Домашні завдання з математики

Тема 5. Похідна та її застосування
Домашнє завдання до уроку № 48
Тема: “Границя фунції в точці. Основні теореми про границі. Неперервність функції в точці.”
Теоретична частина
Вивчити: (9(: с. 4 -7.
Практична частина
Розвґязати: №1 Обчисліть границю функції 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 у точці 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, якщо:
а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; в) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№2 Обчисліть границі:
а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; в) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№3 Обчисліть границі:
а) 13 EMBED Equation.3 1415 ; б) 13 EMBED Equation.3 1415 ; в) 13 EMBED Equation.3 1415.
№4 Знайдіть приріст функції 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 у разі переходу від точки 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 до точки х , якщо:
13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Домашнє завдання до уроку № 49
Тема: “Дотична до графіка функції. Похідна.”
Теоретична частина
Вивчити: (9(: с. 9.
Практична частина
Розвґязати: №1 Обчисліть похідну функції 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 у точці 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 ; в довільній точці х .
№2 Знаючи, що 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, обчисліть похідну функції 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 у точці:
а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; в) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; г) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№3 Знаючи, що 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, обчисліть похідну функції 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 у точці:
а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; в) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; г) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№4 Запишіть рівняння дотичної до графіка функції у точці х :
а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
13 EMBED Equation.DSMT4 1415
Домашнє завдання до уроку № 50
Тема: “Теорема про похідну суми, добутку і частки функції .”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 11,12,13; (9(: с. 10.
Практична частина
Розвґязати: №1 Знайти похідну функції, використовуючи формули і теореми про похідні:
а) 13 EMBED Equation.3 1415; г) 13 EMBED Equation.3 1415;
б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; д) 13 EMBED Equation.3 1415
в) 13 EMBED Equation.3 1415; е) 13 EMBED Equation.3 1415.
№2 Обчисліть значення похідної функції у зазначених точках:
а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№3 Запишіть рівняння дотичної до графіка функції 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 у точці з абсцисою 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Домашнє завдання до уроку № 51
Тема: “Похідна складеної функції.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 12.
Практична частина
Розвґязати: №1 Знайти похідну складеної функції:
а) 13 EMBED Equation.3 1415 ; г) 13 EMBED Equation.3 1415; є) 13 EMBED Equation.3 1415;
б) 13 EMBED Equation.3 1415; д) 13 EMBED Equation.3 1415; ж) 13 EMBED Equation.3 1415;
в) 13 EMBED Equation.3 1415 ; е) 13 EMBED Equation.3 1415; з) 13 EMBED Equation.3 1415.

Домашнє завдання до уроку № 52
Тема: “Похідна показникової, логарифмічної та степеневої функцій.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 15,16.
Практична частина
Розвґязати: Знайти похідну функції:
а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; г) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; є) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;
б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; д) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; ж) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;
в) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; е) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; з) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Домашнє завдання до уроку № 53
Тема: “Розв’язування вправ.”
Теоретична частина
Повторити: (4(: § 11,12,13; (9(: с. 4 - 10.

Домашнє завдання до уроку № 54
Тема: “Зростання і спадання функції. Екстремальні точки. Локальний екстремум функції.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 15,16; (9(: с. 35 -37.
Практична частина
Розвґязати: №1 Доведіть, що функція 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 зростає на всій області визначення:
а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; в) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№2 Доведіть, що функція 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 спадає на всій області визначення:
а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; в) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№3 Знайти проміжки зростання та спадання функції:
а) 13 EMBED Equation.3 1415; б) 13 EMBED Equation.3 1415; в) 13 EMBED Equation.3 1415.
№4 Знайти точки екстремумів функції:
а) 13 EMBED Equation.3 1415; в) 13 EMBED Equation.3 1415;
б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; г) 13 EMBED Equation.3 1415.

Домашнє завдання до уроку № 55
Тема: “Знаходження найбільшого і найменшого значень функції.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 18.
Практична частина
Розвґязати: №1 Знайти найбільше та найменше значення функції:
а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 на проміжку 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 ;
б) 13 EMBED Equation.3 1415 на відрізку 13 EMBED Equation.3 1415.
№2 Знайти найбільше та найменше значення функції 13 EMBED Equation.3 1415 на відрізку 13 EMBED Equation.3 1415.
№3 Число 10 розділіть на два доданки так, щоб їх добуток був найбільшим.
№4 З усіх прямокутників, що мають периметр 20 см, знайти той, у якого діагональ найменша.

Домашнє завдання до уроку № 56
Тема: “ Загальна схема дослідження функції та побудова її графіка.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 19.
Практична частина
Розвґязати: Дослідити функцію та побудувати її графік:
а) 13 EMBED Equation.3 1415; в) 13 EMBED Equation.3 1415
б) 13 EMBED Equation.3 1415; г) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 .

Домашнє завдання до уроку № 57
Тема: “Похідна як швидкість.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 10.
Практична частина
Розвґязати: №1 Точка рухається так, що шлях, пройдений нею за t секунд, виражається формулою 13 EMBED Equation.DSMT4 1415. Знайдіть: а) швидкість точки в будь-який момент часу; б) прискорення точки в будь-який момент часу; в) швидкість і прискорення точки в момент часу 13 EMBED Equation.DSMT4 1415с.
№2 Матеріальна точка рухається за законом 13 EMBED Equation.3 1415. В який момент часу швидкість дорівнює нулю?
№3 Через поперечний переріз провідника в кожний момент часу проходить заряд 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 (q вимірюється в кулонах , а t – у секундах). Знайдіть силу струму в момент часу 13 EMBED Equation.DSMT4 1415с .

Домашнє завдання до уроку № 58
Тема: “Розв’язування вправ.”
Теоретична частина
Повторити: (4(: § 15 - 19.


Тема 6. Інтеграл та його застосування
Домашнє завдання до уроку № 60
Тема: “Первісна та невизначений інтеграл. Таблиця первісних. Основна властивість первісної.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 21, 22, 23; (9(: с. 53 – 56.
Практична частина
Розвґязати: №1 Доведіть, що функція 13 EMBED Equation.3 1415 є первісною для функції 13 EMBED Equation.3 1415, якщо:
а) 13 EMBED Equation.3 1415 , 13 EMBED Equation.3 1415;
б) 13 EMBED Equation.3 1415 , 13 EMBED Equation.3 1415;
в) 13 EMBED Equation.3 1415 , 13 EMBED Equation.3 1415.
Розвґязати: №1 Знайти за формулами інтегрування
а) 13 EMBED Equation.3 1415 ; в) 13 EMBED Equation.3 1415; д) 13 EMBED Equation.3 1415;
б) 13 EMBED Equation.3 1415; г) 13 EMBED Equation.3 1415; е) 13 EMBED Equation.3 1415.

Домашнє завдання до уроку № 61
Тема: “Правила знаходження первісних.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 23.
Практична частина
Розвґязати: №1 Знайдіть загальний вигляд первісних для функції:
1) 13 EMBED Equatio
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·–
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Домашнє завдання до уроку № 62
Тема: “Виділення первісної, що задовольняє заданій початковій умові.”
Теоретична частина
Опрацювати конспект уроку.
Практична частина
Розвґязати: №1 Для функції 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 знайдіть первісну, графік якої проходить через точку М.
а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 ; г) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;
б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; д) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;
в) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; е) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.


Домашнє завдання до уроку № 63
Тема: “Приклади задач, що приводять до поняття інтеграла. Означення інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 24, 25.
Практична частина
Розвґязати: №1 Обчислити інтеграл:
а) 13 EMBED Equation.3 1415; в) 13 EMBED Equation.3 1415 в) ; д) 13 EMBED Equation.3 1415;
б) 13 EMBED Equation.3 1415; г) 13 EMBED Equation.3 1415; е) 13 EMBED Equation.3 1415.

Домашнє завдання до уроку № 64
Тема: “Розв'язування вправ на знаходження інтеграла.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 24, 25; (9(: с. 56-58 .
Практична частина
Розвґязати: №1 Обчислити інтеграл:
а) 13 EMBED Equation.3 1415; в) 13 EMBED Equation.3 1415;
б) 13 EMBED Equation.3 1415; г) 13 EMBED Equation.3 1415.
№2 Обчислити інтеграл:
а) 13 EMBED Equation.3 1415; в) 13 EMBED Equation.3 1415;
б) 13 EMBED Equation.3 1415; г) 13 EMBED Equation.3 1415.

Домашнє завдання до уроку № 65
Тема: “Площа підграфіка.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 26, с. 136 – 139.
Практична частина
Розвґязати: №1 Знайдіть площу підграфіка функції:
а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 на 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; в) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 на 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 на 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; г) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 на 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Домашнє завдання до уроку № 66
Тема: “Застосування інтеграла до обчислення площ плоских фігур.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 26, с.136 – 139; (9(: с. 58 -– 61.
Практична частина
Розвґязати: №1 Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями:
а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415;
б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;
в) 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415.

№2 Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями 13 EMBED Equation.3 1415.

Домашнє завдання до уроку № 67
Тема: “Розв'язування вправ на знаходження площ плоских фігур.”
Теоретична частина
Повторити: (4(: § 26, с.136 – 139; (9(: с. 58 – 61.
Практична частина
Розвґязати: №1 Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями:
а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 ; в) 13 EMBED Equation.3 1415;
б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; г) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Домашнє завдання до уроку № 68
Тема: “Обчислення об'ємів тіл.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 26, с. 139 - 144; (9(: с. 61 .
Практична частина
Розвґязати: №1 Знайти об’єм тіла, утвореного обертанням навколо осі абсцис криволінійної трапеції, обмеженої лініями:
а) 13 EMBED Equation.3 1415; в) 13 EMBED Equation.3 1415;
б) 13 EMBED Equation.3 1415; г) 13 EMBED Equation.3 1415.

Домашнє завдання до уроку № 69
Тема: “Інтеграл показникової, степеневої та логарифмічної функції.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 27.
Практична частина
Розвґязати: №1 Обчислити інтеграл:
а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; г) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;
б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; д) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;
в) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; е) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Домашнє завдання до уроку № 70
Тема: “Застосування інтеграла до розв’язування прикладних задач.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 23, с. 124 – 126.
Практична частина
Розвґязати: №1 Швидкість точки, що рухається прямолінійно, задано формулою 13 EMBED Equation.3 1415. Запишіть формулу залежності її координати 13 EMBED Equation.3 1415 від часу 13 EMBED Equation.3 1415 , якщо відомо, що в початковий момент часу 13 EMBED Equation.3 1415 точка знаходиться в початку координат.
№2 Точка рухається з прискоренням 13 EMBED Equation.3 1415. Знайдіть закон руху точки, якщо в момент 13 EMBED Equation.3 1415с її швидкість дорівнює 10 м/с, а координата дорівнює 12 м ( одиниця вимірювання 13 EMBED Equation.3 1415 дорівнює 1 м/с2).
№3 Обчисліть величину заряду, що переноситься через поперечний переріз провідника за 10 с, якщо сила струму змінюється за законом 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 (А).

Домашнє завдання до уроку № 71
Тема: “Розв'язування вправ.”
Теоретична частина
Повторити: (4(: § 21 – 27.


Тема 7. Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики
Домашнє завдання до уроку № 72
Тема: “Елементи комбінаторики. Комбінаторні правила суми та добутку.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 33 - 34; (9(: с. 95 - 99.
Практична частина
Розвґязати: №1 Обчисліть: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 ; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 ; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 ; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415
№2 Скількома способами можна посадити чотирьох дітей на лавці?
№3 Їдальня приготувала на сніданок три другі страви ( А, В, С) і два напої (М, К). Скільки різних наборів із двох страв можна вибрати на сніданок?
№4 Скільки непарних чотирицифрових чисел можна скласти з цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, якщо цифри не можуть повторюватись?

Домашнє завдання до уроку № 73
Тема: “Перестановки, розміщення, комбінації.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 33 - 34; (9(: с. 95 - 99.
Практична частина
Розвґязати: №1 Скільки різних трицифрових чисел можна написати цифрами 6, 7, і 8 так, щоб усі цифри кожного числа були різні?
№2 На полиці є 20 книжок. Скількома способами можна вибрати дві з них?
№3 Скільки діагоналей має опуклий 10-кутник?

Домашнє завдання до уроку № 74
Тема: “Випадкова подія. Відносна частота події. Ймовірність подій. Класичне означення ймовірності. Операції над подіями. Ймовірність суми несумісних подій. Ймовірність добутку незалежних подій.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 36 - 39; (9(: с. 105 - 107.
Практична частина
Розвґязати: №1 У лотереї 100 квитків, із них 5 виграшних. Яка імовірність програшу?
№2 У кишені лежать 6 монет. Яка імовірність вийняти навмання
монету: 1) з парним числом копійок; 2) з непарним числом копійок;
3) менше 20 копійок?
№3. Данило на картці спортлото (6 з 49) відзначив номери: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Наташа на своїй картці відзначила номери: 5, 12, 17, 23, 35, 49. Як ви
думаєте, виграш якого набору чисел більш ймовірний? Поясніть свою
думку.
№4 У шухляді лежать 8 червоних, 2 синіх і 20 зелених олівців. Ви навман_
ня виймаєте олівець. Яка імовірність того, що це:
1) червоний олівець? 2) жовтий олівець? 3) не зелений олівець? 4) Яку
найменшу кількість олівців потрібно вийняти, щоб з імовірністю,
рівною 1, серед них був зелений олівець?

Домашнє завдання до уроку № 75
Тема: “Відносна частота події та випадкові величини. Дискретна випадкова величина, закон її розподілу. Математичне сподівання дискретної випадкової величини.”
Теоретична частина
Вивчити: (9(: с. 108 - 109.
Практична частина
Розвґязати: №1 У таблиці наведено розміри взуття 20 дівчат 11 класу:
34 35 35 35 36 36 36 36 37 37
37 37 37 37 38 38 38 39 39 40
За цими даними складіть таблицю розподілу значень випадкової величини X розмір взуття дівчат 11 класу за частотами (M) і за відносними частотами (W).
№2 З ящика, що містить 4 кульки, які пронумеровані числами 0, 1, 2, 3, навмання беруть дві кульки. Скласти закон розподілу суми номерів двох кульок, які вийняті.

Домашнє завдання до уроку № 76
Тема: “Елементи статистики. Вибіркові характеристики. Графічне представлення інформації про вибірку.”
Теоретична частина
Вивчити: (4(: § 48 – 53.
Практична частина
Розв’язати: Знайдіть центральні тенденції, складіть частотну таблицю вибірки та побудуйте відповідну гістограму:
для вибірки 2, 3, 3, 5, 6, 6, 6, 7, 9;
для вибірки 1, 5, 7, 3, 7, 1, 7, 8, 3, 2;
за даними таблиці (подано відомості про вік 20 дітуй, які прийшли на сеанс до кінотеатру)
12
14
15
12
16

13
14
16
15
14

14
15
15
16
14

12
13
15
16
14

4) для статистичного дослідження успішності складанням учнями ДПА з математики, якщо вони отримали такі бали: 7, 7, 9, 12, 4, 5, 11, 11, 12, 9, 9, 9, 10, 10, 7, 9, 9, 8, 4, 5, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 7, 6, 9, 5, 5, 12, 9, 10, 10, 7, 9, 12, 4, 5, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 6, 9, 8, 10, 7, 9, 12, 4, 9, 8, 10, 10, 12, 11, 10, 9, 10, 7, 7, 4, 7.


Тема 8. Систематизація та узагальнення фактів і методів планіметрії
Домашнє завдання до уроку № 77
Тема: “Аксіоми планіметрії. Система опорних фактів курсу планіметрії.”
Теоретична частина
Вивчити: (7(: § 1 – 13.
Практична частина
Розвґязати: №1 Одна із сторін прямокутника дорівнює 8 см, а його діагональ – 10 см. Знайдіть невідому сторону прямокутника.
№2 Сторона ромба дорівнює 13 см, а одна з його діагоналей – 24 см. Знайдіть довжину другої діагоналі ромба.
№3 Катет прямокутного трикутника дорівнює 6 см, а медіана, проведена до нього, - 5 см. Знайдіть гіпотенузу трикутника.
№4 Основа і бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнюють 20 см і 30 см відповідно. Знайдіть бісектрису кута при основі трикутника.

Домашнє завдання до уроку № 78
Тема: “Площі фігур. Геометричні і аналітичні методи розв’язування планіметричних задач.”
Теоретична частина
Вивчити: (7(: § 1 – 13.
Практична частина
Розвґязати: №1 Знайдіть площу круга, діаметр якого дорівнює 8 см.
№2 Знайдіть площу рівнобічної трапеції, основи якої дорівнюють 7 см і 13 см, а бічна сторона – 5 см.
№3 На стороні ВС квадрата ABCD позначено точку М так, що 13 EMBED Equation.DSMT4 1415. Знайдіть довжину відрізка MD, якщо 13 EMBED Equation.DSMT4 1415см.
№4 Діагональ рівнобічної трапеції ділить висоту, проведену з вершини тупого кута, на відрізки завдовжки 15 см і 12 см, а бічна сторона трапеції дорівнює її меншій основі. Знайдіть площу трапеції.

Домашнє завдання до уроку № 79
Тема: “Декартові координати на площині. Вектори.”
Теоретична частина
Вивчити: (7(: § 10.
Практична частина
Розвґязати: №1 Знайдіть координати середини відрізка АВ , якщо А(-2; 4), В( 6; 8).
№2 Задано вектори 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 і 13 EMBED Equation.DSMT4 1415. Знайдіть координати вектора 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№3 Знайти косинус кута між векторами 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 і 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Тема 9. Паралельність прямих і площин у просторі
Домашнє завдання до уроку № 80
Тема: “Основні поняття стереометрії. Аксіоми стереометрії та наслідки з них. Просторові геометричні фігури.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: §1.
Практична частина
Розвґязати: №1 Доведіть, що вершини паралелограма ABCD лежать в одній площині.
№2 Дано дві прямі а і b , через які не можна провести площину. Доведіть, що ці прямі не перетинаються.
№3 Чи можуть дві площини мати тільки одну спільну точку?
№4 У просторі задано чотири точки, жодні три з яких не лежать на одній прямій. Скільки площин можна провести через різні трійки цих точок.

Домашнє завдання до уроку № 81
Тема: “ Розв'язування задач.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 1.
Практична частина
Розвґязати: №1 Пряма АВ і точки C, D не лежать в одній площині. Доведіть, що прямі АВ і CD не перетинаються.
№2 Чи лежить у площині трикутника пряма, що перетинає дві його сторони? Відповідь обгрунтуйте.
№3 Чи можна через три точки, що належать одній прямій, провести дві різні площини? Відповідь обгрунтуйте.
№4 Через точку D, що не лежить на прямій а, проведено прямі b і c , які перетинають пряму а. Доведіть, що прямі а, b і c лежать в одній площині.

Домашнє завдання до уроку № 82
Тема: “Взаємне розміщення прямих у просторі. Паралельність прямих.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 2, п. 7 - 8.
Практична частина
Розвґязати: №1 Дано куб ABCDA1B1C1D1 . Назвіть прямі, що містять ребро куба, та:
а) паралельні прямій А1В1 ;
б) перетинаються з прямою СС1;
в) є мимобіжними з прямою ВС.
№2 Прямі а і b паралельні. Як розташована пряма a відносно площини
· , якщо пряма b перетинає площину
· ?
№3 Через кінці відрізка АВ і його середину проведено паралельні прямі, що перетинають деяку площину в точках А1 , В1 , М1 . Знайти довжину ММ1 , якщо відрізок АВ не перетинає площину та АА1 = 8,3 см; а ВВ1 = 4,1 см.

Домашнє завдання до уроку № 83
Тема: “Паралельне проектування і його властивості. Зображення плоских і просторових фігур у стереометрії.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 2, п. 13; (10(: с. 11 - 15 .
Практична частина
Розвґязати: №1 Дано паралельну проекцію трикутника. Побудуйте проекції його медіан.
№2 Дано паралельну проекцію рівнобедреної трапеції. Побудуйте проекцію її висоти, проведеної з вершини тупого кута.
№3 Чи може проекція паралелограма при паралельному проектуванні бути квадратом?

Домашнє завдання до уроку № 84
Тема: “Паралельність прямої і площини.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 2, п. 9.
Практична частина
Розвґязати: №1 Дано куб ABCDA1B1C1D1 . Назвіть:
а) ребра, паралельні площині ВСС1 ;
б) площини граней, паралельні ребру AD.
№2 Вершини В, С паралелограма ABCD належать площині 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, що не збігається з площиною паралелограма. Доведіть, що пряма AD паралельна площині 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№3 Доведіть, що через будь-яку з двох мимобіжних прямих можна провести площину, паралельну другій прямій.

Домашнє завдання до уроку № 85
Тема: “Розміщення двох площин у просторі. Паралельні площини. Ознака паралельності площин. Існування площини, паралельної даній площині.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 2, п. 10 – 12.
Практична частина
Розвґязати: №1 Дано куб ABCDA1B1C1D1 . Точки E, F, H лежать на ребрах АВ, ВВ1 , ВС відповідно. Визначте, чи паралельні площини:
а) АВВ1 і DD1С1;
б) AB1C і ACD;
в) EFH і AB1C.
№2 Чи можуть бути паралельними площини, що проходять через непаралельні прямі?
№3 Дано дві паралельні площини. Через точки А і В однієї з площин проведено паралельні прямі, які перетинають другу площину в точках А1 і В1 . Чому дорівнює відрізок А1В1 , якщо АВ = а ?

Домашнє завдання до уроку № 86
Тема: “Властивості паралельних площин. Побудова перерізів многограників.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: §2, п. 12; (10(: с. 8 – 11.
Практична частина
Розвґязати: №1 Дано 13 EMBED Equation.3 1415
·
·
·; 13 EMBED Equation.3 1415 13 EMBED Equation.3 1415; 13 EMBED Equation.3 1415. Знайти АО, якщо АВ= 3 см, DC = 4 см, ОС = 8 см..
№2 Дві суміжні сторони паралелограма паралельні площині
· . Яке взаємне розміщення площини паралелограма і площини
·?
№3 Дано дві паралельні площини
· і
·. Точка М не лежить ні на одній із них. Скільки всього існує прямих, які проходять через М і паралельні площині
· і
· ?

Домашнє завдання до уроку № 87
Тема: “Розв'язування вправ за темою «Паралельність прямих і площин в просторі».”
Теоретична частина
Повторити: (6(: §1, 2.

Тема 10. Перпендикулярність прямих і площин у просторі
Домашнє завдання до уроку № 88
Тема: “Кут між прямими. Перпендикулярність прямих. Перпендикулярність прямої і площини.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 3, п. 14 - 17; (10(: с. 29 -30 .
Практична частина
Розвґязати: №1 У кубі ABCDA1B1C1D1 назвіть:
а) дві прямі, перпендикулярні площині АВС;
б) усі ребра, перпендикулярні до площини СС1D1;
в) площину, перпендикулярну до прямої BD;
г) дві площини, перпендикулярні до прямої A1D1 .
№2 У трикутнику АВС 13 EMBED Equation.3 1415. Пряма AD перпендикулярна до площини трикутника. Знайдіть відстань від точки D до вершини В і С , якщо AD = 6.
№3 Діагоналі ромба ABCD перетинаються в точці О. Пряма МО перпендикулярна до прямих АС і AD. Доведіть перпендикулярність:
прямих МО і АВ;
прямої АС і площини BMD.

Домашнє завдання до уроку № 89
Тема: “Перпендикуляр і похила до площини.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 3, п. 18, 19.
Практична частина
Розвґязати: №1 Із точки до площини проведено перпендикуляр і похилу, довжина якої дорівнює 8 см. Знайдіть:
довжину перпендикуляра, якщо кут між перпендикуляром і похилою дорівнює 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;
довжину проекції похилої, якщо вона утворює з похилою кут 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№2 Точка, віддалена від вершини правильного трикутника на 5 см, знаходиться на відстані 4 см від площини трикутника. Знайдіть периметр цього трикутника.
№3 Точка простору віддалена від площини квадрата на 12 см і рівновіддалена від його вершин. Знайдіть відстань від цієї точки до вершин квадрата, якщо його площа дорівнює 50 см2.

Домашнє завдання до уроку № 90
Тема: “Перпендикулярні площини.Ортогональне проектування. Вимірювання відстаней у просторі.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 3, п. 20 – 22; (10(: с.30 - 32 .
Практична частина
Розвґязати: №1 Дано куб ABCDA1B1C1D1 . Визначте, чи перпендикулярні площини:
а) АВС і CDD1 ; б) A1AC і B1BD ; г) ABC1 і A1B1C.
№2 Із точок А і В , що лежать у двох перпендикулярних площинах, проведено перпендикуляри АС і BD до прямої перетину цих площин. Знайдіть довжину відрізка АВ, якщо АС = 9 см, CD = 12 см, BD = 8 см.
№3 Сторони рівностороннього трикутника дорівнюють 3 см. Знайдіть відстань від площини трикутника до точки, яка віддалена від кожної його вершини на 2 см.

Домашнє завдання до уроку № 91
Тема: “Вимірювання кутів у просторі. Двограний кут.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 5, п. 37 – 38; (10(: с. 62 .
Практична частина
Розвґязати: №1 Знайдіть величину гострого кута двогранного кута, якщо пряма, що паралельна ребру і належить одній із граней кута, віддалена від ребра і від другої грані кута на 12 см і 13 EMBED Equation.3 1415см..
№2 На одній із граней двогранного кута позначено точку. Знайдіть відстань від цієї точки до ребра кута, якщо вона віддалена від другої грані на 13 EMBED Equation.3 1415см, а градусна міра двогранного кута дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415.

Домашнє завдання до уроку № 92
Тема: “Розв'язування задач.”
Теоретична частина
Повторити: (6(: § 3; (10(: с. 29 – 32.


Тема 11. Вектори та координати у просторі
Домашнє завдання до уроку № 93
Тема: “Прямокутна система координат у просторі. Відстань між точками. Координати середини відрізка. Паралельне перенесення у просторі.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 4, п. 23 - 30; (10(: с. 43 .
Практична частина
Розвґязати: №1 Знайти довжину відрізка MN, якщо M(-2; -3; 1) і N(-1; -1; 3) і координати середини відрізка.
№2 Знайти координати точки, яка лежить на осі ОХ і рівновіддалена від точок А( 1; 3; 2) і В(-2; 1; 4).
№3 При яких значеннях х виконується рівність 3MN=MK, якщо М( 1; -3; -5), N( x; -1; -2), K( 4; 3; 4).
№4 Доведіть, що чотирикутник ABCD є ромбом, якщо A( 6; 7; 8), B(8; 2; 6), C( 4; 3; 2), D( 2; 8; 4).

Домашнє завдання до уроку № 94
Тема: “Вектори у просторі. Додавання та віднімання векторів. Множення вектора на число. Колінеарність векторів. Довжина вектора.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 4, п. 35, 36; (10(: с. 47 - 49 .
Практична частина
Розвґязати: №1 Знайдіть координати вектора 13 EMBED Equation.3 1415, якщо M(10; -4; 2), N(16; 2; -5).
№2 Побудуйте паралелограм ABCD. Побудуйте вектор, що дорівнює: а) 13 EMBED Equation.3 1415; б) 13 EMBED Equation.3 1415; в) 13 EMBED Equation.3 1415; г) 13 EMBED Equation.3 1415.
№3 Задано вектори 13 EMBED Equation.3 1415. Знайдіть координати вектора 13 EMBED Equation.3 1415 і його довжину, якщо: а) 13 EMBED Equation.3 1415; б) 13 EMBED Equation.3 1415.
№4 При яких значеннях m і n вектори 13 EMBED Equation.3 1415 і 13 EMBED Equation.3 1415 колінеарні, якщо А( 1; 0; 2), В( 3; n; 5), C( 2; 2; 0), D(14; 4; m)?

Домашнє завдання до уроку № 95
Тема: “Скалярний, мішаний та векторний добутки векторів. Кут між векторами.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 4, п. 35, 36; (10(: с. 47 - 49 .
Практична частина
Розвґязати: №1 Знайти скалярний добуток векторів 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 і 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№2 Знайти косинус кута між векторами 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 і 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№3 При якому значенні 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 вектори 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 і 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 перпендикулярні?

Домашнє завдання до уроку № 96
Тема: “Рівняння площини. Рівняння сфери.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 4.
Практична частина
Розвґязати: №1 Дано вектор 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 та точки 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 і 13 EMBED Equation.DSMT4 1415. Знайдіть:
а) координати вектора 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 ;
б) абсолютну величину вектора13 EMBED Equation.DSMT4 1415 ;
в) координати вектора 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№2 Знайдіть довжину вектора 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, якщо 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 і 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№3 Знайдіть величину кута В трикутника АВС , якщо А( 2; 2;-4) , В( 2;-1;-1) , С( 3;-1;-2).

Тема 12. Многогранники. Об’єми та площі поверхонь многогранників
Домашнє завдання до уроку № 97
Тема: “Многограник та його елементи. Опуклі многограники.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 5, п. 39.
Практична частина
Розвґязати: №1 Зобразіть многокутник, у якому число вершин і число граней однакове.
№2 Знайдіть площу повної поверхні многокутника, у якому одна грань – квадрат зі стороною 4 см , а інші чотири грані – правильні трикутники.

Домашнє завдання до уроку № 98
Тема: “Призма. Пряма призма. Правильна призма. Паралелепіпед. Площа бічної і повної поверхонь призми.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 5, п. 40 – 46; (10(: с.62 – 64.
Практична частина
Розвґязати: №1 Усі бічні грані чотирикутної призми – ромби зі сторонами 5 см . Чому дорівнює периметр основи призми?
№2 У правильній трикутній призмі сторона основи дорівнює 3 см, а діагональ бічної грані – 5 см. Знайдіть площу бічної поверхні призми.
№3 Основа прямої призми – ромб з діагоналями 10 см і 24 см. Менша діагональ призми дорівнює 26 см. Обчисліть площу бічної поверхні призми.

Домашнє завдання до уроку № 99
Тема: “ Піраміда. Правильна піраміда. Площа бічної і повної поверхонь піраміди.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 5, п. 47 - 48; (10(: с.77 - 79 .
Практична частина
Розвґязати: №1 Основою піраміди є квадрат зі стороною 13 EMBED Equation.3 1415 см , а основою висоти піраміди – точка перетину діагоналей квадрата. Знайдіть довжину бічних ребер піраміди, якщо її висота дорівнює 8 см.
№2 Сторона основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 3 см, а апофема – 4 см. Знайдіть площу повної поверхні піраміди.
№3 Сторона основи правильної трикутної піраміди дорівнює 6 см, а висота піраміди - 13 EMBED Equation.DSMT4 1415см. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди.

Домашнє завдання до уроку № 100
Тема: “Зрізана піраміда. Площа бічної і повної поверхонь зрізаної піраміди.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 5, п. 49.
Практична частина
Розвґязати: №1 У чотирикутній зрізаній піраміді сторони однієї основи дорівнюють 6, 7, 8, 9 см, а менша сторона другої основи дорівнює 5 см. Знайдіть решту сторін цієї основи.
№2 Висота правильної чотирикутної зрізаної піраміди дорівнює 7 см. Сторони основ дорівнюють 10 см і 2 см. Знайдіть бічне ребро піраміди.
№3 У правильній чотирикутній зрізаній піраміді сторони основ 8 см і 2 см. Висота дорівнює 4 см. Знайдіть повну поверхню.

Домашнє завдання до уроку № 101
Тема: “ Правильні многогранники. Перерізи многогранників та їхня побудова.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 5, п. 51.
Практична частина
Розвґязати: №1 Ребро правильного октаедра дорівнює а . Знайдіть відстань між центрами двох сусідніх граней октаедра.
№2 Ребро правильного октаедра дорівнює 3 см . Знайдіть відстань між протилежними паралельними гранями октаедра.

Домашнє завдання до уроку № 102
Тема: “Поняття про об’єм тіла. Об’єми паралелепіпеда та призми.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 7, п. 65 – 69.
Практична частина
Розвґязати: №1 Сторона основи правильної трикутної призми дорівнює 4 см , а її бічне ребро - 13 EMBED Equation.3 1415см . Обчисліть об’єм призми.
№2 Обчисліть об’єм призми, основа якої є паралелограм зі сторонами 6 см і 4 см та кутом 13 EMBED Equation.3 1415 , а висота призми 13 EMBED Equation.3 1415см .
№3 У прямому паралелепіпеді сторони основ дорівнюють 13 EMBED Equation.DSMT4 1415см і 5 см і утворюють кут 13 EMBED Equation.DSMT4 1415. Менша діагональ паралелепіпеда дорівнює 7 см. Знайдіть об’єм паралелепіпеда.

Домашнє завдання до уроку № 103
Тема: “Розв'язування задач.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 7, п. 65 - 69.
Практична частина
Розвґязати: №1 В основі прямої призми лежить ромб діагоналі якого дорівнюють 6 см і 8 см. Бічне ребро 20 см. Обчисліть об’єм.
№2 Основа прямої призми – трикутник зі сторонами 5 см, 5 см, 6 см, діагональ меншої бічної грані утворює кут 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 з бічним ребром. Знайдіть об’єм.
№3 Діагональ прямокутного паралелепіпеда 13 см, а діагоналі його бічних граней 13 EMBED Equation.DSMT4 1415см і 13 EMBED Equation.DSMT4 1415см. Знайдіть об’єм.

Домашнє завдання до уроку № 104
Тема: “Об'єм піраміди.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 7, п. 70 – 71.
Практична частина
Розвґязати: №1 Обчисліть об’єм піраміди, основою якої є прямокутник зі сторонами 6 см і 10 см , а висота піраміди дорівнює 15 см.
№2 Обчисліть об’єм правильної трикутної піраміди, сторона основи якої дорівнює 6 см , а висота – 9 см .
№3 Основою піраміди є правильний трикутник. Одна з бічних граней піраміди перпендикулярна до площини основи, а дві інші нахилені до неї під кутом 13 EMBED Equation.DSMT4 1415. Знайдіть об’єм піраміди, якщо її висота дорівнює 12 см.

Домашнє завдання до уроку № 105
Тема: “Розв'язування задач.”
Теоретична частина
Повторити: (6(: § 5, 7.


Тема 13. Тіла обертання. Об'єми та площі тіл обертання
Домашнє завдання до уроку № 106
Тема: “Тіла обертання. Циліндр. Осьовий переріз циліндра. Площа бічної і повної поверхонь циліндра.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 6, п. 52 -54, § 8, п. 79; (10(: с.97 - 98.
Практична частина
Розвґязати: №1 Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 25 см, а відстань між центрами основ циліндра – 7 см. Знайдіть радіус основи циліндра.
№2 Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 12 см. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, якщо його висота дорівнює діаметру основи.
№3 У циліндрі на відстані 8 см від його осі і паралельно до неї проведено переріз, діагональ якого дорівнює 13 см. Обчисліть радіус основи циліндра, якщо його висота дорівнює 5 см.
Домашнє завдання до уроку № 107
Тема: “Розв’язування задач.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 6, п. 52 -54, § 8, п. 79; (10(: с.97 - 98 .
Практична частина
Розвґязати: №1 З 1,1 м2 заліза виготовили циліндричну трубу діаметром 0,5 м. Знайдіть довжину труби.
№2 Площа осьового перерізу циліндра дорівнює 13 EMBED Equation.DSMT4 1415см2. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра.
№3 У нижній основі проведено хорду, яку видно із центра цієї основи під кутом 13 EMBED Equation.DSMT4 1415. Відрізок, що сполучає центр верхньої основи з одним із кінців проведеної хорди, утворює з площиною основи кут 13 EMBED Equation.DSMT4 1415. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра, якщо відстань від центра нижньої основи до проведеної хорди дорівнює а .

Домашнє завдання до уроку № 108
Тема: “Конус. Осьовий переріз конуса. Зрізаний конус. Площа бічної і повної поверхонь конуса.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 6, п. 55 – 57, § 8, п. 80; (10(: с.98 - 99 .
Практична частина
Розвґязати: №1 Твірна конуса дорівнює 13 EMBED Equation.3 1415см і нахилена до площини основи під кутом 13 EMBED Equation.3 1415. Знайдіть висоту конуса.
№2 Радіус основи конуса дорівнює 12 см , а кут при вершині осьового перерізу - 13 EMBED Equation.3 1415. Знайдіть твірну конуса.
№3 В основі конуса проведено хорду завдовжки а , яку видно із центра основи під кутом 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, а з вершини конуса – під кутом13 EMBED Equation.DSMT4 1415. Знайдіть площу бічної поверхні конуса.

Домашнє завдання до уроку № 109
Тема: “Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Площина, дотична до сфери. Площа сфери.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 6, п. 58 -63, § 8, п.81; (10(: с.101 .
Практична частина
Розвґязати: №1 Знайдіть площу поверхні кулі, діаметр якої дорівнює 8 см.
№2 У кулі з центром О проведено переріз з центром О1 на відстані 5 см від центру кулі. Знайдіть радіус перерізу, якщо радіус кулі дорівнює 13 см .
№3 Через кінець радіуса кулі проведено переріз, який утворює з цим радіусом кут 13 EMBED Equation.DSMT4 1415. Знайдіть площу поверхні кулі, якщо площа перерізу дорівнює 13 EMBED Equation.DSMT4 1415см2.

Домашнє завдання до уроку № 110
Тема: “ Об’єм циліндра.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 8, п. 73.
Практична частина
Розвґязати: №1 Осьовий переріз циліндра – прямокутник, діагональ якого дорівнює 13 EMBED Equation.DSMT4 1415см і утворює з основою кут 13 EMBED Equation.DSMT4 1415. Обчисліть об’єм циліндра.
№2 Прямокутник зі сторонами 4 см і 7 см обертається навколо меншої сторони. Знайдіть об’єм тіла обертання.
№3 У нижній основі циліндра проведено хорду, яка знаходиться на відстані 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 від центра верхньої основи і яку видно із цього центра під кутом 13 EMBED Equation.DSMT4 1415. Відрізок, що сполучає центр верхньої основи з точкою кола нижньої основи, утворює з площиною нижньої основи кут 13 EMBED Equation.DSMT4 1415. Знайдіть об’єм циліндра.

Домашнє завдання до уроку № 111
Тема: “Об’єм конуса. Об’єм зрізаного конуса.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 8, п. 74, 75.
Практична частина
Розвґязати: №1 Твірна конуса – 10 см. Знайдіть об’єм конуса, якщо його висота – 8 см.
№2 Осьовим перерізом конуса є прямокутний трикутник із гіпотенузою 12 см. Знайдіть об’єм цього конуса.
№3 Висота конуса дорівнює 20 см, а відстань від центра його основи до твірної – 12 см. Знайдіть об’єм конуса.

Домашнє завдання до уроку № 112
Тема: “Об'єм кулі та її частини.”
Теоретична частина
Вивчити: (6(: § 8, п. 77 –78.
Практична частина
Розвґязати: №1 Обчисліть об’єм кулі з радіусом 6 см .
№2 Перерізом кулі площиною, яка проведена на відстані 4 см від центра, є круг площею 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 см2. Знайдіть об’єм кулі.
№3 Радіус кулі у 2 рази більший за радіус другої кулі. Чому дорівнює об’єм кулі більшого радіуса, якщо об’єм кулі меншого радіуса дорівнює 1 см3 .

Домашнє завдання до уроку № 113
Тема: “Розв'язування задач.”
Теоретична частина
Повторити: (6(: § 6, 8.


Тема 14. Повторення, узагальнення та систематизація навчального матеріалу, розв'язування задач
Домашнє завдання до уроку № 114
Тема: “Розв'язування задач на арифметичну та геометричну прогресії.”
Практична частина
Розвґязати: №1 Знайдіть різницю арифметичної прогресії 13 EMBED Equation.3 1415 , якщо 13 EMBED Equation.3 1415.
№2 Знайдіть номер арифметичної прогресії 8; 8,4; 8,8; ... , який дорівнює 12,4.
№3 Добуток трьох чисел, які утворюють геометричну прогресію, дорівнює 216. Чому дорівнює другий член цієї прогресії?
№4 Сума другого і дев’ятого членів арифметичної прогресії дорівнює 6. Чому дорівнює сума перших десяти членів цієї прогресії?

Домашнє завдання до уроку № 115
Тема: “Розв'язування задач на застосування теорем косинуса та синуса.”
Практична частина
Розвґязати: №1 У трикутнику дві сторони дорівнюють 20 м і 21 м , а синус кута між ними дорівнює 0,6. Знайдіть третю сторону.
№2 У трикутнику дано: сторони 13 EMBED Equation.3 1415; кут 13 EMBED Equation.3 1415. Знайдіть два кути і сторону трикутника.
№3 Дано три сторони трикутника: 4 см , 5 см , 7 см . Знайти його кути.

Домашнє завдання до уроку № 116
Тема: “ Дії над векторами, що задані своїми координатами.”
Практична частина
Розвґязати: №1 Знайти модуль вектора 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, якщо 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№2 При якому значенні 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 вектори 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 і 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 перпендикулярні?
№3 Кут між векторами 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 і 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 дорівнює 13 EMBED Equation.DSMT4 1415. Знайдіть 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, якщо 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№4 У трикутнику АВС, де А( 3; 0;-4) і М( 5; 4;-3) – середина АВ, Р – середина АС. Знайдіть довжину вектора 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, де 13 EMBED Equation.DSMT4 1415- середина ВС.

Домашнє завдання до уроку № 117
Тема: “Розв’язування логарифмічних рівнянь та нерівностей.”
Практична частина
Розвґязати: №1 Розв’яжіть рівняння: а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;
б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;
в) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№2 Розв’яжіть нерівність: а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;
б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;
в) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Домашнє завдання до уроку № 118
Тема: “Розв’язування показникових рівнянь та нерівностей.”
Практична частина
Розвґязати: №1 Розв’яжіть рівняння: а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;
б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;
в) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

№2 Розв’яжіть нерівність: а) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;
б) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;
в) 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Домашнє завдання до уроку № 119
Тема: “Розв’язування вправ на застосування похідної.”
Практична частина
№1 Знайти критичні точки функції 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№2 Знайдіть точку максимуму функції 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№3 Знайдіть рівняння дотичної до графіка функції 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 у точці з абсцисою 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
№4 Знайдіть найменше значення функції 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 на проміжку 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Список літератури

Бевз Г.П.,, Бевз В.Г. Математика: 10: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту. – К. : Генеза, 2010. – 272 с.

Бевз Г.П.,, Бевз В.Г. Математика: 11: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту. – К. : Генеза, 2011. – 320 с

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Зодіак-ЕКО, 2002. - 272 с.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Зодіак-ЕКО, 2006. - 384 с.

Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підруч. для 10-11 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Зодіак-ЕКО, 1995. - 608 с.

Погорєлов О.В. Геометрія: Стереометрія: Підруч. для 10-11 кл. серед. шк. - К.: Освіта, 2001.

Погорелов А.В. Геометрия: Учеб. Для 7-11 кл. сред. шк. - М.: Просвещение, 1990.

Роєва Т.Г., Хроленко Н.Ф. Алгебра і початки аналізу в таблицях. 10 клас: Навч. Посібник. – Х.: Країна мрій, 2002.

Роєва Т.Г., Хроленко Н.Ф. Алгебра і початки аналізу в таблицях. 11 клас: Навч. Посібник. – Х.: Країна мрій, 2002.

Роєва Т.Г., Хроленко Н.Ф. Геометрія у таблицях. 10-11 класи: Навч. Посібник. – Х.: Видавнича група “Академія“, 2001.

13PAGE 15


13PAGE 141815
Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 14734316
    Размер файла: 789 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий