Кенесбеков Рустем


Кенесбеков Рустем Мелисович
МБТ 15-06 тобы
«Биосутегі алу биотехнолоиясы»
Кірспе
Қазіргі кезде бүкіл дүние жүзінде жыл сайын шамамен 50 млн тонна сутегі жүргізіледі. Табиғи газдан жүргізіледі, олардан 30 / сек көмірдің болжамды мұнай шамамен 48 %18 / сек Сутегі көмірсутектерін өндіру кезінде оның себептерінің бірі болып табылатын ғаламдық жылыну CO2 саны көп болып шығады. Оның үстіне барлық елдер өз көмірсутектермен ие емес.(50 сөз)
Микроорганизмдердің биосутегіні бөлу реакциялары.
Қазіргі таңда Rhodobacter Sphaeroides  микробактериясы биосутек бөліп алуда пайдаланылып жатыр.
Су немесе сутегін бөлетін микроорганизмдер табиғатта көп таралған. Мысалы, Rhodopseudomonas capsulata микроорганизмі 1 грам құрғақ массаға 200-300 мл сутегін бөліп шығарады. Биосутек бөліп шығары көміртек қосылыстарының қатысында қарқынды түрде жүреді.
Осыған байланысты бмиофотолиз процесі жүреді. Биофотолиз дегеніміз- микробактериялардың көмегімен судың сутегі мен оттегі газына ыдырауын айтамыз. Бұл процесс арнайы балдырлар салынған биореакторда жүргізіледі. 2006 жылғы зерттеу жұмыстарына байланысты,гендік модифицерленген Chlamydomonas reinhardtii микробалдырынан сутегі бөліну қарқынды байқалған деседі. Бұл мутантты микробалдыр ата-тегімен салыстырғанда 1 күнде 5-6 есе көп сутек бөліп шығара алады.(95 сөз)
Қараңғы және фотоферментативті биосутегіні алу жолдары
Арнайы бактериялармен өңделген органикалық қалдық заттардың негізінде 25С градуста арнайы құрылғыда алынады. Жұмыс барысында температура 25С-дан төмен түсірілмейді. Өйткені катализаторлардың қызметі әлсірейді. Биосутек бөліп алу арнайы бактериалды микро ұяшықтарда жүргізіледі. Бактериялар сірке қышқылын ыдырата отырып, сутегінің протоны мен электронын және көмірқышқыл газын түзеді. Үлкен ток көзімен әсер ету арқасында протондар өздеріне электрондарды қосып алып сутегін түзеді. Ток күші қаншалықты жоғары болған сайын сутегінің түзілу қарқындылығы да жоғары болады. Бұл микро ұяшықтардың жалғыз кемшілігі метаногенез процесі,яғни процес барысында анаэробты микроорганизмдердің метан түзіп кетуі.
Көптеген микроорганизмдео қараңғы фаза ашу арқылы биосутек бөліп шығара алады. Ол үшін негізінен органикалық қосылыстарды пайдаланады. Бактерияларды зерттеу барысында 25% бактериялар биосутек бөлетіні дәлелденді. Ондай микроорганизмдерге Escherichia coli, Salmonella сияқты түрлері жатады. Бұндай бактериялардың сутек бөліп шығару қабылеті 19-ғасырда дәлелденген болатын. Бұл процесті гидрогеназа ферменті анаэробты жағдайда жақсы катализдейді. Бұл микроорганизмдердің сутек бөлу қабылеті өте жоғары, синтетикалық микроорганизмдермен салыстырғанда 500-650 мл сутегін көп бөледі. Сыра ашыту үшін пайдаланылатын,мысалы биореактор-баки ферментін, анаэробты жағдайда сутек алу үшін пайдаланылады. Иммобилизденген бактериялары бар биореакторды сутегін алу үшін де пайдалануға болады. Қазіргі уақытта талшығы бар биоректорларды сутегін алу үшін көп пайдаланады. Соның ішінде Enterobacter aerogenes бактериясын глицериннен сутегін бөліп алу үшін қолданады. Талшықты биореакторлар (с полыми волокнами) ерекшелігі, бактерия мембранасынан өте алмайтын молекулаларды тоқтатып, лоарды сыртқа бөліп шығаруға бейім келеді.
Фотоашу үшін арнайы фотобиореакторлар пайдаланылады. Фотореактор-фотосинтетикалық микроорганизмдерді оптималды жағдайда культиверлеу үшін пайдаланылатын құрылғы. Фотобиореакторда жұмыс жасау арқылы алынған сутегімен қатар,бөлінген улы газдарды,өндірістік жағдайда,жойып жіберуімізге болады. Фотобиоректорға Anabaena variabilis бактериясын пайдалана отырып, көмірқышқыл газын реакторға жібере отырып, анаэробты жағдай туғызамыз, нәтижесінде сутегін алу жеңілдей түседі. Бірақ көмірқышқыл газын енгізіп отырып сутегін алу қиынға соғады,себебі биореактор құрамындағы цианобактериялардың үлкен конценрациясы көмірқышқыл газын қарқынды сіңіріп отырды. Бұл биоректорлар көбінесі микроорганизм клеткаларын культивирлеу үшін пайдаланылды. Жалпы айтқанда сутегін бөлу,ол биоректор ішінде болатын микрофлораға байланысты болады. (294 сөз)
Қорытынды
Биостектерді өндіру қазіргі таңда энергетика саласында сұранысқа ие болып жатыр. Себебі өте арзан жолмен алынатын биоотынның бір түрі,пайдалануға да, өндіріп шығаруға да өте қолайлы. Қазіргі таңда бұл отын түрін өндірумен Батыс елдерінің мемлекеттері жақсы қарқынды айналысуда. Сұранысұа ие болатын бұндай отын түрі лабораториялық зерттеулерден өткен. Және өндіріске ұсынылып отыр. (50 сөз)

Приложенные файлы

  • docx 14818975
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий