Эндодонти бойынша тестік тапсырмалар


Эндодонти бойынша тестік тапсырмалар
«Тіс қуысының топографиясы» бөлімі
№ 1 тапсырма.
Тіс қуысының элементтеріне төменде көрсетілгендердің, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы жатады:
Күмбезі
Қабырғасы
Табаны
+Мойны
Сағасы
№2тапсырма
Тіс қуысының ең шығыңқы бөлігін қалай атайды?
+Күмбезі
2) Шеті
3) Экваторы
4) Мойны
5) Төмпешігі
№3 тапсырма
Үлкен азу тістердің сауыт қуысының күмбезі көп жағдайда орналасады:
Сауыт экваторы деңгейінде
Сауыт экваторынан 1 мм төмен
Тіс мойнынан 2 мм жоғары
+Тіс мойын деңгейінде
Тіс мойынынан 2 мм төмен
№4 тапсырма
Кіші азу тістердің сауыт қуысының күмбезі көп жағдайда орналасады:
Сауыт экваторы деңгейінде
Тіс мойнынан 2 мм жоғары
+Тіс мойын деңгейінде
Тіс мойынынан 2 мм төмен
Сауыт экваторынан 1 мм төмен
№5тапсырма
Төменде аталғандардың ішінен тіс қуысының қандай элементі тек қана көптүбірлі тістерге тән?
Мүйізше
Күмбез
+Табаны
Түбір өзегі
Қабырғасы
№6тапсырма
Біртүбірлі тістің қуысында төмендегі аталған элементтердің, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы бар;
1) Күмбезі
2) Мүйізше
3)+ Табаны
4) Түбір өзегі
5) Қабырғасы
№7тапсырма
Төменде аталған тістердің ішінде ең кіші орташа ұзындықтағы тіс:
Жоғарғы жақтың бірінші кіші азу тісі
+Төменгі жақтың орталық күрек тісі
Төменгі жақтың екінші кіші азу тісі
Жоғарғы жақтың бірінші үлкен азу тісі
Төменгі жақтың сүйір тісі
№8 тапсырма
Төменде аталған тістердің ішінде ең үлкен орташа ұзындықтағы тіс:
Жоғарғы жақтың бірінші кіші азу тісі
Төменгі жақтың орталық күрек тісі
Төменгі жақтың екінші кіші азу тісі
Жоғарғы жақтың бірінші үлкен азу тісі
+Төменгі жақтың сүйір тісі
№9 тапсырма
Төмендегі берілген тістердің қайсысында 2 түбір өзегі болу мүмкіндігі НЕҒҰРЛЫМ жоғары:
1) Жоғарғы жақтың орталық күрек тісінде
2)+ Төменгі жақтың орталық күрек тісінде
3) Жоғарғы жақтың бүйір күрек тісінде
4) Төменгі жақтың сүйір тісінде
5) Жоғарғы жақтың сүйір тісінде
№10 тапсырма
Төмендегі келтірілген тістердің қайсысында 100 % жағдайда 1 түбір өзегі болады?
1) +Жоғарғы жақтың орталық күрек тісінде
2) Төмен12гі жақтың бүйір күрек тісінде
3) Жоғарғы жақтың бірінші кіші азу тісінде
4) Төменгі жақтың екінші премолярында
5) Төменгі жақтың бірінші үлкен азу тісінде
№ 11тапсырма.
Жоғарғы жақтың бірінші кіші азу тіс қуысы элементтеріне төменде аталған элементтердің, ТЕК біреуінен басқасының барлығы кіреді:
Күмбез
Қабырғасы
табаны
+ мойны
Өзек сағасы (устья)
№12тапсырма
Төменде аталған элементтердің қайсысы тек қана көптүбірлі кіші азу тіс қуысында болады?
1. мүйізше
2. Күмбез
3. +Табаны
4. Түбір өзегі
5. Қабырғасы
№13тапсырма.
Біртүбірлі кіші азу тіс қуысында төмендегі аталған элементтердің, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы бар:
Мүйізше
Күмбез
+Табаны
Түбір өзегі
Қабырғасы
№14тапсырма
Төмендегі келтірілген тістердің қайсысында НЕҒҰРЛЫМ 2 түбірі және2 түбір өзегі болу мүмкіндігі көп?
1)+ Жоғарғы жақтың бірінші кіші азу тісінде
2) Жоғарғы жақтың орталық күрек тісінде
3) Төменгі жақтың бірінші үлкен азу тісінде
4) Жоғарғы жақтың сүйір тісінде
5) Жоғарғы жақтың бірінші үлкен азу тісінде
№15тапсырма.
Жоғарғы жақтың бірінші кіші азу тісінің сауыт қуысының пішіні мына түрде болады:
+Саңылау тәрізді
Домалақ пішіндес
Сопақша
Үшбұрыз тәрізді
Тік бұрышты
№ 16 тапсырма.
Төменде аталған элементтердің, ТЕК біреуінен басқасы,үлкен азу тіс қуысында болады?
1. Мүйізше
2. Күмбез
3. Табаны
4.+Мойны
5. Өзек сағасы
№17тапсырма
Төменде аталған тіс қуысы элементтерінің қайсысы, тек қана көптүбірлі тіс қуыстарына тән ?
1. Мүйізше
2. Күмбез
3. +Табаны
4. Түбір өзегі
5. Қабырғасы
№18тапсырма
Біртүбірлі молярдың тіс қуысына төменде берілген элементтердің, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы жатады:
Мүйізше
Күмбез
+табаны
Түбір өзегі
Қабырғасы
№19тапсырма
Төмендегі аталған тістердің қайсысында НЕҒҰРЛЫМ 3 түбір және 3-4 түбір өзегі болу мүмкіндегі көп ?
1)Жоғарғы жақтың бірінші кіші азу тісінде
2)Төменгі жақтың екінші азу тісінде
3)Төменгі жақтың бірінші азу тісінде
4)Төменгі жақтың бірінші кіші азу тісінде
5)+Жоғарғы жақтың бірінші үлкен азу тісінде
№20тапсырма
Төменде берілген үлкен азу тістердің қайсысына тіс қуысының топографиясының тұрақсыздығы, көп вариантты болуы НЕҒҰРЛЫМ тән?
1)Жоғарғы жақтың бірінші үлкен азу тісі
2)Жоғарғы жақтың екінші үлкен азу тісі
3)Төменгі жақтың бірінші үлкен азу тісі
4)Төменгі жақтың екінші үлкен азу тісі
5) +Жоғарғыжақтың үшінші моляры
№21тапсырма
Жоғарғы жақтың бірінші үлкен азу тіс қуысы көп жағдайда проекцияланады:
1)Шайнау бетінің ортасына таман проекцияланған
2)+ Шайнау бетінің медиальды бөлігіне таман проекцияланған
3) Шайнау бетінің дистальды бөлігіне таман проекцияланған
4) Шайнау бетінің таңдай-дистальды бөлігіне таман проекцияланған
5) Шайнау бетінің вестибуло-медиальды бетіне таман проекцияланған
№22 тапсырма.
Төменде аталған тістердің ішінде екітүбірлі тістерге жататыны:
1) +Жоғарғы жақтың бірінші кіші азу тісі
2) Жоғарғы жақтың бірінші үлкен азу тісі
3) Жоғарғы жақтың бүйір күрек тісі
4) Жоғарғы жақтың орталық күрек тісі
5) Жоғарғы жақтың сүйір тісі
№23 тапсырма.
Төменгі жақтың бірінші азу тісінің түбір өзектерінің НЕҒҰРЛЫМ ұзыны болып табылады:
1)+медиальді ұрттық
2) дистальді ұрттық
3) медиальді тілдік
4) дистальді
Г) таңдай
№24тапсырма
Төмендегі келтірілген тістердің қайсысында 100 % жағдайда 1 түбірлі болады?
1) Жоғарғы жақтың бірінші кіші азу тісі
2) Жоғарғы жақтың бірінші азу тісі тісі
3) Төменгі жақтың екінші кіші азу тісі
4) Төменгі жақтың бірінші моляры
5) +Жоғарғы жақтың сүйір тісі
№25тапсырма
Төмендегі келтірілген тістердің қайсысында 3 түбір болуы НЕҒҰРЛЫМ тән?
1) Төменгі жақтың екінші кіші азу тісі
2) +Жоғарғы жақтың бірінші үлкен азу тісі
3) Төменгі жақтың екінші үлкен азу тісі
4) Төменгі жақтың бірінші премоляры
5) Жоғарғы жақтың сүйір тісі
№26тапсырма
Жоғарғы жақтың бірінші үлкен азу тісінің түбір өзектерінің ішіндегі ЕҢ ұзыны:
1) ұрттық медиальді
2) Ұрттық дистальді
3) Тілдік медиальді
4) дистальді
5) +таңдайлық
№27тапсырма.
Жоғарғы жақтың кіші азу тістерінің сауыт қуысын ашқанда бордың бағыты:
алдынан артқа
тістің өсімен
+ұрттан таңдайға
ұрттан артқа
алдыңғы- ұрттық
№28 тапсырма.
Төменгі жақтың азу тістерінің сауыт қуысын ашқанда бордың бағыты:
ұрттан тілге
тістің өсімен
+алдан артқа
артқы- тілдік
артқы- ұрттық
№29 тапсырма
Жоғарғы жақтың азу тістерінің сауыт қуысын ашқандағы бордың бағыты:
алдынан артқа
тістің өсімен
+алдан-артқа
артқа-тілге
алдыңғы- ұрттық
№29тапсырма
Тіс қуысының сауытбөлігі элементтеріне жатады:
өзек
+күмбез
шеті
бұрышы
экваторы
№30тапсырма.
Үстіңгі жақтың үлкен азу тістерінде көп жағдайда түбір сандары қанша болады:
1. 1
2. 2
3.+ 3
4. 4
5. 5
№31тапсырма.
Астыңғы жақтың үлкен азу тістерінде, көп жағдайда, түбір сандары қанша болады:
1. 1
2. +2
3. 3
4. 4
5. 5
№32тапсырма.
Көп жағдайда, үстіңгі жақта екі түбір болады:
1. күрек тістерде
2. сүйір тістерде
3. +бірінші кіші азу тістерде
4. екінші кіші азу тістерде
5. үлкен азу тістерде
№33тапсырма .
Үстіңгі жақта, көп жағдайда, үш түбір қандай тістерде болады:
1. күрек тістерде
2. сүйір тістерде
3. бірінші кіші азу тістерде
4. екінші кіші азу тістерде
5. +үлкен азу тістерде
№34тапсырма.
Үстіңгі жақтың үлкен азу тістерінің сауыты бүтін болған жағдайда сауыт қуысын ашу қалай жүргізіледі:
1. +Шайнау бетінің алдыңғы фиссураларынан
2. шайнау бетінің артқы фиссурасынан
3. Ұрттық төмпешіктен
4. Таңдай төмпешігінен
5. тұйық тесіктен
№35тапсырма.
30% жағдайда 2 түбірі және екі түбір өзегі бар тіс:
+3.2
3.7
1.1
2.6
1.2
№36тапсырма
72% жағдайда екі түбірі және екі түбір өзегі бар тіс:
2.2
3.2
+1.4
1.6
2.7
№37тапсырма.
Екі түбірі және үш түбір өзегі бар тіс:
1.1
2.2
+3.6
3.1
4.3
№38тапсырма
Интактілі, сау орталық күрек тістердің сауыт қуысын ашу оральді бетінен мына деңгейде жүргізіледі:
Кесу қырынан
Сауыттың жоғарғы үштен бір бөлігінен
+Сауыттың ортаңғы үштен бір бөлігінен
Сауыттың төменгі үштен бір бөлігінен
Тіс мойны деңгейінен
№39тапсырма
Жоғарғы жақтың сау кіші азу тістерінің сауыт қуысын ашу… аймақта жүргізіледі:
+Тік фиссураның ортасынан? продольный
Ұрт төмпешігі аймағынан
Таңдай төмпешігі аймағында
Мойын аймағында
Вестибулярлы бетінен
№40тапсырма.
Төменгі жақтың сау кіші екінші азу тісінің сауыт қуысын ашу…аймақта жүргізіледі:
+Тік фиссураның ортасынан? продольный
Ұрт төмпешігі аймағынан
Тілдік төмпешік аймағында
Тік фиссураның артқы үштен бір аймағында
Тік фиссураның алдыңғы үштен бір аймағында
№41тапсырма
Төменгі жақтың сау азу тісерінің сауыт қуысын ашу…аймақта жүргізіледі:
+Фиссураның алдыңғы үштен бірінен
Фиссураның ортасынан
Фиссураның артқы үштен бірінен
Адыңғы ұрттық төмпешіктен
Артқы ұрттық төмпешіктен
№42тапсырма
Төменгі жақтың орталық күрек тісінде бір түбір өзегі кездеседі:
30% жағдайда
50% жағдайда
+70% жағдайда
80% жағдайда
100% жағдайда
№43тапсырма
Жоғарғы жақтың екінші кіші азу тісінің қуысының пішіні :
Дұрыс емес төртбұрыш тәріздес
+Саңылау тәріздес
Ұшбұрышты
Ромб тәріздес
Квадрат тәріздес
№44тапсырма.
Күрек тістердің трепанациясын… жүргізеді:
Вестибулярлы бетінен
+Оральды бетінен
Медиальді түйісу бетінен
Дистальді түйісу бетінен
Кесу қырынан
№45тапсырма
Көп жағдайда, төменгі жақтың бірінші күрек тісінің өзектер саны:
1
2
+3
4
5
№46тапсырма
100% жағдайда біртүбір өзегі болады:
+Жоғарғы орталық күрек тісте
Төменгі жақтың бірінші кіші азу тісі
Төменгі латеральді күрек тіс
Төменгі орталық күрек тіс
Жоғарғы жақтың екінші кіш
і азу тісі
№47тапсырма
Сүйір тістің сауыт қуысының пішіні:
+Ұршық тәріздес
Куб тәріздес
Алмұрт тәріздес
Тамшы тәріздес
Цилиндр тәріздес
№48тапсырма
Жоғарғы бірінші премолярдың сауыт қуысының пішіні:
квадрат тәрізді
+саңылау тәрізді
тік бұрышты
сопақша тәрізді
трапеция тәрізді
№49тапсырма
Төменгі жақтың бірінші үлкен азу тісінің медиальді ұрттық өзегі ығысқан:
дистальді
+вестибулярлы
оральды
медиальды
орталық
№50тапсырма.
6Жоғарғы бірінші молярдың тіс қуысының табанының пішіні:
+Үшбұрыш тәрізді
Сопақша тәрізді
Квадрат тәрізді
Ромб тәрізді
Трапеция тәрізді
№51тапсырма
Жоғарғы үлкен азу тістің ең үлкен өзегі болып табылады:
Дистальді
+Таңдайлық
Алдыңғы-ұрттық
Артқы –ұрттық
Ұрттық
№51тапсырма
Жоғарғы үлкен азу тістің түбір өзегінің сағасы мына проекцияға сай келеді:
+Алдыңғы-ұрттық және алдыңғы-таңдайлық төмпешіктерге
Алдыңғы-ұрттық және артқы-ұрттыққ төмпешіктерге
Алдыңғы-таңдайлық және артқы-таңдайлық төмпешіктерге
Орталық фиссураға
Алдыңғы-ұрттық жәнеартқы-таңдайлық төмпешіктерге
№52тапсырма
Төменгі жақтың бірінші азу тісінің НЕҒҰРЛЫМ қисаю дәрежесі жоғары түбір өзегі:
1) +ұрттық медиальді
2) тілдік медиальді
3) ұрттық дистальді
4) тілдік дистальді
5) медиальді
№53тапсырма.
Алдыңғы-ұрттық және артқы-ұрттық - түбір өзектері:
+Жоғарғы бірінші үлкен азу тістің
Төменгібірінші үлкен азу тістің
Төменгі екінші үлкен азу тістің
Жоғарғы бірінші кіші азу тістің
Төменгі екінші үлкен азу тістің
№54тапсырма.
Жоғарғы бірінші кіші азу тісте екі түбір өзегі кездеседі:
22% жағдайда
32% жағдайда
52% жағдайда
62% жағдайда
+ 72% жағдайда
№55 тапсырма.
Жоғарғы екінші кіші азу тісте бір түбір өзегі кездеседі:
+75% жағдайда
65% жағдайда
55% жағдайда
45% жағдайда
35% жағдайда
№56 тапсырма.
Жоғарғы бірінші үлкен азу тісте үш түбір.және төрт түбір өзегі кездеседі:
100% жағдайда
76% жағдайда
+ 56% жағдайда
46% жағдайда
26% жағдайда
«ЭНДОДОНТТЫҚ АСПАПТАР» БӨЛІМІ
№ 57тапсырма.
Түбір өзегін өтуге… қолдану НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
+Римерді
Файлды
Түбірлік рашпильді
Түбір инесін
Ұлпа алғышты
№58тапсырма.
Түбір өзегін кеңейту үшін… қолдану НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
Спредерді
Ұлпа алғышты
Түбірлік рашпильді
+Файлды
Римерді
№59тапсырма.
Түбір өзектерін гуттаперчамен латеральді конденсациялап пломбылау үшін… қолдану НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
Тығыздағышты
Плагерді
+Спредерді
Конденсорды
Түбір инесін
№60тапсырма.
Сауыт ұлпасын ампутациялау үшін… қолдану НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
Ұлпа алғышты
+экскаватр
Тегістегішті
Ілмекті
№61тапсырма.
Жақсы өтетін түбір өзектерінен ұлпаны экстирпациялау үшін… қолдану НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
+Ұлпа алғышты
Миллер түбір инесін
Файлды
Римерді
Рашпильді
№62тапсырма.
Түбір өзегі қабырғасынан инфицирленген предентинді алу үшін… қолдану НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
Түбір иенсін
Ұлпа алғышты
+Файлды
Римерді
Спредерді
№63тапсырма.
Түбір өзегінің жұмысшы ұзындығын анықтау үшін… қолдану НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
Ұлпа алғышты
+Түбір инесін
Н-файлды
Рримерді
Рашпильді
№64тапсырма
Бетта-фазадағы гутаперчамен түбір өзегін латеральды аонденсациялап пломбылау үшін… қолдану НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
Тығыздағышты
+Спредерді
Файлді
Плагерді
Конденсорды
№65тапсырма.
Түбір өзегін кептіру үшін… қолдану НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
Универсальды қондырғының пистолеті
+Қағаз пинді
Этил спиртін
Наркоз үшін эфир для наркоза
Ацетонды
№66тапсырма.
Ұлпа алғыш қолданылады:
Сауыттық ұлпаны алу үшін
+Ұлпа ыдырасындысын эвакуациялау үшін
Инфицирленген предентинді алу үшін
Апикальді тіректі жасау үшін
Түбір өзегін кеңейту үшін
№67 тапсырма.
Сауыт ұлпасын ампутациялауды жүргізеді :
Ілмекпен
+Аршығышпен
Тегістегішпен
Ұлпа алғышпен
Рашпилмен
№68тапсырма
Түбір өзегіндегі ұлпасының экстирпациясын жүргізеді:
Экскаватормен
+Ұлпа алғышпен
Римермен
Спредермен
Плагермен
№69 тапсырма
К-римердің символы:
1.+ ұшбұрыш
2. квадрат
3. ромб
4. шеңбер
5. трапеция
№70 тапсырма.
К-файлдың символы :
1. ұшбұрыш
2. +квадрат
3. ромб
4. шеңбер
5. трапеция
№71тапсырма.
Түбір өзегінің сағасын кеңейту үшін қолданылатын аспапқа жатады:
+Gates Glidden
K-Reamer
K-File
Н-файл
Миллер инесі
№72 тапсырма
Жұмысшы бөлігі ұшының диаметрі 0,1 мм болатын аспаптың номері::
100
+10
110
01
1
№73тапсырма
Түбір бұрғыларының (k-reamer) иілгіштігі және қырларының жоғары кескіштігі неге байланысты :
+кескіш қырларының араларының ұзындығына байланысты
кескіш қырларының араларының қысқалығына байланысты
кескіш қырларының спираль тәрізді болуы
Инструмент осіне тікбұрышпен орналасқан тісшелердің болуына
Инструмент осіне өткір бұрыш жасап орналасқан тісшелердің болуына
№74 тапсырма
Геометриялық кодтау арқылы стандарттау, ... жүргізіледі:
Аспаптың ұзындығына байланысты
+ Аспаптың түрінебайланысты
Аспаптың өлшемі байланысты
Аспаптың диаметріне байланысты
Аспаптың тағайындалуына байланысты
№75тапсырма
ХЕДСТРЕМА файлымен жұмыс істегенде …қажет:
аспапты өзекке тірелгенге дейін айналдырып ендіру
+өзек қабырғасымен тік сырғанағыш қимыл жасау
түбір өзегінде оны сағат тілі бағытымен айналдыру
түбір өзегінде оны сағат тілі бағытына қарсы бағытта айналдыру
түбір өзегінде реципрокты қозғалыс жасау
№76 тапсырма
Түбір өзегін кіші мөлшерден үлкен мөлшерге кеңейту-дегеніміз:
+Step Back тәсілі
Crown Down тәсілі
теңестірілген күш әдісі
стандартты әдіс
№77 тапсырма
Жоғарғы үлкен азу тістердің таңдай өзегінің сағасының үштен бірін өту үшін қолданылуы мүмкін:
+Largo
Gates Glidden
Шартәріздібор
Фиссуралық бор
Н-файл
№78тапсырма
Түбір өзегін кеңейтуге арналған аспап:
+К- File
K-Reamer
плагер
спредер
түбірлік рашпиль
№79тапсырма
№ 15 эндодонтық аспаптың тұтқасының (рукоятка) түсі:
+ақ
сары
қызыл
көк
жасыл
№80 тапсырма
№ 25 эндодонтық аспаптың тұтқасының (рукоятка) түсі:
ақ
сары
+қызыл
көк
жасыл
№81тапсырма
№ 20 эндодонтық аспаптың тұтқасының (рукоятка) түсі:
ақ
+сары
қызыл
көк
жасыл
№82тапсырма
№ 40 эндодонтық аспаптың тұтқасының (рукоятка) түсі:
ақ
сары
қызыл
көк
+қара
№83 тапсырма
Аралық көлемдегі (размер) аспапқа жатады:
K-flexofile
+K-flexofile Golden Medium
K-flexoreamer
K-Reamer forside
Largo
№84тапсырма
Егер аспаптың номері 15-ке тең болса, онда аспап ұшының диаметрі қандай?
0,5мм
0,55мм
+0,15мм
1,5мм
1, 15 мм
№85 тапсырма
Түбір өзегін толтыру кезінде өзектолтырғыштың айналу бағыты:
+Сағат тілімен
Сағат тіліне қарсы
Кері-ілгері ( возвратно-поступательное)
реципрокты
№86 тапсырма
РИМЕР-дің тағайындалуы:
Ұлпаны алуға
+Өзекті өту үшін
Өзекті пломбылу үшін
Өзекті кеңейту үшін
Өзек сағасын кеңейту үшін
№87 тапсырма
ІSO стандарттары бойынша эндодонттық аспаптардың белгіленуі:
Жұмысшы бөлігінің түсімен
Цифрлармен (ұзындығы көрсетілген)
+Геометриялық фигурамен
Аспаптың сабының пішінімен
Аспап сабындағы линиялармен
№88тапсырма
Айналмалы никель-титанды эндодонттық аспаптарға жатады:
+profile
Reamer
Миллер иенсі
пульпоэкстрактор
Н-файл
№89 тапсырма
Профайлдың кесу қырының өзгермелі бұрыштық ылдиының (наклон) болуы мүмкіндік береді:
Кесу қырыныңберіктігін жоғарылтады
+Ыдыранды қалдықтарды тиімді шығарады
Қозғалысты орталықтандырады
Кері-ілгері қозғалыстарын жасайды
Реципрокты қозғалыс жасайды
№90 тапсырма
ІSO стандарттары бойынша эндодонттық аспаптардың белгіленуі :
+Аспаптың сабының түсімен
Жұмысшы бөлігінің түсімен
Сандармен (ұзындығы көрсетілген)
Аспаптың сабының пішінімен
Аспаптың сабандағы сызықтармен
№91тапсырма
Тіс қуысын ашу... қажет:
Пломбының жақсы бекуі үшін
+Түбір өзегіне тік жол ашу үшін
Рентгенологиялық зерттеу жүргізу үшін
Асқынулардың алдын алу үшін
Тіс пішінін қалпына келтіру үшін жағдай жасау үшін
№92тапсырма
Өзекті пломбылау этаптарында қолданылатын, эндодонттық инструмент:
+Спредер
Дрильбор
Рашпиль
Развертка
Ример
№93тапсырма
Түбір өзекті пломбылау үшін қажетті эндодонттық инструмент:
Рашпиль
Дрильбор
+Лентуло
Развертка
Ример
№94тапсырма
Түбірлік штопфердің тағайындалуы:
Өзек қабырғаларынан инфекцияланған дентинді алу үшін
Өзек қабырғаларын тегістеу үшін
Ұлпаны алу үшін
+Гуттаперчаны конденсациялауға
Түбір өзегінің жұмысшы ұзындығын өлшеуге
№95тапсырма
Түбір өзегінде жұмыс істегенде Н-файлдың қозғалысы:
Өзек ішінде вертикальді
+Өзек қабырғасы бойымен вертикальді
Сағат тілімен
Сағат тіліне қарама- қарсы
Реципрокті
№96тапсырма
Қандай жағдайда ЭДТА негіздес препараттарды қолданған НЕҒҰРЛЫМ тиімді?
+нашар өтетін өзектерді өту үшін
Өзек ішінде путридті массаны еріту үшін
Өзекті антисептикалық өндеу үшін
Түбір ұлпасын өлтіре-жансыздандыру үшін
Түбір өзектерін өңдеудің сапасын анықтау үшін
№97тапсырма
ПРОФАЙЛ-дың түбір өзегіндегі айналу жылдамдығы:
100 айн/мин.
200 айн/мин.
+300 айн/мин.
500 айн/мин
800 айналым минутына
№98тапсырма
Төменде берілгендердің қайсысы никель-титанды файлдарға тән:
+ қайта қалпына келу қасиеті
өте сынғыш
бір рет ғана қолдануға болады
кесу қасиетін тез жоғалтады
коррозияға ұшырауға бейім
№99тапсырма
Төменде көрсетілген аспаптардың қайсысын бір рет ғана қолданады?
а)+ ұлпа алғыш
б) ример
в) өзек толтырғыш
г) түбір инесі
д) файл
№100 тапсырма
К-ФАЙЛ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?
түбір өзектерін пломбылауға арналған аспап
+түбір өзектерін кеңейтуге арналған аспап
Ұлпаны және путридті массаны алуға арналған аспап
түбір өзектерінің ұзындығын өлшеуге арналған аспап
түбір өзектерін өтуге арналған аспап
№101тапсырма
Түбір өзектерін кептіру үшін НЕҒҰРЛЫМ қолданған жөн:
+ қағаз штифтер
наркозға арналған эфир
су/ ауа пистолеті
этил спирті
авкуумды мини-насос
№102тапсырма.
Төменде аталған эндодонттық емдеудің қай сатысында Н-файлды қолданған НЕҒҰРЛЫМ дұрыс?
Түбір өзегінің сағасын ашу
Түбір өзегінің жұмысшы ұзындығын анықтау
Түбір ұлпасын экстирпациялау
Түбір өзегін өту
+Түбір өзегінің қабырғасын тегістеу
№103тапсырма.
Өзек қабырғаларынан инфекцияланған предентинді алу үшін қолданған НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
пульпоэкстракторды
+Н-файлды
спредерді
түбір инесін
римерді
№104тапсырма
SPREADER қолданылады:
+гуттаперча штифтерін латеральді конденсациялау үшін
гуттаперча штифтерін вертикальді конденсациялау үшін
силерді ендіру және конденсациялау үшін
температурамен жұмсарған гуттаперчаныя конденсациялау үшін
түбір өзектерін аспаппен өңдеудің сапасын бағалау үшін
№105тапсырма
PLUGGER қолданылады:
гуттаперча штифтерін латеральді конденсациялау үшін
+гуттаперча штифтерін вертикальді конденсациялау үшін
силерді ендіру және конденсациялау үшін
температурамен жұмсарған гуттаперчаныя конденсациялау үшін
түбір өзектерін аспаппен өңдеудің сапасын бағалау үшін
№106тапсырма
Төменде берілген аспаптардың қайсысы түбір өзектерін латеральді конденсациялап обтурациялау үшін қолданылады?
ример
К-файл
развертка
+спредер
Миллер инесі
ТҮБІР ӨЗЕКТЕРІН ӨҢДЕУ ӘДІСТЕРІ. ЭНДОДОНТТЫҚ ЕМНІҢ САТЫЛАРЫ .
№107тапсырма
Түбір өзектерін медикаментозды өңдеу үшін қолданған… НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
Хлораминді
+Натрии гипохлоритдін
Хлоргексидин биглюконатын
Перманганат калиді
Фурацилин
№108тапсырма
Түбір өзектерін химиялық жолмен кеңейту үшін қандай медикаментозы препараттарды қолданған НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
+ЭДТА-ны
Гидроокиси кальциді
Крезолды
Формалинді
Йодты
№109 тапсырма
Түбір өзектерін медикаментозды өңдеу үшін қолдануға болмайды:
Этилендиаминтетраацетата
Гипохлорита натрия
Сутегінің асқын тотығын
+Сірке қышқылын
Хлоргексидин биглюконатын
№110тапсырма
«Сауыттан түбірге қарай» әдісімен түбір өзегін аспаппен еңейту кезіндегі бірінші саты болып табылады :
Өзекті антисептикалық өңдеу
Өзектің апикальді бөлігін кеңейту
Түбір өзегінің ұзындығын анықтау
+Түбір өзегінің сағасын кеңейту
Өзектің қабырғаларын тегістеу
№111тапсырма
Түбір өзегнің жұмысшы ұзындығын …анықтаған НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
Дәрігердің субъективті сезімі бойынша
Науқачтың субъективті сезімі бойынша
Таблицалық әдіспен
Рентгенологиялық әдіспен
+Электрометриялық әдіспен
№112тапсырма
Түбір өзегін пломбылағанда түбір ұшына 1,5-1,2мм жеткізбей пломбылау… сәйкес келеді:
+Физиологиялық тарылуға
Анатомиялық ұшына
Рентгенологиялық ұшына
Түбір өзегінің сағасына
№113тапсырма
Түбір өзегін үлкен көлемнен кіші көлемге кеңейту (өзектің сағасынан түбір ұшына дейін) –дегеніміз:
Step Back әдісі
+Crown Down әдісі
Стандартыәдіс
Теңестірілгенкүшәдісі
№114 тапсырма
Жіңішке, қисайған түбір өзегін біртегіс конус тәрізді пішінге келтіріп кеңейту- дегеніміз:
Step Back әдісі
Crown Down әдісі
Стандартыәдіс
+Теңестірілгенкүшәдісі
Step Down әдісі
№115тапсырма
Ауыз қуысының жұмсақ және қатты тіндерінің электр тоғына әртүрлі кедергімсен жауап беруге негізделген, тіс түбірінің ұшын анықтайтын аппараттық тәсіл аталады:
Рентгенография
+Апекслокация
ЭОД
Реография
Эхоотеометрия
№116 тапсырма
Тіс түбірінде перфорация болған жағдайда, апекс-локатор сигналы:
Тістің орта ұзындық өлшемінен көбірек ұзындықта белгі береді
+Тістің орта ұзындық өлшемінен кішірек ұзындықта белгі береді
Өзек сағасында белгі береді
Тістің орта ұзындығына сай өлшемде белгі береді
№117 тапсырма
FORAMATRON-IV аппараты жатады:
Мульти жиеліктегі апекс –локаторға
+Төменгі жиеліктегі апекс –локаторға
Екі жиеліктегі апекс –локаторға
Жоғары жиеліктегі апекс –локаторға
№118 тапсырма
Өзек ұзындығын және өзектің өту дәрежесін электрометрлік әдіспен анықтау кезінде, эндодонттық аспаптың тіс түбірі ұшынан шығып кетуі ...бірге жүреді:
+Дыбыстық белгімен «звуковой сигнал»
Дыбыстық сигналдың болмауымен
Аппараттың өшуімен
Жарық сигналының болмауымен
№119 тапсырма
Тістің түбір ұзындығын және өзектің өту дәрежесін анықтайтын электрометриялық тәсіл кезінде пассивті электродты қай жерге бекітеді:
+Науқастың ерніне
Науқастың алақанына
Науқастың иығына
Науқастың саусағына
Науқастың құлағына
№120 тапсырма
Түбір өзегінің ылғалдылығына қандай жиіліктегі апекс-локатор тәуелді:
Мульти жиіліктегі
+Төменгі жиіліктегі
Екі жиіліктегі
Жоғары жиіліктегі
№121 тапсырма
Девиталдаушы әсері бар:
Цинкэвгенолды қойыртпақ
+Параформальдегидті қойыртпақ
Резорцин-формалин қоспасы
Крезофен
Камфора-фенол
№122тапсырма
Төменде берілген емдік препараттардың қайсысын мышьяк қойыртпағының антидоты ретінде қолданған НЕҒҰРЛЫМ тиімді?
+Йодинол
Сутегінің асқын тотығы
Фурацилин
Натрий хлоры
Натрий гипохлориты
№123тапсырма
Девитализациялаушы қойыртпақтарға төменде берілгендерлің,ТЕК біреуінен басқасының, барлығы жатады:
Каустинер күшті әсер етуші
+резорцин-формалин қоспасы
арсеника
некронерв
пульперил
№124тапсырма
Тісжегі қуысына қойылған мышьяк қойырпағының бетіне неден байлам (повязка) қойған НЕҒҰРЛЫМ дұрыс:
1. дентин-қойыртпағынан
2.+жасанды дентиннен
3.цинк-фосфатты цементтен
4.шыныиономерлік цементтен
5.эвикролдан
№125тапсырма
Ұлпаны некрозау үшін мышьяк қойыртпағы (г) жеткілікті:
+0,0008
0,001
0,01
0,1
1,0
№126 тапсырма
Классикалық мышьяк қойыртпағы 37тіске… уақытқа қойылады:
24сағатқа
+48 сағатқа
3 тәулікке
5 тәулікке
7 тәулікке
№127 тапсырма
Мышьяк қойырпағының бетіне неден байлам (повязка) қояды:
1. дентин-қойыртпағы
2.+жасанды дентин
3.цинк-фосфатты цемент
4.шыныиономерлік цемент
5.мырыш-эвгенолды цемент
№128 тапсырма
Мышьяк қойырпағы дегеніміз:
+Ұлпаның өліеттену үшін қолданатын препарат
Түбір өзегін химиялық өңдеу үшін қолданатын препарат
түбір өзекгін импрегнациялау үшін қолданатын препарат
ұлпаны мумификациялау үшін қолданатын препарат
түбір өзекгін уақытша обтурациялау үшін қолданатын препарат
№129 тапсырма
Бір түбірлі тістерге классикалық жазудағы мышьяк қойыртпағының әсер ету уақыты:
1.+24 сағат
сағат
сағат
4.12 сағат
5.72 сағат
№130 тапсырма
Ауру сезімін басу үшін мышьяк қойыртпағының үстіне, неге шыланып сығылған тампон қояды:
+камфара-фенолмен
Сутегінің асқын тотығымен
Ферменттермен
Иодинолмен
Хлоргексидинмен
№131 тапсырма
Көп түбірлі тістерге классикалық жазудағы мышьяк қойыртпағының әсер ету уақыты:
24 сағат
36 сағат
+48 сағат
12 сағат
72 сағат
№132 тапсырма
Мышьяк қойыртпағының тіске салу мөлшері шар тәрізді бордың қай көлемінен аспауы қажет:
+№1
№2
№3
№4
№5
№133тапсырма
Ұлпаны девитализациялауүшін қолданатын қойыртпақ, құрамында:
Унитол
+Параформальдегид
Крезол
Хлорамин
Крезофен
№134 тапсырма
Ұлпаны девитализациялауүшін қолданатын қойыртпақ, құрамында:
унитиол
крезол
+n – хлорфенол
хлорамин
хлоргексидин
№135 тапсырма
Ұлпаны девитализациялау үшін қолданатын қойыртпақ, құрамында:
унитиол
крезол
+триоксиметилен
хлорамин
формалин
№136тапсырма
Ұлпаны девитализациялауүшін қолданатын қойыртпақ, құрамында :
унитиол
крезол
+параформальдегид
хлорамин
эвгенол
№137 тапсырма
АПЕКС-ЛОКАЦИЯ әдісі жатады:
+Түбір ұзындығын электрометрлік әдіспен анықтауға
Түбір ұзындығын рентгенологиялық әдіспен анықтауға
Түбір ұзындығын есептелген сандарды қолданып анықтау әдісіне
Түбір ұзындығын денситометрмен анықтау әдісіне
№138 тапсырма
Екіжиіліктегі апекс-локаторға жатады:
«Аверон»
+«Foramatron – IV»
A.F.A. 7005
Bingo 1020
№139 тапсырма
Түбір өзегінің ылғалдығына тәуелділіні аз емес апекс-лакатор:
Екі жиіліктегі
+Мульти жиіліктегі
Төменгі жиіліктегі
Жоғары жиіліктегі
№140 тапсырма
Ұлпаға девитальді экстирпация әдісін жүргізгенде бірінші қабылдауда жасалынады:
Тіс қуысын ашу
Өзектерді жуу'
+Өлтіре жансыздандырушы қойыртпақты қою
Өзекке аспаптық өңдеу жүргізу
Өзектерді пломбылау
№141 тапсырма
Жақсы өтетін түбір өзегін эндодонттық шприцпен жуу кезінде шприц инесін…ендіру керек :
Өзек сағасына
Түбір өзегінің 1/3 ұзындығына
Өзектің орта бөлігіне
+Өзек ұшының үштен біріне
Апикальді тесіктеншығара
№ 142 тапсырма
Түбір өзегін кептіру үшін қандай аспап қолданылады.
+Абсорбер
Шприц
Пустер
ауа пистолеті
Вакуумды мини-насос
№143 тапсырма
Жансыздандырудан кейін түбір өзегінен ұлпаның толық алынбай қалуын бағалау критерийі... табылады:
ұлпасуырғышта «тышқанның құйрығы» сияқты жіпшенің болуы
+түбір өзегінің ұзақ қанауы
Эндодонттық аспапты енгізу кезінде кедергіні сезу
Терең сүңгілегенде ауыру сезімі бар
Эндодонттық аспапты енгізгенде сықырлаған дыбыс
№144 тапсырма
Диагностикалау кезеңінде жіберілетін эндодонтиялық қателіктер:
+рентгенограмманы дұрыс сипаттап талдамау
Өлтірежансыздандырғыш қойыртпақтың толық жабылмауы
Өзек қабырғасын тесіп алу
Дентин қойыртпағын мышьяк үстіне қою
Тіс қуысы табанын тесіп алу
№145 тапсырма
Эндодонттық емдеу кезеңі кезінде жіберілетін қателіктер:
+өзекте аспаптың сынуы
Апикальді тіректі жасау
Түбір өзегін физиологиялық тесікке дейін пломбалау
Өзекке біртегіс конус тәрізді пішін беру
Өзекті алғашқы көлемінен 2-3 өлшемге кеңейту
№146 тапсырма
Ұлпа қабынуын консервативті әдіспен емдеу кезінде жіберілетін қателіктер:
+тіс қуысының абайсызда ашылуы
Тісжегі қуысы табанына емдік төсем қою
Ұлпа маңындағы ыдыраған дентинді толық алу
Тісжегі қуысын сау тіндерге дейін профилактикалық кеңейту
Тісжегі қуысын табанымен иілген (доғал( линзаға ұқсата қалыптастыру
№147тапсырма
Ұлпа қабынуын өлтірежансыздандыру арқылы ұлпаны толық алу әдісімен емдеу кезінде жіберілетін қателіктер:
+өлтірежансыздандырғыш қойыртпақты тіс қуысын ашпай қою
Тісжегі қуысын жасанды дентинмен жабу
Мышьяк қойыртпағын ашылған ұлпа мүйізшесіне қою
Адекватты жансыздандыру
Бірінші кезеңде жартылай некроэктомия жүргізу
№148 тапсырма
Ұлпаның өмір сүру қабілетін қандай емдеу әдісін жүргізу арқылы толық сақтап қалуға болады:
Витальді экстирпация
Витальді ампутация
+Консервативті әдіс
Девитальді экстирпация
Девитальді ампутация
№149 тапсырма
Түбір өзегінде ұлпаны жартылай сақтап қалу әдісі - бұл:
девитальді экстирпация
девитальді ампутация
+витальді ампутация
витальді экстирпация
консервативті әдіс
№150 тапсырма
Ұлпа қабынуын консервативті әдіспен емдеу кезінде жүргізіледі:
сауыт және түбір ұлпасын анестетиктермен жансыздандыра отырып алу
сауыт улпасын жансыздандыра отырып алу
+ұлпаның өміршеңдігін толық сақтап қалу
өлтірежансыздандырғаннан кейін ұлпаны толық алу
өлтірежансыздандырғаннан кейін улпаны жартылай алу
№152 тапсырма
Классикалық мышьяк қойыртпағы 48 сағатқа қойылады:
А) +жоғарғы азу тістерге
Б) күрек тістерге
В) сүйір тістерге
Г) төменгі кіші азу тістерге
Д)жоғарғы кіші азу тістерге
№153 тапсырма
Түбір өзектерін өңдеуге арналған натрий гипохлоридінің ЕҢ тиімді концентрациясы:
0,06 – 0,08% ертінді
0,5-1% ертінді
+2,5-3% ертінді
5- 6% ертінді
10-15% ертінді
№154тапсырма
Түбір өзектерін өңдеуге арналған сутегінің асқын тотығының ЕҢ тиімді концентрациясы::
1% ертінді
+3% ертінді
6% ертінді
10% ертінді
15 % ертінді
№155 тапсырма
Эндодонттық шприцке арналған инесінің ерекшелігі:
+иненің бүйірлік беттерінде тесіктері бар
иненің ұшында бірнеше тесіктері бар
иненің ұшы өткір
иненің ұшы доғал
иненің пішіні цилиндр тәрізді
№156тапсырма
Түбір өзегін өңдеуге арналған дәрілердің бір-бірімен ЕҢ тиімді үйлесуі:
3% сутегінің асқын тотығы және фурациллиннің ертіндісі 1: 5000
+ЭДТА және натрий гипохлоритінің 3% ертіндісі
3% сутегінің асқын тотығы және хлоргексидинің 0,06 % ертіндісі
Хлораминнің 2% ертіндісі және перманганата калидің 0,1% ертіндісі
№157 тапсырма
Түбір өзектерін ирригациялауға арналған препараттарға төменде аталғандардың, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы жатады:
натрий гипохлоритінің 3% ертіндісі
3% сутегінің асқын тотығы
хлоргексидинің 0,06 % ертіндісі
фурацилиннің 1:5000 ертіндісі
+этил спиртінің 75% ертіндісі
№158 тапсырма
Қандай тәсілмен түбір өзектеріне медикаментозды өңдеу жүргізу НЕҒҰРЛЫМ сапалы болып табылады :
мақта біліктерімен
эндодонттық шприцпен
эндодонттық пипеткамен
ауыз қуысын ұзақ шайқау
+динамикалық ирригациялау әдісімен
№159 тапсырма
Төменде көрсетілген қасиеттердің, ТЕК қана біреуінен басқасы натрий гипохлоридіне тән:
антисептикалық қасиеті
предентинді еріту қасиеті
өзек ішінде аспаптың үйкелісін азайту қасиеті
түбір өзектерін химиялық кеңейту қасиеті
+ түбір өзектерінен артық ылғалды шығару қасиеті
№160 тапсырма
Мыс-кальций гидрототығымен депофорез жүргізу көрсеткіші болып төменде аталғандардың, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы жатады:
резорцин-формалин әдісінен кейін тісті қайта емдеу
түбір өзегінде аспаптың сынып қалуы
түбір өзегінің жартылай өтуі
түбір өзегінің қабырғасында перфорация болуы
+периодонттағы жедел іріңді қабыну үрдісі
№161 тапсырма
Предентиннің декальцинациясы жүргізіледі:
Мыс-кальций гидроокисьімен
+этилендиаминтетраацетат
резорцин-формалин қоспасымен
хлоргексидин биглюконатпен
протеолитикалық ферментер қоспасымен (смесь)
№162 тапсырма
«КАНАЛ +» - дегеніміз:
+Құрамында ЭДТА бар гель
Түбір өзегін уақытша обтурациялайтын материал
Түбір өзегін тұрақты обтурациялайтын материал
Ұзақ әсер ететін антисептик
Ұлпа қалдығын мумификациялайтын препарат
ЭНДОГЕРМЕТИКТЕР.
№163 тапсырма
Төменде берілген пломбалық материалдардың қайсысы, бір түбірлі тістердің өзектерін пломбалауға НЕҒҰРЛЫМ тиімді?
резорцин-формалин қойыртпағы паста
күміс құрамдас фосфат-цемент
адгезор
+эндометазон - айвори
форфенан
№164 тапсырма
Гуттаперчалық штифтті түбір өзегіне не үшін енгізеді:
ылғалды сорып алу үшін
өзекті узақ залалсыздандыру үшін
+өзекті үшшамалы толтыру үшін
Өзектен жалқықтың шығуын жеңілдету үшін
Тістің жұмысшы ұзындығын анықтау үшін
№165 тапсырма
Бүйірлеп нығыздау әдісін қолданып гуттаперчаны енгізу кезінде қандай силерді қолданған НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
Гибридті шыныиономерлі цементті
+эпоксид шайыры негізіндегі қойыртпақтарды
Күміс құрамдас цементі
Сұйық ағымды композитті
мырыш-эвгенол қойыртпағын
№166 тапсырма
Түбір ұшын резекциялаудан кейін тіс өзектерін ретроградты пломбалауды НЕҒҰРЛЫМ жүргізген тиімді:
қатаймайтын пластикалық қойыртпақпен
резорцин-формалин қойыртпағымен
цинк-эвгенол қойыртпағымен
+шыныиономерлі цементпен
Гуттаперчалық штифтпен
№167 тапсырма
Түбір өзектерін пломбалауға арналған қатаймайтын пластикалық материалдардың негізгі кемшіліктері:
Нашар рентгенкөрсетілімі
Қысқа уақытты пластикалық қасиеті
+ауыз сұйығын тұрақсыздығы
Тістің қатты тіндерінің түсін өзгертуі
Өзектен қыйын шығарылуы
№168 тапсырма
Эпоксид шайыры негізіндегі материалдардың артықшылығы:
+ауыз сұйығына тұрақты
Ұзақ уақыт антисептиктік әсер етуі
Пластикалық қасиетінің ұзақ болуы
Керек кезінде өзектен оңай шығарылуы
Түбір өзектерін үшшамалы толық толуын қамтамасыз етуі
№169 тапсырма
Кетак-эндоны қолданған НЕҒҰРЛЫМ тиімді :
I класс қуыстарын пломбалау үшін
сауыттарды бекіту
+түбір өзектерін пломбалау
Фиссураларды герметизациялау
5 класс бойынша қуыстарды пломбалау
№170 тапсырма
Депофорез сеанстарын өткізгеннен кейін түбір өзегінің сағасын қандай материалмен пломбалау НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
+атацамит-цементпен
цинк-фосфатты цементпен
кетак-молярмен
цинк-эвгенол қойыртпағымен
эндометазонмен
№171 тапсырма
Формалин негізіндегі түбір өзектерін пломбалауға арналған материал:
+форфенан
эвгедент
calasept
эндометазон
абсцесс- ремеди
№172 тапсырма
АH-26, AH+ материалы қандай негіздегі қойыртпақтарға жатады:
+эпоксидті шайырлар
гидроксиапатит
эвгенол
формалин
кальций су тотығы
№173 тапсырма
Кортикостероидтар... құрамына кіреді:
резорцин-формалин қойртпағының
+ эндометазонның
кариосанның
апекситтің
цинк-эвгенолды қойртпақтың
№174 тапсырма
Түбір өзектерін пломбалауға арналған мырыш-эвгенолды цементтерге жатады:
+кариосан
кетак-эндо
форфенан
апексит
АН-26
№175 тапсырма
Түбір өзектерін пломбалауға арналған мырыш тотығы және эвгенол негізіндегі қойыртпаққа жатады:
+ эндометазон
каласепт
форфенан
апексит
АН-26
№176 тапсырма
Түбір өзектерін пломбалауға арналған эпоксид шайыры негізіндегі қойыртпаққа жатады:
+АН-26
биокалекс
форфенан
эндометазон
мырыш эвгенол қойыртпағы
№177 тапсырма
Түбір өзектерін пломбалауған арналған формалин негізіндегі материалдарға жатады:
+форфенан
эндобтур
эндометазон
апексит
АН - 26
№178 тапсырма
Формалин негізіндегі силердің кемшіліктері:
+ тіс тіндерін бояйды
антимикробтық қасиетінің болмауы
рентгеноконтрастылы емес
пластикалық кезеңінің аз болуы
жабысқақтығы нашар
№179 тапсырма
Ұлпасы толық алынбаған түбір өзектерін қандай пломбалық материалмен пломбалау НЕҒҰРЛЫМ тиімді?
+ крезоқойыртпақпен
эндометазонмен
силапекспен
апекситпен
АН – 26
№180 тапсырма
Түбір өзегін пломбалауға арналған шыныиономерлі цемент тобының материалын атаңыз:
эвгедент
+кетак-эндо
эндометазон
мырыш эвгенолды цемент
висфат-цемент
№181 тапсырма
ГУТТАПЕРЧалы штифтер…жатады :
Пластикалық қатаятын материалдарға
+Қатты материалдарға
Уақытша обтурациялаушы материалдарға
Пластикалық қатаймайтын материалдарға
№182 тапсырма
Полмерлі негіздегі өзек толтырғыштардың кемшіліктері:
Тіс тіндерін бояйды
+Тез қатаяды
Рентгеноконтрастілігі төмен
Тін сұйықтығы әсерінен ерігіш
Композиттік материалдармен үйлеспейді
№183 тапсырма
Өзектолтырғыш түбір өзегіне .. .ендіріледі:
Үлкен айналымда айналып
+айналмай
аз айналымда айналады
кез-келген жағдайда
орташа жылдамдықта айналады
№184 тапсырма
Өзектолтырғыш түбір өзегінен .. шығарылады:
Үлкен айналымда айналып
айналмай
+аз айналымда айналады
кез-келген жағдайда
орташа жылдамдықта айналады
№185 тапсырма
Түбір өзектерін гуттаперчалық штифтпен пломбалағаннан кейін штифттің артығы алынады:
болат бормен
+ қыздырылған металлдық аспаппен
алмаз бормен
кескіш аспаппен
арнайы қайшымен
№186 тапсырма
Өзек толтырғышты таңдап алады:
+ соңғы эндодонттық аспаптан, бір өлшемге кем
соңғы эндодонттық аспаптан, бір өлшемге артық
соңғы эндодонттық аспап өлшеміне тең
соңғы эндодонттық аспаптан, 2 өлшемге кем
соңғы эндодонттық аспаптан, 2 өлшемге артық
№187 тапсырма
Түбір өзектерін толтыруға арналған материалдар құрамына кортикостероидты препараттарды не үшін қосады?
сүйек тінінің деструкция ошақтарының қайта құрылуын тездету үшін
+ периодонт тінінің қабыну реакциясын басу үшін
дентин түтікшелер жүйесінің инфекциялану дәрежесін тежеу үшін
пломбалық материалдың пластикалық қасиетін жоғарылату үшін
материалдың тін сұйықтығына беріктілігін жоғарылату үшін
№188 тапсырма
Өзектерді толтыруға арналған материалдар құрамына кальций препаратын не үшін қосады?
+ остеогенезді ынталандыру үшін
пломбалық материалдың көлемінің шөгуін тежеу үшін
пломбалық материалдың пластикалық кезеңін ұзарту үшін
тістің қатты тіндерінің түсінің өзгеруінің алдын алу үшін
материалдың тін сұйықтығына беріктілігін жоғарылату үшін
№189 тапсырма
Түбір өзектерін пломбылау кезінде гуттаперча щтифімен бірлесетін пломбылық материал аталады:
герметик
+силер
силан
филер
катализатор
№190 тапсырма
Түбір өзектерін орталық шифпен пломбылау техникасының көрсеткіші:
+Өтетін, бірақ жіңішке өзектерде
Қисық,қиын өтетен өзектерде
Кең, жақсы өтетін өзектерде
Жартылай облитерацияланған өзектерде
Склерозданған өзектерде
№193 тапсырма
Түбір өзектерін тек бір пастамен пломбылау әдісіне қатысты төменде аталғандардың ішнен қайсысы дұрыс?
Түбір өзегін үшжақты толық обтурациялайды
+Түбір өзегінің толыққанды обтурациялануы минимальді
Сықпаның түбір ұшынан шығып кету қауіпі жоғары
Өзектолтырғыштың сынуы және қысылып қалуы
Бүйір тармақтары бар түбір өзектері үшін тиімді
№195 тапсырма
Түбір өзегін түбіртолтырғышпен толтырған кездегі кателіктерге төменде аталғандардың, ТЕК біреуінен басқасының, барлығы жатады:
Өзектолтырғыштың түбір ұшынан шығып кетуі
Өзектолтырғышты өзекке жұмыс жағдайында ендіру
Өзектолтырғышпен жоғары айналымда жұмыс жасау
+Өзектолтырғышты өзекке жұмыс істемей тұрғанда ендіру
Өзектолтырғышты түбір өзегіненжұмыс істемей тұрғанда шығару
№196 тапсырма
Өзекті латеральды конденсациялау әдісі кезінде негізгі гуттаперчалы штиф өзекке ендірілуі керек :
Жұмысшы ұзындығына
Өзектің 3/4 ұзындығына
Түбір ұшынан шығып тұруы керек
Өзектің 2/ 3 ұзындығына
Өзектің ½ ұзындығына
№197 тапсырма
Тіс қуысының табанының перифорациясы…пломбылау арқылы жойылады:
+Шыныиономерлік цементпен
Цинк-фосфатты цементпен
Емдік төсемге арналған материалмен
Сұйық аққыш композитпен
Поликарбоксилатты цементпен
№199тапсырма
Өзектің перфорациясының белгілері – төменде аталғандардың, ТЕК біреуінен басқасының барлығы:
Түбір өзегіне аспапты ендіргенде ауыру сезімінің болуы
Түбір өзегінде тоқтамайтын қан ағуы
Аспаптың тіс өсінен ауытқуы
Түбірдің жұмысшы ұзындығынан қысқа ұзындықта апекслакатордың сигнал беруі
+Түбір өзектен ақ түсті дентин ұнтақтарының шығуы
№200тапсырма
Түбір өзегінде аспаптың сынуы кезінде және оны алу мүмкін болмаған жағдайда, өзекті пломбылау НЕҒҰРЛЫМ тиімді:
АН-26
+крезопастамен
эндометазонмен
апекситпен
абсцесс-ремеди

Приложенные файлы

  • docx 14744571
    Размер файла: 85 kB Загрузок: 5

Добавить комментарий