testy_ekonomikaly_1179_1241_leumettanu_nov (1)


«Экономикакалық әлеуметтану пәні» бойынша барлық мамандықтарда оқитын студенттерге арналған тест сурақтары


“Экономикалық игiлiктер” ұғымын ғылыми айналымға енгiзген кiм: Пезенти
«Әлеуметтік» ұғымына анықтама беріңіздер:Нақтылы жағдайда жекеліктердің немесе оның топтарының бірлескен әрекетінен және өзара әсерінен туындайтын қасиеттер мен ерекшеліктердің жиынтығы;
«Мәдени ( немесе рухани ) қажеттіліктер» ұғымы нені білдіреді?білімге деген қажеттілік, өзінің эстетикалы дүниетанымын қалыптастыру;
«Социальная стратификация» терминін кім ғылыми жұмысында пайдаланды? П.А. Сорокин
«Социология» терминін алғашќы қолданған кім? О.Конт
«Тұлға» ұғымыненібілдіреді? Жеке адамның даму нәтижесін, адамдық, бүкіл саналарының толық жүзеге асуын;
Iшкi қарыз – бұл:үкiметтiң өз елiнiң азаматтарының алдындағы қараза  
Адамдардың қандай қауымдастығын этнос ұғымына жатқызамыз: <variant>Тілдік; Ұлыстық;
Айнадағы Мен теориясының авторы:Ч.Кули
Ақша дегенiмiз не? жалпы эквивалент ролiн атқаратын ерекше тауар
Ақша жүйесі – бұл: әрбір елдегі тарихи қалыптасқан және мемлекеттік заңымен бекітілген ақша айналысын ұйымдастыру формасы
Ақша қандай қызметтердi атқарады : барлық жауап дұрыс
Ақша массасы – бұл:айналыс және қор жинау құралы қызметін атқаратын қолма-қол және қолма-қолсыз формадағы барлық ақша қаражаттарының жиынтығы
Ақшаның негізгі атқаратын қызметтерін кім көрсетті:К. Маркс;
Алмастыруды қажет ететін минималды құндылықтарға ие адамның әлеуметтік-мәдени және экономикалық жағдайы атайды? Кедейлік
Аралас экономикада мемлекеттің ролі қандай:ерекше;
Аралас экономикалық өсім – бүл: ұлттық өнімді қолданылатын факторлардың санын үлғайту және техника мен технологияны жетілдіру арқылы ұлғайту
Аренда – бұл: жерді, өндірісқұрал – жабдығын өз иелерінің басқа адамдарға келісім – шарт, ақылы негізде уақытша пайдалануға беру
Артық резервтер – бұл:коммерциялық банктер елдің орталық банкінде ұстауға тиісті салымдардың соммасының бір бөлігі
Ауылдан қалаға көшіп,қалалық ортаға бейімделмеген адам- ол: Маргинал;
Ауытқыған мінез-ќұлыќты бағалаудың ќандай негізі бар?Осы ќоғамда ќабылданған мәдениет тұрғысынан
Әлеуметтану пәні нені зерттейді? Қоғамның әлеуметтік құрылымын, ондағы адамдардың мінез-құлқын және өзара әрекеттерін;
Әлеуметтануда әлеуметтік өмірдің әртүрлі салаларында жаңа білімінің басымдылығы немен қамтамасыз етіледі? Танымдық функциямен
Әлеуметтанудағы органикалық баєыттың туындыгері кім? Г.Спенсер
Әлеуметтанудың зерттеу затына нені жатқызамыз?қоғам,адам,топтар, жіктер және онда жүріп жатқан әлеуметтік үдерістер;
Әлеуметтанушылардың еңбектерінің қайсысында қоғам теориясының дамуының жалпы мәселелері толық көрініс тапты?К.Маркс
Әлеуметтік басқару бұл: минималды ресурстарды, уақытты және күштерді жұмсаған уақытта максималді эффект алу үшін мақсатталған, жоспарланған, координатталған және басқарылатын процесс;
Әлеуметтік жүйе дегеніміз?қоғамдық жүйелердегі негізгі элементтердің жиынтығы;
Әлеуметтік институтының негізгі артықшылығы: түсініктілігі, сенімділігі,тұрақтылығы
Әлеуметтік мәртебенің және рөлдердің шығуы немен байланысқан? Қоғамдық еңбек бөлінісімен;
Әлеуметтік мобильділік дегеніміз не? әлеуметтіктоптардыңбасќабіртоптарғаауысуүрдісі,
Әлеуметтік страта нені білдіреді?Әлеуметтік тап
Әлеуметтік ұйым қай негіздерде қалыптасады?Еңбек бөлінісімен оның функционалдық белгілеріне қарай мамандандырылуынан;
Әлеуметтік-демографиялыққауымдастық, ол: Әйелдер, зейнеткерлер, балалар;
Әр түрлi салалар арасында қаржыны қайта бөлудi жүзеге асыру – бұл:бөлу қызметi
Баға деңгейiнiң ақша массасынын тәуелдiлiгiн көрсеткен КЖ =БС экономист - бұл: И. Фишер
Баға деңгейі мен табысқа қатаң бақылау жасау –бұл: басылынқы инфляциясы
Бағаның атқаратын қызметтерi:барлық жауаптары дұрыс
Бақылау, сауалнама, интервью бұл –Эмпирикалық әдістер
Барлық адамдарға тән сапалар мен қабілеттерді мінездейтін ұғым?тұлға
Берiлген белгiлердiң қайсысы нарықтық нарықтық экономикаға жатпайды:орталықтан жоспарлау  
Берілген нұсқалардан дұрыс жауапты көрсет: стадион құрылысының альтернативтік шығыны неге тең ?осы стадионның құрылысына жіберілген басқа тауарлардың көмегімен бағасы
Берілген нұсқалардан дұрыс жауапты көрсет: Ақылы оқыту альтернативтік шығынына жатпайтың:студенттің алатын еңбек ақысы, егер ол жоғары оқу орнында оқудың орнына жұмыс істесе
Берілген нұсқалардан дұрыс жауапты көрсет: бағаның және жұмыссыздықтың жалпы деңгейі экономикалық жүйенің қай курсында өткізіледі?макроэкономика
Берілген нұсқалардан дұрыс жауапты көрсет: берілген нұсқаулар жауабының қайсысының экономикалық теория пәніне қатынасы жоқ.шексіз өндірістік қорлар
Берілген нұсқалардан дұрыс жауапты көрсет: егер экономикалық қорыту фактілерге негізделсе ,онда бұл әдіс талдауы:индуктивтік
Берілген нұсқалардан дұрыс жауапты көрсет: өндірістік жол мүмкіндігі нені көрсетеді:қордың берілген мөлшеріндегі тауардың альтернативтік комбинациясы
Берілген нұсқалардан дұрыс жауапты көрсет: тұтынудағы, ауыстырудағы бөлудегі, өндірістегі қоғамдық шарадағы мақсат бағыттағы жүйе қалай аталады:Экономикалық саясат;
Берілген нұсқалардан дұрыс жауапты көрсет: шектеулі (сирек) қордың және адамдардың шексіз қажеттілігін қанағаттандыру тілегінің қайшылығы,олардың қол астындағы және осы мақсатта пайдаланылуы негізгі мәселе болып қаралады:экономикалық теорияда;
Берілген нұсқалардан дұрыс жауапты көрсет: позитивтік экономикалық теория нені зерттейді:«не бар»
Берілгендердің қайсысы нарықтық экономикаға тән белгілерге жатпайды;орталықтан жоспарлау;  
Бөлінген ақша (ассигнование) – бұл:Кәсіпорындар мен мекемелерде қамтамасыз ету ақша қаражаттарын беру
Бөлінген ақша (ассигнование) – бұл:кәсіпорындар мен мекемелерде қамтамасыз етуақша қаражаттарын беру
Бөтен адамның өмір салтына, тәртібіне, дәстүріне, сезіміне, наным- сеніміне түсінушілікпен ұарауды атайды?толеранттылық
Бүгінгі таңда экономикалық әлеуметтану ықпалына енген сұрақтар?Төменгі жауаптардың барлығы дұрыс
Бір әйел мен бірнеше еркек арасындағы неке бұл: полиандрия
Бір еркек пен бір әйел арасындағы неке –бұл: моногалия
Грек сөзiнен аударғанда "Экономика" қандай мағынаны бiлдiредi:шаруашылық жүргiзу заңдары
Девиация ұғымы төменде көрсетілгендердің ќайсысына сай келеді?Ауытқыған мінез-құлық;
Депозиттік банк – бұл:ақша қаражаттарын сақтауға және басқа банк операцияларын жүргізуге құқығы бар екінші деңгейдегі банк
Дотация – бұл:шығындарды жабу үшін берілетін ақша қаражаттары
Егер баға бiр жылда 2%–дан 10 %-ға дейін өссе, онда бұл:баяу инфляция
Егер баға бір жыл ішінде 10 %–тен 200 %-ке дейін өссе, ондабұл:қарқынды инфляция
Егер қоғамда өндiрiстiк ресурстардың көлемi ұлғайса, онда:экономика көп тауарлармен қызметтердi өндiре алады
Егер тауар сырт елдерге шығарылса, онда бұл берiлген ел үшiн:экспорт
Екінші деңгейдегі ірі банкті көрсетіңіз:“Казкоммерцбанк”
Еңбек өнімі өндірушінің тек қана өз қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өндірілетін шаруашылық типі қалай аталады:Натуралды шаруашылық
Еңбекақы қай көрсеткішті есептеу кезінде қолданылады : ЖҰӨ – ді табыс әдісі бойынша
Жалпы ұлттық өнім –бұл:бір жылда елдің ішінде ғана емес, шетелде де ұлттық тауар өндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны
Жалпы ішкі өнім- бұл:Бір жылда елдің ішінде  ұлтына байланыссыз тауарө ндірушілер өндірген соңғы тауарлар мен қызметтердің нарықтық құны
Жеке және заңды тұлғалардың бюджетке төлейтiн мiндеттi төлемдерi:салық
Жекешелендірудің мақсаты – бұл: нарықтық экономиканы құру;
Жеткіліксіз жиынтық сұраныс неге әкеледі; циклдік жұмыссыздық формасының өсуіне ;
Жұмыссыздық - бұл:еңбек кеқабілетті жұмыс істегісі келетін халықтың жұмыс таба алмағанда қалыптасатын экономикалық жағдай
Жұмыссыздық деңгейi қалай анықталады:жұмыссыздырдың жұмысшы күшiне проценттiк қатынасы
Жұмыссыздық деңгейі мен инфляция арасындағы байланысты көрсететін қисық –бүл: Филлипс қисығы
Жұмысшы күшiн тауар ретiнде сату және сатып алу туралы экономикалық қатынастардың жүйесi - бұл:еңбек нарығы
Заңды немесе жекет ұлға - бұл:салық субъектiсi.
Заңды салық салу, біркелкілік, анықтылық, арзан болу және шаруашылық еркіндік – бұл кімнің ұсынған салық салу принциптері:А.Смит
Институт негізделеді өзара қарым-қатынастың әлеуметтік реттелуінде
Инфляциядан кiмдер зардап шегедi:белгiленген табыс алатын адамдар
Инфляциялық салық – бұл:мемлекеттің айналысқа қосымша ақша шығарудан алынатын салығы
Канттың ойынша, қоғам дамуы неше сатыдан өтеді?3
Канттың пікірінше, әлеуметтік ағзаның қоғамдық бірлігіне? Отбасы
Кедейлiк деңгейi қандай негiзде анықталады:өмiр сүру минимумы
Қазақстан Республикасында салық жүйесі қандай:унитарлы салық жүйесі
Қазақстандағыбанкжүйесі:екі деңгейлі банк жүйесі
ҚазақстанРеспубликасындасалықжүйесіқандай:унитарлы салық жүйесі
Қазына түрiнде қорлану – бұл ақшаның:қор жинау қызметi
Қай әлеуметтік институт адамның қауіпсіздік пен тәртіпке мұқтаждығын қанағаттандырады?Саяси.
Қала, қала тұрғындарының санының өсуі және олардың қоғам дамуында ролінің арту үрдісін атайды?Урбандалу
Қандай адамдар қауымдастығын этнос деп атауға болады? тілдік қауымдастықты
Қандай әлеуметтік шарттарды қоғам дамуы үшін қалыпты деп айтуға болады? Өндіріс күштердің даму деңгейінің өнімділік қатынас сипатына сәйкестілігі
Қандай шарттарда бірігіп өмір сүретін адамдарды социологиялық тұрғыдан қоғам деп атауға болады? әрқашанда өзара әрекеттің, өзара байланыста болатын адамдар бірлестігін – қоғам деп атауға болады.
Қаржының атқармайтын қызметін көрсетіңіз:алмастыру
Қоғам дамуының негізгі жолдары қандай? Эволюциялық
Қоғам дегеніміз не?Тарихи қалыптасқан формаларымен біріккен, өзара байланысып, әрекет еткен, өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатындағы араласқан адамдар жиынтығы
Қоғам дегеніміз не?Тарихи қалыптасқан формаларымен біріккен, өзара байланысып, әрекет еткен, өзінің қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатындағы араласқан адамдар жиынтығы
Қоғам зерттеуде жүйелік әдіс нені білдіреді? жоғарыда айтылған барлығы
Қоғамдық өндiрiстiн құрылымына кiретiндер:материалдық және материалдық емес өндiрiс
Қоғамдық өндiрiстiң түрлерiн қөрсетiңiз:натуралды және тауарлы шаруашылық
Қоғамның әлеуметтік құрылымы: Қоғамдағы әлеуметтік топтардың, институттардың өзара әрекеттірінің және олардың арасындағы ќатынастардың реттелген жиынтығы;
Қоғамның дамуы мен өмiр сүруi қажеттi материалдық және рухани игiлiктердi құру процессi:өндiрiс
Қоғамның немесе топта белгілі бір тұғырнаманы ұстанатын адамнан күтелетін мінез құлық: Әлеуметтік рөл;
Қолдағы табыс - бұл: жеке табыс алынған жеке салықтар
Қолданылатын салықтар пропорционалды деп аталады, егер орташа салық мөлшері; табыстың кез келген өзгерiсiнде өзгермесе
Қолданылатын салықты регрессивті деп атайды, егер орташа салық мөлшері: табыстың өсуіне байланысты азайса
Қолма – қол ақшаны несиелiк ақшамен ауыстыру – бұл:ауыстыру қызметi
Қосылған құнғасалынатын салық: белгленген салық
ҚР жаңа салық кодексі қай жылы қабылданды:1999 жылы
ҚР қандай салық түрі жоқ:корпорацияның бөлінбеген пайдасына салынатын салық  
Қымбат ақша саясаты:Ақша ұсынысын азайту және процент мөлшерін көтеру
Қымбат ақшасаясаты:ақша ұсынысын азайту және процент мөлшерін көтеру
М. Вебертеңсіздіктінегізгіүшкомпаненттергебөлді: 1.Байлық 2.Бедел. Үшіншікомпонентінатаңыз … Билік
Макроэкономика –бұл:экономиканы біртұтас жүйе ретінде зерттейтін ғылым
Макроэкономиканың негізін қалаған кім:Дж. М.Кейнс
Марксистік ойтұжырым бойынша әлеуметтік құрылымның өзегі: Әлеуметтік топтар;
Материалдық игiлiктердi өндiру, бөлу, айырбастау, тұтыну процесстерiнде адамдар арасында объективтi қалыптасатын қатынастар:өндiрiстiк қатынастар
Маусымдық жұмыссыздық – бұл:жұмыс күшiнiң тек маусымдық кезiңде жұмыс жасауы
Мемлекетiк бюджет – бұл:Мемлекеттiң шығысымен кiрiсiнiң құрылымы
Мемлекеттік қарыз – бұл :алдыңғы жылға жиналған бюджет тапшылығының жалпы соммасынан бюджет артығын алып тастағанға тең
Менеджмент қызметтеріне жатады? Жоспарлау, ұйымдастыру, ынталандыру, бақылау
Меншік экономикалық категория ретінде айқындайды.Иелік туралы адамдардың қарым – қатынасы, еңбек нәтинес мен өнім құралдарына билік ету
Меркантелизмнiң зерттеу пәнi не: айналыс сферасы
Меркантелистердiң негiзгi ойы:байлық – бұл ақша, ал ақша – бұл алтын және күмiс
Микроэкономика – бұл: экономиканы адам, отбасы, фирма, кәсіпорын деңгейінде зеріттеу;
Мүлiктi iс жүзiнде иелену мүмкiндiгiнiң заң жүзiнде қамтамассыз етiлуi:иелену құқығы
Нарықтық экономика – бұл:өндiрушiлер мен тұтынушылар нарық арқылы әрекет ететiн шаруашылықты ұйымдастыру нысаны
Несие беру нысандарымен тәсiлдерiнiң несиелiк қатынастар жиынтығы:несие жүйесi
Несиенiңатқаратыңқызметi:барлық жауабы дұрыс
О.Конт көрсеткен социология ғылымының бөлімдері қалай аталады? Әлеуметтік статистика, әлеуметтік динамика;
Объектінің қызметімен белгілеріне тікелей жатпайтын оқу – бұлзерттеуТапсырма
Ойшылдардың қайсысы қосымша күн туралы ілімді жасаған ; К. Маркс;
Отбасықұрылымыныңнегізі:отбасымүшелеріарасындағықарым-қатынастаржиынтығы
Өндiрiс көлемiнiң еселене үзiлiссiз қайталануы :ұлғаймалы өндіріс
Өндiргiш күштер - бұл:қоғамдық өндiрiс процесiнде адам мен табиғат арасында заттардың айырбасталуын жүзеге асыратын жеке (адам) және техникалық (зат) элементтердiң жүйесi
Өндіріс процесін өзгермеген бұрыңғы көлемде жүзеге асыру:жай ұдайы өндіріс
Өндіріс процесін өзгертпей бұрынғы көлемде жүзеге асыру:жай ұдайы өндіріс
Өндірістің құлдырауының тоқтауы, жаппай жұмыссыздық, төмен еңбекақы, несие капиталының деңгейі төмен – бұл қандай фазаның белгісі:дағдарыс
Өнім бірлігіне келетін өңдіріс шығындарының ұлғаюы нәтижесінде қандай инфляция түрі пайда болады : шығындар инфляциясы
Өтімділік – бұл: қандай да бір активтің айырбас құралына жеңiл айналуы;
Өтімділік – бұл:қандайда бір активтің айырбас құралына  айналуы
Пайда - бұл:кәсiпкерлiктен түсетiн табыс  
Пайыз – бұл:капиталдан түсетiн табыс
Патриархат-бұл:билік күйеуі мен әкесіне тән отбасылық жүйе
Революция дегеніміз не? қоғам дамуының, оның барлық салаларының, тамырлы, сапалық, тереңділік айналымы. Бір әлеуметтік экономикалық және әлеуметтік-мәдени жүйелердің бір-бірін ауыстыру тәсілі.
Резерв саясаты дегеніміз не:Ұлттық банктің коммерциялық банке депозит салымдарына түсетін қаражаттарының бір бөлігін резервке міндетті аудару нормативтерін белгілеу
Рента – бұл:жерден түсетiн табыс
Рөлдер үйлеспеушілігіне жататынды көрсетіңіздер:Дәрігер –мейрімділік пен емдеуші және зор аќыны талап етуші;
Салық мөлшерiнiң азаюы немесе салықтан толық босатылуы - бұл:салық жеңiлдiктер
Салық мөлшері мен салық түсімдері арасындағы байланысты көрсететін қисық:Лаффер қисығы
Салықтың жария тәртiбi тепе – тендiк айқындылық, өндiрiп алудың арзандылығы және шаруашылық еркіндік – бұл кімнің ұсынған салық салу принциптері:А.Смит
Сандық ақша теориясы нені көрсетеді: экономикадағы ақша көлемі тауарлардың баға деңгейін анықтайды, ал ақша массасының  өсу қарқыны инфляция қарқынын тудырады
Сандық ақша теориясы нені көрсетеді:Экономикадағы ақша көлемі тауарлардың баға деңгейін анықтайды, ал ақша массасының  өсу қарқыныи нфляция қарқынын тудырады  
Социалды өзара қарым-қатынастың алғашқы агенті болып табылады тұлға
Субвенция – бұл: белгілі бір даму мақсаттарына жұмсалатын мемлекеттік ақша жәрдемақысы  
Таза ұлтық өнім- бұл:жалпы ұлтық өнiм алынған амортизация
Тауар айырбасында делдалдық жасау – бұл ақшаның:айналыс құралы қызметi
Тауар және ақша формасында қайтару ақылы жағдайларға белгілі бір мерзімге берілетін қарыз – бұл:несие
Тауарлар мен қызметтердiң құның көрсету – бұл ақшаның :күн өлшеуіш қызметi
Технологиялық жұмыссыздық - бұл: адамдардың машинамен ауысуымен байланысты жүмыссыздық
Толтыратын өзіндік сауалнамалы құжат қалай аталады? Сауалнама
Төменде келтірілген белгілердің қайсысы институт болып қалыптасуына ықпал етеді?байланыс қатысушылары арасындағы тұрақты және терең өзара әрекеттер
Төменде келтірілген сипаттамалардың қайсысы әлеуметтік ұйымдастыруды айқындауда кілті болып табылады?мақсат пен элементтерінің иерархиялығы,
Төменде келтірілген элементтердің қайсысы қоғамның әлеуметтік құрылымына жатқызады? Әлеуметтік стратификация
Төмендегi әдiстердiң қайсысы экономикалық теорияның жалпы әдiсiне жатады:экономикалық – математикалық модельдеу
Төмендегiлердiң қайсысы экономикалық ресурстарға жатпайды:дивиденд
Төмендегі берілгендердің қайсысы экономикалық цикл фазаларына жатпайды : инфляция
Төмендегі көрсеткіштердің қайсысы белгілі бір уақыт ішінде елде экономикалық өсім бар екенін сипаттайды: жалпы ұлттық өнім
Төмендегі тауарлардың қайсысы Жалпы ұлттық өнiмді есептеу кезінде ескеріледі: магазинде сатып алынған автоқалам  
Төмендегілердің қайсысы макроэкономиканың инструменттеріне жатпайды:халықаралық сауда
Төмендегілердің қайсысы салық элементіне кірмейді:салық салу принциптері
Тұлғаныңрольдіктеориясынкімойлапшығарды? Дж.Мид
Тұрғындарды жұмыспен қамту орталығы - бұл:Еңбек биржасы
Тұрғындарды жұмыспен қамту орталығы - бұл:еңбек биржасы
Ұлттық табыс – бұл:таза ұлттық өнім алынған жанама салықтар
Ұлттыңнегізгібелгілерінкөрсетіңіздер:Тілі,жері.тарихы,салтдәстүрі,экономикалық өмірі, психологиялық қасиеттері ортақ адамдар жиынтығы;
Физиократтардiң негiзгi ойы:байлық ауылшаруашылығында жасалады.
Фирманың өнiм шығару көлемiне сәйкес өзгеретiн шығындар: өзгермелi шығындар
Фирманың өнiм шығару көлемiне тәуелсiз шығындар: тұрақты шығындар
Шығын және салық салу облысында үкіметтік саясат қалай аталады?Фискалды саясат
Іріктеу жиынтығы деген нені білдіреді? *Қоғамдағы таңдаулы топты;Төменде көрсетілгендердің ќайсысы мәдениеттің бөлігі деп ќарамайды?*Табиғи орта;Мемлекеттің әлеуметтік ќызметіне не жатады?*Экологиялық, денсаулыќ, отбасы-некелік ќатынасты, тұрғын үй мәселесін шешу;Либерализм ұғымын басќаша ќалай айтуға болады? *Жеке тұлғаның еркіндігін жақтау;Елдерде өмір сүру деңгейі жоғары болғанымен қарсылыќ шерулер,әлеуметтік ќозғалыстар жойылмауы не себептен деп ойлайсыз?*Адамдардың ќанағатсыздығынан.Демография әлеуметтануы зерттейді?*халықтың өсу мен кему себептерін мен салдарларынГенералды жиындық дегеніміз не?*Бақылау бірлігінің саныӘлеуметтік стратификация бұл – ..*Иерархиялыќ реттелген түрде қоғамдыќ топтардың үлестірілуіӘлеуметтік норма дегеніміз?*Берілген ќоғамда ќолдаған тәртіп мөлшеріӘлеуметтік құндылыќтар деп төменгі ұғымдардың қайсыларын айтуға болады?*Бостандыќ, теңдік,әділеттілік, азаматтық, парыз, бауырластық, ынтымаќтастық;Әлеуметтік ауытќыған мінез-құлыќтың себептері қандай?*Ауытқушылыќтың нысандарының өзара ыќпал етуі;Әлеуметтанудың пәні не?*Әлеуметтік қарым-қатынасАуылдан қалаға көшіп,қалалық ортаға бейімделмеген адам- ол: *Маргинал;А.Маслоудың иерархиялық мұқтаждыќтарының әлеуметтік талаптарына не жатады?*Ертеңгі күнге сенімнің болуы;
Іріктеу жиынтығы деген нені білдіреді? Қоғамдағы таңдаулы топты;
Экономика тиiмдi егер, онда:толық жұмыспен қамтылса, не болмаса қалған ресурстар толық пайдаланылса
Экономикадағы ақша айналымын жылдамдату арқылы экономикалық процестердi жүзеге асыру – бұл:ынталандыру қызметi
Экономикадағы құлдырау кезінде жұмысынан айырылған қандай жұмыссыздық формасының жұмыссыздар категориясына жатады : циклдік жұмыссыздық формасы:
Экономикалық әлеуметтану экономикалық іс-әрекетті зерттейтін ғылым деген көзқарасты ұсынған ғалым:? В.И. Верховин, А.И. Кравченко
Экономикалық әлеуметтанудың зерттеу затына нені жатқызамыз? қоғам, адам, топтар, жіктер және онда жүріп жатқан әлеуметтік үдерістер;
Экономикалық заңдарды, құбылыстарды зерттеу және түсiндiру: экономикалық теорияның танымдық қызметі;
Экономикалық құбылыстар арасындағы тұрақты қайталанатын байланыстар – бұл A) Экономикалық заң
Экономикалық құбылыстардың елеулi жақтарын көрсететiн жалпы ұғымдар – бұл Экономикалық заң
Экономикалық теория әдiстерiне жататындар: барлық жауаптары дұрыс
Экономикалық циклдің негізгі фазалары:құлдырау, дағдарыс, тiрiлу, өрлеу
Экономиканың белгілі бір салаларын дамыту немесе дамуын тежеу – бұл салықтың қандай қызметі:реттеу қызметі
Экономиканың және жалпы қоғам дамуының ғылыми болжамын жасау: болжамдық қызметі;

Приложенные файлы

  • docx 14789515
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий