2017,блок-3,ОПД,қаз


<question1>Жолды жобалау, салу туралы шешім қандай жұмыстар негізінде қабылданады?
<variant>экономикалық ізденістер
<variant>картографиялық байқаулар
<variant>халық санағы
<variant>табиғи құбылыстар
<variant>мәдени байланыстар
<question1>Жолды жобалауға тапсырма беру үшін не негіз болады?
<variant>жол торабын 15-20 жылға перспективаға дамыту сұлбасы
<variant>мәдени байланыстарды оқып үйрену
<variant>тұрғындар санағы
<variant>картографиялық байқаулар
<variant>табиғи құбылыстар заңдылығын анықтау
<question1>Тасымал құрылғылары мен ғимараттарын жобалау алдында қандай жұмыстар жүргізіледі?
<variant>жобалық-ізденіс
<variant>картографиялық
<variant>табиғи-климаттық
<variant>мәдени-тарихи
<variant>математикалық
<question1>Жобалық-ізденіс жұмыстары қай мезгілде жүргізіледі?
<variant>тасымал құрылғылары мен ғимараттарын жобалар алдында
<variant>жобаның сметалық-қаржылық бөлімін бекіткеннен кейін
<variant>табиғи құбылыстар заңдылығын анықтағаннан кейін
<variant>картографиялық байқау кезінде
<variant>құрылыс біткеннен кейін
<question1>Жол салынатын ауданда экономикалық ізденіс жүргізу негізінде не жасақталады?
<variant>жобаның техника-экономикалық дәйектілігі
<variant>жобаның сметалық-қаржылық бөлімі
<variant>геологиялық құжаттар
<variant>гидрографиялық қорытындылар
<variant>жобаның қорытынды бөлімі
<question1>Жол арқылы тасымалданатын жүктер алынатын орынды қалай атайды?
<variant>тартылу ауданы
<variant>қолдану облысы
<variant>тұрғындар тұратын аймақ
<variant>жүк қоймасы
<variant>жүк базасы
<question1>Тартылу ауданы дегеніміз не?
<variant>жол арқылы тасымалданатын жүктер алынатын орын
<variant>экономикалық ізденіс жүргізілген аймақ
<variant>тұрғындар тұратын аймақ
<variant>жүк қоймасы
<variant>жүк базасы
<question1>Экономикалық ізденістер жүргізілетін жер жолағы қалай аталады?
<variant>ізденіс ауданы
<variant>тұрғындар тұратын аймақ
<variant>тартылу ауданы
<variant>қолдану жолағы
<variant>өмір сүретін орта
<question1>Ізденіс ауданы дегеніміз не?
<variant>экономикалық ізденістер жүргізілетін жер жолағы
<variant>автомобильдер қозғалысының нақты өлшемдері
<variant>тұрғындар тұратын аймақ
<variant>жол арқылы тасымалданатын жүктер алынатын орын
<variant>қолдану жолағы
<question1>Ізденіс ауданы немен шектеледі?
<variant>ірі табиғи шекаралармен
<variant>картадағы белгілер
<variant>тұратын аймақпен
<variant>қолдану облысымен
<variant>климаттық жағдайлармен
<question1>Ізденіс жасалатын аудан немен шектеледі?
<variant>жобаланатын жол категориясында-ғы немесе одан да жоғары категориядағы жақын жатқан жолдармен
<variant>картадағы белгілер
<variant>тұратын аймақпен
<variant>қолдану облысымен
<variant>климаттық жағдайлармен
<question1>Автомобильдер қозғалысының нақты өлшемдері туралы мәліметтер қалай алынады?
<variant>қозғалысқа бақылау есептеу (учет) жүргізу арқылы
<variant>тұрғындардан сұрау арқылы
<variant>аймақтағы АКК өлшеу арқылы
<variant>аэрофотосурет тер арқылы
<variant>аймақтағы жко санын анықтау арқылы
<question1>Тасымал құрылғылары мен ғимараттарын салудың шаруашылық және экономикалық тұрғыдан тиімді екенін дәлелдейтін негізгі құжатты атаңыз?
<variant>техника-экономикалық есептеулер
<variant>гидрологиялық зерттеулер
<variant>инженерлік-ізденістік өлшеулер
<variant>картографиялық негіздеу
<variant>әскери-қораныстық қажеттілік
<question1>Қандай құжатта жол категориясы және оның жобадағы, бойлық профилінің элементтеріне нормативтер тағайындалады?
<variant>техника-экономикалық дәйектеулерде
<variant>жобалық-ізденіс есебінде
<variant>картографиялық дәйектеулерде
<variant>инженерлік-ізденістік өлшеулерде
<variant>гидрологиялық зерттеулерде
<question1>Жолдарды техникалық жіктеу қандай көрсеткішке байланысты жүргізіледі?
<variant>қозғалыс қарқындылығы
<variant>қозғалыс жылдамдығы
<variant>өткізу қабілеттілігі
<variant>қозғалыс құрамы
<variant>жабын түрі
<question1>Қозғалыс қарқындылығы дегеніміз не?
<variant>жол қимасы арқылы бірлік уақыт ішінде өтетін автомобильдер саны
<variant>жол қимасы бірлік уақыт ішінде өткізе алатын автомобильдер саны
<variant>көлік легінің күйі
<variant>қозғалыс үлесі
<variant>көлік тығыздығы
<question1>Көлік легі дегеніміз не?
<variant>жолдағы қозғалыстағы барлық автомобильдер жиыны
<variant>жол ғимараттарының кешені
<variant>автомобиль жүйесі
<variant>жол шаруашылығы
<variant>бір типтес автомобильдер жиыны
<question1>Қозғалыс құрамы дегеніміз не?
<variant>көлік легіндегі автомобильдердің түрлері бойынша үлесі
<variant>жол қимасы арқылы бірлік уақыт ішінде өтетін автомобильдер саны
<variant>жол қимасы бірлік уақыт ішінде өткізе алатын автомобильдер саны
<variant>көлік легінің күйі
<variant>көлік тығыздығы
<question1>Көлік легіндегі автомобильдердің түрлері бойынша үлесін қалай деп атайды?
<variant>қозғалыс құрамы
<variant>қозғалыс қарқындылығы
<variant>қозғалыс жылдамдығы
<variant>өткізу қабілеттілігі
<variant>жабын түрі
<question1>І категориялы жолдардағы қозғалыс қарқындылығы қандай?
<variant>7000 авт/тәу-тен жоғары
<variant>7000-3000 авт/тәу
<variant>3000-1000 авт/тәу
<variant>1000-200 авт/тәу
<variant>200 авт/тәу-ке дейін
<question1>Қандай категориялы жолдар үшін есепті жылдамдық 150км/сағ қабылданған?
<variant>I
<variant>II
<variant>III
<variant>IV
<variant>V
<question1>ІІ категориялы жолдардағы қарқындылық
<variant>7000-3000 авт/тәу
<variant>7000 авт/тәу-тен жоғары
<variant>3000-1000 авт/тәу
<variant>1000-200 авт/тәу
<variant>200 авт/тәу-ке дейін
<question1>Қандай категориялы жолдар үшін есепті жылдамдық 120км/сағ қабылданған?
<variant>II
<variant>III
<variant>IV
<variant>V
<variant>I
<question1>ІІІ категориялы жолдардағы қарқындылық
<variant>3000-1000 авт/тәу
<variant>7000 авт/тәу-тен жоғары
<variant>7000-3000 авт/тәу
<variant>1000-200 авт/тәу
<variant>200 авт/тәу-ке дейін
<question1>Қандай категориялы жолдар үшін есепті жылдамдық 100км/сағ қабылданған?
<variant>III
<variant>IV
<variant>V
<variant>I
<variant>II
<question1>ІV категориялы жолдардағы қарқындылық
<variant>1000-200 авт/тәу
<variant>7000 авт/тәу-тен жоғары
<variant>7000-3000 авт/тәу
<variant>3000-1000 авт/тәу
<variant>200 авт/тәу-ке дейін
<question1>Қандай категориялы жолдар үшін есепті жылдамдық 80км/сағ қабылданған?
<variant>IV
<variant>V
<variant>I
<variant>II
<variant>III
<question1>V категориялы жолдардағы қарқындылық
<variant>200 авт/тәу-ке дейін
<variant>1000-200 авт/тәу
<variant>7000 авт/тәу-тен жоғары
<variant>7000-3000 авт/тәу
<variant>3000-1000 авт/тәу
<question1>Қандай категориялы жолдар үшін есепті жылдамдық 60км/сағ қабылданған?
<variant>V
<variant>I
<variant>II
<variant>III
<variant>IV
<question1>Автомобильдердің эквивалентті санын анықтауда эталонды автомобильге қандай түрі қабылданған?
<variant>жеңіл
<variant>ауыр
<variant>автобустар
<variant>мотоцикльдер
<variant>мопедтер
<question1>Эквивалентті автомобильдер саны қалай анықталады?
<variant>физикалық автомобильдер саны мен аудару коэффициентінің көбейтіндісі
<variant>физикалық автомобильдер саны мен аудару коэффициентінің қатынасы
<variant>лектегі жеңіл автомобильдер саны
<variant>лектегі жеңіл автомобильдер үлесі
<variant>физикалық автомобильдер саны мен аудару коэффициентінің айырмасы
<question1>Тасымал құрылғыларын жобалаудың алғашқы сатысында не қарастырылады?
<variant>жобаны құнының қорытынды есебімен бірге құру
<variant>қозғалыс жылдамдығын есептеу
<variant>жол категориясын анықтау
<variant>тасмыал ғимаратының жүк көтергіштігін анықтау
<variant>тасмыал ғимаратының түрін анықтау
<question1>Тасымал ғимараттарын жобалаудың бірінші сатысында не қарастырылады?
<variant>жұмыс құжаттарын сметасымен бірге құру
<variant>қозғалыс жылдамдығын есептеу
<variant>жол категориясын анықтау
<variant>тасмыал ғимаратының жүк көтергіштігін анықтау
<variant>тасмыал ғимаратының түрін анықтау
<question1>Жобалық шешімдер қандай мемлекеттік органдармен келісіледі?
<variant>жол полициясы департаментімен
<variant>жергілікті әкімшілікпен
<variant>қоғамдық ұйымдармен
<variant>автомобиль өнеркәсібі департаментімен
<variant>мәдениет мекемелерімен
<question1>Жобаның қандай бөлімінде жобалауға тапсырма және таңдалған трасса нұсқасының дәйектілігі келтіріледі?
<variant>бірінші
<variant>екінші
<variant>үшінші
<variant>төртінші
<variant>бесінші
<question1>Жобаның қандай бөлімінде жол құрылысы туралы шешімдер және қоршаған ортаны қорғау мәселелері келтіріледі?
<variant>екінші
<variant>үшінші
<variant>төртінші
<variant>бесінші
<variant>бірінші
<question1>Жобаның қандай бөлімінде құрылыс жұмыстары көлемінің қорытынды ведомостісі және құрылысты ұйымдастырудың линиялық күнтізбелік графигі келтіріледі?
<variant>үшінші
<variant>төртінші
<variant>бесінші
<variant>бірінші
<variant>екінші
<question1>Жобаның қандай бөлімінде сметалық құжаттар келтіріледі?
<variant>төртінші
<variant>бесінші
<variant>бірінші
<variant>екінші
<variant>үшінші
<question1>Жобаның қандай бөлімінде құрылыс паспорты келтіріледі?
<variant>бесінші
<variant>бірінші
<variant>екінші
<variant>үшінші
<variant>төртінші
<question1>Жолды күрделі жөндеу және реконструкциялау жобалары қандай материалдармен толықтырылады?
<variant>қолданыстағы жол күйін сипаттайтын
<variant>жобалық-ізденіс есебімен
<variant>картографилық негіздеулермен
<variant>инженерлік-ізденістік өлшемдермен
<variant>гидрологиялық зерттеулермен
<question1>Белгіленген жобалық шешімдер кешені нені қамтамасыз етуі тиіс?
<variant>жолдың белгіленген қызмет уақыты ішінде қалыпты жұмысын
<variant>жолды салудың минимал құнын
<variant>жолдың барынша түзулігін
<variant>бұрылыстың ең кіші радиусын
<variant>ең кіші бойлық еңістікті
<question1>Жолдың қабылданған жүктемемен, жылдамдықпен, берілген қарқындылықтағы қауіпсіз қозғалысын және өткізу қабілеттілігін қамтамасыз ету қасиеті қалай деп аталады?
<variant>жұмыс қабілеттілігі
<variant>өтімділігі
<variant>тасымалдау қабілеттілігі
<variant>өткізу қабілеттілігі
<variant>жүк қарқындылығы
<question1>Жолды пайдалануға тапсырғаннан оны реконструкциялауға дейінгі уақыт қалай деп аталады
<variant>қызмет мерзімі
<variant>жұмыс қабілеттілігі
<variant>жобалау мерзімі
<variant>пайдалану мерзімі
<variant>тексеру уақыты
<question1>Күрделі жөндеулер аралығында жол арқылы өткізілген көлік құралдарының жалпы массасын көрсететін эксплуатациялық көрсеткіш қалай аталады?
<variant>жол жабынының жұмыс қабілеттілігі
<variant>жол жабынының тозуға төзімділігі
<variant>жол жабынының сенімділігі
<variant>жол жабынының жүк қарқындылығы
<variant>жолдың тасып өткізу қабілеттілігі
<question1>Автомобиль жолдарының жобасы және профилінің элементтеріне қойылатын талаптарды нормалаудағы басты критерийді атаңыз
<variant>қозғалыс қауіпсіздігі
<variant>жолаушылар қолайлылығы
<variant>жүргізушінің нервтік-эмоциялық қарқындылығы
<variant>эстетикалық көрінісі
<variant>автомобильдің сақталуы
<question1>Берілген категория шегінде жолдың параметрлері мен сипаттамаларын сақтау және жақсарту қалай деп аталады?
<variant>жөндеу
<variant>реконструкция
<variant>жобалау
<variant>жолды күту
<variant>жолды жабдықтау
<question1>Жолдың геометриялық элементтерін жоғары категория нормаларына сәйкестендіріп қайта салу қалай деп аталады?
<variant>реконструкция
<variant>жөндеу
<variant>жобалау
<variant>жолды күту
<variant>жолды жабдықтау
<question1>Жолды реконструкциялау дегеніміз не?
<variant>жолдың геометриялық элементтерін жоғары категория нормаларына сәйкестендіріп қайта салу
<variant>берілген категория шегінде жолдың параметрлері мен сипаттамаларын сақтау және жақсарту
<variant>күнделікті күту
<variant>мерзімді жөндеу
<variant>мерзімді күту
<question1>Жолды жөндеу дегеніміз не?
<variant>берілген категория шегінде жолдың параметрлері мен сипаттамаларын сақтау және жақсарту
<variant>күнделікті күту
<variant>мерзімді жөндеу
<variant>мерзімді күту
<variant>жолдың геометриялық элементтерін жоғары категория нормаларына сәйкестендіріп қайта салу
<question1>Жолдың қалыпты күйін жүйелі түрде сақтауға бағытталған жыл бойы жасалатын жұмыстар кешені қалай аталады?
<variant>жолды күту
<variant>жөндеу
<variant>реконструкция
<variant>жобалау
<variant>жолды жабдықтау
<question1>Жолды күту дегеніміз не?
<variant>жолдың күйін жыл бойы белгілі деңгейде жүйелі түрде сақтау
<variant>жолдың геометриялық элементтерін жоғары категория нормаларына сәйкестендіріп қайта салу
<variant>берілген категория шегінде жолдың параметрлері мен сипаттамаларын сақтау және жақсарту
<variant>жөндеу
<variant>реконструкция
<question1>Жолды тексеру дегеніміз не?
<variant>жол жағдайларын бағалау, қауіпті учаскелерді анықтау, ғимараттар күйін тексеру жұмыстары
<variant>жолдың күйін жыл бойы белгілі деңгейде жүйелі түрде сақтау
<variant>жолдың геометриялық элементтерін жоғары категория нормаларына сәйкестендіріп қайта салу
<variant>берілген категория шегінде жолдың параметрлері мен сипаттамаларын сақтау және жақсарту
<variant>мерзімді жөндеу
<question1>Жол жағдайларын бағалау, қауіпті учаскелерді анықтау, ғимараттар күйін тексеру жұмыстары қалай аталады?
<variant>жолды тексеру
<variant>жөндеу
<variant>реконструкция
<variant>күту
<variant>мерзімді жөндеу
<question1>Жолдың нормативтік қызмет мерзімі кезінде көлік легінің орташа жылдық техникалық жылдамдығын қамтамасыз ету ықтималдығы қандай түсінікпен анықталады?
<variant>жолдың сенімділігі
<variant>жол өтімділігі
<variant>жолдың жүк қарқындылығы
<variant>жолдың ұзақ уақыт жұмыс жасауы
<variant>жол категориясы
<question1>Жолдың сенімділігі дегеніміз не?
<variant>жолдың күрделі жөндеулер аралығындағы мерзім ішінде талап етілген эксплуатациялық сипаттамаларын сақтау қабілеттілігі
<variant>жолды пайдалануға бергеннен кейін реконструкциялауға дейінгі мерзім
<variant>жол арқылы өткізілген көлік құралдарының жалпы массасын көрсететін көрсеткіш
<variant>жолдың жобасы мен профилі элементтеріне қойылатын талаптарды нормалау критериі
<variant>автомобильдің жолмен әсерлесу процесі
<question1>Жол бойымен көлік легінің белгілі меншікті жұмысты орындау мүмкіндігі жойылған оқиға қалай аталады?
<variant>жол жабынының бұзылуы
<variant>маусымдық бірқалыпсыздық
<variant>жер төсемнің ылғалдануы
<variant>жол жабынының түлеуі
<variant>жол жабынының деформациясы
<question1>Қандай процесті талдау негізінде автомобильдің тұрақтылығын, сыртқы ортаның қозғалыс жағдайына әсерін және жол жабынына механикалық әсерлерді бағалауға болады?
<variant>автомобильдің жолмен әсерлесуі
<variant>автомобильдің көлік легіндегі әсерлесуі
<variant>автомобильдің қоршаған ортамен әсерлесуі
<variant>көлік легінің қозғалыс режимі
<variant>тасымал процесін ұйымдастыру
<question1>Автомобильдің жолмен әсерлесуі қандай көрсеткішпен бағаланады?
<variant>ілінісу коэффициенті
<variant>қозғалыс жылдамдығы коэффициенті
<variant>ауа кедергісі коэффициенті
<variant>жолдың қозғалыспен жүктелу коэффициенті
<variant>қозғалысқа кедергі коэффициенті
<question1>Автомобильдің жолмен ілінісу коэффициенті неге тәуелді?
<variant>жабынның кедір бұдырлығына
<variant>бойлық еңіске
<variant>қозғалыс құрамына
<variant>көлденең ылди мәніне
<variant>көлік легінің күйіне
<question1>Трассаның әуе сызығына қатысты ұзару дәрежесі қандай көрсеткішпен анықталады?
<variant>трассаның ұлғаю коэффициенті
<variant>деградация коэффициенті
<variant>трассаның ирелеңдігін ескеретін коэффициент
<variant>трассаны арттыру коэффициенті
<variant>трассаны ауытқу коэффициенті
<question1>Жолды салу кезінде жер төсемге су өтуін болдырмау үшін не қарастырылады?
<variant>суды бөліп алу жүйесі
<variant>жол қиылыстары мен түйіндері
<variant>бұрылыстар
<variant>бойлық профиль деңгейін өзгерту
<variant>еңістер
<question1>Тасымал құрылғылары жобаларының нұсқаларын салыстыруда қолданылатын критерийлердің бірін атаңыз
<variant>негізгі құрылыс материалдарының шығыны
<variant>табиғи-климаттық аймақ
<variant>қыс ұзақтығы
<variant>рельефтің биіктіктік белгілері
<variant>гидрологиялық жағдай
<question1>Трассаның техникалық тең құнды нұсқалары қандай көрсеткішке байланысты таңдалады?
<variant>экономикалық
<variant>табиғатты қорғау
<variant>саяси
<variant>дәстүрлі
<variant>эксплуатациялық
<question1>Жолды салуға жұмсалған күрделі қаржы тиімділігі қандай көрсеткішпен бағаланады?
<variant>күрделі қаржының тиімділік коэффициенті
<variant>жолдың бұралаңдық коэффициенті
<variant>күрделі қаржының арту коэффициенті
<variant>күрделі қаржының ауытқу коэффициенті
<variant>күрделі қаржының деградация коэффициенті
<question1>Тиімдірек жобалық шешімдерді қандай көрсеткіштерді салыстыру арқылы анықтайды?
<variant>бір мәрте және ағымдағы шығындар
<variant>құрылыс материалдары шығыны
<variant>трассаның ұлғаю коэффициенті
<variant>максимал шекті еңістікті учаскелер ұзындығы
<variant>экологиялық шығындар
<question1>Жол учаскесінің қауіптілік деңгейі қандай көрсеткішпен бағаланады?
<variant>қауіпсіздік коэффициентімен
<variant>қозғалыс жылдамдығы коэффициентімен
<variant>ауа кедергісі коэффициентімен
<variant>сырғанауға кедергі коэффициентімен
<variant>жолдың жүктелу коэффициентімен
<question1>Қауіпсіздік коэффициенті қалай анықталады?
<variant>учаске арқылы өтуге болатын қауіпсіз жылдамдықтың оған кірердегі жылдамдыққа қатынасы
<variant>учаске арқылы өтуге болатын қауіпсіз жылдамдықтың оған кірердегі жылдамдыққа көбейтіндісі
<variant>учаске арқылы өтуге болатын қауіпсіз жылдамдықтың оған кірердегі жылдамдыққа айырмасы
<variant>учаске арқылы өтуге болатын қауіпсіз жылдамдықтың оған кірердегі жылдамдыққа қосындысы
<variant>учаске арқылы өтуге болатын қауіпсіз жылдамдық пен оған кірердегі жылдамдықтың орташа мәні
<question1>Қауіпсіздік коэффициенті нені бағалайды?
<variant>учаскенің қауіптілік деңгейін
<variant>қозғалыс кедергісін
<variant>қозғалыс жылдамдығын
<variant>жолдың жүктелуін
<variant>жолдың өткізу қабілеттілігін
<question1>Қауіпсіздік коэффициентін анықтау негізіне не қойылған?
<variant>қозғалыс жылдамдығының өзгеруі
<variant>жол жабынының тегістілігінің өзгеруі
<variant>жол жабынының кедір бұдырлығының өзгеруі
<variant>қозғалыс бағытының өзгеруі
<variant>қозғалыс құрамының өзгеруі
<question1>Қауіпсіздік коэффициентінің қандай мәнінде жол учаскесі өте қауіпті болып есептеледі?
<variant>0,2-0,4
<variant>0,4-0,6
<variant>0,6-0,8
<variant>0,8-1
<variant>0,1-0,2
<question1>Қауіпсіздік коэффициентінің қандай мәнінде жол учаскесі қауіпті болып есептеледі?
<variant>0,4-0,6
<variant>0,2-0,4
<variant>0,6-0,8
<variant>0,8-1
<variant>0,1-0,2
<question1>Қауіпсіздік коэффициентінің қандай мәнінде жол учаскесі аз қауіпті болып есептеледі?
<variant>0,6-0,8
<variant>0,4-0,6
<variant>0,2-0,4
<variant>0,8-1
<variant>0,1-0,2
<question1>Қауіпсіздік коэффициентінің қандай мәнінде жол учаскесі қауіпсіз болып есептеледі?
<variant>0,8-1
<variant>0,4-0,6
<variant>0,2-0,4
<variant>0,1-0,2
<variant>0,6-0,8
<question1>Жол бірлік уақыт ішінде өткізе алатын автомобильдер саны қалай аталады?
<variant>өткізу қабілеттілігі
<variant>қозғалыс қарқындылығы
<variant>қозғалыс ыңғайлылығы
<variant>қозғалыс құрамы
<variant>қозғалыс жылдамдығы
<question1>Жолдың көлік легінің нақты қалыптасқан қозғалыс режимінде өткізе алатын автомобильдер саны қалай аталады?
<variant>тәжірибелік типтік өткізу қабілеттілігі
<variant>максимал теориялық өткізу қабілеттілігі
<variant>жолдың есепке алынатын категориясы
<variant>қозғалыстың есепті қолайлылығы
<variant>тасып өткізу қабілеттілігі
<question1>Жолдың идеал көлік легі қозғалысының динамикалық теориясы бойынша есептелген потенциалды мүмкіндігі нені анықтайды?
<variant>максимал теориялық өткізу қабілеттілігін
<variant>жолдың есепке алынатын категориясын
<variant>қозғалыстың есепті қолайлылығын
<variant>тасып өткізу қабілеттілігін
<variant>практикалық типтік өткізу қабілеттілігін
<question1>Жолдағы қозғалыс қарқындылығының оның өткізу қабілеттілігіне қатынасы нені анықтайды?
<variant>жүктелу коэффициенті
<variant>қозғалыс жылдамдығы коэффициентін
<variant>қозғалыспен қанығу коэффициентін
<variant>қозғалыстың ыңғайлылық деңгейін
<variant>жолдың есепті категориясын
<question1>Қозғалыспен жүктелу коэффициенті қалай анықталады?
<variant>қозғалыс қарқындылығының оның өткізу қабілеттілігіне қатынасымен
<variant>қарқындылық пен өткізу қабілеттілігінің қосындысымен
<variant>қарқындылық пен өткізу қабілеттілігінің айырмасымен
<variant>жолдың өткізу қабілеттілігінің қозғалыс қарқындылығына қатынасымен
<variant>жолдың өткізу қабілеттілігінің қозғалыс қарқындылығына көбейтіндісімен
<question1>Жол учаскесінің апаттылық дәрежесі қандай көрсеткішпен бағаланады?
<variant>апаттылық коэффициенті
<variant>жабын тегістілігінің коэффициенті
<variant>көлденең күш коэффициенті
<variant>тербелуге кедергі коэффициенті
<variant>қозғалысқа кедергі коэффициенті
<question1>Қорытынды апаттылық коэффициенті қалай анықталады?
<variant>апаттылық коэффициенттерінің көбейтіндісі
<variant>учаскедегі жылдамдықтың оған кірердегі жылдамдыққа қатынасы
<variant>учаскедегі жылдамдық пен оған кірердегі жылдамдықтың айырмасы
<variant>учаскедегі жылдамдық пен оған кірердегі жылдамдықтың қосындысы
<variant>апаттылық коэффициенттерінің қосындысы
<question1>Апаттылықтың қорытынды коэффициентін анықтау мақсаты
<variant>жолдағы апаттылықтың есепті деңгейін бағалау
<variant>қауіпсіз жылдамдықты анықтау
<variant>қозғалыс ыңғайлылығының деңгейін анықтау
<variant>қауіпсіздік коэффициентін анықтау
<variant>қозғалыс режимін тағайындау
<question1>Жол трассасы дегеніміз не?
<variant>жол осінің жер бетінде орналасу қалпы
<variant>бастапқы және соңғы нүктелердің ара қашықтығы
<variant>жолдың ұзартылу шамасы
<variant>жол бағыты
<variant>трасса азимуты
<question1>Жол жобасы дегеніміз не?
<variant>жолдың көлденең беттегі проекциясы
<variant>жолдың тік беттегі проекциясы
<variant>жолдың кеңістікте орналасуы
<variant>жолдың қозғалыс бағытына перпендикуляр бетпен қимасы
<variant>жол сұлбасы
<question1>Жолдың көлденең беттегі проекциясықалай аталады?
<variant>жол жобасы
<variant>әуе жолы
<variant>жол трассасы
<variant>жолдың кеңістікте орналасуы
<variant>жол қимасы
<question1>Жол бұрылысы қандай көрсеткішпен сипатталады?
<variant>радиус
<variant>еңістік
<variant>биіктік
<variant>ен
<variant>қисықтық
<question1>Бұрылыстар жолдың қандай проекциясында көрсетіледі?
<variant>жобада
<variant>көлденең профильде
<variant>бойлық профильде
<variant>ойпаңдарда
<variant>дөңестерде
<question1>Жүргін бөлігі бір ылдилы жол бұрылысы қалай деп аталады?
<variant>вираж
<variant>мираж
<variant>кураж
<variant>антураж
<variant>тегіс бұрылыс
<question1>Қандай құрылғы автомобильдердің бұрылыстардағы тұрақтылығын арттыруға арналған?
<variant>вираж
<variant>бөлу жолағы
<variant>жүргін бөлікті ұлғайту
<variant>қоршаулар
<variant>көріну қашықтығын арттыру
<question1>Вираждың қызметі?
<variant>автомобильдің бұрылыспен қозғалғандағы тұрақтылығын арттыру
<variant>автомобильдің өрлеудегі тұрақтылығын арттыру
<variant>автомобильдің еңістегі тұрақтылығын арттыру
<variant>көріну қашықтығын арттыру
<variant>жол құрылыс материалдарын үнемдеу
<question1>Вираждың екі ылдилы учаскеден бір ылдилы учаскеге алмасу аймағы?
<variant>вираж отгоны
<variant>вираж загоны
<variant>өзгеру учаскесі
<variant>алмасу учаскесі
<variant>мираж
<question1>Вираждағы ауыспалы қисық дегеніміз не?
<variant>бұрылыстардағы екі ылдилы жол учаскесінің бір ылдилыға алмасу аймағы
<variant>вираждың көлденең еңістігі
<variant>вираждағы өрлеу
<variant>вираждағы еңіс
<variant>вираждың бойлық еңістігі
<question1>Ілінісу коэффициенті нені бағалайды?
<variant>автомобильдің жолмен әсерлесуін
<variant>қозғалыстың шекті жылдамдығын
<variant>ауа кедергісін
<variant>жолдың қозғалыспен жүктелуін
<variant>тербелуге кедергісін
<question1>Бұрылыспен қозғалыс кезінде автомобильді ысыруға жұмыс жасайтын қандай күш?
<variant>центрден тепкіш
<variant>центрге тартқыш
<variant>ауырлық
<variant>үйкеліс
<variant>кедергі
<question1>Қандай көрсеткіш автомобильдің ысырылуға тұрақтылығын қамтамасыз етеді?
<variant>көлденең ілінісу коэффициенті
<variant>қозғалыс жылдамдығы
<variant>бойлық ілінісу коэффициенті
<variant>ауырлық күшінің биіктігі
<variant>центрден тепкіш күш
<question1>Автомобильдің жол жабынымен ілінісу сапасы қандай параметрге байланысты?
<variant>жабынның кедір-бұдырлығына
<variant>қозғалыс жылдамдығына
<variant>жүргін бөлік еніне
<variant>жол жағалауының еніне
<variant>бойлық еңіс мәніне
<question1>Жабын бетін кедір бұдырлы етіп өңдеу не үшін жасалады?
<variant>ілінісу коэффициентін арттыру үшін
<variant>көріну қашықтығын арттыру үшін
<variant>үйкеліс коэффициентін төмендету үшін
<variant>көлік шуылын төмендету үшін
<variant>шина тозуын төмендету үшін
<question1>Тікелей автомобильдер қозғалысына арналған жол жолағы не деп аталады?
<variant>жүргін бөлік
<variant>жер төсем
<variant>кювет
<variant>жол жағалауы
<variant>жол
<question1>Жыл бойы әр түрлі ауа райы жағдайында үздіксіз қозғалысты қамтамасыз ету үшін қолданылатын жол элементін атаңыз
<variant>жол жабыны
<variant>суларды бөлу жүйесі
<variant>Кювет, резерв
<variant>жер төсем
<variant>Бөлінген жол жолағы
<question1>Жолдың бойлық профилі дегеніміз не?
<variant>жолдың тік бетке түсірілген проекциясы
<variant>жолдың көлденең бетке түсірілген проекциясы
<variant>жолдың қозғалыс бағытына перпендикуляр бетке түсірілген проекциясы
<variant>жолдың кеңістікте орналасуы
<variant>жолдың жер бетінде орналасуы
<question1>Жолдың көлденең профилі дегеніміз не?
<variant>жолдың қозғалыс бағытына перпендикуляр бетке түсірілген проекциясы
<variant>жолдың көлденең бетке түсірілген проекциясы
<variant>жолдың тік бетке түсірілген проекциясы
<variant>жолдың кеңістікте орналасуы
<variant>жолдың жер бетінде орналасуы
<question1>Еңістік деңгейі қандай өлшем бірлікпен есептеледі?
<variant>промилле
<variant>м
<variant>см/км
<variant>км/градус
<variant>градус/м
<question1>Автомобиль жолының қандай элементі промиллемен есептеледі?
<variant>жолдың бойлық еңістігі
<variant>жол жабынының тегістілігі
<variant>жүргін бөлік ені
<variant>бұрылыс радиусы
<variant>жол жолағының өлшемі
<question1>Автомобильдің тербелуге кедергісі неге байланысты өзгереді?
<variant>жалдамдыққа байланысты
<variant>бойлық еңіс өлшеміне
<variant>жабынның кедір бұдырлығына
<variant>жүргін бөлік еніне
<variant>жол жағалауының еніне
<question1>Автомобильдің тербелуге кедергісі оның жылдамдығына тәуелді ме?
<variant>50км/сағ жылдамдықтан асқанда тәуелді
<variant>50км/сағ жылдамдықтан төмен болғанда тәуелді
<variant>тәуелді
<variant>тәуелді емес
<variant>50км/сағ жылдамдықтан асқанда тәуелді емес
<question1>Жол жабынының беткі қабатын кедір бұдырлы етіп өңдеу не үшін жүргізіледі?
<variant>ілінісу коэффициентін арттыру үшін
<variant>жолдың көрінуін жақсарту үшін
<variant>ілінісу коэффициентін төмендету үшін
<variant>тозуға төзімділігін арттыру үшін
<variant>кедергі коэффициентін төмендету
<question1>Жүргізуші есепті жылдамдықпен қозғалыс кезінде жол бетін көруге еш нәрсе кедергі жасамауы тиіс қашықтық қалай аталады?
<variant>есепті көріну қашықтығы
<variant>тежелу жолы
<variant>аялдау жолы
<variant>қауіпсіздік ара қашықтығы
<variant>тежелу және аялдау жолы
<question1>Жолдың минимал көріну қашықтығы қалай анықталады?
<variant>аялдау жолы + қауіпсіз ара қашықтық
<variant>тежелу жолы + қауіпсіз ара қашықтық
<variant>қауіпсіз ара қашықтық
<variant>тежелу жолы
<variant>аялдау жолы
<question1>Ойпаң қисықтар қандай жерлерде орналасады?
<variant>еңістерде
<variant>бұрылыстарда
<variant>өрлеулерде
<variant>қиылыстарда
<variant>жол жағалауларында
<question1>Дөңес қисықтар қандай жерлерде орналасады?
<variant>өрлеулерде
<variant>еңістерде
<variant>бұрылыстарда
<variant>қиылыстарда
<variant>жол жағалауларында
<question1>Жол қиылыстарындағы автомобильдердің соқтығысуы мүмкін нүктелер қалай аталады?
<variant>конфликтілік
<variant>қауіпті
<variant>сәтсіз
<variant>бақытсыздық
<variant>апаттық
<question1>Жол қиылыстарындағы қандай нүктелерді конфликтілік деп атайды?
<variant>автомобильдердің соқтығысуы мүмкін нүктелерді
<variant>жылдамдық көтерілетін нүктелерді
<variant>жылдамдық төмен түсетін нүктелерді
<variant>қозғалыс басталатын
<variant>қозғалыс аяқталатын
<question1>Екі жолақты жолдардың жабдықталмаған қиылысында қанша конфликтілік нүкте болады?
<variant>32
<variant>8
<variant>16
<variant>48
<variant>54
<question1>Екі жолақты жолдардың жабдықталмаған қиылысында қанша тармақталу нүктелері болады?
<variant>8
<variant>16
<variant>4
<variant>32
<variant>6
<question1>Екі жолақты жолдардың жабдықталмаған қиылысында қанша қиылысу нүктелері болады?
<variant>16
<variant>32
<variant>4
<variant>6
<variant>8
<question1>Екі жолақты жолдардың жабдықталмаған қиылысында қанша қосылу нүктелері болады?
<variant>8
<variant>10
<variant>12
<variant>16
<variant>24
<question1>Қандай конфликтілік нүктелер ең қауіпті болып есептеледі?
<variant>қиылысу
<variant>тармақталу
<variant>қосылу
<variant>бірігу
<variant>ажырау
<question1>Қандай конфликтілік нүктелердің қаупі төмен болып есептеледі?
<variant>тармақталу
<variant>қосылу
<variant>бірігу
<variant>ажырау
<variant>қиылысу
<question1>Жол қиылысындағы қозғалыс қарқындылығы қалай анықталады?
<variant>қиылысатын жолдардағы қарқындылық қосындысымен
<variant>қиылысатын жолдардағы қарқындылық көбейтіндісімен
<variant>басты жолдағы қарқындылық мәнімен
<variant>қиылысатын жолдардағы қарқындылық қосындысының 50 пайызы
<variant>қиылысатын жолдардағы қарқындылық көбейтіндісінің 50 пайызы
<question1>Бір деңгейдегі ең қарапайым қиылыс қалай деп аталады?
<variant>жабдықталмаған
<variant>айналмалы
<variant>каналдалған
<variant>ішінара каналдалған
<variant>ішінара жабдықталған
<question1>Бір деңгейдегі қандай қиылыс ең қауіпсіз болып есептеледі?
<variant>айналмалы
<variant>жабдықталмаған
<variant>каналдалған
<variant>ішінара каналдалған
<variant>ішінара жабдықталған
<question2>Бір деңгейдегі қандай қиылыс түрінде көлік ағындардың қиылысу нүктесі болмайды?
<variant>айналмалы
<variant>жабдықталмаған
<variant>каналдалған
<variant>ішінара каналдалған
<variant>ішінара жабдықталған
<question2>Айналмалы қиылыстың бір деңгейдегі ең қауіпсізі болып есептелу себебі неде?
<variant>қиылысу нүктелері болмайды
<variant>жанасу нүктелері болмайды
<variant>қосылу нүктелері болмайды
<variant>жылдамдықты төмендетеді
<variant>конфликтілік нүктелер мүлдем болмайды
<question2>Автомобиль жолдары қиылысының қауіптілік дәрежесі қай формуламен анықталады?
<variant>КА=G·107·КГ/(N+M)·25
<variant>КА = G ·(N+M)
<variant>КА = (N+M)/25·КГ
<variant>КА=G ·107-(M+N)
<variant>КА =M+N
<question2>Қауіпсіздік көрсеткішінің Ка қандай мәнінде қиылыс қауіпсіз болып есептеледі?
<variant>< 3
<variant>3,1 – 8,0
<variant>8,1 - 12
<variant>> 12
<variant>10-12
<question2>Қауіпсіздік көрсеткішінің Ка қандай мәнінде қиылыс аз қауіпті болып есептеледі?
<variant>3,1 – 8,0
<variant>< 3
<variant>8,1 - 12
<variant>> 12
<variant>10-12
<question2>Қауіпсіздік көрсеткішінің Ка қандай мәнінде қиылыс қауіпті болып есептеледі?
<variant>8,1 - 12
<variant>< 3
<variant>3,1 – 8,0
<variant>> 12
<variant>3-5
<question2>Қауіпсіздік көрсеткішінің Ка қандай мәнінде қиылыс өте қауіпті болып есептеледі?
<variant>> 12
<variant>< 3
<variant>3,1 – 8,0
<variant>8,1 - 12
<variant>3-5
<question2>Әрбір қозғалыс бағытына бөлек жолақ бөлу арқылы қиылыстардағы қозғалыс жағдайын жақсарту қалай аталады?
<variant>қозғалысты каналдандыру
<variant>қозғалысты бөлу
<variant>қозғалысты ұлғайту
<variant>жүргін бөлік енін ұлғайту
<variant>қозғалысты тарату
<question2>Көлік құралдарының анық қозғалысын ұйымдастырудың қандай (мүмкін) шараларын білесіз?
<variant>көлік лектерін жылдамдық пен бағытына байланысты бөлу
<variant>қозғалыс жылдамдығын шектеу
<variant>көлік құралдарының көлемін шектеу
<variant>жүргізушілерді жол жабынының күйі туралы хабардар ету
<variant>қозғалысқа тыйым салу
<question2>Жол қиылысындағы қозғалыс траекториясын дәл сақтауды қандай шаралар арқылы реттеуге болады?
<variant>жүргін бөлікте бағыттаушы аралшалар салу арқылы
<variant>жүргін бөлікті кеңейту
<variant>жол жағалауын бекіту
<variant>жол белгілерін орнату
<variant>қозғалыс жылдамдығын шектеу
<question2>Ауыспалы-жылдамдықтық жолақтардың қызметі қандай?
<variant>қозғалыс жылдамдығын өзгерту
<variant>қозғалыс бағытын өзгерту
<variant>қозғалыс құрамын өзгерту
<variant>қозғалыс қарқындылығын өзгерту
<variant>қозғалыс көлемін өзгерту
<question2>Ауыспалы-жылдамдықтық жолақтардың ұзындығын анықтауға қажетті параметрді көрсетіңіз
<variant>қозғалыс жылдамдығы
<variant>қозғалыс құрамы
<variant>қозғалыс қарқындылығы
<variant>қозғалыс бағыты
<variant>қозғалыс көлемін
<question2>Автомобиль жолдарының қандай қиылысы ең қауіпсіз болып есептеледі?
<variant>екі деңгейдегі
<variant>жабдықталмаған
<variant>каналданған
<variant>аралас
<variant>теңестірілген
<question2>Көлік лектерін ажыратуда қандай қозғалысты ұйымдастыру қиындырақ болып есептеледі?
<variant>солға бұрылыс
<variant>оңға бұрылыс
<variant>айналмалы
<variant>тік бағыттағы
<variant>транзиттік
<question2>Көлік легін екі деңгейде ажырату кезінде солға бұрылыс қандай әдіспен жүзеге асырылады?
<variant>270оқа оңға бұрылу арқылы
<variant>90оқа солға бұрылу арқылы
<variant>180оқа оңға бұрылу арқылы
<variant>270о қа солға бұрылу арқылы
<variant>90оқа оңға бұрылу арқылы
<question2>Көлік легін екі деңгейде ажырату кезінде солға бұрылыс қалай жүзеге асырылады?
<variant>жолдың солға бұрылуға арналған арнайы орындары арқылы
<variant>90оқа солға бұрылу арқылы
<variant>180оқа оңға бұрылу арқылы
<variant>270о қа солға бұрылу арқылы
<variant>90оқа оңға бұрылу арқылы
<question2>Көлік легін екі деңгейде ажырату кезінде солға бұрылысты жүзеге асыруға қандай құрылғы қолданылады?
<variant>тарату сақинасы
<variant>оңға бұрылатын жол құбыры
<variant>үйінді
<variant>металл қоршаулар орнату
<variant>бекіту жолағы
<question2>Жол бойымен қозғалыстағы барлық автомобильдер жиыны қалай аталады?
<variant>көлік легі
<variant>автомобиль жүйесі
<variant>тасымал пройесі
<variant>жол жағдайлары
<variant>жол кешені
<question2>Автоарналар үшін қойылатын міндетті талапты атаңыз.
<variant>бір деңгейдегі қиылыстың болмауы
<variant>жоғары қозғалыс жылдамдығы
<variant>жүк көлігінің қозғалысына тыйым салу
<variant>жол белгілерінің толық орнатылуы
<variant>жол таңбасының болуы
<question2>Қай элемент автоарнаның міндетті белгісі болып есептеледі?
<variant>бөлгіш жолақ
<variant>жоғары үйінді
<variant>бетон қоршау
<variant>жол жағалауларының болуы
<variant>жол жиектерінің бекітілуі
<question2>Автоарналарға қойылатын міндетті талапты атаңыз?
<variant>қарсы көлік легі үшін өзіндік жүргін бөлік бөліп шығару
<variant>жоғары қозғалыс жылдамдығы
<variant>жүк көлігінің қозғалысына тыйым салу
<variant>жол белгілерінің толық орнатылуы
<variant>жол таңбасының болуы
<question2>Автоарналардағы бөлгіш жолақ қандай мақсатта салынады?
<variant>қарама қарсы көлік лектерін ажырату
<variant>басып озуды болдырмау
<variant>қозғалыс жылдамдығын төмендету үшін
<variant>қозғалыс бағытын өзгерту үшін
<variant>көлік құралдарының аялдауы үшін
<question2>Жолдардағы су өткізетін ғимараттар саны неге тәуелді?
<variant>климат жағдайлары мен рельефке
<variant>жол категориясына
<variant>қозғалыс қарқындылығына
<variant>өткізу қабілеттілігіне
<variant>қозғалыстың есепті жылдамдығына
<question2>Жолдарда жиі қолданылатын су өткізгіш ғимараттарды атаңыз.
<variant>су өткізгіш құбырлар
<variant>үлкен көпірлер
<variant>кювет-резервтер
<variant>кіші көпірлер
<variant>канавалар
<question2>Су өткізгіш құбырларды қандай су шығынына есептеп жасайды?
<variant>10 м3/с
<variant>5 м3/с
<variant>15 м3/с
<variant>20 м3/с
<variant>25 м3/с
<question2>Су өткізгіш құбырлардың қандай түрлерінде су құбырды толық толтырады?
<variant>қысымды
<variant>белсенді
<variant>енжарлы
<variant>депрессивті
<variant>жартылай қысымды
<question2>Су өткізгіш құбырлардың қандай түрлерінде су ағыны құбырдың ұзына бойын толтырмай өтеді?
<variant>қысымсыз
<variant>белсенді
<variant>енжарлы
<variant>депрессивті
<variant>жартылай қысымды
<question2>Су өткізгіш құбырлардың қандай түрлерінде су ағыны құбырдың кіретін тесігін ғана толтырып өтеді?
<variant>жартылай қысымды
<variant>қысымсыз
<variant>белсенді
<variant>енжарлы
<variant>депрессивті
<question2>Автомобиль жолдарындағы су кедергілерін өту үшін қолданылатын ғимараттар жүйесін қалай атайды?
<variant>су өткелі
<variant>су өткізгіш құбырлар
<variant>кювет-резервтер
<variant>су өткізетін канавалар
<variant>эстакадалар
<question2>Жолды су кедергісінің үстімен өткізуге арналған ғимарат қалай аталады?
<variant>көпір
<variant>су өткізгіш құбыр
<variant>сүзгішдамба
<variant>тоннель
<variant>паром
<question2>Көлік ағымы қандай көрсеткіштермен сиппаталады?
<variant>Қарқылықпен, тығыздықпен, жылдамдықпен
<variant>Қарқындлықпен
<variant>Тығыздықпен, жылдамдықпен
<variant>Құрамымен
<variant>Жылдамдықпен, қарқындылықпен
<question2>Еркін қозғалыс кезінде көлік құралдары қалай әсерлеседі?
<variant>Тіпті әсерлеспейді
<variant>Бөлшектер әсерлеседі
<variant>Толық әсерлеседі
<variant>50%-ға әсерлеседі
<variant>Шамалы әсерлеседі
<question2>Егер М-қарқындылық, К-тығыздық, V-жылдамдық болса, онда көлік ағышының негізгі теңдеуін көрсетіңіз.
<variant>M=K*V
<variant>M=K/V
<variant>M=(K/V)2
<variant>M=K+V
<variant>M=A+K/V
<question2>Максималды тығыздық күйінде қозғалыс қарқындылығы неге тең?
<variant>0
<variant>1
<variant>1,5
<variant>2,5
<variant>2
<question2>Көлік ағылшанда автомибельдердің өзара әсерлесуінің қандай түрлері бар?
<variant>Еркін, бөлшекті байланысқан, байланысқан
<variant>Бөлшекті байланысқан, байланысқан
<variant>Еркін, тәуелді
<variant>Тәуелсіз
<variant>Тең өлшемді
<question2>Көлік ағымына қандай құралдар әсер етеді?
<variant>Бағдаршам, жол белгілері, жол таңбалары
<variant>Реттеуші, жол белгісі
<variant>МАИ инспекторы
<variant>МАИ инспекторы, бағдаршам
<variant>Жүріс бөлігінің ені
<question2>Жол қозғалысын басқарудың мақсаты қандай?
<variant>Көлік және жаяу жүргіншілер ағымы сипатының өзгеруі
<variant>Көшелердің орналасуының өзгеруі
<variant>Козғалысқа тиым салу
<variant>Қозғалысқа тиым салу, жүріс бөлігінің үлкеюі
<variant>Қарқындылықтың өзгеруі
<question2>Қандай қарқындылық кесіп өтудің өтімділік қабілеттігіне сәйкес келеді?
<variant>Максималды
<variant>Орташа
<variant>Минималды
<variant>Орташа статистикалық
<variant>Тең өлшемді
<question2>Көлік ағымымен байланысты тез тежеу неге әкеп соғады?
<variant>Соғу толқынының тууына
<variant>Заторға
<variant>Аялдамаға
<variant>Үдеуге
<variant>Бағытын өзгертуге
<question2>Үш фазды қозғалысты ұйымдастыру үшін бағдаршамда не болуы қажет?
<variant>Қосымша секция
<variant>Қосымша бағдаршам
<variant>Жүргіншілер бағдаршамы
<variant>Жол белгісі
<variant>Реттеуші
<question2>Негізгі такттың минималды ұзақтығы неге тең?
<variant>25с
<variant>4с
<variant>10с
<variant>15с
<variant>40с
<question2>Көлік ағымы үшін Гриншельдс формасын көрсетіңіз?
<variant>N=Vc*Ki*(1-Ki/Kmax)n
<variant>N=Vc*Ki*Mi
<variant>N=Vc*Ki*
<variant>N=(1-Ki/Kmax)n
<variant>N=Vc*Mc
<question2>Толқындық жылдамдық деп нені айтамыз?
<variant>Соғу толқынын тарату жылдамдығы?
<variant>Дыбысты тарату жылдамдығы
<variant>Жарықты тарату жылдамдығы
<variant>Көлік қозғалысының шекті жылдамығы
<variant>Максималды тығыздықтағы жылдамдық
<question2>Қауіпсіздік қөзқарасымен көлік ағымында не қажетсіз болып табылады?
<variant>Көлік ағышындағы кезкелген ауыртпалдық
<variant>Көп мөлшерде бағдаршам саны
<variant>Таңбаның болмауы
<variant>Қоршаудың болмауы
<variant>Бордюрдің болмауы
<question2>Реттелмеген қиылыста қозғалысты басқару қалай жүзеге асырылады?
<variant>Басымдылық белгілерінің көмегімен
<variant>Бағдаршамдар көмегімен
<variant>Жол таңбасының көмегімен
<variant>Бағыттаушылар көмегімен
<variant>Өз бетімен
<question2>Қозғалысты ұйымдастарудағы басқару аймағын ата
<variant>Көлік және жүргіншілер ағыны
<variant>Бағдаршамдар
<variant>Көшелер
<variant>Көлік құралдары
<variant>Бағдаршамдар және жол белгілері
<question2>Адаптивті реттелуден нені түсінуге болады?
<variant>Қозғалыс қарқындылығынын басқа циклдарды түзету
<variant>Цикл ұзындығын өзгерту
<variant>Такт ұзындығын өзгерту
<variant>Аралық такттарды жою
<variant>Көлік ағымын қосу
<question2>Затор жағдайы немен сипатталады?
<variant>V=0 тең жылдамдықпен
<variant>Максималды қарқындылықпен
<variant>Ағын құрамымен
<variant>Толығу ағынымен
<variant>Жылдамдық толқынымен
<question2>Шекаралық қашықтыққа қанша жүргізуші қанағаттануы тиіс?
<variant>50%
<variant>20%
<variant>70%
<variant>100%
<variant>80 %
<question2>Реттелмеген қиылыс қандай қажетті басымдылық белгілерімен жабдықталу керек?
<variant>Басты жол, жол бер
<variant>Басты жолдың аяқталуы
<variant>Қосалқы жолдың кедергісі
<variant>Қолдаусыз қозғалысқа тиым салу
<variant>«Қиылыс» белгісі
<question2>Автомобильдер арасындағы қашықтықты орнату қандай заң көмегімен сипатталады?
<variant>P=e -λt
<variant>Нормальды заңды орнатумен
<variant>Q=KV
<variant>Үлкен сандар заңының көмегімен
<variant>Вейбулл заңымен
<question2>Көліктік кешігу нені сипаттайды?
<variant>Қиылысты кесіп өтуде уақытты жоғалтуды
<variant>Жылдамдықты
<variant>Тығыздықты
<variant>Үдеуді
<variant>Қарқындылықты, тығыздықты
<question2>Бағдаршамды реттеудің бірінші енгізу шарты нені көрсетеді?
<variant>Басты және қосалқы жолдармен қозғалыс қарқындылығының сәйкестенуін
<variant>ЖКА санын
<variant>Қозғалыс жалағының санын
<variant>Басты жолдағы қарқындылықты
<variant>Қарқындылықтардың қатынасы
<question2>Көліктік бағдаршамдарда қандай диаметрде линзалар болуы қажет?
<variant>200-300
<variant>300-400
<variant>100
<variant>400-500
<variant>50-100
<question2>Бағдаршамның қосымша секциясы не үшін арналған?
<variant>Бұрылыс қозғалысын қамтамасыз ету үшін
<variant>Жүргізушілер ыңғайлылығы үшін
<variant>Жақсы көрімділік үшін
<variant>Қосымша ақпарат үшін
<variant>Жүргіншілер үшін
<question2>Көліктік бағдаршамдарды жүріс бөлігінің жанынан орнату биіктігі?
<variant>2-3м
<variant>1-2м
<variant>5-6м
<variant>8-12м
<variant>8м
<question2>Қандай минималды қашықтықтан бағдаршам көрінуі керек?
<variant>100м
<variant>50м
<variant>150м
<variant>75м
<variant>120-150м
<question2>Цикл узақтығын анықтау үшін не қажетті ақпарат болып табылады?
<variant>Қозғалыс қарқындылығы
<variant>Ағым құрамы
<variant>Ағым жылдамдығы
<variant>Жүріс бөлігінің ені
<variant>Толығу ағымы
<question2>Бір автомобильдің орташа кідіруі қалай анықталады?
<variant>Аналитикалы және тәжірибелі
<variant>Бақылаулармен
<variant>Экспериментті
<variant>есеппен
<variant>Практикалық
<question2>Такт ұзақтығы неге пропорционалды болуы керек?
<variant>Фазалық коэффициентке
<variant>Ағым құрамына
<variant>Ағым жылдамдығына
<variant>Жол жағдайына
<variant>Толығу ағымына
<question2>Реттеу тактінен нені түсінуге болады?
<variant>Бағдаршам сигналының әрекет периодын
<variant>Негізгі және аралық такттардың ұзақтығын
<variant>Толығу ағымын
<variant>Максималды уақыт қашықтығын
<variant>Қозғалыс қарқындылығын
<question2>Фазалық реттеуден нені түсінуге болады?
<variant>Негізгі және аралық такттардың ұзақтығын
<variant>Фазалық коэффициентті
<variant>Толығу ағымын
<variant>Қайталанатын фазаларды
<variant>Қозғалыс қарқындылығын
<question2>Реттеу циклынан нені түсінуге болады?
<variant>Қайталатын фазаларды
<variant>Негізгі және аралық такттар ұзақтығын
<variant>Фазалық коэффициенттерді
<variant>Толығу ағымын
<variant>Қозғалыс қарқындылығын
<question2>Тіке бағыт үшін толығу ағымы қалай анықталады?
<variant>Мн=525*В
<variant>Мн=525/В
<variant>Мн=525ВN
<variant>Мн= 525 ВУ
<variant>Мн=1800/1,525/R
<question2>Фазалық коэффициент қалай анықталады?
<variant>Y=N/Mн
<variant>Y=V/N
<variant>Y=N*M*K*V
<variant>Y=N*M/K
<variant>Y=N*M
<question2>Бұрылыс ағымы үшін толығу ағыны қалай анықталады?
<variant>Мп=1800/(1+1,525/R)
<variant>Мн=525*B/V
<variant>Мп=525B/R
<variant>Мп=1800/R
<variant>Мп=1800R
<question2>Қандай фазалық коэффициент цикл тактін есептегенде қолданылады?
<variant>Максималды
<variant>Минималды
<variant>Номиналды
<variant>Орташа
<variant>Шекті
<question2>Бұрылатын автомобильдердің бір қозғалыс жолағынын көлік құралдары қозғалысы кезінде толығу ағымы қалай анықталады?
<variant>M’=Mн*100/(а+1.75в+1.25с)
<variant>M’½=Mпр
<variant>M’=Мн
<variant>M’=100/(а+в+с)
<variant>М=1800/N+R
<question2>Реттеу циклы қандай такттардан турады
<variant>Негізгі және аралық
<variant>Негізгі және көмекші
<variant>Басты және қосалқы
<variant>Басты және негізгі
<variant>Аралық және қосалқы
<question2>Негізгі такт не үшін арналған?
<variant>Көлік құралдарын өткізу үшін
<variant>Көлік құралдарын кідірту үшін
<variant>Бағытты өзгерту үшін
<variant>Көлік құралдарын тоқтату үшін
<variant>Көлік ағымы сипатын өзгерту үшін
<question2>Цикл ұзақтығы қандай болуы керек?
<variant>25-120с
<variant>50-120с
<variant>50-160с
<variant>80-150с
<variant>80-180с
<question2>Циклда жойылған уақыт қалай анықталады?
<variant>Аралық такттардың қосындысымен
<variant>Негізггі және аралық такттардың қосымдысымен
<variant>Реттеу фазаларының қосындысымен
<variant>Такт және циклдың қосымдысымен
<variant>Негізгі және аралық такттың айырмасымен
<question2>Фазалар санының көбеюі нені төмендетеді?
<variant>Өту қабілетін
<variant>Қауіпсіздікті
<variant>Тиімділікті
<variant>Жүргіншілер қарқындылығын
<variant>Жүріс уақытын
<question2>Жүргіншілердің «шыдамды күтудегі» минималды уақыты қандай?
<variant>30с
<variant>15с
<variant>45с
<variant>50с
<variant>62с
<question2>Жүргінші такты және оған сәйкес негізгі арасындағы қатынас қандай болу керек?
<variant>tж≥ tн
<variant> tж<tн
<variant> tж=½tн
<variant> tж= 2tн
<variant> tж=3 tн
<question2>Бір бағыттағы қозғалысты қанша бағдаршам реттеу қажет?
<variant>2
<variant>1
<variant>3
<variant>4
<variant>5
<question2>Бір фазада қозғалыс бағытын реттейтін бағдаршам қалай аталады?
<variant>Негізгі жанушы
<variant>Негізгі қайталаушы
<variant>Қосарлы
<variant>Біріккен
<variant>Параллельді
<question2>«Фантомды эффект» дегеніміз не?
<variant>Сәуленің қайтарылуы
<variant>Көлеңкелену
<variant>Сыну
<variant>Ауытқу
<variant>Нақты нүктеге бағытталу
<question2>Бақылаушы неге арналған?
<variant>Сигналдарды қосып айыру үшін және нақты уақытын орнату үшін
<variant>Жүргіншілер ағынын басқару үшін
<variant>Көлік ағымын реттеу үшін
<variant>Көлік қозғалысын координациялау үшін
<variant>Сигнал беру үшін
<question2>Детектор не үшін арналған?
<variant>Көлік құралының өтеуін қадағалау үшін
<variant>Ағынды өзгерту үшін
<variant>Ағынды реттеу үшін
<variant>Ағынды басқару үшін
<variant>Қарқындылықпен басқару үшін
<question2>Реттеу бағдарламасынан нені түсінуге болады?
<variant>Такттарды қосу ретін және ұзақтығын
<variant>Цикл ұзындығын өзгертуді
<variant>Реттеу циклын
<variant>Такттар қосындысын
<variant>Тәуліктегі уақытты өзгерту
<question2>Циклда жайылған уақыттан нені түсінуге болады?
<variant>Қозғалыссыз уақытты
<variant>Көлік құрамдарының тұрақтану уақытын
<variant>Жүргіншілердің тоқтау уақытын
<variant>Бағдаршамдағы қызыл сигнал узақтығын
<variant>Тиым салу сигналдарының қосындысын
<question2>Жасыл сигналды қосқанда, қозғалыстың кідіруі неге байланысты?
<variant>Жүргізуші реакциясына және жүріп кету уақытына
<variant>Жүргізуші реакциясына
<variant>Жүріп кету уақытына
<variant>Динамикалық сапасына автомобильдің
<variant>Реттеу тәртібіне
<question2>Циклды есептегенде жол шарттары қалай шығарылады?
<variant>Жол жағдайының әсер ету коэффициенті көмегімен
<variant>Қозғалыс қарқындылығын жүзетумен
<variant>Жүріс бөлігі енін түзетумен
<variant>Қозғалыс жылдамдығын түзетумен
<variant>Ағын құрамының түзету коэффициенттерімен
<question2>Толығу ағыны неге сәйкес?
<variant>Қозғалыстық максималды қарқындылығына
<variant>Қозғалыстық максималды жылдамдығына
<variant>Негізгі такттың максималды ұзақтығына
<variant>Автомобильдердің жалпы санына
<variant>Басты жол бойынша максималды қарқындылыққа
<question2>Бағдаршамдардағы лампалардың ұзақ тұруына не әсер етеді?
<variant>Қосып-сөндіру тәртібі
<variant>Жану ұзақтығы
<variant>Ауа ылғалдылығы
<variant>Ауа температурасы
<variant>Дайындалу сапасы
<question2>АСУД-ты қолдану қандай жағдайларды туғызады?
<variant>Кідіруді төмендетеді, өту қабілетін жоғарлатады
<variant>Ағын жылдамдығын жоғарлатады
<variant>Қарқындылықты төмендетеді
<variant>Тығыздықты азайттады
<variant>Ағын құрамын өзгертеді
<question2>Қозғалыс координациясынан нені түсінуге болады?
<variant>Бірінші қиылыстарда сигналдарды қосу келісімі
<variant>Бағдаршаммен басқаруды
<variant>Тығыздықпен басқаруды
<variant>Жүргіншілермен басқаруды
<variant>Такттардың теңдігін
<question2>Координацияланған басқаруды ұйымдастыру кезінде, не әрдайымдық болуы керек?
<variant>Жылдамдық, цикл ұзақтығы
<variant>Жүріс бөлігінің ені
<variant>Қозғалыс қарқындылығы
<variant>Ағын тығыздығы
<variant>Қиылыс арасындағы қашықтық
<question2>Координацияланған басқаруды енізу кезінде не төмендейді?
<variant>Көлік құралдарының кідіруі
<variant>Қарқындылық
<variant>Өту қабілеті
<variant>Ағын тығыздығы
<variant>Бағдаршам саны
<question2>Уақыт лентасының минималды мағынасы неге тең?
<variant>0,3 Тц
<variant>0,1 Тц
<variant>0,6 Тц
<variant>0,8 Тц
<variant>1,0 Тц
<question2>Жүргіншілердің өту шарты бойынша реттеу циклын түзетуден нені түсінуге болады?
<variant>Негізгі такттың жүргіншілер такты ұзақтығына қарсылығын
<variant>Көлік ағынын басқаруын
<variant>Жүргіншілер ағынын басқаруын
<variant>Жылдамдылықпен басқарылуды
<variant>Қарқындылықты жоғарлату мақсатымен анықтауды
<question2>Жүргіншілер тактінің ұзақтығы қалай анықталады?
<variant>tж =5+(B/Vж)
<variant>tж =10Vж
<variant>tж =1800/Vж
<variant>tж =B/Vж
<variant>tж =2B/Vж
<question2>Аралықтакт не үшін арналған?
<variant>Қиылысты босатуға және қозғалуға дайындық үшін
<variant>КҚ кідіруі үшін
<variant>КҚ басқару үшін
<variant>Бағытын өзгерту үшін
<variant>Қайта құру үшін
<question2>Аралық такттың ұзақтығы қандай болуы керек?
<variant>3-7с
<variant>5-6с
<variant>1-3с
<variant>8-10с
<variant>10-12с
<question2>Бағдаршамды орнату туралы шешім қабылдау үшін қанша ЖКА болу керек?
<variant>3
<variant>5
<variant>7
<variant>9
<variant>10
<question2>Бағдаршамдық циклды есептеу үшін қандай қарқындылық қолданылады?
<variant>Максималды
<variant>Орташа
<variant>Минималды
<variant>Жуық
<variant>Теоретикалық
<question2>Бағдаршам линзасының сипаты болып не табылады?
<variant>Жарық жайылу бурышы
<variant>Түсі
<variant>Формасы
<variant>Орналасуы
<variant>Диаметрі
<question2>Жалпы пайдаланудағы көлік құралдары үшін бағдаршам сигналысының түсі қандай болу керек?
<variant>Ақ
<variant>Көк
<variant>Жасыл
<variant>Ашық қызыл
<variant>Сары
<question2>Сары жанып-өшіп туратын сигнал не үшін қолданылады?
<variant>Қиылысты белгілеу үшін
<variant>Аялдау үшін
<variant>Баялау үшін
<variant>Үдету үшін
<variant>Бұрылу үшін
<question2>Қиылыстан 800 м қашықтықтағы көлік ағынымен не болады?
<variant>Диффузия
<variant>Стабилизация
<variant>Теңестіріледі
<variant>түзетіледі
<variant>Тең өлшемді болады
<question2>Екінші сотыдағы бақылаушылар схемасын құру принципі
<variant>Агрегатты
<variant>Еркін
<variant>Тең өлшемді
<variant>Аралас
<variant>Ауыспалы
<question2>УК секциясындағы бақылаушылар, көп дегенде, қанша бағдарламаны қолға алады?
<variant>2
<variant>3
<variant>4
<variant>5
<variant>6
<question2>Қиылыс алдындағы бір автомобильдің орташа кешігуін анықтау үшін нені білу қажет?
<variant>Реттеу циклын, қарқындылықты
<variant>Қарқындылықты
<variant>Реттеу циклын
<variant>Жасыл сигнал ұзақтығын
<variant>Ағын құрамын
<question2>Реттелген қиылыстағы бір автомобильдің орташа кідіруі неден тәуелді?
<variant>Негізгі және аралық такттардың ұзақтығынан
<variant>Қозғалыс жылдамдығынанағын құрамынан
<variant>Ағын құрамынан
<variant>Жүріс бөлігінің енінен
<variant>Қозғалыс қарқындылығынан
<question2>Реттеу фазаларының толығу деңгейі қалай анықталады?
<variant>Х= Тц N / Мн t эф
<variant>Х=Тц/Мн t эф
<variant>Х= N / Тц
<variant>Г=Тц / Мн
<variant>Х=Тц / N
<question2>Мн=525В толығу ағынының формуласын қандай шарттарда қолданылады?
<variant>5,4 ≤ В ≤ 18м кезінде
<variant>3,4 ≤ В ≤ 12м кезінде
<variant>Тек қалада
<variant>Жолдарда
<variant>Тар жүріс бөлігінде
<question2>Қиылыста бір тәулік ішінде қанша реттеу тәртібін қарастырады?
<variant>2-3
<variant>6-8
<variant>10
<variant>12
<variant>14
<question2>Солға бұрылатын ағынды бөлек фазаға бөлу үшін қандай қарқындылық болу қажет?
<variant>120 авт/сағ аз емес
<variant>300 авт/сағ аз емес
<variant>700 авт/сағ аз емес
<variant>900 ат/сағ аз емес
<variant>1000 авт/ сағ аз емес
<question2>«Кесіп өту интервалы» нені білдіреді?
<variant>Бірінен соң бірінің ені аралығын
<variant>Екі негізгі арасындағы ұзақтықты
<variant>Жасыл сигнал ұзақтығын
<variant>Қызыл сигнал ұзақтығын
<variant>Қызылдың жасылға ауысуын
<question2>Жүргіншілердің шақыру құрылғысы қайда орнатылады?
<variant>Көше перегондарында
<variant>Жүргіншілердің өту жолдарында
<variant>Қиылыстарда
<variant>Тоннельдерде
<variant>Көпірлерде
<question2>Жүргіншілердің шақыру құрылғысында қашан көлік ағынының бұзылуы болады?
<variant>Жүргіншілер талабы бойынша
<variant>Сағат сайын
<variant>Тәулігене 1 рет
<variant>Минут сайын
<variant>Периодты
<question2>Жол бақылаушыларының тұрлері?
<variant>Локалды жүйелі
<variant>Жалпы
<variant>Бөлшекті
<variant>Аралас
<variant>Бөлінген
<question2>Қандай қиылыс реттелген деп аталады?
<variant>Бағдаршам орнатылған
<variant>Басымдылық белгілері бар
<variant>Таңбалары бар
<variant>Белгілері мен таңбалары бар
<variant>Сары өшіп-жанатын сигналы орнатылған
<question2>Қандай қиылыс тең мағыналы деп аталады?
<variant>Жүріс басымдылығы көрсетілмеген
<variant>Бағдаршамды
<variant>Орнатылған белгілері бар
<variant>Жол таңбалары бар
<variant>Жүріс бөлігінің бірдей енінде
<question2>Тең мағыналы қиылыстан өту кезінде, кім оны пайдаланады?
<variant>Оң жағынан кедергісі жоқ
<variant>Басты жолмен қозғалып келе жатырған
<variant>Жеңіл
<variant>Автобус
<variant>Арнайы машиналар
<question2>Есептенгенде қандай өту қабілеті қолданылады?
<variant>Теоретикалық
<variant>Шартты
<variant>өтімді
<variant>Келтірілген
<variant>Орташаланған
<question2>Қарапайым бағдаршамдық цикл қандай тактардан турады?
<variant>2 негізгі ,2 аралық
<variant>1 негізгі ,2 аралық
<variant>2 негізгі 1 аралық
<variant>2 негізгі, 4 аралық
<variant>6 такттан
<question2>Реттеу фазасы қандай такттардан турады?
<variant>1 негізгі 1 аралық
<variant>2 негізгі 1 аралық
<variant>2 негізгі 3 аралық
<variant>1 негізгі 3 аралық
<variant>Бір негізгі
<question2>Реттеу циклын есептегенде фазалық коэффициенттердің қандай мағынасы қолданылады?
<variant>Әрбір фазадағы максималды қосындысы
<variant>Минималды
<variant>Орташа
<variant>Максималды
<variant>Келтірілген
<question3>Екі фазалық циклда қанша негізгі такт болады?
<variant>2
<variant>3
<variant>4
<variant>5
<variant>6
<question3>«Уақыт лентасының» бұрышы қалай анықталады?
<variant>tgl = VaМг/3,6 Мв
<variant>tgl = VМг/3,6
<variant>tgl =Мв/ Мr
<variant>Sin l = V/3,6
<variant>Sin l = V Мг/ Мв
<question3>Координацияланған басқаруда рұқсат етілген жылдамдық ауытқулары
<variant>10-15%
<variant>5-7%
<variant>7-10%
<variant>15-20%
<variant>25%
<question3>Координацияланған басқаруда рұқсат цикл ұзақтығының ұлғаюы
<variant>10-15%
<variant>5-8%
<variant>8-10%
<variant>12-20%
<variant>35%
<question3>ЖКҰ іске асыру қажеттілігі неге байланысты?
<variant>Автомобиль санының өсуі мен және ЖКА санына
<variant>Жол жағдайының жақсартуына, қаланың өсуіне
<variant>Жол жағдайының жақсартуына
<variant>Жол жағдайының нашарлауына
<variant>Қаланың өсуіне
<question3>Жол қозғалысын басқарудан нені түсінуге болады?
<variant>Көлік ағынына әсерін
<variant>Көлік құралдарын орнату ережесін
<variant>Жүріс бөлігінің жабдықталуын
<variant>Көлік құралдары қозғалысына тиым салуды
<variant>Жүргіншілер қозғалысына тиым салуды
<question3>Көлік ағынын басқару немен аяқталады?
<variant>Көлік ағынының өзгеруі бойынша тиым салу, міндеттеу, кепілдеу әрекетімен
<variant>Реттеушінің болуымен
<variant>Жүріс бөлігін жабдықтаумен
<variant>КҚ қозғалысына тиым салумен
<variant>Жүргіншілер қозғалысына тиым салумен
<question3>Қауіпсіздіктен басқа ЖҚҰ тиімділік көрсеткіші болып не табылады?
<variant>Орындалған көлік жұмысының көлемі
<variant>Қозғалыс жылдамдылығы
<variant>Көше-жол желісін ұйымдастыру
<variant>Жүріс бөлігінің ені
<variant>Көлік құралдарының саны
<question3>Көлік ағынын бақылау қандай құралдармен жүргізіледі?
<variant>Детекторлар, телекамералармен бақылаумен
<variant>Бақылаушылармен
<variant>Жүргіншілермен
<variant>Реттеушілермен
<variant>Көлік құралдарымен
<question3>Көлік ағыны сипатының өзгеруі ненің көмегімен орындалады?
<variant>ЖҚҰ көлік құралдары көмегімен
<variant>Жүріс бөлігі енінің өзгеруімен
<variant>Бөлек КҚ қозғалысына тиым салумен
<variant>Реттеушілермен
<variant>Жаяулармен
<question3>Жерлікті басқарудан нені түсінуге болады?
<variant>Бір қиылыста қозғалысты басқаруды
<variant>Жергілікті органдармен басқаруды
<variant>Жаяулармен басқаруды
<variant>Қозғалысқа тиым салуды
<variant>Жүріс бөлігі енін өзгертуді
<question3>Орталықтандырылған бақылаудан нені түсінуге болады
<variant>Орталықтан басқару бұйрығын беру
<variant>Жергілікті органдармен басқару
<variant>Бағдаршаммен басқару
<variant>Реттеушілерінен
<variant>Жүріс бөлігі енін өзгертуді
<question3>Көлік ағынының орташа жылдамдылығы неге тең?
<variant>V=tgl
<variant>V=sinl
<variant>V=cosl
<variant>V=1/l
<variant>V=1/tgd
<question3>Орташатығыздық кезінде қозғалыс жылдамдылығы неге тең?
<variant>Орташа жылдамдыққа
<variant>min
<variant>max
<variant>0
<variant>Келтірілген жылдамдыққа
<question3>Көлік ағынының өзіндігінде қандай сипат жүреді?
<variant>Мүмкін, динамикалық
<variant>Кездейсоқ, статистикалық
<variant>Статистикалық
<variant>Оталдыру, жою
<variant>Жойылған
<question3>Қандай ағын жеңіл деген атты ұстайды?
<variant>70% жоғары жеңіл автомобильдер
<variant>50% жоғары жеңіл автомобильдер
<variant>90% жоғары жеңіл автомобильдер
<variant>100%
<variant>Аралас
<question3>Көлік ағынын үлгілеу неге мүмкіндік береді?
<variant>ЖҚҰ ұйымдастыру варианттарын математикалық үлгіден алуға рұқсат етеді
<variant>Қарапайымдылық, қол жеткізушілік
<variant>Ыңғайылылық
<variant>Берілгендерді реттеу оңайлығы
<variant>Кез келген орындаушы деңгейінде қол жеткізу
<question3>Қандай көлік ағыны жыртылу деген атты ұстанады?
<variant>Нормальды және орнықты емес қозғалыс үшін әртүрлі ағын сипаты
<variant>КҚ жыртылудың болуы
<variant>Ағын машиналары арасындағы үлкен қашықтық
<variant>Қозғалыс жолағының үлкен саны
<variant>Әртүрлі деңгейдегі байлаулардың болуы
<question3>Қандай формула автомобильдер арасындағы интервалдарды орнатуды көрсетеді?
<variant>
<variant>Х=Тц N/Мн t эф
<variant>Х=Тц/Мн t эф
<variant>Х= N/ Тц
<variant>Г=Тц /Мн
<question3>Көлік ағынының тұрақсыз тәртібі немен сипатталады?
<variant>Жылдамдық пен тығыздық ағынының ауытқуымен
<variant>Тәулік уақытында сипаттамалардың өзгеруімен
<variant>Жүргізушілердің әртүрлі қалпымен
<variant>Жүріс бөлігі енінің әртүрлігімен
<variant>Ағын құрамының түрлігімен
<question3>Қандай кесіп өту өздігінен реттелетін деп аталады?
<variant>Айналым түрінде кесіп өту
<variant>Бағдаршам бар куде қиып өту
<variant>Реттеуіш бар кезде қиып өту
<variant>Түрлі деңгейде қиып өту
<variant>Басымдалық белгілерін пайдаланып кесіп өту
<question3>Жобалау кезінде қиып өту түрі қандай көрсеткішпен анықталады?
<variant>Қарқындылықпен
<variant>Жылдамдылықпен
<variant>Тығыздықпен
<variant>Құрамымен
<variant>ЖҚҰ көлік құралдарының болуымен
<question3>Қарқындылық өскенде шекаралық интервалмен не болады?
<variant>Ұлғаяды
<variant>Төмендейді
<variant>Әрдайымдық болып қалады
<variant>Мағынасыз төмендейді
<variant>Басты жолдағы машина санынан тәуелді
<question3>Қауіпсіздік позициясынан шекаралық интервалды қамтамасыз ету қандай болу қажет
<variant>80 %
<variant>90%
<variant>100%
<variant>50%
<variant>60%
<question3>Шекаралық интервал нені көрсетеді?
<variant>Басты жолдағы машина арасындағы интервал
<variant>Қосалқы жолдағы машина арасындағы интервал
<variant>Машина арасындағы минималды интервал
<variant>Жүргізуші реакциясының минималды уақыты
<variant>Машиналар арасындағы минималды қашықтық
<question3>Көлік ағынында қандай автомобильге түрлі автомобиль типтері келеді?
<variant>Жеңілге
<variant>Жүкке
<variant>Пассажирлік
<variant>Автопоезқа
<variant>Трамвайлыға
<question3>Көлік ағынына әсерін тигізетін көліктік құралдар қамтамасыз етеді?
<variant>Бақылаушылар, детекторлар, АСУД, байланыс құралы
<variant>МАИ жұмысшылары, бағдаршамдар
<variant>Телевидение, бағдаршам
<variant>қоғамданушылық
<variant>Спутниктік телевидение
<question3>Бағдаршамның қандай екі тобы бар?
<variant>Жүргіншілер, көліктік
<variant>Көліктік теміржолдық
<variant>Көлікткік, реттелетін
<variant>Жаяулар темір жолдық
<variant>Автомобильдік, трамвайлық
<question3>«Экипаждық» уақыттан нені түсінуге болады?
<variant>Детектордан стоп-линияға дейінгі жүріс уақытын
<variant>Баяулау уақыты
<variant>Қозғалыстық басталу уақыты
<variant>Тұрақтану уақыты
<variant>Жаяулар қозғалысының уақыты
<question3>Адаптивті реттеу нені қамтамасыз етеді?
<variant>Шартты өзгерту үшін реттеу тәртібін адаптациялауды
<variant>Бағдаршам жұмысын координациялауды
<variant>Бағдаршам жұмысын реттеуді
<variant>Бағдаршамдарды оптималды орналастыруды
<variant>Есеп бағдарламасы негізінде реттеуді
<question3>Көлік ағымындағы үзілісті іздеу кезінде немесе алгоритмді, жасыл сигнал ұзақтығы неге тең болу мүмкін?
<variant>tжас= (1.2-1.3) t0
<variant>tжас= t0
<variant>tжас= tn
<variant>tжас= Тцикла
<variant>1,5 Тц
<question3>Жол қозғалысын ұйымдастыруда детектордық қандай түрлері пайдаланылады?
<variant>Өтімді, қатысушы
<variant>Өтімді, қатысушы, шектелген қатысушы
<variant>Өткір, жүйелік
<variant>Локальды, жүйелік
<variant>Аралық, жүйелік
<question3>Жаяулар қозғалысының орташа жылдамдығы неге тең?
<variant>1,3м/с
<variant>1м/с
<variant>3м/с
<variant>5м/с
<variant>10м/с
<question3>Жаяулар бағдаршамында қанша секция болу қажет?
<variant>2
<variant>3
<variant>2, және бұрылыс бағдары
<variant>1
<variant>1 жасыл
<question3>Қозғалыс жолағы төртеуден көп болғанда, жоғары қарқындылық кезінде, жаяуларды өткізу қалай жүргізіледі?
<variant>Екі этаппен
<variant>Әрдайым
<variant>Тиым салынған
<variant>Үш этапта
<variant>Біртіндеп
<question3>Толығымен жаяулар фазасы болғанда, көлік құралдары қалай қозғалады?
<variant>Толығымен қозғалысқа тиым салынады
<variant>Тек солға бұрылатын ағындар
<variant>Тек тіке
<variant>Тек солға
<variant>Тек кері бағытта
<question3>«Жасыл толқын» нені білдіреді?
<variant>Қиылыстар қатары арқылы аялдаусыз қозғалыс
<variant>Жылдамдықты шектемейді
<variant>Аялдауды шектемейді
<variant>Жаяулардың еркін қозғалысын
<variant>Участкеде бағдаршамның болмауын
<question3>Координацияланған басқару кезінде «фазалық қозғалудан» нені түсінуге болады?
<variant>Көрші қиылыстағы жасыл сигналдың бастап жануын қосу
<variant>Цикл ұзақтығының өзгеруін
<variant>Қиылысты өту ретін өзгертуді
<variant>Реттеу фазаларының өзгеруін
<variant>Бағдаршам жұмысының қайта келісуін
<question3>Егер Мо-көлік құралдары қозғалысының қосынды қарқындылығы болса, бағдаршамдық реттеуді енгізу кезінде, шығындарды төмендету коэффициенті қалай анықталады?
<variant>К=0,001 Мо-0,2
<variant>К= Мо-0,2
<variant>К=Мо/0,00,+0,2
<variant>К= Мо+0,2
<variant>К=1/Мо+0,2
<question3>Ретелмеген қиылыстан өту кезінде, көліктік кешігу немен аяқталады?
<variant>Белгілі интервалды күтумен
<variant>Кідіру болмайды
<variant>Басты жолдағы автомашиналардағы кідірумен
<variant>Шектік интервалды күтумен
<variant>Шекаралық интервалды күтумен
<question3>Қиылыс алдындағы критикалық участкеден нені түсінуге болады?
<variant>Сол участкенің ішінде жүргізушіге тоқтауға болмайды
<variant>Стоп-линияға дейінгі жолды
<variant>Тежелусіз минималды жол
<variant>Максималды тежеу жолы
<variant>Тежеу жолы
<question3>Бағдаршамда орнатылатын лампалар санының жетіспеушілігі немен аяқталады?
<variant>Аз қызмет уақытымен
<variant>Жарықтың аз күшімен
<variant>Орнату күрделігімен
<variant>Үлкен өлшемдермен
<variant>Басқару күрделігімен
<question3>Егер Тп – циклдағы жайылған уақыт қосындысы, У-фазалық коэффициент қосындысы болса, цикл ұзақтығы қалай анықталады?
<variant>Тц=(1,5Тп+5) / (1-У)
<variant>Тц= 1,5Тп+У
<variant>Тц= (1,5 Тп+5) / У
<variant>Тц=(Тп+5) / (2-У)
<variant>Тц= Тп / У+5
<question3>Егер Тц-цикл ұзақтығы болса Тп – жойылған уақыт қосындысы, у-фазалық коэффициент, У-фазалық коэффициент қосындысы болса, негізгі такт ұзақтығы қалай анықталады?
<variant>to= (Тц-Тп)уі / У
<variant>to= (Тц-Тп) У
<variant>to= (Тц-Тп) У / (1-У)
<variant>to= (Тц-Тп) У /у
<variant>to= Тц / У-Тп / у
<question3>Өткізу қабілетінің турлері
<variant>Теоретикалық, мүмкін, практикалық
<variant>Келтірілген, мүмкін
<variant>Натуралды, теоретикалық
<variant>Жалпыланған
<variant>Жалпыланған, жеке
<question3>Өткізу қабілетін пайдалану деңгейі қалай анықталады?
<variant>Z=N/И
<variant>Z=И/К
<variant>Z=N-K/N
<variant>Z=N-K
<variant>Z=N*Y*K
<question3>Кесіп өтудің өткізу қабілеті неден турады?
<variant>Барлық бағыттағы өткізу қабілетінің қосындысынан
<variant>Басты бағыттағы өткізу қабілетінің қосындысынан
<variant>Қосылқы бағыттағы өткізу қабілетінің қосындысынан
<variant>Барлық бағыттың орташа арифметикасы сияқты
<variant>Максималды қарқындылықтың нақтылығы сияқты
<question3>Қосалқы бағыттың өткізу қабілеті неден тәуелді?
<variant>Басты бағыттағы машиналар арасындағы интервалдан
<variant>Басты бағыттағы автомобильдер қозғалысы жылдамдылығынан
<variant>Ағын құрамынан
<variant>Қосалқы бағыттағы автомобиль қозғалысы жылдамдығынан
<variant>Қосалқы бағыттағы машиналар арасындағы интервалдан
<question3>Бір автомобильдің орташа кідіруі қандай құрастырулардан турады?
<variant>Интервалды күту, шеретке туру, оталу
<variant>Тежеу және оталу уақытынан
<variant>Жүргізуші реакциясынан және оталу уақытынан
<variant>Жол параметрлерінен, жүргізуші реакциясынан және оталу уақытынан
<variant>Автомобильдер арасындағы интервалдан
<question3>Қанша уақыт ішінде кідірудің экспериментальді анықталуы жүргізіледі?
<variant>5 мин
<variant>10 мин
<variant>15 мин
<variant>30 мин
<variant>1 сағ.
<question3>Қай жерде жиі ЖКА болады?
<variant>Кесіп өткенде
<variant>Жарысқанда
<variant>Жүріп өткенде
<variant>Аялдамаларда
<variant>Переездерде
<question3>Бағдаршам секциясы қандай негізгі бөліктерден турады?
<variant>Корпус, жарық көзі, жарықтандырғыш, линза
<variant>Корпус, жарық көзі
<variant>Оптикалық құрылғы, жарық көзі
<variant>Козырек, жарық көзі
<variant>Жарық көзі
<question3>Уақытында көлік ағындарын бөлу ненің көмегімен іске асады?
<variant>Бағдаршам көмегімен
<variant>Белгі көмегімен
<variant>Қоршау көмегімен
<variant>Полиция көмегімен
<variant>Жол құрылғылары көмегімен
<question3>Реттеу тәртібінен нені түсінуге болады?
<variant>Цикл және такт ұзақтығын, такттардың ауысып туруын
<variant>Такттар ұзақтығын
<variant>Цикл ұзақтығын
<variant>Такттардың ауысып туруын
<variant>Циклдардың ауысып туруын
<question3>Бағдаршамды орнатудың экономикалық өлшемі болып не табылады?
<variant>Әртүрлі кесіп өту түрлеріндегі келтірілген шығын деңгейі
<variant>ЖКА – дан экономикалық шығындар
<variant>Көліктік кідіруден экономикалық шағындар
<variant>Авариялық жағдайдың төмендеу деңгейі
<variant>Көлік құралдарының қозғалыс қарқындылығы
<question3>Бағдаршамды енгізудің қанша көліктік өлшемі бар?
<variant>5
<variant>4
<variant>3
<variant>2
<variant>1
<question3>Бағдаршамда 300мм линзаны орнату шарты қандай?
<variant>60 км/сағ жоғары жылдамдық, магистральдарда
<variant>Көрімділік жағдайы
<variant>Сыйымдылық жағдайы
<variant>Қиып өтудегі бағдаршам саны
<variant>Реттеу фазаларының саны
<question3>Бір бағанада көп дегенде қанша бағдаршам орнатуға болады?
<variant>4
<variant>3
<variant>2
<variant>1
<variant>5
<question3>АСУД –ты қолдану қандай көмек береді?
<variant>Кідіруді төмендетеді, өту қабілетін арттырады
<variant>Жылдамдықты көбейтеді
<variant>Қарқындылықты азайттады
<variant>Тығыздықты азайттады
<variant>Ағын құрамын өзгертеді
<question3>Негізгі такт минималды ұзақтығы қандай?
<variant>8 сек кем емес
<variant>1-3сек кем емес
<variant>7-10сек кем емес
<variant>10-12сек кем емес
<variant>Шектелмеген

Приложенные файлы

  • docx 14795448
    Размер файла: 75 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий