Tarbie_nov_PGK_ZhEN


Тәрбие процесі – бұл:
A) Сыртқы мақсат бағдарлы ықпал мен тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеуін кірістіре жүргізілетін тұлға қалыптастыру, дамыту процесі
B) Өзара байланыстағы ұдайы дамып отыратын тәрбиелеу жүйесінің тізбегі
C) Көпфакторлы, комплекстік, үзіліссіз процесс
Педагогикалық мақсат мотивтері:
D) Қайшылығы көп, күрделі өмірге еніп жатқан сәбидің бақыты үшін қамқорлық
E) Балалық шақтың сәулелі өтуіне көмек беру
F) Адамға деген инабатты қатынас
ұйымдастыру
Тәрбие процестерінің бағыттары
A) Үйлесімді, жан-жақты дамыту мақсатын есепке ала отырып, тұлғаны біртұтас қалыптастыру
B) Азаматтық құндылықтар, әлеуметтік бағдарлы мотивация, ақыл ой, эмоционалдық және еріктік үйлесім ауқымы негізінде тұлғаның адамгершілік сапаларын қалыптастыру
E) Тұлғаны сапалы тәрбиелеу мақсатында әлеуметтік құнды, әрі жан-жақты іс -әрекетті ұйымдастыру
Тәрбие процесінің негізгі сатылары:
A) Қойылатын талаптар мен ережелерді тәрбиеленушілердің түсінуі
D) Білімнің сенімділігі, сезім қалыптастыру
F) Іс-әрекетке араласу және іс-әрекет арқылы тәрбиелеу
Педагогикалық әрекеттің бірізділігінің құрылымы:
B) Жалпы нормалар және талаптармен танысу
C) Қарым-қатынас қалыптастыру, көзқарастар мен тұжырымдар қалыптастыру
D) Тұлғаның жалпы бағытын қалыптастыру
Тәрбие процесі талаптарымен құрылған жүйелер:
C) Тәрбие процесінің мақсаты, міндеті, мазмұны
D) Тәрбие процесінің өту жағдайлары, тәрбиеші мен тәрбиеленушінің қарым-қатынасы
E) Тәрбие процесінде қолданылатын әдістер мен формалар
Тәрбие процесінің пәрменділігін қамтамасыз ететін бірліктер арасындағы байланыстар мен тәуелділіктер:
A) Тәрбиенің негізгі міндеттері мен мақсаттарын қамтитын процесті жоспарлау
B) Материалды, қоғамдық, рухани, тәрбиеленушілердің негізгі іс- әрекеттерінде тұлға аралық қарым-қатынасын және оның дамуын ретеу
C) Жоспарланған және алынған нәтижелердің айырмашылығын бақылау және қорытынды шығару, жіберілген қателіктер мен жеткен жетістіктерді
Тәрбие процесінде тәрбиенің сапасына ықпал жасайтын пәрменділіктер:
B) Қалыптасқан тәрбиелік қатынастарға, әрекеттерді ұйымдастыру мен оған қойылған мақсаттардың бір біріне үйлесуіне
C) Объективті және субъективті факторлар әрекетінің байланысына, педагогикалық өзара әрекеттегі тәрбие процесіне қатысушылардың белсенділігіне
E) Тәрбиемен ұштасутыра дамытудағы және оқыту процестерінің пәрменділігіне, тәрбиелік ықпалдың сапасына, тәрбиеленушілердегі сөздік және сезімдік процестердің даму деңгейі мен педагогикалық әсер ету үйлесімділігіне
Тәрбие мақсатының көрінісі:
A) Тәрбие процесінің мазмұнын айқындайды
B) Тәрбие нәтижесіне негіз болады, педагогтың кәсіби іс әрекетінің баға-өлшемі
C) Педагог санасының үздіксіз айналымда жүретін ой объектісі
Тәрбие комплекстік процесс ретінде өзіне қосып алады:
A)Тәрбие жұмыстарының мақсатын
B)Тәрбие жұмыстарының мазмұнын
C)Тәрбие жұмыстарының формалары мен әдістерінің бірлігін қосып алады
Тәрбие процесінің диалектикасы бейнеленеді:
A) Тәрбие процесінің диалектикасы оның қарама қарсылығымен
B) Тәрбие процесінің диалектикасы ішкі қарсылықтарымен
C) Тәрбие процесінің диалектикасы сыртқы қарсылықтарымен
Тәрбие бағыттарының негізгі жататын идеялары:
A) Тәрбие мақсаттарының шынайы болуы
F) Үлкендер мен балалардың біріккен іс әрекеті
G) Өзін өзі тану, өз еркіндігі, тәрбиенің тұлғалық бағыты, ұжымдық бағыт
Тәрбие процесіндегі ұжымдық бағыттың келесі мүмкіндіктері:
D) Тұлғаны тоқыраудан құтқарып, оның жан жақты дамуына мүмкіндік беруге
E) Ескі догмаларды жаттай беруден гөрі, әлемді танып, өзгертуге бағыттауға
F) Әміршілдік пен жатсынудан гуманистік және бірлескен іс әрекетке жол көрсетуге
Тәрбие мазмұнындағы өзін-өзі тану бағытын қалыптастырады:
B) Өмірлік өзін-өзі анықтау мәдениетін
C) Адамды өз бақытының және өз өмірінің субъектісі ретінде сипаттауын
D) Адамның өзіне-өзі үйлесімді болуы арқылы оның кәсіптік, азаматтық және адамгершілік өзіндік
Тәрбиедегі сыртқы және ішкі негізгі факторлардың қатарына жататындар:
C) Бұқаралық ақпарат және насихат құралдары
D) Ұжымның өмір сүру жағдайлары мен дамуы, оқушының ұжымдық қатынас жүйесіндегі жағдайы, тәрбиеленушінің жеке және тұлғалық ерекшеліктері
E) Оқушының өмір сүру қалпы,әр түрлі аймақтардың өмір сүру жағдайлары мен дәстүрлері
Тәрбие ісінің мақсаты мен жоспарлаудың негізгі көздері:
A) Қоғамдық жағдайларға негізделген әлеуметтік ситуациялар
B) Белгілі бір кезеңге арналған оқу тәрбие мекемесі жұмыстарының бағыты
C) Тұлғада қалыптасуы қажет сапаларға анықтама
Қазіргі тәрбие жүйесіндегі мынадай принциптерді ұстанады:
C) Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен, қоғамдық құрылыс практикасымен байланысы
D) Жеке тұлғаға талап қоюшылық пен құрметтей білудің бірлігі
E) Тәрбиеге тұлғалық тұрғыдан қарау, тәрбиелік ықпалдардың бірлігі
Тәрбиеге тұлғалық тұрғыдан қарау принципінің міндеттері:
A) Тәрбиеленушілердің жеке темперамент ерекшеліктерін, көзқарастарын,талғамдарын жақсы білу
B) Тұлғаның бағыттылық мотивтерін, қызығушылықтарын, өмірлік жоспарларын білу
C) Тәрбиеленушінің өзіндік іс әрекетін,белсенділігін,дербестігін дамытып, оған жетекшілік етіп, ұйымдастыра табысқа жетуге бағыттау
Тәрбие процесі нәтижелерінің бірмәнді және анық болмау себептері:
A) Субъективті факторларға байланысты болуы
B) Тәрбиеленушілердің жеке ерекшеліктеріне байланысты
C) Олардың әлеуметтік жағдайларға, тәрбиеге деген қатынасы
Тәрбиенің ең маңызды субъективті факторы-тәрбиеші тұлғасы былай ерекшеленеді:
D) Тәрбие процесін ұйымдастырумен
E) Тәрбие процесін бағыттаушылық күшінің мәнділігі және демократизммен
F) Тәрбие процесінде шығармашылық еркіндіктің көптігімен байланыстылығымен
Тұлғаның әлеуметтенуіне отбасындағы тәрбие жетімсіздігінің себептері:
A) Экономикалық жағдайдың әлсіздігі, қоғамдық мәдениеттің төмендігі
B) Әлеуметтік-тұрмыстық, моральдік себептен ерлі-зайыптыладың ажырасуы
C) Отбасы мен мектеп арасындағы байланыстың әлсіреуі
Жеке тұлғаны отбасында тәрбиелеудегі адамгершілік-имандылық, азаматтық моральдық құндылықтар:
D) Сүйіспеншілік-құрмет пен сыйластық
E) Әділдік пен ар-намыс
F) Қадір-қасиет пен борыш
Ата-аналар арасында тұлғаны тәрбиелеудегі кең таралған әдістер тобы:
D) Жылы сөзбен көндіру, қорқыту әдісі
E) Айқайлап үркіту әдісі
F) Мақтау мен мадақтау әдістері
Отбасында кең таралған тәрбие құралдары:
C) Сөз, ауыз әдебиеті, ата-ана беделі, еңбек, оқу, табиғат
D) Үй тұрмысы, ұлттық салт-дәстүрлер, қоғамдық пікір
E) Жанұядағы рухани және материалдық болмыс, ақпарат көздері
Ата-аналар тәрбиесі әдістерін іріктеу мен қолданудағы шарттар:
E) Ата-аналар балаларын жете тануы
F) Ата-аналар жеке тәрбиесі мен беделі, отбасындағы қатынастар
G) Ата-аналардың педагогикалық мәдениеті
Жеке адам дегеніміз:
C) Адамның қоғамдық сипаты
D) Оның өмір барысында өзіне топтаған әлеуметтік сапалары
E) Оның өмір барысында өзіне топтаған әлеуметтік қасиеттер жиынтығы
В.П. Тугаринов бойынша жеке адамның сапалық көрсеткіштері:
A) Саналылық, жауапкершілік
B) Еркіндік, жеке басының қадірі
C) Даралық, қоғамдық белсенділік пен саяси-идеялық бағыт
Тұлғаны әлеуметтендіруде шығармашылық іс-әрекеттердің сипатына қарай ажыратылу:
E) Еңбекке баулитын шығармашылық іс
F) Танымдық-қабілет пен білімді дамытатын шығармашылық іс
G) Көркем өнерге баулитын шығармашылық іс, спорттық шығармашылық іс
Жеке адамның қалыптасуы мен дамуына тәрбиенің ықпалы туралы айтқан материалистік бағыттағы философияның көрнекті өкілдері:
A) Грек философы Эпикур
B) Француз философы Гельвеций
C) В.Г. Белинский., Н.Т. Чернышевский
Отбасы тәрбиесінің тиімділігін көтеруге кедергі болатын жәйттер:
D) Нәсілдік
E) Болмыс,тұрмыс жағдайлары
F) Төмендеген отбасылық тәрбие мәдениеті
Демокриттің (б.з.б 270) ой-пікірі бойынша дүние танымның қайнар көзі:
C) Сезім
D) Түйсік
E) Ақыл-ой
Адам ақылының алғы шарты деп Сократ көрсетті:
C) Ақиқат
D) Шындық
E) Таза болмыс
Аристотель (б.з.б.384-322) бойынша сезімнің танымдық сатылары:
A) Түйсік
B) Қабылдау
C) Бақылау
Орта Азия ғұламасы Аль Фараби еңбек тәрбие тағлымдарының ең маңыздысы деп көрсетті:
A) Әрбір жеке адамды еңбекке тәрбиелеу
B) Еңбек сүйгіштікке, еңбек ете білуге
C) Еңбекке ынталы болуға тәрбиелеуге
Жүсіп Баласұғынның айтуынша адамның жетілуі, жастардың тәрбиесі қалыптасады:
B) Қоғамдық жағдайлар арқылы
C) Қоршаған ортаның ықпалына оң әсерімен, тәрбие арқылы
D) Адам туысынан, дүниеге келумен бірге болатын қасиеттер арқылы
Қадырғали Жалайридің ойынша адамның жетілуіне қажетті салалар:
D) Адамгершілік сала
E) Еңбек саласы
F) Тәрбие саласы
Низами шығармаларындағы педагогикалық идеялар:
A) Бостандық, әйел теңдігі, езгіден құтылу
B) Тәрбие мен білімнің халықтығы
C) Халыққа деген сүйіспеншілік
Хайдар Дулатидың ойынша жеке адам болу дегеніңіз:
C) Өзін азаматтың адамы ретінде сезіну, сан ғасырлар бойы туған рухани мәдениетті бойына дарыту
D) Дарыған игіліктерді еңбекке, мәнді қызметке қоғамдық өмірге қолдану
E) Дарыған игіліктерді адамдар қатынасына, күнделікті тұрмысқа енгізу
Қадырғали Жалайридің еңбегінде адамның жетіліп қалыптасуы мыналарға байланысты:
D) Қоғамдық жағдайлардың ықпалымен, қоғамдық еңбек бөлінісімен
E) Жеке еңбек пен еңбек тәрбиесін уағыздаушылардың ықпалымен
F) Тәрбие және еңбек тәрбиесі арқылы және адам туысынан бірге болатын қасиеттерге байланысты
Омар Хайям өзінің философиялық көзқарастарын еңбектерінде:
C) «Болмыс және Борыш туралы трактат»
D) «Үш саулға жауап»
E) «Жалпыға ортақ ғылымның пәні»
Мақтұмқұл шығармаларындағы мұғалім образы – бұл:
A) Мұғалім өзі тәрбиелейтін балалардың әкесі
B) Мұғалім ой мен қимыл әрекетіне ақылдың дәмін себуші
C) Нұр құятын тынымсыз лаулаған жалын иесі
А.Я. Коменскийдің кейбір педагогикалық прициптері:
C) Мұғалім материалының көлемі
D) Оқыту әдістері, логикалық байланыстар
E) Түсіну
Педагогикадағы догматизммен,схоластикамен,бос сөзділікпен ХVIIғ. күрес жүргізгендер
D)Д.Дидро
E) К. Гельвеций, Л.Гольбах
F)Ж.Ж.Руссо
М. Монтень бойынша ұдайы дамитын тәжірибелі білім беру:
C) Есті механикалық жаттаулармен шырмамау
D) Ойлаудың өз бетінше түрін дамытады
E) Сындық талдауға мүмкіндік беру
Д.Дьюидің жаңа мектеп идеясының негіздері:
D) Оқушылардың жеке тәрбиесі, өз бетінше қызығушылығы негізінде жұмыс жасауы
E) Оқушылардың қажетті білімді ойын процесінде алуы
F) Оқушылардың қажетті білімді еңбек іс әрекеті процесінде алуы
ХІІ ғасырдағы «Князь Владимир Мономахтың балаларды үйретуі» педагогикалық трактатының негізгі идеялары
A) Өз Отанын сүю және қорғау
B) Адамдарға көмек және қайырымдылық құрметті болу
C) Үлкендерге, құрдастарға, жасөспірімдерге сыйлы болу, сауаттылыққа ынталылықпен жету
К.Д. Ушинскийдің дәлелдеуі бойынша оқытудағы көрнекілік дегеніміз:
B) Оқуды жалпы ұғымдарға емес нақты факторларға негіздеу
C) Оқуды жалпы ұғымдарға емес нақты образдарға негіздеу
D) Көрнекіліктер арқылы оқушыларды өз бетінше байқауға, үйретуге негіздеу
В.Ф. Шаталов қолданған әдістері:
D) Түсіндіру, тірек конспектілер,символдар, дыбыстандыру,оқулықпен жұмыстау
E) Тіректі сигналдарды жазбаша қайта жаңғырту
F) Өзара бақылау қағаздарын толтыру тағы басқалары
Ы.Алтынсарин әңгімелерінің негізгі түйіні:
E) Жас буынды өнер білімге үндеу, адамгершілік мінез-құлыққа тәрбиелеу
F) Сабырлық пен шыдамдылық
Ш. Құдайбердиевтің (1858-1931) психологиялық тұжырымдамалары:
C) «Анық пен танық» еңбегінде
G) «Тіршілік-жан туралы» еңбегінде
H) «Мұсылмандық шарты» еңбегінде
Жалпы білім беретін орта мектептерде тәрбие жұмысының міндеттері:
A) Жеке әдістеме арқылы
F) Бала мүмкіндігін ашу
G) Қаблеттілігін арттыру
Жан-жақты тәрбиелеу қажет етеді:
A) Біліктілікті жаттықтыруды
F) Дүниетанымдық көзқарасын қалытастырады
G) Сабақтан тыс тәрбие жұмыстарын жүргізу
Қоршаған табиғи ортаға дүниетанымдылық оң көзқарасты, жауапкершілікті тәрбиелеу:
B) Еңбек тәрбиесі міндеті
E) Азаматтық тәрбиесі міндеті
F) Экологиялық тәрбиесі міндеті
Белгілі бір қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен тәрбиеленушінің сезіміне, санасына, мінез-құлқына ықпал ету амалдары:
B) Тәрбие формасы
C) Тәрбие құралы
H) Тәрбие әдісі
Ертедегі дүниетанымдылық көзқарастырды қалыптастырудағы тәрбие әдісі:
A) Өнерпаздыққа баулу
F) Экологиялық тәрбиесі міндеті
G) Халық ауыз әдебиеті
Қазақ философиясы мен менталитетінің әлеуметтік-педагогикалық еңбектердің озық түрлерін көрсеткен 19 ғасырдың басындағы ел қайраткерлері:
A) Абай
E) Ш.Уалиханов
H) Ы.Алтынсарин
Оқушылармен сыныптан тыс тәрбие жұмысын ұйымдастырудың негізгі формалары:
A) Мектепаралық жарыстар
F) Тақырыптық кештер
G) Ойындар
H) Олимпиадалар, сайыстар
Құндылық-бағыттаушы іс әрекетті ұйымдастыру формасы:
A) Кәсіби бағдар беру.
D) Мінез-құлық мәдениеті туралы сабақтар
G) Ғылыми-танымдық мақалаларға шолу
Тұлға дамуының негізгі факторлары:
A) Қоршаған орта
F) Тәрбие
G) Тұқымқуалаушылық
Шығыс педагог ойшылдары:
A) Әл-Фараби
E) Махмуд Қашкари
F) Қожа Ахмет Яссауи
Жарыс:
А) Іс-әрекетті ынталандыру әдісі
F) Бала мүмкіндігін ашу
G) Бала қаблеттілігін арттыру
Өзіндік тұлғалық касиеттерін қалыптастыруға бағытталған адамның саналы іс- әрекеті:
D) Өзін-өзі тежеу
F) Өзін-өзі тәрбиелеу
G) Жігерлік
Өзін-өзі тәрбиелеудің құрамды бөлімдері:
А) Өз кемшілігіне сын көзбен қарау
B) Өзін-өзі тәрбиелеудің бағдарламасын жасау
E) Өзін-өзі бақылау
Бiздiң балаларымыз бен немерелерiмiз өз заманының жауапты да жiгерлi, бiлiм өресi биiк, денсаулығы мықты өкiлдерi болмақ. Олар бабаларының игi дәстүрлерiн сақтай отырып, қазiргi заманғы нарықтық экономика жағдайында жұмыс iстеуге даяр болады деген сөздің тұп нұсқасы:
A) Н.Ә.Назарбаев жолдауынан
G) «Қазақстан – 2030»
H) Ел басының 2012 жылғы жолдауында
Жеке адамға талап қоюшылық принципі:
A) Педагогикалық құндылықтар
F) Тәрбие принциптері
G) Ғылыми-танымдық мақалаларға шолу
Тәрбие мақсатын анықтайтын негізгі фактор:
А) Мемлекет идеологиясы
F) Мемлекеттік саясат
H) Тәрбие беру органдары
Тәрбиенің жалпы мақсаты:
B) Азаматты тәрбиелеу
F) Жеке тұлғаны қалыптастыру
G) Жан-жақты, үйлесімді дамыған тұлғаны
Адамгершілікке тәрбиелеу формалары:
A) Мектептен тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру
C) Өнер мұражайына саяхат
D) Сенбіліктерге қатысу
Сенбіліктерге қатысу мақсаты:
A) Еңбекке баулу
C) Ұжым мүддесін жүзеге асыру
E) Адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру
F) Оқу әдістемелік жұмыс
Тәрбие үрдісі көп факторлы оған тек мектеп қана емес сол сияқты оған қатысады:
A) Мемлекет
B) Қоғамдық орындар
C) Спорттық орындар
Тәрбие беру үрдісі – педагогикалық үрдістің өте маңызды және өзіндік бағдары бар бөліктері:
A) Жұмыс формалары
B) Тәсілдер
C) Әдістер
Диспут:
A) Ой бөлісу
F) Пікір талас
G) Ойды ортаға салу
Тәрбие жұмысының құрылымы:
A) Болжамдық кезең тәрбие нысанының жалпы үлгісін жобалау
F) Коммуникативті кезең яғни тәрбие ісіне қатысы бар адамдардың бір-бірімен пікір алмасуы
H) Педагогикалық үрдісті басқару және жүргізу кезеңі
Іс-әрекеттің бір түрін күшейтуге, әсер етуге арналған тәрбие әдісі:
C) Мадақтау
D) Үлгі-өнеге
F) Ынталандыру
Ортақ проблеманы ашық түрде бірлесе талқылауға бағытталған тәрбие әдісі:
A) Диспут
F) Пікір-талас
G) Талдау
Жарысу, мадақтау, жазалау – бұл әдістер:
B) Іс-әрекет және қарым - қатынас тәжірибесін қалыптастыру
E) Мінез -құлық мәдениетін қалыптастыру
F) Іс-әрекетті және мінез-құлықты ынталандыру
Мектептегі негізгі тәрбиелік іс жұмысының негізгі функциясы жүктеледі:
B) Мектеп директорына
F) Тәрбиешілерге
G) Сынып жетекшісіне
Сыныптағы тұлғааралық қарым-қатынасты зерттеу әдісі:
C) Педагогикалық эксперимент
F) Бақылау
G) Социометрия
Сынып жетекшісінің негізгі қызметі:
A) Тәрбиелеу
D) Әдістемелік жұмыс
G) Сынып ұжымын құру және тәрбиелеу
Отбасы тәрбиесі, мектептен тыс тәрбие, мектеп тәрбиесі, діни (конфессионалдық) тәрбие:
A) Кешенді жұмыс
B) Тәрбие бағыттары
H) Оқу-тәрбие жұмыстарының бағыттары
Педагогикалық зерттеулер іс-әрекетті ұйымдастыру және жүріс-тұрысты қалыптастыру әдісі:
А) Дағдыландыру
G) Жаттығу
H) Қалыптастыру
Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастырады:
B) Эстетикалық тәрбиесі
F) Талғам
G) Таңдау
H) Әсемдікке баулу
Тәрбие заңдылықтарының негізгі қозғаушы күші:
D) Тәрбие процесінің қарама-қайшылықтары
F) Екі жақты қайшылықтар
G) Қарама-қайшылықтары
Іс-әрекетті ұйымдастыру әдісі:
А) Жаттығу
G) Талап
H) Үйрету
Оқушылардың тәртібін, мінез-құлқын бағалау және көтермелеу:
B) Талап қою
D) Мадақтау
G) Ынталандыру
Нақты тәрбие процесін ұйымдастыру:
А) Тәрбие формасы
E) Тәрбие мазмұны
G) Тәрбие түрлері
Ұжымды қалыптастыру кезеңдері басталады:
B) Қоғамдық пікір қалыптастырудан
F) Педагогикалық талап қоюдан
H) Ұйымдастырудан
Жеке көзқарасты қалыптастыру мақсатында дәлелдер негізінде тәрбиеленушіге интеллектуалдық-эмоционалдық әсер ету әдісі:
А) Сендіру
F) Жеке тұлғалың үлгісі
G) Сендіре білу
Отбасындағы бала тәрбиесі жүйесі сипатталады:
А) Ата-ананың жеке жүріс-тұрысымен
F) Бала тұлғасының дамуына жағдай жасаумен
H) Отбасындағы жағымдылықпен
Жеке тұлғаның тәрбиелі болуына әсер ететін әдістер:
А) Отбасындағы татулық
B) Тәрбие шараларын өткізу
E) Мектеппен байланыс
Тәрбие процесінде арнайы қолданылады:
D) Тәрбие әдістері
F) Тәрбие құралдары
G) Тәрбие принциптері
Қазіргі күнде өзекті болып отырған тәрбие мәселесіндегі қажетті құндылықтар:
A) Мәдени құндылықтар
F) Рухани құндылықтар
G) Ұлттық тіл
Базалық мәдениетті белсенді игерудегі маңыздылық:
A) Саяси, демократиялық, құқықтық мәдениет
C) Экономикалық, адамгершілік, еңбек мәдениеті
H) Көркемөнер, экологиялық, дене, отбасы қатынастары мәдениеті
Жеке тұлғаны дамытудағы жалпыадамзаттық құндылықтарды игеру:
A) Адамгершілік тәрбиесіне үйрету
D) Инабаттылыққа үйрету
E) Сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру
Базалық пәндерді игерудегі педагогикалық пәндер циклі:
A) Әлеуметтік педагогика
D) Психология және педагогика
F) Өзін-өзі тану
Тұлға дамуының негізгі факторлары:
A) Қоршаған орта
F) Тәрбие
G) Тұқымқуалаушылық
Қазақтың ақын-педагог ойшылдары:
A) Ы.Алтынсарин
G) А.Байтұрсынов
H) М.Жұмабаев
Бала тәрбиесінде мектеп пен отбасының бірігіп жүргізу мәселесіндегі қажетті құндылықтар:
A) Мәдени құндылықтар
F) Рухани құндылықтар
G) Ұлттық тіл
H) Тәрбиелік әдебиет
Жеке тұлғаны қалыптастырудағы басты негізгі тәрбие:
A) Адамгершілік тәрбиесін үйрету
D) Инабаттылыққа үйрету
E) Сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру
Өзін-өзі тану пәнімен қатар қосалқы мамандықтар:
A) Әлеуметтік педагогика
D) Психология және педагогика
E) Салыстырмалы педагогика
F) Өзін-өзі тану
Дәстүрлі педагогикада тұлғаның базалық мәдениетін қалыптастыруда тәрбиелік істердің мынадай бағыттары ұсынылады:
C) Азаматтық тәрбие
E) Еңбек тәрбиесі
F) Қоғамдық тәрбие
Адамның өзіне-өзі үйлесімді болуының нәтижесі:
C) Адамгершілік мәдениет
F) Адамгершілік өзіндік таным
H) Тәрбиелік қатынастар
Аристотель бойынша тәрбие мақсаты:
B) Жан рақымды дамыту
D) Ақыл-есті дамыту
F) Ерік-жігерді дамыту
Платон мыналарды тәрбиелеуге көп ықылас білдірген:
C) Ақыл-ойды
E) Еріктілікті
H) Сезімді
Я.А. Коменский бойынша тәрбие үш мақсатқа жетуге бағытталуы қажет:
A) Өзіңді тану
D) Қоршаған ортаны тану
F) Құдайға сыйыну
Тәрбие түрлеріне мыналар жатады:
B) Азаматтық тәрбие
D) Құқықтық тәрбие
F) Адамгершілік тәрбие
Еңбек тәрбиесін мазмұндық:
C) Өзіндік қызмет еңбегі
F) Қоғамдық пайдалы еңбек
G) Өндірістік еңбек
Мың бала патриоттық қозғалысының бағдарламасы:
A) Білік мектебі және біз бейбітшілікті сақтаймыз
D) Мен ертеңгі жауынгер
G) Тәні саудың,жаны сау, салауат клубы
Адамгершілікке тәрбиелеудің маңызды педагогикалық міндеттері:
B) Оқушылардың белсендік өмірлік ұстанымын қалыптастыру
D) Қоғамдық борышқа саналы көзқарасын тәрбиелеу
H) Сөз бен істің бірлігін, адамгершілік нормалардан ауытқымауын қамтамасыз ету
Сананы қалыптастыру әдістеріне:
A) Этикалық әңгіме
D) Түсіндіру
F) Сендіру
Іс-әрекетті ұйымдастыру мен мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру әдістері:
B) Жаттығу
E) Тапсырма беру
G) Тәрбиелік жағдайлар
Салауатты өмір салтын құруға қатысты дәрігердің берген кеңесі:
A) Мәдени орындарда өзіңді дұрыс ұста
B) Күн сәулесін пайдалану
C) Таза ауамен демалу
D) Басты тік ұста
E) Аяқты бір-біріне айқастырма
F) Таза суды пайдалану
G) Сабақта ойын элеметтерін пайдалану
H) Ішкі жан дүниеңді сақта
{Правильный ответ}= B, C, F
Дәрігерлердің оқушылар денсаулығын жақсарту барысында берген кеңесі:
A) Өзіңе сен
B) Дұрыс ұйықтауға үйрен
C) Жақсы демалыс
D) Қоршаған ортаға қызығушылығын сақта
E) Жақсы мүсін
F) Өмірге зер сала қараша
G) Ақыл-ес
H) Өзіңді ойлауға тырыс
{Правильный ответ}= C, E, G
Оқушының жан-жақты дамуын, соған сәйкес тәрбие міндеттерін шешудің формалары мен тәсілдерін таңдаудағы оқушыға тікелей ықпал жасау бағыты:
A) Сабақ жоспары
B) Тәрбие ықпалының нәтижесі
C) Пәндік олимпиада
D) Жаңа материалды бекіту
E) Оқушының дара даму ерекшелігін, қызығушылығын, қоршаған ортасын танып білу
F) Хабарлама
G) Тәрбие ықпалын алдын-ала болжау, жобалау
H) Қорыту
{Правильный ответ}= B, E, G
Тәрбиеленушінің жан-жақты дамуын, тәрбие міндеттерін шешудің формалары мен тәсілдерін таңдаудағы тәрбиелеу ортасына жағдай тудырады:
A) Оқушылар ұжымы
B) Мұғалімдер ұжымы
C) Ұжымда жағымды көңіл-күй
D) Ата-аналар комитеті
E) Өзін-өзі басқару орталығы
F) Оқушылардың әлеуметтік әрекетті
G) Пән мұғалімдер бірлестігі
H) Әкімшілік бірлестіктері
{Правильный ответ}= A, C, F
Қазіргі қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенділігі байланысты:
A) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың тиімділігіне
B) Мектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың көлеміне
C) Мұғалім позициясына, ұстанымына
D) Мектеп директорының позициясына ұстаныма
E) Директор орыбасарының позициясына ұстаныма
F) Сұранысқа ие болуына
G) Қойылатын талаптардың мазмұнына
H) Сынып жетекшісінің өз алдына мақсат қоюына
{Правильный ответ} = A, C, F
Сананы қалыптастыру әдістері:
A) Этикалық әңгіме
B) Психологиялық әңгіме
C) Саяси әңгіме
D) Түсіндіру
E) Дәріс
F) Сендіру
G) Жазалау
H) Мадақтау
{Правильный ответ} = A, D, F
Жеке тұлғаның дамуына әсер ететін факторлар:
A) Тұқым қуалаушылық
B) Географиялық орта
C) Әлеуметтік орта
D) Отбасы
E) Қоғам
F) Мемлекет
G) Тәрбие
H) Білім беру
{Правильный ответ} = A, C, G
010
Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамына әсер ететін факторлар:
A) Мегафакторлар
B) Монофакторлар
C) Минифакторлар
D) Макрофакторлар
E) Экстрафакторлар
F) Мезофакторлар
G) Объективті факторлар
H) Субъективті факторлар
{Правильный ответ} = A, D, F
001
Оқушыларды зерттеп білудің ауызша әдістері:
A) Бақылау тәсілі
B) Әңгімелесу
C) Пікірталас
D) Сауалнама
E) Тестік тапсырма
F) Әлеуметтік өлшем
G) Сұрақ- жауап
H) Педагогикалық ситуация
{Правильный ответ}= B, C, G
Әңгіме әдісі:
A) Адамдардың өзінен және қоршаған адамдардан өзіндік мәліметтер алу.
B) Түсіндіру
C) Сауалнама
D) Ауызша ақпарат алу
E) Жаттығу
F) Сөздік мәліметті жазып алу
G) Дидактикалық ойын
H) Жазбаша бақылау
{Правильный ответ}= A, D, F
Социометрия әдісі:
A) Дайын жауаптардан біреуін таңдап алу
B) Өзара қарым-қатынасты зерттейді
C) Ұжым ішілік қатынастарды талдау
D) Оқушылардың жалпыға танымал немесе танымал еместігін зерттейді
E) Үлгерімнің деңгейін анықтайды
F) Cыныптағы шағын топтардың барын анықтайды
G) Оқытылу деңгейін анықтайды
H) Оқушының темпераментін анықтайды
{Правильный ответ}= B, D, F
Эксперимент әдісі:
A) Оқушының даралығын танып білу
B) Зерттелетін мәселені мақсатын, нысанын анықтау, міндеттерін белгілеу
C) Сынып жайында жалпы мағлұмат алу үшін қолданау
D) Зерттелетін мәселені педагогикалық-психологиялық тұрғыдан танып білу
E) Оқушының жеке басымен сынып ұжымының дамуы туралы психологиялық-педагогикалық білім алу
F) Зерттеу жұмыстың нәтижесін практикаға ендіру тиімділігін анықтау
G) Оқушының тұлғалық сапасын анықтау
H) Оқушылардың білімін көтеру
{Правильный ответ}= B, D, F
Эмпирикалық зерттеу әдістері:
A) Сауалнама
B) Эксперимент
C) Мәселені педагогикалық тұрғыдан танып білу
D) Тестілеу
E) Мәселені психологиялық тұрғыдан танып білу
F) Зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру
G) Талдап, салыстырып отыру
H) Зерттеу жұмыстарының барысы мен нәтижесін жазып отыру
{Правильный ответ}= A, B, D
Педагогикалық талдау жұмысы:
A) Шараның өту нәтижесін бағалау
B) Шараны қорытындылау
C) Оқушылардың алған әсерлерін талқылау
D) Жоспарына сай мазмұнын баяндау
E) Шешім қабылдау
F) Оқушылардың белсенділігін бағалау
G) Алдағы уақытта бағдар құру және нәтижелер талдау
H) Әдеби- музыкалық, поэзиялық, драмалық безендіру
{Правильный ответ}= A, F, G
Бақылаудың түрлері:
A) Оқушылар дайындығын бақылау
B) Жаппай бақылау
C) Мектеп жетістіктерін бақылау
D) Алдын –ала бақылау
E) Лекциялар, семинарлар, практикумдар
F) Күнделікті бақылау
G) Қорытынды бақылау
H) Жекелеген сынып жұмыстарын бақылау
{Правильный ответ}= D, F, G
Сынып жетекшісінің оқушының жеке тұлғасын және оқушылар ұжымын зерттеудің ғылыми әдістемесі:
A) Педагогикалық
B) Психологиялық
C) Физиологиялық, эксперименталдық
D) Әлеуметтік- этикалық
E) Лабараториялық, байқау
F) Бақылау, эксперимент
G) Философияық, психологиялық
H) Саяси
{Правильный ответ}= A, B, D
Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары:
A) Педагогикалық процесс бір сәттік,сабақ сияқты уақыттың жеке аралығында қызмет атқарады
B) Оқытудағы көрнекілік қағидасы
C) Педагогикалық процестің компоненттері бір-біріне тәуелсіз, дербес, маңызы бірдей
D) Педагогикалық процестің қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігімен негізделуі
E) Педагогикалық процестің қызмет етуі қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігімен байланысты емес
F) Жеке адам қарым-қатынасы мен тәрбиесіндегі іс-әрекеттің анықтаушы рөлі
G) Тұтас тәрбие процесіндегі мақсат,мазмұн,әдістер мен тәрбие формаларының бір-біріне тәуелділігі
H) Оқыту мен тәрбиенің сабақтастығы
{Правильный ответ}= D, F, G
Мектептегі тәрбие жұмысының сапасына жауапты:
A) Директордың ғылыми жұмыстары жөніндегі орынбасары
B) Директордың оқу ісі-жөніндегі орынбасары
C) Мектеп психологы
D) Мектепгі сынып жетекшілері
E) Директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары
F) Мектеп директоры
G) Ата-аналар
H) Мектептің белсенділері
{Правильный ответ}= D, E, F
Сабақтан тыс тәрбие жұмысының мазмұнының ерекшеліктері:
A) Сабақтан тыс тәрбие жұмысы мазмұны баланың сезіміне әсерленуіне назар аударуды негіздейді
B) Балаға қоғамда өмір сүруге қажетті әлеуметтік тәжірибені негіздейді
C) Баланың практикалық әрекетін ұйымдастыруды көздейді
D) Қоғамдық тұрғыдан қабылданған құндылықтар жүйесін қалыптастырады
E) Этикалық нормаларын сақтай білуге дағдыландыру
F) Баланың бос уақытын дұрыс ұйымдастыруды көздейді
G) Қызығушылығы мен ынтасын оятады
H) Қоғамдық белсенділігін шыңдайды
{Правильный ответ}= A, C, E
Сабақтан тыс әрекеттердің ұйымдастыру формасы:
A) Қызықты кездесулер
B) Қоғамдық пайдалы еңбек әрекеті
C) Түрлі бағыттағы сайыстар
D) Көркем өнер шығармашылық әрекет
E) Интелектуалдық шоу
F) Дене шынықтыру-спорттық әрекет
G) Шығармашылық кештер
H) Сынып бөлмелерін жөндеу жұмыстары
{Правильный ответ}= B, D, F
Оқушылардың сабақтан тыс әрекеттерін ұйымдастырудың картотекасы:
A) Көңіл көтеру әрекеті.
B) Таным әрекетін ұйымдастыру
C) Оқуға жағымды уәждемесін тудыру
D) Құндылық-бағдарлық әрекет
E) Оқу дағдысын жетілдіру
F) Жағымды эмоция тудыру
G) Еңбек әрекеті
H) Жолдастық-ынтымақтастық жағдай орнату
{Правильный ответ}= B, D, Е
Балалар мен жас жеткіншектерді тәрбиелеуді қажет ететін ұйымдардың бағыты:
A) Дамытушылық қызмет
B) Жобалаушылық
C) Бағыттаушылық қызмет
D) Шығармашылық қызмет
E) Компенсаторлық қызмет
F) Бағалау қызметі
G) Ақпараттық-түсіндірме қызметі
H) Ұжымды ынтыландыру қызметі
{Правильный ответ}= A, C, D
Оқушылар ұжымына тән қасиет:
A) Тәкәпарлығы, білімдігі, еркіндігі
B) Мақсаттылығы, ауыз бірлігі
C) Ыждағатсыздығы, кінамшілдігі, жалқаулығы
D) Арсыздығы, сабырсыздығы
E) Намысшылдығы, көпшілдігі, ұйымшылдығы
F) Белсенділігі, іскерлігі
G) Тәрбие ықпалын алдын-ала болжау
H) Жауапкершілігі
{Правильный ответ}= B, F, H
Оқу дәрістерін өткізу әдіс-тәсілдеріне орай дәрісбаян түрлері:
A) Жаппай дәрісбаян
B) Ақпараттық дәрісбаян
C) Болжамдық дәрісбаян
D) Мазмұндық дәрісбаян
E) Әдістемелік дәрісбаян
F) Бинарлы дәрісбаян
G) Ғылымдық дәрісбаян
H) Көрнекілі дәрісбаян
{Правильный ответ}= B, F, H
Ю.К.Бабанский бойынша оқыту әдістерінің топтары:
A) Практикалық және оқыту-өндірістік еңбек әдістері
B) Көрнекілік және оны практикада қолдану әдістері
C) Ұйымдастыру және оқу-таным іс әрекетін іске асыру әдістері
D) Оқыту процесінде оқушыларға жағымды жағдай жасау әдістері
E) Оқыту процесінде оқушылармен қарым-қатынас жасау әдістері
F) Оқыту процесінде оқушылардың оқу іс-әрекетін ынталандыру әдісі
G) Оқытуда өзіндік бақылау және бағалау әдістері
H) Оқытуда өзін-өзі басқару әдістері
{Правильный ответ}= B, E, F
И.П. Подласый бойынша оқыту әдістері тобы:
A) Теориялық
B) Практикалық
C) Технологилық
D) Мазмұндық
E) Көрнекілік
F) Сөздік
G) Педагогикалық
H) Психологиялық
{Правильный ответ}= B, E, F
Баяндау әдісінің әнгіме түрлері:
A) Әнгімелеп жеткізу
B) Әнгімелеп айту
C) Әнгімелеп мазмұндау
D) Баяндап айту
E) Әнгімелеп баяндау
F) Әнгімелеп бағыттау
G) Әнгімелеп бекіту
H) Баяндап оқып беру
{Правильный ответ}= D, E, G
Оқыту әдістерін өз еңбектерінде қарастырған ғалымдар:
A) М.А. Данилов
B) В.С. Никитин
C) М.Д.Анищенко
D) И.Я.Лернер
E) К.С. Щитова
F) М.Л. Кочеткова
G) М.Н. Скаткин
H) А.И.Пономарев
{Правильный ответ}= A, D, G
Тәрбиенің заңдылықтары:
A) Тәрбиенің мақсаттылығы
B) Жеке тұлғаны ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу
C) Баланың үнемі жетілуі, даму жағдайында болуы
D) Жеке адамның санасын қалыптастыру
E) Қоғамдық мінез-құлықты қалыптастыру, іс-әрекетті ұйымдастыру
F) Тәрбие мен дамудың бірлігі және өзара байланыстығы
G) Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру
H) Тәрбие мен өзін-өзі тәрбиелеудің бірлігі және өзара байланыстығы
{Правильный ответ}= C, F, H
Тәрбиенің қоғамдағы атқаратын қызметіне орай өзіндік ерекшеліктері:
A) Қоғамдық құбылыс
B) Мақсатты үрдіс
C) Қоғам үшін саналы, белсенді, ізгіленген, іскер азаматты қалыптастыру
D) Өзін-өзі тәрбиелеу
E) Ұзақ әрі күрделі үрдіс
F) Қайта тәрбиелеу
G) Жеке адамды өмір сүре білуге, қарым-қатынас жасай білуге үйрету
H) Жүйе
{Правильный ответ}= A, B, E
Мұғалімнің іс-әрекетінің құрылымы:
A) Сауалнама
B) Қарым-қатынастық (коммуникативтік) қабілет
C) Хабарлау қабілеті
D) Бақылау
E) Құрастыра білу қабілеті
F) Үдеріс
G) Ұғымдар
H) Әдіс
{Правильный ответ}= B, C, E
Педагогтың іс-әрекетінің құрылымы:
A) Қарым-қатынастық қабілет (комуникативті)
B) Білік, дағды қалыптастыру
C) Хабарлау қабілеті
D) Қызығушылығын арттыру
E) Құрастыра білу қабілеті
F) Білім алу мен оқу сапасын арттыру
G) Өзбетімен жұмыс істеуге дағдыландыру
H) Жан-жақты тәрбиелеу
{Правильный ответ}= A, C, E
Балалар ұжымымен жұмыстар жүргізудегі мұғалімнің кәсіби маңызды қасиет-сапаларына көңіл бөлген ғалымдар:
A) В.Д.Овсянников
B) Д.И.Мещеряков
C) К.Успанов
D) М.В.Волошин
E) Н.Д.Хмель
F) К.И.Иванов
G) В.А.Сластенин
H) П.П.Власенко
{Правильный ответ}= C, E, G
Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар:
A) С.Д.Муравьев
B) М.С. Важенина
C) Е.Н. Ильин
D) В.Д.Холодова
E) И.Н.Хрусталев
F) С.Н. Лысенкова
G) Н.И.Коротова
H) В.Ф. Шаталов
{Правильный ответ}= C, F, H
Дидактикада оқыту технологиялары төмендегідей сипаттарымен жіктеледі:
A) Қолдану деңгейі
B) Еңгізу деңгейі
C) Нәтижелілік деңгейі
D) Әдістемелік негізі
E) Философиялық негіз
F) Психологиялық негізі
G) Тәжірибе меңгерудің ғылыми мінездемесі
H) Теорияны меңгерудің ғылыми мінездемесі
{Правильный ответ}= A, E, G
Мұғалімге басқару шешімдерін өндеуге аса қажет ақпарат:
A) Жалпы ақпарат
B) Бастапқы ақпарат
C) Негізгі ақпарат
D) Вариативтік ақпарат
E) Тактикалық ақпарат
F) Тақырыптық ақпарат
G) Жедел ақпарат
H) Мазмұндық ақпарат
{Правильный ответ}= B, E, G
Педагогиканың технологиялық қызметтері:
A) Түсіндіру
B) Жобалау
C) Бағыттау
D) Әнгіме
E) Жаңалау
F) Ықпал таныту
G) Дамыту
H) Болжау
{Правильный ответ}= B, E, F
Тұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылдары:
A) Эвклит
B) Сократ
C) Лойола
D) Платон
E) Монтень
F) Аристотель
G) Рабле
H) Августин
{Правильный ответ}= B, D, F
Тәрбие процесінде қамтылған адам санына қарай тәрбие формалары қалай:
A) Жеке
B) Ресми
C) Шағын топтық
D) Қалыптасқан
E) Бұқаралық
F) Көпшілік
G) Ұйымдық
H) Отбасылық
{Правильный ответ} = A, C, E
Латынның «коллективус» деген сөзінің қандай мағынасы:
A) Жекелік
B) Жиын
C) Ұжым
D) Қоғам
E) Топ
F) Көпшілік
G) Ұйым
H) Отбасы
{Правильный ответ} = B, C, E
Ұжымның өзіндік маңызды белгілері:
A) Жалпы әлеуметтік мәнді мақсат
B) Жалпы бірлікті іс әрекет
C) Жалпы таңдалған басқарушы орган
D) Адамдардың топтасуы
E) Көпшіліктің бір уақытта бір орында жиналуы
F) Рессми қатынастар арқылы байланысуы
G) Қызығушылықтарға байланысты топтасу
H) Қоғамдық талаптарға бағыну
{Правильный ответ} = A, B, C
Ұжымның даму болашағын жоспарлау перспективасы:
A) Апталық жоспар
B) Айлық жоспар
C) Жақын болашақ
D) Жылдық жоспар
E) Алыс болашақ
F) Болжам жасау
G) Орта болашақ
H) Болашақты жоспарлау
{Правильный ответ} = C, E, G
Ұжымға әсер ететін тәрбиелік шаралардың бір жүйеге бірігуі арқылы жүзеге асырылатын жолдар:
A) Ұжымда тәрбиелеу қызметінің мақсатының айқындығы
B) Ұжымдық тәрбиенің қоғамдық бағытта болуы
C) Ұжымға педагогикалық әсерлерді комплексті пайдалану
D) Басшы айтқан тапсырмаларды орындау
E) Оқушылардың өзі өзі басқару ісін кеңейту
F) Ұжымдағы оқушыларды біріктіру
G) Ұжыммен жұмыс жүргізетін барлық ұйымдардың талпыныстарын біріктіру
H) Ұжымдық қарым қатынасты нығайту
{Правильный ответ} = C, E, G
Тәрбие әдісінің үш топтары:
A) Түрлі хабарлар арқылы оқушыға әсер ету
B) Тұлғаның ақыл ойын қалыптастыру әдістері
C) Балаларды әр түрлі қызықты іс-әрекетке қатыстыру
D) Балалардың жан дүниесіне,сезімдеріне тікелей әсер ету
E) Іс әрекеттерді ұйымдастыру және қоғамдық қатынастарға қалыптастыру әдістері
F) Оқушыларды қосымша білім беру арқылы дамыту
G) Іс әрекетке және мінез құлыққа ынталандыру әдістері
H) Оқушының жеке даму ерекшелігін ескере отырып тәрбиелеу
{Правильный ответ} = B, E, G
Сынып сағатының жүйелері:
A) Сынып сағаты- мектеп шараларын ұжымдық ұйымдастыру тәсілі
B) Оқушылардың іс-әрекетіне күнделікті талдау жасау
C) Тәрбие жұмысының жүйесін құру
D) Сынып сағаты-жоспарлы түрде жарты жыл қорытындысын талқылау
E) Мектеп оқушыларының тәрбие бағдарламасын жасау
F) Сыныптағы оқушылар ұжымын ұйымдастыру және тәрбиелеу
G) Сынып сағаты-оқушылардың танымдық қабілетін дамыту жолы
H) Білім сапасын арттыру және тәртіпті нығайту
{Правильный ответ} = A, D, G
Танымдық шығармашылық іс-әрекет:
A) Спорттық ептіліктерін дамытады
B) Қабілет пен білімді дамытады
C) Эстетикалық талғамын дамытады
D) Рухани-жан дүниесі мәдениетін дамытатын шығармашылық іс
E) Беймәлім нәрселерді ұжымдық тану бағытындағы шығармашылық іс
F) Дене тәрбиесі сабағына шынайы көзқарасын дамытады
G) Қолөнер бұйымдарын жасау қабілетін дамытатын шығармашылық іс
H) Оқушылардың білімге ұмтылуын, шығармашылық ойлауын дамытады
{Правильный ответ} = B, E, H
Спорттық тәрбие беруге бағытталған мекемелер:
A) Музыка мектептері
B) Балалар кітапханалары
C) Балалар мен жасөспірмдердің спорт сарайлары
D) Эстетикалыық тәрбие үйірмесі
E) Балалар стадиондары
F) Жас техниктер станциясы
G) Балалар мен жастардың спорт мектептері
H) Жас натуралистер станциясы
{Правильный ответ} = С, E, G
Сынып жетекшісінің басты міндеттері:
A) Үй тапсырмасын орындау
B) Әдістемелік
C) Үй тапсырмасын тексеру
D) Талап қою
E) Ынталандырушылық
F) Оқушының гигиенасын қадағалау
G) Түзетушілік
H) Күн тәртібін сақтауын қадағалау
{Правильный ответ} = B, E, G
Сыныптан тыс шараларының бірлестік түрлері:
A) Әдеби музыкалық қоғам
B) Музыка өнер мектептері
C) Ғылыми-зерттеу орталығы
D) Балалар кітапханалары
E) Зияткерлік жәрмеңке
F) Әр түрлі клубтар
G) Психолог кабинеті
H) Сауықтыру еңбек лагерълері
{Правильный ответ} = A, В, E
Сынып жетекшісі жұмысының негізгі бағыттары:
A) Қызығушылықтары бойынша оқушыларды топтастыру
B) Оқушының жеке дамуын бақылау
C) Спорттық қызығушылықтарын ынталандыру
D) Музыкалық тәрбие беру
E) Оқушының ынтасын, қабілетін зерттеу, кәсіби бағдар беру
F) Қоғамдық мәдениетін қалыптастыру
G) Оқушылардың әлеуметтік және заңды құқықтарын қорғау
H) Оқушыларға психологиялық кеңес беру
{Правильный ответ} = B, E, G
Сыныптан тыс жұмыстардың ерекшеліктері:
A) Еріктілік негізінде ұйымдастырылуы
B) Оқушылардың қызығушылығына, сұранысына байланысты болуы
C) Қоғамдық пайдалы іс-әрекетке бағытталуы
D) Тәрбие жұмысы жоспары бойынша жүргізіледі
E) Мектеп әкімшілігінің толықтай қадағалауымен жүргізілуі
F) Мектепте қолайлы моральдық, психологиялық ахуал орнатуға бағытталуы
G) Мектептің тәрбие жұмысына ұстаздарды, ата-аналарды тарту
H) Оқушылардың тұрмыстық жағдайларын зерттеуі
{Правильный ответ} = A , B, C
Сыныптан тыс жұмыстардың нәтижелілігі тәуелді:
A) Ата-аналардың қатысыуына
B) Оқушыларды қатысуға міндеттеуге
C) Өмірмен, тәжірибемен байланыста болуына
D) Мақсатты нәтижесіне
E) Оқушыларды қатысуға міндеттемеуге
F) Бір жақты ұйымдастырылуына
G) Үздіксіз жүргізілуіне
H) Тек белсенді оқушылардың белсенді қатысуына
{Правильный ответ} = C, E, Н
Әдеби-музыкалық қоғам бірлестігіне қатысушылар ұйымдастырады:
A) Спорттық сайыстарады
B) Танымдық-ізденушілік сайыстар
C) Әр түрлі спектакльдер қойылымдарды
D) Еңбекке баулуды, кәсіби бағдар беруді
E) Түрлі бағыттағы әдеби музыкалық кештерді
F) Ғылыми-зерттеу жұмысын
G) Би кеші сайыстарын, көрмелерді
H) Оқушылардың жасаған бұйымдары жәрмеңкесін ұйымдастырады
{Правильный ответ} = C, E, G
Мектептен тыс мекемелердің негізгі міндеттері:
A) Ғылыми жұмыстарды ұйымдастыру
B) Әр оқушының қалыпты дамуына тиімді жағдай жасау
C) Оқушының ойлауын, қиялын дамыту
D) Шапшаңдық, ептілік, батылдық қасиеттерін қалыптастыру
E) Ұлттық мәдени дәрежесін көтеру
F) Еңбекті өз бетімен, шығармашылықпен істеуге үйрету
G) Ғылыми дүниетанымын қалыптастыру
H) Ұжымдық шығармашылық істі өткізу
{Правильный ответ} = B, E, G
Мектептен тыс мекемелер арқылы мына міндеттер жүзеге асырылады:
A) Қызықты есептер, тапсырмалар, жобалар құру
B) Адамгершілік қасиеттерін дамыту
C) Сыныпта оқу тәрбие жұмысын ұйымдастыру
D) Оқушыларды күнделікті бақылау
E) Еңбекке баулу кәсіби бағдар беру
F) Сынып жетекшілері семинарларына қатысу
G) Жеке және ұжымдық шығармашылығын дамыту
H) Оқушылардың жеке іс-қағаздарын толтыру
{Правильный ответ} = B, E, G
Балалардың мектептен тыс тәрбие мекемелері тізіміне кіреді:
A) Мектептегі дәрігер бөлмесі
B) Мектептен тыс мекемелер орталығы
C) Аудандық білім беру бөлімі
D) Жоғарғы оқу орындары
E) Балалардың шығармашылық үйі
F) Отбасы
G) Балалар мен оқушылар сарайы
H) Қоғамдық бірлестіктер
{Правильный ответ} = B, E, G
Оқушылардың сынып ұжымы тәрбие жұмысын жоспарлауда ескерілетін:
A) Жеке оқушылармен жұмыстар
B) Отбасы мүмкіндіктерін ескеру
C) Оқушылардың жас ерекшелігі
D) Оқушылардың сабақ үлгерімі
E) Жоспарланатын істің жүйелілігі
F) Отбасылық тәрбие сипаты
G) Ұлттық тәрбие сипаты
H) Жоспарлаудың шығармашылық сипаты
{Правильный ответ} = C, E, H
Тәрбие тәсілдерінің ерекшеліктері бойынша жіктелуі:
A) Тұлға болмысын тану
B) Іс әрекетті ұйымдастыру
C) Міндеттілік
D) Қоғамдық бағытта болуы
E) Түсіндірмелі-көрнекі
F) Тәрбиелік ықпалдардың бірлігі
G) Оқушыларды мінез құлыққа ынталандыру
H) Тәрбиенің гуманизациясы
{Правильный ответ} = B, E, GТәрбие процесінің қоғамдық бағытталуы мүмкіндіктері жол ашады:
A) Тұлғаны тоқыраудан құтқарып, оның жан жақты дамуына қуат береді
B) Жеке тұлғаның әлеуметтенуіне жағдай жасалынады
C) Ескі догмаларды жаттай беруден гөрі әлемді танып, өзгертуге бағыттайды
D) Жеке тұлғаның жан жақты дамуына жағдай жасалынады
E) Әміршілдіктен гуманистік және бірлескен іс әрекетке жол көрсетеді
F) Қоғамдық өмірге белсене араласуға көмектеседі
G) Ұжымдық іс-әрекеттерге қатынасып, ұжымда өз орнын табуға
H) Қоғамдық бірлестіктермен әріптестік орнатуға
{Правильный ответ} = A, C, F
Оқушылармен жүргізілетін сыныптан тыс жұмыс шараларының негізгі бағыты:
A) Сипаттама беру
B) Тәрбиелік
C) Білімділік
D) Әдістерді таңдау
E) Бос уақытты тиімді ұйымдастыру
F) Мектеп жоспарымен таныстыру
G) Педагогикалық диагностика жүргізу
H) Әсер ету, сендіру
{Правильный ответ} = B, C, E
Мектептен тыс мекемелердің тәрбие жұмысының мазмұны бойынша жүргізілетін бағыттар:
A) Әлеуметтендіруге мүмкіндік беретін орта қалыптастыру
B) Оқушылардың тұрмыс жағдайын зерттеу
C) Оқушылардың жеке құжаттарын реттеу
D) Нұсқау-әдістемелік жұмыстар
E) Оқушылардың сыныппен байланысын орнату
F) Ұйымдастыру-көпшілік жұмыстар
G) Сыныптық шараларын ұйымдастыруға көмектесу
H) Үйірмелік жұмыстар
{Правильный ответ} = D, F, H
Тәрбие ісін дұрыс ұйымдастыруға кедергі жасайтын себептер:
A) Ата-аналармен тығыз байланыс орнату
B) Тәрбие жұмысын мақсатқа сай жоспарлау,тексеру
C) Мектептегі оқу тәрбие жұмысының нашар құрылуы
D) Тәрбие процесінде жаңа әдіс тәсілдерді пайдалану
E) Тәрбие жұмысының бір жақтылығы
F) Оқушылардың денсаулығы, мүдделерін сақтау
G) Тәрбиешінің оқушылармен қатынасындағы мәдениетінің кемдігі
H) Тәрбие жұмысы жөнінен шығармашлық зертхана қызметі
{Правильный ответ} = C, E, G
Сыныптағы тәрбие жұмысын ұйымдастырушысының басты міндеттері:
A) Талап қоя білу
B) Тәртіпке шақыру
C) Жобалаушылық
D) Тапсырмаларды тексеру
E) Ұйымдастырушылық- әрекеттік
F) Бағалау
G) Дамытушылық
H) Қорытынды жасау
{Правильный ответ} = C, E, G
006
Жылына бір рет сынып жетекшісі жұмысындағы циклограммаға сәйкес:
A) Тоқсан қорытындысы жиналысын өткізу
B) Ашық тәрбие шарасын өткізеді
C) Оқушылар күнделігін апта сайын тексеріп тұрады
D) Оқушылардың жеке іс-қағаздарын толтырады
E) Сынып ұжымындағы кезекшілікті ұйымдастырады
F) Сабаққа кешігушілерді себебін анықтайды
G) Сыныптың жұмыс жоспарын белгілейді
H) Оқушылардың тамақтануын күнделікті қадағалайды
{Правильный ответ} = B, D, G
Тәрбие тәсілдері өз ерекшеліктері бойынша былай жіктеледі:
A) Ұялту
B) Сендіру
C) Қызықтыру
D) Таныстыру
E) Жаттықтыру
F) Есте сақтау
G) Мадақтау
H) Ұмыту
{Правильный ответ} = B, E, G
008
Ұжымдық шығармашылық істі ұйымдастырудың кезеңдері:
A) Ұжымдық басқаруды дамыту
B) Ұжымдық шығармашылық істің бағыты
C) Ұжымдық жұмысты жоспарлау
D) Ұжымдық қарым қатынасты нығайту
E) Ұжымдық істі өткізу
F) Ұжымдық бірлікті дамыту
G) Ұжымдық істің қорытындысын шығару
H) Ұжымдық белсенділікті дамыту
{Правильный ответ} = C, E, G
Оқушылармен мектептен тыс тәрбие жұмысын ұйымдастыратын мекемелер:
A) «Болашақ» ерікті оқушылар ұйымы
B) Оқушылардың экологиялық орталықтары
C) Атамекен бағдарламасы
D) Мектептегі психологиялық кабинет
E) Балалардың туризм және экскурсия орталықтары
F) Мектептегі дәрігерлік көмек бөлмесі
G) Жас натуралистер орталықтары
H) Аудандық білім беру,бөлімі
{Правильный ответ} = B, E, G
Тәрбие жұмысы жоспарының құрылымы:
A) Оқушыға сипаттама беру
B) Сынып ұжымына сипаттама
C) Ата-аналар жиналысын өткізу
D) Сабаққа дайындығын қадағалайды
E) Ата-аналармен жұмыс
F) Жалпы сабақ үлгерімі талданады
G) Жеке оқушылармен жұмыс
H) Мерекелік шараларды ұйымдастыру
{Правильный ответ} = B, E, G
001
«Болашақ» оқушылар ұйымының сатылы бөлімдері :
A) «Балдәурен»
B) «Балдырған»
C) «Балбұлақ»
D) «Ұлан»
E) «Балбөбек»
F) «Жасыл ел»
G) «Мұрагер»
H) «Талапкер»
{Правильный ответ} = B, D, G
Болашақ оқушылар ұйымының шығармашылық бағыттарына жатады:
A) «Салт-дәстүр» бағыты
B) «Асыл мұра» шығармашылық бағыты
C) «Домбыра дастан» шығармашылық бағыты
D) «Атамекен» ұлттық ғылыми бағдарламасы
E) «Достық» шығармашылық бағыты
F) «Шежіре» бағыты
G) «Сөнбес жұлдыздар» бағыты
H) «Толғау» бағыты
{Правильный ответ} = B , C, E
«Балдырған» сатысына мүше бола алады:
A) 2-сынып оқушылары
B) 5-сынып оқушылары
C) 3-сынып оқушылары
D) 6-сынып оқушылары
E) 4-сынып оқушылары
F) 7-сынып оқушылары
G) 8-сынып оқушылары
H) 9-сынып оқушылары
{Правильный ответ} = A, C, E
Оқушылардың сыныптық ұжымы:
A) Қызығушылықтары сәйкес келетін, әр жастағы балалар тобы
B) Шығармашылық іс-әрекетті ұйымдастыру тобы
C) Білім, тәрбие мақсатына жету үшін құрылатын оқушылар ұжымы
D) Ғылыми-ізденушілік бағыттағы ұйымдасқан ұжым
E) Жас ерекшелігіне қарай бір бағдарламамен оқуға біріккен балалар ұжымы
F) Мектептен тыс мекемелердегі шығармашылық ұжым
G) Білім алу мақсатында, ішкі қарым қатынасы қалыптасқан балалар ұжымы
H) Бір мектепте білім алатын, әр жастағы балалар тобы
{Правильный ответ} = C, E, G
Топтың қабылданған негізгі түрлері:
A) Қызметкерлер
B) Демалушылар
C) Ресми
D) Саяхатшылар
E) Референттік
F) Оқытушылар
G) Диффузиялық
H) Сыныптастар
{Правильный ответ} = C, E,G
Оқушылармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру формалары:
A) Студенттік
B) Жеке
C) Ғылыми
D) Таптық
E) Топтық
F) Бастауыш
G) Көпшілік
H) Зерттеушілік
{Правильный ответ} = B, E,G
Оқушылармен топтық тәрбие жұмысын ұйымдастыру түрлері:
A) Отбасылық
B) Үйірмелер
C) Музыкалық
D) Спорттық
E) Клубтар
F) Емдік
G) Балалар лагері
H) Танымдық
{Правильный ответ} = B, E, G
Оқушылармен көпшілік тәрбие жұмысын ұйымдастыру түрлері:
A) Ата-аналар жиналысы
B) Сынып сағаты
C) Марапаттау
D) Қадағалау
E) Кештер
F) Салтанатты шеру
G) Ертеңгіліктер
H) Басқару
{Правильный ответ} = B, E, G
Сыныптың тәрбие жоспарына қойылатын талаптар:
A) Тәрбие жұмысының мақсатын айқындығы
B) Жоспардың қоғам талабына, мақсатына сәйкестігі
C) Тәрбие жоспарының ауқымы кең болуы
D) Жоспарда тәрбиенің барлық салаларының қамтамасыз етілуі
E) Жоспардағы шаралардың орындалу мерзімінің айқындалуы
F) Жоспардың мекеме іс-әрекет бағытына сәйкестігі
G) Жоспардың нақтылығы
H) Тәрбиелік іс-әрекеттердің формаларын таңдау
{Правильный ответ} = B, D, G
Сынып жетекшісінің негізгі құжаттары және есеп беруі:
A) Сынып журналы
B) Сабақ кестесі
C) Сыныптың тәрбие жұмысының жоспары
D) Кештің бағдарламасы
E) Оқу бағдарламалары
F) Сынып оқушыларының жеке іс қағаздары
G) Сабақ жоспары
H) Ашық сабақ жоспары
{Правильный ответ} = A, C, F
001
Оқушылардың ұжымдық іс-әрекетін ұйымдастыру мүмкіндіктері:
A) Өмірге көзқарасының дұрыс қалыптасуына
B) Пәннен үй тапсырмаларын дұрыс орындауға
C) Қоғамдық өмірге қажетті білім мен іскерлік дағдысы қалыптасуына
D) Шығармашылық іс-әрекетті ұйымдастыруға
E) Бір біріне, қоршаған ортаға, достарына қамқор болуға үйренуіне
F) Экологиялық мәдениетін қалыптастыруға
G) Эстетикалық мәдениетін қалыптастыруға
H) Оқушылардың құқықтарын сақтауға
{Правильный ответ} = A, C, E
Шығармашылық іс-әрекеттер өз сипаттық бағытына қарай бөлінуі:
A) Балалардың сурет галереялары
B) Еңбекке баулитын шығармашылық іс
C) Музыка-өнер мектептері
D) Көркем өнерге баулитын шығармашылық іс
E) Сыныптың қоғамдық өміріне араласуы
F) Бастаған істі аяғына дейін жеткізуі
G) Салауатты өмір салтына тәрбиелеу
H) Спорттық шығармашылық іс әрекет
{Правильный ответ} = B , D, H
Шығармашылық шараларды ұйымдастырудың маңызды жақтары:
A) Балалардың өз өмірін өздері басқара білуге сенімін қалыптастыру
B) Оқушылардың өзара көмекті ұйымдастыруы
C) Оқытушы талаптарын орындау
D) Оқушылардың өз бетімен шешім қабылдауға үйрету
E) Міндеттеу арқылы іс-әрекетті орындату
F) Бала бойындағы үрей сезімдерін жойып өзіне деген сенімін туғызу
G) Ата-аналардың шығармашылық қызығушылықтарын ояту
H) Психолого-педагогикалық кеңестерді ұйымдастыру
{Правильный ответ} = A , D, F
Тәрбие тәсілдері жіктелуі:
A) Ұмыту
B) Ойлау
C) Үйрету
D) Қабылдау
E) Өзіндік тәрбие
F) Қайта жаңғырту
G) Үйлесімділікке келтіру
H) Тәртіп сақтау
{Правильный ответ} = C, E, G
Жеке тұлғаға қатысты өзін-өзі басқару міндеттер:
A) Бірізділік
B) Бағыттылық
C) Бейімделушілік
D) Мақсаттылық
E) Біріктірілген
F) Отбасылық
G) Болжаушылық
H) Сауықтыру
{Правильный ответ} = C, E, G
Тәрбие ісін ұйымдастыруда жіберілетін қателіктер:
A) Оқушылардың жан-жақты дамуын қадағалау
B) Тәрбие жұмысында науқаншылықтың жеңіп бірізділіктің болмауы
C) Дене, психикалық дамуына жағымды жағдай жасау
D) Білім алудағы жетістіктерін қадағалау
E) Тәрбие ісінде әрекеттердің келісімді жүйелі болмауы
F) Отбасылық тәрбиеге баса назар аудару
G) Тәртіпке шақыру барысында орынсыз төмен немесе асыра бағалау
H) Қиын оқушылармен күнделікті тәрбие жұмысы
{Правильный ответ} = B, E, G
Ұжымдық тәрбие берудегі сынып жетекшісінің қызметтері:
A) Басқарушылық
B) Диагностикалық
C) Емдеу сауықтыру
D) Жаттықтыру
E) Коммуникативтік
F) Мадақтау мен жазалау
G) Тәрбиелік
H) Марапаттау
{Правильный ответ} = B, E, G
Қойылу формасына қарай талаптардың бөлінуі:
A) Қоғамдық талап
B) Тікелей талап
C) Қосымша талап
D) Қорқыту
E) Сенім арқылы талап
F) Үрейлендіру
G) Жазалау
H) Мадақтау
{Правильный ответ} = B, C, E
Мектептен тыс мекемелердің оқушылармен өткізетін тәрбиелік шаралары:
A) Ашық сабақтар
B) Әдеби музыкалық кештер өткізу
C) Кәсіптік бағдар беру жұмысы
D) Сынып сағаттары
E) Байқаулар өткізу
F) Ата-аналар жиналысы
G) Сайыстар өткізу
H) Педагогикалық консилиум
{Правильный ответ} = B, E, G
Тоқсанына бір рет сынып жетекшісі жұмысындағы циклограммаға сәйкес:
A) Оқушылардың тамақтануын күнделікті қадағалау
B) Тоқсан қорытындысы бойынша сынып журналын толтыру
C) Оқушылар күнделігін апта сайын тексеріп тұру
D) Тоқсанда жүргізілген жұмыстарға талдау жасау
E) Сынып ұжымындағы кезекшілікті ұйымдастыру
F) Сабаққа кешігушілерді себебін анықтау
G) Ата-аналармен тоқсан қорытындысы жиналысын өткізу
H) Мектеп дәрігерімен кездесу
{Правильный ответ} = B, D, G
001
Бастауыш сыныптарда пайдаланылатын этика тақырыбындағы әңгіме орындайтын қызметтер:
A) Баланың білім деңгейін көтеру
B) Тез және жоғары деңгейде керекті сапаны қалыптастыру
C) Адамдардың тәжірибесін баланың тұлғалық тәжірибесін байытуға бағыттау
D) Тәрбиеленушілерді моралды жәйттерді бағалауға көмектеседі
E) Гуманизм, сыйластық, қылық мәдениеті дағдыларын дамытпау
F) Еңбек ету қабілетін дамыту
G) Табиғатты қорғау ниеттерін тәрбие жүзінде іске асыру
H) Бала қабілетінің кедергісіз өз бетінше дамуы
{Правильный ответ} = А, С, D
Балалар ұжымын зерттеу әдістері:
A) Сынып-сабақ жүйесі
B) Насихат айту
C) Әлеуметтік-психологиялық климат
D) Этикалы сұхбат
E) Сыйластық
F) Түсіндіру
G) Өнеге-өрнек
H) Қабылдау
{Правильный ответ} = D, F, G
Балалар ұжымын зерттеуге арналған пікірталас әдісінің ерекшеліктері:
A) Кең көлемде бір нәрсені тексеру деген мағынаны білдіреді
B) Белгілі бір шешім шығару емес, балаларды процеске қосу
C) Балаларға ойды жинақтауға, логикалы дәлелдерге сүйенуге көмектеседі
D) Тәрбиеленушілерді экологиялық жәйттерді бағалауға көмектеседі
E) Гуманизм, сыйластық, қылық мәдениеті дағдыларын дамытпау
F) Оқушыларды қызықтыратын әртүрлі тақырыптарға арналған сөз сайысы
G) Табиғатты қорғау ниеттерін тәрбие жүзінде іске асыру
H) Баланың еңбек тәрбиесін дамыту
{Правильный ответ} = В, С, F
Баланың белгілі қасиеттерінің көрінуіне себепші әсер ететін тәрбие әдістерінің бірі – талап. Оның формалары:
A) Позитивті және негативті талаптар
B) Кеңес, өтініш, сенім, қолдау
C) Ойын, оқу, қызмет
D) Ойын, ишара, жеке талаптары
E) Сыйластық, тәжірибе
F) Түсіндіру
G) Өнеге-өрнек
H) Қабылдау
{Правильный ответ} = А, В, D
А.С.Макаренко, қалыптасқан ұжымның ерекше белгілеріне, назар аударған:
A) Мүшелерінің бір-бірін тыңдамауы
B) Жағымсыз мінез-құлықтарды ынталандыру
C) Үнемі сергектік, іс-әрекетке дайындық
D) Ұжымда өзіндік қадірін сезіну
E) Мүшелерінің достық бірлігі
F) Әр мүшенің өз қауіпсіздігін сезінбеу
G) Табиғатты қорғау ниеттерін дамыту
H) Еңбек тәрбиесін дамыту
{Правильный ответ} = С, D, E
Мұғалім мен оқушылар арасындағы бірлескен іс-әрекет қарым-қатынас стильдері:
A) Демократиялық
B) Синкретикалық
C) Либералдық
D) Авторитарлық
E) Имандық
F) Психологиялық
G) Әлеуметтік
H) Техникалық
{Правильный ответ} = А, С, D
Педагогикалық қарым-қатынас мұғалім мен оқушыларға ... мүмкіндік береді:
A) Сабақты тексеруге
B) Шет тілінде сөйлеуге
C) Белсенділігін арттыруға
D) Шаруашылық еңбекке қатыстыруга
E) Биологиялық қажеттіліктерін қанағаттандыруға
F) Рухани байланыс жасауға
G) Білім алуға
H) Отбасына көмектесуге
{Правильный ответ} = С, F, G
Мұғалім оқудың тиімді ұйымдастырылуына қажетті жағдайлар:
A) Түрлі жаттығу жұмыстары мен тәжірибелер қолданылмайды
B) Қойылған мақсаттарға сәйкес мазмұнды таңдайды
C) Қоғамдық-экономикалық объективті шарттарын енгізеді
D) Экологиялық факторларға байланыстырады
E) Материалистік бағытқа негізделеді
F) Түрлі оқыту формаларын ойластырады және қолданылады
G) Имандылық шарттарын пайдаланылады
H) Оқушы қол жеткізген жетістікке айналуына көмектесетін әдістерді қолданады
{Правильный ответ} = В, F, H
Ішкі оқу әрекеттеріне жатады:
A) Мнемикалық
B) Қиялдау
C) Ойлау
D) Жазу
E) Сурет салу
F) Қарастыру
G) Бақылау
H) Сөйлеу
{Правильный ответ} = А, В, С
Мұғалім мен оқушылардың бірлескен іс-әрекетіндегі әлеуметтік-психологиялық климаттың ерекшеліктері:
A) Қолайлы моральдық-психологиялық жағдай
B) Географиялық климат
C) Экологиялық климат
D) Жылы шырайлылық, талапшылық
E) Парыз бен жауапкершілік
F) Геометриялық нысандар
G) Табиғи жағдайлар
H) Мәдени шаралар
{Правильный ответ} = А, D, E
001
Отбасы тәрбиесімен байланысты анықтамалар:
A) Балаларды қызықтыратын әртүрлі тақырыптарға арналған қызу пікір сайысы
B) Балалардың шығармашылық қабілеттіліктерін дамыту, арнайы білімдер беру формасы
C) Оқыту үдерісінде адамзаттың жинақталған білім, білік, дағдыларын меңгерту, ойлау тәсілдерін дамыту жүйесі
D) Көзделген нәтижеге жету мақсатында ата-аналар мен жанұя мүшелерінің тарапынан жасалатын ықпал
E) Балалардың тән-дене және рухани сапаларын қалыптастыру бағытындағы саналы да парасатты істерге негізделген ұрпақтан-ұрпаққа берілетін үздіксіз жүйе
F) Әр түрлі факторлар негізінде әлеуметтік тұлға ретінде адамның белгілі қалыпқа ену үдерісі
G) Болашақтағы еңбектік, қоғамдық, отбасылық өмірге бейім дені сау, психикалық болымды, адамгершілікті, парасатты тұлға дайындау процесі
H) Білім беру мен оқыту теориясы.
{Правильный ответ} = D, Е, G
Отбасының аса маңызды әлеуметтік қызметтері:
A) Азаматты тәрбиелеу, патриотты қалыптастыру
B) Келіспеушілікті үйлестіру
C) Болашақ жанұя иегерін кемелдендіру
D) Мемлекет заңдарын мойындап, құқықтарын сауатты пайдалана білетін қоғам мүшесін жетілдіру
E) Жағымсыз психологиялық климатты қалыптастыру
F) Мадақтау және жазалау
G) Қосымша нәтижелерді талдау
H) Мақсат анықтау
{Правильный ответ} = А, С, D
Отбасы тәрбиесінің тиімділігін көтеруге кедергі болатын жәйттер:
A) Қоғам
B) Нәсілдік
C) Имандылық
D) Болмыс, тұрмыс жағдайлар
E) Тәрбие мәдениетсіздігі
F) Азаматтылық
G) Табиғат
H) Заңдылық
{Правильный ответ} = B, D, E
Отбасындағы қатынастар, түрі сол қатынастардың қай бағытта, қай дәрежеде өсіруі мен балалар тәрбиесіне әсері болған келеңсіз ықпалдарды болдырмау салдарына:
A) Тарихи отбасы
B) Әлеуметтік отбасы
C) Көп балалы отбасы
D) Балаларына құрмет көрсете алатын отбасы
E) Ұстаздық отбасы
F) Алауыз, жауласқан отбасы
G) Қалыптасқан отбасы
H) Қайырқом, мейірлі отбасы
{Правильный ответ} = D, G, H
Бала тәрбиелі болу үшін, әке мен ана тарапынан қолданылатын басты құралдар:
A) Мейірім
B) Сүйіспеншілік
C) Келіспеушілік
D) Дау-дамайлы жағдайлар
E) Аналық махаббаты
F) Қасиет
G) Таяқша
H) Кітап
{Правильный ответ} = A, B, E
Отбасы тәрбиесіндегі маңызды принциптер:
A) Жазалау
B) Біркелкілік пен бірізділік
C) Насихат айту
D) Жаман сөз айту
E) Мейір мен сүйіспеншілік
F) Кедергі жасау
G) Келіспеушілік
H) Рұқсат беру
{Правильный ответ} = B, C, E
Отбасының қоғамға қатысты негізгі қызметтері:
A) Географиялық қызметі
B) Келіспеушілік қызметі
C) Психологиялық қатынастар қызметі
D) Ұрпақтар алмасуын қамтамасыз ететін бала туу, өсіру қызметі
E) Ауылдық тәрбие қызметі
F) Білім, дағды, шеберлік, рухани құндылықтарды кейінгі ұрпаққа жеткізетін тәрбиелік қызмет
G) Жұмыстан, оқудан бос уақытын ұйымдастыру қызметі
H) Жанама қызметі
{Правильный ответ} = D, F, G
Отбасының адамға қатысты қызметі:
A) Жұбайлық қызметі
B) Экологиялық қызметі
C) Ата-аналық қызметі
D) Тұрмысты ұйымдастыру қызметі
E) Мәдени-тынығу қызметі
F) Әлеуметтік қызметі
G) Тарихи қалыптасқан қызметі
H) Әлеуметті-экономикалық қызметі
{Правильный ответ} = A, C, D
Отбасының ерекшеліктерін белгілейді:
A) Ата-аналардың білім деңгейі
B) Ауа райы
C) Жанұядағы балалардың саны
D) Отбасының материалдық жағдайы
E) Мектеп
F) Мектеп пен жұмыстан тыс мекемелер
G) Бақылау
H) Ғылым
{Правильный ответ} = A, C, D
Қазіргі отбасы ажырасуы себептері:
A) Ауыл немесе қалада тұруы
B) Өндірістік
C) Тұрмыстағы қолайсыздық
D) Әлеуметті-экономикалық қатынастар
E) Отбасын құруға дайынсыздық
F) Жұбайлардың білім деңгейі мен жұмысбастылығы
G) Дидактикалық талаптар
H) Білім жүйесі
{Правильный ответ} = C, E, F
Отбасымен, ата-аналармен байланыс орнату отбасы тәрбиесін насихаттауға арналған журналдар:
A) «Егеменді Қазақтан»
B) «Семья и школа»
C) «Ақжелкен»
D) «Бастауыш мектеп»
E) «Орталық Қазақстан»
F) «Вестник КарГУ»
G) «Қазақ әдебиеті»
H) «ЗОЖ»
{Правильный ответ} = B, C, D
Ата-аналар мен сынып жетекшісінің байланыс жасауының бір түрі ата-аналардың педагогикалық тапсырмаларды орындаудың:
A) Мектепке дейінгі мекемелермен қамтамасыз етілмеу
B) Педагогикалық инновацияларын еңгізу
C) Мектеп жұмысы жоспарын құру
D) Мектеп директорын таңдау
E) Қызығушылықтар бойынша құрылған үйірмелерге жетекшілік жасау
F) Педагогикалық әдістемелерін анықтау
G) Мұғалімге, тәрбиешіге ұйымдастырушылық көмек көрсету
H) Өнері адамдармен кездесулер ұйымдастыру
{Правильный ответ} = E, G, H
Абай Құнанбаевтың көзқарасы бойынша жастарды тәрбиелеудің жолдары:
A) Тәсіл
B) Отбасы
C) Принцип
D) Мектеп
E) Әдебиет
F) Ой
G) Бейне
H) Логика
{Правильный ответ} = B, D, E
Мектептің отбасыларымен жүргізетін ұжымдық жұмыс формалары:
A) Педагогикалық лекторий
B) Дербес жұмыстар
C) Педагогикалық кеңес беру
D) Сынып бойынша педагогикалық білім беру
E) Сабақ
F) Жеке сабақ
G) Ақыл-кеңес беру
H) Сынып ата-аналарының жиналысы
{Правильный ответ} = A, D, H
Ашық есік күндері немесе ата-аналар күндерінде өткізілетін шаралар:
A) Мұғалім оқушының үйіне барады
B) Мектеп арнайы тақырыпқа сай безендіріледі
C) Кезекшілік ұйымдастырылып, мерекелік бағдарлама түзіледі
D) Бала далада жүреді
E) Көрмелер, спорт жарыстары ұйымдастырылады
F) Оқытушы аттестациялау өтеді
G) Ата-аналар сенбілікке қатысады
H) Ғылыми зерттеулер өткізіледі
{Правильный ответ} = B, C, E
Педагогикалық-психологиялық тұрғыдан алып қарағанда педагогикалық кеңес берудің функциясы (атқаратын рөлі):
A) Компьютерлік проблемаларды шешуі
B) Инновацияны қабылдауы
C) Әдістемелерді анықтауы
D) Ата-ананың бастамасына мұғалімнің қалауы
E) Отбасына көмек көрсетуге дайын болуы
F) Көрмелерді ұйымдастыруы
G) Ата-аналарда мазалаған сұрақтарға нақты ақыл-кеңс беруі
H) Педагогикалық жаңалықты игеру
{Правильный ответ} = D, E, G
Нарықтық экономикалық жүйеге байланысы отбасындағы тәрбие жетімсіздігінің кейбір себептері ретіндегі жағдайлары:
A) Қоршаған ортадағы экологиялық жағдайлар
B) Отбасындағы қарым-қатынастар
C) Көптеген еңбекқор отбасыларының экономикалық жағдайының әлсіздігі
D) Эстетикалық істер
E) Қоғамдық өмір мәдениетінің төмендігі
F) Отбасылық пен мектептегі қарым-қатынастар, этикалық іс-әрекеттер
G) Отбасы анасы-әйел мойына артылған екіталай – жұмыс орнында, жанұядағы ауыртпалық
H) Мәдени-тынығу жұмыстардың өткізілмеуі
{Правильный ответ} = C, E, G
Балаларды тәрбиелеуге байланысты осы заман тәжірибесінде мектеп, отбасы және қоғамдық іс-әрекеттерді бірлестіре орындаудың ұйымдастыру формалары:
A) Бала қабілетінің кедергісіз өз бетінше дайындалу
B) Нарықтық экономикалық жағдайларды өзгеру
C) Дене шынықтыру тәрбиесінен әңгімелерді еңгізу
D) Тәрбие процесіне қатысушылардың нақты міндеттерін айқын бөлістіріп беру
E) Жұмыс жүргізудің тиімді тәсілдермен таныстырып, жүйелі оқыту
F) Кітапханада материалмен жеке жұмыс істеу
G) Нәтижені талдауға салу, кезіккен кемшіліктерді болдырмауға бірлікті ат салысу
H) Жас ұрпақты оқыту, білім беру
{Правильный ответ} = D, E, G
Қазіргі заман отбасы тәрбиесі гуманистік педагогика басты принциптері:
A) Синтетикалық
B) Креативті
C) Гуманизм
D) Синкретикалық
E) Аралас
F) Имандылық
G) Эстетикалық
H) Ретроспективтік
{Правильный ответ} = B, C, H
Мектеп пен отбасының бірлікті ісінің бағыттары:
A) Баланың адамгершілік сапаларын дамыту
B) Қоғамның бағыттарын дамыту
C) Педагогикалық мәселелерді зерттеу
D) Сауалдама жасау
E) Баланың экологиялық білімің дамыту
F) Клубтарды ұйымдастыру
G) Баланың денсаулығын нығайту
H) Қоршаған дүние әсемдігін қабылдауға баулу
{Правильный ответ} = A, G, H
Тәрбие процесінің құрылымының сатылары:
A) Қойылатын талаптар мен ережелерді тәрбиеленушілердің түсінуі
B) Барлық мектеп сабақтарына қатысу
C) Білімнің сенімділігі, сезім қалыптастыру
D) Іс-әрекетке араласу және іс-әрекет арқылы тәрбиелеу
E) Еңбек байланыстарды анықтау
F) Мәдени шараларға қатысу
G) Қызығушылықпен сабақ дайындау
H) Спорт жарыстарға қатысу
{Правильный ответ} = A, C, D
Бірліктер арасындағы байланыстар мен тәуелділіктерге негізделетін тәрбие процесіндегі құрылымының кезеңдері:
A) Құқықтық заңдылықтарды анықтау
B) Тәрбиенің негізгі міндеттері мен мақсаттарын қамтитын процесті жоспарлау
C) Экономикалық жағдаймен байланысты мәселелерді қарастыру
D) Материалды, қоғамдық, рухани іс-әрекеттерді ұйымдастыру
E) Қорытындылау, қателіктер мен жетістіктерге талдау жасау
F) Отбасы тәрбиеге әсер ету
G) Әр түрлі ұжымдармен қарым-қатынас жасау
H) Баланың басында болған кемшіліктерін жою
{Правильный ответ} = B, D, E
Тәрбие жүйесінің адам санына қарай түрлері:
A) Жеке
B) Дуэт
C) Аралас
D) Топтық
E) Бұқаралық
F) Трио
G) Октет
H) Үйлесімді
{Правильный ответ} = A, D, E
Тәрбие жүйе кезеңдерінің өлшем шектері ретінде педагогикалық әрекеттің бірізділігінің құрылымдық бірліктері:
A) Белсенді қызметті бастау
B) Жалпы нормалар және талаптармен танысу
C) Қарым-қатынас қалыптастыру
D) Вербалсыз сөз жүйесін іздестіру
E) Көзқарастар мен тұжырымдар қалыптастыру
F) Бейнені шындыққа айналдыру
G) Музыкалық тәрбие беру
H) Тиімді жолдарды ашу
{Правильный ответ} = B, C, E
Сынып жетекшісінің оқушы ата-аналармен жұмыс істеу формалары:
A) Ата-аналарға тәрбие проблемаларына арналған ғылыми-практикалық конференцияларды өткізу
B) Ата-аналардың сұрақтарына жауап беру педагогикалық кеңес беру
C) Адамзат туралы әңгімелесу
D) Ата-аналарының жұмыстарына әсер ету
E) Ата-аналарының қарым-қатынастырана ықпал жасау
F) Сынып ата-аналарының жиналысы
G) Георафия пәнінен дәріс-сабақ өткізу
H) Философиялық талдау жасау
{Правильный ответ} = A, B, F
Педагогикалық талаптар бойынша сынып жетекшілерінің жұмыстары:
A) Мектеп тәжірибесінде жасөспірімдер тобының ерекшеліктерін есепке алу
B) Философиялық еңбектерді оқу
C) Әр түрлі педагогикалық институттарын ашу
D) Үйге экологиялық тапсырмалар беру
E) Кіріспе сабақтарын өткізу
F) Қолайсыз отбасылар мен педагогикалық тұрғыдан бетімен жіберілген балаларды есепке алу
G) Үй тапсырмаларын тексеру
H) Ата-аналардың жүргізген жұмыстарының тиімділігін анықтау
{Правильный ответ} = A, F, H
Педагогикалық ұжымның сынып жетекшісі мен мұғалімдердің ата-аналармен жүргізетін жұмыстарына бірыңғай талап жүйесінің қасиеттері:
A) Асығыстық
B) Әдептілік
C) Заңдылық
D) Келіспеушілік
E) Келісімдік
F) Синкретикалық
G) Синтетикалық
H) Дербестік
{Правильный ответ} = B, C, E
Ыбырай Алтынсариннің отбасылық тәрбие туралы шығармалары:
A) «Әке мен бала»
B) «Қара сөздер»
C) «Айттым, сәлем, Қаламқас»
D) «Оқудағы балалардың үйіне жазған хаттары»
E) «Киіз үй мен ағаш үй»
F) «Шора»
G) «Абылай туралы жырлар»
H) «Манас»
{Правильный ответ} = A, D, E
Тәжірибелі ұстазға – сынып жетекшісінің міндетті істерінің кейбіреулері:
A) Отбасының ересек мүшелерімен әңгімелесуде аса жоғары әдептілік мәдениетін сақтамау
B) Кеңестер мен ұсыныстарды ата-ана мойына таға салу
C) Сабақтарға кешігіп келу
D) Тәрбиеленушілердің үй тұрмыстық жағдайлармен танысу
E) Оқушылардың отбасынан хабар алып тұруы
F) Гуманизм, сыйластық мәдениеті дағдыларын дамытпау
G) Әдептілік сақтап, балалардың үйдегі жалпы ахуал, отбасы қатынастар туралы ақпарат білуі
H) Шақырусыз, ата-аналар рұқсатсыз оқушының үйіне баруы
{Правильный ответ} = D, E, G
Сынып жетекшісінің міндеттері:
A) Жалпы мектеп іс-әрекеті шегінде оқушы тұлғасының оң әлеутін дамыту бағытында тиімді оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру
B) Білім беру мазмұнының ғылымилық принциптің қанағаттандыру
C) Мектеп ұжымына бейімделу
D) Мәдени-тынығу шараларды ұйымдастыру
E) Өткір проблемаларды шешуде оқушыға көмек көрсету
F) Экологиялық жағдайларды зерттеу
G) Ата-аналармен қарым-қатынас жасап, оларға бала тәрбиесінде көмек көрсету
H) Экологиялық ортаны зерттеу
{Правильный ответ} = A, E, G
001
Мектеп, отбасы және қоғамдық мекемелер күшін біріктірудегі іс-әрекеттің өзіндік ерекшеліктері:
A) Педагогикалық ұжымның мүшелерін білуі
B) Педагогикалық үдерістің объективті заңдылықтарын білуі
C) Қазіргі кездегі мектептің әлеуметтік функцияларын нақты білуі
D) Ғылыми еңбектердің мазмұның білуі
E) Педагогикалық компоненттерін білуі
F) Химиялық элементтердің құрылуын білуі
G) Қарым-қатынас сапасын білуі
H) Отбасы ерекшеліктері мен қазіргі дамыту тенденцияларын білуі
{Правильный ответ} = B, C, HБілім бері жүйесіндегі ұйымдастырушы орталығы:
A) Мектеп
B) Дүкен
C) Отбасы
D) Қоғамдық мекемелер
E) Жұмыс
F) Қызмет
G) Шығарма
H) Үй
{Правильный ответ} = A, C, D
Мектеп, отбасы және қоғамдық мекемелердің тәрбиелік іс-әрекетінің бірлігі білім беру жүйелеріне қойылатын талаптар:
A) Мәдени-тынығу жұмыстар
B) Психологиялық климат
C) Ғылыми негізділік
D) Бақылау жұмыстар
E) Шығармашылық ізденіс
F) Дыбыстардың үйлесімі
G) Жағымсыз мақсаттылық
H) Отбасылық тәрбие нәтижесіне жауапкершілік пен қызығушылық
{Правильный ответ} = C, E, H
Оқушының отбасымен байланысты ұйымдастыруының психологиялық-педагогикалық, ережелері:
A) Ата-ана беделін бекітуге бағытталған шараларға негізделу
B) Отбасы өміріне ретсіз араласу
C) Ғылыми-практикалық конференцияны жүргізу
D) Педагогикалық этикетті сақтамау
E) Ата-аналардың педагогикалық мәдениеті деңгейін арттыру
F) Отбасы өміріне ретсіз араласпау, педагогикалық әдеп сақтау
G) Жағымсыз әрекеттерді қолдау
H) Сыртқы іс-әрекеттерді таңдау
{Правильный ответ} = A, E, F
Тәрбие үдерісін жүзеге асыру әрекеттерінің жүйесі ретіндегі педагогикалық іс-әрекеттің алғашқы кезеңдері:
A) Нәтижелерді тексеру
B) Тәрбиеленушілерді диагностикалау
C) Нәтижелерді бағалау
D) Тәрбие міндеттерін анықтау
E) Жоспарды жүзеге асыру
F) Қорытынды шығару
G) Мазмұнды дамыту
H) Тәрбиелік іс-әрекетті жобалау
{Правильный ответ} = B, D, H
Тәрбие үдерісін жүзеге асыру әрекеттерінің жүйесі ретіндегі педагогикалық іс-әрекеттің соңғы кезеңдері:
A) Нәтижелерді тексеру
B) Тәрбиеленушілерді диагностикалау
C) Нәтижелерді бағалау
D) Тәрбие міндеттерін анықтау
E) Жоспарды жүзеге асыру
F) Талдау жасау
G) Мазмұнды дамыту
H) Тәрбиелік іс-әрекетті жобалау
{Правильный ответ} = A, C, F
Тәрбие жұмысының диагностикасын жасауына кіреді:
A) Библиография құру
B) Тәрбие процесінің өту жағдайлары
C) Тәрбие туралы реферат
D) Аннотация жазу
E) Тәрбие процесінің нәтижелері
F) Тәрбие қалыптасу динамикасы
G) Конспектілеу
H) Құжаттарды тіркеу
{Правильный ответ} = B, E, F
Тәрбиешінің ұжымды қалыптастыру әдістемесінің негіздері:
A) Оқушыларға дұрыс талап қоя білу
B) Инновациялықты жасау
C) Әлеуметтік-экономикалық құбылыстарды болжау
D) Ашық есік күндерін өткізу
E) Оқушылар белсенділігін тәрибелеу
F) Оқу, еңбек, қоғамдық саяси іс-әрекет болашағын ұйымдастыру
G) Мерекені ұйымдастыру
H) Практиканы еңгізу
{Правильный ответ} = A, E, F
Сынып жетекшісінің функциялары:
A) Отбасы өміріне ретсіз араласу
B) Мерекені ұйымдастыру
C) Практиканы еңгізу
D) Балаларды әлеуметтік қорғау
E) Ашық есік күндерін өткізу
F) Инновациялықты жасау
G) Ұжымды топтастыру
H) Балалардың дамуын диагностикалау
{Правильный ответ} = D, G, H
Сынып жетекшісінің оқушылармен жұмыс істеу нысандары нәтижесі бойынша жіктелуі:
A) Жекелеген
B) Ақпараттар алмасу
C) Топтық
D) Жалпы шешім қабылдау
E) Тікелей
F) Қоғамдық маңызды өнім алу
G) Жанама
H) Қысқа уақыттық
{Правильный ответ} = B, D, F

Приложенные файлы

  • docx 14789331
    Размер файла: 85 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий