Самоаналіз методики проведення виховної години..


Самоаналіз методики проведення виховної години
Дата проведення виховної години, де, коли, хто відповідальний за її проведення.
Форма виховного впливу (бесіда, вечір, диспут, інше).
Мета виховної години.
Психолого-педагогічне обгрунтування обранної форми виховання, відповідність роботи загальним завданням навчально-виховного процесу групи факультету (інституту, віковим та індивідуальним особливостям студентів, традиціям групи.
Хто був ініціатором проведення виховної години та як вона готувалася. В чому і як проявилась активність, спрямованість, ініціатива учнів?
Що входило у підготовку? Чи вдалося на цьому етапі викликати в учнів почуття необхідності, відповідальності, доцільності?
Наскільки переконливо, чітко та емоційно були розкриті мета, завдання виховної години, враховані інтереси, рівень розвитку вихованців?
Наскільки цікаво і організовано вона проходила?
Які знання, вміння, навички отримали учні?
Яких результатів вдалося досягти?
Проаналізуйте роль і місце класного керівника у роботі?
Наскільки вдалося реалізувати поставлену мету і завдання ( причини успіхів та негараздів)?
Які шляхи усунення прорахунків, помилок?
Висновки та пропозиції.
Психолого-педагогічне обгрунтування форми виховного впливу може здійснювати по таким етапам:
Обгрунтування теми, мети і змісту.
Актуальність і цінність теми, врахування етапної мети виховання особистості, студентського колективу.
Співвідношення змісту формі виховання.
Врахування вікових особливостей студентів (їх інтересів, пізнавальних можливостей, активності, самостійності).
Врахування рівня розвитку студентського колективу (вказати особливості взаємовідносин між студентами, рівень вихованості студентів, їх інтереси, відношення до тих чи інших явищ.).
Виховні цілі, яких можна досягти (налагодити дружні відносини, викликати цікавість до проблем екології).
Обгрунтування стану підготовки форми виховного впливу.
На який час планується кураторська година і чому?
З яких частин складається конспект кураторської години?
Яку підготовчу роботу треба провести і в якій послідовності?
Яких якостей особистості потребує від учстудентів підготовка і проведення кураторської години (яку ступінь самостійності необхідно їм проявити, які художні, музичні, організаційні здібності)?
Кого з членів студентського колективу бажано залучити до виконання конкретних завдань, і яку роль вони повинні виконувати?
Якими індивідуальними особливостями студентів обгрунтоване розподілення обов’язків у роботі і вирішенню яких виховних задач це буде сприяти?
Що куратор повинен зробити сам, у чому допомогти студентам, що доручити виконати їм самостійно?

Приложенные файлы

  • docx 14798124
    Размер файла: 14 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий