освітня політика білети

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1

1.Освітня політика як соціально-політичний феномен.
2.Освітня політика у сфері дошкільної освіти: стан і перспективи.
3.Роль аналізу освітньої політики у стратегічному плануванні розвитку освіти.


Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________


Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2

1.Сутність і структура поняття «освітня політика» з позицій політології.
2.Ідеологічні засади освітньої політики: ліберальні ідеології
3.Практика застосування аналізу освітньої політики в Україні: проблеми і перспективиЗатверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________


Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3

1.Освіта і політика: характер взаємодії
2. Схема обговорення освітньої політики (на стадії обговорення варіантів політики).
3. Нормативне підґрунтя реалізації освітньої політики в Україні (спеціальна освіта).

Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

1. Предмет аналізу освітньої політики
2. Освітня політика у сфері загальної середньої освіти: стан і перспективи
3. Нормативне підґрунтя реалізації освітньої політики в Україні (дошкільна освіта).

Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

1. Об’єкти освітньої політики
2. Структура документу з освітньої політики.
3.Науковий статус аналізу освітньої політики як інструментального знання. Предмет аналізу освітньої політики.


Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

1. Суб’єкти освітньої політики
2. Ідеологічні засади освітньої політики: консервативні ідеології
3. Зростання ролі громадянського суспільства в формуванні освітньої політики.Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

1. Компоненти освітньої політики, їх характеристика.
2. Ідеологічні засади освітньої політики: ліві ідеології.
3. Структурна характеристика національної освітньої системи в Україні.Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________


Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

1. Економічні індикатори освітньої політики, їх характеристика
2. Спеціальна освіта як пріоритетний напрям державної політики в освіті України.
3. Практика застосування аналізу освітньої політики в Україні: проблеми і перспективи


Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________


Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

1.Основні характеристики освітньої політики (за Тейлором, Різві, Лінгардом, Генрі).
2.Основні цілі та завдання Болонського процесу.
3.Нормативне підґрунтя реалізації освітньої політики в Україні (освіта дорослих).Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

1.Освітні індикатори освітньої політики, їх характеристика.
2.Освітня політика у сфері професійно-технічної освіти
3. Реалізація освітньої політики у галузі вищої педагогічної освіти : здобутки і прорахунки.

Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

1.Функції освітньої політики.
2.Освітня політика у сфері позашкільної освіти: додаткові можливості для розвитку дитини.
3. Підсумок стратегічного реформування освіти в Україні за період становлення і розвитку державного суверенітету.Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________


Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

1.Чинники впливу на формування освітньої політики
2.Освіта дорослих як невід’ємна складова освіти впродовж життя.
3. Освітня політика в Україні в контексті глобалізації та євроінтеграції: короткий аналітичний огляд.


Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13

1.Цикл обговорення освітньої політики (за Ваді Хаддадом), його характеристика
2.Освітня політика у галузі вищої освіти.
3. Характеристика етапів розвитку державної освітньої політики в Україні за період становлення і розвитку державного суверенітету.Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14

1.Рівні освітньої політики
2.Якість освіти та інструменти її моніторингу .
3.Вітчизняна освітня політика у сфері дошкільної освіти: стан і перспективи.

Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15

1.Характеристика першого етапу розвитку державної освітньої політики в Україні.
2.Моделі освіти в країнах ЄС, їх характеристика.
3. Запровадження Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ECTS) у вітчизняній вищій школі : нормативно-правова база.

Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16
1.Загальні правила забезпечення процесу планування освітньої політики (відповідно до практичної рамки для планування освітньої політики Міжнародного інституту з освітнього планування ЮНЕСКО).
2.Освітні реформи в Україні: характеристика в контексті стратегії й тактики освітньої політики.
3.Держава і громадянське суспільство: особливості взаємодії в сфері освітньої політики

Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17

1.Соціальні індикатори освітньої політики, їх характеристика
2.Характеристика другого етапу розвитку державної освітньої політики в Україні.
3. Освітня політика в Україні у галузі вищої освіти в контексті сучасних суспільних викликів.


Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18

1.Визначення поняття «освітня політика»: міждисциплінарний підхід
2.Характеристика третього етапу розвитку державної освітньої політики в Україні.
3.Університетська наука: нормативно-правове забезпечення, умови й перспективи розвитку.


Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________


Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19

1.Освітня політика як навчальна дисципліна: мета, завдання, предмет вивчення.
2.Сутність освітніх реформ у країнах Європейського Союзу.
3. Соціальний вимір вищої освіти.


Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20

1.Демократизація і децентралізація управління системою освіти як чинники освітньої політики
2.Реформи в галузі освіти в країнах Європейського Союзу.
3. Взаємодія у системі «вища освіта – ринок праці».


Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________


Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21

1.Роль держави у здійсненні освітньої політики
2.Реалізація освітньої політики у галузі загальної середньої освіти : здобутки і прорахунки.
3. Освітня політика в Україні з питань підготовки педагогічних і науково-педагогічних кадрів.

Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)

Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
Освітньо-кваліфікаційний рівень :магістр
Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки
Спеціальність 8.03010101 «Психологія»
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Освітня політика

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22

1.Якість, ефективність та рівність доступу до освіти як пріоритети освітньої політики
2.Реалізація освітньої політики у галузі загальної середньої освіти : здобутки і прорахунки.
3. Роль міжнародних організацій та проектів в розробці та реалізації освітньої політики в Україні.


Затверджено на засіданні кафедри освітньої політики
(протокол № __ від « ___ » ______________ 20____ року)
Завідувач кафедри _________
Екзаменатор _________

15

Приложенные файлы

  • doc 14712735
    Размер файла: 100 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий