Ф No. Н-7.03 ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ фОРМА Н-6.03

Н-6.03

СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЩОДЕННИК ПРАКТИКИ__________________________________________________________________(вид і назва практики)студента___________________________________________________________(прізвище, ім'я, по батькові)факультет _________________________________________________________Кафедра __________________________________________________________Освітньо-кваліфікаційний рівень _____________________________________Напрям підготовки _________________________________________________Спеціальність _____________________________________________________(назва)___________курс, група ________________
Студент___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)


прибув на підприємство, в організацію, установу

Печатка
підприємства, організації, установи
"___"___________________ 20____ року


(підпис)

(посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

вибув з підприємства, організації, установи

Печатка
підприємства, організації, установи
"___"___________________ 20____ року


(підпис)

(посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)


Календарний графік проходження практики


Назви робіт
Тижні проходження практики
Відмітки
про виконання

п/п

1
2
3
4
5


1
2
3
4
5
6
7
8
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Керівники практики:

від вищого навчального закладу
_____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
від підприємства, організації, установи
____________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Робочі записи під час практики

Відгук і оцінка роботи студента на практиці
___________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи)Керівник практики від підприємства, організації, установи

_____________ ______________________
(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка
"_____" ___________________________ 20_____ року

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики
Висновок керівника практики від вищого навчального закладу
про проходження практики
Дата складання заліку " ___" ___________________________ 20 ___ року

Оцінка:


за національною шкалою ______________________________
(літерами)

кількість балів _______________________________________
(цифрами і літерами)
Керівник практики від вищого навчального закладу(підпис) (прізвище та ініціали)13PAGE 15


13PAGE 14715


Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 715

Приложенные файлы

  • doc 14814471
    Размер файла: 209 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий