Тести з ЗЕД підприємства СТЕХАНОВА З.С


Тести з ЗЕДп для студентів

Перелік тестів по темам

1 Зовнішньоекономічна діяльність та її роль у розвитку національної економіки.

1. Що визначає термін „зовнішньоекономічна діяльність”?
1) Діяльність суб’єктів господарської діяльності України щодо реалізації зовнішньоекономічних зв’язків, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.
2) Діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності щодо реалізації зовнішньоекономічних зв’язків.
3) Діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, яка є сукупністю виробничо-господарських, організаційно економічних та комерційних функцій, що забезпечують обмін продукцію в матеріально-речовий формі та має місце на території України, так і за її межами.
4) Діяльність контрагентів різних країн щодо виконання комерційних функцій, яка спрямована на здійснення торгового обміну та має місце на території України, так і за її межами.

2. Основні напрями і показники розвитку зовнішньоекономічної діяльності в Україні

1. Скільки етапів розвитку ЗЕД в Україні виділяють науковці?
1) 2
2) 3
3) 4
4) 5

2. В який період розвитку України були прийняті перші закони про ЗЕД?
1) 1987-1990 р.
2) 1991-1997 р.
3) 1998-2000 р.
4) 2001- 2003 р.

3. Система регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні

1 Хто безпосередньо є найвищим органом регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств України?
1) Адміністрація президента України.
2) Кабінет Міністрів України.
3) Верховна Рада України.
4) Міністерство економіки України .

2 Хто є найвищим органом державного управління зовнішньоекономічної діяльності в Україні?
1) Верховна Рада України.
2) Кабінет Міністрів України.
3) Міністерство економіки
4) Адміністрація президента України.

3 Які функції виконує Кабінет Міністрів України при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності?
1) Відповідно до чинного законодавства виконує координацію зовнішньоекономічних зв` язків.
2) Регулює курси національної валюти України.
3) Забезпечує складання валютного балансу.
4) Здійснює контроль за дотриманням суб'єктами ЗЕД законів України.

4 Які функції виконує Національний банк України при регулюванні ЗЕД?
1) Затверджує розподіл валютної виручки підприємств.
2) Укладає угоди з міжнародними інститутами.
3) Здійснює збереження та використання золотовалютного резерву України.
4) Здійснює заходи щодо проведення єдиної зовнішньоекономічної політики.

5 Який орган видає Сертифікат походження товару в Україні?
1) Державний комітет України з стандартизації.
2) Міністерство економіки України
3) ТПП України.
4) Кабінет Міністрів України.

6. Які функції виконує Міністерство економіки України
1) Приймає нормативні акти управління з питань зовнішньоекономічної діяльності.
2) Здійснює митний контроль.
3) Забезпечує проведення єдиної зовнішньоторговельної політики підприємств.
4) Забезпечує складання платіжного балансу країни.

7. Які правові режими згідно з законодавством України запроваджуються для іноземних суб’єктів господарської діяльності?
1) Найбільшого сприяння, свободи зовнішньоекономічного підприємства, юридичної рівності.
2) Національний, найбільшого сприяння, недискримінації.
3) Національний, найбільшого сприяння, спеціальний.
4) Верховенства закону, національний і спеціальний.

8. Державні інструменти впливу на зовнішньоекономічні зв’язки за направленістю дії поділяються на:
Тарифні, нетарифні.
Протекціоністські, лібералізації.
Тарифні, квоти, ліцензії.
Тарифні, квоти, ліцензії, субсидії

.4. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

1. Що являється моментом здійснення експорту (імпорту)?
Момент перетину товаром митного кордону України, або перехід права власності на зазначений товар від продавця до покупця.
Момент перетину товаром митного кордону України, або транзиту через територію України без будь-якого використання цих товарів на території України.
Момент здійснення всіх обов’язків за зазначеним контрактом, включаючи оформлення векселів або укладання кредитних угод.
Момент перетину товаром митного кордону України, або перехід права власності на зазначений товар від продавця до покупця при виконанні всіх обов’язків за зазначеним контрактом.

2. Що лежить в основі тарифних методів державного регулювання ЗЕД?
1) Єдиний митний тариф
2) Режим ліцензування
3) Режим квотування
4) Кількісні обмеження обсягів експорту та імпорту.

3. Визначте вірний варіант твердження:
1) Єдиний митний тариф - номенклатура товарів, що ввозяться або вивозяться за межи України.
2) Єдиний митний тариф - перелік товарів, експорт та імпорт яких підлягає квотуванню та ліцензуванню.
3) Єдиний митний тариф – єдиний митний простір, на якому діють митні правила України.
4) Єдиний митний тариф – ставка мита, якими обкладаються товари, що ввозяться та вивозяться за межи України.

4. Чи обкладаються митом транспортні засоби, що перевозять вантажі?
1) Обкладаються лише вантажні автомобілі.
2) Не обкладаються.
3) Обкладаються усі автомобілі.
4) Обкладаються легкові автомобілі

5. В якому випадку не стягуються митні збори?
1) При зберіганні товарів на складі.
2) При перебуванні товарів у магазинах митної торгівлі.
3) У випадку транзиту іноземних товарів.
4) У разі митного оформлення майна іноземних фірм.

6. Чи здійснюється сплата митних зборів, якщо ввезені товари зберігаються на митному ліцензійному складі?
1) Ні, не здійснюється.
2) Так, здійснюється.
3) Так, тільки після ЗО днів зберігання.
4) Так, тільки після 20 днів зберігання.

7. Який орган має право змінювати ставки ввізного мита?
1) Кабінет Міністрів України.
2) Верховна Рада України.
3) Міністерство економіки України
4) Митниця.

8. Скільки рівнів класифікації товарів містить УКТ ЗЕД?
1) 6
2) 5
3) 4
4) 3

9. Скільки знаків містить товарна категорія згідно з УКТ ЗЕД?
1) 4
2) 6
3) 8
4) 12


5. Загальнодержавні податки у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

1. Які види ставок мита передбачені Українським законодавством?
1) Пільгова, повна.
2) Пільгова, повна, додаткова
3) Преференційна, пільгова, повна.
4) Преференційна, пільгова, повна, додаткова

2. Усі платежі по митниці нараховуються у відповідності до:
1) Біржової вартості товару.
2) Купівельної спроможності товару.
3) Митної вартості товару.
4) Ринкової вартості товару.

3. Як розподіляється мито за способом нарахування?
1) Пряме та непряме.
2) Внутрішнє та зовнішнє.
3) Адвалорне, специфічне, комбіноване.
4) Пряме, внутрішнє, адвалорне.

4. Визначте вірний варіант твердження, що мито - це:
1) Податок, який сплачується за товари чи предмети, які імпортують в Україну.
2) Податок, який сплачується за товари, що перетинають митний кордон України.
3) Податок, який сплачується за підакцизні товари.
4) Податок, що включено до контрактної ціни.

5. Митна вартість товару нараховується на момент:
1) Отримання товару споживачем.
2) Підписання контракту.
3) Перетинанні товаром кордону країни споживача.
4) Подання вантажної митної декларації.

6. Платниками податку на додану вартість є:
1) Тільки юридичні особи.
2) Суб’єкти підприємницької діяльності окрім підприємств з іноземними інвестиціями.
3) Юридичні та фізичні особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності.
4) Юридичні та фізичні особи, які є суб’єктами підприємницької діяльності, зокрема з іноземними інвестиціями, що здійснюють господарську діяльність, та які ввозять (пересилають) товари на митну територію України.

7. Базою оподаткування для визначення податку на додану вартість є регульована ціна, що містить:
1) Собівартість, прибуток.
2) Собівартість, прибуток, мито, акциз та інші податки, які відповідно до законодавства України включаються в вільну ціну.
3) Собівартість.
4) Прибуток.

8. Базою оподаткування для визначення податку на додану вартість по імпортним товарам є:
1) Контрактна вартість таких товарів.
2) Договірна (контрактна) вартість таких товарів, але не менше митної вартості, що вказана у ввізній митній декларації з урахуванням витрат на транспортування, навантаження, розвантаження та страхування до пункту перетину митного кордону України, сплати брокерських, агентських, комісійних та інших винагород, що пов’язані з ввозом (пересиланням) таких товарів, плати за використання об’єктів інтелектуальної власності, які відносяться до таких товарів, акцизних зборів, ввізного мита, а також інших податків, зборів (обов’язкових платежів)
3) Митна вартість.
4) Вільна ціна.

9. Базою оподаткування для готової продукції, виготовленої на території України з давальницької сировини нерезидента, у випадку її продажу на митній території України є:
1) Контрактна вартість такої продукції.
2) Контрактна вартість такої продукції з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, а також інших податків.
3) Контрактна вартість такої продукції без урахування акцизного збору, ввізного мита, а також інших податків.
4) Контрактна вартість такої продукції з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, а також інших податків, перерахована у українські гривні за курсом НБУ, що діяв на момент виникнення податкових зобов’язань.

10. Акцизний збір це:
1) Націнка на товар.
2) Непрямий податок на усі товари.
3) Непрямий податок на товари першої необхідності.
4) Непрямий податок на високорентабельні і монопольні товари.

11. Платниками акцизного збору є:
1) Усі суб’єктами підприємницької діяльності.
2) ) Усі суб’єктами підприємницької діяльності, які імпортують товари.
3) Усі суб’єктами підприємницької діяльності, які виготовляють підакцизні товари.
4) Усі суб’єктами підприємницької діяльності, які виготовляють або імпортують підакцизні товари.

12. Акцизний збір нараховується:
1) За базовою ставкою.
2) За визначеною ставкою для усіх товарів.
3) За ставками, що визначає митниця.
4) Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного збору, які є єдиними на території України, затверджуються Кабінетом Міністрів України.

13. Мито це:
1) Податок на експортні товари.
2) Податок на імпортні товари
3) Податок на товари, що перетинають митний кордон, який включається в ціну товару та сплачується кінцевим споживачем.
4) Податок на товари, що перетинають митний кордон, який включається в ціну товару та сплачується виробником.

6. Нетарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

1. Який державний орган видає ліцензії на здійснення експортно-імпортних операцій?
Міністерство економіки України
Національний банк України.
Кабінет Міністрів України.
Верховна Рада.

2. Яке із перерахованих положень є вагомим аргументом для відмови суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності у видачі експортної ліцензії?
1) У контракті вказано завищені ціни, порівняно з цінами зовнішнього ринку.
2) У контракті відсутні форс-мажорні умови.
3) У контракті вказано занижені ціни, порівняно з цінами внутрішнього ринку.
4) У контракті вказані тверді ціни

3. Коли застосовуються нетарифні методи регулювання ЗЕД?
1) За існування вільної торгівлі.
2) У випадках порушення суб'єктом ЗЕД правових та регулюючих норм.
3) У випадках, коли відсутня валютна заборгованість країни.
4) За існування автаркії.

4. Назвіть найбільш популярний метод нетарифного регулювання ЗЕД.
1) Система міжнародних стандартів.
2) Експортна квота.
3) Система «вимоги змішування».
4) Імпортна квота.

5. Яке з наведених визначень відповідає поняттю «експортна квота»?
1) Дозвіл на вивезення товарів.
2) Дозвіл на ввезення та вивезення товарів.
3) Дозвіл на ввезення товарів.
4) Кількісне обмеження обсягів експортованої продукції.

6. Що входить до поняття «глобальної квоти»?
1) Квоти, що встановлюються щодо товару з визначенням групи країн.
2) Квоти, що встановлюються щодо товару без зазначення конкретних країн.
3) Квоти, що встановлюються щодо товару з визначенням конкретної країни.
4) Квота, що встановлюється до товару, який імпортується у групу країн.

7. Дозвіл на експорт (імпорт) товару впродовж певного часу з визначенням його загального обсягу це:
1) Індивідуальна квота.
2) Генеральна ліцензія.
3) Відкрита ліцензія.
4) Разова ліцензія.

8. Скільки видів квот і ліцензій може встановлюватись на кожний вид товару?
1) За рішенням Верховної Ради у кожному випадку окремо
2) В залежності від сальдо балансу розрахунків суб’єкта ЗЕД за попередній рік.
3) Один вид квоти, один вид ліцензії.
4) Різні види ліцензій на кожний вид квоти.


7. Валютне регулювання

1 Національна валютна система це:
1) форма організації валютних відношень країни , визначена її валютним законодавством;
2) сукупність національної валюти та іноземних валют , що використовуються в окремих країнах;
3) сукупність комерційних та державних банків , що оперують валютою конкретної країни;
4) система регулювання національної валюти.

2. Контрактна ціна може бути зафіксована:
1) У валюті країни продавця чи покупця.
2) У валюті країни продавця чи покупця, у валюті будь якої третьої країни.
3) У валюті країни продавця чи покупця, у валюті будь якої третьої країни, в іншій розрахунковій одиниці.
4) У валюті країни продавця.

3. Який із наведених варіантів найбільш ефективний при захисті від валютних ризиків, за умови, що валюта ціни та валюта платежу співпадають?
1) Ув'язати валюту контракту та валюту платежу до курсу однієї валюти.
2) Визначити валюту контракту у твердій валюті.
3) Не ув'язувати з курсом інших валют.
4) Відкрити валютний рахунок.

4. Валюта, в якій виражається ціна товару в контракті, це -
1) Форма платежу.
2) Засіб платежу.
3) Валюта платежу.
4) Валюта угоди.

5. В якій грошовій одиниці здійснюється сплата платежів на митниці при імпортному контракті?
1) В українських гривнях по курсу НБУ.
2) В доларах США.
3) У вільноконвертованій валюті.
4) У валюті країни походження товару.

6. Валютний курс це:
1) ціна валюти даної країни;
2) паритет валюти;
3) ціна валюти даної країни виражена у валюті інших країн
4) золотий вміст даної валюти.

7. В який термін повинна бути використана іноземна валюта , придбана резидентами через уповноважені банки або кредитно-фінансові установи:
1) протягом трьох робочих днів з часу зарахування її на поточні рахунки резидентів;
2) протягом десяти робочих днів з часу зарахування її на поточні рахунки резидентів;
3) протягом п’яти робочих днів з часу її придбання уповноваженими суб’єктами на міжбанківському валютному ринку;
4) цей термін не обмежений чинним законодавством.

8. Вкажіть, в яких із перелічених нижче випадках надходження в іноземній валюті підлягають обов’язковому продажу через уповноважені банки та установи:
1) кошти що надійшли у вигляді кредитів;
2) за діючим законодавством не підлягають;
3) кошти, що перераховуються на територію України з метою здійснення інвестицій;
4) відсотки, нараховані на залишки коштів в іноземній валюті на рахунках резидентів - юридичних осіб.

9. Який орган державної влади має право видавати генеральні та індивідуальні ліцензії на здійснення валютних операцій:
1) Кабінет Міністрів України;
2) Національний банк України;
3) Державна податкова адміністрація України;
4) Ліцензійна палата України.

10. У який термін виручка резидентів за експортними контрактами у іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках:
1) не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується:
2) не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується;
3) не пізніше 80 робочих днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується;
4) не пізніше 190 робочих днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується.

11. У який термін виручка резидентів від експорту фармацевтичної продукції вітчизняного виробництва в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках:
1) не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується;
2) не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується;
3) не пізніше 80 робочих днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується;
4) не пізніше 190 робочих днів з дати митного оформлення (виписки вивізної вантажної митної декларації) продукції, що експортується.

12. Який межовий термін відстрочення поставки за імпортними контрактами резидентів:
1) 90 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортуються;
2) 180 календарних днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортуються;
3) цей термін не обмежено чинним законодавством;
4) 90 робочих днів з моменту здійснення авансового платежу або виставлення векселя на користь постачальника продукції (робіт, послуг), що імпортуються.

13. Яку відповідальність несе резидент за несвоєчасне зарахування валютної виручки за експортним контрактом на свій валютний рахунок:
1) штраф у розмірі 10% від суми недоодержаної виручки;
2) стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3% суми недоодержаної виручки;
3) стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,1% суми недоодержаної виручки;
4) штраф у розмірі 50% від суми недоодержаної виручки.

14. Яку відповідальність несе резидент за перевищення терміну відстрочення поставки за імпортним контрактом:
1) штраф у розмірі 10% від суми недоодержаної виручки;
2) стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3% суми недоодержаної виручки;
3) стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,1% суми недоодержаної виручки;
4) штраф у розмірі 50% від суми недоодержаної виручки.

15. Курси “спот” можуть котируватися:
1) до одного дисяткового знака;
2) до п’яти десяткових знаків;
3) до чотирьох десятковиих знаків;
4) до двох десяткових знаків та інше.


16. Курс “форвард” це:
1) курс “спот”, зпрогнозований на майбутній термін;
2) курс “спот” плюс процентний диференціал;
3) курс “спот” мінус процентний диференціал;
4) курс “спот” плюс чи мінус процентний диференціал.

17. Яке з наведених визначень відповідає поняттю “валютний курс”:
1) форма організації грошових відносин між країнами;
2) співвідношення між грошовими одиницями різних країн за їх купівельною силою;
3) ціна грощової одиниці однієї країни, що виражається в грошових одиницях інших країн;
4) гарантована державою можливість обміну національної валюти на іноземну;


18. Курс “спот” це:
1) обмінний курс продажу, що використовується для валютних операцій за попередньою угодою;
2) обмінний курс купівлі, що використовується для валютних операцій за попередньою угодою;
3) обмінний курс продажу чи купівлі, що використовується для валютних операцій без будь-якої попередньої угоди;
4) обмінний курс продажу на вторинному ринку;


19. Обмінний курс валюте це:
1) ставка, за якою суб”єкти зовнішньоекономічної діяльності розраховуються між собою;
2)ставка, за якою банки продають чи купляють одну валюту в обмін на іншу;
3) паритет валют за певних умов;
4) ставка міжбанківських торгів валютою.

20. Валютні курси показують:
1) у вигляді розкиду між цінами купівлі та продажу:
2) як ціна купівлі валюти;
3) як ціна продажу валюти;
4) як ціна купівлі по відношенню до продажу валюти.

21. Кросс-курс це:
1) курс, за яким оцінюється валюта країни А у країні В;
2) курс, за яким оцінюється валюта країни А на міжнародному ринку;
3) курс, за яким оцінюється валюта країни А по відношенню до валюти країни В на валютному ринку країни С;
4) курс, за яким оцінюється конкретна валюта на світовому ринку.

8. Міжнародні розрахунки і банківське обслуговування

1 Операція інкасо передбачає:
1) за дорученням експортера зробити платіж за чеком, векселем та інше;
2) обов'язок банка зробити платіж за чеком, векселем та інше;
3) послугу банка за дорученням експортера одержати платіж за чеком, векселем від імпортера;
4) будь-які касові операції.

2 Документарне інкасо може:
1) включати обробку тільки фінансових документів (векселів, чеків, платіжних розписок та інше);
2) не включати обробку комерційних документів (рахунків-фактур, відвантажувальних документів, документів на право власності, коносаментів та інше);
3) включати обробку фінансових і комерційних документів;
4) не включати обробку фінансових документів.

3 У разі чистого інкасо:
1) комерційні документи заявником не оформляються;
2) комерційні документи передаються покупцю разом з фінансовими;
3) комерційні документи передаються безпосередньо експортером закордонному покупцю;
4) комерційні документи залишаються у банку.

4 Найменш вигідна форма розрахунків для експортера:
1) акредитив;
2) відкритий рахунок;
3) чисте інкасо;
4) 100% авансовий платіж.

5 Акредитив може бути:
1) документарним та грошовим;
2) тільки документарним;
3) чистим;
4) тільки грошовим.

6 Акредитив може бути відкрито:
1) банком емітентом;
2) авізуючим банком;
3) експортером;
4) імпортером.

7 Відзивний акредитив може:
1) бути відізваним посередником;
2) бути відізваним у будь-який момент, але після погодження з продавцем;
3) бути відізваним у будь-який момент, але після погодження з банком-емітентом;
4) бути відзивним у будь-який момент без погодження з бенефіціаром.

8 Для експортера найбільш цікавим є акредитив:
1) безвідзивний;
2) підтверджений;
3) неділимий, безвідзивний;, підтверджений;
4) ділимий, безвідзивний, підтверджений.

9 Умови акредитива формулюються:
1) продавцем;
2) банком продавця;
3) покупцем;
4) банком покупця.

10 Банк, що виставляє акредитив, відомий як:
1) емітент;
2) авізуючий;
3) будь-який банк;
4) підтверджуючий.

11 Експортер одержує оплату за відправлений товар:
1) одночасно з одержанням авізо;
2) після надання документів покупцю;
3) після надання документів в авізуючий банк відповідно до умов акредитиву;
4) після надання фінансових документів у свій банк.

12 Витрати та комісію по акредитиву:
1) сплачує банк-емітент;
2) сплачує імпортер;
3) сплачує імпортер, однак він може домовитись з експортером, щоб останній взяв на себе усі витрати або їх частини;
4) сплачують імпортер та експортер порівну.

13 Строк дії акредитива:
1) має бути зазначеним;
2) може бути продовженим;
3) може бути зазначеним, але може бути продовженим за вказівкою клієнта;
4) має бути зазначеним та не переглядається.

14 Банк, до якого звертається клієнт про відкриття акредитиву:
1) може не прийняти це звернення;
2) банк може завжди погодитися виставити акредитив від імені клієнта без кредитного ліміту;
3) може встановити кредитну лінію для цієї торгівлі клієнта з максимальним лімітом у разі, коли клієнт банка побажає використати документарні акредитиви для багатьох торговельних угод без будь-якої застави;
4) банк може погодитися виставити акредитив від імені клієнта, але тільки до визначеного кредитного ліміту з урахуванням кредитоспроможності клієнта.

15 Акредитивна форма розрахунку це:
1) одностороннє умовне грошове зобов’язання банка, що видається ним за дорученням клієнта;
2) двостороння угода банка та його клієнта;
3) багатостороння угода експортера, банка і імпортера;
4) розрахунок за кредит.

16 Умови акредитиву виконуються банком:
1) залежно від умов контракту;
2) тільки у відповідності до умов контракту;
3) умови акредитиву відміняють умови контракту;
4) відповідно до згоди покупця та продавця.

17 Найбільш вигідна форма акредитиву для експортера:
1). відзивний акредитив;
2) непідтверджений акредитив;
3) безвідзивний акредитив;
4) безвідзивний підтверджений акредитив.

18. Визначте основні умови експортних банківських і комерційних кредитів.
1) Валюта кредиту, обсяг платежу.
2) Розмір позички, термін.
3) Сума, термін, вартість, валюта кредиту.
4) Ліміт кредиту.


9. Форми виходу підприємств на зовнішні ринки.

1 Головна відмінність договору купівлі-продажу від інших видів договорів полягає у:
1) Переході права власності на товар від продавця до покупця.
2) Відсутності переходу права власності на товар від продавця до покупця.
3) Тимчасовому використанні покупцем товарів продавця.
4) Спільній організації виробництва кінцевої продукції.

2 В чому полягає різниця між контрактами купівлі-продажу і підрядними контрактами?
1) Підрядні контракти відрізняються від контрактів купівлі-продажу терміном виконання.
2) Підрядні контракти відрізняються умовами розрахунків.
3) Згідно з підрядним контрактом товар виготовляється відповідно до індивідуальних вимог замовника, а не до загальних вимог ринку.
4) Підрядні контракти відрізняються обсягом виконання.

3 Які з наведених міжнародних операцій належать до експортних?
1) Орендодавець купляє предмет оренди у іноземної фірми та надає його вітчизняному орендатору.
2) Орендодавець орендує об`єкт оренди у іноземної фірми та здає в оренду вітчизняному орендатору.
3) Транснаціональні корпорації здійснюють орендні угоди на території країни перебування філіалів транснаціональних корпорації з місцевими фірмами.
4) Продаж товару, вивіз його за кордон та передача у власність.

4 Як називається продаж на зарубіжному ринку товарів, які раніше придбали на іноземному ринку та не перероблялись?
1) Експорт
2) Імпорт
3) Реекспорт
4) Реімпорт


10 Ціноутворення зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1 Умови «ІНКОТЕРМС» розподіляють між продавцем і покупцем:
1) Порядок, витрати та умови фрахту.
2) Порядок та умови страхування ризиків.
3) Відповідальність, витрати, ризики при здійсненні контракту.
4) Відповідальність при здійсненні контрактів.

.2 Який вид транспорту використовується при здійсненні контрактів на умові FОВ «ІНКОТЕРМС» ?
1) Будь-який.
2) Морський та річковий.
3) Повітряний.
4) Залізничний.

3 Хто укладає договір страхування і сплачує страхові внески згідно з умовою СIF «ІНКОТЕРМС» ?
1) Покупець.
2) Продавець і покупець.
3) Продавець.
4) Страхова компанія та продавець.

4 Виберіть правильний спосіб фіксації ціни в контракті:
1) Встановленням ціни, що не переглядається.
2) Вибором валюти та бази ціни.
3) Виходячи з витрат виробництва.
4) За допомогою індикативних цін.

5 За сферами зовнішньоторговельного обігу ціни поділяються на:
1) Контрактні, біржові, оптові, роздрібні.
2) Оптові, роздрібні, індикативні, тарифи.
3) Оптові, роздрібні, тарифи.
4) Фіксовані, індикативні, вільні.

6 За ступенем регулювання ціни поділяються на:
1) Контрактні, біржові, оптові, роздрібні.
2) Оптові, роздрібні, індикативні, тарифи.
3) Оптові, роздрібні, тарифи.
4) Фіксовані, індикативні, вільні.

7 Бонусні знижки надаються:
1) Покупцям продукції масового попиту.
2) Великим постійним клієнтам.
3) За дострокове здійснення платежів.
4) За оплату готівкою.

8 Ціна, зафіксована в міжнародному контракті, яка може бути переглянута, якщо ринкова ціна на даний товар на момент здійснення поставки зміниться, називається:
1) Періодично тверда.
2) Рухлива.
3) Ковзана.
4) Індикативна

9 Який спосіб фіксації ціни застосовується, якщо в міжнародному контракті в розділі „Ціна” записано: „Ціна на мідь, що постачається за даним контрактом, визначається за трьох-місячним котируванням Лондонської біржі металів на день, попередній даті поставки”?
1) Тверда ціна.
2) Ціна з наступною фіксацією.
3) Ковзана ціна.
4) Рухлива ціна.

10 Який компонент контрактної ціни, крім наведених (відпускна вартість постачальника, мито і митні збори в країні експортера, транспортні витрати до порту відправлення), треба врахувати продавцю за умови поставки FOB?
1) Фрахт корабля до порту.
2) Страхування вантажу.
3) Витрати на розвантаження.
4) Витрати на завантаження на борт корабля.

11. Оренлні операції на зовнішніх ринках

1. Операції, що передбачають короткострокову оренду, мають назву:
1) «Рентінг».
2) «Хайринг».
3) «Лізинг».
4) Фінансовий лізинг.

2. Хто за умовами фінансового лізингу здійснює технічне керівництво обслуговуванням та ремонтом обладнання?
1) Орендодавець (лізингодавець).
2) Орендатор (лізингоотримувач).
3) Фірма - виробник експортер.
4) Фірми посередник.

3. Які переваги має орендатор за умови використання оперативного лізингу?
1) Зменшує суму оподаткування.
2) Відсоток лізингових платежів нижчий за ставки банківських кредитів.
3) Ризики пошкодження та втрати об`єкту залишаються на орендодавцю.
4) Завжди орендар одержує обладнання у власність.

4. Які переваги має міжнародний оперативний лізинг у порівнянні з купівлею товару?
1) Загальна вартість отримання товару є меншою.
2) Право власності.
3) Загальний капітал підприємця завжди збільшується.
4) Підвищується мобільність виробництва.

5. В чому полягає право орендатора в межах лізингового контракту?
1) Має право внести деякі зміни в термін контракту.
2) Має право внести деякі зміни в умови оренди.
3) Має право призупиняти лізингові платежі у разі порушення технічних гарантій постачальником.
4) Має право продовжити термін оренди та обов`язково викупити обладнання.


12. Торговельно-посередницька діяльність

1 Які функції виконують торгівельні посередники у міжнародній торгівлі?
1) Керують торгівельними представництвами.
2) Здійснюють дострокове фінансування експортного виробництва.
3) Проводять міжнародні орендні операції.
4) Агенти самостійно укладають угоди з третіми особами.

2 Розмір винагороди комісіонера може встановлюватись:
1) Як знижка на перепродаж з прейскурантної ціни.
2) Як знижка експортної ціни.
3) Як різниця між ринковою ціною та ціною продажу товару.
4) Як відсоток до загальної суми контракту купівлі-продажу.

3 Що входить в обов'язки принципала?
1) Виплатити представнику винагороду за послуги.
2) Здійснювати рекламну кампанію за свій рахунок.
3) Здійснювати післяпродажне обслуговування.
4) Надати агенту усі права продажу.

4 Визначте головну перевагу використання суб'єктами ЗЕД торгівельних посередників.
1) Полегшується вихід експортера на міжнародні ринки.
2) Зменшуються витрати імпортера.
3) Збільшується контроль за ринком збуту.
4) Зменшується ціна товару.

5 Визначте суттєві недоліки використання торгівельних посередників у зовнішній торгівлі.
1) Зростають витрати, що пов'язані з експортом товару.
2) Зменшується прибуток експортера.
3) Експортер не має безпосереднього надходження валюти.
4) Експортер не має безпосередньої уяви про ціни на ринках.

6. Хто з торгівельних посередників має право реалізувати продукцію на будь-якому ринку за будь-яку ціну?
1) Торгівельний агент.
2) Дилер
3) Комісіонер
4) Дистриб’ютор

7. Які торгівельно-посередницькі фірми експортують продукцію, що подібна за номенклатурою?
1) Фірми експортери сільськогосподарської продукції.
2) Універсальні експортні фірми.
3) Спеціалізовані експортні фірми.
4) Фірми експортери сировини.

8. Характер взаємодії між сторонами в агентському договорі:
Реалізувати товар зі складу.
Укладати угоди з третіми особами
3) Виступати представником принципала.
4) Купляти товар на підставі договорів купівлі-продажу.

9. З якою метою у договорах з торгівельними посередниками визначається договірна територія?
1) З метою упорядкування збутової діяльності.
2) З метою запобігання конкуренції власного товару.
З метою поділу ринку та зменшення конкуренції з боку товарів конкурентів.
4) З метою завоювання нового ринку.


13 Форми міжнародної торгівлі.

1 Які головні переваги торгівлі продукцією у розібраному вигляді над торгівлею готовою продукцією?
1) Ввіз товару в країну здійснюється за пільговим митним тарифом,
2) Розширення ринку збуту продукції.
3) Зменшення витрат, що пов'язані з доробкою продукції.
4) Продаж техніки, що була у використанні.

2 Які головні недоліки торгівлі продукцією у розібраному вигляді?
1) Зменшує конкуренцію та гальмує розвиток НТП в країні імпортера.
2) Зменшуються витрати на транспортування.
3) Необхідність нести додаткові витрати на мито.
4) Погіршується якість готової продукції.

3 Який вид зустрічної торгівлі передбачає безвалютний, але оцінений обмін товаром?
1) Бартер.
2) Зустрічні закупівлі.
Викуп застарілої продукції.
Операції на компенсаційній основі.

4 Хто виступає ініціатором зустрічної торгівлі?
1) Держава.
2) Як імпортер, так і експортер.
3) Імпортер.
4) Експортер.

5 Які переваги мають операції з давальницькою сировиною у порівнянні з операціями на компенсаційній основі?
1) Мають відстрочку митного платежу.
2) Приносять нову технологію.
3) Мають пільги при сплаті податків.
4) Не утримується ПДВ.

14. Структура і зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу

1. Суперечки пов’язані з зовнішньоторговельними угодами звичайно розглядають:
1) Місцеві суди відповідача
2) Спеціалізовані арбітражі
3) Спеціалізовані арбітражі за містом підписання контракту.
4) Арбітражний суд, зазначений сторонами.

2. Що має бути відбито у розділі «Предмет контракту»?
1) Вид договору, коротке описання товару.
2) Характеристика товару.
3) Кількість, якість, ціна товару.
4) Характеристика договору, кількість товару.

3. Як страхуються товари у зовнішньоторговельних контрактах?
1) На користь покупців на 100 % його вартості.
2) На користь покупців - за домовленістю згідно з умовами контракту.
3) На користь покупців чи продавців товару на 110 % його вартості.
4) Як правило, на користь покупців або одержувачів товару на 110 % його вартості.

4. Перелік форс-мажорних обставин для всіх видів контрактів?
1) Є єдиним.
2) У кожному контракті слід вказати ті обставини, які сторони вважають форс-мажорними щодо даного контракту.
3) Перелік форс-мажорних обставин залежить від умов поставки товарів.
4) Складається для кожної країни окремо.

5. Під терміном поставки товару розуміють:
1) Дострокова поставка товару покупцеві.
2) Конкретну дату, що діє від його імені.
3) Поставка товару на дві доби пізніше дати, ніж зазначено у контракті.
4) Фактична дата виконання продавцем зобов`язань, що передбачені базисними умовами поставки.

6. Дострокова поставка використовується
1) З записом у контракті “Тільки за письмовою угодою з покупцем”.
2) Ні.
3) Завжди.
4) З попередньою домовленістю.

7. Що є гарантією продавця в зовнішньоекономічному контракті?
1) Строк, впродовж якого покупець має право на безкоштовне усунення недоліків у товарі.
2) Збитки, що виникли внаслідок використання обладнання не за призначенням.
3) Відшкодування покупцю збитків у наслідок порушень умов контракту.
4) Гарантійний лист.

8. Як називається перелік усіх видів і гатунку товару, що знаходиться в кожному товарному ящику?
1) Специфікація.
2) Технічна документація.
3) Рахунок-специфікація.
4) Пакувальний лист.

9. Чиї вимоги містить позовна заява до арбітражного суду?
1) Позивача і зустрічні вимоги відповідача.
2) Відповідача.
3) Позивача.
Банку.

10. Якщо арбітражною умовою передбачено розглядання суперечок трьома арбітрами, то хто вибирає третього?
1) Позивач.
2) Арбітри, вибрані сторонами.
3) Відповідач.
4) Держава, на території якої функціонує суд.

11. Яка з перелічених «форс-мажорних обставин» належить до короткочасних?
1) Війна.
2) Блокада.
3) Заборона експорту.
4) Замерзання моря.

12. Якщо текст контракту складає більше однієї сторінки, то яка з них підписується сторонами?
1) Остання сторінка.
2) Перша сторінка.
3) Кожна сторінка.
4) Через певну кількість сторінок,

13. Скільки осіб з однієї сторони згідно з українським законодавством підписують міжнародний контракт?
1) Одна особа.
2) Дві особи.
3) Три особи.
4) Чотири особи.

14. Якщо в контракті не визначено правовий режим, то право якої країни згідно з законодавством України застосовується?
1) Міжнародні правові норми.
2) Третьої країни.
3) Країни-покупця.
4) Країни-продавця.

15. Термін «тель-кель» означає:
1) Поставку товару, якість якого відповідає міжнародним стандартам.
2) Поставку товару, якість якого перевищує світові стандарти.
3) Поставку товару, такого, яким він є.
4) Поставку товарів вторинного використання.

16. З яких питань пред'являються рекламації після одержання товару за умовами контракту?
1) Що стосуються ціни контракту.
2) Які були предметом одержання.
3) Які не були предметом одержання.
4) Пошкодження упаковки.

15. Економічний аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства

1. Якщо підприємство здійснює експортні і імпортні операції, то ефективність зовнішньоекономічної діяльності визначається:
1) Сукупністю показників
2) Тільки абсолютними показниками
3) Відносними показниками
4) Економічним ефектом зовнішньоекономічної діяльності.

2. Показник ефективності експорту визначається як:
1) Чистий виторг в іноземній валюті
2) Відношення чистого виторгу в іноземній валюті за реалізований товар, переведений у гривні до обсягу продаж за експортом
3) Відношення чистого виторгу в іноземній валюті за реалізований товар до обсягу продаж за експортом
4) Відношення чистого виторгу в іноземній валюті за реалізований товар, переведеного у гривні за офіційним курсом на день надходження валютної виручки до обсягу продаж за експортом у гривнях.


16. Ризики у зовнішньоекономічній діяльності та їх страхування


17. Транспортне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

1 Для перевезення більшості видів товарів у міжнародній торгівлі найчастіше використовуються:
1) Картонні коробки.
2) Контейнери.
3) Ящики.
4) Мішки.

2. Як називається перевезення, що передбачає транспортування товару одним видом транспорту?
1) Комбіноване.
2) Пряме.
3) Змішане перевезення.
4) Трампове.

3. Які документи використовуються при здійсненні міжнародних перевезень автотранспортом?
1) Угода щодо фрахтування.
2) Коносамент.
3) Транспортна накладна
4) Авіанакладна.

4. Який фактор вважається найбільш впливовим при здійсненні міжнародних авіаперевезень?
1) Вартість перевезення.
2) Вид вантажу.
3) Фактор часу.
4) Маршрут перевезення.

5. Який вид морського пароплавства передбачає здійснення нерегулярних морських перевезень?
1) Лінійне.
2) Трампове.
3) Звичайне.
4) Чартер.

6. Яка умова фрахтового договору передбачає грошове відшкодування збитків власнику судна за перебування судна під навантаженням більш встановленого у чартері строку?
1) Канцелінг.
2) Діспач.
3) Демередж.
4) Офердрафт

7. Який вид морського фрахтування передбачає наймання судна без екіпажу?
1) Фрахтування на умовах бербоут-чартеру.
2) Фрахтування на умовах тайм-чартеру.
3) Фрахтування на умовах дамайз-чартеру.
4) Чартерне.

18. Зовнішньоекономічна діяльність на територіях вільних економічних зон


Приложенные файлы

  • doc 14769023
    Размер файла: 155 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий