EI_razom

Принцип двійкової інформації функціонування комп’ютерів полягає у тому, що:
1)в пам’яті комп’ютера всі дані і всі команди представляються у двійковій системі
Інформація – це: 2)сукупність даних, співвіднесених із можливостями їх використання

Збір даних –це
1)накопичення інформації з метою забезпечення достатньої повноти для прийняття рішення

Архівація даних –це
2)збереження даних для довготермінового зберігання у стиснутій формі

Формалізація даних –це
3)приведення даних, що надходять із різних джерел, до однакової форми

Транспортування даних –це
4)прийом та передача даних між віддаленими користувачами інформаційного процесу

Накопичення інформації з метою забезпечення достатньої повноти для прийняття рішення – це
1)Збір даних

Збереження даних для довготермінового зберігання у стиснутій формі – це
4) Архівація даних

Приведення даних, що надходять із різних джерел, до однакової форми – це
3)Формалізація даних

Прийом та передача даних між віддаленими користувачами інформаційного процесу – це
4)Транспортування даних

Усунення даних, які не потрібні для прийняття рішень – це
1)Фільтрація даних

Впорядкування даних за деякою ознакою (чи деякими ознаками) – це
2)Сортування даних

Комплекс дій, які забезпечують цілісність даних за умов впливу загроз – це
3)Захист даних

Присвоєння документам кодів, які потім використовуються для швидкого пошуку, – це
4)Індексування даних

Фільтрація даних – це
1)Усунення даних, які не потрібні для прийняття рішень

Сортування даних – це
2)Впорядкування даних за деякою ознакою (чи деякими ознаками)

Захист даних – це
3)Комплекс дій, які забезпечують цілісність даних за умов впливу загроз

Індексування даних –це
4)Присвоєння документам кодів, які потім використовуються для швидкого пошуку
Найменша одиниця інформації – це
2)біт (bit)

За ідентифікаційним кодом платника податку не можна встановити його
1)кількість дітей

Компютерна програма, яка імітує дії людини - це
4)бот

Біт (bit) – це
1)Найменша одиниця інформації

Бот (bot) – це
3)Компютерна програма, яка імітує дії людини

Найменшою змістовною одиницею інформації є
4)реквізит

Адміністратор сайту -
1)Це особа, яка стежить за безпекою сайта та підтримує його в робочому стані

Модератор сайту -
2)Це особа, яка відповідає за дотримання користувачами правил сайту

Хакер(hacker) -
3)Це висококваліфікований програміст, якому під силу вникнути в усі тонкощі комп’ютерних систем

Особа, яка стежить за безпекою сайта та підтримує його в робочому стані, - це
1)адміністратор

Особа, яка відповідає за дотримання користувачами правил сайту, – це
2)модератор

Висококваліфікований програміст, який вникає в тонкощі комп’ютерних систем, – це
3)хакер (hacker)

Інсталяція – це
1)Процес встановлення програмного забезпечення на комп’ютері користувача

Ініціалізація програми – це
4) Підготовка програми до роботи (виконання дій, які передують виконанню програми)

Інтерфейс користувача – це
3)Сукупність засобів, які забезпечують взаємодію комп’ютера з користувачем

Процес встановлення програмного забезпечення на комп’ютері користувача – це
1)Інсталяція

Підготовка програми до роботи (виконання дій, які передують виконанню програми) – це
2)Ініціалізація

Сукупність засобів, які забезпечують взаємодію комп’ютера з користувачем, - це
4)Інтерфейс

Перетворення відкритого тексту в текст закритий при допомозі ключа шифрування – це
1)Зашифрування

Перетворення закритого тексту у відкритий при відомому ключі шифрування – це
2)Розшифрування

Перетворення закритого (зашифрованого) тексту у відкритий при невідомому ключі – це
3)Дешифрування

Позначення об’єктів, виражених засобами природньої мови, набором символів з метою досягнення однозначності - це
4)Кодування

Зашифрування – це
1)Перетворення відкритого тексту в текст закритий при допомозі ключа шифрування

Розшифрування – це
2)Перетворення закритого тексту у відкритий при відомому ключі шифрування

Дешифрування - це
3)Перетворення закритого (зашифрованого) тексту у відкритий при невідомому ключі шифрування

Кодування – це 4)Позначення об’єктів, виражених засобами природньої мови, набором символів з метою досягнення однозначності

До вимог охорони праці та техніки безпеки не входить вимога (позначити)
3)Дисплей повинен бути зорієнтованим на північ

В.Глушков – це
1)Засновник першого Інституту Кібернетики в СРСР (Київ, 1962р)

С.Лебедєв – це
4) Конструктор першої в СРСР ЕОМ (комп’ютера) (Київ, 1950 рік)

С.Возняк – це
3)Конструктор (разом з [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) одного з перших персональних [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] у світі; співзасновник фірми [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].

Прізвище засновника першого Інституту Кібернетики в СРСР (Київ, 1962р) :
1)В.Глушков

Прізвище конструктора першої в СРСР ЕОМ (комп’ютера) (Київ, 1950 рік)
2)С.Лебедєв

Прізвище конструктора, який разом з [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] створив перший персональний [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] у світі; співзасновника фірми [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] -
3)С.Возняк

До множини a?a.* належить тільки такий файл : 3)aaa.doc

До множини a*.doc не належить такий файл : 4)a.txt

До множини a?.* не належить такий файл 1)a.doc

До множини a?.doc належить тільки такий файл 2)aa.doc

Клод Шеннон (ClaudeShannon) – це
1)”Батько [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Він ввів поняття “міра інформації” і запропонував спосіб обчислення кількості інформації

Джон фон Нейман (JohnvonNeumann) – це
2)Автор теорії[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. Розробив архітектуру (так звану [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]), яка використовується в усіх сучасних [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Норберт Вінер (NorbertWiener) – це
3)Творець основ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] , автор книги «Кібернетика, або управління і зв'язок в тварині і машині» (1948р.)

Біл Гейтс (WilliamHenry "Bill" Gates) –це
4)Співзасновник в 1975 році і голова ради директорів корпорації Microsoft

”Батьком [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] вважається
1)Клод Шеннон (ClaudeShannon)

Автором архітектури комп’ютерів вважається
2)Джон фон Нейман (JohnvonNeumann)

Творцем основ [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] вважається
3)Норберт Вінер (NorbertWiener)

Співзасновником і головою ради директорів корпорації [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] є
4)Біл Гейтс (WilliamHenry "Bill" Gates)

Який із цих наборів символів не може бути іменем файлу ? 2)name:doc
Який із цих наборів символів не може бути іменем файлу 4) Zvit№2.txt

Яка із цих систем числення є непозиційною? 4)римська

Кількість інфомації в вимірюється в 1)байтах
Скільки бітів містить один байт інформації? 4)8
Скільки бітів містять два байти інформації (позначити правильну відповідь)? 3)16

Скільки бітів містять чотири байти інформації? 4)32

Що більшим: 2040 байтів чи 2 кілобайти? 2)2 кілобайти;
Що більшим: 3100 байтів чи 3 кілобайти? 2)3 кілобайти
Яка з цих клавіш забезпечує відмову від виконання будь-якої команди Windows? 3)Esc
Яку дію виконує клавіша CapsLock? 2)фіксація введення великих літер
Яку дію виконує клавіша Backspace ? 3)вилучення символу ліворуч від курсора
Інформаційні процеси - процеси, пов'язані з пошуком, обробкою, зберіганням і передачею 2)символів
Повним ім'ям файлу вважається: 2) власне ім'я файлу разом зі шляхом доступу до нього
Шлях до файлу - це 3)послідовність з імен каталогів, розділених символами "/"
Розширення файлу 2)надає користувачеві інформацію про зміст файлу
До мов програмування не належить
3)EXCEL

До браузерів не належить система
1)Access

До систем управління базами даних не належить
Word

Якої компоненти з перелічених не містить системний блок?
концентратор

Призначення оперативного запам'ятовуючого пристрою:
зберігати програми, що виконуються і дані протягом всього часу, поки працює комп'ютер

Яку основну функцію виконує вінчестер?
постійне зберігання інформації (програм, даних)

Якими бувають сканери?
ручні, планшетні
Роздільна здатність монітора – це:
кількість крапок, які виводяться по вертикалі та горизонталі екрану

Процес розмітки магнітного диска на доріжки та сектори називається:
форматуванням диска

Призначення процесора:
виконувати команди і програми, зчитувати і записувати інформацію в пам'ять

Які пристрої є пристроями введення?
мишка, клавіатура, сканер

Материнська плата – це:
основна електронна схема ПК, від роботи якої залежить швидкодія комп’ютера та стабільність його роботи

Для чого призначені адаптери та контролери?
для виконання обміну даними між процесором і зовнішніми пристроями

Базова система вводу-виводу розміщена на:
постійному запам’ятовуючому пристрої

Рознімні з’єднання на материнській платі, в які вставляються елементи називаються:
слотами

FAT – це:
таблиця розміщення файлів

FAT – це:
таблиця розміщення файлів

Системний диск – це:
диск, з якого можна завантажити операційну систему

Порт – це:
засіб для підключення периферійних пристроїв до материнської плати

Як ще називаються зовнішні пристрої комп'ютера?
периферійні

Що керує роботою монітора?
відеокарта

До стандартних (обов’язкових) пристроїв введення/виведення даних відносять:
монітор, клавіатуру

Які пристрої є пристроями виведення?
монітор, принтер

Внутрішні пристрої ПК монтуються і підключаються до:
материнської плати

Відеоадаптер – це:
пристрій, який керує виведенням зображення на дисплей

ПК складається з:
системного блоку, клавіатури, монітора

До складу мікропроцесора входять такі логічні блоки:
арифметико-логічний пристрій, мікропроцесорна пам’ять, керуючий пристрій

Які пристрої входять в обов’язковий склад комп’ютера?
системний блок, монітор, клавіатура

Що з перерахованого не відноситься до програмних засобів?
процесор

Сканер - це пристрій:
для зчитування графічних зображень з паперу

Базова конфігурація ПК не включає:
принтер

Арифметичні команди в комп’ютері виконує:
мікропроцесор

Тактова частота комп’ютера вимірюється в:
мегагерцах

Оперативна пам'ять є складовою частиною:
материнської плати

До технічних характеристик монітора не входить:
тактова частота

Архітектура комп'ютера – це:
опис сукупності пристроїв та блоків ЕОМ і зв’язки між ними

Комп'ютер – це:
універсальний, електронний пристрій для зберігання, обробки і передачі інформації

Що таке мікропроцесор ?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], яка виконує функції [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (ЦП) або спеціалізованого [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Одиниця виміру ємності пам'яті:
кілобайт

Периферійні пристрої призначені для:
зовнішньої обробки даних, що забезпечує їх підготовку, введення, зберігання, керування, захист, вивід та передачу по [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Hardware – це:
апаратна частина комп'ютера

Архітектура ПК – це:
внутрішня організація комп'ютера

Яке початкове значення перекладу англійського слова «комп'ютер» ?
пристрій, що дозволяє зчитувати інформацію з дисків

Призначення процесора:
виконувати команди програми в даний момент

Оперативна пам'ять необхідна:
для зберігання виконуваної в даний момент часу програми і даних, з якими вона безпосередньо працює

Підключення окремих периферійних пристроїв комп'ютера до магістралі на фізичному рівні можливе:
за допомогою контролера

Software – це:
програмне забезпечення комп'ютера

Принцип відкритої архітектури означає:
теоретичну можливість підключення будь-якої кількості периферійних пристроїв та необмежених можливостей модернізації комп’ютера

У мінімальний склад комп'ютера входять:
монітор, системний блок, клавіатура

До складу процесора входять:
арифметико-логічний пристрій, пристрій управління

Зовнішня пам'ять необхідна:
для довготривалого зберігання інформації після виключення комп'ютера

Периферійні пристрої призначені:
для обміну інформацією між комп’ютером і користувачем

Модульний принцип побудови комп'ютера дозволяє користувачеві:
самостійно комплектувати і модернізувати конфігурацію ПК

Оперативний запам’ятовуючий пристрій (RAM)– це пам'ять, в якій:
зберігається виконувана в даний момент часу програма і дані, з якими вона безпосередньо працює

Для правильної роботи периферійного пристрою драйвер цього пристрою повинен знаходитися:
в оперативній пам'яті

Швидкість обробки інформації в комп'ютері залежить:
від оперативного запам’ятовуючого пристрою

Чи вірно, що ОЗП(RAM)– це швидка пам'ять для зберігання поточної програми і даних, і що при виключенні комп'ютера вміст цієї пам'яті стирається?
так

Адаптер – це:
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], який з'єднує між собою інші пристрої з різними способами подання [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], узгоджуючи ці способи шляхом використання відповідних програмних і технічних засобів

Що таке КЕШ-пам'ять?
пам'ять для тимчасового зберігання даних, проміжна між різними типами пам'яті, використовується для підвищення ефективності роботи комп'ютера

При виключенні комп'ютера інформація, з якою працює користувач, стирається:
в оперативній пам'яті

Основні характеристики процесора:
тактова частота процесора, розрядність процесора, швидкість опрацювання даних

Який з перерахованих пристроїв не входить до складу системного блоку:
клавіатура

КЕШ-пам'ять процесора призначена:
для прискорення доступу до комп'ютерноїпам'яті

Розрядність шини даних пов'язана:
з розрядністю процесора

Які дії не можна робити при включеному комп'ютері?
відключати /підключати зовнішні пристрої

У якому пристрої відбувається опрацювання інформації?
в процесорі

Постійний запам’ятовуючий пристрій (ROM) – це пам'ять, в якій:
зберігається інформація незалежно від того, працює комп'ютер чи ні

Оброблена інформація не пропаде після виключення комп'ютера, якщо вона збережена:
в зовнішньому запам’ятовуючому пристрої

Визначте, яке висловлювання є вірним:
принтер – це зовнішній пристрій комп’ютера

Який вид пам'яті необхідний для довготермінового зберігання інформації?
внутрішній запам'ятовуючий пристрій

Маніпулятор «миша» – це пристрій:
для введення інформації в комп'ютер

Для зберігання програм, потрібних для запуску і тестування комп'ютера при його включенні, необхідно мати:
постійний запам'ятовуючий пристрій

Продуктивність роботи комп'ютера (швидкість виконання операцій) залежить:
від тактової частоти процесора

Для управління роботою комп'ютера і виконання операцій над даними призначений:
процесор

До пристроїв накопичення інформації належить:
внутрішній запам'ятовуючий пристрій

Клавіатура потрібна для введення в комп'ютер:
символьної інформації, керуючої інформації

КЕШ-пам'ять жорсткого диску призначена:
для прискорення доступу до даних на диску

Визначте яке висловлювання є вірним:
комп'ютер – це універсальний пристрій для обробки, зберігання та передачі інформації

Виберіть пам'ять довготривалого зберігання великого обсягу інформації:
жорсткий диск

Монітор – це пристрій:
виведення візуальної інформації на екран

Який пристрій не відноситься до зовнішніх пристроїв комп'ютера?
оперативна пам'ять

Який пристрій спричиняє найбільший шкідливий вплив на здоров'я людини?
монітор

Для того, щоб здійснити зв'язок між комп'ютерами по телефонному каналу, необхідно мати:
модем

Одиниця виміру тактової частоти – це:
мегагерц

Сканери бувають:
ручні, роликові і планшетні

Принтер можна використовувати для друку:
все перераховане в пунктах вище

Принтери бувають:
матричні, струменеві та лазерні

Плоттер – це пристрій:
для виведення графічної інформації на папір

Шина даних призначена:
для передачі оброблюваної інформації

Пристрій введення інформації «джойстик» використовується:
для комп'ютерних ігор

Модеми бувають:
внутрішні і зовнішні

Корпуси персональних комп'ютерів бувають:
горизонтальні (desktop) і вертикальні (tower)

Монітор – це пристрій:
для відображення візуальної (зорової) інформації

Роздільна здатність відеоадаптера – це:
кількість точок, що виводяться по горизонталі і вертикалі

Пристрій для виведення інформації називається:
принтером

Модем – це пристрій:
для передачі інформації з одного комп'ютера на інший по телефонній мережі

Як називається пристрій, що виконує арифметичні і логічні операції і керує іншими пристроями комп'ютера?
процесор

Пристрій для сполучення комп'ютера з телефонними каналами зв'язку називається:
модемом

Який з перерахованих пристроїв не відноситься до апаратних засобів комп'ютера?
драйвери пристроїв

Можливість обміну даними між комп'ютерами по звичайних телефонних лініях зв'язку забезпечують:
модеми, факс-модеми

Операційна система – це:
сукупність програм, що керують ресурсами комп’ютера, завантаженням, виконанням і завершенням завдань
Мобільність операційної системи – це:
можливість перенесення на інші апаратні платформи

Відкритість операційної системи – це:
можливість внесення змін

Що не здійснює операційна система?
діалогу з користувачем

Котра із названих операційних систем є однозадачною?
DOS

Як називається комплекс взаємозалежних системних програм, що забезпечує взаємодію користувача з ПК та управління функціями комп’ютера?
операційна система

Операційні системи, що управляють розподілом ресурсів обчислювальної системи між задачами, називаються:
багатозадачні

Операційні системи, що передають всі ресурси обчислювальної системи одному виконуваному додатку, називаються:
однозадачні

Що входить до структури операційної системи?
ядро операційної системи

Що не входить до структури операційної системи?
модуль BIOS

Неграфічні операційні системи реалізують інтерфейс:
командного рядка

Сукупність програм, виконуваних комп’ютером – це:
програмне забезпечення

Тип інтерфейсу, при якому робота з операційною системою побудована на взаємодії активних і пасивних екранних елементів управління, називається:
графічний

Функцією операційних систем є:
керування ресурсами комп'ютера

Що не здійснює операційна система?
роздрукування на принтері текстових документів

Якого типу інтерфейсу операційної системи не існує?
файлового

Мережна операційні система
дозволяє одночасно працювати багатьом незалежним користувачам в мережі, використовуючи спільні ресурси

Розрядність операційної системи – це:
розрядність внутрішньої шини даних центрального процесора
кількість процесів, які одночасно можуть виконуватися під керуванням даної системи

Пакети прикладних програм – це:
спеціальним чином організовані програмні комплекси, розраховані на загальне вживання в певній проблемній області

Програмне забезпечення – це:
сукупність програм, що виконує обчислювальна система

Засіб, що використовується для відміни змін конфігурації системи і відновлення її параметрів та продуктивності, – це:
відновлення системи

Програми, що виконують необхідні користувачам роботи, відносять до:
прикладного програмного забезпечення

Файлова система – це:
частина операційної системи, що відповідає за організацію зберігання та доступу до інформації на будь-яких її носіях

Що належить до системного програмного забезпечення?
операційні системи та драйвери різноманітних пристроїв

Для виклику системного меню потрібно:
натиснути піктограму в стрічці назви

Програма, що дозволяє персоналу служби технічної підтримки отримати ґрунтовну інформацію про обладнання, системні компоненти та програмне забезпечення, – це:
відомості про систему

Кнопка F1 викликає :
довідку операційної системи

В операційній системі MS-DOS на ім’я файлу відводиться:
до 8 символів

Для того, щоб засобами системи WINDOWS знайти файл за його іменем, потрібно
увійти в меню Start – Search

Для вибору параметрів та установки режимів роботи в системі WINDOWS використовують
прапорці

Ярлик – це:
файл, що містить посилання на програму, папку, інший файл або пристрій ЕОМ

Копіювання об’єктів в буфер обміну виконується
комбінацією клавіш Ctrl+ X

Різниця між папкою та ярликом папки у Windows полягає в тому, що:
ярлик папки містить посилання на папку

Робочий стіл Windows – це:
старша папка в ієрархічній структурі Windows

Панель задач не містить:
панель посилань

Панель задач містить:
кнопку Start

Головне меню Windows відкривається при натисканні:
кнопки Start на панелі задач

Яке призначення ярлика (shortcut)?
є відображенням папок та файлів системи Windows

Файли у Windows, які розміщені в різних місцях вікна, виділяють, клацаючи мишею на кожному файлі, утримуючи при цьому натиснутою клавішу:
Ctrl

Клацання мишею по піктограмі з хрестиком Windows-вікна:
приводить до закриття вікна

Що означають крапки () біля назви деяких команд спадного меню Windows:
забезпечується тимчасовий вихід із програми Провідник

Як виглядає на Windows-екрані згорнуте вікно?
у вигляді кнопки на Панелі задач

В операційній системі Windows клацання правою кнопкою миші на об'єкті виводить на екран:
контекстне меню об'єкта

Клацання мишею по піктограмі зі знаком підкреслення Windows-вікна:
згортає (мінімізує) вікно

Об'єктами Windows є:
група програм, окрема програма, документ, фрагмент документу, значок

Вкажіть види вікон операційної системи Windows:
Вікно програми, Вікно папки, Вікно довідкових систем, Діалогове вікно

В якій частині вікна можна побачити назву документа та програми, в якій він створений?
рядок назви

Змінити фон Робочого столу можна з допомогою програми:
екран

В операційній системі Windows ім’я може містити:
до 256 символів

Назвіть види меню операційної системи Windows:
Системне, Контекстне, Головне, меню програми або папки, Випадне

В якій частині вікна можна працювати з вхідними даними?
робоче поле

Якої класифікації операційних систем не існує?
локальна, глобальна

В операційних системах реального часу
забезпечується імітація одноосібного обслуговування користувача в темпі розвитку реального процесу

В операційних системах з пакетною обробкою
з виконуваних програм формується пакет (набір) завдань, які вводяться в ЕОМ і виконуються в порядку черговості

В операційних системах з розділенням часу
кожній задачі почергово виділяється певний проміжок часу

Для створення ярлика до папки у Windows необхідно:
підвести покажчик миші до папки, клацнути правою клавішею миші і вибрати команду Створити – Ярлик

Для визначення загального обсягу (в байтах) кількох файлів у Windows необхідно:
виділити файли, переглянути інформацію про загальний обсяг (в байтах) із рядка стану

Після активізації значка «+», розташованого на лівій панелі Провідника Windows,:
відкривається перелік папок, уміщених у вибраний об'єкт

Значок «+», встановлений ліворуч від назви папки у провіднику, означає:
папка містить папки

Елемент вікна програми, де в процесі введення даних з’являється інформація про позицію курсору введення, режим роботи і виконувані дії – це:
рядок стану

Багатокористувацькі операційні системи підтримують
одночасну роботу декількох користувачів з різними терміналами

Який із видів багатозадачності операційних систем реально існує?
повна

Виберіть існуючу класифікацію операційних систем за кількістю процесів, які одночасно можуть виконуватися під керуванням даної системи:
однозадачні, багатозадачні

У рядку стану Провідника Windows можна переглянути таку інформацію:
коментар до вибраної команди меню

Різниця між папкою та ярликом папки у Windows полягає в тому, що:
ярлик папки містить посилання на неї

Якої операційної системи не існує?
Datamix

Для того щоб знайти найменший за розміром файл у Windows, необхідно:
за допомогою команд View – Arrange icons by відсортувати файли за розміром (такий файл буде першим у переліку)

Для перегляду таких характеристик файла, як розмір, дата, тип, слід:
активізувати команди View – Details

Системні програми служать для:
управління ресурсами комп'ютера-центральним процесором, пам'яттю, уведенням-виведенням

Завантаження операційної системи – це процес:
зчитування з дискової пам'яті і розміщення в ОЗП операційної системи при включенні комп'ютера

До архіваторів не належать такі програми
Arch

Які з перерахованих програм є програмами архіваторами?
WinRar, WinZip

Буфер обміну – це:
місце для тимчасового збереження інформації в оперативній пам'яті комп’ютера для подальшого використання в іншому об'єкті

Після свого завантаження програма Провідник відкриває:
папку Мої документи

Натискання клавіші Del на піктограмі, розміщеній на Робочому столі, приводить до:
вилучення піктограми програми

Функціональна клавіша F5 в системі Total Commander
копіює файли

Перейменування файлів в системі Total Commander здійснює функціональна клавіша
F6

З допомогою якої клавіші можна перемістити файл в Total Commander?
F6

З допомогою якої клавіші можна створити новий каталог в Total Commander?
F7

З допомогою якої клавіші можна скопіювати файл в оболонці Total Commander?
F5

Що являє собою Total Commander?
Оболонку операційної системи Windows

З допомогою якої клавіші можна відредагувати файл в оболонці Total Commander?
F4

З допомогою якої комбінації клавіш можна здійснити пошук необхідного файлу в Total Commander?
ALT+F7

З допомогою якої клавіші цифрового поля можна здійснити інвертування помічених та непомічених файлів в оболонці Total Commander ?
“*”

З допомогою якої клавіші можна видалити файл (групу файлів) в Total Commander?
F8

Дефрагментація диску (Defrag) – це:
упорядкування, перезапис файлів, при якому файли займають неперервні ділянки на диску

Перевірка диска (Scan Disc) – це:
перевірка диска на фізичні та логічні помилки

Комп'ютерний вірус – це:
програма, яка самовідтворюється і здатна заражати інші програми, виконувати різні небажані дії на комп'ютері

Яка з перелічених програм не є видом комп'ютерних вірусів?
мікровіруси

BOOT-віруси вражають
завантажувальний сектор операційної системи

До файлових вірусів не належать
BOOT-віруси

Антивірусні програми-детектори призначені для:
знаходження заражених файлів одним із відомих вірусів

Яка з перелічених програм не належить до антивірусних?
GIMP

Що з переліченого є типом антивірусних програм?
ревізори

Які з перелічених антивірусних програм призначені для виявлення змін у файлах і системних областях дисків?
лікарі-ревізори

До якого виду належить антивірусна програма DrWeb?
лікарі

Програми, що забезпечують взаємозв’язок з новим обладнанням, - це:
програми-драйвери

Програми, призначені для створення резервних копій документів з одночасним їх ущільненням, - це:
архіватори

Програма, що переміщає всі файли до початку диска після зарезервованої для системних файлів ділянки і розташовує підряд фрагменти одного файлу, - це:
дефрагментація (Defrag)

Як називається утиліта в операційних системах, що шукає та виправляє помилки в файловій системі або окремих файлах, а також усуває помилки, пов’язані з втраченими кластерами?
перевірка диска (Scan Disc)

Файл, що містить стиснені копії всіх включених в нього файлів і папок, – це:
архів

Віруси, які виключно швидко розповсюджуються в комп’ютерних мережах, «переповзаючи» з одного на інший та проникаючи в пам'ять комп’ютера - це:
віруси-хробаки

Програми для виявлення і лікування програм, заражених комп’ютерним вірусом, називаються програмами:
антивірусні

Програма, що дозволяє знайти непотрібні файли і видалити їх, щоб звільнити місце на жорсткому диску - це:
очистка диска

Програма, призначена для усунення фрагментації - це:
дефрагментація (Defrag)

Програми, за допомогою яких виконується більшість операцій, пов’язаних з обслуговуванням файлової структури - це:
монітори установки

Який засіб дозволяє запускати у вказаний час вибрані користувачем програми?
призначені завдання

Який засіб служить для вставки символів, що відсутні на клавіатурі?
таблиця символів

Процес розбиття дискети на сектори та доріжки, а також перевірки диска засобами операційної системи, - це:
форматування

Як називається програмний код, що може «приписувати» себе до інших програм, а також виконувати різні небажані дії на комп’ютері?
вірус

Елементи ієрархічної структури, необхідні для забезпечення систематизації та зручного доступу до файлів, - це:
папки

Назвіть програми, які є антивірусами:
NOD32, DrWeb, Virus Scan

Програми-віруси, що виконують на комп’ютерах несанкціоновані користувачем дії, активізуються залежно від яких-небудь умов, знищують інформацію на дисках, крадуть конфіденційну інформацію тощо - це:
трояни

Як називається програма Панелі управління, що забезпечує перегляд, установку та видалення програмного забезпечення?
Установка й видалення програм

Яка з перелічених не є функцією програм-архіваторів?
створення резервних копій архівів

Архівний файл – це:
набір з одного або декількох файлів, які в стиснутому вигляді поміщаються в єдиний файл, з якого при необхідності можна перейти в початковий стан

Яка з перелічених програм не належить до файлових менеджерів?
Nero

Провідник – це:
файловий менеджер

Яку з функцій здійснює диспетчер архівів?
тестування цілісності структури архівів

Який існує тип вірусів?
хробаки

Клавіша F4 в Total Commander служить для:
редагування файлу

Клавіша F7 в Total Commander служить для:
створення нового каталогу

Клавіша F6 в Total Commander служить для:
переміщення файлу

За допомогою клавіші F8 в оболонці Total Commander можна:
видалити файл (каталог)

За допомогою клавіші F3 в оболонці Total Commander можна:
переглянути файл

Кнопка Insert призначена для:
перемикання клавіатури в режим вставки

Клавіша Delete призначена для:
видалення

Кнопка End призначена для:
переведення курсору в кінець рядка

Клавіша Page Up призначена для:
переміщення курсору на одну сторінку вгору

Клавіша Num Lock призначена для:
ввімкнення цифрового поля клавіатури

Яка з вказаних програм не належить до сервісних програм?
Майстер завантажень

Яка з перелічених програм є антивірусною програмою?
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Віруси, які при отриманні керування, завантажуються в пам'ять і можуть діяти не тільки під час роботи зараженого файлу, називаються:
резидентними

Віруси, які можуть діяти тільки під час роботи зараженого файлу, називаються:
нерезидентними

AVP – це:
антивірусна програма

Лікарі-ревізори призначені для:
виявлення змін у файлах і системних областях дисків й у разі змін повертають їх у початковий стан

Програми-вакцини використовуються для:
обробки файлів і boot-секторів із метою попередження зараження відомими вірусами

Завантажувальні віруси вражають:
BOOT-сектор носія

Віруси-супутники
використовують імена інших файлів

Віруси сімейства DIR
спотворюють системну інформацію про файлові структури

Макровіруси
заражують файли даних

Віруси, що заражають антивірусні програми, називаються:
ретровірусами

Віруси, що перехоплюють звертання операційної системи до заражених файлів і видають їх у початковому, незараженому вигляді, називаються
стелс-вірусами

Віруси,що заражують невеликі повідомлення електронної пошти, - це:
віруси-хробаки

Які віруси проводять шкідливі дії замість оголошених легальних функцій або наряду з ними та неспроможні на самовідтворення?
завантажувальні

Яка з цих властивостей означає здатність алгоритму розбивати задачу на декілька елементарних кроків?
2)дискретність

Доповніть визначення алгоритму, що розгалужується. Алгоритм, що розгалужується, - це такий алгоритм, дії якого виконуються в залежності від
2)умови

Доповніть визначення алгоритму: Алгоритм - це _____________ дій, направлених на виконання поставленої задачі. 2)послідовність

Як називають алгоритм, зображений у вигляді послідовності зв'язаних між собою геометричних фігур?
4)графічний

Дії якого алгоритму повторюються?
3)циклічний алгоритм

Алгоритм має такі властивості:
1)детермінованість, дискретність, результативність, масовість

Яке з визначень характеризує лінійний алгоритм?
2)алгоритм, дії якого слідують одна за одною

Яка геометрична фігура не використовується при графічному описі алгоритмів ?
4)піраміда

Якою важливою властивістю повинен володіти алгоритм, щоб бути застосовним для певного класу задач з різними початковими даними?
4)масовість

Файл - це:
4)програма, або дані на диску

«if_then_else» називають оператором:
1) розгалуження

«while_do» називають оператором:
2) циклу з передумовою

«repeat_until» називають оператором:
3) циклу з післяумовою

«for_do» називають оператором:
4) циклу з параметром

«case_of_else_end» називають оператором:
4) вибору

Змінну цілого типу, значення якої на кожному кроці циклу автоматично збільшується або зменшується на одиницю, називають:
1)параметром циклу

Результативність алгоритму означає:
1)обов’язкове отримання результату після реалізації алгоритму

Визначеність алгоритму означає:
2)кожна команда алгоритму має бути чіткою та зрозумілою

Масовість алгоритму означає:
3)можливість застосування певного алгоритму до цілого класу однотипних задач

Які обчислювальні процеси не відображають алгоритми?
4)хаотичні

У випадку словесно-формульного способу запису алгоритму використовують:
4)слова і/або формули

У випадку графічного способу запису алгоритму використовують:
1)блок-схеми

До базових алгоритмічних конструкцій належать:
3)циклічна

У випадку опису алгоритму алгоритмічною мовою використовують:
3)алгоритм конкретної алгоритмічної мови

Цикл обчислювального процесу – це:
1)послідовність дій, що повторюється багато разів

Якого з циклів не існує?
4)з матрицею

Параметр циклу обчислювального процесу зростає, якщо:
1)крок циклу позитивний

Параметр циклу обчислювального процесу зменшується, якщо:
2)крок циклу негативний

Цикл обчислювального процесу припиняється, якщо:
3)значення параметра циклу лежить поза межами діапазону між початковим і кінцевим значеннями

У циклі з передумовою:
1)спочатку перевіряють умову, і якщо вона має місце, то дія виконується

У циклі з післяумовою:
3)умова перевіряється після виконання дії

Алгоритм, у якому залежно від виконання чи невиконання певної умови виконується та чи інша послідовність дій, називається:
3)із розгалуженням

Укажіть, якого типу базової алгоритмічної структури циклу не існує:
3)з передбаченням

Укажіть типи змінних, які використовують у алгоритмічних мовах:
1)глобальні

Глобальна змінна в алгоритмічних мовах:
1)може вживатися у всіх процедурах програми

Локальна змінна в алгоритмічних мовах:
2)може вживатися лише у тій процедурі, де визначена

Які типи даних в алгоритмічних мовах не існують?
4)піфагорові

Вкажіть, що означає в алгоритмічних мовах логічна операція NOT:
3)логічне “НЕ”

Вкажіть, що означає в алгоритмічних мовах логічна операція AND:
1)логічне “І”

Вкажіть, що означає в алгоритмічних мовах логічна операція OR:
2)логічне “АБО”

Яка із перерахованих властивостей не стосується основних властивостей алгоритму?
2)коректність

Що із нижче перерахованого не є стилем програмування?
4)методологічне програмування

Алгоритмічна мова – це:
1)формальна мова, призначена для запису алгоритмів

На якому з етапів усувають логічні помилки в програмах?
3)тестування програм

Коли закінчиться виконання такого циклу: «while a2)коли а стане рівним b

Системи програмування – це такі програми:
3)інструментальні

Який із цих документів є алгоритмом?
3)рецепт випікання торта

Деталізація алгоритму передбачає:
3)розбиття дій на більш дрібні

Алгоритмізація – це:
2)процес складання алгоритму

Якого значення набуде у, в результаті виконання команди у:=х mod 100, якщо х=4567?
1) 67

Якого значення набуде змінна m в результаті виконання дій: m:=1; for і: =2 to 3 do m:=m*і?
4) 6

Яких груп мов програмування не існує?
4)синтаксичні мови

Які помилки можна виявити під час введення тексту програми?
4)синтаксичні помилки

Які напрямки прийнято за основні напрямки виконання дій у блок-схемі?
4) зверху вниз і зліва направо

Генератор випадкових чисел генерує:
3)послідовність випадкових чисел

В чому полягає така властивість алгоритмів як скінченність?
2)виконання кожного алгоритму повинно завершитися за скінченне число кроків

Що таке “компіляція програми”?
1)створення ехе-файла програми

Вказати помилковий запис:
1)sin*3х

Яка з цих функцій знаходить квадратний корінь виразу?
1)sqr

Індексом у масиві називають:
4)місцезнаходження елемента в масиві

Оператор розгалуження в алгоритмічних мовах має вигляд:
1)«if_then_else»

Оператор циклу з передумовою в алгоритмічних мовах має вигляд:
2)«while_do»

Оператор циклу з післяумовою в алгоритмічних мовах має вигляд:
3)«repeat_until»

Оператор циклу з параметром в алгоритмічних мовах має вигляд:
4)«for_do»

Оператор вибору в алгоритмічних мовах має вигляд:
4)«case_of_else_end»

У блок-схемах алгоритмів геометрична фігура означає:
1)виконання дій або групи дій

У блок-схемах алгоритмів геометрична фігура означає:
4)введення-виведення даних

У блок-схемах алгоритмів геометрична фігура означає:
2)вибір напрямку подальшого виконання алгоритму після оброблення певної умови

У блок-схемах алгоритмів геометрична фігура означає:
1)виведення даних на паперовий носій

У блок-схемах алгоритмів геометрична фігура означає:
1)виведення даних на магнітний носій

У блок-схемах алгоритмів геометрична фігура означає:
3)початок або кінець процесу оброблення даних

У блок-схемах алгоритмів геометрична фігура означає:
3)зв'язок між блоками, лінії з’єднань яких перериваються

У блок-схемах алгоритмів геометрична фігура означає:
3)міжсторінковий з’єднувач

У блок-схемах алгоритмів геометрична фігура означає:
3)лінії потоку

У блок-схемах алгоритмів геометрична фігура означає:
3)виведення даних на дисплей

Яка із цих систем є системою обробки текстів?
2)видавничі системи

Текстовий редактор це:
1)програма, що дозволяє вводити, редагувати, форматувати та зберігати текст

Текстовий процесор це:
2)програма, що дозволяє вводити, редагувати й форматувати текст, вставляти малюнки й таблиці, перевіряти правопис, складати зміст, виконувати перенос слів та багато інших складних операцій

Настільна видавнича система це:
3)програма, за допомогою якої можна створювати високоякісні оригінал-макети, що містять текст і графічні зображення для тиражування в друкарні

Яка із цих систем є текстовим редактором?
1)WordPad

Яка із цих систем є текстовим процесором?
3)MicrosoftWord

Яка із цих систем є настільною видавничою системою?
4)AdobePageMaker

Яка із цих системи обробки текстів є безкоштовною?
1)Writer (OpenOffice)

WordPad входить в:
1)WindowsXP

Word входить в систему:
3)Microsoft Office

Writer входить в систему:
4)OpenOffice

Який вид системи обробки текстів вимагає найбільше ресурсів комп'ютера?
3)видавничі системи

Яка із цих систем належить до систем обробки текстів?
1)редактори кодів програм

Який вид системи обробки текстів з'явився найраніше?
4)редактори для набору кодів програм

Яке розширення файлу не підтримує форматування тексту в Microsoft Word 2010?
2)txt

У якому кодуванні зберігає текст програма Блокнот?
2)ANSI

Який формат використовується для документів, створених в WordPad?
3)rtf

Як називається об'єкт інтерфейсу Microsoft Word 2010, розміщений внизу робочого вікна?
4)рядок стану

У якому розширенні зберігає шаблони Microsoft Word 2010?
1)dotx

У Microsoft Word 2010 файл зберігають з розширенням?
1)docx

Де не можуть бути розташовані колонтитули у документі Microsoft Word 2010?
4)в центрі сторінки.

Який пункт головного меню задає розмір паперу, орієнтацію сторінки, розмір полів документу програми Microsoft Word 2010:
3)Файл

Система MicrosoftWord 2010 відноситься до:
3)систем обробки текстів

Для вставки формул у текст системи MicrosoftWord 2010 необхідно:
2)увійти у вкладку Вставлення – Символи – Рівняння – Вставити нову формулу

Для того, щоб задати в тексті міжрядковий інтервал 1,2 у MicrosoftWord 2010, потрібно:
4)увійти у вкладку Основне – Абзац

Для здійснення переходу на нову сторінку (розрив сторінки) у Microsoft Word 2010 потрібно натиснути:
1)Ctrl+Enter

Що виконує група «Параметри сторінки» вкладки «Розмітка сторінки» системи MicrosoftWord 2010?
1)задає поля сторінок

Як у Microsoft Word 2010 зробити зноску?
1)задати команди Посилання – Виноски – Вставити виноску

Для виділення фрагмента тексту у Microsoft Word 2010 треба виконати такі дії:
2)встановити курсор на початку фрагмента, підвести покажчик миші до кінця фрагмента, й , утримуючи натиснутою клавішу Shift, клацнути мишею

За допомогою якого програмного модуля додається фігурний текст у Microsoft Word 2010?
1)WordArt

Із якої вкладки здійснюється виклик команди роботи зі шрифтами і абзацами в Microsoft Word 2010?
3)Основне

Після виконання якої команди вкладки «Основне» у Microsoft Word 2010 розмір документа змінюється:
2)Вирізати

Які параметри форматування сторінок не можна змінити за допомогою лінійки у Microsoft Word 2010?
4)міжрядковий інтервал

Яка команда вкладки «Основне» у Microsoft Word 2010забезпечує вставлення фрагмента документа в буфер обміну?
2)Вирізати (Cut)

У процесі збереження файла у Microsoft Word 2010 не можна:
3)здійснити вихід із Microsoft Word 2010

Як ввести в текст у Microsoft Word 2010 символи, що відсутні на клавіатурі?
2)Вставлення – Символи – Символ

Як встановлюють абзацний відступ у документі Microsoft Word 2010?
2)задати команди Розмітка сторінки – Абзац – Відступи та інтервали

Для настроювання стрічки у Microsoft Word 2010 необхідно:
3)активізувати вкладку Файл – Параметри – Настроїти стрічку

Для додавання настроюваної групи до вкладки у Microsoft Word 2010 необхідно:
4)активізувати вкладку Файл – Параметри – Настроїти стрічку – Додати групу

Для створення рамки для цілої сторінки у Microsoft Word 2010 треба виконати такі команди:
1)активізувати команди Розмітка сторінки – Тло сторінки – Межі сторінок

Рядок станy у Microsoft Word 2010 містить таку інформацію:
3) кількість слів у документі

Які команди містить контекстне меню у Microsoft Word 2010?
3)склад меню залежить від місця виклику меню

Як створити нумерований список у Microsoft Word 2010?
3)Основне – Абзац – Нумерація

З яким розширенням зберігаються файл, створений у Microsoft Word 2010?
1)docx

Якщо один раз клацнути мишею зліва від рядка, то Microsoft Word 2010 виділить?
2)один рядок

Як називається текстовий процесор пакету Microsoft Office?
2)Word

Як зберегти нову редакцію документа під новим іменем у Microsoft Word 2010?
3)натиснути команду Файл – Зберегти як

Якщо двічі клацнути „мишею” на слові, то Microsoft Word 2010 виділить:
1)одне слово

Як змінити звичайний шрифт на шрифт, підкреслений пунктиром, засобами головного меню Microsoft Word 2010?
2)вибрати команду Основне – Шрифт – Підкреслення – Пунктирне підкреслення

Як змінити орієнтацію сторінок у документі на альбомну в Microsoft Word 2010?
1)вибрати команду Розмітка сторінки – Параметри сторінки

Для того, щоб вставити таблицю, потрібно виконати команду в Microsoft Word 2010:
1)Вставлення – Таблиці

Як перенести фрагмент тексту в інше місце в системі Microsoft Word 2010?
1)Основне – Буфер обміну – Вирізати Основне – Буфер обміну – Вставити

Яку клавішу використовують у Microsoft Word 2010 для
·видалення символу, який стоїть перед курсором?
2)BackSpace

Яку клавішу використовують у Microsoft Word 2010 для створення нового абзацу?
3)Enter

За допомогою якого засобу у Microsoft Word 2010 можна встановити відступ першої строки в абзаці?
2)клавіші „ТАВ”

Вкладка Вигляд в системі Microsoft Word 2010 не може бути використана для
1)встановлення панелі інструментів форматування

Яка інформація в системі Microsoft Word 2010 виводиться в рядку стану за замовчуванням?
1)мова

Який з режимів перегляду документів автоматично встановлюється при відкритті програми Microsoft Word 2010?
3)Розмітка сторінки

Яку клавішу використовуємо для виклику довідкової системи в Microsoft Word 2010?
1)F1

Яка із цих вкладок є доступною після завантаження програми Microsoft Word 2010?
2)Основне

Вкажіть об'єкт текстового документа Microsoft Word 2010, який має такі параметри: стиль накреслення, розмір, колір тексту.
3)шрифт

Вкажіть об'єкт текстового документа Microsoft Word 2010, який має такі параметри: розмір полів, орієнтація, розмір паперу.
2)сторінка

Вкажіть об'єкт текстового документа Microsoft Word 2010, який має такі параметри: відступ, вирівнювання, інтервал.
2)абзац

Закінчіть твердження: "Вирівнювання засобами текстового процесора задає...":
3)спосіб розташування рядків абзацу відносно його лівої та правої меж

Структура документа текстового процесора Microsoft Word 2010 це:
3)ієрархічна схема розміщення складових частин документа

Процес форматування тексту в середовищі текстового процесора Microsoft Word 2010 передбачає:
1)розташування тексту відповідно до значень вибраних параметрів

Закінчіть твердження: "Стиль об'єкта текстового процесора Microsoft Word 2010 - це...".
1)набір значень властивостей об'єктів певного типу, який має ім'я

Вкажіть клавіші, які потрібно натиснути, щоб виділити весь текст у середовищі текстового процесора Microsoft Word 2010.
1)Ctrl+A

Закінчіть твердження: "Міжрядковий інтервал задає...".
4)відстань між рядками абзацу

У процесі збереження текстового документа в певному форматі в середовищі текстового процесора Microsoft Word 2010, необхідно зазначити.
4)тип файлу

Автоматично можна створити зміст документа в середовищі текстового процесора Microsoft Word 2010 за умови, що для заголовків частин документа:
1)визначено рівень з використанням відповідних стилів заголовків

Робочі аркуші у Excel можна вставляти за допомогою дій:
Вставити аркуш (знаходиться поряд з ярличками існуючих листів)

Фінансовий формат у комірці Excel можна задати за допомогою дій:
Основне – Клітинки – Формат – Формат клітинок

Для вилучення значень виділеного стовпця у Excel слід:
натиснути на клавішу Del

Ярлики робочого листа у Excel виконують:
перехід від одного листа до іншого

Для вилучення виділеного стовпця у Excel треба:
вибрати Основне – Клітинки – Видалити

Абсолютна адреса комірок:
фіксується і не змінюється при копіюванні формул

Відносна адреса комірок:
змінюється при копіюванні формул

Символи # у числовому полі Excel означають:
кількість цифр більша, ніж ширина комірки

Стрічка формул використовується:
для введення або змін тексту, чисел та формул

Для редагування значень комірки у Excel треба:
вибрати комірку, встановити курсор на рядок формул та змінити значення комірки

Зміну формату даних у комірці Excel можна здійснити за допомогою:
Основне – Число – Формат клітинки

У записі 13 EMBED Equation.3 1415 фіксується:
рядок 4

У записі 13 EMBED Equation.3 1415 фіксується:
стовпець С

У записі 13 EMBED Equation.3 1415 фіксується:
адреса комірки

Комірка таблиці Excel, в якій перебуває курсор, називається:
активною

Який із виразів запису оператора є правильним у Excel:
=IF(A1>5;B1;B1+2)

Призначення функції ЕСЛИ (IF)
вибирає одне значення, якщо задана умова при обчисленні ІСТИНА, і інше значення, якщо умова ХИБНА

Ввід формули масиву у Excel закінчується натисканням комбінації клавіш:
CTRL+SHIFT+Enter

З якого символу починаються формули у Microsoft Excel?
=

Найменшою складовою частиною електронної таблиці у Microsoft Excel є:
клітинка

Процес впорядкування значень діапазону комірок у Microsoft Excel називають:
сортуванням

$EI00622,07,1,2,0,1
Які адреси змінюються у формулі в середовищі Microsoft Excel під час переміщення її на інше місце?
відності

Чим змістовно різняться записи 13 EMBED Equation.3 1415та A1 у Microsoft Excel?
під час копіювання запису A1 адреси комірок змінюються, а під час копіювання запису 13 EMBED Equation.3 1415 – залишаються незмінними

Відносне посилання на комірку А1 у табличному процесорі Excel записується так:
А1 

Формула у Microsoft Excel може містити:
посилання, константи, оператори, вбудовані функції

Виберіть правильні складові електронної таблиці Microsoft Excel:
стовпці; рядки; комірки

Яка мова програмування використовується у Microsoft Excel для розробки макросів?
Visual Basic for Application

Типи посилань (адрес комірок) в MS Excel можуть бути такими:
абсолютні; відносні

В комірці D2 записана формула 13 EMBED Equation.3 1415. Цю формулу мишею перетягли в комірку E4. На новому місці вона прийме вигляд:
13 EMBED Equation.3 1415

Файли MS Excel мають таке розширення:
.xls

Для позначення абсолютної адреси комірки MS Excel використовується символ:
13 EMBED Equation.3 1415

З метою виділення несуміжних діапазонів комірок в MS Excel потрібно:
утримувати [Ctrl]

Як об’єднати комірки в MS Excel?
Основне – Вирівнювання

Як задати ширину стовпців в MS Excel?
права клавіша мишки на назві стовпця – Ширина стовпця

Для обчислення в комірці С1 добутку чисел з комірок А1 та В1 потрібно ввести таку формулу:
=А1*В1

Для обчислення кількості комірок Excel, вміст яких задовольняє певному критерію, необхідно скористатись функцією:
СЧЕТЕСЛИ (COUNTIF)

Символ піднесення до степеня в MS Excelє таким:
^

Для обчислення величини 2 в степені 4 в MS Excel необхідно записати:
=2^4

Вираз в MS Excel який починається зі знаку = , вважається.
формулою

Відмітьте неіснуючий формат даних MS Excel:
математичний

Роздільником між цілою і дробовою частиною в MS Excel є:
кома

Як змінити тип даних комірки MS Excel:
права клавіша мишки – Формат клітинок – Число

Для обрахунку середнього значення діапазону чисел в MS Excel використовують функцію:
СРЗНАЧ (AVERAGE)

Вираз 1,23Е+03 в MS Excel означає число:
1230

Формула MS Excel, яка містить тільки абсолютні посилання
не змінюється при копіюванні

Що таке «комірка електронної таблиці»?
клітинка, що знаходиться на перетині рядка і стовпчика

До найпоширеніших табличних процесорів належать:
Excel

Основним документом Excelє:
робоча книга

Щоб побудувати діаграму в MS Excel, необхідно:
виділити потрібний діапазон таблиці і активізувати Вставлення – Діаграми – Тип діаграми

У комірку В3ввели формулу 13 EMBED Equation.3 1415. Потім цю формулу поширили вниз.У комірці В6 утвориться формула:
13 EMBED Equation.3 1415

У комірку В3 ввели формулу 13 EMBED Equation.3 1415. Потім цю формулу поширили вниз. У комірці В6 утвориться формула:
13 EMBED Equation.3 1415

Яке ім’я має комірка, що знаходиться на перетині стовпця AZ і рядка 123?
AZ123

Що може розміщуватись у комірці електронної таблиці?
текст, число або формула

Що відбувається під час копіювання вмісту комірки?
вміст комірки на новому місці з’являється і на старому залишається

У чому суть операції переміщення?
вміст комірки на новому місці з’являється, а на старому зникає

Яке основне призначення електронних таблиць?
автоматизація обчислень

Скільки робочих аркушів може мати робоча книга?
256 аркушів

У комірці D1 розміщено значення катета A прямокутного трикутника. У комірці Е1 – значення іншого катета В. Яка формула повинна бути записана у комірці F1 для обчислення значення квадрата гіпотенузи С?
= D1*D1 + E1*E1

В електронній таблиці ведеться розрахунок зарплати. У стовпці А розміщений список співробітників, у стовпці В оклад співробітників, а в стовпці С розраховується внесок до пенсійного фонду у розмірі 1% від окладу. Яку формулу необхідно помістити в комірки стовпчика С, щоб розрахувати розмір внеску до пенсійного фонду?
=B1*0,01

В електронній таблиці виділено блок комірок А1: В1. Скільки комірок входить в цей блок?
2

У комірці А1 розміщено значення шляху S, а у комірці В1 значення часу T. Яка формула
повинна бути внесена у клітинку С1, для обчислення швидкості V при рівномірному русі?
=A1/B1

Знайдіть вірно записану формулу в MS Excel:
=IF (А1=5; В4*2; В4+10)

Адреса комірки в електронній таблиці визначається:
номерами рядків

В електронній таблиці ведеться облік успішності класу з 23 учнів. У стовпці А розміщений список прізвищ, у стовпцях В, С, D оцінки з інформатики, а в стовпці Е треба розрахувати середній бал для кожного учня. Яку формулу потрібно ввести у стовпці Е, щоб розрахувати середній бал для першого учня?
= (В1+ С1+D1)/3

В електронній таблиці ведеться розрахунок зарплати. У стовпці А розміщений список співробітників, в стовпці В оклад співробітників, а в стовпці G розраховується прибутковий податок у розмірі13% від окладу. Яку формулу необхідно помістити в комірки стовпчика С,щоб розрахувати розмір прибуткового податку?
=В1*0,13

У комірці А1 розміщено значення напруги U, а в комірці В1 значення опору R. Яка формула повинна бути внесена у клітинку С1для обчислення значення сили струму за формулою закону Ома (U=I*R)?
= A1/B1

У комірці А1 розміщено значення сили струму I, а у комірці В1 значення опору R. Яка формула повинна бути внесена у клітинку С1 для обчислення значення напруги U за формулою закону Ома(U=I*R)?
= А1 * В1

Не можна видалити в електронних таблицях:
адресу комірки

В електронних таблицях виділено блок комірокА1: В2. Скільки клітинок входить в цей блок?
4

Блок комірок електронної таблиці задається:
вказівкою посилань на першу і останню комірки

Що таке СУБД?
система управління базами даних

Що являє собою СУБД?
комплекс програм, що забезпечує взаємодію користувача з базою даних

База даних призначена для:
зберігання і впорядкування інформації

База даних – це:
пов’язані таблиці, які містять інформацію, яка є структурованою і впорядкованою

Після запуску програми Access 2010 відкривається:
подання Microsoft Office Backstage

У поданні Microsoft Office Backstage, яке відкривається після запуску програми Access 2010 не можна:
створити запит на вибірку.

Рядки таблиць баз даних ще називаються:
записами

Записами у базах даних вважаються:
рядки;

Стовпець таблиці у Microsoft Access називається:
поле;

Таблиці у базах даних призначені для:
зберігання даних;

Основними об’єктами бази даних у середовищі Microsoft Access є:
таблиці, форми, запити, звіти, макроси, модулі

СУБД Microsoft Access орієнтована на роботу з такими об’єктами бази даних:
таблицями баз даних; формами; запитами; звітами; сторінками; макросами; модулями.

Які об'єкти Microsoft Access призначені для введення та перегляду даних?
таблиці;

Існують такі моделі даних:
ієрархічна; мережева; реляційна; багатовимірна; об’єктно-орієнтована;

Реляційна модель даних:
побудована на основі таблиць;

Реляційна модель передбачає:
наявність зв’язків між таблицями, які входять до складу бази даних;

У Microsoft Access підтримується така модель даних:
реляційна;

Яка програма призначена для роботи з базами даних:
Microsoft Access;

В текстовому полі у Access можна зберігати:
літери, цифри, пробіли, спеціальні символи

Текстове поле у Microsoft Access дозволяє вводити не більше ніж:
255 символів;

Створити нову таблицю Microsoft Access можна таким способом:
усі відповіді вірні.

Схема даних у Microsoft Access дає змогу:
встановити зв’язки між таблицями, які входять до складу бази даних;

Якого типу даних не існує для числового поля у Microsoft Access?
лічильник;

Яка властивість фіксує максимальну кількість символів, які можна зберігати в полі таблиці бази даних:
розмір поля;

Яка властивість встановлює формат відображення даних у полі таблиці бази даних:
формат;

Для визначення шаблону для всіх даних, які вводитимуться в певному полі таблиці бази даних використовується така властивість:
маска вводу.

$EI00727,08,1,2,0,1
Набір полів таблиці із вказаними їхніми назвами та форматами даних у MS Access – це:
структура таблиці;

Як називається режим роботи у MS Access, в якому задається структура таблиці?
конструктор;

Шаблон бази даних – це:
файл, який містить вбудовані таблиці, форми, звіти, запити, макроси та зв’язки;

Ключове поле таблиці у СУБД Microsoft Access – це поле:
в якому не повторюється інформація;

Ключове поле не може мати:
нульових значень та значень, які повторюються;

Простий первинний ключ таблиці у Microsoft Access:
складається з одного поля таблиці;

Ключове поле таблиці у Access це:
поле або набір полів, що визначає кожний запис однозначно

Ключове поле (ключові поля) таблиці СУБД Microsoft Access дає змогу:
ідентифікувати запис; створити зв’язок між двома таблицями бази даних;

Не може бути ключовим полем у таблиці бази даних поле такого типу:
memo.

При створенні структури таблиці у Microsoft Access необхідно:
визначити ключові поля

У Microsoft Access 2010 нова база даних створюється у вигляді:
пустої бази даних

Готова для використання, нова база даних з усіма таблицями, запитами, формами та звітами, потрібними для виконання певного завдання – це:
шаблон

Для створення нової таблиці за допомогою конструктора у СУБД Microsoft Access необхідно:
активізувати вкладку Створити–Таблиці–Конструктор таблиць;

При створенні нової таблиці у Microsoft Access 2010 можна відразу вводити дані й автоматично створювати структуру таблиці використовуючи:
подання таблиці;

Нове розрахункове поле у запиті MS Access 2010 можна створити за допомогою дій:
права клавіша мишки у потрібному полі - побудувати;

Запити у MS Access використовуються для:
відбору значень таблиць відповідно до поставленої умови;

У системі Ассеss для пошуку з таблиць та видачі на екран даних, які відповідають умові, визначеній користувачем, використовують:
запит;

У MS Access запити призначені для:
усі твердження вірні.

Режим Design (Конструктор) в MS Access дозволяє:
створювати нові поля таблиці та змінювати властивості існуючих полів таблиці;

Для вилучення поля з таблиці у Access необхідно:
виділити поле у конструкторі таблиць, натиснути на клавішу Del;

В режимі конструктора таблиці у Access можна виконати такі дії:
додати нове поле;

Файл бази даних в СУБД MS Access (оберіть правильне твердження):
може складатися з декількох таблиць та зв'язаних з ними запитів, форм, звітів, сторінок доступу, макросів і модулів;

У MS Access між таблицями не існує такого типу зв’язків:
транзитивного.

Тип зв’язку «один до одного» між таблицями бази даних передбачає, що:
запис у таблиці A може мати не більш одного зв'язаного запису в таблиці B і навпаки;

Тип зв’язку «один до багатьох» між таблицями бази даних передбачає, що:
кожному запису в таблиці A можуть відповідати кілька записів у таблиці B, але запис у таблиці B не може мати більш одного відповідного йому запису в таблиці A.;

Тип зв’язку «багато до багатьох» між таблицями бази даних передбачає, що:
одному запису в таблиці A можуть відповідати кілька записів у таблиці B, а одному запису в

Зв’язки між таблицями у Microsoft Access можна переглянути в вікні:
схеми даних;

Для перегляду, введення і редагування даних таблиць, а також для надання користувачу засобів керування програмами, які використовують базу даних призначені:
форми;

Для перегляду та друку результуючої інформації у базах даних призначені:
звіти.

У СУБД форми призначені для:
перегляду, введення і редагування даних таблиць;

У СУБД звіти призначені для:
для перегляду та друку результуючої інформації;

Систему правил, які використовуються для підтримки зв'язків між записами у зв'язаних таблицях, а також забезпечують захист від випадкового видалення або зміни зв'язаних даних у базах даних, визначає:
цілісність даних;

Цілісність данихвизначає у базах даних:
усі твердження вірні.

Для забезпечення цілісності даних не потрібна така умова:
створення модуля для забезпечення обміну даними між файлами даних різних задач.

У базі даних встановлення зв’язків між двома таблицями типу «один-до-одного» або «один-до-багатьох» і надання параметрів цілісності даних можливе лише тоді, коли:
пов’язані поля мають однаковий тип даних, хоча назви полів можуть відрізнятися усі.

Найпоширеніший запит у базі даних – це:
запит на вибірку.

Якого типу запиту не містить меню «Конструктор запиту»:
запит SQL;

Запит у базі даних, який здійснює вибірку даних, що відповідають певним умовам відбору, називається:
запит на вибірку;

Чим запит у базах даних відрізняється від фільтрації та сортування:
фільтрація та сортування не зберігаються при закритті таблиці;

Запит на створення нової таблиці у Microsoft Access (вказати вірне твердження):
створює нову таблицю з вказаною назвою;

Запит у Microsoft Access, при виконанні якого з’являється діалогове вікно, в якому потрібно ввести умову відбору, називається:
запитом з параметром;

Виконуючий запит у Microsoft Access, який змінює вміст певних полів таблиці залежно від вказаної умови – це:
запит на оновлення;

Протокол IP (Internet Protocol):
задає правила передачі невеликих порцій інформації

Сервери локальних мереж в системі Internet називаються:
хостами

Хост – це:
сервер локальної мережі в системі Internet

Робочі станції, які підключаються до серверу, називаються:
клієнтами

Мережі, які об'єднують користувачів, розташованих по всьому світу і які використовують супутникові канали зв'язку, називаються:
глобальними

Мережі, які сполучають абонентів однієї або кількох сусідніх будівель, одного підприємства, установи, називаються:
локальними

Глобальні мережі об'єднують користувачів
розташованих по всьому світу

Кампусною називається комп’ютерна мережа, яка:
об'єднує кілька локальних комп’ютерних мереж, що розміщені у сусідніх будівлях

Комп’ютерна мережа, яка забезпечує взаємодію різних пристроїв, що належать одному власнику, називається:
персональною

Який протокол відповідає за передавання інформації в Internet?
TCP/IP

Як називається протокол передавання файлів в комп’ютерних мережах?
FTP

Як називаються сукупності правил і форматів, призначені для стандартизації процесів перетворення інформації від прикладного рівня до рівня передавання даних в комп’ютерних мережах ?
протоколи

Комп'ютерна мережа – це:
сукупність взаємозв'язаних (через канали передавання даних) комп'ютерів, які забезпечують користувачів засобами обміну інформацією і колективного використання апаратних, програмних та інформаційних ресурсів мережі

Мережі, які об'єднують користувачів міст, областей, невеликих країн, як канали зв'язку найчастіше застосовують телефонні лінії, називаються:
регіональними

Якого виду мережі не існує у класифікації мереж за зонами обслуговування?
дорожньої

Сервер – це:
підключений до мережі комп'ютер, що надає її користувачам певні послуги

Який вид комп'ютерних мереж існує у класифікації за функціональним призначенням?
інформаційна

Який вид комп'ютерних мереж існує у класифікації за функціональним призначенням?
обчислювальна

У спеціалізованих комп'ютерних мережах користувачі розв'язують:
подібні чи спільні задачі

Гетерогенні комп'ютерні мережі містять:
несумісні між собою комп'ютери

Однорідні комп'ютерні мережі містять:
сумісні між собою комп'ютери

$EI00822,09,1,2,0,1
Якого етапу розвитку комп'ютерних мереж не існує?
багатотермінальні системи
комп'ютерні мережі
однорангові системи
телекомунікаційні системи

Вкажіть рівень абонентської служби:
сеансовий

Який з перелічених рівнів належить до абонентської служби?
прикладний

Вкажіть рівень транспортної служби:
канальний

Який з перелічених рівнів належить до транспортної служби?
транспортний

Рівень представлення даних:
визначає формати даних для прикладних програм

Вкажіть, який існує тип сервера:
файловий

Вкажіть, який існує тип сервера:
поштовий

Система передавання даних містить:
канали передавання даних

Що входить до системи передавання даних?
комутаційне обладнання

Якого комутаційного обладнання не існує?
резистори

Вкажіть якого виду топологій локальних комп'ютерних мереж не існує:
транзитивна

Яке призначення шлюзів у комп'ютерній мережі?
забезпечують взаємодію мереж з різними протоколами

Яке призначення маршрутизаторів у комп'ютерній мережі?
забезпечують управління потоками даних у складних мережах

Топологія комп'ютерної мережі визначає:
структуру фізичних чи логічних зв'язків між основними елементами мережі

До металічних середовищ передавання даних не належить:
оптоволоконний кабель

Протокол – це:
ієрархічна система правил взаємодії

Мережа, що надає доступ до Інтернету називається?
глобальна

Яке із названих середовищ передавання даних не використовують у комп’ютерних мережах?
колайдер

Адміністратор мережі – це:
людина

Комп’ютерні мережі, які містять у своєму складі лише сумісні між собою комп'ютери, називаються:
однорідними

До змішаних належать комп’ютерні мережі, в яких:
одна частина комп’ютерної мережі є однорангова, а інша серверна

В одноранговій комп’ютерній мережі:
будь який комп'ютер, може бути як сервером так клієнтом

У серверних комп’ютерних мережах:
існує чіткий поділ на сервери і клієнти

Спосіб з'єднання комп'ютерів у мережу – це:
топологія

Яка з запропонованих топологій є зайвою?
квадратна

Збереження, керування і передавання файлів у комп’ютерній мережі забезпечує:
файловий сервер

Що забезпечує мережевий сервер?
здійснення загального керівництво комп’ютерною мережею

Сервер друку забезпечує:
управління віддаленими друкуючими пристроями

Що забезпечує поштовий сервер?
управління електронною поштовою службою

Web-сервер забезпечує:
зберігання гіпертекстових документів

Який з вказаних серверів здійснює загальне керівництво комп’ютерною мережею?
мережевий сервер

Який з вказаних серверів забезпечує зберігання гіпертекстових документів?
web-сервер

Якого типу сервера не існує?
канального

Централізовані комп’ютерні мережі передбачають:
єдиний центр управління

$EI00857,09,1,2,0,1
Комп’ютерні мережі, які не мають центрів управління називаються:
некерованими
централізованими
децентралізованими
розподіленими

$EI00858,09,1,2,0,1
Комп’ютерні мережі, які мають декілька центрів управління називаються:
децентралізованими
одноранговими
гетерогенними
централізованими

Вкажіть як називається пристрій з обмеженими обчислювальними можливостями, призначений для введенні і виведення даних:
термінал

Яку роль у комп’ютерних мережах виконують мости?
забезпечують взаємодію різних мереж з однаковими протоколами

Що таке Ethernet?
технологія локальних комп'ютерних мереж з комутацією пакетів

До складових мережевої операційної системи належить:
серверна частина

Що входить до складу мережевої операційної системи?
клієнтська частина

Модель взаємодії відкритих систем передбачає наявність:
абонетської служби

Модель взаємодії відкритих систем передбачає наявність:
транспортноїї служби

LAN – це:
локальна комп’ютерна мережа

Що відображає модель OSI?
рівні взаємодії відкритих систем

Які існують види топологій комп’ютерних мереж?
зіркова, кільцева, шинна, деревоподібна

До яких типів середовищ передавання даних належить оптоволоконний кабель?
оптичні

При якій з топологій комп’ютерної мережі до одного центрального комп’ютера приєднуються інші периферійні комп’ютери, причому кожний з них використовує свою окрему лінію зв’язку?
зірковій

Торгівля в системі Інтернет між приватними індивідуумами або споживачами - це
1) Електронна комерція виду C2C 

Підключення до системи Internet комп’ютерів з інших (поза США) країн відбулося
3)на початку 1990-х

Домен .ua був делегований Україні
3)в 1992 році

Електронна комерція між компаніями – це
2) Електронна комерція виду B2B

Яка із подій відбулася в 1992р. ?
2)Домен .ua був делегований Україні

Користувачі (клієнти) під’єднуються до системи Internet через
2)провайдерів

Вказати невірне твердження:
4)[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Вказати невірне твердження:
1)В системі Internet комп’ютери повинні використовувати лише операційну систему Windows

Стандарт, який задає єдині правила взаємодії пристроїв мережі Internet, - це
3)Протокол

Протокол TCP(Transmission Control Protocol) -
1)задає правила розбиття великих масивів інформації на окремі порції, які пересилаються окремо, а потім збирає ці порції докупи

Протокол FTP (File Transfer Protocol)
1)забезпечує копіювання файлів з віддаленого комп’ютера

Протокол HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
3) забезпечує копіювання файлів з віддаленого комп’ютера

Протокол POP3 (Post Office Protocol)
1)використовується для роботи з електронною поштою

Протокол, який задає правила розбиття великих масивів інформації на окремі порції, які пересилаються окремо, а потім збирає ці порції докупи, називається
3) Протоколом TCP

Протокол, який забезпечує копіювання файлів з віддаленого комп’ютера, називається
2)Протоколом FTP

Протокол, який підтримує роботу з гіпертекстами, називається
4)Протоколом HTTP

Протокол, який використовується для роботи з електронною поштою, називається
3) Протокол POP3

Кожен host-вузол в системі Інтернет на фізичному рівні має числову IP- адресу, яка складається
2)з чотирьох груп цифр по три цифри у кожній груп

Кожен host-вузол в системі Інтернет на логічному рівні має символічну адресу
1)згідно доменної системи імен (DomainNameSystem, DNS)

host-вузлами в системі Інтернет є
3)як окремі комп’ютери, так і комп’ютери-сервери локальних мереж

Флейм (Flame) -це
1)словесна війна в інтернеті, яка не має жодного стосунку до початкової теми

Флуд (Flood) - це
2)інтернет-повідомлення, яке займае великий обсяг і не містять ніякої корисної інформації або багаторазове повторення однакових повідомлень

Фейк (Fake) – це
3)фальшива новина або фальшивий акаунт в системі Інтернет

Офто
·пик, (off topic) –це
4)інтернет-повідомлення, яке виходить поза тему

Словесна війна в інтернеті, яка не має жодного стосунку до початкової теми - це
1) Флейм (Flame) 

Інтернет-повідомлення, яке займае великий обсяг і не містять ніякої корисної інформації або багаторазове повторення однакових повідомлень - це
2) Флуд (Flood)

Фальшива новина або фальшивий акаунт в системі Інтернет - це
3) Фейк (Fake)

Інтернет-повідомлення, яке виходить поза тему - це
4) Офто
·пик, (Off topic)

$EI00929,10,1,2,0,1
Розсилання реклами або інших повідомлень в Інтернеті особам, які цього не бажають – це
1) Спам  (spam) 

Спосіб віртуального спілкування, де учасник поводить себе агресивно, по-хамськи - це
1) Тро
·лінг (trolling)

Спеціальна програма, яка автоматично виконує ті ж дії, що й звичайний користувач - це
3)Бот (bot)

Обмеження певних прав користувача в цілях захисту інтернет-сайту – це
3) Бан (ban)

Спам  (spam)  -це
1) Розсилання в Інтернеті реклами або інших повідомлень особам, які цього не бажають

Тро
·лінг (trolling) це (позначити правильну відповідь)
2) Спосіб віртуального спілкування, де учасник поводить себе агресивно, по-хамськи

Бот (bot) - це
3) Спеціальна програма, яка автоматично виконує ті ж дії, що й звичайний користувач

Бан (ban) – це
4) Обмеження певних прав користувача в цілях захисту інтернет-сайту

Який протокол відповідає за передавання інформації в Internet?
2)TCP/IP

Електронний магазин (e-shop)– це
4) сайт, з якого можна вибрати і замовити товар чи послугу

Соціальна мережа ( socialnetworkingservice) Facebook була заснована
2) в 2004 році Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg)

Відеохостинг (videohostingsite) Youtube було засновано
3) в 2005 році Чадом Герлі Chad Hurley

Соціальна мережа (мережа [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]) Twitter була заснована
4) в 2006 році Джеком Дорсі (JackDorsey)

Яан Таллінн (JaanTallinn) є одним з авторів програмного забезпечення
1) системи Skype (2003р.)

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) є засновником
2) соціальної мережі ( socialnetworkingservice) Facebook, 2004р.

Чад Герлі (ChadHurley)є засновником
3) відеохостингу (videohostingsite) Youtube, 2005р.

Джек Дорсі (JackDorsey) є засновником
4) мережі мікроблогів Twitter (2006р.)

Система Skype базується на архітектурі
4)P2P

Котра із цих систем була розроблена останньою?
4)Google+

Котра із цих систем була розроблена першою?
1)Facebook

Адресу кожної сторінки в системі WWW задає
1)уніфікований покажчик ресурсів URL (UniformResourceLocator)

URL-адреса (UniformResourceLocator) –це
3) адреса сторінки системи WWW

Логічно та навігаційно зв’язаний набір інформації в інтернеті називається
3) сайтом

Окремі Веб-сторінки об'єднуються в сайти за допомогою
2)гіперпосилань

Окремі комп’ютери та комп’ютери-сервери локальних мереж в системі Internet називають
1) хостами

Згідно ISO кореневим доменом (доменом першого рівня) держави Україна є:
3)UA

URL-адреси мають такий формат:
2) протокол доступу//доменна адреса хосту/назва папки/назва файлу

Системи [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – це
4) Браузери (browser), веб-переглядачі

Програмне забезпечення, яке дозволяє користувачеві швидко та просто отримувати інформацію, розміщену на веб-сторінках, називається
2)Браузером

Вхідною інформацією для браузера (веб-переглядача) є
4) URL-адреса

Програмно-апаратний комплекс, що надає можливість пошуку інформації в [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ], називається
2)пошуковою системою

Збір нових даних про сайти з метою занесення [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ](ключових слів) про них в Інтернет-сховище виконує 4) пошуковий робот (пошуковий агент)

Пошук адрес Web-сторінок за ключовими словами та фразами реалізує
1)пошукова машина

Система WWW працює з використанням технології
3) [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

Найпоширенішою пошуковою системою у світі на даний час є
4) Google

В пошуковій системі Google виконувалися такі запити: Q1: Львів Київ Q2: Львів Київ* Q3: “Львів Київ” Кількість результатів пошуку буде
2) найбільшою для запиту Q2 , найменшою для запиту Q3

В пошуковій системі Google виконувалися такі запити:
Q1: Львів Київ
Q2: Львів -Київ
Q3: Львів|Київ
Кількість результатів пошуку буде
4) найбільшою для запиту Q3 , найменшою для запиту Q2

В пошуковій системі Google виконувалися такі запити:
Q1: магазин телевізор
Q2: магазин телевізор*
Q3: “магазин телевізор”
Кількість результатів пошуку буде
4) найбільшою для запиту Q2 , найменшою для запиту Q3

В пошуковій системі Google виконувалися такі запити:
Q1: магазин телевізор
Q2: магазин -телевізор
Q3: магазин|телевізор
Кількість результатів пошуку буде
2) найбільшою для запиту Q3 , найменшою для запиту Q2

Що є не лише порушенням етики, а й правопорушенням?
4) використовувати державні мережі з комерційною метою

Яка дія є лише недотриманням етики, але не є правопорушенням в Інтернеті?
4) на комп’ютер, під’єднаний до Internet, не поставлена захисна програма – брандмауер

Перевірка достовірності особи в Інтернеті - це
2)аутентифікація

Надання особі прав на виконання певних дій в інтернеті - це
1)авторизація

Налаштування сайту під конкретного користувача Інтернету - це
4)персоналізація

Процес виявлення максимально можливої кількості інформації про користувача Інтернету - це
3)ідентифікація

Авторизація – це
2) надання особі прав на виконання певних дій в інтернеті

Аутентифікація – це процес
1) перевірки достовірності особи в Інтернеті

Ідентифікація – це процес
4)виявлення максимально можливої кількості інформації про користувача Інтернету

Персоналізація – це процес
3) налаштування сайту під конкретного користувача Інтернету

Інформаційна система – це:
сукупність технічних, програмних, інформаційних і людських ресурсів, що використовуються для обробки інформації і видачі результату користувачу

Яке з визначень не відноситься до поняття «інформаційна система»:
це зведення, ідеї, знання в формалізованому вигляді, що мають потенціальну цінність для використання при управлінні економічними системами

Інформаційна технологія – це:
поєднання процедур, що реалізують функції збирання, нагромадження, зберігання, опрацювання і передачі даних із застосуванням технічних засобів.

Яке забезпечення з перелічених не відноситься до складових ІТ:
метрологічне

Інформаційні ресурси – це:
це зведення, ідеї, знання в формалізованому вигляді, що мають потенціальну цінність для використання при управлінні економічними системами

Інформаційна підсистема – це:
сукупність інформаційних потоків, які забезпечують виконання конкретної управлінської функції

Автоматизовані інформаційні системи (АІС) за рівнем у системі державного управління поділяють на:
загальнодержавні, територіальні, галузеві, міжгалузеві

Автоматизовані інформаційні системи (АІС) за сферою діяльності управління поділяють на:
загальнодержавні, територіальні, галузеві, міжгалузеві

Автоматизовані інформаційні системи (АІС) за принципом інтеграції поділяють на:
багаторівневі АІС з інтеграцією за рівнями управління, багаторівневі АІС з інтеграцією за функціями управління, однорівневі АІС

Автоматизовані інформаційні системи (АІС) за ступенем централізації обробки інформації поділяють на:
централізовані, децентралізовані, колективного використання

Інформаційне забезпечення інформаційних систем (ІС) – це:
сукупність нормативних документів, нормативної бази та реалізованих рішень щодо обсягів, розміщення і форм існування інформації, яка використовується в інформаційній системі при її функціонуванні

Автоматизована інформаційна система (АІС) – це:
система, що реалізує інформаційні технології у сфері управління за спільної роботи управлінського персоналу і комплексу технічних засобів

Інформаційне забезпечення автоматизованих інформаційних систем (АІС):
містить у собі не лише інформаційні ресурси як предмет праці та інформацію як продукт праці, а й засоби і методи ведення усієї інформаційної бази об'єкта управління.

Технічне забезпечення автоматизованих інформаційних систем (АІС):
об'єднує сукупність усіх технічних засобів, використовуваних при функціонуванні комп'ютерної автоматизованої системи

Програмне забезпечення автоматизованих інформаційних систем (АІС):
являє собою сукупність програм на носіях даних і програмних документів, які призначені для відлагодження, функціонування і перевірки працездатності АІС

Математичне забезпечення автоматизованих інформаційних систем (АІС):
сукупність математичних методів, моделей і алгоритмів розв'язування завдань, які застосовуються в автоматизованих системах; моделі та алгоритми, що входять до цього забезпечення як інструмент подальшої розробки програмних засобів.

Організаційе забезпечення автоматизованих інформаційних систем (АІС):
сукупність документів, що описують технологію функціонування АІС, методи вибору і застосування користувачами технологічних прийомів для одержання конкретних результатів при функціонуванні АІС

Правове забезпечення автоматизованих інформаційних систем (АІС):
сукупність правових норм, які регламентують правові відносини при функціонуванні АІС та юридичний статус результатів такого функціонування.

Лінгвістичне забезпечення автоматизованих інформаційних систем (АІС):
сукупність засобів і правил для формалізації природної мови, які використовуються при спілкуванні користувачів та експлуатаційного персоналу АІС з комплексом засобів автоматизації при функціонуванні АІС

Ергономічне забезпечення автоматизованих інформаційних систем (АІС):
сукупність засобів і методів, які створюють найсприятливіші умови праці людини в АІС, умови для взаємодії людини і ЕОМ

Інформаційне забезпечення автоматизованих інформаційних систем поділяється на:
позамашинне та внутрімашинне

Позамашинна інформаційна база – це:
сукупність повідомлень, сигналів і документів, що використовуються при функціонуванні автоматизованих інформаційних систем, яка сприймається людиною без застосування засобів обчислювальної техніки.

До банку даних не входить:
алгоритм розв’язку задачі

Автоматизоване робоче місце – це:
сукупність інструментальних засобів кінцевого користувача, що включає інформаційне, програмне, технічне і методичне забезпечення, призначене для професійної діяльності користувача на ЕОМ, та працює як автономно, так і в складі мережі.

Найпоширенішими технологіями робочого стола є:
редагування текстових даних, оброблення графічних і табличних даних

Мультимедіа – це:
інтерактивна технологія, що забезпечує роботу з нерухомими зображеннями, відео-зображенням, анімацією, текстом і звуковим рядом

Нейромережні технології – це:
працюють аналогічно до принципів роботи нейронів головного мозку людини і дають змогу розпізнавати мову людини й абстрактні образи; класифікувати стани складних систем; керувати технологічними процесами і фінансовими потоками; розв'язувати аналітичні дослідні, прогнозні задачі, пов'язані з великими інформаційними потоками

Концепція комутації каналів передбачає:
безпосереднє з'єднання користувачів між собою, канал утворюється на початку сеансу, є фіксованим протягом усієї передачі і роз'єднується після її закінчення,

Концепція комутації повідомлень передбачає:
інформація передається порціями (повідомленнями), пряме сполучення не встановлюється, а передача повідомлення починається після звільнення першого каналу і так далі, доки повідомлення не дійде до адресата

Концепція комутації пакетів передбачає:
у вузлах мережі розміщують сервери, здатні забезпечити можливість багатьом терміналам й ЕОМ спільно використовувати загальну комутаційну лінію, що має велику пропускну здатність; кожне повідомлення поділяється на короткі пакети однакового розміру і фіксованої структури

Концепція "файлсервер" передбачає:
наявність комп'ютера, виділеного під файловий сервер, в якому знаходяться ядро мережної операційної системи і файли, що централізовано зберігаються; для цієї архітектури характерний колективний доступ до спільної бази даних (БД) на файловому сервері

Концепція "клієнтсервер" передбачає:
одночасний доступ багатьох користувачів до інтегрованої БД; запит на оброблення даних посилається клієнтом по мережі на сервер БД; на сервері здійснюються пошук даних і їх оброблення засобами СУБД. Оброблені дані передаються по мережі від серверу до клієнта

Технологія On-Line Transaсtion Processing, або OLTP – це:
орієнтовані на підтримку щоденної діяльності фірм, та орієнтуються на бізнес-процеси, що відбуваються у певній проблемній сфері

Технологія On-Line Analytical Processing, або OLAP – це:
це технологія обробки інформації, що дозволяє швидко отримувати відповіді на багатовимірні аналітичні запити

OLAP (On-line Analytical Processing) це:
технологія багатовимірного аналізу даних

Внутріфірмова інтегрована автоматизована система – це:
багаторівнева ієрархічна автоматизована система управління підприємством, в якій здійснюється узгоджена взаємодія сумісних автономних компонентів

Експертні системи – це:
комп'ютерні програми, здатні накопичувати знання і моделювати процес експертизи.

Система підтримки прийняття рішень – це:
комплекс програмних засобів, що включає бібліотеку різних алгоритмів підтримки рішень, базу моделей, БД, допоміжні та керуючу програми

Під класифікацією інформації розуміють:
упорядкований розподіл елементів відповідної множини, виконаний за заданою ознакою

Кодування економічної інформації – це:
це процес позначення первинної множини об’єктів набором символів заданого алфавіту

Порядкове кодування економічної інформації полягає в тому, що:
кожному об’єкту ставиться у відповідність певний номер

Виберіть правильне трактування порядкового кодування:
формування коду з чисел натурального ряду

Послідовне кодування економічної інформації полягає в тому, що:
кожен наступний символ коду уточнює попередній.

Виберіть правильні трактування серійно-порядкового кодування:
формування коду з чисел натурального ряду і закріплення окремих серій чи діапазонів цих чисел за об’єктами класифікації з однаковими ознаками

Серійно-порядкове кодування економічної інформації – це:
множина об’єктів розбивається на кілька частин і для кодування кожної частини призначається своя серія кодів

Паралельне кодування економічної інформації – це:
для позначення кожної окремої ознаки незалежно використовується один або декілька розрядів коду

Ієрархічний метод класифікації інформації передбачає:
послідовний розподіл множини об'єктів на підмножини відповідно до заданих ознак. При цьому кожна підмножина належить лише одній надмножині

Сховище даних (Data WarenHouse) – це:
аґреґований інформаційний ресурс, що містить консолідовану інформацію з усієї проблемної області та використовується для підтримки прийняття рішень

Програмні агенти– це:
автономні програми, які автоматично виконують конкретні задачі з моніторингу комп'ютерних систем і збору інформації в мережах.

Виберіть правильне пояснення мережевої інформаційної технології:
дає користувачу засоби теледоступу до територіально розподілених інформаційних та обчислювальних ресурсів завдяки новітнім засобам зв'язку

До внутрішнього інформаційного забезпечення автоматизованих інформаційних систем не відносять:
інструкції

Пояснити поняття транзакції:
це цілісна дія, що проводиться з базою даних. До складу якої може входити декілька операторів зміни бази даних, але - або виконуються всі ці оператори, або не виконується жоден

Поєднання процедур, що реалізують функції збирання, накопичення, зберігання, оброблення і передачі даних із застосуванням технічних засобів, – це:
інформаційна технологія

Конструкторські та технологічні документи, довідники, класифікатори, договори відносяться до:
нормативно-довідкових документів

Інформаційні технології за предметними областями обслуговування класифікуються таким чином:
комерційна діяльність, бухгалтерський облік, банківська, податкова, страхова діяльність;

Інформаційні технології за типом користувацького інтерфейсу класифікуються таким чином:
пакетні, діалогові, мережеві

Інформаційні технології за способом побудови мережі класифікуються таким чином:
локальні, багаторівневі, розподілені

Інформаційні технології за класом реалізованих технологічних операцій класифікуються таким чином:
робота з текстовими редакторами, табличними процесорами, СУБД, із графічними об’єктами, мультимедійними системами, гіпертекстовими системами

Інформаційні технології за ступенем охоплення завдань управління класифікуються таким чином:
електронна обробка даних, автоматизація функцій управління, підтримка прийняття рішень, електронний офіс, експертна підтримка

Інформаційні технології за способом реалізації в інформаційних системах класифікуються таким чином:
традиційні, нові інформаційні технології

МRP (Material Requirements Planning) цесистема:
планування матеріальних ресурсів підприємства

MRP ІІ(Manufacturing Resource Planning) цесистема:
планування виробничих ресурсів підприємства

ЕRP (Enterprise Resource Planning) цесистема:
планування ресурсів підприємства

Яка з концепцій створення корпоративних інформаційних систем припускає наявність у системі можливостей керування зовнішніми стосовно підприємства елементами виробничого ланцюжка:
CSRP(Customer Synchronized Resource Planning)

Що таке стандарт управління ресурсами підприємства?
сукупність правил або рекомендацій, концепція побудови інформаційних систем управління підприємством

Який з етапів не належить до основних етапів життєвого циклу автоматизованих інформаційних систем управління підприємством:
декомпозиція

Інтранет це комп’ютерна мережа, яка використовує:
технології Internet всередині організації (підприємства)

Яке забезпечення з перелічених не відноситься до складових ІТ:
матеріальне забезпеченняRoot Entry

Приложенные файлы

  • doc 14755745
    Размер файла: 680 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий