Презентация 1 Биотех.раст.


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

Тақырып Кіріспе. Биотехнология негіздері  ЖоспарБиотехнологияның мақсаттары мен міндеттері, негізгі биотехнологиялық объектілер. Биотехнологияның даму тарихы 3. Биотехнологиялық процестің ерекшеліктері. Биотехнология принциптері3. Өсімдік клеткалар культурасын қолдану Биотехнология – биотехнологиялық процестер мен объектілерді пайдалануға негізделген экономикалық жағынан тиімді, маңызды өнімдер шығаратын ғылым мен өндірістің жаңа саласы.Мақсаты адамның игілігіне қажет және сұраныстарын толық қанағаттандыратын коммерциялық өнімдерді алу, өндірістің рентабельділігін дамыту. Биотехнологиялық объектілер - гендер, клеткалар, ұлпалар, микроорганизмдер, өсімдіктер мен жануарлар. Өнімдер : антибиотиктер, ферменттер, мал азығы, био тыңайтқыштар, вируссыз өсімдіктер, жаңа өсімдік сорттары мен асыл тұқымды мал. Процестер - өндірістік және ауыл шаруашылық шикі зат онімдерін қайта өңдеу, ағын суларды, топырақ және ауаны тазарту т.б. Биотехнологиялық жолдармен өсімдіктердің сапалы сорттары, малдың асыл тұқымдары, микроорганизмдердің аса өнімді штамдары алынады. Биотехнология – биологиялық процестердің өту заңдылықтарын терең зерттеу негізінде биологиялық объектілердің қызметін пайдаланатын қазіргі заманның өте тиімді технологиялардің бірі болып табылады. Биотехнологияның міндеттері 1) медицинада биологиялық ырықты заттар мен дәрілік препараттарды (интерферондар, инсулин, өсу гормоны, антидене) алу; 2) өсімдіктерді аурулар мен зиянкестерден қорғайтын микробиологиялық заттарды, бактериялық тыңайтқыштарды, өсімдіктердің өсу регуляторларын, гендік және клеткалық инженерия әдістері негізінде сыртқы ортаның қолайсыз факторларына төзімді және өнімділігі жоғары өсімдік бұдандарын алу ; 3) мал шаруашылығының өнімділігін арттыру, мал азығының құрамын жақсарту мақсатында (мал азықтық белок, амин қышқылдар, ферменттер, витаминдер, мал азықтық антибиотиктер) алу; 4) тағамдық, химиялық, микробиологиялық т.б. өндіріс салаларында қолданылатын құнды шаруашылық өнімдерді алу технологияларын жасау; 5) ауылшаруашылық, өндірістік және тұрмыстық қалдықтардың терең және жоғары эффективті тазарту, ағын сулар мен ауа газ қалдықтарын биогаз және жоғары сапалы тыңайтқыштар алу технологияларын жасау және кеңінен қолдану. Биотехнологияның даму тарихы1 кезең . XVIII ғасырдың соңына дейін – биотехнологияның тууы.Биотехнологияның тууы ауыл шаруашылық негізіне, яғни өсiмдiк және мал шаруашылық өнiмдерін өңдеуiмен тығыз байланысты болған. 2 кезең (XIX мен XX-ғасырдың алғашқы жартысында) – биотехнология жеке ғылым саласы ретінде дамыды. XIX - XX ғғ биогаз қондырғылары құрастырылды. Биогаз (метан) және тыңайтқыштар алына басталды. XX г. 40-шы жылдың аяғында үлкен масштабта антибиотиктер алу нәтижесінде микробиологиялық өндірістің дамуы алға басты. Микроорганизмдерден амин қышқылдары, витаминдер, органикалық қышқылдар, ферменттер өндіретін өндіріс орындары ашылды. 60-шы жылдың аяғында ферменттерді иммобилиздеу технологиялары дамыды. 3 кезең (XX ғ 70-ші жыл) – биотехнологияның гендік және клеткалық инженерия салаларының қарқынды дамуымен тығыз байланысты болды. Казіргі заманғы биотехнологияның қалыптасу - рекомбинантты ДНҚ құрастырылған, 1972 жылы болып саналады. Жаңа құрастырылған микроорганизмдердің құнды заттарды өндіру белсенділігі физикалық және химиялық мутагендер арқылы алынған штамдарға қарағанда 5-10 есеге артық. Биотехнологиялық әдістердің артықшылықтары мен ерекшеліктері 1) Көп энергия көзін талап етпейді. Биотехнологиялық процестер қалыпты қысым мен температурада 20-40° С жүзеге асады.2) Биотехнологиялық өндірісте стандартты бір типті қондырғылар қолданылады. 3) Биотехнологиялық процестерді қалдықсыз жасау үшін қиындық тудырмайды. Микроорганизмдер әр түрлі субстарттармен қоректену қабілеттеріне байланысты белгілі бір өндіріс орындарының қалдықтарынан белгілі бір микроорганизмдердің штамдарын қолданып құнды заттар алу мүмкіндігі жоғары болады. 4) Қалдықсыз биотехнологиялық өндіріс - экологиялық таза болады. Яғни, биологиялық қалдықтардың (азық түлік, ағаш, целлюлозалық-қағаз т.б. өндірістерде) биотехнологиялық процесс арқылы қайта өңделуі нәтижесінде аралық заттардың жойылуы жүзеге асады. 5) Биотехнологиялық салада зерттеу жұмыстарын жасау үшін үлкен қаржы мен қымбат қондырғыларды талап етпейді. Биотехнология принциптері 1. Экономикалық негізділік. 2. Технологиялық әдістемелерді мақстатты түрде (үнемділік) қолдану. Биотехнологиялық процестің ғылыми негізділігі. 4. Өндірісті арзандату. Биотехнология бағыттары:Өндірістік биотехно-логия ( өндірістік микробио-логия) Өсімдік және жануарлардың клеткалары мен ұлпа культураларыГендік инжене-рия Клеткалық биотехнологияда қолданылатын негізгі әдістер:1) клондық микрокөбейту; 2) протопласттарды бөліп алу және сомалық гибридтерді алу; 3) гаплоидты және дигаплоидты өсімдіктер алу; 4) генетикалық трансформациялаудың нәтижесінде модификацияланған өсімдіктердің регенерациясын тудыру. In vitro жағдайында өсірілетін клеткалар мен ұлпаларКлеткалық массаҚажетті өнімдер биосинтезіБиотрансфор-мацияКлондық көбейту мен сауқтыруӨсімдіктердігенетикалық жақсартуРегенерант өсімдікӨсімдік клеткалары мен ұлпаларын in vitro жағдайында өсіру технологиялары Өсімдік клетка культураларын қолдану аясы екіге жіктеледі 1) Организмнен тыс клетка биологиясын зерттеуде клеткалық культуралар өсімдіктердің генетикасы, физиологиясы, молекулалық биологиясы және цитологиясы салаларындағы іргелі ғылыми-зерттеулерде жетекші роль атқарады. Толыққанды өсімдіктің ұлпалары мен клеткаларындағы метаболизмді және оның ретелуін зерттеу мақсатында клеткалар мен ұлпа культураларын адекватты модель ретінде қолдануға болады. 2. Жоғары сатыдағы өсімдіктердің клетка культураларын өте қарапайым микрообъект ретінде қарастыруға болады, оның негізінде оларды зерттеуде арнайы аппаратуралар мен технологияларды және микробиологияда қолданылатын әдістерді қолдануға мүмкіндік туады. Сонымен қатар, культурада өсірілетін клеткалар арнайы даму бағдарламасына өтуге қабілетті, яғни сомалық клеткадан өсуге және көбеюге қабілетті толыққанды өсімдік дамиды.Олар көбеюге және өсуге қабілетті болады. Өсімдіктердің клеткалары мен ұлпаларын өсіру негізінде жаңа технологиялық бағыттардың дамуы: 1. Өсімдіктерден биологиялық ырықты заттарды алу:Екінші реттік метаболиттік өнімдер (токсиндер, гербицидтер, өсу регуляторлары, алкалоидтар, стероидтар, терпеноидтар); Ерекше өзіндік қасиеттерге ие жаңа қоспалар алу, бүл культурада өсірілетін клеткалар популяцияларының әр тектілігі, генетикалық өзгергіштігі және модификациялық тұрақты клеткалық линиялардың селективті сұрыпталуы нәтижесінде, кей жағдайларда мақсатты түрдегі мутагенезге ұшыратуы негізінде жүзеге асады; Суспензияда өсірілетін клетка культураларын химиялық заттарды биотрансформациялайтын кең спектрлі мультиферменттік жүйелер ретінде қолданауға болады. 2. Өсімдіктердің клондық микрокөбейту коэфициентін жоғарылату3. Вирустан құлан таза өсімдіктер алуға болады. 4. Эмбриокультура және in vitro жағдайында ұрықтандыру әдістері прогамды және постгамды сәйкессіздікті (әлжуаз ұрық) жеңу мақсатында және қашықтан бұдандастыру арқылы өсімдіктерді алу үшін қолданылады. 5. Антерлы культуралар – гаплоидтар мен дигаплоидтарды алу үшін тозаңдар мен тозаңқаптарды қолданады. 6. Клеткалық мутагенез және селекция. Ұлпа культураларынан сомаклондық өзгергіштіктің нәтижесінде фенотиптік және генотиптік ерекшеліктері бар регенеранттар тузіледі. Кей жағдайларда мутагенздік өңдеусіз де нәтижеге жетуге болады. 7. Криоконсервлеу және генофондты сақтаудың басқа да әдістерін қолдануға болады.8. Өсімдік клеткаларын иммобилиздеу.9. Өсімдік протопласттарын құйылыстыру нәтижесінде сомалық гибридтеу. 10. Әр түрлі клеткалық органеллаларды қосу арқылы клеткаларды құрастыру.11. Хромосомалық және гендік деңгейде генетикалық трансформациялау.12. Вирустар, бактериялар мен жәндіктерді қолданып «қожайын-паразит» жүйесін зерттеу. Өсімдіктердің жаңа сорттарын алу принциптері:Бұдандастыру;Рекомбинация;Мутация;Сұрыптау. Өсімдіктерді генетикалық жақсаттудың биотехнологиялық әдістеріДәстүрлі әдістер мен жаңа әдістерді үйлестіруГенетикалық базисты кеңейтуСелекуиялық процсті жеңілдету және жылдамдатуТабиғатта жоқ жаңа формаларды шығаруКлеткалықинженерияГендік инженерия Гаплоидтық селекцияКлеткалық селекцияIn vitro жағдайында ұрықтандыру бұдандастыруЖыныстық сәйкессіздікті жеңуТозаңқаптарын, микроспораларды, түйіндерді, тұқым бүршіктерін, ұрық қалталарын in vitro жағдайында өсіруСелективті жағдайда сомалық клеткаларды өсіруГаплоидтар мен изогенді линияларды алуСомаклонды варианттар мен мутанттарды алуТүпкі тектері алшақ өсімдіктерді бұдандастыруСелекцияның дағдылы әдістерін клеткаларды in vitro өсіру әдістерімен үйлестіру АгроөнеркәсіпХимиялық өнеркәсіпДәрі дәрмек препараттарын өндіруӨсімдіктерді көбейту және сауқтыруАуылшаруашылық биотехнологиясыХимиялық заттрады биомассадан алу,оларды сараптауӨсімдіктерді генетика тұрғысынан жақсартуГенофондты сақтауМедицинаКлеткаларды, ұлпаларды, мүшелерді in vitro жағдайында өсіру

Приложенные файлы

  • pptx 14816821
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 1

Добавить комментарий