Text_voprosa_det_mash (1)


Текст вопроса Блок вопроса Дата
1 Машина бөлшектерінін сыртқы бетінін бұдырмақтылығы. Шектер және отыру. №1 30.11.2011 12:04:06
2 Қазіргі заман машина жасауынын негізгі тенденциялар. №1 30.11.2011 12:04:26
3 Машина бөлшектерінін жұмысқа қабылеттілік критериилері. №1 30.11.2011 12:04:40
4 Конструкторлық құжаттардын өндеу сатыларын сүреттеу. №1 30.11.2011 12:04:54
5 Машинанын сенімділігі, ұзаққа төзуі, үнемділігі неден тәуелді ? №1 30.11.2011 12:05:12
6 Жұмысқа қабылеттілік критерийлері – дірілдеуге, жылуға, коррозияға орнақтығы. №1 30.11.2011 12:57:09
7 Машиналардын сенімділік критерийлерінін аталуы және анықтауы. №1 30.11.2011 12:57:38
8 Жұмыс істемеу себептерінін түрлері. №1 30.11.2011 12:57:52
9 Өнімінін сапасын бақылау №1 30.11.2011 12:58:06
10 Механикалық берілістер , олардын классификациясы және негізгі түсініктер. №1 30.11.2011 12:58:20
11 Тойтарып шегелеу біріктіру. Тойтарып шегелердін және тігістердін түрлері. Тойтарып шегелеутігістердін есебі №1 30.11.2011 13:05:19
12 Пісіру біріктіру. Түрлері және пісіру тігістердін типтары. Пісіру тігістердін есебі. №1 30.11.2011 13:05:54
13 Желімдеу және дәнекерлeу біріктіру. Мақсаты, сипаттамалары, есеп критерийлері. №1 30.11.2011 13:09:09
14 Профильдік біріктіру. Қозғалатын және қозғалмайтын. Профильдардын тұрлері. Есептеу. №1 30.11.2011 13:12:45
15 Шплинттік біріктіру. Материалдар. Жасау технологиясы. №1 30.11.2011 13:19:33
16 Буаттық (шпонка) біріктіруінін түрлері. Призматикалық буаттардын жұмысқа қабылеттілігін тексеру. №1 30.11.2011 13:23:26
17 Сегменттік буаттар. Қолдануы, конструкциясы, геометриялық параметрлері, артықшылығы және кемшіліктері. №1 30.11.2011 13:25:55
18 Керіліспен біріктіру. Керіліспен цилиндрлық біріктіру. №1 30.11.2011 13:28:12
19 Бұрандалық біріктіру. Бұрандалар. Есептеу. №1 30.11.2011 13:29:45
20 Болттын, винттын, шпильканын, шайбанын және гайкалық қулыптардын конструкциясы және материалдары №1 30.11.2011 13:32:48
21 Подшипниктердін майлау режимдеры және түрлері. №1 30.11.2011 15:03:25
22 Қос винттін ПӘК, кұштік қатынастар және өзтоқтату шарттары. №2 30.11.2011 14:23:17
23 Статикалық кұш-салмақ түскенде, болттын, винттын, шпильканын есебі. №2 30.11.2011 14:26:00
24 Ауысатын кұш-салмақ түскенде, болттын, винттын, шпильканын есебі. №2 30.11.2011 14:27:08
25 Сыналық біріктіру №2 30.11.2011 14:27:31
26 Штифттік біріктіру №2 30.11.2011 14:27:45
27 Тістік (шлицтік) біріктіру. Түрлері. жұмысқа қабылеттілігін критерийлері, есептеу. №2 30.11.2011 14:27:56
28 Қозғалысты берілістердін түрлері №2 30.11.2011 14:28:09
29 Фрикциондық берілістер. №2 30.11.2011 14:28:20
30 Фрикциондық дөнгелектердін конструкциясы, материалдар және есебі №2 30.11.2011 14:28:32
31 Белдікті берілістер. Белдіктердін конструкциясы және материалдары. №2 30.11.2011 14:28:42
32 Шкифтардын конструкциясы және материалдары. №2 30.11.2011 14:28:55
33 Белдікті вариатор №2 30.11.2011 14:29:07
34 Тістік берілістін классификациясы және жұмыс істеу принциптері. Цилидрлық тіктісті берілістін негізгі параметрлері №2 30.11.2011 14:29:19
35 Эвольвенттік іліну. Эвольвенттік тістік берілістін геометриялық есебі. №2 30.11.2011 14:29:30
36 Тістік дөнгелектердін конструкциясы және материалдары. Ілінуде тістін жұмыс істеу шарттары. №2 30.11.2011 14:29:42
37 Тістік дөнгелектердін тістерінін бұзылу түрлері. №2 30.11.2011 14:29:53
38 Шеврондық берілістердін қолдануы, конструкциясы, артықшылығы мен кемшіліктері. №2 30.11.2011 14:30:05
39 Конустық тістік берілістін қолдануы, конструкциясы, артықшылығы мен кемшіліктері. №2 30.11.2011 14:30:27
40 Новиковтын тістік берілісі. Проекттілеу және есеп. №2 30.11.2011 14:30:42
Текст вопроса Блок вопроса Дата
41 Планеталық тістік берілістер. №2 30.11.2011 14:31:37
42 Муфталар. Қатанды муфталар. Компенсияланган өзорнатылу муфталар №2 30.11.2011 15:05:22
43 Толқындық берілістер. Қолдануы, конструкциясы, материалдар, артықшылығы мен кемшіліктері. №3 30.11.2011 14:32:34
44 Бірқатар планеталық механизмын схемасын сүреттеніз. Жинау шарттарын түсіндірініз. №3 30.11.2011 14:32:50
45 Кезкелген көпсателиттік планеталық механизмын схемасын сүреттеніз. Көршілес шарттарын формуласын қортыну. №3 30.11.2011 14:33:04
46 Сынабелдікті берілістін есеп реттілігі және негізгі деректер. №3 30.11.2011 14:35:41
47 Роликті шынжырлық берілістін есебі және жұмысқа қабылеттілігін критерийлері №3 30.11.2011 14:36:00
48 Шынжырлық беріліс. Қолдануы, конструкциясы, параметрлері, артықшылығы және кемшіліктері. Есебінін негізгі критерийлері №3 30.11.2011 14:36:17
49 Фрикциондық берілістердін материалдары. Беріктікке проекттілеу жіне есеп. №3 30.11.2011 14:36:32
50 Құрттардын (червяк) және құрттық дөнгелектердін материалдары және конструкциясы. №3 30.11.2011 14:36:46
51 Құрттық берілістін жұмыс істеу принциптері және жұмысқа қабылеттілігін критерийлері №3 30.11.2011 14:37:20
52 Винт – гайка берілісі. Қолдануы, конструкциясы, параметрлері, артықшылығы және кемшіліктері. №3 30.11.2011 14:37:40
53 Валдар. Шаршауға кедергісіне есеп реттілігі. №3 30.11.2011 14:39:50
54 Біліктер және валдар. Қолдануы, конструкциясы, материалдары, артықшылығы және кемшіліктері. №3 30.11.2011 14:40:51
55 Біліктер және валдар. Беріктікке және тербеліске есептеуі. №3 30.11.2011 14:41:18
56 Сырғанау подшипниктер. Конструкциясы және материалдар №3 30.11.2011 14:42:21
57 Тербеліс подшипниктер. Конструкциясы және материалдар №3 30.11.2011 14:42:50
58 Тербеліс подшипниктер. Орнату, майлау және тығыздау. №3 30.11.2011 14:44:20
59 Серпімді муфталар. Синхрондық муфталар. №3 30.11.2011 15:05:39
60 Фрикциондық (асинхрондық) муфталар. Өздігінен қозғалатын муфталар №3 30.11.2011 15:06:44
61 Листтық рессоралар. Материалдар. Жасау әдістері және есеп. №3 30.11.2011 15:06:58
62 Созылу және ығысу пружиналар. Материалдары. Термоөндеу. Есеп. №3 30.11.2011 15:07:29
63 Фасондық, тарелкалық, және көптамырлы пружиналар. Материалдары. Қолдану саласы. №3 30.11.2011 15:08:40

Приложенные файлы

  • docx 14709641
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий