Нұсқа 0002- 2 нұсқа


0002
2-Нұсқа
16. Есептеу аумағы – бұл?
А) Шығыны есептелінген есебімен магистраль
В) 3м ұзындықтағы құбырдың кесіндісі
С) Көршілес тікқұбырлар арасындағы магистральдың бір бөлігі
D) Ұдайы шығынмен жүйенің бір бөлігі
Е) Өзгеріссіз диаметрмен және шығынсыз
17. Төменнен ажыратылған бір құбырлы жылыту жүйесіндегі құралдардың жылу бергіштігі (көлемі бірдей болғанда)?
А) Сложныйға көтерілетін тік құбырда
В) Соңғы қабаттағы құралдан Сложный
С) Орталық қабаттағы құралдан Сложный
D) Құбырдың орналасуына байланысты емес
Е) Төменге түсетін құралдан Сложный
18. Қыздырған кезде не үшін үстіңгі бетін қырлы жасайды?
А) Арынды үдету үшін
В) Гидравликалық кедергілерді азайту үшін
С) Термиялық кедергілерді ұлғайту үшін
D) Құралдарды ауырлату үшін
Е) Жылу алмасуды интенсивтеу үшін
19. Сыртқы қабырға және қосымша ауа өткізгіштің арасына міндетті түрде саңылау үшін мынадан кем емес орын...?
А) 75 см
В) 0,5 см
С) 50 см
D) 25 см
Е) 5 см
20. Өрттің болдырмаудың алдын-алу жұмыстарының ережелеріне сәйкес, биіктігі қаншалықты ғимараттардың бөлмесіндегі бір сорғыш каналды қосуға тиым салынады...?
А) Оң қабаттағы
В) Үш қабаттық
С) Төрт қабаттық
D) Екі қабаттық
Е) Бес қабаттық
21. Өндіріспен шығарылатын центрден тартқыш желдеткіштердің сериялары дөңгелерімен 200мм (№2) 1000 мм-ге дейін (№ 10) бастап әр...?
А) 2000 мм
В) 500 мм
С) 1000 мм
D) 200 мм
Е) 100 мм
22. Білікті желдеткіштің элементін атаңыз?
А) Тұғыр
В) Обечайка
С) Ұлу тәріздес қаптама
D) Ротор
Е) Мойынтірекпен және тегершікпен білік
23. Бір құбырлы жылыту жүйесіндегі үлкен циркуляциялық шығыршықта есептелінген шығынның көлемі?
А) Үлкен циркуляциялық шығыршыққа қысымның шығыны азырақ
В) Жақындағы тікқұбыр арқылы өтетін шығыршықта көбірек
С) Ортадағы тікқұбыр арқылы өтетін шығыршықта көбірек
D) Барлық шығыршыққа бірдей
Е) Алыстағы тікқұбыр арқылы өтетін шығыршықта көбірек
24. Бөлмені панельді-сәулелендірумен жылыту кезінде ең бастысы не болу керек?
А) Жылу өткізгіштік
В) Тұрмыстық құралдардан бөлінген жылу есебіне
С) Жылу алмасусыз
D) Конвективті жылу алмасу есебінде
Е) Сәулелі
25. Бумен жылыту жүйесінде будың мынадай жылдамдықпен қозғалысы ұсынылады...?
А) 10-60 м/с
В) 0,2-1,5 м/с
С) 80 м/с-ден Сложный
D) 5-7 м/с
Е) 0-10 м/с
26. жылу жүйесінің қандай жылу тасымалдаушысы жарылысқа аса қауіпті?
А) Газдар
В) Қайнатылған бу
С) Ыстық ауа
D) Су
Е) Қаныққан бу
27. Адам tв=350С ?в=40% болғанда жылуды қалай жоғалтады
А) Жылу өткізгіштен
В) Тамырдағы қан айналу қозғалысының жылдамдығы азаю есебінен
С) Сәулеленумен
D) Конвекциямен
Е) Терлеумен
28. Қоршау арқылы ауаның тазартылу себебі:
А) Ғимараттың биіктігі бойынша ішке және сыртқа ауаның биіктігі
В) Желдету үдеуі
С) Ауаның гидравликалық қысымы
D) Ауаның гидравликалық қысымы және желдің үдеуі
Е) Будың парциалды қысымының айырмашылығы
29. Пластмасса құбырды станоктарда иген кезде, сығу ролигі мен түтіктің арасындағы саңылау құбырдың сыртқы диаметрінің ... %-нан аспауы керек?
А) 14
В) 16
С) 8
D) 12
Е) 10
30. Құбыр дайындау жұмыстарында қылаудың мөлшері ... мм- ден аспауы керек?
А) 0,6
В) 0,8
С) 0,4
D) 0,7
Е) 0,5
31. Қазандықтарды айналдыра қоршау бөлінеді...?
А) Футирлеу және қаптау
В) Ішкі және сыртқы
С) Еркін тұратын, каркасыз, құбырдағы
D) Ауыр, орта салмақты, жеңіл
Е) Ауыр, жеңулдетілген, жеңіл
32. Қазандықтарды қоректендіру үшін келетін сулар қалай аталады...?
А) Шикі
В) Бастапқы
С) Қоректендіргіш
D) Қазандық
Е) Қызыған
33. Ағынның өзгертілген жылдамдығымен және оның бағытының бірнеше рет өзгеруімен, су тамшыларындағы инерциялы бөлу үшін қолданылады....?
А) Гравитациялық сепарация
В) Қабыршықты сепарация
С) Центрден тартқыш сепарация
D) Жалюзийлік сепарация
Е) Инерциялық сепарация
34. Құбырға өту жолын тез ашу және жабу үшін, сонымен қатар шығынды реттеу үшін ... шеген қолданылады:
А) Ысырмалар
В) Муфталы крандар
С) Кетпен крандар
D) Тығыздама крандар
Е) Тығынды крандар
35. Жылыту тікқұбырларының қабырғалары мен осьтерінің, олардың диаметрі 40-50мм болған жағдайда, ара қашықтығы ... мм болу керек
А) 60
В) 40
С) 45
D) 55
Е) 50
36. Газбен дәнекерлеуші техника қауіпсіздігін сақтау нұсқамасынан кемінде ....... бір рет өтуге міндетті?
А) Жарты жылда
В) 10 күнде
С) Жыл
D) Ай
Е) Тоқсан
37. Температураға байланысты, тұйық көлемдегі будың немесе газдың, сұйықтың қысымын өзгертуге қимылы негізделген термометр аталады?
А) Пирометрлер
В) Психрометрлер
С) Кедергілер термометрі
D) Кеңейту термометрі
Е) Манометрлік термометрлер
38. Табиғатта қанша заттардың агрегаттық күйі белгілі...?
А) 6
В) 5
С) 2
D) 3
Е) 4
39. Табиғи желдеткіш бұл ...?
А) Кондиционермен ауа алмасу
В) Ауаның айналысы
С) Желдеткіш
D) Ауаның тығыздығы есебінің айырмасымен ауа алмасу
Е) Кондиционер
40. Мектепте қабырғаға орнатылған писсуарларды, еден құралдың жоғарғы жағына дейін, ... мм-ден кем емес биіктікте орнатады.
А) 400
В) 550
С) 500
D) 475
Е) 450
41. Қимасы 1600-2000 мм болған жағдайда, тік бұрышты қималы ауа өткізгішпен құралған қабырғаның жазық еместігі ... мм-ден аспауы керек?
А) 30
В) 35
С) 20
D) 15
Е) 25
42. Металлполимерлі құбырдан жасалған жылыту жүйесін гидравликалық тексеру кезінде, екінші кезеңнің ұзақтығы ... сағат болады?
А) 1,5
В) 2,5
С) 3
D) 1
Е) 2
43. Металполимерлі құбырлы жылыту жүйесіндегі еден астындағы жылуды тексеру, еден конструкциясын құйғаннан соң ... кейін жүргізіледі
А) 28
В) 30
С) 27
D) 29
Е) 25
44. Қоғамдық ғимараттарда су ішетін фонтаншаларды, еден деңгейінен құралдың жоғары жағына дейін, ... мм-ден кем емес биіктікте орнатады.
А) 850
В) 950
С) 975
D) 925
Е) 900
45. Шаблондар ........ орнататын орындарды өлшеп алу үшін қолданылады?
А) Кері құбырлар
В) Жылыту радиаторлары
С) Элеватор тораптары
D) Берілгіш құбырлар
Е) Радиаторлардың астындағы кронштейндер
46. Кірпіш қабырғалардағы радиатордың астындағы кронштейндердің саңылауының тереңдігі ....... мм болу керек
А) 120
В) 125
С) 130
D) 115
Е) 110
47. Қыздыру құралдарының терезе ойығынан бері тігінен ауытқу осі ..... мм-ден аспауы керек
А) 60
В) 80
С) 70
D) 40
Е) 50
48. Радиатордың астындағы кронштейнді кірпіш қабырғаға ...... бекітуге болады?
А) Ерітіндімен
В) Өзі тесілетін бұрандамен
С) Өзі кеңейтетін бұрандамен
D) Ысқымен
Е) Бойлық бұрандамен
49. Радиаторлардың астындағы кронштейнді ағаш арақабырғаға ...... бекітуге болады?
А) Дюбельмен
В) Ерітіндіден жасаған бітегішпен
С) Ысқымен
D) Өзі кеңейетін бұрандамен
Е) Бойлық бұрандамен
50) Шомылатын бөлменің көлемі, сиымды су жылытқыш орнатылған жағдайда ... м3-тен кем болмауы керек?
А) 5,5
В) 5,75
С) 6
D) 5,25
Е) 6,25
51. Жұмысшы қысымы 0,007 МПа бумен жылыту жүйесін, ... МПа-ға тең болатын гидростатистикалық қысым әдісімен сыналады
А) 0,35
В) 0,3
С) 0,15
D) 0,2
Е) 0,25
52. Металлполимерлі құбырлы жылыту жүйесіндегі гидравликалық сынақтың бірінші кезеңінің ұзақтығы ... минутты құрайды
А) 30
В) 75
С) 45
D) 90
Е) 60
53. Писсуарларды тұрғызу еңістігі ... кем болмауы керек?
А) 0,017
В) 0,016
С) 0,015
D) 0,025
Е) 0,02
54. Заттың қозғалатын бөлігіндегі жылудың тасымалдануы бұл...?
А) Сәулелі жылу алмасу
В) Сәулелену
С) Жылу өткізгіштік
D) Жылу алмасу
Е) Конвекция
55. Санитарлық-техникалық құрылымдарды орнату кезеңдері бұл ...?
А) Монтаждау және дәнекерлеу жұмыстары
В) Монтаждау Және тексеру жұмыстары
С) Құрастыру және орнату жұмыстары
D) Дайындау және жинақтау жұмыстары
Е) Дайындау және орнату жұмыстары
56. Буды 2115?? – 250?С температурамен қыздырған, қысымы 0,07? 1,6 МПа, жұмысшы ортаның параметріндегі құбырлар категориясы?
А) Бірінші
В) Бесінші
С) Екінші
D) Үшінші
Е) Төртінші
57. 40 т/с-тан жоғары бу өндіре алатын қазандықтар үшін, қанша коректендіргіш құбырлар қажет?
А) 2
В) 3
С) 2-ден 2
D) 2-ден 3
Е) 1
58. Нанометрде (НМ) және метрде (м) 1А? (ангстрем) айқындау?
А) 1А? = 1∙10?10см = 1∙10 ?12м
В) 1А? = 0,1 НМ = 10 ?9м
С) 1А? = 1,8∙10 ?8см = 1,8∙10?10м
D) 1А? = 1∙10 ? 8см = 1∙10 ?9м
Е) 1А? = 1∙10 ? 10см = 1∙10? 10м
59.Вольманның құралмалы станогында диаметрі 25мм-ге дейінгі ... құбырларды ию жұмысы орындалады
А) Металды полимер
В) Шыны пластикалық
С) Пласстмасса
D) Құралмалы
Е) Металл
60. Пластмасса құбырларды ию алдында қыздыру жүргізіледі .......?
А) Ваннадағы сумен
В) Газдың оттығымен
С) Электр қыздырғыштармен
D) Контактілі электродтармен
Е) Ваннадағы глецеринмен
61. ПВХ-дан жасалған құбырлы аспалы суағарларды бұру еңістігі .... кем болмауы керек
А) 0,0035
В) 0,0045
С) 0,004
D) 0,0055
Е) 0,005
62. Желдеткіштерді желдеткіштер жүйесінде қолданады?
А) Дұрыс желдеткіштер
В) Радиальді және центрден тартқыш
С) Осьтік
D) Радиальді және осьтік
Е) Центрден тартқыш
63. Шатырдағы желдеткіштер ауаның температурасы ... дейінгі ауаны ығыстыру үшін арналып жасалған?
А) 80 С-қа дейінгі
В) 60 С-қа дейінгі
С) 180 С-қа дейінгі
D) 40 С-қа дейінгі
Е) 100 С-қа дейінгі
64. PP-R80 құбырынан жасалған су құбырына өткізілген гидравликалық сынақтың 2- кезеңінде қысымның шығыны ... МПа-дан аспауы керек
А) 0,03
В) 0,01
С) 0,05
D) 0,04
Е) 0,02
65. Бірінші классты өндірістік кәсіпорындар үшін, санитарлық-қорғаныш аймағының кеңдігі ... құрайды?
А) 1000м
В) 500м
С) 300м
D) 100м
Е) 50м
66. Тұрғын және қоғамдық ғимараттардағы қолданылатын канализациялар үшін, винилпласты және полиэленді құбырлардың диаметрі ... болады?
А) 300м
В) 50м
С) 500м
D) 1000м
Е) 100м
67. Құрғақ газдың су буымен қоспасын атайды....?
А) Қаныққан ылғалды ауа
В) Қоюланған ауа
С) Ылғалды ауа
D) Құрғақ ауа
Е) Аралас ауа
68. Жылу алмасу процесінің энергетикалық процесі бұл...?
А) Жылулық
В) Энтальпия
С) Қуат
D) Жылу тасымалдаушы
Е) Жылу сиымдылығы
69. Судың қозғалысын ұйымдастыру және су-бу қосындысының әдісі бойынша қазандықтар мынадай болады....?
А) Тігінен құбырлармен, барабанмен
В) Жасанды циркуляциямен және жылу тасымалдағыштың табиғи қозғалысымен
С) Табиғи циркуляциямен, жылу тасымалдағыштың жасанды қозғлысымен
D) Жасанды циркуляциямен
Е) Түсірілген құбырмен, жасанды циркуляциямен
70. Төмендегі қысымды газ құбырларындағы жабдықтардың (ГРЖ және ГРУ) беріктігі ... МПа қысыммен тексеріледі?
А) 0,4
В) 0,25
С) 0,2
D) 0,3
Е) 0,35

Приложенные файлы

  • docx 14725335
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий