Ступені порівняння прикметників


В англійській мові є три ступені порівняння прикметників: звичайний ( big –великий ), вищий (bigger - більший) та найвищий ( the biggest – найбільший ).
Утворення ступенів порівняння англійських прикметниківЄ три способи утворення ступенів порівняння прикметників: простий , складний та винятки.
Простий спосіб
Простий спосіб вимагає додавання закінчення -er для утворення вищого ступеню та закінчення -est для утворення найвищого ступеню. За таким правилом утворюються прикметники, що складаються з одного складу:
Cold(холодно) - colder – the coldestYoung(молодий) - younger - the youngestТакож в такий спосіб утворюються ступені порівняння двоскладових прикметників, що закінчуються на -ble, -er, -y, -some, -ow:
Tender(ніжний) – tenderer – tenderestNarrow(тісний, вузький) – narrower – narrowestПри цьому слід дотримуватись наступних орфографічних правил при утворенні ступенів порівняння прикметників у простий спосіб:
1. Якщо -е в кінці слова не вимовляється, то у вищому та найвищому ступені прикметника воно не використовується:
Large(великий) – larger – the largest2. Якщо прикметник закінчується на коротку голосну і приголосну, то приголосна подвоюється:
big – bigger- the biggestthin(тонкий) – thinner – the thinnesthot(гарячий) – hotter – the hottest3. Якщо прикметник закінчується на -у, перед якою йде приголосна, то вона змінюється на -i:
Easy(простий) – easier - the easiestpretty (гарний)– prettier - the prettiestdirty(брудний) – dirtier - the dirtiestСкладний спосіб
Складний спосіб утворення ступенів порівняння прикметників використовується багатоскладовими прикметниками та з двоскладовими прикметниками, що не закінчуються на -ble, -er, -y, -some, -ow. Для утворення вищого ступеню порівняння перед прикметником вживається слово more (більш, більше), для найвищого – most (найбільш, найбільший):
Beautiful(гарний) - more beautiful – the most beautifulIntelligent(розумний) – more intelligent – the most intelligentТакож у такий спосіб утворюються ступінь порівняння прикметників, які закінчується на -ed або -ing). Наприклад:
Tired(втомлений) – more tired – the most tiredLoving(люблячий, відданий) – more loving – the most lovingТакож не забувайте, що перед дієсловом most має використовуватися означений артикль the. Якщо ж ви використаєте неозначений артикль, то most буде перекладатися як “вельми”, “вкрай”:
My neighbour is a most extraordinary woman. – Моя сусідка – вельми незвичайна жінка.
ВиняткиДеякі з англійських прикметників утворюють ступені порівняння не за загальними правилами, а мають свої особливі форми. Нижче наведені такі прикметники:
many – more – the most
good – better – the best
bad – worse – the worst
little – less – the least
old – older/elder – the oldest/eldest
far(далеко) – farther/further – the farthest /furthest
Майте на увазі різницю між older - elder та oldest - eldest. Прикметники older та oldest позначають вік чого-небудь, в той час як elder та eldest вживаються стосовно членів сім’ї, коли потрібно зазначити, хто є старшим.
My elder brother lives in London. – Мій старший брат живе у Лондоні.

Приложенные файлы

  • docx 14735684
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий