БЖД домаш завдання тема №1


Домашне завдання до теми №1
Заповніть таблицю«Основні характеристики життєвого
середовища»
Життєве середовище
Природне середовище Соціально-політичне середовище Техногенне середовище
Знати:
Визначення небезпеки.
Джерела небезпеки та їх класифікація.
Визначення небезпеки. Джерела небезпеки та їх класифікація.
Вражаючі фактори. Небезпечні і шкідливі фактори та їх класифікація. Небезпечна зона.
Аксіоми.
Номенклатура та таксономія небезпек. Квантифікація небезпек.
Людина як біологічний та соціальний суб’єкт.Потреби і діяльність людини.
Природне середовище.
Техносфера і ноосфера.
Соціальне (соціально-політичне) середовище.
11.Поняття системно-структурного підходу.
12. Системно-структурний підхід, як методологічний принцин вивчення БЖД. Системний аналіз в БЖД.
13. Поняття емерджентності.
Заповніть таблицюСоціальне (соціально-політичне) середовище. Сфери суспільного життя:
Матеріальна Соціально-політична Духовна Культурно-побутова
Заповніть таблицю
Природне середовищеАтмосфера Гідросфера Літосфера
Заповніть таблицюНадзвичайні ситуації.
Класифікація НС залежновід причин виникненняНС техногенного характеру
НС природного характеру
НС
соціально-політичного характеру.
НС
воєнного характеру
Заповніть таблицюКласифікація НС природного і техногенного характеру залежно від масштабів та розмірів нанесенного збитку.
Державного рівня визнається НС Регіонального рівня визнається НС Місцевого
рівня визнається НС Об'єктового рівня визнається НС
Ситуаційне завдання.
1. Вкажіть на логічний напрямок системно-структурного підходу при спрощенні системи «людина-життєве середовище» (Л-ЖС) для вивчення безпеки життєдіяльності для медичного працівника:
а) Л-ЖС → «людина-виробниче середовище» → «людина-лікувальний заклад» → «людина-хворий»;+
б) Л-ЖС → «людина-транспорт» → «людина-автомобіль» → «людина-виробниче середовище»;
в) Л-ЖС → «людина-природне середовище» → «людина-транспорт»→ «людина-автомобіль»;
г) Л-ЖС → «людина-природне середовище» → «людина-довкілля» → «людина-автомобіль».
2. Л – «людина», Н – «небезпека», Ж – «життєдіяльність», ВФ – «вражаючий фактор». Розташуйте перераховані елементи в послідовності, яка визначає внутрішні зв’язки системи «людина-життєве середовище»:
а) Л → Ж → Н→ ВФ; +
б) Л → Н→ ВФ → Ж;
в) Ж → Н→ ВФ → Л;
г) Ж → Н→ Л → ВФ.
Заповніть таблицю«Метеорологічні НС»
НС Наслідки НС Захист від НС
Ураган Смерч Гроза Град Налипання мокрого снігу Ожеледь Ситуаційна задача
1. Ви знаходитесь у лісі. Розпочалась гроза. Якими будуть ваші дії, щоб уникнути ураження блискавкою?
2. Як здійснюється профілактика надзвичайних ситуацій метеорологічного походження?
Заповніть таблицю«Гідрологічні НС»
НС Причини виникнення Наслідки НС Профілактика НС та захист від її наслідків
Селі Лавина Підвищення рівня грунтових вод
Повінь Ситуаційна задача
Ви опинилися в районі повені. Якими будуть ваші дії?
Які НС гідрологічного походження найчастіше виникають у вашому регіоні?
З чим це пов’язано ?
Заповніть таблицюПожежі, що виникають в природі

Ситуаційна задача
Якими будуть твої дії у випадку виникнення пожежі в лісі?
Пригадайте правила розведення вогнища під час відпочинку в лісі?

Приложенные файлы

  • docx 14794034
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий