ЗЕД питання на іспит

ПИТАННЯ НА ІСПИТ менеджмент ЗЕД

Функціональний та предметний підходи в менеджменті
Суб’єкти та об’єкти менеджменту ЗЕД.
Сутність, цілі, рівні менеджменту ЗЄД.
Принципи зовнішньоекономічної діяльності.
Еволюція поглядів на управління зовнішньоекономічною діяльністю.
Сучасні концепції менеджменту ЗЕД.
Фактори управління зовнішньоекономічною діяльністю.
Система державних органів управління ЗЕД.
Засоби зовнішньоторговою політикою на національному рівні.
Платіжний баланс і його основні розділи.
Багатосторонні міжнародні інститути регулювання.
.Основні методи операцій з експорту-імпорту товарів.
Організаційні форми торгово-посередницьких операцій.
Стимулювання і захист іноземних інвестицій.
Сутність, необхідність і етапи стратегії фірми на зовнішньому ринку.
Стратегічна маркетингова програма фірми.
Поняття і структура зовнішньоекономічного контракту.
Етапи підготовки до укладення контракту.
Сучасна цінова стратегія фірми.
Методи цінової роботи фірми на зовнішньому ринку.
Ціни зовнішньоторговельних контрактів і методики їх розрахунку.
Зміст і функції страхування ЗЕД.
Принципи і роль страхування ЗЕД.
Види страхування ЗЕД.
Страхування зовнішньоекономічних ризиків. Специфіка ризику експортного кредитування.
Захист від валютних і кредитних ризиків при здійсненні зовнішньоекономічних контрактів.
Механізм управляння якістю.
Поняття і процес управління якістю в системі ЗЕД.
Організація контролю якості продукції і профілактика браку.
Показники якості продукції та організація управління показниками якості..
Стандартизація в системі управління якістю.
Сучасні концепції і системи міжнародного менеджменту якості.
Сертифікація продукції в системі управління якістю ЗЕД.
Організація і координація процесу управління якістю міжнародними організаціями.
Функціональні елементи загальн
·ої стратегії якості.
Витрати на забезпечення якості. Оптимальний рівень якості.
Планування процесу управління якістю.
Поняття та зміст корпоративного управління. Підвищення ефективності корпоративного управління.
Принципи і задачі корпоративного управління.
Оперативне і стратегічне корпоративне управління і його складові.
Концепція національно орієнтованої ринкової стратегії.
Механізм реалізації зовнішньоекономічної політики.
Проблеми економічної інтеграції України в ЄС та СОТ.
Основні напрямки маркетингових досліджень ринку для ЗЕД.
Економічна ефективність результатів ЗЕД та проблеми її підвищення.
Повноваження регіональних (обласних) органів влади по регулюванню ЗЕД.
Основні функції митно-тарифного регулювання. Види мита в Україні.
Нетарифне регулювання ЗЕД. Мета та заходи щодо нетарифного регулювання.
Квоти і ліцензії як інструмент менеджменту ЗЕД.
Організація та управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві.
Системний підхід в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю.
Основні функції управління зовнішньоекономічною діяльністю на мікрорівні.
Розвиток менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, орієнтованої на результат.
Оздоровчий менеджмент підприємства-суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності.
Форми та принципи організації зовнішньоекономічної служби підприємства.
Основні показники діяльності зарубіжних фірм. Інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.
Транспортний менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
Організація зовнішньоекономічної діяльності через посередників.
Вибір іноземного партнера при виході на зовнішній ринок та організація переговорів.
60.Особливості вивчення зарубіжних ринків та оцінки їх привабливості.

Приложенные файлы

  • doc 14769500
    Размер файла: 35 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий