АБИС

Зацвярджаю
Заг.кафедры інфармацыйных рэсурса ____________В.В.Нешытой
“__”________2011г.
ПЫТАННІ ДА ЗАЛІКУ
па курсу “АБІС і сеткі” для студэнта ФІДК (2010-2011 навуч.год)

Інфарматызацыя грамадства: паняцце, мэты і змест.
Атаматызацыя бібліятэк: суадносіны паняцця, вызначэнне. Станочыя бакі і “вузкія месцы” атаматызацыі бібліятэк.
Мэты, задачы і маштабнасць атаматызацыі бібліятэк.
Стан і праблемы атаматызацыі бібліятэк у Беларусі і іншых краінах свету.
АБІС як вынік атаматызацыі бібліятэкі: вызначэнне, спецыфіка, класіфікацыя.
Сродкі забеспячэння АБІС: агульная характарыстыка.
Бібліятэка як аб'ект атаматызацыі. Сістэмны падыход да атаматызацыі бібліятэчна-інфармацыйных працэса.
Асноныя тэхналагічныя бібліятэчныя працэсы, якія падлягаюць атаматызацыі. Тэхналагічная дакументацыя.
Прынцыпы пабудовы АБІС: ідэнтычнасць і пераймальнасць.
Прынцыпы пабудовы АБІС: інтэграванасці, кіраванне і маніторынг.
Прынцыпы пабудовы АБІС: сумяшчальнасці і адаптынасці.
Паняцце «жыццёвага цыкла» АБІС. Комплекс стандарта.
Стадыі і этапы стварэння і каранення АБІС: агульная характарыстыка.
Паняцце арганізацыйна-функцыянальнай структуры і архітэктуры АБІС, іх узаемасувязь.
Функцыянальная структура АБІС. Функцыянальныя падсістэмы (іх віды) і задачы.
Атаматызаваныя рабочы месцы (АРМ): прызначэнне, класіфікацыя, патрабаванні. Праграмныя модулі.
Тэхналагічныя магчымасці найбольш распасюджаных АРМа: “Камплектар”, “Каталагізатар”, “Чытач”, “Кнігавыдача”, “Адміністратар”.
Інфармацыйнае забеспячэнне АБІС: склад, роля, патрабаванні. Віды інфармацыі, якія цыркуліруюць у АБІС.

Прафесар М.А.Яцэвич


15

Приложенные файлы

  • doc 14711823
    Размер файла: 26 kB Загрузок: 2

Добавить комментарий