Реабілітаційна психологія_Лекція 1 Поняття психологічної реабілітації


Лекція 1
Поняття та зміст психологічної реабілітації
Поняття психологічної реабілітації як науки і прикладної галузі
ВаполждєСапрлодж1
Реабілітація (від піздньолатинського rehabilitateо - відновлення) - це процес, спрямований на досягнення певних цілей у індивіда, який переніс травму, захворювання або інший ослаблюючий стан. Реабілітація (надалі - Р.) передбачає, що цей індивіду раніше був здатний адекватно функціонувати в тих сферах діяльності, активність в яких піддалася ослабленню; мета Р. - повернення до попереднього стану або колишньої здатності функціонування.
Р. як поняття з’явилося відносно нещодавно у людській історії. Скотт Аллан нагадує нам, що в більшості культур люди, які стали інвалідами, піддавалися вигнанню або смерті. Хоча зараз у нас прийнято більш гуманний погляд на інвалідність, однак багато людей продовжують реагувати на інвалідів зі значною огидою чи іншими емоціями, котрі свідчать про неприйняття. І сьогодні непросто влаштувати деякі реабілітаційні центри у населених районах, оскільки адміністрація стурбована негативним враженням, котре будуть справляти інваліди па місцевих жителів.
Як стверджує Джеральд Каплан, успішні програми Р. повинні починатися їз запобігання інвалідності. Модель триступеневої профілактики Каплана включає по-перше, санітарну просвіту і зміни в фізичному оточенні для запобігання хвороби; по-друге, раннє виявлення та лікування для запобігання постійної інвалідності і, нарешті, лікування та реабілітацію для запобігання подальшого погіршення і забезпечення можливого відновлення функції. На жаль, сучасні реабілітаційні центри орієнтовані, головним чином, на вирішення задач третього етапу профілактики за Капланом.
Початок реабілітації у США пов'язаний з інтересом приватних груп, які бачили цю проблему в суспільстві і шукали шляхи її вирішення. Іноді реабілітаційні зусилля були частиною більш великих реформ. Напр., Армія Порятунку обраща¬ла увагу на опустилися людей, особливо з алкоголь¬нимі проблемами.Фіз. і псіхіч. Р. отримала велике значення на тлі двох світових воєн. Підвищення якості і зростання можливостей мед. ДОПОМОГИ приводили до того, що люди з найважчими ране¬ніямі були врятовані, по лише для того, щоб стати важкими інвалідами. Цей досить великий контингент інвалідів не¬обходімо було повернути в-во, що ставило Сполучені Шта¬ти в скрутне становище.Процес реабілітації починається з оцінки і лікування болез¬ні, травми або патологічного стану. Крім цього, долж¬на проводитися оцінка будь-якого дефіциту, що залишається після лікування, і його впливу на соц., Психол. і професійні навички індивідуума. Лікування стану в гострому періоді кричи-ентіровано на травму або захворювання, при ниючі до інвалід¬ності. Реабілітація ж, навпаки, орієнтується на збереженій навички і на ті, к-які можуть бути сформовані на основі ре¬зервних можливостей пацієнта.Термін «реабілітаційний центр» означає різні варі¬анти пропонованого обслуговування. Існують реабілітаційні центри для більшості типів фіз. і псіхіч. патологіче¬скіх станів, а тж розладів особистості. Реабілітаційні центри для фіз. інвалідів яв-ся, ймовірно, найбільшими з існуючих установ, в яких брало міждисциплінарні бригади надають широкий спектр послуг. Це пов'язано як з різноманітністю навичок, необхідних для ефективного лече¬нія наявних порушень, так і з тенденцією до спеціалізації в медицині як засобу оптимізації охорони здоров'я.Центри але реабілітації в спеціальних зонах проблем здебільшого представляють собою моподіеціплінарние учреж¬денія, або ж послуги представників ін. Мед. професій іс¬пользуются там в якості додаткового лікування в обмеженому обсязі. Однак, чим ширшим яв-ся лікувальний підхід, тим більше міждисциплінарної повинна бути терапевті¬ческая бригада.Лікувальні nporpaмми і реабілітаційних центрів повинні бути досить специфічними для ефективного впливу на основну дисфункцію клієнта і в той же час досить широкими для вирішення проблем, супутніх інвалідності. Якісь послуги в ряді випадків можуть бути недоступні в даному центрі. У таких ситуаціях звертаються до установ соответ¬ствующего профілю для забезпечення необхідної спеціалізованої допомоги. При відсутності надання такої допомоги загальний результат реабілітації виявиться низьким, незважаючи на ка¬кіе-то успіхи, досягнуті в даному центрі в ін. Областях.Програми реабілітаційних центрів різні в різних регіонах, навіть щодо одного і того ж розлади. Це обумовлено низкою факторів, включно. фінансові міркування, величину обслуговується контингенту, наявність кваліфіціро¬ванних фахівців і ставлення громадськості до реабілі¬таціі. Крім того, є істотні відмінності, визван¬ние розбіжністю в думках фахівців відносно того, які методи лікування яв-ся найбільш ефективними. Насправді, найбільш ймовірно, що ряд загальних підходів придатний для роботи з більшістю пацієнтів, тоді як певні стани вимагає використання будь то спеціфіче¬скіх методів.
2
3

Приложенные файлы

  • docx 14725023
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий