Питання ЗЕД

Платіжний баланс України як основний індикатор результативності ЗЕД: стан, структура.
Електронні системи міжбанківських розрахунків.
Характеристика системи регулювання ЗЕД: принципи, цілі, методи.
Поняття митного тарифу. Види і ставки мита.
Порядок митного оформлення товарів.
Митна вартість товарів: сутність, поняття, методи визначення
Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності: поняття, структура, особливості застосування.
Порядок нарахування та сплати ПДВ при імпорті товарів.
Сутність та класифікація нетарифних методів регулювання ЗЕД..
Порядок нарахування та сплати акцизного податку при імпорті товарів.
Кількісні обмеження як засоби нетарифного регулювання ЗЕД.
Валютна політика держави та механізм її реалізації.
Характеристика основних елементів національної валютної системи..
Передумови і мотивація виходу підприємств на зовнішні ринки.
Зовнішньоторговельна ціна: сутність, функції, класифікація.
Класифікація та характеристика суб'єктів посередницької діяльності у зовнішній торгівлі.
Характеристика основних показників зовнішньоторговельної діяльності підприємства..
Визначення прав та винагороди посередників.
Сутність та види ризиків ЗЕД.
Транспортно-експедиторське обслуговування ЗЕД
Види міжнародних перевезень та їх характеристика.
Вільні економічні зони: сутність поняття та класифікація.
Органи державного регулювання ЗЕД та їх компетенції.
Види митного контролю.
Нарахування і сплата митних податків при ввезенні товарів в режимі імпорту.
Практика застосування антидемпінгових заходів.
Використання засобів прихованого протекціонізму для регулювання зовнішньої торгівлі України.
Сутність і види валютних операцій.
Порядок організації торгівлі іноземною валютою.
Підходи до вибору зарубіжного ринку.
Етапи виходу підприємств на зовнішні ринки.
·
Фактори та етапи ціноутворення у ЗЕД підприємства.
Цінова політика підприємства на зовнішньому ринку.
Поняття і види зовнішньоекономічних договорів.
Класифікація знижок з ціни та цінових надбавок.
Сутність торговельного посередництва у ЗЕД.
Сутність та форми зустрічної торгівлі.
Кореспондентські відносини у сфері ЗЕД.
Кредитування зовнішньоекономічної діяльності.
Трансфертне ціноутворення: сутність, специфіка.
Бартерні операції як вид зустрічної торгівлі.
Види ЗЕД та форми зовнішньоекономічних зв
·язків.
Порядок і проблеми відшкодування ПДВ при експорті товарів.
Фінансові засоби нетарифного регулювання.
Обмеження щодо перевезення та пересилання валютних цінностей.
Особливості побудови каналів збуту на зовнішніх ринках (прямий збут, збут через посередника, збут через систему посередників).
Форми банківських розрахунків у сфері ЗЕД.
Оперативне регулювання ЗЕД: сутність, інструменти.
Сутність митно-тарифної політики держави.
Торговельні договори та правові режими як правові засоби нетарифного регулювання ЗЕД в Україні.
Особливості регулювання і здійснення валютних операцій в Україні.
Класифікація форм виходу підприємства на зовнішні ринки.
Банківські послуги у сфері зовнішньоекономічної діяльності: види та умови надання.
Особливості ціноутворення в електронній торгівлі.
Засоби та види платежу в ЗЕД.
Ризики, пов’язані з виконанням основних положень зовнішньоекономічних контрактів.
Посередницькі операції на основі договорів комісії (консигнації).
Причини існування зустрічної торгівлі.
Державне регулювання зустрічної торгівлі в Україні.
Сутність та принципи економічного аналізу ЗЕД підприємства.


гђ Заголовок 2 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 14769347
    Размер файла: 171 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий