aZjmdmbihlygmegZk_[y\ugm`^ZyhklZgh\blvky
Yijbr_eaZlh[hc
AZq_f"
Hg\gbfZl_evghihkfhlj_egZg__
LZddZdlul_i_jv[_j_f_ggZfhbfj_[_gdhfyg_ohqmqlh[ulukiZeZlZf]^_yg_kfh]m^h
�l_[y^h[jZlvky\kemqZ_hiZkghklbMZcfhgh\dZdbmgZk_klvex^bihfhsgbdbBh^ghfmbagbo
g_khklZ\blljm^Zih^djZklvkydl_[_
?_i_j\ufihju\hf[uehkdZaZlv_fmqlh[u[jhkZek\hbdhfZg^bjkdb_aZfZrdbghqlhlh__
hklZgh\beh
LuijbdZau\Z_rvfg_"
G_lijb]emr_ggh\hajZabehgYl_[yijhrmJZ^b[_ahiZkghklbl\h_cbj_[_gdZ
DZkkZg^jZmeu[gmeZkvj_adhklbijha\mqZ\r_c\_]hkeh\Zok\b^_l_evkl\mxs_chlhfqlhwlhl
iZj_gvg_ijb\udgbdh]hgbhq_fijhkblvHgZ^hklZlhqghgZkemrZeZkvdZdhgjZa^Z_lDjbkm
hq_j_^gu_ijbdZaZgbyqlh[uihgbfZlvqlhmevnbk\h[h^gZy\heyihgylbyg_kh\f_klbfu_
EZ^ghkh]eZkbeZkvhgZke_]dZmeu[gm\rbkv_fmghlhevdhihlhfmqlhluihijhkbef_gy
Q_jlu_]hebpZjZa]eZ^bebkv;h`_fhcwlhlfm`qbgZ\_ebdhe_i_gklhbl_fmlhevdhjZkkeZ[blvky
L_[_qlhgb[m^vgm`ghbal\h_cd\Zjlbju"Yfh]mihkeZlvaZ\_sZfb
Ohjhrh[uihemqblvh^_`^m:dhkf_lbdmkam[ghcs_ldhcblh]hemqr_
Hg^hklZefh[bevgucbgZ[jZeghf_jIhdZmevnij_^klZ\eyekyk\hbfhojZggbdZfDZkkZg^jZ
hldjueZ^\_jvbhgihke_^h\ZeaZg_c\__dhfgZlmDwldhlhjZykb^_eZ\dj_ke_bqblZeZfheqZ
\a]eygmeZgZgbo
G_\_rZcl_ljm[dmHgi_j_^Ze_cl_e_nhghlkdZ`bbfqlhl_[_gZ^hb]^_lu`b\_rv
AZq_f"
Ihlhfmqlh_kebybfwlhkdZ`mhgbq_j_aiylvfbgml\k_aZ[m^mlblZdbg_ihdbgmlihf_klv_
Fg_\k_]^Zlj_[m_lkyihkj_^gbdh[uqghwlh[u\Z_lWrDjbkbebfhc^jm]LZehgqlh[ui_j_^Zlv
bffhbmdZaZgbybebijboh^blkyihkueZlvibkvfhihwe_dljhgd_:\^Zggucfhf_glHPDLObeb
606aZcfmlkebrdhffgh]h\j_f_gb
Hgqlhk_jv_agh"
Yfh]mih_oZlvkgbfbij_^eh`beZDwlhleh`b\dgb]m\klhjhgmYlhqghagZxq_fhgZ
ihevam_lkybohqmijbo\Zlblvdh_qlhbak\hbo\_s_c
mevnbaf_gbekh^_j`Zgb_khh[s_gby^eyk\h_chojZguZaZl_faZklZ\beDZkkZg^jmih\lhjblv
dZ`^h__]hkeh\h
AZdhgqb\jZa]h\Zjb\ZlvkhojZghchgZih\_kbeZljm[dm=hkih^b;h`_ZhgZlh^mfZeZqlhwlhm
g__`bagvihegZyeZ`Z
�Zgbdh]^Z
Lh]^ZdZd`_lu^_j`brvDjbkZih^dhgljhe_f"JZa\_hgg_fh`_lijhklhkdZaZlvbfqlhlu
jZaj_rbe_fmmclb"
mevnaZkf_yeky
Ihlhfmqlhex[hcijbdZadZkZxsbcky[_ahiZkghklbDjbkZ^he`_gkgZqZeZih^l\_j^blvWrb
DjbkagZ_lwlhKem`[ZhojZgugbdh]^Zg_^\bg_lkykf_klZ[_aijyfh]hijbdZaZhlWrZ
H]hZiZj_gvlhkmjh\
DwlkeZ[hmeu[gmeZkvDZkkZg^j_ihdZlZijbgbfZeZmmevnZ\_sbdhlhju_hg^hklZ\Zebadhfh^Z
YjZ^Zqlh\wlhljZalulZdohjhrhkwlbfkijZ\beZkvBmevnlh`_Wlhkms_kl\_ggh
h[e_]qZ_lkblmZpbx
�DZkkZg^jZdb\gmeZ_ckl\bl_evghlZdb_klv
?keb[ulhevdhmevnkfh]lZd`_e_]dhijbgylv__gZke_^kl\_gghklvdZdhgijbgyej_[_gdZOhly
dq_fmwlh_kebhgZh[j_q_gZmf_j_lv"
hafh`ghwlhemqrbckihkh[kijZ\blvkykh[klhyl_evkl\ZfbLZdhgg_[m^_lihg_ckdhj[_lv
G_lijhbag_k]hehk\__]heh\_HgZohq_lhlmevnZ[hevr_]hHgZohq_llh]hqlhhgb
jZa^_ebeb\__kgZo
I_j_klZgv[ulvw]hbkldhc
DZkkZg^jZijh]ehlbeZdhf\klZ\rbc\]hje_hlwlhcfukebk_\_jghFbehk_j^g__^_j`Zlvky
ih^Zevr_hlmevnZIhke_^g__q_]hhgZohl_eZwlhagZlvqlhhg[m^_lhieZdb\Zlv__
Q_ff_gvr_ex^_c[m^_lkdhj[_lvhg_cl_femqr_H^gZfukevhlhfqlh__kf_jlvijbqbgbl
[ebadbfex^yflZdmx`_[hevdZdkf_jlvfZl_jbbk_kl_j_c[ueZg_gZ\bklgZDZkkZg^j_G_
ijhrehgb_^bgh]h^gyqlh[uhgZg_\kihfbgZeZhgboQlh[udZdZylhqZklv__g_kljZ^ZeZhl
hkhagZgbylh]hqlhhgZgbdh]^Z[hevr_bog_m\b^bl
DZdlhevdhnml[hedZbrlZguhlkihjlb\gh]hdhklxfZhdZaZebkvmg__\jmdZomevnih\_e
^_\mrdmaZkh[hcq_j_a^hf:mjZfhsbbkoh^ysZyhlwlh]hfm`qbguaZljZ]b\ZeZqlhlh]em[hdh
\gmljbg__Ij_`^_hgZbij_^klZ\blvk_[_g_fh]eZih^h[guohsms_gbc
AgZ_rvml_[ylmlgbq_]hk_[_f_kl_qdhaZf_lbeZ^_\mrdZ
Hohlgbdh]ey^_ekykeh\ghdZdh_lh\j_fyg_aZf_qZeqlh_]hhdjm`Zeh
�KiZkb[hhf[ueihkljh_g\dhgp_^_\ylgZ^pZlh]hklhe_lbyijZijZ[Z[mrdhcDjbkZMg__[ueh
iylgZ^pZlvkugh\_cbhgZohl_eZbf_lv^hklZlhqghijhkljZgkl\Zqlh[u\ujZklblvbob\gmdh\
kydbcjZadh]^Zhg]h\hjbehk\h_ck_fv_\_]h]hehk_ihy\eyeZkvg_`gZyghldZ;uehhq_\b^gh
qlhhghq_gvex[bedZ`^h]hbagbo
LZdqlh`_kgbfbijhbahrehdZdDjbkhklZeky_^bgkl\_gguf"
?]h]eZaZihl_fg_ebhl]jmklbbk_j^p_DZkkZg^juaZguehhsmlb\_]hkdhj[v
KlZjrbckugmlhgmegZLblZgbd_\f_kl_kg_kdhevdbfbk\hbfbdma_gZfbb^y^_cWib^_fby
bgnexwgpu ]jbiiZijbfi_j_\\f\hf]h^mmg_keZ_s_ljhboZ^\hbok^_eZeZ[_kieh^gufb
&#xhc;&#xgZ;
&#xZ[;&#xjZ;&#xeZ;&#x_;&#xs_;&#xq;&#x_l;&#x_;&#xju;&#xo;�hcgZaZ[jZeZ_s_q_l\_juo\h_mf_jeb^_lvfbh^bgih]b[kh\k_ffheh^uf\j_amevlZl_
�g_kqZklgh]hkemqZygZhohl_\h_^jm]boKlb\_gbDj_c]`_gbebkvMKlb\_gZ[ueh^\_^hq_jbb
kugKugih]b[\h\j_fylhjhcFbjh\hcZh^gZba^hq_j_ckdhgqZeZkvhl[he_agb\^_kylbe_lg_f
\hajZkl_^jm]Zymf_jeZijbjh^ZolZdbg_kmf_\jZajh^blvky
hgg_`ghex[bedZ`^h]hbaqe_gh\k\h_ck_fvb
MDj_c]Z[uehq_l\_jhkugh\_cH^bgih]b[\hlhjhcFbjh\hc^jm]hcmf_jfeZ^_gp_flj_lbc
ih]b[\Z\lhdZlZkljhn_\f_kl_khk\h_c`_ghcZhklZ\rbckyklZe^_^hfDjbkZ
Fg_hq_gv`ZevkdZaZehgZkhqm\kl\_gghijbdhkgm\rbkvd_]hjmd_G_m^b\bl_evghqlhhg
lZdjvyghhojZgy_lDjbkZM^b\bl_evghdZdluhlimklbegZ\hcgmklhevfgh]bo
mevngZdjue__jmdmk\h_cujZ`_gb__]h]eZak\b^_l_evkl\h\ZehhlhfgZkdhevdhhg[eZ]h^Zj_g
_caZihgbfZgb_
Ih\_jvfg_yiulZekybohklZgh\blvGhg_lZdm`fgh]hfh`ghk^_eZlvqlh[um^_j`Zlv
mijyfh]hfm`qbgm^hfZYgZdhg_pihgyeqlhqm\kl\h\Zefhchl_pdh]^ZfukWjbdhfihdbgmeb
^hfijhlb\_]h`_eZgby
Ghlug_ihgbfZ_rvihq_fml\hyfZlvhldZaZeZkvjZ^mrghijbgylvl_[y^hfZ
Hg_^\Zg_kihldgmekymkeurZ\wlbkeh\Z
DZdlumagZeZ"
YhgZaZfheqZeZhkhagZ\qlhk_cqZkk^_eZeZIjhklbBgh]^Zyfh]mqblZlvkemqZcgu_
fukebYwlh]hg_ieZgbjmxbg_fh]mdhgljhebjh\ZlvwlhijhklhkemqZ_lky
?]h]eZaZkgh\Zyjhklghiheuogmeb
AgZ_rv_s_jZaihiulZeZkvhgZgZ^_ykvg_fgh]hmkihdhblv_]hbgh]^Zex^b]h\hjylb
^_eZxlqlhlh\ihju\_aehklbhq_fiha`_kh`Ze_xlM\_j_gZl\hyfZfZijhklbeZl_[y
G_lijhbag_khggbadbfb]em[hdbf]hehkhfYhlj_dkyhl\k_om[_`^_gbcdhlhju_fZlv
fg_ijb\b\ZeZKhfg_\Zxkvqlh[uhgZdh]^Zgb[m^vkfh]eZwlhij_h^he_lv
DZkkZg^jZihlygmeZaZk_j_[jygmxp_ihqdmh[\b\Z\rmx_]hr_xihdZih^\_kdbg_hdZaZebkv\__
�jmd_DZdb\hkg_gZp_ihqd_\bk_efhehlLhjZZljb[mlLhjZaZsblgbdZ:k]Zj^Zdhlhjuflhl
khdjmrZeq_j_iZ\_ebdZgh\Wlhle_]_g^Zjgucfhehlkbf\hekhab^Zl_evghcwg_j]bbfm`kdh]h
gZqZeZZlZd`_\hiehs_gb_kbeuijhlb\hklhys_c\k_fmlhfmqlhm]jh`Z_l_kl_kl\_gghfm
ihjy^dm\_s_cFbgbZlxjgh_bah[jZ`_gb_fhehlZLhjZlbibqgucZfme_lkdZg^bgZ\kdh]h\hbgZ
@bfZe_gvdh_jZkiylb_
G_^mfZxqlhluhlj_dkyhl\k_]hBgZq_ihq_fmlughkbrvwlh"
&#xme;&#xvn;&#xi;&#xhk;&#xfh;&#xlj;&#x_e;&#xg;&#xZ;&#x__;&#xi;&#xZe;&#xvp;&#xu;&#x[;&#x_j;&#x_`;&#xgh;&#x^;&#x_j;&#x`Z;&#xsb;&#x_;&#xdj;&#x_k;&#xlb;
&#x_];&#xh;&#xfZ;&#xl_;&#xjb;&#xh;&#x[_;&#xj_;&#x];&#x_];&#xh;&#x^y;&#x^b;&#x;�mevnihkfhlj_egZ__iZevpu[_j_`gh^_j`Zsb_dj_klbd_]hfZl_jbbh[_j_]_]h^y^bj_\gb_
j_ebd\bbdhlhju_hgghkbelZd^he]hqlh_^\Zebihfgbeh[bokms_kl\h\Zgbb
Hgb[ueb_]hijhreufZhgZ[m^msbfWlhijhlb\hihklZ\e_gb_]em[hdh\hegh\Zeh_]h
Qlh[uhgbgZihfbgZebfg_qlhkeh\Zijhbag_k_ggu_\]g_\_gZaZ^g_\_jg_rv
B\k_lZdblu^h\hevghqZklh\ukdZau\Z_rvky\]g_\_
Hgnujdgme
=hj[Zlh]hfh]beZbkijZ\bl
GZ\_jgh_DZkkZg^jZijbih^gyeZkvgZghkhqdbbih^jm`_kdbihp_eh\ZeZ_]h
mevnaZjuqZehsmlb\__\dmkijblygme^_\mrdm[eb`_bdj_idhijb`Zed]jm^blZdqlh[u
ihqm\kl\h\ZlvdZ`^uc^xcf__`_gkl\_ggh]hl_eZ
DZd`_hg`_eZe__Ohl_ekhj\Zlvkg__h^_`^mbmkihdhblvg_kl_jibfmx[hev\k\hboqj_keZo
dhlhjmxhghsmsZe\kydbcjZaklhbeh_cihkfhlj_lvgZg_]h;uehihljykZxs_h[eZ^Zlv
`_gsbghcdhlhjZyagZ_l_]hihfgbl_]hbfyb\k_hq_fhg_c]h\hjbe
Ihqm\kl\h\Z\_]h]m[ugZk\hboDZkkZg^jZaZklhgZeZ?]hdeudbfy]dhaZ^_\Zxsb___]m[u_]h
yaudkie_lZxsbckyk__kh[kl\_gguf
HgZqm\kl\h\ZeZ_]hfurpui_j_dZlu\Zxsb_kyih^__jmdhcqm\kl\h\ZeZl_ehgZijy`_ggh_dZd
klZevgZyijm`bgZhkljhaZlhq_ggZybkf_jl_evghhiZkgZy
bdbg][uelZdbfh]jhfguflZdbfZ]j_kkb\gufb\k_lZdbm^b\bl_evghg_`gufQZklv__ohl_eZ
gbdh]^Zg_hlimkdZlv_]h
�jm]ZyqZklvlj_[h\ZeZqlh[uhgZlZdbk^_eZeZ
WlZg_h[oh^bfhklvijbqbgyeZDZkkZg^j_[hevHgZm]em[beZboihp_emcaZl_fg_hohlgh
hlkljZgbeZkv
mevngbq_]hg_`_eZekbevg__q_fkgh\Zijblygmlv__\k\hbh[tylbyHg\ibeky\g__\a]ey^hf
k_j^p_g_kehkv\kdZqvZ\k_l_eh[uehkeh\gh\h]g_Ihq_fmhgbg_\klj_lbebkvdh]^Zhg[ue
q_eh\_dhf"
BdZdh_[uwlhbf_ehagZq_gb_"HgZ\k_jZ\gh[ueZ[u:iheeblhfZhgij_^klZ\bl_e_f
kh\_jr_ggh^jm]h]h[bheh]bq_kdh]h\b^Z
Bohlghr_gbyg_\hafh`gub\k_`_dh\ZjgZy[h]bgyk\_eZbo\f_kl_mevnZihdhjbebkbeZ^moZb
kljZklghklvDZkkZg^ju?_]hehkaZiZok_\g_fhlau\ZehkvgZg__
Bohlghr_gbyh[j_q_gukkZfh]hgZqZeZ
HgZmfj_l
Wlbkeh\Zj_aZeb[_agh`ZHglZd^he]h[ueh^bg_]hk_j^p_jZa^Z\e_ghbbkl_jaZghihl_jyfbB
hgZklZg_l_s_h^gbfrjZfhfgZg_fBhgagZeh[wlhfIjhklhqm\kl\h\Ze
mevnfh]lhevdhgZ^_ylvkyqlhwlZjZgZaZlyg_lkyghqlhlh]h\hjbeh_fmqlhwlh]hg_
ijhbahc^_lHg\k_]^Z[m^_lhsmsZlv__ijbkmlkl\b_dZdqm\kl\h\ZehklZevguo
?_ebph[m^_lij_ke_^h\Zlv_]h
_qgh
wlhf]gh\_gb_hg\hag_gZ\b^_e:jl_fb^maZ__\f_rZl_evkl\hhag_gZ\b^_eaZlhqlhhgZ
\ugm^beZ_]h`blvlZdhc`bagvxbaZlhqlh^ZeZ_fm`_gsbgmdhlhjmxhgg_\kbeZokhojZgblv
Wlh[uehg_ijZ\bevgh
BbaaZq_]h"BaaZlh]hqlh:iheehgjZahaebekybijhdeyek\hckh[kl\_ggucgZjh^"
Djh\gu_ebgbblZdb_ojmidb_Hgg_hkhagZ\Zeqlhijhbag_kwlh\kemoihdZDZkkZg^jZg_
db\gmeZ
Wlhh[tykgy_lihq_fmlulZdaZsbsZ_rvDjbkZ
HgZ^Z`_g_^h]Z^u\ZeZkv
Hgih\_e__\gbaihe_klgbp_\_^ms_cd_]hdhfgZlZf
�he`_gijbagZlvkyym^b\e_gqlh:iheehgg_ihaZ[hlbekyhk_[_ex[bfhfihemqr_Hkh[_ggh
_kebmq_klvgZkdhevdhwlh\Z`gh
DZdb\l\h_fkemqZ_fugZqbgZebdZdfgh]hqbke_ggZyk_fvyb[ukljhkhdjZlbebkv^hh^ghc
f_gyDhg_qghlhqlhgZk\uke_`b\Zebbmgbqlh`Zeblh`_ku]jZehk\hxjhev
mevnhklZgh\bekyi_j_^aZi_jlhc^\_jvx\k\hxdhfgZlmgZkl_g_\hae_dhlhjhcgZoh^beZkv
dghihqgZyiZg_ev
IZjZghcy"kijhkbeZDZkkZg^jZ
MgZkfgh]hkem]dhlhju_jZ[hlZxl\^g_\gh_\j_fybhgbgbq_]hh[hfg_g_agZxllZddZdg_
fh]mlaZihfgblvkZfnZdlfh_]hkms_kl\h\Zgby:lZdhgbg_gZldgmlkykemqZcghgZfhxdhfgZlmb
g_aZhjmlqlh\^hf_g_a\Zguc]hklvihdZDjbkgZmq_[_
Wlh\k_h[tykgyeh
DZdh\hwlh`blvgZklhevdhZghgbfgh"
Hghldjue^\_jvb\dexqbeihlhehqguck\_l
j_f_gZfbwlhihoh`_gZ`bagvg_\b^bfdbFg_lZdkljZgghjZaaZjZahf\b^_lvl_[ybDwlb
ijbwlhfg_aZklZ\eylvk_[yaZgh\hij_^klZ\eylvky
Gh:r_jhgbLZehglh`_l_[yihfgyl
_jghL_fgu_Hohlgbdbb_jHohlgbdbDZlZ]Zjbykihkh[guf_gyaZihfgblvghyg_fh]m
^he]hgZoh^blvky\ijbkmlkl\bb^jm]boL_fguoHohlgbdh\Z_jugZqbgZxlg_j\gbqZlvbaeblvky
klhblfg_ihy\blvky\hae_gboBfg_gjZ\blkykZfZfukevqlhdlhlhg_bo\b^Zhrb\Z_lky
ih[ebahklb
HggZijZ\bekydk\h_cdjh\ZlbihdZDZkkZg^jZhkfZljb\ZeZkvDhfgZlZ[ueZh]jhfghc
hae_h^ghcbakl_ggZoh^bekydhfivxl_jgucl_jfbgZegZ\h^b\rbcgZfukebhG:K:\iehlv^h
�k_j_[jbklh]hdhfivxl_jZ$OLHQZDUHdhfiZgbyFZcZfbkha^ZgZ\]h^m^\mfyhkgh\Zl_eyfb
G_evkhghf=hgaZe_khf 1HOVRQ*RQ]DOH]\fb:e_dkhf:]mbehc $OH[$JXLOD\fdhfiZgby$OLHQZDUH
\uimkdZ_l\ukhdhijhba\h^bl_evgu_gZklhevgu_dhfivxl_jughml[mdbf_^bZp_gljub
ijhn_kkbhgZevgu_kbkl_fuIjb^_j`b\Zykvkh[kl\_gghcnbehkhnbbkha^Z\Zlv[m^lhwlh[m^_l
l\hbf$OLHQZDUHaZ\h_\ZeZfbjh\h_ijbagZgb_bklZeZh[s_ijbagZgguf[jwg^hf^eyfbeebhgh\
]_cf_jh\hf]h^mi_j_dmie_gZdhfiZgb_c'(//ghhklZ\e_gZdZd[j_g^@gZq_jghf
mevljZkh\j_f_gghfklhe_
GhqlhihjZabeh__lZdwlh[hevrZyq_jgZydjh\Zlv\^Zevg_fijZ\hfm]emHgZ[ueZ\lhqghklb
lZdhc`_dZdb\__kg_Kl_gu\hdjm][uebbaq_jgh]hfjZfhjZlZdh]h[e_klys_]hqlh\g_]h
fh`gh[uehkfhlj_lvkydZd\a_jdZehgh\hlebqb_hl__kgZk_cqZkmevn\gbog_hljZ`Zeky
Hdhglh`_g_[ueh
GZkl_g_ke_\Zhlg__\bk_eh_s_g_kdhevdhihjlj_lh\Zih^gbfbklhye^ebggucdhfh^badjZkgh]h
^_j_\ZKlhe_rgbpZdhfh^Z[ueZaZklZ\e_gZfgh`_kl\hfnhlh]jZnbc\k_j_[jyguojZfdZoKhnZ
h[blZyq_jghcdh`_cb]em[hdh_dj_kehkhldb^u\Zxs_ckykibgdhcbih^klZ\dhc^eygh]dZdl_
qlhgZoh^bebkvgZ\_jomklhyebi_j_^gbf\f_kl_kl_e_\bahjhfkrbjhdhnhjfZlgufwdjZghf
=ey^ygZfbjbZ^uebpbaijhreh]hhgZ\kihfgbeZh`_gsbg_kihjlj_lZgZ\_jom\bk_\r_]h\
dhjb^hj_jy^hfkdhfgZlhcdhlhjmxl_i_jvaZgbfZeZDwlmevn^h\hevghfgh]hagZehlhcqlh
bah[jZ`_gZgZdZjlbg_bwlhaZklZ\beh__aZ^mfZlvkykdhevdhhgagZehdZ`^hfq_eh\_d_kgbfdb
dhlhjuogZoh^bebkvgZwlhckl_g_bdhfh^_"EbpZex^_cdhlhju_kdhj__\k_]hagZebhg_fkZfhf
kh\k_fg_fgh]h
Ijboh^behkvebl_[_dZ`^ucjZaaZgh\hij_^klZ\eylvkyBaZ[_ee_"
HgaZdjuebaZi_jaZkh[hc^\_jv
Kg_c[uehg_fgh]hijhs_LZddZdhgZijhbkoh^beZbak_fvbhjm`_ghkp_\hgZihgbfZeZqlhy
ijhdeylucL_fgucHohlgbdihwlhfmdh]^Z[uhgZf_gygb\klj_lbeZhgZmeu[ZeZkvb]h\hjbeZ
u^he`gh[ulvmevnJZ^Zkgh\Z\Zk\b^_lv
G_llhevdhl_dhlhju_[uebbak_f_chjm`_ghkp_\H[uqghfmq_eh\_dmg_h[tykgbrvqlh\
ih^\Ze_`b\_l[_kkf_jlguc\bdbg]ghhgbg_kfh]ml\kihfgblvqlh\b^_eb_]hbeb]h\hjbebkgbf
LZdqlhlZdb_dZdfZlvDjbkZgbdh]^Zg_agZebhfh_fkms_kl\h\Zgbb
HgZgZ[ex^ZeZaZl_fdZdhgkZ^blkybkgbfZ_l[hlbgdbMwlh]hfm`qbgu[uebbkdexqbl_evgh
[hevrb_klmigb
FZlvDjbkZg_Hjm`_ghk_p"kijhkbeZhgZiulZykvhl\e_qvkyhlnZdlZqlhwlb]heu_klmigb
\uau\Zebmg__`_eZgb_m\b^_lvh[gZ`_ggufbb^jm]b_qZklb_]hl_eZ
G_lHl_pDjbkZ\klj_lbe__dh]^ZhgZjZ[hlZeZ\f_klghcaZdmkhqghcHg[uelZd\g__\ex[e_g
qlhyg_klZe\f_rb\ZlvkyIhq_fmmgbog_l^jm]bo^_l_cdjhf_DjbkZ"
Hg\a^hogmeihklZ\b\k\hb[hlbgdbih^klhe
�;_j_f_gghklvg_e_]dh_c^Z\ZeZkvI_j_^jh`^_gb_fDjbkZmg__[uehljb\udb^urZZ`_
Djbkjh^bekyij_`^_\j_f_gghk_fbf_kyqgufDZdlhevdhhgihy\bekygZk\_lykdZaZe_]hhlpm
qlhg_ohqmqlh[uhgbijhoh^bebq_j_a^jm]mx[_j_f_gghklv
AgZydZd\Z`_g^eyg_]h_]hjh^hgZm^b\beZkvlZdhfmj_r_gbx
�_ckl\bl_evgh"
Hgdb\gme
DZdyfh]ijhkblvboijh^he`Zlv"Jh^uqmlvg_m[beb__Z\udb^urbdZ`^ucjZajZa[b\Zeb_c
k_j^p_
mevnkh\_jrbe[eZ]hjh^gucihklmihdDZkkZg^jZh[jZ^h\ZeZkvmagZ\qlhgZkZfhf^_e_hgg_
[ue\Zj\Zjhfq_]hhgZlZdhgZ[hyeZkvjZgvr_
Luohjhrbcq_eh\_dmevn;hevrbgkl\hex^_cg_ih^mfZeb[uh^jm]bo
Hgnujdgme
Djbkfh][uklh[hcihkihjblv
Fg_dZ`_lkyDjbkkihkh[_gihkihjblvbmdZaZl_evgufklhe[hf
?]hbkdj_ggbckf_o[ue_cgZ]jZ^hcWlh[ueijbylgucb]em[hdbca\md\ua\Z\rbcmg__^jh`v
HgZ^_ckl\bl_evghex[beZ_]h]hehkkZdp_glhf
Hog_klhbl\wlhm]em[eylvky
?cgm`gh[uehq_flhk_[yaZgylvqlh[ug_^mfZlvhlhfdZdhchgihljykZxsbc
Gmqlh`kdZaZeZhgZa_\gm\ymklZeZke_]dZ[_j_f_ggZb^_ckl\bl_evghg_ijhqvdZd
ke_^m_l\ukiZlvkyHgZmdZaZeZgZ^\_jvaZ_]hkibghcZggZylZf"
mevndb\gme
OhjhrhYi_j_h^_gmkvZaZl_fhlijZ\exkvgZ[hdh\mx
rdZnqbd_ke_dZjkl\Zfb_klvgh\Zyam[gZys_ldZ
KiZkb[h
DZkkZg^jZhklZ\beZ_]hqlh[uijb]hlh\blvkydhkgmHdZaZ\rbkvh^gZ\\ZgghchgZhldjueZ
rdZnqbdbaZf_jeZgmljbhdZaZebkv\k_\b^uf_^bdZf_glh\bf_^bpbgkdboijbgZ^e_`ghkl_c
\dexqZykdZevi_evbrh\gucfZl_jbZeMmevnZ\_jhylgh[uehg_[hevr_\hafh`ghkl_c
h[jZlblvkyd\jZqmq_fmg__
�Dh]^ZhgZgZreZam[gmxs_ldmlh\kihfgbeZdZd\g_]hklj_eyeZcfhg
?_\a]ey^\_jgmekydf_^bdZf_glZf
kgZojZglh`_g_[ueh
LmlDZkkZg^jZ\kihfgbeZhlhfdZdbkp_ebekyKljZcd_jdh]^ZhgZm^ZjbeZ_]hgh`hfb_cklZeh
bgl_j_kghg_h[eZ^Z_lebl_ehmevnZlZdhc`_j_]_g_jZpbhgghckihkh[ghklvx
;_^gucmevnijhr_ilZeZ^_\mrdZi_j_h^_\Zykv
LZdkljZggh[uehgZoh^blvkya^_kvKgbf\_]hihf_klv_HgZgbjZamg_ijh\h^beZghqvk
fm`qbghcL_og_kdhevdboiZjg_ckdhlhjufbkiZeZhgZfhf_glZevghhklZ\eyeZihaZ^bbihdb^ZeZ
bo^hfZlZd[ukljhdZdlhevdhfh]eZG_aZq_f[uehhklZ\Zlvkybiha\heylvbfijb\yau\Zlvky^jm]d
^jm]m
GhkmevnhfhgZm`_[ueZk\yaZgZGZfgh]hkbevg__q_fke_^h\Zeh[uBebgZh[hjhl"Hghl_p__
j_[_gdZJZa\_bfg_ke_^m_l[ulv\dZdhclhkl_i_gb[ebadbfb"
WlhijhklhdZaZehkvijZ\bevguf
uc^yba\ZgghcDZkkZg^jZh[gZjm`beZ_]hkb^ysbf\]em[hdhfdj_ke_\]hklbghcahg_iheghklvx
h^_lufaZbkdexq_gb_f]heuoklmig_c
Fh`_rvaZgylvdjh\Zlvij_^eh`behgYey]mgZ^b\Zg_
IhkemrZclug_h[yaZgLu`_g_fh`_rvk^_eZlvf_gy_s_jZa[_j_f_gghcbeblbiZlh]h
G_ihoh`_qlh[u__keh\Z_]hh[jZ^h\Zeb
DZkkZg^jZkhdjZlbeZjZkklhygb_f_`^mgbfbb\ayeZ_]haZjmdm
IhrebA^hjh\ydG_lg_h[oh^bfhklb\lbkdb\Zlvwlhqj_a\uqZcgh\ukhdh_l_eh\fZe_gvdbc
^b\Zgdh]^Zl_[y`^_lij_djZkgZy[hevrZydjh\Zlv
YjZgvr_gbdh]^Zg_kiZek`_gsbghc
HgZ\u]gmeZ[jh\v\hl\_l
Qlh[ukiZlvihykgbehgYgbdh]^Zg_ijh\h^beghqvgbkh^ghc
GbjZam"
HgihdZqZe]heh\hc
Q_jl\havfbZhgbihoh`bgZfgh]h[hevr_q_fhgZfh]eZk_[_ij_^klZ\blv
Gmqlh`_lu_s_g_kebrdhfklZj^eygh\h]hhiulZGmfh`_l[ulvlubklZjgh\
[hevrbgkl\_kemqZ_\wlhml\_j`^_gb_\_jgh
?]hofmjuc\a]ey^ihfjZqg_e^hagZdhfh]h\ujZ`_gby
L_[_\kzrmldbrmlblv"
G_lq_klghijbagZeZkvhgZih^\h^y_]hddjh\ZlbH^gZdhxfhjihfh]Z_lfg_kijZ\eylvky
km`ZkZfbfh_c`bagbkfuke_dZdh]hq_jlZLmlbebieZqvbebkf_cky^Zlhevdhke_au
hlgbfZxlkebrdhffgh]hkbedhlhju_fg_gm`guqlh[ui_j_`blv^_gvihgbfZ_rv"
HgZhlimklbeZ_]hqlh[uaZie_klb\hehku
mevnm^_j`Ze__jmdbk\hbfbg_iha\heyyaZdhgqblvdhkm
�Fg_g_gjZ\blkydh]^ZlulZd^_eZ_rv_\mrdZijh]ehlbeZdhfhd\]hje_\ua\Zgguc]heh^guf
\a]ey^hf_]hiheghqguo]eZaHgZbkiulZeZkljZggh_hsms_gb_^_`Z\xgZoh^ykva^_kv\wlhc
dhfgZl_dh]^ZgZ_]hebp_[uehwlh\ujZ`_gb_OhlyDZkkZg^j_bg_ke_^h\Zehih^^Z\Zlvkywlhfm
qm\kl\ml_fg_f_g___cgjZ\behkv\b^_lvh]hgv\_]hl_fghf\a]ey^_GjZ\behkvhsms_gb__]hjmd
gZ__jmdZo
Beb_s_emqr_hsms_gb__]hjmdgZ__l_e_
_s_b\k_`_g_fh]m^_j`Zlvky
?fmohl_ehkvijbdhkgmlvkyd__dh`_gZwlhljZaihgZklhys_fmOhl_ehkvqlh[u__gh]b
h[_jgmebkv\hdjm]g_]hihdZhgg_mkihdhblk\h_bklhfb\r__kyk_j^p_\`Zj___l_eZ
G_\a^mfZc
IjbdZa[uelZdhlq_leb\qlhhgihqlbihke_^h\Ze_fmghmevnLjx]]\Zkhggbdh]^Zg_
ijbkemrb\ZekydijbdZaZf
�Z`_k\hbfkh[kl\_gguf
Hgijbih^gye]heh\mDZkkZg^julZdqlh[ubf_lv\hafh`ghklv\b^_lvkljZklguch]hgv\__a_e_guo
]eZaZoHghiZeyemevnZ?_]m[uijbhldjuebkvijb]eZrZy
Kbevgu_iZevpukdhevagmebihebgbb__gb`g_cq_exklbihdZhgg_aZjuekybfb\__ju`_\Zlh
[_ehdmju_\hehkuLh]^Zhgijb`Zekyd__]m[ZfGZ\dmkhgZ[ueZkZfZg_`ghklv
�_\mrdZijblygmeZ_]h[eb`_dk_[_`Z^ghblj_[h\Zl_evghijh[_`ZeZkvjmdZfbihfmkdmebklhc
kibg_?]hl_eh\kiuogmehiehlvf]gh\_gghaZl\_j^_eZ
AZklhgZ\hgk]j_[DZkkZg^jm\h[tylbyD_]hm^b\e_gbxhgZh[\beZgh]Zfb_]hlZebx
?_j_ZdpbyaZklZ\beZmevnZkf_ylvky^Z`_g_kfhljygZh[`b]Zxsbc`Zj_]hl_eZ?_khdjh\_ggh_
f_kl_qdh[uehijb`Zlhd_]hiZom^Z\Zy_fmihegh_ij_^klZ\e_gb_hlhfgZkdhevdhwlZ__qZklv
[ueZ[ebadZdg_fm
=eZaZDZkkZg^juihl_fg_ebhlkljZklbhgZju\dhfklZsbeZkg_]hnml[hedmq_j_a]heh\m
Ijh]heh^ZeZkv\beedZl"ijh[hjfhlZehg_c\]m[u
�Z\u^hogmeZ^_\mrdZd_]hm^h\hevkl\bx
mevnmeh`be__gZdjh\ZlvHgZijhlygmeZjmdmf_`^mbol_eZfbbjZkkl_]gmeZ_]h[jxdbGbadh_
juqZgb_aZjh^behkv]em[hdh\_]h]hje_\lhlfb]dh]^Z__bsmsZyjmdZijh[jZeZkv\gbab
ijbdhkgmeZkvdg_fmHsms_gb_g_`guoiZevqbdh\eZkdZxsbo_]hiehlvkhljykehdZ`^mx
de_lhqdm_]hl_eZHgZ^Z`_aZihfgbeZdZdb_ijbdhkgh\_gbyhgex[blDZdb_eZkdb
Hg_^\Zg_jZkieZdZekyhlqm^Zdhlhjh_hgZl\hjbeZkgbfhafh`ghklhbeh\aylv\ex[h\gbpu
^_\mrdm:iheeblZbebh[hjhlgy_s_g_kdhevdh\_dh\gZaZ^
G_lih^mfZehgaZju\Zykv]m[Zfb\hkgh\Zgb_kljhcghcdhehggu__r_bb\^uoZyZjhfZljhaHgb
g_[ueb[uDZkkZg^jhcZ\wlhfkemqZ_bflZd`_g_o\ZlZeh[ulh]h\q_fhggm`^Zeky
Qlhlh\wlhc`_gsbg_bfihgbjh\Zeh_fmAZklZ\eyeh_]h]hj_lvlZddZdhggbdh]^ZjZgvr_g_fh]
LhevdhjZ^bg__hgfh][ugZjmrblvdh^_dkaZij_sZ\rbc[jZlv\k\hxihkl_ev^_\mr_d
:iheeblh\
DZkkZg^jZih^gyeZjmdbbmevnklygmekg__nml[hedmq_j_a]heh\mHsms_gb__]h`Zjdh]h
h[gZ`_ggh]hl_eZijb`bfZxs_]hkydg_caZklZ\beh^_\mrdmaZklhgZlvhlm^h\hevkl\bykywlZ
\hkoblbl_evgZyfm`kdZydh`Z[ueZ[h`_kl\_ggufibjr_kl\hf^ey__]eZa
Hgijh\_edhklyrdZfbiZevp_\ih__]jm^yfaZklZ\eyybogZijyqvkybaZgulvayeijZ\mx]jm^vb
ijbgyekylZdkfZdh\Zlv__qlhk_j^p_^_\mrdbg_bklh\haZ[behkv?]hyaude_]dhbg_`ghihjoZe
\i_j_^bgZaZ^?_`b\hllj_i_lZehlg_i_j_^Z\Z_fh]hm^h\hevkl\bydhlhjh_hg^Zjbe_c
AZl_fhgihp_emyfb\ueh`be^hjh`dm\gbaih__`b\hlmHghklZgh\bekyihsbiu\Zy]m[Zfb__
\uklmiZxsmxlZah\mxdhklhqdmihdZ_]hjmdbkly]b\Zebkg__kihjlb\gu_[jxdb
DZkkZg^jZijbih^gyeZ[_^jZqlh[uhgfh]iheghklvxbokgylvmevndbgmeh^_`^mgZiheaZl_f
HgZmklZ\beZkvgZg_]h\g_l_ji_eb\hfh`b^ZgbbihdZhgkfhlj_egZkZfmxbglbfgmxqZklv__
l_eZHg\u]ey^_eZeqmsbfb^bdbfKh[kl\_ggbdhfHl_]h\b^Zihl_em^_\mrdbijhdZlu\Zebkv
we_dljbq_kdb_\hegu
DZkkZg^jZaZrbi_eZdh]^Zhgijh\_eiZevpZfbihg_`ghcjZkk_ebg_k\_jom\gba?]h
ijbdhkgh\_gb_^jZagbehb\ha[m`^Zeh__Hgh[ueh[h`_kl\_ggufmkihdZb\Zxsbfb
ijh\hpbjmxsbfh^gh\j_f_ggh
mevngZ[ex^ZeaZm^h\hevkl\b_fhljZab\rbfkygZ__ebp_dh]^ZhgZkdhevabeZih_]hjmd_Hg
gZkeZ`^Zekyl_fdZdhgZhl\_qZeZ_fm?_Z[khexlghchldjulhklvxbg_aZsbs_gghklvx
ah[jZ\rbkvgZdjh\Zlvhg\ulygmeky\k_fl_ehfgZDZkkZg^j_ihlhfi_j_dZlbeky\f_kl_kg_c
HgZh[_jgmeZkvk\hbfl_ehf\hdjm]g_]hihdZhgb`Z^ghp_eh\ZebkvBol_eZkdhevabeb^jm]ih
^jm]m\qm\kl\_gghc]Zjfhgbbhldhlhjhchg\hkieZf_gyeky_s_kbevg__mevnk_e^_j`Z__gZ
�dhe_gyo_\mrdZh[\beZgh]Zfb_]hlhjkeZkdZy_]h]heh\maZimlZ\rbkviZevpZfb\_]h\hehkZo
HgihgZklhys_fmbkim]Zekylh]hqlhihqm\kl\h\Zedh]^ZhgZijbih^gyeZkvbijbgyeZ_]h\k\h_
l_ehDZkkZg^jZbkklmie_ggh^\b]ZeZkvgZg_f__l_eh\u`bfZehbag_]h\k_khdb\lh\j_fydZd
hgZ[jZeZlh\q_fgm`^ZeZkvbhl^Z\ZeZ_fmlhqlhhglj_[h\Ze
Hgg_ohl_e__hlimkdZlvG_ohl_edh]^Zeb[hkgh\Zihdb^Zlvwlmihkl_ev
wdklZa_hllh]hqlhmevn^_ckl\bl_evghgZoh^beky\gmljbg__DZkkZg^jZaZdmkbeZ]m[mHg[ue
lZdhcl\_j^ucb[hevrhchiehlbhghsmsZeky^Z`_emqr_q_f\__kgZo
E_]db_\hehkdbgZ_]h]jm^b^jZagbeb__qm\kl\bl_evgu_]jm^bdh]^Zhg\aye__ih^y]h^bpub
ih^kl_]gme__^\b`_gbyHgZg_hlju\ghkfhlj_eZ\_]h]eZaZihl_fg_\rb_hlkljZklb
Hgb^urZeb\mgbkhgihdZhgZkgh\Zbkgh\ZhimkdZeZkvgZg_]h
Gbdh]^Zij_`^_DZkkZg^jZg_aZgbfZeZkvex[h\vxkfm`qbghcih^h[gufh[jZahfGZ_]hdhe_gyo
bkie_lykvl_eZfbWlh[uehkZfh_bglbfgh_i_j_`b\Zgb_dhlhjh__cdh]^Zeb[hijboh^behkv
bkiulu\Zlv
HgZhldbgmeZ]heh\mgZaZ^ihdZmevneZkdZe__]jm^bIjb`bfZydk_[__]h]heh\mhgZ
qm\kl\h\ZeZdZdgZkeZ`^_gb_i_j_ihegy_l__
K]jhfdbfdjbdhfhgZ^hklb]eZdmevfbgZpbb
mevnih^gye]heh\mqlh[u\b^_lv__ebph\fhf_glhj]ZafZ_]h]eZaZohgZ[ueZ[_kdhg_qgh
ij_djZkgZHgmeh`be__gZkibgmg_ihdb^Zy__l_eZb\ayedhgljhevgZk_[yAZdju\]eZaZhgg_
^mfZe[hevr_gbhq_fdjhf___l_iehc\eZ`ghklbih^gbf
;hevr_g_[uehgbijhreh]hgb[m^ms_]hGbL_fgh]hHohlgbdZGb:iheeblh\
;ueblhevdhhgb^\h_?_jmdbgZ_]hkibg_boi_j_ie_l_ggu_gh]bb_]h]em[hdb_ijhgaZxsb_
lheqdb
Gm`^Zykv\wlhf[hevr_\k_]hgZk\_l_hgaZjuekyebphf\__\hehkubkh[kl\_ggZyjZajy^dZ
gZklb]eZ_]h]em[hdh\__l_e_
DZkkZg^jZdj_idhh[gbfZeZmevnZqm\kl\my_]hkh^jh]Zgby@Zjdh_^uoZgb_s_dhlZeh_cr_x
Fmkdmebklh_l_eh[ueh\eZ`gufhlihlZZ^ebggu_q_jgu_\hehku^jZagbeb__dh`mGbh^bgba
gbog_ihr_\_ebekyihdZhgbiulZebkvhl^urZlvkybijbclb\k_[y
�_\mrdmmkihdZb\Ze\_k_]hl_eZ\`bfZxs_]h__\ihkl_evHlhsms_gby_]h`_kldh]hfm`kdh]h
lhjkZ__iehlvihdZeu\ZehHgZijh\_eZeZ^hgyfbihfmkdmebklhckibg_rjZfZfaZl_fe_gb\h
mevnijbih^gyekylZdqlh[uihkfhlj_lv_c\]eZaZ
�mfZxyih^k_egZl_[y
WlhaZy\e_gb_\ua\Zehmg__meu[dmg_kfhljygZlhqlh\dZdhclhkl_i_gb_cklZeh]jmklghhlwlbo
keh\KiZ^Zy\gba_]h\hehkuh[jZfeyebebph\g_yjdhfk\_l_\u]ey^_\r__jZkkeZ[e_ggufb
g_`gufAZijZ\b\\hehku_fmaZmrbDZkkZg^jZihp_eh\ZeZ_]h
?]hjmdbh[gbfZ\rb___gZijy]ebkvHgZh[h`ZeZwlhhsms_gb_HghaZklZ\eyeh__qm\kl\h\Zlv
k_[y\[_ahiZkghklbIh^aZsblhc
Lhfgh\a^hogm\hgZhlkljZgbeZkv
Fg_gm`ghhk\_`blvky
Hgg_hlimklbe__
G_ohqmqlh[uluwlh^_eZeZ
�_\mrdZ\aZf_rZl_evkl\_ih^gyeZdg_fmebph
Fg_gjZ\blky\b^fh_]hk_f_gbgZl_[_DZkkZg^jZg_j\ghijbagZekyhg_cgZmohFhc
aZiZogZl\h_cdh`_L\hcgZfh_c;hevr_\k_]hfg_gjZ\blkyagZlvqlhmljhflu[m^_rvihfgblv
\k_qlhfu^_eZebwlhcghqvxBlu\k__s_[m^_rvihfgblvfh_bfy
HgZgZdjueZeZ^hgvx_]hg_[jblmxs_dm;hev\]eZaZomevnZ]em[hdhljhgmeZ__E_]dh
ihp_eh\Z\_]hDZkkZg^jZl_kg__ijb`ZeZkvdg_fm
mevnke_]dZhlkljZgbekyqlh[uijb`Zlvkydg_ckaZ^bHgg_`ghijb`Ze__d]jm^bbDwkk
iheh`beZ]heh\m_fmgZie_qhHgZkemrZeZ_]h^uoZgb_b__k_j^p_bkklmie_gghklmqZehhl
jZ^hklbIh^gy\]heh\mmevnihp_eh\Ze^_\mrdm\s_dmbme_]kyjy^hfaZimklb\h^gmjmdm\__
\hehku
Q_j_ag_kdhevdhfbgmlkm^yiha\mdZfhgZij_^iheh`beZqlhhgaZkgmeWlh[uekZfuc
mfbjhl\hjyxsbcfhf_gl\`bagbDZkkZg^ju]em[bg_^mrbhgZagZeZqlhk_]h^gymevn
ihdZaZelmk\hxklhjhgmdhlhjmxg_iha\heyem\b^_lvgbdhfm
Hg[ue]jm[ufbfjZqgufGh\__h[tylbyoij_\jZlbeky\g_`gh]hex[h\gbdZB]^_lhgZ
aZ^\hjdZokhagZgbyf_evdgmeZfukevqlhhgZfh]eZ[ugZmqblvkyex[blvlZdh]hfm`qbgmWlh[ueh
[ug_ljm^gh
DZkkZg^jZe_`ZeZg_r_\_eykv\lbrbg_jZgg_]hmljZHgZg_[ueZm\_j_gZdh]^Zwlhkemqbehkv
ghg_khfg_\ZeZkv\lhfqlhmevnkh]j_edZdmxlhqZklbqdm__^mrb^hwlh]hihdjulmxev^hfb
ebrvk_cqZkhgZhkhagZeZwlhE_`Z\_]hihkl_eb^_\mrdZjZafureyeZkdhevdhklhe_lbcmevn
[ueh]jZgbq_gijhkljZgkl\hfih^h[gufwlhfm"Hg]h\hjbe_cqlhwlhfm^hfm\k_]hlhqmlv
[hevr_khlgbe_l
Ihkfhlj_\\hdjm]hgZihiulZeZkvij_^klZ\blvdZdh\hwlhgZoh^blvkya^_kvh^ghfm^_gvaZ^g_f
^_kylbe_lb_aZ^_kylbe_lb_f
GZ\_jgh__fm[uehh^bghdh
HgZijhlygmeZjmdmbiheh`beZeZ^hgvgZk\hc`b\hliulZykvij_^klZ\blvlZfj_[_gdZ;m^_lwlh
fZevqbdbeb^_\hqdZ"K\_le_gvdbcdZdhgZbebl_fgucdZd_]hhl_p"
?^\ZebhgZmagZ_lgZklhysbcp\_l\hehkfZeurZhehku[hevrbgkl\ZfeZ^_gp_\kh\j_f_g_f
f_gyxlkybihdZhgbg_gZqgmloh^blvlhqghp\_lg_hij_^_ebrv
�Dlhfm\j_f_gbhgZ[m^_lf_jl\ZF_jl\Z^hihy\e_gby_]hi_j\h]ham[Zh_]hi_j\h]h
HgZgbdh]^Zg_magZ_lk\h_^bly
G_ieZqv
GhhgZg_fh]eZk^_j`ZlvkyDZkkZg^jZ"
�_\mrdZg_hl\_lbeZgZkhgguchdebdmevnZ=hehk\u^Zkl___kebhgZihiulZ_lky
Hgih\_jgme__keh\ghagZeqlhhgZieZq_lbijblygme\k\hbh[tylby
G_ieZqv
Yg_ohqmmfbjZlvmevn\koebiu\ZeZhgZgZ_]h]jm^bYg_ohqmhklZ\eylvfh_]h
fZeurZFg_lZdfgh]hgm`gh_fmkdZaZlvHg^Z`_g_magZ_lqlhydh]^Zeb[hkms_kl\h\ZeZ
MkeurZ\wlbhldjh\_gbymevn_s_dj_iq_h[gye__
DZd[uhgohl_ekdZaZlv_cqlh\k___kljZob]emihklvghwlh[uehg_lZdHgZhieZdb\ZeZ
km^v[mdhlhjmxgbdlhbagbog_fh]baf_gblv
MgZk_s__klv\j_fyDZkkZg^jZJZkkdZ`bfg_\k_bklhjbbhk_[_l\h_cfZl_jbbk_kljZoby
ijhke_`maZl_fqlh[ufZeurmagZedZ`^mxbagboB\k_^_lbihke_g_]hYg_iha\hexbfaZ[ulv
l_[yGbdh]^Z
H[_sZ_rv"
Ydeygmkvl_[_dZddeygmkvb\lhfqlh[m^m\_qghhojZgylvbo
DZ`_lky_]hkeh\Zmkihdhbeb__G_`ghmdZqb\Zy__\k\hbojmdZomevnih^mfZedhfmbagbo
ijboh^blkyom`_"FZl_jbdhlhjZyg_ijh`b\_l^hklZlhqgh^he]hqlh[um\b^_lvdZdjZkl_l__
j_[_ghdbebhlpmdhlhjucijhdeylb_fh[j_q_gm\b^_lvdZdmfj_lwlhlj_[_ghdb\k_dlh
ihke_^m_laZgbf
=eZ\Z
l_q_gb_lj_og_^_evih^jy^mevn^_j`ZeDjbkZbDZkkZg^jmih^^hfZrgbfZj_klhfGh\j_fy
�rehZZcfhgug_ihdZau\ZebkvbmevngZqZeaZ^Z\Zlvky\hijhkhfg_i_j_mk_j^kl\h\Zeebhg
ke_]dZ
b^blLhjDjbkh[\bgye_]h\wlhfihdjZcg_cf_j_jZaihiylv\qZk
DZkkZg^jZiheghklvx[jhkbeZmq_[mohlv_cbg_gZ\bklgh[uehwlhj_r_gb_HgZ[ueZijbf_jghgZ
lj_lv_cg_^_e_[_j_f_gghklbgh\u]ey^_eZkdhj__dZdgZlj_lv_ff_kyp_?_`b\hlhdjm]eyeky
iha\heyybf\k_f\b^_lvqlh\g_c^_ckl\bl_evghjhkj_[_ghd
Wlh[ueZkZfZdjZkb\Zy\_svdhlhjmxlhevdh^h\h^behkv\b^_lvmevnm^Z`_ijblhfqlhhgbah
\k_okbekhojZgyewfhpbhgZevgmx^bklZgpbxkg_c
Gh^Z\Zehkvwlhg_e_]dhL_f[he__qlhhgbijh\h^beblZdfgh]h\j_f_gb\f_kl_aZibku\Zy
DZkkZg^jmgZie_gdm^eyboj_[_gdZQZs_\k_]hhgZ[ueZkh\_jr_gghkihdhcgZjZkkdZau\Zy
fZeurmh__ijhrehffZl_jbbk_kljZo?_hlp_KdZ`^ufl_ieuf\hkihfbgZgb_fdhlhjufhgZ
^_ebeZkvkj_[_gdhfmevnkZfqm\kl\h\ZedZdklZgh\blky[eb`_dg_c
b^brvwlh"kdZaZeZhgZih^g_kyk\hxjmdmkdhevphfi_qZldhcdfZe_gvdhc\b^_hdZf_j_
dhlhjmxhg^_j`Zemevnknhdmkbjh\Zeh[t_dlb\gZdhevp_FZfZ]h\hjbeZfg_qlhdhjheb
:leZglb^unZdlbq_kdbbkihevah\Zeb_]hdZdh[jmqZevgh_dh]^Z`_gbebkv
DZkkZg^jZi_qZevghkfhlj_eZgZdhevph
Yg_ij_^klZ\eyxdZdhghkhojZgbehkvkimklyklhevdhklhe_lbcFZfZhklZ\beZ_]hfh_fmhlpm
qlh[uhghl^Zefg_Ym^hklh\_jxkvqlhhgh[m^_lml\h_]hhlpZqlh[ulZd`_i_j_^Zlvl_[_
qZklvmevnZLZdZyg_kijZ\_^eb\hklvj\ZeZ_]hk_j^p_gZqZklb
]eZaZo^_\mrdbklhyebfmdZbkh`Ze_gb_
BdZ`^ucjZadh]^ZhgZieZdZeZijbqbgye_s_[hevrmx[hevHgmkihdZb\Ze__dZdfh]gh\
dhg_qghfblh]_hgbh[ZihgbfZebdZdZyjZa\yadZboh`b^Z_l
G_[uehgbfZe_cr_c\hafh`ghklbij_^hl\jZlblv__
Hl_pDZkkZg^juqZklhijb_a`Ze\k\_leh_\j_fykmlhdqlh[um\b^_lvkyk^hq_jvxDZkkZg^jZg_
ij_^eZ]ZeZhlpm\klj_lblvkykmevnhfihkdhevdmlhl\ex[hfkemqZ_g_aZihfgbe[u_]h
mevn[ue[eZ]h^Zj_g_caZwlh
f_klhwlh]hhgZihagZdhfbeZhlpZkDjbkhfbhgbieZgbjh\Zebih^^_j`b\Zlv\aZbfhhlghr_gby
ihke_jh`^_gbyj_[_gdZ
�:r_jhgiha\hgbe\ghqvFZj^b=jZfbjh\hcZgZeh]keZ\ygkdh]hijZa^gbdZFZke_gbpuBa]hjh^h\
KR:kZfu_fZkkh\u_biurgu_ijZa^gh\Zgbyijhoh^yl\Gh\hfHje_Zg_@bhk\h[h^bemevnZhl
h[yaZgghkl_cL_fgh]hHohlgbdZqlh[ulhlijb]ey^u\ZeaZDZkkZg^jhcbaZsbsZej_[_gdZ?s_
^\h_L_fguoHohlgbdh\[uebhlijZ\e_gu\K_glIheqlh[uijbgylvgZk_[yiZljmevgu_
&#xme;&#xvn;&#xZ;&#xij;¼&#xlb;&#xg;&#xZ;&#xih;&#x^f;&#xh];&#xm;&#x;&#xk;m;&#xqZ;&#x_;&#xgZ;&#xiZ;&#x^_;&#xgb;&#xy;&#xKl;&#xjZ; d;&#x_j;&#xZ; e; ;&#x^j;&#xm]; o;�h[yaZgghklbmevnZbijbclbgZih^fh]m\kemqZ_gZiZ^_gbyKljZcd_jZbeb^jm]boZcfhgh\
WrlZd`_^Ze_fmbfy:iheeblZL_fgh]hHohlgbdZKiZmgZdhlhjucfh][uihfhqvbf\ihbkdZo
\k_]hg_h[oh^bfh]h^eyDZkkZg^ju\i_jbh^[_j_f_gghklbmevna\hgbedZ`^mxghqv\^hf
KiZmgZbhklZ\eyekhh[s_gbyghlhllZdbg_hl\_lbe
Bmevng_kfh]kgh\Zk\yaZlvkyk:r_jhghf
^jm]_]hkhlh\ucaZa\hgbe
DZkkZg^jZgZ[ex^ZeZdZdmevn\ulZsbel_e_nhgbadZjfZgZbhl\_lbegZa\hghdHgZagZeZqlh
hg\hegm_lkybg_lhevdhbaaZg__bDjbkZ?]hemqrbc^jm]LZehgbkq_abgbdlhbaL_fguo
Hohlgbdh\m`_g_^_eyfbg_fh]kgbfk\yaZlvky
?s_[hevr__[_kihdhckl\h\uau\Zehlhqlh:r_jhglZd`_ijhiZe[_a\_klbmevnijh^he`Ze
gZklZb\ZlvgZlhfqlhwlh[uehiehobfij_^agZf_gh\Zgb_fg_kfhljygZm]h\hjuDwlg_
\hegh\Zlvkyh[wlhfHq_\b^gh:r_jhg[ueohjhrhba\_kl_gijhf_`mldZfb\j_f_gbdh]^Zgbdlh
g_fh]kgbfk\yaZlvky
Dwlm\_jyeZboqlh:jl_fb^Zgbdh]^Zgbdhfmg_iha\heblgZ\j_^blv:r_jhgm?keb[ukgbfqlh
lhkljykehkvhgb\k_m`_agZeb[uh[wlhf
��DZkkZg^jZkb^_eZgZihemkDjbkhfbDwlb]jZy\@bagvgZklhevgZyb]jZ`hgZDhgmwy
bfblbjmxsZy`bagvdhehgbbhj]Zgbafh\kh]eZkghhij_^_e_gguf]_g_lbq_kdbfijZ\beZf=eZ\ghc
aZ^Zq_cb]jhdZy\ey_lkyjZa\blb_kh[kl\_gghcdhehgbb@KgZqZeZhgbiulZebkvb]jZlv\=hgdmaZ
�ijbahfgZklhevgZyb]jZijbgZ^e_`ZsZydjZagh\b^ghklb\bdlhjbg@ebrv^eylh]hqlh[u
hkhagZlvqlhmL_fgh]hHohlgbdZb[_kkf_jlghckem`Zgdb[h]bgb[ueh[_kkihjgh_b
g_kijZ\_^eb\h_ij_bfms_kl\hi_j_^DZkkZg^jhcbDjbkhf
@bagb`__^bgkl\_gghc\_svxbf_xs_cagZq_gb_[ueZm^ZqZ
Gm[m^vyijhdeylkdZaZemevng_kdhevdhfbgmlkimklyaZdhgqb\]h\hjblvihl_e_nhgmb
ijbkh_^bgyykvdb]j_
Qlhlhkemqbehkv"kijhkbeZDZkkZg^jZi_j_^\b]Zyk\hxb]jh\mxnb]mjmLZehg\_jgme
k\hx^mrm
_fmwlhm^Zehkv"
EbphmevnZ\ujZ`Zeh[_ajZaebqb_ghDZkkZg^jZmki_eZmagZlvwlh]hfm`qbgm^hklZlhqghohjhrh
qlhaZf_lblvgZijy`_gghklv\_]hq_jlZoHg[uekqZkleb\aZk\h_]h^jm]ZghhgZfh]eZ[ulZd`_
kdZaZlvqlhbg_fgh]haZ\b^h\ZeG_lhqlh[uhgZmij_dZeZ_]h
HgihagZdhfbekykom^h`gbp_cbhgb\ex[bebkvkdZaZemevnijbkZ`b\Zykvhdhehg__b
ijb\h^y\ihjy^hdk\hbb]jh\u_^_gv]bGZFZj^b=jZhgZ\_jgmeZLZehgm^mrmbhk\h[h^beZ
_]h
Djbkkhl\jZs_gb_fihphdZeyaudhfijbwlhfkhh[s_gbbmevnZ
Hfm`bdwlhih]ZghL_i_jv_fmijb^_lkyijbkh_^bgblvkydDbjbZgm\klZjq_kdbciZljmev
Djbk\hkdebdgmeZDZkkZg^jZ^Z\ykvhlg_mf_klgh]hkf_oZM`Zkgh]h\hjblvlZdb_\_sb
�ZghwlhijZ\^ZYg_ij_^klZ\eyxdZdfh`ghh[f_gylv[_kkf_jlb_gZ`_gsbgm;_ah[b^e_^b
gh\wlhf_klvqlhlhg_ghjfZevgh_
mevnkhkj_^hlhqbe\k_k\h_\gbfZgb_gZb]jh\hc^hkd_
LZehgg_ebrbeky[_kkf_jlbyhlebqb_hlDbjbZgZhgk\h_khojZgbe
HkdZaZeDjbkLh]^Zwlhde_\hOhjhrh_fmFm`bd^he`gh[ulva^hjh\hbgZ_edm
\e_alvb`himg_mdhehlvZ"
EbphDjbkZ\kiuogmehdh]^Zhgi_j_\_e\a]ey^kh^gh]hgZ^jm]h]hbihgyeqlhlhevdhqlh
eyigmeYbf_e\\b^m
k_\ihjy^d_Djbkk`ZebekygZ^gbfmevnGh_]h]eZaZ\u^Z\Zeb\gmlj_ggxx[hev
IjbreZhq_j_^vDwloh^blv
DZkkZg^jZijhlygmeZjmdmdmevnmbi_j_ie_eZk\hbiZevpuk_]h
Yg_agZeZqlhL_fgu_Hohlgbdbfh]mlihemqblvk\h[h^m
DjZcg_j_^dhijhbag_kmevnk`bfZy__eZ^hgv\jmd_IhdjZcg_cf_j_lZd[ueh\iehlv
^hwlh]h]h^ZLZehgbDbjbZggZfba\_klghlhevdhhgbo^\hbo
LjhboihijZ\beZDwli_j_^\b]Zynb]mjmih^hkd_
Ljh_"kijhkbemevnHg\u]ey^_eihljyk_gguf
Dwldb\gmeZ
;uebhk\h[h`^_guljbL_fguoHohlgbdZYkeurZeZdZd^jm]b_kem`Zgdb]h\hjbebh[wlhf
dh]^ZijbreZ\klj_lblvkyk:jl_fb^hc
Y^mfZeZqlhml_[yg_[ueh\hafh`ghklbih]h\hjblvkg_cijhbag_keZDZkkZg^jZ\kihfgb\
qlhDwljZkkdZaZeZbfihke_k\h_]h\ha\jZs_gby\q_jZ\_q_jhf
Hybg_]h\hjbeZGZ^\_jb__ojZfZ\_k_eZ[hevrZylZ[ebqdZG_[_kihdhblvKms_kl\mxl
hij_^_e_ggu_i_jbh^u\j_f_gbdh]^Zgbdlhdjhf_:iheehgZg_kf__l\lhj]ZlvkygZ__
l_jjblhjbxGhy^_ckl\bl_evghkeurZeZdZd^jm]b_g_[h`bl_ebkie_lgbqZebh[wlhfHq_\b^gh
:jl_fb^Zg_bkiulu\Z_l[hevrhcjZ^hklbihwlhfmih\h^m
OfaZ^mfqb\hhlha\ZeZkvDZkkZg^jZ
Dlh_s_[uehk\h[h`^_g"kijhkbemevn
��AZj_dF_abckdbc^j_\gyyjbfkdZyh[eZklv\?\jhi_f_`^mmgZ_fb;ZedZgZfb@
MmevnZhliZeZq_exklvZDjbkkfhlj_egZDwllZddZd[m^lhhgZhljZklbeZ\lhjmx]heh\m
IZjgbrdZnujdgme
H]ey^_\_]hDwlkdZaZeZ
�Zgm\h[s_fhgg_klZemfbjZlvZ\f_klhwlh]hihemqbek\h[h^m:jl_fb^Zm]jh`ZeZgZqZlv
kghkblv]heh\u_kebihl_jy_l_s_ohlvh^gh]hHohlgbdZ
Wlbkeh\Zijha\mqZebg_ml_rbl_evgh^eyDZkkZg^ju?chklZ\Zehkvlhevdhij_^klZ\blvgZkdhevdh
ly`_e__[uehbokeurZlvmevnm
Ygbdh]^Zg_^mfZeqlhaZklZgmlhl^_gvdh]^Zhgbhk\h[h^ylAZj_dZ\u^hogmemevnHg
gZklhysbcikbohiZlbgZoh^beky\ba]gZgbbihqlbklhevdh`_kdhevdhyy\eyxkvL_fguf
Hohlgbdhf
DZkkZg^jZ]em[hdh\a^hogmeZDZaZehkvg_ijZ\bevgufqlhdlhlhgZih^h[b_wlh]hAZj_dZfh]klZlv
k\h[h^guf\lh\j_fydZdmevn[uelZd`_klhdhijhdeyl
Bgl_j_kghdZdbfh[jZahfGbd[m^_lkem`blvL_fgufHohlgbdZfl_i_jvdh]^ZLZehg
k\h[h^_gijhlygmeDjbk\uo\Zlb\mDwlmiZdh\dmIjbg]ekG_fh]mij_^klZ\blvqlh[uhg
kjZ[hlZekykZe_jbmkhf
g_\kydbokhfg_gbcih^l\_j^bemevn
Hgh[tykgbeDZkkZg^j_qlhZe_jbmk[ue\gmdhfq_eh\_dZdhlhjucjZajmrbek_fvxDbjbZgZb^h
kf_jlbaZfmqbe]j_q_kdh]h]_g_jZeZIhkdhevdmGbdij_`^_[uehjm`_ghkp_fDbjbZgZb_]h
[ebadbf^jm]hflhhggbdh]^Zg_klZg_lkem`blvq_eh\_dmij_^hddhlhjh]hk^_eZewlhkDbjbZghf
mevnDwlbDjbkijh^he`Zebh[km`^ZlvL_fguoHohlgbdh\\lh\j_fydZdDZkkZg^jZh[^mfu\ZeZ
ihemq_ggmxwlbf\_q_jhfbgnhjfZpbx
:yfh]mhk\h[h^blvl_[y"kijhkbeZhgZmevnZ
G_ihgylgh_\ujZ`_gb_hfjZqbeh_]h]eZaZ
G_l\hlebqb_hl^jm]boL_fguoHohlgbdh\^eyf_gyg_leZa_cdb
Ihq_fm"
mevnmklZeh\a^hogmedjmlZgm\dhe_kh\k\hxhq_j_^v
Y[ueijb\e_q_ggZkem`[m:jl_fb^_h[fZghfk_hklZevgu_ihklmibebgZg__^h[jh\hevgh
QlhaZh[fZg"
LZdwlh[uelu"\kljyeZDwlij_`^_q_fmevnmki_ehl\_lblvgZ\hijhk
DZkkZg^jZih\_jgmeZkvdDwl
LuagZeZh[wlhf"
Gm^Zdh]^Zwlhkemqbehkvih^gyeZkv[hevrZyrmfboZ:jl_fb^Z\k__s_dbiylblkyihih\h^m
lh]hqlhFhj]bggi_j_obljbeZ__;h]bgyg_ex[bldh]^Zdlhlh[_j_lgZ^g_c\_jobm`l_f[he__
_kebwlhijbgZ^e_`Zsbc_ckf_jlguc
DZdhgZwlhk^_eZeZ"kijhkbeZDZkkZg^jZ
DwlaZ[jZeZIjbg]ekmDjbkZij_`^_q_fhgmki_eboijbdhgqblvIZjgbrdZex[blih_klv
Gm`gh\k_lZdb\uykgblvdZdhgmfm^jy_lkyhklZ\ZlvkylhsbfijblZdhfdhebq_kl\_ihlj_[ey_fhc
ibsb
hjqZDjbk\klZebgZijZ\beky\klhjhgmdmogbg_khfg_gghqlh[u\aylv_s_q_]hgb[m^v
i_j_dmkblv
DwlihklZ\beZmiZdh\dmkqbikZfbmgh]
Fhj]bggaZdexqbeZ^h]h\hjkhkdZg^bgZ\kdbf[h]hfEhddbHgbkihevah\Zeq_jlhiheho
qm^_kguf^Zjhfhij_^_eylvkm^v[ufbjZex^_cb^Z`_[h]h\
Bf_gZGhjg
Mj^qlhagZqblijhreh_bebkm^v[Z_j^Zg^bqlhagZqblgZklhys__bebklZgh\e_gb_Kdmev^
qlhagZqbl[m^ms__beb^he]kdZaZgbyohgbbah[jZ`ZebkvdZdljb`_gsbguh^gZklZjZyb
^jyoeZy Mj^\f^jm]Zykj_^gboe_l _j^Zg^b\flj_lvy`_kh\k_fxgZy Kdmev^\f@dhlhjucdZd
]h\hjylkihkh[_giha\heblvdhfmlhh^ghfmihf_gylvkyf_klZfbkd_flh^jm]bfgZh^bg^_gv
mevngZofmjbeky\hl\_lgZ__keh\Z
Lh]^ZdZdhgbkmf_ebjZklygmlvwlhlkjhd"
Djh\vEhddbMkdZg^bgZ\kdbo[h]h\kljZggu_h[uqZbbhgohl_ehklZ\blvFhj]bggk_[_lZdbf
h[jZahfEhddbih^f_gbe__^mrmgZl\hxqlh[um^_j`Zlv__:jl_fb^Zg_]hj_eZ`_eZgb_fb^lb
gZg_]h\hcghcqlh[u\_jgmlvFhj]bggHgZj_rbeZqlh\ex[hfkemqZ_lu[m^_rvohjhrbf
Hohlgbdhf
=eZaZmevnZkmabebkv
Dwlkhqm\kl\_gghihoehiZeZ_]hihjmd_
?kebl_[ywlhg_fgh]hml_rblhg\k__s_bafu\Z_lkygZ^Fhj]bggbkgbfmg__lh`_g_l
eZa_cdb:_keb[ub[ueZlh:jl_fb^Zm[beZ[u__?^bgkl\_ggZyijbqbgZihdhlhjhc[h]bgy
wlh]h_s_g_k^_eZeZwlhlhqlhEhddb\k__s_aZsbsZ_lFhj]bgg
Wlhf_gygbkdhevdhg_ml_rZ_l
�ZIheZ]Zxwlhgbq_]hg_f_gy_l
KljZcd_jf_jberZ]Zfbihelmkdehhk\_s_ggh]h[Zgd_lgh]haZeZ`Z`^Zydjh\bhlm`_ljb
g_^_ebdZdhgbg_fh]ebgZiZklvgZke_^mevnZbDZkkZg^ju
Hgb^Z`_g_kfh]eb^h[jZlvky^h__hlpZqlh[u\ufZgblv__
;m^v\k_ijhdeylh
?]hkugMjbZgjZ[hlZegZ^wlbfk_cqZkgh\k_dZaZehkv[_kihe_aguf
Ihq_fmlZdljm^ghmagZlv]^_`b\_lL_fgucHohlgbd"
�Hgbhq_gvbah[j_lZl_evgudxjbhk]hkih^bg l`\_`eb\h_h[jZs_gb_\fohaybg\eZ^_e_p
ijZ\bl_ev]hkm^Zjv@ijhbag_kAheZgbkihevamyihqlbl_evgh_:leZglkdh_h[jZs_gb_d]hkih^bgm
AheZg[uelj_lvbfqe_ghfdhfZg^ubh^gbfba\hbgh\ihevamxsbokygZb[hevrbf^h\_jb_f
KljZcd_jZ
Hg^h[bekyih\ur_gby\a\Zgbbfbgmyhnbp_jkdb_qbguKiZlbaZk\hxkihkh[ghklv[_a`Zehklgh
m[b\Zlvbhlkmlkl\b_fbehk_j^byddhfm[ulhgb[uehHg^hklb]\h`^_e_ggh]hklZlmkZ]_g_jZeZ
[he__^_kylblukyqe_lgZaZ^
DZdbKljZcd_jAheZgij_^ihqblZehdjZrb\Zlvk\hb\hehku\q_jgucbghkblvagZdKiZlb`_elh_
khegp_k^jZdhghf\_]hp_glj_kbf\heJZajmrbl_evgbpu
ijhlb\ghfkemqZ_ijh^he`beAheZgfu[um`_kmf_eb\uke_^blvbokihfhsvxgZrbo
kem]bm[blv\hkg_
�KljZcd_jih\_jgmekydAheZgmkh]g_f\]eZaZogZklhevdhaeh[gufqlhZcfhghlijygmehlg_]h
LhevdhmkugZKljZcd_jZ[ueh^hklZlhqghfm`_kl\Zg_^jh]gmlvih^_]h]g_\hfkf_ehklbMjbZgm
g_[uehjZ\guo
�&#xh;&#xle;&#xbq;&#xb_;&#xh;&#xl;�_fhgDk_^jbdk\hagbd\aZe_ij_^gbfhlebqb_hlZcfhgh\Dk_^jbdkg_ij_dehgyekyi_j_^
h[jZsZekykgbf\[hevr_ckl_i_gbdZdkhkem]hcq_fdZdkohaybghf
Wlh\hafmsZehKljZcd_jZ_s_kbevg__
G_khfg_ggh^_fhgkqblZeqlhjZkiheh`_gbyJZajmrbl_evgbpu^hklZlhqghqlh[uaZsblblv_]hgh
KljZcd_jagZebklbggh_iheh`_gb_\_s_c?]hfZlvex[beZ^_fhgZ[_kij_^_evgh
?__ebdh^mrgZyFbehklv`_eZ_lih]h\hjblvkZfbijb]emr_gghijhbag_k^_fhg
g_\ujZabl_evguflhghf
_ebdh^mrgZyFbehklvDZ`^ucjZadh]^ZKljZcd_jkeurZewlhllblme_fmohl_ehkvjZkkf_ylvky
ghhgk^_j`b\Zek_[yM_]hfZl_jb^_ckl\bl_evghg_[uehqm\kl\ZxfhjZ
KljZcd_j\klZekhk\h_]hljhgZbi_j_f_klbeky\__ebqgu_ZiZjlZf_glu
?]hfZlvklhyeZgZ^aZ\h^vxbadhlhjhc\h^Zl_deZ\kiylvih^gbfZykvk\_jdZxsbfihlhdhfba
wlh]hfbjZ\q_eh\_q_kdbcDem[beky]mklhcjZ^m`guclmfZgbiZjih^gbfZekygZ^\h^hcBf_ggh
a^_kv[h]bgyfh]eZbkihevah\Zlvykgh\b^_gb_qlh[uagZlvhijhbkoh^ys_fgZa_fe_
HgZ[_j_f_ggZh[ty\beZ[h]bgyg_h[hjZqb\Zykv
KljZcd_jihgyeqlhih^wlbfhgZ[h]bgyih^jZamf_\ZeZDZkkZg^jm
DZdwlh\hafh`gh"
:iheebfbyih^gyeZjmdbbhibkZeZbfbdjm]\\ha^mo_h^ZbaaZ\h^bijbgyeZnhjfmihoh`mxgZ
ojmklZevgucrZjIjblhfqlhrZjm^_j`b\Zekyebrv\ha^mohf\h^Z\g_fpbjdmebjh\ZeZihdZg_
y\beZbah[jZ`_gb_`_gsbgudhlhjmxhgbh[Zohl_eb\b^_lvf_jl\hc
RZjg_ihdZaZegbq_]hqlhfh]eh[uklZlvaZp_idhc\ihbkdZoDZkkZg^ju
:iheebfbyijhlygmeZjmdmbijhldgmeZbah[jZ`_gb_gh]l_faZklZ\eyy_]hljyklbkvbbkdZ`Zlvky
:jl_fb^ZqbgblgZfij_iylkl\by
IhdZ_s__klv\j_fym[blvbfZlvbj_[_gdZ
GZqlhhgZmeu[gmeZkv
�Z_klvhgZjZa\_eZjmdbb\h^Zh[jZah\Z\barZjZ^m]m\_jgmeZkvh[jZlgh\ijm^
GZklZeh\j_fy^eym^ZjZ:jl_fb^Zm^_j`b\Z_lWe_dlbHgg_kfh`_lhklZgh\blv\ZkHg^Z`_g_
magZ_lqlh\ugZiZeb
KljZcd_j\a^jh]gmeijbmihfbgZgbbWe_dlbDZdbgZ:[Z^hggmKljZcd_jmaZij_sZehkvgZiZ^Zlv
gZg_]h
Hgg_gZ\b^_eh]jZgbq_gby
Fug_agZ_f]^_gZiZklvkdZaZehgfZl_jbFubkdZeb
havfbh^gh]hbap_j_^hgh\Fhb^hfZrgb_iblhfpufh]mlgZclbbo
Y^mfZeqlhbfaZij_s_ghihdb^Zlvwlhbaf_j_gb_
@_klhdZyihemmeu[dZbah]gmeZ]m[u_]h[h]bgb
:jl_fb^ZgZjmrbeZijZ\beZagZqblbyfh]mL_i_jvklmiZcf\n]bhkbaZklZ\vf_gy]hj^blvky
lh[hc
KljZcd_jdb\gmebj_adhjZa\_jgmekyHgk^_eZeebrvljbrZ]Zij_`^_q_f]hehkJZajmrbl_evgbpu
aZklZ\be_]hhklZgh\blvky
IhfgbKljZcd_jm[_cgZke_^gbpm^h\ha\jZs_gbyWe_dlbG_\klmiZckgbf\[hcGbdh]^Z
HghklZgh\bekyghg_h]eygmekygZaZ^
Ihq_fmlu\k_\j_fyaZij_sZ_rvkjZ`Zlvkykgbf"
HgaZkdj_`_lZeam[Zfbdh]^ZhgZ\u^ZeZ_fmbkdZ`_ggmxq_eh\_q_kdmxpblZlm
Dh]^Z[h]bgykgh\ZaZ]h\hjbeZoheh^ghklv__lhgZ_s_kbevg__jZahaebeZ_]h
Hl\_lgZl\hc\hijhk\lhf\hkdhevdhluhp_gb\Z_rvkh[kl\_ggmx`bagvKljZcd_j"Ymdju\ZeZ
l_[y\k_wlbklhe_lbybmf_gyg_lgbfZe_cr_]h`_eZgby\b^_lvl_[yf_jl\uf
We_dlbg_fh`_lm[blvf_gyY[h]
B[he__\_ebdb_[h]biZebFgh]b_bagboih^kbehcfh_]h]g_\ZMqlbfhbkeh\ZfZevqbd
Ohjhr_gvdhaZihfgbbo
KljZcd_jijh^he`bek\hcimlvihf_^eb\ebrvaZl_fqlh[uhl\yaZlvDmdehgZkZbfydhlhjh]h
hagZqZehkf_jqKims_gguckp_ibp_j_^hgklZgh\bekykf_jl_evghcm]jhahcIhqlblZdhc`_dZd
KljZcd_j
;uehhdhehihemghqbdh]^Zkhlh\ucmevnZkgh\ZaZa\hgbeIh^gy\ljm[dmhgmkeurZe
g_agZdhfuc]hehkk]jm[uf]j_q_kdbfZdp_glhf
WlhKiZmgbdbg]Wlhlua\hgbeg_kdhevdhkhl_gjZaihdZf_gyg_[ueh"
mevnijhb]ghjbjh\ZekZjdZklbq_kdbclhgkh[_k_^gbdZ
=^_l_[yghkbeh"
Hl\_lKiZmgZijha\mqZedZdgbadbc\uau\Zxsbcjud
KdZdbowlhihjyd^vy\hem^he`_gi_j_^lh[hchlqblu\Zlvky"Yklh[hc^Z`_g_agZdhfZ
ihlhfmwlhg_l\h_kh[Zqv_^_eh
LZdihoh`_dlhlhg_ijbgyek\hbZglb^_ij_kkZglugZghqv
�KemrZcmf_gyg_lgbdZdboebqguoij_l_gabcdl_[_Zcfhg
Y:iheeblbdbg];hevrZyjZagbpZ
Gm^Zdhg_qgh
Ba\bgbG_ohl_ehkdhj[blv
Pblbjmyl_[ybdbg]gm^Zdhg_qgh
:oluq_jl
B^Zwlhylh`_mkeurZe
mevnih^Z\bejZa^jZ`_gb_b\udbgme\k_fukebba]heh\uIhke_^g__q_]hhgohl_ewlh\u^Zlv
�k_[yg_agZdhfpmdhlhjuc\h\k_ohlghr_gbyoklhev`_kf_jlhghk_gdZdbZcfhguhohlysb_kyaZ
DZkkZg^jhc
?kebluagZ_rvlZdfgh]hlh^he`_gagZlvbihq_fmya\hgbe
LbrbgZ[ueZ_fmhl\_lhf
Ihke_dhjhldhciZmauKiZmgjZajZabeky]hjlZggufkf_ohf
Lug_fh`_rvkdjulvhlf_gyk\hbfukebmevnG_lgbdh]hkihkh[Zh]jZ^blvhlf_gyk\hc
jZamfihdZkhojZgy_lkyijyfhcdhglZdllZdhcdZdl_e_nhgdhlhjuclu^_j`brvGhg_\hegmcky
Yg_l\hyijh[e_fZY[ue\k_]hebrvm^b\e_gqlhm:iheehgZ^_ckl\bl_evgh_klvgZke_^gbpZ
qlh[u__aZsbsZlvIha^jZ\eyxkj_[_gdhf
KiZkb[hkdZaZemevng_kebrdhfbkdj_gg_
Bhl\_qZygZl\hc\hijhkyg_agZx
G_agZ_rvq_]h"
@b\mlebihemdjh\db^hevr_^\Z^pZlbk_fbe_lGhlZdh_\hafh`ghYij_^eZ]Zxq_j_a
mevnZijb\_eh\yjhklvg_[j_`gh_hlghr_gb_:iheeblZdq_fmlhgZklhevdhljZ]bq_kdhfm
AZldgbkvKiZmgY\h\k_g_gZoh`ml_[yaZ[Z\guf
L_fom`_^eyl_[yLZdm`\urehqlhykqblZxk_[y^h\hevghhkljhmfguf
MmevnZjmdbq_kZebkvjZahj\ZlvL_fgh]hHohlgbdZ:iheeblZgZqZklb
IjZ\^Zohjhrhqlhy`b\mgZ:eykd_]^_lug_fh`_rv^hf_gy^h[jZlvkyZ"
DZdluwlh^_eZ_rv"
Yl_e_iZlYagZxhq_flu^mfZ_rvjZgvr_l_[ykZfh]h
Lh]^Zihq_fmlulZdZyaZ^gbpZ"
Ihlhfmqlhyl_e_iZlZg_wfiZlF_gvr_\k_]hf_gyaZ[hlyll\hbqm\kl\ZlhevdhfukebGh
dhevkdhjhyihemqbekhh[s_gb_hlWrZkmdZaZgb_fihfhqv\Zf^\hbfiheZ]ZxqlhlZdbk^_eZx
DZd[eZ]hjh^ghkl\h_cklhjhgukZjdZklbqgh\\_jgmemevn
�Z^_ckl\bl_evghhkh[_ggh_kebmq_klvqlhyl_ji_lvg_fh]m[hevrbgkl\hba\ZkGh
ihkdhevdmDZkkZg^jZh^gZbafhboex^_cyihiulZxkv[ulvohjhrbfGZl\h_ff_kl_y[u
gZr_e^eyg__Zdmr_jdm:iheeblZqlh[uihfhqvkjh`^_gb_fl\h_]hkugZ
K_j^p_mevnZk`Zehkvhlwlbokeh\
WlhfZevqbd"
IhdZ_s_g_kh\k_fghklZg_lbfdh]^Zqmlv[hevr_knhjfbjm_lky
mevnmeu[gmekyih^mfZ\h[wlhfohly_kebq_klghfZe_gvdZyqZklbqdZ_]hf_qlZeZh^hq_jb
DhlhjZy[m^_lgZihfbgZlv_fm__fZlvdh]^ZDZkkZg^jug_klZg_l
Ih^Z\b\wlmfukevij_`^_q_fhgZaZ\_eZ[u_]hdm^Zg_ke_^m_lmevnijbkemrZekydKiZmgm
i_j_qbkey\r_fmg_h[oh^bfu_^eyDZkkZg^ju\_sb
FhcgZjh^g_kdhevdhhlebqZ_lkyhlex^_cKms_kl\mxlki_pbnbq_kdb_keh`ghklbk\yaZggu_k
^b_lhcbbaf_g_gbyfbhdjm`Zxs_ch[klZgh\db
YagZxqlhDZkkZg^j_lj_[mxlkyi_j_eb\Zgbydjh\bkdZaZemevn^mfZyhlhfdZdhc
[e_^ghchgZ\u]ey^_eZihke_^gb_^\Z^gyHgZg_^Z\ghkdZaZeZfg_qlhqm\kl\m_lkeZ[hklv
Ih\_jvfg__cgm`gh[hevr_q_fijhklhi_j_eb\Zgb_
GZijbf_j"
KiZmgijhb]ghjbjh\Ze\hijhk
Yk^_eZxg_kdhevdha\hgdh\ihkfhljbfm^ZklkyebgZclbdh]hlh`_eZxs_]hihfhqv\Zf
^\hbf?kebih\_a_lih^\_jg_lkydZdZygb[m^vdhehgbykh]eZkgZyijbgylv\ZkGbq_]hg_fh]m
h[_sZlvKl_oihjdZdyklZeb]jZlvaZ^jm]mxdhfZg^mmfhboex^_cihy\beZkv^mjgZykdehgghklv
exlhg_gZ\b^_lvf_gyb`_eZlvfh_ckf_jlbdZ`^ucjZa_^\ZyiulZxkvk\yaZlvkykgbfb
Yp_gxl\hbmkbebyKiZmg
�ZZyp_gxl\hbklZjZgbye]Zlvfg_bakhh[jZ`_gbc\_`eb\hklb\lh\j_fydZdfuh[ZagZ_f
ijZ\^m?^bgkl\_ggZyijbqbgZihdhlhjhclul_jibrvf_gyk_cqZkwlhDZkkZg^jZKihdhcghcghqb
mevn
L_e_nhggZyk\yavh[hj\ZeZkv
YlZdihgbfZx\k_ijhrehg_kebrdhf]eZ^dh
Hgh]eygmekyq_j_aie_qhqlh[uihkfhlj_lvgZDZkkZg^jmaZklu\rmx\^\_jghfijh_f__]h
dhfgZluFukebmevnZ[uebaZgyluya\bl_evghcebqghklvxKiZmgZbhgg_mkeurZedZdhgZ
Ijbf_jghdZd\ehfblvky\f_^\_`vx[_jeh]mij_^\Zjbl_evghba\Zey\rbkv\f_^_
HgZmeu[gmeZkv_]hkeh\Zfbih^hreZ[eb`_
Bgl_j_kgh_kjZ\g_gb_
mevn^mfZehlhfqlhKiZmgkdZaZehihlj_[ghklyoDZkkZg^juK_cqZkhgZ[ueZ[_j_f_ggZm`_
ijbf_jghf_kypk_ebkg_c\ihjy^d_"
DZdluk_[yqm\kl\m_rv"
Hq_gvhq_gvmklZehcY\Zexkvkgh]bkh[bjZxkvihjZgvr_e_qvkiZlv
mevnba^Zeg_m\_j_gguckf_rhd
Lhevdh\gZr_ffbj_iheghqvkqblZ_lkyihjZgvr_Hgfy]dhijblygme__k_[_gZdhe_gb
HgZe_]dhmkljhbeZkvgZg_fihm^h[g_cbmevnhsmlbegZkdhevdhmxlgh_fmklZehkg_x
�ZyagZxhl\_lbeZhgZmldgm\rbkv]heh\hc_fmih^ih^[hjh^hdbijb`bfZykvdfm`kdhc
]jm^bIj_e_klbghqgh]hh[jZaZ`bagbDZkkZg^jZ\a^hogmeZ;m^mqbfZe_gvdhc^_\hqdhcy
qZklhijh[h\ZeZijbg_klbkheg_qguck\_lfh_cfZf_;uehlZd]hjvdhqlhhgZgbjZamih
gZklhys_fmg_\b^_eZbg_hsmsZeZ_]hBlh]^Zyihijh[h\ZeZihcfZlv_]h\[ZgdbIhl_ji_\
g_m^ZqmygZ[jZeZ_s_[ZghdgZeh\beZ\gbok\_leyqdh\bkdZaZeZ_cqlh_kebgZfm^ZklkyihcfZlv
bo_s_[hevr_lh]^Zwlh[m^_lihoh`_gZkhegp_HgZjZkkf_yeZkvh[gyeZf_gyb\uimklbeZbo
kdZaZ\qlhgbdlhg_^he`_g`blv\g_\he_
mevnmeu[gmekyHgfh]k_[_lhevdhij_^klZ\blvdZdhgZg_k_l[Zgdbk\h_cfZl_jb
Ym\_j_g_c[uehijbylgh
DZkkZg^jZijh\_eZjmdhcih_]hij_^ie_qvx\uau\ZyfmjZrdbih\k_fml_emmevnZg_ki_rgufb
ih]eZ`b\Zgbyfb_]hdh`b
FhyklZjrZyk_kljZ[ueZihoh`ZgZg__HgZ\hh[s_g_i_j_ghkbeZkhegpZ?keb[uhgZijh\_eZ
gZg_f[hevr_lj_ofbgmllhk]hj_eZ[u^hojmklys_cdhjhqdb
Fg_`Zev
HgbaZfheqZebmevnaZdjue]eZaZ\iblu\ZyZjhfZljhabkoh^ysbchlg__HgZ[ueZlZdhcfy]dhc
\ijhlb\hiheh`ghklv_fmIh^\ebygb_f[_j_f_gghklbba]b[u__l_eZklZeb[he__hdjm]eufbb
kh[eZagbl_evgufb
k_q_]h_fmohl_ehkvwlhhsmlblv__\dmk
Lu^mfZ_rvmfbjZlv[hevgh"aZlZb\^uoZgb_kijhkbeZ^_\mrdZlbobfr_ihlhf
;hevjZa^bjZeZ_]hijbh^ghcwlhcfukeb
�_ldZaZq_fluk_[yfmqZ_rv"
�YiulZxkvwlh]hg_^_eZlvijhr_ilZeZhgZ_ckl\bl_evghiulZxkvghdZ`_lkyg_fh]m
i_j_klZlv^mfZlvhlhfh[klhyl_evkl\_qlhq_j_ak_fvf_kyp_\y[hevr_gbdh]^Zg_m\b`m
khegpZHgZih^gyeZgZg_]h]eZaZyjdb_b[e_klysb_hlg_ijhebluoke_aGbdh]^Zg_m\b`m
l_[yDwlWlhldbrZsbcdjukZfbklZjucih^\Ze
FhbdhfgZlug_dbrZldjukZfb
HgZih^ZjbeZ_fmkeZ^hklgh]hjvdmxmeu[dm
�AgZxmfZxfg_klhbl[eZ]h^Zjblvkm^v[mIhdjZcg_cf_j_mf_gy_klvij_bfms_kl\h
agZlvdh]^ZymfjmLZdbfh[jZahfyfh]mijb\_klb\k_k\hb^_eZ\ihjy^hd
G_lg_fh`_lihlhfmqlhq_f[hevr_\j_f_gbhgijh\h^bekg_cl_f[eb`_hgZ[ueZ_fm
lZda^hjh\hih^gy\rbkvgZ\_jog_ij_^klZ\eylvky_cbebDwl
Ijhkgmlvky\kmf_jdZobqm\kl\h\ZlvqlhhgZe_`bljy^hfihfgy_]hkZfh]hb_]hijbdhkgh\_gby
a^hogm\hgZke_aeZk_]hdhe_gbgZijZ\beZkvddjh\Zlb
K^_eZ\rZ]DZkkZg^jZkihldgmeZkv
Fhegb_ghkghf_lgm\rbkvdg_cmevnihcfZe^_\mrdmgZjmdbij_`^_q_fhgZmiZeZ
Lu\ihjy^d_"
=heh\ZaZdjm`beZkv
AZihke_^gxxg_^_exmg__[uehm`_g_kdhevdhlZdboijbklmih\
Fh`_lgm`ghihkeZlvaZdjh\vx"
G_lY^mfZxqlhhgbk\yaZgguk[_j_f_gghklvx
Hghlg_k__gZdjh\Zlvb[_j_`ghmeh`be
DZkkZg^jZmeu[gmeZkvijb\b^_k\h_]h\hbgkl\_ggh]hbdbg]Zb_]haZ[hluhg_cG_aZ\bkbfhhl
lh]hqlh_c[uehgm`ghbebq_]hhgZohl_eZhgihkueZedh]hlhbebr_eaZwlbfkZf
Dh]^ZmevngZqZehlkljZgylvkyhgZihp_eh\ZeZ_]h\]m[u?]hj_Zdpbym^b\beZihkdhevdmhg
gZqZehlqZygghp_eh\Zlv__\hl\_lK`b\hlghc^bdhklvxbkke_^h\ZedZ`^uc^xcf__jlZ?]hyaud
kie_lZekyk__baZ^_\_]hdeudbhgZaZ^jh`ZeZ
Wlhlfm`qbgZijhba\h^be\i_qZle_gb_obsgbdZ\Zj\ZjZg_fhsmsZebkvb`Z`^Zdjh\bb
ij_\hkoh^kl\h
KjuqZgb_fhgaZ^jZejm[ZrdmDZkkZg^jubgZdjue__]jm^vjmdhc
�_\mrdZ\a^hogmeZhlwlh]hlj_[h\Zl_evgh]hijbdhkgh\_gbyH[uqghhg[uehq_gvg_`_ggh
k_]h^gydZaZekykdhj__g_bklh\ufHgklZsbekg__[jxdb\f_kl_kljmkbdZfblZd[ukljhqlhhgZ
_^\ZhsmlbeZdZdl_ehjZkklZehkvkoehidhfbr_edhf
mevn^Z`_g_ihljm^bekyiheghklvxkgylvk\hbkh[kl\_ggu_rlZgu:ijhklhklygmebojh\gh
gZklhevdhqlh[ubf_lv\hafh`ghklv\hclb\g__
Dh]^Zhgijhgbd\__l_ehDZkkZg^jZaZklhgZeZbkiulu\ZygZklhevdhihljykZxs__[eZ`_gkl\hqlh
ohl_ehkvieZdZlvHgbkklmie_gghlhedZeky\g__bhgZgZkeZ`^ZeZkvdZ`^uf]em[hdbf
ijhgbdZxsbfm^Zjhf
mevng_fh]^urZlvF_`^mgbfbg_[uehgbdZdbohlghr_gbcGbq_]hiha\heyxs_]h_c
ijhgbdgmlvaZij_^_eu_]haZsblguo[Zjv_jh\b[hmg_]hg_[ueh^jm]h]h\u[hjZdjhf_dZd
iha\heblv_cmclbghmevngbq_]hg_fh]kkh[hcih^_eZlv
?fmklZehg_h[oh^bfhqm\kl\h\Zlv__\k\hbojmdZoHsmsZlv__l_ehih^kh[hc
PZjZiZy_]hdh`mgh]lyfbDZkkZg^jZ\u]gmeZkibgmb^hklb]eZdmevfbgZpbbHg`^ZeihdZhgZg_
aZdhgqbl\a^jZ]b\Zlvij_`^_q_fijbkh_^bgblvkydg_cgZ\_jrbg_[eZ`_gkl\Z
mevnhklhjh`ghjZkiheh`bekygZ^_\mrd_k\_jomqlh[ug_ijbqbgblv[heb_cbebj_[_gdmk_
q_]hhgohl_ewlhhsmsZlv__l_ehi_j_ie_l_ggh_k_]hkh[kl\_ggufqm\kl\h\ZlvdZd__gh]b
h[gbfZxl_]h
Lu\ihjy^d_"kihdhcghkijhkbeZhgZGZl_[yg_ihoh`_lZdki_rblv
mevnaZdjue]eZaZihljyk_gguc__keh\Zfb
LhevdhDZkkZg^jZdh]^Zeb[hagZeZ_]h?]hijb\uqdbKbfiZlbbbZglbiZlbbBihfgbeZboAZ\k_
wlbklhe_lbyhgZ[ueZ_^bgkl\_gghc`_gsbghcagZxs_cwlb\_sb
JZa^Zekyklmd\^\_jv
WcDwkk"iha\ZeDjbkLu]h\hjbeZqlhf_qlZ_rvhibpp_lZdqlh_keb\k__s_ohq_rvlh
y^eyl_[ym`_aZdZaZe?_^hklZ\ylq_j_ag_kdhevdhfbgml
HgZobobdgmeZbmevngZ]jZ^be__ofmjuf\a]ey^hfBol_eZ[uebihij_`g_fmkh_^bg_gu
Dh]^Zlum`_kimklbekykx^ZykdZaZeZ_fmqlh]hlh\Zm[blvaZh^bgdmkhq_dibppuk
i_ii_jhgbh[tykgbeZhgZIh^gy\]hehkhgZkdZaZeZKiZkb[hDjbkYih^gbfmkvq_j_a
g_kdhevdhfbgml
mevngZofmjbeky_s_kbevg__
?kebl_[_lj_[m_lkyhl^uo
Luqlhrmlbrv"Dh]^ZykdZaZeZqlh]hlh\Zm[blvaZibppmlhbf_gghwlhbbf_eZ\\b^m
L_[_gm`gh[uehkdZaZlvh[wlhfjZgvr_Djbkihijhkbe[udmoZjdmijb]hlh\blv__^eyl_[y
AgZxghdlhfm\j_f_gbdh]^Zyih^gyeZkvgZ\_joFwjbm`_gZqZeZ]hlh\blvpuie_gdZbyg_
ohl_eZjZgblv__kZfhex[b_HgZ^_ckl\bl_evghohjhrZy`_gsbgZ
YagZx
�_\mrdZaZf_lbeZih^Z\e_ggh_\ujZ`_gb_ebpZmevnZ
WlZ`_gsbgZjZ[hlZeZ\^hf_m`_ihqlb\hk_fve_lbhrb[hqghiheZ]ZeZqlhDjbk[ue__
ohaybghfFwjbjZkkdZaZeZDZkkZg^j_p_emxbklhjbxhlhfdZdhl_pDjbkZgZgye__Zihlhfljb
]h^ZgZaZ^ihke_lh]hdZdkemqb\rbcky\]hklbghck_j^_qgucijbklmimg_k_]h`bagvfZlvDjbkZ
i_j__oZeZ\^jm]hc]hjh^kdhc^hfqlh[ulZdbfh[jZahfg_i_j_`b\Zlv\gh\vkf_jlvk\h_]hfm`Z
dZ`^ucjZaijhoh^yq_j_a^hf
HgZiulZeZkvaZklZ\blvbDjbkZlh`_m_oZlvghihhq_\b^ghcijbqbg_hghklZekykmevnhfIh
\he_hlpZ^hfhklZeky\jZkihjy`_gbbDjbkZlZdbfh[jZahf_]hfZlvg_fh]eZhkms_kl\blv
ijh^Z`mb\ugm^blvkugZi_j__oZlv
G_i_j_^Zlvkeh\ZfbkdhevdhjZaaZijhr_^rb_\hk_fve_lmevn\klj_qZekykFwjb
Ykh`Ze_xmevn
G_gm`ghyijb\uddwlhfm
Hg\ur_ebag__bihijZ\beh^_`^maZl_fihfh]h^_lvky_cGhg_iha\hebe^_\mrd_
kZfhklhyl_evghih^gylvkyihe_klgbp_bahiZk_gbyqlhhgZfh`_lkihldgmlvky
f_klhwlh]hhgZkZfhlg_k__gZ^b\ZgbaZklZ\b\e_`ZlvhlijZ\bekyaZih^mrdhcbh^_yehf
DZkkZg^jZmeu[gmeZkv_]haZ[hl_dh]^Zhg\_jgmekybih^hldgmeh^_yeh\hdjm]g__Zihke_hlh[jZe
mDjbkZimevlhll_e_\bahjZ
Wckg_]h^h\Zgb_f\hkdebdgmeiZjgbrdZ
Lug_[_j_f_ggucDjbkmevn\jmqbeimevlDZkkZg^j_
Ij_djZkghkdZaZeDjbkgZ^m\rbkv?s_ihkfhljbfk^_eZxebydh]^Zgb[m^v^eyl_[y
j_[_gdZ
�ZlhqghDlhfmfhf_glmdh]^ZlugZc^_rv^eywlh]h\j_fymfh_]hj_[_gdZm`_[m^ml\gmdb
Djbk[uehr_ehfe_g
Hohohoyg_`_eZx\ukemrb\Zlvwlhhll_[yjh]hghk_p
Wlh[uehagZdhfufhkdhj[e_gb_fdhlhjufDjbkbf_eh[udgh\_gb_mya\eylvmevnZDZkkZg^jZg_
ihgbfZeZ\q_flmlkfukeihdZDjbkg_ihykgbeqlhhghijhbahrehbahrb[hqgh]hih\_jvy[m^lh
hlbf_gghijh^he`beDjbkyi_j_\h`mkv\Klwgnhj^ex[hfkemqZ_f_gym`_^hklZe
wlhlkg_]Fh`_lfg_blZfgbq_]hg_h[ehfblkyghihdjZcg_cf_j_`_gsbgu\Zm^blhjbbg_
[m^mlh^_lu\dmjldbgZf_om
Dwl\hreZ\dhfgZlmbaZdZlbeZ]eZaZ
Wlhlhevdhfg_lZddZ`_lkybebwlb^\h_gZqbgZxlij_ibjZlvkydZdfZe_gvdb_dZ`^ucjZaklhbl
bfhdZaZlvkyjy^hf"
HgbkkhjylkydZd^_lbih^l\_j^beZDZkkZg^jZY^mfZxqlhhgbiulZxlky\ha\_klb
am[hkdZevkl\h\klZlmkHebfibckdh]h\b^ZkihjlZ
Djbkhldjue[uehjhlb\wlh`_kZfh_\j_fyjZa^Zekya\hghd\^\_jv
IbppZkdZaZehgih^gbfZykv
KljZggZy^jh`vho\ZlbeZDZkkZg^jmIhlbjZyaZ]jb\hdhgZhabjZeZkvihklhjhgZf
�Lu\ihjy^d_"kijhkbeZDwlmfZx^ZHgZijhklhqm\kl\h\ZeZk_[ydZd
lhg_ihgylgh
Hldbgm\]heh\mgZ^b\ZghgZm\b^_eZDjbkZkibpp_c\jmdZobjZaghkqbdZklhy\r_]hkgZjm`b
DjbkaZieZlbe_fm
WckdZaZeiZj_gvdh]^ZDjbkhlklmibegZaZ^ug_\hajZ`Z_l__keb\hc^mgZk_dmg^hqdm
b\hkihevamxkvl_e_nhghf"Fg_gm`ghiha\hgblv\fZ]ZabggZkq_lke_^mxs_c^hklZ\db
Djbk\kdbgme]heh\m
DZdgZkq_llh]hqlh[uy\ug_k\Zfkhlh\ucgZdjuevph"
Gm`_iZj_gva^_kvoheh^ghJZa\_g_evay\hclbqlh[uk^_eZlva\hghd"
mevn[uem`_gZgh]Zo[ukljhih^djZ^u\Zykvd^\_jbZDjbkhlklmibe_s_^Zevr_
Kh`Ze_xijbyl_evkdZaZeDjbkm`_k_jv_ag__G_agZdhfpu\wlhl^hfg_aZoh^ylkDSLVFKH
blZeihgylgh\f"
Djbkjy\dgmemevngbadbfklZevguf]hehkhfGZaZ^
wlhljZaiZjgbrdZkihjblvg_klZe
&#xme;&#xvn;&#xk;&#xhj;&#xZ;;_;&#xq;&#xkh;&#xk;&#xl_;&#xgu;&#x;&#xlh;&#xl;&#x`_;&#xhf;&#x_g;&#xl;
&#xh];&#x^Z;�mevnkhj\Zef_qkhkl_gu\lhl`_fhf_gldh]^ZZcfhggZdjuevp_\ugme^\Zh]jhfguodbg`ZeZ
bal_iehbahebjh\Zgghckmfdb^eyibppu
�Zcfhgf_lgmeh^bgbadbg`Zeh\\DjbkZaZl_fjZa\_jgmekyqlh[u\klj_lblvmevnZ
DjbkhlrZlgmekybk[e_^gufebphfmiZegZihe
DZkkZg^jZ\kdhqbeZgZgh]bbj\ZgmeZkvdiZjgxdh]^ZDwlihcfZeZ__
Ih^mfZchj_[_gd_bg_\ukh\u\Zcky
HgZdb\gmeZbDwli_j_iju]gmeZq_j_admr_ldmqlh[uihfhqvDjbkm
DZkkZg^jZko\ZlbeZ^jm]hcf_qkhkl_gugZ\kydbckemqZc]hlh\ykvdkjZ`_gbx
DkqZklvxDjbk\_jgmekyg_\j_^bfufgZk\hbokh[kl\_gguogh]Zoij_`^_q_fDwl^h[jZeZkv^h
g_]hIbppZ`_gZijhlb\ijbgyeZgZk_[ykf_jl_evgh_jZg_gb_KeZ\Z;h]mdhjh[dZhldehgbeZ
dbg`Ze
&#xme;&#xvn;�mevnbZcfhgijh^he`Zeb[hjhlvkygZdjuevp_
hl^_jvfh\u^hogmeDjbkih^[_]ZydDZkkZg^j_Dwlke_^h\ZeZaZgbfQ_jlh\Zijhj\Z
�Zcfhgh\gZijZ\ey_lkyijyfhd^hfm
Qlh"kijhkbeZDZkkZg^jZihqm\kl\h\Z\dZdhkeZ[_ebdhe_gbijbh^ghcfukebh[wlhf
Djbkq_jl[ul_[yih[jZelu\ihjy^d_"
IZjgbrdZdb\gme
mevni_j_k_ddhfgZlmbgZ\kydbckemqZchkfhlj_e_]haZl_fk]j_[\h[tylbybdj_idhk`Ze
WchlklZgvhlf_gyba\jZs_g_phs_lbgbekyDjbkWlhijhklhhl\jZlbl_evgh?kebohq_rv
ihh[`bfZlvkyh[gbfZcDZkkZg^jm
Dwkk\b^_eZqlhmevngZf]gh\_gb_klbkgmeam[uij_`^_q_fjZa`Zlvh[tylbyHimklb\jmdmgZ
ie_qhDjbkZhgkkbehck`Ze_]hbgZdehgbeky]eZ^yiZjgbrd_ijyfh\]eZaZ
?keblu_s_ohlvjZahldjh_rvdhfm[ulhgb[uehwlm^\_jvDjbklhn_jEZjkWjbdkkhgy
hlhj\ml\hx^mjgmx]heh\mmevnlhedgmeDjbkZdijboh`_cB^bhimklbsblu
Wlhml_[yqlhWgl_jijZca"\hkdebdgmeZDwldh]^ZDjbk[jhkbeky\uihegylvjZkihjy`_gb_
mevnZ
G_lijhklhmgZk_klvime_g_ijh[b\Z_fu_f_lZeebq_kdb_aZsblgu_klZ\gbYg_agZxqlhwlb
�ZcfhguaZ^mfZebghg_ohqmqlh[ubfm^Zehkv[jhkblvDhdl_cevFhehlh\Zbeb_s_qlhgb[m^v
\hdgh
A^jZ\Zyfukev\a^hogmeZDwl
_kv^hf^jh]gmedh]^ZDjbkhimklbeklZevgu_klZ\gb
mevnZljykehhl]g_\ZihdZhg^ha\Zgb\Zeky^hkem`[u[_ahiZkghklbqlh[uijh\_jblvbo
�:eeh"Wlhl]hehk[ueg_lhevdhg_agZdhfufghbkkbevgufZdp_glhfZ`_ijblhfqlh
hojZggbdbkh\_jr_gghg_ihfgbeb_]hmevnagZedZ`^h]hkhljm^gbdZkem`[u[_ahiZkghklb
ihkeZggh]hKh\_lhf^eyaZsbluDjbkZ
Mg_]h\hagbdehiehoh_ij_^qm\kl\b_
Dlhwlh"
:kZflhludZd^mfZ_rvL_fgucHohlgbd"Fhbdhfiebf_gluaZdZaqbdmibppuFu
gZkeZ^bebkvihemghqghcaZdmkdhc
mevnklbkgmel_e_nhg\jmd_
=^_fhbhojZggbdb"
Hh^bgijyfha^_kvghhg\u]ey^blg_hq_gvjZa]h\hjqb\ufMkf_jlb_klvijb\uqdZ
ij_\jZsZlv^Z`_kZfuo[heleb\uoex^_c\gZklhysbofheqmgh\QlhdZkZ_lky^jm]h]hhgh
ih^h`^bl_i_jvf_jl\FhbiZjgblhevdhqlhijbdhgqbeb_]h
LuaZwlhaZieZlbrv
Gmlh]^Zihq_fm[ul_[_g_\uclbbg_\jmqblvfg_kq_l"
Ym`_\imlbmevnih\_kbeljm[dmbgZijZ\bekyd\uoh^mihegucj_rbfhklbgZkZ^blv
KljZcd_jZgZ\_jl_e
Dwli_j_o\ZlbeZ_]hij_`^_q_fhg^hklb]^\_jb
Qlhihl\h_fmlukh[bjZ_rvkyk^_eZlv"kg_]h^h\Zgb_fkijhkbeZhgZ
Hg\i_jbe\g__iheuoZxsbc]g_\hf\a]ey^
Ykh[bjZxkvihdhgqblvkwlbf
hl\_lhgZih^gyeZ[jh\b
Lug_kfh`_rvHgm[v_ll_[y\lm`_fbgmlmdZdlhevdh\uc^_rvhlkx^Z
Lh]^Zqlhluij_^eZ]Z_rv^_eZlv"
f]gh\_gb_hdZhgZbkiZjbeZkv
Dwlijhke_^beZwg_j]bxKljZcd_jZbgZreZ_]h\klhjh`_\hc[m^d_HgZkh^jh]gmeZkvm\b^_\l_eZ
�^\mof_jl\uofm`qbggZihemKgZjm`bgZoh^behkvihdjZcg_cf_j_^x`bgZZcfhgh\
\kdju\Zxsbodhjh[dbb]hlh\ysbokydgZiZ^_gbx
[m^d_gZoh^bebkvebrvq_l\_jhKljZd_jMjbZgBdZjmkbLjZlhk
LjZlhkih^gye\a]ey^hlfhgblhjh\bih[e_^g_e
DZd\ukx^ZihiZeb"ihlj_[h\ZeZhl\_lZDwl
LsZl_evgh\u\_j_ggufb^\b`_gbyfbKljZcd_jg_lhjhieb\hh[_jgmekydg_ckkZj^hgbq_kdhc
mkf_rdhcgZebp_g_fg_[uehgbdZiebkljZoZebrvba\jZs_ggZy\_k_ehklv
HojZggbdb\u[_`ZebgZjm`mdh]^Zfu_eb^hklZ\sbdZibppubihiulZebkvgZkhklZgh\blvFu
\lZsbebbof_jl\u_l_eZh[jZlgh
?]hkeh\Zbhlkmlkl\b_wfhpbcihih\h^mkhl\hj_ggh]hbfb\gmrZeb_chl\jZs_gb_ghb
\iheh\bgmg_lZdh_dZd\lhlfhf_gldh]^ZhgZaZf_lbeZp_j_^hgZgZh^ghfbafhgblhjh\
LZdbfh[jZahf:iheebfbybaf_gbeZ^eyk_[yijZ\beZb]juIjhdeylv_
Luaeh\hiehlbijhp_^beZhgZkd\havk`Zlu_am[u
Hgmeu[gmekylZdkeh\gh__keh\Zijha\mqZebdhfiebf_glhf
KiZkb[heZihqdZywlbf]hj`mkv
DwlhldjueZihjlZeh[jZlgh\DZehabk
:l_i_jv\Zf\k_fihjZhlijZ\eylvky^hfhc
KljZcd_ji_j_\_e\a]ey^gZihjlZebaZkf_yeky
F_gyg_gZim]ZlvfbeZrdZFZfhqd_[hevr_ih^mr_lh]^_ygZoh`mkv\gZklhysbcfhf_gl
LZdbfh[jZahffh`_rvaZkmgmlvwlhlihjlZe\k\hxhqZjh\Zl_evgmxaZ^gbpmMf_gybfhboj_[yl
_klvjZ[hl_gdZdhlhjmxgm`ghk^_eZlvBebijbkh_^bgyckydgZfbebijh\Zeb\Zc
i_j\u_aZ\kxk\hx`bagvDwlihqm\kl\h\ZeZmdhekljZoZ
uh[yaZgumclbLZdh\uijZ\beZIhjlZehldjulb\u^he`guijhclbkd\havg_]h
KljZcd_jrZ]gme\i_j_^_]h]eZaZklZebaeh\_sbfbboheh^gufb
G_lfug_mc^_f
IhjlZeaZdjueky
DwlaZ^hogmeZkvdh]^ZhkhagZgb_ijhbkr_^r_]hihjZabeh__JZajmrbl_evgbpZ^ZeZ_fmdexq
[hevr_lh]hhgZgZ^_ebeZ_]h\eZklvxgZ^ihjlZeZfb
KljZcd_jklhyelZd[ebadhhlg__qlhDwlho\ZlbeZ^jh`vHgijbih^gye__ih^[hjh^hd
@ZevqlhlugZoh^brvkyih^__iheghcaZsblhcijhlb\ghfkemqZ_y\dmkbe[ul_[y_s_
g_kdhevdhklhe_lbcgZaZ^
HgZ\ibeZkv\g_]hyjhklguf\a]ey^hf
M[_jbhlf_gyk\hxjmdmbebihl_jy_rv__
D__m^b\e_gbxhgih\bgh\Zekyghg_jZgvr_q_f]jm[hihp_eh\Ze__
Dwl\kdjbdgmeZb\e_ibeZ_fmihs_qbgm
HgaZkf_yeky
B^bdZ^hfhcfZeurdZ?kebhklZg_rvkya^_kvfh`_rvihkljZ^Zlv
?_\kxljykehdh]^ZDwl\_jgmeZkvh[jZlgh\^hf
Qlhbawlh]hyfh]mbkihevah\Zlv"KijhkbeZDwlijbkh_^bgyykvdg_fm
mevnkf_jbe__bjhgbqguf\a]ey^hf
YlZdihgbfZx\k_ijhrehg_hq_gvohjhrh
G_lGZf^_ckl\bl_evghgm`ghaZ^jZb\ZlvexdbKdhjha^_kvjZa\_jag_lkygZklhysbcZ^
Djbk\[_`Ze\dhfgZlmknml[hevgufre_fhfgZ]heh\_
Qlhq_jl\havfbklh[hcg_lZd"KijhkbeZDwldh]^ZaZf_lbeZ_]h
mevnlh`_ihkfhlj_egZg_]hbgZofmjbeky
hll_i_jvluh^_ere_f"
�Zhl\_lbeiZj_gvaZibob\Zyih^mrdm\k\hblj_gbjh\hqgu_rlZguL_i_jvyh^_ere_f
&#xl;&#xhf;&#xk;&#xem;&#xqZ;&#x_;&#x_;&#xke;&#xu;&#xg;&#x_;&#xh[;&#xjZ;&#xlb;b;&#xg;¿&#xZg;&#xby;&#x;&#xgZ;&#xrb;&#xZe;&#x_g;&#xvd;&#xb_;�lhfkemqZ__keb\ug_h[jZlbeb\gbfZgbygZrbfZe_gvdb_ZcfhguaZgylugZem`Zcd_
FuagZ_f
:]Zijhbag_kDjbkgZijZ\eyykvdhjm`_cghfmrdZnmb\ulZkdb\Zy[jhg_`be_lLh]^Zm
f_gy_klv\hijhkYagZxqlhklZ\gbfh]mlijhlb\hklhylvh]gxbimeyf:dZdgZkq_ljZd_l
�JI=jmqghcijhlb\hlZgdh\uc]jZgZlhf_l@b^bgZfblZ"
Ij_`^_q_fmevnmki_ehl\_lblv^hfihdZqgmekyhl\aju\Z
=eZ\Z
Hklhjh`g_cij_^mij_^beKljZcd_jk\hboex^_cdh]^Zhgb\hq_j_^ghcjZaijbp_eb\Zebkvih
^hfmG_lhqlh[ulZdh_[ueh\_jhylghgh^Zcl_bfrZgk\uclbij_`^_q_fjZag_k_l_^hf\
s_idb
AZq_f"kijhkbeLjZlhkY^mfZe]eZ\gZyp_evkhklhyeZ\lhfqlh[um[blvgZke_^gbpm
MjbZgh^Zjbe_]hjZa^jZ`_gguf\a]ey^hf]h\hjysbfluqlhkh\k_flmihc"
_jghgh_keb\ijhp_kk_wlh]hgZ\j_^bf:[Z^hgg_lhgZfij_^klhblmagZlvdZdh\hqm\kl\h\Zlv
k_[y\u\_jgmlufbgZbagZgdm;md\ZevghDZdb[hevrbgkl\m`b\uokms_kl\fg_dZdwlhgb
kljZgghgjZ\blkylhlnZdlqlhfhydh`ZgZoh^blkyih\_jofh_]hl_eZ
HgZ`_[_kkf_jlgZ\hajZabeLjZlhkQlh_c[m^_lhl\aju\Z"
LZd`_[_kkf_jlgZdZdbfulmibpZMjbZghlh[jZemLjZlhkZjmqghc]jZgZlhf_lb\jmqbe_]h
BdZjmkmJZag_k_rv__l_ehgZdmkdbbhgZmfj_lGbh^bgba\Zkg_aZohq_lmagZlvqlhk^_eZ_lk
gZfbJZajmrbl_evgbpZ_keblZdh_kemqblky
BdZjmkijbp_eb\Zeky[he__lsZl_evgh
KljZcd_jdb\gmekugm\ujZ`Zyh^h[j_gb_aZl_fi_j_^Zefuke_ggucijbdZahklZevghcqZklb
dhfZg^uGZ[ex^Zcl_aZ\uoh^ZfbYagZxqlhmL_fgh]hHohlgbdZ_klvaZiZkghcoh^bawlh]h
f_klZDh]^Zhgb\u[_]ml\u^he`guihcfZlvbo;m^vl_]hlh\u
DZkkZg^jZgZofmjbeZkvdh]^ZDjbkaZiboZe_s_h^gmih^mrdmk_[_\rlZgu
Qlhlu^_eZ_rv"
AZsbsZxfhbZdlb\uIhke_lh]hdZdgh`qm^hfm]h^be\ibppm\f_klhf_gybijbgbfZy\h
\gbfZgb_keh\ZDwlhKljZcd_j_yg_`_eZxjbkdh\Zlvk\hbfb^jZ]hp_ggufbijbqbg^ZeZfb
:eebemcykh\a^hohfkdZaZemevnFZevqbrdZgZdhg_ph[aZ\_ekylhebdhcfha]h\
DjbkjZkijyfbekyb\i_jbe\g_]hg_]h^mxsbc\a]ey^dhlhjuc\ijhq_f[ueijhb]ghjbjh\Zg
L_fgufHohlgbdhf
mevn\dexqbel_e_\bahjbgZkljhbe_]hgZijb_fkb]gZeZkdZf_jlZdqlh[uhgbfh]eb\b^_lv
Ihoh`_qlh\aju\hfjZa\hjhlbehqZklv\hklhqgh]hdjueZkihdhcghdhgklZlbjh\Zemevn
Ke_^mxsbckgZjy^m]h^be\]ZjZ`
MDjbkZ\uj\Zeky\a\hegh\Zgguc\ha]eZk
DZ`_lkyhgblhevdhqlhih^hj\ZebOZff_jMjZ
Djbklhn_jjy\dgmegZg_]hmevn
Gbq_]hg_fh]mkkh[hcih^_eZlvijhbag_kDjbk[he__kihdhcghY^_ckl\bl_evgh
g_gZ\b`mwlmrlmdmDjhf_lh]h]h\hjbe`_l_[_qlhwlZfZrbgZg_kfh`_laZsblblvf_gyhl
\k_]hhl\b^brvHgZhdZaZeZkv[_kihe_aghcijhlb\]jZgZl
mevnihdZqZe]heh\hc\hl\_lgZkeh\Zk\h_]hKd\ZcjZbaZf_lbeDZkkZg^jm\ugbfZxsmxhjm`b_
bardZnZ
Qlhlu^_eZ_rv"hgf_lgmekyqlh[uihf_rZlv^_\mrd_
HgZjZa^jZ`_ggh\a^hogmeZ
hhjm`Zxkv
Q_jlZk^\ZL\hyh[yaZgghklv
�HklZlvky\`b\uoi_j_[beZDZkkZg^jZk\ujZ`_gb_febpZihegufj_rbfhklb_\mrdZ
fy]dh^hljhgmeZkv^h_]hjmdbe_]dbfih]eZ`b\Zgb_fihkueZyfmjZrdbih]jm^bmevnZHgZ[ueZ
gZklhevdhdjZkb\Zk_cqZk]hlh\ZykjZ`Zlvkyijhlb\p_eh]hfbjZ
&#xme;&#xvn;&#x;&#xy;&#xg_;&#x^b;&#xhl;&#xdZ;&#x;&#xg_;&#xk;&#xh[;&#xbj;&#xZx;&#xkv;&#x_a;&#xlv;&#x;&#x^;&#xjZ; m;&#xk;�G_\hegmckymevnyg_b^bhldZBg_kh[bjZxkve_alv\^jZdmkZcfhgZfbjbkdmyihemqblv
ibghd\`b\hlhlh^gh]hbagboBl_f[he__g_gZf_j_gZijhklhklhylvklhe[hfb[_ajhihlgh
iha\heylv\aylvf_gy]heufbjmdZfbYg_[hevr_l_[yijb\udeZhklZ\Zlvky[_ahjm`ghc
LmlhgZijZ\Zih^l\_j^beZDwlih^hc^ydDZkkZg^j_?_^_lkdb_b]jmrdb
�r_klb^xcfh\uc kf\f\u^\b`ghcgh`bdhjhldhkl\hevgbdih^iZljhg6SHFLDOIZljhg "\f
[uejZajZ[hlZgnbjfhc6PLWKDPS:HVVRQ\]h^m \g_dhlhjuobklhqgbdZo]\f\_kvfZ
gZ^_`_gh[_ki_qb\Z_l\ukhdmxlhqghklvklj_ev[uq_faZkem`beihimeyjghklv\ihebpbbb
ki_pkem`[ZoFZkkh\hbkihevam_lkydZd^eyhjm`byih\k_^g_\gh]hghr_gbylZdbkihjlZb
kqblZ_lkym^Zqguf^eygZqbgZxs_]hklj_edZihkdhevdmg_^hjh]bbf__lkeZ[mxhl^ZqmIZljhg
bf__ldZeb[j hij_^_ey_lkyih\gmlj_gg_fm^bZf_ljmkl\heZ\fff \kljZgZok^jm]hcf_ljbq_kdhc
kbkl_fhc^xcfZ\f^ebgZ]bevauff@mevn\]ey^_eky\Dwkkbm\b^_ehlqZyggmx
j_rbfhklv\__]eZaZowlhlfhf_glhg\hkobsZeky_xkbevg__q_fd_feb[haZ\kxk\hx`bagv
�HlkljZgb\rbkvhgih^\_e^_\mrdmdrdZnmbgZ^_e_cgZjmdbaZiyklgu_debgdbhklju_e_a\by
kdjulu_\fZg`_lZoaZdj_ie_gguogZaZiyklvyoZdlb\bjmxlkyb^_aZdlb\bjmxlkyhij_^_e_gguf
^\b`_gb_fdbklb@HohlgbdihdZaZedZd\udb^u\Zlve_a\b_bijylZlv_]hh[jZlgh
&#xme;&#xvn;&#x;&#xul;&#xZs; e;&#x_e; h; Z;b;&#x[_;&#xjg;&#xmx;&#x;&#x;_;&#xj_;&#xll;&#xm;D;&#xQW;&#xKH;&#xU;B_s_mevn\ulZsbef_edhdZeb[_jgmx;_j_llm3DQWKHUFh^_evij_^klZ\ey_lkh[hc
memqr_ggmx[_j_llm]h^ZhlebqZxsmxkymkh\_jr_gkl\h\Zgghcnhjfhcjmdhyldbi_j\u_
ihy\b\rbkv\]h^mhgZ\uimkdZeZkv^h]h^Zklj_qZxlkykZfu_jZagu_\ZjbZglu
\g_rg_chl^_edbhlq_jgh]h\hjhg_gby^hihahehluWlZ[_j_llZijh^Z\ZeZkv\KR:ih^
gZa\Zgb_fiZgl_jZ@\h]gZeihegmxh[hcfm\jmdhyldmibklhe_lZbihklZ\behjm`b_gZ
ij_^hojZgbl_evIjhklhqlh[uaZ\eZ^_lvbo\gbfZgb_f
Hg\eh`beibklhe_l\dh[mjm^eykdjulh]hghr_gbybaZdj_ibe__gZ[_^j_DZkkZg^ju
Ebph^_\mrdbkfy]qbehkvijb\a]ey^_gZg_]hIhq_fmlhwlhl\a]ey^\ua\Ze`Zj\h\k_f_]hl_e_
J\Zlvhlkx^Zdh]lb
J\Zlvdh]lbdm^Z"kijhkbeDjbk?kebkmg_fky\^hf^jm]h]hL_fgh]hHohlgbdZwlhebrv
bklhsblkbeu\Zkh[hbo;_ah[b^ghfg_dZ`_lkyqlhwlbiZjgbkbevg__q_fkj_^g_klZlbklbq_kdbc
�Zcfhgbfg_[ug_ohl_ehkvm\b^_lvdZdl_[_gZ^Zxlihjh]ZfIhdjZcg_cf_j_g_k_]h^gy
ihkdhevdmfg__klvqlh[_j_qv
Hlke_^mxs_]h\aju\ZhkuiZebkvihdjulu_sblZfbhdhggu_kl_deZ
MgZkg_l\u[hjZDjbk\hajZabemevnhllZkdb\ZyDZkkZg^jmih^Zevr_hlhdhgHgbg_
kh[bjZxlky`^Zlv^hmljZb^ZlvgZfrZgk\u[jZlvkyhlkx^Zijbk\_l_^gyZ_kebfu\h\j_fyg_
mg_k_fgh]bhgbkg_kml^hf\hdjm]gZkihqZklyfGm`ghijh^mfZlvieZghlklmie_gbyihhldjulhc
f_klghklb
Djbk\u]ey^_ef_g__q_fm[_`^_gguf
Fg_^_ckl\bl_evgh^_ckl\bl_evghg_gjZ\blkywlhlieZgkhldjulhcf_klghklvx?klvmdh]h
gb[m^vb^_bihemqr_"
k_ihkfhlj_ebgZDwlhgZkfms_gghh]eygmeZkv
�Yg_ijbgZ^e_`mwlhfmfbjmbihgylbyg_bf_x]^_fh`ghkdjulvkymfZxgZfke_^m_lb^lb
aZmevnhf
:dZdgZkq_l:jl_fb^u"KijhkbeZDZkkZg^jZHgZgZfihfh`_l"
DwlihdZqZeZ]heh\hc
Kh`Ze_xgZklhys__\j_fyhgZaZgylZb\_jhylghgZ^Zggucfhf_glkm^v[ZfbjZaZ[hlbl__
f_gvr_\k_]h?keby__k_cqZkihlj_\h`mhgZaZ[v_lky\bkl_jbd_
k_ykghkdZaZemevnYij_^eZ]Zx\k_fgZ^_lv\ZrmkZfmxiehlgmxh^_`^mb
ijb]hlh\blvkyihdbgmlvdhjZ[evdZdfh`ghkdhj__
KljZcd_jijbiZedfhgblhjZfdZf_j[_ahiZkghklbHgagZegZke_^gbpZb__hojZgZ[m^mlg_^he]h
hklZ\Zlvky\gmljb?]hkhe^Zlum`_jZag_keb\_kv]ZjZ`bl_i_jvg_lhjhiykv\aju\Zeb^hf
k_dpbxaZk_dpb_c
g_rgb_ih\j_`^_gbya^Zgby\u]ey^_eb\gmrbl_evghghkdZaZlvgZ\_jgydZgZkdhevdhkbevgufb
[ueb\gmlj_ggb_hgg_fh]
G_lhqlh[uwlhbf_ehagZq_gb_?keb[uwlZkljZl_]byg_kjZ[hlZeZhgbijhklhgZijhklhkh`]eb
[u^hf^hleZH]g_f_lu[uebm`_gZ]hlh\_
Ex[hcohlvkdhevdhgb[m^vklhysbc\hbgihaZ[hlbeky[uhihlZcguolmgg_eyo:mevn
hij_^_e_gghq_]hlhklhbe
G_kdhevdhoh^h\MjbZgm`_gZr_e
?]hkugmebrvgm`gh[uehm^hklh\_jblvkyqlhhgbgZrebbo\k_ij_`^_q_f^h[uqZhklZ\blk\h_
mdjulb_
MjbZg"iha\ZehgkugZl_e_iZlbq_kdbLugZihabpbb"
�Z\k_lmgg_ebi_j_djulu
=^_lu"
AZ^gyyem`ZcdZ:qlh"Qlhlhb^_lg_lZd"
G_lyijhklhohqmm^hklh\_jblvkyqlhfukfh`_fbo^hklZlv
HgbmgZk\jmdZohl_pJZkkeZ[vky
mevn\ihke_^gbcjZah]ey^_ek\hboih^hi_qguok_[uebmdmlZgub]hlh\u
ijhlb\hiheh`ghklvbfHohlgbd[ueh^_lkdm^gh?fmlj_[h\ZeZkvk\h[h^Z^\b`_gby\kemqZ__keb
kgh\Zijb^_lkykjZ`Zlvky
Ohjhrh^_lbrdbij_^mij_`^Zxs_gZqZehgIhfgbl_gZfgm`gh^\b]ZlvkylbohHgb
fh]ml\b^_lvghqvxemqr_q_fHgaZigmekyihgy\kd_f]h\hjblGm\h\kydhfkemqZ_
emqr_q_fDjbkYihc^mi_j\ufDwlluijbdju\Z_rvlueb_kebqlhgb[m^vkemqblkydjbqbb
g_\a^mfZcbkq_agmlv
DZdkdZ`_rv
mevnh^ZjbeDZkkZg^jmh[h^jyxs_cmeu[dhcay\jmdm^_\mrdb\k\hxhgihp_eh\Ze__\yaZgmx
i_jqZldm`Ze_yqlhg_fh`_lihqm\kl\h\Zlvijbdhkgh\_gbyg_`ghcdh`b
hl\_lhgZmeu[gmeZkv_fmbaZdjueZebphlheklufrZjnhf
G_hohlgh\uimklb\__jmdmhgih\_e\k_odk\h_ckiZevg_?s_g_kdhevdh\aju\h\ijh]j_f_eh
gZ\_jom
mevnaZjuqZeijba\md_jZae_lZxsboky\^j_[_a]b\_s_c
DeygmkvyhlieZqmeh]h\mKljZcd_jZlhc`_fhg_lhc
Ohl_ehkv[uagZlv]^_ghkblihebpbxkdZaZeZDwkkM\_j_gZdlhlh^he`_g[uemkeurZlv
qlha^_kvl\hjblvky
G_agZx^h[Z\beDjbkFu`b\_f^h\hevghh[hkh[e_gghFh`_l[ulvgbdlhbg_\dmjk_
?s_h^bg\aju\khljyk^hf
Dlhlh^he`_g[uemkeurZlvwlh\hajZabeZ^_\mrdZHgbij_\jZlbebwlhf_klh\ahgm
[h_\uo^_ckl\bc
Lh]^Z[m^_fgZ^_ylvkyqlhihebp_ckdb_g_ijb_^ml\klZ\beZDwlaZ__kibghc
DZkkZg^jZh]eygmeZkvq_j_aie_qh
Ihq_fm"
Ihlhfmqlh_keblZdh_kemqblky\k_gZqlhhgbhdZ`mlkykihkh[gulZdwlhklZlv_s_h^gbf
�ghqgufi_j_dmkhf^eyZcfhgh\
DZkkZg^jZaZdmkbeZ]m[mijbfukebh[wlhf
H=hkih^bDwlwlhm`Zkgh
Gh\_kvfZijZ\^hih^h[ghih^l\_j^bemevn\_^ybofbfhdjh\Zlbdk\h_fmkl_gghfmrdZnm
�jZaf_jhfkhkiZevgx[hevrbgkl\Zex^_cG_kfhljygZl\h_fg_gb_DwkkZcfhgug_qlh
bgh_dZd[_r_ggu_`b\hlgu_dhlhjuoke_^m_lm[b\Zlvbafbehk_j^by
HgZgZijy]eZkvghgZwlhljZag_klZeZkgbfkihjblv
DZkkZg^jZ\u]gmeZ[jh\vaZf_lb\_]h]Zj^_jh[ihdZhgbrebq_j_akl_gghcrdZn
k_hljZa\_rZgghch^_`^u^hihke_^g_ciZju[hlbghdg_hlebqZehkvyjdhklvxp\_lZ:kdhj__
ihoh^behgZ[hevrmxq_jgmx^ujm
;_amfZhlq_jgh]hg_lZdeb"
MmevnZ^jh]gmem]hehdjlZ
HgkijZ\ey_lkyk\haeh`_gghcgZg_]haZ^Zq_cLjm^gh\u]ey^_lvmkljZrZxs_\h^_`^_
iZkl_evguolhgh\
HgZjZkkf_yeZkvgZ^_]hkeh\Zfbbkh[jZeZkvhlimklblvdhff_glZjbchlhfqlhemqr_\k_]hhg
lh]hqlhhgbkmevnhf[uebex[h\gbdZfbghdZaZehkvg_kdhevdhg_ijZ\bevgufh[ty\eylvbfh[
wlhf\kemo
mevn\\_edh^h\mxihke_^h\Zl_evghklvgZdeZ\brghciZg_ebbhldjuekaZ^bihlZcgmx^\_jv
\_^msmx\_]hebqgu_dZlZdhf[u\ujulu_bfih^^hfhfbihf_klv_f^eywdklj_gguokemqZ_\
�Ohlyq_klgh]h\hjyZcfhgu[hf[ysb__]h^hfg_[uebkj_^bl_o\_s_cqlhijboh^beb_fmgZ
mfdh]^Zhgbokljhbe
Hohlgbdkdhj__^mfZehklbobcghfih`Zj_ho\Zlb\r_f^hf\k\_leh_\j_fykmlhdbebh\lhj`_gbb
h[uqguog_hkgZs_gguodeudZfbl_jjhjbklh\
Dlh`_fh]agZlv"
Ke_^mybklbgghkj_^g_\_dh\hfmklbexdhjb^hj[ue^ebggufbmadbfqlh[uh^gh\j_f_ggh
ijhimkdZlvg_[he__h^gh]hq_eh\_dZbmijhklblv[ehdbjh\Zgb_ijhoh^Zhlij_ke_^h\Zl_e_c
Bgh]^Zihe_agh[ulviZjZghbdhf
mevnaZo\ZlbenhgZjbdbih\_ebodhehgghc^jm]aZ^jm]hfq_j_almgg_ev
Hgbreb\l_q_gb_g_kdhevdbofbgmlihdZg_^hklb]ebjZa\bedbbaiylbdhjb^hjh\
Gbq_]hk_[_ijbk\bklgmeDjbk\u]ey^u\ZybaaZDZkkZg^jubmevnZDm^Zhgb\k_\_^ml"
Hohlgbdemqhfk\_lZmdZaZegZdjZcgbcijZ\uclmgg_ev
Wlhl\_^_l\]ZjZ`ke_^mxsbcgZihe_ijyfhaZx`gufb\hjhlZfbkj_^gbc\
[hf[hm[_`bs_]em[hdhih^a_fe_cQ_l\_jlucgZmebpmkjZamaZ]eZ\gufb\hjhlZfbb
�ihke_^gbchgmdZaZegZkZfuce_\uc\_^_ldweebg]mkhhjm`_gb_gZ[_j_]mfhjyj_dbbeb
ha_jZh[hjm^h\Zggh_^eykljhbl_evkl\Zkm^h\@
Qm\Zd`Zevqlhj_[_gdhfygbq_]hhgbog_agZea^_kvfh`gh[ueh[u\keZklvih\_k_eblvky
�ZZ_s_lufh][uaZ[em^blvkybebihjZgblvkybgbdlh[uh[wlhflZdbg_magZe
Djbkij_ajbl_evghnujdgme
B]ghjbjmy_]hmevnih\_eboih^ebgghfmba\bebklhfmlmgg_exmoh^ys_fmd]jZgbp__]h
a_f_evWeebg]jZkiheZ]Zeky\klhjhg_hl^hfZlZdbfh[jZahfg_ihk\ys_ggu_g_k\yau\Zeb_]hk
\eZ^_gbyfbmevnZ
QlhgZjy^mkijh_dlhfkZfh]hkljh_gby[uehgZf_j_gguf
IehsZ^vx[he__iylblukyqd\Z^jZlguonmlh\ fd\\fweebg]i_j\ucmjh\_gvdhlhjh]h
aZgbfZebeh^dbkhklhjhgu\h^u[ueihoh`gZ^hfGZ\lhjhfwlZ`_jZkiheZ]Zebkvq_luj_
kiZevgbdmogy]hklbgZyklheh\Zybb]jh\ZydhfgZlZIhke_^gb_]h^uweebg]kem`be]hkl_\uf
^hfbdhf^ey:r_jhgZdh]^Zlhlihy\eyeky\]hjh^_
?^bgkl\_ggh_gZqlhgZ^_yekymevnqlhKljZcd_jhdZ`_lkyg_^hklZlhqghkhh[jZabl_evgufqlh[u
\uqbkeblvwlhlaZiZkghcoh^lZd]em[hdhmoh^ysbcih^a_fex
dhgp_lmgg_eyjZkiheZ]ZeZkvklZevgZye_klgbpZ\_^msZydihlZcghfmeZam\aZ^g_cqZklbweebg]Z
]^_gZoh^beZkvdeZ^h\Zy
mevnihr_ei_j\ufijb]hlh\b\rbkvdh\k_fmAZfhdgZdjurd_exdZ[uef_oZgbq_kdbfgZ
kemqZcih`ZjZmevn\\_edhf[bgZpbxbih^h`^Zekhhl\_lkl\mxs_]hs_eqdZ
F_^e_gghh`b^Zyom^r_]hhghldjuedjurdmexdZ
Gb\dhfgZl_gbkgZjm`bg_[uehgbdZdh]h^\b`_gbyGbfZe_cr_]ha\mdZ\u^Zxs_]h
ijbkmlkl\b_dh]hlhbebq_]hlhHgijbkemrb\Zeky\l_q_gb_g_kdhevdbofbgmlgh\k_qlhkfh]
DZaZehkvqlh\k_\ihjy^d_
Ih^lygm\rbkvmevn\ue_abaih^iheZbijhlygmejmdb\gbaqlh[uihfhqvDZkkZg^j_HgZhlhreZ
\klhjhgmihdZDjbkbDwlih^gbfZebkvke_^hf
Ohjhrhr_igmebfmevnIhoh`_ihdZ\k_b^_ldZdgZ^hYohqmqlh[uluh[jZlbeky
hgdDwkkbDjbk^_j`ZebkvihaZ^bkemqZ_q_]h\u^\h_gujy_l_h[jZlgh\lmgg_evb
gZ`bfZ_l_djZkgmxdghidmaZibjZxsmxaZ\Zfbexd
:dZd`_lubDwl"kijhkbeZDZkkZg^jZ
FuihaZ[hlbfkyhk_[_;_ahiZkghklvl_[ybDjbkZ\Z`g__
=eZaZDZkkZg^ju\u^Z\Zeb__g_kh]eZkb_
�Ihlj_[m_lkyiZjZfbgmlqlh[ukgylv]ebkk_jG_[hevrh_[ukljhoh^gh_km^gh dZl_j\f
kdhevays__ihih\_joghklb\h^u[eZ]h^Zjyhkh[hfmmkljhckl\m^gbsZ@kdj_i_`ZbkimklblvgZ
��e_^h[tykgbehg_cZ\Zcl_[m^_fgZ^_ylvkyqlhZcfhgugZkg_mkeurZl
DZkkZg^jZdb\gmeZbe_]hgvdhihp_eh\ZeZ_]h
;m^vhklhjh`_g
G_`ghh[gy\__mevnhldjue^\_jvK^_eZ\rZ]hgkihldgmekyaZp_ib\rbkvgh]hch[hqlhlh
[hevrh_biehlgh_gZihem
Ih]h^bl_dZ
�Wlh[ue\hjhoh^_`^uDZdl_qlhhklZxlkyhljZkiue_gguoZcfhgh\
mevn\uimklbee_a\b_baghkdZ[hlbgdZb\lhl`_fb]g_[hevrZyl_gvf_lgmeZkvdg_fmHg\_kv
ih^h[jZeky^eygZiZ^_gby
k_\ihjy^d_ijhr_ilZe`_gkdbc]hehkY^jm]
Wlbkeh\Zhlgx^vg_mfbjhl\hjbebmevnZ
�hg_]h^hg_kkykm^hjh`guc\a^hoDZkkZg^juH[_jgm\rbkvdg_chgm\b^_edZdhgZaZklueZ\
^\_jghfijh_f_keh\ghg_m\_j_ggZy\lhfqlhkh[bjZ_lky^_eZlv
Nb[b"\u^hogmeZhgZWlh^_ckl\bl_evghlu"
Nb[blZda\Zebh^gmba__k_kl_jih]b[rbo\f_kl_kfZl_jvx
L_gvklmibeZ\k\_llZdqlh[uhgbkfh]ebjZa]ey^_lv__ebphdhlhjh_ihjZabl_evghgZihfbgZeh
q_jluDZkkZg^ju?^bgkl\_ggh_hlebqb_aZdexqZehkv\bo\hehkZoNb[b[ueZahehlbklhc
[ehg^bgdhckijyfufb\hehkZfbDZkkZg^jZ`_y\eyeZkvh[eZ^Zl_evgbp_clm]bok\_leuoaZ\bldh\k
ju`_\Zlufhll_gdhfNb[b[ueZh^_lZ\q_jguc[jxqgucdhklxfbdZaZeZkv[_ahjm`ghc
WlhyDwkkbYa^_kvqlh[uihfhqvl_[_
DZkkZg^jZhlklmibeZgZaZ^bklhedgmeZkvkDjbkhfg_k\h^b\rbfih^hajbl_evgh]h\a]ey^Zk
�g_agZdhfdbZ`_Dwl[ueZgZklhjh`_
DZkkZg^jZ[_]ehhdbgmeZk_kljmg_^h\_jqb\uf\a]ey^hf
Fu^mfZebqlhluf_jl\Z
Yf_jl\Zijhr_ilZeZNb[b
�LuZcfhgh[\bgyxs_ijhbag_kmevn
�_\mrdZdb\gmeZ
HNb[bkdZaZeZDZkkZg^jZ]hehkhfihegufjZahqZjh\ZgbyDZdlufh]eZ"
G_hkm`^Zcf_gyfZe_gvdZyk_klj_gdZMf_gy[uebk\hbijbqbguK_cqZkgm`ghi_j_ijZ\blv
DZd[m^lhykh[bjZxkvl_[_^h\_jylvgZijy`_gghijhbag_keZDwkkYihfgxgZr_]h^y^x
�_fhkZ
�Yg__fhkbg_bf_xgbfZe_cr_]hgZf_j_gbyij_\jZlblvl_[y\ih^h[b_k_[yNb[brZ]gmeZ
dk_klj_ghmevnij_]jZ^be_c^hjh]mg_iha\heyyih^hclb[eb`_dDZkkZg^j_ihdZg_\uykgbl__
bklbggu_gZf_j_gby
Nb[bk\_jdgmeZgZg_]hjZa^jZ`_gguf\a]ey^hfihlhfkgh\Zihkfhlj_eZgZk_kljm
Ih`ZemcklZDwkkbLu^he`gZ\_jblvfg_Ygbdh]^ZbgbaZqlhg_ijbqbgbeZ[ul_[_\j_^
Deygmkv^mrhcgZr_cfZl_jb
��jm]hcZcfhg\hr_e\^\_jvFm`qbgZHg[ue\ukhdbfb[_ehdmjufmevnhlebqghihfgbe_]h
�klh]h^gy\dem[_WlhlZcfhg_^\Zg_\urb[bag_]h^mo
Bhg[uel_fdlhgZau\ZeKljZcd_jZhlphf
DwlaZ^hogmeZkv
�IhlhjhibkvNbh[jZlbekyZcfhgdk_klj_DZkkZg^juYg_fh]m^hevr_m^_j`b\Zlv
aZsblmHgij_j\Zekybg_^jh]gm\\klj_lbeg_fb]Zxsbc\a]ey^mevnZ=g_\bg_gZ\bklv
f_`^mgbfb^\mfy[ueZgZklhevdhhkyaZ_fZqlhDZkkZg^jmho\ZlbeZ^jh`vHgZihqlbh`b^ZeZqlh
h^bgbagbo\ex[mxk_dmg^mdbg_lkygZ^jm]h]h
:ihq_fmluihfh]Z_rvgZf"ihlj_[h\Zehl\_lZmevn
�Zcfhgkdjb\beky\hl\jZs_gbb
Fg_Z[khexlghih[hjh^_l\hymqZklvL_fgucHohlgbdYa^_kvlhevdhaZl_fqlh[uihfhqv
`_g_aZsblblv__fZe_gvdmxk_klj_gdmQlhihij_`g_fmdZ`_lkyfg_]emihcb^__cHgi_j_\_e
\a]ey^gZNb[bjZa^jZ`_gghh]eygm\rmxkygZg_]h
AZ\ljZlu[m^_rv^mfZlvbgZq_kdZaZeZhgZ
�Zcfhgnujdgme
JZ^mckyqlhyex[exl_[y
DwlklhyeZjZkdju\jhlhlbamfe_gby
MMjbZgZ_klvk_j^p_"Dlh[ufh]ih^mfZlv"
MjbZg\ibeky\g__\a]ey^hf
AZoehigbkv:[Z^hggZ
�DZkkZg^jZ\b^_eZex[h\vgZebp_Nb[bdh]^ZZcfhgijb[ebabekydg_c
MjbZgkiZkf_gydh]^ZfZfZih]b[eZh[tykgbeZNb[bHg\ulZsbef_gybafZrbguihke_
\aju\Z[hf[ubkijylZeHgbfZfmkGb_ciulZekykiZklbghg_kfh]^hgbo\h\j_fy^h[jZlvky
�DZkkZg^jZg_agZeZqlhb^mfZlvh[wlhfZcfhgmhkh[_gghk\yaZgghfmkhKljZcd_jhfg_[ueh
j_ahgZihfh]Zlvbfl_f[he__qlh\kxk\hx`bagvhgZij_ke_^h\ZeZkvkhjZlgbdZfbMjbZgZ
Ihq_fm"
G_l\j_f_gb^eyh[tykg_gbcrbdgmeMjbZgFhchl_pg_^mjZdHg[ukljhihcf_lqlhd
q_fmdh]^Zg_ihemqbl\_kl_chlwlbo^\hbof_jl\_ph\
Nb[bdb\gmeZbkgh\Zih\_jgmeZkvdDZkkZg^j_
Yijhrml_[y^h\_jblvkyfg_DwkkbDeygmkvlug_ih`Ze__rvh[wlhf
DZkkZg^jZh[f_gyeZkvofmjufb\a]ey^ZfbkmevnhfbDwl
�mfZxfufh`_f^h\_jylv_c
Lu]h\hjbeZqlhhgbgZklhysb_kZ^bkluKms_kl\m_l\_jhylghklvqlhhgbb]jZxlkgZrbf
jZamfhf"
MjbZgjZajZabekygbadbf]hjvdbfkf_ohf
Luijhklhg_^hmfhd
Nb[bibogmeZfm`Z\`b\hl
Ij_djZlbMjbLug_h[e_]qZ_rvfg_aZ^Zqm
Ofmjh]ey^ygZ`_gmMjbZgihl_j`b\hl\lhff_kl_]^_hgZldgmeZ_]hgh[hevr_gbq_]hg_
kdZaZe
IhiuldZg_iuldZkdZaZeZDwl?kebhge`_ll_i_jvyagZxdZdijbqbgblv_fm[hev?_
ijbklZevguc\a]ey^\ujZabl_evghhklZgh\bekygZNb[b
MjbZgf]gh\_gghhs_lbgbeky
Ie_\ZlvgZaZij_lJZajmrbl_evgbpuljhg_rv__bym[vxl_[yDZljZ
Lh]^ZfuihgbfZ_f^jm]^jm]ZkdZaZemevnB[hkemqbkvohlvqlhlhkDZkkZg^jhcDwl
klZg_lf_gvr_cbal\hboijh[e_f
MjbZgrZ]gme\i_j_^ghNb[bm^_j`ZeZ_]h
Lu]h\hjbegZfke_^m_lihki_rblv
@_kldb_q_jluebpZMjbZgZkfy]qbebkvdh]^Zhgihkfhlj_egZNb[bbdb\gmeG_]h\hjygbkeh\Z
hgih\_ebodq_jghfm]ebkk_jmm`_kims_gghfmgZe_^bh`b^Zxs_fmbo
Djbk\khijh\h`^_gbbDwli_j\ufih^gyekygZ[hjl
DZkkZg^jZmkljhbeZkvke_^hfaZgbfb
�QZkhfg_lZdb_`_eh^dbbkihevamxldZgZ^kdb_dhgkl_[ebdhgkl_[ebdhjhe_\kdhcdZgZ^kdhc
dhgghcihebpbb@\ihbkdh\uobkiZkZl_evguohi_jZpbyo"kijhkbeZhgZmevnZ
Hohlgbdijhqbklbe]hjehdZd[m^lhhkdhj[e_gguc__keh\Zfb
Boijhba\h^blh^gZblZ`_dhfiZgbyghfg_gjZ\blky^mfZlvqlhfhyg_fgh`dhemqr_
Wlh_s_keZ[hkdZaZghiehlv^hh[b\dbdj_k_e]ebkk_j[uejhkdhr_g^hg_ijbebqby
��Zih^^ZdgmeDjbkmkljZb\ZykvgZkb^_gv_bijbkl_]b\Zykvj_fg_fZ^ebKijZ\_^eb\uc
�h^ghbf_ggucwibah^bq_kdbci_jkhgZ`RhmJhddbb;mee\bgdeyiZjh^bjmxsbff_eh^jZfub
g_fh_dbgh \dhlhjuobkihevah\Zehkvbkdexqbl_evghnhjl_ibZgh\dZq_kl\_fmaudZevgh]hnhgZ\f
�Z^ebKijZ\_^eb\uc[uelmih\ZlufdZgZ^kdbfdhgkl_[e_fiulZxsbckyh^he_lvk\h_]haZdeylh]h
\jZ]ZKgZc^ebMbiebrZ@wlhijhgZk
DZkkZg^jZmeu[gmeZkv_fmZmevnmkljhbekyaZrlmj\Zehf?_k_kljZaZiju]gmeZ\eh^dmgh
aZf_rdZeZkvdh]^ZihgyeZqlhfm`hklZekyijbqZe_b^Z`_g_ihiulZekyijbkh_^bgblvkydgbf
EbphNb[bklZeh_s_[e_^g__
Ihc^_fkgZfbMjbm]h\Zjb\ZeZhgZijhly]b\Zydg_fmjmdb?_]hehka\_g_ehlgZijy`_gby
b[_kihdhckl\Z
DZkkZg^jZg_fh]eZhlhj\Zlv\a]ey^Zhlboi_j_ie_l_gguojmd^_fhgkljbjmxsbogZkdhevdh
dZ`^ucbagboohl_em^_j`Zlv^jm]^jm]Zbgbdh]^Zg_jZkklZ\Zlvky
HgbjZkijZ\ylkyklh[hc_kebmagZxlhkemqb\r_fky
Ijb\b^_[hebgZebp_MjbZgZklhkdhc]ey^ys_]hgZNb[bmDZkkZg^juk_j^p_h[eb\Zehkvdjh\vx
aZgboh[hbo
h[_sZxqlh^Zfhk_[_agZlvijbi_j\hc`_\hafh`ghklb
Hgiuedhihp_eh\ZeNb[baZl_fijb`Zeky]m[Zfbd__jmd_bhlimklbe^_\mrdm
G_ih^\_j]Zck_[yhiZkghklb
Lulh`_
Hgdb\gmeaZl_fhl\yaZeihke_^gbcijbqZevgucdZgZl
;_j_]bfhx`_gmL_fgucHohlgbd
mevnh]eygmekygZNb[bbdb\gme
�KiZkb[hZcfhg
MjbZgbjhgbqghmkf_ogmeky
�_j`miZjblub\kljZrghfkg_ij_^klZ\blvg_fh]qlhdh]^Zgb[m^vijhbag_k_rvwlbkeh\Z
�MjbZgih^gyeijbqZevgu_\hjhlZb\lhl`_kZfucfhf_gllheiZZcfhgh\\hj\ZeZkv\weebg]
AZ^uoZykvNb[bj\ZgmeZkvdfm`mDjbkko\Zlbe__Zmevn^Zeih]ZaZfbhgb[md\Zevghihe_l_eb
gZ^hev^hfgZijZ\eyykvgZk_\_jDkqZklvx^eygbo\_l_j[ueihimlgufbhgb[ukljhgZ[bjZeb
kdhjhklv
G_laZdjbqZeZNb[bihdZ]ebkk_j\k_[uklj__m^Zeyekyhl[_j_]ZFug_fh`_fhklZ\blv
_]h
MgZkg_l\u[hjZkdZaZeDjbkFg_hq_gv`Zev
DZkkZg^jZ\b^_eZhlqZygb_gZebp_k_kljughNb[bg_ieZdZeZHgZijhklhkfhlj_eZgZaZ^gZ
weebg][ukljhbkq_aZxsbcbaiheyaj_gby\__]eZaZoie_kdZekym`Zk
Kdhehlysbfkyk_j^p_fDZkkZg^jZ\p_ibeZkv\j_f_gv[_ahiZkghklb
KdZdhckdhjhklvxfub^_f"kijhkbeZhgZDjbkZ
Lhqghg_f_gvr_klZhl\_lbehgWlbrlmdbfh]mlg_klbkvih^klhkhjhdihgZijZ\e_gbx
\_ljZghebrvhdhehkhjhdZijhlb\g_]h
Gbq_]hk_[_HgZi_j_\_eZ\a]ey^gZk\hxk_kljm\k__s_g_hlju\Zxsmx]eZahl]hjbahglZ^Z`_
ijblhfqlhweebg]m`_kdjuekyba\b^Z
Hgg_ijhiZ^_lNb[bml_rZeZDwl?]hhl_pg_ijbqbgblMjbZgmk_jv_agh]h\j_^Z
KljZcd_jfh`_l[ulvgZklhysbfikbohiZlhfghhgex[blkugZ
GZebp_Nb[bhljZabeZkv\ky]ZffZbkiulu\Z_fuo_xkhfg_gbc
Ijh^he`Zcb^lbgZk_\_jkdZaZeZNb[bmevnm?klvh^gh[_ahiZkgh_f_klh]^_fu
kfh`_fkijylZlv\k_o\Zk
?^\Zijha\mqZebwlbkeh\ZdZd^hDZkkZg^ju^hg_kkyq_clhk\bj_iucj_\\uj\Z\rbckydZaZehkv
bag_^jkZfh]h=heeb\m^ZWlhl\hievkhijh\h`^Zekyhlq_leb\ufa\mdhfoehiZxsbodjuev_\
Ih^gy\]eZaZhgZm\b^_eZijb[eb`Zxs_]hky^jZdhgZ
HfhchgZg_kfh]eZaZdhgqblvbaaZ^mrb\r_]h__m`ZkZ
Dwlkj_Z]bjh\ZeZf]gh\_gghHgZ[jhkbeZkvih\_joDZkkZg^jugZdju\__kh[hc
Keh\ghjZkkljh_gguc__^_ckl\byfb^jZdhg\aj_\_e_s_]jhfq_KljmyieZf_gbhiZebeZghkh\mx
qZklveh^db
mevn^Z`_g_k[Z\bekdhjhklvHg\uo\Zlbek\h_hjm`b_bhldjueh]hgvih^jZdhgm
�jZdhgibdbjmxsbcijyfhgZgboba^Ze\hievdh]^Z_]haZp_ibehDZkkZg^jZkmf_eZjZkkfhlj_lv
dm^Zm]h^bebimebFhgkljhlrZlgmekyghg_aZf_^ebekybkf_gbegZijZ\e_gby
;eb`_
?s_[eb`_
Hgih^h[jZekylZd[ebadhqlhDZkkZg^jZfh]eZqm\kl\h\Zlv]hjyq__^uoZgb_^jZdhgZ
I_j_aZjy^b\hjm`b_mevnijh^he`beiZev[m
KlhbehDZkkZg^j_ih^mfZlvqlha\_jx]Zkh`j_lbodZd^jZdhgf]gh\_gghbkq_a
K_dmg^^_kylvgbdlhg_r_\_ebeky
Qlhkemqbehkv"kijhkbeDjbk
_jhylghhg[uehlha\Zghl\_lbeZDwlWlh_^bgkl\_ggh_qlhkihkh[ghhklZgh\blv_]h
ih^h[gufh[jZahf
mevngZdhg_plhk[Z\beh[hjhlu
Hlha\Zgd_f"
JZajmrbl_evgbp_c\klmibeZ\jZa]h\hjNb[bHgZg_iha\hebl_fmgZ\j_^blvDwl
Bgl_j_kghihq_fmwlhDwl"kijhkbemevn
DwldZd[m^lhklZehg_mxlghhlwlh]h\hijhkZ
DZdbKljZcd_jymg__\ih^qbg_gbb
Y^mfZeZlukem`brv:jl_fb^_\hajZabeZDZkkZg^jZ
Ykem`mbfh[hbf
Kdehgb\]heh\mDZkkZg^jZjZkkfZljb\ZeZk\hxih^jm]mLmdhlhjmxdZaZehkvagZeZfgh]b_]h^ub
l_i_jvihgbfZeZqlhg_agZ_lhg_cjh\gufkq_lhfgbq_]h
Ohqml_[ykijhkblvkdZaZeZDZkkZg^jZkdhehlysbfkyhlkljZoZk_j^p_fQlhijhbkoh^bl
dh]^ZgZklmiZ_ldhgnebdlbgl_j_kh\"DhfmbagboluojZgbrvlh]^ZehyevghklvDwl"
=eZ\Z
Dwlkg_]h^h\Zgb_fihkfhlj_eZgZg__
�mfZxqlhhl\_lgZwlhhq_\b^_gYa^_kvg_lZdeb"
�Z"\ahj\Z\rbkvhl\_lbeZDZkkZg^jZkydbcjZadh]^Zyh]ey^u\ZxkvgZaZ^mf_gygZ
�o\hkl_hdZau\Z_lkyZcfhgB\hlyihqlbq_j_a^_gvmagZxhl_[_qlhlh\Z`gh_qlhlulZd
aZf_qZl_evghaZ[u\ZeZfg_khh[sblv\l_q_gb_ihke_^gboZo^Ziylbe_lBhldm^Zfg_agZlv
klhblebijblZdhfjZkdeZ^_dhfmlh^h\_jylv"
DwlhlrZlgmeZkvhlDZkkZg^juhgZ\u]ey^_eZlZd[m^lh__m^Zjbeb
G_fh]mih\_jblvqlhlu\hfg_khfg_\Z_rvky
Dwkkb
G_e_avdhfg_khk\hbfDwkkbNb[bh]juagmeZkvhgZgZk_kljmIhq_fmlu^Z`_g_
ihljm^beZkvkhh[sblvfg_qlh`b\Z"AgZ_rvhldjuldZl_[yg_m[beZ[uBg_bsblmldZeZf[mj
eZ^gh"
Nb[baeh[gh\haajbeZkvgZg__
�Z`_g_kf_cjZa]h\Zjb\Zlvkhfghc\lZdhflhg_Lhevdhg_ihke_lh]hdZdMjbZgbyjbkdh\Zeb
\k_fjZ^bl_[yYm\_j_gZbf_gghk_cqZkhgb\ha\jZsZxlkyqlh[u_]hm[blv
�jh`v\]hehk_k_kljuijb\_eZDZkkZg^jm\qm\kl\hhgZmkihdhbeZkv
Ba\bgbl_f_gyNb[bDwlIjhklhfg_kljZrgh
Dwlihfh]eZ_cih^gylvkygZgh]bgh\f_klhlh]hqlh[u\_jgmlvkygZk\h_f_klhDZkkZg^jZ
ijbk_klvdg_fmgZdhe_gb
Ohly[ua^_kvhgZqm\kl\h\ZeZk_[yaZsbs_gghc[_ahiZkghklbHgZ^h\_jyeZ_fm[_ah]ey^gh
Klh[hc\k_[m^_lohjhrhDZkkZg^jZkdZaZehg_c\\hehkui_j_djbdb\Zyj_\eh^hqgh]h
fhlhjZ
HgZijb`ZeZkvdg_fm_s_kbevg__b\^hogmeZ_]hl_ieucfm`kdhcaZiZoDZkkZg^jZ^_j`ZeZkvbah
\k_okbeihdZHohlgbd\_ebo\i_j_^d[m^ms_fmdhlhjh___lZdim]Zeh
Ijb[eb`ZekyjZkk\_lDZkkZg^jZqm\kl\h\ZeZ_]hkb^yjy^hfkmevnhf\iheghklvx
mdhfie_dlh\ZgghfEwg^Jh\_j_ki_pbZevghck[hjdbMg__[uebffmgbl_ldkheg_qgufemqZfghm
mevnZb__k_kljug_lDjbkkiZegZaZ^g_fkb^_gbbkb^yf_`^mDwlbNb[biheh`b\]heh\mgZ
ie_qhDwldhlhjZyg_j\ghkfhlj_eZ\hdgh
Hgb[jhkbebeh^dm\aZ\h^bhdhehqZkZgZaZ^bl_i_jvfqZebkv\i_j_^gZEwg^Jh\_j_ih\ur_gghc
ijhoh^bfhklbdf_klmdhlhjh_Nb[bg_fh]eZgZa\ZlvHgZijhklhmdZau\ZeZgZijZ\e_gb_
�he]h_s_"kijhkbeZDZkkZg^jZ
G_hq_gv^Ze_dhg_m\_j_gghklv\]hehk_Nb[bg_khhl\_lkl\h\ZeZ__keh\Zf
DZkkZg^jZ\ayeZjmdmmevnZ\k\hxHgh[h^jyxs_k`Ze__iZevpughgbq_]hg_kdZaZe
Fumki__f^h\hkoh^ZkhegpZ"kijhkbeZhgZk_kljm
Wlh^he`gh[ulv[ebadhbhq_gvlbohijh[hjfhlZeZijZ\^Z[ebadh
DZkkZg^jZkfhlj_eZgZmevnZihdZhg\_efZrbgmHg[ue\hqdZoqlh[um[_j_qv]eZaZhl
k\_jdZgbykg_]ZghghqgZyl_f_gv[ueZgZklhevdhg_ijh]ey^ghcqlhhgZg_ihgbfZeZdZdHohlgbd
\hh[s_qlhlh\b^bl?]haZjhkrZys_lbghcq_exklvaZklZ\eyeZ\_jblv\l\_j^hklvb
g_ij_dehgghklvwlh]hq_eh\_dZB^Z`_l_i_jvdh]^Zhggbkeh\Zg_ijhbag_khgZaZf_lbeZdZdhg
ih]ey^u\ZegZqZkugZijb[hjghciZg_eb
HgZfhebeZkvqlh[uhgb^hklb]ebf_klZgZagZq_gby^hlh]hdZdkhegp_m[v_l_]h
Hl[jhkb\\klhjhgmkljZoihdZhg__hdhgqZl_evghg_^hdhgZeDZkkZg^jZ\a]eygmeZgZbo
kh_^bg_ggu_jmdbGZ__dbklb[ueZq_jgZy\yaZgZyi_jqZldZ?]h]heu_iZevpu[ueb^ebggu_b
kbevgu_JmdZ\hbgZaZsblgbdZ
Dlh[ufh]ih^mfZlvqlhhgZgZc^_l^jm]Zbex[h\gbdZkj_^baZdeyluo\jZ]h\__jZku"Bl_fg_
f_g__\hlhgZkb^blagZyqlhmevn_^bgkl\_ggucdlhfh`_lkiZklbbaZsblblv__j_[_gdZ
IhgbfZyqlhhgk]hlh\ghklvxhl^Zkl`bagvaZsbsZy__^blyK_j^p_^_\mrdbk`Zehkvhl
hkhagZgbywlh]hbhllh]hdZdihkl_i_gghk\_le_ehg_[h
Hgg_fh]mf_j_lvDhg_qgh`_[h]bgbkm^v[ug_fh]ml[ulvklhev`_klhdhk_j^gu
DZkkZg^jZaZ[jZeZmg_]hk\hxjmdmlhevdhqlh[ukgylvi_jqZldmZaZl_fkgh\Zi_j_ie_eZkvkgbf
iZevpZfb?c[ueg_h[oh^bfnbabq_kdbcdhglZdlkmevnhf
Hg\a]eygmegZg__kh[h^jyxs_cmeu[dhc
A^_kvk\_jgbgZijZ\hkdZaZeZNb[bgZdehgyykvf_`^mgbfbqlh[uihdZaZlvfZe_gvdmx
ljhim\_^rmx\[_a^hjh`v_
mevng_klZe__i_j_kijZrb\ZlvG_[ueh\j_f_gbf_klhwlh]hhgk\_jgmelm^Zdm^ZhgZ
ihdZaZeZ
Hg[ue^mjZdhf^h\_jb\rbkv_cbagZewlhGh\u[hjZg_[uehDjhf_lh]hihdZqlhNb[bbog_
ij_^ZeZ
ijhlb\DZkkZg^ju
Hgb\ehfbebkv\jhsm;jhgbjh\ZggZyh[rb\dZ\g_^hjh`gbdZ^Z\ZeZbf\hafh`ghklvke_]dhklvx
ijh^bjZlvkykd\havf_edb_^_j_\pZihkg_]mev^m\kZfuo^_[jyomevnih]Zkbe]Z[Zjblgu_h]gb
qlh[uemqr_\b^_lvihdZEwg^Jh\_jfqZekyihi_j_k_q_gghcf_klghklb
QlhKljZcd_j\_jgmeky"kijhdeylb_fijhkgmekyDjbk
G_lkdZaZeZ_fmDwlGZfijbrehkvkt_oZlvk^hjh]b
mevnk[jhkbekdhjhklvqlh[ug_khkdhqbeZh^gZba]mk_gbpijbr_^rb_gZkf_gmrbgZf
\g_^hjh`gbdZHgb[ueb[he__mklhcqb\u\ih^h[ghfdebfZl_gh\k_`_^Ze_dhg_lZdgZ^_`gub
ihke_^g__qlh_fm[uehgm`ghwlhaZkljylvgZhldjulhff_kl_dh]^ZjZkk\_llZd[ebahd
Dh]^Zkhegp_ebrvlhevdhihy\behkvgZ^]hjhcZ\lhfh[bevijhehfbekykd\hav^_j_\vybhdZaZeky\
i_s_j_
gmljbklhyebljh_:iiheblh\Hgb`^Zebbo
DZkkZg^jZaZrbi_eZb\uimklbeZjmdmmevnZ
k_\ihjy^d_kdZaZeZNb[bhldju\Zy^\_jvb\uiju]b\Zyba\g_^hjh`gbdZ
mevndhe_[ZekygZ[ex^ZyaZNb[bdhlhjZyih^[_`ZeZdfm`qbgZfbmdZaZeZgZk\hbokimlgbdh\
Gmqlh`\u^hogmehg]ey^ygZkhegp_]hlh\h_\hl\hl\u]eygmlvbaaZ]hjguo\_jrbg
GZklZefhf_glbklbguFug_kfh`_fhlgbok[_`Zlv
Yklh[hc^hdhgpZhlha\ZeZkvkaZ^g_]hkb^_gbyDwl
Bydb\gmeDjbk
HklZ\Zcl_kva^_kv\_e_emevnDZkkZg^j_kDjbkhfij_`^_q_f\ukdhevagmlvgZjm`mJmdZ
_]haZf_jeZgZjmdhyld_f_qZ
Dwl\ue_aeZ\ke_^aZgbf
Djbkih^Zeky\i_j_^_]h]heh\ZihqlbdZkZeZkv]heh\uDZkkZg^ju
Wlhl_hdhfyih^mfZe"
�Z^_\mrdZijb^_j`ZeZ^uoZgb_wlh:iheeblubhgby\ghg_hq_gvjZ^ugZk\b^_lv
:iheebluih^hajbl_evgh\]ey^u\Zebkv\DwlbmevnZBklhqZ_fZybfbg_gZ\bklv[ueZ^Z`_[he__
hsmlbfhcq_flZqlh\bk_eZ\\ha^mo_f_`^mMjbZghfmevnhfgZeh^hqghcklZgpbb
MDZkkZg^judjh\vaZklueZ\`beZo
Nb[b`_klhfmdZaZeZgZ\hkoh^ys__khegp_bqlhlhkdZaZeZfm`qbgZfGhhgblZdbg_
ihr_\_ebebkvIhdZmevng_\a]eygmeq_j_aie_qhgZDZkkZg^jmBo\a]ey^u\klj_lbebkvbhg_c
db\gme?]hebphgbq_]hg_\ujZ`ZehHgkgyekk_[y\k_hjm`b_
K_j^p_DZkkZg^ju[_r_ghaZdhehlbehkvHgb_]hm[vxl"
HgZagZeZqlhhggbdh]^Zg_kfh][ujZkklZlvkykhjm`b_fi_j_^k\hbfb\jZ]ZfbHg[ukjZ`Zeky
^hkZfh]hdhgpZGhjZ^bg__hgk^Zeky
:iihebluijh\_eb_]h\f_kl_kNb[b\gmljvDwl\_jgmeZkvaZDjbkhfbDZkkZg^jhc
Qlhijhbkoh^bl"kijhkbeZDZkkZg^jZ
Dwlly`_eh\a^hogmeZ
Hgb[_jmlmevnZih^kljZ`mqlh[u[ulvm\_j_ggufbqlhhgg_ijbqbgblbf\j_^ZIhc^_f
gmljbl_[y`^_l\jZq
DZkkZg^jZaZdhe_[ZeZkv]ey^y\lhfgZijZ\e_gbb]^_bkq_aebmr_^rb_
G_agZx:lu"
HgZaZ^mfZeZkvgZ^wlbf\hijhkhfghlZdbg_ijbreZdm\_j_gghfmhl\_lm
�Y^h\_jyxNb[bmfZx^Z
DwljZkkf_yeZkv
DZkkZg^jZ\ukdhqbeZba^`biZDwlih\_eZ__bDjbkZ\i_s_jmdm^Zm\_ebmevnZ
gmljbbo\klj_lbeZNb[b
G_im]ZckyDZkkbGZf\k_fba\_klghgZkdhevdh\Z`gulubj_[_ghdGbdlha^_kvg_ijbqbgbl
\j_^Z\Zfh[hbfDeygmkv
DZkkZg^j_hklZ\ZehkvlhevdhgZ^_ylvkyqlhwlhijZ\^Z
=^_fu"
Wlhdhehgby:iheeblh\kdZaZeZNb[b\_^ybo\]em[vi_s_juH^ghba^j_\g_crbo\
K_\_jghc:f_jbd_
Ghihq_fmluihfh]Z_rvfg_l_i_jv"kijhkbeZDZkkZg^jZ;m^lhg_agZeZqlhaZfghc
hohlbebkv\k_wlb]h^u
Nb[b\u]ey^_eZmya\e_gghc\hijhkhf
YagZeZqlhlu`b\ZbgZ^_yeZkvqlh\u`b\_rvb^Zevr_Y[hyeZkvkdZaZlvl_[_qlh\u`beZba
�hiZk_gbydZdluwlh\hkijbf_rvmfZeZqlhlZd[m^_lijhs_
Qlh`_baf_gbehkvk_cqZk"
:iheeblihbf_gbKiZmgiha\hgbeg_kdhevdh^g_cgZaZ^bh[tykgbeqlhijhbkoh^blIh]h\hjb\
kMjbZghfymagZeZqlhieZgbjm_l_]hhl_pBihgyeZqlh[hevr_g_fh]mhklZ\blvl_[yh^gmFu
k_kljuDZkkZg^jZbl\hcj_[_ghd^he`_g`blv
kZfhf^Zevg_fm]emi_s_juNb[biheh`beZjmdmgZh^bgbadZfg_cbkdjulZyijm`bgZhldjueZ
^\_jvebnlZ
Djbkij_m\_ebq_gghhogme
HK\ylZy]jZgZlZ;wlfwgwlhi_s_jZ;wlfwgZ
DZkkZg^jZhdbgmeZ_]hgZkf_reb\uf\a]ey^hf
�ZeZ^ghhijZ\^u\ZekyDjbkFh`_ldlhlh_s_djhf_f_gygZoh^bl\wlhfdZi_evdm
xfhjZhgh]ey^_eljbg_\_k_euoebpZIheZ]Zxqlhg_l
DZkkZg^jZi_j\hcaZreZ\ebnl
:qlhkl_fbdh]hy\b^_eZ"DlhhgblZdb_"
Nb[b\hreZke_^hf
WlhgZrijZ\ysbckh\_lA^_kvgbq_]hg_ijhbkoh^bl[_aboebqgh]hh^h[j_gby
�Dgbfijbkh_^bgbebkvDwlkDjbkhf\_jbebnlZaZdjueZkv
�A^_kv_klvZcfhgu"kijhkbeDjbkdh]^ZNb[bgZ`ZeZgZdghidmhlijZ\eyyebnl\imlv
�?^bgkl\_ggucZcfhg\wlhfkhh[s_kl\_ykfms_gghhl\_lbeZNb[bHgbiha\heyxl
fg_lml`blvihlhfmqlhh[yaZguMjbZgmaZihfhsvIhdZyg_ijb\e_dZxdk_[_bebdgbf
\gbfZgbyyfh]mlmlhklZ\Zlvky
Ebnl^\b]Zekydf_klmk\h_]hgZagZq_gbyDZkkZg^jZg_agZeZq_]h_ch`b^Zlvhlwlhcdhehgbb
:iheeblh\Bebhlk_kljuDh]^Zlh^Z\ghhgZ[u[_adhe_[Zgbc^h\_jbeZkvNb[bdhlhjZyg_[ueZ
kihkh[ghcaZ[jZlvqvxlh`bagv^eyih^^_j`Zgbyk\h_ckh[kl\_gghc
MrbDZkkZg^juaZeh`behHgZihgyeZqlhboimlve_`bldm^Zlh]em[hdhih^]hjm
Dh]^Z^\_jbjZkdjuebkv_cihdZaZehkvqlhhgZihiZeZ\dZdhclhgZmqghnZglZklbq_kdbcnbevf
k_\hdjm]ihoh^behgZnmlmjbklbq_kdbc]hjh^Kl_gubaklZebb[_lhgZ[uebjZajbkh\Zgu
nj_kdZfbbah[jZ`ZxsbfbdjZkhlmkheg_qgh]hk\_lZ
HgbhdZaZebkvijyfh\p_gljZevghcqZklb]hjh^ZdhlhjZyihjZaf_jZf[ueZjZ\gZnml[hevghfm
ihex_a^_[uebijhoh^u\_^rb_\^jm]b_jZchgu
hkgh\ghcqZklb]hjh^ZjZkiheh`bebkv\k_\hafh`gu_fZ]Zabgudjhf_ijh^mdlh\uok_j\bk\
dhlhjhf:iiheblug_gm`^Zebkvihkdhevdm`bebaZkq_ldjh\b^jm]^jm]Z
=hjh^gZau\Z_lkyWebkbyihykgyeZNb[b\_^ybofbfh]hjkldb:iheeblh\hklZgh\b\rboky
ih]eZa_lvgZijb[u\rbo;hevrbgkl\h:iheeblh\\kxk\hx`bagvijh\h^ylih^a_fe_cMgbo
g_l`_eZgbyih^gbfZlvkygZjm`mbklZedb\Zlvkykex^vfbbgZkbeb_fkboklhjhguLZd`_hgbg_
`_eZxl\b^_lvdZdgZbojh^guohohlylkybm[b\Zxl
Ybkdexq_gb_kdZaZeDjbkBg_kdehg_gdgZkbebxGhyihdjZcg_cf_j_g_
ijbkZku\Zxkvd^jm]bf
=h\hjblbr_ij_^mij_^beZNb[bEx^bgbdh]^Zg_[ueb^h[judfh_fmgZjh^mHgb
hohlbebkvgZgZkbih^\_j]Zeb]hg_gbyf_s_[hevrbfq_fL_fgu_HohlgbdbA^_kvlu\
f_gvrbgkl\_b_kebklZg_rvm]jh`Zlvdhfmlhbafhboex^_chgbijhklhm[vxll_[yg_aZ[hlykvh
lhfkdehg_gludgZkbebxbebg_l
DjbkaZoehigmejhlbijblbo
DZkkZg^jZkeurZeZijb]emr_ggu_r_ihldbbhsmsZeZijbdh\Zggu_dgbf\a]ey^uihdZNb[b\_eZ
bodgZoh^ys_fmkyke_\hcklhjhgudhjb^hjm
�:qlhhgb^_eZxlk:iheeblZfbij_\jZlb\rbfbky\Zcfhgh\"aZ^Ze\hijhkDjbkklhbehbf
m^Zeblvkyhl:iheeblh\
�Zcfhgh\lmlg_ijb\_qZxlihkdhevdmhgbij_^ihqblZxl^b_lm\\b^_ex^kdbo^mr?keb
�:iheeblj_rZ_lklZlvZcfhghfbfiha\heyxlmclbghhgbm`_g_fh]mlkx^Z\_jgmlvkyGbdh]^Z
L_fg_f_g__lu`b\_rva^_kvkdZaZeZDwlIhq_fm"
Ym`_]h\hjbeZMjbZgboaZsbsZ_lHg[uel_fdlhihdZaZedZdlml\k_h[mkljhblv
Ihq_fm"gZklZb\ZeZDwl
Nb[bhklZgh\beZkvih\_jgmeZkvbfgh]hagZqbl_evghgZg__ihkfhlj_eZ
G_kfhljygZlhqlhluhg_f^mfZ_rvDZljZfhcfm`ohjhrbcq_eh\_dHg\k_]hebrvohq_l
qlh[um_]hex^_c[ueh\k_kZfh_emqr__a]ey^Nb[bi_j_f_klbekygZDZkkZg^jmMjbZg
[uei_j\ufijhdeylufj_[_gdhf:iheeblh\
DZkkZg^jZhogmeZijbwlhfba\_klbb
WlhagZqblqlh_fm
�;hevr_h^bggZ^pZlblukyqe_laZdhgqbeZaZg__Nb[bZ;hevrbgkl\hkhijh\h`^Zxsbo
_]h\hbgh\lh]h`_\hajZklZHgbijbrebhlkZfuobklhdh\gZr_cbklhjbb
DZdwlh\hafh`gh"lbohgvdhijbk\bklgmeDjbk
BoaZsbsZ_lJZajmrbl_evgbpZhl\_lbeZDwlDZdL_fgu_Hohlgbdbkem`Zl:jl_fb^_lZd
`_bklbggu_KiZlbkem`Zl:iheebfbDwl\a^hogmeZkeh\ghwlZ\jZ`^ZijbgyeZ_c[hev
:jl_fb^Zk:iheebfb\jZ`^mxlki_j\h]h^gyAZlhq_ggZy\ie_gJZajmrbl_evgbpZ\ugZrb\Z_l
k\h[h^mlhmgbqlh`bl]j_q_kdmx[h]bgx
Ihq_fmJZajmrbl_evgbpZg_gZ\b^bl:jl_fb^m"gZofmjbeZkvDZkkZg^jZ
BaaZex[\bIhq_fm`__s_"ijhklhhl\_lbeZDwlEx[h\vg_gZ\bklvbf_klvkZfu_
kbevgu_wfhpbbgZa_fe_:iheebfbf_qlZ_lhlhfklblv:jl_fb^_aZm[bckl\hlh]h_^bgkl\_ggh]h
dh]hhgZex[beZ[hevr_\k_o\h\k_e_gghc
Bwlh"
Ygbdh]^Zg_ij_^Zf__kdZaZ\dlhwlh
:_keblugZibr_rv"kijhkbeDjbk
Dwlhdjm]ebeZ]eZaZDZkkZg^jZbNb[bihdZqZeb]heh\Zfb
Hc^ZeZ^ghFh`ghih^mfZlv\uh[_h[wlhfg_ih^mfZebkdZaZeDjbk
Nb[bk^_eZeZagZdke_^h\Zlv^Zevr_HgZih\_eZboihdhjb^hjmkhfgh`_kl\hf^\_j_c
Wlhd\ZjlbjuZf\u^_eZgh[hevrh_ihf_s_gb_kq_lujvfykiZevgyfbFhbZiZjlZf_glu
gZoh^ylkygb`_\hl^_evghfdhjb^hj_Fg_[uohl_ehkvqlh[u\Zkihk_ebebih[eb`_ghwlh
_^bgkl\_ggh_^hklmigh_f_klh^hklZlhqgh[hevrh_qlh[ujZaf_klblv\k_obyg_kqblZxjZamfguf
\ZkjZa^_eylv
DZkkZg^j_lh`_ohl_ehkv[ulvih[eb`_dNb[b?cg_l_ji_ehkvhfgh]hfkg_cih]h\hjblv
:mevnm`_a^_kv"
G_lhl\_lbeZNb[bba[_]Zy__\a]ey^Z?]hhlijZ\beb\dZf_jm
DZkkZg^jZijbreZ\m`ZkihlhfjZahaebeZkv
Ba\bgb"
HggZr\jZ]DZkkbQ_]hluhlgZkh`b^ZeZ"
Yh`b^Zxqlhlu_]hhk\h[h^brvG_f_^e_ggh
Yg_fh]m
DZkkZg^jZhklZgh\beZkvdZd\dhiZggZy
Lh]^ZihdZ`bfg_\uoh^hlkx^Z
Qlh"ebphNb[b\ujZ`Zehihegh_g_\_jb_
Luf_gykeurZeZYg_hklZgmkva^_kvihdZ_]hg_ijbfmldZdiheh`_ghHgjbkdh\Ze`bagvx
jZ^bf_gy?]h^hf[uejZajmr_gbaaZf_gybyg_[m^mqm\kl\h\Zlvk_[ykihdhcghihdZdhlpm
fh_]hj_[_gdZhlghkylkydZddaZdexq_gghfm
DlhlhihaZ^bgboaZZieh^bjh\Ze
DZkkZg^jZh[_jgmeZkvbm\b^_eZfm`qbgmjy^hfkdhlhjufhgZdZaZeZkv]ghfbdhfHdhehk_fb
nmlh\jhklhfhg[ue\_ebdhe_i_g f\fK\_leh\hehkucbkljhcguchgdZaZeky__jh\_kgbdhf
Ij_djZkgZyj_qvijbgp_kkZGhwlhgbq_]hg_f_gy_l
DZkkZg^jZijbsmjbeZ]eZaZ
:dZdgZkq_lij_djZkgh]hi_g^_ey"
Lu[_j_f_ggZjZkkf_yekyhg
Ghg_gZklhevdhhgZf_lgmeZh^bgbadbg`Zeh\khk\h_]haZiyklvy\fm`qbgmDebghd
\hldgmeky\kl_gmjy^hfk_]h]heh\hc
K_]hebpZbkq_aeZmeu[dZ
Ke_^mxsbchdZ`_lky\l\h_fk_j^p_
DZkkZg^jZ\uj\ZeZkvbao\Zldbk_klju
�G_lYijh\_eZ\kxk\hxkhagZl_evgmx`bagvba[Z\eyy:iheeblh\bZcfhgh\hlboaehkqZklghc
km^v[uB_kebluohlvgZfbgmlmih^mfZeZqlhfukDwlg_kfh`_fjZag_klbwlhf_klhqlh[u
\ua\heblvmevnZlh]^Zkh\_lmxl_[__s_jZaohjhr_gvdhaZ^mfZlvky
:_keblumfj_rv"kijhkbefm`qbgZ
Lh]^Z\u\k_ihiZeb
Lu[e_nm_rvhgaZ^mfqb\h__jZa]ey^u\Ze
DZkkZg^jZh[f_gyeZkvj_rbl_evgufb\a]ey^ZfbkDwl
YlZdex[exkeZ\gmx^jZdmqlhZ`am^blDwl^hklZeZbadZjfZgZdmjldbhjm`b_b
ijbp_ebeZkv
Gha^jbfm`qbgugZqZebjZa^m\Zlvkydh]^Zhgm\b^_eqlh^_\mrdb]hlh\ylky\klmiblvkgbf\[hc
Bf_gghlZd\uieZlbl_fg_aZ^h[jhlmdhlhjmxy\Zf\udZaZeij_^hklZ\b\mdjulb_"
G_lhl\_lbeZDZkkZg^jZkhkihdhckl\b_fdhlhjh]hhlgx^vg_bkiulu\ZeZLZdyohqm
hlieZlblvfm`qbg_dhlhjucf_gyaZsbsZeYg_ihlj_iexqlh[umevnZkh^_j`Zeb\lxjvf_
ihke_lh]hqlhhgk^_eZe
HgZh`b^ZeZhlfm`qbgu[hjv[ugh\f_klhwlh]hhghlklmibegZaZ^bm\Z`bl_evghkdehgbe]heh\m
Mg__hl\Z]ZKiZlb
Yl_[_]h\hjbeZkdZaZeZNb[b__ebphkbyehhl]hj^hklb
Fm`qbgZh^Zjbeboe_]dhcmeu[dhc
B^b\gmljv\f_kl_kNb[bijbgp_kkZbymkljhxqlh[ul_[_\_jgmebl\h_]hL_fgh]hHohlgbdZ
DZkkZg^jZih^hajbl_evghgZg_]hihkfhlj_eZg_m\_j_ggZyklhbleb_fm^h\_jylv
H[_sZ_l_"
�Z
k__s_gZkljh_ggZykd_ilbq_kdbDZkkZg^jZ\a]eygmeZgZk_kljm
Yfh]mwlhfm\_jblv"
Fh`_rvRZgmkgZr_joh\gucKh\_lgbdHggbdh]^Zg_e`_l
Nb[bkdZaZeZhgZkijyfhlhcihkfhljbgZf_gy
LZk^_eZeZqlhijhkbeb
KdZ`bfg_ijZ\^mFua^_kv\[_ahiZkghklb"
�Zydeygmkv\k_fqlhfg_^hjh]h^Z`_`bagvxMjbZgZLua^_kvihlhfmqlhKljZcd_jgbdh]^Z
g_ih^mfZ_lbkdZlvl_[y\dhehgbb:iheeblh\DZ`^ucbagZka^_kvagZ_lqlh_kebmfj_ll\hc
�j_[_ghdlh`_kemqblkybkfbjhf:gZrb`bagb^Z`_lZdb_kebrdhffbeugZf\Z^pZlvk_fv
e_la^_kvemqr_q_fgbq_]h
DZkkZg^jZ]em[hdh\a^hogmeZbdb\gmeZ
Ohjhrh
RZgmkba\bgbekybmr_eNb[bjZkiZogmeZ^\_jvi_j_^kh[hcb\imklbeZbo\gmljvh[`b\Zlvgh\h_
`bebs_
DZkkZg^jZ\hreZ\hq_gvfbe_gvdmx]hklbgmxHdhehq_luj_okhlbebiylbkhld\Z^jZlguonmlh\\
g_c[ueh\k_qlhg_h[oh^bfh^eyex[h]hq_eh\_q_kdh]h`bevy;hevrZykhnZbfZe_gvdbc
^b\ZgqbdjZa\e_dZl_evgucp_gljkl_e_\bahjhffmaudZevgufijhb]ju\Zl_e_fb'9'
�Zhl\_lbeZNb[bMgZk_klvj_ljZgkeylhjubebgbbk\yabdhlhju_k\yau\ZxlgZkk
fbjhfkf_jlguo
DwljZkdjueZ^\_jb\kiZevgbb\ZggmxdhlhjZy[ueZ\^Zebhlhkgh\gh]hihf_s_gby
:]^_dmogy"
DmohgvmgZkg_lh[tykgbeZNb[bghkh\_ljZ[hlZ_lgZ^l_fqlh[u^hklZ\blvkx^Z
fbdjh\hegh\dmboheh^bevgbdf_kl_kijh^mdlZfbKdhjha^_kv[m^_l\k_qlh[u\ufh]ebih_klv
Nb[bihdZaZeZbfg_[hevrmxa_e_gmxdhjh[hqdme_`ZsmxgZ`mjgZevghfklhebd_
?keb\Zfqlhgb[m^vihgZ^h[blky\hlbgl_jdhfIjhklhgZ`fbl_gZdghidmbhi_jZlhj\Zf
ihfh`_l?kebaZohlbl_ih[helZlvkhfghcijhklhkdZ`bl_qlh\Zfgm`gZ`_gZMjbZgZbhgbkjZam
ihcfmldhlhjZyNb[bgm`gZ
^\_jvihklmqZeb
Nb[bihreZhldju\ZlvDZkkZg^jZhklZeZkvgZf_kl_\f_kl_kDwlbDjbkhf
Gmqlh^mfZ_l_j_[ylZ"
jh^_\k_hlebqghkdZaZeDjbkYg_meZ\eb\Zxaeh[guo\b[jZpbcqlhgZkq_l\Zk"
Dwlih`ZeZie_qZfb
Kh]eZkgZkDjbkhfGhyg_^h\_jyxbfiheghklvxGbq_]hebqgh]hDwkkgh:iheeblugbdh]^Z
g_[uebq_klgufb
JZkkdZ`bfg_h[wlhf
DZkkZg^jZ"
HgZh[_jgmeZkvbm\b^_eZ`_gsbgmijbf_jghh^gh]h\hajZklZkNb[b?_k\_leu_\hehku[ueb
m[jZgu\imqhdHgZ[ueZh^_lZ\e_]dbck\bl_jiZkl_evgh]hhll_gdZb^`bgku
Y^hdlhjEZdbkij_^klZ\beZkvhgZijhly]b\ZyjmdmDZkkZg^j_?keb\ug_ijhlb\y[u
ohl_eZhkfhlj_lv\Zkbijh\_jblvdZdlZfj_[_ghd
mevnkb^_e\dZf_j_m^b\eyykvdZdwlh_]hm]hjZa^behihiZklv\lZdmxi_j_^jy]mHgbfh]eb
m[blvDZkkZg^jmZhgihdhjghiha\hebebf__aZ[jZlv
Y^he`_g[ue[hjhlvky
Q_jluoZykvhgf_jberZ]Zfbdjhr_qgmxdZf_jm\dhlhjmx_]hihf_klbebLZf[uehkmfjZqghb
\eZ`ghF_[ebjh\dZkhklhyeZbadjh\ZlbblmZe_lZ?fmg_ijboh^behkvihiZ^Zlv\q_eh\_q_kdmx
lxjvfmghbalh]hqlhhg\b^_e\dbghbgZl_e_\b^_gbb:iheeblumkljhbebk\hxgZih^h[b_l_o
HgmkeurZea\mdrZ]h\kgZjm`b
Yijbr_eaZL_fgufHohlgbdhf
GZf[uehkdZaZghqlhhghklZ_lkya^_kv
GZke_^gbpZ`_eZ_l\b^_lv_]h\ijhlb\ghfkemqZ_hgZg_hklZg_lkyih^gZr_caZsblhcihdZfu
_]hg_hlimklbf
mevnmeu[gmekymkeurZ\wlbaZf_qZl_evgu_keh\ZLbibqgh^eyDZkkZg^juHgZklZgh\beZkv
[_kdhg_qghmijyfhcdh]^ZqlhlhklZgh\behkvgZ__imlb
Wlh[ueZh^gZbal_o\_s_cdhlhju_hg\g_ch[h`Ze
K_j^p_mevnZaZf_jehijbwlhcfukeb;uehfgh`_kl\h\_s_cdhlhju__fm\g_cgjZ\bebkv
Lhq_]h_fm[m^_lg_o\ZlZlv
ukmfZkhreb"ijh^he`ZekihjblvhojZggbdkgZjm`bHg\k_ogZkihm[b\Z_l
�m[blvihdZfug_klZebZcfhgZfb
u]hlh\uihklZ\blvgZwlhk\hx`bagv"
G_l]jhfdhkdZaZemevnqlh[u_]h[uehkeurghkgZjm`bHg]hlh\ihdeyklvky\Zrbfb
:l_i_jv^Zcl_fg_\uclbqlh[uym[_^bekyqlhDZkkZg^j_g_ijbqbgbeb\j_^Z
�\_jvf_^e_gghhldjueZkvAZg_cihdZaZekyfm`qbgZdhlhjucg_h`b^ZgghhdZaZekyjhklhf\ur_
mevnZ?fmg_lZdqZklhihiZ^ZebkvlZdb_
BlZdlu__^_ckl\bl_evghaZsbsZ_rvlbohijhbag_kfm`qbgZ
�Z
:iheebldZdlhkljZggh\a]eygmegZg_]h
Lu__ex[brv
Wlh[uehml\_j`^_gb_g_\hijhk
Y___^\ZagZx
Fm`qbgZh^Zjbe_]hihemmeu[dhc
j_fygbq_]hg_agZqbl^eyk_j^pZhgijhlygmemevnmjmdmdhlhjmxlhlg_hohlghih`Ze
F_gyah\mlRZgmkbyjZ^agZlvqlhluk^_eZ_rv\k_qlh[uhgZ[ueZ\[_ahiZkghklbOhjhrh
L_i_jvihc^_fHgZl_[y`^_l
DZkkZg^jZe_`ZeZgZdjh\ZlbihdZk_kljZ]hlh\beZ__di_j_eb\Zgbxdjh\bWlhlh`_[uehohjhrh
HgZa^hjh\hhkeZ[_eZaZwlh\j_fyghgZ__khklhygb_a^hjh\hih\ebyehgZiZ^_gb_KljZcd_jZHgh
hlgyehmDZkkZg^jufgh]hkbe
jZqi_j_^Ze_cnml[hedm\f_klhk\bl_jZqlh[uhgbfh]ebih^dexqblv__dZiiZjZlmgZqZe_hgb
ijhb]ghjbjh\Zeb__hldZaiblvdjh\vIh\k_c\b^bfhklb:iheeblug_[ueb[j_a]eb\ugh\
DZkkZg^j_o\ZlZehq_eh\_q_kdh]hqlh[ug_`_eZlv^_eZlvih^h[gh_
Ihwlhfmihke_djZldh]h`Zjdh]hkihjZhgbk^Zebkv
DZkkZg^jZi_j_h^_eZkvihdZ\jZq]hlh\be__dwoh]jZff_
L_[_ihgZ^h[blkydjh\b[hevr_q_fh[uqghqlh[uih^^_j`b\Zlv_s_bj_[_gdZh[tykgyeZ
^hdlhjEZdbke_`Zs_cgZkibg_DZkkZg^j_jZqijbih^gyeZnml[hedmDZkkZg^juh[gZ`Zy__
ke_]dZhdjm]eb\rbcky`b\hlOhjhrhqlhluk_cqZka^_kv_^vdjh\v:iheeblh\]hjZa^h
kbevg__\g_ckh^_j`ZlkyiblZl_evgu_\_s_kl\Zdhlhju_gm`gufZeurmL_[_lZd`_ihgZ^h[blky
[hevr_`_e_aZbdZevpbyihkdhevdmlugZiheh\bgmq_eh\_dY^he`gZm[_^blvkyqlhml_[y
^hklZlhqghkh^_j`Zs_c\blZfbguibsb
DZkkZg^jZmkeurZeZdZdDwlqlhlhkdZaZeZaZ^\_jvxHgZijbih^gyeZkvgZehdlyobih\_jgmeZ
]heh\mijbkemrb\Zykvghgbq_]hg_jZkkeurZeZ
�KljZgghDjbkbNb[bm`_mrebdk_[_kiZlv_\mrdZm`_[uehkh[jZeZkv\klZlvkdjh\Zlbb
ijh\_jblvqlhlZfijhbkoh^blkgZjm`bdh]^Z\^\_jv\hr_emevn
Ijb\b^_\k_o_]hfm`_kl\_gguor_klbnmlh\r_klb^xcfh\__ho\Zlbehh[e_]q_gb_Hg\u]ey^_e
mklZ\rbfgh\j_^Z_fmg_ijbqbgbebDZkkZg^jZ[md\Zevghmib\ZeZkv\_ebdhe_ib_f_]hebpZb
nb]mju
Gh\jZqihkfhlj_eZgZg_]hkm^b\e_gb_f
uhl_pj_[_gdZ"
�Zohjhfhl\_lbebhgb
udZdjZa\h\j_fyaZf_lbeZ\jZqgZghkyfZkeygbkluc]_evgZ`b\hlDZkkZg^juihlhf
iheh`beZgZg_]hoheh^guc^Zlqbd
:iiZjZl^\bgmekybaZrbi_e
DZkkZg^jZk\heg_gb_fkfhlj_eZgZwdjZgihdZg_m\b^_eZfZe_gvdmxnb]mjdmj_[_gdZdhlhjuc
o\ZlZek_[yaZgh`dmJmdZmevnZk`ZeZ__jmdm
hlhgkdZaZeZ\jZqAZf_qZl_evguca^hjh\_gvdbcfZe_gvdbcfZevqbd]hlh\ucihdhjblv
fbj
Hldm^Z\ufh`_l_agZlvqlhwlhfZevqbd"kijhkbeZDZkkZg^jZaZlZb\^uoZgb_gZ[ex^ZydZd
ba]b[Z_lky__j_[_ghdHg_c[hevr_\k_]hgZihfbgZe]heh\ZklbdZ
GmgZkZfhf^_e_gZfihdZwlhg_ba\_klghhl\_lbeZ^hdlhjEZdbkaZibku\Zybaf_j_gby
Ghy_]hqm\kl\mxHgkbe_g;hj_pdZd_]hjh^bl_eb
DZkkZg^jZihqm\kl\h\ZeZdZdke_abgdZkdZlbeZkvbam]hedZ__ijZ\h]h]eZaZmevnkgye__
ihp_em_fHgZ\a]eygmeZgZg_]hbm\b^_eZgZ_]hebp_jZ^hklvHg]hj^bekyk\hbfkughf
IhdZ\k_hlebqghkdZaZeZ\jZqjZki_qZlu\ZyfZe_gvdmxnhlh]jZnbxj_[_gdZk_qlhl_[_
gm`ghwlhih[hevr_hl^uoZlvbohjhrZy^b_lZ
jZqkl_jeZ]_e_h[jZaguckhklZ\k__`b\hlZihdZmevnkDZkkZg^jhcjZa]ey^u\ZebfZe_gvdmx
dZjlbgdm
Hgihoh`gZZg]_eZijhr_ilZeZ^_\mrdZ
G_agZxIhfh_fmhg[hevr_ihoh`gZey]mrhgdZbebqlhlh\wlhfjh^_
mevn
GhwlhijZ\^Z_^vihoh`_
�hdlhjEZdbk"DZkkZg^jZih^h`^ZeZihdZ\jZqgZg__ihkfhljbl:\ug_agZ_l_
j_[_ghd
HgZaZdhe_[ZeZkvbg_kfh]eZaZdhgqblvnjZam
Mfj_ldZd:iheebl"
DZkkZg^jZdb\gmeZ=hjeh__i_j_o\Zlbehhl^mjgh]hij_^qm\kl\by
=eZaZ^hdlhjZEZdbk\ujZ`Zebkhqm\kl\b_
?kebq_klghyg_agZxFufh]eb[uijh\_klbl_klubihkfhlj_lvgh]_g_lbdZ
g_ij_^kdZam_fZy\_svbg_\hafh`ghgbq_]hij_^m]Z^Zlv
K]ehlgm\dhfhdDZkkZg^jZaZklZ\beZk_[yaZ^Zlv^jm]hc\hijhkgZdhlhjuchgZhlqZygghohl_eZ
ihemqblvhl\_l
:\ufh`_l_fg_kdZaZlvijh`b\meby^hevr_"
Lum`_agZ_rvhl\_lgZwlhl\hijhkDZkkZg^jZFg_hq_gv`ZevLuh^gZbal_okqZkleb\qbdh\m
dhlhjuo_klvq_eh\_q_kdb_q_jlughl\hy]_g_lbdZ\k_lZdb[eb`_d:iheeblZfH^bglhlnZdlqlh
lugZoh^brvky\ijhp_kk_i_j_eb\Zgbydjh\bkem`bllhfm^hdZaZl_evkl\hf
Ke_au\uklmibebgZ]eZaZoDZkkZg^judh]^Zme_lmqbeZkv__ihke_^gyygZ^_`^Z
Fugbq_]hg_fh`_fkwlbfih^_eZlv"kijhkbemevn
�?__^bgkl\_ggucrZgkijh`blv^hevr_wlhklZlvZcfhghfbydZdlhkhfg_\Zxkvqlh\u_c
wlhiha\hebl_
DZkkZg^jZ\p_ibeZkv\nhlh]jZnbxj_[_gdZjZa^mfu\ZygZkdhevdhhg[m^_l:iheeblhfG_m`_eb
HgZg_ijhbag_keZgbkeh\ZihdZ\jZqbf_^k_kljZhklZ\Zebkv\dhfgZl_kgbfbLhevdhdh]^Zhgb
hklZebkv\^\h_fkmevnhf^_\mrdZihlygmeZkvdg_fmbijb`ZeZkv
DZkkZg^jZ^_j`ZeZkvaZg_]h[hykvaZ\ljZrg_]h^gy;hykv\k_]h
k_[m^_lohjhrh\beedZlr_igmehg
DZd[uhgZohl_eZqlh[uwlh[uehijZ\^hcGh[ueZjZ^Zqlhhgohly[uiulZekyijbl\hjylvky
[m^lhhgbghjfZevgZyiZjZkh[uqgufbijh[e_fZfb
DlhlhihklmqZe\^\_jv
DZkkZg^jZ\uk\h[h^beZkv^hlh]hdZdmevnkfh]hl\_lblvgZklmd
WlhijbreZNb[bHgZijhb]ghjbjh\ZeZmevnZbih^hreZdkb^ys_cgZdjh\ZlbDZkkZg^j_
Yih^mfZeZqlhl_[_fh`_lihgZ^h[blvkyk\_`Zyh^_`^Z
DZkkZg^jZih[eZ]h^ZjbeZ__Nb[biheh`beZ\hjhoh^_`^u\__gh]Zo
Qlhgb[m^vkeurghh[MjbZg_"kijhkbeZhgZk_kljm
Nb[b]jmklghihdZqZeZ]heh\hc
Bgh]^Zfug_jZa]h\Zjb\Z_f^gyfbBgh]^Zf_kypZfb
DZkkZg^jZkhqm\kl\h\ZeZk_klj_HgZg_hq_gv^he]hagZeZmevnZghg_fh]eZ^Z`_bij_^klZ\blv
lZdh]hqlh[ug_jZa]h\Zjb\ZlvkgbfdZ`^uc^_gvG_kf_ylvkygZ^q_flhqlhhg_cjZkkdZau\Ze
�ey__k_kljuwlh[ueh_s_m`Zkg_c
Ihq_fm\ug_`b\_l_\f_kl_"
Nb[bihkfhlj_eZgZg__dZdgZ^mjhqdm
?]hhl_piulZekym[blvf_gyDZkkbHgagZ_ldZdfuhgZih^q_jdgmeZqlhbf_eZ\\b^mk_[y
bDZkkZg^jm\u]ey^bfHgm[v_lMjbZgZ_kebihcfZ_lgZk\f_kl_
mevnih^hr_e[eb`_dNb[b
Ihkdhevdmlu\k__s_`b\ZbaZfm`_febgby:iheehgZ\[_ahiZkghklblZd"
�G_lklhkdhchl\_lbeZNb[bEbph__ihl_fg_ehklZehi_qZevgufZcfhgug_fh]ml
bf_lv^_l_cDZdbL_fgu_Hohlgbdbfuoh^yqb_f_jl\_puBf_gghihwlhfmyiha\hebeZiZi_b
DwkkbkqblZlvqlhylh`_f_jl\ZG_[uehgZ^h[ghklbaZklZ\eylvbo]jmklblv_s_[hevr_baaZlh]h
d_fbq_fyklZeZ
Wlhl_[ykbevghbaf_gbeh"kijhkbeZDZkkZg^jZk_bf_gghlZddZdfukeurZeb"
B^Zbg_l@Z`^_m[bckl\Zijhlb\hklhylvkeh`ghIjboh^blky[ulvhq_gv\gbfZl_evgufijb
\u[hj_^mrbdhlhjmxluhlgbfZ_rvLZdijhbkoh^blihlhfmqlhluklZgh\brvkyqZklbqgh
k\yaZggufkg_cGhykqblZxqlhhsms_gbyjZagu_ml_odlhm[b\Z_lbmlZdbodZdy
QlhagZqbllZdbodZdlu"kijhkbemevn
�LuZcfhg:gZcfbdhkijhbag_keZDZkkZg^jZ
Nb[bdb\gmeZ
mevnkh\_jr_gghkfmlbekyHggbdh]^ZhlZdhfg_keurZe
BqlhwlhlZdh_"
��Zcfhgdhlhjucdhjfblkyhl^jm]h]hZcfhgZh[tykgbeZNb[bYiblZxkvhlMjbZgZ
LulZdfh`_rv"mevn[uehr_ehfe_g
�Z
mevnrZ]gmegZaZ^ih^Zevr_hl`_gsbgi_j_\Zjb\Zy\k_wlh_]hfbj_kms_kl\h\Zeh^\ZlbiZ
kjZ`_gb_Kl_oihjdZdhg\klj_lbeDZkkZg^jmhgmagZeh_s_^\molbiZo:]d_ehkdhlhju_
�dhjfbebkvgZaeh[guoq_eh\_q_kdbo^mrZob:gZcfbdhkdlhdhjfbekyhl^jm]boZcfhgh\
HgaZ^mfZekyZagZxlebh[wlhf^jm]b_L_fgu_Hohlgbdbbihq_fmgbdlh^Z`_g_ihljm^bekybf
khh[sblvhklhevijhkljZgghcdeZkkbnbdZpbb
DZdluihagZdhfbeZkvkMjbZghf"kijhkbeZDZkkZg^jZmdeZ^u\Zy\[hevrhcrdZnm^\_jb
qZklvh^_`^udhlhjmx_cijbg_keZNb[b
�Z\ghdh]^Zfu`beb\R\_cpZjbbMjbZg[uel_fdlhke_^beaZgZfb?fmgm`gh[uehkh[jZlv
bgnhjfZpbxqlh[ugZkm[blvghhgkdZaZeqlhm\b^_\f_gy\ex[bekyebph__k_klju[md\Zevgh
aZkbyehDZkkZg^j_[uehijbylgh\b^_lvqlhNb[blZd\ex[e_gZH^gZ`^ughqvxfukemqZcgh
klhedgmebkvdh]^Zyk[_`ZeZba^hfZihke_lhcko\ZldbkfZfhcbaaZdhee_^`ZY[md\Zevgh
gZe_l_eZgZg_]hdh]^ZhglZfijblZbeky
DZkkZg^jZhq_gvohjhrhihfgbeZlmghqvG_lZdqZklhNb[bbfZfZjm]Zebkvgh\lmghqvkkhjZ
[ueZijhklhm`ZkghcNb[bohl_eZoh^blvgZ\_q_jgb_aZgylbyqlh[u[ulvihoh`_cgZh[uqgh]h
lbgwc^`_jZGhfZlv_c\wlhfhldZaZeZ
Nb[b\a^hogmeZ
�Hg[uehq_gvdjZkb\YagZeZqlhhgZcfhgghg_[hyeZkv_]hFuijh\_eZkgbfg_kdhevdh
qZkh\lhcghqvxBkl_oihjklZeb\klj_qZlvky
LZd\hldm^ZlukfZlu\ZeZkvijh]h\hjbeZDZkkZg^jZijbihfgb\dZdihdju\ZeZghqgu_
ijh]medbNb[b
Nb[bdb\gmeZ
Y[ueZagZdhfZkMjbZghfm`_ihe]h^Zdh]^Z_]hhl_pijhy\beg_l_ji_gb_b\ahj\ZefZrbgm
lmghqvyg_^he`gZ[ueZ\uoh^blvY^he`gZ[ueZhklZlvky^hfZklh[hcihfgbrv"
DZkkZg^jZihfgbeZlmghqv?_iZfylv\hkklZgZ\eb\ZeZdZ`^mx^_lZevkdjbklZevghcqbklhlhcHgZ
[ueZ^hfZlhcghqvxlhevdhihlhfmqlhijb[he_eZbfZlvaZij_lbeZ_cihdb^Zlvihkl_ev
Luohl_eZ_oZlv\ZwjhihjlkGb_ckdZaZeZDZkkZg^jZ__]hjehk`Zeh
BoklZjrZyk_kljZ^he`gZ[ueZe_l_lvqZjl_jhf\IZjb`qlh[u\klj_lblvkykhlphfGby
ieZgbjh\ZeZhklZlvkylZfgZg_^_exihlhfhgb\f_kl_khlphfkh[bjZebkv\_jgmlvkybhklZlvkygZ
fZe_gvdb_dZgbdmeukhklZevgufb\R\_cpZjbb
Nb[bkgh\Zdb\gmeZ
MjbZg\u\hehdf_gybafZrbgubbkihevah\Zekh[kl\_ggmxdjh\vqlh[u\_jgmlvd`bagb
DZkkZg^jZ\a^jh]gmeZhlkeh\k_klju
�Hgij_\jZlbel_[y\ZcfhgZijhlb\l\h_c\heb"
Wlh[uefhc\u[hjYfh]eZmf_j_lvghg_ohl_eZihdb^Zlv_]h
�LZdbfh[jZahfhgij_\jZlbel_[y\ZcfhgZ"ih^gye]heh\mmevn
H[_`_gsbgug_^h\_jqb\hgZg_]hihkfhlj_eb
�?keb:iheebl\uiv_ldjh\vZcfhgZhgij_\jZsZ_lkyZ\lhfZlbq_kdbJZa\_luh[wlhfg_
agZe"kijhkbeZDZkkZg^jZ
�G_lg_agZeYkqblZeqlh_^bgkl\_gguckihkh[klZlvZcfhghfwlhaZ[jZlvq_eh\_q_kdmx
^mrm
G_lkdZaZeZNb[bYgbdh]^Zg_m[b\ZeZq_eh\_dZG_m\_j_gZqlhkfh]eZ[u
:qlhlu^_eZ_rv_kebhg^he]hhlkmlkl\m_l"
Dlhgb[m^vba:iheeblh\i_j_^Z_l_fmqlh[uhg\_jgmekyHggZklhevdhkbe_gqlhyfh]m^he]h
ijhlygmlvf_`^mdhjfe_gbyfbdlhfm`_\eZaZj_l_gZ\kydbckemqZcojZgblkyibglZ_]hdjh\bHg
\k_]^Zihihegy_laZiZkdh]^Za^_kvihy\ey_lky
BwlhkjZ[Zlu\Z_l"kijhkbeZDZkkZg^jZ
&#xh;&#xle;&#xbq;&#xb_;&#xh;&#xl;&#x:i;&#xhe;ë&#xlh;&#x;�hlebqb_hl:iheeblh\ZcfhgZf[ueZgm`gZg_ijhklhdjh\vZ`bag_ggZywg_j]bykbeZdhlhjZy
ih^^_j`b\ZeZ\gbo`bagv
G_gZ^he]hghwlhfh`_lih^^_j`Zlvf_gyiZjmqZkh\ihdZhg^hf_gy^h[_j_lky
Lh_klvhgm[b\Z_l^ey\Zkh[hbo"mlhqgbemevn
HgZdb\gmeZb\ayeZjmdbDZkkZg^ju\k\hb
G_`Ze_cf_gyDZkkZg^jZMf_gy_klvfm`qbgZdhlhjucex[blf_gy[hevr_\k_]hgZk\_l_
?keb[uwlh[uehg_lZdlu[ueZ[uk_cqZkf_jl\ZY`_eZxl_[_lZdhc`_ex[\bdZdbmgZk
Nb[bihp_eh\ZeZDZkkZg^jm\s_dm
L_[_gm`ghhl^hogmlvWlZ[ueZ^he]ZyghqvIhkeZlvd\Zfdh]hgb[m^vk_^hc"
G_lkiZkb[hFg_ijhklhgm`ghg_fgh]hihkiZlv
Ohjhr_]h\Zfh[hbf^gybNb[bihdbgmeZkiZevgx
mevnaZi_jaZg_c^\_jvihlhfjZa^_ekyihdZDZkkZg^jZgZ^_\ZeZa_e_gmxr_edh\mxghqgmx
jm[Zrdmdhlhjmxijbg_keZ_cNb[bDm^b\e_gbx^_\mrdbghqgmrdZ_cij_djZkghih^hreZ^Z`_
g_kfhljygZke_]dZ\uklmiZxsbc`b\hl
mevnaZe_a\ihkl_evbh[o\Zlbe__k\hbfbl_ieufbjmdZfb
DZdlugZkZfhf^_e_k_[yqm\kl\m_rv\beedZl"
G_agZxWlZghqv[ueZihegZ\heg_gbcbkljZgghkl_cijhr_^rb_kh[ulbykgh\Z\hagbdeb
i_j_^__]eZaZfbHgZmagZeZfgh]hgh\h]hgZldgmeZkvgZdmqmkxjijbah\:l_i_jvqm\kl\h\ZeZ
k_[ybafmq_gghcFg_m`Zkgh`Zevl\hc^hf
HgZihqm\kl\h\ZeZdZdhgih`Zeie_qZfb
�hffh`gh\hkklZgh\blvYijhklhjZ^qlhgbdlhg_ihkljZ^Ze
By
mevnihqm\kl\h\ZedZdhgZjZkkeZ[beZkvaZdju\]eZaZbijb`Z\rbkvdg_fmHgaZjuekyebphf\
\hehkuDZkkZg^jub\^hogme__l_ieuc`_gkl\_ggucaZiZo?]hfukebkgh\Zbkgh\Z\ha\jZsZebkv
dlhfmqlhk_]h^gyijhbahreh
GhqZs_\k_]hdj_[_gdmdhlhjh]hhgm\b^_egZwdjZg_fhgblhjZHgiheh`bejmdmgZ`b\hl
DZkkZg^jubij_^klZ\bedZdlZfjZkl_lj_[_ghd?]hj_[_ghd
Boj_[_ghd
�QZklbqdZboh[hboblyL_fgh]hHohlgbdZb:iheeblZL_odlhgbdZdg_fh]kh_^bgblvkyghl_f
g_f_g__\hlhgba^_kv;hevr_g_\jZ]bBhgg_agZedZd__l_i_jvgZau\ZlvHgZ[ueZ_]h
\haex[e_gghc?]h^jm]hf
HgaZf_jdh]^Z_]hgZklb]ehihgbfZgb_DZkkZg^jZb\kZfhf^_e_[ueZ_]h^jm]hfI_j\uf
dhlhjucihy\bekymg_]haZ\_dZHglZdqZklhkf_yeky\f_kl_kg_c\wlbihke_^gb_ljbg_^_eb
KemrZeh__`bagbh__kljZoZo?_gZ^_`^ZogZ[m^ms__boj_[_gdZ
B_fmijb^_lky__ihl_jylv
HohlgbdZodhlhjuf[ue^Zg\lhjhcrZgk
Hg[uejZ^aZDbjbZgZbLZehgZdhlhju_gZreb`_gHgb[uebohjhrbfbex^vfb
DZd`_hgf_qlZeaZkem`blvih^h[gh_[eZ]hkeh\_gb_
;hevhlihl_jbDZkkZg^juklZg_lfmqbl_evghcBmevnijbagZ\Zek_[yw]hbklhfHgohl_e
ihemqblvh[hbobDZkkZg^jmbj_[_gdZ
@b\ufbba^hjh\ufb
?keb[uhglhevdhagZekihkh[dZd_ci_j_`blvk\hc^_gvjh`^_gby
�he`gh[ulvohlvqlhgb[m^vM[h]h\\k_]^Z_klveZa_cdZWlhg_fh`_l[ulvdhg_pbo
\aZbfhhlghr_gbcG_\Z`ghqlh^eywlh]hihlj_[m_lkyhgkh[bjZekygZclbwlmeZa_cdm
Ex[Zy^jm]ZyZevl_jgZlb\Z[ueZ^eyg_]hg_ijb_fe_fZ
=eZ\Z
DZkkZg^jZg_ijhkuiZeZkvihqlb^hr_klb\_q_jZHgZ[ueZh^gZ\k\h_cdhfgZl_klZ\^_\mrdZ
gZ^_eZq_jgu_r_jklygu_[jxdbbh[t_fguck_juck\bl_jdhlhju__c^ZeZNb[b
Hldju\^\_jv^_\mrdZh[gZjm`beZDjbkZmevnZbDwlhj]Zgbah\Z\rbok_[_aZ\ljZdgZihem\
]hklbghcMg__hl\bkeZq_exklvijb\b^_ijZa^g_kl\Zdhlhjh_hgblZfmkljhbeb
Ijh]heh^ZeZkv"kijhkbeaZf_lb\rbc__\^\_jghfijh_f_Djbkeb\ZckymevnkdZaZe
qlhg_\b^_egbq_]hih^h[gh]hkh\j_f_g_]hghj\_`kdboljZi_akf_^h\mohc
DZkkZg^jZijbkh_^bgbeZkvdgbfaZ`mjgZevgufklhebdhfk_j\bjh\Zgguf^x`bghc[ex^HgZ
[ueZihljyk_gZbah[beb_f_^udhlhjmx^hklZebbf:iheebluLZf[ueb[bnrl_dkju[Z`Zj_gZy
dmjbpZYcpZdZjlhn_ev[ZgZguy[ehdb\k_aZ`Zj_ggh_gZj_aZggh_ehflbdZfbIjhklh]eZaZ
jZa[_]Zebkv
Dwlh[ebaZeZiZevpu
RZgmkkdZaZeqlhhgbg_agZebqlhbkdhevdh_^ylex^bihwlhfmke_]dZi_j_[hjsbeb
Ke_]dZ"mkf_ogmeZkvDZkkZg^jZ
?^ua^_kvo\Zlbeh[ugZp_emxZjfbxL_fguoHohlgbdh\
�ZagZxmeu[gmeZkvDwlgh_^Zb\kZfhf^_e_aZf_qZl_evgZy
DZkkZg^jZkh]eZkbeZkvkwlbfml\_j`^_gb_fdh]^Z\]juaeZkv\khqgmxgh`dm`Zj_gh]hy]g_gdZ
hl`_e_kfylhcDwli_j_^ZeZ_cqZrmIh]h^bihdZjZkijh[m_rv
mevnih^\bgmekydg_cb\ul_jDZkkZg^j_s_dm
I_j_iZqdZeZkv`bjhf
KiZkb[h
Hgkg_`ghklvxdb\gme_c
GZ_\rbkv^hhl\ZeZDZkkZg^j_aZohl_ehkvijh]meylvkyqlh[u_^Zg_fgh]hme_]eZkvmevn
hlijZ\bekykg_cg_`_eZyqlh[uhgZoh^beZh^gZgZkemqZc_kebqlhlhkemqblky
HgbihdbgmebZiZjlZf_glubmklj_fbebkv\lhj]h\mxqZklvih^a_fgh]h]hjh^Zqlh[uDZkkZg^jZ
kfh]eZihex[h\ZlvkygZ\bljbguIjhoh^yfbfh]hjh`ZghgbihqlbhkyaZebbkoh^ysmxhl
:iheeblh\\jZ`^_[ghklv\hlghr_gbbmevnmBg_ihlhfmqlhhglZd\u^_eyekygZnhg_
k\_leh\hehkhcjZku;_akhfg_gbchg[uebfkh\_jr_gghqm`^
�_\mrdZjZa]ey^u\ZeZ\\bljbg_^_lkdmxh^_`^mdh]^Zfbfhgboijhr_exghrZ\u]ey^_\rbce_l
gZr_klgZ^pZlvihq_eh\_q_kdbff_jdZfghgZkZfhf^_e__fm[uehe_lh^bggZ^pZlvbeb
Ba\bgbkdZaZemevnhklZgZ\eb\Zy_]h
]eZaZofZevqbrdbhljZabeZkviZgbdZ
G_^j_cnviZj_gvyg_ijbqbgxl_[_\j_^Zfy]dhkdZaZemevnYijhklhohqm
jZkkijhkblvl_[yh[wf[e_f_gZl\h_ch^_`^_
DZkkZg^jZih\_jgmeZkvqlh[ujZkkfhlj_lvkbf\hebah[jZ`_gguc\kZfhfp_glj__]hjm[Zrdb
IZjgbrdZg_j\ghk]ehlgme[m^lh\m`Zk_h`b^Zyqlh_s_h^bgrZ]bmevnijbqbgbl_fm\j_^
Wlhkbf\hedmevlZIheb^_\dZ eZlIheemdk[jZlDZklhjZba\_klguih^bf_g_f^bhkdmjh\
�bhkdmju[md\Zevghkugh\vyA_\kZ\^j_\g_]j_q_kdhcfbnheh]bbkugh\vyA_\kZbE_^u]_jhb
[ebag_pu kf_jlgucDZklhjb[_kkf_jlgucIheb^_\d\fIh=hf_jmhgb_s_^hLjhygkdhc\hcgu
khrebkebdZa_febGhb\g_^jZoa_fguo\ukhdhihql_ggu_A_\khflhh^bg^_gvq_j_^hc
gZkeZ`^Zxlky`bag_ggufk\_lhflhmfbjZxlhiylvZihq_klb[h]ZfhgbjZ\gu,O2G
Wlh[ueb^\Zxguo]_jhybadhlhjuoDZklhjkeZ\bekydZdmdjhlbl_evdhg_cZIheb^_\ddZd
dmeZqguc[h_pHgbij_^ijbgyebihoh^\:llbdmqlh[uhk\h[h^blvk_kljmk\hx?e_gm
ihobs_ggmxL_k__fkhimlkl\h\ZebZj]hgZ\lZfb[hjhebkvkkugh\vyfb:nZj__\ufbB^Zkhfb
Ebgd__fmdhlhjuohgbihoblbebbog_\_klN_[mb=beZ_cjm^hq_j_ch[s_]hbo^y^bE_\dbiiZ
E_\dbiib^b`_gbebkvgZgboIhijhbkoh`^_gbx^bhkdmjuf_klgu_kiZjlZgkdb_[h`_kl\Z
dhlhjuf\bklhjbq_kdh_\j_fy\ha^Z\Zebkvihq_klbdZdihdjh\bl_eyfkiZjlZgkdh]h]hkm^Zjkl\Z
ijbfi_j_\h^qbdZ\f
=eZaZmevnZhiZkghihl_fg_eb
�AgZqbl\ua^_kvijyq_l_Zcfhgh\
G_lhl\_lbeiZjgbrdZiZgbdmy_s_kbevg_c
DZdb_lhijh[e_fu"
DZkkZg^jZ\a]eygmeZaZkibgmfZevqbdZbm\b^_eZqlhdgbfih^oh^bl`_gsbgZijbf_jgh__e_l
HgZ[ueZh^_lZ\[_`_\mxmgbnhjfmhnbp_jZihebpbb:iheeblh\hagZqZ\rmxqlhk_cqZkhgZg_
gZ^_`mjkl\_L_jfbgihebpbyhagZqZeg_kh\k_flh`_kZfh_qlh^eyex^_cM:iheeblh\
�ihebpbykms_kl\h\ZeZqlh[umijZ\eylvZcfhgZfbihkdhevdmkZfb:iheebluj_^dh\klmiZeb\
kjZ`_gbybgbdh]^Zg_kh\_jrZebgbq_]hijhlb\aZdhgh\k\h_]hgZjh^Z
Nb[bjZkkdZau\ZeZDZkkZg^j_qlhihebpbbWebkbbieZlbebaZlhqlhhgZkhijh\h`^ZeZ
�ij_\jZlb\rboky\Zcfhgh\:iheeblh\gZimlbba]hjh^Z\u^Z\ZeZbf^_gv]bbij_^hklZ\eyeZ
ljZgkihjlqlh[u^h[jZlvky^hfbjZex^_c
GbdZdboijh[e_fm\_jbeZDZkkZg^jZoheh^ghkfhlj_\rmxgZmevnZhnbp_jZ
IhdZ`_gsbgZijhgabeZmevnZgZkf_reb\ufb\a]ey^ZfbiZjgbrdZm[_`Ze
Yg_j_[_ghdqlh[u`blvi_j_^lh[hc\kljZo_L_fgucHohlgbdIhke_k_]h^gyrg_cghqblu
fg_gbq_]hg_k^_eZ_rv
kfuke_"
AZ\ljZymfjm
K_j^p_DZkkZg^juk`Zehkvijbwlbokeh\Zo
Fg_hq_gv`Zev
@_gsbgZg_h[jZlbeZgZg__\gbfZgby
BlZdaZq_f\ugZim]Zebfh_]hkugZ"
_fmlZd`_dZdb_ckZfhc[hevghaZwlm`_gsbgmHgZ\b^_eZkhqm\kl\b_\_]hl_fguo]eZaZo
keurZeZwlh_]h\_]hbglhgZpbbdh]^ZhgaZ]h\hjbe
Y\k_]hebrvohl_ejZkkijhkblv_]hh[wf[e_f_gZ_]hjm[Zrd_
WlhgZrZwf[e_fZhl\_lbeZhnbp_j\k__s_djb\y]m[uDZ`^uc:iheebl\wlhf
khh[s_kl\_^Z_ldeyl\mi_j_^hklZevgufbijb^_j`b\ZlvkydmevlZIheb^_\dZLZd`_dZdb^j_\gbc
[h]fu\k_k\yaZgu^jm]k^jm]hfFugbdh]^Zg_ij_^Z^bfgZr_khh[s_kl\hb[jZlkl\hFug_
kljmkbfhlebqb_hlhklZevguo:iheeblh\fug_ijZdlbdm_fjblmZevgh_kZfhm[bckl\h\ghqv
i_j_^gZrbfb^gyfbjh`^_gby:iheehg\ha`_eZeqlh[ufumfbjZeb\fmq_gbyobfug_kf__f
hkihjblv_]hih\_e_gb_FhckuglZd`_dZdb\k_gZrbjh^kl\_ggbdbghkblwlhlagZd\fhxq_klv
ihlhfmqlhyg_hldZau\Zxkvhlk\h_]hgZke_^by
]eZaZomevnZihy\bekyih^hajbl_evguc[e_kd
�Y\klj_qZelhqghlZdmx`_wf[e_fm^Ze_dhhlkx^ZMh^gh]haeh[gh]hZcfhgZdhlhjh]hym[be
hdheh]h^ZlhfmgZaZ^
MofuedmgZebp_hnbp_jZkf_gbehkh`Ze_gb_HgZijbdjueZ]eZaZbihfhjsbeZkv[m^lhwlb
gh\hklbijbqbgbeb_c[hev
�`_ckhgijhr_ilZeZhgZbfyyqZklhaZ^mfu\ZeZkvqlhkgbfklZehkvHgmf_j[ukljh"
�Z
HgZkljm^hf\^hogmeZ
YjZ^ZHg[ueohjhrbfq_eh\_dhfghaZghqv^hlh]hdZd_fm[uehkm`^_ghmf_j_lvhg
�bkim]Z\rbkvk[_`Zehlkx^Z?]hk_fvyiulZeZkv_]hhklZgh\blvghhgbog_ihkemrZe`_ckhg
kdZaZeqlhhldZau\Z_lkymfbjZlvihdZg_m\b^blfbjgZih\_joghklbFhcfm`[uel_fdlh\u\_e
�_]hhlkx^Zbhlimklbehe`gh[ulv_fm[uehkljZrghlZf\h^bghq_kl\_
Fg_hgbkim]Zggufg_ihdZaZekyij_ajbl_evghmkf_ogmekymevnDlhfm`_hg\u`b]Ze
wlmwf[e_fmgZdZ`^hfkf_jlghfdhlhjh]hm[b\Ze
Hnbp_jljb`^uklmdgmeZk_[yihs_d_^\mfyi_j\ufbiZevpZfb`_kl[eZ]hkeh\_gbym
:iheeblh\
��Zgbkihrexl[h]b_fmfbjhe`gh[ulvhgdhjfbekygZaeuo^mrZo
BqlhwlhhagZqZ_l"kijhkbemevn
�Hgh^bgbal_oZcfhgh\dhlhju_hldZau\Zxlkym[b\Zlvg_\bgguoihykgbeZDZkkZg^jZ
dhlhju_dhjfylkygZij_klmigbdZoGhij_klmigu_^mrbiheguaeh[ubg_gZ\bklbIjh[e_fZ
�khklhbl\lhfqlh^mrbbobkihjq_gub_kebZcfhgg_^hklZlhqghkbe_gbokmsghklvfh`_l
�i_j_\_kblvbZcfhgklZgh\blkylZdbf`_aehfdZdbfby\eyebkvhgb
�Ihoh`_`_ckhgklZelZdhc`_jl\hcdb\gmeZhnbp_jGZ\_jgydZdlhfm\j_f_gbdh]^Z
lu_]hm[behgbkZfohl_emf_j_lvWlhbklbggZyfmdZdh]^Z^mrbgZqbgZxlgZl_[y\ebylvb
dhgljhebjh\ZlvIhdjZcg_cf_j_fg_hlZdhfjZkkdZau\ZebhgZ\a^hogmeZ:l_i_jv_keb
iha\hebl_y[uohl_eZijh\_klbdZdfh`gh[hevr_\j_f_gbkhk\h_ck_fv_c
DZkkZg^jZih`_eZeZ_c\k_]hgZbemqr_]h
Hnbp_jih[eZ]h^ZjbeZdb\dhfbmklj_fbeZkvaZk\hbfkughf
mevnkfhlj_e\ke_^`_gsbg_]eZaZ_]h[uebl_fgub]jmklgu
�BlZdlug_rmlbeZihih\h^mZcfhgh\
mevn^mfZegZ^wlbf;uehfgh]hlh]hq_]hL_fgu_Hohlgbdbg_agZebWlh_]hijhklhihljykeh
�HgZ[ueZijZ\ZIhkdhevdmL_fgu_HohlgbdbihljZlbebklhevdh\j_f_gbgZbklj_[e_gb_Zcfhgh\
hgb^he`gu[uebgZmqblvkyemqr_boihgbfZlv
:fh`_lbg_l=hjZa^hijhs_m[b\Zlvl_odh]hl_[_g_`ZevIjhs_kqblZlv\_sbbebq_jgufb
beb[_eufb
�h[jhfbebaehf
�Z\ZcaZc^_fdNb[bkdZaZeZDZkkZg^jZ[_jy_]haZjmdmb\_^ydke_^mxs_fmdhjb^hjm
HgZ]h\hjbeZqlhyfh]maZkdhqblvdg_c\ex[hcfhf_gl
Mgbog_aZgyehfgh]h\j_f_gbqlh[u^h[jZlvky^hZiZjlZf_glh\__k_kljuLZqZklv]hjh^Z\
dhlhjhc`beZNb[b[ueZ[he__h`b\e_gghcq_fbokh[kl\_ggZy
Klhyjy^hfihdZDZkkZg^jZgZ[bjZeZdh^aZfdZNb[bmevnkfhlj_egZki_rZsbofbfh
:iheeblh\
DZkkZg^jZklZjZeZkvg_^mfZlvh[m^ms_fBebh[hnbp_j_dhlhjZyk_cqZkijh\h^beZk\hb
ihke_^gb_qZku\f_kl_kk_fv_cLhqghlZd`_dZd\kdhjhf\j_f_gb[m^_lbhgZkmevnhf
�DZd[u_cohl_ehkvhlhkeZlv_]h_j`ZlvgZjZkklhygbbqlh[u__kf_jlvijbqbgbeZ_fmdZdfh`gh
f_gvr_[heb
HgZkhkj_^hlhqbeZkvgZfukebqlhmg__ihdjZcg_cf_j_hklZ\ZeZkv_s_h^gZk_kljZ
�\_jvhldjueZkv
DZkkZg^jZrZ]gmeZ\dhfgZlmbaZf_jeZNb[b[ueZgZ^b\Zg_\_johfgZMjbZg_GZbo]hehcdh`_
hljZ`Zebkv[ebdbhljZkklZ\e_gguoih\k_cdhfgZl_k\_q_c
DZkkZg^jZhogmeZaZklZ\bo\klhev^_ebdZlghckblmZpbb
Nb[b\kdbgmeZ]heh\mJhl__[uebafZaZgdjh\vx
M`Zkgm\rbkvDZkkZg^jZrZ]gmeZgZaZ^baZdjueZ^\_jv
Howlh[uehg_kZfh_m^Zqgh_\j_fy
QlhlZdh_"kijhkbemevnih\hjZqb\Zykvdg_c
;eZ]h^Zjy[h]ZaZlhqlhhgbog_\b^_ebg_jZahaebekyijb\b^_lh]hdZdbf_ggh_^yl:iheeblu
DZkkZg^jZko\ZlbeZ_]haZjmdm
Ih]h\hjxkg_cihiha`_
GhmevnijhklhlZdhlklZlvg_fh]
Qlhkemqbehkv"
DZkkZg^j_g_hq_gvohl_ehkv^_eblvkyi_j_`blufkL_fgufHohlgbdhfdhlhjucfh]j_adhhkm^blv
__k_kljmaZkihkh[ijb_fZibsb
�\_jvd\ZjlbjuhldjueZkv
DZkkb"gZNb[b[uelhekluckbgbcfZojh\ucoZeZl?_ebphbjhl[uebqbklufbgh\hehku
ij_[u\Zeb\iheghf[_kihjy^d_Qlhlhkemqbehkv"
Gbq_]hlZdh]hqlhg_fh]eh[uih^h`^Zlvihki_rbeZm\_jblv__DZkkZg^jZLu
ijh^he`ZcZiha`_fuih]h\hjbf
IhdjZkg_\Nb[b\_jgmeZkv\gmljv
mevnjZkohohlZeky
�ZcdZih^mfZlvKg_c[ueMjbZg"
HgaZkf_yeky_s_kbevg__
G_kf_rghmevnh]juagmeZkvhgZDZd[uluk_[yihqm\kl\h\Ze_keb[udlhlh\hllZd
aZklZegZk"
Fg_ijbrehkv[u_]hm[blv
hl\b^brvM\_j_gZMjbZgkqblZ_llZd`_:l_i_jvihc^_fh[jZlghqlh[uy[hevr_g_fh]eZ
^mfZlvh\b^_boh[hbo\f_kl_]heufbg_lhfg_f_kypZfb[m^mlkgblvkydhrfZju
Dh]^Zhgbrebihdhjb^hjmdgbfih^[_`ZeZfZe_gvdZy^_\hqdZHgZ\ulygmeZr_xqlh[u
h[\bgyxs_ihkfhlj_lvgZmevnZ
:lu^_ckl\bl_evghkh[bjZ_rvkym[blvfhxfeZ^rmxk_klj_gdmaZlhqlhhgZg_ihfueZmrb"
BmevnbDZkkZg^jZm`Zkgmebkvih^h[ghfm\hijhkm
Qlh"
FZfhqdZkdZaZeZqlhL_fgu_Hohlgbdbm[b\ZxlfZe_gvdbofZevqbdh\b^_\hq_d_kebl_iehoh
k_[y\_^mlYg_ohqmqlh[ulum[b\Ze:ebkbxHgZg_iehoZy_cijhklhg_gjZ\blkydh]^Zmg__
fhdju_mrb
mevnijbk_egZdhjlhqdbi_j_^^_\hqdhcbhldbgme\hehkuk__ebqbdZ
FZeurdZyg_kh[bjZxkvijbqbgylv\j_^l\h_ck_klj_bebdhfmlh_s_H[_sZx
�ZrZ]hehkih^[_]Zxs_]hfm`qbgu[uej_ahdYl_[_]h\hjbegbdh]^Zg_jZa]h\Zjb\Zlvk
l_fmdh]hl_fgu_\hehku
Hgih^o\Zlbek\hx^hqvbm[_`Zeijhqv\lZdhfm`Zk_[m^lhmevngZkZfhf^_e_kh[jZeky__
m[blv
Ex^b\Zfdh]^Zgb[m^v]h\hjbebqlhfug_ijbqbgy_f\j_^:iheeblZf"djbdgmebf\ke_^
mevn?fh_^h[Z\behglbr_:ylh^mfZeqlhl_jjhjbabjmxlhevdhDjbklhn_jZ
Ijhoh^ysbcfbfhfm`qbgZhl\_lbegZ_]hkeh\Zl_fqlhiexgmemevnmgZ[hlbgdb
Wc\kdbgmeZkvDZkkZg^jZmklj_feyykvaZfm`qbghcG_klhbl[ulvlZdbf]jm[uf
Fm`qbgZkhl\jZs_gb_fgZg__ihkfhlj_e
DZdlufh`_rviha\heylvdhfmlh\jh^_g_]h^hk_[y^hljZ]b\Zlvky"YkqblZxqlhgZfgm`gh
�[ueh^Zlvl_[_mf_j_lvhljmdZcfhgh\Wlhlhq_]haZkem`b\Z_lrexoZ\jh^_l_[y
=eZaZmevnZihl_fg_ebHgaZ_oZefm`qbg_dmeZdhfKh\k_ckbeu:iheeblihrZlgmekyaZl_f
[jhkbekygZg_]hHgko\ZlbemevnZaZlZebxblhedgme_]hgZkl_gmDZkkZg^jZaZdjbqZeZ`_eZy
bohklZgh\blvghhiZkZykvqlhgZ\j_^blj_[_gdm_kebihiulZ_lky
G_h`b^Zgghkh\k_oklhjhgih^klmibeb:iheebluiulZykvbojZagylvKj_^bgbo[uebMjbZg
dhlhjucihy\bekyg_ba\_klghhldm^Z
&#xme;&#xvn;&#xZ;
&#xh`;&#xZ;�Bf_gghMjbZghklZgh\bemevnZDh`ZZcfhgZ[ueZi_i_evghk_jhcb[uehhq_\b^ghqlhMjbZg
m`ZkghhkeZ[Bl_fg_f_g__hg\klZef_`^mmevnhfb:iheeblhfijb^_j`b\ZybojmdZfb
�hklZlhqghijhjuqZehgh[hbf
Klh[hc\k_\ihjy^d_"kijhkbe_]hmevn
MjbZg\uimklbeh[hbofm`qbg:iheeblZm\_ebghhgijh^he`Ze_s_^he]hih]ey^u\ZlvgZgbokh
aeh[hc
L_[_g_klhblihy\eylvkygZ\b^mL_fgucHohlgbdkdZaZeMjbZg=hehk_]h[uefy]q_q_f
jZgvr_Hg\ul_jeZ^hgvx\eZ`gmxhlihlZ[jh\v
ij_^mij_`^_gb_L_[_qlhgb[m^vgm`gh"
MjbZgihfhlZe]heh\hckeh\ghiulZykv__ijhykgblv
Fg_ijhklhgm`ghg_fgh]hhl^hogmlv_]h]m[ukdjb\bebkvdh]^Zhgihkfhlj_egZmevnZ
Lufh`_rvohlvkdhevdhlhijh^_j`Zlvky\^Zebhlg_ijbylghkl_c"
Mjb"\hkdebdgmeZNb[bijbkh_^bgyykvdgbfY\ayeZkebrdhffgh]h"
EbphMjbZgZlm`_kfy]qbehkvHgijblygme__dk_[_bihp_eh\Ze\eh[
G_lex[h\vfhyyijhklhmklZeKhfghc\k_[m^_l\ihjy^d_
Hghlimklbe__bihr_eh[jZlgh\d\Zjlbjm?]hrZlZeh
hl^_jvfhijhbag_kmevn
Ij_`^_q_fDZkkZg^jZihgyeZqlhhgkh[bjZ_lkyk^_eZlvmevnaZdbgmejmdmMjbZgZk_[_gZie_qb
bmklj_fbekydboZiZjlZf_glZf
Qlhlu^_eZ_rv"khaehklvxkijhkbeMjbZg
_^ml_[ydDwlIhdZlug_hldbgmedhiulZ
MjbZgaZrbi_e
AZq_fwlh"HgZf_gyg_gZ\b^bl
Ylh`_ghfuh[Zl_[_aZ^he`Zeb
DZkkZg^jZg_ijhjhgbeZgbkeh\ZihdZhgb\ha\jZsZebkvdk_[_
Dh]^Zhgb\hrebDwlkDjbkhfb]jZeb\dZjlu
H;h`_qlhkljykehkv"
�mfZxy\ayeZmg_]hkebrdhffgh]hdjh\bkdZaZeZNb[bgZ__ij_djZkghfebp_hljZabehkv
kh`Ze_gb_
mevnmeh`beMjbZgZgZ^b\Zg
DZd_fmihfhqv"kijhkbehgmDwl
HgZhlh^\bgmeZk^hjh]bmevnZb\uklZ\beZ^\ZiZevpZi_j_^ebphfMjbZgZ
KdhevdhiZevp_\lu\b^brv"
R_klv
HgZre_igmeZ_]hih[hdm
Ij_djZlbWlhk_jv_agh
=eZaZMjbZgZjZkrbjbebkvbhgihklZjZekyknhdmkbjh\Zlv\a]ey^gZ__jmd_
LjbdZ`_lky
Fukdhjh\_jg_fkyihdZqZeZ]heh\hcDwl
DZkkZg^jZ\m`Zk_kfhlj_eZdZdMjbZgbDwlbkq_aZebbadhfgZlu
:ihq_fmhgZlZdg_k^_eZeZdh]^ZaZgZfb]gZekyKljZcd_j"kijhkbeDjbk
HgZaZ[jZeZ_]h\DZehabkhl\_lbeZNb[bKhfg_\Zxkvqlhdlhlhba\Zkf_qlZ_l
�hlijZ\blvky\j_ZevghklvdhlhjhcijZ\yllhevdhZcfhguKiZlbb^j_\gyyqhdgmlZy[h]bgy
ihf_rZggZygZjZajmr_gbbfbjZ
AgZ_rvijhbag_kDjbkFg_blmlg_iehohG_]h\hjym`_hlhfqlhyfh]mih^kfhlj_lv
qlhmDwl\jmdZ\_hgih^gye__dZjlubq_jluogmekyLZdybagZeqlhhgZ[e_nm_l
DZkkZg^jZ\gbfZl_evghkfhlj_eZgZk_kljmG_kfhljygZlj_\h]mgZ__ebp_Nb[b\u]ey^_eZemqr_
q_fdh]^Zeb[hS_db__ihdju\Zejmfyg_pdh`ZkbyeZ
Ih`ZemcklZg_klhblkfuke_ybf_x\\b^mimklvwlhg_\hc^_lml_[y\ijb\uqdmgh_keb
[ulug_\hreZyfh]eZ[u_]hm[blvMg_]h_klvg_ohjhrZyijb\uqdZg_]h\hjblvfg_dh]^Zy
[_jmkebrdhffgh]hdjh\bBgh]^Zwlhf_gyim]Z_l
mevnkdj_klbegZ]jm^bjmdb
�Lh_klvZcfhgufh]mlmf_j_lvhlihl_jbdjh\b"
Lhevdh_keb__mgbo\ukhkZlvhl\_lbeZDZkkZg^jZ
Nb[bbah]gmeZ[jh\v
Lukh[bjZ_rvkybkihevah\Zlvwlhijhlb\gZk"
mevnihdZqZe]heh\hc
Yemqr_kZfmfjmq_fijbkhkmkvdr__^jm]h]hfm`qbguWlhhf_jabl_evghDjhf_lh]hjZa\_
�g_lufg_jZkkdZau\ZeZhlhfdZd:iheebluklZgh\ylkyZcfhgZfb"Hlkx^Z\hagbdZ_l\hijhk
�ihkdhevdmmL_fguoHohlgbdh\g_l^mrg_k^_eZ_lebih^h[gh_ZcfhgZfbbbo"
�Ghdjh\vL_fguoHohlgbdh\y^h\blZ^eyZcfhgh\kdZaZeDjbklZkmydheh^mG_wlheb
�ijbqbgZihdhlhjhcgbh^bgZcfhgg_fh`_lgbdhjfblvkyhl\Zkgbij_\jZlblv\Zk"
hafh`ghaZf_lbeZNb[bGhlh]^Z[_kl_e_kgu_^mrbfh]mlh\eZ^_lvL_fgufHohlgbdhf
�ZihkdhevdmfukMjb^_ebf^mrbl_[ygZ\_jghfmqZ_l\hijhkfh`_lebZcfhgjZa^_eblv^mrmk
L_fgufHohlgbdhf
;m^_fgZ^_ylvkyqlhfugbdh]^Zh[wlhfg_magZ_fmevnmk_ekygZ^b\Zgi_j_^Djbkhf
Nb[bh[_jgmeZkvdDZkkZg^j_
LZdqlhluohl_eZdh]^ZaZoh^beZdhfg_"
Ykh[bjZxrdZlmedmiZfylb^eyfZeurZAZf_ldbbnhlh]jZnbbFZe_gvdb_\hkihfbgZgby
dhlhju_jZkkdZ`ml_fmhk_fv_bgZr_fgZjh^_byih^mfZeZfh`_lbl_[_aZohq_lkylm^Zqlh
gb[m^viheh`blv"
Ihq_fmlu^mfZ_rvh[wlhfdh]^Z[m^_lgZfgh]hemqr__keblukZfZ_fmjZkkdZ`_rv\k_qlh
hgaZohq_lmagZlv"
DZkkZg^jZaZdhe_[ZeZkvg_`_eZyaZ^_lvqm\kl\Zk_klju
Hgg_fh`_ljZklba^_kvNbHg^he`_g[ulv\f_kl_kmevnhf\q_eh\_q_kdhffbj_
=eZaZk_kljuiheuogmeb
Ihq_fmhgg_fh`_ljZklba^_kv"gZklZb\ZeZNb[bFufh`_faZsbsZlv_]hlZd`_
ohjhrhdZdbmevn:fh`_l^Z`_emqr_
mevn\a]eygmegZDjbkZdhlhjuci_j_^Ze_fmdZjlu
:qlh_kebmg_]h[m^_l[hevr_hlq_eh\_dZq_fmDZkkZg^ju";m^_lhga^_kv\[_ahiZkghklb"
Hl\_lhfgZ\hijhkihkem`behkhfg_gb_hljZab\r__kygZebp_Nb[b
G_lhgg_[m^_l\[_ahiZkghklbK_]h^gyhgbm\b^_eb^hklZlhqgh\jZ`^_[ghklbihhlghr_gbxd
mevnmqlh[um[_^blvky\wlhf:iheeblug_hlebqZebkvehyevghklvxdex^yflZd`_dZdbex^b
d:iheeblZf
GhihdjZcg_cf_j_hgb[hevr_g_j\Zeb^jm]^jm]m]ehldbbg_baju]Zebh]hgv
kfuke_g_lZdqZklh
mevnfgh]hagZqbl_evgh\a]eygmegZNb[b
�Fg_[m^_l]hjZa^hijhs_q_fl_[_aZsbsZlv_]hb_]h^_l_cmfZxqlhkh[eZagbf_lvih^
Hkh[_gghmqblu\ZylhlnZdlqlhhgbg_gZ\b^ylL_fguoHohlgbdh\M^Zqgucoh^M[_cl_fh_]h
kugZ\havfbl_q_eh\_q_kdmx^mrmb\j_amevlZl_ihemqZ_lkyhlebqgZyf_klvihkljZ^Z_l\k_qlh
^hjh`_\Zf\k_]hgZk\_l_
Nb[bdb\gmeZ
�IheZ]ZxluijZ\hgZ\ayeZDZkkZg^jmaZjmdmZyohl_eZ[udh_qlh^h[Z\blv\
rdZlmedm
IhdZmevnkDjbkhfb]jZeb\dZjluDZkkZg^jZkoh^beZ\kiZevgxb^hklZeZ[hevrmx
bgdjmklbjh\Zggmxk_j_[jhfrdZlmedmdhlhjmxDwl\ayeZkkh[hcba^hfZ\f_kl_k[mfZ]hcb
jmqdZfb
HgbkNb[bgZibkZebj_[_gdmibkvfZIha^g__Nb[bhklZ\beZ__hlijZ\b\rbkvg_gZ^he]hih
^_eZf
DZkkZg^jZkb^_eZ\h^bghq_kl\_\k\h_cdhfgZl_i_j_[bjZyebkldbkaZf_ldZfbbibkvfZdhlhju_
�hgZkh[jZeZ^eyk\h_]hkugZhq_]h`__cohl_ehkv\b^_lvdZdhgjZkl_lHgZ[u\k_hl^ZeZaZlh
qlh[ulhevdh\a]eygmlvgZg_]h\ajhkeh]h
Fh`_lmevnkfh][uk\yaZlvkyk_jHohlgbdhfbihijhkblv_]hhlijZ\blv__\[m^ms__Qlh[u
\a]eygmlvohly[uh^gbf]eZadhfM\b^_lvlhq_]h_cm\b^_lvg_km`^_gh
Ghwlh[m^_l_s_om`_Djhf_lh]h[_j_f_ggZyg_fh`_lijhoh^blvq_j_a\j_f_ggu_ihjlZeu
GZ^_xkvlu[m^_rvihoh`gZk\h_]hhlpZkdZaZeZhgZg_`ghih]eZ`b\Zyk\hc`b\hl
ij_^klZ\eyyfZeurZ\gmljbHgZe_]dhfh]eZm\b^_lv_]hklZdbfb`_l_fgufb\vxsbfbky
\hehkZfbdZdmmevnZHg[m^_l\ukhdbfbkdhj__\k_]hfmkdmebkluf
B_fmijb^_lkyjZklb[_afZl_jbgkdhcex[\bLZd`_dZdmevnmijb^_lkykfhlj_lvgZlhdZdhgZ
mfbjZ_l
]hje_ihy\bekydhfhddh]^ZhgZ\ayeZ_s_h^bgebklhd[mfZ]bHgZibkZeZ[ukljhk^_j`b\Zy
�j\msb_kygZjm`mke_aujZkkdZau\ZykugmdZdkbevghhgZ_]hex[blZ\Zy_fmihgylvqlh^Z`_
_kebhgZg_fh`_l[ulvkgbfjy^hfnbabq_kdbhgZ[m^_ljy^hfkgbf^moh\gh
DZdbflhh[jZahfhgZgZc^_lkihkh[ijbkfZljb\ZlvaZgbfk_]^Z
HgZaZdhgqbeZibkvfhbiheh`beZ_]h\rdZlmedmihlhfaZ[jZeZ__kkh[hc\]hklbgmx]^_iZjgb
\k__s_b]jZeb\dZjluHgZ[hyeZkvhklZ\Zlvkyh^ghcFukebgZqbgZebfmqblv__klhbeh_clhevdh
hklZlvkygZ_^bg_kkh[hc
Djbkkmevnhf[uebijhklhfZkl_jZfbihhl\e_q_gbx__hlfuke_ch[m^ms_fHgbfh]eb
aZklZ\blv__meu[Zlvky^Z`_lh]^Zdh]^Z_c\h\k_wlh]hg_ohl_ehkv
G_mki_eDjbk\lygmlvDZkkZg^jm\bob]jmdZd\_jgmeZkvNb[bkdgb`dhc
QlhwlhlZdh_"kijhkbeZhgZihdZNb[baZkh\u\ZeZ__\rdZlmedmdhlhjZyklhyeZjy^hfkg_c
gZ^b\Zg_
Wlhdgb]ZkdZahd:iheeblh\h[tykgbeZNb[bIhfgbrvfZfZgZfqblZeZlZdmxdh]^Zfu
�[uebfZe_gvdbfb"hgblZijh^Z_lbo\k\h_ffZ]Zabg_ihwlhfmykoh^beZaZg_c^eyfZeurZ
mevnkih^haj_gb_f\ayedgb`dmbgZofmjb\rbkvgZqZe__ebklZlv
WcDjbkhgi_j_^Zedgb]mHjm`_ghkpmlu\_^vqblZ_rvgZ]j_q_kdhf"
:]Z
Gmbqlhlml"
DZkkZg^jZkdjb\beZkvijbihfgb\dh_qlhbalh]hhq_fbfqblZeZfZfZdh]^Zhgb[ueb^_lvfb
Djbkijh^he`ZeohohlZlv
M`g_agZxaZohq_rvebluihdZau\Zlvwlhj_[_gdm_keblukh[jZeky_]h\hkiblu\Zlv
Iha\hevl_dZij_^iheh`blvkdZaZemevnijbsmjb\rbkv]ey^ygZNb[bMg_]hgZqgmlky
dhrfZjugZl_fmqlhIZihqdZ[m^_l]hgylvkyaZgbfqlh[uhlhj\Zlv_fm]heh\m"
LhqghGh[hevr_\k_]hfg_gjZ\blky\hlwlh:r_jhg_ebdh_AehDjbkhklZgh\bekyb
i_j_r_edke_^mxs_fmjZkkdZamHih]h^bdZl_[_wlhihgjZ\blkyMgbo_klvbklhjbyh
f_jadhfL_fghfHohlgbd_k_\_jygbg_IhfgbrvkdZadmh\_^vf_bi_qb"wlhcnb]mjbjm_rvlu
bhqZ]
Nb[bjy\dgme]ey^ygZg__mevn
Qlh"kg_\bgguf\b^hfkijhkbeZk_kljZDZkkZg^juWlhgZr_gZke_^b_G_m`lhwlhlZd
kbevghhlebqZ_lkyhlkdZahddhlhju_\uj_[ylZjZkkdZau\Z_l_hAeh[ghf:iheebl_Wg^bbebh
��wgb_e_Zcfhg_m[bcp_"AgZ_rvylh`_kfhljxdbghbqblZxdgb`dbdhlhju_kha^Zebex^b
Hgbg_hlebqZxlky^h[jhfihhlghr_gbbdgZfHgbbah[jZ`ZxlgZk[_a^mrgufbm[bcpZfbm
dhlhjuog_lgbqm\kl\gbkhkljZ^Zgby
Gm^Zdhg_qghGhwlh\Zrbex^bihg_e_ihckemqZcghklbhdZaZebkv^mr_khkmsbfb^_fhgZfb
Nb[bkmijyfuf\b^hfkdehgbeZ]heh\mgZ[hd
Ludh]^Zgb[m^vbf_e^_ehk[Zgdbjhfbebkxjbklhf"KdZ`bdlhom`_fhcMjbZgbebh^bgba
gbo"IhdjZcg_cf_j_gZflhgm`gZ_^ZZ\hlhgbl\hjyl\k_wlhbkdexqbl_evghjZ^bgZ`b\u
DZkkZg^jZjZkkf_yeZkvgZ^boi_j_iZedhcihlhfaZ[jZeZmDjbkZdgb]m
Nby\\hklhj]_hlwlhcb^_bghg_fh]eb[ufugZclbdgb`dm\dhlhjhcL_fgu_Hohlgbdbg_
bah[jZ`_guhljh^vyfbKZlZgu"
G_m\_j_gZqlhlZdZybf__lkyGh^Z`__keb_klvyg_\b^_eZ
_ebdhe_ighijh[hjfhlZemevn[_jydZjlmIjhklh\_ebdhe_ighFh_]h[_^gh]hkughqdZ
\k_^_lkl\h[m^mlfmqblvghqgu_dhrfZju
Ih\_jvkdZaZeDjbkih^gbfZyklZ\dmwlZdgb`dZ[m^_lihke_^g_cbaijh[e_fkdhlhjhc
klhedg_lkyj_[_ghdklZdbfiZiZr_cdZdlu
Qlhlubf__rv\\b^m"kijhkbeZDZkkZg^jZ
Djbkiheh`bedZjlubihkfhlj_egZg__
Ij_^klZ\ey_rvdh]^Zy[uej_[_gdhfhgblZkdZebf_gyih\kx^me_`ZsbfgZih^mrd_"Mf_gy
[uere_fk^_eZggucki_pbZevgh^eyf_gy\dhlhjhfyoh^begZqbgZykq_luj_oe_l
:\k_hllh]hqlhlu[beky]heh\hcklhbehl_[_lhevdhjZahaeblvkyY[hyekyqlhluih\j_^brv
k_[_fha]b
Kfha]Zfb\k_\ihjy^d_Wlhfhbw]hbkhpbZevgZy`bagv[uebkims_gu\mgblZaY\a^jZ]b\Zx
ijbh^ghcfukebqlhlukh[bjZ_rvkykhl\hjblvkwlbfj_[_gdhf
Djbkihgbabe]hehkbbah[jZabef_eh^bqgucghj\_`kdbcZdp_glmevnZ
G_r_\_ebkvluihjZgbrvkyMikgZkfhjdEmqr_\ua\Zlvki_pbZebklZba;_ev]bb;hebl
]heh\Z"MiZkbH^bgwlhfh`_l[ulvhimohevKdhj__hl\_abl__]hgZdhfivxl_jgmxlhfh]jZnbx
mevn^_fhgkljZlb\ghih`Zeie_qZfb
B\k_lZdblu\u`be
WlhZ^kdZy`bagvDjbkhimklbe\a]ey^[m^lhjZa^mfu\ZegZ^q_flhkfbgmlmGhkemqZxlky
\_sbbihom`_
DZkkZg^jZg_[ueZm\_j_gZdh]hhgk\hbfbhldjh\_gbyfbhr_ehfbe[hevr___bebmevnZ
Djbkih^gyekybihr_e\oheedgZdjulhfmaZdmkdZfbbgZibldZfbklhebdmHggZebek_[_dheub
ijbo\Zlbeqbikuij_`^_q_f\hah[gh\blvdZjlhqgmxb]jm
;ueZm`_ihqlbiheghqvdh]^Zdgbfijbkh_^bgbekyMjbZgHg\u]ey^_egZfgh]hemqr_q_f
jZgvr_?]hkfm]eZydh`Zijbh[j_eZa^hjh\uchll_ghd=eZaZkbyebwlhljZa_]h^ebggu_k\_leu_
\hehku[uebjZkims_gubjZkkuiZebkvihie_qZfDZkkZg^jZhl^Z\ZeZ^he`gh_Nb[b?_fm`[ue
ihljykZxs_djZkb\
Dh]^Zhg[ueh^_l\h\k_q_jgh_hkh[hcjZagbpuf_`^mgbfbL_fgufHohlgbdhfg_hsmsZehkv
Djhf_lh]h\q_fhgbgm`^Zebkv^eyih^^_j`Zgby`bagb
Nb[bmeu[gmeZkvdh]^Zdg_cih^hr_eMjbZg
Ghlhevdhg_mevnF_`^mgbfbgZjZklZehaeh_gZijy`_gb_
q_f^_ehL_fgucHohlgbd"kijhkbeMjbZgh[gbfZyNb[baZie_qbGZ^_yekyqlhy
mfjm"
G_lijhklhaZ^mfZekydh]hlum[beqlh[u\hkklZgh\blva^hjh\v_
MjbZgba^Zedhjhldbc^h\hevguckf_rhd
G_^mfZxqlhdhjh\udhlhjuolu_rv\\hklhj]_hlbom[bckl\Z
Wlhg_ex^b
?keblug_aZf_lbeL_fgucHohlgbdmofuevgmekyMjbZg\hdjm]iheghl_odlhex^vfb
\h\k_g_y\ey_lky
ay\Nb[baZjmdmhgih\_e__d^\_jb
Ihc^_fNbMf_gyg_lZdfgh]h\j_f_gb^h\ha\jZs_gby\DZehabkbyg_ohqmijh\h^blv_]hk
\jZ]Zfb
DZdlhevdhhgbmrebDjbkhlijZ\beky\ihkl_ev
DZkkZg^jZkmevnhfhklZebkvh^gb
�mfZ_rvkDwl\k_\ihjy^d_"kijhkbemevnaZ[bjZyklZdZgDjbkZbm[bjZyqbiku
Y\wlhfm\_j_gZHgZgZ\_jgh_kdhjh\_jg_lkyDZkkZg^jZkh[jZeZibkvfZk_kljudhlhjZylZ
gZibkZeZfZeurmbm[jZeZbo\rdZlmedm
Ihke_dgb`dbdhlhjmxdmibeZl\hyk_kljZy\a^jZ]b\Zxijbfukebqlhbf_gghhgZgZibkZeZ\
wlboibkvfZo
OffffDZkkZg^jZaZ]eygmeZ\rdZlmedmfh`_lfg_klhblbo\gZqZe_ijhqblZlv
Y[ue[ul_[_ijbagZl_e_gaZwlhb[hhgZ\iheg_fh]eZbah[jZablvf_gyjh]Zluf^_fhghf
DZkkZg^jZhimklbeZ\a]ey^d_]hdhe_gyfb\uimdehklbdhlhjZyh[jZah\ZeZkvqmlv\ur_
G_agZxdZdgZkq_ljh]h\ghbkoh^ybakh[kl\_ggh]hhiulZluk_dkmZevghhaZ[hq_gguc
^_fhg b]jZkeh\KRUQHGjh]ZlucKRUQ\jh]Zluck_dkmZevgh\ha[m`^_ggucijbfi_j\fHg
ijbih^gye[jh\v
IjZ\^Z"
:]ZHaZ[hq_gguc^hdjZcghklb
HgjZkkf_yekyaZl_fihp_eh\Ze__F_^e_ggh]hjyqh
DZkkZg^jZh[ebagmeZ]m[uijbihfgb\dZdiheb\ZeZju[mebfhggufkhdhf
mevn[uegZ\dmkkeh\gh]j_o^bdbcyjhklguc]j_obwlhaZklZ\beh__k_j^p_imklblvky\kdZqv
Hohoih]h^bl_bgZq_yhke_igm
mevnhlkljZgbekyijba\mdZo]hehkZDwl
DZkkZg^jZh]eygmeZkvq_j_aie_qhbm\b^_eZklhysmx\^\_jyoih^jm]m
DwlaZdjueZaZkh[hc^\_jv
KeZ\Z[h]m\ug_jZa^_lu
?s_k_dmg^uljbbfu[u[uebih^dhehe__mevn
Mkdjb\beZkvDwl;hevr_bgnhjfZpbbq_ffg_fh`_lihgZ^h[blvky
HgZijhreZ\dhfgZlmbmk_eZkvgZijhlb\gboG_kfhljygZrmldbebph__[uehgZijy`_gh
mevn[ueg_kdhevdhjZa^jZ`_g__\f_rZl_evkl\hf
DZkkZg^jZhlh^\bgmeZkvhlg_]hbih\_jgmeZkvdDwl
Qlhlhg_lZd"
G_fgh]hKljZcd_jg_bkiulu\Z_lhkh[hcjZ^hklbihih\h^m\Zr_]hbkq_agh\_gby
JZajmrbl_evgbpZfghcg_^h\hevgZKbevghDZdZym^ZqZqlhhgZg_hlf_gbeZaZdhghfh_c
g_ijbdhkgh\_gghklbWlh^Z_lgZfnhjmghyg_agZxdZd^he]hwlhkihkh[ghk^_j`b\Zlv
KljZcd_jZ
L_[yij_^mij_^yl_kebhgZ_]hhlf_gbl"kijhkbemevn
G_agZx
QlhkemqbehkvkMjbZghf"kijhkbeZDZkkZg^jZHgbmagZebqlhhggZfihfh]Z_l"
G_lg_^mfZxGh\hlqlhy\ZfkdZ`mY[hxkvlh]hqlhKljZcd_jkgbfkhl\hjbl_kebmagZ_l
qlhMjbZggZfihfh]Z_lHgohq_lqlh[ulubj_[_ghdkdhgqZebkvkljZrghckf_jlvx
DZkkZg^jZk]ehlgmeZbkf_gbeZl_fmjZa]h\hjZ
Bq_f\u^\h_aZgbfZebkv"
YhklZ\beZMjbZgZm_]h^hfZbbkq_aeZqlh[ugbdlhg_magZeqlhy_fmihfh]eZ?keb[uohlv
dlhlhaZf_lbef_gykgbfjy^hfhgg_f_^e_gghihiZe[uih^ih^haj_gb_Fug_[ueb^jmavyfb
p_eufb\_dZfbQ_jlfu^Z`_g_[ueb^jm]k^jm]hf\_`eb\u
Ihq_fm"m^b\beZkvDZkkZg^jZHghq_gvfbeG_fgh]hgZ^f_g_gghy_]haZwlhg_
hkm`^Zx
Ih\_jvfbeZya^_kvMjbZgkh\k_f^jm]hcHgg_lhliZj_gvdhlhjh]hyagZeZh^bggZ^pZlvlukyq
e_lLhlMjbZgg_dhe_[Zeky[ugbk_dmg^ui_j_^m[bckl\hfdh]hlhbebq_]hlhihijbdZam_]h
�hlpZY\b^_eZdZdhgk\hjZqb\Zer_xex[hfmZcfhgmdhlhjucbfi_j_qbeblu\jy^eb
aZohq_rvmagZlvqlhhg^_eZek_jHohlgbdZfbdhlhju_boij_^Z\Zeb
mevn\ayek`mjgZevgh]hklhebdZk\hcgZiblhd
KiZlbwlhijbqbgZihdhlhjhc_s_gbh^bgL_fgucHohlgbdg_\_jgmekybaihjlZeZ"
Dwldb\gmeZ
IhjlZeu\_^mlijyfh\p_glj[Zgd_lgh]haZeZDZehabkZkZfh_k_j^p_bo]hjh^ZL_fguo
Hohlgbdh\lml`_m[b\Zxl_jZf^ZxlrZgkHgbfh]mlihdeyklvky\ij_^Zgghklb
JZajmrbl_evgbp_blh]^ZihemqZxlihfbeh\Zgb_bgZq_hgbmfbjZxl
�:Zcfhgu"
bf\udZaZlvkeZ[hklvbhgblh`_f_jl\u
Luy\beZkvbaZ^kdh]hf_kl_qdZDwlf_^e_ggh\u^hogmemevn
Wlhg_fh_f_kl_qdhYkHebfiZ
BdZdbf`_h[jZahflh]^Zluk\yaZgZkJZajmrbl_evgbp_c"
DZkkZg^j_lh`_[uehex[hiulghh[wlhfmagZlv
DwlkfmlbeZkv
Yg_fh]mwlh]hkdZaZlv
Ihq_fmg_l"kijhkbeZDZkkZg^jZ
Wlhlhhq_fg_]h\hjylih`ZeZie_qZfbDwlHkh[_gghy
Wlh\uau\ZehjZa^jZ`_gb_bgbq_]hhg_cg_]h\hjbehGhmfDZkkZg^ju[ueaZgyl^jm]bf
DZdkqblZ_rvKljZcd_jkfh`_lhlukdZlvgZka^_kv"
Q_klgh]h\hjyg_agZxMKljZcd_jZiheghribhgh\\khh[s_kl\ZodZd:iheeblh\lZdb_jh\
Bf_gghlZdbfh[jZahfhggZkgZoh^bejZgvr__jhylghgZg_]hjZ[hlZ_lh^bgba_jh\\Bgn_jgh
Hgk\yaZekykhKljZcd_jhfdZdlhevdhfu\hreb\dem[
mevnbamqZxs__ihkfhlj_egZ^\_jvdhlhjZy\_eZ\]hjh^:iheeblh\
Lh_klvex[hcbal_odlhkgZjm`bfh`_lgZkij_^Zlv"
Yg_klZgme]Zlvb]h\hjblvg_lk_\hafh`gh
DZkkZg^jZk]ehlgmeZdh]^ZkljZoijhgbd\__k_j^p_
?klvohlvdZdh_lh[_ahiZkgh_f_klh^eygZk"
wlb^gb"G_l
=eZ\Z
DZkkZg^jZkh[bjZeZkve_qvkiZlvmevn\k__s_ijhiZ^Ze]^_lhkgZjm`b\f_kl_kDwl
jZajZ[Zlu\ZyieZgih[_]ZgZlhlkemqZc_kebbfijb^_lky[ukljhihdbgmlvWebabx
KZfZDZkkZg^jZmklZeZ[_]ZlvMklZeZ[ulvij_ke_^m_fhc
KfhljbgZ`bagv\_k_e__\k_wlhaZdhgqblky\l\hc^_gvjh`^_gby
Ihq_fmlhwlZfukev__kh\_jr_gghg_mkihdhbeZa^uoZyhgZijh[_`ZeZkviZevpZfbihibkvfZf
\k\h_cdhjh[d_\hkihfbgZgbcDZkkZg^jZhklZgh\beZkvaZf_lb\k_jucaZi_qZlZggucdhg\_jlba
�\_e_g_\hc njYHOLQlhgdh\u^_eZggZydh`Z\f[mfZ]Z\ukhdhkhjlgZy qbklhp_eexehagZy[_a
^j_\_kbgudZdb[mfZ]Z\_j`_\fohjhrhijhde__ggZyiehlgZy[_ayjdh\ujZ`_gghckljmdlmju
ij_bfms_kl\_ggh`_elh\Zlh]hp\_lZIjb__ba]hlh\e_gbbbkihevah\ZeZkvq_jiZevgZynhjfZk
ldZg_\hck_ldhcg_hklZ\ey\r_cgZebkl_[mfZ]bdZdboeb[hhli_qZldh\ebgbcIhwlhfm
ihemq_ggucebkl[uejZ\ghf_j_ggZijhk\_lb\g_rg_ihoh`gZlhgdbci_j]Zf_gl YHOLQ\fhldm^Zb
ijhbahrehgZa\Zgb_[mfZ]b
&#xi_;&#xj;&#xu_;&#x_;&#xe_;&#xg_;&#xZ;&#xy;&#x[m;Z;&#x]Z;&#x[;&#xue;&#xZ; a;&#x]h;&#xlh;&#xe_;&#xgZ;&#x;&#x:;&#xg];b; ;&#x;&#x;&#x;&#x]h;&#x^m;�i_j\u_\_e_g_\Zy[mfZ]Z[ueZba]hlh\e_gZ\:g]ebb\]h^m;Zkd_j\be_fJhkkbb
ihy\beZkv\dhgp_;9,,,\_dZjZkijhkljZg_gb_ihemqbeZkgZqZeZ;,;\_dZijbq_fgZb[he__
rbjhdhbkihevah\ZeZkv]eZ^dZykoZjZdl_jguf[e_kdhf\_e_g_\Zy[mfZ]Z@[mfZ]bhlebqZ\r_cky
hl[mfZ]bdj_fh\h]hp\_lZdhlhjmxbkihevah\ZeZhgZ
Wlhldhg\_jlhgZ\dhjh[dmg_^h[Z\eyeZHiZk_gbymevnZihih\h^mlh]hqlhfh`_lgZibkZlv__
k_kljZ\ua\Zebmg__g_ij_h^hebfh_ex[hiulkl\h
�GZofmjb\[jh\bhgZ\ugmeZibkvfhb\gbfZl_evghhkfhlj_eZ_]h_\mrdZih^^_eZi_qZlvlZd
?_k_j^p_aZf_jehihdZhgZqblZeZieZ\gucfm`kdhcihq_jd
�hjh]hckug
Y[uh[jZlbekydl_[_ihbf_gbgh`^mj_r_gbyl\h_cfZfuYlhevdhgZ^_xkvqlhhgZrmlbl
�dh]^ZgZau\Z_ll_[y:ev[_jlZev[_jl
DZkkZg^jZhklZgh\beZkvjZkkf_y\rbkvgZ^wlbfHgblZdrmlbebf_`^mkh[hc\h\kydhfkemqZ_
[hevrmxqZklv\j_f_gbHlkf_y\rbkvhgZijh^he`beZqblZlv
Yg_^_eyfbgZ[ex^ZedZdl\hyfZfZmk_j^ghkh[bjZ_lk\hbiZfyldb^eywlhcdhjh[dbHgZlZd
[hblkyqlhlugbq_]hg_[m^_rvagZlvhg_cbf_gykbevgh[_kihdhblqlhlug_magZ_rvh__
klhcdhklbbai_j\uojmdYm\_j_gqlhdlhfm\j_f_gbdZdluijhql_rvwlhlum`_[m^_rvagZlvh
g_c\k_qlhagZxy
Ghlugbdh]^Zg_magZ_rv__kZfbwlhjZgblf_gykbevg__\k_]hOhl_e[uyqlh[ulum\b^_e
\ujZ`_gb___ebpZdh]^ZhgZjZa]h\Zjb\Z_lklh[hc=jmklvdhlhjmxhgZlZdmkbe_gghiulZ_lky
kdjulvDZ`^ucjZadh]^Zywlh\b`mf_gykeh\ghj_`mlgZqZklb
HgZlZdkbevghl_[yex[bl=h\hjbllhevdhhl_[_HgZ\u^ZeZfg_]hjmgZdZah\^eyl_[yFg_g_
iha\he_ghk\h^blvl_[ykmfZlZddZdywlh^_eZxkl\hbf^y^_cDjbkhfFg_g_iha\he_gh\uau\Zlv
\jZqZijbdZ`^hfqbo_bl_[_^he`gujZaj_rZlvmkljZb\ZlvihlZkh\dbkl\hbfb^jmavyfb[_afhbo
bkl_jbdqlhdlhlhfh`_lihklZ\blvl_[_kbgyd
AZklZ\eylvl_[ykbehc\klmiZlv\[jZdbebaZ\h^blv^_l_cfg_lh`_aZij_s_ghDZl_]hjbq_kdb
GhkZfh_]eZ\gh_l_[_iha\hey_lky\u[jZlvfZrbgmgZk\hc\dmkdh]^Zl_[_bkihegblky
r_klgZ^pZlvIj_^iheZ]Z_lkyqlhyg_ihkZ`ml_[y\lZgdGmgZkq_lwlh]hfu_s_ihkfhljbfY
hldZau\Zxkvh[_sZlv_cwlhlihke_^gbcimgdl^hl_oihjihdZg_magZxhl_[_[hevr_G_]h\hjy
m`_hlhfqlhy\b^_edZdex^b\_^mlk_[ygZ^hjh]ZoLZdqlh_kebml_[y_klvlZgdba\bgb
Q_eh\_dfh_]h\hajZklZg_kihkh[_gdZj^bgZevghbaf_gblvky
Yg_agZxqlhijbg_k_lgZfgZr_[m^ms__YlhevdhgZ^_xkvqlh\dhg_qghfkq_l_lu[m^_rv
�[hevr_ihoh`gZk\hxfZfmq_fgZf_gyHgZohjhrZy`_gsbgZh[jZyIhegZyex[\bb
khkljZ^Zgbyg_kfhljygZlhqlh`bagv_c\uiZeZly`_eZybihegZykdhj[bHgZg_k_lk\hbrjZfuk
bays_kl\hf^hklhbgkl\hfbxfhjhfdhlhjuofg_g_o\ZlZ_l
Ghqlh\Z`g__\k_]hmg___klvfm`_kl\hih^h[gh]hdhlhjhfmyg_\klj_qZe\_dZfbk_fk\hbf
kms_kl\hfygZ^_xkvqlhlumgZke_^m_rv\k___emqrb_q_jlubgbh^ghcfh_ciehohc
GZkZfhf^_e_yg_agZxqlh_s_kdZaZlvYijhklhih^mfZeqlh\wlhcdhjh[d_^he`gh[ulvqlhlh
bhlf_gy
Kex[h\vxl\hchl_p
Ih__s_dZfdZlbebkvke_auihdZhgZqblZeZwlbkeh\Z
Hmevn\u^hogmeZhgZmg__jZa[b\Zehkvk_j^p_hll_owfhpbc\dhlhjuohggbdh]^Zg_
ijbagZ_lky\kemoLZdkljZggh[ueh\b^_lvk_[y_]h]eZaZfbHgZgbdh]^Zg_kqblZeZk_[yhq_gv
ojZ[jhcGbdh]^Zg_kqblZeZk_[ykbevghc
iehlv^hlhcghqbdh]^ZhgZ\klj_lbeZl_fgh]h\hbgZ
IhdZDZkkZg^jZkdeZ^u\ZeZibkvfhbkgh\ZaZi_qZlu\ZeZ_]h\dhg\_jlhgZdh_qlhhkhagZeZ
HgZex[blmevnZ;_agZ^_`gh
HgZg_[ueZm\_j_gZdh]^Zwlhijhbahrehhafh`ghwlhkemqbehkvdh]^Zhg\i_j\u_h[gye__
G_lihgyeZhgZwlhg_[uegbh^bgbal_okemqZ_\HgZ\ex[beZkv\g_]hdh]^Zhg\i_j\u_
ijbdhkgmekyd__`b\hlmk\h_ckbevghcmf_ehcjmdhcbgZa\Ze__fZeurZk\hbf
L_fgucHohlgbdbebg_lhg[ueohjhrbfqm^_kgufq_eh\_dhfZg_^j_\gbf\Zj\Zjhf
�\_jvhldjueZkv
Lu\ihjy^d_"mevn[jhkbekyddjh\Zlb
Mf_gy\k_ij_djZkghhl\_lbeZhgZijhqbklb\]hjehWlh\k_^mjZpdb_]hjfhguBaaZ
[_j_f_gghklbyieZqmihfZe_cr_fmih\h^mNm
Hg\ul_jke_auk__s_d
WlhghjfZevghYihgbfZxYih\b^Zefgh`_kl\h[_j_f_gguo`_gsbggZk\h_f\_dm
@_gl\hbohjm`_ghkp_\"
Hgdb\gme
Y^Z`_ijbgyeg_kdhevdbo^_l_c
IjZ\^Z"
H^ZGm`gh^_ckl\bl_evghex[blvl_\j_f_gZ^hkh\j_f_gguo^hjh]b[hevgbpdh]^Zy[ueih
ehdhlv\ieZp_gl_
HgZjZkkf_yeZkvgh\_^vhggZkZfhf^_e_\k_]^Z__kf_rbeHgh[eZ^Zeg_\_jhylghckihkh[ghklvx
aZklZ\eylv__qm\kl\h\Zlvk_[yemqr_
mevnihfh]_c\k_m[jZlv
Emqr_[ul_[_e_qvkiZlvIjhrehcghqvxluiehohhl^hogmeZ
AgZxydZdjZakh[bjZxkvq_klgh_keh\h
Dh]^ZhgZi_j_h^_eZkv\ghqgmxkhjhqdmhgmeh`be__\ihkl_evaZl_f\udexqbek\_lbhklZ\be__
h^gmDZkkZg^jZe_`ZeZ\l_fghl_fukeb__[em`^Zeb
AZdju\Zy]eZaZhgZij_^klZ\beZmevnZbk_[y\bo^hf_k\ZlZ]hcj_[ylbr_d[_]Zxsbo\hdjm]
gbo
AZ[Z\ghhgZgbdh]^Zg_hkf_eb\ZeZkvf_qlZlv^Z`_h[h^ghfj_[_gd_Zk_cqZkohl_eZbf_lv[hevr_
\j_f_gbqlh[uaZ\_klblZdfgh]h^_l_cdZdlhevdh\hafh`gh
�eyg_]h
�eyg__
Gh\lh`_\j_fy\_kv__gZjh^f_qlZeh[hevr_f\j_f_gbgZwlhca_fe_?_fZlv__k_klju
�Lulh`_fh`_rvklZlvZcfhghf
GZ\_jgh_ghlh]^Zfm`qbgZdhlhjh]hhgZex[bl[m^_lh[yaZgm[blv__
G_lhgZg_fh`_llZdihklmiblvgbkh^gbfbagboDZdb\k_a^_rgb_:iheebluhgZ\klj_lbl
kf_jlvk^hklhbgkl\hfhdhlhjhfibkZemevn
BhghklZg_lkyhieZdb\Zlv__
DZkkZg^jZ\a^jh]gmeZih^mfZ\h[wlhfDZd[uhgZohl_eZgZ[jZlvkykf_ehklbbm[_`Zlvqlh[uhg
gbdh]^Zg_kfh]m\b^_lv__kf_jlvGbdh]^Zg_magZe\dZdhcbf_gghfhf_glhgZmc^_lWlh[ueh
lZd`_klhdhihhlghr_gbxdg_fm
Gh^eywlh]h[uehm`_kebrdhfiha^ghG_[uehkihkh[Zk[_`Zlvhlg_]hihdZhgZgm`^Z_lky\_]h
aZsbl_k_qlhhgZfh`_lwlhihklZjZlvkyg_^Zlv_fm\ex[blvky\g__lZd`_kbevghdZd
\ex[beZkv\g_]hkZfZ
kljZggh_Dh]^Z[uhgZgbih^hreZdmevnmbDwl_kebl_[ueb\f_kl_hgbg_f_^e_gghaZfhedZeb
b\_ebk_[yg_j\gh
Djbkk^jm`bekyk]jmiihcfheh^uo^_\mr_d:iheeblh\dhlhjuo_fmij_^klZ\beZNb[bdh]^Z
�[jZeZ_]hkkh[hcihdmiZlvwe_dljhgbdmqlh[uhgg_kdmqZe_\mrdb:iheeblugZoh^beb_]h
l_fgu_lhgZwdahlbqgufbbij_dehgyebkvi_j_^_]hkihkh[ghklyfb\h[eZklbdhfivxl_jh\b
l_ogheh]bc
Ymf_jbihiZe\Ze]Zeem\hkdebdgmeDjbk\lmghqvdh]^ZhgbihagZdhfbebkvWlb
`_gsbgup_gylfm`qbgkfha]Zfbbbfie_\Zlvqlhyg_aZ]hjZxDZdbgbdlhbabokhie_f_ggbdh\
WlhaZf_qZl_evgh
Hgb:iheebluDjbkij_^hkl_j_]_]hmevn
�Zbqlh":ml_[yj_[_ghd:iheeblYlh`_h^gh]hohqmBeb^\mobeblj_obebq_luj_oWlh
lZddjmlh
mevnihdZqZe]heh\hcbhklZ\beDjbkZk^_\mrdZfbgZihke_^hdij_^mij_^b\
?kebhgblhevdh^\bgmlkydl\h_cr__[_]b
GZiyluc^_gvDZkkZg^jZ\k_jv_aaZ[_kihdhbeZkvmevng_j\gbqZeklh]hfhf_glZdZdhgZ
ijhkgmeZkv;he__lh]hhgbDwlijhiZebgZg_kdhevdhqZkh\ijhrehcghqvxbgbh^bgbagbog_
kdZaZe_c]^_hgb[ueb
HggZihfbgZe_cghjh\bklh]h`_j_[_gdZ
G_ijhbkoh^blebqlhlhhq_ffg_g_h[oh^bfhagZlv"kijhkbeZDZkkZg^jZaZ]gZ\_]h\m]he\
]hklbghc
YlbiZihc^mihbsmNb[bijhe_i_lZeZDwl[jhkZykvd^\_jbbklj_fbl_evghbkq_aZy
Y\k_]hebrvmevnaZfheqZe
DZkkZg^jZ`^ZeZ
Gm"ihlhjhibeZhgZ
Ih^h`^ba^_kvHghklZ\be__bihr_e\dhfgZlmDjbkZ
G_kdhevdbfbfbgmlZfbiha`_hg\_jgmekykhklZjbgguf\bdbg]kdbff_qhfHgZ\kihfgbeZqlh
\b^_eZ_]h\ki_pbZevghckl_deygghc\bljbg_\ih^\Ze__]h^hfZWlb^\h_^he`gh[ulvijh[jZebkv
\_]hihf_klv_ijhrehcghqvxbaZ[jZebf_qhllm^ZGhaZq_fhgbwlhk^_eZebDZkkZg^jZg_
ij_^klZ\eyeZ
�_j`Zf_q\jmdZof_`^mgbfbmevn]em[hdh\a^hogme
G_lhqlh[uy^mfZeh[wlhfjblmZe_[he__^\_gZ^pZlb\_dh\ghyiulZxkv\k_\kihfgblvlZd
qlh^Zcfg_k_dmg^m
?cg_ihgjZ\behkvdZdwlhijha\mqZehHgZk\_eZ[jh\bdi_j_ghkbp_
Qlhlukh[bjZ_rvky^_eZlv"Hlj_aZlvfg_]heh\m"
Hghdbgme__jZa^jZ`_gguf\a]ey^hf
G_l_^\Zeb
HgZgZ[ex^ZeZdZdhg\ugme^\ZahehluodhevpZbak\h_]hdZjfZgZbihf_klbebogZe_a\b_AZl_f
ij_ih^g_kbo_c
DZkkZg^jZWe_cgIbl_jkyohl_e[u`_gblvkygZl_[_
MkeurZ\_]hij_^eh`_gb_hgZihl_jyeZ^Zjj_qbFukevh[jZd_gbdh]^Z^Z`_g_\hagbdZeZ\__
Qlh"
a]ey^_]hl_fguo]eZahiZebe__
YagZxqlhgZrkug[ueg_h[uqghaZqZlbihqlbgZ\_jgydZmg_]h[m^_lkljZggZy`bagvghy
ohqmqlh[uhgjh^bekyihklZjbgd_m`_gZluojh^bl_e_c
DZkkZg^jZaZdjueZebpheZ^hgyfbdh]^Zmg__gZ]eZaZo\uklmibebke_au
Qlh\l_[_lZdh]hqlhluihklhygghaZklZ\ey_rvf_gyieZdZlv"Deygmkvygbdh]^Zg_ieZdZeZ
ihdZg_\klj_lbeZl_[y
Hg\u]ey^_elZdkeh\ghhgZ_]hm^ZjbeZ
Yg_\iehohfkfuke_mevnIjhklhlukh\_jrZ_rvihklmidbdhlhju_lZd]em[hdhljh]Zxlfh_
k_j^p_qlhwlhaZklZ\ey_lf_gyieZdZlv
LZdlu\uc^_rvaZf_gyaZfm`"
Dhg_qgh]emiucluq_eh\_d
Hgijb^\bgmekyqlh[uihp_eh\Zlv__F_qgZdehgbekybdhevpZihdZlbebkvihihem
Q_jl\ujm]Zekymevndh]^ZhgbjZkdZlbebkvLZdbagZeqlh\k_bkihjqmIh^h`^bdZ
HghimklbekygZq_l\_j_gvdbb\ulZsbedhevpZbaih^^b\ZgZAZl_f\_jgmekydg_cb]hjyqh
ihp_eh\Ze__\]m[u
DZkkZg^jZkfZdh\ZeZ\dmk_]hihp_emyHg^Ze_cg_khbaf_jbfh[hevr_lh]hgZqlhhgZdh]^Zeb[h
gZ^_yeZkvbebf_qlZeZ
Ke_]dZijbdmkb\__]m[uhghlkljZgbeky
Ih^j_\g_ghj\_`kdbfljZ^bpbyffu\k_^_eZ_f\h[jZlghfihjy^d_Ijbihfhe\d_iZjZ
h[f_gb\Z_lkyijhklufbdhevpZfbLuihemqbrvk\h_dhevphk[jbeebZglhfdh]^Zfuih`_gbfky
Hd_c
HggZ^_ef_gvr__ba^\modhe_pgZ__^jh`ZsbciZe_paZl_fi_j_^Ze_c[hevr__dhevph
JmdZDZkkZg^juaZ^jh`ZeZ_s_kbevg__klhbeh_cm\b^_lvaZfukeh\ZluckdZg^bgZ\kdbcjbkmghd
bkdmkghklbebah\Zggh]h^jZdhgZHgZgZ^_eZdhevphgZ_]hiZe_pbihp_eh\ZeZluevgmxklhjhgm_]h
dbklb
;eZ]h^Zjxl_[y
mevng_`gh\aye__ebph\eZ^hgbbihp_eh\Ze__MDZkkZg^julml`_aZdjm`beZkv]heh\Z
Y\k_aZieZgbjh\ZegZghqviylgbpu_kebl_[ymkljhbllbohijbagZekyhg
Ihq_fmiylgbpu"
�FhcgZjh^\k_]^Zb]jZek\Z^v[uihiylgbpZfqlh[uihqlblv[h]bgxNjb]]\]_jfZgh
kdZg^bgZ\kdhcfbnheh]bb`_gZH^bgZ\_joh\gZy[h]bgyHgZihdjh\bl_evkl\m_lex[\b[jZdm
^hfZrg_fmhqZ]m^_lhjh`^_gbxHgZy\ey_lkyijh\b^bp_cdhlhjhcba\_klgZkm^v[Zex[h]h
q_eh\_dZghdhlhjZyg_^_eblkywlbfbagZgbyfbgbkd_f
FZl_jvxNjb]]kqblZ_lkyNvhj]xg ij_^iheh`bl_evgh[h]bgya_feb\fZhlphfGZlbajh^Z
\_ebdZgh\
Kugh\vyNjb]]bH^bgZ;Zev^jOz^O_jfh^
Njb]]h[blZ_l\N_gkZebj_ [hehlgucq_jlh]bgh]^Zi_j_\h^blkydZd\h^gucbebhd_Zgbq_kdbc\f?z
ihfhsgbdbk_kljZbkem`ZgdZNmeeZihkeZggbpZ=gZb=ebgaZsblgbpZex^_cG_\iheg_
ba\_klghy\eyxlkyhgbkZfhklhyl_evgufbebqghklyfbbeb\hiehs_gbyfbNjb]]Kbf\heZfbNjb]]
l\h_]hbfh_]hgZjh^h\LZddZdm:iheeblh\g_lnbdkbjh\Zggh]h^gyg_^_ebNb[bkdZaZeZqlhlu
g_[m^_rv\hajZ`Zlv
DZkkZg^jZijblygmeZ_]hh[jZlghdk_[_b\ibeZkv\_]h]m[ug_bklh\ufihp_em_fDlh[ufh]
ih^mfZlvqlh^j_\gbc\Zj\Zjfh`_l[ulvlZdbfqmldbf"
?^bgkl\_ggh_qlhk^_eZeh[uwlhkh[ulb__s_[he__ij_djZkgufwlhijbkmlkl\b___hlpZgh
DZkkZg^jZ^Z\ghmk\hbeZqlhg_klhblijhkblvg_\hafh`gh]h
KiZkb[hmevn
Hgdb\gme
:k_cqZkDwlbNb[bohlylqlh[uluhijZ\beZkvihdmiZlvk\Z^_[gh_ieZlv_
Klhbeh_fmhldjulvi_j_^gxx^\_jvdZd\dhfgZlm\\ZebebkvNb[bbDwl
H[_\u^Z\bebihnZevrb\hcmeu[hqd_ih^gbfZykvkiheZMikkdZaZeZDwlFuijhklh
ohl_ebm[_^blvkyqlh\k_b^_ldZdaZ^mfZgh
mevnihdZqZe]heh\hc
Gmdhg_qgh\k_\ihjy^d_mkihdhbeZboDZkkZg^jZJZa\_fh]eh[ulvbgZq_"
G_mki_eZhgZb]eZahffhj]gmlvdZd__mlZsbeb\fZe_gvdbcfZ]Zabgqbd\dhgp_p_gljZevghc
qZklb]hjh^ZhklZ\b\mevnZ\bod\Zjlbj_
DZkkZg^jZgZkZfhf^_e_g_\ha\jZsZeZkv\]hjh^ihke_l_ieh]hijb_fZhdZaZggh]hmevnmb
lh]hm`Zkgh]hfhf_glZdh]^ZhgZaZklZeZNb[bbMjbZgZ\f_kl_
Kdhj__hgZbmevnijh\_eb[hevrmxqZklv\j_f_gbaZdexq_ggu_\k\h_cd\Zjlbj_]^_hgZ[ueZ\
[_ahiZkghklbb_cg_ijboh^behkv\hegh\Zlvkyhlhfqlhdlhlhhkdhj[blmevnZ
;uehlZdijbylghgZoh^blvkykgZjm`b^Z`_g_kfhljygZlhqlh\ha^mog_[uek\_`bfZ
bkihevah\Zeky\lhjbqghNb[bih\_eZ__\fZ]Zabgh^_`^uijbgZ^e_`Z\rbc__ih^jm]_dhlhjZy
`^ZeZbo^_ckl\bl_evghklb\k_`_gsbgu\fZ]Zabg_hlg_kebkvdg_cm^b\bl_evgh^jm`_ex[gh
DZkkZg^jZih^haj_\ZeZqlhih[hevr_cqZklbwlh^jm`_ex[b_h[tykgyehkvl_fqlhhgbfgh]bf
h[yaZgufm`mNb[b
F_ebkkZijbdj_ie_ggucdgbfijh^Z\_p\u]ey^_eZe_lgZ^\Z^pZlvWlh[ueZom^Zy[ehg^bgdZg_
�\ur_iylbnmlh\^_kylb^xcfh\ f\f^eyZcfhgZlZdhcjhklkqblZekydjhr_qguf
hlwlhfh`ghe_]dhi_j_^_eZlv^hiylgbpukdZaZeZF_ebkkZ^_fhgkljbjmy[e_klys__
ihemijhajZqgh_ieZlv_f_jpZxs__ijbkeZ[hfhk\_s_gbbHgh[uehi_j_eb\Zxsbfkyk_j_[jbklh
[_eufG_ohlbl_ijbf_jblv"
Hd_c
DZdlhevdhDZkkZg^jZm\b^_eZ_]h\a_jdZe_\ihegucjhklhgZihgyeZqlh[hevr_fh`ghg_bkdZlv
Hgh[ueh\_ebdhe_ighbhgZqm\kl\h\ZeZk_[y\g_fdZdkdZahqgZyijbgp_kkZLdZgv[ueZ
[ZjoZlbklhfy]dhcbqm\kl\_gghkdhevabeZih__dh`_
LulZdZydjZkb\Zyijhr_ilZeZNb[bh]ey^u\Zy__\a_jdZe_DZd[uyohl_eZqlh[ufZfZ
biZiZ\b^_ebl_[yk_cqZk
DZkkZg^jZmeu[gmeZkv_cLjm^gh[uehhsmsZlvk_[ydjZkb\hck__`b\hlhf\uklmiZ\rbfgZfbex
\i_j_^ghihdjZcg_cf_j_mg__[ueZhlebqgZyijbqbgZ^eylh]hqlh[u[ulvlheklhc
Luij_e_klgZih^l\_j^beZDwlihfh]Zyih^]hgylvih^he^ebghc\ihe
Qlh\u^mfZ_l_hieZlv_"kijhkbeZF_ebkkZMf_gy_klv_s_g_kdhevdh_keb
Meu[ZykvF_ebkkZih^hreZihfhqv_c\u[jZlvkybaieZlvyaZl_fkgyeZf_jdb^eyih^]hgdbDwlb
Nb[b\urebbaijbf_jhqghcbaZgyebkvihbkdZfbZdk_kkmZjh\
AgZ_l_ijbagZeZkvF_ebkkZbaf_jyylZebxDZkkZg^ju^he`gZkdZaZlvqlh\hkobsZxkv
\ZfbaZlhqlh\uk^_eZeb
DZkkZg^jZbkim]Zgghihkfhlj_eZgZg__
Qlh\ubf__l_\\b^m"
ugZrebk_[_\aZsblgbdbL_fgh]hHohlgbdZihykgbeZF_ebkkZ^_eZyaZibkb\fZe_gvdhf
�3'$i_jkhgZevgucpbnjh\hck_dj_lZjvdZjfZggucdhfivxl_jbkihevam_fuc\dZq_kl\_aZibkghc
dgb`db@Ohl_eZ[uybf_lvdh]hgb[m^v\jh^_g_]hkihkh[gh]hihaZ[hlblvkyhfhbofZeurZo
dh]^Zf_gyg_klZg_lFhcfm`mf_jljbf_kypZgZaZ^bohlymf_gy_klv_s_^\Z]h^Z\aZiZk_yg_
fh]mi_j_klZlv\hegh\ZlvkyaZgbo
�\Z]h^Z
F_ebkkZ\u]ey^_eZfheh`_k\h_]h\hajZklZLjm^gh[uehij_^klZ\blvkf_jlvwlhcwg_j]bqghc
iurms_ca^hjh\v_fijh^Z\sbpuhlklZjhklbdhlhjZygZklmiblq_j_aklhevdhjhldbckjhd
G_kqZklgZy`_gsbgZihl_jyeZk\h_]hfm`Z;hevrbgkl\h:iheeblh\`_gylkygZk\hbojh\_kgbdZok
jZagbp_cg_[he__g_kdhevdbof_kyp_\KqblZehkv[hevrhcm^Zq_cgZclbkmijm]ZdhlhjucjZa^_ebl
l\hc^_gvjh`^_gby
Wlh[hevgh"kijhkbeZDZkkZg^jZaZibgZykvHgZgbdh]^Zg_\b^_eZ_kl_kl\_gghckf_jlb
:iiheblZ
F_ebkkZk^_eZeZ_s_h^gmaZibkv
Fu^Z_fdeyl\mgbdh]hg_hklZ\eylvmfbjZlv\h^bghq_kl\_
ug_hl\_lbebgZfhc\hijhk
F_ebkkZ\klj_lbeZ__ijbklZevguc\a]ey^=eZaZ^_\mrdb[uebihegug_\ukdZaZgguowfhpbcgh
bf_gghkljZoijhj\ZekygZih\_joghklvbaZklZ\beDZkkZg^jm^jh`Zlv
uohlbl_ijZ\^u"
�Z
Wlhg_\ughkbfhFhcfm`[uekbevgufq_eh\_dhfHg\kxghqvju^Zehl[hebdZdj_[_ghd
F_ebkkZhldZreyeZkvkeh\gh__kh[kl\_ggZy[hev[ueZkebrdhfkbevgZqlh[ul_ji_lv
Bgh]^ZyihgbfZxihq_fmlZdfgh]hgZrboex^_cm[b\Zxlk_[y\ghqvi_j_^k\hbf^g_f
jh`^_gbyY^Z`_ih^mfu\ZeZi_j_\_albk\hbo^_l_c\^jm]mxh[sbgmghgZ\_jomgZih\_joghklb
��gZfijboh^blkykjZ`Zlvkykhkebrdhffgh]bfbobsgbdZfbjm]bfb:iheeblZfbZcfhgZfb
_jHohlgbdZfbL_fgufbHohlgbdZfbbex^vfb\uke_`b\ZxsbfbgZrbokh[jZlv_\FhyfZlv
ijb\_eZf_gykx^Zdh]^Zy[ueZ\k_]hebrvj_[_gdhfGhyohjhrhihfgx\_jogbcfbjA^_kv
gZfgh]h[_ahiZkg_cIhdjZcg_cf_j_fufh`_f`blvhldjulhg_[hykvqlhdlhlhmagZ_lhgZk
FukebjZaju\ZebDZkkZg^jmgZqZklbg_^Z\Zy_c^urZlvHgZagZeZqlhwlhg_[m^_lijbylghgh
lhqlhhibkZeZF_ebkkZ[uehgZfgh]hom`_q_fhgZij_^klZ\eyeZ
LhqlhhgZ[m^_lkljZ^Zlvm`_^hklZlhqghiehohghj_[_ghd"Hg[uelZdg_\bg_gHgg_
aZkem`beih^h[ghcmqZklb
Ghlh]^ZdlhaZkem`be"
Hogm\hlihki_rghijhbag_keZF_ebkkZYg_kh[bjZeZkv\ZkjZkkljZb\Zlv
\ZfaZq_klghklv
Dlhfm\j_f_gbdZdhgbaZdhgqbebkieZlv_fDZkkZg^jZm`_g_bkiulu\ZeZgbdZdhcjZ^hklb^Zb
ijh^he`Zlvrhibg]_clh`_g_ohl_ehkv?cg_h[oh^bfh[uehm\b^_lvmevnZ
HgZgZreZ_]h\kiZevg_bod\Zjlbjui_j_dexqZxsbfl_e_\babhggu_dZgZeuM\b^_\__hg\lhl
`_fhf_gl\udexqbel_e_\bahj
Qlhlhg_lZd"
HgZihf_^ebeZ\bagh`v_djh\Zlbmevnkb^_ehi_j_\rbkvgZih^mrdb_]hgh]b[ueb]heufb
h^gZkh]gmlZH[_kihdh_gghklv\_]h]eZaZoklhbeZ^eyg__p_eh]hfbjZghwlh]h[uehg_^hklZlhqgh
Lu[m^_rvhohlblvkygZfh_]hj_[_gdZmevn"
HggZofmjbeky
Qlh"
?kebgZrkug\ujZkl_lbj_rblqlhg_ohq_lmfbjZlvLum[v_rv_]haZwlh"
mevnaZ^_j`Ze^uoZgb_jZafureyy
�Yg_agZxDZkkZg^jZ_ckl\bl_evghg_agZxFhyq_klvlj_[m_lwlh]hGhyg_agZxkfh]meb
Ihdeygbkvfg_qlhg_ijbqbgbrv_fm\j_^Zihlj_[h\ZeZhgZijb[ebabeZkvb\klZeZjy^hfk
gbfHgZmo\ZlbeZkvaZ_]hjm[Zrdmbdj_idh^_j`ZeZihdZgZg__gZdZlu\Zeb\hegukljZoZb
�Z]hgbbH[_sZcfg_qlh_kebhgklZg_lZcfhghfdh]^Z\ujZkl_lluhlimklbrv_]h
Yg_fh]m
Lh]^ZaZq_ffua^_kv"hgZijhgabl_evghaZdjbqZeZgZg_]hQlhohjhr_]h\lhfqlhlu_]h
hl_p_keblu\ex[hfkemqZ_kh[bjZ_rvky_]hm[blv"
Ih`ZemcklZDZkkZg^jZ;m^v[eZ]hjZamfghc
Wlhlu[m^v[eZ]hjZamfgufaZdjbqZeZhgZYkh[bjZxkvmf_j_lvmevnMf_j_lv
;he_ag_gghBmf_gyihqlbg_hklZehkv\j_f_gbHgZhlimklbeZ_]hbk^_eZeZrZ]gZaZ^ihlhf
_s_h^bgiulZykv^urZlvJZa\_lug_ihgbfZ_rvYg_[m^mgbq_]hihfgblvdh]^ZmfjmF_gy
g_klZg_lYmc^mhl\k_]hwlh]hHl\k_o\ZkHgZhdbgmeZdhfgZlm[_amfguf\a]ey^hfYg_
m\b`mwlbp\_lZL\h_ebphGbq_]hYmfjmMfjm
mevnh[gyebijb`Ze__dk_[_ihdZhgZju^ZeZmg_]hgZ]jm^b
k_ohjhrhDZkkZg^jZy^_j`ml_[y
Ij_djZlb]h\hjblv\k_ohjhrhmevnk_hl\jZlbl_evghFugbq_]hg_fh`_fk^_eZlvqlh[u
hklZgh\blvwlhQlhfg_^_eZlv"Fg_\k_]hlh^\Z^pZlvr_klvYg_ihgbfZxIhq_fmyh[yaZgZwlh
^_eZlv"Ihq_fmyg_fh]mm\b^_lvdZdjZkl_lfhcfZeur"
�he`gh[ulvqlhlhqlhihfh`_ll_[_gZklZb\ZehgFh`_l[ulvDwlih]h\hjblk
:jl_fb^hck_]^Z_klveZa_cdZ
DZdml_[y"bkl_jbqghkijhkbeZhgZLug_fh`_rvba[_`ZlvmqZklbL_fgh]hHohlgbdZdZd
byg_fh]mba[_`ZlvmqZklb:iheeblZAZq_ffu\hh[s_`_gbfky"DZdhc\wlhfkfuke"
?]h\a]ey^keh\ghhiZebe__]eZaZ
Ihlhfmqlhyg_iha\hexwlhfm\hllZdaZdhgqblvkyg_bklh\hijhjuqZehgYihl_jye\k_
q_f^hjh`be\k\h_c`bagbYg_kh[bjZxkvl_jylvl_[ybebfh_]hj_[_gdZbaaZwlh]hLukeurbrv
f_gy"
HgZ_]hkeurZeZghwlhgbq_]hg_f_gyeh
Hgj_adhijb`Ze__dk\h_c]jm^b
Yg_agZxGh^he`gh`_[ulvqlhlh
:_kebg_l"
Lh]^ZyihdZf_rdmjZag_kmaZeuHebfiZbeb:b^Zbeb\k_qlhihlj_[m_lkyghgZc^ml_[yYg_
kh[bjZxkvhlimkdZlvl_[yDZkkZg^jZLhevdhg_[_a^jZdb
DZkkZg^jZ_s_l_kg__ijb`ZeZkvdg_fmgh]em[hdh\^mr_agZeZqlh\k_gZijZkghBo^gbkhql_gu
bkdZ`^ufmoh^ysbfqZkhfhgZ[_a\ha\jZlghijb[eb`Z_lkydhgpm
=eZ\Z
Dlhfm\j_f_gbdZdgZklZeZiylgbpZDZkkZg^jZm`_g_fh]eZ^h`^Zlvkydh]^Z`_wlZk\Z^v[Z
hklZg_lkyihaZ^bNb[bbDwl\kxg_^_exgZ]jm`Zeb__jZagufb^_eZfbb^h\h^beb^h
kmfZkr_kl\bymevnkqZkleb\hba[_]ZeihiZ^ZlvkybfgZimlb
Dh]^Z[uhgbgbkijZrb\Zeb_]hfg_gb_ihlhfmbebbghfm\hijhkm_]hhl\_l[ueg_baf_g_g
Fg_ij_djZkghba\_klghqlhg_klhbl\klj_\Zlv\kihjf_`^mlj_fy`_gsbgZfb?kebihfgbl_
LjhygkdZy\hcgZgZqZeZkvbf_gghbaaZwlh]h
Djbkg_[uegZklhevdhfm^jgh\dhgp_dhgph\bhggZmqbeky^_j`Zlvkyih^Zevr_hld\ZjlbjulZd
^he]hdZdlhevdh\hafh`ghBebk[_]Zlv\lm`_fbgmlmdZdaZ\b^blwlboljhboijb[eb`Zxsbokyd
g_fm
K_cqZkDZkkZg^jZklhyeZ\kiZevg_h^_lZy\ih^\_g_qgh_ieZlv_b`^ZeZKh]eZkghljZ^bpbb
gZjh^ZmevnZ__^ebggu_ju`_\Zlh[_ehdmju_\hehku[uebjZkims_gubjZkkuiZguihie_qZf
GZ]heh\_mg__[ueZk_j_[jygZydhjhgZm\blZyk\_`bfbp\_lZfb_s_h^bgkdZg^bgZ\kdbc
h[uqZcDjbkkdZaZe_cqlhwlZdhjhgZi_j_^Z\ZeZkv\_]hk_fv_baihdhe_gby\ihdhe_gb_gZqbgZyk
&#xme;&#xvn;&#xZ;�g_\_kldbmevnZeyg__hq_gvfgh]h_agZqbehghkblv__k_cqZkHsmsZlvk\yavkijhreuf
mevnZ
mevnlZd`_ijbkl_]g_ldihykmjh^h\hcf_qjZ^bij_^klhys_]hkh[ulbybdh]^Zboj_[_ghd[m^_l
khq_lZlvky[jZdhfhglh`_ih\_kblgZ[hdf_q
�\_jvf_^e_gghhldjueZkvbgZihjh]_ihy\bekyMjbZg?]h^ebggu_k\_leu_\hehkukimkdZebkv
\hdjm]ie_qbh^_lhg[ue\we_]Zglguckfhdbg]baq_jgh]hr_edZ
Lu]hlh\Z"
Ihke_ijh^he`bl_evguo^_[Zlh\hgbj_rbebiha\heblv_fm[ulv__ihkZ`_gufhlphfLjZ^bpbb
:iheeblh\g_fgh]hhlebqZxlkyhlq_eh\_q_kdboLZddZd\_jhylghklvlh]hqlhjh^bl_ebg_\_klugZ
fhf_gl[jZdhkhq_lZgbym`_mf_jeb[ueZ\_ebdZ:iheeblu\u[bjZebihkZ`_gh]hhlpZdhlhjuc
ih\_^_lg_\_klmihijhoh^m\p_jd\bbijhbag_k_lh[jy^h\u_keh\Zqlh[ukh_^bgblviZjm
DZkkZg^jZbmevnohl_eb[uqlh[up_j_fhgbxijh\_ek\ys_ggbdghhgbh[Zijbrebd\u\h^m
qlhijb\_klb_]hkx^ZhagZqZeh[uih^\_j]gmlvh[sbgmkebrdhf[hevrhchiZkghklbLZdqlhhgb
ih`_gylky\bklbgghZiheeblkdhfklbe_
IhgZqZemMjbZghldZau\Zekyhlb^_b[ulv__ihkZ`_gufhlphfghNb[b[ukljhb^hoh^qb\h
h[tykgbeZ_fmqlhihljZnblv`_eZgbyffheh^uo\_]hbgl_j_kZo
Luwlhk^_eZ_rvb[m^_rvfbeufkmevnhfbebhlijZ\brvkykiZlvgZ^b\ZgGZ\_qghZ
mqblu\Zyl\hc\hajZklwlhdh_qlh^ZagZqbl
mevn]hlh\"kijhkbeZMjbZgZDZkkZg^jZ
HgbkDjbkhf`^mll_[y\]eZ\ghfdhfie_dk_
Dwl\jmqbeZ_ch^gm[_emxjhami_j_\blmxdjZkghcb[_ehce_glZfbHq_j_^gZyljZ^bpby
:iheeblh\
DZkkZg^jZ\ayeZp\_lhd
DwlbNb[baZgyebk\hbf_klZ\i_j_^bg__b\ha]eZ\bebr_kl\b_JmdZh[jmdmhgZbMjbZgreb
ihaZ^bgbo
IhkdZg^bgZ\kdhcljZ^bpbbk\Z^v[Z^he`gZijh\h^blvkyih^hldjulufg_[hfGhlZddZdwlh[ueh
[u_s_hiZkg__q_fijb\h^blvkx^Zk\ys_ggbdZhgbZj_g^h\Zebhldjulmxlhj]h\mxiehsZ^dm
RZgmkbg_kdhevdhqe_gh\kh\_lZijbeh`beb\k_k\hbmkbeby^eykha^Zgbyih^h[bykZ^h\h]h
�p_gljZ^hklZ\b\]b^jhihggu_ hl]b^jhb]j_qSRQRVjZ[hlZ\f\ujZsb\Zgb_jZkl_gbcg_\
ihq\_Z\ki_pbZevghfiblZl_evghfjZkl\hj_Ijbwlhfdhjg_\Zykbkl_fZjZkl_gbcjZa\b\Z_lkygZ
l\zj^uokm[kljZlZo g_bf_xsboiblZl_evgh]hagZq_gby\f\\h^_beb\h\eZ`ghf\ha^mo_
ZwjhihgbdZ\fIblZgb_jZkl_gbyihemqZxlbaiblZl_evgh]hjZkl\hjZhdjm`Zxs_]hdhjgb
=b^jhihgbdZiha\hey_lj_]mebjh\Zlvmkeh\by\ujZsb\ZgbyjZkl_gbckha^Z\Zlvj_`bfiblZgby
^eydhjg_\hckbkl_fuiheghklvxh[_ki_qb\Zxsbcihlj_[ghklbjZkl_gbc\iblZl_evguowe_f_glZo
dhgp_gljZpbxm]e_dbkeh]h]ZaZ\\ha^mo_gZb[he__[eZ]hijbylgmx^eynhlhkbgl_aZZlZd`_
j_]mebjh\Zlvl_fi_jZlmjm\ha^moZbdhjg_h[blZ_fh]hijhkljZgkl\Z\eZ`ghklv\ha^moZ
bgl_gkb\ghklvbijh^he`bl_evghklvhk\_s_gbyKha^Zgb_hilbfZevguomkeh\bc^eyjhklZb
jZa\blbyjZkl_gbch[_ki_qb\Z_lihemq_gb_hq_gv\ukhdbomjh`Z_\emqr_]hdZq_kl\ZbaZ[he__
dhjhldb_kjhdbujZsb\Zgb_jZkl_gbcf_lh^hf]b^jhihgbdbf_g__ljm^hzfdhq_f\ihq\_gghc
dmevlmj_\h^ZbiblZl_evgu_\_s_kl\ZjZkoh^mxlkywdhghfg__@mklZgh\dbbp\_lu
Hgb^Z`_khhjm^bebfZe_gvdbcnhglZg
DZkkZg^jZihf_^ebeZ_^\Zhgb\hreb\dhfie_dk
mevnbDjbkklhyebi_j_^gZki_omklZgh\e_gguf\h^hiZ^hfdhlhjucl_fg_f_g__ihemqbeky
djZkb\ufHgZihqlbh`b^ZeZqlhmevn[m^_lh^_l\kdZg^bgZ\kdhf^mo_f_klhwlh]hbhgb
Djbk[ueb\kfhdbg]Zoih^h[guokfhdbg]mMjbZgZ
hehkumevnZ^ebggu_bjZkims_ggu_[uebaZq_kZgugZaZ^hldju\ZyebphR_ed_]hkfhdbg]Z
b^_Zevghh[e_]Zel_ehZdp_glbjmydZ`^ucfmkdmebklucba]b[Gbdh]^Z\`bagbhgZg_\b^_eZ
[he__djZkb\h]hfm`qbgm
Hg[uekh\_jr_ggh\_ebdhe_i_g
Hlkx^Zym`_bkZfkijZ\exkv
DZkkZg^jZaZ^hogmeZkvhlm^b\e_gbymkeurZ\aZkibghc]hehkk\h_]hhlpZ
IZihqdZ"\hkdebdgmeZhgZaZ\_jl_\rbkvbh[gZjm`b\_]hklhysbfihaZ^bg__krbjhdhc
meu[dhcgZebp_
Lu`_g_^mfZeZqlhyijhimsmk\Z^v[mfh_cfZeurdbg_lZdeb"
Kdhehlysbfkyk_j^p_fhgZh[\_eZ_]h\a]ey^hfBg_fh]eZih\_jblv\lhqlhhg[uea^_kvkg_c
GhdZd"
Fm`qbgZdb\dhfmdZaZegZmevnZ
mevnijbr_e\q_jZdhfg_^hfhcbaZ[jZekx^ZHgkdZaZeqlh_kebyg_ijb^m^eyl_[ywlh
[m^_lg_k\Z^v[ZBhgjZkkdZaZefg_hNb[bYijh\_eijhremxghqvkg_clZdqlhfukfh]eb
\uklmibebke_au
Lu\u]ey^brvij_djZkgh^_ldZ
HgZ[jhkbeZkv\_]hh[tylbybebihdjZcg_cf_j_lZd[ebadhgZkdhevdh_ciha\hebejZa^m\rbcky
`b\hlbdj_idh_]hh[gyeZWlh[uekZfucemqrbcih^Zjhddhlhjucfh]k^_eZlv_cmevn
HgZju^ZeZdZdj_[_ghd
Fh`_lgZfhlf_gblvk\Z^v[mihdZlug_mlhibeZgZk\ke_aZo"kijhkbeZDwl
G_l\koebigmeZDZkkZg^jZijboh^y\k_[ybrfu]ZyghkhfY\ihjy^d_IjZ\^Z
Hl_pihp_eh\Ze__\s_dmijh^_e__jmdmih^k\hxbih\_edmevnmDwlbNb[b\klZebaZkibghc
DjbkZZMjbZgaZgyek\h_f_klh\hae_Nb[b?^bgkl\_ggucdlh_s_ijbkmlkl\h\Zedjhf_k_fvb
[ueRZgmkdhlhjucklhyeihaZ^bbgZ[ex^ZeaZgbfbk^h[jh`_eZl_evguf\ujZ`_gb_febpZ
]h\hjb\r_fhlhfqlhhg[he__q_fkqZkleb\aZk\b^_l_evkl\h\Zlvwlhkh[ulb_
KiZkb[h[_aa\mqghkdZaZeZhgZmevnmh^Zjb\r_fm__e_]dhck_j^_qghcmeu[dhc
wlhf]gh\_gb_hgZijhqm\kl\h\ZeZ\kx]em[bgmk\h_cex[\bdg_fmHgklZg_l_cij_djZkguf
fm`_fgZke_^mxsb_g_kdhevdhf_kyp_\bbag_]hihemqblky\_ebdhe_iguchl_p
Qlh[ulZfgb]h\hjbeDjbk
DZdlhevdhhgbijb[ebabebkvd__[_aiylbfbgmlfm`mhl_p\aye__jmdmb\eh`be\jmdmmevnZ
AZl_fkgyedjZkgmxb[_emxe_glukjhaubh[_jgme_xbokh_^bg_ggu_jmdb
DZkkZg^jZg_hl\h^beZ]eZahlmevnZ?]h\a]ey^[ue]hjyqbfG_`gufDh]^Zhgkfhlj_egZg__\
_]h]eZaZol_iebebkvkljZklvb]hj^hklvWlhaZklZ\eyeh__^jh`Zlv;jhkZeh__\`Zj
?]h\a]ey^keh\ghdhkgmekydZ`^hcqZklbqdb__l_eZ
Dh]^Zhl_pgZqZeijhbaghkblvkeh\Zdhlhju_k\y`mlbo^jm]k^jm]hfmevnk`Ze__jmdb\k\hbo
eZ^hgyo
Kd\havghqv\dhlhjhc
K\_l]jhfdhijhr_ilZeMjbZgij_ju\Zy_]h
Ebph__hlpZke_]dZihdjZkg_eh
Ijhrmijhs_gbyFg_ijbrehkvmqblvl_dklijZdlbq_kdbgZ[_]mHgijhqbklbe]hjehb
gZqZekgh\ZKd\havk\_l\dhlhjhfjh`^_gufubkd\havkd\havfm`qbgZaZigmeky
MjbZg\uklmibe\i_j_^bqlhlhijhr_ilZe_fmgZmoh
KiZkb[hih[eZ]h^Zjbe_]hhl_pg_\_kluWlZp_j_fhgbykh\_jr_gghg_ihoh`ZgZgZrb
k\Z^v[u
MjbZggZdehgbe]heh\mbhlklmibegZaZ^i_j_^wlbfg_h`b^Zgghih^fb]gm\DZkkZg^j_
Kd\havk\_l\dhlhjhfjh`^_gufu
Kd\havlvfm\dhlhjhcfu[j_^_f
�Ex[h\vjh^bl_e_cqlh\klj_lyl\wlhffbj_hjh]mgZfhk\_lblkeh\gh^g_fEx[h\vba[jZggbdZ
ijh\h^blgZk\fbjubgu_
mevnbDZkkZg^jZkljZggbdbh^ghckm^v[ughqbl_iehk_j^_p^jm]^jm]m^Zlvj_rbeb
Ih^^_j`dhcbhihjhc[ulv\hklZ\r_fkyimlb
Dhevkdhjhghqvihke_^gyygZklZg_l?_hl_phklZgh\bekybgZ_]h]eZaZo\uklmibebke_au
Hgihkfhlj_egZg__KljZ^Zgb_b]hj^hklvdhlhju_hgZm\b^_eZ\_]h]eZaZo\ua\Zebke_augZ__
kh[kl\_gguo
IZiZ"
HghlklmibegZaZ^bih_]hs_d_ih[_`ZeZke_aZ
Nb[b\ureZ\i_j_^bh[\beZ_]hjmdZfb
DZkkZg^jZ^\bgmeZkvdg_fmghNb[bhklZgh\beZ__
AZdhgqbih`ZemcklZMjb
Nb[bhl\_eZbohlpZ\klhjhgm
DZkkZg^jZohl_eZijbkh_^bgblvkydgbfghihgyeZqlh__hl_pm`_kfms_gbjZkkljh_gl_fqlh
bkihjlbe_ck\Z^v[mIhwlhfmhgZhklZeZkvkmevnhf
MjbZgijb[ebabekyb\klZejy^hfkgbfb
Dhevkdhjhghqvihke_^gyygZklZg_l
Deyg_fky\f_kl_\klZlvjmdZ\jmd_
Bih^^_j`Zlvlh]hbagZk\^hjh]_
Dlhi_j\uf[m^_l\ugm`^_gmclb
Bimklvfu^mrZfbkhijbdhkgmebkv
Biehlvxdiehlb`bebfu
GZq_jlZghqlh[\jhavbafbjZmoh^beb
GhebrvgZklmibl\he_c\_sboKm^_[ghqvFu\DZlhl_jhk__^bguklZg_f\gh\v
Dh]^ZMjbZgijhbag_kZleZglkdbcl_jfbg^eyh[hagZq_gbyjZyDZkkZg^jZihqm\kl\h\ZeZqlhmg__
kgh\Zihl_debke_au
MjbZgrZ]gmedihklZf_glmgZdhlhjhfklhyeZbkdmkgh\uiheg_ggZyahehlZyqZrZGZg_c[ueb
\u]jZ\bjh\ZguljbFhcjuHgih^g_k__DZkkZg^j_
Ihh[uqZxa^_kv^he`gZ[ulvkf_rZggZydjh\v\Zkh[hboghlZddZdgbh^bgba\Zkg_y\ey_lky
]hjyqbfihdehggbdhfih^h[guo\_s_clha^_kv\bgh
MjbZg\jmqbeqZrmDZkkZg^j_hgZhlibeZ]ehlhdaZl_fi_j_^ZeZ__mevnmihke_^h\Z\r_fm__
ijbf_jmmevn\_jgmeqZrmMjbZgmIhljZ^bpbb:iheeblh\mevngZdehgbekybihp_eh\Ze__
lZdqlh\dmk\bgZkf_rZekykbokh[kl\_gguf
MjbZg\ha\jZlbeqZrmgZihklZf_glbaZ\_jrbep_j_fhgbx
A^_kvklhblg_\_klZDZkkZg^jZHgZg_ih\lhjbfZ?_djZkhlZbays_kl\hbhqZjh\Zgb_wlh
gZke_^b_l_odlhijbr_e^hg__b^Zjl_fdlhijhbahc^_lhlg__
Wlhlfm`qbgZmevnklhysbci_j_^gZfbih^jm]mxklhjhgmieh^MjbZggZofmjbeky
ihf_^eb\Gmhgieh^kl_j\udhlhjhcihdhyg_^Z_lfukevhlhfqlh^_lb:iheehgZ[m^ml
ijZ\blvfbjhf
MjbZg\_^bk_[yijbebqghrbdgmeZgZg_]hNb[bklh]hf_klZ]^_klhyeZkhlphf
Hghs_lbgbeky\hl\_lgZ__ijbdZa
IjbgbfZy\h\gbfZgb_lhlnZdlqlhylhevdhqlhk\yaZeqe_gZl\h_ck_fvbkh^gbfbal_oex^_c
dhlhjuoihdeyekymgbqlh`Zlv^mfZxy\_^mk_[y\\ukr_ckl_i_gbijbebqgh
Nb[b[jhkbeZgZg_]h\a]ey^ykghaZy\ey\rbcqlh_fmijb^_lkykiZlv\h^bghq_kl\_dZdfbgbfmf
g_^_ex
?kebg_^hevr_
MjbZgkdhjqbe]jbfZkm\klhjhgmmevnZIhgylghdh]hhg\bgbe\g_^h\hevkl\_k\h_c`_gu
Ih\ukb\]hehkMjbZg\_jgmekydp_j_fhgbb
Zr_koh^kl\hk\_eh\Zk\f_kl_Z\ZrbjZaebqby^h[Z\yljZaghh[jZab_byjdhklv\\Zrm`bagv
Imklv[h]b[eZ]hkeh\ylbaZsblyl\Zrkhxabimklv\uHgkgh\ZhklZgh\bekyGm
ieh^h\blhklvx\Zkm`_[eZ]hkeh\beblZdqlhfuwlhijhimklbf
Nb[bgbadhmljh[ghjudgmeZZDZkkZg^jZ[jhkbeZgZg_]hk_j^bluc\a]ey^
MjbZg[jhkbehq_j_^ghcm[bckl\_gguc\a]ey^gZmevnZ
ImklvdZ`^Zyhlims_ggZy\Zf^\hbffbgmlZijbg_k_ljZ^hklv
AZl_fMjbZg\ayedhgpue_glkh_^bgy\rb_bojmdbbaZ\yaZe^\hcgufmaehfE_gluhklZgmlkygZ
gbo\kxghqvZmljhfbokj_`mlbaZdhiZxlgZkqZklv_
DjbkbDwlih\_eb\k_ogZaZ^\d\Zjlbjm
Hl_pDZkkZg^juih^hr_edg_cbh[gyeaZlZebx
Ijhklbqlhg_kfh]aZdhgqblv
Gbq_]hkljZrgh]hiZihqdZYihgbfZx
BhgZ^_ckl\bl_evghihgbfZeZI_jki_dlb\ZijhsZgbykhlphfijbqbgyeZ[hevb_c
Dh]^Zhgbih^hrebdd\Zjlbj_mevnihkdZg^bgZ\kdhcljZ^bpbbih^gye__gZjmdbbi_j_g_kq_j_a
ihjh]WlhihjZabeh__lZddZd_fmijbrehkvkijZ\eylvkyh^ghcjmdhc\_^v\lhjZy\k__s_[ueZ
ijb\yaZgZd__jmd_
DjbkgZebe\k_f\uiblv
&#xme;&#xvn;&#xZ;&#xi_;&#xj_;&#xib;ë&#xkv;&#x[;&#xu;&#xmk;&#xlj;&#xhb;ë&#x];&#xm^;&#x_`;&#xg;&#xZ;&#xg_;&#x^_;&#xex;&#x;�:kwlh]hfhf_glZkhie_f_ggbdbmevnZi_j_ibebkv[ubmkljhbeb]m^_`gZg_^_exZ
a^jZ\kl\mxl\bdbg]bij_^r_kl\_ggbdblmkh\sbdh\bah[sZ]b
Fh`_rv]meylvhklm^be_]hmevnghemqr_qlh[uyg_ihcfZel_[yivyguf
DjbkaZdZlbe]eZaZaZl_fgZdehgbekybkdZaZe`b\hlmDZkkZg^ju
;m^vmfgufiZjgbrdZ^_j`bkvlZf]^_?]h\_ebq_kl\hG_\jZkl_gbdg_kfh`_lh[ehfZlvl_[_
\k_\_k_ev_
mevnihdZqZe]heh\hc
Ym^b\e_gqlhlulhjqbrva^_kv[_ak\hbogh\hh[j_l_gguo^jma_c
�ZagZxYbokdhjhjZausmDbjZjZ[hlZ_lgZ^gh\hcijh]jZffhcZykh[bjZxkv__
ijhl_klbjh\Zlv
MjbZggZwlhnujdgme
Gmqlh`fh`ghwlhblZdgZa\Zlv
EbphDjbkZg_kdhevdhihdjZkg_eh
:y_s_^mfZeqlhhgiZj_gvldgmek_[_aZkibgm[hevrbfiZevp_fmdZau\ZygZmevnZ
[_agZ^_`_gBqlhg_lZdk\Zfb`_gsbgZfbIbl_jkihq_fm\uijbly]b\Z_l_g_m^Zqgbdh\"
Ih`Zemcyh[b`mkvgZwlhijhbag_kbohl_p
mevnjZkkf_yeky
FZevqbdl_[_emqr_ihclbihbkdZlvDbjmihdZlug_m\ya_s_]em[`_
�mfZxykh]eZk_gDjbkba\bgbekybmr_e
Dwlih^hreZdDZkkZg^j_kaZ^bbkgyeZk__]heh\udhjhgm
YihaZ[hqmkvqlh[uhgZaZgyeZk\h_f_klh\nmleyj_
KiZkb[h
IZiZlug_ohq_rvihclb\f_kl_kgZfb\gZrmd\Zjlbjm"kijhkbeZNb[b
Dhg_qghHgihp_eh\ZeDZkkZg^jm\s_dmFZeh\Zlhihh[sZebkvghihfh_fm\Zk^\hbo
ke_^m_lhklZ\blvgZ_^bg_
Dh]^Zhgbmoh^bebDwlijbkh_^bgbeZkvdgbf
L_i_jvfheh^h`_gu[uebh^gbbmevn\ugme[_amij_qgh_[jbeebZglh\h_dhevph\h^bgdZjZlba
dZjfZgZbgZ^_e_]hDZkkZg^j_gZiZe_pHghij_^klZ\eyehkh[hcbkdexqbl_evghbaukdZgguc
h[jZa_pkdZg^bgZ\kdhc\yabHgZgbdh]^Zg_\b^_eZgbq_]hij_djZkg_c
KiZkb[hmevnijhr_ilZeZhgZ
mevndb\gmeHgaZ\hjh`_ghjZa]ey^u\ZeDZkkZg^jm\lmkdehfk\_l_]eZaZ__k\_lbebkv
g_`ghklvx
?]h`_gZ
Hg^Z`_bfukebgbdh]^Zg_^himkdZeqlhhgZmg_]h[m^_lIhdjZcg_cf_j_gbjZamaZihke_^gb_
^\_gZ^pZlvkhl_ge_l
ghjfZevghckblmZpbbiZjZ\h\j_fyk\h_]hf_^h\h]hf_kypZ^mfZeZ[uhkh\f_klghf[m^ms_fH
lhfdZdhgbkh[bjZxlkyijh\_klbk\hx`bagv
Hgg_ohl_e^mfZlvh[m^ms_fWlhkebrdhfm]g_lZxs_kebrdhffmqbl_evgh?fm[ug_\imkdZlv
__\k\h_k_j^p_DZ`^uc^_gvhgiulZekybdZ`^uc^_gvh[gZjm`b\ZeqlhhgZaZk_eZlZf^Z`__s_
]em[`_q_fjZgvr_
DZkkZg^jZLjx]]\Zkhgijhr_ilZehgijh[my__bfygZ\dmk
Ex[hiulgha\mqblg_lZdeb"
HgijbdhkgmekyiZevpZfbd__]m[ZflZdbf`_fy]dbfbg_`gufdZdhgZkZfZFZgysbf
LukqZkleb\Z"
�ZB\k_`___a_e_gu_]eZaZbf_ebhll_ghdi_qZeb
DZd[uhgohl_egZ\k_]^Zba[Z\blv__hlwlh]h
DZkkZg^jZijb\klZeZgZpuihqdbbihp_eh\ZeZ_]hmevnaZklhgZeihqm\kl\h\Z\__\dmkhsmlb\__
jmdmgZk\h_faZlued___^ebggu_baysgu_iZevpuaZimlZ\rb_ky\_]h\hehkZo
:jhfZljhabkoh^b\rbchlg__gZihegbe_]he_]db_hivygbeb[jhkbe\`Zj
DZdluij_djZkgZfhyDZkkZg^jZ
Hlwlbokeh\ijhbag_k_gguogbadbf]hehkhfDZkkZg^jm[jhkbeh\^jh`vHgZh[h`ZeZdh]^Zhg
ijbagZ\Ze__k\h_cay\__aZjmdmijb\yaZggmxd_]hhgih\_e__\kiZevgx
DZkkZg^jZijbdmkb\]m[mex[h\ZeZkvmevnhfHg[uelZdbffm`_kl\_ggufbkgh]krb[Zl_evguf
Hg[_j_`ghmeh`be__gZdjh\ZlvaZl_fhklZgh\beky
BdZdij_^iheZ]Z_lkyfukfh`_fkgylvgZrmh^_`^mkwlbfgZaZiyklvyo"
FhbjmdZ\ZjZkkl_]b\Zxlky
:fhbg_l
Lh]^Zl_[_ijb^_lky\kxghqvijh\_klb\wlhfkfhdbg]_Nm
Nm"b]jb\hkijhkbehgGbklh]hgbkk_]hyklZenm"
HgZaZklhgZeZdh]^Zhgiheh`beeZ^hgvgZ__s_dmbijbdmkbe__]m[uam[Zfb
�hdjZcghklbnmih^^jZagbeZhgZaZ^uoZykv
HgZihqm\kl\h\ZeZdZdhgf_^e_gghjZkkl_]b\Z_lkaZ^b__ieZlv_[m^lhkfZdmyh`b^Zgb_ihy\e_gby
AgZ_rvihh[uqZyf\bdbg]h\gZf[uijbrehkv^_eZlvwlhijbk\b^_l_eyo
HgZaZlj_i_lZeZdh]^Z_]h]hjyqb_jmdbaZkdhevabebih__]hehcdh`_
;_ah[b^ghyhq_gvjZ^Zqlhk_cqZkg_l\hywihoZ
Ylh`_Y[um[bedZ`^h]hfm`qbgmm\b^_\r_]hdZdlugZkZfhf^_e_ij_djZkgZKlhblbf
jZa]ey^_lvl_[yyagZxhgbgZqgml]j_ablvhl_[_Zwlh]hygbdh]^Zg_^himsm
HgZaZdjueZ]eZaZgZkeZ`^Zykvwlbfbkeh\ZfbihdZhgkly]b\Zekg__ieZlv_
mevnhklZgh\bekylhevdhgZf]gh\_gb_o\Zlb\r__^eylh]hqlh[uihp_eh\Zlv__jZa^m\rbcky
`b\hllhlfhf_gldh]^Z_]h]m[uke_]dZdhkgmebkv__^_\mrdZhsmlbeZe_]dh_dhe_[exs__ky
^\b`_gb_\gmljb
H;h`_\u^hogmeZhgZYlhevdhqlhihqm\kl\h\ZeZj_[_gdZ
Hghlijygme
Qlh"
?_]eZaZm\eZ`gbebkvhgZiheh`beZjmdmgZlhf_klh]^___dhkgmebkv_]h]m[u`_eZy\gh\v
hsmlblvj_[_gdZ
Y_]hihqm\kl\h\ZeZih\lhjbeZhgZLhevdhqlh
=hj^hklvyjdhaZkbyeZ\]eZaZomevnZdh]^Zhghimklbe]heh\mbkgh\Zihp_eh\Ze__`b\hlHg
ijb`Zekyd__]hehcdh`_k\h_caZjhkr_cs_lbghcs_dhc
DZkkZg^jZ^he`gZ[ueZ[uqm\kl\h\Zlvk_[yg_eh\dhijb`bfZykvdgZklhevdhkh\_jr_ggh
keh`_gghfmfm`qbg_\lh\j_fydZdhgZkZfZ^h]gZeZjZaf_jZfbdblZghg_l?c[uehZ[khexlgh
dhfnhjlgh\_]hijbkmlkl\bb
Hg[ue__\hbghfG_ihlhfmqlhkiZk_c`bagvZbaaZlh]hdZdhg\_ek_[ykg_ck_cqZkDZdhg
h[gbfZe__dh]^ZhgZieZdZeZMl_rZe__
Hg[ue__kbehc__kf_ehklvx
BhgZ[ueZlZdq_jlh\kdb[eZ]h^ZjgZaZlhqlhhgkg_cHgZg_ohl_eZ\klj_qZlvdhg_p\
h^bghq_kl\_
mevng_iha\hebl_cHg[m^_lkg_c^Z`__keb_]hm[v_llhqlhhgm\b^bldZdhgZmfbjZ_lHg
[m^_l^_j`Zlv__aZjmdmbdh]^Z__g_klZg_lhg_c[m^mlihfgblv\h\k_\j_f_gZ
Y^Z`_g_agZxbf_gbfh_c[Z[mrdb
mevngZofmjbeky
Luhq_f"
Yg_agZxdZda\Zebfhx[Z[mrdmFhyfZfZmf_jeZij_`^_q_fykfh]eZkijhkblvNb[b
]h\hjbl_clh`_gbdh]^Z\]heh\mg_ijboh^behkijZrb\ZlvYlZd`_g_agZxdZdhgZbebfhc
^_^mrdZ\u]ey^_ebYagZxlhevdhjh^bl_e_chlpZblhihnhlh]jZnbyfYijhklhih^mfZeZqlh
[m^m\k_]hebrvnhlh]jZnb_c^eyfZeurZHg[m^_lkfhlj_lvgZf_gydZdyh[uqghkfhlj_eZgZ
gbo:[kljZdlgu_ex^bDhlhju_gZkZfhf^_e_gbdh]^Zg_[uebj_Zevgufb
?]h]eZaZaZk\_lbebkvg_ij_dehgghklvx
Lu[m^_rvj_ZevgZ^eyg_]hDZkkZg^jZH[_sZxl_[_
DZdhgZgZ^_yeZkvqlh[uwlh[uehlZd
HgmdmlZe__\k\hbh[tylbybijb`Ze[eb`_DZkkZg^jZdj_ibeZkvgm`^Zykv\_]hl_ie_HgZ
\ulhedgmeZkh`Ze_gbyb[hevbak\h_]hkhagZgby
wlhlhlj_ahd\j_f_gb
HgZjZajZabeZkvh^gh\j_f_gghbkf_ohfbke_aZfb
mevnhlkljZgbekyb\aZf_rZl_evkl\_ihkfhlj_egZg__
Ba\bgbkdZaZeZhgZiulZykv\aylvk\hbwfhpbbih^dhgljhevYijhklhih^mfZeZhlhc
^mjZpdhci_kg_Kheg_qgu_\j_f_gZGmagZ_rv[u\ZeZmgZkjZ^hklv[u\Zehb\_k_ev_b
kheg_qgu_[ueb\j_f_gZ;h`_fhcfg_ihjZ\ikbomrdm
Hg\ul_j__ke_aubjZkp_eh\Ze\s_db?]hl_ieu_]m[uh[`b]Zeb_cdh`m
Ml_[y[hevr_klhcdhklbq_fmex[h]h\hbgZdhlhjh]hyagZeGbdh]^Zg_ba\bgyckyi_j_^h
fghcaZl_j_^db_kemqZbdh]^ZluihdZau\ZeZfg_k\hckljZoDZkkZg^jZ
Hlex[\bdg_fmijhgab\r_c__mDZkkZg^jukbevg__i_j_o\Zlu\Zeh^uoZgb_q_fhl
bkiulu\Z_fuo_xkh`Ze_gbc
Yex[exl_[ymevnijhr_ilZeZhgZ;hevr_q_f^mfZxex[beZdh]heb[h_s_
mevn\k_gbdZdg_fh]\a^hogmlvmkeurZ\wlbbkdj_ggb_keh\ZHgb\hgabebkv\g_]hdZdhkdhedb
kl_deZ
Ylh`_l_[yex[exijhbag_khg_]h]hjehk`ZehkvhlhkhagZgbybklbgghklbijbagZgbyHgg_
ohl_e__hlimkdZlvGbdh]^Z
Ghgbq_]hg_fh]k^_eZlvqlh[uhklZgh\blvwlh
MDZkkZg^jui_j_o\Zlbeh^uoZgb_dh]^ZhgkljZklghihp_eh\Ze__HgaZdhgqbe__jZa^_\Zlv_^\Z
k^_j`b\ZykljZklvHgZjZkkl_]gmeZ_]hjm[ZrdmZihlhfdh]^ZhgbgbdZdg_fh]ebijb^mfZlvdZd
__kgylvbebkgylv_]hkfhdbg]mevnkhj\Zekk_[yblhb^jm]h_
?]h\b^jZkkf_rbeDZkkZg^jmKf_oh[hj\Zekyklhbeh_fmlhevdhe_qvk\hbf]hjyqbfly`_euf
l_ehfgZg__b\_jgmlvkyd__]m[Zf
Hgi_j_dZlbekygZkibgmbihlygme__gZk_[ymevn\k_]^Zhlghkbekydg_chq_gv[_j_`ghlZd
qlh[ug_^Z\blvgZ__`b\hlbg_ih\j_^blvgb_cgbj_[_gdm
?]h\a]ey^h[`b]Zedh]^Zhgihf_klbe__k\_jom
DZdlhevdhhg\hr_e\g__h[ZaZklhgZebHgbaZgbfZebkvex[h\vxg_bklh\hbdZ`^ucihfgbeh
lhfqlhbodhg_pg_k_lkygZ\k_oiZjmkZobfgZ\klj_qm
G_aZ[u\ZyhlhfqlhkdZ`^ufmoh^ysbf^g_fhgbklZgh\ylky\k_[eb`_dbkoh^mdhlhjucgb
h^bgbagbog_fh]gbdhgljhebjh\Zlvgbba[_`Zlv
Wlhim]Zeh
DZkkZg^jZaZdjbqZeZdhgqZygZ\heg_jZkieZ\e_gghckljZklbmevnijblygme__dk_[_
ijbkh_^bgyykvdg_c
Bokh_^bg_ggu_jmdbe_`ZebgZdjh\ZlbgZ^bo]heh\Zfbmevni_j_ie_ek\hbiZevpuk__b
ij_ju\Zxsbfky]hehkhfihh[_sZe
Yg_hlimsml_[y[_a[hjv[u
=eZ\Z
Ke_^mxsb_g_kdhevdhg_^_evijhg_kebkvdZd\lmfZg_ihdZDZkkZg^jZaZdZgqb\ZeZiZfylgmx
rdZlmedm^eyfZeurZi_j\u_\`bagbhgZohlv]^_lhihqm\kl\h\ZeZk_[y\[_ahiZkghklb
Wlh[ueh\_ebdhe_igh_qm\kl\h
DjbkbDZcjZlZdgZau\Z_fh_^bly:iheeblh\dhlhjmxgZr_eiZj_gvijh\h^bebfgh]h\j_f_gb\
mevnZlhevdhqlh[uih^_ckl\h\Zlv_fmgZg_j\u
ukhdZyom^hsZ\Zy:iheebldZijhklh^mrghkfhlj_eZgZg_]hbkijZrb\ZeZ
Fuk\ZfbagZdhfu"
WlhjZa^jZ`ZehmevnZghaZ[Z\eyehhklZevguo
�KjZa\blb_f[_j_f_gghklbDZkkZg^jZihgyeZihdZdhc_s_ijbqbg_Zcfhgug_fh]ebbf_lv^_l_c
HgZ\k_[hevr_b[hevr_gm`^ZeZkv\djh\bLj_[m_fh_jZa\^\_g_^_ebi_j_eb\Zgb_djh\b
i_j_reh\_`_^g_\gh_Z\ihke_^gxxiZjmg_^_ev_c[uehgm`ghi_j_eb\Zlvdjh\v^\ZbebljbjZaZ
\^_gv
WlZihlj_[ghklv__[_kihdhbeZHagZqZehebwlhqlhj_[_ghdklZg_l[hevr_:iheeblhfq_f
q_eh\_dhf"
�hdlhjEZdbkkdZaZeZ_cqlhwlhg_bf__lagZq_gby^ey[bheh]bbj_[_gdZbqlh_cklhbl
jZkkeZ[blvkyGhwlh[uehkeh`gh
kxghqvDZkkZg^jZ[ueZih^Z\e_gZbkebrdhfmklZeZqlh[u^\b]ZlvkyHgZjZghhlijZ\beZkv\
ihkl_ev_s_i_j_^aZdZlhf`_eZyhl^hogmlvbijhklhg_kdhevdhfbgmlih[ulv\ihdh_
hr_^rbcmevn__jZa[m^beqlh[ukijhkblvdZdhgZ
Ykiexijh\hjqZeZhgZHklZ\vf_gy\ihdh_
Hgih^gyejmdbk^Z\ZykvjZkkf_yekyZaZl_fh[\be__k\hbfl_ehfHgZijbagZeZqlh_chq_gv
gjZ\behkvhsmsZlv_]h\hllZdWlhm^h\hevkl\b_hl_]hjmdbgZ__`b\hl_
DZaZehkv[m^lhfZeuragZeqlhwlh[ueZjmdZmevnZHgfh]lml`_ijhy\blvZdlb\ghklvkeh\gh
]h\hjyIjb\_liZihqdZg_fh]m^h`^Zlvkyqlh[ul_[ym\b^_lv
HglZd`_j_Z]bjh\ZegZ]hehkk\h_]hhlpZ
AZdju\]eZaZDZkkZg^jZihiulZeZkvkgh\ZaZkgmlvghwlh[uehg_ijhklhihlhfmqlhFZeur
;hevrb_Gh`dbgZqZelZgp_\ZlvnZg^Zg]h bkiZgkdbclZg_pijbfi_j\fbg_kdhevdhjZaigme__\
j_[jZdhe_gdZfb
HgZijhe_`ZeZlZdkqZkihdZg_gZqZeZkv[hev\gbamQ_j_a^\Z^pZlvfbgmlhgZihgyeZqlhko\Zldb
klZebihklhyggufb
mevnkihdhcghkiZedh]^ZDZkkZg^jZjZa[m^beZ_]h
J_[_ghdb^_l\u^hogmeZhgZ
Lum\_j_gZ"ghh^bg\a]ey^gZ__h[hae_ggh_ebphbmevnagZehl\_lgZk\hc]emiuc\hijhk
Hd_ckdZaZehgiulZykvijh]gZlvlmfZg\]heh\_Ih[m^va^_kvihdZykh[_jm\hckdZ
Hg\u[_`ZebadhfgZluqlh[ujZa[m^blvDwlbhlijZ\blvDjbkZaZ\jZqhfaZl_f[_]hf\_jgmeky\
dhfgZlmqlh[u[ulvkDZkkZg^jhcdhlhjZyih^gyeZkvboh^beZihdhfgZl_
Qlhlu^_eZ_rv"
IulZxkvkijZ\blvkyk[hevx
�Zgh
k_\ihjy^d_fbeuckdZaZeZ\oh^y\^\_jvDwlJ_[_ghdg_jh^blky\gba]heh\hc
mevng_[ue\wlhfm\_j_gghhgm`_gZmqbekyg_kihjblvk[_j_f_gghcDZkkZg^jhcHgZ[ueZ
hq_gv\ha[m`^_gZbwfhpbhgZevgZbfh]eZ_kebohl_eZimklblvdjh\vex[hfmh^gbfk\hbf
yaudhfIjhs_^Zlv_clhqlhhgZohq_l
Qlhl_[_gm`gh"kijhkbemevn
DZdgZkq_llh]hqlh[udlhlh^jm]hcjh^bej_[_gdZ\f_klhf_gy"
HgjZkkf_yekyBkf_yekyihdZhgZg_h^ZjbeZ_]hm[bckl\_gguf\a]ey^hf
Ijb^y\k_[yhgijhqbklbe]hjeh
Ohl_e[uy
Dlhfm\j_f_gbdZdijbreZ\jZqmevnklhyejy^hfkDZkkZg^jhciheh`b\jmdm_cgZ`b\hl
iulZykvihfhqv_c^urZlv\i_j_ju\Zof_`^mko\ZldZfbHgfh]qm\kl\h\ZlviZevpZfbdZdhgZ
k`bfZ_lkyijbdZ`^hcko\Zld_blhqghagZedh]^ZhgZgZqg_lq_jluoZlvkyhl[heb
Hgg_gZ\b^_elhqlh_cijboh^blkyq_j_awlhijhoh^blvHgZ[ueZ\ky\ihlmhlmkbebcbm`_
gZqZeZjZ[hlZlvgZ^l_fqlh[u^Zlv^hjh]m\fbjbokugm
QZkuf_^e_gghrebaZqZkZfbihdZhgbljm^bebkv\f_kl_bDZkkZg^jZ\udjbdb\ZeZhkdhj[e_gby
_fm\k_fmfm`kdhfmjh^mb\hkh[_gghklb[h]Zf
mevn^_j`Ze__aZjmdmbijhfhdZe_ceh[ihdZ\jZq]h\hjbeZqlhbfke_^m_l^_eZlv
;uehm`_ihqlbiylvihihem^gbdh]^ZbokuggZdhg_pjh^beky
mevn]ey^_egZfZe_gvdh_l_evp_\jmdZo\jZqZihdZfZeurijhgabl_evghdjbqZe\h\kxkbem
k\hboe_]dbodZdfh]lhevdhkh\_jr_ggha^hjh\ucj_[_ghd
Hgb\ijZ\^ma^_kv\koebigmeZDZkkZg^jZo\ZlZykvaZjmdmmevnZb]ey^ygZj_[_gdZ
dhlhjh]hlhevdhqlhjh^beZ
Hga^_kvjZkkf_yekymevnp_emy__\h\eZ`guc\bkhdBhgijhklhaZf_qZl_evguc
jZqh[l_jeZbhkfhlj_eZfZeurZihlhfi_j_^ZeZ_]hfZl_jb
DZkkZg^jZaZlZbeZ^uoZgb_dh]^Z\i_j\u_\ayeZk\h_]hj_[_gdZ?]hfZe_gvdb_dmeZqdbk`bfZebkv
dh]^ZhgdjbqZeqlh[u\k_agZebqlhhga^_kv?]hebqbdh[uehkfhjs_ghdZdmklZjbqdZgh\k_
jZ\ghhg[ue^eyg__ij_djZk_g
IhkfhljbgZ_]h\hehkbdbijh]h\hjbeZhgZ\hjhrZkimlZggu_q_jgu_ehdhgulhqghdZdm
_]hhlpZ
mevnmeu[gmekydh]^ZfZeurh[o\ZlbefZe_gvdhcjmqdhchlph\kdbcmdZaZl_evguciZe_p
Mg_]hl\hbe_]db_
�ZeZ^gh\hafmlbeZkvhgZ
Ih\_jvmevn\klj_lbe__\a]ey^DZ`^ucf_klguc:iheebll_i_jvagZ_lqlhfhb
jh^bl_ebg_[ueb`_gZlugZfhf_glfh_]hjh`^_gbyb_keblui_j_`b\_rvwlmghqvlu
kh[bjZ_rvkyk^_eZlvf_gy_\gmohf
DZkkZg^jZjZkkf_yeZkvbihp_eh\ZeZ_]h^_j`Z\jmdZoboj_[_gdZ
DklZlb_kebluk_jv_aghgZkljh_gZihex[hfmbawlbo\hijhkh\kdZaZeZ\jZq]eZaZ__
kbyebyfh]mh^he`blvl_[_kdZevi_ev
G_bkdmrZcf_gykgh\ZjZkkf_yeZkvDZkkZg^jZ
mevn\ayej_[_gdZbhklhjh`gh^_j`Ze\k\hbo[hevrbojmdZo?]hkugJZ^hklvbkljZo[md\Zevgh
bagmjyeb_]hHggbdh]^Zg_bkiulu\Zegbq_]hih^h[gh]h
J_[_ghd[ueg_\_jhylghdjhohlgufQm^h`bagbDZdfh`_l\u`blvdlhlhgZklhevdhfZe_gvdbc"
HgagZeqlhkfh`_lm[blvbebkljZrghihdZe_qblvex[h]hdlhihkf__lm]jh`Zlv_]hkugm
DZdlukh[bjZ_rvky_]hgZa\Zlv"kijhkbeDZkkZg^jmmevn
k_wlbg_^_ebhggZjhqgh^_j`Zekyih^Zevr_hl__\hafh`guoj_r_gbcHgohl_eqlh[ubf_ggh
Wlh[m^_lihke_^g__gZke_^kl\h^eykugZdhlhjucgbdh]^Zg_magZ_l__ihgZklhys_fm
�DZdgZkq_lWjbdZ`_nn_jkhgZLjx]]\ZkhgZ"
Lum\_j_gZ"g_^h\_jqb\hfhj]gmemevn
HgZdb\gmeZZhge_]hgvdh^hljhgmeky^hs_qdbj_[_gdZ
Ijb\_lfZeurWjbd\u^hogmehg?]hk_j^p_k`Zehkvdh]^ZhggZa\ZefZeurZbf_g_f
�k\h_]h[jZlZh[jhih`Zeh\Zlv^hfhc
�:l_i_jvj_[_ghqdZke_^m_lihdhjfblvkdZaZeZ^hdlhjEZdbkaZdhgqb\km[hjdhcmfZx
\uohlbl_i_j_^Zlv_]hgZg_dhlhjh_\j_fyfZl_jb
mevnk^_eZelZddZdij_^eh`beZ\jZq
&#xZf;&#xg;&#xm`;&#xgZ;
&#xhj;ûë&#xpZ;&#x";&#x;&#xki;&#xjh;&#xkb;&#xeZ;
&#xZk;&#xkZ;&#xg^;&#xjm;&#x^;&#xhd;&#xlh;&#xj;&#xEZ;Û&#xk;&#x;�Zfgm`gZdhjfbebpZ"kijhkbeZDZkkZg^jm^hdlhjEZdbk_lb:iheeblh\h[uqghg_
gm`^Zxlky\[mluehqdZokhkf_kvxhkh[_gghdh]^Zmgbokf_rZggh_gZke_^kl\hKeh`ghkhklZ\blv
ijZ\bevgmxkf_kvihdZfug_agZ_fkdhevdhmg_]hhlq_eh\_dZZkdhevdhhl:iheeblZ
�mfZxqlhdhjfbebpZwlhhlebqgZyb^_ykdZaZeZDZkkZg^jZG_ohqm\k_bkihjlblvbeb
aZ^_j`b\Zlv_]hjZa\blb_bebij_\jZsZlv\fmlZglZbebdh]hlh\jh^_wlh]h
GZebp_\jZqZaZkluehkljZggh_\ujZ`_gb_keh\ghhgohl_eZkdZaZlvY^mfZeZqlhl\hcj_[_ghd
m`_blZdfmlZgl
GhhgZfm^jhihijb^_j`ZeZyaud
mevnijh\h^be\jZqZ
KiZkb[hkdZaZeZhgZdh]^Zhgb\hreb\]hklbgmx]^_h`b^ZebDwlkDjbkhf
OZkdZaZeZDwldZdlhevdhm\b^_eZmevnZ=h\hjbeZ`_yl_[_qlhhgy\blky
p_e_ohgvdbf
Q_jlijh[hjfhlZeDjbki_j_^Z\Zy_c^\Z^pZldm:yih^mfZeqlh_]hm`_dZkljbjh\Zeb
Bhgbh[Z[jhkbebkv\dhfgZlmihkfhlj_lvgZj_[_gdZihdZmevnjZa]h\Zjb\Zek\jZqhf
HgZ]jmklgh_fmmeu[gmeZkv
IheZ]Zx\k_lZdb^he`gh[ulv
Qlhbf_ggh"
Ihke_^g_fmj_[_gdmdhlhjhfmyihfh]eZihy\blvkygZk\_lkm`^_ghkhojZgblvfbj
mevngZofmjbeky
Qlh\ubf__l_\\b^mih^ihke_^gbfj_[_gdhf"
�hdlhjEZdbk\a^hogmeZ[m^lhg_keZgZk_[_\kxly`_klv:jfZ]_^^hgZ
q_l\_j]mf_gy^_gvjh`^_gby
mevnihoheh^_ehl__keh\blh]hqlhhgbhagZqZeb
Zfbkihegblky^\Z^pZlvk_fv"
HgZdb\gmeZ
�hdlhjDZkkmkijh^he`blke_^blvaZboa^hjh\v_fBf_gghhgZijh\_^_liheh`_gguc\q_luj_
g_^_ebf_^hkfhljqlh[um[_^blvkyqlhjZa\blb_ijhbkoh^bllZddZd^he`gh
�hdlhjEZdbk^\bgmeZkvd^\_jb
�hdlhjih^h`^bl_
HgZh[_jgmeZkv
Y
G_lkh\k_cbkdj_gghklvxkdZaZemevnWlhg_lZdu`_gsbgZdhlhjZyh[_ki_qbeZ
[_ahiZkghklvfh_c`_g_dhlhjZyihfh]eZjh^blvkyfh_fmj_[_gdmYwlh]hgbdh]^Zg_aZ[m^m
�hdlhjjh[dhmeu[gmeZkv
@_eZx\Zfm^Zqbkkughf;m^_fgZ^_ylvkyqlhhgihc^_l\k\h_]hhlpZdh]^Zih\ajhke__l
Kly`_eufk_j^p_fmevnkfhlj_edZdhgZmoh^blHglZdklZjZeky^_j`Zlvkya^_kvih^Zevr_hl
\k_oG_\hegh\Zlvkygbhdhfbg_aZf_qZlvgZkdhevdhihoh`bgZex^_c_]h\jZ]bGhwlh[ueh
g_\hafh`ghLhqghlZd`_dZd[uehg_\hafh`guf^_j`Zlvkyih^Zevr_hlDZkkZg^ju
GZi_j_dhj_]h\he_ba^jZ\hfmkfukemhgbihdhjbeb_]hk_j^p_
BdZd_fmihke_\k_]hwlh]h\_jgmlvkyd_]hjhebL_fgh]hHohlgbdZ"DZdhgkfh`_lm[blv_s_
�h^gh]hZcfhgZdh]^ZhglZdboohjhrhihgbfZe"DZd"
Dlhfm\j_f_gbdZd\_jgmekymevnDZkkZg^jZ[ueZkh\_jr_gghbafmq_gZDwlkgyg_caZ[jZeb
j_[_gdZqlh[uhgZfh]eZi_j_^hogmlvDhg_qgh`_hgb[ujZa[m^beb__dke_^mxs_fmdhjfe_gbx
ghihdZDZkkZg^jZfh]eZg_fgh`_qdhih[ulv\ihdh_
AZdjhc]eZaZkdZaZemevn
DZkkZg^jZ[_a\hijhkh\k^_eZeZlZddZdhgijhkbebihqm\kl\h\ZeZdZdhgiheh`beqlhlh_cgZ
�r_xHldju\]eZaZhgZm\b^_eZ^j_\g__aZfukeh\Zlh_dhev_baZcg_]h[uey\ghkdZg^bgZ\kdbc
Hgkhklhyebaq_luj_ojhf[h\b^guoyglZjguok_dpbcp_glj_[uedjm]eucdZf_gvlh`_yglZjvk
dhlhjh]hk\bkZefZe_gvdbcdhjZ[ebd\bdbg]h\dhlhjucdZd[u\uieu\Ze\k_balh]h`_bayglZjy
DZddjZkb\h
FukWjbdhfdmibebiZjmlZdbomh^gh]h^ZlqZgbgZ\baZglbbHgbgZihfbgZebgZfh^hf_Hg
ih^Zjbedhev_`_g_Zykh[bjZekyih^Zjblvk\hck_klj_;jxgobev^
Ihq_fm`_g_ih^Zjbe"
HgZ[u_]hg_\ayeZHgZkebrdhfaebeZkvgZf_gyaZlhqlhyg_[uejy^hfkgbfbdh]^Zmf_j
gZrhl_paebeZkvgZf_gyaZgZ[_]bKdZaZeZqlhg_`_eZ_lf_gy\b^_lvKl_oihjdhev_[ueh
\k_]^Zijbfg_YaZ[jZe_]hbak_cnZdh]^ZfukDwl\ha\jZsZebkvaZfhbff_qhf
?]hi_qZev]em[hdhljhgmeZDZkkZg^jmihke_^gb_f_kypuhgZihgyeZdZdfgh]hagZqbeb^ey
mevnZ_]hjh^gu_
Fg_`Zevmevn
G_klhblFg_gjZ\blkyqlhhghgZl_[_;m^lh^eywlh]hbij_^gZagZqZehkvhgijh\_ejmdhc
ih__\hehkZfLu\k__s_ohq_rvqlh[uykiZegZ^b\Zg_"
Kq_]h[ufg_wlh]hohl_lv"
QmlvjZgvr_lu]h\hjbeZqlhb[ebadhg_ih^imklbrvf_gydk\h_cihkl_eb
Yg_ihfgxbiheh\bgubalh]hqlhgZ]h\hjbeZlbohgvdhjZkkf_yeZkvhgZ
�HlebqghmfZxDjbk\k_aZibku\Zebakhk_^g_cdhfgZlu^eyihlhfdh\
DZkkZg^jZaZdjueZjmdZfbebph
GZ^_xkvlurmlbrv
G_kh\k_f
DZkkZg^jZijh\_eZjmdhcih_]hr_edh\bkluf\hehkZfiha\heyyijy^yfkdhevablvf_`__iZevp_\
Gml_i_jvlh\k_aZdhgqbehkvbyklZeZ[he__ehyevghcdl_[_Ihwlhfmb^bdhfg_b
�mkljZb\ZckymfZxykfh]mwlhdZdlhbkihevah\Zlv
Hgkfhlj_egZg__iha\heyydZ`^hcl_iehcqZklbqd___l_eZijhgbdZlv\_]hk_j^p_Hg\aye__jmdm
\k\hxbgZqZejZa]ey^u\Zlvbaysgudhglmju
G_ihdb^Zcf_gyDZkkZg^jZijhr_ilZehgYg_ohqmjZklblvgZr_]hkugZ[_al_[y
Gh`_eZlvqlh[uhgZ[ueZjy^hf[ueh\k_jZ\ghqlhf_qlZlv\_jgmlv_]h^mrm
Mljhf\q_l\_j]mevng_fh]kiZlvDZkkZg^jZkWjbdhf[ueb\[eZ`_gghfaZ[ulvbGhfukebg_
^Z\Zeb_fmhl^uoZlv
klZ\bgZlygm\h^_`^mhgihdbgmeZiZjlZf_gluIhimlb_fmihiZehkv\k_]hebrvg_kdhevdh
:iheeblh\b_fmg_ijbrehkvkghkblvhkdhj[e_gbybebaeh[gu_\a]ey^u
HgagZeqlh_fmg_^he`gh[ulv^hwlh]hgbdZdh]h^_eZghg_fh]k_[yhklZgh\blv
?fm[uehg_h[oh^bfhijhklblvkyk^hdlhjhfEZdbkAZ\k_l_g_^_ebihdZhgZaZ[hlbeZkvh
a^hjh\v_DZkkZg^jubWjbdZhgZkljZggufh[jZahfklZeZqe_ghfbofZe_gvdhcdhfZg^u
?_d\ZjlbjZgZoh^beZkvg_hq_gv^Ze_dhhlZiZjlZf_glh\Nb[b
G_[m^mqbm\_j_gguf\lhfqlh_]hijbfmlhgihklmqZe\^\_jv
?fmhl\_lbefZevqbde_l^\_gZ^pZlb
�FhyfZfZg_klZg_lZcfhghfHklZ\v__\ihdh_
mevnZi_j_^_jgmehhl_]haeh[guokeh\
YwlhagZxIjhklhohl_ekg_cm\b^_lvky
L_lyFbeebk_glZdjbdgmehg\k__s_g_\imkdZymevnZL_fgucHohlgbdohq_lm\b^_lv
fZfm
DjZkb\Zy`_gsbgZijbf_jghh^gboe_lkDjbkhfih^hreZd^\_jb
Qlh\Zfgm`gh"
Ohqmm\b^_lv^hdlhjZEZdbk
Hgkh[bjZ_lky__m[blvkdZaZeklhysbcihaZ^bg__fZevqbrdZ
HgZg_h[jZlbeZgZg_]h\gbfZgbyKhsmjb\]eZaZhgZk^_eZerZ]gZaZ^b\imklbeZmevnZ
mevnh[e_]q_ggh\a^hogmebihr_eaZg_c\kiZevgxgZoh^ysmxkyihe_\mxklhjhgmhlg_]h
�\_jvjZkdjueZkviha\heyy_fmm\b^_lvdhfgZlmkiylvxfZe_gvdbfb^_lvfbb_s_h^ghc
�`_gsbghch^gboe_lkFbeebk_glhchdlhjEZdbke_`ZeZ\ihkl_ebghhgkljm^hf__magZeHgZ
\u]ey^_eZlZd[m^lh_c[uehe_liylv^_kyl
Fbeebk_glZk^_eZeZagZdijbkmlkl\mxsbfm^Zeblvky
Ml_[ylhevdhiylvfbgmlL_fgucHohlgbdFuohlbfih[ulvjy^hfkg_cdZdfh`gh^hevr_
Hgdb\gmeHklZ\rbkvkmfbjZxs_c:iheebldhcgZ_^bg_mevnhimklbekygZdhe_gbm__djh\Zlb
AZq_f\ua^_kvmevn"kijhkbeZ^hdlhjEZdbk
HgZ\i_j\u_gZa\ZeZ_]hihbf_gb
KZfg_agZxIjhklhohl_e_s_jZa\Zkih[eZ]h^Zjblv
HgZfhj]gmeZihegufbke_a]eZaZfbb\^jm]jZahfkhklZjbeZkv_s_gZ^_kylhde_l
Wlhg_kZfZyiehoZyqZklvijhr_ilZeZhgZkZfh_kljZrgh_gZqg_lkyiha`_dh]^ZgZrb
l_eZgZqbgZxljZkkuiZlvkyihdZfu_s_`b\u?kebgZf\_a_lhj]ZguhldZau\Zxl[ukljhbfu
mfbjZ_fBgZq_wlhfh`_l^eblvkyqZkZfbbkebrdhffmqbl_evgh
?_keh\Zijhgabeb_]hdh]^Zhgih^mfZeqlhDZkkZg^j_ijb^_lkyq_j_awlhijhclbQ_j_a_s_[he__
`mldmx[hevdhlhjmxhgZi_j_g_keZdh]^Zjh`ZeZWjbdZ
�hdlhjEZdbkg_ijbgyeZ_]h`Zehklb
Ijhklhhl\_lvl_fg_gZh^bg\hijhk
k_qlhm]h^gh
?_h[`b]Zxsbc\a]ey^\ibeky\g_]h
uihgbfZ_l_"
��Hgdb\gmeZhgagZeq_j_aqlhhgbijhoh^bebbihgbfZeihq_fmZcfhguklZgh\bebkvl_fb
d_f[uebDlhfh]boaZwlhihjbpZlv"
�hdlhjEZdbk^hljhgmeZkv^h_]hjmdb
YgZ^_xkvqlh\Zrkugwlh]hba[_`blIjZ\^ZgZ^_xkvJZ^bg_]hbjZ^b\ZkGbdlhg_^he`_g
lZdmfbjZlvGbdlh
mevnkfhlj_egZ__jmdmgZdhlhjhcl_i_jv[uebfhjsbgubklZjq_kdb_iylgZJmdmdhlhjZy[ueZ
\k_]hebrvg_kdhevdhqZkh\gZaZ^lZd`_dj_idZdZdb_]h
Fh]myohlvqlhlh^ey\Zkk^_eZlv"kijhkbehg
AZ[hlvl_kvhk\h_ck_fv_bg_iha\hevl_DZkkZg^j_mf_j_lv\h^bghq_kl\_G_lgbq_]hom`_q_f
ijhoh^blvq_j_awlhh^ghc
?_k_fvy\_jgmeZkv\dhfgZlm
mevnih^gyekybhklZ\bebogZ_^bg_kex[bfufq_eh\_dhfHgm`_^hr_e^h^\_jbdZd^hdlhj
EZdbk_]hhklZgh\beZ
GZkemqZc_keb\uohlbl_agZlvmevnf_gyah\mlFZcy
KqZkleb\h]himl_r_kl\by\ZfFZcy]hehk_]h[ue]em[hdhlk^_j`b\Z_fuowfhpbc
GZ^_xkv[h]b[m^ml[he__fbehk_j^gud\Zf\ke_^mxs_c`bagb
Ihke_^g__qlhhgm\b^_ewlhdZd__kug[jhkbekydg_cju^Zy
mevnihdbgmeZiZjlZf_glubihr_edk_[_Dh]^Zhg^hr_e\g_fle_eZyjhklvHg\hr_e\
dhfgZlmbm\b^_eqlhDZkkZg^jZkiblZWjbde_`bljy^hfkg_c
Hgb[ueblZdij_djZkguFheh^Zy`_gsbgZmdhlhjhc\ky`bagv\i_j_^bBj_[_ghddhlhjuc
gm`^Zeky\k\h_cfZl_jb
Gh[hevr_\k_]h\g_cgm`^Zekymevn
Wlhg_fh]ehaZdhgqblvky\hllZdG_fh]eh
Hgg_iha\hebl
Ko\Zlb\k\hckhlh\uchg\ur_e\]hklbgmxbiha\hgbe:r_jhgmDm^b\e_gbxmevnZlhlhl\_lbe
ki_j\h]ha\hgdZ
Lu\_jgmeky"kijhkbemevn
jh^_^Z
Ijhb]ghjbjh\Z\h[uqguckZjdZafWrZhgi_j_r_ed^_em
Lu\dmjk_qlhijhbahrehihdZl_[yg_[ueh"
YagZxmevnkkhqm\kl\b_fijhbag_kWrIha^jZ\eyxl_[ykhk\Z^v[hcbWjbdhf
mevnaZ^hogmekyijbmihfbgZgbbhkug_Hgg_klZe^Z`_kijZrb\Zlvhldm^ZWrmagZeh[h\k_f
�Wr[ug_hl\_lbeDlhfm`_\k_agZebqlhhgnjbd Zg]eIUHDNkljZggucq_eh\_dmklZj_\r
bg\Zeb^mjh^\uklmiZxsbc\pbjd_bebrhm\fgZijZ\e_gb_\fheh^z`ghcdmevlmj_dhgpZ;;
gZqZeZ;;,\_dZKhpbZevgu_]jmiiuex^_cdhlhju_klZjZxlky\u]ey^_lvhq_gvyjdhbih^qZk
kh[s_ijbgylufbaZdhgZfb\g_rg_]h\b^ZBah[s_cfZkkubo\u^_ey_lg_lhevdh\g_rgbc\b^gh
bk\h_h[jZagu_\a]ey^ugZhdjm`Zxsbcfbjke_]dZg_Z^_d\Zlgh_ih\_^_gb_H[jZafure_gby
fbjh\haaj_gb_\foZjZdl_jguc^eynjbdh\oZjZdl_jbam_lkyhij_^_e_gghck\h[h^hchlkhpbZevguo
kl_j_hlbih\ bdbi_^by\f@
?klvebmevng_fh]^Z`_aZklZ\blvk_[ykijhkblv_klvebmgbogZ^_`^ZgZkh\f_klgh_
[m^ms__
Lug_]hlh\dhl\_lm
bdbg]\ahj\Zekyhlyjhklb
Ihr_eluWrQlhagZqblyg_]hlh\"
IhkemrZcmevnijhbag_kWr]hehkhfl_ji_eb\h]hjh^bl_eybf_xs_]h^_ehk
jZkkljh_ggufj_[_gdhfIhkemrZc\gbfZl_evghBgh]^Z^eylh]hqlh[uihemqblvlhqlhfu
[hevr_\k_]h`_eZ_fgZfijboh^blkyhldZau\Zlvkyhl\k_]h\hqlhfu\_jbfLu_s_dwlhfmg_
]hlh\
mevn_s_dj_iq_k`Zel_e_nhg
Y^Z`_g_ij_^klZ\eyxhq_fluIhq_fmlug_fh`_rvhl\_lblvgZijhklhc\hijhk"
AZ^Zcfg_ijhklhc\hijhkbluihemqbrvijhklhchl\_lLhhq_flukijZrb\Z_rv\_kvfZ
aZimlZgghLuk^_eZelhq_]hohl_eZhll_[y:jl_fb^ZLukiZkk\hboihlhfdh\bihlhfdh\__[jZlZ
:ihq_fm`_luwlhfmg_jZ^"
Fg_g_gjZ\blkykfhlj_lvgZlhdZdd_flhb]jZxlbebbkihevamxlYagZxqlhk_cqZkl_[_
[hevghAgZxqlhlu\yjhklbYwlhihgbfZxMl_[y_klvihegh_ijZ\hgZdZ`^mxwfhpbxdhlhjZy
[v_lky\gmljbl_[yGhwlh_s_g_dhg_pDh]^Zlu[m^_rv]hlh\yhl\_qmgZl\hc\hijhk
Bm[ex^hdkZfufgZlmjZevgufh[jZahf[jhkbeljm[dm
mevnklhyebqm\kl\h\Zek_[yij_^ZggufHgohl_edjh\bWrZgh[hevr_\k_]hdjh\b:jl_fb^ub
:iheehgZDZdkf_ebhgbhlghkblvkydgbflZd[m^lhhgb[uebgbq_f
�\_jv\kiZevgxhldjueZkvbhgm\b^_eklhysmxlZfDZkkZg^jm__[jh\b[uebmqZkleb\h
gZofmj_gu
Ijb\_lhgZ\u]ey^_eZhq_gvmklZehc
L_[_ke_^m_l[ulv\ihkl_eb
Bl_[_YaZ[_kihdhbeZkvijhkgm\rbkvbh[gZjm`b\qlhlumr_ek_ghjfZevgh"
IhdZdhclhijbqbg_\k_[uehij_djZkghdh]^ZhgZ[ueZjy^hfBbf_gghihwlhcijbqbg__fm
[uehk_cqZkly`_ehkg_cgZoh^blvky
Hgihijh[h\Zeij_^klZ\blvdZdwlh[m^_ldh]^Z_fmijb^_lky^_j`Zlv__aZjmdmihdZhgZ[m^_l
klZjblvkymg_]hgZ]eZaZoDh]^Zhg[m^_lkfhlj_lvdZdhgZgZqg_ljZkkuiZlvky\ijZo
;hevgZklhevdhkbevghijhgabeZ_]hqlhhglhevdhbkfh]qlhg_ihdZaZlv__G_aZdjbqZlvihdZ_]h
yjhklvg_ihljyk_laZeuHebfiZ
Hgohl_e__ohl_e[ulv\gmljbg__gZklhevdhkbevghqlhhg_^\Zfh]^mfZlv
Gh^eywlh]hkebrdhfjZghHgZ\k__s_[ueZg_a^hjh\Zihke_jh`^_gby_]hkugZBg_\Z`gh
gZkdhevdhkbevghhgohl_enbabq_kdh]hhsms_gby__l_eZhgg_[m^_llZdbfw]hbklbqguf
DZkkZg^jZgbdZdg_h`b^ZeZqlhmevnih^o\Zlbl__bijb`f_ldkl_g_aZ__kibghc?]h]m[u
gZdjueb__bfm`qbgZihp_eh\Ze__klZdhckbehckeh\ghmg_]h[hevr_gbdh]^Zg_[m^_l^jm]hc
AZ^uoZykvhgZ\^hogmeZaZiZok\h_]h^j_\g_]h\hbgZIha\hebeZhsms_gbx_]hjmdmg_klb__ijhqv
baj_Zevghklbhllh]hqlh[uehg_ba[_`gh
HgZagZeZqlhhg\g_cgm`^ZekyQlhhgg_^himklblkZfh]hkljZrgh]hH[wlhfhgZlh`_agZeZHg
[uekebrdhfkbe_gqlh[uihdZaZlvkeZ[hklvBebijbagZlvqlh_fmkljZrghghdZd_fmfh`_lg_
[ulvkljZrgh"
Gbdlhbagbog_agZe[m^_leb_]hkugq_eh\_dhfbeb:iheeblhfIj_^\Zjbl_evgh]hl_klZ[ueh
g_^hklZlhqghBijhc^_l_s_p_euoljbf_kypZij_`^_q_fhgbkfh]mlkgh\Zijh\_jblvWjbdZ
�qlh[uihkfhlj_lvdZdZyGDmg_]hij_\Zebjm_l
GhdZdh\[ugb[uej_amevlZlmevnhklZg_lkyh^bgqlh[uke_^blvaZWjbdhf
mevnhlimklbeDZkkZg^jm
�_\mrdZ\ayeZ_]haZjmdmbih\_eZh[jZlgh\kiZevgxHgZmkZ^beZ_]hgZihkl_evbaZklZ\beZ
hldbgmlvkygZaZ^
Qlhwlhlu^_eZ_rv"kijhkbehg
HgZjZkkl_]gmeZ_]hrlZgu
�mfZxqlhaZ\k_wlb\_dZlufh][ubihgylvdh]^Z`_gsbgZgZqbgZ_ll_[ykh[eZagylv_keb
\b^brvlZdh_
?]hiehlv\uiju]gmeZijyfh_c\jmdbDZkkZg^jZijh\_eZeZ^hgvxih\k_c^ebg__]hqe_gZHg[ue
m`_l\_j^bkhqbeky\eZ]hcHgZbkke_^h\ZeZkZfucdhgqbdiha\heyy\eZ]_ihdjulvih^mr_qdb__
iZevp_\
mevng_fh]^urZlv]ey^ygZg__Hgh[o\ZlbeeZ^hgyfb__ebphdh]^ZhgZkdehgbeZkvgZ^gbf
qlh[u^jZagblvk\hbfkeZ^dbfjlhf
�uoZgb__]hmkdhjbehkvhgkfhlj_edZdhgZijhebau\Z_l^hjh`dmddhgqbdmihdZ__jmdZg_`gh
h[o\Zlu\Z_l_]hybqdbDZd`_[uehij_djZkghaZgbfZlvkyex[h\vxkl_fdlh_]hagZeKl_fdlh
ihfgbedZd_fmgjZ\behkvqlh[u^hg_]h^hljZ]b\ZebkvbeZkdZeb
L_fdlh_]hihfgbe
_dZfb^hg_]h^hljZ]b\Zebkvlhevdhg_agZdhfpuBgbkd_fhgg_qm\kl\h\Zeih^h[gh]hGbdlhg_
jZklhibeoheh^\gmljb_]hk_j^pZbgbdlhg_k^_eZe_]hkeZ[uf
LhevdhDZkkZg^jZ
DZkkZg^jZhsmsZeZdZdhgjZkkeZ[ey_lkykdZ`^uf__g_`gufebaZgb_fbkhkZgb_f
Hgdhgqbekyjhklgufjudhf
HdZaZ\rbkviheghklvxhimklhr_ggufbgZkulb\rbfkyhgijhklhe_`ZegZihkl_ebaZ^uoZykvHg
g_hldju\Ze]eZaihdZhgZg_hk_^eZeZ_]hbg_mkljhbeZkvmg_]hgZ]jm^b?]hjmdbk`Zeb__ihdZ
hgZkemrZeZ[b_gb__]hk_j^pZ
KiZkb[heZkdh\hkdZaZehgih]eZ`b\Zy__\hehku
G_aZqlhL_[_klZehe_]q_"
G_l
GmyihiulZeZkv
Hg]hjvdh\Zlhmkf_ogmeky
Wlhg_baaZl_[yex[bfZykZfhf^_e_g_baaZl_[y
G_h`b^ZgghWjbdijhkgmekybaZieZdZemevnaZkl_]gmerlZguihdZDZkkZg^jZmkihdZb\ZeZ
mevnkfhlj_edZdhgZijbih^gyeZjm[Zrdmqlh[uihdhjfblv_]hfZeurZ[eZ]h]h\_cghf
lj_i_l_\abjZehggZgbobwlhl\b^aZljhgmekZfmx_]hfm`kdmxkmlvWlh[ueb_]h`_gZb_]h
kug
HghsmsZek_[yjy^hfkgbfbi_j\h[ulgufAZsblgbdhfHgm[v_ldZ`^h]hdlhihkf__lm]jh`Zlv
ex[hfmbagbo
Hgmk_ekyh[jZlghgZdjh\Zlvbh[gyeDZkkZg^jmihdZhgZdhjfbeZ_]hkugZ
WlbfmljhffugZqZebaZfhjZ`b\Zlvfh_]jm^gh_fhehdhlbohkdZaZeZDZkkZg^jZ
AZq_f"
��eyWjbdZhdlhjEZdbkkdZaZeZqlh_fm^hr_klbf_kyp_\kdhj_c\k_]hihgZ^h[blkyfh_
fhehdh:iheeblugZrebkihkh[dhgk_j\bjh\Zlv_]hihkdhevdmkebrdhffgh]h`_gsbgmfbjZ_l^h
lh]hdZd^_l_chlgbfZxlhl]jm^b
G_gZ^hr_igmehg_c\kibgmg_\kbeZo\ug_klbfukebh__kf_jlbYy^mfZeh[wlhf
Fgh]h
B"
�Yohqmqlh[uluklZeZZcfhghf
HgZhldehgbeZkvgZaZ^rhdbjh\Zgh\a]eygm\gZg_]h
mevn"Luk_jv_agh"
�ZWlhbf__lkfukewlhfkemqZ_
Yg_fh]mwlh]hk^_eZlvij_j\ZeZhgZ_]h
M\_j_gqlhkfh`_rvk_qlhl_[_gm`ghk^_eZlv
Wlhm[b\Zlvg_\bgguohgZ[ueZ\m`Zk_Yg_fh]m
Nb[bgbdh]hg_m[b\Z_l
�GhhgZiblZ_lkyhldh]hlhdlhwlh^_eZ_lb_cijboh^blvkyiblv_]hdjh\vGbaZqlhnmZ`_
g_mqblu\Zylh]hfZexk_gvdh]hnZdlZqlhmf_gy[hevr_g_lijbkihkh[e_gbyqlh[ukhkZlvqvxlh
djh\vBihke_^gbcdh]hyfh]mmdmkblvwlhMjbZg:ihkdhevdm^_eZh[klhylbf_gghlZdg_
klhblaZ[u\Zlvhlhfqlhlubl\hydhfiZgbylml`_aZfghcih]hgbl_kvklhblfg_k^_eZlvohlvrZ]
baWebabbqlh[ugZqZlvaZd_flhhohlm
Hgbg_[m^mlih^q_jdgmehgYbfg_iha\hexYfh]mh[_ki_qblvl_[_[_ahiZkghklv
DZkkZg^jZDeygmkvLufh`_rvhklZ\Zlvkykhfghc\ih^\Ze_Gbdlhgbdh]^Zbg_magZ_l
?_q_jlujZkkeZ[bebkvHgZiheh`beZk\hxfy]dmxl_iemxjmdm_fmgZs_dm
Y[m^magZlvmevnWjbd[m^_lagZlvDjbk
Ih`ZemcklZDZkkZg^jZmfheyehg__^mfZyh^hdlhj_EZdbkbhlhfgZqlhhgZ[ueZihoh`Z
DZdhgZihklZj_eZ;hebgZ__ebp_Yg_ohqmqlh[ulumf_jeZBhkh[_gghdZd
Ylh`_g_ohqmkdZaZeZhgZi_j_[b\Zy_]hIh\_jvwlhfm
Lh]^Z[hjbkvaZf_gy;hjbkvaZWjbdZ
HgZ\a^jh]gmeZ
WlhlZdg_kijZ\_^eb\hYg_ohqmmfbjZlvG_[hevr_q_fluohq_rvqlh[uymf_jeZghlhh
q_fluijhkbrvg_\hafh`ghWlhb^_l\jZaj_akh\k_faZqlhlu[hjhekyb\_jbeLuf_gy
\hag_gZ\b^brv
Ygbdh]^Zg_kfh]ml_[y\hag_gZ\b^_lv
Km^uaZgbfZxsb_ky[jZdhjZa\h^gufb^_eZfbihegufm`qbgdhlhju_^mfZeblZd`_dh]^Z
`_gbebkvQlhluihqm\kl\m_rvq_j_a]h^ihke_lh]hdZdy\havfmg_kdhevdhg_\bgguo`bag_c"
mevng_ohl_eh[wlhf^mfZlvHgohl_e^mfZlvhgboOhlvjZaaZ\_qghklvhgohl_e[ulv
w]hbklbqgufBimklvfbjdZlblky\Z^HgaZsbsZeex^_c^\_gZ^pZlvkhl_ge_l
k_q_]hhgohl_ewlhh^bg]h^kqZklvyJZa\_hglZdfgh]hijhkblaZ\k_qlhhgk^_eZe^ey
q_eh\_q_kl\Z"
GhluihdjZcg_cf_j_ih^mfZ_rvh[wlhfjZ^bf_gy"kijhkbehglbohohlybagZeqlhhgZ
ijZ\Z
;m^vhklhjh`_g\k\hbo`_eZgbyohgbfh]mlbkihegblvkykeh\ZLZehgZ[md\Zevghij_ke_^h\Zeb
_]h
Hd_cijhr_ilZeZDZkkZg^jZghhgZagZeZemqr_qlh^_eZlv^Z`_ijhbaghkywlbkeh\Z
H[Zih^iju]gmebdh]^ZaZa\hgbel_e_nhg
J_rb\qlhwlhWrihkdhevdmghf_jg_hij_^_ebekymevnhlkl_]gmekhlh\uchlihykZbhl\_lbe
Ijb\_lbdbg]
?]hdjh\vihoheh^_eZijba\mdZokbevgh]h]j_q_kdh]hZdp_glZdhlhjuchgkebrdhfohjhrh
ihfgbe
KljZcd_j"
�ZHq_gvohjhrhYlh[hc]hj^
Hldm^Zml_[yfhcghf_j"
�?kebMjbZgboij_^Zelhihfh]b_fm=hkih^vhg\uj\_l_]hZcfhgkdh_k_j^p_ba]jm^bbkdhjfbl
_fm
�:wlhbgl_j_kguc\hijhkijZ\^Z"he`_ghl^Zlvl_[_^he`gh_LuaZklZ\bef_gymkljhblv
fZe_gvdmx\_k_emxhohlm\]hjh^_Ghmf_gyk\hbbklhqgbdbIhkqZklvxh^bgbagbo`b\_lijyfh
\]hjh^_
Dlh"ihlj_[h\Zemevn
KljZcd_jpudgmegZg_]h
H`b^Zgb_ijhklhm[bckl\_ggh^Z"Dlhmf_gy_klv"Q_]hyohqm"M[vxebylh]hdlhk_cqZkm
�f_gy"hgaZfheqZeqlh[uba^Zlv^h\hevguca\mdGmydl_[_fbehk_j^_gmfZxqlhlu
^hklZlhqghmf_gqlh[umagZlvaZd_fyijbr_e
Yg_hl^Zfl_[_DZkkZg^jmF_gyg_\hegm_ldlhlZfml_[y
Hg_ly[hevr_g_ohqmDZkkZg^jmbdbg]dexqbfha]bHgZ\k_jZ\ghij_djZkg_gvdhmfj_l
q_j_ag_kdhevdhg_^_evk_qlhyohqmwlhl\hckugbyohqm_]hk_cqZk
Ihr_egZoj_g
�Bkgh\ZZcfhgpudgme
Wlhl\hcihke_^gbchl\_l"LujZa\_g_ohq_rvmagZlvqvx^mrmykh[bjZxkvih]ehlblv"
G_l_kebwlhdZkZehkv_]hkugZbebDZkkZg^juGZkZfhf^_e_wlhg_bf_ehagZq_gbyGbdlhgZ
a_fe_g_[uelZd`_\Z`_gmevnmGhhg^he`_gmagZlv
Dh]hlu^_j`brv"
ljm[d_g_kdhevdhk_dmg^khojZgyeZkvlbrbgZbmevnaZ^_j`Ze^uoZgb_Mg_]hg_fh]eh[ulv
DZkkZg^juWjbdZbebDjbkZDh]hhgmimklbe"
mevn"
Wlh[uehl_pDZkkZg^ju
=eZ\Z
mevnih\_kbeljm[dm_]h]heh\_djm`bebkvfukebHgihkfhlj_egZih[e_^g_\rmxDZkkZg^jm
QlhhgkdZaZe"
QZklv_]hohl_eZ_ckhe]Zlvghhgg_fh]Bohlghr_gby[ueb\ur_wlh]hHggbdh]^Zgbq_]hhlg__
g_kdju\ZeBg_kh[bjZekygZqbgZlvk_cqZkHgZbf_eZijZ\hagZlvqlhijhbkoh^bl
KljZcd_johq_lihf_gylvl\h_]hhlpZgZWjbdZ?kebfuhldZ`_fkyl\hchl_pmfj_l
mevn_cg_kdZaZeh^gh]h__hl_pmfj_l\ex[hfkemqZ_mqblu\Zy\k_lhqlhhgagZehKljZcd_j_
Wlh\h[s_flh[ueZ^Zgghklv
�Gh\hafh`ghMjbZgmm^ZklkykhojZgblv`bagv`_nn_jkhgmIbl_jkmihkdhevdmmg_]h[ueZ
ebqgZyaZbgl_j_kh\Zgghklv\a^hjh\v_l_kly
DZkkZg^jZaZ`ZeZjmdhcjhl=eZaZ__[uebh]jhfgufbboaZihegyem`Zk
Qlh`_gZf^_eZlv"Yg_fh]miha\heblv_fmm[blvhlpZbyq_jlih[_jbm\_j_gZqlhfug_
fh`_fhl^Zlv_fmfZeurZ
mevnih^gyekyklZjZykv]h\hjblvkihdhcghqlh[ug_lj_\h`blv___s_kbevg_c?co\ZlZeh
\heg_gbchkh[kl\_gghfa^hjh\v_ba^hjh\v_WjbdZ:hgihaZ[hlblkyh[hklZevghf
Fg_hklZ_lkyk^_eZlvlhevdhh^ghYm[vxKljZcd_jZ
HgZ\u]ey^_eZg_hq_gvlhm[_`^_gghc
Fum`_ihiulZebkvIhfgbrv"Gbq_]hg_\urehDZ`_lkyyijbihfbgZxdZdhgb_]hex^b
ihj\ZebgZehkdmlul_[y_jHohlgbdh\bDhj[bg
YagZxGhmgZk\bdbg]h\_klvdh_qlh\aZiZk_fuagZ_fdZdihemqZlvij_bfms_kl\hhl
\g_aZiguoZlZdb^_ahjb_glbjh\Zlvijhlb\gbdh\Hgg_[m^_lh`b^Zlvhlf_gygZiZ^_gby
:ym\_j_gZqlh[m^_lHgg_]emibhgagZ_lkd_fbf__l^_eh
Bqlhluohq_rvqlh[uyk^_eZe"jZkkljh_ghkijhkbehgOhq_rvqlh[uyhl^Ze_fmWjbdZ
bih`_eZeijbylgh]hZii_lblZ"
G_l
Lh]^Zij_^eh`b^jm]h_j_r_gb_
DZkkZg^jZkh\k_fhlqZygb_fklZjZeZkvqlhgb[m^vijb^mfZlvGhhg[ueijZ\Bgh]h\uoh^Zg_
[ueh
hafh`gh_keb[uhgbfh]ebk\yaZlvkykMjbZghfghhgmr_eg_kdhevdh^g_cgZaZ^bgbdlh^Z`_
Nb[bg_ihemqZebhlg_]h\_klhqdb
Dh]^Zb]^_lukh[bjZ_rvkykgbf\klj_qZlvky"
K_]h^gy\_q_jhf\Bgn_jgh
Fuqlhgb[m^vijb^mfZ_fdwlhfmfhf_glm
mevngZwlhgZ^_yekyEx[ZyZevl_jgZlb\Z[ueZg_ijb_fe_fZ
Yb^mk\Zfbbihfh]m
H[ZbmevnbDwlihkfhlj_ebgZDjbkZkeh\ghlhl\u`bebamfZ
Bqlhfu^he`guklh[hc^_eZlvDjbk"kijhkbemevn;jhkZlvl_[y\gbo"
Djbkh[b^_ekybhs_lbgbeky
kiZjjbg]_
Gm^Zghygbdh]^Zg_[bel_[yihgZklhys_fm
Djbkh[b^_eky_s_kbevg_c
Dwlihlj_iZeZ_]hihjmd_
&#xl;&#xhl;&#x^;&#x_g;&#xv;
&#xh];&#x^Z;&#xK;&#xhg;&#xIe;&#xwc;&#xKl;&#xwc;&#xrg;�G_\hegmckyDjbklhl^_gvdh]^ZKhgbIewcKlwcrgb]jh\ZyijbklZ\dZjZajZ[hlZggZy
dhfiZgb_c6RQ\&RPSXWHU(QWHUWDLQPHQWih^jmdh\h^kl\hfDwgZDmlZjZ]bb\i_j\u_\uims_ggZy\
k_j_^bg_o3OD\6WDWLRQjZajy^gZykbkl_fZklZ\rZyi_j\hc\k_jbbrbjhdh
jZkijhkljZgb\rbokyb]jh\uokbkl_f@gZiZ^_lgZfbjb[m^_lm]jh`Zlv_]hjZajmrblvful_[_
iha\hgbf
Djbkba^ZejZahqZjh\Zgguca\md
Bihq_fmf_gywlh\hegm_l"
Ijbkl_]b\Zyf_qmevn]em[hdh\a^hogme
L\hyjZ[hlZaZsbsZlvDZkkZg^jmkWjbdhfLugm`_gfg_a^_kviZj_gv
Gm^Zgm^ZYdZd\k_]^Z[_kihe_a_g
mevnko\ZlbeDjbkZkaZ^baZr_xbijblygme[eb`_
Lugbdh]^Zg_[ue[_kihe_a_gG_`_eZxkeurZlvih^h[gh_bal\hbomklkgh\ZKeurbrv"
Hd_ckfy]qbekyDjbk^_eZyihiuldm\uj\Zlvkybayjhklghco\ZldbmevnZIheZ]Zxfhb
kihkh[ghklb^_eZlv^_l_cg_iheghklvxk_[ybkq_jiZeb\k\yabkihy\e_gb_fgh\h]hgZke_^gbdZZ"
mevn\at_jhrbek\hb\hehkuaZl_fih\_jgmekydDwl
=hlh\Z"
�mfZx^ZLuihgbfZ_rvqlhhgblml`_hlf_gyk[_]ml"
�Hlebqgh_j`bbogZ\a\h^_Hgb[m^mlhaZ[hq_gudZd[ul_[_g_gZ\j_^blvbg_kfh]ml
khkj_^hlhqblvkygZlhfqlh[ujZahj\Zlvf_gygZdmkdb
HlebqgZyfukev
Hg^\bgmekyd^\_jbghDZkkZg^jZ_]hhklZgh\beZHgZj\ZgmeZ_]hdk_[_bdj_idhdg_fm
ijb`ZeZkv
ha\jZsZckydhfg_mevn
YgZwlhhq_gvgZ^_xkvK[h`v_cihfhsvxbihfhsvxH^bgZ
HgZihp_eh\ZeZ_]hbhlimklbeZ
mevn\ihke_^gbcjZa\a]eygmegZ`_gmbkiys_]hgZihemfZeurZij_[u\Zxs_]h\[eZ`_gghf
g_\_^_gbbhlghkbl_evghijhbkoh^ys_]h\hdjm]G_khagZxs_]hlh]hqlh_fmZ\f_kl_kgbfb
\k_fmfbjmkm`^_ghih]b[gmlv_kebKljZcd_jmmeu[g_lkym^ZqZ
DZd[uhgohl_e[ulvlZdbf`_[_ajZaebqgufdh\k_fm
Ghhgg_fh]Mg_]h[ueZjZ[hlZHgihl_jy_lkebrdhffgh]h_kebijhb]jZ_l
=^_lhgZaZ^\hjdZojZamfZmg_]hdjmlbeZkvh^gZfukevHldm^ZKljZcd_jmagZeh[hlp_
DZkkZg^ju"
Fh]MjbZgboij_^Zlv"K^_eZe[uhgih^h[gh_"
�QZklv_]hohl_eZ\_jblvqlhwlh[uehkemqZcgufkh\iZ^_gb_fjm]Zyg_i_j_klZ\ZeZm^b\eylvky
dZdMjbZgkfh]gZklhevdhbaf_gblvk_[_qlh[uihke_\k_]hg_ihfh]ZlvKljZcd_jm"Wlhlq_eh\_d
[ue_]hhlphf
mevnmf_^Zevhg
Wlhhldjh_ll_[_^\_jbWebabbdh]^Zlu\_jg_rvkyYg_fh]mk\yaZlvkykMjbZghfbwlhf_gy
[_kihdhblYfhexkvqlh[uhgbg_magZebqlhhggZfihfh]Z_l
Kgbf\k_[m^_l\ihjy^d_ml_rbeZ__DwlIh\_jvhg\_ebdhe_igucZdl_jYbg_
ij_^klZ\eyeZqlhhggZkZfhf^_e_g_ihegucfm^ZdM\_j_gZqlh_]hiZiZrZlh`_g_\dmjk_
DZaZehkvNb[bh[b^_eZkvgZ__keh\Z
Wlh[ueZrmldZNb[bkdZaZeZDwlJZkkeZ[vky
Nb[bihdZqZeZ]heh\hc
DZdlufh`_rv[ulvlZdhc[_kkljZklghcagZyqlhihklZ\e_ghgZdZjlm"
hlebqb_hlhklZevguoyagZxqlhi_j_`b\mwlmghqvl_fbebbgufkihkh[hfIhdZfbjg_
[m^_ljZajmr_gbebf_gyg_jZahj\mlgZqZklby\g_hiZkghklbY[hxkvebrvaZ\Zk
Lh]^Zih[_kihdhckyhlhfqlh[u^_j`Zlvky[eb`_dhfg_ihemrmlykdZaZemevnFg_
gm`gu^hki_obkl_nehgh\hcaZsblhc
Dwlih^lhedgmeZ_]hd\uoh^m
�Z^Z;hevrhcbdbg]aZsblgbdijyq_lkyaZfghcIh\_jxlhevdhdh]^Zwlhm\b`m
mevn\u\_eboba]hjh^ZgZih\_joghklv=jmah\bqhdgZdhlhjhfhgbijb_oZeb[uei_j_klZ\e_g\
[eb`Zcrmxi_s_jm\dhlhjhcklhyehg_kdhevdhfZrbgkh^_j`Zsb_kya^_kv\kemqZ_
�g_h[oh^bfhklb?kebdlhlhba]hjh`ZgklZgh\bekyZcfhghf_fmfh]eZihgZ^h[blvkyk\yavk
q_eh\_q_kdbffbjhf
&#xme;&#xvn;&#x[;&#xue;&#x[;&#xeZ;&#x]h;&#x^Z;&#xj_;&#xg;&#xaZ;&#xi;&#xh^;&#xh[;&#xgm;&#xx;
&#xZ[;&#xhl;&#xm;&#xh;�Hlwlh]h^_eZehkvlhrghghmevn[ue[eZ]h^Zj_gaZih^h[gmxaZ[hlmhZcfhgZo
GZqZebkv\_k_ggb_hll_i_ebba_feyg_[ueZlZdhcf_jaehcdZd^hwlh]h
RZgmk\u^Zebfg_kdhevdhdexq_cqlh[uhgbfh]eb\u[jZlvZ\lhfh[bevdhlhjucbo^hklZ\bldZd
&#xme;&#xvn;&#x;&#xu[;&#xjZ;;&#xl_;g;&#xh;&#xkb;&#xgb; ;Z;&#xmg;&#xl_; g;&#x_j;�fh`gh[uklj__df_klmgZagZq_gbymevn\u[jZel_fghkbgbcFZmgl_cg_jZf_jbdZgkdbc
kj_^g_jZaf_jguc\g_^hjh`gbd 689\fijhba\h^bfucdhfiZgb_c)RUG@
Dwli_j\Zy\e_aeZ\gmljvmevnh[_jgmekyihkfhlj_lvgZ^hjh]mihdhlhjhchgbijb_oZeb_]h
fukeb\ha\jZsZebkvdk_fv_
k_[m^_lohjhrhmevn
�Zijhr_ilZehg
HgagZeqlhlZd^he`gh[ulvHgkh[bjZekyk^_eZlv\k_qlh[u[ulv\wlhfm\_j_gguf
mevnk_e\fZrbgmbih\_aboh[jZlgh\]hjh^Boi_j\hchklZgh\dhcklZg_l_]h^hfBeblhqlh
hlg_]hhklZehkvHgkh[bjZeky\hhjm`blvkyihiheghc^eywlhcko\Zldb
Hgb_oZeb[hevr_qZkZihdZg_^hklb]eb_]hihf_klvymevn\ujmebegZih^t_a^gmx^hjh`dmb
aZdhe_[ZekyGb]^_g_[uehgbgZf_dZgZkjZ`_gb_?]h]ZjZ`hdgZ[uebg_\j_^bfu
�Z`_\t_a^gu_\hjhlZhdZaZebkvp_eu
KljZcd_jboihqbgbe"kijhkbehgmDwl
HgZjZkohohlZeZkv
Wlhg_\_]hklbe_Ih\_jvHggbdh]^Zg_\haf_sZ_lgZg_k_ggucms_j[Ihgylbyg_bf_xqlh
a^_kvijhbahrehFh`_l\ZrKh\_lHjm`_ghkp_\"
G_lHgb^Z`_gbhq_fg_agZeb
mevnaZdjueaZfhdgZ\hjhlZoaZl_ff_^e_ggh^\bgmekyd^hfm]hlh\ykvdom^r_fm
l_gyoihaZ^b^hfZhgaZf_lbe^\b`_gb_
GZ^ha_jhfdem[beky]mklhclmfZgmevnih]Zkbeh]gbqlh[uhgbg_f_rZeb_fm\b^_lvb
ihlygmekyih^kb^_gb_aZjZa^\b`guff_qhf
Dgbfih^oh^bebljh_\ukhdboh^_luo\q_jgh_fm`qbgHgb^\b]Zebkvf_^e_gghkZfhm\_j_ggh
[m^lhmgbo[ueh\k_\j_fyfbjZHgb[uebk\yaZgufh]ms_kl\hfbkbehchlgbo[md\Zevgh
bkoh^beZ`Z`^Z[bl\u
B\k_ljh_[ueb[ehg^bgZfb
HklZ\Zckya^_kvij_^mij_^behgDwl\uoh^y]hlh\ucd[bl\_
F]eZhdmlu\ZeZljhboijb[eb`Zxsbokyfm`qbg
G_\ur_r_klbnmlh\lj_o^xcfh\h^bgbagbo[ueh^_l\[jxdbk\bl_jbr_jklygh_iZevlhH^gZ
�_]hiheZ[ueZhldbgmlZihdZau\Zy^j_\gb_gh`gukf_qhf]j_q_kdh]hh[jZapZjm]hcihk_j_^bg_
[uegZiZjm^xcfh\\ur_GZg_flh`_[uebr_jklygu_[jxdbbk\bl_jih^^ebggufq_jguf
dh`ZgufieZshf
Lj_lbc[uedhjhldhkljb`_g\hehkuqmlvl_fg__q_fmhklZevguoHg[ueiheghklvxaZlygml\
q_jgmx[Zcd_jkdmxdh`mK_]he_\h]h\bkdZkimkdZebkv^\_dhkbqdb
Blmlmevn_]h\kihfgbe
LZehg"
;Zcd_jjZkieueky\rbjhdhcmeu[d_
Klhbehfg_m\b^_lvdZdlu^_j`brvwlhlf_qyih^mfZemagZ_rvebluf_gybebg_lbdbg]
mevnjZkkf_yekydh]^Z_]hklZjbgguc^jm]ih^hr_e[eb`_Hgbg_\b^_ebkv^jm]k^jm]hfp_euc
\_dHgjZ^hklghihljykjmdmD_evlZ
mevnih\_jgmekydfm`qbg_klhys_fmihk_j_^bg_blh`__]h\kihfgbe;he__khlgbe_lgZaZ^hg
ijh\_eg_fgh]h\j_f_gb\Gh\hfHje_Zg_gZFZj^b=jZ
DbjbZg"kijhkbehg
�j_\g_]j_q_kdbcihedh\h^_pg_kdhevdhbaf_gbekykl_oihjdZdhg_]h\ihke_^gbcjZa\b^_el_
\j_f_gZhg[uedhjhldhih^kljb`_gbghkbe[hjh^mL_i_jv`_hghljZklbe\hehku^hie_qb[ue
]eZ^dh\u[jbl
Ijbylghkgh\Zl_[ym\b^_lvijhbag_kDbjbZgih`Z\mevnmjmdm:wlhfhc^jm]
�`mebZgFZd_^hgkdbc
&#xme;&#xvn;&#x[;&#xue;
&#xgZ;&#xdh;&#xk;&#xgb;&#xlh;&#xev;&#xdh;&#xi;&#xhg;&#xZk;&#xeu;&#xrd;&#x_;&#xf_;&#xgg;&#xh;�mevn[ueagZdhfkgbflhevdhihgZkeurd_Bf_ggh`mebZggZmqbeDbjbZgZ\k_fmqlhlhlagZe
h[h_bkjZ`_gbyo
JZ^ihagZdhfblvkyGmbdZdh]hq_jlZ\uljh_a^_kv^_eZ_l_"
Hgbl\hyih^^_j`dZ
mevnh[_jgmekybm\b^_eijbkh_^bgb\r_]hkyddhfiZgbb:r_jhgZIZjl_ghiwmkZHgg_ihgyeqlh
ihljykeh_]h[hevr_\k_]hboijbkmlkl\b_bebfeZ^_g_pdhlhjh]hWr^_j`Ze\d_g]mjmebqbdhfd
k\h_c]jm^b
mevnm`Zkgmeky
DbjbZg"Wlhl\hcj_[_ghd"
Q_jlih[_jbg_lkdZaZeDbjbZgGbaZqlhgZk\_l_yg_\lygm\wlhFZjbkkm:fZg^Zf_gy
dZkljbjm_lZihlhfm[v_lklhblfg_ohly[uih^mfZlvhlZdhfhgdb\gme\klhjhgm:r_jhgZ
mevn\a^_jgme[jh\b
�Exkbijhbag_khg]hehkhfJbdbJbddZj^hk_f_cgZyiZjZ hgi_\_pbZdl_jhgZlh`_ohq_l
\uklmiZlvgZkp_g_\fi_jkhgZ`bihimeyjgh]h\o \fdhf_^bcgh]hk_jbZeZYex[ex
&#x];&#xj;&#xhe;&#xyo;&#xk;&#xgb;&#xfZ;ë&#xkv;&#xZ;&#xdl;&#x_j;&#xu;&#xEx;&#xkb;î&#xv;&#x;h;î�Exkb]ejheyokgbfZebkvZdl_juExkbeev;heebbab:jgZaj_Zevgu_\aZbfhhlghr_gby
dhlhjuoe_]eb\hkgh\mk_jbZeZI_jkhgZ`Exkbj_]meyjghihiZ^Z_l\dhfbq_kdb_kblmZpbb/XF\
\RXJRWVRPH\nVSODLQLQJWRGRnjZaZbak_jbZeZdhlhjZyklZeZ\KR:djueZlhc@L_[_ijb^_lky
h[tykgblvky
KljZcd_jg_]emiijh\hjqZeWrZrZb^_yihclblm^Zkdmdehcdhg_qghaZf_qZl_evgZgh
hgZg_kjZ[hlZ_lKljZcd_jmqm_lieZklbd\h^bgfhf_glhghlh^\bgmegZj_[_gd_ihdju\Zeh
qlh[umevnfh]m\b^_lvl_fgh\hehkh]hfeZ^_gpZIhwlhfm\hll_[_gZklhysbc
:_kebhgihkljZ^Z_l"
FZeurqbogme
mevnih^iju]gmedh]^Zh]hgv\uj\Zekyba_]hgha^j_cbijZdlbq_kdbih^iZebe_fmgh]m
Ba\bgbl_kdZaZej_[_ghdgZjZki_\Yihqlbk^_eZeZbaL_fgh]hHohlgbdZ[Zj[_dxqlh
g_kdhevdhi_qZevghihlhfmqlhmf_gyg_lkkh[hckhmkZ^ey[Zj[_dxFZeurdZih\_jgmeZ
]heh\mqlh[u\a]eygmlvgZWrZAgZ_rvih^`Zj_ggucL_fgucHohlgbdg_kZfZyohjhrZy
rlmdZk_qlhl_[_gm`gh
Kbf\]hehk_WrZkd\habehij_^mij_`^_gb_bj_[_ghdlml`_kfhed
FZeurdZkgh\ZgZg_]h\a]eygmeZ
HcyaZ[ueZZdjbBa\bgb=m]Z]m
Qlhwlh"ihq_kZeaZluehdmevn
Hgl_[_m`_kdZaZeKbfb_]hj_[_ghd^_fhg
k_iyl_jhih\_jgmebkvijba\md_gbadh]haeh\_s_]h]hehkZijbijZ\e_ggh]hkbevguf]j_q_kdbf
Zdp_glhfBal_g_c\uklmibe_s_h^bgfm`qbgZHg[uelZd`_\ukhddZdb:r_jhgl_fgh\hehk
_]h]hem[u_]eZaZ[uebihegu`bagb
Wrijbih^gye[jh\v
Lu\k_lZdby\bekyA_^JZ^qlhijbkh_^bgbekydgZr_c\_q_jbgd_
AZj_dnujdgme
DZdh]hoj_gZ"Fg_[hevr_g_q_faZgylvkyIj_^klZ\vl_k_[_yijboh`mgZ^bjZxaZ^gbpub
khklZ\eyxbokibkhdG_lhqlh[uf_gy\hegh\Zebbobf_gZY\wlhf^_e_baaZ`Z`^udjh\b
BlZdluAZj_dkdZaZemevnjZa]ey^u\Zyij_keh\mlh]h[u\r_]hL_fgh]hHohlgbdZ
dhlhjh]hdh]^ZlhkhkeZebgZ:eykdm\Nwcj[wgdk
?]hhl\jZlgucoZjZdl_jg_lhevdhijh]ey^u\Ze\dZ`^hc_]hde_lhqd_gh[ueihgyl_gohly[uih
�lhfmdZdhgihklhygghdjb\be]m[u;beeb:c^hebfyijbjh`^_gbbMb"evyfFZ"cde:"e[_jl
;jh"m^jh^ghy[jyKlwgfhjFb^ek_dkZg]ebckdbcjhdfmaudZgl@bWe\bkg_j\gh
dmjyl\klhjhgd_
�ZkdZaZeAZj_d_ob^ghbym`_aZf_jaZxIhwlhfmg_fh]eb[ufumkdhjblvwlhl
f_`^mkh[hcqbdqlh[uy]jhogmeg_kdhevdhfm^Zdh\b\_jgmekygZiey`dhlhjhfmyijbgZ^e_`m
?keblulZd\k_wlhg_gZ\b^brvkijhkbeLZehgaZq_f`_kh]eZkbekyijbclb"
G_[j_`ghhlfZogm\rbkvhlLZehgZAZj_dihl_j[jh\v^ebggufhkljuff_lZeebq_kdbfdh]l_f
:kljb^ohq_lqlh[uyaZ\_e^jma_cG_agZxaZq_f@_gkdb_kljZgghklbg_bgZq_HgZiulZ_lky
f_gykhpbZevghZ^Zilbjh\Zlv
Wrba^Zedhjhldbckf_rhd
AZj_ddbgmelZdhc`_aZ[Z\eyxsbckyihgbfZxsbc\a]ey^gZ:r_jhgZ
G_`_eZxkeurZlvih^h[gh_hll_[yh_ebdbcWrBf_gghlu\lygmef_gy\wlh^_eh\i_j\u_
:ihlhfAZj_dkhl\hjbeg_qlhb\h\k_m^b\bl_evgh_HggZdehgbekybihlj_iZej_[_gdZaZs_qdm
DZd^_eZfZeurdZKbfb"
FZeurdZaZiju]ZeZ\\_jo\gba\^_j`Zl_e_
_ebdhe_ighMl_[ygZc^mlky_s_aZfhjh`_ggu_[h[u^eyf_gy"YkdmqZxihlhfm\j_f_gbk
lh[hcgZ:eykd_;ueh\_k_eh
G_l\j_f_gb^ey_^uKbfhl\_lbeWr
FZeurdZba^ZeZ]m[Zfbg_ijbebqguca\md
�Lh]^Zfh]myaZdmkblvZcfhgZfb"
?kebkfh`_rvboihcfZlvihh[_sZeWrZmevnaZ^mfZekyqlhbf_gghwlhlq_eh\_dagZeh
�ZcfhgZobq_fg_kh[bjZeky^_eblvky
BqlhwlhagZqbl"kijhkbe\f_klhg_]hAZj_dLukgh\Zl_fgbrv
WremdZ\hgZg_]h\a]eygme
DZd\k_]^Z
AZj_dba^ZejZa^jZ`_gguca\md
EbqghykqblZxqlhgZfklhblkh[jZlvky\k_f\f_kl_b\u[blvbal_[y\kx^mjvihdZlug_
klZg_rvqbkl_gvdbf
DbjbZgaZ^mfqb\hihkdj_[ih^[hjh^hd
AgZ_rv
�Z`_g_kf_cjZa^jZ`_gghkdZaZe:r_jhgbih\_jgmekydmevnmB^baZk\hbfhjm`b_f
L_[_gZ^hmki_lvgZk\b^Zgb_
mevnaZ^_j`Zekyjy^hfkWr_f
KiZkb[hqlhijbr_e
Wrkdehgbe]heh\mbrZ]gme\klhjhgmdj_idhijb`bfZyfZeurdm^_fhgZd]jm^b
mevn\_jgmekydfZrbg_aZDwlgh__gb]^_g_[ueh\b^gh
Dwl"iha\ZehgDwl"
Qlhlhg_lZd"kijhkbeLZehgijbkh_^bgb\rbkv\f_kl_khklZevgufbdmevnmmfZrbgu
ug_\b^_eb`_gsbgmkdhlhjhcy[ue"
HgbihdZqZeb]heh\Zfb
DZdmx`_gsbgm"ihbgl_j_kh\ZekyLZehg
R_klbnmlh\jhklhf[ehg^bgdZgZofmjbekymevnG_fh]eZ`_hgZijhklhbkq_ahg
hklZgh\bekybi_j_^mfZeaZdZgqb\ZlvnjZamG_h[jZsZc\gbfZgbyhgZh^gZbag_fgh]bo
dhlhju_ijhklhinnbbkq_aZxl
L\hy`_gZ"kijhkbeDbjbZg
G_lhgZh^gZbaijbkem`gbp:jl_fb^udhlhjZygZfihfh]Z_l
WrgZofmjbekymkeurZ\wlh
`_gsbg_kfhlj_lvgZg__k\ukhdZQ_klgh
mevnkfhlj_egZg_]hb_]hho\Zlu\Zehg_ohjhr__qm\kl\h
GZ^_xkvlug_ijZ\Ihlhfmqlh_keb^ZlhDwl\k_wlh\j_fyjZ[hlZeZgZKljZcd_jZZk_cqZk
hl[ueZ^hdeZ^u\Zlv_fmhgZr_fkxjijba_
Wrke_]dZkdehgbe]heh\mkeh\ghdq_fmlhijbkemrb\Zykv
Y__^Z`_g_hsmsZx;m^lhhgZgbdh]^Zg_kms_kl\h\ZeZ
Bqlhluihwlhfmih\h^m^mfZ_rv"kijhkbeDbjbZg
Wrih^o\Zlbek\h_]hj_[_gdZihlhfmqlhlZgZqZeZibgZlv_]h\iZobk^\bgmek_[_gZ[_^jh
FZeurdZb]jZeZ_]hdhkhcaZl_fgZqZeZ__`_\Zlv
mevnk^\bgme[jh\b?keb[uhgg_agZeqlhdq_fmlhfh][uihdeyklvkyqlhmfZeurdbbf_ebkv
deuqdb
G_agZxqlhb^mfZlvijhbag_kWrhl[bjZymj_[_gdZk\hb\hehkuDwl\u]ey^bldZd
�:iheeblbebZcfhg
HgZ\uoh^bl^g_f\klZ\bemevn
AZj_dq_jluogmeky
��Lhevdhg_]h\hjbl_fg_qlhmimklbebhq_j_^gh]hg_\gh]hM[bcpmhiZkgucebd\b^Zlhjba
q_l\_jlhcdgb]bk_jbbLZg_pk^vy\hehfijhAZj_dZb:kljb^@
G_ll\_j^hhl\_lbeWrYlhqghagZxqlh:jl_fb^Z^jm]h]hg_kha^Z\ZeZHgZg_ihkf__l
IhdjZcg_cf_j_g_k_cqZk
�QlhaZg_\ghcM[bcpZ"kijhkbeLZehg
�Lug_ohl_e[uwlh]hagZlvhl\_lbe`mebZg
�Zkh]eZkbekyAZj_ddZd]h\hjblky\j_fy^_gv]b
EZ^ghkdZaZemevnmklj_feyykvd^hfmylhevdhijbo\Zqmk\hb\_sbbfu^\bg_fky
Ijhc^y\i_j_^hgaZf_lbedZdLZehgih^hr_edWrmb\klZekgbfjy^hf
GZwlhff_kl_luh[uqgh]h\hjbrv_keb\k_^_eZxllhqlhh[yaZgu^_eZlv\k_[m^_llZddZd
^he`gh[ulvIjZ\bevgh"
Ebph:r_jhgZ[ueh[_kkljZklgh
H[uqgh^Z
Gh"
K_]h^gyfuklZedb\Z_fkykdh_q_f[hevrbfq_fKm^v[uQ_klgh]h\hjywlh[m^_llZ_s_^jZdZ
mevnjZkkf_yekyihdb^Zyij_^_ekeurbfhklbWlhlhqlh_fmgm`ghKjZ`_gby[uebl_f\q_f
hgb_]hgZjh^g_agZebk_[_jZ\guo
Hgbijb[ueb\Bgn_jghg_aZ^he]h^hihemghqbWlhfh]ehihdZaZlvkykljZggufgh\[Zj_g_[ueh
gbh^gh]hihk_lbl_ey
�H^_luc\q_jgmxdh`mZgl_\klj_lbebo\^\_jyoMg_]hg_[ueh\Zfibjvboam[h\b\u]ey^_ehg
q_j_kqmjh[hae_gguf
Wrijhbag_khgijb\_lkl\myZleZglZFgh]h\j_f_gbijhrehkl_oihjdZdlu\
ihke_^gbcjZa[jhkbel_gvgZfhx^\_jv
�Zgl_Wrih`Ze_fmjmdm
�Zgl_\a^_jgm\[jh\v\a]eygmegZfZeurdm
FZeurdZaZmeu[ZeZkv
�Zgl_gbadhijbk\bklgmebrZ]gme\klhjhgm
Q_jlih[_jbWrohl_ehkv[uqlh[luij_^mij_`^Zedh]^Zkh[bjZ_rvkyijb\h^blvkx^Z
^_fhgZKlhblebfg_ij_^mij_^blvj_[ylqlhdgZfih`Zeh\ZeZibs_ih]ehsZxsZyfZrbgZ"
�G_lhl\_lbeWrke_]dZmdZqb\Zyj_[_gdZHgZa^_kvlhevdhqlh[u`_\ZlvZcfhgh\
=^_\k_"kijhkbemevn
�Zgl_\a]eygmegZkl_gmkijZ\Zhlg_]h
Oh^bebkemobhlhfqlhijhbahc^_lk_]h^gyghqvxihwlhfmfuaZdjuebaZ\_^_gb_
mevnijhke_^beaZ_]h\a]ey^hfbm\b^_eijb[blmxlZfrdmjmiZgl_juHg\kihfgbelh]hdhfm
hgZijbgZ^e_`ZeZihdjZkghcihehkd_
L\hc[jZl"
�=eZaZZgl_ihl_fg_ebhlyjhklbhgih`Zeie_qZfb
�M[ex^hdjZ[hlZekZcfhgZfbKdZjfeb\ZebfbgnhjfZpbxhgZkbhl_[_
Fm`bd\u^hogmeLZehg`_klhdhm[b\Zlvjh^gmxdjh\v
�Zgl_ih\_jgmekydg_fmkha\_jbgufhkdZehfdhlhjuc[hevr_q_fqlheb[hbgh_gZihfbgZeh
lhfqlh\g_fg_[uehgbq_]hq_eh\_q_kdh]h
Fhc[jZlij_^Zef_gybgZrboex^_c?keb[uy[uelZd`_klhddZdfg_ohl_ehkv[u_]hrdmjZ
[ueZ[ugZihemqlh[uex[hcfh]__lhilZlvDg_kqZklvx^jm]bffhbf[jZlvyfwlh[uehfZehklv
g_ihgjZ\mihwlhfmfuijbrebddhfijhfbkkmbhklZgh\bebkvgZkl_g_
IhgylghkdZaZeWr:]^_hklZevgZyklZy"
aZ^gbodhfgZlZoFug_\f_rb\Z_fkyGZfg_gjZ\blkym[b\Zlvk\hbo
IhdZ^_ehg_dhkg_lkyl\h_]h[jZlZnujdgmeAZj_d
�Zgl_ijb[ebabekydAZj_dmh[Zh^Zjbeb^jm]^jm]ZmofuehqdZfb
AZdhg^`mg]e_cIj_^Zggucih_^Z_lij_^Zl_ey
AZj_dhdbgme_]hgZkf_reb\uf\a]ey^hf
AZdhgfhbo^`mg]e_cihm[b\Zc\k_obimklv:b^aZcf_lkykhjlbjh\dhc
�Zgl_ihgZklhys_fmjZkkf_yekygZ^wlbfml\_j`^_gb_f
Hgfg_gjZ\blkyWrHggZkihgbfZ_l
NmlugmluA_^rmleb\hkdZaZeWrIhoh`_lu\k_lZdbgZr_egh\h]h^jm]Z:kljb^
[m^_lkqZkleb\Z
AZj_d_]hke_]dZklmdgme
Wrg_h[jZlbegZwlh\gbfZgb_
EZ^ghB]jZgZqbgZ_lkyj_[yldb
�Zgl_mr_ehojZgylvi_j_^gxx^\_jvihdZWr^hklZ\Zej_[_gdZbad_g]mjmbi_j_^Z\Ze__mevnm
dhlhju_ke_]dZihdhe_[Zekyij_`^_q_f^hljhgmlvky^hfZe_gvdhc^_\hqdb^_fhgZ
HgZaZ^mfqb\hgZg_]hihkfhlj_eZaZl_fmeu[gmeZkv
Kbfbg_mdmkbll_[yihdZlu__g_mjhgbrv
Lh]^ZyihklZjZxkvl_[yg_jhgylv
HgZ\uklZ\beZgZg_]hdeuqdbihlhfmkljhbeZkvmg_]hgZjmdZob^_ZevgZydZjlbgdZ
jZkkeZ[b\r_]hkyfeZ^_gpZ
�Fug_kfh`_fkdZaZeWrKljZcd_jg_h[uqgucZcfhg
�Djmq_q_f_kb^_jbmk"kijhkbeDbjbZg
Om`_NZdlbq_kdbemqrbckh\_l\Zf\k_fWr[jhkbegZAZj_dZij_^mij_`^Zxsbc\a]ey^
iha\heblvfg_kgbfjZah[jZlvkyY_^bgkl\_ggucba\Zk\k_odh]hhgg_kfh`_lm[blv
Kq_]h[uwlh:r_jhg"kijhkbeAZj_dHcih]h^byagZxihq_fmNwcj[wgdkjZah]j__lky
\yg\Zj_^hklZ^_kylb]jZ^mkh\ihP_evkbxij_`^_q_fluhl\_lbrvgZwlhl\hijhk
Wrkdj_klbejmdbgZ]jm^b
Lh]^ZaZq_flukijZrb\Z_rv"
Ijhklhqlh[ul_[y^hklZlvAZj_dijhr_e^Zevr_Bdh]^Zhgbkh[bjZxlkykx^Zy\blvky\
dhgp_lhdhgph\"
ha^mogZ^lZgpihehfaZf_jpZebaZrbi_e
GZebp_AZj_dZihy\beZkvrbjhdZymofuedZ
�Gmhlebqg_gvdhZgZqg_lkydjh\Z\Zy[Zgy
�DbjbZg\uo\Zlbek\hcf_qh[gZ`Zye_a\b_LZehg\aye\jmdmk\hcrZjh\hcrjZ^`mebZg
\uk\h[h^bek\hc]j_q_kdbcf_q
AZj_dkWr_f^Z`_g_ihr_\_evgmebkvqlh[u^hklZlvhjm`b_
LZd`_dZdbmevn?]hp_evx[uehaZsbsZlvKbfbWjbdZbDZkkZg^jm
�IhjlZe\kiuogmeaZk_dmg^m^hlh]hdZdbag_]h\uklmibeKljZcd_jP_euce_]bhgZcfhgh\
\ur_e\ke_^aZgbf\dexqZyMjbZgZ
EbphMjbZgZ[uehkh\_jr_gghkihdhcgufdh]^Zhg\klj_lbeky\a]ey^hfkmevnhf;uehkeh`gh
ih\_jblvqlhwlh[uelhl`_kZfucq_eh\_ddhlhjucih`_gbemevnZkDZkkZg^jhcGbqlh\_]h
ebp_beb]eZaZog_\u^Z\ZehqlhMjbZg[uekgbfagZdhfDwlhdZaZeZkvijZ\Zfm`bd[uelhl_s_
Zdl_j
DZdfbehkhaeh\_sbfkf_rdhfijhbag_kKljZcd_jLuijbg_kh[_^fhbfex^yf?keb[u
lhevdh\k_[ueblZd`_aZ[hleb\u
�G_kdhevdhZcfhgh\jZkkf_yebkv
DZdbAZj_d
AgZ_rv:r_jhgZfg_gjZ\blkywlhliZj_gvDZd`Zevqlhfu^he`gu_]hm[blv
KljZcd_jf_evdhf\a]eygmegZAZj_dZij_`^_q_f_]h\a]ey^h[jZlbekygZ:r_jhgZH[ZmklZ\bebkv
^jm]gZ^jm]Z[_a\kydh]hgZf_dZgZwfhpbb
GhmevnaZf_lbef]gh\_ggh_kfms_gb_f_evdgm\r__gZebp_MjbZgZdZdlhevdhlhlaZf_lbe
:r_jhgZ
Hl_p"
k_\ihjy^d_MjbZgYagZx\k_h[ZleZgl_G_lZdeb:r_jhg"
G_lluijhklh^mfZ_rvqlhagZ_rvKljZcd_jbmk:k^jm]hcklhjhguyagZxdZ`^ucl\hc
g_^hklZlhd\iehlv^h[_a]jZgbqghc\_ju\JZajmrbl_evgbpmdhlhjZyb]jZ_llh[hc
Lue`_rv
Fh`_l^Z:fh`_lbg_l
H^Zgbdlhg_mf_eemqr_:r_jhgZaZim^jblvfha]bHg[uefZkl_jhf\lhfdZdgbq_]hg_]h\hjy
aZklZ\eylvex^_ckhfg_\Zlvky^Z`_\\ha^mo_dhlhjufhgb^urZeb
KljZcd_jgZdehgbe]heh\mbmeu[gmeky
DZdij_e_klghMl_[yklhevdhijh[e_fijZ\^Z"M\k_o\ZkY^he`_g[ulvihevs_gguf
G_ohjhr__ij_^qm\kl\b_ho\ZlbehmevnZQlhlh\h\k_fwlhf[uehg_lZd
�AgZeebZcfhgqlhKbfbg_j_[_ghdmevnZ"
KljZcd_jih^hr_eb\klZejy^hfkMjbZghfHgh[gyek\h_]hkugZaZie_qbbihp_eh\Ze_]h\s_dm
MjbZgihfhjsbekyhlwlh]h^_ckl\bybgZijy]ky
�_lbwlhlhjZ^bq_]hfu`b\_fg_lZdeb"kijhkbeKljZcd_jHgbijbghkylgZf
jZ^hklv:bgh]^Zijbghkyl[hev
MjbZggZofmjbeky_s_[hevr_ihdZ_]hhl_pihb]ju\Zedh`ZgufbaZ\yadZfbm^_j`b\Zxsbfb
k\_lemxdhkmMjbZgZ
Dhg_qghlugbdh]^Zg_ihcf_rvlhc[hebdhlhjmxybf_x\\b^mmevnL\hckugg_ijh`b\_l
gZklhevdh^he]hqlh[ul_[yij_^Zlv
Ij_`^_q_fdlhlhkfh]ihr_\_eblvkyKljZcd_ji_j_j_aZeMjbZgm]hjehjmdhcdhlhjZy[hevr_g_
[ueZq_eh\_q_kdhcGZg_c[ueb^jZdhgvbdh]lb
Hghlibogmehlk_[yMjbZgZLhlmiZegZiheaZ^uoZykvko\Zlb\k_[yjmdZfbaZr_xiulZykv
hklZgh\blvoe_klZ\rmxdjh\vihdZ_]hhl_pih\hjZqb\Zekyqlh[u\klZlvebphfdebpmkL_fgufb
HohlgbdZfb
G_m`_eb\uih^mfZebqlhy[m^mgZklhevdh]emiqlh[uihiZklvkygZ\Zrmmeh\dm"?]h\a]ey^
\i_jbeky\mevnZbdh]^Zhgkgh\ZaZ]h\hjbewlhm`_g_[ue_]hkh[kl\_gguc]hehkwlh[ue
]hehkhlpZDZkkZg^juYagZeqlhlugbdh]^Zg_ijbg_k_rvfg_j_[_gdZFg_ijhklh[ueh
gm`ghqlh[uhojZgZg_gZ^he]hihdbgmeZWebabx
mevnq_jluogmekyijbwlbokeh\Zob^\bgmekyqlh[uZlZdh\Zlv
�KljZcd_jbkq_a\q_jghf^ufghfh[eZd_\lh\j_fydZdZcfhgu[jhkbebkv\^jZdm
:djblZlZijhdjbqZe:r_jhg
IhjlZejZkdjueky
�H^bgbaZcfhgh\jZkkf_yeky
�Fug_^he`gub^lbkd\havij_`^_q_fhgkfh]aZdhgqblvnjZamZcfhgZ[md\Zevgh
aZkhkZeh\hldju\rmxky^ujm
HklZevgu_[ukljhihke_^h\ZebaZgbf
Wr[jhkbekyde_`Zs_fmgZihem\em`_djh\bMjbZgm
RrlbohgvdhkdZaZeWrgZdju\ZyjmdbMjbZgZk\hbfb
�urbe_]q_bg_]em[hdhijh]h\hjbe:r_jhg]hehk_]h[ue]em[hdbfbmkihdZb\Zxsbf
&#xme;&#xvn;&#xk;&#xh;&#xkl;&#xZe;&#xvg;&#xuf;&#xkf;&#xhl;&#xj_;ë&#x;&#xi;&#xhl;&#xjy;&#xk_;&#xgg;&#xhf;&#xhe;&#xqZ;&#xgb; ;&#xi;&#xhd;&#xZ;&#xWr;&#xkp;&#x_e;&#xye;�mevnkhklZevgufbkfhlj_eb\ihljyk_gghffheqZgbbihdZWrbkp_eyeZcfhgZ
Ihq_fm"kijhkbeMjbZg
Iha`_h[tykgx:r_jhgih^gyekybaZ^jZedjZcjm[ZrdbihdZg_klZe\b^_g_]hom^hsZ\uc
hlebqgh\ue_ie_gguc`b\hlKbfb\ha\jZsZckydhfg_
FZeurdZf]gh\_ggh\uj\ZeZkvbajmdmevnZHgZh[_jgmeZkvbaj_[_gdZ\fZe_gvdh]h^jZdhgqbdZ
Zihlhfijb`ZeZkvddh`_:r_jhgZihdZg_ij_\jZlbeZkv\lZlmbjh\dmke_\hcklhjhgu_]hj_[_j
Fg_\k_]^Z[uehbgl_j_kghdZdi_j_^\b]Z_lkyl\hylZlmbjh\dZkdZaZeDbjbZg
Wrgbq_]hg_hl\_lbef_klhwlh]hhg\ha^_e\\_jojmdb
Kl_oihjdZdmevnkDwlihdbgmebwlhf_klhlZf\hpZjbekybklbggucZ^G_ij_djZsZxsb_ky
djbdbjZaju\Zeb\ha^mo_a^_[uebjZa[jhkZgul_eZ:iheeblh\fm`qbg`_gsbg^_l_c
�Hq_\b^ghhgbg_jZkiZ^ZebkvdZdZcfhguihdZg_mfbjZeb\k\hc^_gvjh`^_gby
M`Zkbkf_l_gb_ho\ZlbebmevnZ
Nb[b\kdjbqZeMjbZgb[jhkbeky\k\hbZiZjlZf_glu
mevn^Z`_g_ihiulZekydjbqZlvAZwlbfbdjbdZfbgbq_]hg_[uehkeurghHgihfqZekydZd
fh`ghkdhj__dk\h_c`_g_bkugm
�G_kdhevdhZcfhgh\ihiulZebkv_]hhklZgh\blvKbkiheg_ggufyjhklb\a]ey^hfhgijhj\Zeky
kd\havgbo
Gbdlhg_fh`_l\klZlvf_`^mgbfb_]hk_fv_c
Gbdlh
Hg^h[jZeky^hZiZjlZf_glh\bm\b^_e\u[blmx^\_jv]hklbghce_`Zehf_jl\h_l_ehRZgmkZ
KljZo[md\ZevghaZ^mrbemevnZihdZhgg_mkeurZea\mdb[hjv[u^hghkysb_kyba_]hkiZevgb
Gh]jhfq_\k_]hhgjZkkeurZeyjhklgucijhgabl_evgucdjbdk\h_]hkugZ
&#x^;&#xZe;&#xvg;&#x_f;&#xm;&#x]e;&#xm;&#xkl;&#xhy;&#xDj;&#xbk;&#x;&#xij;&#xb`;¿&#xZx;&#xsb;
&#x]j;&#xm^;&#xWj;½&#xZ;�[_`Z\\dhfgZlmhghklZgh\beky^Zevg_fm]emklhyeDjbkijb`bfZxsbcd]jm^bWjbdZ\_
_]hijbyl_evgbpu:iheebldbDZcjZb:jbweeZklhyebijyfhi_j_^gbfkeh\gh[Zjv_j
aZsbsZxsbc_]hbWjbdZ
�KljZcd_jbljh_^jm]boZcfhgh\gZiZ^ZebgZDwlbDZkkZg^jmdhlhju_aZsbsZebkvk
ihljykZxsbfgZ\udhfbmf_gb_f
Lug_fh`_rv\_qghm^_j`b\ZlvsblDZljZijhjuqZeKljZcd_j
Dwl\a]eygmeZgZmevnZbmeu[gmeZkv
:fg_bg_gm`gh^_j`Zlv_]h\_qghLhevdh^hfhf_glZdh]^Zijb[m^_ldZ\Ze_jby
KljZcd_jaZdhe_[Zekyihlhfihkfhlj_eq_j_aie_qhb\lh`_kZfh_\j_fymevnZlZdh\Ze
�Hgm[beh^gh]hZcfhgZihlhfihr_egZKljZcd_jZLhljZa\_jgmekybm^Zjbe\mevnZ
[h`_kl\_gghcfhegb_cdhlhjZyijb`ZeZHohlgbdZdkl_g_
Rbiyhl[hebmevndjZ_f]eZaZaZf_lbe^\b`_gb_
Wlh[uebWrkAZj_dhf
Dwlf]gh\_gghbkq_aeZihdZKljZcd_jkuiZeijhdeylbyfb
&#xme;&#xvn;
&#xZj;&#x_d;&#xk;&#xoe;&#x_k;&#xlg;&#xme;&#xbk;&#xv;&#xk;