Шпор пх


“Адай” күйі, сарқырама сарынын т.б. жеткізетін қиял қызметі-B)есіту елестері
“Ақылдан ажыралған фантазия құбыжық”,- пікірінің авторы-B)Гойя
“Ойлап табушы – бұл бұрыннан белгілі жабдықтардан жаңа құрылым түзуші адам” – деген ғалым-B) А.Эйнштейн
“Педагогика”терминінің шыққан жері: В) Ертедегі Греция
« Елден қалмай оқу керек», жұмыссыз бостан босқа бұзақылық жасап көше кезгенше» -деп ЖОО-нда жүрген студент типі:E) «ермек іздеген»
« Оқыту - басқару процесі» -деп, педагогтің субъектілігін оқу- тәрбиенің негізі ретінде қарастыратын ғалым:A) Н.Ф.Талызина
« Студенттік кезең үшін оқытудың негізгі формасы таңбалық – контекстік болып табылады» - деп тұжырымдаған ғалым:C)А.А.Вербицкий
«Мен» концепциясы бұл -:C) индивидтің өзі туралы елесі
«Оқу әрекеті-субъектінің өзін-өзі өзгертуі, өзін-өзі дамытуы; білімі,дағдысы, икемділіктің меңгерілмеген көзіне өту процесі» деген ұстаным авторы:A)И.И.Ильясов
«Студен» терминінің латын тілінен аударғандағы мағынасы:A)ыждаһатпен білім алушы
«Студенттерді кәсіби дайындау –оларды жан- жақты тәрбиелеу» деген ойдын авторы:C)С.И.Архангельский
1- ші курс студенттерінің және қай кезеңге сәйкес келеді?C)жасөспірім шақтың 1-ші кезеңіне
1930- шы жылдары педагогтің психологиялық қасиеттерін зерттеуді алғашқылардың бірі болып бастаған ғалым:A)Б.Г.Ананьев
1970 –ші жылдардың ортасында проблемалық оқыту жүйесін құрған:C)В.Оконь, М.И.Махмутов
2-4 ші курстардағы студенттердің және қай кезеңге сәйкес келеді?B)жастық шақ
А-А-А
А.А. Бодалевтің пікірінше педагогикалық қарым-қатынастың тиімді болуына кедергі механизм:A) каузальді атрибуция
А.Б.Орловтың тұжырымдамасы бойынша педагог центрациясы жіктеледі:C)7 топқа
А.Маслоу анықтағаан қажеттіліктер:D)физиологиялық,қауіпсіздік, махаббатқа деген қажеттілік,әдемілік сезімді қажетсіну, өзін-өзі өзектендіру
А.С .Макаренко тұтас педагогикалық процесс ретінде қарастырады:D) Оқу-тәрбие процесінің оқудан тыс уақыттағы қатынасушылардың өзіндік әрекеттері.
Адамда қияли күмәнденуден болатын сырқат-B)Ятрогендік
Адамның бет – пішіні бойынша мінезін анықтау әдісі:B)Фенотипология
Адамның дүниетанымы мен сеніміне, өмірлік позициясына, бағыт пен мұратына, бағдарына, мақсатына байланысты қасиеттерінің бірі: B) талғамы
Адамның жеке даралық психологиялық қасиеттерін және даму деңгейін, білімін салыстырмалы шамамен анықтауға арналған стандартталған тапсырмалар жүйесі:B) тест
Адамның ойлау қасчиетіне қатысы жоқ әрекет-Е) кездейсоқ құбылыстарды теру
Адамның өзін-өзі бақылау әдісі қалай аталады?D) интроспекция
Адамның өмірлік бағыт-бағдарына қалыптасатын ес түрлері-А)Сезімдік
Адамның сырт-келбет пішініне қарап, жалған я рас айтып тұрғанын анықтай алу әдісі:D)Профайлинг
Адамның хаттары, күнделіктері, өмірбаяны, шығармалық туындылары және қолтаңбалары арқылы зерттеу әдісі:C) биографиялық
Акмеология - C)кәсіби шеберлік шыңына жетудің жолдары оның заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы
Ақпараттарды реттеп, оларды сөзбен өрнектеу қызметін атқарушы ми бөлігі-С) Сол ми сыңары
Ақыл –ойы кем адамдарды оқыту мен тәрбиелеу педагогикасы:С) Олигофрено педагогика.
Ақыл-ой әрекетін сатылай қалыптастыру концепциясының авторы:B)П.Я.Гальперин
Ақыл-ойдың қалыптасуын бағдарлаушы әрекеттер негізін тұжырымдаған ғалым:A) П.Я.Гальперин
Алғаш рет 1978 жылы аспиранттарға арналған « Психология высшей школы» оқу құралын дайындаған:A)М.И.Дьяченко мен Л.А.Кандыбович
Алғаш рет 1978 жылы аспиранттарға арналған «Основы педагогики и психологии высшей школы» курсын дайындауға және осы тақырыппен 1986 жылы оқу құралын баспадан шығаруға жетекшілік жасаған ғалым:B)А.В.Петровский
Алдағы іс-әрекет өнімін болжастыруға мүмкіндік ашушы психологиялық процесс-D) қиял
Аралас сабақ-бұл: В) Сабақтың кезеңдеріне байланысты бірнеше дидактикалық мәселелерді дәйекті шешу.
Арман –С) өмірлік
Арнайы есте қалдыру, не еске түсіру мақсаты болмаған психикалық процесс-B)Ырықсыз
Арнайы тәсілдер қолданумен санада бекитін ес түрі-С) ырықты ес
Ауызша сөйлеуге тән ерекшілік-С) мән-мағына желісінен
Б-Б-Б
Б.Г.Ананьев адам өміріндегі «жеке қатынаста адамгершілік және эстетикалық сезімдердің,азаматтық, қоғамдық-саяси, кәсіби- еңбекті біріктіретін қызметтердің қалыптасып , тұрақталу кезеңі» - деп , қандай кезеңді қарастырды?D) студенттік шақ
Б.Г.Ананьевтің пікірі бойынша студенттік шақ:A)адамның әлеуметтік әлеуетінің дамуы үшін сензитивті кезең
Б.Г.Ананьевтің пікірі бойынша студенттік шақ:A)адамның әлеуметтік әлеуетінің дамуы үшін сензитивті кезең
Бағдарламалап оқыту концепциясы негізделетін; тұлғаның мінез-құлқын ,жүріс-тұрысын модификациялауға бағдарламасын жасаған ғалым:C)Б.Скиннер
Байқау әдісі деген не:D) тұлғаның іс-әрекеті мен мінез-құлқы туралы психологиялық деректермақсатпен жинау және оларды талдау, түсіндіру
Бейнелі және эмоцианалды ес қабілетті жан иесі-Е) Адам да, жануар да
Белгілі бір құжатпен бекітілген құрылымы, тағайындалған немесе сайланған басшысы, ұстанатын міндеттері мен мақсаттары, құқықтары бар әлеуметтік тапсырысты іс-әрекетпен біріккен адамдар қауымдастығы:A) ресми топ
Белгілі бір жоспар бойынша жүйелі түрде біраз уақыт зерттелуші адамның психологиялық ерекшеліктерін анықтау әдісі:A) бақылау әдісі
Белгілі бір іс-әрекетінің сипаты, білім деңгейі, ұлты бойынша біріккен және бір-бірімен тікелей не жанама объективтік қарым-қатынасы жоқ адамдар қауымдастығы:C) шартты топ
Белгілі іс-әрекет мезеті мен қажетке орай қимылдарды іске қосушы ес түрі-С) Ұзақ мерзімді ес
Білім беру мазмұны -бұл: D) Оқушылардың ғылыми білім,біліктілік,дағды жүйелерін,адамгершілік-эстетикалық идеяларын меңгеруі.
Білім беру мазмұны -бұл: D) Оқушылардың ғылыми білім,біліктілік,дағды жүйелерін,адамгершілік-эстетикалық идеяларын меңгеруі.
Білім беру мазмұның құжаттары:В) Бағдарлама.
Білім беру мазмұның құжаттары:В) Бағдарлама.
Білім берудің мақсаты мен мазмұны неге байланысты:С) Тұлғаның білім деңгейі қоғам талабына сәйкес болуына.
Білім берудің мақсаты мен мазмұны неге байланысты:С) Тұлғаның білім деңгейі қоғам талабына сәйкес болуына.
Білім, іскерлік және дағды мен ойлау тәсілдерін оқыту процесінде игерілген жүйесі,-бүл:С)Білім беру.
Білімберумазмұнысипатталып, пәнбойыншаәржылғасағатсанықайда белгіленеді:А) Оқу жоспарында.
Болары, не болмасы белгісіз армандаудан келіп шығатын қиял түрі-B)Ниеттелмеген, енжар
Болашақ маманның кәсіби білім беру жүйісіндегі психологиялық дамуы туралы деректерді,заңдылықтар мен механизмдерді зерттейтін педагогикалық психологияның бір саласы:A) Жоғары мектеп психологиясы
Болашақ педагог- психологтерді ЖОО-да дайындаудың психологиялық-педагогикалық негіздерін кәсіби педагогикалық қарым-қатынас арқылы дәйектеген қазақстандық психолог –ғалым:C)Х.Т.Шерьязданова
Болашаққа мамандыққа байланысты кәсіби , арнайы және бейінді пәндер бойынша білім беруді негіздейтін жетекші парадигмаB)іс-әрекетке бағдарланған парадигма
В-В-В
В.В Давыдовтың концепциясында оқу іс-әрекетінің басты нәтижесі:D)теориялық сана мен ойлау
В.Т.Лисовский пікірі бойынша өте жақсы оқитын , ғылыми және қоғам жұмыстарына белсенді қатысатын мәдениетті,беделді,өнер мен әдебиетті бағалай алатын ,спортпен айналысатын,әдепті студент типін атайды: D) «үйлесімді»
В.Т.Лисовский пікірі бойынша көп уақытын ,күш – қайратын ғылыми зерттеу жұмысына арнайтын студент типін атайды: A) «академик»
В.Т.Лисовский пікірі бойынша қоғамдық жұмыстарға қатысудың маңызды деп санайтын, оқу мен ғылыми зерттеу сапаларын алғашқы орындарға қоймайтын студент типін атайды: D) «белсенді»
В.Т.Лисовский пікірі бойынша мамандықты жауапкершілікпен таңдаған, жақсы оқитын , қоғамдық жұмыстарға қатысатын ғылыми зерттеу жүргізуге бағдарланбаған, практикалық іс-әркетке қызығатын студент типін атайды: B) «кәсіпқой»
В.Т.Лисовский пікірі бойынша студентті толық сипаттайтын бағдарлар:A) оқуға,ғылымға,мамандыққа
В.Т.Лисовскийдің пікірі бойынша студентті толық сипаттайтын бағдарлар:A) оқуға,ғылымға,мамандыққа
В.Я.Ляудис бойынша студенттерді оқыту тиімділігін арттырудың шарты:B) «субъект-субъект»жүйесі
Вербалды коммуникация негізде алғашқы әлеуметтік және әлеуметтік-психологиялық ақпарат алуға негіделген әдіс:C) анкета
Вербальдық қарым-қатынас негізінде ақпарат алу әдісі:C) әңгімелесу
Ғ-Ғ-Ғ
Ғылымға «психограмма» терминін алғаш рет ХХ-ғасырда қай ғалым енгізді:A)В.Штерн
Ғылыми зерттеу жүргізудің жолдары немесе қандай да бәр ақиқатты тану тәсілі:C) Әдіс
Д-Д-Д
Дамыта оқыту идеясы білімнің .... қамтамасыз етеді.B)жалпыдан дербеске өтуін
Дамыта оқыту идеясы білімнің .... қамтамасыз етеді.C) абстракциядан нақтыға өтуін
Дидактикалық бағдарламаларды шешуді ұйымдастыруға байланысты оқушы мен мұғаллімнің қарым-қатынасы:А) Оқыту әдісі.
Дидактиканың мәні:А) Оқыту,үйрету олардың өзара әрекеттестігі.
Диплом алуды көздеген,ата-ана кеңесімен оқуға түсіп, ЖОО-нда жүрген студент типі:D) «адасқан»
Дүние заттары мен құбылыстарының бөлектенген күйде емес, өзара байланысты қалыпта жүретінін дәріптеуші психологиялық теория-B)Ассоциативтік
Е-Е-Е
Егер студент абстракциялық білімді дербес жағдайға келтіруге ,дербес жағдайда абстракциялауға қабілетті болса, онда ол меңгерген білім қандай?B) нақтылы және жалпыланған
Егер студент белгілі бір ұғымдар иерархиясын ретімен, өзара байланыстырып анықтауға қабілетті болса, онда ол меңгерген білім қандай?D)жүйелі
Егер студент белгілі бір ұғымдның аса маңызды белгілерін және олардың арасындағы байланыстырып анықтауға қабілетті болса, онда ол меңгерген білім қандай?C)терең
Егер студент меңгерген білімін қажет кезде қолдануға қабілетті болса, онда ол меңгерген білім параметрі қандай?B)оперативті
Егер студент өз бетінше белгілі бір мәселені шешудің бірнеше тәсілдерін табуға және қолдануға немесе ұқсас мәселелерді шешудің стандартты емес тәсілдерін келтіруге қабілетті болса, онда ол меңгерген білім қандай?D)икемді
Егер топ ,қоғам қабылдаса, онда тұлғаның қай сатыда әлеуметтенуі тиімді болады?C)интеграция сатысына
Ежелден ойлау проблемасымен шұғылданған ғылым саласы-А)философия
Елестерге, табиғат көріністеріне, дыбыс, дәмге негізделген ес түрі-А)Бейнелі
Есте қалдыру мидың электрлік белсенділігімен орындалатынын негіздеуші ес теориясы-А)Нейрондық
Есте қалдыруға ықпал жасаушы Павлов ашқан психо-физиологиялық құбылыс-С) шартты рефлекс
Есте қалдырудың бастапқы формасы-А)Ырықсыз есте қалдыру
Естің бір-біріне ұқсамас үш типі (нақты ес, қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді болатынын ашқан ғалымдар-B)Линдсей, Норман
Естің жоғарғы формаларының әлеуметтік негізге ие психикалық іс-әрекеттің күрделі түрі екенін дәлелдеген орыс ғалымы-С) Выготский
Ә-Ә-Ә
Әбден дерексізденген қиялдың ғылыми терминдік атамасы-Е) абстрактты
Әзірге қол жетпес, бірақ өмірлік мүдде қанағаттандыруға қажет әрекетке байланысты қиял түрі -А)арман
Әлемді танудың жалпы әдістерін, адамдардың рухани іс-әрекеттерінің жалпы тәсілдерін қамтитын әдіснама:A)жалпыфилософиялық әдіснама арқылы
Әлеуметтік тұтастықтан белгілі бір нышандары негізінде бөлінетін адамдардың шектеулі шамадағы қауымдастығы:D) топ
Әр жеке тұлға қиялы жасаған тақырыбы бір бейнелер өзара-B)ұқсау ықтималдығы кем
Әрекет негізінде дамып, іс-қимылды ұйымдастыруға және оған басшылық етуші психикалық құбылыс-А)Ой
Әрқандай білім қорының ғылымдық деңгейге көтерілуінің шартты белгісіС)зерттеу әдістері
Ж-Ж-Ж
Ж. Аймауытовтың «Психология» атты еңбегін қазақ әліи-биімен жарияланған қазақстандық психолог-ғалым:D)А.Т.Ақажанова
Жалқыдан жалпыға өтудегі ойлау процесінің қызметі-С) Мәнді байланыстарды біріктіру
Жалқыдан жалпыға, әрі кері танымдық қызметті атқарушы психологиялық процесс-B)Ойлау
Жанасу ассоциациясының мәні-А)Уақыт пен кеңістіктегі қатынас
Жануарлардағы ес дағдыларының қалыптасу заңдылықтарын ашқан американ ғалымы-Е) Торндайк
Жаңа ғана болып өткен оқиғаны есте қалдыру, бекіту және қайта жаңғырту үшін қажетті естің ерекше формасы-А)Қысқа мерзімді ес
Жаңа қайталанбас бейнелер мен идеяларды қиялдау түрі-B)шығармашыл
Жасампаз қиялдың негізі-А)Алдын-ала басшылық
Жастарды адамгершілікке тәрбиелеуде мораль тақырыбы бойынша дискуссия әдісі тиімді болады деп санаған автор:C)Л.Кольберг
Жастардың әлеуметтік мәселелерге , саяси жағдайларға ,салт-дәстүрге енжарлығы,салғырттығы - B)нарциссизм мәдениеті
Жастық шақ пен кемел шақта психикалық даму болмайды, «психика қатып-семіп қалады» деп санаған зерттеуші:A)Э.Клапаред
Жеке баян қолданылуы тіпті мүмкін емес сөйлеу орайы -Е) телефон
Жеке баянға тән емес белгі-D) қыстырма сөздер
Жоғары мектеп психологиясы педагогикалық психологияның саласы,ал 1877 жылы «педагогикалық психология» терминін қолдануды ұсынған ғалым:D)П.Ф.Каптерев
Жоғары мектеп психологиясының негізгі бөлімдері:C)студенттерді оқыту,дамыту, тәрбиелеу психологиясы және оқытушының педагогикалық іс-әрекет психологиясы
Жоғары мектеп психологиясы қай ғасырларда ғана дербес ғылым саласы ретінде таныла бастады:A)ХХ- ғасырдың екінші жартысында
Жоғары мектеп психологиясының құрылымы:C)оқыту психологиясы,тәрбиелеу психологиясы ,оқытушы психологиясы
Жоғары мектеп психологиясының пәні - A) ЖОО –ның білім беру жағдайында студенттер психикасының даму деректерін, заңдылықтарын және механизмдерін зерттейтін педагогикалық психологияның бір саласы
Жоғары оқу орнындағы психологиялық қызмет бағыттары: D)психологиялық ағарту ,психологиялық диагностика,психологиялық дамыту
Жоғары оқу орнындағы психологиялық қызмет әдістері: B)психологиялық тренинг, психологиялық консультация,психологиялық лекция, психологиялық түзету жаттығулары, психогимнастика
ЖОО – да контекстік оқыту концепциясын тұжырымдаған ғалым:A)А.А.Вербицкий
ЖОО – дағы оқыту психологиясын тұжырымдаған қазақстандық психолог – ғалым:D)С.М.Жақыпов
ЖОО- дағы оқытушыларды 1) педагогикалық бағыттылығы басым;2) зерттеушілік бағыттылығы басым; 3) педагогикалық және зерттеушілік бағыттылығы бірдей деп 3 топқа жіктеген ғалым:C)А.В.Барабанщиков
ЖОО- дағы педагогикалық іс-әрекет құрылымы:B)педагогикалық мақсат пен міндеттер, педагогикалық құралдар мен қойылған міндеттерді шешу тәсілдері , педагогикалық әрекетті талдау және бағалау
ЖОО- дағы психологиялық қызмет барысында социометрия әдісі қолданылса, ол нені зерттейді?C)студенттік топтағы өзара қарым-қатынасты
ЖОО-дағы психологиялық қызмет барысындағы зертханалық зерттеу әдісін қолдану мүмкін болады:D)арнайы аппараттармен жабдықталған бөлмеде
Жүйелі білімдер қалыптастырушы ес түрі-D) логикалы ес
З-З-З
Зерттелушіні арнайы жасалған жағдайда немесе жағдайаттарда зерттеу үшін арнайы ұйымдастырылған тәжірибе:B) эксперимент
Зерттеуге әр түрлі ғылым өкілдері қатысып, бір объекті жан-жақты, түрлі құралдармен зертеу әдісіС)комплексті
Зияткерлігі жоғары , білімі терең , өзін көрсете алатын стідент типі:B) «ақылды озат»
И-И-И
Идеалистер көзқарасындағы ең жоғары формадағы адам есінің туындау негізі-А)Жоғары сана
Инновациялық оку орындары дегеніміз:А) Окыту және педагогикалық еңбектің жағдайы жақсартылған, жаңашылдык идеяға негізделген, жетілген технология.
І-І-І
Іс-әрекет, тәжірибе қорытындысы-B)теориялық ой
Іс-әрекеттің қалаған түріндегі шығармашыл қиялдың маңыздылығы -С) дүниені өзгертіп, жаңалау
К-К-К
К.А.Абдульханова пікірінше білім алушыларының оқу әрекетін жетілдіретін психологиялық-педагогикалық негіз:A) диалог
К.Юнг «... жетілмеген адамдар,олардың ақылы мен ақыл-ой этикасы жетіспейді» - деп қандай педагогтер типін атаған?A)иррационалды интроверттер
К.Юнг «...оқытуға емес , өз мәселесіне ғана назар аударып ,ал оны білім алушыларға қалай жеткізе керктігін ойланбайды » - деп қандай педагогтер типін атаған?A)иррационалды интроверттер
Кәсіби дайындау жүйесінде студенттердің негізгі іс-әрекеті болып табылады:A) оқу
Кәсіби шеберліктік шыңына шығу туралы ғылым қалай аталады:C)акмеология
Күндіз түні оқитын,бірақ ақыл-ойы іс-әрекетіне қабілеті жеткіліксіз студент типі:C) «еңбекқор»
Күшті эмоцианалды қиялдың жасампаздық пен шығармашылыққа қатынасы-D) кедергі
Қ-Қ-Қ
Қазіргі заман ғылыми психологияда қолданылатын әдістер тобының саныС)төртеу
Қай жылы Қазақстан Республикасында жоғары білім берудің мемлекеттік стандарты жасалды:A)1994
Қай жылы Қазақстанда жоғарыдан кейінгі білім салалары ретінде магистратура және докторантура үлгісі құрылды:A)2004
Қайта жаңғыртуды материалдың негізгі мазмұнын жеткізумен байланыстыратын ес түрі-B)Мағыналық ес
Қилдан болатын дидактогендік аурудың себебі – B)Педагог мәдениетсіздігі
Қиял бейнелерінің ес, елестен айырмашылығы-С) жаңа байланыс
Қиял ғажайып бейнелер жасауға бейімділіктің түпкілікті негізі-С) тәжірибе
Қиял туындысы мәндік жіне мағыналық шарттардан асып кетуін ұсынған ғалым-B)Рубинштейн
Қиялға тән емес ерекшелік-Е) жалпылық
Қиялдың денедегі органикалық процестерге қатынасы-B)Тығыз байланысқан
Қиялдың ойлаудан ерекшелігі-С) нақты бейнелігі
Қиялдың психикалық процесс ретінде қазметі-D) көріп, білмеген құбылыстарды өрнектеу
Қиялдың физиологиялық негізі-С) Жүйке байланыстарының жаңа жүйеде бірігуі
Қоғам мүшесі ретінде адамның басқа адамдармен өзара әрекеттесуіндегі өзгеше формасы, бұл ...:E) қарым-қатынас
Құбылыстардың кездейсоқ байланыстарын танытушы психологиялық процестер – D) Түйсік, қабылдау
Қысқа мерзімді естің мәні-B)жалпыланған, шағын ақпарат
Л-Л-Л
Лабораториялық эксперимент арқылы адамның зейін көлемін анықтауға арналған аспап:B) тахистаскоп
М-М-М
Мақсаттары қоғам мақсатына сай жалпы іс-әрекетпен біріктірілген адамдар тобы A) ұжым
Мақсаттары қоғам мақсатына сай жалпы іс-әрекетпен біріктірілгенадамдар тобы: E) ұжым
Мамандық туралы және мамандық иесіне қойылатын талаптар жүйесі туралы білімдер жиынтығы- бұлA)Профессиограмма
Материалдың қажетті бөлігін таңдап, оны есте қалдыруға міндеттейтін ес әрекеті-Е) нақты қызметтік әрекет
Механикалық есте қалдырудың негізі-С) өзгеріссіз қайталау
Мида пайда болған қиял бейнелері перифериялық процестерді-А)Реттейді
Н-Н-Н
Н.В.Бордовская ,А.А.Реан пікірлері бойынша қарым-қатынастың жоғары деңгейіндегі оқытушы әсері:A)ұйымдастырушы
Нақты қызметтік естің қалыптасу шарты-С) Ниетті жаттығулар
Ниетке жету әрекетінен ажыралмаған мақсаты анық, мазмұны мен әдістері түсінімді қиял түрі -B)болымды арман
Ниетсіз қиялдың аса жарқын көрінісі-B)Шизойдтық
О-О-О
Объектив шындық қорытындысы-Е) ойлау
Объективті жаңа бейне бұл – B)қайталанған жаңалық
Ойды сезімдік негіз бен сөзді өрнектен бөлектеп таза рухқа телуші философиялық бағыт-Е) Неопозитивизм
Ойлау – тарихи, заттасқан, тілдік негізге ие деп насихаттаушы философия бағыты-Е) Материализм
Ойлау дегеніміз –С) Объектив шындық қорытындысы
Ойлау жөніндегі алғашқы материалистік көзқарастарға негіз болған теория-А)Диалектикалық
Ойлау процесінің басты міндеті-С) Заңдылықтарды ашу
Ойлаудың басты міндеті –С) Заңдылықтарды ашу
Ойлаудың дүниетанымдық қызметіне арқау-D) Қабылдау
Ойлаудың негізі, әрі нәтижесі-С) әрекет
Оқиғалар арасындағы қатынастардың себептік сарабы, тұлғаның психологиялық мерзім –кезеңдерінің талдауы беріледі, оқиғаларға қатысы бар жағдайлар анықталады, тұлға дамуының не тоқырауының кейбір кезеңдерінің бастау оқиғалары айқындалатын әдіс:A)Каузаметрия
Оқу іс-әрекетін меңгеру арқылы адам білім мен икемділіктерді дамытумен қатар, оқуға қабілеттілікті жетілдіре түсетінін тұжырымдаған ғалым:C)В.В.Давыдов
Оқу пәні:В) Тәрбиеші қалыптастыратын арнаулы іріктеліп алынған оқу материалдардың жинағы.
Оқу процесінде студенттердің зияткерлік қажеттіліктерін қанағаттандырады:A)B)танымдық мотивтер
Оқу процесінде тұлға дамуын талдаудың бірлігі В.Я.Ляудис теориясы бойынша:D)бірлескен өніміді іс-әрекет
Оқу процесіндегішәкірттің білім игеруі иен жинақтауына себепші ес түрі-D) Мағыналы
Оқуда қажетсіз еңбектенуден азат етіп, нық нәтиже беретін ес түрі-Е) мағыналы ес
Оқулық дегеніміз:А) Оқу әрекетінің айшықты көрінісін бейнелейтін ақпарат құралы.
Оқыту дамудың алдына шығып отырса, дамудың таяудағы аймағы жасалады, одан актуальды даму зонасына көшеді. Бұл кімнің пікірі?:А) Л.С. Выготский.
Оқыту әрекетінің бағдарлаушы , орындаушы және бақылап – түзетуші бөліктерін қалыптастыру қажеттілігін тұжырымдаған ғалым:A)П.Я.Гальперин
Оқыту- бұл:А) Оқыту процесіндегі мұғалімнің іс-әрекеті.
Оқыту әдістеріне мыналар жатады: Е)Ауызша көрнекілік, практикалық әдіс.
Оқыту жұмысын ұйымдастырудың түрлері:В) Сабақ, экскурсия, факультатив.
Оқыту мен тәрбиенің неше функциясы бар:С) 3.
Оқыту принципінің негізін құрайды.В) Жазу ережесі.
Оқыту теориясы:А) Дидактика.
Оқыту, үйрету, білім беру, оқыту түрлері, әдістері, формалары, құралдары:Е) Дидактиканың категориялары.
Оқытуды, білімберудіңқұралыретіндеқарастыралы:А)Дидактика.
Оқытудың мазмұны:А) Оқыту процесінде оқушылардың меңгеретін білім, білік, дағдыларының жиынтығы.
Оқытудың тәсілдері:С) Оқыту әдісінің құрамды бөлігі жеке жағы.
Оқытушы іс-әрекетіндегі жетістік деңгейлері:C)репродукциялық,бейімделу,ауқымды-модельдеуші, жүйелі модельдеуші
Оқытушы курстың жеке тақырыптары бойынша білім беру,педагогикалық мақсат қою, көзделген нәтижені болжай алу, студенттерді оқу – тәрбие процесіне жұмылдыра алу стратегиялары педагогикалық іс- әрекет жетістігінің қай деңгейін анықтайды?B)бөлімдеп үлгілеуші
Оқытушы мен студенттердің бірлескен іс-әрекет құру мен оқу – тәрбие ісіне жауапты болуының психология ғылымдарындағы аталуы:B)ұйымдастырушы
Оқытушы мен студенттердің оқу нәтижесін бірлесіп қорытындылаудағы өзара әрекеттестігі психология ғылымдарындағы аталуы:B) бақылап, бағалаушы
Оқытушы мен студенттердің педагогикалық ынтымақтастық құру мақсатында өзара көмек беруінің психология ғылымдарындағы аталуы:C)коммуникациялық - қолдаушы
Оқытушы мен студенттердің пән аясында білім беру мазмұны мен осы білімнің практикалық маңызына байланысты педагогикалық өзара әрекеттестігі психология ғылымдарындағы аталуы:A)конструктивті
Оқытушы мен студенттердің тең ұстанымдағы қарым-қатынасы; табысьы оқуға, көтеріңкі көңіл – күйге себепкер болатын оқытушы ықпалының психология ғылымдарындағы аталуы:E)эмоциялық-түзетуші
Оқытушы өз пәнін студенттердің тұлғалық даму құралына, олардың өзіндік даму , өзін-өзі жетілдіру қажеттіліктеріне айналдыра алатын стратегиялары педагогикалық іс-әрекет жетістігінің қай деңгейін анықтайды?C)жүйелеп үлгілеуші
Оқытушы өз хабарламасын, ақпарататарын студенттердің топтың ерекшеліктеріне байланысты жеткізе алу икемділігі педагогикалық іс- әрекет жетістігінің қай деңгейін анықтайды?D)бейімделу
Оқытушы студентпен тек іскерлік тұрғысынан қарым-қатынас орнатып, оның белсенділігін,дербестігін, бастамашылығын шектейтін қарым-қатынас стилі:A)өктем/авторитарлық
Оқытушының енжар , «жан қинамай қызмет етіп» , студенттермен қарым-қатынас жасау стилі:C)енжар/ либералдық
Оқытушының педагогикалық іс-әрекетін құрайтын бөліктер:D)гностикалық,конструктивті,ұйымдастырушы
Оқытушының студентке, студенттік топқа пихологиялық әсер ету стратегиясы:B)императивтік ,манипуляциялық,дамытушы
Оқытушының студентке, студенттік топқа пихологиялық әсер ету тәсілдері:A)мадақтау ,жазалау,құптау ,мақтау, ескерту, құптамау,марапаттау
Оқытушының студентке, студенттік топқа пихологиялық әсер ету түрлері:C)сендіру,иландыру,еліктру, үлгі көрсету
Оқытушының студенттің оқу пәнін практикамен байланыстыруы, материалды толық беруі үшін жүзеге асыратын өзара әрекеттестігі психология ғылымдарындағы аталуы:D)ақпараттық білім беруші
Оқытушының білімі мен икемділіктері педагогикалық іс- әрекеттің қай бөлігіне кіреді?A)гностикалық
Оқытушының оқу-тәрбие процесін ойша модельдеп, жобалауға қабілеттілігі педагогикалық іс-әрекеттің қай бөлігіне кіреді?C)конструктивті
Оқытушының өз білгенін жеткізе алу шеберлігі педагогикалық іс- әрекет жетістігінің қай деңгейін анықтайды?A)репродукциялық
Оқытушының өзінің және студенттердің іс-әрекетін реттеуге қабілеттілігі педагогикалық іс- әрекеттің қай бөлігі?D)ұйымдастырушы
Оқытушының студенттермен бірлескег өнімді іс-әрекеті туралы және студенттердің өзара ьәрлескен өнімді і- әрекеті туралы концепцияның авторы:C)В.Я.Ляудис
Оқытушының студенттермен бірлескен іс- әрекетті құруға қабілеттілігі педагогикалық іс-әрекеттің қай бөлігі?B)коммуникациялық
Ө-Ө-Ө
Өнер арқылы емдеу терапиялық әдісі:C)Арттерапия
П-П-П
П.Я.Гальперин теориясы бойынша ақыл-ой әрекетін сатылап қалыптастырушы концепциясындаB)2алдын-ала орындалатын және 4негізгі сатылары бар
П.Я.Гальпериннің ақыл-ой әрекетін сатылап қалыптастыру концепциясында 1-ші сатыA)мотивациялық
П.Я.Гальпериннің ақыл-ой әрекетін сатылап қалыптастыру концепциясында 2-ші сатыB)бағдарлаушы
П.Я.Гальпериннің ақыл-ой әрекетін сатылап қалыптастыру концепциясында 3-ші сатыC)материалдық
П.Я.Гальпериннің ақыл-ой әрекетін сатылап қалыптастыру концепциясында 4-ші сатыD)сыртқы сөйлеу
П.Я.Гальпериннің ақыл-ой әрекетін сатылап қалыптастыру концепциясында 5-ші сатыE)іштей сөйлеу
П.Я.Гальпериннің ақыл-ой әрекетін сатылап қалыптастыру концепциясында 6-ші сатыA)ақыл-ойды немесе дағдыны автоматтандыру
Педагогика алғашкыда мына ғылым саласъшда дамыды:В)философия.
Педагогика мен психологияның жаңа жетістіктерінің негізінде педагогикалық процесті ұйымдастыру мына қағиданы ұсынады:Д) Ғылымилық.
Педагогикалық инновация дегеніміз не: А) Бұл педагогикалық жүйенің ішкі ресурстарын жинақтайтын және қорытынды деңгейін көтеретін жаңашыл идея.
Педагогикалық инновация дегеніміз не: А) Бұл педагогикалық жүйенің ішкі ресурстарын жинақтайтын және қорытынды деңгейін көтеретін жаңашыл идея.
Педагогикалық іс-әрекетке байланысты әлеуметтік перцепцияны зерттеген психолог-ғалымдар:А)А.А. Бодалев, В.А. Лабунская
Педагогикалық қарым – қатынастың атқаратын қызметтеріне байланысты жақтары:A)танымдық, эмоциялық,дамытушы,тәрбиелеуші, фасилитациялық,реттеуші, өзін-өзі өзектендіруші
Педагогикалық қарым – қатынастың бөліктері:C)когнитивтік,реттеуші,аффектілік,рухани
Педагогикалық қарым – қатынастың қызметтері:D)коммуникациялық,перцепциялық,интеракциялық
Педагогикалық қарым-қатынас тиімділігінің алғышарттары:A)физиологиялық,психологиялық,әлеуметтік
Педагогикалық қарым-қатынасты зерттеген ғалым:B) В.А.Кан- Калик
Педагогикалық қарым-қатынастың фасилитациялық қызметін көрсеткен:B)К.Роджерс
Педагогикалық процесс мына жүйеге қатысты:D) Адам-адам.
Педагогиканың білімге жататын:А) Педагогиканың категориялары,ұғым,заңдылық әдіс тәсілдерімен оқу-тәрбиені ұйымдастыру.
Педагогикаөзалдынағылымболыпқайғасырдабөлініпшықты?:С) XVII ғасырда.
Педагогтің қандай стилі арқылы студенттердің адамгершілік құндылықтарын дамыту ықтималдығы жоғары болады?B)демократиялық
Педагогтің тұлғалық центрациясын психология ғылымында наықтаған ғалым:C)А.Б.Орлов
Профессиограммаға жатпайды:D) бітірушілерді даярлаудағы қойылатын кәсіби талаптар.
Психограмманың маңызды құраушысы:A)Психограмма
Психодиагностикалық әдістерге қандай талаптар қойылады?A) валидтілік, дәлдік, сенімділік
Психология ғылымдарында ЖОО-дағы оқу жағдайына бейімделе алмаған студент типін атайды:D) «орташа»
Психология ғылымдарында мамандық таңдауда қате ұстаным танытып,ЖОО-на түскен студент типін атайды:D) «орташа»
Психология ғылымдарында оқу материалын қабылдауға және қисынды түрде баяндауға қабілетті жткіліксіз студент типін атайды:D) «орташа»
Психология ғылымдарында үздік оқитын студенттер типін атайды:A)«жан-жақты»
Психология ғылымдарында үздік оқитын студенттер типін атайды:B) «кәсіпқой»
Психология ғылымдарында үздік оқитын студенттер типін атайды:C) «әмбебап»
Психология ғылымдарындағы сәйкес теориялар бойынша бизнес саласында жетістікке ұмтылатын студенттер типі:B) «іскерлер»
Психология ғылымдарындағы сәйкес теориялар бойынша индивидуализм , кәсібилік, дербестік ,ортаға тз бейімдлгіш сапалары жоталы дамыған студенттер типі:B) «іскерлер»
Психология ғылымдарындағы сәйкес теориялар бойынша оптимизм , индивидуализм , жаңа жағдайға тез бейімделгіш, шет тілдерін меңгеруге ұмтылатын сапалары жоталы дамыған студенттер типі:A) «эмигранттар»
Психология ғылымдарындағы сәйкес теориялар бойынша еңбекқорлық,кәсібилік,эрудиция,зиялылық, өзіне қатаң талап қою сапалары ерекше жоғары дамыған студенттер типі:C) «дәстүрді ұстанушылар»
Психология ғылымдарындағы сәйкес теориялар бойынша студенттік кезең сәйкес келеді:D)жастық шақтық 1-ші кезеңіне
Психология ғылымдарындағы теориялар бойынша болашақ кәсіби іс-әрекетке қызығушылық танытатын студенттер:A)мамандыққа бағдарланады
Психология ғылымдарындағы теориялар бойынша болашақта экономикалық- қаржылық мәселелерін шешіп алуға ұмтылатын студенттер:B)бизнеске бағдарланады
Психология ғылымдарыңдағы сәйкес теориялар бойынша 2-4-ші курстардағы студенттердің жасы қай кезеңге сәйкес келеді?B)жастық шаққа
Психология ғылымдарыңдағы теориялар бойынша бейімделу процесі аяқталады:B)2- курста
Психология ғылымдарыңдағы теориялар бойынша ғылыми зерттеулерге қызығушылық артады:C)3-курста
Психология ғылымдарыңдағы теориялар бойынша конформизм ерекше танылады:A)1-курста
Психология ғылымдарыңдағы теориялар бойынша мамандыққа байланысты студенттің психологиялық дамуындағы өзгерістер анық көрінеді:C)3-курста
Психология ғылымдарыңдағы теориялар бойынша материалдық ,отбасылық, мамандық жағдайларына байланыста студент құндылықтары жаңаша құрылады:D)4-курста
Психология ғылымдарыңдағы теориялар бойынша 1-ші курс студенттерінің жасы қай кезеңге сәйкес келеді?C)ерте жасөспірімдік шаққа
Психология ғылымында ЖОО-дағы оқу жағдайына бейімделе алмаған студент типін атайды: D) «орташа»
Психология ғылымында мамандық таңдауда қате ұстаным танытып,ЖОО-на түскен студент типін атайды: D) «орташа»
Психология ғылымында оқу материалын қабылдауға және қисынды түрде баяндауға қабілетті жткіліксіз студент типін атайды: D) «орташа»
Психология ғылымында үздік оқитын студенттер типін атайды: С) «әмбебап»
Психология ғылымында үздік оқитын студенттер типін атайды:A) «жан-жақты»
Психология ғылымында үздік оқитын студенттер типін атайды:B) «кәсіпқой»
Психология ғылымындағы сәйкес теориялар бойынша еңбекқорлық,кәсібилік,эрудиция,зиялылық, өзіне қатаң талап қою сапалары ерекше жоғары дамыған студенттер типі:C) «дәстүрді ұстанушылар»
Психология ғылымдарында ЖОО-да еңбекқорлық танытуға емес,жастық шақтың қызығын көруге келген студент типін атайды:D) «орташа»
Психология ғылымдарында оқуға ынтасыз студент типін атайды:D) «орташа»
Психология ғылымдарында тек сессия кезінде белсенділік танытатын студент типін атайды:D) «орташа»
Психология ғылымдарындағы сәйкес теориялар бойынша жоғары оқу орындағы оқуE) жауаптардың бәрі дұрыс
Психология ғылымдарындағы сәйкес теориялар бойынша студенттерді жасөспірім шақтағы мінез дамуы-A)қарым-қатынас нәтижесі
Психология ғылымдарындағы сәйкес теориялар бойынша мақсаткерлік, табандылық,дербестілік, бастамашылық, шешім қабылдай алушылық орнығады:D)кемел шақтың 1-ші кезеңінде
Психология ғылымдарындағы сәйкес теориялар бойынша мінез- құлықтың , жүріс-тұрыстың саналы мотивтері ерекше жетекші рөл атқарады:D)кемел шақтың 1-ші кезеңінде
Психология ғылымдарындағы сәйкес теориялар бойынша ұрымдылық, тәуекелшілдік жиі орын алады:C) жасөспірім шақтың 2-ші кезеңіне
Психология ғылымдарындағы сәйкес теориялар бойынша адамгершілік, эстетикалық сезімдердің белсенді түрде дамуы мен танылуы байқалатын кезең:C)студенттік шақта
Психология ғылымдарындағы сәйкес теориялар бойынша зияткерлік және физикалық күштің оптимумы байқалатын кезең:C)студенттік шақта
Психология ғылымдарындағы сәйкес теориялар бойынша студент нақты бір жас шамасымен және тұлға ретінде сипатталады:B) психологиялық,әлеуметтік, биологиялық жағынан
Психология ғылымдарындағы сәйкес теориялар бойынша студенттік кезең сәйкес келеді:C) жасөспірім шақтың 2-ші кезеңіне
Психология ғылымдарындағы сәйкес теориялар бойынша студенттің жас және тұлғалық ерекшеліктерін, қасиеттері мен мүмкіндіктерін анықтауға болады:.B) психологиялық,әлеуметтік, биологиялық жағынан
Психология ғылымында ЖОО-да еңбекқорлық танытуға емес,жастық шақтың қызығын көруге келген студент типін атайды: D) «орташа»
Психология ғылымында оқуға ынтасыз студент типін атайды:D) «орташа»
Психология ғылымында тек сессия кезінде белсенділік танытатын студент типін атайды:D) «орташа»
Психологияда эксперименттік жолмен зерттеудің негізін салған ғалым?A) В.Вундт
Психологиялық құбылыстарға талдау жасау әдіснамасы қала жүзеге асырлады:E) Барлық жауап дұрыс
Психологиялық қабылдаудың ойлау процесінен өзгешілігі-D) Нақты заңдылықты
Р-Р-Р
Р.С. Рубинштейн нақтылаған шығармашылық қиялдың екінші шарты-Е) Ақылды арқау етуі
С-С-С
С.М.Жақыпов концепциясы бойынша студенттерді оқыту тиімділігін анықтайды:E)бірлескен диалогтық – танымдық іс-әрекет
Сабақта оқушылардың белсенділігін арттыруға болады:В) Оқытудың дәстүрден тыс әдісті қолдану арқылы.
Сабақтан қалмайтын,еңбекқорлығының арқасында өте жоғары нәтиже ала алатын,тәртіпті стіденттер типі:A) «жаттама озат»
Саналы сендіру арқылы өзін-өзі басқару, яғни аутогенді емдеу әдісін ұсынған –-С) Эмил Куэ
Сананың белгілі мезетте қажет объектке бағытталуы -С) зейін қою
Сауалнама - бұл ...B) арнайы топтағы адамдардан психологиялық ақпарат алу үшін сауалдаржазылған сұрақтар жүйесі
Себеп-салдарлы қатынастарға негіздерген ассоциация теориясы-D) Каузальдық
Сезім органдары қабылдаған дүние көріністерін толық әрі дәл сақтауға жәрдем беретін ес жүйесі-D) әсердің тікелей, нақты ізі
Сенсуализм ой теориясының мәні-А)Ой-елес бейнелерінің бірлігі
Сенсуализм тұжырымы бойынша ойлау, бұл – С) ес, елес бірлігі
Сәйкес ғылыми тұрғылар бойынша психикалық дамудың айрықша жоталанып байқалатын кезеңі:C)студенттік шақта
Социометрия әдісі кіммен ұсынылғанC) Дж-Морено
Сөзбаяндағы іркіліс, ырғақ, тыныс белгілерімен көрінетін адам психикасының түрі - С) көңіл-күй
Сөздің пайда болу көзі -С) қоғам
Сөйлеу барысындағы паралингвистикалық қосымша -А) әуен
Сөйлеу әрекетінің коммуникативтік сипатқа ие болуындағы басты шарт -С) заттық мағына
Сөйлеу процесінің негізгі тірегі -С) түсіну, түсінісу
Сөйлеудің саналы әрекетке айналуы үшін қажет фактор -А)мазмұн айқындығы
Студент өзінің әлеуметтік-психологиялық мәселелерін шеше алса, онда ,ол -D)субъект
Студент субъектілігін анықтайды:C)тұлғаның өзін-өзі және өзінің айналасын оңымен өзгертуге деген қатынасы
Студент психикасына оның білім алуы , дағды мен икемділіңтерді дамытуы үшін ықпал ететін жетекші процесс-B)оқыту
Студент психикасында оның білім алуы , дағды мен икемділіңтерді дамытуы үшін ықпал ететін жетекші процесс-B)оқыту
Студент психологиясын зерттеуде қолданылатын,аз формализацияланған психодиагностикалық әдіс:C) іс-әрекет нәтижелерін талдау
Студент психологиясының зерттеуде қолданылатын,төмен ұйымдасқан психодиагностикалық әдіс:A)бақылау
Студент субъектілігі - B)мақсат- бағдарлы дамытуды қажет ететін қасиет
Студент субъетілігі - D)тұлғалық қасиет
Студенттер дербестігін ,белсенділігін,бастамашылығын және өзін-өзі дамыту әлеуетін есепке алуды, осыған байланысты кәсіби білім беруді негіздейтін жетекші парадигма:D)субъектілік парадигма
Студенттер мен оқытушының субъектілігі таңылады:D)қатынастар жүйесінен
Студенттерді оқуға қатынасы,тұлғалық ерекшеліктері бойынша 11 типке жіктеген ғалым:B)В.Т.Лисовский
Студенттерді психологиялық дайындаудың ең жоғары деңгейдегі нәтижесіE)психологиялық мәдениет
Студенттерді субъект – бағдарлы психологиялық дайындау концепциясын тұжырымдаған қазақстандық психолог – ғалым:B)А.Р.Ерментаева
Студенттерді субъект- бағдарлы психологиялық дайындау нәтижесі - E) студенттердің психологиялық даярлығы мен субъектілігі
Студенттерді тәрбиелеу әдісі Л.Колберг бойынша:A) мораль тіліндегі дискуссия
Студенттердің әлеуметтік құптауға ұмтылысы мен «сөзге қалудан» қашуын анықтайтын мотивтер - C)әлеуметтік мотивтер
Студенттердің жеке –даралығын ескеретін, оларды объективті бағалайтын оқытушының қарым-қатынас стилі:B)демократиялық
Студенттердің жеке-даралығын, қажеттіліктерін,әлеуетін, тәжірибесін және тұлғалық даму деңгейін есепке алуды , осыған байланысты кәсіби білім беруді негіздейтін жетекші парадигма:C)тұлғаға бағдарланған парадигма
Студенттердің оқу мотивациясын дамытудың императивті емес формасы:E)сендіру
Студенттердің оқу мотивациясын дамытудың императивті формасы:A) бұйрық
Студенттердің оқу мотивациясын дамытудың императивті формасы:E)мәжбүрлеу
Студенттердің оқу мотивациясын дамытудың императивті формасы:E)талап
Студенттердің психологиялық дамуын кешенділік тұрғысынан негіздеп, зерттейтін қазақстандық психолог-ғалым:B)Ж.Ы.Намазбаева
Студенттердің стипендия алуға , жатақханадан қолайлы орынды иемденуге ұмтылысын анықтайды:D)утилитарлы мотивтер
Студенттердің бағынуын талап етуі не іс-әрекетті күшпен орындатуы, жазалау әдістерін қолданып, жастардың бастамашылығын басып тастауы оқытушының қай қарым-қатынас стиліне жатады?A)өктем/ авторитарлық
Студенттердің білімді,дағдыларды және икемділіктерді сапалы меңгеруі үшін ақпараттық жағынан қамтамасыз етуді негіздейтін кәсіби білім берудің жетекші парадигмасы:A)когнитивті парадигма
Студенттердің жас ерекшелігін ,өмір тәжірибесін, білім деңгейін есепке алып,тәрбиелеу процесінің психологиялық жағынан әлдеқайда дұрыс жолы:C)студенттердің өзін-өзі дамытуына жағдай жасау
Студенттердің жоғары құзіретті маман болу ұмтылысын анықтайды:A)кәсіби мотивтер
Студенттердің зейін процесін зерттеуші қазақстандық психолог – ғалым:A)О.С.Сангилбаев
Студенттердің оқу және кәсіби іс-әрекетте маңызды қасиеттерін дамытуға бағытталған топтық жаттығулар, ойындар, жағдаяттарды талдау арқылы психологиялық әсер етудің формасы:D)психологиялық тренинг
Студенттердің оқу мотивациясын дамытудың императивті емес түрі:A)өтініш
Студенттердің психологиялық даярлық деңгейінің жоғарылығы:B)басқаларға, өзіне рухани-адамгершілік негіздегі қатынасынан
Студенттердің психологиялық жаңа құрылымдарының пайда болып, дамуында маңызды рөл атқаратын процесс:B)интериоризация
Студенттердің психологиялық құзіретілігі аңғарылады:A)өз мәселесін өзінің психологиялық жолмен шеше алуға әлеуетті болуынан
Студенттердің психологиялық сауат меңгеруіне негіз болады:A)студенттерге психология пәні бойынша білім беру
Студенттік зияткерлік,кәсіби қасиеттер мен ғылыми дүниетанымын дамытушы д\жетекші прогресс - B)оқыту
Студенттік кезең әлеуметтенудің қай сатысына сәйкес келеді?C)интеграция сатысына
Студенттік топтағы басқалардың ықпалымен әрекет етуі ,топтан бағынышты болуы, топтан тәуелділігі -A)конформизм
Студенттік шақтағы өзін-өзі тәрбиелеу психологиясын зертеген ғалым:D)Л.И.Рувинский
Студенттің басқалармен тиімді қарым-қатынас жасауының когнитивті құраушысы болатын интеллект түрі:C)әлеуметтік интеллект
Студенттің биологиялық мінездемесіне жатады:B)жоғары жүйке қызметі ,талдағыштар жүйесі , инстинктер, физикалық күші
Студенттің мамандыққа қатынасы -C)кәсіби бағыттылық
Студенттің оқу процесінде мақстақа жетудің психологиялық құралы – D)оқу мотивациясы
Студенттің өзінің және басқалардың міне-құлқын,жүріс-тұрысын дұрыс түсінуіне байланысты анықталатын интеллект түрі:C)әлеуметтік интеллект
Студенттің субъектілік мәдениетінің негізін құрайды:E) рухани-адамгершілік қасиеттер
Студенттің топ ішінде , басқалардың алдында іс-әрекетінің жеңілдеу, қуатының арту құбылысы-D) әлеуметтік фасилитация
Студенттің топ талабына бағынбай ,көпшілікке қарсы шығып, қарсықтық таныту ерекшелігі - B)нонконформизм
Студенттің топта , басқа адамдар алдында мінез-құлқының ,жүріс-тұрысының, іс-әрекетінің тежелуі , әдеттегі жағдайдан төмендеуі, абдырау құбылысы-C)әлеуметтік ингибиция
Студенттің топтағы басқалардың ықпалымен тәуекел етуге шешім қабылдауының себебі:C)экстремизациялану арқылы
Студнттің сыртқы ортаға бейімделу қабілетін анықтайтын интеллект түрі:C)әлеуметтік интеллект
Т-Т-Т
Табиғатқа сәйкестілік идеясының авторы кім:В) Я.А. Коменский.
Табиғи экспериментті психологияға алғаш енгізген психолог:E) А.Ф. Лазурский
Танымда болмаған дүние санада бейнеленуі мүмкін еместігін уағыздаған философиялық бағыт-B)сенсуализм
Танымдық мотивтер тобының жіктемесі.B)кең ауқымды, оқу – танымдық, өзін-өзі дамыту
Теорияға не теория құрамына айналған психика өнімі-B)Ой
Теориялық білім алу және құру тәсілдерін ,сондай-ақ ,іс- әрекетті ұйымдастыру тәсілдерін анықтайтын жүйе:A) Әдіснама
Теориялық ой танымның негізі-А)ықпалды әрекет
Теориялық таным-ойлаудың бастапқы негізі-Е) Іс-әрекет
Тест ұғымын алғаш енгізген психолог:D) Дж.М.Кеттел
Тіл көмегімен түзілген толық мәнді адамаралық қатынас құралы -С) сөйлеу
Тілдің экстралингвистикалық емес элементі -А)ырғақ
Топтағы тұлғааралық қатынастардың өзіндік ерекшеліктерін зерттеуге мүмкіндік беретін психологиялық әдіс:A) социометрия
Төменде көрсетілгендердің қайсысы табиғи эксперимент элементі болып табылады?A) зерттелетін әрекет жағдайларына эксперименттік ықпал жасалып,әрекеттің өзі оның табиғи түрінде бақыланады
Төмендегі көрсетілген психологиялық әдістердің қайсысын пассивтіге жатқызуға болады?A) байқау
Төмендегікелтірілгенанықтамаларданоқупроцесініңмәнінкөрсет:С) Оқытупроцесіндеоқушыныңбілімі, іскерлігі, дағдысықалыптасады.
Түйсік дегеніміз –А)Ой бастауы
Тұлғаның дамуындағы 8 сатыны қай ғалым ұсынған?C)Э.Эриксон
Тұлғаның әлеуметтік тәжірибені меңгеру барысы мен нәтижесі, одан кейін қарым-қатынас пен іс-әрекет арқылы қайта жаңғарту процесі -B) әлеуметтену
Тұлғаның моральдік даму концепциясының авторы:D)Л.Колберг
Тұлғаның әлеуметтену және даму механизмдері ретінде бейімделуді,индивидуализацияны және интеграцияны жіктеп , анықтаған:B)А.В.Петровский
Тұрмысқа аспайтын, қажетсіз бейнелер қалыптастырушы қиял түрі-B)Енжар
Тұтас педагогикалық процестегі дүниетанымның маңызды құрылымдық компоненттері:А) Білім, білік, дағдылар жүйесі.
У-У-У
Уақыты да, қамту көлемі де шексіз ес түрі-D) Ұзақ мерзімді ес
Университет жастардың бойында қоғамдық прогреске ,әділетті қоғам құруға қажетті қасиеттерді дамытуға көмек беруі тиіс деген пікір авторы:A)Л.Кольберг
Ұ-Ұ-Ұ
Ұжым мүшелерінің қалауымен, басқару стилі бойынша топ лидері қалай аталады: A) демократиялық
Ұжымда ...A) өзара қарым-қатынас топтық іс-әрекетінің жеке мәні мен қоғамдыққұндылық мәні мен жанамаланады
Ұжымдағы немесе топтағы өзара қарым-қатынасты зерттеуге мүмкіндік беретін психологиялық зерттеу әдісі:E) социометрия
Ұйымдастыру әдістері тобына кіретін зерттеу тәсіліE)лонгитюд әдісі
Х-Х-Х
Хабарламашылардың рөлін бірізді алмастырып отыратын сөйлеу түрі- D) диолог
Ш-Ш-Ш
Шығармашылық еңбектің біртұтас теориясын нақтылап, оның 5 деңгейін айырған ғалым -С) Г.Альтшулер
Шындықты жалпылама және жанама бейнелеуге бағытталған танымдық, психологиялық әрекет-Е) Ойлау
Ы-Ы-Ы
Ынталандыруды өзгертуге бағытталған реакциялардың өзгерістері сипатталатын теориялар:А) Когнитивтік.
Ырықсыз, ниеттелмеген естің негізі-D) Кездейсоқ күшті әсер
Ырықты естің орнығуына себепші фактор-D) арнайы мақсат
Э-Э-Э
Э.Эриксон теориясы бойынша жасөспірім шақта шешілуі тиіс мәселе:B)сәйкестендірудегі қайшылық
Э.Эриксон бойынша жасөспірім шақта дәлме- дәл сәйкестік қадыптаспай қалса,даму мына сипатқа ие болады:E)жауаптардың бәрі дұрыс
Эмоцианалды ес мазмұны-С) Көңіл-күй
Ю-Ю-Ю
Ю.Н.Кулюкин, Н.Д.Никандров,В.А.Кан -Калик пікірлері бойынша педагогикалық іс- әрекеттің ең маңызды сипаттамасы - A)шығармашылық ұстаным

Приложенные файлы

  • docx 14818293
    Размер файла: 64 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий