ЭСК ГЭК

РОЗДІЛ 5. Економіка Судноплавних компаній

Тема 5.1. Витрати і собівартість морських перевезень
Види класифікації витрат судноплавних компаній. Структура рейсових витрат. Поточні витрати. Витрати на НРР. Капітальні витрати. Чинники, що впливають на собівартість морських перевезень.

Тема 5.2. Розрахунок експлуатаційних доходів судноплавних компаній
Порядок розрахунку доходів при різних видах фрахтування морських суден. Фактори, що впливають на експлуатаційні доходи. Чинники максимізації експлуатаційних доходів.

Тема 5.3. Прибутки та грошові потоки судноплавних компаній
Порядок формування прибутку судноплавної компанії. Відмінності прибутку від грошового потоку. Методи аналізу грошових потоків. Рейсовий і річній аналіз грошового потоку.

Тема 5.4. Ціноутворення в судноплавстві
Принципи ціноутворення у лінійному і трамповому судноплавстві. Чинники, що впливають на співвідношення попиту / пропозиції тоннажу. Лінійні тарифи. Чинники, що впливають на рівень лінійних фрахтових ставок. Механізм ціноутворення в трамповому судноплавстві. Трампові фрахтові ставки.

Тема 5.5. Фінансування інвестицій у поповнення флоту
Власні та залучені джерела інвестицій в поповнення флоту. Переваги та недоліки банківського кредитування та лізингу суден. Схеми погашення кредитів. Види лізингу суден. KG-фінансування. Облігаційні займи. Інші методи фінансування інвестицій. Особливості оцінки ефективності інвестиційних проектів придбання суден.

Тема 5.6. Розробка бізнес-планів та інвестиційних програм судноплавних компаній
Структура бізнес-плану судноплавних компаній для залучення інвестицій. Характеристика окремих розділів бізнес-плану для поповнення флоту.

Тема 5.7. Ризики в діяльності судноплавних компаній
Види ризиків діяльності судноплавних компаній, їх класифікація. Оцінка ризиків. Основні шляхи мінімізації ризиків у судноплавстві.

Тема 5.8. Державне регулювання у судноплавстві
Методи регулювання у судноплавстві. Світової досвід кредитно-фінансового регулювання. Податкові стимули. Офшорні судноплавні компанії.

Тести з дисципліни «Економіка судноплавних компаній»

1. До перемінних витрат лінійних судноплавних компаній відносяться
а) витрати, які пов'язані з вантажем;
б) витрати на паливо і портові збори;
в) витрати, які пов'язані з підтримкою розкладу руху суден.

2. Лінійні судноплавні компанії використовують такі принципи ціноутворення:
а) цінова дискримінація за видами клієнтури;
б) цінова стабільність, відсутність дискримінації між клієнтами і цінова дискримінація в залежності від цінності вантажу;
в) індивідуальні тарифи для кожного клієнта лінії.

3. При перевезенні вантажів у контейнерах у лінійний тариф включається тільки ціна морського перевезення при умові
а) Line in, line out (LILO); б) Free in, line out (FILO);
в) Free in and out and stowed (FIOS); г) Line in, free out (LIFO).

4. Система встановлення контейнерних тарифів Freight all kind припускає
а) встановлення єдиних тарифів незалежно від виду вантажу;
б) встановлення тарифів з обмежених класів вантажів;
в) встановлення тарифів з окремих видів вантажів.

5. Робота суден зниженою швидкістю доцільна при:
а) високому рівні ставок фрахту і високих цінах на паливо;
б) високому рівні ставок фрахту і низьких цінах на паливо;
в) низьких ставках фрахту і низьких цінах на паливо;
г) низьких ставках фрахту і високих цінах на паливо.

6. До власних джерел фінансування інвестицій судноплавних компаній відносяться
а) прибуток підприємства і лізинг;
б) прибуток підприємства;
в) лізинг і кредити;
г) амортизаційний фонд і лізинг.

7. До боргового фінансування інвестицій судноплавних компаній відносяться:
а) банківське кредитування та частка прибутку судноплавної компанії;
б) банківське кредитування, лізингове фінансування, кошти, що притягнуті за рахунок емісії акцій;
в) банківське кредитування, лізингове фінансування, кошти, що притягнуті за рахунок емісії облігацій;
г) банківське кредитування й кошти, які притягнуті за рахунок емісії акцій.

8. Фіксована процентна ставка
а) встановлюється тільки на перші 3 роки; б) встановлюється лише на перший рік;
в) встановлюється на весь період кредитування; г) періодично переглядається.

9. Не фіксована процентна ставка (плаваюча ставка)
а) встановлюється на весь період кредитування;
б) переглядається через певні проміжки часу;
в) переглядається за вимогою судноплавної компанії при зміні кон'юнктури ринку.

10. Вартість кредиту – 8 млн. EUR, період кредитування – 5 років. При погашенні основного боргу (тілу кредиту) рівними сумами судновласник щорічно виплачує:
а) 1 млн. EUR; б) 1,4 млн. EUR; в) 0,8 млн. EUR; г) 1,6 млн. EUR.

11. Угода по зворотному лізингу судна припускає:
а) оренду судна на умовах бербоут-чартеру;
б) продаж судна банку та його оренду на умовах бербоут-чартеру;
в) оренду судна на умовах тайм-чартеру;
г) кредитування банком судноплавної компанії для покупки судна.

12. Розділ бізнес-плану «Характеристика судноплавної компанії» містить таку інформацію:
а) історія судноплавної компанії, сфера діяльності, організаційно-правова форма, структура капіталу;
б) історія судноплавної компанії, організаційно-правова форма, оцінка конкурентоздатності;
г) сфера діяльності, організаційно-правова форма, структура капіталу, прогноз обсягу перевезень.

13. Розділ бізнес-плану «Аналіз фрахтового ринку» містить інформацію про:
а) стан фрахтового ринку, його привабливість для судновласників й інвесторів, оцінка рівня прибутку та грошового потоку компанії;
б) стан фрахтового ринку, прогноз динаміки рейсових і тайм-чартерних фрахтових ставок, його привабливість для судновласників та інвесторів;
в) стан фрахтового ринку, прогноз доходів судноплавної компанії.

14. Розділ бізнес-плану судноплавної компанії «План маркетингу» має надати інформацію про:
а) цінову політику судноплавної компанії, механізм взаємодії з клієнтурою, рекламно-інформаційну діяльність;
б) цінову політику судноплавної компанії, прогноз обсягу перевезень, рекламно-інформаційну діяльність;
в) цінову політику судноплавної компанії, механізм взаємодії з клієнтурою, оцінку рівня конкуренції.

15. Розділ бізнес-плану судноплавної компанії «Стратегія фінансування» має надати інформацію про:
а) розрахунок прибутку і рентабельності;
б) розрахунок прибутку;
в) програму поповнення та списання флоту;
г) джерела фінансування і схему повернення кредиту.

16. До поточних витрат трампової судноплавної компанії відносяться витрати на:
а) утримання екіпажа, запаси, ремонт і технічне обслуговування судна, страхування судна, навігаційні витрати, витрати на паливо;
б) портові збори, ремонт і технічне обслуговування судна, страхування судна, навігаційні витрати, адміністративно-управлінські та загально-експлуатаційні витрати;
в) утримання екіпажа, запаси, ремонт і технічне обслуговування судна, страхування судна, навігаційні витрати, портові збори;
г) утримання екіпажа, запаси, ремонт і технічне обслуговування судна, страхування судна, навігаційні витрати, адміністративно-управлінські та загально-експлуатаційні витрати.

17. Страхування H&M – це
а) страхування відповідальності судновласника перед третіми особами;
б) страхування корпуса і механізмів судна;
в) страхування судновласника у зв'язку з страйками та військовими ризиками.

18. Страхування P&I – це
а) страхування корпуса і механізмів судна;
б) страхування судновласника у зв'язку з страйками та військовими ризиками;
в) страхування відповідальності судновласника перед третіми особами;
г) майнове страхування судновласника.

19. До рейсових витрат судноплавної компанії відносяться:
а) утримання екіпажа, запаси, ремонт і технічне обслуговування судна, страхування судна, навігаційні витрати, витрати на паливо;
б) страхування судна, навігаційні витрати, портові збори, витрати на паливо, канальні збори;
в) портові збори, витрати на паливо, плата за послуги по агентуванню, за використання буксирів, лоцманську проводку, канальні збори;

·г) портові збори, витрати на паливо, адміністративно-управлінські та загально-експлуатаційні витрати.

20. Витрати на паливо залежать від:
а) типу головного двигуна, технічної швидкості судна і цін на паливо;
б) типу головного двигуна, експлуатаційної швидкості судна і цін на паливо;
в) типу головного двигуна і цін на паливо.

21. Перемінні витрати трамповой судноплавної компанії залежать від:
а) цін на палива і рівня заробітної плати екіпажа;
б) обсягу транспортної продукції судноплавної компанії;
в) заробітної плати екіпажу.

22. В портах України портові збори розраховуються на основі:
а) чистої реєстрової місткості судна;
б) модуля судна;
в) повної реєстрової місткості судна;
г) дедвейту судна;
д) чистої вантажопідйомності судна.

23. Рівень капітальних витрат залежить від:
а) прапора реєстрації судна;
б) величини капітального левереджу;
в) способу фінансування покупки судна.

24. Ефект масштабу на транспорті виникає
а) при зміні ставок фрахту;
б) при зміні витрат, пов'язаних зі зміною окремих елементів транспортної інфраструктури;
в) при зміні чисельності екіпажа.

25. Ефект масштабу дозволяє:
а) знизити собівартість перевезення 1 тонни вантажу;
б) збільшити доход від експлуатації судна;
в) знизити собівартість перевезення 1 тонни вантажу і збільшити доход від експлуатації судна.

26. Недоліки збільшення розмірів суден
а) збільшення портових зборів;
б) збільшення експлуатаційних витрат;
в) зниження гнучкості в плануванні роботи судна, обмеження по портам заходу, складність мінімізації баластових пробігів.

27. Доходи від експлуатації судна на умовах рейсового чартеру визначаються як
а) добуток орендної ставки за використання судна за добу і періоду фрахтування;
б) добуток кількості вантажу і фрахтової ставки;
в) добуток орендної ставки за використання судна за місяць і періоду фрахтування;
г) добуток дедвейту судна і фрахтової ставки.

28. Доходи від експлуатації судна на умовах тайм-чартеру визначаються як
а) добуток орендної ставки за використання судна за добу і періоду фрахтування;
б) добуток кількості вантажу і фрахтової ставки;
в) добуток дедвейту судна і фрахтової ставки.

29. Доходи від експлуатації судна на умовах бербоут-чартера визначаються як
а) добуток кількості вантажу і фрахтової ставки;
б) добуток орендної ставки за використання судна в місяць і періоду фрахтування;
в) добуток дедвейту судна і фрахтової ставки.

30. Доходи від експлуатації судна на умовах трипу-чартеру визначаються як
а) добуток орендної ставки за використання судна за добу і періоду фрахтування;
б) добуток кількості вантажу і фрахтової ставки;
в) добуток дедвейту судна і фрахтової ставки.

31. На рівень доходів судновласника впливають фактори:
а) експлуатаційна швидкість і ступінь використання вантажопідйомності судна;
б) величина портових зборів;
в) ефект масштабу;
г) величина капітального левереджу.

32. Оптимальна з точки зору судновласника експлуатаційна швидкість трампового судна – це
а) швидкість, при якій фрахтувальник своєчасно отримає вантаж;
б) швидкість, при якій судновласник одержує максимум прибутку;
в) швидкість, при якій термін доставці вантажів мінімальний.

33. Коефіцієнт використання вантажопідйомності судна визначається як:
а) ( = (Dч / (Ql; б) ( = (Q / (L; в) ( = (Ql / (DчL; г) ( = (Dч / (Q.

34. Ходовий час з вантажем за рік визначається як:
а) Тход. вант. = 365 - Тпозаекспл. - Тст.;
б) Тход. вант. = 365 - Тпозаекспл. - Тст. - Тх.бал.;
в) Тход. вант. = Тпозаекспл. - Тст. - Тх.бал..

35. Зворотне завантаження проще забезпечити для
а) рудовозів; б) танкерів для перевезень сирої нафти; в) комбінованого флоту.

36. Чим визначається розмір грошового потоку?
а) фрахтом, експлуатаційними витратами і капітальними витратами;
б) фрахтом і експлуатаційними витратами;
в) фрахтом і капітальними витратами.

37. Аналіз рейсового грошового потоку пов'язаний з
а) розрахунками загального грошового потоку судноплавної компанії;
б) розрахунками рейсових витрат;
в) розрахунками показників за рейс або цикл рейсів.

38. На основі аналізу рейсового грошового потоку судновласник приймає рішення:
а) про доцільність даного рейсу і вибір судна для використання на певному напрямку;
б) про доцільність придбання судна;
в) про залучення позикових коштів.

39. Капітальні витрати залежать від
а) умов виплати відсотків, витрат на ремонт і технічне обслуговування;
б) способу відшкодування основного боргу по кредиту і умов виплати відсотків;
в) умов виплати відсотків і рівня фрахтових ставок.

40. Витрати на НРР залежать від
а) виду вантажу, виду укрупнених вантажних одиниць і стивідорних ставок у порту;
б) виду вантажу і витрат його страхування;
в) виду укрупнених вантажних одиниць, організації навантаження / розвантаження і рівня ставок фрахту.

41. Поточні витрати залежать від
а) чисельності екіпажа, з/плати екіпажа, витрат на портові збори;
б) витрат на ремонт, витрат на страхування судна і провізної спроможності судна;
в) чисельності екіпажа, з/плати екіпажа, витрат на ремонт і страхування судна.

42. Рейсові витрати залежать від
а) портових і канальних зборів, витрат на ремонт і страхування;
б) типу двигуна, швидкості, цін на паливо, портових і канальних зборів;
в) типу двигуна, швидкості, цін на паливо, витрат на страхування.

43. Доходи судна залежать від
а) продуктивності судна та якості послуг; б) рівня експлуатаційних витрат;
в) провізної спроможності судна і рівня фрахтових ставок.

44. До прямих мір державної підтримки в судноплавстві відносяться:
а) адміністративно-правове регулювання, державне підприємництво у сфері судноплавства;
б) податкові стимули;
в). резервування частини зовнішньоторговельних вантажопотоків і введення тоннажного податку.

45. До не прямих мір державної підтримки в судноплавстві відносяться:
а) адміністративно-правове регулювання, державне підприємництво у сфері судноплавства;
б) податкові стимули та адміністративно-правове регулювання;
в). резервування частини зовнішньоторговельних вантажопотоків і введення тоннажного податку;
г) податкові стимули, субсидування, пільгове кредитування.

46. Тоннажний податок є
а) альтернативним методом розрахунку податку на прибуток з урахуванням тоннажу суден, що призводить до збільшення податкових витрат;
б) податком на тоннаж суден, що сплачується одночасно з податком на прибуток;
в) альтернативним методом розрахунку податку на прибуток з урахуванням тоннажу суден, що дозволяє зменшити податкові витрати судновласників.

47. Класний лінійний тариф припускає
а) установлення ставок для кожного найменування вантажу;
б) установлення ставок для кожного тарифного класу;
в) встановлення для деяких видів вантажів індивідуальних тарифних ставок.

48. Основним видом ризиків, що впливають на результати господарчої діяльності судноплавних компаній, є
а) ринкові ризики;
б) організаційні ризики;
в) політичні ризики;

49. Ринковий ризик обумовлений наступними факторами:
а) мінливістю фрахтових ставок; мінливістю цін суден; мінливістю рівня податкових ставок;
б) мінливістю фрахтових ставок; мінливістю цін суден; мінливістю цін на суднове паливо;
в) мінливістю фрахтових ставок; помилками при маркетингових дослідженнях; мінливістю рівня податкових ставок.

50. Укладання довгострокових фрахтових контрактів дозволяє знизити рівень
а) ризику зміни цін суден, які були в експлуатації;
б) ризику зміни цін на суднове паливо;
в) ризику зміни фрахтових ставок.13PAGE 15


13PAGE 14715
дђ Заголовок 1 Заголовок 2дђ Заголовок 315

Приложенные файлы

  • doc 14821918
    Размер файла: 96 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий