биостат срс


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Сызықтық регрессия. Сызықтық регрессияның параметрлерін ең кіші квадраттар әдісі бойынша табу. Регрессияның таңдама теңдеуін құру. Регрессия коэффициентінің мәнділігі жөніндегі жорамалдарды тексеру Жоспар: Регрессия терминіне түсінікСызықты регрессия теңдеуі.Регрессияның таңдама теңдеуін құру.Регрессия параметрлерін ең кіші квадраттар әдісі бойынша бағалау.Регрессия коэффициентінің мәнділігі жөніндегі жорамалдарды тексеру Регрессия – бір-бірімен байланысты белгілердің бірінің шамасы белгілі болса, екіншісінің орта шамасын табуға мүмкіншілік беретін тәсіл.Регрессия-бұл тәуелді y шамасын тәуелсіз x шамасымен байланыстыратын функция. Ол x өзгергенде y қалай өзгергенін көрсетеді. Регрессия коэффициенті Rу/x - абсолюттік шама, ол бір белгінің мөлшері бірлік санға өзгергенде екінші белгінің олшемі каншалықты өзгеретінін көрсетеді.Регрессия коэффициентін есептеу формуласы: мұндағы, Rу/x- регресcия коэфффициеті, rxy- корреляция коэффициенті, 5 және 5у (X және Ү қатарларының орта квадратты ауытқуы). Регрессияның таңдама теңдеуі: У тің Х Х тің У Сызықтық модель Сызықтық емес модель Сызықтық регрессия мәнді Сызықтық регрессия мәнді емес Ең кіші квадраттар әдісі (ЕКӘ) - регрессия коэффициенті - бос мүше Теориялық сызықтық регрессия сызығын бағалау. У тің Х ке сызықтық регрессиясының таңдама теңдеуі Кері регрессия Тура регрессия Регрессия коэффициентінің мәнділігі жөніндегі жорамалды тексеру: 1. H0 және H1 жорамалдарын анықтаймыз : H0: b=0 (шамалар арасында сызықтық тәуелділік жоқ), H1: b≠0.2. α мәнділік деңгейін береміз. 3. Критерий статистикасын есептейміз F статистикасы 1 және (n-2) еркіндік дәрежесімен Фишердің таралуы. 4. Fбақылау және Fα,1,n-2 сындық нүктелерін анықтау. 5. Егер │ F│>Fα,1,n-2 , онда H0 жоққа шығарылады. Егер │F│

Приложенные файлы

  • ppt 14789144
    Размер файла: 515 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий