Zavdannya_na_praktiku_III_kurs_TPM_31_doc


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


БАРАНОВОЇ Вікторії Ігорівни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи
на технологічну практику:

1. Дати характеристику структури авіаційного підприємства. Положення про
організацію служби ПММ.

2. Які основні цілі здійснення контролю ПММ. Охарактеризувати цілі
оперативного контролю.

3. Розглянути основні питання контролю яко
сті палива ТС
-
1 та визначення
фракційного складу.

4. Описати технологію виконання ТО хлопавки з управлінням (ЩО,ТО
-
1,ТО
-
2).


Термін проходження практики: _______________________


______________________
_


Завдання видано

…………………. _______________________Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. Реута
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕ
ХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


БІЛЬЧИЧ Вікторії Юріївни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1.

Розглянути посадові інструкції особового складу організації (служби) ПММ.

2.

Охарактеризувати контроль як
ості ПММ та шляхи досягнення вірогідності
результатів контролю якості.

3.

Розглянути основні поняття контролю якості палива ТС
-
1 та визначення
вмісту водорозчинних кислот.

4. Описати технологію виконання ТО крана сифонного (ЩО, ТО
-
1, ТО
-
2).


Термін проход
ження практики: _______________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________Голова циклової комісії ПММ ………………….

А.В. Реута

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


БУТЕНКО Дарії Миколаївни

(прізвище, імя та по батькові к
урсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1.

Що собою являє положення про організацію служби ПММ.

2.

Описати основи лабораторного контролю якості ТС
-
1. Які показники якості
початкового контролю.

3.

Дати характеристику порядку проведення контролю як
ості авіа масел.
Описати методику визначення вмісту водорозчинних кислот і лугів в авіа оливах.

4. Описати технологію виконання ТО гідро амортизатора (ЩО, ТО


1, ТО
-
2) та
перевірка стану пристрою заземлення.


Термін проходження практики:

_______________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. РеутаКРЕМЕНЧУЦ
ЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


ВИШНЯКОВОЇ Наталії Андріївни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на техн
ологічну практику:

1.

Дати характеристику структури авіаційного підприємства. Описати
технологічну схему служби ПММ.

2.

Дати визначення густини ТС


1 під час оперативного контролю та які терміни
проведення.

3.


Охарактеризувати порядок проведення контрол
ю якості авіа олив. Описати
методику визначення густини та в’язкості.

4. Описати технологію виконання ТО поршневих (шестеренчатих) насосів
(ЩО,ТО
-
1, ТО
-
2).


Термін проходження практики: _______________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. РеутаКРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИ
ТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


ГОРОБЕЦЬ Анастасії Сергіївни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1.

Дати загальну характеристику вл
астивостям авіаційних бензинів та їхнього
контролю якості.

2.

Охарактеризувати основні задачі арбітражного контролю якості та терміни
проведення.

3.

Дати визначення порядку проведення контролю якості авіа олив. Описати
методику визначення температури спал
аху в закритому тиглі.

4. Описати технологію виконання ТО люк замірний, люк

лаз.


Термін проходження практики: _______________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _______
________________Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. Реута
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНО
ЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


ГРИЦЕНКО Сніжани Юріївни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1.

Дати характеристику структури авіаційного підприємства. Що собою являє
лабораторія служби ПММ.

2.

Описати по
вний контроль якості пластичних мастил та терміни проведення.

3.

Дати визначення точності характеристики методів аналізу.

4.Описати технологію виконання ТО рівнемір УДУ.


Термін проходження практики: ___________________
____


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________
Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. РеутаКРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІ
ЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


ДОВГАЛЬ Анжеліки Вадимівни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1.

Що собою являє поло
ження про організацію роботи в лабораторії служби
ПММ. Розглянути та охарактеризувати посадові інструкції.

2.

Описати методику визначення кислотного числа та коксуємості в авіа оливах.

3.

Охарактеризувати здійснення повного контролю ПММ.

4. Описати пор
ядок зовнішнього огляду резервуара для зберігання ТС
-
1.


Термін проходження практики: _______________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________

Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. РеутаКРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта г
рупи ТПМ
-
31


ДОРОГАНОВОЇ Анастасії Іванівни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1.

Охарактеризувати порядок контролю якості авіаПММ перед заправленням
ПС.

2.

Описати методику визначення коксівності авіаПММ.

3.

Що

собою являє оперативний контроль якості авіаПММ. Описати точність і
характеристику методів аналізу.

4. Описати технологію виконання ТО дихаючий клапан (ТО
-
1, ТО
-
2).


Термін проходження практики: ______________________
_


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________
Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. РеутаКРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНО
ГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


КАРДАШ Єлизавети Андріївни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1.

Привести загальний пер
елік показників якості, які перевіряються під час
надходження на склад. Технічна документація.

2.

Описати методику визначення складу водорозчинних кислот в ТС
-
1.

3.

Дати характеристику техніки безпеки при відборі проб.

4. Описати технологію виконання ТО

люк замірний, люк світловий (ТО
-
1.ТО
-
2).


Термін проходження практики: _______________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________
Голова ци
клової комісії ПММ …………………. А.В. РеутаКРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


К
ОНОВАЛОВОЇ Катерини Сергіївни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1.

Привести перелік показників якості, які перевіряються під час зберігання
авіаПММ на складі.

2.

Дати характеристику впливу показників якості фра
кційного складу на
експлуатаційні властивості палива.

3.

Охарактеризувати порядок проведення заключного контролю якості авіаПММ
та оформлення документації при видачі палива.

4. Описати технологію виконання ТО задвижки, вентиля.


Термін проходження практик
и: _______________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________
Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В
. Реута

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


КРУГЛОВОЇ Інни Сергіївни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема р
оботи на технологічну практику:

1.

Що собою являє положення про організацію служби ПММ.Охарактеризувати
посадові інструкції особового складу організації (служби) ПММ.

2.

Описати методику визначення складу води та механічних домішок в ТС
-
1.

3.

Дати загаль
ну характеристику основній документації по аеродромному
контролю якості.

4. Описати технологію виконання ТО роздаточного крану.


Термін проходження практики: _______________________


________________
_______


Завдання видано

…………………. _______________________
Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. Реута


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬН
О
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


ЛЕВЧЕНКО Діани Вадимівни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1.

Описати порядок контролю якості авіаПММ при зберіганні та внут
рішньо
складських перекачуваннях.

2.

Охарактеризувати порядок оформлення проб.

3.

Дати характеристику технологічній схемі пункту наливу ТЗ та порядку
оформлення накладної відомості маршрутного листа.

4. Описати технологію виконання ТО фільтри, фільтри


се
паратори.


Термін проходження практики: _______________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________
Голова циклової комісії ПММ
…………………. А.В. РеутаКРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


МАГЕРІ Альони Русланівни

(прізви
ще, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1.

Описати процес підготовки обладнання для відбору проби палива ТС
-
1 та
оформлення паспорту якості авіаПММ.

2.

Дати визначення якісного та кількісного методу визначення води в палив
і.

3.

Розкрити питання, що стосується підготовки технічних засобів приймання,
зберігання аівіаПММ.

4. Охарактеризувати перелік обладнання заправочного пункту та особливості їх
роботи.


Термін проходження практики: ___
____________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________
(оцінка прописом)


Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. Реута

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


МАЛЯР Дарії Сергіївни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на те
хнологічну практику:

1. Описати порядок забезпечення збереження якості авіаПММ у системах ПС.

2. Дати опис ряду заходів при виявленні невідповідності показників
лабораторного контролю. Паспорт якості авіаПММ.

3. Дати характеристику процесу підготовки т
ехнічних засобів приймання та
видачі аівіаПММ.

4. Охарактеризувати порядок робіт на пункті наливу ПЗ.


Термін проходження практики: _______________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________
Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. РеутаКРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


МАНЬКО Оксани Олександрів
ни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1.

Дати характеристику технологічної схеми складу ПММ та паспорту складу .

2.

Охарактериз
увати порядок відбору проб рідких та мазеподібних ПММ.

3.

Розкрити питання порядку видачі та оформлення контрольного талону.

4. Які особливості конструкції та роботи фільтрів. Порядок заміни фільтрів

сепараторів.
Термін проходження практики:

_______________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. Реута


КРЕ
МЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


РИКОВОЇ Юлії Ігорівни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на техно
логічну практику:

1.

Описати порядок заповнення документів на відповідність авіаПММ
нормативній документації.

2.

Розкрити питання стосовно порядку та терміну проведення аналізу спецрідин
під час зберігання.

3.

Дати характеристику підготовки технічних зас
обів приймання та видачі
аівіаПММ.

4. Описати процес технологічного обслуговування споруд та обладнання об’єктів
ПММ, конструкції та принципу роботи дозуючих пристроїв.


Термін проходження практики: ____________________
___


_______________________

Завдання видано

…………………. _______________________
(оцінка прописом)

Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. РеутаКРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

Н
АЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


СИДОРЕНКО Владислави Сергіївни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1. Дати характеристику структури авіаційного підприємства та положення про
організацію служби ПММ.

2. Розглянути питання порядку заповнення документів на відповідність авіаПММ
нормативній документації.

3. Охарактеризувати методику визначення густини ПВК

рідини.

4. Описати технологію виконання ТО пробовідбірника типу ПСР (ЩО, ТО
-
1,

ТО
-
2).


Термін проходження практики: _______________________


_______________________


Завдання видано

………………….
_______________________
Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. Реута


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА

ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


СКИРТИ Ірини Володимирівни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1. Дати характеристику контролю якості авіаПММ при зберіганні на складі ПММ.

2. Розкрити поняття лабор
аторного контролю якості ТС
-
1.

3. Описати порядок підготовки тари (ємності) для відбору та зберігання проб.

4. Охарактеризувати особливості конструкції та роботи фільтрів та заміна
фільтроелементів.Термін проходження практики:

_______________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________
Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. Реута


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТН
ИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


СОРОКОТЯГ Яни Павлівни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практик
у:

1.

Що собою являє положення про організацію служби ПММ: лабораторія
служби авіаПММ.

2.

Описати методику визначення масової долі води в паливі.

3.

Дати характеристику порядку підготовки технологічного обладнання та
устаткування для перекачування авіПММ

на складі.

4. Охарактеризувати порядок перевірки стану резервуарів для зберігання ТС
-
1.


Термін проходження практики: _______________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _
______________________
Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. Реута


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА
ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


УМЕРЕНКОВОЇ Єлизавети Олегівни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1.

Описати методи та цілі здійснення контролю якості ПММ.

2.

Дати визначення кислотного числа в авіа

мастилі.

3.

Охарактеризувати порядок підготовки технологічного обладнання та
устаткування для зберігання авіаПММ на складі.

4. розкрити питання технологічного обслуговування споруд та обладнання
об’єктів ПММ, конструкцію та обслуговування дозуючих пристр
оїв.


Термін проходження практики: _______________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________Голова циклової комісії ПММ …………………
. А.В. РеутаКРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


ШЕВЛЮГИ Анастасії Миколаївни

(прізвище,

імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1. Дати характеристику споруджень складу ПММ та їхнє призначення. Описати
технологічну схему складу ПММ.

2. Розкрити питання особливості проведення лабораторного контролю якості ТС
-
1 п
ри визначенні температури спалаху в закритому тиглі та кислотності пального.

3. Охарактеризувати порядок оформлення паспорту якості авіаПММ.

4. Описати технологію виконання ТО колонок заправочних.Термін проходження практики:

_______________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________
Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. Реута


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ
КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31


ШИШКАНОВОЇ Катерини Ігорівни

(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну прак
тику:

1.

Дат характеристику складу ПММ. Паспорт складу ПММ.

2.

Які джерела забруднення палива, привести запобіжні заходи.

3.

Охарактеризувати порядок проведення лабораторного аналізу на визначення
фракційного складу пального.

4.

Описати особливості при проведенні пер
евірки зварних з’єднань резервуарів
для зберігання ТС
-
1.Термін проходження практики: _______________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________

Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. Реута


КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсан
та групи ТПМ
-
31(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1. Дати характеристику техніки безпеки та пожежної безпеки при роботі на складі
ПММ.

2. Охарактеризувати фізико


хімічні властивості пального та методи визна
чення
механічних домішок та води.

3. Розкрити питання порядку проведення лабораторного аналізу визначення
температури спалаху ТС
-
1 в закритому тиглі та температури початку
кристалізації.

4.Описати порядок проведення перевірки стану заземлюючих пристроїв
резервуарів для зберігання ТС
-
1.


Термін проходження практики: _______________________


_______________________

Завдання видано

…………………. _______________________

Завдання прийнято до в
иконання ………………… _______________________

Практика захищена оцінкою _________ ( ______________________)


(оцінка прописом)


Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. Реута

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬ
ОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи ТПМ
-
31(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1. Дати характ
еристику техніки безпеки при роботі зі спецрідинами на складі
ПММ.

2. Охарактеризувати процес підготовки обладнання до відбору проб та порядок їх
оформлення.

3. Розкрити методику визначення температури початку кристалізації та вмісту
водорозчинних кислот

в ТС
-
1.

4. Описати технологію виконання ТО споруд та обладнання об’єктів ПММ,
перевірки стану відмосток і водовідводу від резервуару.


Термін проходження практики: _______________________


___________
____________


Завдання видано

…………………. _______________________

Завдання прийнято до виконання ………………… _______________________

Практика захищена оцінкою _________ ( ______________________)


(оцінка прописом)


Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. Реута

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ


ЦИКЛОВА КОМІСІЯ ПАЛЬНО
-

МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВЗАВДАННЯ

НА ТЕХНОЛОГІЧНУ ПРАКТИКУ

курсанта групи Т
ПМ
-
31(прізвище, імя та по батькові курсанта)


Тема роботи на технологічну практику:

1. Дати характеристику складу ПММ та призначення споруд та об’єктів.

2. Охарактеризувати порядок проведення лабораторного контролю по визначенню
показника преломлення
та розчинних забруднень.

3. Розкрити порядок дій при невідповідності показників лабораторного контролю
паспорту якості авіаПММ.

4. Описати технологію виконання ТО та щоденного обслуговування
центробіжного насосу.


Термін проходження практики:

_______________________


_______________________


Завдання видано

…………………. _______________________

Завдання прийнято до виконання ………………… _______________________

Практика захищена оцінкою

_________ ( ______________________)


(оцінка прописом)


Голова циклової комісії ПММ …………………. А.В. РеутаПриложенные файлы

  • pdf 14764633
    Размер файла: 378 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий