ОЦП_Законодавство

Курс
«Операції з цінними паперами»
БАЗОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО В ГАЛУЗІ РИНКІВ КАПІТАЛУ
Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" (набув чинності 12.05.2006)
Закон України "Про акціонерні товариства" (набуває чинності 29.04.2009)
Закон України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" (набув чинності 06.01.1998)
Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (набув чинності 26.11.1996)
Закони  України «[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]»
вiд 14.07.1999  № 938-XIV,  вiд 30.10.1996  № 448/96-ВР
Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди» 15.03.2001  № 2299-III
Закон України "Про господарські товариства" (набув чинності 19.09.1991)
Закон України "Про акціонерні товариства" (набув чинності 17.09.2008)
Закон  «Господарський кодекс України»
вiд 16.01.2003  № 436-IV
Закон  України «Про інвестиційну діяльність»
вiд 18.09.1991  № 1560-XII
Закон України «Про банки і банківську діяльність»
вiд 07.12.2000  № 2121-III
Закон України "Про товарну біржу" (набув чинності 10.12.1991) та Проект Закону від 2007 року
Закон  України « Про оподаткування прибутку підприємств»
вiд 28.12.1994  № 334/94-ВР
Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб»
вiд 22.05.2003  № 889-IV
Закон України «Про систему оподаткування»
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 39, ст.510 )
Закони  України «Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" вiд 1997 - 2006 рр.
Закон України "Про банкрутство" (набув чинності 14.05.1992) (зі змінами та доповненнями від 1994 – 2007 рр.)
Закон України «Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 10, ст.90 )
Указ Президента України «Про план першочергових заходів у сфері інвестиційної діяльності» N 300/2006 від 10.04.2006
Указ Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2005 року "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" та від 28 жовтня 2005 року "Про заходи щодо утвердження гарантій та підвищення ефективності захисту права власності в Україні" N 1648/2005 від 24.11.2005
Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах» N 280/2002 від 21.03.2002[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів за №1252/13126   від  30.11.2006
Кабінет Міністрів України;  Декрет  вiд 19.02.1993  № 15-93 Про систему валютного регулювання і валютного контролю

Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 14832448
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий