обл. ЗЕД

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

Питання контрольного завдання
1. Предмет та об’єкти вивчення курсу. Завдання обліку ЗЕД. Форми зовнішньоекономічних операцій.
2. Система валютного регулювання та контролю, її вплив на ЗЕД підприємств.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

01.02. п.р. підприємство «Конус» ввезло на митну територію України імпортний підакцизний товар з Німеччини. Курс НБУ 10,59 грн./1 євро. Митна вартість товару склала 12000 євро.
Під час оформлення ВМД підприємство сплатило від митної вартості товару:
- мито – 4%,
акцизний податок – 25%,
митний збір – 0,2%.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2

1. Питання контрольного завдання
1) Правові основи бухгалтерського обліку ЗЕД. Нормативне регулювання ЗЕД.
2) Облік валютних операцій, пов’язаних з формуванням та рухом статутного капіталу.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

11.03. п.р. підприємство «Конус» вивезло за митну територію України експортний підакцизний товар до Франції. Курс НБУ – 10,59 грн./євро. Митна вартість товару склала 15700 євро.
Під час оформлення ВМД підприємство сплатило від митної вартості товару: мито – 3%, акцизний податок – 20%, митний збір – 0,2%.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3

Питання контрольного завдання
1) Операції з давальницькою сировиною за зовнішньоекономічними відносинами.
2) Авансові платежі як одна із форм розрахунків експортно-імпортних операцій, їх переваги і недоліки.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

Підприємство «Конус» уклало зовнішньоекономічну угоду з нерезидентом на експорт товару до Німеччини, контрактною вартістю 17000 євро. 22.03 п.р. товар було відвантажено. Курс НБУ – 10,60 грн./1 євро. Собівартість товару склала – 57600 грн.
Під час оформлення вантажної митної декларації (ВМД) на експорт підприємством «Конус» було сплачено митні збори у сумі 150 грн.
30.03. п.р. надійшла валютна виручка від нерезидента за відвантажений товар. Курс НБУ – 10,59 грн/1 євро.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4

1. Питання контрольного завдання
1) Класифікація зовнішньоекономічних операцій та основні принципи здійснення ЗЕД України.
2) Облік на підприємствах з іноземними інвестиціями.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

10.06 п.р. згідно укладеної угоди з німецькою фірмою надійшов товар контрактною вартістю 9000 доларів США. Курс НБУ – 8,03 грн./1$. Під час митного оформлення ВМД на імпорт товару підприємство «Конус» сплатило митний збір у сумі 320 грн. 31.06 п.р. Курс НБУ – 8,05 грн./1$.
12.07 п.р. підприємство «Конус» здійснило розрахунки з нерезидентом у повному обсязі. Курс НБУ – 8,07 грн./1$.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №5

1. Питання контрольного завдання
1) Зовнішньоекономічні контракти на постачання товарів, надання послуг, контракти за операціями з давальницькою сировиною.
2) Облік витрат на закордонні відрядження. Розрахунки з підзвітними особами у валюті.

2. Задача
Визначити кореспондуючі рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

Згідно укладеної угоди з польською фірмою на імпорт товару, підприємство «Світязь» 03.04 п.р. перерахувало аванс у сумі 10 000 доларів США. Курс НБУ – 8,05 грн/1$. 06.05 п.р. надійшов імпортний товар. Курс НБУ – 8,09 грн./1$.
Під час митного оформлення підприємство «Світязь» сплатило: мито – 3 %, митний збір – 0,2 %.
Для транспортування та розвантаження імпортного товару підприємство «Світязь» уклало угоду з транспортною організацією «Вантаж» на суму 4200 грн. (без ПДВ).


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №6

1. Питання контрольного завдання
1) Порядок ведення касових операцій з інвалютою. Регулювання готівкового обліку інвалюти на території України.
2) Поняття курсових різниць та порядок їх відображення в обліку згідно П(С)БО – 21 «Вплив змін валютних курсів».

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

Підприємство «Конус» уклало угоду з польською фірмою про надання послуг. Сума договору склала 6000 дол. США. 21.01. п.р. був підписаний акт наданих послуг. Курс НБУ склав – 8,05 грн./1$. 28.01. п.р. підприємство «Конус» перерахувало кошти польській фірмі. Курс НБУ – 8,03 грн./1$.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №7

1. Питання контрольного завдання
1) Облік зовнішньоекономічних контрактів та повернення виручки в Україну.
2) Поняття та види звітності суб’єктів ЗЕД. Характеристика Ф 1,2 фінансової звітності у відповідності з П(С)БО 21 «Вплив змін валютних курсів».

2. Задача
Визначити за нижченаведеною господарською ситуацією дисконт, знайти ефективну ставку відсотка, розрахувати амортизацію дисконту за інвестиціями в облігації.

Підприємство «Ера» 02 січня 2011 року придбало облігації номінальною вартістю 84200 грн. за 79700 грн. Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9 % річних. Погашається облігація через 5 років. Відсотки виплачуються щорічно в кінці року.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №8

1. Питання ко нтрольного завдання
1) Характеристика та види ліцензій згідно ЗУ «Про ЗЕД».
2) Визначення і облік курсових різниць по операціях купівлі продажу товарів та послуг.

2. Задача
Визначити за нижченаведеною господарською ситуацією премію, знайти ефективну ставку відсотка, розрахувати амортизацію премії за інвестиціями в облігації:

Підприємство «Ера» 02 січня 2011 року придбало облігації номінальною вартістю 84200 грн. за 89450 грн. Фіксована ставка відсотка за облігацією встановлена 9 % річних. Погашається облігація через 5 років. Відсотки виплачуються щорічно в кінці року.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №9

1. Питання контрольного завдання
1) Бухгалтерський облік операцій з експорту товарів.
2) Особливості відображення ПДВ з імпорту та відшкодування “вхідного” ПДВ при експорті.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

Підприємство «Компас» подало заяву в банк про продаж 15000 дол. США. Курс продажу на МВРУ 5,05 грн./$. Курс НБУ на дату списання коштів з валютного рахунку – 8,00 грн./$. Комісійна винагорода банку – 50 грн.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №10

1. Питання контрольного завдання
1) Особливості використання в міжнародній сфері основних форм розрахунків.
2) Види митних платежів та зборів, їх розрахунок та документальне оформлення. Вантажно – митна декларація.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

Підприємство «Компас» для придбання іноземної валюти на МВРУ у сумі 10000$ по договірному курсу 8,04 грн./$ перерахувало 56000 грн. Курс НБУ на дату зарахування іноземної валюти 8,05 грн./$. За придбання іноземної валюти підприємством була сплачена комісійна винагорода:
банку - 0,5% від суми, згідно курсу на МВРУ;
МВРУ - 0,2% від суми, згідно курсу на МВРУ.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №11

1. Питання контрольного завдання
1) Документування та синтетичний облік операцій по валютним рахункам
2) Визначення і облік курсових різниць по валютних рахунках.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

Підприємством «Компас» 14.03. поточного року був відвантажений товар на суму 2000$. Курс НБУ на 14.03. – 8,03 грн./$. На дату складання балансу 31.03. п.р. курс НБУ – 8,05 грн./$. 12.04. п.р. нерезидентом була перерахована заборгованість за відвантажений товар. Курс НБУ на 12.04. – 8,07 грн./$.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №12

1. Питання контрольного завдання
1) Характеристика міжнародних розрахунків, як банківський переказ: переваги і недоліки.
2) Порядок сплати митних платежів та зборів.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

До підприємства «Компас» 14.03. п.р. надійшов товар від нерезидента на суму 2000$. Курс НБУ на 14.03. – 7,83 грн./$. На дату складання балансу 31.03. п.р. курс НБУ – 7,85 грн./$. 12.04. п.р. резидентом був проведений розрахунок з нерезидентом. Курс НБУ на 12.04.п. р. – 7,87 грн./$.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №13

1. Питання контрольного завдання
1) Облік продажу і придбання безготівкової валюти.
2) Особливості обліку формування статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:
Підприємством «Компас» 15.03 п.р. був перерахований аванс нерезиденту на суму 3000$. Курс НБУ на 14.03. – 7,83 грн./$. На дату складання балансу 31.03. п.р. курс НБУ – 7,85 грн./$. 18.04. п.р. надійшов товар від нерезидента. Курс НБУ на 18.04. – 7,97 грн./$.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №14

1. Питання контрольного завдання
1) Характеристика вантажно-митної декларації її призначення.
2) Визначення і облік курсових різниць по операціях кредитування в інвалюті.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

Підприємство «Компас» подало заяву для придбання іноземної валюти на МВРУ у сумі 18000$ по договірному курсу 7,97 грн./$. Курс НБУ на дату зарахування іноземної валюти – 7,96 грн./$. За придбання іноземної валюти підприємством було сплачена комісійна винагорода банку у сумі 120 грн.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №15

1. Питання контрольного завдання
1) Порядок відкриття валютних рахунків в банках.
2) Організація та регулювання іноземного інвестування в економіку України.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

Станом на 31 березня п.р. на балансі підприємства «Конус» обліковується заборгованість перед нерезидентом за придбаний товар в сумі 6000 дол. США (курс НБУ – 8,24 грн./дол. США), погашення якої очікується, згідно контрактує грошовій формі. 15 квітня п.р. частина цієї заборгованості в сумі 3500 дол. США була погашена коштами з поточного валютного рахунку (курс НБУ – 8,21 грн./дол. США). Залишок цієї заборгованості в сумі 2500 дол. США було погашено 25-го квітня п.р. (курс НБУ – 8,49 грн/дол. США).


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №16

1.
· Питання контрольного завдання
1) Облік валютних коштів на поточних і розподільчих рахунках.
2) Особливості обліку регулювання бартерних зовнішньоекономічних контрактів.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

Підприємством «Компас» 10.06 п.р. на валютний рахунок був зарахований аванс від нерезидента на суму 40000$. Курс НБУ на 10.06 п.р. – 8,03 грн./$. 12.07. п.р. нерезиденту був відвантажений товар, згідно контракту. Курс НБУ на 12.07 п.р. – 8,07 грн./$.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик

Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №17

1. Питання контрольного завдання
1) Синтетичний та аналітичний облік експортних операцій.
2) Поняття та облік бартерних операцій.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

15 вересня п. р. засновники ТОВ «Диво» підписали установчий договір, відповідно до якого розмір статутного капіталу товариства склав 150 тис. грн.. Курс НБУ на 15.09. п.р. – 8,05 грн./$. 20 вересня п. р. було здійснено внески засновників. Внесок українського засновника – 29 250 грн., внесок іноземного засновника – 15 тис. дол. США. Іноземний засновник вніс кошти на валютний рахунок підприємства в сумі 10 тис. дол. США та автомобіль, вартість якого оцінена в 5 тис. дол.. США. Курс НБУ на 20.09. – 8,06 грн./$.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №18

1. Питання контрольного завдання
1) Синтетичний та аналітичний облік імпортних операцій.
2) Облік купівлі та продажу інвалюти.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

Підприємство «Інгул» 01 квітня п.р. отримало від іноземного банку короткостроковий кредит в сумі 100 тис. дол. США. Плата за кредит складає 12 % річних з виплатою 20-го числа кожного місяця, тобто 1 % в місяць. Кредит було повернуто 10-го травня п.р.
Курси НБУ на дати здійснення операцій
Дата Курс, грн/ дол. США
01.04 7,97
30.04 8,00
10.05 7,98


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №19

1. Питання контрольного завдання
1) Порядок формування вартості експортних товарів.
2) Оподаткування імпортних операцій.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

Підприємство «Зоря» уклало угоду з російською фірмою на імпорт запасних частин, контрактною вартістю 390 000 рос. руб.
05.06. п.р. надійшли запасні частини від російської фірми. Курс НБУ - 0,271 грн/RUR.
Під час митного оформлення ВМД підприємство «Зоря» сплатило:
мито – 15%;
митні збори – 0,2%.
На суму нарахованого ПДВ підприємство «Зоря» видало податковий вексель, який було погашено 20.06.п.р.
Підприємство «Зоря» уклало угоду з підприємством “АТП – 1487”, на суму 7000 грн (без ПДВ), на транспортування запасних частин та перевантаження їх на залізниці ст. Миколаїв на автотранспорт.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №20

1. Питання контрольного завдання
1) Характеристика та види квот згідно ЗУ «Про ЗЕД».
2) Характеристика консолідованої звітності суб’єктів ЗЕД відповідно до П (С) БО 20 «Консолідована фінансова звітність» .

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

Підприємство «Світязь» 12 серпня п.р. нарахувало дивіденди засновникам:
- засновнику-резиденту – 500 грн.
- засновнику-нерезиденту – 300 дол. США
Курс НБУ на 12.08 п.р. – 7,98 грн/$.
Дивіденди було виплачено 22 серпня п.р. Курс НБУ на 22.08 п.р. – 8,03 грн/$


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №21

1. Питання контрольного завдання
1) Облік операцій з експорту робіт і послуг.
2) Облік авансів, сплачених іноземному постачальнику.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

Підприємство «Антарес» уклало договір з французькою фірмою «Парі» на виконання робіт з комплексного будівництва спортивного центру у Франції. Договірна вартість робіт узгоджена в розмірі 12 000 дол. США. Роботи закінчені 10 серпня п.р., про що складений акт виконаних робіт. Фактичні витрати підприємства «Антарес» на будівництво об’єкта склали 15000 грн. Курс НБУ на 10.08 п.р. – 8,01 грн/$
Фірма «Парі» розрахувалась з вітчизняним виконавцем. Кошти на валютний рахунок надійшли 15 вересня п.р. Курс НБУ на 15.09 п.р. – 8,02 грн/$


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №22

1. Питання контрольного завдання
1) Завдання обліку експортних операцій.
2) Облік операцій з фінансовими інвестиціями.

2. Задача
Визначити визначити премію, знайти ефективну ставку відсотка та розрахувати амортизацію премії за інвестиціями в облігації:

Підприємство «Ерадо» 18 березня п.р. придбало облігації номінальною вартістю 78 950 грн. за 80 370 грн. Фіксована ставка відсотка за облігацію встановлена 8% річних. Погашається облігація через 5 років. Відсотки виплачуються щорічно в кінці року.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №23

1. Питання контрольного завдання
1) Облік імпорту товарів.
2) Операції з давальницькою сировиною за зовнішньоекономічними відносинами.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

Між фірмою «Варта» (нерезидент) та підприємством «Світязь» (резидент) була укладена угода на імпорт товару в сумі 35000$. Угодою передбачалась безготівкова форма розрахунків. Разом з цим підприємство «Світязь» укладає угоду з обслуговуючим банком, про списання валютних коштів в рахунок оплати імпортного товару після надходження товарних документів від банку експортера.
15.03. п.р. підприємство перераховує кошти нерезиденту у безготівковій формі. Курс НБУ - 7,97 грн./$.
Комісійна винагорода банку склала – 200 грн.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №24

1. Питання контрольного завдання
1) Митне оформлення ввезення і вивезення товарів.
2) Види цін у ЗЕД та порядок їх оформлення.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій.

ТОВ «Кулон» 10 червня п.р. відвантажило товари на експорт японській фірмі «Nipexport». Відповідно до вантажної митної декларації контрактна вартість товару – 20000 дол. США, мито – 5 %, митні збори – 0,2 %. Собівартість реалізованих на експорт товарів – 70000 грн. Курс НБУ на дату здійснення операцій 8,00 грн./дол.
ТОВ «Кулон» оплатило послуги транспортної організації з перевезення товарів до пункту навантаження в сумі 3600 грн. (в т.ч. ПДВ). Оплата за товар, що експортується надійшла продукції 10 липня п.р. Курс НБУ на 30.06.п.р. склав 8,05 грн/дол. Оплату товару було здійснено 10.07.08, курс НБУ на цю дату змінився і складав 8,06 грн/дол.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №25

1. Питання контрольного завдання
1) Облік реекспортних операцій.
2) Поняття, структура та функції зовнішньоекономічних контрактів.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

01-го жовтня ц.р. ТОВ «Зоря» на власний валютний рахунок одержало короткостроковий кредит в сумі 5 тис. дол. США. Курс НБУ на 01.10 – 8,07 грн./$
Станом на 31 жовтня п. р. кошти погашено, за корестування кредитом банком були нараховані відсотки у сумі 25дол. Курс НБУ на 01.10 – 8,05 грн./$


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №26

1. Питання контрольного завдання
1) Порядок оподаткування операцій з давальницькою сировиною.
2) Облік реімпортних операцій.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

ТОВ «Полісся» (виконавець) уклало договір з болгарською фірмою «Бенні» (замовник) на розробку проектної документації. Контрактна вартість наданих послуг була визначена в сумі 6000 дол. США. Фактична вартість наданих послуг склала 27000 грн. Акт наданих послуг був підписаний 20-го листопада п.р. Курс НБУ на 20.11. – 8,05 грн/$.
Оплата надійшла через 10 днів після підписання акту наданих послуг - 30-го листопада ц.р. Курс НБУ на 20.11. – 8,06 грн/$.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №27

1. Питання контрольного завдання
1) Обмеження на здійснення переробки давальницької сировини.
2) Зовнішньоекономічний бартер та порядок відображення в обліку.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

Підприємством «Компас» 15.03.п.р. був перерахований аванс нерезиденту на суму 3000$. Курс НБУ на 14.03. п.р. – 8,03 грн./$. На дату складання балансу 31.03.п.р. курс НБУ – 8,05 грн./$. 18.04.п.р. надійшов товар від нерезидента Курс НБУ на 8.04. п.р. – 8,04грн./$.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №28

1.Питання контрольного завдання
1) Документування господарських операцій і аналітичний облік фінансових інвестицій.
2) Порядок відображення в обліку курсових різниць.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

ВАТ «Зоря» уклало угоду з нерезидентом на здійснення маркетингових послуг. Контрактна вартість послуг – 3000 $. 20.04 п.р. перераховано аванс нерезиденту. Курс НБУ – 8,02 грн./$. 30.04 п.р. Підписано акт виконаних послуг. Курс НБУ – 8,05 грн./$.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №29

1. Питання контрольного завдання
1) Види цін у зовнішньоекономічнїй діяльності та порядок їх оформлення.
2) Особливості відображення в обліку експортної та імпортної частин бартерних операцій у зовнішній торгівлі.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

ВАТ «Зоря» підписало контракт про надання інформаційних послуг польській фірмі. 01.09. п. р. було здійснено експорт таких послуг на території України. Курс НБУ – 7,94 грн./$. Акт наданих послуг було підписано на суму 5800 доларів США. Собівартість наданих послуг 18000 грн. 30.09. п. р. Курс НБУ – 7,99 грн./$. Оплата було здійснена 03.10. п.р. Курс НБУ – 7,96 грн./ $.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. Дубініна
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра бухгалтерського обліку
Дисципліна «Облік зовнішньоекономічної діяльності»
КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА №30

1. Питання контрольного завдання
1) Визначення і облік курсових різниць по операціях купівлі продажу товарів та послуг.
2) Облік на підприємствах з іноземними інвестиціями.

2. Задача
Визначити кореспондуючи рахунки за нижченаведеними господарськими операціями, скласти журнал реєстрації господарських операцій, вказати первинні документи, здійснити необхідні розрахунки:

10.04. п. р. ВАТ «Зорі» імпортує товари від нерезидента. Під час митного оформлення підприємство надає податковий вексель на суму 10000 грн.
Витрати ВАТ «Зоря» склали: вартість бланків векселів – 18,00 грн. (в т.ч. ПДВ), державне мито – 5,4 грн., комісійна винагорода банку – 250 грн. (без ПДВ).
На 30-й календарний день з дати надання митному органу векселя ВАТ «Зоря» погашає його.


Викладач, к.е.н., доцент І. В. Ксьонжик


Завідувач кафедри М. В. ДубінінаЗаголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 14770432
    Размер файла: 220 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий